Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány"

Átírás

1 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és egyéb, önkormányzati irányítás alá tartozó szervezetek tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 3 Fonyód városa... 3 Térségi szerepe... 4 Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete... 5 Fonyódi Polgármesteri Hivatal... 5 Az intézményrendszer... 6 A gazdasági társaságok... 8 Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság... 8 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság... 9 Fonyód Konyha Nonprofit Kft Egészségügyi Nonprofit Kft Kiszervezett és nem kiszervezett feladatok Összegzés... 16

3 Bevezető Az intézkedési terület keretében a fejlesztési irányok hatékonyabb meghatározása és a kiindulási állapot pontos feltérképezése érdekében jelen dokumentumban kívánjuk felmérni és rendszerbe helyezni Fonyód Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatokat, az önkormányzat által kialakított közfeladatokat ellátó szervezetrendszer működését és az intézményirányítás aktuális helyzetét. Értékelésünket első sorban az önkormányzat által biztosított és publikált információkra, valamint a hatályos jogi környezetre alapítjuk. Az elemzésnél helyzetértékelési és dokumentum alapú módszereket alkalmaztunk. Fonyód városa A közel ezeréves múltra visszatekintő Fonyód városa a dél-dunántúli Balaton-part nagy hagyományokkal rendelkező, legszebb panorámájáról ismert üdülőhelye, melyet a Balaton kilátójaként ismerhetnek a legtöbben. Fonyód egyre gyorsuló fejlődéséhez az első nagy ösztönzést az 1861-ben megépült déli vasút, majd a Balaton szépségét, Fonyód festői fekvését felfedező mecénások adták ben önálló kisközséggé, majd 1928-ban nagyközséggé vált, 1989-ben pedig városi rangot kapott. Az állandó lakosokon kívül évente több ezer ember fordul meg a városban. A város és környéke a Balaton mellett számos figyelemre méltó kulturális és természeti értékkel rendelkezik és a folyamatosan fejlődő infrastruktúrája vonzó lehet az idelátogató turisták számára és a helyi lakosság komfortérzetének kielégítésére. Fonyód Város Polgármestere, Hídvégi József és képviselő-testülete elkötelezett a település és a térség fejlesztése iránt, melyet erősít a város térségben betöltött központi szerepe, valamint az itt élő lakosság iránti elkötelezettsége. A legfontosabb célkitűzéseik közé tartozik a

4 fenntarthatóság biztosítása, a turisztikai vonzerő erősítése, a város arculatának, szolgáltatásainak jobbító fejlesztése. Jelenleg az állandó lakosok száma: fő. Térségi szerepe A Fonyódi járás egészen Fonyód nagyközségi rangra emelését követő négy évig, 1974-ig működött, melynek közigazgatási területéhez tartozott Balatonfenyves és Ordacsehi. A rendszerváltást követően, 1992-ben váltak le Fonyódról közigazgatásilag ezek a települések. A járási rendszer ismételt felállítását követően a város járásszékhely lett. A 645 km² közigazgatási területen elhelyezkedő járásba 21 település tartozik, melyek lakosságszáma fő. Járás illetékességi területe 1 : Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonlelle, Buzsák, Fonyód, Gamás, Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogytúr, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök, Visz Ahogyan azt a bevezetőben is említettük Fonyód Város Önkormányzatának vezetése elkötelezett a térség fejlesztése iránt, ezért ennek is köszönhető, hogy több önkormányzati társulás gesztoraként is jelen van a térségi együttműködés erősítése, a környező települések fejlődésének biztosítása céljából. Az önkormányzati társulások a következők: - Fonyód Kistérség Többcélú Társulása - Fonyód - Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ - Fonyód és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás - Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 1 Forrás:

5 - Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás - Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérségi Hulladékkezelési Konzorcium Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyéni listás választási rendszer alapján a megválasztott polgármesterrel együtt, 9 fős mandátumú. A Képviselő-testület 2 állandó bizottsággal működik. Ezek a következők: - Pénzügyi és a Városfejlesztési Bizottság - Jogi és Humán Bizottság Fonyódi Polgármesteri Hivatal A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. -a rendelkezik a polgármesteri hivatal létrehozásáról.2 Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos szabályozás alapján év elején felülvizsgálta és módosította a Fonyódi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 2 Mötv. 84. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. (3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre. (4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít. (5) 44 A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal; c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal; d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. (6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és főpolgármesteri hivatalt is érteni kell, kivéve a 22. (5) bekezdését és a 98. (11) bekezdését.

6 hivatal) alapító dokumentumait, majd február 6-án kialakította a hivatal jelenlegi struktúráját, melyben 4 szervezeti egységre tagolódik. Ezek az alábbiak: - Beruházási és Kabinet Osztály - Hatósági Osztály - Építéshatósági és Műszaki Osztály - Pénzügyi Osztály A hivatal jelenlegi létszáma: 35 fő, mely időszakosan növekszik 2 fővel az idegenforgalmi adó ellenőrzés céljából. A központi költségvetés által finanszírozott létszámkeret: 21,33 fő. A hivatal hatékonyságának fenntartása érdekében kihasználja a közfoglalkoztatási pályázat nyújtotta lehetőségeket és a hiány területeken közfoglalkoztatottak útján segíti a köztisztviselői kar munkáját. Az intézményrendszer A város a feladatellátást nem a megváltozott feladat-ellátási rend bevezetésének időszakában kezdte tervezgetni. Sőt. A jelentős nagyságú intézményhálózat és önkormányzati gazdasági társaságok alapítása évtizedes gyakorlat során alakult ki. talán ennek is köszönhető, hogy egyetlen önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Fonyódi Polgármesteri Hivatal. A fonyódi gyakorlat e tekintetben újszerűnek, működési tapasztalataiból kiindulva korszerűnek mondható. Az önkormányzati intézményrendszert a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok működésére vonatkozó szabályozók mentén alakították ki, melyben a feladatellátás komplexitásához igazodva határozták meg az egyes intézmények és gazdasági társaságok feladat és hatásköreit, ezáltal differenciálva az egyes önkormányzati fenntartásban működő intézmények között. A jelenlegi struktúrára jellemző, hogy a ez a speciális feladat-ellátási forma komoly, jó színvonalú együttműködést feltételez az egyes szervezetek és az önkormányzat, illetve a hivatal között.

7 E sajátosságból eredően a fonyódi intézményrendszert az alábbi ábrával mutatjuk be: Fonyód Város Polgármestere Fonyód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fonyódi Polgármesteri Hivatal Önállóan működő és önállóan gazdálkodóintézmény Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ (társulási formában történő fenntartás) (HU-8640, Fonyód, Fő u. 43.) Önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Napközi Otthonos Óvoda (HU-8640 Fonyód, Fő u. 25.) Százszorszép Városi Bölcsőde (HU-8640 Fonyód, Fő u. 27.) FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK (HU-8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.) Önállóan működő intézmények Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Fő utca 19.) Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17. ) Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Fő utca 19. ) Egsézségügyi Nonprofit Kft. (HU-8640 Fonyód, Szent István u. 27.) Gazdasági társaság Balaton Kollégium (HU-8640, Fonyód, Ady E. u. 1.) Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola (Hu-8640, Fonyód, Bartók B. u. 22.) Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (HU-8640 Fonyód, Fő utca 8.) Mátyás Király Gimnázium (HU-8640 Fonyód, Hunyadi J. u. 3.) Az önkormányzat által működtetett állami fenntartásban lévő intézmények

8 A gazdasági társaságok Az önkormányzat 100 %-ban tulajdonosa az általa alapított gazdasági társaságoknak, melyek útján több, az Mötv.-ben rögzített önkormányzati feladatot is ellát. Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A 2008-ben alapított Cg cégjegyzékszámú Fonyód Média Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Fő utca 19.) első sorban az önkormányzat életéről szóló tájékoztatási tevékenységet biztosítása, a lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében. A társaság az alábbi tevékenységeket látja el: - Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása - Egyéb kiadói tevékenység - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - PR, kommunikáció A társaság szakmai munkájába a tulajdonos önkormányzat napi szinten nem avatkozik be. A cég az önkormányzati célkitűzéseket szem előtt tartva működik. A belső működési rendjük kapcsán az alábbi megállapításokra jutottunk: Heti rendszerességgel, minden hétfőn belső értekezletet tartanak, melynek keretében kerülnek meghatározásra az aktuális feladatok, illetve értékelésre hosszabb távú feladatokban elért mérföldkövek. Itt kerülnek kiosztásra a munkatársak és munkacsoportok konkrét feladatai. Munkájukat nyitott légkör jellemzi, valamennyi érintett munkatársnak lehetőséget biztosítanak a működés jobbítására vonatkozó javaslatok előterjesztésére.

9 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A 2012-ben alapított Cg cégjegyzékszámú Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17. ) az önkormányzatok működését meghatározó új feladat-ellátási és finanszírozási rend hozta jelentős változásoknak való megfelelés és racionális feladatellátás érdekében hozta létre a tulajdonos önkormányzat. A cég tevékenységei közé tartoznak többek között - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása - Egyéb épület-, ipari takarítás - Egyéb épületgépészeti szerelés - Egyéb szálláshely-szolgáltatás - Egyéb takarítás - Épületasztalos-szerkezet szerelése - Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Festés, üvegezés - Gőzellátás, légkondicionálás - Hulladék újrahasznosítása - Lakó- és nem lakó épület építése - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Padló-, falburkolás - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Sportlétesítmény működtetése

10 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás - Tetőfedés, tetőszerkezet-építés - Vakolás - Villanyszerelés - Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés - Víztermelés, -kezelés, -ellátás - Zöldterület-kezelés Profiljából adódóan a társaság szoros együttműködésben áll az önkormányzattal, és a tulajdonosi jogot gyakorló képviselő-testülettel. Az ügyvezető folyamatosan tájékoztatja a tulajdonos képviselőit az aktuális, valamint a soron következő feladatok ellátásáról, a végrehajtás eredményéről. Működésüket az önkormányzat és a gazdasági társaság között megkötött Feladat-átadási szerződés"-ben foglaltak szerint bonyolítják. Legfontosabb működési területük a város közterületeinek fenntartása és fejlesztése, az országos hírnevű Fonyódi Piac, valamint tizenegy fürdőhely üzemeltetése, melyek közül 2012-ben kettő elnyerte a legjobbaknak járó Kék Hullám Zászló -t. A cégen belüli szakmai munka irányítását az ügyvezető heti rendszerességgel, hétfőnként tartandó vezetői értekezletek formájában végzi, ahol a cég szakterületeinek vezetői vesznek részt. Itt egyeztetik az előző hét eseményeit, értékelik a feladatok teljesítését és meghatározzák az aktuális feladatokat, a soron következő munkákat.

11 Fonyód Konyha Nonprofit Kft. A 2013-ban alapított Cg cégjegyzékszámú Fonyód Konyha Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Fő utca 19. ) fő feladata a városban működő intézmények ellátottainak, tanulóinak, és dolgozóinak étkeztetése. A cég tevékenységei a következők: - Egyéb vendéglátás - Éttermi, mozgó vendéglátás - Rendezvényi étkeztetés - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság kiemelt jelentőségűnek értékeli az együttműködést nem csak az önkormányzattal, hanem minden intézménnyel, hiszen csak folyamatos létszám és étrend egyeztetéssel tud hatékonyan együttműködni. Ebben nagy segítséget nyújt a menza nett programjuk, melyben az ellátott intézmények titkárai napi szinten rögzíteni tudják a hiányzó gyerekek létszámadatait, amivel rendkívüli pontossággal meghatározható a naponta előállított adagszám, ezzel biztosítva a költséghatékonyságot. A vezetői konzultációk alkalmával képet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a Kft. meghatározó szerepet játszik az önkormányzati és lakossági rendezvények catering szolgáltatásainak biztosításában ezzel új dimenziót nyitva a hagyományos értelemben vett menza működésének.

12 Egészségügyi Nonprofit Kft. Az január 1-jén alapított, Cg cégjegyzékszámú Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (HU-8640 Fonyód, Szent István utca 27. )az egészségügyi alap- és járóbeteg- ellátást biztosítja a városban. Az alapító önkormányzat kiemelt célja volt az ellátás korszerűsítése, formai és tartalmi szempontból a működtetési struktúra megújítása. A létrejött kiemelkedően közhasznú társaságban egymással párhuzamos módon történik az önkormányzat által önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörökből adódó egészségügyi (pl. családorvosi, védőnői, járóbeteg szakellátó) feladatok ellátása és a vállalkozásszerű egészségügyi tevékenység (pl: foglalkozás-egészségügyi) végzése is. A gyógyintézet törekvése kezdettől arra irányul, hogy lefedje a járóbetegellátás egészét a fogantatástól a hospiceig. Mindez elősegíti a teljességre, valamint a befejezett (definitív) gyógyításra törekvő és széleskörű ellátást, valamint a gazdálkodás forrásainak bővítését, ami a tulajdonos önkormányzat és ezen keresztül az adó- és járulékfizető állampolgárok számára a legnagyobb hatékonyságot biztosítja. Korszerű eszközökkel, korszerű épületben a gyógyintézet a központi elhelyezkedést kihasználva céljául tűzte ki, hogy a térség egyik komplex egészségügyi centrumává váljon. Ehhez számos pályázatot nyertek el és valósítottak meg. A térségi feladatokat ellátó diagnosztikai és szűrőközpontot a kistérség közel lakosát, szükség esetén pedig az itt üdülő közel nyaralóvendéget képes kiszolgálni. Az intézmény többféle prevenciós program beindítását tervezte, melyek kiegészítve a már működő szűrési és prevenciós tevékenységet, a lakosság azon csoportjait próbálják megcélozni (kistelepülésen élők, szegények, munkanélküliek, romák, nők, öregek), amelyekhez a hagyományos szűrési programokkal eddig nem nagyon lehetett közel férkőzni. Küldetésük célja, hogy a leghátrányosabb helyzetű rétegeknek javulnak az egészségügyi mutatói. A társadalmi haszna pedig, hogy csökken a gazdaságilag inaktívak aránya, nőnek a

13 munkavállalási esélyek ben történt fejlesztéssel az országban egyedülállóan fejlesztette eszközparkját, korszerű orvosi berendezéseket vásárolt és felújította az épület teljes víz- és szennyvízhálózatát. Digitális röntgen és archiváló, szemészeti szűrővizsgáló, háromdimenziós színes ultrahang, új terheléses EKG segíti az orvosok munkáját. Nem elhanyagolható az sem, hogy a fejlesztés második ütemeként fenntarthatósági intézkedések kerültek megvalósításra pályázati támogatás igénybevétele mellett, megtörtént az épület keleti szárnyának plusz egy emelet, tető- és tetőtér építése, lift beépítés, szigetelés, nyílászárók cseréje, korszerű hűtő-fűtő technológia beüzemelése, napkollektorok beépítése, illetve további korszerű orvostechnikai eszközök beszerzése. A fejlesztések igénye tükröződik a betegforgalom folyamatos és jelentős emelkedésében is. Bázisévnek tekintve az 1977-es évet az orvos beteg találkozások száma 47 ezerről 90 ezerre emelkedett. Az ehhez kapcsolódó teljesítménypontok száma 26 millióról 130 millióra nőtt. A gyógyintézet 249 szakorvosi, 40 nem szakorvosi órával rendelkezik. A gyógyintézet működési engedélye 13 települési önkormányzat területét fedi le, de a betegforgalmi adatokból és a környező 28 települési önkormányzat elvi- és egyéb támogatásaiból kitűnik, hogy a lakosság a gyógyintézet munkáját és törekvéset elismeri és kitünteti bizalmával.

14 Kiszervezett és nem kiszervezett feladatok A gazdasági társaságok rendszeréből és tevékenységi köreik feltérképezéséből világosan látható, hogy Fonyód Város Önkormányzata folyamatosan a racionális, fenntartható feladatellátás érdekében szervezte, újjászervezte intézményrendszerét és a lehető legoptimálisabb megoldásokat próbálta, próbálja alkalmazni a biztonságos és hatékony működés érdekében. Az önkormányzati feladatellátás formája jelenik meg a városban az adott feladat profiljának és finanszírozási formájának figyelembevételével. Jelen van a saját fenntartású, ám gazdálkodási önállósággal nem rendelkező intézményrendszer, a a társulási együttműködés a hatékonyabb intézményi kihasználtság érdekében, valamint a piaci alapú gazdasági társasági forma is. Az Mötv.-ben rögzített feladatok áttekintését követően a már kiszervezett és a jelenleg is önkormányzat által, annak valamely költségvetési szerve útján ellátott feladatokat és az alábbi ábrán mutatjuk be: Kiszervezett feladatok Nem kiszervezett feladatok településüzemeltetés tárgykörön belül: köztemetők a közterületek, valamint az önkormányzat kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való tulajdonában álló közintézmény elnevezése gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközműszolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül hulladékgazdálkodás óvodai ellátás településfejlesztés, településrendezés helyi környezet- és természetvédelem, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános

15 vízgazdálkodás, vízkárelhárítás környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) településüzemeltetés tárgykörön belül: a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is lakás- és helyiséggazdálkodás szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok sport, ifjúsági ügyek nemzetiségi ügyek közreműködés a település közbiztonságának biztosításában a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása A fenti kimutatásból jól látható, hogy a fonyódi feladatellátás a kiszervezés irányába billen, ami a hatékonyság, a biztonság és a fenntarthatóság szempontjainak alapulvételének köszönhető.

16 Összegzés január 1-től kezdődő hatállyal az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapvető változásokon ment át. A jogalkotó célja az önkormányzati szektor átalakításával az volt, hogy a korábban önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került át. Az átalakítás folyamatában az átvállalt feladatokhoz biztosított központi költségvetési források is elvonásra kerültek. Megkezdődött a feladatok és források egységességének kialakítása. Ezzel egyidőben új finanszírozási struktúra kezd kialakulni, melynek lényege, hogy az önkormányzati finanszírozás nem normatív alapon kerül biztosításra, hanem a kötelező feladatok fenntartható ellátása válik elsődleges szemponttá, így a helyi közügyek finanszírozása és ellátásának szervezése az önkormányzat saját bevételeinek terhére vállalható. Ebben az új struktúrában kizárólag azon helyi önkormányzatok voltak képesek továbbra is zavartalanul, vagy kisebb átmeneti zavarokkal működni, melyek időben felismerték a feladatellátás hatékony, fenntartható szervezésének szükségességét és olyan intézményrendszert, feladat-ellátási struktúrát alakítottak ki, melynek központi kérdése a fenntarthatóság és a méretgazdaságosság volt. Az általunk fentiekben bemutatott helyzetkép jól példázza Fonyód város Önkormányzatának felelős gondolkodását, mellyel olyan feladat-ellátási modell alakult ki, ahol legkevésbé, vagy csak a leginkább szükséges területeken van jelen a költségvetési gazdálkodás, míg ezek helyébe a térségi együttműködés (társulási feladatellátás), vagy a gazdasági társaságok útján történő működés került kialakításra. Ez a korszerű szemlélet uralja a város fejlesztési irányainak meghatározását is, melynek hatékonyságnövelése és sikeres megvalósítása érdekében az intézményirányítás rendszerének felülvizsgálatával és fejlesztési javaslatok megfogalmazásával kívánunk némi segítséget nyújtani.

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati cégek és önkormányzat közötti szerződéses kapcsolatok vizsgálata és az önkormányzati feladatellátást szabályozó külső szerződések rendszere Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30.

Részletesebben

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXIX. törvény 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 1 2014.6.18. óta határozatlan ideig hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS

Részletesebben

Közérdekű adatok Közzététele

Közérdekű adatok Közzététele Közérdekű adatok Közzététele Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodó Kft Készítette: Molnár Gábor és dr. Igari Béla Megvizsgáltuk a cég tevékenységét, működését és a közfeladat ellátás, valamint a közérdekű

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette:

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben