A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)"

Átírás

1 A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella február 8.

2 Családi kedvezmény az Szja-ban 2013.évi szabályok pontosítása a közös érvényesítés és megosztás esetén: - Közös érvényesítés: jogosultak között - Megosztás: jogosult és nem jogosult között - Jogosult: családi pótlékra jogosult - Közös érvényesítés: csak azokra a hónapokra, amelyekben mindkét magánszemély jogosultnak minősül - Megosztás: csak azokra a hónapokra, amelyben nem vettek igénybe egyedül állók családi pótlékát - Közös érvényesítés: lehet rövidebb 12 hónapnál - Közös érvényesítés ugyanazon kedvezményezettre több magánszeméllyel is lehetséges (év közbeni válás, új házasságkötés)

3 Családi kedvezmény az Szja-ban - A közös érvényesítés időszakát követően megosztás is lehetséges (éven belüli válás és új élettársi kapcsolat) - Megosztás nem érvényesíthető azon hónapokra, amelyekre közös érvényesítést alkalmaztak Megosztott felügyelet: - Jogerős bírósági ítélet, egyezség alapján - Családi pótlékra 50-50%-ban jogosultak - A gyermek mindkét szülő tekintetében kedvezményezettnek minősül - Az adóalap kedvezmény 50%-ára jogosultak - A szülők közös érvényesítésre nem jogosultak - A szülők az új házastársukkal az 50%-os kedvezményt közösen érvényesíthetik

4 Családi kedvezmény az Szja-ban Nyilatkozattételi kötelezettség kibővülése az Szja bevallásban: - eltartottak, kedvezményezettek, konkrétan mely hónapokban minősültek annak - Közös érvényesítés, megosztás ténye, az érintett magánszemélyek adóazonosító jele - A közös érvényesítés, megosztás konkrét hónapjai (Szja 29/B. )

5 Külföldi színészek egyszerűsített adózása Ha nemzetközi egyezmény alapján vagy annak hiányában a jövedelem belföldön adóztatható - Választható lehetőség - Adóelőnnyel is járhat (adómentesítés, vagy beszámítás az illetékesség szerinti államban) - Bármely 12 hónapban 183 napot meg nem haladó az itt tartózkodás - Tbj. törvény szabályai szerint nem minősül belföldinek Az alábbi foglalkozások esetén (KSH FEOR besorolás) ből zenész, énekes színés, bábművész ből táncművész cirkusz és egyéb előadóművész segédszínész, statiszta

6 Külföldi színészek egyszerűsített adózása Bevétel 70%-a minősül jövedelemnek A bevétel részét képezi a költségtérítés és a szállás szokásos piaci értéke Nem tartozik az összevont adóalapba, így adókedvezmény családi adókedvezmény nem érvényesíthető Ft-ot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani (12 hónapos időkorlát) Adóbevallás, adó befizetése az ország elhagyását közvetlenül megelőzően Adóazonosítójel nem szükséges (természetes azonosítók, illetékesség szerinti állam, okmány típusa, száma) Bevallás egy egyszerű angol és magyar nyelvű nyomtatvány lesz Bevallás tartalma: jövedelem összege, adó összege, jövedelmet juttató személy(ek) neve, címe, székhelye

7 Országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok 2013-ban az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint adóköteles évtől: tiszteletdíjban részesülnek - Nem önálló tevékenységből származó járulékköteles jövedelem (Szja 24. (1) h.pont) - Az Országgyűlés hivatala által természetben biztosított eszközök, szolgáltatások továbbra is adómentesek (Szja 1.sz. mell pont) - Hatályos a következő Országgyűlés alakuló ülésének napjától

8 A megelőző évre járó bér A Tbj szabályokkal összhangban a január 10-re módosult a határidő Hatályba lépés: március 15. Első ízben a évre vonatkozóan ben kifizetett jövedelem esetén alkalmazandó

9 Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések Önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyző pénztári befizetések alapján történő rendelkezés az adóról - Mértékek változatlanok: 20% illetve +10% (egészségpénztári lekötés és prevenciós szolgáltatás igénybe vétele) - Az összes kedvezmény: Ft - Nyugdíjkorhatár betöltésétől és a pénztári tagság számától függetlenül - Egyéb feltételek változatlanok (Szja 44/.A (1) bekezdés)

10 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Új lehetőség Nyugdíjbiztosítás fogalma: Olyan életbiztosítás, ahol a biztosító teljesítése: - Biztosított halála, - Tbj. nyugdíjjogosultság megszerzése, vagy - A szerződés létrejöttekor érvényes nyugdíjjogosultsági korhatár elérése - Egészségi állapot legalább 40%-os károsodása - A szerződés létrejöttétől a szolgáltatás nyújtásáig legalább 10 év eltelt - Kivéve: biztosított halála, rokkantsági, rehabilitációs ellátásra való jogosultsága (Szja pont;

11 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Feltételek: december 31-ét követően megkötött szerződések alapján - Átmeneti szabály alapján a korábbi életbiztosítások is átalakíthatók, szerződés váltással - Külföldi biztosító intézettel megkötött szerződés alapján is - A nyugdíjbiztosítási szolgáltatás adómentes - A 20%-os jóváírás nem adóköteles (7. (1) e.pont) - Kedvezmény mértéke: a befizetett összeg 20%-a - Összege maximum: Ft - Rendelkezésekre vonatkozó szabályok azonosak az önkéntes pénztári befizetésekkel - Külföldi biztosító intézethez fizetett díj esetén kibővített tartalmú igazolással kell rendelkezni adóévenként (Szja 44/C. ; 1.sz. mell c. pont; 84/Y. (6) bek.)

12 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Bevallásra vonatkozó szabályok: - Nem tehető adónyilatkozat - Munkáltatói adómegállapítás kérhető, de csak belföldi biztosítóval kötött szerződés alapján (Szja 11/A. (1) n) pont; 14. (4) a) pont) Visszafizetési kötelezettség: - Feltételek nem teljesítése esetén a korábbi kedvezmény 20%- kal növelt összege - Időkorlát nélkül - A visszafizetési kötelezettség összegét a biztosító köteles megállapítani, levonni, bevallani és befizetni szerződésmódosítást követő hó 12-éig - A levont összeget a kiadott igazoláson fel kell tüntetni - A le nem vonható részt a magánszemély az Szja bevallásra előírt határidőig fizeti meg (Szja 44/C. (6)-(8) bek.)

13 Rendelkezési jogosultság korlátozása Önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj- előtakarékossági (NYESZR), nyugdíjbiztosítási befizetések alapján: - Összesen maximum: Ft külön feltételek nélkül - Illetve a kedvezményekkel csökkentett adó összegéig - Az adókötelezettség összege nem nyújt fedezetet: a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányában (Szja törvény 44/D. )

14 Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Kockázati biztosítás fogalmának pontosítása: ( pont) Kockázati biztosítások más személy által fizetett adómentes díja: (1.sz. mell. 6.9; 7.2; 8.14 alpontja) Balesetbiztosítás fogalmának módosítása új Ptk életbelépésével től betegbiztosításnak minősül: ( pont) Teljes életre szóló visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítások (WL) adókötelezettsége: (28. (2) bek.) - Egyéb jövedelemként adóköteles: az 1. sz. mell. alapján adómentesnek nem minősülő szolgáltatásokból a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díjat meghaladó rész

15 Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Biztosító teljesítésének módosuló szabályai: - Kockázati biztosítási díj meghatározása: 65. (1) d. pont; (6a) pont évre is - Kamatjövedelem maghatározásánál a türelmi idő hosszának meghatározása és kamatjövedelem kedvezményes adózása: 65. (3) bek. 84/W. (4) bek évre is Adómentes biztosítási teljesítések: 1.sz. mell 6.6 alpont - Magánszemély által fizetett biztosítási díj esetén a napi Ft feletti összeg is adómentes

16 Nem pénzben jutatott kamatjövedelem Tárgynyeremények adókötelezettségének meghatározása - Az Szja és Eho levonása nem lehetséges - Az Szja és az Eho alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,28-szorosa - Adóterhek: Szja = 16%, Eho = 6 % - Adókötelezettséget a kifizetőnek kell teljesítenie (Szja 65. (1) bek. c.pont)

17 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Hatályba lépés: - NAV törvény 2013.évi módosításának kihirdetését követő 30. napon (2010.évi CXXII. törvény) - Nem szükséges a NAV előzetes nyilvántartásba vétele Program szervezője: - értékpapír juttatást szervező belföldi gazdasági társaság - Külföldi vállalkozás fióktelepe, kereskedelmi képviselete - Ezek jogutódja Juttatható értékpapír: - Bármely EGT, OECD tagállamban program szervezője által kibocsátott tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló értékpapír

18 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Feltételek: - Kizárólag gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapír - Kizárólag munkavállaló, vezető tisztségviselő szerezhet - Teljes körűen, írásban meghirdetett program - Teljesítménytől függő ismérv nem lehet meghatározó, ahhoz nem kapcsolódhat - Szervező visszavonhatatlan kötelezettségvállalása a program megvalósítására - A résztvevőkön belül a vezető tisztségviselők aránya max. 25% lehet - Az adóéven belül a vezető tisztségviselők az értékpapírok értékének maximum 50%-át szerezhetik meg - Nem szerezhet értékpapírt: számviteli vezető, felügyelőbizottság tagja, és ezek közeli hozzátartozója

19 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Változás: - Az előírt 10%-os részvételi arány eltörlése Változatlanul alkalmazandók: - Tartási időszak - Programszervező, letétkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége - Tartási időszakban, illetve azt követően bekövetkezett adókötelezettségek Átmeneti szabályok: - A módosítás hatályba lépését megelőzően a NAV nyilvántartásában szereplő MRP- re a hatályba lépést megelőző szabályokat lehet alkalmazni. (Szja 84/Y. (5) bek)

20 Ingatlan vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem Lakóingatlannak nem minősülő ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog: dec. 31-éig nem volt alkalmazható az idő múlásának szabálya (5.-dik évtől 10-10%-os csökkentés) - az január 1- előtt szerzett vagyoni értékű jog volt mentes hatályon kívül helyezés került január 1-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog értékesítése esetén is alkalmazható az időmúlása a szerzést követő 15. évben már adómentes (Szja 62. (4) (5) bek.)

21 Egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok Bevallási szabályok - Az adóév egészében szüneteltető egyéni vállalkozó is kérhet munkáltatói adómegállapítást, egyszerűsített adómegállapítást, tehet adónyilatkozatot évről is ( Szja 11/A. (1) f.pont; 12. c.pont; 13. (1) a.pont; 84/Y. (7) bek.) Kisvállalkozói kedvezmény beruházási költségek: - A tárgyi eszközök köre kibővült a szoftver termékek felhasználói jogával (Szja 49/B (12) és (14) bek.) Kisvállalkozói kedvezmény: - Tárgyi eszköz beszerzéshez felvett hitel kamatának 60% (40%) - A december 31. után felvett hitel esetén (Szja 13.sz. mell. 10.pont)

22 Hiteladósok helyzetét javító intézkedések augusztus 1.-jétől: - Jövedelem korláttól függetlenül adómentes a pénzügyi intézmény által elengedett követelés - Pénzügyi intézmény belső szabályzata alapján, az egyenlő elbánás elvének betartásával - Lakóingatlannal kapcsolatos hiteltartozás esetén - Nem csak deviza alapú hitel esetén - Kizárt a pénzintézet alkalmazottja, vezető tisztségviselője január 1-jétől: - Nem kell, hogy lakóingatlanhoz kapcsolódjon a hitel - Szabad felhasználású hitelek esetén is (gépjármű vásárlás) (Szja 1.sz. mell alpont) Nem kell kamatkedvezményből jövedelmet megállapítani: - Kamat elengedésére azért kerül sor, hogy az adós fizetésképességét helyreállítsa (Szja 72. (4) o.pont)

23 Adómentességek Termőföld értékesítése: - Megszűnik a Ft-os jövedelem korlát - Egyéb feltételek nem változnak - Birtok- összevonás fogalmának pontosítása: egymással szomszédossá válnak, egy éven belüli ügyleteket együttesen kell értékelni (út, csatorna, árok) (Szja 1.sz. mell. 9.5) Lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatás: - Korábban felvett pénzintézeti, vagy korábbi munkáltatói kölcsön visszatérítéséhez is - Hitelintézet, vagy kincstár útján annak igazolása alapján - Összege ne haladja meg a vételár vagy építési költség 30%-át - A lakás mérete ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét - Öt éven belül összesen maximum 5 millió Ft összegig (Szja 1. sz. mell pont)

24 Adómentességek Uniós és/vagy államháztartás valamely alrendszeréből finanszírozott pályázati forrásból nyújtott szolgáltatások - Független félnek nyújtott szolgáltatás - Nem lehet valamely tevékenység ellenértéke évre is alkalmazható (1.sz. mell pont; 84/Y (9) bek.) Nemzet Művésze- Díj: - Korábban Kossuth-díjban részesített életévét betöltött (táncművész 50. év) - Legfeljebb 70 személy viselheti egy időben - Díjazott élete végéig a minimál nyugdíj 23-szorosa - A tárgyi jutalom is adómentes (Szja 1.sz. mell pont)

25 Adómentességek Egyes élőállat- előállítók támogatása: - Hajdú-Bét Rt; Novofarm Rt. Pápai Hús Kft beszállítóinak nyújtott támogatások ban kifizetett támogatásokra is (Szja 1.sz.mell alpont; 84/y (9) bek.) Elengedett követelések: évre is - Közüzemi szolgáltatók által elengedett követelések - Jövedelemkorlát: egy főre jutó jövedelem nem lehet több, mint a minimál nyugdíj 2-szerese - Biztosítók, pénzintézetek elengedett követelése maximum Ft összegig, ha követelés végérvényesen megszűnik ( Szja 1.sz. mell alpont) Üzletpolitikai ajándék: - Kifizetőnek nem minősülő külföldi személy is nyújthat - Visszamenőlegesen az elévülési időn belül (Szja 1.sz.mell alpont; 84/Y.0 (10) bek)

26 Adómentességek Sport eseményre szóló belépők: - Sportról szóló törvény szerinti sport eseményekre szóló belépők, bérletek - Sporteseményt szervezők, más kifizetők, juttatók - Értékhatár nincs - Az Ft-os értékhatár csak a kulturális szolgáltatásokra vonatkozik (Szja 1.sz. mell alpont)

27 Adómentességek Az Szja tv. 1. számú melléklete 8. pontja a következő alponttal egészül ki: - az olyan juttatás, amelyet a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet a vele bármilyen jogviszonyban álló, a sportról szóló törvény szerinti amatőr vagy hivatásos sportolónak a) az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó sportszolgáltatás, utazás, szállás és étkezés, és b) a sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás fedezetéül szolgáló biztosítás díja révén juttat, - azzal, hogy e pont alkalmazásában sportegészségügyi ellátás az a szolgáltatás, amely az amatőr vagy a hivatásos sportoló egészségének megőrzését vagy helyreállítását szolgálja (2013.évi CCXXXVI. törvény 13. (2) bek.)

28 Egyéb változások Utalvány fogalma: - Nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok - A visszaváltható utalvány nem minősülhet béren kívüli juttatásnak, a felek közötti jogviszony alapján adóköteles (szja 69. (3) be; 1.sz.mell. 9.1.pont) Termőföld fogalma: - A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- erdőgazdasági hasznosítású föld - Nem minősül termőföldnek a halastó - Hatályba lépés: december 15. (Szja pont) Polgári jogi társaság fogalmának kivezetése - Nem minősülnek jogalanynak nem minősülnek munkáltatónak, kifizetőnek - A tagoknak önállóan kell eljárniuk adókötelezettségük teljesítésekor (Szja 14. (1) be; 46. (6) bek; 72. (4) bek)

29 Egyéb változások Külföldi illetőségű magánszemély: 3. 3.pont - a belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy, - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és - tartózkodásáról szóló évi II. törvény 35. (1) bekezdésének e) pontja hatálya alá tartozó letelepedett jogállású személy, feltéve, hogy bármely 12 hónapos időszakban a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve kevesebb, mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén. (2013.évi CCXXXVI. törvény 12. ) Nem önálló tevékenységből származó jövedelem: - nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői tevékenység foglalkoztatási jogviszonnyá történő átalakítása - Bérnek minősül - Kikerült az adómentességi körből (Szja pont; 24. (1) i.pont; 1.sz.mell.1.7.pont)

30 Egyéb változások 14% Eho kötelezettség: - Az ingatlan bérbeadás jövedelme alapján fizetendő 14%-os Eho nem minősül költségnek (Szja 13.sz.mell. V. 13. pont) Tevékenységgel kapcsolatos kártalanítás: - Mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó bevételét képezi a káreseménnyel kapcsolatos kártalanítás - Pl: őstermelő esetén az időjárás miatt elveszett termés (Szja 2. és 10.sz. mell. I.9.pont)

31 Családi járulékkedvezmény (1997.évi LXXX. törvény módisítása a évi CC. törvénnyel)

32 Családi járulékkedvezmény A szabályokat a Tbj. törvény (1997.évi LXXX. törvény) tartalmazza - Családi járulékkedvezmény: 24/A; 24/B; 24/C -ok - Kedvezmény érvényestésének szabályai: 51. ; 51/A. ; 51/B. Járulékkedvezményre jogosult: - Szja törvény 29/A -ában meghatározott családi kedvezményre jogosult biztosított magánszemély - A biztosítási jogviszonynak az adóév során kell fennállnia nem a bevalláskor Kedvezmény érvényesítése a magánszemély társadalombiztosítási- ellátásra való jogosultságát és az ellátások összegét nem befolyásolja

33 Családi járulékkedvezmény Korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság esetén - Adóhatóság igazolása alapján - Az összevont adóalapot képező jövedelem terhére önállóan, közösen, vagy házastárssal, élettárssal megosztással nem érvényesíthető adóalap adómértékével meghatározott mértékéig - A kedvezmény összegét csökkenteni kell az évközben érvényesített járulékkedvezménnyel 2011.évi CLXVII. törvény (Kenytv.) 4. (4) és 5. (5) bekezdés Módosította: 2013.évi CCXXXVI. törvény a

34 Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény összegének meghatározása: - Szja szerinti adóalap kedvezmény összegének meghatározása (kedvezményezett fő x kedvezmény havi összege x kedvezményre jogosító hó) - Az éves adóalap kedvezmény csökkentése a ténylegesen igénybe vehető kedvezmény összegével (közös érvényesítés, megosztás esetén az együttesen igénybevett adóalap kedvezmény összege) - Járulékkedvezmény összege = az Szja kötelezettség meghatározása során nem érvényesíthető adóalap 16%-a - A járulékkedvezmény összegének maximuma a magánszemély által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék (7%) és nyugdíjjárulék (10%) összege

35 Családi járulékkedvezmény Járulékok elszámolásának sorrendje: - Természetbeni egészségbiztosítási (4%) - Pénzbeli egészségbiztosítási (3%) - Nyugdíjjárulék (10%) Járulékkedvezmény érvényesítése vállalkozási jogviszonyok alapján - Egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem járulékkötelezettségével szemben - Biztosított őstermelő az ebből származó jövedelme, átalányban megállapított jövedelme alapján a fizetendő járulékaival szemben - Biztosított társas vállalkozó a személyes közreműködés díja alapján fizetett járulékokkal szemben - A minimum járulékalap terheiből nem érvényesíthető (ténylegesen jövedelem elszámolás nélkül)

36 Családi járulékkedvezmény Kedvezmény érvényesítésének formái: - Önállóan - Közös érvényesítéssel (jogosultak között) - Megosztással (jogosult és nem jogosult között) - Közös érvényestés és megosztás esetén is csak egyszeresen Járulékkedvezmény érvényesítése évközben: - Évközben csak az élhet a kedvezménnyel, aki saját jogán jogosult a családi kedvezményre (élettárs, nevelőszülő nem) - Magánszemély nyilatkozata alapján a munkáltató, kifizető köteles figyelembe venni (08-as bevallás) - Egyéni vállalkozó, őstermelő a havi illetve negyedéves 58-as bevallásban érvényesítheti - feltétel a vállalkozói kivét havi az őstermelői jövedelem negyedéves elszámolása - Társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás, feltétele a személyes közreműködés díjának havi elszámolása

37 Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény elszámolása: - Munkáltatói adómegállapításban vagy éves Szja bevallásban szerepeltetni kell az évközben figyelembe vett járulékkedvezmény alapját összegét Évközben érvényesített járulékkedvezmény összege meghaladja a ténylegesen érvényesíthető kedvezmény összegét - Különbözetet az Szja bevallás benyújtásának határidejéig vissza kell fizetnie - A különbözetre 12%-os különbözeti adót kell fizetni kivéve, ha a különbözet kevesebb, mint Ft Ha az éves Szja elszámolás alkalmával a magánszemélynek az összevont adóalapja után adófizetési kötelezettsége keletkezik az évközben figyelembe vett járulékkedvezményt nem kell módosítania (különbözet után Szja-t fizet)

38 Családi járulékkedvezmény- Példa - Két kereső, három gyermek, ebből két kedvezményezett, egy eltartott, fele-fele arányban érvényesítenek - Családi adóalap kedvezmény:12hóx2főx ft = Ft Megnevezés Szülő Ft/hó Szülő Ft/hó Összesen Éves jövedelem Ft Ft Ft Szja alapkedvezmény Szja-ban nem érvényesíthető Járulékkedvezmény összege 16% 4% természetbeni 3% pénzbeli 10% nyugdíjjár Ft Ft Ft Ft Ft FT Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

39 KATA ÉS KIVA évi változásai (2012. évi CXLVII. törvény módosítása a 2013.évi CC. törvénnyel)

40 KATA Főállású kisadózó fogalma: Nem minősül főállásúnak - Egyidejűleg fennálló több foglalkoztatási jogviszonyban, ha együttesen eléri a heti 36 órát - Más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozónak minősül Ft kata-t fizet (Ka-tv pont) KATA plusz: választási lehetőség - Magasabb összegű ellátások elérése érdekében ( Ft) - Csak főállásúnak minősülő választhatja - Saját döntés alapján bejelentés hónapjától, a visszavonásig Ft/hó az Ft helyett - Ellátási alap: Ft/hó (Ka-tv. 8. (4a) bek; 10. (1) bek.)

41 KATA Adóalanyiság előtársasági időszakban: - Bt. és Kkt. már a bejegyzés során jelezheti az adóalanyiság választását - Előtársasági időszakban sem alanya a számviteli törvénynek - Nem kell külön beszámolót és társasági adó bevallást benyújtani - Cégbíróság előtt folyamatban lévő ügyek esetén is alkalmazható (Ka-tv. 32. (2) bek.) Biztosítás szünetelése: - Szünetel a biztosítása, amely hónapokra nem kell megfizetnie az illetve Ft-os Kata összegét - Biztosítást csak a járulékfizetés alapozza meg (Ka-tv. 10. (1a.) bek.)

42 KATA Adatszolgáltatási kötelezettség Kisadózó: - Adatszolgáltatás terheli a külföldinek minősülőtől származó 1 millió Ft-ot meghaladó bevételt is - Nincs adatszolgáltatási kötelezettség azon bevételekről, amelyről nyugtát bocsátott ki. (Ka-tv. 11. (5) bek.) Üzleti partner: - Nem kell külön feltüntetni a termékértékesítést és szolgáltatás nyújtást - Nem kell TESZOR szám - Nem a bevallás része lesz, hanem külön nyomtatvány évre is alkalmazni lehet (Ka-tv. 13. ; 32. (3) bk.) Bevételi nyilvántartás: - Nem kell külön vezetni, a nyugták, számlák teljes körű megőrzésével teljesíthető, ha azok időbelisége megállapítható (Kat-tv. 13. (3a) bek.)

43 KATA Adókötelezettség megállapítása Készletérték: - Kata hatálya alá történő bejelentkezéskor megállapított készletérték a tevékenység megszüntetéskor a Kata hatálya alá tartozó bevételnek számít (Ka-tv. 25. (2a) bek.) Eva- alany adózó osztalék utáni adót kiváltó adója: - A kettős könyvvezetés hatálya alá tartozó Eva- alany esetén - Nem kell az adót megfizetni az eredménytartalék és a jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék után - Az Eva megfizetésével az adókötelezettség már teljesítésre került évi kötelezettségre is alkalmazható (Ka-tv. 32. (3) bek.)

44 KATA Adókötelezettség megállapítása Eva-alapba tartozóan adózott bevétel a Kata hatálya alatt: - Azon bevétel, amely után az Eva megfizetésre került nem tartozik a Kata szerinti bevételbe, akkor sem, ha annak hatály alatt folyik be - Bevételi nyilvántartásban megjegyzéssel kell szerepeltetni évi adókötelezettség megállapítása során is (Ka-tv. 28/A. ; 32. (3) bek.)

45 KATA Megszűnésre vonatkozó szabályok pontosítása Megszűnik az adóalanyiság, ha nem marad kisadózó tag - kivéve, ha a másik tag bejelentése a kilépést követő napig megtörténik (Ka-tv. 5. (1) f.pont) Adótartozás miatti megszűnés: - A negyedév utolsó napján fennálló Ft-os végrehajtható adótartozást nettó módon kell számítani (Ka-tv 5. (1) bek. j.pont)

46 KIVA Kiva alanyiság választásának feltétele: - Év közbeni bejelentkezés esetén a mérlegfőösszeg várhatóan időarányosan nem haladja meg az 500 mft-ot (Ka-tv. 16. (2) bek. e.pont) Csökkenti a pénzforgalmi eredményt: - Az adóalanyiságot megelőzően teljesített, de a Kiva hatálya alatt visszatérített adó összege évre vonatkozóan is alkalmazni kell (Ka-tv. 20. (13) bek c.pont; 32. (3) bek.) Bevallásra vonatkozó előírás: - Kiva választása esetén nem kell soron kívüli bevallást teljesíteni - A Tao bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (Ka-tv (10) bek. 31. )

47 Eva 2002.évi XLIII. törvény Megszűnés esetei: - Kényszertörlési eljárás esetén, az eljárás kezdő időpontját megelőző nappal (Eva tv. 3. (1) bek. g.pont) Új Ptk-hoz kapcsolódó változások: március 15.-étől - Valamennyi gazdasági társaság jogi személynek minősül - Bt. Kkt. Eva alany marad, szabályozás nem változik, csak a szövegből kerül ki a jogi személyiség nélküli - A szövetkezeti részesedéssel rendelkező jogi személy és egyéni cég is lehet Eva alany - Vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj (Eva tv. 2. (7) bek. b.pont; 5. (5) bek.)

48 Társadalombiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás évi változásai (2013. évi CC törvény)

49 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Fogvatartott: - az őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, - előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetést töltő személy, - a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy. - A fogvatartott definíciója átkerül a 15. (2) bekezdéséből a 4. - ba. - A fogalom új elzárási elemekkel bővült (4. g. pontja) Járulékalapot képező jövedelem: - a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, - a korábbi statikus járulékalapot (tanulószerződésben meghatározott díj) felváltja a dinamikus járulékalap (kifizetett díj) (4. k.pontja)

50 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény január 1-jétől biztosított: - A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló - Ezt megelőzően a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló minősült biztosítottnak. - A változtatás oka az alapjogszabályban történő módosítások (1997. évi XXXI. törvény) (5. (1) bekezdés a) pontja)

51 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Szünetel a biztosítás: (8. ) - a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha - azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe (új elem) - az ügyvéd,ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt (pontosítás) - az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt (végrehajtási szintről törvényi szintre emelik) - a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt (új elem) - az a)-h) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel (új elem)

52 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény A biztosítás nem terjed ki: - a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra (új elem) (11. d. pont)

53 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény 11. A biztosítás nem terjed ki: b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el; 11/A. (1) A 11. b) pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén csak akkor mentesül a munkavállaló a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, ha a) a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két évnél hosszabb időtartamúvá válik, és b) az a) pontban említett körülmény a magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti az e jogviszony alapján létrejött - külön törvényben meghatározott - szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget (új elem) 11. b) pontban foglaltak alkalmazandók január 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is, azzal az eltéréssel, hogy a két éves időtartamot január 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban január 1-jével jön létre.

54 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Egészségügyi szolgáltatási járulék - Havi 6.810Ft, napi 227Ft - Nem kell megfizetni, egyéni és társas vállalkozóknak, - ha foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát (vállalkozói igény kielégítés) (19. (4) bekezdés)

55 Szocho tv. változása 2011.évi CLVI. törvény A kifizetőt terhelő adó alapja: - a tanulószerződésben meghatározott tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj; - Összhangban a Tbj. Törvénnyel (455. (1) c. pontja) A kifizetőt terhelő adó alapja: hatályon kívül - a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető hivatásos nevelőszülői díj - Összhangban a Tbj. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjával (455. (1) d. pontja)

56 Szocho tv. változása 2011.évi CLVI. törvény A kifizetőt terhelő adó alapja: - Az adóalap megállapításánál az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmet akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kerül sor. - Az adókötelezettséget megalapozó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján jutatott (kifizetett) adólapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. - Tbj. törvénnyel összhangban - Eddig ezekben az esetekben nem volt adófizetési kötelezettség. (455. (1) bek.)

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter A személyi jövedelemadó és a KATA 2014. évi változásai Dr. Honyek Péter Családi járulékkedvezmény 1. Családi kedvezményből fennmaradó összeg 16 százaléka Csökkenti a fizetendő járulékokat Sorrend Évközben

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1.

Munkahelyvédelmi akcióterv. Változások a társadalombiztosítás terén. START kártyák. 25. év alatti pályakezdő év alatti pályakezdő 1. Változások a társadalombiztosítás terén 2012-2013 Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a bruttó munkabére annak a munkavállalónak, akire tekintettel a munkáltató - a 25

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Szabó Gábor NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Szabó Gábor NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság - Kiküldetés adózási vonatkozású szabályai - Külföldiek belföldi foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jövedelemadó és járulék szabályok - Külföldi munkáltatónál dolgozó magyarok - A foglalkoztatáshoz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény Fogvatartott fogalma Tbj. 4. g) pont az őrizetbe vett, házi őrizetbe

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője

Adóváltozások. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Előadó: Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények. a kisvállalati adózás szakértője Adóváltozások Szja, tao, helyi adó, szocho-kedvezmények Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője A változások Törvényjavaslat Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012.

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2012. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben