A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2014. évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény)"

Átírás

1 A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény évi változásai (2013. évi CC törvény és 2013.évi CCXXXVI. törvény) Készítette: Kissné Eged Gabriella február 8.

2 Családi kedvezmény az Szja-ban 2013.évi szabályok pontosítása a közös érvényesítés és megosztás esetén: - Közös érvényesítés: jogosultak között - Megosztás: jogosult és nem jogosult között - Jogosult: családi pótlékra jogosult - Közös érvényesítés: csak azokra a hónapokra, amelyekben mindkét magánszemély jogosultnak minősül - Megosztás: csak azokra a hónapokra, amelyben nem vettek igénybe egyedül állók családi pótlékát - Közös érvényesítés: lehet rövidebb 12 hónapnál - Közös érvényesítés ugyanazon kedvezményezettre több magánszeméllyel is lehetséges (év közbeni válás, új házasságkötés)

3 Családi kedvezmény az Szja-ban - A közös érvényesítés időszakát követően megosztás is lehetséges (éven belüli válás és új élettársi kapcsolat) - Megosztás nem érvényesíthető azon hónapokra, amelyekre közös érvényesítést alkalmaztak Megosztott felügyelet: - Jogerős bírósági ítélet, egyezség alapján - Családi pótlékra 50-50%-ban jogosultak - A gyermek mindkét szülő tekintetében kedvezményezettnek minősül - Az adóalap kedvezmény 50%-ára jogosultak - A szülők közös érvényesítésre nem jogosultak - A szülők az új házastársukkal az 50%-os kedvezményt közösen érvényesíthetik

4 Családi kedvezmény az Szja-ban Nyilatkozattételi kötelezettség kibővülése az Szja bevallásban: - eltartottak, kedvezményezettek, konkrétan mely hónapokban minősültek annak - Közös érvényesítés, megosztás ténye, az érintett magánszemélyek adóazonosító jele - A közös érvényesítés, megosztás konkrét hónapjai (Szja 29/B. )

5 Külföldi színészek egyszerűsített adózása Ha nemzetközi egyezmény alapján vagy annak hiányában a jövedelem belföldön adóztatható - Választható lehetőség - Adóelőnnyel is járhat (adómentesítés, vagy beszámítás az illetékesség szerinti államban) - Bármely 12 hónapban 183 napot meg nem haladó az itt tartózkodás - Tbj. törvény szabályai szerint nem minősül belföldinek Az alábbi foglalkozások esetén (KSH FEOR besorolás) ből zenész, énekes színés, bábművész ből táncművész cirkusz és egyéb előadóművész segédszínész, statiszta

6 Külföldi színészek egyszerűsített adózása Bevétel 70%-a minősül jövedelemnek A bevétel részét képezi a költségtérítés és a szállás szokásos piaci értéke Nem tartozik az összevont adóalapba, így adókedvezmény családi adókedvezmény nem érvényesíthető Ft-ot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani (12 hónapos időkorlát) Adóbevallás, adó befizetése az ország elhagyását közvetlenül megelőzően Adóazonosítójel nem szükséges (természetes azonosítók, illetékesség szerinti állam, okmány típusa, száma) Bevallás egy egyszerű angol és magyar nyelvű nyomtatvány lesz Bevallás tartalma: jövedelem összege, adó összege, jövedelmet juttató személy(ek) neve, címe, székhelye

7 Országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok 2013-ban az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint adóköteles évtől: tiszteletdíjban részesülnek - Nem önálló tevékenységből származó járulékköteles jövedelem (Szja 24. (1) h.pont) - Az Országgyűlés hivatala által természetben biztosított eszközök, szolgáltatások továbbra is adómentesek (Szja 1.sz. mell pont) - Hatályos a következő Országgyűlés alakuló ülésének napjától

8 A megelőző évre járó bér A Tbj szabályokkal összhangban a január 10-re módosult a határidő Hatályba lépés: március 15. Első ízben a évre vonatkozóan ben kifizetett jövedelem esetén alkalmazandó

9 Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések Önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyző pénztári befizetések alapján történő rendelkezés az adóról - Mértékek változatlanok: 20% illetve +10% (egészségpénztári lekötés és prevenciós szolgáltatás igénybe vétele) - Az összes kedvezmény: Ft - Nyugdíjkorhatár betöltésétől és a pénztári tagság számától függetlenül - Egyéb feltételek változatlanok (Szja 44/.A (1) bekezdés)

10 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Új lehetőség Nyugdíjbiztosítás fogalma: Olyan életbiztosítás, ahol a biztosító teljesítése: - Biztosított halála, - Tbj. nyugdíjjogosultság megszerzése, vagy - A szerződés létrejöttekor érvényes nyugdíjjogosultsági korhatár elérése - Egészségi állapot legalább 40%-os károsodása - A szerződés létrejöttétől a szolgáltatás nyújtásáig legalább 10 év eltelt - Kivéve: biztosított halála, rokkantsági, rehabilitációs ellátásra való jogosultsága (Szja pont;

11 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Feltételek: december 31-ét követően megkötött szerződések alapján - Átmeneti szabály alapján a korábbi életbiztosítások is átalakíthatók, szerződés váltással - Külföldi biztosító intézettel megkötött szerződés alapján is - A nyugdíjbiztosítási szolgáltatás adómentes - A 20%-os jóváírás nem adóköteles (7. (1) e.pont) - Kedvezmény mértéke: a befizetett összeg 20%-a - Összege maximum: Ft - Rendelkezésekre vonatkozó szabályok azonosak az önkéntes pénztári befizetésekkel - Külföldi biztosító intézethez fizetett díj esetén kibővített tartalmú igazolással kell rendelkezni adóévenként (Szja 44/C. ; 1.sz. mell c. pont; 84/Y. (6) bek.)

12 Nyugdíjbiztosításra befizetett díjak utáni rendelkezés Bevallásra vonatkozó szabályok: - Nem tehető adónyilatkozat - Munkáltatói adómegállapítás kérhető, de csak belföldi biztosítóval kötött szerződés alapján (Szja 11/A. (1) n) pont; 14. (4) a) pont) Visszafizetési kötelezettség: - Feltételek nem teljesítése esetén a korábbi kedvezmény 20%- kal növelt összege - Időkorlát nélkül - A visszafizetési kötelezettség összegét a biztosító köteles megállapítani, levonni, bevallani és befizetni szerződésmódosítást követő hó 12-éig - A levont összeget a kiadott igazoláson fel kell tüntetni - A le nem vonható részt a magánszemély az Szja bevallásra előírt határidőig fizeti meg (Szja 44/C. (6)-(8) bek.)

13 Rendelkezési jogosultság korlátozása Önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj- előtakarékossági (NYESZR), nyugdíjbiztosítási befizetések alapján: - Összesen maximum: Ft külön feltételek nélkül - Illetve a kedvezményekkel csökkentett adó összegéig - Az adókötelezettség összege nem nyújt fedezetet: a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányában (Szja törvény 44/D. )

14 Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Kockázati biztosítás fogalmának pontosítása: ( pont) Kockázati biztosítások más személy által fizetett adómentes díja: (1.sz. mell. 6.9; 7.2; 8.14 alpontja) Balesetbiztosítás fogalmának módosítása új Ptk életbelépésével től betegbiztosításnak minősül: ( pont) Teljes életre szóló visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítások (WL) adókötelezettsége: (28. (2) bek.) - Egyéb jövedelemként adóköteles: az 1. sz. mell. alapján adómentesnek nem minősülő szolgáltatásokból a kifizetőnek nem minősülő magánszemély által fizetett biztosítási díj, valamint az adóköteles biztosítási díjat meghaladó rész

15 Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Biztosító teljesítésének módosuló szabályai: - Kockázati biztosítási díj meghatározása: 65. (1) d. pont; (6a) pont évre is - Kamatjövedelem maghatározásánál a türelmi idő hosszának meghatározása és kamatjövedelem kedvezményes adózása: 65. (3) bek. 84/W. (4) bek évre is Adómentes biztosítási teljesítések: 1.sz. mell 6.6 alpont - Magánszemély által fizetett biztosítási díj esetén a napi Ft feletti összeg is adómentes

16 Nem pénzben jutatott kamatjövedelem Tárgynyeremények adókötelezettségének meghatározása - Az Szja és Eho levonása nem lehetséges - Az Szja és az Eho alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,28-szorosa - Adóterhek: Szja = 16%, Eho = 6 % - Adókötelezettséget a kifizetőnek kell teljesítenie (Szja 65. (1) bek. c.pont)

17 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Hatályba lépés: - NAV törvény 2013.évi módosításának kihirdetését követő 30. napon (2010.évi CXXII. törvény) - Nem szükséges a NAV előzetes nyilvántartásba vétele Program szervezője: - értékpapír juttatást szervező belföldi gazdasági társaság - Külföldi vállalkozás fióktelepe, kereskedelmi képviselete - Ezek jogutódja Juttatható értékpapír: - Bármely EGT, OECD tagállamban program szervezője által kibocsátott tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló értékpapír

18 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Feltételek: - Kizárólag gazdasági társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása által kibocsátott értékpapír - Kizárólag munkavállaló, vezető tisztségviselő szerezhet - Teljes körűen, írásban meghirdetett program - Teljesítménytől függő ismérv nem lehet meghatározó, ahhoz nem kapcsolódhat - Szervező visszavonhatatlan kötelezettségvállalása a program megvalósítására - A résztvevőkön belül a vezető tisztségviselők aránya max. 25% lehet - Az adóéven belül a vezető tisztségviselők az értékpapírok értékének maximum 50%-át szerezhetik meg - Nem szerezhet értékpapírt: számviteli vezető, felügyelőbizottság tagja, és ezek közeli hozzátartozója

19 Munkavállalói értékpapír-juttatási program (MRP) (Szja 77/C. ) Változás: - Az előírt 10%-os részvételi arány eltörlése Változatlanul alkalmazandók: - Tartási időszak - Programszervező, letétkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége - Tartási időszakban, illetve azt követően bekövetkezett adókötelezettségek Átmeneti szabályok: - A módosítás hatályba lépését megelőzően a NAV nyilvántartásában szereplő MRP- re a hatályba lépést megelőző szabályokat lehet alkalmazni. (Szja 84/Y. (5) bek)

20 Ingatlan vagyonértékű jog átruházásából származó jövedelem Lakóingatlannak nem minősülő ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog: dec. 31-éig nem volt alkalmazható az idő múlásának szabálya (5.-dik évtől 10-10%-os csökkentés) - az január 1- előtt szerzett vagyoni értékű jog volt mentes hatályon kívül helyezés került január 1-től a nem lakóingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog értékesítése esetén is alkalmazható az időmúlása a szerzést követő 15. évben már adómentes (Szja 62. (4) (5) bek.)

21 Egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok Bevallási szabályok - Az adóév egészében szüneteltető egyéni vállalkozó is kérhet munkáltatói adómegállapítást, egyszerűsített adómegállapítást, tehet adónyilatkozatot évről is ( Szja 11/A. (1) f.pont; 12. c.pont; 13. (1) a.pont; 84/Y. (7) bek.) Kisvállalkozói kedvezmény beruházási költségek: - A tárgyi eszközök köre kibővült a szoftver termékek felhasználói jogával (Szja 49/B (12) és (14) bek.) Kisvállalkozói kedvezmény: - Tárgyi eszköz beszerzéshez felvett hitel kamatának 60% (40%) - A december 31. után felvett hitel esetén (Szja 13.sz. mell. 10.pont)

22 Hiteladósok helyzetét javító intézkedések augusztus 1.-jétől: - Jövedelem korláttól függetlenül adómentes a pénzügyi intézmény által elengedett követelés - Pénzügyi intézmény belső szabályzata alapján, az egyenlő elbánás elvének betartásával - Lakóingatlannal kapcsolatos hiteltartozás esetén - Nem csak deviza alapú hitel esetén - Kizárt a pénzintézet alkalmazottja, vezető tisztségviselője január 1-jétől: - Nem kell, hogy lakóingatlanhoz kapcsolódjon a hitel - Szabad felhasználású hitelek esetén is (gépjármű vásárlás) (Szja 1.sz. mell alpont) Nem kell kamatkedvezményből jövedelmet megállapítani: - Kamat elengedésére azért kerül sor, hogy az adós fizetésképességét helyreállítsa (Szja 72. (4) o.pont)

23 Adómentességek Termőföld értékesítése: - Megszűnik a Ft-os jövedelem korlát - Egyéb feltételek nem változnak - Birtok- összevonás fogalmának pontosítása: egymással szomszédossá válnak, egy éven belüli ügyleteket együttesen kell értékelni (út, csatorna, árok) (Szja 1.sz. mell. 9.5) Lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatás: - Korábban felvett pénzintézeti, vagy korábbi munkáltatói kölcsön visszatérítéséhez is - Hitelintézet, vagy kincstár útján annak igazolása alapján - Összege ne haladja meg a vételár vagy építési költség 30%-át - A lakás mérete ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét - Öt éven belül összesen maximum 5 millió Ft összegig (Szja 1. sz. mell pont)

24 Adómentességek Uniós és/vagy államháztartás valamely alrendszeréből finanszírozott pályázati forrásból nyújtott szolgáltatások - Független félnek nyújtott szolgáltatás - Nem lehet valamely tevékenység ellenértéke évre is alkalmazható (1.sz. mell pont; 84/Y (9) bek.) Nemzet Művésze- Díj: - Korábban Kossuth-díjban részesített életévét betöltött (táncművész 50. év) - Legfeljebb 70 személy viselheti egy időben - Díjazott élete végéig a minimál nyugdíj 23-szorosa - A tárgyi jutalom is adómentes (Szja 1.sz. mell pont)

25 Adómentességek Egyes élőállat- előállítók támogatása: - Hajdú-Bét Rt; Novofarm Rt. Pápai Hús Kft beszállítóinak nyújtott támogatások ban kifizetett támogatásokra is (Szja 1.sz.mell alpont; 84/y (9) bek.) Elengedett követelések: évre is - Közüzemi szolgáltatók által elengedett követelések - Jövedelemkorlát: egy főre jutó jövedelem nem lehet több, mint a minimál nyugdíj 2-szerese - Biztosítók, pénzintézetek elengedett követelése maximum Ft összegig, ha követelés végérvényesen megszűnik ( Szja 1.sz. mell alpont) Üzletpolitikai ajándék: - Kifizetőnek nem minősülő külföldi személy is nyújthat - Visszamenőlegesen az elévülési időn belül (Szja 1.sz.mell alpont; 84/Y.0 (10) bek)

26 Adómentességek Sport eseményre szóló belépők: - Sportról szóló törvény szerinti sport eseményekre szóló belépők, bérletek - Sporteseményt szervezők, más kifizetők, juttatók - Értékhatár nincs - Az Ft-os értékhatár csak a kulturális szolgáltatásokra vonatkozik (Szja 1.sz. mell alpont)

27 Adómentességek Az Szja tv. 1. számú melléklete 8. pontja a következő alponttal egészül ki: - az olyan juttatás, amelyet a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet a vele bármilyen jogviszonyban álló, a sportról szóló törvény szerinti amatőr vagy hivatásos sportolónak a) az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó sportszolgáltatás, utazás, szállás és étkezés, és b) a sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás fedezetéül szolgáló biztosítás díja révén juttat, - azzal, hogy e pont alkalmazásában sportegészségügyi ellátás az a szolgáltatás, amely az amatőr vagy a hivatásos sportoló egészségének megőrzését vagy helyreállítását szolgálja (2013.évi CCXXXVI. törvény 13. (2) bek.)

28 Egyéb változások Utalvány fogalma: - Nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok - A visszaváltható utalvány nem minősülhet béren kívüli juttatásnak, a felek közötti jogviszony alapján adóköteles (szja 69. (3) be; 1.sz.mell. 9.1.pont) Termőföld fogalma: - A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- erdőgazdasági hasznosítású föld - Nem minősül termőföldnek a halastó - Hatályba lépés: december 15. (Szja pont) Polgári jogi társaság fogalmának kivezetése - Nem minősülnek jogalanynak nem minősülnek munkáltatónak, kifizetőnek - A tagoknak önállóan kell eljárniuk adókötelezettségük teljesítésekor (Szja 14. (1) be; 46. (6) bek; 72. (4) bek)

29 Egyéb változások Külföldi illetőségű magánszemély: 3. 3.pont - a belföldi illetőségű magánszemélynek nem minősülő természetes személy, - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és - tartózkodásáról szóló évi II. törvény 35. (1) bekezdésének e) pontja hatálya alá tartozó letelepedett jogállású személy, feltéve, hogy bármely 12 hónapos időszakban a ki- és beutazás napját is egész napnak tekintve kevesebb, mint 183 napot tartózkodik Magyarország területén. (2013.évi CCXXXVI. törvény 12. ) Nem önálló tevékenységből származó jövedelem: - nevelőszülői, hivatásos nevelőszülői tevékenység foglalkoztatási jogviszonnyá történő átalakítása - Bérnek minősül - Kikerült az adómentességi körből (Szja pont; 24. (1) i.pont; 1.sz.mell.1.7.pont)

30 Egyéb változások 14% Eho kötelezettség: - Az ingatlan bérbeadás jövedelme alapján fizetendő 14%-os Eho nem minősül költségnek (Szja 13.sz.mell. V. 13. pont) Tevékenységgel kapcsolatos kártalanítás: - Mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó bevételét képezi a káreseménnyel kapcsolatos kártalanítás - Pl: őstermelő esetén az időjárás miatt elveszett termés (Szja 2. és 10.sz. mell. I.9.pont)

31 Családi járulékkedvezmény (1997.évi LXXX. törvény módisítása a évi CC. törvénnyel)

32 Családi járulékkedvezmény A szabályokat a Tbj. törvény (1997.évi LXXX. törvény) tartalmazza - Családi járulékkedvezmény: 24/A; 24/B; 24/C -ok - Kedvezmény érvényestésének szabályai: 51. ; 51/A. ; 51/B. Járulékkedvezményre jogosult: - Szja törvény 29/A -ában meghatározott családi kedvezményre jogosult biztosított magánszemély - A biztosítási jogviszonynak az adóév során kell fennállnia nem a bevalláskor Kedvezmény érvényesítése a magánszemély társadalombiztosítási- ellátásra való jogosultságát és az ellátások összegét nem befolyásolja

33 Családi járulékkedvezmény Korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság esetén - Adóhatóság igazolása alapján - Az összevont adóalapot képező jövedelem terhére önállóan, közösen, vagy házastárssal, élettárssal megosztással nem érvényesíthető adóalap adómértékével meghatározott mértékéig - A kedvezmény összegét csökkenteni kell az évközben érvényesített járulékkedvezménnyel 2011.évi CLXVII. törvény (Kenytv.) 4. (4) és 5. (5) bekezdés Módosította: 2013.évi CCXXXVI. törvény a

34 Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény összegének meghatározása: - Szja szerinti adóalap kedvezmény összegének meghatározása (kedvezményezett fő x kedvezmény havi összege x kedvezményre jogosító hó) - Az éves adóalap kedvezmény csökkentése a ténylegesen igénybe vehető kedvezmény összegével (közös érvényesítés, megosztás esetén az együttesen igénybevett adóalap kedvezmény összege) - Járulékkedvezmény összege = az Szja kötelezettség meghatározása során nem érvényesíthető adóalap 16%-a - A járulékkedvezmény összegének maximuma a magánszemély által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék (7%) és nyugdíjjárulék (10%) összege

35 Családi járulékkedvezmény Járulékok elszámolásának sorrendje: - Természetbeni egészségbiztosítási (4%) - Pénzbeli egészségbiztosítási (3%) - Nyugdíjjárulék (10%) Járulékkedvezmény érvényesítése vállalkozási jogviszonyok alapján - Egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, átalányban megállapított jövedelem járulékkötelezettségével szemben - Biztosított őstermelő az ebből származó jövedelme, átalányban megállapított jövedelme alapján a fizetendő járulékaival szemben - Biztosított társas vállalkozó a személyes közreműködés díja alapján fizetett járulékokkal szemben - A minimum járulékalap terheiből nem érvényesíthető (ténylegesen jövedelem elszámolás nélkül)

36 Családi járulékkedvezmény Kedvezmény érvényesítésének formái: - Önállóan - Közös érvényesítéssel (jogosultak között) - Megosztással (jogosult és nem jogosult között) - Közös érvényestés és megosztás esetén is csak egyszeresen Járulékkedvezmény érvényesítése évközben: - Évközben csak az élhet a kedvezménnyel, aki saját jogán jogosult a családi kedvezményre (élettárs, nevelőszülő nem) - Magánszemély nyilatkozata alapján a munkáltató, kifizető köteles figyelembe venni (08-as bevallás) - Egyéni vállalkozó, őstermelő a havi illetve negyedéves 58-as bevallásban érvényesítheti - feltétel a vállalkozói kivét havi az őstermelői jövedelem negyedéves elszámolása - Társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás, feltétele a személyes közreműködés díjának havi elszámolása

37 Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény elszámolása: - Munkáltatói adómegállapításban vagy éves Szja bevallásban szerepeltetni kell az évközben figyelembe vett járulékkedvezmény alapját összegét Évközben érvényesített járulékkedvezmény összege meghaladja a ténylegesen érvényesíthető kedvezmény összegét - Különbözetet az Szja bevallás benyújtásának határidejéig vissza kell fizetnie - A különbözetre 12%-os különbözeti adót kell fizetni kivéve, ha a különbözet kevesebb, mint Ft Ha az éves Szja elszámolás alkalmával a magánszemélynek az összevont adóalapja után adófizetési kötelezettsége keletkezik az évközben figyelembe vett járulékkedvezményt nem kell módosítania (különbözet után Szja-t fizet)

38 Családi járulékkedvezmény- Példa - Két kereső, három gyermek, ebből két kedvezményezett, egy eltartott, fele-fele arányban érvényesítenek - Családi adóalap kedvezmény:12hóx2főx ft = Ft Megnevezés Szülő Ft/hó Szülő Ft/hó Összesen Éves jövedelem Ft Ft Ft Szja alapkedvezmény Szja-ban nem érvényesíthető Járulékkedvezmény összege 16% 4% természetbeni 3% pénzbeli 10% nyugdíjjár Ft Ft Ft Ft Ft FT Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

39 KATA ÉS KIVA évi változásai (2012. évi CXLVII. törvény módosítása a 2013.évi CC. törvénnyel)

40 KATA Főállású kisadózó fogalma: Nem minősül főállásúnak - Egyidejűleg fennálló több foglalkoztatási jogviszonyban, ha együttesen eléri a heti 36 órát - Más vállalkozásban főállású egyéni vagy társas vállalkozónak minősül Ft kata-t fizet (Ka-tv pont) KATA plusz: választási lehetőség - Magasabb összegű ellátások elérése érdekében ( Ft) - Csak főállásúnak minősülő választhatja - Saját döntés alapján bejelentés hónapjától, a visszavonásig Ft/hó az Ft helyett - Ellátási alap: Ft/hó (Ka-tv. 8. (4a) bek; 10. (1) bek.)

41 KATA Adóalanyiság előtársasági időszakban: - Bt. és Kkt. már a bejegyzés során jelezheti az adóalanyiság választását - Előtársasági időszakban sem alanya a számviteli törvénynek - Nem kell külön beszámolót és társasági adó bevallást benyújtani - Cégbíróság előtt folyamatban lévő ügyek esetén is alkalmazható (Ka-tv. 32. (2) bek.) Biztosítás szünetelése: - Szünetel a biztosítása, amely hónapokra nem kell megfizetnie az illetve Ft-os Kata összegét - Biztosítást csak a járulékfizetés alapozza meg (Ka-tv. 10. (1a.) bek.)

42 KATA Adatszolgáltatási kötelezettség Kisadózó: - Adatszolgáltatás terheli a külföldinek minősülőtől származó 1 millió Ft-ot meghaladó bevételt is - Nincs adatszolgáltatási kötelezettség azon bevételekről, amelyről nyugtát bocsátott ki. (Ka-tv. 11. (5) bek.) Üzleti partner: - Nem kell külön feltüntetni a termékértékesítést és szolgáltatás nyújtást - Nem kell TESZOR szám - Nem a bevallás része lesz, hanem külön nyomtatvány évre is alkalmazni lehet (Ka-tv. 13. ; 32. (3) bk.) Bevételi nyilvántartás: - Nem kell külön vezetni, a nyugták, számlák teljes körű megőrzésével teljesíthető, ha azok időbelisége megállapítható (Kat-tv. 13. (3a) bek.)

43 KATA Adókötelezettség megállapítása Készletérték: - Kata hatálya alá történő bejelentkezéskor megállapított készletérték a tevékenység megszüntetéskor a Kata hatálya alá tartozó bevételnek számít (Ka-tv. 25. (2a) bek.) Eva- alany adózó osztalék utáni adót kiváltó adója: - A kettős könyvvezetés hatálya alá tartozó Eva- alany esetén - Nem kell az adót megfizetni az eredménytartalék és a jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalék után - Az Eva megfizetésével az adókötelezettség már teljesítésre került évi kötelezettségre is alkalmazható (Ka-tv. 32. (3) bek.)

44 KATA Adókötelezettség megállapítása Eva-alapba tartozóan adózott bevétel a Kata hatálya alatt: - Azon bevétel, amely után az Eva megfizetésre került nem tartozik a Kata szerinti bevételbe, akkor sem, ha annak hatály alatt folyik be - Bevételi nyilvántartásban megjegyzéssel kell szerepeltetni évi adókötelezettség megállapítása során is (Ka-tv. 28/A. ; 32. (3) bek.)

45 KATA Megszűnésre vonatkozó szabályok pontosítása Megszűnik az adóalanyiság, ha nem marad kisadózó tag - kivéve, ha a másik tag bejelentése a kilépést követő napig megtörténik (Ka-tv. 5. (1) f.pont) Adótartozás miatti megszűnés: - A negyedév utolsó napján fennálló Ft-os végrehajtható adótartozást nettó módon kell számítani (Ka-tv 5. (1) bek. j.pont)

46 KIVA Kiva alanyiság választásának feltétele: - Év közbeni bejelentkezés esetén a mérlegfőösszeg várhatóan időarányosan nem haladja meg az 500 mft-ot (Ka-tv. 16. (2) bek. e.pont) Csökkenti a pénzforgalmi eredményt: - Az adóalanyiságot megelőzően teljesített, de a Kiva hatálya alatt visszatérített adó összege évre vonatkozóan is alkalmazni kell (Ka-tv. 20. (13) bek c.pont; 32. (3) bek.) Bevallásra vonatkozó előírás: - Kiva választása esetén nem kell soron kívüli bevallást teljesíteni - A Tao bevallást az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (Ka-tv (10) bek. 31. )

47 Eva 2002.évi XLIII. törvény Megszűnés esetei: - Kényszertörlési eljárás esetén, az eljárás kezdő időpontját megelőző nappal (Eva tv. 3. (1) bek. g.pont) Új Ptk-hoz kapcsolódó változások: március 15.-étől - Valamennyi gazdasági társaság jogi személynek minősül - Bt. Kkt. Eva alany marad, szabályozás nem változik, csak a szövegből kerül ki a jogi személyiség nélküli - A szövetkezeti részesedéssel rendelkező jogi személy és egyéni cég is lehet Eva alany - Vagyoni kártérítés helyett sérelemdíj (Eva tv. 2. (7) bek. b.pont; 5. (5) bek.)

48 Társadalombiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás évi változásai (2013. évi CC törvény)

49 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Fogvatartott: - az őrizetbe vett, házi őrizetbe rendelt, - előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetést töltő személy, - a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló személy. - A fogvatartott definíciója átkerül a 15. (2) bekezdéséből a 4. - ba. - A fogalom új elzárási elemekkel bővült (4. g. pontja) Járulékalapot képező jövedelem: - a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, - a korábbi statikus járulékalapot (tanulószerződésben meghatározott díj) felváltja a dinamikus járulékalap (kifizetett díj) (4. k.pontja)

50 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény január 1-jétől biztosított: - A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló - Ezt megelőzően a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló minősült biztosítottnak. - A változtatás oka az alapjogszabályban történő módosítások (1997. évi XXXI. törvény) (5. (1) bekezdés a) pontja)

51 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Szünetel a biztosítás: (8. ) - a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha - azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe (új elem) - az ügyvéd,ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt (pontosítás) - az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt (végrehajtási szintről törvényi szintre emelik) - a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt (új elem) - az a)-h) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel (új elem)

52 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény A biztosítás nem terjed ki: - a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra (új elem) (11. d. pont)

53 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény 11. A biztosítás nem terjed ki: b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalóra, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés keretében kerül sor, feltéve, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg; e rendelkezés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra, ha az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év nem telt el; 11/A. (1) A 11. b) pontjában foglaltaktól eltérően, két évnél hosszabb munkavégzés esetén csak akkor mentesül a munkavállaló a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól, ha a) a kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható olyan körülmény következik be, ami alapján a magyarországi munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan két évnél hosszabb időtartamúvá válik, és b) az a) pontban említett körülmény a magyarországi munkavégzése kezdetét követő legalább egy év után következik be, amelyet a munkavállaló 8 napon belül bejelent az állami adóhatóságnak. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti az e jogviszony alapján létrejött - külön törvényben meghatározott - szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget (új elem) 11. b) pontban foglaltak alkalmazandók január 1-je előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is, azzal az eltéréssel, hogy a két éves időtartamot január 1-jétől kell számítani és a biztosítási kötelezettség legkorábban január 1-jével jön létre.

54 Tbj. törvény változása évi LXXX. törvény Egészségügyi szolgáltatási járulék - Havi 6.810Ft, napi 227Ft - Nem kell megfizetni, egyéni és társas vállalkozóknak, - ha foglalkoztatása a munkaviszonyában vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyában együttesen eléri a heti 36 órát (vállalkozói igény kielégítés) (19. (4) bekezdés)

55 Szocho tv. változása 2011.évi CLVI. törvény A kifizetőt terhelő adó alapja: - a tanulószerződésben meghatározott tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj; - Összhangban a Tbj. Törvénnyel (455. (1) c. pontja) A kifizetőt terhelő adó alapja: hatályon kívül - a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető hivatásos nevelőszülői díj - Összhangban a Tbj. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjával (455. (1) d. pontja)

56 Szocho tv. változása 2011.évi CLVI. törvény A kifizetőt terhelő adó alapja: - Az adóalap megállapításánál az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmet akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kerül sor. - Az adókötelezettséget megalapozó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján jutatott (kifizetett) adólapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. - Tbj. törvénnyel összhangban - Eddig ezekben az esetekben nem volt adófizetési kötelezettség. (455. (1) bek.)

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás

TB 2014. Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás TB 2014 Biztosítás Járulékfizetés Nyilvántartás A TB 2013 évközi változásai JÁRULÉKFIZETÉS BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG Gyet-ben részesülő vállalkozó minimum adó- és járulékalapja 2013. július 1-jétől Ha

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1

II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1 A 2014. évtől érvényes változások 2014.10.12. 2 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról [A törvény 2010. január 1-jétől hatályos szövege, tartalmazza a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

Adóváltozások 2014 SZJA

Adóváltozások 2014 SZJA Adóváltozások 2014 SZJA Családi adóalap- kedvezmény: o A bevallásban fel kell tüntetni a kedvezményre jogosító hónapok számát is. o Ha jogerős bírósági döntés van az elvált szülők esetében a gyermek közös

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben