A FreeSoft Nyrt évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 A FreeSoft Nyrt évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A április 14.-i közgyűlés előterjesztése április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1117 Budapest, Neumann János utca 1/c. FreeSoft Nyrt. Tel.: Fax: FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 1. oldal, összesen: 26.

2 Tartalomjegyzék I. A FREESOFT BEMUTATÁSA STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEINK CÉGVÁSÁRLÁSOK, ÜZLETÁGAK ÉS KÜLFÖLDI LEÁNYVÁLLALATOK ÜGYFÉLKÖZPONTÚ VÁLLALATI KULTÚRA A TÁRSASÁG FŐBB ADATAI A Részvénytársaság alaptőkéjének alakulása és összetétele Üzleti év A cégjegyzésre jogosultak A beszámoló készítéséért felelős személy Tulajdonosi struktúra...7 II. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK HATÉKONYSÁGI MUTATÓK Likviditás Adóssági és hitelképességi mutatók Hatékonysági mutatók Nyereségesség Tőkepiaci mutatók...14 III. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK) RÉSZLETEZÉSE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FORGATÁSI CÉLLAL VÁSÁROLT ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az átmenő aktívák (aktív időbeli elhatárolások) Az átmenő passzívák (passzív időbeli elhatárolások)...20 IV. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, ÉS RÁFORDÍTÁSOK...23 V. CASH FLOW JELENTÉS...24 VI. KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK...26 FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 2. oldal, összesen: 26.

3 I. A FreeSoft bemutatása A FreeSoft Nyrt. jogelődje a FreeSoft Kft óta szereplője a hazai informatikai piacnak, amely 2003-ban olyan módon egyesült a Fríz 68 Rt-vel, hogy a 60 mft jegyzett tőkéjű Fríz 68 Rt 110 mft készpénzzel és a FreeSoft Kft 880 mft értékű beolvasztásával tőkét emelt, így létrehozva egy mft jegyzett tőkéjű társaságot, amely felvette a FreeSoft nevet és megtartotta a FreeSoft Kft korábbi tevékenységét. Ezt követte 2004-ben egy nyilvános részvénykibocsátással történő tőkeemelés, amelynek során, befektetők Ft/darab árfolyamon 385mFt névértékben jegyeztek le részvényeket, amivel a társaság jegyzett tőkéje mft-ra emelkedett. A nyilvánosan kibocsátott FreeSoft részvényekkel szeptember 22-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás, részvényszekciójában október 27-i dátummal, zártkörű tőkeemeléssel, újabb darab FreeSoft-részvény került kibocsátásra, Ft-os árfolyamon, így a jegyzett tőke millió forintra emelkedett. A darabos részvénycsomag bevezetésére a Budapesti Értéktőzsde B részvényszekciójába, március 17-én került sor. A FreeSoft Nyrt. jelen kiegészítő melléklet készítésekor, majdnem 100 alkalmazottat foglalkoztató, nyilvánosan működő részvénytársaság, amely a budapesti központon, és leányvállalaton kívül, Székesfehérváron, az Egyesült Államokban és Németországban is rendelkezik leányvállalatokkal októberében a FreeSoft Nyrt. 1 millió ausztrál dollár értékben tőkét emelt a FreeSoft Asia-Pacific Pty Ltd-ben, amellyel 19%-os tulajdoni részt szerzett a vállalatban. A befektetéstől a Társaság a délázsiai régióban történő piaci pozíciók megszerezését várja. A 2007-es pénzügyi év legnagyobb horderejű üzleti eseménye volt, október végén a HUMANsoft Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása. Az akvizíció hátterében a FreeSoft 2004-ben, a tőzsdei bevezetésekor megfogalmazott egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése áll, hogy a Társaság olyan vállalati akvizíciókat kíván végrehajtani, amellyel a hazai informatikai piac meghatározó szereplőjévé válhat. 1 Stratégiai célkitűzéseink Legfőbb célunk, hogy a konszolidációs folyamatok élére állva részben szerves fejlődéssel, részben akvizíciókkal - átlag feletti növekedést produkálva, a hazai információ-technológiai (IT) piac meghatározó szereplőjévé váljunk. Stratégiánk másik fontos célkitűzése, hogy vezető szállítója legyünk a régi IT-technológiákkal, régi IT-architektúrában megvalósított szoftveralkalmazások, legacy -k, vagy hagyaték -ok (adatbázisok és programok) modern környezetbe (relációs adatbázison, Web-es felhasználói felületen működő alkalmazások) történő átültetése, globális piacának ( Legacy Modernization ). 2 Cégvásárlások, üzletágak és külföldi leányvállalatok A részvénytársággá történő átalakulást követően, a Társaság szervezeti felépítésének-, és működési folyamatainak átszervezése, optimalizálása megkívánta a multinacionális cégeknél tapasztalatot FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 3. oldal, összesen: 26.

4 szerzett szakemberekkel történő vezetői csapaterősítést. A növekedési pályára állást fokozta a 2005 elején lebonyolított három akvizíció (BigFish Internet-technológiai Kft., Mooltech Informatikai Szolgáltató Kft., Axis Számítástechnikai Kft.), továbbá két külföldi leányvállalat (FreeSoft Deutschland GmbH, FreeSoft International Inc.) megalapítása, valamint a FreeSoft szakmai kompetencia-központjainak, üzletági működés formájában történő kialakítása. A korábban témák szerint, projektekre szervezett működést egy erős kontrollinga, világos ösztönzésre épülő, a felelősségi viszonyokat átláthatóvá tevő, az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert alkalmazó, több mint 100 fős szervezet váltotta fel. Tevékenységünket öt szervezeti egységbe csoportosítottuk meglévő, illetve az akvizíciókkal belépő, új kompetenciáinkra építve. Szoftver Fejlesztési Üzletág - specifikus, egyedi felhasználásra készülő szoftver rendszerek fejlesztése és implementálása. Alkalmazás Modernizációs Üzletág - régi technológiákon megvalósított szoftveralkalmazások (adatbázisok és programok) modern környezetbe történő átültetése. Iratkezelési és Csoportmunka Üzletág (ECM) - egyedi és dobozos iratkezelési, dokumentumkezelési tudásmenedzsment, portál és csoportmunka alkalmazások fejlesztése és bevezetése. Integrált Üzleti Alkalmazások Üzletág - az ERP, DSS és CRM területén megjelenő üzleti igények komplex kiszolgálása, implementáció, támogatás, tanácsadás. Online Üzletág - webes és internetes fejlesztések, szolgáltatások, grafikai és kreatív tervezés, tanácsadás, mobil üzleti alkalmazások tervezése, fejlesztése és bevezetése márciusában megtörtént az Axis cégcsoport (Axis Számítástechnikai Kft., Axis Consulting 2000 Kft., Sybase Kft.) Axis Consulting 2000 Kft-be történő beolvasztását követően, a 100%-os üzletrész megvásárlása áprilisában megállapodás született az Asia-Pacific Pty Ltd-vel darab törzsrészvény értékesítéséről, továbbá disztribúciós szerződés megkötése a FreeSoft termékeinek, és szolgáltatásainak a Csendes óceáni térségben történő értékesítéséről októberében a FreeSoft Nyrt. 1 millió ausztrál dollár értékben tőkét emelt a FreeSoft Asia- Pacific Pty Ltd-ben, amellyel 19%-os tulajdoni részt szerzett A 2007-es pénzügyi év legnagyobb horderejű üzleti eseménye volt a HUMANsoft Kft. 100%-os üzletrészének megvásárlása.. Az akvizíció hátterében a FreeSoft 2004-ben, a tőzsdei bevezetésekor megfogalmazott egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése áll, hogy ti. a Társaság olyan vállalati akvizíciókat kíván végrehajtani, amellyel a hazai informatikai piac meghatározó szereplőjévé válhat. Az akvizíció nyomán a FreeSoft meglévő, elsősorban szoftverfejlesztésből és rendszerimplementációból álló tevékenységi köre csaknem átfedés nélkül egészült ki a HUMANsoft termék-, és szolgáltatás-portfoliójával, amellyel közel 10 milliárd forint éves árbevételű, több mint 300 főt foglalkoztató, meghatározó piaci részesedéssel bíró, új informatikai szolgáltató és megoldásszállító cégcsoport jött létre. A megfogalmazott célok alapján a két cég eltérő ügyfélköre kiváló lehetőséget biztosít az új, teljes termék portfolió értékesítésére illetve a létrejövő szinergiák további kiaknázására. A cégcsoport a kiszélesedett szakmai bázisára alapozva olyan új piacokon kíván megjelenni, amelyek az eddigiekben egyik fél számára sem voltak elérhetők. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 4. oldal, összesen: 26.

5 3 Ügyfélközpontú vállalati kultúra Fejlesztői csapatunk létszámának jelentős növekedése, valamint az üzletági struktúra kialakítása, továbbá a leányvállalatok alapítása, és vásárlása tevékenységünk sokrétűbbé és specializáltabbá válását eredményezte. Dinamikus fejlődésünk a FreeSoft majd 20 éves működése során felhalmozott tudás összegyűjtésének, feldolgozásának és megőrzésének egy újfajta, jól strukturált és szabályozott formáját tette szükségessé. A szoftverfejlesztés során megszerzett tapasztalatokat és eredményeket éppen ezért fejlett tudásmenedzsment alkalmazásával dokumentáljuk és kamatoztatjuk újabb projektjeinkben. Mindez hozzásegít bennünket a vevői igények minél komplexebb feltárásához, megértéséhez és magas színvonalú kiszolgálásához. Sok éve fennálló üzleti kapcsolataink bizonyítják, hogy ügyfélközpontú megközelítésünk megrendelőink és partnereink körében elégedettséget vívott ki. A FreeSoft-nál nagy hangsúlyt fektetünk a hatékony belső kommunikáció, és dolgozói információs rendszer működtetésére. A humánerőforrás menedzsmentnek köszönhetően napjainkra sikerült olyan, egyedi vállalati kultúrát kialakítanunk, amely a kisvállalati hagyományokat őrző, barátságos, családias légkört a multinacionális cégek eredmény-, és teljesítményorientált környezetével ötvözi, mindkét világból a legjobbat megtartva. 4 A társaság főbb adatai 4.1 A Részvénytársaság alaptőkéjének alakulása és összetétele A FreeSoft Kft 1990 óta szereplője a hazai informatikai piacnak ban olyan módon egyesült a Fríz 68 Rt-vel, hogy a 60 mft jegyzett tőkéjű Fríz 68 Rt 110 mft készpénzzel és a FreeSoft Kft 880 mft értékű beolvasztásával tőkét emelt, így létrehozva egy mft jegyzett tőkéjű társaságot, amely felvette a FreeSoft nevet és megtartotta a FreeSoft Kft korábbi tevékenységét. Ezt követte 2004-ben egy nyilvános részvénykibocsátással történő tőkeemelés, amelynek során, befektetők Ft/darab árfolyamon 385mFt névértékben jegyeztek le részvényeket, amivel a társaság jegyzett tőkéje mft-ra emelkedett. A nyilvánosan kibocsátott FreeSoft részvényekkel szeptember 22-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás, részvényszekciójában október 27-i dátummal, zártkörű tőkeemeléssel, újabb darab FreeSoft-részvény került kibocsátásra, Ft-os árfolyamon, így a jegyzett tőke millió forintra emelkedett. A darabos részvénycsomag bevezetésére a Budapesti Értéktőzsde B részvényszekciójába, március 17-én került sor Üzleti év Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 5. oldal, összesen: 26.

6 4.3 A cégjegyzésre jogosultak Vaspál Vilmos az Igazgatóság elnöke, Keresztesi János az Igazgatóság tagja, vezérigazgató Eck Ilona az Igazgatóság tagja, gazdasági vezérigazgató-helyettes 4.4 A beszámoló készítéséért felelős személy Eck Ilona 2235 Mende, Dózsa György út 175. PM nyilv. szám: FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 6. oldal, összesen: 26.

7 4.5 Tulajdonosi struktúra A cég tulajdonosi struktúrája a október 27. dátummal megvalósult, zárkörű tőkeemelés következtében, jelentősen változott. FreeSoft tulajdonosi szerkezet i, zártkörű tőkeemelés előtt Egyéb, 5% tulajdoni hányad alatti részvényesek 24,03% Vaspál Vilmos, Vincze Edit 38,58% Molnár László 5,44% Horváth Tibor 5,44% FreeSoft AP 8,36% Kaptár Zrt 8,47% Móricz Gábor, Móricz Gáborné 9,69% FreeSoft tulajdonosi szerkezet i, zártkörű tőkeemelés után Egyéb, 5% tulajdoni hányad alatti részvényesek 27,98% Vaspál Vilmos, Vincze Edit 30,93% FreeSoft AP 6,70% Kaptár Zrt 6,79% Móricz Gábor, Móricz Gáborné 7,77% Illés Antal, Illésné Szabad Csilla 19,83% FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 7. oldal, összesen: 26.

8 II. Általános kiegészítések A FreeSoft mérlegkészítési kötelezettségének a Számviteli tv. A változata szerinti formájában tesz eleget, az eredménykimutatás összköltség eljárással készül. A társaság könyvvezetésében és az éves beszámoló elkészítésénél a számviteli törvény által előírt, hazai gyakorlatnak megfelelő alapelveket alkalmazza, konszolidált beszámolóját az IAS-IFRS standardok alapján készíti el. Ez a beszámoló auditált adatokat tartalmaz. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel történik. Azonnali értékcsökkenési leírást az ,- Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközökre és szellemi termékekre alkalmaz a társaság. A saját részre vásárolt szoftvereket az immateriális javak között tartja nyilván és általában 3 év alatt amortizálja. A társaság fő tevékenységéből adódóan saját szoftvereit, a szoftverek gyakori verzióváltása miatt 3 évnél sűrűbben cseréli, mert egy szoftverfejlesztő társaságnak követnie kell a technológiai fejlődést. Az ilyen szoftverek esetében az értékcsökkenési leírást - a számviteli - és az adótörvénnyel összhangban - a szoftverek valóságos élettartamát figyelembe véve állapítja meg a társaság. A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. A készletek felhasználásának elszámolása FIFO-módszerrel történik. Az árukat a raktárban csak pár napig (a beszerzés és a kiszállítás között eltelt időszakban) tároljuk, ezért az árukészletek értéke mindig igen alacsony. A vállalkozás az olyan projektek költségeit, amelyekre nincs élő megrendelői szerződés, saját finanszírozásban fejleszti, annak reményében, hogy a termékké válást követően értékesíteni tudja, esetleg, mint saját szoftvertermékkel szolgáltatást végezzen. A fejlesztés teljes ideje alatt a közvetlen költségeket, mint befejezetlen termeléssel kapcsolatos kiadásokat tartja nyilván. A saját termelésű készletek állomány változásának (STKÁV) értékelése a számviteli politika önköltségszámítási szabályzatában meghatározott, közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás a közvetlen önköltség alatt azokat a ráfordításokat érti, amelyek egy adott termék létrehozása céljából megalakított projekten dolgozó személyi erőforrásokhoz közvetlenül kapcsolhatók. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 8. oldal, összesen: 26.

9 1 Hatékonysági mutatók A társaság likviditási helyzetét, hatékonyságát, nyereségességét az alábbi táblázat mutatja: Likviditási ráták Mutató megnevezése Likviditási ráta 201% 182% Likviditási gyorsráta 162% 105% Dinamikus likviditási ráta 12% 8% Nettó forgótőke forgási sebessége (fordulatszám) 1,9 1,2 Nettó működő tőke Adóssági és hitelképességi mutatók Saját tőke aránya a forrásokhoz 68% 79% Idegen tőke aránya a saját tőkéhez 37% 26% Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a tartós forrásokhoz 0% 0% Hosszú távú dinamikus likviditási ráta 0% 1% Kamatfedezettségi mutató 134% 198% Jövedelmezőségi ráták Eszközmegtérülési ráta (ROA) (%) 0,38% 1,28% Árbevétel-arányos nyereség (ROS) (%) 0,46% 2,61% Eszközök forgási sebessége (fordulat) 0,81 0,49 Vevők forgási sebessége (fordulat) 4,50 3,32 Vevők átlagos beszedési ideje (nap) Készletek forgási sebessége (fordulat) 13 4 Készletek átlagos tárolási ideje (nap) Tárgyi eszközök megtérülési mutatója (fordulat) Személyi jellegű ráfordítások hozzáadott értékhez viszonyított aránya (%) 55% 73% Közönséges részvénytőke érdekeltség megtérülési rátája (%) 0,7% 2,6% Hozzáadott érték (eft) Piaci ráták Közönséges részvények egységére jutó eredmény (Ft/db) 7 26 Árfolyam/Eredmény ráta (P/E) Piaci árfolyam/könyv szerinti érték (%) 189% 226% Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) 7 23 Részvényárfolyam december 31. (Ft/db) FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 9. oldal, összesen: 26.

10 1.1 Likviditás A likviditási ráta (forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) szerint a rövidlejáratú kötelezettségek értékének 182%-ával rendelkezett a társaság december 31-én, ami az előző pénzügyi évhez képest 19%-os csökkenést mutat. A likviditási mutató csökkenésének oka, hogy míg a készletállomány növekedése ellenére, a forgóeszközök állománya csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek (szállítók) állománya, 2%-kal növekedett. 250% 200% 150% 100% 50% 0% Likviditási ráta Likviditási gyorsráta % 162% % 105% A likviditási gyorsráta ((forgóeszközök-készletek)/rövidlejáratú kötelezettségek) szerint, a társaság nagyon likvidnek tekinthető eszközei kis mértékben voltak nagyobbak (6%-kal), mint a rövidlejáratú kötelezettségek, ez az előző évhez képest közel 30%-os csökkenést mutat. A dinamikus likviditási ráta, amely az üzemi, üzleti eredmény rövid lejáratú kötelezettségekhez mért arányát mutatja, 12%-ról 8%-ra csökkent. A likviditási mutatók csökkenése mellett a 1 nettó működő tőke mutatója 4%-kal növekedett. 1 [(forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások-céltartalékok)-(rövid lejáratú kötelezettségek+passzív időbeli elhatárolások)] FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 10. oldal, összesen: 26.

11 A likviditási mutatókból jól látható, hogy a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek eleget tud(ott) tenni, kellő készpénzzel rendelkezett ahhoz, hogy a kötelezettségek kiegyenlítése a megadott fizetési határidőkig megtörténjen. A pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében évben is bankhitelt, valamint cégcsoporton belüli kölcsönöket kellett igénybe venni, melynek év végi záró állománya eFt volt. A cégnek hosszúlejáratú kötelezettségei, a mérleg fordulónapján eFt összegben voltak, amely gépkocsi lízing-, és vásárlási kölcsön igénybe vételéből tevődött össze. 1.2 Adóssági és hitelképességi mutatók Az adóssági és hitelképességi mutatókból is kitűnik, hogy a tárgyidőszakban a cég összes eszközének 25,68%-át finanszírozták adósságból, hosszú lejáratú kötelezettségek pedig, a mérleg fordulónapján nem érték el a tartós források 1%-át. 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Idegen tőke aránya a saját tőkéhez Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a tartós forrásokhoz Kamatfedezettségi mutató ,54% 0,00% 134,35% ,68% 0,00% 198,22% A kamatterhelhetőség, ami a cégnek azt a képességét tükrözi, hogy mennyire képes fedezni kamatfizetési kötelezettségeit az adófizetés előtti jövedelméből (az üzleti és a pénzügyi tevékenység eredményét milyen kamathányad terheli, a kamatok kifizetése után még mennyi kamatfizetéssel terhelhető), a nyereség növekedése miatt, az előző időszakhoz képest jelentősen növekedett. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 11. oldal, összesen: 26.

12 1.3 Hatékonysági mutatók A készletek forgási sebessége az értékesített szolgáltatások árbevételét alapul véve méri, hogy adott idő alatt (a tárgyévben) hány alkalommal fogytak ki a készletek, és hányszor kellett azokat pótolni. A pénzügyi évben a vállalkozás átlagkészlete jelentősen növekedett, amely a forgási sebesség csökkenését eredményezte (a tárgyévben, az előző évi 13 fordulathoz képest, 4 fordulatot mutat). A készletek a befejezetlen, félkész-, és késztermékeknél, valamint az áruknál egyaránt növekedtek, míg az árbevétel csökkent. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Eszközök forgási sebessége (fordulat) Vevők átlagos beszedési ideje (nap) Készletek forgási sebessége (fordulat) , , Az előző időszakhoz képest a kinnlevőségek beszedési ideje, jelentősen (35%-kal) növekedett, köszönhetően a tárgyévben országos szinten romló fizetési készségnek. Az eszközök forgási sebessége (eszközállományra jutó bevételek) csökkentek, az eszközök forgási sebessége nem érte el az 1-es értéket (0,49 ). FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 12. oldal, összesen: 26.

13 1.4 Nyereségesség A számított nyereségességi mutatók, amelyek a cég és az ügyvezetés általános teljesítményéről adnak képet, is tükrözik a nyereség növekedését. A Társaság a tárgyévre elfogadott üzleti tervében a nyereségesség növekedését tűzte ki célul, amelyet a mutatók is bizonyítanak, az árbevétel csökkenése ellenére, sikerült elérni. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Eszközmegtérülési ráta (ROA) (%) Árbevétel-arányos nyereség (ROS) (%) Személyi jellegű ráfordítások hozzáadott értékhez viszonyított aránya (%) Közönséges részvénytőke érdekeltség megtérülési rátája (%) ,38% 0,46% 55% 0,7% ,28% 2,61% 73% 2,6% Az árbevétel arányos nyereség kifejezi, hogy az árbevétel minden egyes forintjának mekkora része jelenik meg a nyereség szintjén, és mivel ez a mutató a kamatot nem tartalmazza, ezt a nyereségrést nem befolyásolja az a tény, hogy a céget milyen módon finanszírozták. A Társaság évi árbevétel arányos nyeresége 2,61%-os volt, tehát a évi teljesítmények szerint 100 Ft árbevétel 2,61 Ft-tal járult hozzá az adózott eredményhez. Az eszközmegtérülési ráta - az adózott eredmény összes átlagos eszközértékhez viszonyított arányát fejezi ki, értéke 1,28%, amely jelentősen magasabb, mint az előző évben. A tárgyévben megnőtt a munkaigényesebb, és magasabb szakmai követelményeket igénylő tevékenységek árbevételen belüli aránya. Ez jól követhető a személyi ráfordítások hozzáadott értéken belüli arányának emelkedésén. A személyi ráfordítások a hozzáadott értéken belül évben 55,5 %-ot, évben 73%-ot képviseltek. A közönséges részvénytőke érdekeltség megtérülési rátája, ami az adózott eredmény átlagos részvénytőkéhez mért arányát mutatja, 2,6%. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 13. oldal, összesen: 26.

14 1.5 Tőkepiaci mutatók A tőkepiaci mutatók közül a részvények éves záró árfolyama Ft/db értékkel emelkedett december 31-hez képest. Az egyéb tőkehatékonysági mutatók ugyancsak javultak, így például a részvények egységére jutó eredmény 7 Ft/db-os értékről 26 Ft/db-os értékre növekedett , , ,00 Ft-ban 1 500, ,00 500,00 0,00 Közönséges részvények egységére jutó eredmény (Ft/db) Részvényárfolyam december 31. (Ft/db) , , A FreeSoft Nyrt. részvényeinek december 31-i záró árfolyama 3.665,- Ft/db volt. A piaci árfolyam a könyv szerinti érték 226%-át tette ki, vagyis a FreeSoft részvények piaci árfolyama 126%-kal volt magasabb, mint a jegyzett tőke (részvények névértéke) értéke. A részvények tőzsdei árfolyamának ilyen dinamikus növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a 2007-es pénzügyi év, talán a legnagyobb horderejű üzleteseménye, a október 27-én, a HUMANsoft Kft. 100%-os tulajdoni részesedést jelentő üzletrészének felvásárlásáról kötött megállapodás. Az akvizíció nyomán a FreeSoft meglévő, elsősorban szoftverfejlesztésből és rendszer-implementációból álló tevékenységi köre csaknem átfedés nélkül egészült ki a HUMANsoft termék-, és szolgáltatás-portfoliójával, amellyel közel 10 milliárd forint éves árbevételű, több mint 300 főt foglalkoztató, meghatározó piaci részesedéssel bíró, új informatikai szolgáltató és megoldásszállító cégcsoport jött létre. A megfogalmazott célok alapján a két cég eltérő ügyfélköre kiváló lehetőséget biztosít az új, teljes termék portfolió értékesítésére illetve a létrejövő szinergiák további kiaknázására. Az egy részvényre jutó eredményhez viszonyított árfolyam mutatója (P/E Price/Earnings Ratio) tárgyév végén 141-es értéket mutatott, ami a éves 362-es értékről komoly elmozdulás. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 14. oldal, összesen: 26.

15 III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az alábbi táblázatok a mérlegsorok tárgyévi és az azt megelőző pénzügyi év tényadatait tartalmazzák, ezer forintban, külön kiemelve az előző év és a tárgyév mérleg fordulónapja közötti változásokat. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK 216 IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok - - F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % A FreeSoft Nyrt. mérlegfőösszege a december 31-i állapothoz képest 27%-kal növekedett, a forrásokon belül 2%-kal nőttek a rövid lejáratú kötelezettségek, ezen belül a szállítói tartozások 32%-kal emelkedtek. Az idegen források, az évközi részvénykibocsátás következtében jelentősen csökkentek. A Társaság saját tőkéje 47%-kal növekedett. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 15. oldal, összesen: 26.

16 A passzív időbeli elhatárolások 86%-kal alacsonyabbak a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2006.) évvégi állapotához képest. A változás annak tudható be, hogy a tárgyévben nem ismétlődött meg az előző év nagy informatikai projektjeinek áthúzódása, a passzívák között csak a normál üzletmenetnek megfelelő átmenő tételek szerepelnek, az ún. folyamatos szolgáltatások (telefon, Internet, áramszolgáltatás) tárgyévet követő évben, utólag fizetett díjai. Az egyéb kötelezettségek összetétele a következő: Egyéb kötelezettségek Összeg SZJA elszámolás Munkaadói járulék 702 Munkavállalói járulék 332 Szakképzési hj. 470 Kötelező nyugdíjjár Kiegészítő nyugdíjpt-i jár. 8 Önkéntes nyugdíjpt-i jár. 1 Önkéntes eüpt-i jár. 18 Levonásos EBJ természetbeni 921 Levonásos EBJ pénzbeli 663 Tételes eü. Jár. 164 Százalékos eü. Jár. 109 Önellenőrzési pótlék 18 Rehabilitációs hj. 182 Különadó - munkavállalói 21 Adóbírság 6 ÁFA pénzügyi elszámolása Munkabér átutalási számla TB kötelezettségek Egyéb kötelezettségek összesen A mérleg eszköz oldalán a legnagyobb változás a készletek és befektetett eszközök sorokon következett be. A készletek növekedése alapvetően a saját fejlesztésű szoftverek év végi befejezetlen állományának eFt-os és a késztermék eFt-os összegéből adódott. Két jelentős, és két kisebb fejlesztés volt folyamatban a mérleg fordulónapján, a Társaságnál, ezek ráfordításai, közvetlen költségei jelennek meg ezeken a sorokon. A befektetett pénzügyi eszközök 148%-kal növekedtek, ami a HUMANsoft Kft. megvásárlásából, és a FreeSoft Asia-Pacific Pty. Ltd-ben szerzett üzletrész 19%-osra növekedéséből adódik. A követelések és az aktív időbeli elhatárolás sorokon viszont, 40% feletti csökkenés tapasztalható. A követelések állománya 42%-kal csökkent, összege az év végén eFt volt. A vevők tartozása kisebb mértékben (15%-kal), a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések eFt-ra (77%- kal) csökkentek, amelyből eFt a FreeSoft-Deutschland GmbH-val, és ,-eFt a FreeSoft International Inc-del szembeni követelés összege. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 16. oldal, összesen: 26.

17 A belföldi vevőállományból a mérlegkészítés időpontjáig csak az alábbi tételek kiegyenlítése nem történt meg, de a követelések jogosságát valamennyi vevő elismerte. Vevő neve Tartozás összege(eft) MÁV Zrt MÁV CARGO Zrt BULL Magyarország Kft S.C. AAM Managament Inf. SRL NAPI Gazdaság Kiadó BZAKKA OEP GKM ÖTM MOL Nyrt Reader's Digest Kiadó Kft KHVT LIBRI Könyvkereskedelmi Kft VODAFONE Zrt Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Leo Burnett Kft Országos Tisztiorvosi Szolgálat Oktatási és Kult. Minisztérium MALÉV Zrt Egyéb 1 millió Ft alatti Ki nem egyenlített vevő tartozás összesen évben 7.700eFt értékben kellett értékvesztést elszámolni, be nem hajtható vevő tartozás miatt. Az egyéb követeléseket az alábbiakban részletezzük: Egyéb követelések Összeg (eft) Szolgáltatásokra adott előlegek Dolgozóknak adott előleg 46 Beszerzésre adott előlegek 10 Társasági különadó előleg túlfizetés 850 Iparűzési adó előleg túlfizetés TB EÜJ túlfizetés 85 TÁNYA előleg túlfizetés Egyéb követelések összesen: A tárgyévben a Társaság egyik nagyobb projektje az év végéig nem zárult le, a projekttel kapcsolatos közvetlen költségek (28.358eFt), mivel a projektre időarányos kiszámlázás a szerződés szerint nem történhetett, átmenő tételkén elhatárolásra került januárjában kiszámlázott, de évet illető bevételek 8,4 millió forint értékben szerepelnek az átmenő aktívákban. A bevételek aktív elhatárolását az indokolta, hogy bár a megrendelő elismerte a évi teljesítést, a készre jelentett projekt részek átadás-átvételi eljárása év elejére áthúzódott, a számlázás csak évben történt. Ezen felül csak a szokásos tevékenységgel kapcsolatban szükséges költségek (előfizetések, támogatási szolgáltatások) elhatárolásával élt a cég 1,3mFt értékben. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 17. oldal, összesen: 26.

18 1 Befektetett eszközök (immateriális javak és tárgyi eszközök) részletezése A befektetett eszközök bruttó és nettó értékének és a halmozott értékcsökkenésének alakulása: Műszaki bererendezések Egyéb bererendezések, felszerelések Szellemi termékek Goodwill Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Átváltási különbözet Egyenleg december 31-én HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés Átváltási különbözet Egyenleg december 31-én NETTÓ ÉRTÉK Az immateriális értékek között eFt az üzleti vagy cégérték, melyből eFt az Axis Consulting 2000 Kft., eFt pedig a HUMANsoft Kft. Goodwill-jének értéke. A vállalkozás tárgyi eszköz beszerzése eFt volt. Az üzleti vagy cégérték után, a Számviteli tv. 52. (6) bekezdése alapján a Társaság nem számol el értékcsökkenést. A fenti táblázatokból kitűnik, hogy a vállalkozás szellemi termékeinek átlagos értékcsökkenése 86%- os. A tárgyi eszközök átlagos értékcsökkenése 66%, ami két tényezőre vezethető vissza, az egyik, hogy ezen eszközök között jelentős súlyt képviselnek a magas leírási kulcsú számítástechnikai eszközök. A másik, hogy az összes beszerzésnek több mint 2%-a azonnali értékcsökkenés (100eFt alatti) csoportjába tartozott. 2 Befektetett pénzügyi eszközök A tartós részesedések kapcsolt vállalkozásokban soron az alábbi tételek kerültek kimutatásra. A Társaság 2004-ben alapította a németországi FreeSoft Deutschland GmbH. Vállalatot. A befektetés kelte: , névértéke és nyilvántartási értéke 6.200eFt ( EUR), amely 100%-ban a FreeSoft Nyrt. tulajdonát képezi év márciusában vásárolta meg az Axis Számítástechnika Kft. üzletrészeinek 100%-át. Az Axis Számítástechnikai Kft-én keresztül még két további cégben vált áttételesen tulajdonossá, az Axis Consulting 2000 Kft-ben és a SYBASE Magyarország Kft-ben, melyek a megvásárolt cég leányvállalatai voltak. A befektetés eFt-on került a nyilvántartásokba. A SYBASE Kft év júniusára végelszámolásra került. A szervezeti hierarchia átalakítására, a működés optimalizálása, a központi irányítás költségeinek csökkentése érdekében, év során, az Axis Számítástechnikai Kft. beolvadt leányvállalatába, az Axis Consulting 2000 Kft-be. A külső tulajdonosok egy részét még a pénzügyi évben sikerült kivásárolni, de az átalakult cégben 0,46%-ban maradt két, külső tulajdonos. E tulajdonosok üzletrészét március 21-i dátummal vásárolta meg a FreeSoft, és ezzel az Axis Consulting 2000 Kft. egyszemélyi tulajdonosává vált. Az FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 18. oldal, összesen: 26.

19 Axis Consulting 2000 Kft. a befektetett pénzügyi eszközök között eft-os értéken, és eFt-os Goodwill értéken került nyilvántartásba. A Társaság májusában az Amerikai Egyesült Államokban megalapította FreeSoft International Inc. néven új külföldi leányvállalatát. Jelenleg a cég jegyzett tőkéje USD, a befektetések között eFt értéken tartjuk nyilván október 27-vel, zártkörű részvénykibocsátás ellenértékeként, apport útján került a FreeSoft tulajdonába a HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 100%-a. A tartós részesedések között eFt-os értéken szerepel. 3 Forgatási céllal vásárolt értékpapírok A Társaság december 31-én forgatási céllal vásárolt értékpapírokból 22 darab diszkont kincstárjeggyel rendelkezett, 216eFt értékben. 4 Pénzeszközök értékelése A társaság pénzeszközei között a forint folyószámlákon kívül, valutapénztárakban EUR, GBP, CHF és USD valutákban, valamint deviza folyószámlán (EUR) nyilvántartott pénzeszközökkel is rendelkezett. A mérleg fordulónapján a valutában és devizában nyilvántartott pénzeszközöket (a számviteli politikával összhangban) nem értékelték át, mert az összes külföldi fizetőeszközben nyilvántartott pénzeszköz átértékelésének hatása (árfolyamnyereség) nem lett volna jelentős, ugyanis nem érte el a mérlegfőösszeg 0,001%-át. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 19. oldal, összesen: 26.

20 5 Időbeli elhatárolások 5.1 Az átmenő aktívák (aktív időbeli elhatárolások) Jogcím megnevezése Összeg [eft] Árbevétel Bér és bérjelegű költségek Anyagjellegű költségek 641 Egyéb igénybe vett szolgáltatások Bérleti díj 235 Eladott közvetített szolgáltatások Szoftver supportdíj 439 ÖSSZESEN Az átmenő passzívák (passzív időbeli elhatárolások) Jogcím megnevezése Összeg [eft] Árbevétel 269 ELÁBÉ Alvállalkozói díjak Telekommunikációs díjak 967 Kártérítés Személygépkocsi bérleti díj Egyéb utólag számlázott szolgáltatás 588 ÖSSZESEN A passzív időbeli elhatárolások legnagyobb tétele, egy eladásra vásárolt szoftver-licence, aminek a számlája csak év elején érkezett be, ezért került az elhatárolt tételek közé. Ezen felül az ún. folyamatos szolgáltatások (telefon, internet) tárgyévet követő évben, utólag fizetett díjaiból és utólag számlázott szolgáltatásokból tevődtek össze. FS_KGY_ET_2007_Kiegmelleklet 20. oldal, összesen: 26.

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben