Hozzászólás, észrevételek a fuvarozói zálogjog gyakorlati alkalmazásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hozzászólás, észrevételek a fuvarozói zálogjog gyakorlati alkalmazásához"

Átírás

1 Hozzászólás, észrevételek a fuvarozói zálogjog gyakorlati alkalmazásához A FUVARLEVÉL című szaklap áprilisi számában a fuvarozói zálogjog gyakorlati alkalmazásáról jelent meg egy cikk, Zálogjog címmel, Nagy Csaba szerzőtől. A cikk egy rendkívül fontos és kényes kérdést, a fuvarozó zálogjogának a való életben történő alkalmazását taglalja. Számomra, mint évtizedek óta a belföldi és nemzetközi közúti fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatások művelője részére érzékeny a fuvarozói zálogjog alkalmazásának a kérdése. Sem a Ptk évi módosítása, de sajnos, sem pedig a citált cikk írója nem adott kielégítő és megnyugtató válaszokat részemre, és valószínűleg sok más, a válaszokra kíváncsi szakembertársam részére sem. Teszem hozzá, én sem tudom megnyugtatóan, hogy merre fut az aranyér a medvecsapáson ebben a tárgykörben. Rendkívül örülnék, ha az alábbiakban felvetett kérdéseimre jogilag szakszerű válaszokat kaphatnék, vagy, ha jelentkezne olyan jogász, vagy jogász csapat, aki átalány-, vagy sikerdíjért (természetesen minden esetleges negatív jogi következményt vállalva) levezetné ezeket a jogi procedúrákat a gyakorlatban. Miért nem csak a fuvarozásra hivatkoztam a szakmai gyakorlatomból, hanem a szállítmányozásra és a logisztikára is? Azért, mert a törvényes zálogjog most már a nevezett szolgáltatók mindegyikét megilleti, így nem csak a fuvaros, de az árutovábbítási szakmában működő valamennyi vállalkozás számára is létkérdéssé válhat a zálogjog karcmentes alkalmazása. A Ptk. korábbi változata a fuvarozással kapcsolatban törvényi felhatalmazást adott a fuvarozónak a zálogjoga érvényesítésére, a XLI. Fejezet, A fuvarozás című részében: 1/5

2 498. (2) A fuvarozót a fuvardíj és költségek erejéig zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek. Mi az, amit akkor a gyakorlatban már tudtunk? 1. A fuvarozói zálogjog alkalmazására a törvényi felhatalmazás a Ptk. által adott volt, és 2. csak a keretszerződés alapján, magyar fuvaroztatónak végzett fuvarozások esetében volt erre mód. A Ptk. fuvarozási részét kiegészítendő 2/1981. (I. 31.) MT rendelet (KÁSZ) A közúti árutovábbítási szerződésekről foglalkozik ugyan a fuvarozással is, de a10., amely ezt korábban szabályozta, most üresen tátong erről a kérdésről. A Ptk évi módosítása után már valamivel többet tudhattunk meg. Egy lényeges kérdést a helyére tett a módosítás, amikor kimondta: 6:267. [Törvényes zálogjog] A fuvarozót a fuvardíj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatosan birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a fuvarozónak a feladóval szemben fennálló, más fuvarozási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja. A szövegezésből azonnal adódik, hogy ingó dolgokon alapított kézizálogjogról van szó, amelynek lényege, hogy a dolognak a követelő fél birtokába kell kerülnie. Figyelemmel a közúti fuvarozás valós körülményeire, nagyon más lehetőséggel való élés, mint a dolgon birtokbavétellel történő zálogjog alapítása szóba sem jöhet. Most már tudjuk, hogy az adott fuvaroztató részére végzett korábbi, akár eseti fuvarvállalások követelése is érvényesíthető (a szükséges megkötésekkel) az éppen futó fuvarozási megbízás teljesítése során érvényesített zálogjoggal. Azonban az összes többi, később taglalt kérdésben nem találunk továbbra sem közvetlen válaszokat a Ptk.-ban erről a területről. A Ptk. módosítása a szállítmányozásról (a korábbiakhoz hasonlóan) szintén törvényi felhatalmazást ad a zálogjoga érvényesítésére a szállítmányozónak is: 6:309. [A bizomány és a fuvarozás szabályainak alkalmazása] E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a szállítmányozó és a megbízó jogviszonyára a bizományi szerződés, a küldeménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre, a küldemény kezelésére, megóvására, továbbítására, a szállítmányozót megillető zálogjogra, továbbá a fuvarozási szerződésből fakadó követelések elévülésére a fuvarozási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A fuvarozó és a szállítmányozó zálogjogának prioritását azonban már nem rendezi a Ptk., mint ahogyan azt korábban megtette: 498. (4) A fuvarozó zálogjoggal biztosított követelését a zálogtárgyból más zálogjogosultakat megelőzően, bírósági eljárás nélkül, a kereskedelmi forgalomban való értékesítéssel elégítheti ki. Az új Ptk. kibővítette a törvényes zálogjog lehetőségét, többek között pl. a vállalkozókra (6:246. ), vagy az ingatlan bérbeadókra is (6:337. ). 2/5

3 A zálogjogok prioritását azonban itt sem rendezte. De ezek a kisebb problémák maradtak. A citált cikk írója példaként hozza fel a NAV esetét, vagyis hogy a zálogjog érvényesítése mennyire eredményesebbé teszi a követelései behajtását. Ezzel a példával azonban lényeges más paramétereket is meghatározott a szerző: - az adós Magyarországon működődik, a NAV fennhatósága alatt, - az adósra vonatkozik a magyar jog, - a lefoglalt dolog az adós tulajdona. Ezek a lényeges paraméterek azonban a közúti fuvarozásban, főleg a nemzetközi közúti fuvarozásban nem, vagy igen korlátozottan adottak. Tehát a Ptk. korábban és a módosítása után is törvényes zálogjogot adott a fuvarozónak: 5:92. [Törvényes zálogjog] A zálogszerződést pótolja a jogszabály olyan rendelkezése, amely alapján valamely követelés jogosultját zálogjog illet meg. A belföldi közúti fuvarozásra a fent említett jogszabályok (Ptk., KÁSZ), a nemzetközi közúti fuvarozásra a CMR egyezmény vonatkozik. Mind a Ptk. mind pedig a CMR egyezmény fuvarozót és feladót említ a fuvarozás szerződőjeként. Akkor ki a fuvaroztató? A gyakorlat alapján az, aki a fuvardíjat fizeti, illtetve a gyakorlat a két jogszabály feladóján a fuvaroztatót definiálja. A CMR egyezmény azonban nem szabályozza a zálogjogot. 1. Mit tehet a magyar fuvaros, ha a fuvaroztató nem magyar, azaz Magyarországon nem bejegyzett alany? Tudjuk a közúti fuvarozás gyakorlatából, hogy a fuvaroztató legtöbbször nem az áru tulajdonosa (pl. a szállítmányozó). A dolog a fuvaros birtokába került a fuvarozási megbízása alapján, a fuvaroztatónak fuvardíjtartozása van a fuvaros felé, de a lefoglalt dolog nem a fuvaroztató tulajdona. 2. Lehet-e zálogjogot érvényesíteni a dolgon mindezek ellenére? A fuvaroztató számára előre csak akkor ismert a fuvarozott dolog értéke, ha a fuvaroztató értékbevallást tesz (belföldön és nemzetközi közúti fuvarozásban egyaránt értelmezett), de ez szinte meg sem jelenik a gyakorlatban. Esetleg az áru átvétele után szerez róla tudomást a fuvaros, ha a fuvarozáshoz mellékelt áruszállító levél (ami ne azonos a fuvarlevéllel!), tartalmaz áruértéket. 3. Honnan tudhatja a fuvaros, hogy az áru mekkora hányadán érvényesíthet zálogjogot, ha nem ismert előtte az áru értéke? Egyre gyakoribb az elmúlt 5-10 évben, hogy a fuvaroztatók nem kocsirakományú árutételt adnak fel fuvarozásra, hanem részrakományokat. 4. Ha az áru értéke nem érné el a fuvaroztató tartozását, lehet-e, érdemes-e zálogjoggal foglalni, illetve lehet-e valamelyik fuvarozás nem fizetett díjtartozását ilyenkor részben rendezni, a maradék követelésre megmaradó zálogjoggal? 3/5

4 Fentiekből következik, hogy az áruszállítások (nem a fuvarozások!) volumene egyre inkább elmegy a JIT jellemzői felé, legtöbbször időkapuval, óra pontosságú fuvarozással kell teljesíteni. 5. Ha járulékos következményként leáll a termelés a címzettnél a zálogjog érvényesítése miatt, kié ezért a jogi helytállás kötelezettsége? Ha a magyar fuvaros Magyarország területén kívül él a zálogjogával, a lefoglalt árut biztonságba kell helyeznie az értékesítési eljárás lefolytatásáig (fuvaroztató értesítése, értékesítés meghirdetése, értékesítés lefolytatása). 6. Milyen nevezetű és milyen összegű járulékos költségek ismertethetők el a fuvardíjtartozáson felül? A lefoglalt dolog értékesítését általában maga a fuvaros nem végezheti törvényes előírás miatt, illetve a szakértelem hiánya miatt sem. Szakértő árverezőt kell bevonnia. Azt minden magyar nemzetközi közúti fuvarozó megtapasztalhatta már, hogy milyen horror díjakat számláznak Nyugat-Európában bármilyen, a fuvarozással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatás után. 7. Kérdés, hogy ki fizeti a szakértő értékesítő jutalékát, azaz részévé válik-e ez a költség a fuvardíj melletti jogos követelésnek? Az, hogy az adott dolog milyen árban adható el, nagyban függ a dolog adott földrajzi helyen és időpontban fennálló paramétereitől: pl. mennyire kommersz áru, mennyire romlékony, mennyire sürgős az értékesítése, stb. 8. Az eredeti áruérték - amely nem mindig ismert (lásd 3. kérdés) - hány százalékáért való értékesítés tekinthető még méltányosnak, jogilag támadhatatlannak? Kedves Olvasó! A zálogjog gyakorlati érvényesítése akkor sem lenne egyszerű feladat, ha a fenti kérdésekre 100% biztonságban ismernénk a válaszokat. Ebbe a 100%-os szakmai ismeretbe bele tartozik az is, hogy a zálogjogával élni kívánó magyar fuvarosok a más európai országokban honos fuvaroztatók országának fuvarozói zálogjogával is tökéletesen képben vannak. De játszunk el a gondolattal, hogy ismerjük a válaszokat a feljebb felvetett kérdésekre és érvényesíteni akarjuk a fuvarozói zálogjogunkat. Milyen jogi eljárási stratégiát dolgozzunk ki erre, és az adott konkrét ügyben milyen taktikát folytassunk? Ne higgye a Kedves Olvasó, hogy a zálogjognak ez már csak marginális területe maradt! A fuvaros fuvarfeladatokat vállal a fuvaroztatótól, hiszen ebből él. A fizetési határidő elérheti a napot. Ehhez még hozzájön az az időtartam is, amíg a gépkocsivezető hazaér a telephelyére a fuvarozási okmányokkal (sok fuvaros már keresett és talált megoldást ennek az időtartamnak a csökkentésére, ha tudott keretszerződést kötni a fuvaroztatójával), amelyekkel a számlázását intézheti a fuvarozó cég. Ez az időtartam is elérheti a 2-4 hetet. Érdekeiből adódóan a már teljesített, de még ki nem számlázott fuvardíjak, és a kiszámlázott, de a fizetési határidőt még el nem ért fuvarszámlák megtérülését is el akarja érni a fuvaros. Vagyis akár napi teljesítés fuvardíját teszi kockára egy nem jól kitervelt taktikával. Ha ezen időszak alatt nem vállal több fuvart az adott fuvaroztatónak, elérni akarván az előbbi probléma kikerülését is, a fuvaroztató azonnal rá fog jönni, hogy Hunniában valami készül. Azonnal megkifogásolja a nála lévő számlákat és a még hozzá ez után berkezőket is. Teljesen mindegy, hogy mi az indoka a kifogásolásnak, jogilag a lejárt és nem vitatott követelést, mint jogi helyzetét a fuvaros elveszíti az előbb meghatározott követeléseire. A fuvaros 4/5

5 vitathatja a számlareklamáció jogalapját, de biztosan nem fognak egymással megállapodni, tekintettel arra, hogy a fuvaroztatónak a nemfizetés a végleges, vagy átmeneti célja. Vagyis ez a jogvita a bíróság elé kerül. Azt mindenképpen eléri ezzel a fuvaroztató, hogy a fuvarozó nevezett számlái vitatottá váljanak, egyszersmind ezek összegét kivonja a zálogjog érvényesíthetősége alól. Ha csak félmilliós fuvardíjjal és heti egy vállal fuvarral számolunk (15-16 hét), akkor is 7,5-8 milliós követelésünket tehetjük tönkre. Sajnos, nem látok tökéletes megoldást a zálogjog maradéktalan és a jelenlegi jogszabályi kertetek közötti, jogilag támadhatatlan érvényesítésére. Ami megelőző intézkedés lehet, az az, hogy alaposan megválogatjuk a fuvaroztatóink körét, ami egyszersmind a saját fuvarkapacitásunk kihasználási lehetőségének a szűkítését is jelentheti. Ez elvileg azzal mérsékelhető lenne, ha a fuvaros szállítmányozóvá válna, túlvállalná magát a fuvarkapacitásán felül, és a saját fuvarkapacitásának a lekötése után a fuvartúlvállalást alvállalkozóknak adná ki. Azonban ha a nem jól fizető fuvaroztatók fuvarmegbízásait adja át az alvállalkozóinak, akkor a megbízója nemfizetése esetén őrá száll az alvállalkozó kifizetésének a problémája. A másik megelőző intézkedés lehet a keretszerződéssel történő fuvarozás, amelyben a felek szabályozzák a fenti kérdéseket. Annak a fuvaroztatónak, amelyik nem akar nemfizetéssel élni, nem fog problémát jelenteni az ilyen szerződés. De természetesen a gyakorlatban ennek is ára lesz, mégpedig magának az egyébként elérhető fuvardíjnak a fuvaroztató részéről történő csökkentése. A fuvarozás való világa nem a puhaságáról híres. Harmadik, egyben legéletképesebb megoldásnak látom, ha a fuvaros, mint szállítmányozó, vagy mint logisztikai szolgáltató olyan raktározási, vagy raktárteret igénylő árukezelési megbízásokat illeszt a fuvarozása mellé, amely alkalma lesz arra is, hogy a raktári plusz bevétel mellett megfelelő értékű árufedezetet akkumuláljon. Ezzel megközelíthetők a NAV paraméterek, vagyis: - az áru magyar jogi területen van, - a lefoglalható áru felelős őrzése a követeléssel élő fél joga és kötelezettsége, - a lefoglalható áru a követeléssel élő fél költségellenőrzése alatt áll, - a zálogjogot magyar jogi környezetben érvényesítheti, - a raktározott, vagy kezelt áru értelemszerűen nem okozhat azonnali üzemleállást az átvevőnél, stb. Hozzászólásom befejezéseként kérem az Olvasótársak hozzászólását, javaslatait ebben a problémakörben. Ugyanakkor még egyszer megteszem felhívásomat keringőre a jogászoknak. Ássák bele magukat a fuvarozói zálogjogba nemzetközi szinten is, és ahogyan vannak egyéb speciális esetekben jogi tanácsadók, szülessenek fuvarozói zálogjogi tanácsadók is. Úgy vélem, bőven lesz megbízásunk a következő évtizedek során. Mag János közlekedési üzemmérnök szállítmányozási szaküzemmérnök 5/5

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY

B/7 AZ ÜGYLETI KÉPVISELET POLGÁRI JOGI SZABÁLYOZÁSA ; KÉPVISELET ÉS BIZOMÁNY Akaratnyilatkozat tételére csak ember képes. A nem természetes személy jogalanyok akaratnyilatkozatot csak az őket képviselő természetes személy által tudnak tenni, illetve elfogadni. Általános szabály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Belföldi logisztikai szolgáltatások teljesítésére 1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokra a szerződésekre, amelyek I.) a Feladó és a Trans Hungária Kft.

Részletesebben

mellékkötelezettség, hanem maga a fõkötelezettség. d) Önálló zálogjog bármely típusú vagyontárgyon

mellékkötelezettség, hanem maga a fõkötelezettség. d) Önálló zálogjog bármely típusú vagyontárgyon Civilisztika Kapa Mátyás Néhány gondolat az önálló zálogjogról A jelen sorok szerzõje az egyetemi hallgatók, de a gyakorló jogászok körében is azt tapasztalta, hogy jelentõs nehézségek merülnek fel az

Részletesebben

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége

A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A biztosítéki célból vételi jogot létesítő megállapodás érvényessége A szerződést biztosító mellékkötelezettségek fajtái A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a jelenlegi Ptk. XXIII. fejezete

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban

A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A biztosítéki célú vételi jog és a biztosítéki engedményezés a felszámolási eljárásban A zálogjog mint biztosíték súlytalanná válása és a biztosítéki célú vételi jog térhódítása jelentős részben annak

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

KÉNYSZERŰ VAGY SAJÁT AKARATBÓL VÁLASZTOTT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ LOGISZTIKAI SZEREPVÁLLALÁSA? Egy kisebb szállítmányozó cég vizsgálata kapcsán

KÉNYSZERŰ VAGY SAJÁT AKARATBÓL VÁLASZTOTT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ LOGISZTIKAI SZEREPVÁLLALÁSA? Egy kisebb szállítmányozó cég vizsgálata kapcsán IVANCEVNÉ MOLNÁR MAGDOLNA * KÉNYSZERŰ VAGY SAJÁT AKARATBÓL VÁLASZTOTT A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ LOGISZTIKAI SZEREPVÁLLALÁSA? Egy kisebb szállítmányozó cég vizsgálata kapcsán BEVEZETÉS Ma Magyarországon az egyik

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS

VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS VAGYONKEZELÉS ÉS PORTFÓLIÓ-KEZELÉS (1999) Készítette: Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ A befektethető megtakarításokkal rendelkező magánszemélyek és szervezetek részéről Magyarországon is komoly és egyre inkább terjedő

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1

Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1 556 HITELINTÉZETI SZEMLE PETRIK BÉLA Egy követeléskezelési törvény szükségességéről 1 A magyar jogalkotás egyik legnagyobb mulasztása a követeléskezelési tevékenység törvényi szabályozásának hiánya (a

Részletesebben

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében

A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében A zálogjogosult végrehajtásba való bekapcsolódása az anyagi és az eljárásjog tükrében - Dr. Görömbei Sándor bírósági titkár- Berettyóújfalui Járásbíróság 2013. I. Bevezető A publikáció, mint fogalom jelentése

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben

Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben Pázmány Law Working Papers 2013/07 Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter Catholic University Budapest

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Az új kezességi jog ellentmondásai

Az új kezességi jog ellentmondásai 168 GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN Az új kezességi jog ellentmondásai A készülő új Polgári Törvénykönyv mindezidáig két tervezetben is foglalkozott a személyi biztosítékok körével, ezen belül a kezesség szabályaival.

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben