Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat"

Átírás

1 Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat

2 Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom Az elnök és a vezérigazgató közös üzenete Bevezetés A törvény Üzleti feddhetetlenség A társadalom Tudomány, termékek és tulajdonjogok Kollégák A Magatartási Szabályzat betartása

3 Az elnök és a vezérigazgató közös üzenete Évekig tart, amíg sikerül elismertséget és megbecsülést kialakítani, de ez másodpercek alatt romba dönthető. Felelőtlen magatartás, törvénytelenség, elővigyázatlanságból elkövetett hiba: mindezek tönkretehetik a vállalat jó hírnevét, megrendíthetik a bizalmat és a cégbe vetett hitet. A Syngenta tevékenységei által érintettek bizalma különösen fontos ahhoz, hogy továbbra is sikereket tudjunk elérni, de csak akkor őrizhető meg, ha a vállalat az etikus és feddhetetlen magatartás legmagasabb normái szerint cselekszik, és partnereink is így látják. Mivel meg kívánunk felelni az érintettek elvárásainak, összeállítottuk a Syngenta új Magatartási Szabályzatát, amely néhány fontos dologban fejti ki elkötelezettségünk részleteit. A dokumentum a Syngenta évi megalakulása után összeállított első Magatartási Szabályzatra épül, és annak helyébe lép. A Magatartási Szabályzat szerves része Jogkövetési keretszabályunknak, elkötelezettségünket tükrözi a Syngentába vetett bizalom felépítése és megtartása, iránt, és aziránt, hogy üzleti, integritása és társadalmi és környezeti felelősségvállalásunkat megjelenítsük mindabban, amit. A Syngenta minden alkalmazottjától elvárjuk, hogy ismerjék és megértsék a Magatartási Szabályzatot, és kivétel nélkül minden területen alkalmazzák is azt. Mi a Syngentánál rendkívül büszkék lehetünk arra, hogy energiánkat és erőforrásainkat a világ folyamatosan növekvő népességének táplálására összpontosítjuk. A Magatartási Szabályzat betartásával még arra is büszkék lehetünk, ahogyan mindezt tesszük. Martin Taylor Elnök Mike Mack Vezérigazgató 2 3

4 Bevezetés A Magatartási Szabályzat céljai Különösen az érzékeny piacokon tevékenykedő nagy szervezetek állnak az érdekeltek széles tábora figyelő pillantásainak kereszttüzében. Mivel meg kívánunk felelni az érintettek elvárásának, összeállítottuk a Syngenta megújított Magatartási Szabályzatát, amely épít a korábbira, amit röviddel a cég alapítása után szerkesztettünk, és annak helyébe lép. A Magatartási Szabályzat világosan kifejti, hogy a különböző érintettek mit várhatnak el a Syngentától egy sor fontos kérdésben. Cégünk Rendeltetésével és Értékeivel egyetemben vezérfonálnak kell tekinteni az általunk követendő magatartást illetően és segítségül hívható nehéz helyzetek és döntési körülmények között is. A vezetők felelőssége A Syngenta menedzsereinek legyen gondja rá, hogy szükség esetén képzéssel, támogatással a dolgozók elolvassák, megértsék és napi tevékenységeik közben alkalmazzák a Magatartási Szabályzatot. A vezetéshez szorosan hozzátartozik a szabályok felállítása. Fontos, hogy a vezetők járjanak elöl jó példával a Szabályzat betartásában, miközben csoportjaikat irányítják, és ahogyan a külső érintettekkel foglalkoznak. Az alkalmazottak felelőssége A Syngenta alkalmazottai olvassák el, értsék meg, és alkalmazzák a Szabályzatot bármilyen területen dolgoznak is, és bármilyen helyzetbe kerüljenek is. Beszéljék meg a Szabályzat tartalmát menedzserükkel, tegyenek fel kérdéseket nekik, a Jogi Osztálynak, vagy a HR csoportnak. E Magatartási Szabályzat megsértése az alkalmazandó munkajog és gyakorlat szerinti fegyelmi büntetést von maga után. 4 5

5 A törvény Az iparág vezető vállalkozásaként nagyon komolyan fogjuk fel a felelősségünket. Cégünk átlátható módon és felelősen dolgozik, betartva a törvényeket, és gondja van arra is, hogy az alkalmazottak is ismerjék a feladatköreikre vonatkozó jogszabályokat. 1 A törvények betartása 2 Versenytörvény 3 Megvesztegetés és korrupció 4 Értékpapír-kereskedelem (Bennfentes kereskedelem) 5 Egészségvédelem, munkaegészségügy és környezetvédelem Felelősen támogatjuk a szabad és tisztességes kereskedelem létrehozását segítő nemzeti és nemzetközi törvényeket. 6 7

6 A törvény 1 A törvények betartása 2 Versenytörvény 3 Megvesztegetés és korrupció 4 Értékpapír-kereskedelem (Bennfentes kereskedelem) A Syngenta betartja a rá vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényeket és egyezményeket. Betartunk minden, a munkánkra vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvényt és ágazati magatartási szabályzatot. Tudjuk, hogy bizonyos törvények nem csak egy adott ország vagy terület üzleti magatartását szabályozzák, hanem olyan egyéb területen megmutatkozó viselkedési formákat is, amelyek hatással lehetnek az adott ország vagy terület versenyviszonyaira. A Syngenta alkalmazottaitól is elvárja a versenytörvény betartását. Gondoskodunk arról, hogy üzletmenetünk teljes összhangban legyen az érvényben lévő versenytörvénnyel, bárhol folytassuk is üzleti tevékenységeinket. A vállalkozói magatartásra vonatkozó törvények általánosságban érvényesek minden típusú, írásbeli vagy szóbeli, üzleti megállapodásra. A versenytörvény többnyire nem érvényes a Syngenta vállalatcsoporton belüli üzleti tranzakciókra. Ha a Syngenta állami tisztviselőkkel köt üzletet, azt mindig becsületesen teszi, betartva a vonatkozó nemzeti törvényeket és nemzetközi egyezményeket. Sem közvetlenül, sem harmadik személyen keresztül nem eszközlünk, adunk vagy teszünk törvénytelen kifizetéseket, ajánlatokat, nem adunk értéktárgyakat egyetlen köztisztviselőnek sem azzal a céllal, hogy tisztességtelenül befolyásoljunk hivatalos szerveket, vagy azzal, hogy számunkra kedvező döntéseket érjünk el. A Syngenta tiltja a fontos, nem nyilvános információk alapján folytatott értékpapír kereskedelmet. A Syngenta alkalmazottai nem használnak fel nem nyilvános információkat személyes nyereségvágyból, vagy valaki másnak hasznot hajtó előnyök megszerzése érdekében. Senkinek barátoknak, családtagoknak, vevőknek, beszállítóknak sem tárunk fel fontos, nem nyilvános információkat. Ha valamely dolgozónak fontos, nem nyilvános információ jut a birtokába, ezen ez a dolgozó nem nyerészkedhet, és semmilyen formában sem húzhat belőle hasznot. 8 9

7 A törvény 5 Egészségvédelem, munkaegészségügy és környezetvédelem A Syngenta magas szintű egészségügyi, munkavédelmi és környezetvédelmi (HSE) normákhoz tartja magát. Célunk a környezet megóvása, és olyan munkavédelmi és egészségügyi óvintézkedések alkalmazása tevékenységeink során, amelyek óvják alkalmazottainkat és a tevékenységeinkkel kapcsolatba kerülő személyeket. Minden tevékenységünkben és létesítményünkben megfelelő HSE (egészség-, munka-, és környezetvédelmi) eljárásokat és gyakorlatot alkalmazunk. Gondoskodunk arról, hogy a munka-, egészség-, és környezetvédelmi megfontolások minden tevékenységünk részévé váljanak, és ennek érdekében dolgozóink minden szükséges képzésben részesüljenek. Nyíltan közzétesszük HSEteljesítményünket, és párbeszédet folytatunk az érdekelt felekkel a kérdésről. Biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítunk valamennyi dolgozónknak, és együtt dolgozunk velük egy olyan munkakultúra kialakításán, amely biztosítja a munkavállalók személyes felelősségvállalását a HSE szellemében való munkavégzésre

8 Üzleti feddhetetlenség Mindenkor a legmagasabb szintű méltányosság, becsületesség és feddhetetlenség elvei szerint járunk el. Ezzel megnyerjük az érintettek bizalmát, és megóvjuk jó hírnevünket. Ezáltal büszkék lehetünk arra, ahogyan vállalkozásainkat bonyolítjuk, ahogyan társadalmilag hasznossá válunk, és arra biztatjuk dolgozóinkat, járjanak elöl a jó példával. 6 Reklámozási, értékesítési és marketing gyakorlat 7 Ajándékok, szolgáltatások és szórakoztatás felajánlása és elfogadása 8 Politikai szerepvállalás 9 Lobbizás 10 Kapcsolat elnyomó rezsimekkel 11 Állatkísérletek 12 Szerződéses kötelezettségek és bizonylatolási standardok 13 Összeférhetetlenség 12 13

9 Üzleti feddhetetlenség 6 Reklámozási, értékesítési és marketing gyakorlat 7 Ajándékok, szolgáltatások és szórakoztatás felajánlása és elfogadása 8 Politikai szerepvállalás 9 Lobbizás A Syngenta a reklámjait, értékesítéseit és marketing-tevékenységét etikusan folytatja, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal és viselkedési Szabályzatokkal, különös tekintettel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) növényvédő szerek forgalmazására és használatára vonatkozó viselkedési Szabályzatára. Őszintén kívánjuk bemutatni a Syngentát, valamint termékeink és szolgáltatásaink minőségét és teljesítőképességét. Ahol törvény engedi, a versenytársak termékeivel való összehasonlítást kizárólag tényadatok alapján ejtjük meg. A Syngenta kizárólag azokat az ajándékokat, szolgáltatásokat vagy szórakoztatást tartja elfogadhatónak, amelyek megfelelnek a szokásos üzleti gyakorlatnak. Csak olyan ajándékokat ajánlunk fel és kizárólag olyan ellenérték nélküli szolgáltatásokat nyújtunk, amik megfelelnek a szokásos üzleti gyakorlatnak és nem állnak ellentétben semmilyen jogszabályi előírással. A Syngenta egyetlen munkavállalója sem fogadhat el olyan ajándékot, szórakoztatást vagy személyes szívességet, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy érdemben befolyásolhatja az üzleti döntéseinket. A Syngenta minden politikai szerepvállalását a vonatkozó belső irányelvekkel összhangban kell előzetesen jóváhagyatni. A Syngenta pénzéből politikai adományokat csak az ország vonatkozó törvényei szerint juttatunk, és csak az illetékes Syngenta kormányzati ügyek osztálya, ország-igazgató vagy politikai kampánybizottság előzetes jóváhagyásával. A Syngenta részt vehet politikai vitában olyan kérdésekben, melyek a társaság céljait szolgálják, s egyben javulást hoznak azon közösségek számára, melyekben magunk is élünk és dolgozunk. Szigorú belső felügyelet mellett végzünk lobbi-tevékenységet, miközben mindenben követjük a helyi törvényeket. Vezérelvünk az információk őszintesége, teljeskörűsége és pontossága, a tisztelet és az átláthatóság. Minden érdekkörünkbe tartozó lobbitevékenységet ezzel megbízott külső irodák folytatnak, vagy olyan iparági érdekszervezetek, melyeket ugyanazok az elvek vezérlik, mint a Syngentát. Közvetítőket sem lehet igénybe venni a fenti irányelvek kijátszása érdekében

10 Üzleti feddhetetlenség 10 Kapcsolat elnyomó rezsimekkel 11 Állatkísérletek 12 Szerződéses kötelezettségek és bizonylatolási standardok 13 Összeférhetetlenség A Syngenta csakis az összlakosság javára folytat üzleti tevékenységet olyan országokban, ahol elnyomó rezsimek uralkodnak. Ha egy országot az ENSZ elnyomó rezsimű országként tart számon, ott eseti alapon döntjük el, hogy lakosságának érdeke-e a Syngenta termékeihez és szolgáltatásaihoz való hozzájutás egy fenntartható mezőgazdaság megvalósulásának formájában és a megfelelő élelmiszerellátás érdekében. Nem sértjük meg az ENSZ által kivetett szankciókat és embargókat. A Syngenta állatkísérletekben csakis helyénvaló céllal vesz részt, miközben szándékában áll olyan alternatív megoldásokat találni, melyek felválthatják vagy csökkenthetik az állatok kísérleti célra való felhasználását. Humánus és együttérző módon óvjuk az állatokat és így használjuk őket kísérleti céllal, s eközben mindig a legmagasabb szintű szakmai normák szerint kívánunk eljárni. A Syngenta alkalmazottai mindig törekszenek alternatív módszereket is találni ott, ahol állatokat kell bevonni a kísérletekbe. A Syngenta betartja szerződéses kötelezettségeit és gondoskodik arról, hogy minden tranzakcióját időben és pontosan bizonylatolja, összhangban a törvényi előírásokkal és a vonatkozó számviteli Szabályozással. A Syngenta alkalmazottai nem vállalnak a Syngenta nevében szerződéses kötelezettségeket, csakis olyan mértékig, amelyre beosztásuk alapján felhatalmazásuk van. Gondoskodunk róla, hogy a társaság minden beszámolója, dokumentációja és könyvelése a vonatkozó törvényeknek és a társaság által elfogadott számviteli előírásoknak megfelelően elkészüljön, és megőrzésük is a megfelelő módon történjen. Az üzleti tranzakciókat a Syngenta legjobb érdekeinek szem előtt tartásával kell lebonyolítani. A Syngenta alkalmazottai nem aknáznak ki olyan üzleti lehetőségeket, amelyek összeférhetetlenek a Syngenta érdekeivel. Nem vállalnak olyan más helyen munkát, nem folytatnak üzleti vagy befektetői tevékenységet, ami ütközik a Syngenta számára végzett feladatok felelősségteljes teljesítésének képességével. Nem engedjük, hogy egyének vagy szervezetek tisztességtelen hasznot húzzanak a Syngentából azáltal, hogy a Syngenta bármely alkalmazottjával kapcsolatot tartanak. Ugyanígy semelyik Syngenta dolgozónak sem lehet tisztességtelen személyes haszna abból, hogy egy külső személlyel vagy szervezettel ápol kapcsolatot

11 14 Környezetre gyakorolt hatások 15 Biológiai sokféleség 16 Közösségek 17 Kommunikáció az érintettekkel A társadalom Arra törekszünk, hogy pozitív módon tegyünk hozzá a társadalom törekvéseihez, hallgassuk meg mások aggályait, és igyekezzünk megfelelő válaszokat adni ezekre. Az iparág egyik vezetőjeként büszkék lehetünk arra a módra, ahogyan a vállalatunkkal, kollégáinkkal és a társadalommal bánunk és azt kezeljük

12 A társadalom 14 Környezetre gyakorolt hatások 15 Biológiai sokféleség 16 Közösségek 17 Kommunikáció az érintettekkel A Syngenta mérlegeli a környezet problémáit, és reagál is rájuk. Minden ésszerűt elkövetünk annak érdekében, hogy felelős tudományos, környezeti, mezőgazdasági, gazdasági, társadalmi és kereskedelmi gyakorlatunkkal megőrizzük a természeti kincsek, köztük a víz, a termőföld, a levegő minőségét és mennyiségét. Célunk a tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásának lehető legalacsonyabb szinten tartása, s tesszük ezt az összes vonatkozó törvény, nemzetközi irányelv és ipari szabvány betartásával. Aktívan támogatjuk ügyfeleinket és partnereinket abban, hogy a tőlünk átvett termékeket biztonságosan és környezetvédelmi szempontból megbízható módon tudják kezelni. A Syntenga tisztában van azzal, hogy tevékenysége támaszkodik alapja a növény- és állatfajták sokszínűségére, amit bio-diverzitásnak, vagy biológiai sokféleségnek nevezünk. Olyan új termékek kifejlesztése illetve már meglévő termékeink olyan új felhasználási módozatainak kidolgozása a célunk, amely védi és javítja a biodiverzitást. Támogatjuk a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható igénybevételének elvét, valamint a genetikai források nyújtotta előnyök méltányos és tisztességes elosztásának elvét, amit a biológiai sokféleségről szóló egyezmény (a Biológiai sokféleség egyezmény ) lefektet, és amit a Rio de Janeiróban az évi Föld-csúcs és a Cartagenai Protokoll is elfogadott. A Syngenta alkalmazottai nem vesznek részt biológiai kalózkodásban és törvénytelen biológiai beszerzésekben. A Syngenta pozitívan kívánja hozzátenni a maga részét azon közösségek javára, melyekben tevékenykedik. Mindenhol, ahol dolgozunk, arra törekszünk, hogy igazán hozzájáruljunk a közösség gazdasági, egészségügyi és társadalmi jólétéhez, miközben tiszteletben tartjuk a szokásokat és hagyományokat. Készek vagyunk odafigyelni az embereket érdeklő eseményekre, és pozitívan reagálni ezekre. A Syngenta igyekszik bizalmat és megértést kiépíteni a legfontosabb érintettekkel, közöttük befektetőkkel, a médiával, kormányzatokkal és civil szervezetekkel. Összhangban vállalatunk értékrendjével, elkötelezettek vagyunk a legfontosabb érintettekkel folytatott nyílt párbeszéd és eszmecsere iránt, és tiszteletben tartjuk a kormányzati szervek és a média önállóságát. A Syngenta dolgozói csak a megfelelő vállalati funkció engedélyével bocsátkozhatnak párbeszédbe a befektetőkkel és a médiával

13 Tudomány, termékek és tulajdonjogok Innovatív, megbízható, kiváló minőségű termékeket forgalmazunk, és megfelelő óvintézkedéseket alkalmazunk az érintettek és a környezet megóvása érdekében. Dolgozóink kreativitása olyan termékeket állít elő, melyek a növénytermesztőket segítik a globális kihívásoknak való megfelelésben. 18 Kutatás és fejlesztés 19 Termékbiztonság, minőség és termékfelelősség 20 Vagyonvédelem 21 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 22 23

14 Tudomány, termékek és tulajdonjogok 18 Kutatás és fejlesztés 19 Termékbiztonság, minőség és termékfelelősség A Syngenta kutatásokat folytat annak érdekében, hogy innovatív, biztonságos és megbízható termékeket állítson elő, melyek javítják a mezőgazdaság termelékenységét, és jobbá teszik az életminőséget. Objektív módon és pontosan nyilvánosságra hozzuk jelentősebb kutatási és fejlesztési eredményeinket. Megvizsgálunk minden olyan hiteles jelentést, amely termékeink helyes felhasználásának korábban ismeretlen rövid- és hosszútávú hatásaival foglalkoznak és megteszük a szükséges lépéseket. Csak olyan szervezetekkel működünk együtt tudományos kutatásokban és fejlesztésekben, melyek a miénkhez hasonló etikai elveket vallanak. Minden kutatásunkkal és fejlesztésünkkel egyúttal a fenntarthatóságot és a természeti kincsek megóvását is szolgálni kívánjuk. A Syngenta alkalmazottai a legmagasabb etikai és tudományos normákhoz igazodnak, megalapozott eljárásokat alkalmaznak és alapos ellenőrzéseket gyakorolnak. Odafigyelnek a társadalom műszaki vonatkozású aggodalmaira és a technika fejlődésének hatásaira, továbbá szigorú, tudományos alapú kockázatértékeléseket végeznek. A Syngenta a legmodernebb tudományos és műszaki normák egész termék életcikluson át történő alkalmazásával gondoskodik termékei és szolgáltatásai minőségéről és biztonságosságáról, alkalmazottainak és vevőinek szakirányú továbbképzéseket szervez. Szorosan együtt kívánunk működni ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, felhasználóinkkal és valamennyi érintettel termékeink helyes és felelős felhasználásában, és annak megértetésében, mennyire fontos a termékek teljes életciklusát végigkísérő elővigyázatosság. Gondosan beazonosítunk minden veszélyt, felmérjük a használat kockázatait, és a termékek csomagolásán, hírlevelekben és címkék segítségével figyelmeztetjük a felhasználókat a termék nem rendeltetésszerű használatának minden veszélyére. A termékeken érthető használati utasítást adunk a biztonságos tárolásról, felhasználásról és megsemmisítésről. A Syngenta alkalmazottai hathatós teszteket és eljárásokat alkalmaznak annak biztosítására, hogy megfeleljünk saját normáinknak, a törvény és a vonatkozó szabályok előírásainak vagy esetenként azoknál is szigorúbb elvárásoknak. A vállalat vezetői minden esetben jelentést kapnak, ha e normák sérülnek, ha termékeinket nem rendeltetésszerűen használják

15 Tudomány, termékek és tulajdonjogok 20 Vagyonvédelem A Syngenta tiszteletben tartja mások tulajdonjogát, és nyomatékosan védelmezi a sajátját. Szigorúan óvjuk a vállalat minden tulajdonát, ingó és ingatlan vagyonát és erőforrását, és csak akkor alkalmazzuk és használjuk fel ezeket, ha arra a vállalat üzletmenete és tevékenységei miatt van szükség; személyes haszonszerzésből soha. Bizalmasan kezeljük és védjük a kereskedelmi titkokat, legyenek akár a Syngentához vagy más vállalatokhoz tartozók, és nem használjuk fel azokat vállalkozáson kívüli célokra. A Syngentán belül létrejött információk, ideértve kutatási és fejlesztési, gyártási adatokat, költségeket, árakat, valamint értékesítési, piaci, ügyfelekre, illetve az eladás módjára vonatkozó információkat, a Syngenta tulajdonát képezik és nem adhatók ki kivéve, ha jogszabály írja elő megfelelő felhatalmazás nélkül. 21 Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok A Syngenta úgy tekint a Szellemi Tulajdon (SzT) hatékony védelmére, mint olyan tényezőre, amely nélkülözhetetlen az újítások bátorításánál. A hatékonyság érdekében minden SzT-rendszernek fent kell tartania a helyes egyensúlyt a társadalmi igények és az feltaláló érdekei között. Szigorúan őrizzük szellemi tulajdonhoz fűződő jogainkat, és tiszteletben tartjuk mások SzT-jogait is

16 Kollégák Alkalmazottaink alapvető szerepet játszanak üzleti eredményeink elérésében. Gondunk van arra, hogy az alkalmazott munkaerő sokféleségét szem előtt tartó politikánk biztosítsa minden alkalmazottal szemben a méltányos bánásmódot a nemzetközileg elismert, méltányos, becsületes és tisztességes eljárást tekintjük mértékadónak. 22 Munkaügyi normák 23 Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 24 Sokszínűség 28 29

17 Kollégák 22 Munkaügyi normák 23 Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás 24 Sokszínűség A Syngenta betart minden munkajogot, nemzeti és nemzetközi előírást és egyezményt, és elkötelezetten tartja magát az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatához és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapegyezményeihez. Elismerjük az alkalmazottak azon jogát, hogy szakszervezeti tagok legyenek, illetve más munkavállalói szerveződésekhez csatlakozzanak, és kollektíven tárgyaljanak. A munkavállalók képviselőit nem éri hátrányos megkülön-böztetés, és jogunkban áll a munka-helyükön képviseleti feladataikat ellátni. Nem alkalmazunk kényszermunkásokat, adósrabszolgákat, sem büntetésből munkára kényszerítetteket, és tartózkodunk a kizsákmányoló jellegű gyermekmunka igénybe vételétől is. A Syngenta elkötelezett az iránt, hogy a munkahelyeket hátrányos megkülönböztetéstől és zaklatásoktól mentes környezetnek tartsa meg. A Syngentán belül a siker és az előléptetés személyes képességeken és munkateljesítményen múlik. Nem tűrjük a faj, nem, vallás, hit, nemzeti hovatartozás, fogyatékosság, életkor, szexuális beállítottság, fizikai vagy mentális fogyatékosság, családi állapot, politikai nézetek vagy egyéb, törvény által védett emberi jellegzetességek alapján történő hátrányos megkülönböztetést. Tiltjuk a zaklatás minden formáját, ideértve a szóbeli, fizikai, mentális és vizuális zaklatás különböző megnyil-vánulásait egyaránt. Valamennyi dolgozónak tisztelnie kell tisztelje kollégáinak azt a jogát, hogy hátrányos megkülön-böztetés és munkahelyi zaklatásoknak való kitettség nélkül dolgozhasson. Munkaerő-toborzáskor, fejlesztések illetve előléptetések esetén döntéseinket kizárólag az érintettek teljesítménye, képességei és a munkakörük tekintetében bennük rejlő lehetőségek figyelembevétele alapján hozzuk meg. Arra biztatunk minden alkalmazottat, aki úgy véli, hogy hátrányos megkülönböztetést vagy zaklatást szenved, hogy jelentse az esetet feletteseinek vagy a Syngenta Törvényességi Segélyvonalán keresztül. Pártatlanul kivizsgálunk minden bejelentést, nyomon követjük az igaznak bizonyuló jogsértéseket, és megfelelő intézkedéseket hozunk. A Syngenta nagyra értékeli a sokszínűséget, és támogatja azt a kultúrát, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy legjobb tudása szerint végezze a munkáját. Aktív módon támogatjuk olyan munkatársak felvételét, akik visszaadják mindazt a kultúrális és meggyőződésbeli; hitbéli sokszínűséget és alapot, amelyet a működésünk területén lévő közösségek és vevőink képviselnek. Minden alkalmazottal szemben becsületesen, méltóságát szem előtt tartva, a méltányosság és tisztelet elvei szerint járunk el

18 A Magatartási Szabályzat betartása Ragaszkodás a Magatartási Szabályzathoz Minden alkalmazott megkapja e Magatartási Szabályzat egy példányát amikor a Syngentához csatlakozik. A Syngenta megköveteli, hogy mindenki, akire érvényes e Magatartási Szabályzat, maradéktalanul betartsa annak rendelkezéseit. Minden alkalmazottnak tartania kell magát a Syngenta Vállalatok által elfogadott Magatartási Szabályzathoz, a benne foglalt irányelvekhez és szabályokhoz. A Magatartási Szabályzat megsértése Arra bátorítjuk alkalmazottainkat, hogy azonnal szólaljanak fel, ha tudják vagy gyanítják, hogy valaki nem tartja be a Magatartási Szabályzatot. A dolgozók ez ügyben bármikor fordulhatnak a felettesükhöz. Másik megoldási lehetőség, ha a Syngenta Törvényességi Segélyvonalán vagy annak honlapján tesznek bejelentést, mely utóbbi teljes anonimitást biztosít abban az esetben, ha valaki szabálysértésről számol be. A honlapot külsős szervezet, egy szaktanácsadó cég működteti a nap 24 órájában, a hét minden napján, akik fordítót is rendelkezésre bocsátanak, ha szükséges. A Syngenta minden egyes jelentést komolyan vesz, és alapos vizsgálatot indít annak felderítésére, hogy valóban megtörtént-e a Magatartási Szabályzat megsértése. Ha megtörtént, a vállalat megteszi megfelelő fegyelmi intézkedéseket. 32

19 Tervezés: BergHind Joseph Ltd, London, UK A Syngenta cégcsoporthoz tartozó vállalat bejegyzett védjegyei. A Syngenta cégcsoporthoz tartozó vállalat védjegyei. Syngenta International AG Basel, Svájc Minden jog fenntartva. Kiadás dátuma:

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

GHS kérdések és válaszok

GHS kérdések és válaszok Gyakori kérdések és válaszok Az alább összegyűjtött kérdések és válaszok segítenek Önnek a Castrol 2014-re és 2015- re tervezett GHS-hez kapcsolódó lépéseire vonatkozó vevői kérdések megválaszolásában.

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Az AGC Csoport Etikai Kódexe

Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe A vállalati büszkeséggel párosuló fejlődésért és növekedésért Az AGC Csoport valamennyi tagjának, A környező üzleti világ nem marad változatlan

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat

Üzletviteli Szabályzat Üzletviteli Szabályzat A Sulzer elkötelezettséget vállalt és alkalmazottait is elkötelezettségre ösztönzi, hogy az üzleti tevékenységeket a legmagasabb etikai követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEXE. Bevezetés

ETIKAI KÓDEXE. Bevezetés Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület, mint az ECPA (Európai Növényvédőszer-gyártók Szövetsége) tagja

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata

A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalatirányítás X+I parancsolata A sikeres vállalkozás vezetéséről és irányításáról szóló intelmek Budapest, 2014. Április Az AKC az MCS Kft. saját márkája! MCS Management & Controlling-Service

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01.

ETIKAI KÓDEX. Koch s Torma Kft. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Koch s Torma Kft. Kelt: Kiskunfélegyháza, 2012. október 01. Utolsó módosítás: 2014. szeptember 30. Koch s Torma Kft. 6100 Kiskunfélegyháza I. ker. 241. 2/15 Tartalom 1. Előszó... 3 Hans-Karl Koch, a tulajdonos

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció

Folyamat ésszerűsítés. Hidak a jövőbe. Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Folyamat ésszerűsítés Hidak a jövőbe Szerszámok / Méréstechnika / Automatizáció Küldetésünk Ön műszakilag igényes termékeket vagy alkatrészeket készít. Mi a gyártás hatékonyságáról és megbízhatóságáról,

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8.

Az FHB Bankcsoport. Etikai Kódexe. 2015. január 8. Az FHB Bankcsoport Etikai Kódexe 2015. január 8. Tartalomjegyzék I. AZ ETIKAI KÓDEX ÉS ANNAK CÉLJA...3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 III. ALAPELVEK...4 IV. AZ FHB KAPCSOLATAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A bizalom elnyerése. Üzleti tevékenységünk lényege. Magatartási kódexünk segítséget nyújt, hogy minden helyzetben hűek maradjunk elveinkhez

A bizalom elnyerése. Üzleti tevékenységünk lényege. Magatartási kódexünk segítséget nyújt, hogy minden helyzetben hűek maradjunk elveinkhez A bizalom elnyerése Üzleti tevékenységünk lényege Magatartási kódexünk segítséget nyújt, hogy minden helyzetben hűek maradjunk elveinkhez Az AEGON* Az AEGON egy nemzetközi életbiztosító, nyugdíjbiztosító

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Megéljük hitvallásunkat, ismerjük Kódexünket

Üzleti magatartási kódex. Megéljük hitvallásunkat, ismerjük Kódexünket Üzleti magatartási kódex Megéljük hitvallásunkat, ismerjük Kódexünket Hitvallásunk Hitünk szerint elsődleges felelősséggel tartozunk az orvosok, ápolók, az anyák és az apák, továbbá mindazok felé, akik

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni.

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Működési Kódex Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. 2 3 Tartalom Előszó 4 Bevezetés 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat)

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Tartalom Bevezetés 3. Etikai Kódex célja 4. Kapcsolódó jogszabályok 5. A Bank (intézményes) elkötelezettségei 6. Magatartás az ügyfelekkel szemben 12.

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon

Részletesebben