Bízzunk abban, hogy ami együvé tartozik, az mindig is egy marad! Túránk ezt is hirdeti. Kelj fel, tündökölj! Én látom, érzem, hogy miként ragyog ránk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bízzunk abban, hogy ami együvé tartozik, az mindig is egy marad! Túránk ezt is hirdeti. Kelj fel, tündökölj! Én látom, érzem, hogy miként ragyog ránk"

Átírás

1 VI. OBESZ megnyitója Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége!...emeld fel tekintetedet és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ézs 60, 1-4 Isten hozott! Szertetettel köszöntelek, mindnyájatokat, akik a mai napon eljöttetek ünnepet szentelni, a VI. Orbán Balázs Emlék Szekértúrát megnyitni. Egy év hosszú, munkával eltelt, hétköznapjai után, újra ünnepelünk. Újra ránk ragyogott az Úr dicsősége, hogy meggyújtsa lelkünkben is a felragyogó világosságot. Azt a mindig parázsló, fel-fel lángoló belső tüzet, amely elhoz minket ide évek óta. Összegyűjt. Egyesít. Elindít, hogy székely harcosok, a kenyeret a földből keservesen kicsikaró székely ősanyák és ősapák útjain, ösvényein, világosságot vigyünk a homályba. Hogy jó földbe vetve önmagunkat, világosságot teremjünk mi magunk is. Hálát adok az Istennek, hogy a ma ránk ragyogó dicsőségének fénynyalábjában, mi mind odajárulhatunk az Ő képzeletbeli, megszentelt oltárához, és lelkünk fáklyáját kezünkben tartva élő tüzet vehetünk, hogy azt magasba tartva, magunkkal vigyük a vállalt, előttünk álló nehéz, de gyönyörűséges útra. Hátha általunk több világosság kerül a világba! Hátha lelkünk erejével vigasztalás vihetünk a vigasztalanságba. Hátha, felfigyelve ránk, minket is, az előttünk járókat is, Istent is, önmagát is komolyabban veszi a világ! Lehet, hogy vendégeink közül még mindig vannak, akik úgy gondolják, hogy kirándulni jöttek. Ezt a jogukat nem vitatom el. De hangsúlyoznom kell azt, amit érzek, és amit annyiszor megéreztünk már közösen, hogy ez a túra sokkal több kirándulásnál. Ez a túra, zarándoklat. Zarándoklat őseink emlékhelyeihez, Istennel feltöltött, verejtékükkel és vérükkel megszentelt láthatatlan vagy látható oltáraihoz, hogy ott megtaláljuk Istent, önmagunkat. Ez a túra, küldetés. Nem kényszer, önként vállalt feladat. Nem véletlenül olvastam ma fel Ézsaiás prófétától. Emlékezzünk arra, hogy miként tette fel Isten a kérdést: kit küldjek el, és ki megy el követségembe? És a parázzsal megtisztított ajkú fiatal Ézsaiás jelentkezik: itt vagyok én, engem küldj el! Mi is így jelentkeztünk. Isten hívott, és mi itt vagyunk. Ajkunkat láthatatlan szeráfok illetik szent parázzsal, hogy mindig igazat beszéljünk. Vigyük a biztatást, vigasztalást embertársainknak. De megérintik lelkünket is, hogy átérezzük a küldetésünk komolyságát, és megerősítsenek abban a meggyőződésünkben, hogy nekünk a világosság fiaiként, Isten világosságát kell vinnünk, átadnunk ott, ahol eljárunk. Kelj fel, tündökölj! szól az Úr szava hozzánk. Nem azt mondja az Isten, hogy elcsüggedj. Nem azt, hogy siránkozzál. Nem azt, hogy mindennapjaid kusza homályában elveszve, te magad is homállyá, sötétséggé válj. Azt sem mondja, hogy lapulj, azt sem, hogy az árnyékban heveréssz. Azt sem, hogy mindenkitől elszakadva, megkeseredve, kiábrándulva, tengesd életed. Hanem azt mondja az Isten: kel fel! Ébredj! Kelj fel már végre! Úgy ráz az Isten, mint költőtársa

2 Petőfi Sándort (Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj, Petőfi Sándor! Szedd össze csontjaid, barátom: lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, a népek nevében! S te halott vagy? Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról! (Utassy József- Zúg március,1977)így ráz minket is az Isten, a lelkiismeret, az öntudat: Kelj fel, mert ember vagy, mert magyar vagy! Kelj fel, mert szükség van rád! És tündökölj! Isten, tündöklőnek teremtett téged. Lehet, hogy fényed, az idők viharában, megfakult. Lehet, hogy lelked máglyájából, a szorítás miatt, a kiábrándulás miatt, mostanra csak por és hamu maradt. Lehet, hogy lelked melegsége hideg hűvösséggé vált. De ez nincs így jól. Kelj fel, és tündökölj! Világíts, melegíts, mert erre teremtett az Isten. Vidd, szórd, add át a fényt, a meleget szívtől szívig, lelkedtől lelkekig! Jézus ezt így mondja: ti vagytok a világ világossága. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem azért, hogy világítson mindenkinek, akik a házban vannak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat! (Mt 5, 14) Világosságodhoz népek jönnek. Az ember élhet sötétségben is. A világos ég és a sötét föld gyermeke- választhat. Élhet Isten nélkül, emberek társasága nélkül, élhet bűnben, mocsokban. De az ember élhet világosságban, Istennel, embertársai szeretetében, közösségében, erkölcsös, tiszta életet is. Sötétségében mindenki magára hagyja, mert nem érdemel mást, csak megvetést Akkor jönnek hozzá inkább, szívesebben az embertársai, akkor ragaszkodnak hozzá, akkor követik, vagy vezetik, ha világosságban él. Ha tündököl. Ha igazat szól, ha szeret, ha jó gyümölcsöt terem. Mi, az elmúlt öt túrán is, tündököltünk. Vigasztaltunk és szerettünk, emlékeztünk és terveztünk, hirdettük Isten dicsőségét és kerestük népünk felemelkedésének lehetőségét. Most is erre vállalkozunk. Isten hívására, felkelünk, tündökölünk, széthordjuk világosságát. Mindnyájan összegyűltek. Két héttel ezelőtt, a magyar unitárius egyház zsinatának istentiszteletén ugyanezek az ézsaiási sorok hangzottak el. Ez a zsinat arról szólt, hogy a Trianonnal kettészakított erdélyi és magyarországi unitárius egyház újra egységessé váljon. Hogy pusztuljanak közülünk a határok, és így, jó egységben élhessük meg Istentől ajándékba kapott hitünket. Kedves vendégeink! Ti mind, más, nagyobb egyházaknak vagytok a tagjai. De az elmúlt évek során sok-sok alkalmatok volt megismerni a mi kicsi unitárius egyházunkat, lelkészeinket, híveinket. Én ma ünnepélyes örömmel, büszkén számolok be arról, hogy az a kicsi közösség, amely 1568-ban a világon először, kimondta a vallásszabadságot, Tordán, az a kicsi közösség, most, jó példát adott mindenkinek az egység megteremtése, megélése terén. Ennek az egységnek a jegyében gyűltünk ma össze, vagyunk együtt. Sokat áldoztunk érte, de még sok áldozatra, harcra, kitartásra van szükség.

3 Bízzunk abban, hogy ami együvé tartozik, az mindig is egy marad! Túránk ezt is hirdeti. Kelj fel, tündökölj! Én látom, érzem, hogy miként ragyog ránk az isteni dicsőség fénycsóvája, amint Orbán Balázs, Berde Mózes, Bartók Béla nyomaiba lépünk. Látom őseinket, akik hasonló dicsőségben gyújtották meg lármafáikat a hegyeken és ormokon. És látom magunkat, amint erdeink és mezeink ösvényeit róva, széthordjuk testvéreink életébe az Isten, a nemzet, a megtartás fényét. Isten áldja meg fogékony lelkünket, Isten áldja meg túránkat, küldetésünket! Ámen.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság

Első elnökségi üzenet, 2010. március. Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben. Erkölcsi bátorság Első elnökségi üzenet, 2010. március Írta: Henry B. Eyring elnök első tanácsos az Első Elnökségben Erkölcsi bátorság A halandó élet egyik célja, hogy bebizonyítsuk Istennek, akkor is betartjuk a parancsolatait,

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész

Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már nem Olaszországból, hanem innen a nagyváradi stúdiójából és természetesen

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Ki az én felebarátom?

Ki az én felebarátom? Ki az én felebarátom? Az igazgyöngy Az igazgyöngy a fájdalom szülötte : egyes kagylófajtáknak a kagylóhéjon belül oda kerülő idegen testecske lehet egy nagyobb homokszem irritálja az állat testét. Az állat

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben