Vállalatcsoportok, szuperstuktúrák. Vállalati gazdaságtan Dr. Polyák Zoltánné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatcsoportok, szuperstuktúrák. Vállalati gazdaságtan Dr. Polyák Zoltánné"

Átírás

1 Vállalatcsoportok, szuperstuktúrák Vállalati gazdaságtan Dr. Polyák Zoltánné

2 Fogalom Vállalatcsoport: Cégek összessége, akiket tulajdonosi kapcsolatok fűznek össze Létrehozásának indítékai: - Vertikális integráció kiépítése - Tőke növelése - Kockázatok megosztása - Kisebb, átlátható egységek létrehozása - Rejtőzködés - Monopolhelyzetre való törekvés, kartell Szuperstuktúra Vállalatokból hallgatólagos megegyezéssel, szerződéssel, vállalatok közötti szervezettel (közös vállalat, szövetség, egyesület, egyesülés, klaszter) létrehozott struktúra.

3 Vállalatcsoportok tulajdonosai Eredeti tulajdonosok + Azok a vállalatok, amelyek más vállalatok tulajdonosai Eredeti tulajdonosok lehetnek - Természetes személyek - Közszervezetek - Azok a szervezetek, akiknek nincsen tulajdonosa, vagyis - Az állam - Önkormányzat - Társadalombiztosítás Vagy nagyon széles tulajdonosi körrel rendelkeznek, vagyis - nyugdíjalapok, egészségbiztosítási alapok ún. intézményi befektetők

4 Vállalatcsoportok hierarchikus szintjei Nagyanya Anya Leány Unoka Azonos szinten elhelyezkedők között - területi munkamegosztás - funkcionális munkamegosztás - bonyolult szerződéses kapcsolat is létrejöhet.

5 Beszállítói kapcsolat Ismételt üzleti kapcsolatok során állandósuló, idővel partnerivé váló viszony- a vevő a király Alapforma: ismételt szállítások során kialakul a kölcsönös bizalom, és a nagyfokú egymásra utaltság Nagy termelők a beszállítói hálózatot tudatosan alakítják, a beszállítói kört egyre szorosabb kapcsolatok fűzik a megrendelőhöz Mit csinál, aki a termék nevét adja? Birtokolja a struktúrát. Partnerség: általában szorosabb kapcsolatra utal Keiretsu: a beszállítók egyre jobban részt vesznek a vevő munkájában, a beszállítók és a fő felhasználó együttese, a fő felhasználó által egybefogott beszállítói kör Tőkeellátás, tulajdonosi részesedés, vállalatcsoport létrejötte

6 Vevők és beszállítók kapcsolatának elmélyültségi szintjei.

7 Beszállítók kiválasztásában szerepet játszó tényezők.

8 Stratégiai szövetségek Válasz a verseny világméretűvé válására, a globalizációra, a K+F ráfordítások ugrásszerű növekedésére, a technikai-technológiai haladás felgyorsulására. A stratégiai szövetség - Kölcsönösen előnyös - Hosszabb távra szóló együttműködés - A partnerek megőrzik (viszonylagos) stratégiai önállóságukat - Megvalósul a felek bizonyos mértékű tevékenységi integrációja (a szövetség rendelkezésére bocsátott ismeretek és eszközök egyesítése) Általában a nagyok kötik egymással. (80-as évek: több száz, kilencvenes évek: több ezer) Irányulhat: - Erőforrások közös felhasználására - Feladatok, ráfordítások, kockázatok megosztására - Bizonyos esetekben egyeztetett fellépésre A GVH óvakodva figyeli. kartell-gyanú Fúziókhoz, felvásárláshoz engedély szükséges A folyamat egészére (k+f- beszerzés-termelés- értékesítés) soha nem adnak. Lehet: horizontális, vertikális, diagonális, komplementer

9 Néhány példa 1994 British Telecom-MCI (USA)- France Telecom- Deutsche Telecom: a multinacionális nagyvállalatok távközlési kapcsolatainak további tökéletesítésére Digitális televíziózás: ATT, General Instruments, Zenith, Thomson, Philips, NBC A jövő interaktív televíziójának piacra dobásáért: többcélú (képi, hangi, adatátviteli) kébeltv-s szolgáltatások megteremtéséért Microsoft, Time Warner (amerikai szórakoztatóipari konglomerátum) TCI (kábeltelevíziózás piacvezető vállalata) 256 megabit kapacitású DRAM-memória kifejlesztése: IBM, Toshiba, Siemens Új Windows NT rendszer: Microsoft és Intel Risc-felépítésű Power PC megjelenése: IBM, Motorola, Apple Egyterű (monospace) autók előállítása robotizált munkahelyeken: Peugeot-Citroen- FIAT Ford-Volkswagen-Nissan Volvo-Mitsubishi Tari Ernő: Vállalat stratégiai szövetségek

10 Vállalati együttműködési formák időtáv és integráltsági fok szerint összefonódottság Rövid távú együttműködési megállapodások, kidolgozott eljárási szabályokkal Stratégiai szövetségek Centralizált szervezeti struktúrák, (totális integrációk) Decentralizált szervezeti Struktúrák (konszernek, holdingok) Nagy ipari programok Egyszerű szerződéses kapcsolatok függetlenség Hosszú távú szállítási keretszerződések

11 Vállalatcsoportok építőkövei Közvetlen tulajdon - egy vagy több eredeti tulajdonos közvetlen tulajdonosi kapcsolatban van a vállalatcsoport tagjaival - a vállalatok között nincsenek tulajdonosi kapcsolatok Közvetett tulajdonú csoport - vállalatokon keresztül valósul meg a tulajdonosi érdekeltség - vannak/lehetnek eredeti tulajdonosok is, és tulajdonos vállalatok is vannak Kereszttulajdon - a vállalatok egymásban kölcsönösen tulajdonosok (nem biztos, hogy mindenki mindenkiben!)

12 Tőkerészesedés és befolyásolási lehetőség Nulla %. Nincs befolyásolási lehetőség jelentős befolyással rendelkezik a tag (részvényes), ha az ellenőrző társaságnál a szavazatok több mint 25 százalékával rendelkezik (Ebből látható, hogy a jogalkotó csak meghatározott mértékű szavazatarány elérésénél állapítja meg az "ingerküszöb átlépését", vagyis a konszernhelyzet kialakulását. Ez pedig első esetben a szavazatok több mint 25 százaléka az ellenőrzött társaságnál.); alacsony befolyásolási lehetőség, hacsak nem ő az egyetlen meghatározó tulajdonos többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a tag, illetve a részvényes, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint 50 százalékával rendelkezik; végül közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik az uralkodó tag, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint 75 százalékával rendelkezik. De facto: egyedüli hatalommal 100 % -korlátlan befolyásolási lehetőség (úgy, mint egy egységes vállalatnál)

13 A MAX AICHER vállalatcsoport.

14 Konszern Tulajdonosi tőkekapcsolatok által összekapcsolt cégcsoportok nevenémet Angolszász területeken: holding company, parent company, controlling company Konszern= olyan vállalati csoportosulás, amelynek-jogilag is önálló tagjai az együttes piaci fellépés, a fejlesztési források racionális felhasználása, optimális tőkeallokáció, valamint összehangolt termék/szolgáltatás és technológiapolitika érdekében egységes irányítás alapján működnek. Általában: vezetők az ágazatukban, innovációban az élen járnak, erős piaci versenyben vesznek részt, ami kikényszeríti az innovációs nyomást. A vállalatcsoport alapegysége az önálló gazdasági egység, melyek a csoport tevékenységi körébe tartozó termelési, szolgáltatási feladatokat végzik- leányvállalatként működnek. Irányító az anyavállalat. Volt NDK-s kombinátok, vertikálisan tagolt vállalatok Borsodchem, Ganz, KFKI, MATÁV Rt, Richter

15 Holding szervezet.

16 A BIGE Holding

17 Knorr-Bremse konszern egy nemzetközi méretű konszern, amely 5 kontinens 26 országában van jelen és 47leányvállalatán keresztül a világ 60 országával tart fenn üzleti kapcsolatot. Foglalkoztatottainak száma megközelíti a főt. A konszern vasúti fékrendszer gyártó tevékenységének számos telephelye van a világon, foglalkoztatottainak száma fő. A Knorr-Bremse piacvezető a 6 tonnánál nagyobb összgördülőtömegű haszonjárművek illetve a vasúti járművek fékrendszereinek piacán.

18 Konzorcium Alkalmi szövetség, nagy ügyekre Szerződéses kapcsolat Két jellemző vállalata: - Gesztor (közös képviselő) -szakmai - Finanszírozó tag (bank) Budapest Sportaréna Autópálya építések A hazai gyakorlatban egyértelműen a kutatás-fejlesztés állami támogatási rendszeréhez kötődik Az EU Hatodik Keretprogramjára (Sixth framework Programme - FP6) vonatkozó rendelet meghatározása szerint a konzorcium nem más, mint "ugyanannak a közvetett tevékenységnek valamennyi résztvevője", a "konzorciumi megállapodás" (szerződés) pedig "olyan megállapodás, amelyet egy közvetett tevékenység résztvevői kötnek egymással annak végrehajtása érdekében."

19 Kapcsolt vállalkozások Részben vagy egészben azonos tulajdonú vállalkozások között közvetett, közvetlen tulajdonlás, v. ezek kombinációi révén jöhet létre A gazdasági mutatókat ekkor úgy állapítják meg, mint ha egy vállalatról lenne szó. Eszköze: konszolidáció (egymás közötti forgalom, egymás részére végzett tevékenységek kiszűrése) Bizonyos esetekben kötelező számviteli törvény

20 Szindikátus A tőkés monopóliumok egyik, a kartellnél fejlettebb formája. A szindikátusban részt vevő vállalatok megtartják önállóságukat a termelésben, de a kereskedelem területén önállóságuk korlátozott. Közös irodát szervez a szindikátus a termékértékesítésre, gyakran a nyersanyag beszerzésére is. A szindikátuson belül a megegyezésre lépő vállalatok között a konkurencia lehetősége szűkebb, mint a kartell esetében. Más értelmezésben: kereskedelmi kifejezés- központi, intézkedő közeg, amely az illető vállalatok együttes tevékenységét intézi, bizalmi férfiak kis csoportját jelenti, akik meghatározzák, esetleg maguk elintézik azokat a teendőket, amelyek a társulás sikerét előmozdítják s biztosítják, továbbá utasítják az egyes vállalatokat a közös érdekekből szükséges eljárások foganatosítására. Lehet szólni kartellek, ringek és trustök szindikátusairól, amelyek ez esetekben választott bíróságok gyanánt járnak el az egyesült vállalatoknak egymás elleni követeléseik elintézésénél.

21 Szindikátusi szerződés A szindikátusi szerződést nevesített szerződésként hatályos jogunk nem szabályozza A bírói gyakorlat a szindikátusi szerződést alapvetően polgári jogi szerződésnek tekinti A szindikátusi szerződést a gazdasági társaság alapításában részt vevő (részt vett) felek akaratnyilvánítása, amelyben kifejezésre juttatják, hogy a cég alapítása során, illetőleg létrejöttét követően milyen módon kívánnak együttműködni, és az együttműködés keretében mit várnak el egymástól, személy szerint milyen kötelezettségeket vállalnak, hogy az eredményes gazdálkodást elősegítsék, és milyen jogokat kívánnak biztosítani maguknak abból a célból, hogy saját gazdasági céljaikat elérjék, esetleg a társaságon belüli domináns szerepüket kialakítsák és megőrizzék.

22 Klaszter/Cluster Meghatározott földrajzi területhez Vagy: Helyre jellemző üzleti területhez Vagy: Termékhez, szolgáltatáshoz kötődik. Azok alkotják, akik ennek az üzletnek érdekében tevékenykednek, a vállalatokon kívül itt állami, önkormányzati és más intézmények is szerepelhetnek. Pl. Faipari, termálvíz, bor-út,

23 Magyar építőipari klaszter.

24

25 Autóipari klaszter.

26 Turisztikai klaszter.

27

28 Vétel, eladás Vezető erőközpont, egyközpontú szervezet Kétközpontú szervezet Jellegzetes cégek ( szemétláda-vállalatok, SPIN-OFF vállalatok) Kamarák, szövetségek (KISOSZ, VOSZ, Gyáriparosok Szövetsége, stb.) Kivásárlás Törés- egy vállalatból több különálló létrehozása (Ok: túl nagy vállalat felosztása, önállóság fokozása, értékesítési cél, tulajdonosok közötti osztozkodási céllal) Töréskor vállalatcsoport jön létre! Összeolvadás, egyesülés, fúzió Akvizíció (Aquisition) felvásárlás, kivásárlás Merger (békés egyesülés, fúzió) M&A

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

VERSENYJOG. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta

VERSENYJOG. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta VERSENYJOG Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta "A verseny a gazdasági tevékenységek legjobb serkentője, mivel mindenki számára garantálja a lehető legszélesebb

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Management. Első kötet. I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Management Első kötet I.4. Szállodák tulajdonjoga és üzemeltetése Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 1992, 2005, 2010, 2015 Dr. Juhász László

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem és a verseny (2000. október) 1. Bevezetés

Elektronikus kereskedelem és a verseny (2000. október) 1. Bevezetés Gazdasági Versenyhivatal Elektronikus kereskedelem és a verseny (2000. október) 1. Bevezetés Minthogy Magyarországon az elektronikus kereskedelem versenypolitikai megítélése - a piac folytonos alakulásának

Részletesebben

A Versenytörvény hatálya

A Versenytörvény hatálya A versenytörvény A magyar hatályos Versenytörvény ismertetésének célja tájékoztatás nyújtása a piac szereplõi számára, akik a gazdasági élet bármelyik területén akár termelõ, akár szolgáltató, akár fogyasztói

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra

SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS. Gazdálkodástani Intézet A feladat címe: A gazdasági válság hatásai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásokra MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodás és menedzsment szak Vállalkozási szakirány Nappali tagozat A feladatot kiíró intézet: SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS Bordás Gábor szigorló közgazdász hallgató

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? MOTTÓ Együtt könnyebb!!! Együtt könnyebb??? Esztergom, 2015.02.17. 2 MEGKÖZELÍTÉS Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak igazán sokat! Írja

Részletesebben

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január

VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY. Munkavállalói oldal. Budapest, 2002. január VEGYIPARI FELTÉRKÉPEZŐ TANULMÁNY Munkavállalói oldal Budapest, 2002. január Készítette: Tóth Mihály 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető. II. III. IV. Előzmények. A projekt első fázisának munkavállalói nézőpontból

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására

a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására Kézikönyv a villamosenergia-iparban megvalósuló európai és a magyarországi szociális párbeszéd, valamint a kollektív szerződések elemzéseinek bemutatására A kiadványt szerkesztette és az összehasonlító

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben