Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat"

Átírás

1 Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat

2 Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom Az elnök és a vezérigazgató közös üzenete Bevezetés A törvény Üzleti feddhetetlenség A társadalom Tudomány, termékek és tulajdonjogok Kollégák A Magatartási Szabályzat betartása

3 Az elnök és a vezérigazgató közös üzenete Évekig tart, amíg sikerül elismertséget és megbecsülést kialakítani, de ez másodpercek alatt romba dönthető. Felelőtlen magatartás, törvénytelenség, elővigyázatlanságból elkövetett hiba: mindezek tönkretehetik a vállalat jó hírnevét, megrendíthetik a bizalmat és a cégbe vetett hitet. A Syngenta tevékenységei által érintettek bizalma különösen fontos ahhoz, hogy továbbra is sikereket tudjunk elérni, de csak akkor őrizhető meg, ha a vállalat az etikus és feddhetetlen magatartás legmagasabb normái szerint cselekszik, és partnereink is így látják. Mivel meg kívánunk felelni az érintettek elvárásainak, összeállítottuk a Syngenta új Magatartási Szabályzatát, amely néhány fontos dologban fejti ki elkötelezettségünk részleteit. A dokumentum a Syngenta évi megalakulása után összeállított első Magatartási Szabályzatra épül, és annak helyébe lép. A Magatartási Szabályzat szerves része Jogkövetési keretszabályunknak, elkötelezettségünket tükrözi a Syngentába vetett bizalom felépítése és megtartása, iránt, és aziránt, hogy üzleti, integritása és társadalmi és környezeti felelősségvállalásunkat megjelenítsük mindabban, amit. A Syngenta minden alkalmazottjától elvárjuk, hogy ismerjék és megértsék a Magatartási Szabályzatot, és kivétel nélkül minden területen alkalmazzák is azt. Mi a Syngentánál rendkívül büszkék lehetünk arra, hogy energiánkat és erőforrásainkat a világ folyamatosan növekvő népességének táplálására összpontosítjuk. A Magatartási Szabályzat betartásával még arra is büszkék lehetünk, ahogyan mindezt tesszük. Martin Taylor Elnök Mike Mack Vezérigazgató 2 3

4 Bevezetés A Magatartási Szabályzat céljai Különösen az érzékeny piacokon tevékenykedő nagy szervezetek állnak az érdekeltek széles tábora figyelő pillantásainak kereszttüzében. Mivel meg kívánunk felelni az érintettek elvárásának, összeállítottuk a Syngenta megújított Magatartási Szabályzatát, amely épít a korábbira, amit röviddel a cég alapítása után szerkesztettünk, és annak helyébe lép. A Magatartási Szabályzat világosan kifejti, hogy a különböző érintettek mit várhatnak el a Syngentától egy sor fontos kérdésben. Cégünk Rendeltetésével és Értékeivel egyetemben vezérfonálnak kell tekinteni az általunk követendő magatartást illetően és segítségül hívható nehéz helyzetek és döntési körülmények között is. A vezetők felelőssége A Syngenta menedzsereinek legyen gondja rá, hogy szükség esetén képzéssel, támogatással a dolgozók elolvassák, megértsék és napi tevékenységeik közben alkalmazzák a Magatartási Szabályzatot. A vezetéshez szorosan hozzátartozik a szabályok felállítása. Fontos, hogy a vezetők járjanak elöl jó példával a Szabályzat betartásában, miközben csoportjaikat irányítják, és ahogyan a külső érintettekkel foglalkoznak. Az alkalmazottak felelőssége A Syngenta alkalmazottai olvassák el, értsék meg, és alkalmazzák a Szabályzatot bármilyen területen dolgoznak is, és bármilyen helyzetbe kerüljenek is. Beszéljék meg a Szabályzat tartalmát menedzserükkel, tegyenek fel kérdéseket nekik, a Jogi Osztálynak, vagy a HR csoportnak. E Magatartási Szabályzat megsértése az alkalmazandó munkajog és gyakorlat szerinti fegyelmi büntetést von maga után. 4 5

5 A törvény Az iparág vezető vállalkozásaként nagyon komolyan fogjuk fel a felelősségünket. Cégünk átlátható módon és felelősen dolgozik, betartva a törvényeket, és gondja van arra is, hogy az alkalmazottak is ismerjék a feladatköreikre vonatkozó jogszabályokat. 1 A törvények betartása 2 Versenytörvény 3 Megvesztegetés és korrupció 4 Értékpapír-kereskedelem (Bennfentes kereskedelem) 5 Egészségvédelem, munkaegészségügy és környezetvédelem Felelősen támogatjuk a szabad és tisztességes kereskedelem létrehozását segítő nemzeti és nemzetközi törvényeket. 6 7

6 A törvény 1 A törvények betartása 2 Versenytörvény 3 Megvesztegetés és korrupció 4 Értékpapír-kereskedelem (Bennfentes kereskedelem) A Syngenta betartja a rá vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeket és egyezményeket. Betartunk minden, a munkánkra vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényt és ágazati magatartási szabályzatot. Tudjuk, hogy bizonyos törvények nem csak egy adott ország vagy terület üzleti magatartását szabályozzák, hanem olyan egyéb területen megmutatkozó viselkedési formákat is, amelyek hatással lehetnek az adott ország vagy terület versenyviszonyaira. A Syngenta alkalmazottaitól is elvárja a versenytörvény betartását. Gondoskodunk arról, hogy üzletmenetünk teljes összhangban legyen az érvényben lévő versenytörvénnyel, bárhol folytassuk is üzleti tevékenységeinket. A vállalkozói magatartásra vonatkozó törvények általánosságban érvényesek minden típusú, írásbeli vagy szóbeli, üzleti megállapodásra. A versenytörvény többnyire nem érvényes a Syngenta vállalatcsoporton belüli üzleti tranzakciókra. Ha a Syngenta állami tisztviselőkkel köt üzletet, azt mindig becsületesen teszi, betartva a vonatkozó nemzeti törvényeket és nemzetközi egyezményeket. Sem közvetlenül, sem harmadik személyen keresztül nem eszközlünk, adunk vagy teszünk törvénytelen kifizetéseket, ajánlatokat, nem adunk értéktárgyakat egyetlen köztisztviselőnek sem azzal a céllal, hogy tisztességtelenül befolyásoljunk hivatalos szerveket, vagy azzal, hogy számunkra kedvező döntéseket érjünk el. A Syngenta tiltja a fontos, nem nyilvános információk alapján folytatott értékpapír kereskedelmet. A Syngenta alkalmazottai nem használnak fel nem nyilvános információkat személyes nyereségvágyból, vagy valaki másnak hasznot hajtó előnyök megszerzése érdekében. Senkinek barátoknak, családtagoknak, vevőknek, beszállítóknak sem tárunk fel fontos, nem nyilvános információkat. Ha valamely dolgozónak fontos, nem nyilvános információ jut a birtokába, ezen ez a dolgozó nem nyerészkedhet, és semmilyen formában sem húzhat belőle hasznot. 8 9

7 A törvény 5 Egészségvédelem, munkaegészségügy és környezetvédelem A Syngenta magas szintű egészségügyi, munkavédelmi és környezetvédelmi (HSE) normákhoz tartja magát. Célunk a környezet megóvása, és olyan munkavédelmi és egészségügyi óvintézkedések alkalmazása tevékenységeink során, amelyek óvják alkalmazottainkat és a tevékenységeinkkel kapcsolatba kerülő személyeket. Minden tevékenységünkben és létesítményünkben megfelelő HSE (egészség-, munka-, és környezetvédelmi) eljárásokat és gyakorlatot alkalmazunk. Gondoskodunk arról, hogy a munka-, egészség-, és környezetvédelmi megfontolások minden tevékenységünk részévé váljanak, és ennek érdekében dolgozóink minden szükséges képzésben részesüljenek. Nyíltan közzétesszük HSEteljesítményünket, és párbeszédet folytatunk az érdekelt felekkel a kérdésről. Biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk valamennyi dolgozónknak, és együtt dolgozunk velük egy olyan munkakultúra kialakításán, amely biztosítja a munkavállalók személyes felelősségvállalását a HSE szellemében való munkavégzésre

8 Üzleti feddhetetlenség Mindenkor a legmagasabb szintű méltányosság, becsületesség és feddhetetlenség elvei szerint járunk el. Ezzel megnyerjük az érintettek bizalmát, és megóvjuk jó hírnevünket. Ezáltal büszkék lehetünk arra, ahogyan vállalkozásainkat bonyolítjuk, ahogyan társadalmilag hasznossá válunk, és arra biztatjuk dolgozóinkat, járjanak elöl a jó példával. 6 Reklámozási, értékesítési és marketing gyakorlat 7 Ajándékok, szolgáltatások és szórakoztatás felajánlása és elfogadása 8 Politikai szerepvállalás 9 Lobbizás 10 Kapcsolat elnyomó rezsimekkel 11 Állatkísérletek 12 Szerződéses kötelezettségek és bizonylatolási standardok 13 Összeférhetetlenség 12 13

9 Üzleti feddhetetlenség 6 Reklámozási, értékesítési és marketing gyakorlat 7 Ajándékok, szolgáltatások és szórakoztatás felajánlása és elfogadása 8 Politikai szerepvállalás 9 Lobbizás A Syngenta a reklámjait, értékesítéseit és marketing-tevékenységét etikusan folytatja, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal és viselkedési Szabályzatokkal, különös tekintettel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) növényvédő szerek forgalmazására és használatára vonatkozó viselkedési Szabályzatára. Őszintén kívánjuk bemutatni a Syngentát, valamint termékeink és szolgáltatásaink minőségét és teljesítőképességét. Ahol törvény engedi, a versenytársak termékeivel való összehasonlítást kizárólag tényadatok alapján ejtjük meg. A Syngenta kizárólag azokat az ajándékokat, szolgáltatásokat vagy szórakoztatást tartja elfogadhatónak, amelyek megfelelnek a szokásos üzleti gyakorlatnak. Csak olyan ajándékokat ajánlunk fel és kizárólag olyan ellenérték nélküli szolgáltatásokat nyújtunk, amik megfelelnek a szokásos üzleti gyakorlatnak és nem állnak ellentétben semmilyen jogszabályi előírással. A Syngenta egyetlen munkavállalója sem fogadhat el olyan ajándékot, szórakoztatást vagy személyes szívességet, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy érdemben befolyásolhatja az üzleti döntéseinket. A Syngenta minden politikai szerepvállalását a vonatkozó belső irányelvekkel összhangban kell előzetesen jóváhagyatni. A Syngenta pénzéből politikai adományokat csak az ország vonatkozó törvényei szerint juttatunk, és csak az illetékes Syngenta kormányzati ügyek osztálya, ország-igazgató vagy politikai kampánybizottság előzetes jóváhagyásával. A Syngenta részt vehet politikai vitában olyan kérdésekben, melyek a társaság céljait szolgálják, s egyben javulást hoznak azon közösségek számára, melyekben magunk is élünk és dolgozunk. Szigorú belső felügyelet mellett végzünk lobbi-tevékenységet, miközben mindenben követjük a helyi törvényeket. Vezérelvünk az információk őszintesége, teljeskörűsége és pontossága, a tisztelet és az átláthatóság. Minden érdekkörünkbe tartozó lobbitevékenységet ezzel megbízott külső irodák folytatnak, vagy olyan iparági érdekszervezetek, melyeket ugyanazok az elvek vezérlik, mint a Syngentát. Közvetítőket sem lehet igénybe venni a fenti irányelvek kijátszása érdekében

10 Üzleti feddhetetlenség 10 Kapcsolat elnyomó rezsimekkel 11 Állatkísérletek 12 Szerződéses kötelezettségek és bizonylatolási standardok 13 Összeférhetetlenség A Syngenta csakis az összlakosság javára folytat üzleti tevékenységet olyan országokban, ahol elnyomó rezsimek uralkodnak. Ha egy országot az ENSZ elnyomó rezsimű országként tart számon, ott eseti alapon döntjük el, hogy lakosságának érdeke-e a Syngenta termékeihez és szolgáltatásaihoz való hozzájutás egy fenntartható mezőgazdaság megvalósulásának formájában és a megfelelő élelmiszerellátás érdekében. Nem sértjük meg az ENSZ által kivetett szankciókat és embargókat. A Syngenta állatkísérletekben csakis helyénvaló céllal vesz részt, miközben szándékában áll olyan alternatív megoldásokat találni, melyek felválthatják vagy csökkenthetik az állatok kísérleti célra való felhasználását. Humánus és együttérző módon óvjuk az állatokat és így használjuk őket kísérleti céllal, s eközben mindig a legmagasabb szintű szakmai normák szerint kívánunk eljárni. A Syngenta alkalmazottai mindig törekszenek alternatív módszereket is találni ott, ahol állatokat kell bevonni a kísérletekbe. A Syngenta betartja szerződéses kötelezettségeit és gondoskodik arról, hogy minden tranzakcióját időben és pontosan bizonylatolja, összhangban a törvényi előírásokkal és a vonatkozó számviteli Szabályozással. A Syngenta alkalmazottai nem vállalnak a Syngenta nevében szerződéses kötelezettségeket, csakis olyan mértékig, amelyre beosztásuk alapján felhatalmazásuk van. Gondoskodunk róla, hogy a társaság minden beszámolója, dokumentációja és könyvelése a vonatkozó törvényeknek és a társaság által elfogadott számviteli előírásoknak megfelelően elkészüljön, és megőrzésük is a megfelelő módon történjen. Az üzleti tranzakciókat a Syngenta legjobb érdekeinek szem előtt tartásával kell lebonyolítani. A Syngenta alkalmazottai nem aknáznak ki olyan üzleti lehetőségeket, amelyek összeférhetetlenek a Syngenta érdekeivel. Nem vállalnak olyan más helyen munkát, nem folytatnak üzleti vagy befektetői tevékenységet, ami ütközik a Syngenta számára végzett feladatok felelősségteljes teljesítésének képességével. Nem engedjük, hogy egyének vagy szervezetek tisztességtelen hasznot húzzanak a Syngentából azáltal, hogy a Syngenta bármely alkalmazottjával kapcsolatot tartanak. Ugyanígy semelyik Syngenta dolgozónak sem lehet tisztességtelen személyes haszna abból, hogy egy külső személlyel vagy szervezettel ápol kapcsolatot

11 14 Környezetre gyakorolt hatások 15 Biológiai sokféleség 16 Közösségek 17 Kommunikáció az érintettekkel A társadalom Arra törekszünk, hogy pozitív módon tegyünk hozzá a társadalom törekvéseihez, hallgassuk meg mások aggályait, és igyekezzünk megfelelő válaszokat adni ezekre. Az iparág egyik vezetőjeként büszkék lehetünk arra a módra, ahogyan a vállalatunkkal, kollégáinkkal és a társadalommal bánunk és azt kezeljük

12 A társadalom 14 Környezetre gyakorolt hatások 15 Biológiai sokféleség 16 Közösségek 17 Kommunikáció az érintettekkel A Syngenta mérlegeli a környezet problémáit, és reagál is rájuk. Minden ésszerűt elkövetünk annak érdekében, hogy felelős tudományos, környezeti, mezőgazdasági, gazdasági, társadalmi és kereskedelmi gyakorlatunkkal megőrizzük a természeti kincsek, köztük a víz, a termőföld, a levegő minőségét és mennyiségét. Célunk a tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásának lehető legalacsonyabb szinten tartása, s tesszük ezt az összes vonatkozó törvény, nemzetközi irányelv és ipari szabvány betartásával. Aktívan támogatjuk ügyfeleinket és partnereinket abban, hogy a tőlünk átvett termékeket biztonságosan és környezetvédelmi szempontból megbízható módon tudják kezelni. A Syntenga tisztában van azzal, hogy tevékenysége támaszkodik alapja a növény- és állatfajták sokszínűségére, amit bio-diverzitásnak, vagy biológiai sokféleségnek nevezünk. Olyan új termékek kifejlesztése illetve már meglévő termékeink olyan új felhasználási módozatainak kidolgozása a célunk, amely védi és javítja a biodiverzitást. Támogatjuk a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható igénybevételének elvét, valamint a genetikai források nyújtotta előnyök méltányos és tisztességes elosztásának elvét, amit a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (a Biológiai sokféleség egyezmény ) lefektet, és amit a Rio de Janeiróban az évi Föld-csúcs és a Cartagenai Protokoll is elfogadott. A Syngenta alkalmazottai nem vesznek részt biológiai kalózkodásban és törvénytelen biológiai beszerzésekben. A Syngenta pozitívan kívánja hozzátenni a maga részét azon közösségek javára, melyekben tevékenykedik. Mindenhol, ahol dolgozunk, arra törekszünk, hogy igazán hozzájáruljunk a közösség gazdasági, egészségügyi és társadalmi jólétéhez, miközben tiszteletben tartjuk a szokásokat és hagyományokat. Készek vagyunk odafigyelni az embereket érdeklő eseményekre, és pozitívan reagálni ezekre. A Syngenta igyekszik bizalmat és megértést kiépíteni a legfontosabb érintettekkel, közöttük befektetőkkel, a médiával, kormányzatokkal és civil szervezetekkel. Összhangban vállalatunk értékrendjével, elkötelezettek vagyunk a legfontosabb érintettekkel folytatott nyílt párbeszéd és eszmecsere iránt, és tiszteletben tartjuk a kormányzati szervek és a média önállóságát. A Syngenta dolgozói csak a megfelelő vállalati funkció engedélyével bocsátkozhatnak párbeszédbe a befektetőkkel és a médiával

13 Tudomány, termékek és tulajdonjogok Innovatív, megbízható, kiváló minőségű termékeket forgalmazunk, és megfelelő óvintézkedéseket alkalmazunk az érintettek és a környezet megóvása érdekében. Dolgozóink kreativitása olyan termékeket állít elő, melyek a növénytermesztőket segítik a globális kihívásoknak való megfelelésben. 18 Kutatás és fejlesztés 19 Termékbiztonság, minőség és termékfelelősség 20 Vagyonvédelem 21 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 22 23

14 Tudomány, termékek és tulajdonjogok 18 Kutatás és fejlesztés 19 Termékbiztonság, minőség és termékfelelősség A Syngenta kutatásokat folytat annak érdekében, hogy innovatív, biztonságos és megbízható termékeket állítson elő, melyek javítják a mezőgazdaság termelékenységét, és jobbá teszik az életminőséget. Objektív módon és pontosan nyilvánosságra hozzuk jelentősebb kutatási és fejlesztési eredményeinket. Megvizsgálunk minden olyan hiteles jelentést, amely termékeink helyes felhasználásának korábban ismeretlen rövid- és hosszútávú hatásaival foglalkoznak és megteszük a szükséges lépéseket. Csak olyan szervezetekkel működünk együtt tudományos kutatásokban és fejlesztésekben, melyek a miénkhez hasonló etikai elveket vallanak. Minden kutatásunkkal és fejlesztésünkkel egyúttal a fenntarthatóságot és a természeti kincsek megóvását is szolgálni kívánjuk. A Syngenta alkalmazottai a legmagasabb etikai és tudományos normákhoz igazodnak, megalapozott eljárásokat alkalmaznak és alapos ellenőrzéseket gyakorolnak. Odafigyelnek a társadalom műszaki vonatkozású aggodalmaira és a technika fejlődésének hatásaira, továbbá szigorú, tudományos alapú kockázatértékeléseket végeznek. A Syngenta a legmodernebb tudományos és műszaki normák egész termék életcikluson át történő alkalmazásával gondoskodik termékei és szolgáltatásai minőségéről és biztonságosságáról, alkalmazottainak és vevőinek szakirányú továbbképzéseket szervez. Szorosan együtt kívánunk működni ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, felhasználóinkkal és valamennyi érintettel termékeink helyes és felelős felhasználásában, és annak megértetésében, mennyire fontos a termékek teljes életciklusát végigkísérő elővigyázatosság. Gondosan beazonosítunk minden veszélyt, felmérjük a használat kockázatait, és a termékek csomagolásán, hírlevelekben és címkék segítségével figyelmeztetjük a felhasználókat a termék nem rendeltetésszerű használatának minden veszélyére. A termékeken érthető használati utasítást adunk a biztonságos tárolásról, felhasználásról és megsemmisítésről. A Syngenta alkalmazottai hathatós teszteket és eljárásokat alkalmaznak annak biztosítására, hogy megfeleljünk saját normáinknak, a törvény és a vonatkozó szabályok előírásainak vagy esetenként azoknál is szigorúbb elvárásoknak. A vállalat vezetői minden esetben jelentést kapnak, ha e normák sérülnek, ha termékeinket nem rendeltetésszerűen használják

15 Tudomány, termékek és tulajdonjogok 20 Vagyonvédelem A Syngenta tiszteletben tartja mások tulajdonjogát, és nyomatékosan védelmezi a sajátját. Szigorúan óvjuk a vállalat minden tulajdonát, ingó és ingatlan vagyonát és erőforrását, és csak akkor alkalmazzuk és használjuk fel ezeket, ha arra a vállalat üzletmenete és tevékenységei miatt van szükség; személyes haszonszerzésből soha. Bizalmasan kezeljük és védjük a kereskedelmi titkokat, legyenek akár a Syngentához vagy más vállalatokhoz tartozók, és nem használjuk fel azokat vállalkozáson kívüli célokra. A Syngentán belül létrejött információk, ideértve kutatási és fejlesztési, gyártási adatokat, költségeket, árakat, valamint értékesítési, piaci, ügyfelekre, illetve az eladás módjára vonatkozó információkat, a Syngenta tulajdonát képezik és nem adhatók ki kivéve, ha jogszabály írja elő megfelelő felhatalmazás nélkül. 21 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok A Syngenta úgy tekint a Szellemi Tulajdon (SzT) hatékony védelmére, mint olyan tényezőre, amely nélkülözhetetlen az újítások bátorításánál. A hatékonyság érdekében minden SzT-rendszernek fent kell tartania a helyes egyensúlyt a társadalmi igények és az feltaláló érdekei között. Szigorúan őrizzük szellemi tulajdonhoz fűződő jogainkat, és tiszteletben tartjuk mások SzT-jogait is

16 Kollégák Alkalmazottaink alapvető szerepet játszanak üzleti eredményeink elérésében. Gondunk van arra, hogy az alkalmazott munkaerő sokféleségét szem előtt tartó politikánk biztosítsa minden alkalmazottal szemben a méltányos bánásmódot a nemzetközileg elismert, méltányos, becsületes és tisztességes eljárást tekintjük mértékadónak. 22 Munkaügyi normák 23 Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 24 Sokszínűség 28 29

17 Kollégák 22 Munkaügyi normák 23 Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 24 Sokszínűség A Syngenta betart minden munkajogot, nemzeti és nemzetközi előírást és egyezményt, és elkötelezetten tartja magát az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatához és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapegyezményeihez. Elismerjük az alkalmazottak azon jogát, hogy szakszervezeti tagok legyenek, illetve más munkavállalói szerveződésekhez csatlakozzanak, és kollektíven tárgyaljanak. A munkavállalók képviselőit nem éri hátrányos megkülön-böztetés, és jogunkban áll a munka-helyükön képviseleti feladataikat ellátni. Nem alkalmazunk kényszermunkásokat, adósrabszolgákat, sem büntetésből munkára kényszerítetteket, és tartózkodunk a kizsákmányoló jellegű gyermekmunka igénybe vételétől is. A Syngenta elkötelezett az iránt, hogy a munkahelyeket hátrányos megkülönböztetéstől és zaklatásoktól mentes környezetnek tartsa meg. A Syngentán belül a siker és az előléptetés személyes képességeken és munkateljesítményen múlik. Nem tűrjük a faj, nem, vallás, hit, nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, életkor, szexuális beállítottság, fizikai vagy mentális fogyatékosság, családi állapot, politikai nézetek vagy egyéb, törvény által védett emberi jellegzetességek alapján történő hátrányos megkülönböztetést. Tiltjuk a zaklatás minden formáját, ideértve a szóbeli, fizikai, mentális és vizuális zaklatás különböző megnyil-vánulásait egyaránt. Valamennyi dolgozónak tisztelnie kell tisztelje kollégáinak azt a jogát, hogy hátrányos megkülön-böztetés és munkahelyi zaklatásoknak való kitettség nélkül dolgozhasson. Munkaerő-toborzáskor, fejlesztések illetve előléptetések esetén döntéseinket kizárólag az érintettek teljesítménye, képességei és a munkakörük tekintetében bennük rejlő lehetőségek figyelembevétele alapján hozzuk meg. Arra biztatunk minden alkalmazottat, aki úgy véli, hogy hátrányos megkülönböztetést vagy zaklatást szenved, hogy jelentse az esetet feletteseinek vagy a Syngenta Törvényességi Segélyvonalán keresztül. Pártatlanul kivizsgálunk minden bejelentést, nyomon követjük az igaznak bizonyuló jogsértéseket, és megfelelő intézkedéseket hozunk. A Syngenta nagyra értékeli a sokszínűséget, és támogatja azt a kultúrát, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy legjobb tudása szerint végezze a munkáját. Aktív módon támogatjuk olyan munkatársak felvételét, akik visszaadják mindazt a kultúrális és meggyőződésbeli; hitbéli sokszínűséget és alapot, amelyet a működésünk területén lévő közösségek és vevőink képviselnek. Minden alkalmazottal szemben becsületesen, méltóságát szem előtt tartva, a méltányosság és tisztelet elvei szerint járunk el

18 A Magatartási Szabályzat betartása Ragaszkodás a Magatartási Szabályzathoz Minden alkalmazott megkapja e Magatartási Szabályzat egy példányát amikor a Syngentához csatlakozik. A Syngenta megköveteli, hogy mindenki, akire érvényes e Magatartási Szabályzat, maradéktalanul betartsa annak rendelkezéseit. Minden alkalmazottnak tartania kell magát a Syngenta Vállalatok által elfogadott Magatartási Szabályzathoz, a benne foglalt irányelvekhez és szabályokhoz. A Magatartási Szabályzat megsértése Arra bátorítjuk alkalmazottainkat, hogy azonnal szólaljanak fel, ha tudják vagy gyanítják, hogy valaki nem tartja be a Magatartási Szabályzatot. A dolgozók ez ügyben bármikor fordulhatnak a felettesükhöz. Másik megoldási lehetőség, ha a Syngenta Törvényességi Segélyvonalán vagy annak honlapján tesznek bejelentést, mely utóbbi teljes anonimitást biztosít abban az esetben, ha valaki szabálysértésről számol be. A honlapot külsős szervezet, egy szaktanácsadó cég működteti a nap 24 órájában, a hét minden napján, akik fordítót is rendelkezésre bocsátanak, ha szükséges. A Syngenta minden egyes jelentést komolyan vesz, és alapos vizsgálatot indít annak felderítésére, hogy valóban megtörtént-e a Magatartási Szabályzat megsértése. Ha megtörtént, a vállalat megteszi megfelelő fegyelmi intézkedéseket. 32

19 Tervezés: BergHind Joseph Ltd, London, UK A Syngenta cégcsoporthoz tartozó vállalat bejegyzett védjegyei. A Syngenta cégcsoporthoz tartozó vállalat védjegyei. Syngenta International AG Basel, Svájc Minden jog fenntartva. Kiadás dátuma:

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE 2015. Mi, a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) Országos Küldöttgyűlésének tagjai, a pedagógus szakma és hivatás etikai követelményeinek kinyilvánítása és rendszerezett

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben