Vállalatok a felsőoktatásban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok a felsőoktatásban"

Átírás

1 Vállalatok a felsőoktatásban Heti Válasz Utolsó módosítás: :57 Létrehozás: :00 Melyik tudományterület kapja a legtöbb támogatást? A Studiorum Consulting Kft. kutatása úttörő módon tárta fel a vállalati szféra és az egyetemi világ kapcsolatrendszerét Miért fontos a felsőoktatási és gazdasági szféra együttműködése? Az oktatás és a kutatás mellett a felsőoktatásnak van egy harmadik, manapság egyre fontosabb missziója: a társadalmi-kulturális és gazdasági szerepvállalás. Ez utóbbit világszerte Third Mission vagy Third Stream activities terminusokkal jelölik meg. Jelen esettanulmányunk a felsőoktatási és gazdasági szféra együttműködéséről szól és így ehhez a jelentős harmadik küldetéshez kapcsolódik. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez a terület nem elkülönül, hanem szorosan kapcsolódik az oktatáshoz-kutatáshoz és ennek köszönhetően fontossá válik minden érintett szereplő számára: a hallgatók, az intézmények, a fenntartó állam és a gazdasági szféra számára. Az esettanulmány elsődleges célja megmutatni, hogy a Magyarországon tevékenykedő cégek miképpen járulnak hozzá a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez és ennek az információnak a segítségével újabb érveket biztosítani a hallgatóknak a tanulmányaik tervezéséhez. Ennek megfelelően az információgyűjtés elsődleges forrásai a hazánkban működő cégek. A szereplők mindegyike profitál abból, ha a felsőoktatás és a gazdasági világ szorosabbra fűzik a kapcsolataikat. Általában azt említik először, hogy ez a kapcsolat jó az intézményeknek, mert újabb saját bevételeket teremtheti elő és természetesen hasznos a fenntartó államnak is (hazánkban például 2002 óta a mindenkori kormányzat Kármán Tódordíjjal ismeri el azokat a gazdasági szereplőket, akik sokat tesznek a hazai felsőoktatásért), hiszen a magánforrások mértékének növekedése a felsőoktatás finanszírozásban csökkentheti a fenntartóra nehezedő terheket (olyan államokban, mint az USA vagy Japán a felsőoktatás magánfinanszírozása a többszöröse az európai átlagnak). Ugyanakkor a napi szoros közös munka azt is lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmény közvetlenül megismerje a munkaerő-piaci szereplők elvárásait és ne a közvetítő kutatásokra alapozza a fejlesztő munkáját. (Annak ellenére, hogy az utóbbi területen is sok hasznos kezdeményezés született az elmúlt időszakban, pl. a Tempus Közalapítvány Mit díjazna a munkáltató?" című kezdeményezése.) E kapcsolat nyilvánvalóan hasznos a gazdaság szereplőinek is, amelyek újabb ismeretekre alapozhatják a termékeiket és eljárásaikat. Végül, de nem utolsó sorban - jó a társadalom egésze számára, mert a felsőoktatás és a gazdaság jól működő kapcsolata azt jelenti, hogy a tudás egésze jobban szétterül a társadalom egészében és ezzel növeli az egyének jólétét. Azonban talán elsődlegesen a hallgatók számára fontos ez a kapcsolat. Mostanában már közmegegyezés tárgya lett az a vélemény, mely szerint az igazán jó felsőoktatási intézmények azzal növelik a kiadott diplomáik értékét, hogy képesek nemcsak tudást és annak hasznosításához tartozó kompetenciákat átadni, hanem olyan szakmai kapcsolati tőkét (ismeretségeket, kapcsolatokat, barátságokat stb.) is, mely elengedhetetlen az egyéni karrier 1

2 tervezéséhez és felépítéséhez. Ezt az intézményi kompetenciát (produktív kapcsolatápolás a gazdasági világ szereplőivel, kapcsolati tőke, szakmai hálózat átadásának képességét/kompetenciáját) pedig fejlesztik az intézmény különböző cégekkel való kapcsolatai és közös tevékenységei. Egy hallgatónak tehát informálódnia kell arról is, hogy milyen gazdasági kapcsolatokkal rendelkezik egy-egy felsőoktatási intézmény. Létezik azonban még egy fontos pozitív érv, mely a tárgyalt kapcsolathoz tartozik: az a tény, mely szerint minél több közös munkája van a felsőoktatási intézménynek a cégekkel annál több hallgatónak van lehetősége arra, hogy ezekbe a munkákba bekapcsolódjon. Miért fontos, hogy a hallgató már a tanulmányai alatt is valódi projektek kivitelezésében vegyen részt? A választ az egyre népszerűbb oktatási-tanulási forma a learning by developing, azaz a valódi fejlesztéseken alapuló tanulás adja. A modellt nemrégiben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen is bemutatta egyik kifejlesztője Katariina Raij, a finn Laurea University of Applied Sciences kutatási igazgatója. Lényegében olyan új felsőoktatáspedagógiai megközelítésről van szó, mely döntően a munkaerő-piac irányában való nyitásról és a tudás alkalmazhatóvá tételéről szól decemberében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája közreműködésével egy olyan on-line gyorsfelmérést végeztünk, mely teljes egészében alátámasztja a vázolt megközelítés hallgatói elfogadottságát és támogatását. A kutatás a pénzügyi és vállalkozói ismeretek felsőoktatási szerepével foglalkozott. Elmondható, hogy a kitöltő személyek 38% tartja rendkívül fontosnak a pénzügyi és vállalkozói ismeretek közvetítését a felsőoktatásban, 32%-uk nagyon fontosnak tartja azt és további 22% fontosnak tartja, csupán 8% nem tartja relevánsnak ezeket az ismereteket. Az eredmény azt mutatja, hogy a hallgatók igénylik a munkaerő-piac irányában való közeledést. Kutatásra vonatkozó információk, kontextus Az intézmények társadalmi-kulturális és gazdasági szerepét, közelebbről pedig az intézmények együttműködését a gazdasági szereplőkkel már évek óta tanulmányozzák több országban. Elsőként meg kell említeni, hogy egyik úttörőként a brit kormány kezdeményezett egy átfogó országos kutatást a témában, melynek eredményei decemberében jelentek meg Lambert Review of Business-University Collaboration címmel[1]. Az eredmények nemcsak bemutatják a kapcsolatok szerkezetét és számszerűsítik az azokból származó hasznokat, hanem sok konkrét példát is tartalmaznak. Azóta a kutatást rendszeresen elvégeztetik, a legutóbbi például a februárjában közzétett Wilson Review of Business- University Collaboration[2]. Foglalkoznak a témával, a feltörekvő gazdasággal rendelkező országok is, mint például Orosz Föderáció, ahol az Orosz Rektorok Szövetsége (Российский Союз ректоров (PCP)) immáron harmadik alkalommal tette közzé a vonatkozó és évente lefolytatott vizsgálati eredményeket. Az Európai Unió és az Európai Bizottság pedig ban elindította el Új partnerség az egyetemek modernizálásáért: az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma című programját, és 2011-ben folytatta le az első egész EU-ra kiterjedő vizsgálatot (The State of European University Business Cooperation. Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe címmel.[3]). Lényegében minden említett vizsgálat folyományaként megtervezésre kerültek a Third Mission-hez kapcsolódó fejlesztési programok. Magyarországon a rendszerváltást követően 1999-ben került lebonyolításra először egy a fentiekhez hasonló vizsgálat, melynek címe: Gazdaság és Felsőoktatás[4]. A projekt a 2

3 TEMPUS Syncron háttéranyagaként született meg és egyaránt elérhető magyar és angol nyelven. Továbbá 2011 folyamán a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban" című TÁMOP / azonosító számú projekt megvalósítása során az OFI megbízásából az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék közreműködésével (Prof. Dr. Polónyi István és munkatársai) vizsgálta a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti együttműködéseket. Ehhez a körhöz illeszkedik saját esettanulmányunk is. Kutatásunk során felvettük a kapcsolatot Sir Richard Lamberttel, akinek a munkája révén jött létre az egyik legjelentősebb brit kutatás a felsőoktatás és gazdaság viszonyrendszeréről (lásd fent). Sir Lambert alapító igazgatója volt a CBI-nak (Confederation of British Industry), főszerkesztője volt a Financial Times-nak és kinevezett tagja volt a Bank of England's Monetáris Tanácsának stb óta a University of Warwick kancellárja, mely fiatal feltörekvő intézményként idén a Times Higher Education top 100 universities under 50 listáján a 13. helyen végzett, 6-ikként az európai intézmények között. Levelében, arra hívta fel a figyelmünket, hogy: There were two main lessons for me from this work. One was that this is not a linear process, where you pour money in at one end of the line and new products and services come out at the other. Instead, there are all kinds of feedbacks and surprising loops, and often quite unxepected results. The other follows from this, which is the importance of networks, formal and informal, betweem academics from different disciplines and business people from all kinds of different backgrounds." ( Két fontos dolgot tanultam meg ebből az általam vezetett kutatásból. Az első az, hogy ez (felsőoktatási-vállalati kapcsolat) nem egy lineáris folyamat, aminek az egyik végén beöntöd a pénzt, a másik végén pedig kijön a kész termék vagy szolgáltatás. Ezzel szemben a rendszer inkább sokféle visszacsatolást ad, számos meglepő fordulatot látunk, és sokszor váratlan eredmények jönnek ki. Ebből következik a második tanulság is, ami a formális és informális tartalmú, az akadémiai és az üzleti szférából érkező különböző hátterű emberek sokaságaiból álló hálózatok fontossága.") Ez az információ erőteljes módon irányította a figyelmünket a kutatás folyamán. A kutatás kezdeményezője, irányítója és lebonyolítója a Studiorum Consulting Kft. (innovatív szolgáltatásai köre kiterjed az intézményközi együttműködésekre és a felsőoktatással határos szférákkal (pl.: vállalati stb.) való közös célok elérésére.), melynek felkérésére a kutatás egyes szakaszaiban részt vettek: az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. végezte az on-line és a telefonos adatfelvételt beleértve minden szükséges technikai fejlesztést, továbbá létrehozta a közösen megállapított elvekre támaszkodó kutatási mintákat. A SZENZOR Nonprofit Kft. 3

4 kialakította a vonatkozó kérdőívek végleges formáját, és a begyűjtött adatok alapján elemezte valamint kiértékelte a felsőoktatási intézmények és a piaci szereplők együttműködéseinek adatait. A Maven Seven Hálózatkutató Zrt. - nemzetközi értelemben is - egyedülálló kutatási feladatot oldott meg, amikor a felkérésünk alapján a hálózatkutatás módszereivel vizsgálta a felsőoktatási intézmények és a piaci szereplők együttműködései kapcsán gyűjtött adatokat (A Maven7 a hálózatkutatás és az adatbányászat legújabb eredményeit építi be szervezeti-, üzletiés média elemzéseibe). Az esettanulmány módszertana Gazdasági szféra adatairól A gazdasági szereplők lekérdezése kérdőíves formában történt on-line és telefonos módon is. A kiküldött 1500 megkeresés alapján 51 cég töltötte ki az online kérdőívet. Az 51 kitöltő 86 százaléka volt magán, 14 százaléka állami intézmény. A második szakaszban lekérdezett 150 cég összetétele némiképp eltér az online kérdőívekre válaszoló cégekétől. Az 500 főnél nagyobb cégek aránya 40 százalék feletti, és további 11 százalék a főt alkalmazó vállalatok aránya. Az adatok tisztítását követően 191 cég került az adatbázisba. A 191 cég 92 százaléka magán, 18 százaléka állami tulajdonú. Valamivel több, mint 40 százaléka 500 főnél több alkalmazottat foglalkoztat, míg a mikrovállalkozások száma 6 százalék. Felsőoktatási szféra adatairól Szeptember elején, a 2011/2012-es tanév kezdetén 70 darab államilag akkreditált felsőfokú intézménynek lett kiküldve egy online kérdőív, amelynek a kérdéseit nemzetközi standardok alapján állítottuk össze. A 70 megkeresett intézményből mindösszesen 19 válaszolt, ami 27 százalékos visszaküldési aránynak felel meg. Látható, hogy a piaci szereplők aktívabbak voltak a kutatásunkban való részvételt illetően, ami akár úgy is értelmezhető, hogy számukra rendkívül fontosak a kapcsolatok a képző helyekkel/a felsőoktatási intézményekkel. Felsőoktatási-vállalati kapcsolatok típusai Táblázat 1. FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS GAZDASÁGI SZFÉRA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FŐBB TÍPUSAI A felsőoktatási intézmények és cégek kapcsolatai nagyon sokszínűek és tartalmukat tekintve is nagyon eltérőek lehetnek, ezért nem könnyű azokat rendszerezni. Ugyanakkor létezik egy fajta szakmai egyetértés, hogy milyen típusú kapcsolatokat mindenképpen figyelembe kell venni, amikor vizsgálódunk a területen. A kutatásunkban az alábbi kapcsolatokra összpontosítattunk: I. Pénzügyi vagy természetbeni támogatás (adomány) 1. Pénzügyi adományok a) intézményi alapítványok támogatása 4

5 b) közvetlen támogatás (adomány) c) kutatási és oktatási tevékenység eseti támogatása d) intézményi sport illetve kulturális rendezvények támogatása 2. Természetbeni adományok a) szoftver és egyéb kutatási eszköz átadása, használatba adása, adományozása b) közvetlen támogatás (adomány) c) intézményi sport vagy kulturális rendezvények támogatása II. Szakmai együttműködés (piaci jellegű kutatási-innovációs-szakértői és munkaerőforrás-fejlesztési kapcsolat, disszemináció) 1. Anyagi vonzattal járó projektek a) szakképzési hozzájárulás b) innovációs járulék (K+F szolgáltatások rendelése, szakértői tevékenységek stb.) c) kutatási, oktatási, szakértői, illetve egyéb szolgáltatás megrendelése d) kutatási és oktatási tevékenység eseti támogatása (Ösztöndíjak alapítása, bizonyos témakörökhöz kapcsolódó szakdolgozatok és disszertációk létrejöttének a támogatása, mobilitási programok támogatása.) e) diplomások képzésével és foglalkoztatásával kapcsolatos támogatások (Közös képzési programok, gyakorlati helyek biztosítása, egy-egy területhez kapcsolódó ösztöndíjas és egyéb foglalkoztatási szerződések, duális képzések stb.) f) egyetemhez kapcsolódó start-up és spin-off vállalkozások és inkubátorházak, valamint egyéb innovatív vállalkozások létrehozása és működtetése (Junior tanácsadó vállalatok, egyetemi innovációs klaszterek is.) g) szabadalmak megvásárlása h) közös finanszírozású projektek indítása 2. Tudásmegosztás, eszmecsere, közös szakmai rendezvények (kifejezhető munkaórában) a) vállalati és egyetemi szakemberek nem formalizált (szerződés nélküli) szakmai együttműködései (Közös konferenciák, szakmai műhelyek stb.) b) köztes szervezetek vagy üzleti szövetségek c) gyakornoki programok működtetése d) céggel munka- vagy tulajdonosi (és egyéb) viszonyban álló személy tagja a FI Gazdasági Tanácsának A felsorolt kapcsolati típusok és viszonyrendszerük annyira összetett és fontos, hogy a menedzsment-kutatás területén is nagyon sok tudományos műhely foglalkozik vele. Kiemelten rikai MIT (Massachusetts Institute of Technology), mely nemzetközileg első számú intézménynek van elkönyvelve, ami a gazdasági szereplőkkel való együttműködést illeti. A világhírű MIT Sloan Management Review című szakkiadványban például rendszeresen megjelennek cikkek a témában, különösen a kutatás-fejlesztési együttműködési formák kapcsán. (Táblázat 2.) A FELSŐOKTATÁSI-GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS NÉGY MODELLJE Az alább bemutatott modellek mindegyike rendelkezik előnyökkel és hátrányokkal. Az Ön cége számára a legjobb választást befolyásolják egyfelől a cég céljai és kapacitásai, másfelől az akadémiai-felsőoktatási partner céljai és kapacitásai. Meghosszabbított ÖtletLab Nagy kihívás Mély kutatás munkaterület Melyek az Bevonzani új Innovációs Rövid távú Alapvető problémák 5

6 elérendő célok? partnereket Kapcsolatokat építeni Lehetőségeket teremteni Egyszerű és szabványosított szerződések Nyílt pályázati felhívások Miképpen Előnyben strukturálható az részesített együttműködés? Példák kutatási területek meghatározása Belső kiválasztás HP Labs Innovation Research Program IBM Faculty Awards ökoszisztéma problémák kialakítása megoldása Kutatási Javaslatok és menetrend támogatások kifejlesztése megszerzése Társadalmi problémák megoldása Megszerezni a tehetséges frissdiplomásokat Specifikus rendeltetésű eszközök Magas tőkéjű ipari konzorciumok Egyetemi alapítványok vagy központok Structural Genomics Consortium Shell Grand Challenge Egyéni kutatói megállapodások a kutatókkal Kutatási szerződések az egyetemekkel Hallgatói projektek megoldása Új szakterületek megnyitása Hozzáférés a várható felfedezésekhez Megszerezni a tehetséges frissdiplomásokat Egyetemi központok szponzorálása Keretmegállapodások a döntési jogok eloszlásáról a keletkezett szellemi tulajdon kapcsán Nokia alkalmazott kutatási szerződései Pfizer-Scripps Gyakran partnership Rollsalkalmazzák Royce University nagyobb Technology Centers együttműködések keretein belül Markus Perkmann - Ammon Salter: How to Create Productive Partnerships With Universities. In: MIT Sloan Management Review, Summer 2012, Vol. 53. No. 4. pp.: Kutatásunk eredményei A kutatásunk 2011-es év folyamán zajlott le és a 2010-es pénzügyi évre vonatkozott. A kutatásunkban részt vevő gazdasági szervezetek kétharmada tartott fenn kapcsolatot magyar felsőoktatási intézménnyel, további 4 százaléka pedig hazai és nemzetközi felsőoktatási intézménnyel egyaránt. Mindez azt jelenti, hogy hozzávetőleg minden harmadik vállalkozásnak nem volt kapcsolata egyetlen felsőoktatási intézménnyel sem. A 2010-es évre vonatkozó, kísérleti kutatásunk egyik legfontosabb eredménye, hogy hipotézisünknek megfelelően bizonyítható, a magyar gazdasági szervezetek létszám kategóriától függően eltérő mértékben tartanak fenn kapcsolatot felsőoktatási intézményekkel. Generálisan kijelenthető, hogy minél nagyobb egy cég, vállalat, annál valószínűbb, hogy rendelkezik felsőoktatási intézményhez köthető kapcsolattal, és fordítva is igaz az állítás, minél kisebb egy cég, annál valószínűbb, hogy nincs kapcsolata főiskolával és/vagy 6

7 egyetemmel. Az alábbi ábra jól szemlélteti, hogy a legfeljebb 9 alkalmazottat foglalkoztató, kisebb vállalkozásoknak kevesebb, mint egyötöde tart fenn kontaktust felsőoktatási intézménnyel, míg a kifejezetten nagy vállalkozásoknál, azaz az 500 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknél éppen fordított a helyzet: csak elvétve fordul elő olyan cég, amelynek nincs kapcsolata valamely magyarországi és/vagy külföldi székhelyű főiskolával, egyetemmel. Ezzel áll összefüggésben az is, hogy a kérdőívre válaszoló, minden nyilvánosan működő részvénytársaságnak (Nyrt) van felsőoktatási partnere, míg a Kft.-k több mint 40 százalékának semmiféle kapcsolata sincs a felsőoktatási szférával. Ezt az információt talán az egyik fejlesztendő stratégiai területként érdemes kiemelni. Hazai illetve hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező gazdasági szereplők megoszlása az alkalmazottak száma szerint, százalék A százalékos eredmények kerekítettek! A kérdőívre válaszolt gazdasági szereplők közel egyharmadának nincs sem intézményesített, sem informális kapcsolata főiskolákkal vagy egyetemekkel. A felsőoktatási intézmények számára kevésbé biztató hír, hogy túlnyomó többségük nem is tervezi ilyen jellegű kontaktus kiépítését. A válaszok alapján feltételezhető, hogy a gazdasági szereplők alapvetően preferálják, hogy őket keressék meg, azaz a felsőoktatási intézmény kezdeményezzen, ami talán azzal magyarázható, hogy egy összetett felsőoktatási intézmény nehezebben átlátható egy cég számára, sokszor nem egyértelmű, hogy az őket érdeklő problémákra hol tudják megfelelő válaszokat megkapni stb. Tekintet nélkül arra, hogy van-e vagy nincs kontaktus az üzleti szféra és a felsőoktatás között megállapítható, hogy a vizsgált vállalkozások döntő módon a műszaki tudományok iránt érdeklődnek. A műszaki tudományokhoz képest a második leggyakoribb említés - a gazdaságtudományok, azonban több mint kétszeres ezen tudományág lemaradása", tehát 7

8 feleannyian említették a gazdasági képzést, mint potenciális érdeklődési területet. További kiemelt terület az agrártudományok és informatikai tudományok. A többi tudományterületnek további erőfeszítésekre volna szüksége ahhoz, hogy jobban kapcsolódjanak a gazdasági szereplőkhöz. Hipotézisünk szerint a felsőoktatási intézmények számára a partnerkeresés kapcsán a legnagyobb potenciál az fős középvállalkozásokban lehet, hiszen úgy tűnik, hogy a nagyobb cégek már jórészt jelenleg is rendelkeznek felsőoktatási kapcsolatrendszerrel. A kérdőívet kitöltő, legfeljebb 50 főt foglalkoztatót vállalkozások közül a legtöbb, szám szerint 5 felsőoktatási intézménnyel a Bringóhintó Kkt. áll kapcsolatban. A kontaktus száma szerint az fős vállalkozások sorrendjét a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. vezeti (5-nél több intézmény), a második helyen a Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt. áll (4). A harmadik helyen pedig 4 vállalat holtversenyben" helyezkedik el 3-3 intézményi kapcsolattal. A fős vállalkozások közül a legtöbb, 6 vagy annál is több felsőoktatási kapcsolattal - névsor szerint - a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Bunge Növényolajipari Zrt., a Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft., az Evopro Informatikai és Automatizálási Kft. rendelkezik. Végül a legnagyobb cégek sorrendjét nehéz megállapítani, mert 12-nek is 6 vagy annál több kontaktusa van, ezért itt külön közöljük a kft-ket, a Zrt.-ket és a Nyrt.-ket: Ötnél több felsőoktatási kapcsolattal rendelkező, legalább 500 főt foglalkoztató vállalkozások névsor szerinti megoszlása Korlátolt felelősségű társaság AXIÁL Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ContinentalTeves Magyarország Kft. IBM Magyarországi Kft. METRO Kereskedelmi Kft. Zárt működésű részvénytársaság Állami Autópálya Kezelő Zrt. BKV Zrt. Magyar Államvasutak Zrt. Magyar Posta Zrt. Nyilvánosan működésű részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Robert Bosch Kft. Magyar Suzuki Zrt. Az eddigi elemzések alapján nem meglepő, hogy a kérdőívre válaszoló gazdasági szereplők között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a legnépszerűbb partner, a támogatott intézmények rangsorát a BME vezeti 68 említéssel, vagyis minden második vállalat a műszaki tudományok hazai fellegvárával tart fenn valamiféle kapcsolatot. A vállalkozások számára az abszolút sorrendben a második legnépszerűbb intézmény a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 29 említéssel. Három felsőoktatási intézmény közel 8

9 azonos (17-19 említést kapott), ezek sorrendben a Budapesti Gazdasági Főiskola, Óbudai Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem (nem sokkal maradnak le az SZE, DE, SZIE). Melyik felsőoktatási intézménnyel van kapcsolata - 5 említés alapján említések száma esetek százalékában 1. említés* 1. említés (%) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest Óbudai Egyetem, Budapest Miskolci Egyetem, Miskolc Az eredmények kerekítettek! A felsőoktatási intézmények által kitöltött 19 kérdőívből mindössze 5 olyan volt, amelyben egy adott intézmény jelezte, hogy rendelkezik az intézmény gazdasági szereplőkkel való kapcsolat gondozására létrehozott, esetleg megbízott szervezeti egységgel. Ezek az intézmények a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Budapesti Kommunikációs Főiskola, a Széchenyi István Egyetem, valamint a Szent István Egyetem (érdekes, hogy SZIE-n a legtöbb vállalati partnert a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar vonzotta) és Budapesti Corvinus Egyetem. Vállalatok által megjelölt intézményi kapcsolatok (Ábra 1.) Az ábrát Maven7 Hálózatkutató Zrt. készítette el. 9

10 A felsőoktatás és a piaci szféra kapcsolatainak elemzése alapján összeállított kiemelt támogatói sorrend A kutatás eredményeinek összesítése és átgondolása egy kiemelten fontos felismerésre is vezetett minket. Mégpedig azon szükségre, hogy a vizsgált felsőoktatási és vállalati együttműködések fontosságát kihangsúlyozzuk azzal is, hogy az ezekben kiemelt szerepet játszó vállalatokat is kiemeljük. A következő rangsor célja, hogy a felsőoktatáshoz közel álló cégeknek a nyilvánosság előtt is köszönetet mondjunk a szerepvállalásukért, nem megfeledkezve a korábban bemutatott ábrákon szereplő társaikról (pl.: Robert Bosch Kft., mely a legtöbb frissdiplomást alkalmazó vállalat vagy ebben az időszakban a munkáját csak megkezdő Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. stb.). A kutatás végén, kísérleti jelleggel a lehető legtöbb szempontot figyelembe vevő sorrendet készítettünk oly módon, hogy minden szempontot egy ig vagy egy ig terjedő skálára transzformáltuk át (standardizáltunk). Standardizált szempontok: a megvalósított együttműködések típusainak száma, az együttműködések anyagi értéke, a cégek által foglalkoztatott frissdiplomások száma. Természetesen tisztában vagyunk az abszolút sorrend hiányosságaival, gyermekbetegségeivel. Így például azok a vállalkozások, amelyek nem szolgáltattak adatot egyes kérdések esetében eleve esélyhátrányba kerülnek. (Ez a probléma más országokban is felmerült a kutatások megkezdése idején, hiszen sok cég és intézmény például nem egységesen tárolja az általunk bekért adatokat, nincsen egy felelőse a területnek stb.) Vállalkozások, amelyek kiemelkednek a felsőoktatással való együttműködés terén[5] - 3 standardizált szempont alapján készített indexszámítás, átlagpontok cégméret (fő) 1-49 N= N= N= N=73 helyezés cégnév pontszám 1. Bringóhintó Kkt P. A. M. INVEST 2000 Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft GRUNDFOS Hungária Kft Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt Magyar Villamos Művek Zrt Partium 7 Zrt Duna-Dráva Cement Kft Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft Evopro Informatikai és Automatizálási Kft Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt Audi Hungaria Motor Kft BKV Zrt. 203 Az eredmények kerekítettek! Az elkészített modellszámítás alapján - cégnagyságtól függetlenül - a leginkább felsőoktatás barát vállalkozás a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., amelyet kevéssel lemaradva az Audi Hungaria Motor Kft.[6], és harmadikként a BKV Zrt. követ. E három cég között kicsi a különbség, mindhárom egyenletesen jól teljesített az egyes elemzett szempontoknál, sőt e három cég egy vagy két szempontnál is maximális, 100 pontot teljesített. A 4. helyen 10

11 mindössze három ponttal lemaradva a Robert Bosch Kft., az 5. helyen pedig a Magyar Suzuki Zrt. helyezkedik el (200, ill. 182 ponttal). Nyilvánvalóan érdemes a sorrendet cégméret szerint is bemutatni, hiszen - ahogy az elemzés során erre többször utaltunk - nem azonosak az egyes cégek feltételei, és adott esetben egy kisebb értékű együttműködés is nagy erőfeszítést jelent az adott gazdálkodó egység számára. A legkisebb vállalkozások számított sorrendjét a Bringóhintó Kkt., a fős vállalkozásokét a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., a főt foglalkoztató cégekét Duna-Dráva Cement Kft., végül pedig a nagyvállalkozásokét, az abszolút első Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezeti. Ezenfelül a felsőoktatás és a frissdiplomások irányában megmutatkozó nyitottság egy további jele lehet a cégek és más szervezetek részvétele a különböző egyetemi állásbörzéken - lásd az alábbi ábrát. (Ábra 2. ) Az ábrát Maven7 Hálózatkutató Zrt. készítette el. A kutatásunkban szereplő cégek megbízható és konstruktív, jelenlegi vagy potenciális partnerei a hazai felsőoktatásnak. A kutatás eredményeiről Összességében elmondható, hogy a gazdaság szereplői aktívabban és nyitottabban vettek részt a kutatásban, mint a felsőoktatási intézmények. Az adatfelvétel során világossá vált, hogy a gazdaság-felsőoktatás kapcsolatrendszerére vonatkozó információk a szereplőknél az eddigiek során többnyire elaprózottan kerültek nyilvántartásra eltérő szervezeti egységeknél (ezen a területen a cégek voltak szervezettebbek, különösen azok, ahol megbízott vezetője is van a területnek, pl. Audi Hungaria Motor Kft.). A fenti gyakorlat sajnos nehezíti a kapcsolatok fejlesztését. Fontos következtetés, hogy a gazdasági és a felsőoktatási intézmények kapcsolatrendszerében többnyire domináns szerepet töltenek be a nagy állami és multinacionális vállalatok és így a 11

12 kapcsolatfejlesztés számára nyitottabb terület a fős középvállalkozások és kisvállalkozások csoportja. (Ezzel szemben külföldön többnyire a KKV szektor kutatásfejlesztéssel foglalkozó szereplői erőteljesen jelennek meg ebben a kapcsolatrendszerben). Fontos megemlíteni azt a tényt is, hogy a gazdasági szereplők értékelik, ha az intézmények keresik fel őket. A külföldi tapasztalatok is ezt a tendenciát támasztják alá, különösen annak okán, hogy a felsőoktatási intézmények többnyire nagyon összetett és külső szereplő számára szinte átláthatatlan szervezettel rendelkeznek. Minden országban a gazdaság-felsőoktatás együttműködésének fejlesztése is többnyire ezen a ponton kezdődik: egységesített kommunikáció és kapcsolatfelvétel, az együttműködés kialakításának felhasználóbaráttá való átalakítása. Mint már többször is kiemeltünk a legtöbb esetben az államok komoly, saját vagy közösségi forrás segítségével, átfogó fejlesztési programokkal segítik ezen kapcsolatrendszer kiteljesedését. Például az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) évente megközelítőleg 7,5 milliárd eurót fordít a felsőoktatásra: az oktatásra kb. 4,5 milliárd eurót és kutatásra kb. 3 milliárd eurót, további a 280 millió eurót a Third Stream-tevékenységekre (döntően a felsőoktatási-gazdasági kapcsolatok fejlesztésére). Lényeges kiemelni azt a kutatási eredmény is, hogy az általunk áttekintett nemzetközi példákban a gazdasági és felsőoktatási szférák kapcsolatrendszerében viszonylag kiegyensúlyozottan szerepelnek az eltérő tudományterületek (mindegyik a megfelelő ágazathoz illeszkedve); a hazai kép pedig arról tanúskodik, hogy 2-3 tudományterület olyan szintű túlsúlyban van, hogy az már aggodalomra adhat okot. Talán érdemes lenne a kevésbé reprezentált területeket (társadalom-, bölcsészet- és művészettudományok) is ilyen irányban fejleszteni és jobban beilleszteni a gazdaságunk egészébe. Általánosságban elmondható, hogy a hazai cégek az adózott eredményük kevesebb mint fél százalékát (0,5%) költik a felsőoktatással való közös munkára, közös projektekre. (Az Egyesült Királyságban csak a nagy vállalatok kapcsolatából a felsőoktatással évente befolyó összeg megközelíti 600 millió fontot.) Ez a szám azt jelzi, hogy egy olyan területről van szó, amely potenciálisan fontos része a hazai felsőoktatás működésének, mert a vállalatok készek tenni a hazai felsőoktatásért. 12

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26.

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Budapest Innopolisz Fejlesztési

Részletesebben

KOOPERÁCIÓS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

KOOPERÁCIÓS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN KOOPERÁCIÓS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN Szervezetek, módszerek, eszközök Magócsi László, TéT attasé London 2007. október 2. TARTALOM Mirıl van szó? Miért?

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében

Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Innováció és szakember utánpótlás a gazdasági szereplők, az állam és a felsőoktatás viszonyrendszerében Kerekasztal-beszélgetés vitaindító Prof. Abonyi János Innováció korlátai Menedzsment Soft-skill K+F+I

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN TAKÁCS TAMÁS POLITIKAI FŐTANÁCSADÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TAMAS.TAKACS@EMMI.GOV.HU Duális Képzés Vállalati szemmel Konstruktív vitanap és workshop MAGYAR TELEKOM

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

From Research to Enterprise

From Research to Enterprise From Research to Enterprise Bene Tamás Debreceni Egyetem Innováció menedzsment képzés 2011.10.20. Debrecen A pályázati konstrukció INTERREG IVB, Central Europe Program, 1st call A projekt kezdete: 2008.

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A tudásháromszög modell megvalósulása a gyakorlatban

A tudásháromszög modell megvalósulása a gyakorlatban Informatikai innovációs tudásközösség Európában A tudásháromszög modell megvalósulása a gyakorlatban Dr. Vajta László, BME VIK A tudásháromszög működése: Európában: kulturális kérdés? Egy villanásnyi kultúrtörténet

Részletesebben

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban

Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban Fenntarthatóság a statisztikában, statisztika a fenntarthatóságban A felsőoktatás teljesítményének fenntartható mérhetősége Sándorné Kriszt Éva MTÜ, FENNTARTHATÓSÁG ÉS MAGYARORSZÁG 2025-BEN Az MTA IX.

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja Kutatási téma címe: Innovatív start-up vállalkozás-fejlesztés és munkahelyteremtés az erdőgazdálkodásban

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30.

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív Szombathely, 2013. május 30. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség A pályázati kiírás

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Szerepük a hazai ipar hatékonyságának növelésében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató A Bay Zoltán Nonprofit Kft. állami tulajdonú nonprofit kutatóintézet. Alapítás

Részletesebben

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2012. ÉVI ŐSZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. január 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2012. október

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2013. ÉVI TAVASZI MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2013. június 10. Készült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a 2013. március

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances)

Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) Erasmus+Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. November 3. Beke Márton E+ Fogalmak Key Action 1 - KA1 Erasmus

Részletesebben

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Felsőoktatási fejlesztések és azok keretfeltételei, 2016-2020 Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform 2016.05.04 Fonyó Attila Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság Felsőoktatási Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015

ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA 2012-2015 Csillag Sára PhD (tanszékvezető, BGF) Ordódy Viktória (értékesítési és marketing vezető, Főnix-MED Zrt) Együtt

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK

TÁMOP 4.1.3 III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL III/B. KARI/KÉPZÉSI TERÜLETI BLOKK A végzettek pályakövetésére irányuló kérdőívmodul képzési területi kérdőívblokkjában csak a válaszoló által

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

Consact Minőségfejelsztési és Vezetési Tanácsadó Kft., vezető tanácsadó

Consact Minőségfejelsztési és Vezetési Tanácsadó Kft., vezető tanácsadó Milicz Ákos tudományos segédmunkatárs Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Kontroll Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodási

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében július 8.

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében július 8. Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014. július 8. A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban

A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban Grünhut Zoltán tudományos segédmunkatárs MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály Generációk diskurzusa a regionális tudományról

Részletesebben