Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző 10 fő dömösi lakos Távolmaradt: Dr. Kóthy Miklós Csaba képviselő Jegyzőkönyvvezető: Herman Jenőné Novák Lajos polgármester köszönti a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. A kiküldött napirendi ponthoz képest 3 módosító javaslata lenne. A múltkori ülésen elhalasztottuk a 2011 évi szemétdíj megtárgyalását, köszöntöm Megyeri Imrét a Remondis Duna Kft. váci részlegének igazgatóját. A szemétszállítási díjak megtárgyalását javasolja 1. napirendi pontnak, hogy ne kelljen az igazgató úrnak végig ülni a testületi ülést. Ezzel párhuzamosan a képviselőktől érkezett az illetményének módosítására egy képviselői javaslat, valamint Balázs Márta egyedi kérelme, melyet az Egyebek napirendi pontban kellene megtárgyalni és döntést hozni, melyről jegyző úr bővebb tájékoztatást ad. Pálmai József képviselő javasolja, hogy 2. napirendi pontként a képviselő-testület Kuminka úrnak a dömösi településrendezési eszközökkel kapcsolatos tájékoztatóját hallgassa meg, illetve az egyebek napirendi pont kapcsán a Településfejlesztési Bizottsági ülésen elhangzottakról adna tájékoztatást. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta-e Kuminka úr kérelmét? Bartók László képviselő a bizottság elnöke válaszában elmondja, hogy igen, megtárgyalta Kunimka úr kérelmét. Novák Lajos polgármester az alábbi napirendi pontok felvételét javasolja: 1 napirendi pont évi szemétszállítási díjak megtárgyalása, 2. napirendi pont Kuminka úr kérelme, 3. napirendi pont a polgármester illetménymódosítása, a többi napirendi pont pedig változatlan. Mivel egyéb módosító javaslat nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet. 1

2 Napirendi pontok: 1. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 2. Kuminka István előadása a hatályos dömösi településrendezési eszközökről 3. Polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 4. Két ülés közötti események megtárgyalása Előadó: Novák Lajos polgármester 5. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 6. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozás 7. Köztisztviselők cafetéria szabályzatának módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 8. Belső ellenőrzési feladatok társulás keretében történő ellátása 9. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 10. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület (Leader) Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport működési költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozásához kezességvállalás 11. Voyage Group Kft. egyedi kérelme 12. Dömös Község Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének megalkotása 13. Malom-patak helyreállítás kiviteli tervek elkészítésére érkezett ajánlatok megvitatása 14. Dr. Marczell Edit kérelme 2

3 évi kulturális rendezvényterv megtárgyalása Előterjesztő: Pálmai József Kulturális Bizottság elnöke 16. Egyebek 1. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester köszönti Megyeri Imrét a Remondis Duna Kft. váci üzemegységének igazgatóját. Felkéri, hogy indokolja meg a évi szemétszállítási díjra vonatkozó javaslatát. Megyeri Imre tájékoztatja a képviselőtestületet a évi szemétszállítási díjak áremelésének okairól. Novák Lajos polgármester kéri, hogy a jövőben a lomtalanítás időpontját a jegyző úrral beszéljék meg, mert minden évben Mindenszentek köré esett és ez az időpont nem a legszerencsésebb. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi Megyeri Imrét, hogy az üdülősök zsákos szemétszállításának nagymértékű emelése csak a zsák árának emelése miatt van? Megyeri Imre válaszában elmondja, hogy a zsák alapanyag ára a duplájára emelkedett, a másik részről pedig a személyzetnek szét kell tépkedni a zsákokat, így olcsóbban nem tudják elszállítani az üdülősök zsákos szemetét. Csonka József képviselő elmondja, hogy soknak találja a zsák áremelését, 200,- Ft-ról 400,- Ft-ra. Kérdezi, hogy mi van akkor, ha a testület nem fogadja el az emelést? Megyeri Imre elmondja, hogy van egy olyan kormányrendelet, ha a testület nem fogadja el az általuk javasolt szemétszállítási díjtételeket, akkor a lakosságnak továbbra is a tavalyi árakat számlázzák ki és a tavalyi ár illetve az általuk javasolt díjtételek közötti különbözetet az önkormányzat köteles kifizetni kompenzáció címén. Csonka József képviselő elmondja, hogy mindenkit érint ez az emelés, de sokan vannak, akik a 80 literes kukájukat is csak 2-3 hetente teszik ki, őket viszont nagyon is érint ez a drasztikus áremelés. Nem lehetne-e megoldani, hogy egyedül élő személyektől szükség esetén 2-3 hetente szállítanák el a szemetet? Megyeri Imre válaszában elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási törvény alapján minden héten kell a szemetet elszállítaniuk, nincs olyan hogy csak kettő vagy három hetente. Csonka József képviselő kérdezi Megyeri Imrét, hogy van-e lehetőség a szemétgyűjtő edényzet méretének csökkentésére? Megyeri Imre válaszában elmondja, hogy nincs lehetőség a 80 literesnél kisebb űrtartalmú edényzet rendszeresítésére. Azt ajánlják, hogy határozzon meg az önkormányzat egy keretszámot Dömösnél pld fő. Az önkormányzat ennyi dömösinél szociális alapon kedvez- 3

4 ményeket adhatna a szemétszállítási díjból. A kedvezmény mértékét az önkormányzat határozná meg. A kedvezmény különbségét a Remondis és az önkormányzat megfelezi. A személynek azt az összeget számlázzák ki, amit az önkormányzat meghatároz. Kiszámítják a különbözetet, azt elosszák kettővel és a felét az önkormányzat a felét pedig ők fizetik. Csonka József képviselő elmondja, hogy ezzel élni is fog az önkormányzat. Elmondja, hogy az önkormányzati támogatás 30 %. A támogatás mértékének esetleges csökkentését a költségvetés tárgyalásakor kellene megvitatni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy természetesen a szemétszállítási díjakat visszamenőlegesen nem lehet megállapítani, ezért a megalkotásra kerülő rendelet február 1.-től lesz hatályos. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy pont a költségvetés tervezéséhez kell megállapítani a kedvezmény mértékét. Csonka József képviselő elmondja, hogy nem tudja az önkormányzat anyagi lehetőségeit. Kérdezi, hogy miért pont 10 %, miért nem 8, vagy 15 %. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a decemberi informális képviselői beszélgetésen a testület állapította meg, hogy 10 %-ra vegyék vissza a kedvezmény mértékét. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a rendeletben az szerepel, hogy az önkormányzati támogatás mértéke 30 %. Ha a Remondis Duna Kft által javasolt szemétszállítási díjat a képviselő-testület a mai ülésén elfogadja és a támogatás mértékén most nem változtat, akkor is lehet év közben a támogatás mértékén változtatni. Csonka József képviselő kérdezi, hogy a 30%-os támogatást 10%-ra venné vissza a képviselő-testület, akkor mennyivel kellene kevesebb támogatást fizetnie az önkormányzatnak. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a 30%-os támogatás esetén 2,5 millió Ft-ot kellett az önkormányzatnak fizetnie, tehát 10 %-os kedvezmény esetén ennek az összegnek a harmadát, de a díjemelés miatt persze ennél többet. Csonka József képviselő elmondja, hogy az önkormányzat nem megy csődbe, ha marad a 30 % az I. negyedévben. A 30 vagy a 10%-os támogatás biztosítása önkormányzat határkörébe tartozó kérdés. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy valóban önkormányzati kérdés, de azt tudni kell a testületnek, hogy nagyon nehéz év elé nézünk, mintegy 60 millió Ft-os hiánnyal küzd az önkormányzat a 120 millió Ft-os költségvetéssel szemben. Minden egyes 1 millió Ft-ra iszonyúan szüksége van az önkormányzatnak. Csonka József képviselő elmondja, hogy amiről ő beszél, az ,- Ft különbség negyedéves szinten. Bartók László képviselő elmondja, hogy kérje az önkormányzat a évi díjtételek újbóli megbeszélését a Remondis Duna Kft-től. 4

5 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy megtörtént, és az átbeszélt csökkentett összegű évi díjjavaslat van a képviselő-testület előtt. Megyeri Imre elmondja, hogy újra e kérdésben fölösleges tárgyalni, mert ezekből az összegekből már nem tudnak többet engedni. Csonka József képviselő javasolja, hogy használja fel a testület azt a kedvezményes lehetőséget, amit Megyeri Imre ajánlott, a szociálisan rászorultaknak, mivel más lehetőség nincs, az árakat csökkenteni nem lehet. Javasolja még, hogy tartsák meg a 30 %-os kedvezményt az első negyedévben, majd fokozatosan csökkentsék a kedvezményt. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy két módosító indítvány van. Az egyik a kedvezmény fenntartása plusz 500 eft a másik a kedvezményezeti kör kiválasztása a szociális bizottság által. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy jegyző úr által előterjesztett anyagban a 10 %-os önkormányzati támogatással lett kiszámolva a lakosság által fizetendő szemétszállítási díjak. Javasolja, hogy a meglévő 30%-os önkormányzati támogatást ne 10, hanem csak 15 vagy 20%-ra vegye vissza a képviselő-testület. Szilágyi Gábor képviselő a 10 %-os önkormányzati támogatást javasolja. Csonka József képviselő elmondja, hogy a Remondis díjemelése és az önkormányzati támogatás csökkentése összességében 50 %-os díjemelést jelent a lakosságnak. Bartók László képviselő kérdezi a jegyzőtől, hogy mi van akkor, ha a képviselő-testület nem fogadja el a Remondis Duna Kft szolgáltató által javasolt évi szemétszállítási díjakat. Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy ebben az esetben a szolgáltató a lakosságnak továbbra is az elfogadott évi szemétszállítási díjakat számlázza ki, míg az önkormányzatnak a évi és a évre javasolt díjak közti különbözetet kompenzáció címén a szolgáltatónak meg kell fizetnie. Csonka József képviselő azt javasolja, hogy a képviselő-testület továbbra is a 30 %-os önkormányzati támogatást biztosítsa és közben lehet tárgyalni a Remondis Duna Kft-vel és esetleg még amit nyerünk, azt vissza lehet tenni a támogatásba. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, ha a testület elfogadja a Remondis Duna Kft által javasolt évi díjtételeket, akkor az azt jelenti, hogy a évben a szemétszállítási díjakon már nem csökkenthet, mert a jogszabály alapján a díjtételeket a képviselő-testület egy évre fogadja el. Csak azzal lehet év közben sakkozni, hogy az önkormányzat nem 30 %-os támogatást biztosít, hanem csak például 20 vagy 10%-ot. Dr. Pálinkási Csaba képviselő javaslata, hogy a képviselő-testület évben 20 %-os önkormányzati támogatást biztosítson a lakosságnak a szemétszállítási díjakból. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e egyéb kérdésük, észrevételük? 5

6 Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat február 1.-től a évi szemétszállítási díjakból 20%-os mértékű támogatást biztosítson, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy február 1.-től az önkormányzat a évi települési szilárd hulladékszállítási díjakból 20%-os mértékű támogatást biztosít Dömös község állandó illetve üdülőhellyel rendelkező lakosságának. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII.16.) önkormányzati. rendeletét az előbb megszavazott módosítással együtt módosítsa. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Kuminka István előadása a hatályos dömösi településrendezési eszközökről Novák Lajos polgármester javasolja, mivel Kuminka úr a településfejlesztési bizottságnak címezte a levelét, ezért a bizottság elnöke hívja meg a bizottság ülésére és egy bizottsági állásponttal kiegészítve kerüljön a beadvány a képviselő-testület elé. A polgármester átadja a szót Pálmai József képviselőnek és kérdezi, hogy mi indokolja Kuminka úr beadványának a mai testületi ülésen történő megtárgyalását. Pálmai József képviselő elmondja, hogy szeretné, ha Kuminka úr elmondaná a hatályos dömösi településrendezési eszközökről, mint szakember a véleményét. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy lakossági észrevételt az Egyebek napirendi pontban szokták megtárgyalni. Ennek ellenére megadom a szót Kuminka Istvánnak. Kuminka István a képviselő-testületnek előadta véleményét, észrevételeit a hatályos dömösi településrendezési eszközökről. Novák Lajos polgármester megköszönte Kuminka István előadását. 6

7 3. Polgármester illetményének megállapítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Csonka képviselő indítványozta, hogy a mai testületi ülésen napirendre kerüljön a polgármester illetményének megállapítása. Kéri Csonka József képviselőt, hogy terjessze elő indítványát. Csonka József képviselő elmondja, hogy nem csak az ő indítványa, mert többen is aláírták. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ebben a kérdésben szokásos módon a korelnök vezeti az ülést, mert ő személyesen érintett, valamint a képviselő-testület az alakuló ülésen kizárta a szavazásból és az a határozat még érvényes. Átadja e napirendi pont kapcsán az ülés vezetését Pálmai József korelnöknek. Pálmai József képviselő, mint korelnök elmondja, hogy az alapilletmény ,- Ft, a polgármester fizetésének ennek a 8,5-szeresét, azaz ,- Ft-ot javasolja elfogadásra. Szilágyi Gábor képviselő javasolja, hogy ebben a kérdésben a képviselő-testület név szerint szavazzon. Pálmai József korelnök kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetményének megállapítása kérdésében a képviselő-testület név szerint szavazzon, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselők 2 igen 3 nem szavazattal elutasítják a névszerinti szavazást. Dr. Szabó Attila jegyző megállapította, hogy a szavazást meg kell ismételni, mert nem volt szabályos, ugyanis nem volt egyértelmű, hogy a képviselők az igen vagy nemnél tették fel a kezüket. Pálmai József képviselő ismételten szavazásra bocsátja azt, hogy a polgármester illetményének megállapítása kérdésében a képviselő-testület név szerint szavazzon vagy sem. A képviselő-testület 3 igen 1 nem 1 tartózkodás mellett a polgármester illetményének megállapítása kérdésében a szavazás módjáról az alábbi határozatot hozta: 2/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a polgármester illetményének megállapítása napirendi pont kapcsán név szerinti szavazással hozza meg a döntését. Felelős: képviselő-testület Határidő: azonnal Pálmai József korelnök kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye a ,- Ft-os illetményalap 8,5-es szorzóval számolt összege havi bruttó ,- Ft legyen, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselők név szerinti szavazása alábbiak szerint alakult: 7

8 Bartók László igen Csonka József igen Dr. Pálinkási Csaba igen Pálmai József nem Szilágyi Gábor nem A fentiek alapján a képviselőtestület 3 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester illetményét február 1-től kezdődően a ,- Ft-os illetményalap és a 8,5-es szorzószám szorzataként, azaz havi bruttó ,- Ft összegben állapítja meg. Felelős: Képviselőtestület Határidő: azonnal 4. Két ülés közötti események megtárgyalása Előadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Településfejlesztési Bizottsági ülésre sajnos a munkatársam elfelejtette kinyitni az ajtót, ezért másnap elnézést kért a bizottság elnökétől. Elmondja, hogy a két ülés közötti időszakban megjelent a Dömösi Harsona c. újság, amire reagálni szeretne, mivel őt érinti. Az első dolog, hogy Csonka úr úgy állította, hogy őt felkérte a polgármester szerkesztőnek. Ez nem így volt, mivel nem tartja alkalmasnak, de a testület erről döntött. A következő dolog pedig az volt, amikor Bartók, Kóthy és Pálinkási képviselők megjelentek az irodámban és azt az ajánlatot tették, hogy jelöljem alpolgármesternek Pálmai Józsefet vagy pedig Bartók Lászlót, mert Szilágyi Gábort nem fogják megszavazni. Elmondták, hogy ha valamelyik képviselőt jelölöm az ő javaslatuk szerint, akkor megszavazzák az illetményemet. Úgy gondolom, hogy az alpolgármesteri tisztség nem vásárolható meg, azt ki kell érdemelni. Ha úgy látom, hogy másfél év múlva valamelyik képviselő ezt kiérdemli, akkor lehetséges, hogy javaslatot fogok tenni személyére az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Az újsággal kapcsolatban ezt szerette volna elmondani. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, azért történt ez a megkeresés, hogy a polgármester a gyerekes dacból lépjen ki. A polgármesternek kellene rugalmasabbnak lenni a falu érdekében, hogy ajánljon más képviselőt alpolgármesternek. Csonka József képviselő kérdezi, hogy kedden ki lett nyomtatva a Dömösi Harsona 2. száma és polgármester miért akadályozta meg annak kihordását. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy az újság melléklete a kulturális bizottság rendezvénytervezete, ami jelen ülés egyik napirendi pontja. Mivel még a testület nem szavazta meg, így valótlan tájékoztatást nem akartak a lakossággal közölni. Csonka József képviselő kérdezi a jegyzőt, hogy törvényileg van-e joga a polgármesternek visszatartani az újság kihordását vagy sem. Elmondja, hogy az újság melléklete úgy szól, 8

9 hogy a kulturális bizottság évi programtervezete. Kérdezi, hogy az ÖDKE programjába hogyan szólhat bele a testület? Nincs joga beleszólni az önkormányzatnak, úgy ahogy a Zöld Kendő illetve a pionírok programjába sem szólhat bele az önkormányzat. Ezt a tájékoztatást akadályozta meg a polgármester. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az első esemény a február 19-i disznóvágás. Ha esetleg a testület nem szavazza meg, akkor ez kínos lett volna. Csonka képviselő nem érti meg, hogy ezzel őt mentette meg a téves tájékoztatástól. Tájékoztató a Malom patak mederből kitermelt hordalék ingyenesen történő elszállításáról. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a múlt héten megkereste az Evangélikus Egyház igazgatója azzal, hogy szükségük lenne 200 m 3 patakkőre. A kemping melletti patakpartot jelölte ki számukra, ahonnan a feltöltött mederből elvihetik a kívánt mennyiséget. Ezzel is előrébb vannak a helyreállítási munkákkal. Csonka József képviselő elmondja, hogy szombaton négyen keresték meg azzal, hogy rossz helyről szedik a követ pont onnét, ahonnét vissza lett töltve. Olyan meredek rézsűt hagytak, hogy az első áradásnál teljesen alá fogja mosni az utat. Kérdezi, hogy ki határozta meg, hogy onnét kell hordani. Kivel egyeztetett a polgármester úr, hogy onnét hordják el. Novák Lajos polgármester elmondja, a jegyző úrral, valamint Péntek Lajos műszaki ügyintézővel. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy anyagi kötelezettségvállalással az önkormányzatnak nem járt, a patak önkormányzati tulajdon és ,- Ft alatt a polgármester saját hatáskörbe dönthet, ezért engedélyezhette a polgármester a 200 m 3 patakkő kotrását és elszállítását. 5. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának okáról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a október 21-én megtartott ülésen a testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét módosította. A rendeletet 5 fő képviselő írta alá a polgármester és a jegyző helyett, ebből következően mivel a jogszabály egyik érvényességi kelléke hiányzik a rendelet nem válhatott jogi normává, nincs kötelező érvénye. Alkalmatlan forma a benne foglalt rendelkezések megvalósítására. Ezen kívül a rendeletnek több egyéb formai hiányosságai is voltak, ezért a közigazgatási hivatal törvényességi felhívással élt. A felhívásában kérte a képviselőtestületet, hogy a jogszerű állapotot december 31.-ig állítsa helyre. A rendelet módosítását az is indokolta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot formai szempontból összhangba kell hozni az új jogalkotásról szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásaival, valamint a bizottsági struktúra átalakítása miatt az új bizottsági elnevezéseket az SZMSZ-ben át kell vezetni. Novák Lajos polgármester kérdezi Csonka József képviselőt, hogy az újonnan benyújtott módosító indítványának mi a tartalma? 9

10 Csonka József képviselő elmondja, amit a képviselő-testület már egyszer leszavazott határozatot, azt változatlan formában többször már nem lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy az alpolgármester választásra nem vonatkozhat, mert törvénytelen lenne. Ugyanis a polgármester jelölési jogát a képviselőtestület nem korlátozhatja. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) önkormányzati rendeletet az Csonka József képviselő módosító indítványával együtt módosítsa. A képviselőtestület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozás Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy célszerű lenne az önkormányzatnak csatlakozni a Duna-Vértes Köze hulladékgazdálkodási társuláshoz. Némi késésben vannak, de még van rá mód a csatlakozásra. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozásról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás célja a térség hulladékgazdálkodási problémáinak, szilárdhulladék kezelésének, a felhagyott hulladék lerakók rekultivációjának komplex megoldása az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási forrásának igénybevételével. A társulás a hulladékgazdálkodási problémák megoldása érdekében két európai uniós pályázaton indult. Előnyei egyrészt, az hogy az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében az európai uniós elvárásoknak megfelelő hulladéklerakókat kell működtetni, ezért a társulás keretében működő hulladéklerakók előnyben részesülnek. Az a hulladéklerakó, ami nem felel meg az európai uniós elvárásoknak, azokat be kell zárni, tehát egyre kevesebb ilyen hulladéklerakó lesz illetve ami megfelelő, azok lassan betelnek, ezért újakat kell létrehozni. Egy hulladéklerakó létrehozása, pedig több milliárd forint. Másrészt az a település, aki nem tagja hulladéklerakó működtetésére létrejött társulásnak, az a település ilyen társulási hulladéklerakóba csak nagyon magas áron helyezheti el a hulladékot, tehát a hulladéklerakás díja sokszorosa is lehet a jelenleginek, amit a hulladékszállítók kénytelenek lesznek a lakosságra hárítani. Ha az önkormányzat csatlakozik a társuláshoz, akkor a működési költségek fedezéséhez lakosságarányos hozzájárulást köteles fizetni. Ennek mértéke 10,- Ft/fő/év. Csonka József képviselő kérdezi, ha társulunk ehhez a társuláshoz, akkor csak ide lehet szállítani a hulladékot és máshová nem? 10

11 Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, ha az önkormányzat belép a társulásba, akkor csak ide szállíthatja a hulladékot és máshová nem. Novák Lajos polgármester elmondja hogy minden társulási döntés csak úgy lép életbe, ha minden település önkormányzat képviselő-testülete minősített többségű határozatával jóváhagyja. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos szavazásra bocsátja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz való csatlakozás kérdését. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2011. (I.27.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. Törvény rendelkezéseit figyelembevéve a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) csatlakozik. 2) A képviselőtestület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jelen határozat mellékletét képező Társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el és elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, melynek költségét a költségvetése terhére biztosítja. 3) Egyúttal a képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a társulási megállapodást aláírja. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 7. Köztisztviselők cafetéria szabályzatának módosítása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a cafetéria szabályzat módosításának okáról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a cafetéria szabályzat módosítását az indokolja, hogy az elfogadott évi központi költségvetési törvényben a évhez képest, amikor is bruttó ,- Ft, az idei évben bruttó ,- Ft lett a köztisztviselőket megillető cafetéria keret összege. Ez azt jelenti, hogy havonta nettó 5.000,-Ft-tal csökken a köztisztviselők cafetéria juttatása. Másrészt a köztisztviselők kérésére volt az, hogy a cafetéria szabályzatba kerüljön bele az internet támogatása, mint egyfajta köztisztviselőket megillető választható juttatás. Ez a két dolog indokolja a szabályzat módosítását. Pálmai József képviselő kérdezi, hogy mi lenne, ha költségvetés ismeretében döntenének erről? Novák Lajos polgármester kéri, hogy a képviselők vegyék figyelembe, hogy a köztisztviselők bére három éve nem emelkedett, két éve megszűnt a 13. havi fizetés és a ruhapénz, tavaly 11

12 megszűnt a ,- Ft-os kompenzáció, amit a 13. havi fizetés megszűnése miatt kaptak. Úgy gondolja, hogy a köztisztviselők megérdemlik ezt a juttatást, mert a községért dolgoznak. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a cafetéria szabályzat módosításának kérdését. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2011. (I.27.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal módosította Dömös Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselők cafetéria-juttatásának a szabályzatát. Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző Határidő: február Belső ellenőrzési feladatok társulás keretében történő ellátása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Társulás keretében szeretnék az ellátandó feladatok körét bővíteni azért, hogy az államtól a kistérség plusz állami támogatáshoz jusson, ezáltal olcsóbban ellátni egy-egy feladatot, mint például a belső ellenőrzési feladatokat. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását Esztergom Város Polgármesteri Hivatal útján kívánja ellátni. Az előterjesztésben szerepelnek az érdemi szempontok összefoglalva. A tagtelepülési hozzájárulás alapja bruttó ,- Ft/költségvetésiszerv/költségvetési év. Ezt azt jelenti, ha Dömös csatlakozik a társuláshoz, akkor az önkormányzatnak, mivel két költségvetés szerve van a hivatal és az óvoda, ,- Ft települési hozzájárulást kell fizetnie. Jelenleg a belső ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el bruttó ,- Ft-ért ellenőrzési témánként. A belső ellenőrzési feladatok társulás keretében történő ellátásához a képviselőtestület erre irányuló szándékának kinyilvánítása szükségeltetik. Dr. Pálinkási Csaba képviselő kérdezi, hogy a társulás Dömösön milyen belső ellenőrzési feladatokat lát majd el, ezen feladatok ellátására ki hatalmazza fel őket. Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a testület minden év október 15.-ig fogadja el a következő évi belső ellenőrzési tervét. A társulásnak is ez alapján kell majd végezniük a belső ellenőrzést. Mivel egyéb kérdés nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési feladatok társulás keretében történő ellátásának a kérdését. A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12

13 6/2011. (I.27.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a belső ellenőrzési feladatokat január 30.-tól az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül kistérségi szinten kívánja ellátni. 2) Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy január 30-ától önálló társulási feladatként csatlakozik az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társuláshoz a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 2. (1) bekezdésének q) pontja szerinti belső ellenőrzés feladat ellátásához, melyben részt vesznek Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Mogyorósbánya, Esztergom, Pilismarót, Dömös települések. A feladatot Esztergom Város Polgármesteri Hivatala útján kívánja ellátni. A feladat ellátásához évi költségvetésében Ft összeget biztosít. 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a társulási megállapodást az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulással aláírja. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: január Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy ennek megfelelően a kistérségi társulás társulási megállapodását is módosítani kell. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy ezért illetve azért is, mert Pilismarót csatlakozott a könyvtári feladatok társulás keretében történő ellátásához. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításának a kérdését. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 1. (9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal - módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 13

14 10. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület (Leader) Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport működési költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozásához kezességvállalás Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszak pályázati rendszerének egyik meghatározója volt a vidékfejlesztési pályázatok. A rendszere elég bonyolult, ami azt jelenti, hogy alulról szerveződve kellett egy akciócsoportot létrehozni egyesületként. Jelen esetben mi 22 településsel együtt hoztunk létre egy akciócsoportot, akik a pályáztatást, kiírást működtették. Sajátossága ugyanaz, mint a pályázatoknál. Csolnokon működik a leader akciócsoport székhelye. Az egyesület működésére utólag adják a támogatást, addig az egyesületnek el kell menni egy pénzintézetbe, pénzt felvenni és kifizetni a munkatársakat, működést és egyebeket. A leader akciócsoport nehéz helyzetbe került, a bankok kezességvállaláshoz kötik a hitel felvételét. Végső megoldásként merült fel, hogy lakosság szám arányában vállalja a kezességvállalást a 22 település. Elmondja, hogy ezen a leader pályázatokon nyertünk a faluház, a ravatalozó és a sportpálya felújítására. Javasolja a testületnek, hogy az egyesület működési költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozásához Dömös is lakosságszám arányában vállaljon kezességet. Csonka József képviselő kérdezi, hogy ez csak akkor áll, ha minden település megszavazza a kezességvállalást. Kérdezi továbbá, hogy állnak a többi települések? Javasolja, hogy Dömös az utolsók között legyen. Ha a bank nem látja megfelelő garanciának az állami támogatással működő egyesületet, akkor nem látja ő sem támogathatónak. Felelősségteljesen nem tud állást foglalni benne. Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a leader egyesület működési költségeinek áthidaló hitellel történő finanszírozásához kezességvállalásának a kérdését. A képviselőtestület 5 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 8/2011. (I.27.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Dömös Község Önkormányzata, mint a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület (2521 Csolnok, Rákóczi tér 1.) részére folyósítandó ,-Ft, azaz Tizenötmillió forint összegű kölcsön összege után a település lakosságszám arányában Ft és kamatai erejéig kezességvállalást nyújt december 31-ig. 2) A megjelölt kölcsönt, mint áthidaló kölcsönt a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet alapján elismert LEADER helyi akciócsoportként veszi fel, kifejezetten működési forrásai előfinanszírozására, amely költségek a Duna- Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület által a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerülnek megtérítésre. Az Önkormányzat hitelerő képességét a kezességvállalás nem befolyásolja. 3) A képviselő-testület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a kezességvállalással kapcsolatos szerződés aláírására. 14

15 Határidő: Felelős: azonnal Novák Lajos polgármester 11. Voyage Group Kft egyedi kérelme Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Voyage Bt. igazgatója kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a Bt. mellett szeretné a Voyage Group Kft. székhelyét is Dömösre áthelyezni. A Bt. részére a volt iskola tanári szobáját adta bérbe az önkormányzat és a Kft-t is ide szeretnék bejelenteni. Annyi módosítása lenne, hogy az előterjesztésben szereplő ,- Ft bérleti díjat 1.000,- Ft-ban állapítsa meg a testület, mivel a Bt-nek már egyszer megállapította a testület a ,- Ft bérleti díjat. Hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy képviselőtestület a javasolt módosítással járuljon hozzá, hogy a Voyage Group Kft-nek a faluház egyik helyiségét telephely létesítése céljából adja bérbe. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2011. (I.27.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzata úgy dönt, hogy január 1-től havi 1.000,- Ft bérleti díj ellenében határozatlan időtartamra bérbe adja a tulajdonában lévő 651/2 hrsz-ú Dömös Szent István u. 2. szám alatt lévő faluház és ifjúsági szálláshely művelési ágú ingatlanából egy 30 m 2 nagyságú helyiségét a Voyage Group Kft-nek telephely létesítése céljából. 2) A képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a Voyage Group Kft-vel a bérleti szerződést megkösse. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 12. Dömös Község Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének megalkotása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a évi közbeszerzési tervet a Malom-patak helyreállítása, a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a hulladékgazdálkodási szerződés lejárta okán kellene elfogadni. Van egy módosító javaslata, hogy a hulladékgazdálkodásnál elírás történt, mert a hulladékgazdálkodási törvény értelmében a képviselő-testület kizárólag 10 éves időtartamra kötheti meg a hulladékszállítóval a szerződést, ennél kevesebb időre nem. Csonka József képviselő elmondja, hogy felvetődött az önkormányzati tulajdonú Kft. megalapítása a Malom patakmeder helyreállítása okán. A Településfejlesztési Bizottság megtár- 15

16 gyalta, megnézte a finanszírozási lehetőségeket. A jegyző úrral is átbeszélte a testület, de van egy-két olyan pont, ami néhány kockázatot tartalmaz. Azt javasolja, hogy a patakra alapítsanak egy önkormányzati tulajdonú kft-t és ebben az esetben erre nem kell kiírni közbeszerzést és ugyanez vonatkozhat az óvodára is, mert ugyanez a cég azokat a munkákat is el tudná végezni. Javaslata, hogy ez a kettő kerüljön ki a közbeszerzési tervből. Szeretné, ha a testület döntene a cégalapításról, hogy elinduljon a munka. A cégmegalapítás előkészülete induljon el, hogy a következő testületi ülésre olyan anyag kerüljön, amiről már dönteni is lehet. Novák Lajos polgármester azt kéri Csonka képviselőtől, hogy a településfejlesztési bizottság állítsa össze és a kész anyagot hozzák a testület elé. Nagyon sok kockázatot lát benne. Csonka képviselő azt mondja, hogy az önkormányzati cég alapítása esetén a Malom patak meder helyreállítására nem kell közbeszerzést kiírni, csak abban az esetben igaz, ha a cég a saját munkatársaival végezteti el a munkát. Ha kiadja más cégnek, akkor ugyan úgy vonatkozik rá is a közbeszerzés szabályai. A munkák kb. hat hónapig tartanak, utána mi lesz a Kft-nek a sorsa. Csonka József képviselő elmondja, hogy hat hónap után nem kell végkielégítést fizetni. Azt javasolja, hogy a testület szavazza meg a cégalapítás kezdeményezését. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, ha a Malom patak helyreállítását egy önkormányzati tulajdonú Kft végezné, akkor közbeszerzést e tárgyban az önkormányzatnak nem kellene kiírnia. A közbeszerzési törvény 2/A -a úgy rendelkezik, hogy nem kell közbeszerzést kiírni, ha az önkormányzat és a 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete köt egymással a feladat ellátására szerződést, feltéve: 1) ha az önkormányzat a gazdálkodó szervezet felett teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik és 2) a gazdálkodó szervezet a szerződést követő éves nettó árbevételének legalább 90 %-a az önkormányzattal kötendő szerződés teljesítéséből származik. A szerződések teljesítéséből származik az azok alapján harmadik személyek részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az önkormányzat vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg. Ez azt jelenti, hogy elvben az önkormányzatnak ebben az esetben nem kell közbeszerzést kiírnia, viszont az önkormányzati tulajdonú Kft pl.: a Malom patak helyreállítási munkáit nem saját alkalmazottaival, hanem alvállalkozók bevonásával végezné el, akkor a közbeszerzési törvény szerint ajánlatkérőnek minősülne, ezért neki közbeszerzési eljárást kellene kiírnia és lebonyolítania, ami alól nem mentesülhet. Az önkormányzati tulajdonú Kft alkalmazottakat ilyen rövid időn belül, szezonális munkára, megfelelő szakképzettséggel nem biztos, hogy tudna találni. Csonka József képviselő kiegészítés képen elmondja, hogy nem ebből a munkából kell származni az éves nettó 90 %-os bevételnek, hanem az önkormányzattal kötött szerződésekből, ami más munka is lehet. Egyszerűen nem vállalnak több munkát. Novák Lajos polgármester kérdezi, hogy a Kft miből fizeti a munkásokat? Csonka József képviselő elmondja, ha vége van a munkáknak, akkor el kell küldeni az embereket és nem kell fizetni nekik tovább bért. Azt mondja, hogy helyi cég kell, helyi emberekkel. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy rendkívül kockázatosnak tartja, ezért ragaszkodik az írásos előterjesztéshez az összes gazdaságossági számítással együtt. Arra felhívja a figyel- 16

17 met, hogy a gépvásárlás nincs benne a vis maior pályázati lehetőségbe, tehát azt külön forrásból kell az önkormányzatnak előteremtenie. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a pályázati pénzt utólag kapja meg az önkormányzat. Nem hiszi, hogy a képviselők felelősséget tudnak vállalni egy 60 millió Ft-os beruházásra. Mi van akkor ha a vezető csődbe viszi a Kft-t. Az önkormányzatnak kell helytállni. A képviselő társai nevében kéri, hogy nagyon pontos előterjesztést készítsen Csonka képviselő és felhívja a figyelmét, hogy jegyző úr nem gazdasági szakember, úgy hogy mindent nem tud rátestálni a jegyzőre. Csonka József képviselő elmondja, hogy a polgármester nem ért hozzá, nem gazdasági szakember. A gépet nem az önkormányzat vásárolja, hanem a cég. Az önkormányzat csak a tőke, azaz az ,- Ft erejéig felel. Sokkal nagyobb felelősség, hogy 21 millió Ft-os adósságba keveredik az önkormányzat. Javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy a következő testületi ülésre a cég alapításáról készüljön egy előterjesztés. Novák Lajos polgármester térjünk vissza a napirendhez, kéri Csonka képviselőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a módosító indítványáról. Csonka József képviselő módosító indítványa, hogy a évi közbeszerzési tervből vegyék ki a Malom patak helyreállítási munkáit és a Szivárvány Óvoda felújítási munkáit. Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Csonka József képviselő módosító javaslatát. A képviselő-testület 4 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervéből a Malom patak meder helyreállítását illetve a Szivárvány Óvoda felújítását kiveszi. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Mivel egyéb képviselői kérdés nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a évi közbeszerzési tervet. A képviselőtestület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2011. (I.27.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a - határozat mellékletét képező tartalommal évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Novák Lajos polgármester 17

18 13. Malom-patak helyreállítás kiviteli tervek elkészítésére érkezett ajánlatok megvitatása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a szavazásra bocsátja a Malom-patak helyreállítás kiviteli tervek elkészítésére érkezett árajánlatokat. Aki egyetért a Stabil Mérnökiroda Kft. árajánlatával, aki ,- Ft összegben küldte meg árajánlatát, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 6 nem szavazattal nem fogadta el az árajánlatot. Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja a Szénási Szakértői Iroda árajánlatát, akik ,- Ft-os árajánlatot küldött, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen 4 nem szavazattal nem fogadta el az árajánlatot. 14. Dr. Marczell Edit kérelme Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Marczell Edit fogorvos megkereste az önkormányzatot, hogy anyagilag tudná-e támogatni a működését. Azt gondolja, hogy a község megelégedésére végzi a munkáját már évtizedek óta évben kereste meg az önkormányzatot először anyagi támogatás iránti kérelmével, de akkor nem tudtuk támogatni a sok adósság miatt. Egyeztetett a doktornővel és a pénzügyi munkatársakkal, abban maradtunk, hogy nem havi fix támogatási összeget, hanem inkább a fogászati eszközök, gépek javításának költségéhez nyújtandó anyagi segítséget szavazzon meg a képviselő-testület. Az előterjesztésben azért javasolta az eszközök javításának anyagi támogatását. Évi ,- Ftos támogatást javasol. Pálmai József képviselő elmondja, hogy mindenképpen megérdemli. Csonka József képviselő elmondja, hogy ne legyen egy fix keret, hanem amivel kell támogassák. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a költségvetés készítése szempontjából fontos, hogy egy meghatározott összeget állapítson meg a képviselő-testület. Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért Novák Lajos polgármester szavazásra bocsátja Dr. Marczell Edit támogatás iránti kérelmét. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2011.(I.27.) Ökt. Határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Marczell Bt (2027 Dömös, Szent István u. 13.) kérelmének helyt ad és Dr. Marczell Edit fogorvosnőt és annak munkáját anyagilag támogatja. 18

19 2) A képviselő-testület a támogatás keretében az önkormányzat tulajdonában lévő fogászati berendezések javítását illetve kisebb a fogászat működéséhez szükséges eszközök beszerzését évi Ft erejéig a évi költségvetése terhére finanszírozza. 3) A képviselő-testület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Marczell Bt-t tájékoztassa a képviselő-testületi döntésről. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: folyamatos évi kulturális rendezvényterv megtárgyalása Előterjesztő: Pálmai József Kulturális Bizottság elnöke Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a évi kulturális programok megtárgyalására kerül sor, valamint annak anyagi vonzatára, mely a költségvetés szempontjából fontos kérdés. Pálmai József képviselő a Kulturális Bizottság elnöke eljutatta a bizottság által évre javasolt kulturális rendezvények programját. Pálmai József képviselő, a bizottság elnöke ismerteti a Kulturális Bizottság által évre javasolt kulturális programokat. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy a bábelőadás nagyon színvonalas volt, de sajnos nem lett időben meghirdetve az idő szűkössége miatt. Javasolja, hogy az ÖDKE, aki a falu kulturális életéért sokat tett és tesz, amit az ÖDKE T-Mobile-tól kap támogatás címén, azt utalja át az önkormányzatnak és azon összeg felhasználásáról az önkormányzat döntsön. Az a pénz, ami rendelkezésre áll a kultúrára, a civilszervezetek között kellene szétosztani. A falu kulturális életéről elvi problémája az, hogy ne egy egyesület döntse el, hanem közösen. Azt javasolja, hogy a kulturális bizottság üljön le a civil szervezetek vezetőivel és beszéljék meg közösen a faluban történő programokat. Nem állapot, hogy egy egyesület birtokolja az összes erre a célra szánt pénzt és csak neki van döntési joga. Novák Lajos polgármester egyetért Pálinkási képviselő azon javaslatával ami azt javasolja, hogy a kulturális bizottság üljön össze az civil szervezetek vezetőivel és beszéljék meg a évi kulturális programokat. Dr. Pálinkási Csaba képviselő elmondja, hogy le kell szögezni, hogy a programok központilag az önkormányzat által meghatározottak szerint legyenek finanszírozva. A másik dolog, hogy finanszírozható a falu kulturális élete másképpen is, de nem az eddigi dolgok elvetésével. Ez a javaslat nem az ÖDKE ellen irányul, hanem arra, hogy erre a célra rendelkezésre álló összeget a falu kulturális programjára fordítsák. Csonka József képviselő javasolja, hogy a költségvetés kiadási és bevételi oldalára is kerüljön rá a T-Mobile által az ÖDKE civil egyesületnek adott támogatás 90 %-a és ezt osszák szét a civil szervezetek és a különféle kulturális programok között. Javaslata, hogy az összes pénzt, amit a T-Mobile fizet az egyesületnek mindet kulturális rendezvényekre fordítsa az önkormányzat. Keretösszegről van, nem pedig részletezésről. Novák Lajos polgármester Pálinkási képviselő javaslatával ért egyet, hogy először egyeztessenek a civil szervezetek vezetőivel. A benyújtott programok költsége 1,3 millió Ft, erről kell szavazni. Szavazásra bocsátja, hogy a évi kulturális programokra 1,3 millió Ft-ot különítsen el az önkormányzat a évi költségvetésében. 19

20 A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2011. (I.27.) Ökt. Határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi kulturális programok finanszírozására az önkormányzat évi költségvetésében eft-ot különít el. Határidő: február 15. Felelős: Novák Lajos polgármester 16. Egyebek Szilágyi Gábor képviselő a Dömösi Harsona újsággal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy nagyon sok a helyesírási hiba és az a probléma, hogy a fejlécen az áll, hogy Dömös Község Tájékoztató Kiadványa. Ez az önkormányzatot is minősíti. Csonka József képviselő elmondja, hogy karácsony előtt kellett kiadni, hogy Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánjanak a lakosság részére. Elmondja, hogy nem a helyesírási hiba volt benne, hanem elütési hibák. Határozati javaslata van, hogy a dömösi médiatörvényt megalkossa a testület. Lett volna már hirdetés, melynek összegét a kulturális bizottsággal egyeztetve az óvodai alapítványra kell fizetni. Ki kell dolgozni a szabályzatot, hogy mi kerüljön fel a honlapra, a TV-be, újságba. Javasolja szabályozni és határozatba foglalni, hogy a Harsona újságot a hivatal sokszorosítsa és a hivatal dolgozói hordják ki. Tájékoztatja a képviselőtestületet a javasolt hirdetési árakról. A hirdetés árát az önkormányzat számlájára kell befizetni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jegyző úr elkészítette a határozati javaslatot, aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselők 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 14/2011. (I.27.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Dömösi Harsona című önkormányzati újság nyomtatását, másolását, valamint terjesztését a Polgármesteri Hivatal végzi. A terjesztést a jegyző és a szerkesztő közösen szervezi. A megjelenés időpontját a szerkesztő a jegyzővel egyezteti. 2) A képviselőtestület engedélyezi, hogy a Dömösi Harsona című önkormányzati újságban hirdetések jelenjenek meg. 3) Dömösi Harsona hirdetési díjai az alábbiak: a) Közérdekű hirdetmény, felajánlás - magánszemélyeknek ¼ oldal terjedelemig ingyenes - szervezeteknek ½ oldal terjedelemig ingyenes A kulturális bizottság döntése alapján a díjmentes terjedelem növelhető. Az e feletti terjedelem esetén megegyezik az egyéb hirdetési díjakkal. b) Egyéb hirdetés Dömösi lakosoknak (magánszemélyeknek) 2.000,- Ft/A4 oldal 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-17 /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-i

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben