Adótörvény-változások 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adótörvény-változások 2012"

Átírás

1 ADÓHÍRLEVÉL DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt vastag betűvel jelezzük a legújabb, előző Adólevelünkhöz képest módosult szabályokat. A vonatkozó adómérték a 2011-es szabályozáshoz képest nem változik, az effektív adókulcs 19,04 százalék január 1-jétől minden esetben 10 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összegét, amely a bruttó juttatási érték 119 százaléka. Személyi jövedelemadó 2012-ben nem kell az adóalapkiegészítést alkalmazni, ha az éves összevont adóalapba tartozó bruttó jövedelem nem haladja meg a 2 millió 424 ezer forintot. Amennyiben az összevont adóalapba tartozó éves jövedelem meghaladja az előbb említett éves határt, az a feletti részre a 27 százalékos adóalap-kiegészítés továbbra is alkalmazandó. Az adó mértéke a 2 millió 424 ezer forint alatti éves jövedelemnél tényleges 16 százalék, az ezen jövedelem határ feletti összeg esetében pedig az effektív adókulcs továbbra is 20,32 százalék. Az adóelőleg számítás során figyelembe kell venni, hogy a várható éves jövedelem meghaladja-e a 2 millió 424 ezer forintot, és alkalmazandó-e az adóalap kiegészítés. A magánszemély köteles nyilatkozni arról, hogy összevonandó adóalapjába tartozó jövedelme az adott évben nem éri az éves határt. Abban az esetben, ha a magánszemély jövedelme évközben meghaladja a 2 millió 424 ezer forintot és elmulasztja értesíteni erről a kifizetőt, munkáltatóját, és emiatt kevesebb adóelőleget vonnak le tőle, akkor a fennálló adótartozását 12 százalékkal növelten kell megfizetnie. Az elfogadott törvény szerint azonban az adóelőleg számításnál nem minden esetben kell adóalap kiegészítést alkalmazni. Az elfogadott javaslat szerint 2013-ra az adóalap-kiegészítést eltörlik. Az új törvény teljesen megszünteti az adójóváírás intézményét. A családi kedvezményt biztosító rendszer viszont továbbra is fennmarad. Béren kívüli juttatások kifizetőt terhelő adó (személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás) A jövőben a béren kívüli juttatások esetében a kedvezményes adóztatás alá eső együttes juttatási érték nem haladhatja meg az évi 500 ezer forintot. Amennyiben a béren kívüli juttatások összege év közben átlépi a kedvezményes adóztatás törvényi határát (500 ezer forint), a felmerülő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás összegéből levonható a már megfizetett 10 százalékos egészségügyi hozzájárulás összege. Az új törvény értelmében a nevesített béren kívüli juttatások köre az alábbiak szerint módosul: A Széchenyi Pihenő Kártya keretében a kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokra felhasználható több juttatótól származóan együttvéve biztosított juttatások az alábbi értékhatárokig minősülnének béren kívüli juttatásnak: szálláshely-kártya alszámlájára utalt, legfeljebb 225 ezer forint támogatás; vendéglátás-kártya alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátó-helyeken legfeljebb 150 ezer forint támogatás; szabadidő-kártya alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló legfeljebb 75 ezer forint támogatás; Bevezetik a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon vagy elektronikusan kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt. Béren kívüli juttatásnak minősül az ezen formában juttatott jövedelemből a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész. A törvény értelmében az utalvány december 31-ig meleg étel vásárlására is felhasználható. 1 / Adóhírlevél / december

2 Továbbá béren kívüli juttatásként elszámolható a munkahelyi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás formájában jutatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész. A 2012-es adóévtől kikerül a béren kívüli juttatások köréből a munkáltató által biztosított internethasználat. Úgynevezett egyes meghatározott juttatások kifizetőt terhelő adó (személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás) Jövőre az évi 500 ezer forintos értékhatár feletti béren kívüli juttatások úgynevezett egyes meghatározott juttatásnak minősülnek. A kifizetőt terhelő adó mértéke nem módosul, azaz effektív 19,04 százalékos adókulcs, továbbá 27 százalék egészségügyi hozzájárulás is fizetendő az adóalapként meghatározott összegen. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások és a kamatkedvezményből származó jövedelem esetében a 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja az adóalapként figyelembe vett összeg, vagyis a juttatás bruttó értékének 119 százaléka. Visszakerül ebbe a körbe a munkáltató által valamennyi munkavállaló, vagy a munkavállalók egy csoportja részére azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, valamint nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. Ezzel összefüggésben 2012-től újból adhatóak a cafeteria-rendszer keretében olyan utalványok, amelyek meghatározott szolgáltatásokra használhatóak fel (pl.: fitnesz bérlet, kultúra utalvány), vagy meghatározott termékekre válthatóak be. A törvényben meghatározott kört kivéve kikerül az adómentes bevételek köréből (nem növeli a társasági adó alapját), és egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándék juttatása alapján meghatározott jövedelem. Az üzleti ajándék értékhatártól függetlenül ebbe az adókötelezettségbe tartozik. Ezt a szabályt az eltérő üzleti évet választó társaságok esetében a 2012-ben kezdődő üzleti évük első napjától kell alkalmazni. A sem adómentes bevételnek, sem üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai célú juttatás, amely nem tartozik a szerencsejáték-törvény hatálya alá, a továbbiakban szintén egyes meghatározott juttatásnak minősül. A nem pénzben kapott juttatások esetében az üzletpolitikai (reklám) céllal, magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a magánszemély vásárlásához kapcsolódóan adott árengedmény, visszatérítés, vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény szabályai a 2011-es évi rendelkezéseknek megfelelően (a tervezettől eltérően) változatlanok maradnak. Ingó értékesítéséből származó jövedelem Amennyiben az ingó vagyontárgy átruházása gazdasági tevékenység keretében történik, a szerzett jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Nem kell a jövedelmet megállapítani az ingó vagyontárgyak átruházására tekintettel megszerzett bevételből, ha a bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot. Továbbra is adómentes az évi 200 ezer forintot meg nem haladó jövedelem esetében az ingó értékesítése. Tájékoztatásul: a törvény szerint gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik. Ingatlanból származó jövedelem A társasági adóbeli rendelkezéssel összhangban speciális szabályokat vezetnek be a termőföldből átminősített ingatlan átruházásából származó bevétel adózására. A változások között szerepel, hogy lakás bérbeadása esetén a bérbeadó magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonhatja a más településen általa bérbevett lakása bérleti díját, amennyiben bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja, feltéve, hogy a bérleti díjat részben sem térítik meg a magánszemély számára. Végtörlesztéshez kapcsolódó szabályozások A magánszemély munkáltatója két kedvezményes módon segítheti munkavállalóját a végtörlesztésben. A munkáltató hitelintézet útján nyújthat kamatmentes kölcsönt a munkavállalónak végtörlesztés céljából. Ebben az esetben a kamatkedvezményből származó jövedelmet nem kell megállapítani. Ez a szabály az otthonvédelmi törvény hatálybalépésétől, szeptember 29-től alkalmazható. A munkáltató adómentesen adhat vissza nem térítendő támogatást 7,5 millió forintot meg nem haladó összegben munkavállalójának, ha azt közvetlenül a követelés jogosultjának, azaz a hitelintézetnek, utalja. Amennyiben a munkáltató a támogatást azután nyújtja a magánszemélynek, miután a végtörlesztés már megtörtént, akkor a végtörlesztés tényének igazolása alapján a magánszemélynek utalható adómentesen az összeg. Ez a szabály szeptember 29-től február 28-ig alkalmazható. Fontos megemlíteni, hogy a fenti adómentesség csak abban az esetben érvényes, ha a szóban forgó végtörlesztés megfelel a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezéseinek. Tartós befektetésből származó jövedelem A tartós befektetési számlán lekötött pénzösszeg terhére eddig a magánszemély csak forintban denominált pénzügyi eszközre és kamatozó bankbetétre adhatott megbízást től erre devizában is sor kerülhet. Szociális hozzájárulási adó január 1-jétől a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot felváltja az azonos mértékű szociális hozzájárulási adó, amelyet külön törvény szabályoz. Ez egy adótípusú elvonás, amely alapján nem keletkezik jogosultság államháztartási forrásból folyósított ellátás vagy támogatás igénybevételére. A munkáltató kedvezményt érvényesíthet a szociális hozzájárulási adó mértékéből, amennyiben az előkészítés alatt álló kormányrendeletben meghatározott összegű elvárt béremelést végrehajtja. Az elvárt béremelést a havi bruttó forint alatti jövedelmekre kell alkalmazni. Az említett kedvezmény forint havi bruttó bérig érvényesíthető teljes és havi forintos bruttó bérig érvényesíthető csökkenő mértékben. Amennyiben az elvárt béremelést a munkáltató nem hajtja végre, az adókedvezményt nem veheti igénybe, továbbá ha munkaügyi ellenőrzés során erről határozat születik, a későbbiekben közbeszerzési pályázatokon sem indulhat. 2 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

3 Társadalombiztosítás Munkavállalói járulékok A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény életbelépésével a társadalombiztosításról szóló törvény hatálya a jövőben csak a biztosított által fizetendő egyéni járulékra terjed ki. A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke változatlanul 10 százalék marad, az egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék mértéke a jelenlegi 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő. A biztosított csak az egyéni járulék megfizetésére tekintettel jogosult államháztartási forrásból folyósított ellátásra vagy támogatás igénybevételére. Harmadik országból érkező kiküldött jogállása január 1-jével hatályba lép a harmadik országból kiküldött munkavállalók biztosítására vonatkozó korábbi törvénymódosítás január 1-jét követően, amennyiben ilyen kiküldött érkezik Magyarországra, előreláthatóan két évnél hosszabb időre, a külföldről származó jövedelme is társadalombiztosítási járulékalapot és szociális hozzájárulási adóalapot képez. Ha a kiküldött már január 1-jét megelőzően folyamatosan Magyarországon dolgozott, a két évet ez esetben is január 1-jétől kell számítani. Amennyiben a kiküldött magánszemély kiküldetési szerződése két évnél rövidebb időtartamra szól, de a későbbiekben a kiküldetés időtartama mégis meghaladja a két évet, ez esetben, a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján, a kiküldetése kezdetétől, visszamenőleg, de legkorábban január 1-től is meg kell fizetni a különböző közterheket. Amennyiben a kiküldetés időtartamát két évnél hosszabb időre tervezik, de a kiküldött a két év lejárta előtt befejezi a kiküldetését, úgy önellenőrzésnek van helye és a megfizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó visszaigényelhető. Ha egy kiküldött a két év letelte után hazatér, három évet kell várnia ahhoz, hogy újra két évet tölthessen Magyarországon társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség nélkül. Rehabilitációs hozzájárulás Az eddigi 20 helyett 25 fő foglalkoztatotti létszám felett merül fel rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség. Szakképzési hozzájárulás Ahogy korábbi hírlevelünkben részletesebben beszámoltunk róla, jelentősen változik a szakképzési hozzájárulás rendszere. Az egyik legfontosabb változás, hogy 2012-től nem lesz lehetőség sem fejlesztési támogatásról szóló megállapodással, sem saját dolgozók képzési költségének elszámolásával csökkenteni a bruttó kötelezettséget. Általános forgalmi adó Az áfa mértéke január 1-jétől 25 százalékról 27 százalékra nő az áfa általános mértéke. Ezzel az Európai Unió történelmének eddigi legmagasabb áfakulcsát alkalmazza majd Magyarország. Nem változnak ugyanakkor a kedvezményes adómértékek (18 és 5 százalék), sem a kedvezményes adómérték alá eső termékek és szolgáltatások köre. Az áfakulcs változására tekintettel a törvény rendezi, hogy folyamatos/ időszakos elszámolású ügyleteknél (58. ) a módosítás hatályba lépését megelőzően kezdődő elszámolási időszakok esetén melyik adómérték alkalmazandó. A régi, 25 százalékos adókulcs alkalmazandó abban az esetben, ha az elszámolási időszak még 2011-ben befejeződik, még ha az ellenérték megtérítése 2012-ben válik is esedékessé. Amennyiben az elszámolási időszak átnyúlik az évek között, úgy időarányos részteljesítésnek minősül majd a 2011-re eső szolgáltatás, mely után még 25 százalék áfát kell fizetni. A 2012-re eső időarányos ellenértéket 27 százalék áfa terheli majd. Az adómérték kezelésére alkalmas pénztárgépek és taxaméterek átállíttatásának végső határideje február 29. Az érintett adóalanyok a tényleges átállíttatásig terjedő időszakban, bizonylat-kibocsátási kötelezettségüket kézi kibocsátású nyugtával, illetve számlával kötelesek teljesíteni. Megszűnik a gépjármű bérbevételének áfalevonási tilalma A személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele kapcsán felmerülő előzetesen felszámított adóra vonatkozó tételes levonási tilalom megszűnik. Levonási joggal a 2012-ben kezdődő elszámolási időszakokra vonatkozó bérleti díj kapcsán élhet először a bérbevevő. Az általános szabályoknak megfelelően továbbra is csak olyan mértékben élhet majd a bérbevevő adólevonási jogával, amilyen mértékben a bérbevett járművet adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja fel. Ezért az adólevonási jog alátámasztása érdekében javasolt lehet útnyilvántartást vezetni a jármű használatáról, az egyes utak üzleti céljáról. Megmarad az a kitétel, hogy a gépkocsi bérbeadója levonhatja a bérbeadás céljából beszerzett gépkocsit terhelő, előzetesen felszámított adót. Így, ha egy adózó maga szerzi be a vállalkozásában használt gépkocsikat, nem élhetne adólevonási joggal; ugyanakkor bérlet esetén a bérbeadó is levonhatja a beszerzésre jutó áfát, és a bérbevevő is élhet levonási joggal a bérbevett gépkocsi tekintetében. Előleg adókötelezettsége a fordított adózásnál 2012-től az importszolgáltatások esetén (azaz a hazai adóalany által külfölditől igénybevett, magyar teljesítési helyű szolgáltatások esetén, melyek fordított adózás alá esnek) az előlegfizetés is adókötelezettséggel jár. Ilyenkor a belföldi megrendelőnek a fizetett előleg összege után meg kell fizetnie az adót. Egyben természetesen (a levonási jog általános feltételeinek fennállása esetén) az előleg utáni adót le is vonhatja. Az ilyen szolgáltatásokra fizetett előleget az összesítő nyilatkozatban is szerepeltetni kell. Összesítő jelentés áfás számlákról 2013-tól január 1-jétől az áfaalanyok kötelesek lesznek adóbevallásuk mellé úgynevezett összesítő jelentést készíteni az adott időszakban felmerült minden áfás kibocsátott számlájukról, és minden levonható áfát tartalmazó befogadott számlájuktól. A kötelezettséggel kapcsolatos részleteket (például a minden egyes számla után bejelentendő adatok körét) külön miniszteri rendelet fogja szabályozni. További módosítások Számos további korrekció lép életbe az áfatörvény eddig esetleg félreérthető vagy célszerűtlen rendelkezései kapcsán. 3 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

4 Az alábbiakban összefoglalunk néhány jelentősebb pontot ezek közül. Bővül azon utólagos számlamódosítások köre, amelyek esetében nincs szükség önellenőrzésre. Lényegében visszaáll a 2008 előtti gyakorlat, mely szerint az adó összegének bármilyen okból történő csökkenése esetén önellenőrzés helyett a folyó bevallásban szerepeltetheti az adózó a változást. Szintén a 2008 előtti, adózók számára kedvezőbb szabályozás áll vissza a láncügyletek kapcsán: az adóhatóságnak vagy más félnek nem lesz joga megdönteni a törvényi vélelmet, mely szerint a közbülső vevő az áru elfuvarozását vevői minőségében rendeli meg; erre csak magának az érintett adózónak lesz lehetősége. Az eddig hatályos szabályozás jelentős jogbizonytalanságot eredményezett az amúgy is nehezen kezelhető és értelmezhető láncügyletek kapcsán, mivel egyes adóhatósági ellenőrzések során a revízió igen széles körben támadta az adózók közös értelmezését abban a tekintetben, mely felek teljesítenek magyarországi ügyleteket a láncügylet során. A gyakorlatban már alkalmazottakat rögzíti a törvény azzal, hogy elektronikus számlázásra csak a vevő előzetes beleegyezése esetén kerülhet sor (bár a beleegyezés nem csak írásban, akár szóban, elektronikus úton vagy ráutaló magatartással is történhet). Egyértelművé válik, hogy a külföldön teljesített ügyletek esetében mikor van szükség a magyar törvény szerinti számla kibocsátására. A törvény rögzíti, hogy az adólevonási jog gyakorlására, a vissza nem igényelt áfa továbbgörgetésére az általános szabályok szerinti elévülési időn belül (vagyis az év végétől számított öt éven át) van lehetőség. Az adózók hatékonyabb tájékoztatása érdekében a jövőben az adóhatóság a honlapján minden adózóról közzéteszi, hogy választott-e ingatlanok értékesítése kapcsán adómentesség helyett adókötelezettséget (eddig erről csak egyedi kérésre adott tájékoztatást az adóhivatal). Több ponton módosulnak a részben adólevonásra jogosító, részben adólevonásra nem jogosító (például adómentes) tevékenységet folytató adózók arányos levonási jogára vonatkozó rendelkezések. A törvény megerősíti, hogy nem független felek között az ellenérték helyett az adóalap (azaz gyakran a piaci ár) az arányosítás számításának alapja. Szintén korrigálja a törvény a tárgyi eszközökre vonatkozó figyelési időszak számítását. Az egyszerűbb adminisztráció érdekében módosulnak az adóraktározás szabályai: a kiraktározó személye a gyakorlatban az utolsó előtti eladó helyett a tényleges kiraktározó, vagyis gyakorlatilag az utolsó értékesítő lesz. Világosabbá válik a közhatalmi tevékenység meghatározása. Rögzíti a törvény, hogy összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettség esetén nem mentesülhet az áfabevallás benyújtása alól a kizárólag adómentes tevékenységet végző vállalkozás. Havi bevallásra lesz kötelezett az alanyi adómentességet választó, illetve az adómentes tevékenységet végző adózó. Az áfabevallás gyakoriságával kapcsolatos kérelem elbírálása kapcsán új elutasítást eredményező feltételeket neveztek meg. A belföldön nem letelepedett adóalanyt megillető adóvisszatérítés már nem csak az adóalany saját fizetési számlájára teljesíthető. Társasági adó Jelentősen változnak a veszteségelhatárolás szabályai. Az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékig jogosult a korábbi adóévek elhatárolt veszteségének felhasználására, ugyanakkor a rendelkezés az elhatárolt veszteség összegének teljes felhasználását nem tiltja. Átalakulást követően az előző évek elhatárolt vesztesége csak akkor használható fel a jogutód által ha új tulajdonosa, vagy annak kapcsolt vállalkozása korábban a jogelődben többségi befolyással rendelkezett és bevételt, árbevételt realizál a jogelőd tevékenységéből a következő két adóévben. Egyéb tulajdonosváltás esetén, ha korábbi nem kapcsolt vállalkozási körbe tartozó tulajdonos szerez közvetlen vagy közvetett többségi részesedést, az előző évek negatív adóalapja csak akkor használható fel, ha meghatározott tevékenységi és bevételi feltételek teljesülnek, vagy az adózó tőzsdei cég. Az alultőkésítés kalkulációjánál ezentúl figyelembe kell venni azon kamatmentes kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettséget is, amelyre tekintettel az adózás előtti eredményt a transzferár-szabályok alapján kell csökkenteni. A kötelezettség csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelések összegével is. Bizonyos feltételek fennállása esetén csökkenti a társasági adó alapját a jogdíjbevételre jogosító úgynevezett bejelentett immateriális jószág értékesítése, valamint az apportként történő kivezetése alapján elszámolt nyereség. Meghatározott szabályokkal a be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítése során keletkezett nyereség feltételes adómentességet kap. Az ingatlanértékesítésből származó jövedelem adózásának általános szabályaitól eltérő rendelkezést állapítottak meg azokban az esetekben, amikor a termőföldből átminősített ingatlan, illetve a termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság részesedésének értékesítéséből (vagy más jogcímen történő kivezetéséből) származó adóköteles jövedelem meghaladja a rendelkezésben rögzített szabályok szerint megállapított szokásos eredményt. Változnak egyes értékcsökkenési szabályok, illetve a vállalkozási és nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások listája. Elismert ráfordítás lesz például az adomány, a reprezentáció és az üzleti ajándék. Bizonyos átmeneti rendelkezések alkalmazásával megszűnnek egyes kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezmények. Az osztalék módosított fogalma az Európai Unió egységes jogértelmezési gyakorlatát kívánja követni és átmenteti rendelkezés biztosítja a 2007-től ig tartó üzleti években megállapított, de ki nem fizetett osztalékok kétszeres adózatásának mentesítését. A bejelentett részesedés fogalmának módosítása biztosítja, hogy a jövőben nem szükséges bejelentést tenni abban az esetben, ha a részesedés százalékos mértéke nem, csak annak értéke nő. 4 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

5 A kedvezményezett részesedéscsere esetén valós gazdasági, kereskedelmi indok esetén alkalmazható csak az adó halasztása. A kedvezményezett átalakulás fogalmának pontosítása pedig biztosítja, hogy valamennyi gazdasági társaságra (kft-re és rt-re) egyenlő feltételekkel vonatkozzon a szabály. Az ellenőrzött külföldi társaság esetében már nemcsak a valós gazdasági jelenlét meglétét kell az adózónak bizonyítania, hanem a szabály valamennyi feltételének való megfelelést is A számviteli elszámolás változásával összhangban nem kell az adóalapot növelni a külföldön megfizetett társasági adónak megfelelő adó összegével, tekintettel arra, hogy az eredményben sem jelenik meg ráfordításként ez a tétel tól mégsem vezetik be az egykulcsos, 10 százalékos társasági adót. Transzferárak A belföldi illetőségű adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletek kapcsán az esetlegesen felmerülő transzferárakkal kapcsolatos adóalap módosító szabályok alkalmazása illetve a dokumentációs kötelezettség csak bizonyos feltételek fennállása esetén marad kötelező. Könnyítés az adózók számára, hogy a jövőben az angol, francia, vagy német nyelven készült nyilvántartások és kapcsolódó iratok (szerződések, számlák) esetében az adóhatóság majd nem kötelezheti az adózót azok lefordíttatására. Emelkednek a szokásos piaci ár meghatározásával, valamint az ellenőrzött külföldi társaságokkal folytatott jogügyletekkel összefüggő nyilvántartási kötelezettségek megsértésével kapcsolatos büntetési tételek. A 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság ismételt jogsértés esetén 4 millió forintig, ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén pedig akár az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig is súlyosbítható. Az adózás rendjéről szóló törvényt érintő változások Bővül az adózók bejelentési kötelezettsége: az 50 százalékot meghaladó és minősített többségű befolyással rendelkező részvényesek adataival zártkörű részvénytársaságok esetén, a jegyzett tőke összegével, illetve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás elérhetőségével kapcsolatos adatokkal, munkáltatói jogállással, illetve a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó adatokkal, a külföldről Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozó bejelentési kötelezettség módosult adataival, a tényleges üzletvezetési hely külföldre történő áthelyezésével, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnésével kapcsolatos adatokkal. Adózók előéletének vizsgálata Megtagadható lesz az adószám megállapítása, ha az adózó vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja (vagy többségi tulajdonosa) olyan cégben volt vezető tisztségviselő, képviseletre jogosult tag (vagy többségi tulajdonos), ahol: általánosan 15 millió forint (legnagyobb adóteljesítményűek esetén 30 millió forint) adótartozás áll fenn, a cég ekkora tartozás mellett jogutód nélkül megszűnt az elmúlt öt évben, a céget azért függesztették fel, illetve adószámát azért törölték, mert a cég fiktívnek bizonyult. Amennyiben az adózó fellebbezése az adószám megállapításának megtagadásával kapcsolatos, úgy a törvényben foglalt eredeti fellebbezési határidő 8 napra rövidül. Fiktív cégek adószámának törlése felfüggesztés nélkül Az adóhatóság az adószám törlését kezdeményezheti annak felfüggesztése nélkül amennyiben az adózó bejelentett székhelye nem valós cím, illetve ha az adózó képviselőjét az állami adóhatósághoz nem jelentette be, vagy az nem valós személy. Bizonytalan adójogi helyzetre vonatkozó új szabályok Bevezetik a bizonytalan adójogi helyzet bejelentésének lehetőségét, mely szerint az adózó adóbevallásával egy időben bejelentheti az adóhatóság felé, hogy bizonytalan egy ügylet adójogi megítélését illetően. Az új szabály lényege, hogy amennyiben az adózó ezen bejelentését adótanácsadó, ügyvéd, stb. ellenjegyzi, az adóhatóság nem állapíthat meg bírságot a téves jogszabály-értelmezés következményeként (jóhiszemű joggyakorlás mellett). Fokozott adóhatósági felügyelet bevezetése Az adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatosan adóhatósági felügyelet mellett működnének, melyet kockázatelemzés előzne meg a bejelentett adatok valódiságának, valamint az adókötelezettség teljesítésének vizsgálatával. Ingatlannal kapcsolatos áfaügyi bejelentések nyilvánossága A NAV ezután a honlapján közzéteszi, ha egy áfaalany (ideértve a csoportos adóalanyokat is) ingatlan-bérbeadás, illetve értékesítés tekintetében áfa szempontjából adókötelezettséget választott (az erre vonatkozó választás időpontjával együtt). Adóhatósági ellenőrzést érintő változások Új elemként jelenik meg az adóhatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatosan a valódiság vizsgálatával, illetve a becslési adatbázis felállításával kapcsolatos ellenőrzési eljárás. Az iratok, nyilvántartások, bizonylatok pótlásának határidőre történő teljesítésének elmulasztása a jelenleginél magasabb, 1 millió forintos mulasztási bírsággal sújtható. Az adózónak nem lesz kötelessége gondoskodni az angol, német, francia nyelven elérhető számlák, szerződések, a gazdasági eseményt alátámasztó dokumentumok szakszerű fordításáról. A feltételes adómegállapítást érintő változások Bevezetik a tartós feltételes adómegállapítás jogintézményét és a sürgősségi eljárás lehetőségét. Az előbbi 3 évre válhat kötő erejűvé bizonyos feltételek fennállása esetén (háromszoros díj, de legfeljebb 15 millió forint 5 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

6 ellenében), míg az utóbbi megfelezett ügyintézési határidővel készülhet majd el (kétszeres díj ellenében). Változást jelent az eredeti tervezethez képest, hogy tartós feltételes adómegállapításra vonatkozó kérelem kizárólag társasági adó tekintetében kérvényezhető. Nem indulhat ellenőrzési eljárás a kérelemben érintett jogügylettel összefüggésben a kérelem benyújtását követően a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap elteltéig, ha az érintett ügyletet az adózó már megvalósította, vagy ha az folyamatos teljesítésű jogügyletnek minősül. Új, felügyeleti intézkedésre vonatkozó szabályok: A felügyeleti intézkedés csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő ellenjegyzésével nyújtható be, a kérelmet elutasítják, ha az adóhatósági döntést a bíróság már felülvizsgálta, a kérelmet ellenjegyzés hiányában elutasítják. Továbbra is elutasítható a kérelem, ha a bírósági felülvizsgálatot az adózó kezdeményezte, és az ügyben döntés még nem született. Szigorúbb szankciók 200%-os mértékű lehet az adóbírság abban az esetben, ha az adóhiány bevétel eltitkolásával, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze; 1 millió forintos mulasztási bírsággal sújtható az adózó, ha beszámolóközzétételi kötelezettségének, vagy iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget. Jövedéki adó Kibővül a megbízható engedélyesek köre az AEO-tanúsítvánnyal rendelkezőkkel, így esetükben is csak az egyébként nyújtandó jövedéki biztosíték 50 százalékával megegyező összegű biztosítékot kell nyújtani. Egységesednek és egyszerűsödnek egyes engedélyezési és egyes nyilvántartásba vételi eljárások szabályai. A jövőben már nem szükséges az engedélyezési, nyilvántartásba vételi eljárások keretében az adóhatóság számára rendelkezésre álló, valamint a cégnyilvántartásban szereplő dokumentumok benyújtása. Bevezetik a földgázellátási üzemzavar kialakulásának idejére alkalmazható gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés lehetőségét. A kereskedelmi gázolaj adókedvezménye 17 Ft/literre módosul. Egyszerűsödik a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó szabályozás, liberalizálódik a termelői borkimérésekben, üzletekben történő értékesítés. A törvény a kisüzemi sörfőzdékben előállított sörre a kisüzemi sörfőzdék kedvezményezése érdekében 50 százalékos, kedvezményes adómértéket vezet be. A sör adóalapja a hektoliterenkénti Balling- (Plató-) fok helyett a hektoliterenkénti alkoholfokra változik. Lehetővé válik a sör, gyümölcsbor, pezsgő adómentes, saját fogyasztásra történő házi előállítása háztartásonként. A törvény az adómentes, magánfőzött párlat esetében megteremti a hatósági származási igazolvány igénylésének lehetőségét annak érdekében, hogy a magánfőzők a párlat eredetét igazolni tudják a pálinkaversenyeken. Megszűnik a hivatalos zárazás kötelezettsége, ha a szőlőbort termelői borkimérésben, borkóstolás céljából helyben fogyasztásra vagy elvitelre mérik ki, továbbá ha a bort nem újratölthető lezárású, felbontást követően levegőmentes, ezért hosszabb idejű tárolást biztosító bag-inbox kiszerelésben szállítják, értékesítik május 1-jétől az adójegyen is vonalkód jelenik meg, illetve július 1-jétől a dohánytermékekkel kapcsolatban is adatszolgáltatási kötelezettséget vezetnek be. Helyi adók Az eredeti tervekkel ellentétben nem kapnak az önkormányzatok korlátlan adómegállapítási jogot, jelentős változás nincs a helyi adók mértékeiben. Átalakul az építményadó és a telekadó hatálya alá tartozó ingatlanok és a vonatkozó mentességek körének szabályozása. A helyi iparűzési adó alapjának meghatározásában eltörlik a külföldi telephely mentességére való hivatkozást és egyidejűleg rögzíti a törvény, hogy az adóalap-megosztás során a külföldi telephelyet is figyelembe kell venni. Újradefiniálják a nettó árbevétel fogalmát, önálló meghatározást kap az alvállalkozói teljesítések értéke és a társaságiadó-törvénnyel harmonizálják a K+F jellegű fogalmakat. Környezetvédelmi termékdíj Még a hatályba lépése előtt újabb jelentős módosításon esett át az új termékdíj szabályozás. A csomagolóanyag és csomagolási segédanyag (együtt csomagolószer) kerül termékdíj-köteles termékként megnevezésre. Az újrahasználható, belföldi előállítású csomagolószerek mentességének egyik feltételévé válik a betétdíj alkalmazása. Belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén termékdíj-fizetési kötelezettséget a nyomdai szolgáltatás keletkeztet majd. A díjtételek differenciáltan változnak, jellemzően a csomagolószerek és reklámhordozó papírok díjtétele növekszik és megszűnik a második belföldi vevő általi átvállalás lehetősége. December 20-ig termékdíj-előleget kell fizetni, melynek mértéke a tárgyév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának 80 százaléka. Az átalány-termékdíj fizetési kötelezettség lehetősége csak a csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozót vagy saját célra felhasználót illeti meg. Az egyéni hulladékkezelést teljesítőknek az erre vonatkozó bejelentést az eredeti szabályokhoz képest nem április 20-ig, hanem január 15-ig kell megtenni, mely utóbbi jogvesztő határidő. A szolárium is bekerült a termékdíjköteles elekromos, elektronikai berendezések körébe. Ágazati különadó Korrigálták a bolti kiskereskedelem definícióját, így ennek minősül minden olyan kereskedelmi tevékenység, melynek folytatása esetén a vevő a vállalkozónak nem minősülő magánszemély is lehet. 6 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

7 A pénzügyi szervezeteket érintő változások Bevezetik a közérdeklődésre számot tartó biztosítóra, hitelintézetre, illetve kibocsátóra vonatkozó előírásokat, amelynek értelmében ezen szervezetek kötelesek auditbizottságot felállítani és működtetni. A pénzügyi szervezetek 2012-ben is változatlanul kötelesek lesznek különadó megfizetésére. Az egyéb pénzügyi szervezeteknél módosul a különadó alapja: egy fontos pontosítás értelmében a díj- és jutalékeredmény összevont egyenlegének számítása során az egyes értékek előjelét is figyelembe kell venni (bár ez magától értetődően hangzik, az adóhatóság nem így járt el). Innovációs járulék Szélesedik az innovációs járulék fizetésére kötelezettek köre. Ezután a teljes Kkv. törvény határozza meg, hogy mely cég minősül mikro- és kisvállalkozónak. Így például konszolidálni kell a partner és kapcsolódó vállalatok adatait a méret-meghatározáshoz. Emellett megszűnik a saját vagy megrendelt K+F költség levonhatósága, így 2012-től már a járulék teljes összegét az adóhatósághoz kell befizetni február 1-jétől megalakul a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, amely a feltételes adómegállapításhoz hasonló rendszerben minősíti a kérelemben megjelölt projekteket abból a szempontból, hogy azok K+F tevékenységnek tekinthetők-e. A határozat felhasználható a K+F tevékenységhez kapcsolódó adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez, illetve a K+F tartalom igazolására. A Hivatalt az adóhatóság is megkeresheti szakértőként. Cégautóadó A javaslatban szereplő cégautóadó új rendszerében az adó mértékét a gépjárművek teljesítménye és környezetvédelmi besorolása határozza meg, ezáltal a díjtételek differenciáltan változnak havi és forint között. A tervezettel ellentétben nem változik a cégautóadóra vonatkozó bevallási illetve adófizetési kötelezettség határideje. Gépjárműadó A korábbi tervekkel ellentétben nem szűnik meg a kombinált árufuvarozás után járó gépjárműadó-kedvezmény, továbbra is megmarad a külföldön nyilvántartott gépjárművek utáni adókötelezettség. Baleseti adó A népegészségügyi termékadóról szóló törvénybe szerkesztve, új adónemként vezetik be az úgynevezett baleseti adót. A baleseti adó alanya az, akit kötelező felelősségbiztosítási (kgfb) díjfizetés terhel. Az adó mértéke az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj 30%-a, de naponta legfeljebb 83 forint/ gépjármű, melyet a kgfb-szolgáltatást nyújtó biztosító - főszabályként - az esedékes biztosítási díjjal együtt szed be és fizet meg az Egészségbiztosítási Alap részére. A baleseti adót január 1-jétől vezetik be. Azonban ha a biztosítási időszak kezdete január 1-jét megelőzően kezdődött, akkor az adókötelezettség a biztosítási időszaknak a december 31-ét követő részére áll fenn. Regisztrációs adó Az új adótáblában a hazai regisztráció ösztönzése érdekében csökkennek az adótételek. Továbbá az EGT-ben székhellyel rendelkező gépjárműflotta-üzemeltető által külföldi rendszámú személygépkocsi belföldi személy részére történő bérbeadása adóköteles lesz január 1-jétől Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemély külföldi rendszámú gépkocsival mindössze egy napig közlekedhet a korábbi 30 nap helyett. Ez alól mentesül az, aki külföldi munkavégzés céljából rendszeresen használja az autót. Ennek tényét bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. Illeték A korábbi tervekkel ellentétben jövőre továbbra is csak az ingatlanforgalmazókra vonatkozik a kedvezményes, 2 százalékos kulcs alkalmazásának azon feltétele, hogy az árbevétel 50 százaléka ezen tevékenységből származzon, lízingcégekre nem. A pénzügyi lízinget végző cégeknek a gépjárművek szerzésével kapcsolatos illetékmentességhez sem kell teljesíteniük az 50 százalékos feltételt. A gépjármű vagyonszerzési illetékét a korábbi cm3 alapú helyett teljesítmény és kor alapján, differenciáltan határozzák meg ( Ft/kw) Illetékmentes lesz az ingatlan kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, ha a vagyonszerző főtevékenysége ingatlanforgalmazás, vagy saját tulajdonú ingatlan bérbeadása. Az egyes illetékek alapjául szolgáló forgalmi érték ezután nem lehet alacsonyabb, mint a bejelentett érték. Emelkednek az eljárási illetékek, például az első fokú közigazgatási eljárási illeték általános mértéke 2200 forintról 3000 forintra nő. Népegészségügyi termékadó Az energiaitalok kivételével növekszik a népegészségügyi termékadó mértéke től azok a termékek is előrecsomagolt terméknek minősülnek, amelyeket darabonként csomagoltak be, a vásárló számára pedig darabonként, vagy a termék tömege alapján meghatározott ár szerint értékesítik. Jövőre azon előrecsomagolt készítmények és üdítőitalok lesznek adókötelesek, amelyek hozzáadott cukrot tartalmaznak és össz-cukortartalmuk meghaladja a normaszöveg szerinti értékhatárt. Kikerül az adó hatálya alól a 25 százaléknyi zöldséghányadot meghaladó italok, sűrítmények, a legalább 50 százalék tejalapanyag felhasználásával készült termékek, valamint a kivonat alapú szörpök. Ugyanakkor bővül a termékadó-köteles termékek köre: az ízesített sörökkel, az alkoholos frissítőkkel, a gyümölcsízzel valamint azon sós élelmiszerekkel, amelyek extrudálással készültek. Változik a törvény energiaital-fogalma is: az adókötelezettség megállapításánál jövőre az ital metil-xantin és taurin tartalmát kell figyelembe venni. Nem lép hatályba a törvény foglalkoztatás-bővítéséhez kapcsolt termékadó-csökkentési lehetősége. 7 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

8 EVA Az eva határa 30 millió forintra, az adókulcsa pedig 37 százalékra emelkedik. Kulturális adó Adóköteles lesz a pornográf tartalmú termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása, illetve és erotikus tartalmú telefonszolgáltatás nyújtása. Az adó az árbevétel 25 százaléka. Kötelező kamarai tagság Újonnan létrejövő gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók a bejegyzést követő 5 munkanapon belül, már működő gazdálkodó szervezetek február 29-ig kötelesek kamarai nyilvántartásba-vételüket kezdeményezni. A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 Ft. Cégjog Osztalékelőleg fizetése lehetővé válik a mérleg fordulónapjától számított 6 hónapnál nem régebbi éves beszámoló vagy közbenső mérleg alapján is. 8 / Adóhírlevél / december 2011 KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független

9 Vezetőség Michael Glover T.: E.: Beer Gábor T.: E.: Dr. László Csaba T.: E.: Philippe Norré T.: E.: Alec Percival T.: +36 (1) E.: Átvilágítási és adóvizsgálati szolgáltatások Gombkötő Bálint T.: E.: Dr. Németh András T.: E.: Közvetettadó-tanácsadás / Adóügyviteli központ (ITCC) Földes Balázs Igazgató T.: E.: Dr. Kosztolányi Tamás T.: E.: Dr. Kovács Zsolt T.: E.: Molnár Ildikó T.: E.: Dr. Barcsik Barbara T.: E.: Tomory Géza T.: E.: Fergal Garvey T.: E.: Szja-tanácsadás Dr. Nink Gabriella Igazgató T.: E.: Dr. Boncsér Katalin T.: E.: Joó Gabriella T.: E.: Társaságiadó- és nemzetközi adózási tanácsadás Mlinárik Tamás Igazgató T.: E.: Gerhát Mihály T.: E.: Vadon Enikő T.: E.: Garabuczi József Zsolt T.: E.: Transzferárképzési tanácsadás Mindszenti Mónika Igazgató T.: E.: Gódor Mihály T.: E.: Végh Szabolcs T.: E.: Adótanácsadás a pénzügyi szektor számára Farkas Gábor T.: E.: Pethő Balázs T.: E.: Bérszámfejtési csoport Mitrik Kornélia T.: E.: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név, a KPMG logó és a cutting through complexity a KPMG International Cooperative ( KPMG International ) lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft, a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások

Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Adóriadó 2014. október Az adótörvényekben a T/1705 számú, jelenleg elfogadás alatt álló törvényjavaslat alapján 2015-től várható módosítások Közvetlen adók Személyi jövedelemadó 51,17 százalékos közteher

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27.

PKF ADÓ HÍRLEVÉL. 2014. november 27. PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2014. november 27. A november 26-i Magyar Közlönyben közzétett adótörvény módosítások számos területen hoznak jelentős változást a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest. Aktuális hírlevelünkben

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó

Tisztelt Ügyfelünk! Személyi jövedelemadó Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2012. év január 1-től hatályos fontosabb személyi jövedelemadó és járulékváltozásokról, és a készpénzfizetéssel, házipénztárral, pénztárgépekkel, nyilvántartásokkal

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2012 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): Valójában kétkulcsos, adóalap-megosztásos adótábla szerint havi 202 eft-ig 16% az adó, a felett már 27% szuperbruttósítást kell alkalmazni. Az adójóváírás megszűnt. Ennek

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben