JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a sorszám alatt nyilvántartásba vett Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.) február 21-én 16:00 órakor, az Alapítvány székhelyén tartott kuratóriumi ülésén. Jelen vannak: - Béni Gabriella a Kuratórium elnöke, - dr. Köpeczi Bócz Tamás a Kuratórium elnökhelyettese, - Mátrai Balázs a Kuratórium titkára, - Kiss Tibor alapítványi munkatárs, meghívott, - dr. Varga Aranka az UPTREND Kft. meghívott képviseletében, - Csontó Béla meghívott, - Bertalan Tamás meghívott, - dr. Halasi Vanda ügyvédjelölt dr. Rosner Gábor egyéni ügyvéd meghívott helyett. A Kuratórium tagjai megválasztják Béni Gabriellát levezető elnöknek, dr. Köpeczi Bócz Tamást a jegyzőkönyvvezetőnek, és Mátrai Balázst a jegyzőkönyv hitelesítőjének. A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra, azon valamennyi kuratóriumi tag megjelent, így a Kuratórium határozatképes. A levezető elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendet. Béni Gabriella kuratóriumi elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy február 17-én javaslatot tett a másik két kuratóriumi tag felé arra, hogy az Alapítvány évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a közhasznú beszámoló elfogadásáról a Kuratórium a jelen ülésen tárgyaljon. Béni Gabriella a kapcsolódó anyagokat ezzel egyidejűleg megküldte a kuratóriumi tagoknak. Erre tekintettel a Kuratórium elnöke új napirendi pontként javasolja az Alapítvány évi gazdálkodásáról szóló jelentésének és a közhasznú beszámolójának elfogadásával kapcsolatos kérdések megtárgyalását. A levezető elnök szavazást rendel el az alábbi napirend elfogadása tárgyában: Napirend: 1. Az Alapítvány szabályzatainak elfogadása. 2. Az Alapítvány tevékenységének évközbeni, előzetes értékelése. 3. Az Alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálata. 4. Az Alapítvány évi gazdálkodásáról szóló jelentésének és a közhasznú beszámolójának elfogadásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. 5. Egyebek. 1

2 1/2008. (II. 21.) sz. határozat A kuratórium tagjai a javasolt napirendet elfogadják. 1. napirendi pont A levezető elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az a 5/2007. (VII. 24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy az Alapítvány befektetési, pénzügyi és iratkezelési szabályzatát, pályáztatási és szerződéskötési rendjét, a Kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Ügyrendjének módosítását a kuratóriumi elfogadást megelőzően az Alapítvány könyvvizsgálója és Felügyelő Bizottsága előzetesen véleményezze és döntsön azok elfogadásra javasolhatóságáról. A Felügyelő Bizottság 2/2007. (X. 29.) sz. határozatával a javaslataik alapján módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot, az annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot, Iratkezelési Szabályzatot, Pályáztatási Rendet és Szerződéskötési Rendet, valamint a Kuratórium Ügyrendjét a Kuratórium számára aláírásra javasolta. Az Alapítvány könyvvizsgálója december 7-én kelt, és a Kuratórium elnökének címzett elektronikus levelében a szabályzatok elfogadását javasolta. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 2/2007. (VII. 24.) sz. határozat A Kuratórium tagjai az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, az annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot, Iratkezelési Szabályzatot, Pályáztatási Rendet és Szerződéskötési Rendet, valamint a Kuratórium Ügyrendjét elfogadják. 2. napirendi pont Béni Gabriella kuratóriumi elnök ismerteti a megjelentekkel az Alapítvány pénzügyi helyzetét, amely során kitér arra, hogy tételesen milyen bevételei és milyen kiadásai voltak az Alapítványnak az elmúlt kettő év folyamán, valamint hogy jelenleg mekkora forrással rendelkezik az Alapítvány. 2

3 Béni Gabriella ismerteti az Alapítvány évre vonatkozó fő stratégiai irányvonalát, amely a felnőttképzés folytatását és kiterjesztését, a képzési helyek kialakítását, a munkaerőközvetítés megvalósítását, beindítását, az ITE Regionális Akadémiák és a Wiki humánhálózat fejlesztését, illetve alternatív programok beindítását jelenti. Béni Gabriella előadja, hogy a évben előreláthatólag a Nemzeti Civil Alapprogram Pályázat, a Magyar Telekom, új partnerekként a MÁV, az IT Systems és a HumanSoft támogatásai és befizetései, továbbá a F_ projekt folytatásához benyújtott pályázat, illetve a munkaerőközvetítésből befolyó összegek jelenthetik a bevételi forrást. A évre előirányzott kiadások a látássérültek és a Sopronkőhidai fegyintézetnek nyújtott támogatásból, a Magyar Telekommal folytatott projekt, és a jövőbeli új partnerek szolgáltatási költségeiből, a regionális képzőhelyek kialakításának, a F_ projekt folytatásának és a munkaerőközvetítés beindításának és folytatásának költségeiből fog állni. A levezető elnök ezt követően felkéri Bertalan Tamást, hogy ismertesse a felnőttképzéssel kapcsolatos alapítványi tevékenységeket a Kuratóriummal. Bertalan Tamás előadja, hogy az elmúlt évben sikeres projekt zárult le a Magyar Telekommal. A Magyar Telekom megkereste az Alapítványt azzal, hogy hálózati szakember hiánnyal küzd és ebben az Alapítvány segítségét kéri. Az Alapítvány ezt az igényt több regionális munkaügyi központ felé jelezte, amely szervezetek a Magyar Telekom felé irányították a jelentkezőket. Ezt követően az Alapítvány már a Magyar Telekom által kiválasztott hallgatóknak szervezett kettő szemeszteres hálózati informatikai oktatást. A kurzusokat és a vizsgáztatást a Pécsi Regionális Képző Központ, az LSI Informatikai Képző Központ, valamint a kazincbarcikai Irinyi János Szakközépiskola végezte. A vizsgákat valamennyi jelentkező sikeresen letette. A Magyar Telekom a frissen végzett szakemberekből hármat már alkalmazott. Bertalan Tamás tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a MÁV Zrt-vel egy hasonló együttműködés körvonalazódik. Dr. Köpeczi Bócz Tamás javasolja, hogy a fenti sikeres projektet kommunikációs szempontból kellene kiaknázni akként, hogy brosúrát vagy prospektust kellene készíteni róla és azt a jelenlegi és a jövőbeli partnerek felé kellene terjeszteni. A levezető elnök ismerteti a Kuratóriummal, hogy a Cisco Systems negyven cég bevonásával kutatást végzett, amelyben azt vizsgálták, hogy Magyarországon milyen típusú és mértékű hálózati szakember hiánnyal küzdenek a vállalatok, pontosan milyen igényeik vannak, illetve, hogy az Alapítványon keresztül szakemberképzésben való részvételre van-e igényük. A levezető elnök a vizsgálat eredményeiről szóló kimutatást a Kuratórium részére bemutatja. A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a hazai cégek általában kis számú, kb. 2-3 hálózati szakembert igényelnek, különböző szakismerettel. 3

4 Dr. Köpeczi Bócz Tamás javasolja, hogy a cégek részletes igényeit csoportosítani kellene és a szakképzést ennek megfelelően kellene kilakítani. A levezető elnök megköszöni a javaslatot és felkéri Csontó Bélát, hogy ismertesse az Alapítványnak a lokális képzési helyek, és a tananyag fejlesztésével kapcsolatos koncepcióját. Csontó Béla elöljáróban előadja, hogy a Magyar Telekom Debrecen irányába is terjeszkedik, és hálózati szakemberek iránti igényeit már jelezte. Ezzel kapcsolatban előadja, hogy a debreceni régióban az oktatást egyelőre a Debreceni Egyetem, valamint a Mechwart András Szakközépiskola végzi. Csontó Béla előadja, hogy a képző központok alapvető célkitűzése a hálózati szakember hiány csökkentése, hálózati és informatikai ismeretek bővítése továbbképzések útján, a Hálózati Akadémiák oktatóinak képzése, továbbképzése, tananyagfejlesztés és versenyek szervezése. A versenyek egyébként a jövőbeli munkavállalók és a munkáltatók közötti kapocsként is működnek, működhetnek. Csontó Béla ismerteti a képzési központokkal kapcsolatos jövőképet. Ismerteti CNA képzéseket, valamint az egyéb, így a jövőbeli OKJ-s képzéseket (Informatikai Hálózat-telepítő és üzemeltető, IT Biztonság technikus, IT Help Desk, Számítógépszerelő-karbantartó, IT kereskedő, IT mentor), Small Bussines Office képzéseket, és ügyfélszolgálati szakemberek továbbképzésével kapcsolatos terveket. A képző központok célcsoportjába tartoznak a diákok, akik iskolarendszerű képzésben, szakkörökön, és/vagy OKJ-s képzéseken vehetnek részt, CNA oktatók, informatikai tanárok, IT cégek munkatársai, ügyfélszolgálati munkatársak. A lokális képzőközpontok kialakításának alapvető feltétele a képzési hely és az oktatók és támogatók megléte. Csontó Béla a fentiekkel kapcsolatban ismerteti a évre vonatkozó terveket, amely a képzési helyszín, a marketing és a megfelelő oktatási program kiválasztásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Dr. Köpeczi Bócz Tamás az előadottakkal kapcsolatban javasolja, hogy az Alapítvány több, különböző nyelvet ismerő és gyakorlatban is használni tudó oktatókat kell, hogy találjon, illetve képezzen, és ezekkel hosszútávú együttműködési megállapodást kell, hogy kössön annak érdekében, hogy a jó nyelvtudással rendelkező oktatók az Alapítvány segítségével megszerzett ismereteiket az Alapítvány céljainak elősegítése érdekében is kamatoztatni tudják. Béni Gabriella kuratóriumi elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy amint azt már korábban kifejtette az Alapítvány folyamatos megkereséseket kap különböző vállalatoktól, cégektől arra, hogy az igényeiknek megfelelő szakembereket biztosítson, úgymond közvetítsen számukra. Ezen igények tükrében vált nyilvánvalóvá, hogy az Alapítvány eredeti céljainak elérése érdekében, nevezetesen a hálózati szakember hiány csökkentése érdekében, így az Alapítvány kiemelt közhasznú céljának, a foglalkoztatás bővítésének és a munkanélküliség csökkentésének érdekében az Alapítvány munkaközvetítői tevékenységet kíván folytatni. Az ilyen jellegű 4

5 tevékenység folytatásának a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltétele az, hogy az Alapítvány Alapító Okirata a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatására való utalást tartalmazza. Erre tekintettel a kuratórium elnöke az Alapító Okirat ilyen irányú módosítását a következő napirenden kívánja javasolni. A tevékenység végzéséhez szükséges továbbá egy teljes állású, megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállaló felvétele, amelynek anyagi háttere az előző évek mérlegei alapján, valamint az idei üzleti terv megvalósulása esetén biztosítottnak látszanak. Béni Gabriella előadja továbbá, hogy az Alapítvány magánmunkaközvetítői tevékenységét a július 24-én már ismertetett saját adatbázis, valamint egy, a jövőben kialakításra kerülő közösségi, önkéntes portál igénybevételével fogja folytatni. A közösségi portálra való regisztráció önkéntes jellegű lenne, ahová olyan személyek regisztrációját várná az Alapítvány, akik hálózati oktatásban vesznek, vagy vettek korábban részt. Ezen a portálon keresztül lehetne tájékoztatni a tagokat a projektekről, fejlesztésekről. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 3/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai elfogadják a évi üzleti tervről szóló beszámolókat. A Kuratórium tagjai az Alapítvány anyagi helyzetének, a megelőző évek mérlegeinek és az idei év üzleti tervének tükrében támogatják, hogy az Alapítvány a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából elősegítse magán-munkaközvetítés útján, és ennek megvalósítása érdekében a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint eljárjon. 3. napirendi pont A levezető elnök tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a Kuratórium 6/2007. (VII. 24.) sz. határozatával elfogadott módosításokon túl, az Alapítvány eddigi működését figyelembe véve javasolni kívánja az alapítónak, hogy az Alapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítsa második bekezdésében Az Alapítvány konkrét céljai -nak az alábbi kiegészítését és bővítését javasolja: - az informatikai hálózati ismeretek és az elearning rendszerek korszerűsítése, népszerűsítése, terjesztése, tananyagfejlesztés, - rendezvények, konferenciák, műhely-munkák előkészítése és szervezése, 5

6 - informatikai, oktatási és oktatás-módszertani fejlesztések, innovációk megvalósítása, - a hazai és nemzetközi oktatási intézmények oktatási közösségben való működésének és együttműködésének elősegítése, ösztönzése és javítása, - a hálózati szakemberhiány csökkentése, szakember-utánpótlás biztosítása magán-munkaközvetítés útján, - felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely működtetése és fenntartásának támogatása, felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, - az informatika magas színvonalú oktatása érdekében felnőttképzési intézmény alapítása és működtetése, - hálózati ismereteket nyújtó intézmények, oktatók és diákok támogatása, - nemzetközi projektekben való részvétel, - kiadványok tervezése, készítése, kiadása. Új rendelkezésként az alábbiakat javasolja: A Kuratórium kuratóriumi ülés tartása nélkül is határozhat a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő tűzésével írásban kell közölni a kuratóriumi tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le. A szavazás eredményéről, a határozatról, valamint annak keltéről (az utolsó szavazat beérkezését követő nap) a kuratóriumi tagokat a Kuratórium elnöke az utolsó szavazat beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a Kuratóriumot a határozattervezet tárgyalására össze kell hívni. A korábbi pont helyett az alábbi pontot javasolja: A Kuratórium külön határozatával a kuratóriumi tagok részére díjazást állapíthat meg. A kuratóriumi tagság ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerült kiadásokat a tagok részére az Alapítvány megtéríti. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 4/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai az Alapítvány Alapító Okiratának módosításával egyetértenek és kérik az alapítót, hogy az Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítsa második bekezdésében Az Alapítvány konkrét céljai -nak az alábbi kiegészítését és bővítését javasolják: 6

7 - az informatikai hálózati ismeretek és az elearning rendszerek korszerűsítése, népszerűsítése, terjesztése, tananyagfejlesztés, - rendezvények, konferenciák, műhely-munkák előkészítése és szervezése, - informatikai, oktatási és oktatás-módszertani fejlesztések, innovációk megvalósítása, - a hazai és nemzetközi oktatási intézmények oktatási közösségben való működésének és együttműködésének elősegítése, ösztönzése és javítása, - a hálózati szakemberhiány csökkentése, szakember-utánpótlás biztosítása magán-munkaközvetítés útján, - felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely működtetése és fenntartásának támogatása, felnőttképzési szolgáltatás nyújtása, - az informatika magas színvonalú oktatása érdekében felnőttképzési intézmény alapítása és működtetése, - hálózati ismereteket nyújtó intézmények, oktatók és diákok támogatása, - nemzetközi projektekben való részvétel, - kiadványok tervezése, készítése, kiadása. Új rendelkezésként az alábbiakat javasolják: A Kuratórium kuratóriumi ülés tartása nélkül is határozhat a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 (nyolc) napos határidő tűzésével írásban kell közölni a kuratóriumi tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le. A szavazás eredményéről, a határozatról, valamint annak keltéről (az utolsó szavazat beérkezését követő nap) a kuratóriumi tagokat a Kuratórium elnöke az utolsó szavazat beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a Kuratóriumot a határozattervezet tárgyalására össze kell hívni. A korábbi pont helyett az alábbi pontot javasolják: A Kuratórium külön határozatával a kuratóriumi tagok részére díjazást állapíthat meg. A kuratóriumi tagság ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerült kiadásokat a tagok részére az Alapítvány megtéríti. 7

8 4. napirendi pont A levezető elnök kéri, hogy a Kuratórium tagjai az Alapítvány évi beszámolóját és közhasznú jelentését fogadják el. Ezt követően a Kuratórium tagjai meghozzák a következő határozatot: 5/2008. (II. 21.) sz. határozat A Kuratórium tagjai elfogadják az Alapítvány évi beszámolóját és közhasznú jelentését. 5. napirendi pont Az egyebek napirendi pont alatt hozzászólás, érdemi kérdés nem vetődött fel. Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a Kuratórium ülését 18:45 perckor bezárta. kmf. Béni Gabriella dr. Köpeczi Bócz Tamás Mátrai Balázs levezető elnök jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő 8

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben