Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231"

Átírás

1 Tartalom Újévi köszöntő Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje Napirenden Kedvenc Patikám Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről III. rész Prágából jelentjük - Fórum a gyógyszerhamisítás ellen Aktuális MOSZ vélemény a Széll Kálmán Terv évi végrehajtását szolgáló intézkedésekről A gyógyszerellátás szabályainak fontosabb változásairól Átalakulási lehetőség a vállalkozásban Adó Cafeteria Az árazás dilemmája Felhívás Gyógyszertár-működtetés Siófok konferencia Programelőzetes A kozmetikus tanácsolja Melyik az ideális fogyókúra? Továbbképzés Gyógyszertári Menedzsment B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelős kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztő bizottság: dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor rpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon/fax: ISSN Nyomdai előkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda ra: 1000 Ft + 5% FA Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 1

2 Köszöntő Köszöntő Köszöntő Köszöntő Köszöntő Köszöntő Köszöntő Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A társadalomban ma egyre inkább tapasztalható a szélsőséges hangulatingadozás. Egyes kérdésekben hallatlanul, már a felelőtlenség határáig vagyunk optimisták, míg másokban pesszimistaként csak a negatívumokat látjuk. Emberi tulajdonság ez. Kicsit ugyan összefügg a világképpel, a magunk köré épített, biztonságot adó kapaszkodókkal, az úgynevezett erkölcsi tartással is, hogy kinek mekkora az amplitúdója. Bizonyos összefüggésben a nagy szélsőségek indulatokat, rossz beidegződéseket generálnak, s az ily módon kialakult értékítélet-torzulások olykor a helyes irányról is le tudják az embert téríteni. Ilyenkor érdemes visszatérni a gyökerekhez, rangsorolni a problémákat, rendezni a prioritásokat és a korrekt, reális célkitűzésekhez csatolni a meglévő eszközrendszert. Többek között éppen egyik szépsége az emberi tudatnak, hogy ezt meg tudja oldani, hiszen egyidejűleg képes a belső és külső észlelésre. Úgy gondolom, egy évkezdet pontosan elegendő indok a transzcendens és a reális elmélyüléshez egyaránt. Mi gyógyszerészek sem vagyunk ezzel másképpen. Lassan két évtizede, hogy hol a fellegekben járunk, hol az aszfalt alatt. Egyszer olyan tág a horizont, hogy nem látjuk a végét, máskor olyan szűk a mozgástér, hogy a fennmaradásért küzdünk. Legyünk abban biztosak, hogy az innovatív gondolkodás lényegi elemei a reális értékelés, a helyzetelemzés, a hit, és a közösség iránti elkötelezettség. Hihetetlen az az eredmény, amit mi elértünk két évtized alatt. Egészen biztos vagyok abban, hogy a társadalom egyik más foglalkozási csoportja sem mondhat el magáról hasonlót. Értelmiségi-, egészségügyi diplomás-, és gazdasági értelemben mi magunk éltük meg legeredményesebben a rendszerváltást. Ne legyünk szerények sem, összességében jól sáfárkodtunk a ránk bízott javakkal és lehetőségekkel. Igaz, azt hittük, hogy lassan végre meg pihenhetünk, biztonság és társadalmi elégedettség vesz minket körül, de nem így lett. Kövessük az ajánlást, nézzük az alapokat. Újra elértük, hogy a gyógyszerügy az egészségügy integráns része lett. Célként került megfogalmazásra a gyógyszer és betegbiztonság, az ellátás biztonság, a szolgáltatás-minőség fejlesztése és a közforrások és lakossági befizetések hatékony felhasználása. A Semmelweis Tervben (Kormányhatározat) rögzített cél, hogy a gyógyszerész a gyógyszer és a gyógyszeres terápia szakértőjeként szakmailag és egzisztenciálisan függetlenül végezhesse tevékenységét. A gyógyszerészi gondozási programok fejlesztése és végzési feltételeinek megteremtése kiemelt feladat. Mint az ismeretes, az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség feltételeinek biztosítására, a társadalom egészség-magatartásának befolyásolására, valamint az egészségügyi rendszer működtetésére és szabályozására hatnak. Tudjuk, hogy kiemelt célkitűzés az alapellátás fejlesztése. Tudjuk, hogy a gyógyszertár az alapellátás szerves része. Tudjuk, hogy az alapellátási team (háziorvos, gyógyszerész, védőnő, szociális gondozó, házi gondozó, népegészségügyi szakértő) jelenleg legstabilabb szereplője a gyógyszerész. Tudjuk, hogy a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma Európa szerte az egyik leggyengébb népegészségügyi mutató hazánkban. Tennivalónk akad tehát bőven. A cselekvéshez mindig az egyik leghatékonyabb motiváció az, ha érezzük, hogy határozott elvárás van irányunkban. Az elvárás és a bizalom társadalmi, egészségpolitikai és szakmai oldalról egyaránt megvan. A mozgástér az, ami határt szab a cselekvésnek. Tőlünk független, különböző okok folytán, a külső adósságállomány nemzetközi összehasonlításban szinte példátlan aránya miatt Magyarország mostanra a világ egyik legkiszolgáltatottabb országa lett. Ugyanolyan életveszélyes ez, mint az állandó 200 fölötti vérnyomás az emberi szervezet számára. A helyzet megoldása számos pozíciójában felülírja szakmai célkitűzéseink teljesíthetőségét. Nagyon koncepciózus, higgadt, józan magatartással lehet csak ezt a szituációt túlélni. Nincs helye az indulatnak. Senki nem ellensége a másiknak. Közösségi munkára van szükség a gyógyszerészet előtt álló célkitűzések megvalósításához. Először is, érvényesítve a szakmai és menedzsmentjogokat, gazdaságilag stabilizálni kell a gyógyszertárakat. Fel kell készülnünk a népegészségügyi feladatokra, egyidejűleg megteremtve azok hitelességét, és társadalmi elfogadtatását. A megváltozott gazdasági környezetben is építenünk kell nemzetközileg elismert, megkezdett szakmai programjainkat. Ehhez kívánok hitet, egészséget és erőt, eredményes Újévet minden gyógyszerész kollegámnak! Dr. Mikola Bálint A gyógyszerügy 4 M modellje A pénzügyi világválság nem múlt el nyomtalanul a fejlett országok esetében sem. Sajnos egyre nagyobb a realitása az újabb, most már gazdasági világválságnak. A kialakult helyzet egyre inkább hasonlít az as gazdasági világválsághoz. (Szakmai körökben már nem V, hanem W-ként aposztrofálják a kialakulóban lévő helyze - tet.) Ugyanakkor Magyarországot továbbra is a 10 legsebezhetőbb ország közé sorolják. Ezért a gyógyszerügy semmilyen gazdasági segítségre nem számíthat a magyar állam részéről az elkövetkezendő években, sőt újabb és újabb elvonásokra számíthatunk. Kiutat magunknak kell megkeresnünk! A gyógyszerügy alapvető feladatát már az évi egészségügy - ről szóló II. számú törvény meghatározta. A törvény 55. (1) bekez dése értelmében A gyógyszerügy feladata, hogy a korszerű egészségügyi ellátás követelményeinek mennyiségben és minőségben egyaránt megfelelő gyógyszerellátást biztosítsa. Zalai Károly professzor úr ennek szellemében definiálta, hogy A gyógyszerügy a gyógyszerrel kapcsolatos különféle (gyógyszerészi, orvosi, műszaki, jogi, közgazdasági, kereskedelmi stb.) tevékenységeknek és azok intézményeinek rendszere. Rendszerelmélet alapján a gyógyszerügy az alábbiak szerint írható le: A gyógyszerellátás folyamatos, zökkenőmentes biztosítása, a gyógyszerek minősége és ára mindenkor a lakosság érdeklődésének homlokterében áll. Már ez önmagában is indokolja a gyógyszerügy erőforrásai számbavételét. Azaz fel kell mérni helyzetünket a 4 M modell alapvető tényezői szempontjából. MONEY (PÉNZ): Pénz még kevesebb lesz, ha folytatódik a gyógyszerügy gazdasági kivéreztetése. MAN (POWER) (MUNKAERŐ): Ha folytatódik a jelenlegi tendencia, akkor egyre több szakember hagy ja el a pályát és az országot. MANUFACTORING (GYÁRTÁS, ELŐÁLLÍTÁS): Áttevődött a gyáriparba a gyógyszer előállítás és ezáltal átrendező - dött az egész gyógyszerügy (primus interpares a gyár) MARKET (PIAC): A gyógyszerpiac egyre keményebben beszabályozódott, nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában. Gyógyszerügynek a kellő színvonalú gyógyszerellátás biztosítása érdekében: Figyelembe kell venni a nemzetgazdasági szintű folyamatok változását. Reagálni kell az egészségügyi ellátás jelenlegi és várható helyzetére. És végül meg kell határoznia azokat a legfontosabb ágazati és szakmai célokat, feladatokat és eszközöket, amelyek vezérfonalul szolgálnak az elkövetkező időszakban. Ezt az összetett feladattömeget a gyógyszerügy minden egyes szervezeti egységénél (gyógyszeripar, gyógyszer-nagykereskedelem, 2 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 3

3 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány közforgalmú- és intézeti gyógyszerellátás) azonosan értelmezve és egy irányba lebontva kell megoldani. Egy jól megválasztott rendezőelv a gyógyszerügy szervezete minden egyes tagja számára értékelési rendező, és mint ilyen, sajátos egyenirányítást visz a lehetséges választásokba. Ilyen rendező elv a célkitűzés felsőszintű szakmapolitikai közelítése, azaz a gyógyszerpolitika. Gyógyszerpolitika közös, tudatos művelése szükséges a gyógyszerügy minden egyes szervezeti egysége számára, legyen az gyár, nagykereskedő, vagy a legkisebb gyógyszertár. Ellenkező esetben a magyar gyógyszerügy az orvostechnikai ellátás sorsára juthat, felszámolódik. Ezáltal teljes mértékű lesz az egészségügyi ellátás kiszolgáltatottsága, azaz mindenben importra szorulunk tovább romló gazdasági kondíciók között. Az egészségügynek elemi érdeke tehát a hazai gyógyszerellátás biztosítottsága. Ugyanakkor kifejezett nemzetgazdasági érdek is, mivel az egyik legnagyobb hozzáadott értéket produkáló ágazat Magyarországon a gyógyszerügy. Jövőben az együttes érdeknek kell motiválnia a közös gyógyszer - politikai fellépést. Ennek fényében végezzünk elemzéseket. Ehhez a feladathoz át kell konvertálni a személyi jogos gyógysze - részek gondolkodásmódját és hozzáállását, hiszen közös érdekről, a gyógyszerügy egészéről van szó. Az etikus modell értelmében minden egyes gyógyszertár egy önálló egészségügyi, jogi és gazdasági szervezet, amelyet teljes felelősséggel a gyógyszerész, mint tulajdonos vezet. Alapvetően ÚJ SZEMLÉLETMÓDOT ÉS MENEDZSELÉSI TECH- NIKÁT kell kialakítani az etikus közforgalmú gyógyszertárakban, amelynek feltételeit meg kell teremteni: Felvázolni az egészségügyi és a gyógyszerellátáson belüli kapcsolatrendszereket; Meghatározni és alkalmazni az egészségügyi és gyógyszerügyi marketing fogalmát; Kontrollálni saját kommunikációs készségeit, képességeit, Megfelelően kommunikálni verbális és non-verbális szinten; Alkalmazni a hatékony kommunikációs technikákat, különösen: Az aktív hallgatást, Alapvető tárgyalástechnikai ismereteket, Konfliktuskezelési stratégiákat, Közvetítő- egyeztető szerepeket, Véleményt nyilvánítani, Határozottan érdekeket érvényesíteni, Beosztottak munkáját teljesítménymotiváltan vezetni. Ismerni az alapvető motívumokat; Elemezni a stressz szerepét a testi-lelki betegségek kialakulásában. Alkalmazni a vezetés-lélektani ismereteket; Felismerni a dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos szükségleteit; Személyre szólóan motiválni a beosztottakat, Elősegíteni az új munkatársak beilleszkedését; Támogatni a saját és munkatársai lelki egészségét Definiálni a demográfiai és epidemiológiai alapfogalmakat; Megérteni a nem- és életkor, valamint a betegségek gyakorisága közötti összefüggéseket; Felismerni az egészségi állapotra ható tényezőket és érteni azok főbb összefüggéseit; Alkalmazni a probléma analízis módszereit; Alkalmazni a döntés-előkészítési technikákat, Meghatározni, rangsorolni a feladatokat; Tervezni és szervezni a munkafolyamatokat; Menedzselni a változásokat; Megérteni a gazdaság- a finanszírozás- és a teljesítmény fogalmakat; Értelmezni adatokat és azokat ismertetni munkatársaival; Kidolgozni korrekciós intézkedési javaslatokat munkatársaival együttműködve; Bemutatni a minőségirányítás elméleti alapjait; Felvázolni a minőségirányítás folyamatát, Közvetíteni munkatársainak a minőségirányítás funkcióját, Alkalmazni szakmai irányelveket munkakörében; Felvázolni a jog forrásainak szintjeit;betartani és betartatni a gyógyszerellátást érintő jogszabályokat; Alkalmazni és betartatni a munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályokat; Alkalmazni a helyi szabályozásokat; Beépíteni az etikai normákat a tevékenységekbe; Kiválasztani a tevékenységhez szükséges információs forrásokat; Rendszerezni az információkat; Feldolgozni, értékelni az információkat; Továbbítani információkat kompetencia szintnek megfelelően; Megfogalmazni a nemzetközi finanszírozási trendek lényegét; Meghatározni az egészségügyi erőforrások fogalmát; Definiálni a gazdaság alapfogalmait és érteni érvényesülésük, alkalmazásuk sajátosságait; Felismerni az ár- a költség- a volumen összefüggéseit; Meghatározni a gyógyszerügyi finanszírozás forrásképzési módjait; Felvázolni a biztosítási rendszer fő funkcióit és változásait; Megértetni a hazai egészségügyi és gyógyszerügyi finanszírozás működését. A gyógyszerész társadalomnak nem autodidakta módon a saját bő - rén elszenvedett tapasztalatok alapján kell(ene) megtanulnia ezeket a témákat, hanem mindezeknek az egyetemi tanulmányok szerves részét kell képeznie. Ebben az esetben lesz mód a gyógyszerpolitika tu- da tos művelésére gyógyszertári szinten is. Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 5

4 Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden Napirenden ıkedvenc Patikám 2011 A 2011-es őszi siófoki konferencián kiosztásra kerültek a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által elsőként meghirdetett Kedvenc Patikám országos pályázat díjai. Nagy boldogság számunkra, hogy a mi patikánké, a soproni Arany Kígyó Gyógyszertáré lehetett az első díj. Gyógyszertárunk az elmúlt évben ünnepelte alapításának 100-ik évfordulóját. A nagy évfordulóra levéltári kutatásokkal, korábbi dokumentumok felhasználásával feldolgoztuk a patika történetét, képekkel illusztrált kiadványt jelentettünk meg, videofilmet készítettünk. Az évfordulóhoz kapcsoltan egy napos tudományos rendezvényre is sor került. Úgy érezzük, hogy ez a díj gyógyszertárunk 100 éves jubileumának a megkoronázása, de tudjuk, hogy ebben elődeink fáradsága is ben - ne foglaltatik. Ez a korona, vagy inkább csodálatos babérkoszorú Eskulics Tamás szobrászművész alkotása egy olyan alkotás, egy olyan díj, melyet ki lehet tenni a kirakatba. Mi ki is tettük, ott díszlik a patika 100 éves történetét bemutató képek között. A Kedvenc Patikám díjat a hozzánk járó vásárlók és betegek szavazata alapján nyerhettük meg. A ránk szavazók büszkén érzik ezt a díjat egy kicsit a magukénak is. Ez így is van, nekik is részük van a díjban, ők is tettek érte. Jóleső érzéssel nyugtázzuk, hogy ez a kitüntetés jelentős mértékben hozzájárult nálunk a gyógyszerész-beteg kapcsolat elmélyítéséhez. A hozzánk betérők mind a mai napig gratulálnak. Gyógyszertárral kapcsolatos hírnek még soha ekkora sajtóvisszhangja nem volt a régiónkban, mint a Kedvenc Patikám 1. díjjal kapcsolatos hírnek. Nagyban segítette a betegekkel való kommunikáció javítását. Jó játék volt, érdemes élni vele! Dr. Kárpátiné dr. Gangl Teréz Gyógyszertárvezető Arany Kígyó Gyógyszertár Sopron Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Tudósítás a GYOK 2011-ről III. rész A gyógyszerészi gondozás témakörében folytatódott a pénteki program az ebédszünet után. Prof. Dr. Nékám Kristóf egyetemi magántanár, a Budai Irgalmasrendi Kórház Allergológiai és Immunológiai Osztálya vezető főorvosa Rizikóelemzés címet viselő prezentációja a gyógyszerészek számára új, potenciális gondozási szakterületre hívta fel a figyelmet. Mára a betegek világszerte legnagyobb számban allergiás panaszok miatt fordulnak orvoshoz. Az allergiák egyre kom - plexeb bek, mind a kiváltó okok, mind a tüneti megjelenés szempontjából. Vezető okként szerepelnek az életminőség romlásában, a produktivitás csökkenésében. Az allergia az immunrendszer programozásának hibája. Genetikailag meghatározott, környezeti tényezők által jelentősen befolyásolható, fokozott IgE típusú immunválasz a legtöbbször közömbös környezeti antigénekkel szemben. Nagyon sok oki és elősegítő tényezőjét ismerjük, de mindmáig csak hipotézisek vannak arra, hogy az allergia miért lett az elmúlt évtizedek legdinamikusabban növekvő, globális betegségcsoportja. Szerepet játszik ebben az öröklődés, a gazdasági-szociális és a külső környezet, a lakáskörülmények, az isko - lázottság, a családnagyság, a táplálkozás, a sérülékeny, sikerorientált, ezért sokszor frusztrálódó pszi - c hé, az orvosi ellátás elérhetősége és színvonala, és még sok más tényező is. A pontos, kimerítő választ nem tudjuk, egyetlen rövid válasz pedig nincsen. Nélkülözhetetlen természetesen, de bizonyos fokig relatív az allergia kialakulásának folyamatábana konkrét allergének szerepe. Ezekből egyre több és újabb van és lesz a környezetünkben. Évente sok ezerszám szintetizálnak új vegyületeket, amelyek egy részével hamar kapcsolatba kerül az ember. Az új táplálékok, a bioszféra klímához kapcsolható változásai, az örök fiatalság igézetével csábító új és még újabb kozmetikumok globalizálódó világunkban számos lehetőségeket teremtenek allergiás hajlamúaknak, összességében proallergiás környezetünk segítségével, az érzékennyé válásra. A már jól ismert környezeti allergének is rejthetnek még meglepetéseket. A parlagfűről vizsgálataink során derült ki, hogy nemcsak önmagában erős allergén, de a parlagfű-allergia a más pollenekkel szembeni érzékenység kialakulását is elősegíti. El kellene végre oszlatni azt a még ma is gyakori vélekedést, hogy az allergiák megmosolyogni való, vagy legalábbis könnyű súlyú betegségek. Teljesen csak ritkán gyógyuló, súlyos egyéni és társadalmi terheket jelentő betegségcsoportról van szó. A klímaváltozás, a szolgáltatások, kereskedelem és a mobilitás globalizációja, a fokozódó iparosodás, az életmódváltozások, mind az allergén expozíció növekedésével járnak. Az allergiás megbetegedések növekvő társadalmi és egészségügyi terhei vitathatatlanul egyre jelentősebbek. Ma Magyarországon mindent össze - vetve 2,5-3 millió allergiás van, s min - den évben egyre nő a betegek száma, lassan a teljes lakosság érintetté válik. Kevés a gyógyításban aktívan részt vál laló szakember. A megoldást a megelőzési programok koncentrált felépítésén túlmenően az jelenthetné, ha a háziorvosokat és a gyógyszerészeket is be tudnánk vonni az allergiások ellátásába, a rizikófaktorok maghatározásába és kiszűrésébe fejtette ki az előadó A szakmai kívánalom két - ségtelenül az, hogy szakorvos is lássa az allergiás beteget, de ha valakinél egyértelműek a tünetek például a szénanáthára, annak kezelését egy bizonyos súlyossági szintig és időtar - tamig a családorvos, a gyógyszerész is megoldhatná. Természetesen ehhez az is kellene, hogy az egyetemen sok - kal hangsúlyosabb képzést kapjanak a hallgatók, hiszen jelenleg igen ala - csony óraszámban oktatják az allergiával kapcsolatos ismereteket. A helyzet pedig nem lesz könnyebb, miután folyamatosan jelennek meg az újabbnál újabb allergének. Ha egy populációba bekerül valamilyen új, allergiát kiváltó anyag, ott egészen biztosan lesznek olyanok, akik tünetekkel reagálnak az addig ismeretlen expozícióra. 6 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 7

5 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló A környezetszennyezés, a szennyező anyagok sora mára természetesen nagyot változott, de az ember továbbra is sokat tesz azért, hogy ne legyen könnyebb sorunk, például a dohányzás riasztó gyakoriságával, különösen a fiatalok között. A dohányos pedig nemcsak önmagának árt. A dohányzó fiatal hölgyek például később születő gyermekeik allergia-rizikóját is növelik. Az allergia megelőzésben ma csak két mindenütt alkalmazható, igazoltan hatékony eszközünk van, a passzív dohányzás megakadályozása és a szoptatás. Mindkettőben megjelenik az egyén felelőssége és egészségtudatossága, aminek súlyát a magyar társadalom még nem érzi. Nékám professzor kiemelten fontosnak tartotta a rizikó meghatározás és értékelés jelentőségét. Felhívta a figyelmet a hozzátartozók és a családtagok prevenciós információkkal való ellátására. Zárógondolatában annak a véleményének adott hangot, hogy a jövőben a rizikófeltárás és megbeszélés a gyógyszerészi gondozás fontos eleme lehet. A Kardiometabolikus szindróma orvosi vonatkozásai című előadásával folytatta a programot habil. Dr. Barna István a Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense. Minden életkorban a magas vérnyomással együtt járó orvosi esetek több mint 75 %-a kardiovaszkuláris megbetegedés. Az idősebb kor nem jelent szükségszerűen magasabb vérnyomást. Azoknál az egyéneknél, akiknek a testsúlya 20%-kal meghaladja a testmagasságnak megfelelő átlagot, a vérnyomás átlagosan 4 Hgmm-rel magasabb, mint a normál súlyúaknál. A Kardiometabolikus kockázat a szívér rendszeri elváltozásokhoz vezető kockázati tényezők sora, amelyek az anyagcsere kóros állapotával állnak összefüggésben: a cukor-, zsíranyagcsere, a hormonális elváltozások, a kóros húgysav anyagcsere, a homocisztein felszaporodása, az abdominális hasi zsírszövet által termelt citokinek szögezte le az alapkérdéseket, majd részletesen a kardiometabolikus szindróma és az elhízás összefüggéseit mutatta be az előadó. Tapasztalatok szerint a testsúly 10%-os csökkentése Hgmm-rel csökkenő vér - nyomást, 10-15%-kal csökkenő koleszterinszintet, 30%-kal csökkenő trigliceridszintet eredményez. Az így kialakuló max. 50%-kal csökkenő vércukorszint a gyógyszer esetleges elha - gyásával, a diabétesz prediabéteszbe való visszafejlesztésével és annak normalizálásával járhat. Ugyancsak kedvező kö vet - kezmény a 40%-kal kevesebb elhízás-függő daganat, 30%-kal kevesebb diabéteszes halálozás és 20%-kal csökkenő összhalálozás. A kardiometabolikus szindróma és a diabetes mellitus összefüggéseit elemezve megállapítható, hogy a haskörfogat növekedése nagyobb mértékben jelzi előre a 2-es típusú diabetes kialakulását, mint az általános obesitas. A következőkben a vércukor-önellenőrzés szerepére hívta fel a figyelmet. Ezzel elérhető az optimális anyagcsere-kontroll, felismerhető és elkerülhető a hypoglykaemia, megelőzhető a hyperglykaemiás anyagcsere-kisiklás. A kezelés életvezetéshez, aktuális élethelyzethez igazítható, valamint a gesztációs diabetesben felismerhetővé válik az inzulinkezelés szükségessége. Ezt követően a glykaemiás cél individuális meghatározását ismertette Barna tanár úr, majd a 2-es típusú cukorbetegség vércukorcsökkentő kezelésének lehetséges lépéseire fókuszált, részletesen ismertetve az egyes lépéseket. A kardiometabolikus szindróma, az atherogén dyslipidaemia és a hypertonia összefüggéseinek elemzése után a vér nyomás csök kentő gyógysze - rek előnyben részesítendő kombi nációit mutatta be a hallgatóságnak, majd elemezve a különböző kezelések során tapasz talható terápiahűséget, a kardiometabolikus szindróma és a beteg - együttműködés hiányosságaira hívta fel a figyelmet az előadó. Megállapította, hogy a gyógyszerészi köz reműködés jelentős mértékben tudja javítani mind az életmód változtatása, mind a gyógyszeres terápiák betartása területein a kórlefolyás súlyosságát és az életminőség javítását egyaránt. Zá rás ként a nem-gyógyszeres kezelés egyes eseteit bemutatva kitért a testsúlycsökkenés, a sóbevitel redukciója, a DASH diéta (zöldség-, gyümölcs-, zsírszegény tejtermékek fogyasz tá - sa), a telített zsírok fogyasztásának csökken tése, a K-, és Ca-bevitel, valamint a fizikai aktivitás és az alkoholfogyasztás mérséklése egyes eseteire egyaránt. A gyógyszerészi gondozás nyújtotta témakört Dr. Samu Antal a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága elnöke előadása zárta le, aki Kardiometabolikus szindróma gyógyszerészi vonatkozásai és informatikai támogatása címmel tartotta meg prezentációját. Bevezetőjében bemutatta gyógyszerészi gondozás Magyarországon történő intézményes meghonosításának egyes állomásait. Ezzel összefüggésben kiemelte a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége évi, nemzetközi elismerést kiváltó Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Programját és évi Gyógyszerészi Dyslipidaemia Prevenció Programját, a Magyar Gyógyszerészi Kamara évi Gyógyszerészi Hipertónia Programját, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság évi fejfájás és napégés témakörű OTC programját. A MOSZ által kitaposott ösvényen, kezdeményezésére magalakult a három szervezet által közösen működtetett Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága első közös eredménye a Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozás Programja volt 2008-ban. Ismertette az emeltszintű gyógyszerészi gondozási szolgáltatás egyes területeit, kiemelve a farmakoterápia menedzselése, az adherencia fejlesztése, a terápiakövetés eszközös és gyors - diagnosztikai (point of care) támogatása jelentőségét. Kitért a betegségspecifikus szakmai programok (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, asthma, COPD, mozgásszervi, stb.) és a várandós gondozás területein várható fejlesztések aktualitásaira. A kardiometabolikus kockázat becslés területén részletesen értékelte a BMI, a vérnyomás és a hypertonia gyógyszeralkalmazása területén mért reprezentatív adatokat külön a nők és férfiak vonatkozásában. Samu doktor gondolatvezetésében röviden utalt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány - nyal közös szervezésben lebonyolított, rendkívül népszerű és látogatott lakossági szűrések évi tapasztalataira, majd bemutatta a Medistance gondozási csomag tartalmát. A Medistance rendszer segít összekapcsolni az adatforrásokat a szakemberekkel. Az otthoni méréseket interneten látja a beteg a család a gyógyszerész és az orvos. Valós idejű mérési adatok betegtől történő összegyűjtésére és értékelésére ad lehetőséget egy innovatív telekommunikációs technológia és a klinikailag validált orvosi műszerek együttes használatával. A zártkörű adatok kezelése és tárolása biztonságos. Hiszen a Gyógyszerészi gondozás a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, amelynek célja az orvossal együttműködésben a hatásos, biztonságos és költség-hatékony gyógy sze - res terápia elősegítése, a beteg egészségtudatos életvitele kialakítá sának elősegítése, a megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása minősé - gileg kontrollált körülmények között. (2006. évi XCVIII. tv. 3 y pont). Pontosan erről szól a Medistance rendszer zárta gondolatait az előadó. Folytatjuk! A rendszer előnyei többek között, hogy az idős, gondozott személy, otthonában segítség nélkül képes hiteles mérést végezni, így nincs időigényes, orvos-beteg találkozó. Elkerüljük a fehérköpeny effektust, az utaztatást, az időpont egyeztetést. Kórházban keletkezett laboreredmények közvetlenül eljuttathatóak a kezelőorvoshoz. Az egészségügyi adatok biztonságosan továbbíthatóak, rendszerezhetőek, az egészségügyi szakszemélyzet folyamato - san figyelemmel kíséri az ellátott vagy kezelt személy egészségi állapotát, amely megalapozza az objektív, oki beavatkozást és terápiát. 8 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 9

6 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló ıbe Aware, Take Action Prágában került megrendezésre a gyógyszerhamisítás elleni összefogásra felhívó workshop A szervező nemzetközi és interdiszciplináris szervezet az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (International Council of Nurses, ICN), a Nem zetközi Gyógyszerész Szövetség (International Pharmaceutical Federation, FIP), a Gyógytornászok Világszövetsége (World Confe deration for Physical Therapy, WCPT), a Fogorvosok Világszövetsége (World Dental Federation, FDI) és az Orvos Világszövetség (World Medical Association, WMA) képviseletében 1 napos munkaértekezletre hívta meg 1. Az Egészségügyi Szakemberek Világszövetsége (World Health Professions Alliance, WHPA), az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (International Council of Nurses, ICN), a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (International Pharmaceutical Federation, FIP), a Gyógytornászok Világszövetsége (World Confederation for Physical Therapy, WCPT), a Fogorvosok Világszövetsége (World Dental Federation, FDI) és az Orvos Világszövetség (World Medical Association, WMA) képviseletében kifejezi elkötelezettségét a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben. A közös fellépés céljából szerveztük november 21-én Be Aware, Take Action címmel rendezvényünket, amelyen sürgető feladatként jelöltük meg a Közép- és Dél-Kelet Európai országok számára a hamis gyógyszerek elleni azonnali lépések megtételét. 2. Felismerjük, hogy hamis gyógyszerek bekerülése a szabályozott, legitim ellátórendszerbe világszerte komoly veszélyeket jelenthet a népesség számára. Annak elmulasztása, hogy en - A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) meghívására, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság képviseletében Magyarországról Pannonhalminé dr. Csóka Ildikó továbbképzési titkár vett részt azon a rendezvényen, amelyet a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem jegyében az Egészségügyi Szakemberek Világszövetsége (World Health Professions Alliance, WHPA) szervezett. Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovénia és Magyarország vonatkozó tagszervezeteinek képviselőit. A több mint 130 országban, több mint 26 millió egészségügyi szakembert tömörítő szervezet célja a tagszervezetek figyelmének felhívása és cselekvésre ösztönzése a gyógyszerhamisítás területén. A rendezvényen helyzetértékelést adott a WHO EURO, az Európa Tanács, az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA) és az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU) egy-egy képviselője. Az EuroPharm Fórum képviselőjének moderálásával az egyes országok reprezentánsai megosztották elképzeléseiket, aggályaikat, nemzeti nehézségeiket. ıcselekvésre való Felhívás WHPA Workshop Prága, november 21. Ezt követően az ún. WHPA Prague Call to Action, vagyis a Prágai Cselekvésre való Felhívás szövegezésére és elfogadására került sor (magyar fordítása lásd később). A résztvevők emellett elkötelezték magukat abban, hogy hazatérve a felhívást eljuttatják a képviselt szervezet tagjaihoz, hozzáférhetővé teszik a sajtó számára, elküldik az adott ország Egészségügyért Felelős Hatósága felé és más egészségügyi döntéshozó szerv számára, valamint értesítik erről a társszervezeteket is. A következő Cselekvésre való Felhívás tartalmával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége egyetért és a gyógyszerhamisítás elleni hazai küzdelemben a rendelkezésére álló eszközökkel részt kíván venni. nek lehetőségét teljesen kizárjuk, azzal a következménnyel járhat, hogy az emberek elveszítik bizalmukat az egészségügyi ellátórendszerben mind európai, mind nemzetközi szinten. 3. Üdvözöljük a 2011/62/EU direktíva elfogadását (2011. június 08.), melynek megjelenésével európai szinten szigorodik a szabályozás. Ezzel fokozottabban biztosítható és ellenőrizhető a gyógyszerminőség és biztonság, valamint a kereskedelem január 2-től. 4. Rendkívüli módon hiányoltuk a nemzetközi szabályozás meglétét ezen a területen, nem láttuk a visszatartó erejét a jelenlegi szankcióknak, illetve ezeket a betegeknek okozott kárral nem láttuk arányosnak. A nemzetközi szabályozásnak biztosítania kell a szándékos gyógyszerhamisítás megakadályozását és elősegíteni a megfelelő minőségű termékek kereskedelmét anélkül, hogy büntetné az esetlegesen véletlen hibát vétő gyártókat. Ebben a tekintetben üdvözöljük az Európa Tanács MEDICRIME Egyezményét, amely ebbe az irányba tett első lépésnek tekinthető. Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló 5. Elismerjük, hogy a technológiai fejlődés jelentős védelmet tud biztosítani a legitim gyógyszerellátó rendszer réseibe történő behatolás ellen, de ennek ellenére szükségesnek tartjuk ezen eszköztár minél teljesebb körű alkalmazását. Ezért fontosnak tartjuk az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA), az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportja (PGEU) és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GIRP) közös helyzetfelmérését, amely 10 pontban foglalja össze a gyógyszerhamisítás el leni elveket a betegek védelme érdekében. 6. Ezért kötelességünknek tartjuk minden állam kormánya és a nemzetközi közösség érdekében, hogy egészségügyi szakembereket tömörítő szervezetként felgyorsítjuk és segítsük az ezen a területen végzett törekvéseket és megfelelő stratégia keretén belül az alábbi beavatkozási pontokat javasoljuk: 7. Az egészségügyi szakemberek felkészítése a betegek oktatására a. Elismerve azt a tényt, hogy nagyon sok beteg és egészséges egyén keresi fel gyógyszereléssel kapcsolatos kérdéseivel az ápolókat, gyógyszerészeket, gyógytornászokat, fogorvosokat vagy orvosokat, b. Tegyük meg a következő lépéseket: Az egészségügyi szakemberek és a betegek körében hívjuk fel a figyelmet a gyógyszerhamisítás veszélyeire. Ajánljuk, hogy az egészségügyi szakemberek graduális képzésébe elméleti és gyakorlati szinten vezessék be a gyógyszerhamisítás témakörét, lehetőség szerint az etika, beteg-biztonság, ill. a szakigazgatás kurzusokon belül. Segítsük a folyamatos továbbképzés rendszerén belül a hamis gyógyszerek felismerése és jelentése gyakorlatának oktatását. 8. Segítsük elő regionális együttműködések kialakítását a. Tudomásul véve, hogy a jelenlegi helyzet, amikor hamis gyógyszerek kereskedelme folyik beleértve az Interneten is, rendkívüli veszélyt jelent a társadalom számára, b. Tegyük meg a következő lépéseket: Hozzunk létre országos és regionális szintű szövetségeket, egészségügyi szakemberek által alkotott szervezeteket, valamint betegszervezetek együttműködésével Dolgozzunk együtt, keressük a kapcsolatot a különböző re - gionális szervezetekkel (WHO, PGEU, EC, EDQM, EFPIA, EFNMA, EFN, EuroPharm Forum, etc.). 9. Erősítsük az együttműködést a betegek gondozásában a. Elismerve, hogy a betegellátás egyre komplexebb és interdiszciplináris megközelítést igényel, az egészségügyi szakembereknek nagyon ügyelniük kell és együtt kell működniük a gyógyszeres terápia kapcsán felmerülő szokatlan, váratlan, vagy mellékhatások esetén, ezért b. Tegyük meg a következő lépéseket: A különböző szakemberek dolgozzanak együtt a gyógyszerhamisítás elleni figyelemfelhívásban, akár a betegek, akár a lakosság, kollegák, vagy a hatóság felé teszik ezt. Bátorítjuk tagjainkat, hogy aktív szerepet játszanak a legitim gyógyszerellátó rendszerben megjelenő hamis gyógyszerek azonosításában, jelentésében és eltávolí - tásában. 10. Javítsuk az együttműködést az egészségügyi és ellenőrző/végrehajtó hatóságokkal, valamint az egyéb érintettekkel a. Legyünk hatékonyak hosszútávon és nyerjük meg minden olyan érintett támogatását, aktív elkötelezettségét és együttműködését, aki a gyógyszerellátó rendszert működteti, különös tekintettel a betegszervezetekre. b. Tegyük meg a következő lépéseket: Teljes mértékben támogassuk az Európai Direktíva bevezetését. Vegyük fel a kapcsolatot a hallgatói szervezetekkel és vonjuk be őket is a társadalom hamis gyógyszerek ártalmairól szóló tájékoztatásba. Támogassuk az érintettek együttműködését a tekintetben, hogy segítsük a hamis gyógyszerek felismerését a gyógyszer expediálás során és védjük meg a betegeket a hamis gyógyszerek által okozott ártalmaktól. Fokozzuk a legális gyógyszerek felismerhetőségét (pl. speciális kódrendszer). Támogassuk a nemzeti gyógyszerhatóság munkáját ab - ban, hogy megerősödjön a mellékhatás-figyelő rendszer, tegyük lehetővé, hogy a szakemberek és a betegek minél könnyebben jelenthessék az esetleges hamis gyógyszerek által okozott eseményeket is. A WHPA Prágai regionális workshop résztvevői egyöntetűen egyet - értenek ezzel a cselekvésre való felhívással és támogatják a benne foglaltak megvalósulását. MOSZinfo 10 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális MOSZ vélemény a Széll Kálmán Terv évi végrehajtását szolgáló intézkedésekről Dr. Cserháti Péter úrnak Helyettes Államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest, dec. 12. T: Javaslat Budapest Hiv: /2011/JOGI Arany János u I: 865-I./2011. MOSZ Tisztelt Államtitkár Úr! Felkérését, a Kormány részére készülő, az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés véleményezésére köszönettel vettük. Korábbi jelzésünkkel összhangban ismételten felhívjuk arra a figyelmet, hogy a gyógyszertár-működtetést meghatározó ügyekben befolyásoló, a megalapozott közösségi vélemény kialakítására biztosított rendelkezésünkre álló időtartamot (péntek délután/hétfő délelőtt) rendkívül méltánytalanul rövidnek tartjuk. Ilyen időtényező mellett, közel ezer közvetlen lakossági ellátásban résztvevő személyi jogos gyógyszerész által országos lefedettséget biztosító civil szerveződés megalapozott véleményét rendelkezésére bocsájtani, lehetetlen vállalkozás. Különös jelentőséget ad a korrekt véleményezés biztosítása szükségességének, hogy az előterjesztésben foglalt javaslatok az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4857. számú törvényjavaslat végrehajtásához szükséges jogalkalmazást segítik elő. A véleményezésre megküldött előterjesztés célja, hogy a Széll Kálmán Terv gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő kiemelt céljainak megvalósítása érdekében a évekre kidolgozott jogalkotási programról szóló 1226/2011. (VI. 30.) Kormány határozatban foglalt szakmai koncepció megvalósulását szolgáló, a Kormány november 2. ülésén megtárgyalt és elfogadott a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítását érintő, a Széll Kálmán Terv évi végrehajtását szolgáló intézkedésekről szóló kormány-előterjesztéshez szükséges kormányrendelet módosításokat végrehajtsa. A kérdés tehát számunkra igen súlyos következményeket hordoz. Egyetértünk azzal, hogy a támogatáspolitikai átalakítások folyamatára figyelemmel szükséges egy, a gyógyszertámogatás felülvizsgálatát segítő, javaslattevő, tanácsadó testület kormányhatározattal történő létrehozása. Ezzel összefüggésben a javaslattal szemben megfontolásra ajánljuk az első Orbán Kormány alatt hatékonyan működő, Kerpel-Fronius Sándor professzor által vezetett Gyógyszer-alkalmazási Bizottság (GYAB) reinkarnációját. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az ÁNTSZ rendelet módosításával törlésre kerüljön az országos tisztifőgyógyszerészi álláshely szakmai pályázati úton való betöltésének kötelezettsége. Sajnálatosnak tartjuk azt a korábbiaktól jelentősen eltérő előterjesztői álláspontot, amely szerint az országos tisztifőgyógyszerész tulajdonképpen az OTH szervezeti struktúrájában főosztályvezető, amely kinevezéshez nem tartja kötelezően előírni a pályázati úton történő betöltést. Úgy gondoljuk, ez egy régen nyugvóponton lévő kérdés szakma és döntéshozó között. Meggyőződésünk szerint az országos tisztifőgyógyszerész az országos tisztifőorvos gyógyszerész-szakmai helyettese. Véleményünk szerint a gyógyszerellátás egészségügyi ellátásban reprezentált súlya, a gyógyszerbiztonság szakhatósági felügyeletének alapos indokai nem támasztják alá a meglévő rendet módosító javaslatot. A kisforgalmú gyógyszertárak támogatása az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatásnak minősül. Ismereteink szerint az Európai Unió 1998/2006/EK számú de minimis rendelete szolgáltatási egységenként 200 ezer Euró/3 év állami támogatást tesz e tárgyban lehetővé. A gyógyszertárak működési célú támogatásának javaslat szerinti változtatása ehhez képest az említett mérték huszadrész nagyságrendjét sem közelíti meg. Amennyiben figyelembe vesszük a Széll Kálmán tervben rögzített évi, előterjesztő által deklarált ágazati forráscsökkentést, akkor pedig annak ötvened-részével korrelál. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet tervezett módosítása szerint a vidéki gyógyszerellátás folyamatosságának elősegítését biztosítja, a 100 M Ft tervezett éves állami keretösszeg. Ezen túlmenően a nagyobb gyógyszertáraktól származó szolidaritási díj befizetése erejéig támogatást kapnak azok a gyógyszertárak, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják. A folyósítás feltétele a tárgyévet megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 M forint árrés-tömeg, és legalább heti 40 órás nyitva tartás. Azok a gyógyszertárak, amelyek árrés-tömege a tárgyévet megelőző félévben 6 M Ft felett volt, 20%-kal alacsonyabb támogatást kaphatnak. A jelenleg hatályos szabályok szerint a támogatásra jogosult gyógyszertárak száma 252, amely az éves árrés bevételi határszám 14,4 millió Ft-ra való emelésével az előterjesztés szerint év első félévi forgalmi adatai alapján számolva 338-ra emelkedhet. Számításaink szerint a biztonságos kistérségi gyógyszerellátás folyamatos fenntartásához ennél jóval több gyógyszertár szorul jelenleg támogatásra. Nem derül ki továbbá számunkra az előterjesztésből, hogy a működési célú támogatáshoz szükséges heti 40 óra nyitva tartás fiókpatikával együtt értendő-e. Ezeket a gyógyszertárakat ugyanis jelenleg többségében egy gyógyszerész működteti. Az előterjesztés szerint azok a gyógyszertárak, amelyek egy település ellátását egyedül biztosítják az OEP-től a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel kamatmentes finanszírozási előleget is igényelhetnek. A gyógyszertárak jogosultsági határa 6 M Ft féléves árrés-tömegről 7 M Ft-ra emelkedik. A visszafizetés kezdő időpontja kitolódik június 1-jére, a jelenlegi 3 M Ft helyett pedig 4 M Ft igényelhető azzal, hogy a fiókgyógyszertárat működtető gyógyszertár ennél 25%-kal magasabb összegre jogosult. A jogosultsági határ 6M Ft-ról 7M Ft-ra emelését kevésnek tartjuk. Lehetőség szerint bővíteni kellene a támogatandó patikák körét és az előleg összegét, mivel ez forrástöbbletet nem, csupán tárgyévi átrendezést igényel. Az intézkedés jelentősen tudná javítani a gyógyszertárak likviditását. Megfelelő gyógyszerészi ösztönző alkalmazásával a generikus rendszer folyamatos fenntartása biztosíthatószögezi le az anyag. A MOSZ által működtetett Magyar Gyógyszerügyi Egyeztető Fórum Generikus Gyártói oldala véleménye szerint ezen a területen Mrd éves megtakarítás érhető el. Véleményünk szerint ehhez minimum 5 Mrd-os tartalmú érdekeltségi rendszer költségvetésben rögzített igénye illeszthető. Ebben a tárgyban a gyógyszerész szakma korábban több tematikus javaslatot tett le a tárca asztalára, amelyek elemei az előterjesztésben és a költségvetésben, nem felfedezhetőek. Az ösztönzés alapja lehet a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, illetve hatóanyagnéven történő rendelés esetén a legkedvezőbb költségű gyógyszer expediálása. Ez a modell a gyógyszertárak gyógyszerkiadási adatain alapuló indikátorrendszeren keresztül valósítható meg. Juttatásban azon gyógyszertárak részesülhetnek, amelyekben a hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tartozó gyógyszer, ennek hiányában a referenciagyógyszer vagy a referenciagyógyszer napi terápiás költségével megegyező, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszerre vonatkozó kiszolgált vények aránya meghaladja a 35%-ot. A számítások alapján jelenleg 1605 gyógyszertár (azaz a gyógyszertárak kétharmada) esetében a referencia vagy annál kedvezőbb árú gyógyszer kiadásának aránya 35% alatti, azaz nem felel meg a feltételeknek. Erre figyelemmel a javasolt kvartilis rendszer szerinti súlyszorzók 35,1-50% esetében 1-es, 50,1-70% esetében 1,15-szörös, 70%-nál magasabb esetében 1,3-as meglátásunk szerint irreálisak, azok alkalmazása nem hozza meg a várt eredményt. Mindezek mellett a rendszer sajátos ellentmondása, hogy az orvosi rendelések szabályozásában a generikus helyettesítések növekedése a vényfelírásokat fokozatosan a generikumok irányába tereli, ami csökkenti a gyógyszert kiszolgáltató mozgásterét, eleve irreálissá téve a magasabb szorzó elérését. A korrekciós tételek miatt egy vényazonosító többször is elszámolásra kerülhet, így az OEP-nek több erőforrást kell arra fordítania, hogy ezeket a szabálytalanságokat feltárja - szögezi le az előterjesztés. A korrekciós tételek elszámolásának szigorításával összefüggésben meg kívánjuk jegyezni a következőket. Egy tétel duplán csak akkor kerülhet kifizetésre, ha az OEP vényrögzítése nem megfelelő. Amennyiben ugyanis egy gyógyszertárban rögzítésre kerül egy vény, azt az ország más kiszolgáltatójánál lévő auditált rendszer már nem fogadhatja el. Ha készlet hi - ányában a beteg döntése alapján stornózásra kényszerül a gyógyszertár, akkor viszont ki kell, hogy vegye a vényt a rendszerből és a beteg azt bárhol máshol kiválthatja. Azzal együtt, hogy az elszámolási gyakorlatban ez a jelenség számos konfliktust okoz, határozottan úgy gondoljuk, hogy ez nem a mi problémánk. Fontosnak tartjuk ismételten leszögezni, hogy a javasolt intézkedések a Széll Kálmán terv évi végrehajtása következményeinek kompenzációjára semmiképpen sem alkalmasak. A szaktárca kalkulációja szerint 10 Mrd-os, számításaink szerint 13 Mrd-os éves ágazati forráscsökkenés, minden szakmai erőfeszítés mellett sem teszi lehetővé jövő évben a kiegyensúlyozott, hozzáférhető és biztonságos gyógyszerellátást Magyarországon. Figyelmét köszönöm! Üdvözlettel: Dr. Mikola Bálint elnök 12 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A gyógyszerellátás szabályainak fontosabb változásairól Az Országgyűlés megszavazta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4857. sz. törvényjavaslatot. Az új jogszabály számos törvényt módosít, köztük azokat is, amelyek a lakossági gyógyszerellátás működési feltételeit szabályozza. Ezek közül a legfontosabbakat a következőkben ismertetjük. A patikalétesítés szabályozásának továb - bi pontosításáról döntött a parlament. Ezen túl a fővárosi kerületekre is vonatkozik az a szabály, miszerint akkor írható ki pályázat gyógyszertár létesítésére, ha a lé tesítendő új gyógyszertárral együtt az 50 ezernél kisebb lakosságszámú településen (fővárosi kerületben) egy gyógyszertárra legalább 4500, ennél nagyobb lakosság számú településeken (fővárosi kerületben) legalább 4000 lakos jut. Ehhez igazodik a gyógyszertárak közötti minimális távolság (250 ill. 300 m) új szabályozása is. Az egységes jogértelmezés érdekében több helyen pontosította a parlament a gyógyszertár működési engedélyének módosításával és visszavonásával kapcsolatos szabályokat. E szerint az egészség - ügyi államigazgatási szerv a létesítési engedélyt és a működési engedélyt is vissza - vonja, ha a személyi jogos személyében bekövetkező változás nem a Gyftv 60/B- 60/D. -okban, illetőleg a 65. b) pontja alapján következett be. Szigorodik a gyógyszertári marketing sza - bályozása. Az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, min - ta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történő adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély jogosult termékei vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fize - tendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtés alapú kedvezmény, meghatározott gyógyszer - tárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthetően bármilyen anyagi előny, vagy természet - beni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése. A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény az árkedvezmény kivételével kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel. A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálása, továbbá a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot saját, vagy más gazdálkodó szervezettől igénybe vehető kedvezmény - re, ajándékozásra. A kereskedelmi gyakorlat tekintetében tilos a gyógyszertárat működtető vállal - kozás által társadalmi szervezet, egész - ség ügyi, szociális és gyermekintézmény részére olyan adomány nyújtása, amely az intézmény vagy azok tagjai, illetve az intézmény által ellátottak részére történő gyógyszerbeszerzéshez köthető. Lehetővé válik a települést egyedüliként ellátó, egy gyógyszerésszel működő közforgalmú gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészei közötti, megállapodáson alapuló, évente 60 napot meg nem hala - dó helyettesítés. A gyógyszertár vezetője az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár kivételével csak egy gyógyszertárat vezethet, más munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn (ide nem értve a tudományos, oktatói, illetve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet, valamint az egy gyógyszerészes gyógyszertárak vezetőinek egymással történő helyettesítését). Ennek a szabályozásnak január 1-étől kell megfelelni. Változik a generikus ösztönzés szabályozása. E szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást vég - Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális ző intézeti gyógyszertár, az E. Alap éves költségvetésének e célra megjelölt előirányzata terhére juttatásban részesülhet, amennyiben hatóanyag-alapú fix csoport esetén preferált referencia ársávba tarto - zó gyógyszert, ennek hiányában a referen - cia-gyógyszert vagy a referencia-gyógyszer napi terápiás költségével megegye - ző, illetve annál alacsonyabb napi terápiás költségű gyógyszert, vagy a felírt gyógyszernél alacsonyabb napi terápiás költségű, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által egyenértékűnek és helyette sít hetőnek nyilvánított gyógyszert szol - gáltat ki. A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetően és értelmezhetően dokumentált módon köteles tájékoztatni a beteget az egészségbiztosítási szerv által támogatott azonos hatóanya - gú, illetve terápiás hatású alacsonyabb térítési díjú gyógyszerről, vagy azonos funk - cionális csoportba tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközről, valamint az adott termékek áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről. A tá jékoztatás megtörténtének igazolására várhatóan a betegnek átadott blokk megfelelő szöveggel történő kiegészítése szol - gálhat. Módosul a gyógyszertárak által fizetendő szolidaritási díj szabályozása. Ezen túl ennek az adónemnek a kivetése nem a gyógyszertár negyedéves támogatott árréstömege, hanem az azonos vállalkozási adószámú közforgalmú gyógyszertárak negyedévenkénti támogatott árrés-tömege alapján kerül megállapításra, és az eddigi 6%-ról 8%-ra növekedett a legfelső sávban fizetendő szolidaritási díj mértéke. Amennyiben az azonos vállalkozási adószámú közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult negyedéves támogatott árrés-tömege és Ft között van, a befizetendő összeg a negyed - éves árrés-tömeg 1,5%-a, és forint között van, a befizetendő összeg Ft és a Ft feletti rész 2,5%- ának együttes összege, Ft és Ft között van, a befizetendő összeg Ft Még mindig napjaink egyik időszerű kérdés az egyéni vállalkozásból egyéni céggé való átalakulás. Tudnunk kell azonban, hogy jogi értelemben ez nem átalakulás, hanem jog - utódlás nélküli megszűnés. Éppen ebben rejlik a folyamat pikantériája, hiszen az egyéni cég alapítása az egyéni vállalkozás megszűnését eredményezi a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját meg - előző nappal [Evtv. 19. ]. Az egyéni cég előnyei az egyéni vállalkozással szemben, hogy miután korlátolt felelősség választása is lehetséges (magánvagyon védelme), a felelősség váltogatható [Evtv. 27. ]. Ez a vállalkozás típus forgalomképes, bár a vagyoni betét csak egyéni vállalkozóra ruházható át [Evtv. 30. (7)]. Az egyéni cégben nincs kötelező osztalék-elszámolás, az egyéni cég társasági adóalannyá válik. A TAO alap csökkenthető az egyéni vállalkozónál az alapításig keletkezett és addig nem rendezett elhatárolt veszteséggel [TAO tv. 16. (5)], valamint az egyéni vállalkozó megszűnésekor a nyilvántartott fejlesztési tartalékot feloldhatja [TAO tv. 16. (16)]. Az egyéni cég hátrányai ugyanakkor, hogy átalakuláskor az EVA alanyiság megszűnik és csak két év eltelte után léphet vissza, ha a feltételek teljesülnek [EVA tv. 3. (3)]. A cégnyilvántartásba történő bejegyzéstől kezdve a szám - viteli törvény hatálya alá tartozik [Sztv. 2/A], így kötelező a kettős könyvvitel vezetése, beszámoló készítése, a beszámoló letétbe helye zési és közzétételi kötelezettsége, valamint a pénzkezelési szabályzat. és a feletti rész 4%-ának együttes összege, Ft felett van, a befizetendő összeg Ft és a feletti összeg 8%-ának együttes öszszege. A jövőben a gyógyszer, gyógyászati segéd - eszköz és a gyógyászati ellátás rendelésére szolgáló vény elektronikus ke ze lésű is lehet. A részletszabályok megalkotására az egészségügyért felelős miniszter felhatalmazást kapott. Betegség-regiszert hoznak létre az eredményesség alapú támogatásvolumen-szerződés keretében támogatott gyógyszerrel kezelt, vagy támogatott gyógyászati segéd - eszközzel ellátottak terápiája eredményes - ségének megállapításához. Az uniós elveknek megfelelő farmakovi - gilancia rendszer jön létre. Az egészségügyi dolgozónak kötelessége az általa észlelt vagy tudomására jutott feltételezett mellékhatást a gyógyszerészeti államigaz - gatási szervnek (OGYI) jelenteni. talakulási lehetőség a vállalkozásban MOSZinfo Szmicsek Sándor a Mazars Kft. adótanácsadója a GYOK 2011 Szakmapolitikai Napján az átalakulások adójogi és számviteli kérdéseiről tartotta meg nagy figyelmet keltő expozéját (A téma aktualitására való figyelemmel az előadás öszszefoglalóját most külön közöljük! /szerk./). A cégnyilvántartásban való szereplés miatt kötelező a nyilvánosság, a vállalkozói tevékenység nem szüneteltethető. Rehabilitációs járulék (foglalkoztatott létszáma több mint 20 fő, megváltozott munkaképességű személyek száma kevesebb, mint 5%) illetve innovációs járulék (kivéve, ha mikro-, kis- vagy középvál - lalkozás) alanya lehet. Az átalakuláskor az egyéni vállalkozás megszűnésének szabályai szerint kell zárni az adózást (adót kell fizetni), ha van ingatlan, azután illetéket kell fizetni. Az egyéni vállalkozás átalakuláskor a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napra a készletekről leltárt készít, tételes kimutatást állít össze a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról és speciális szabályok szerint megállapítja az adókötelezettségét [SZJA tv. 49/A. (3-4)]. Az adókötelezettséget az éves SZJA bevallásban kell bevallania [2011-es megszűnést feltételezve május 20-ig (1153-as nyomtatvány)], vagy ha a speciális szabályok és a normál szabályok szerint megállapított adókötelezettség különbözete a 10 ezer Ft-ot meghaladja, a különbözet három egyenlő részletben is 14 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 15

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális bevallható és megfizethető ( példa esetén 1. részlet 2012-ben, 2. részlet 2013-ban, 3. részlet 2014-ben). Az éves SZJA bevallásban jelölni kell, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatt szűnik meg (405. sor). Az egyéni vállalkozói tevékenység egyéni cég alapítása miatti megszűnése esetén az adókötelezettséget speciális szabályok szerint kell megállapítani melynek alapja a leltár és a tételes kimutatás [SZJA tv. 49/A. (3-4)]. Vállalkozó bevételnek minősül a nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni cég tulajdonába adott eszköz, alapító okiratban meghatározott értéke (készlet, bútor, más eszközök, átadott követelések), és az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően az egyéni cég tulajdonába nem adott követelésre befolyt ellenérték. Vállalkozói költség - nek minősülnek az értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása szerinti nettó értéke. A vállalkozói adó - alap utáni adó [SZJA tv. 49/B. (9)] 500 millió Ft-os adóalapig 10%, felette 19%. A vál - lalkozói osztalékalap után 16% az SZJA, 14% az EHO a 450 ezer Ft-os határig [EHO tv. 3. (3) c)]. 16 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítá - sára tekintettel történő megszűnését, jogutód - lással történő megszűnésnek kell tekinteni [ÁFA tv. 17. (1) d)]. Az egyéni vállalkozó egyéni céggé való átalakulásakor mentesül az ÁFA megfizetés alól az egyéni cégbe átvitt eszközöket illetően (elévülési időn belül egyetemleges felelősség) [2011. júl. 14-től, de jan. 1-ig visszamenőlegesen]. Ugyanakkor megszűnéskor azon eszközök után, melyek nem kerülnek át az egyéni cégbe, ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik [ÁFA tv. 11. (2) d)], aminek bevallása a megszűnést követő 30 napon belül szükséges. Ezen túlmenően soron kívüli bevallást kell benyújtani a NAV-nak/önkormányzatnak a bevallással még le nem fedett időszakról a meg - szűnést követő 30 napon belül [ART 33. (3-4)], így az ÁFA, egyéb adók (cégautó adó stb.), egyéni vállalkozó járulék és tagdíj-kötelezettség, foglalkoztatottak utáni adók és járulékok, helyi iparűzési adó tekintetében. Fontos tudni, hogy az egyéni cég bármilyen gaz dasági társasággá átalakulhat [Evtv. 33. (1)]. Az átalakulásra a számviteli törvény előírásait kell alkalmazni [Evtv. 33. (2)]. Számvitel tekintetében, vagyonmérleg és vagyon - leltár készítése a jogelőd és a jogutód vonatkozásában két alkalommal kötelező [Sztv (2)]. Egyfelől tervezet, a gazdasági társaság legfőbb szerve által meghatározott mérlegforduló napra, másfelől végleges, az átalakulás napjával, az átalakulást követő 90 napon belül. A vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálata kötelező [Gt. 73. (4)]. A végleges vagyonmér - leget és vagyonleltárt letétbe kell helyezni a cégbíróságnál [Sztv (1)]. Az egyéni cégnek az átalakulás napjával el kell készítenie a beszámolóját és le kell zárnia analitikus és főkönyvi nyilvántartásait [Sztv (3)]. Az átalakulás keretében történő vagyonszerzés ÁFA mentes, feltéve hogy [Áfa tv. 17. (2)]. A jogutód gazdasági társaság belföldön nyilvántartásba vett adóalany, kötelezettséget vállal, hogy a vagyonszerzésével kapcsolatos ÁFA jogok és kötelezettségek a szerzéstől kezdve jogutódként őt illetik/terhelik. Az egyéni cég tagját az elévülési időn belül egyetemleges felelősség terheli. A jog - utód gazdasági társaság a jogelődje nevére szóló számla birtokában gyakorolhatja az egyéni cég levonási jogát [Áfa tv (2)]. Társasági adó tekintetében az egyéni cég átalakulása nem minősül kedvezményezett átalakulásnak [TAO tv. 32/a ], emiatt speciális adóalap-korrekciók szükségesek. Nevezetesen a jogelődnél az adóalapot korrigálni kell a befektetett eszközök számviteli és adózási értékcsökkenése különbségével [Tao tv. 16. (2) a)], valamint az összevont átértékelési különbözet (+/-) az adózás előtti eredményt módosítja [Tao tv. 16. (2) d)]. Az elhatárolt veszteséget a jogutód továbbviheti a vagyon - mérlegből való vagyoni részesedése arányá - ban, a jogelőd továbbvihető vesztesége ennyi - vel csökken [Tao 17. (7)]. A jogelőd egyéni cégnek soron kívüli bevallást kell benyújtani a NAV-nak/önkormányzatnak a bevallással még le nem fedett időszakról az éves elszámolású adók esetében az átalakulást követő 90 napon belül [ART 33. (4)] (TAO, helyi iparűzési adó), a nem éves elszámolású adók esetében az átalakulást követő 30 napon belül [ART 33. (5)] (rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó stb.). A jogutód gaz - dasági társaságnak az átalakulást követő 30 napon belül társasági adó előleget [ART 33. (8)] és innovációs járulék előleget [Atv. 5. (5)] kell bevallania. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Elfogadták a jövő évi adótörvény csomagot Az Országgyűlés megszavazta a 2012-es adótörvényeket. A zárószavazást megelőzően is számos módosító indítvány érkezett a csomaghoz, így több ponton módosultak az eredeti tervek. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Adóalap-kiegészítés rendszere ( szuperbruttó ) 2012-től az adójóváírás intézménye megszűnik. Adóalap-kiegészítést nem kell alkalmazni az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részére, ami havi 202 ezer forint jövedelemnek felel meg. Az összevont adóalapba tartozó jövedelem ezt meghaladó része után az adóalapkiegészítés mértéke változatlanul 27 százalék. A szabállyal összhangban újra változnak a magánszemély által teendő nyilatkozat és az adóelőleg levonás szabályai. Béren kívüli juttatások átalakuló rendszere 2012-től szélesedik a Széchényi Pihenő Kártya rendszere, három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló alszámlából áll össze: szálláshely alszámla (legfeljebb 225 ezer forint összegű támogatás), vendéglátás alszámla a meleg étkeztetésben (legfeljebb 150 ezer forint összegű támogatás) és szabadidő alszámla (legfeljebb 75 ezer forint összegű támogatás) januárjától megszűnik a 2011-ben használatos étkezési utalvány. Helyette a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító ún. Erzsébet-utalvány adható havi 5 ezer forintot meg nem haladó értékben béren kívüli juttatásként a munkavállalók részére, amelyet január 1-jétől a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsát ki. Az Erzsébet utalvány december 31-ig melegkonyhás vendéglátó - helyeken étkezési szolgáltatás vásárlására is felhasználhatóak. Emellett munkahelyi (üzemi) étkeztetést is juttathat a munkáltató havi 12, 500 forintot meg nem haladó értékben a telephelyén működő étkezőhelyen, vagy az ott beváltható munkáltató vagy az étkezőhely üzemeltetője által kibocsátott utalvány formájában. Kikerül a béren kívüli juttatások köréből az internetszolgáltatás biztosítása, de a többi juttatás változatlan formában adható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, stb.), azzal hogy az adóteher összességében növekszik, az szja teher mellett 10% eho is terheli a juttatást. Cafeteria keret Fontos, hogy 2012-től újra bejön a cafeteria keret, amely szerint évi maximum 500 ezer forintig nyújtható béren kívüli juttatás. Az efölötti juttatások, még ha meg is felelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, egyes meghatározott juttatások címén adókötelelesek (1,19 szorzóval számított adóalapra 16% és 27% eho fizetendő). Egyes meghatározott juttatások Kibővül az egyes meghatározott juttatások köre, és újra bejön a minden munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon nyújtott, ténylegesen is elérhető juttatás fordulat, amely biztosítja, hogy szabályzat alapján megadott keret terhére bármilyen, egyébként külön nem nevesített juttatás is egyes meghatározott juttatásként a kifizető adófizetési kötelezettsége mellett adható. Üzletpolitikai célú árengedmény, juttatás, szóróajándék Habár a kezdeti tervek szerint az üzletpolitikai célú juttatások alapvetően változtak volna (Szja melléklet 8.14 pontja), az elfogadott törvénycsomag azonban mégsem módosít ezen a ponton. Lényeges változás azonban, hogy a szóróajándék minimálbér 1%-ában történő korlátozása megszűnik, azaz minden adómentesnek és üzleti ajándéknak nem minősülő üzletpolitikai célú ajándék adható egyes meghatározott juttatásként (kifizetőt terheli az adókötelezettség). Reprezentáció, üzleti ajándék A reprezentáció és üzleti ajándék kikerül a társasági adó hatálya alól és újra személyijövedelemadó-kötelezettség alá esik egyes meghatározott juttatás jogcímén értékhatártól függetlenül (megszűnik az adómentesség). Adómentesség csak egyes kedvezményezett kifizetői kör esetében alkalmazható (pl. a juttató alapítvány, társadalmi szervezet, stb.) Egyéb esetében a juttatás értékének 1,19- szeresét 16 százalék szja és 27 százalék EHO terheli. Eltérő üzleti évesek 2011-ben kezdődő teljes adóévükben a régi szabályokat alkalmazzák. Végtörlesztéshez adott munkáltatói támogatás adómentessége A jövedelem megállapítása során nem kell figyelembe venni a munkáltató által végtörlesztéshez nyújtott 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó összegű támogatást, valamint adómentes a kamatmentesen ilyen célra juttatott kölcsön kamatkedvezménye. Az adómentes támogatás meghatározott feltételek szerint a már teljesített végtörlesztésre is igénybe vehető február 28-ig. Egyéb változások Dr. Borsy János ügyvéd A külföldi pénznemben keletkezett kiadás forintra történő átszámításakor a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni. Újra adómentesen adható külföldi napidíj 30%, de maximum 15 euró/nap összegben. Adómentes 2012-től kezdődően az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem, amennyiben az értékesítésből származó bevétel nem haladja meg a 600 ezer forintot, illetve to - vábbra is adómentes a jövedelem 200 ezer forintig. Magánszemély a lakás bérbeadásából származó bevételéből levonhatja az általa egy másik településen bérelt és ugyanazon évben ténylegesen és igazoltan megfizetett bérleti díjat, amenynyiben a bérlet hosszú távú és költséget a magánszemély nem számolja el bevétel terhére. A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni az átvállalt kamarai tagdíj összegét amennyiben a magánszemély tevékenységét szakmai kamara tagjaként folytatja. A pályakezdő fiatalok, valamint az 50 éven felüli munkanélküliek foglalkoztatási kedvezménye is módosul. Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 17

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Pontosításra került számos fogalom és alkalmazási feltétel a családi kedvezmény érvényesítéséhez kapcsolódóan. Áttérés a hatályos statisztikai nomenklatúrára: december 31- én hatályos TESZOR és TEÁOR besorolási rendet kell irányadónak tekinteni. SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ A munkáltatói társadalombiztási járulék megszűnik, helyette ún. szociális hozzájárulási adót kell fizetni a munkáltatóknak, amely továbbra is 27%. A nemzetközi szabályok alkalmazásában azonban ez az adó továbbra is a szociálpolitikai megállapodások, és nem a kettős adó egyezmények hatálya alá fog tartozni. A szabályok egyebekben alapvetően nem változnak majd. Bérkompenzáció A munkabérek elvárt emeléséért a törvény adókedvezményt biztosít, amelyet a foglalkoztatók a megadott feltételek fennállása esetén adóvisszatartás formájában vehetnek igénybe a szociális hozzájárulási adóból. A kedvezmény a bruttó bér 21,5 százaléka 75 ezer forint havi bruttó jövedelemig (de legfeljebb havi 16,125 forint lesz jövőre), efelett csökkenő mértékű. Az adókedvezmény átmeneti jellegű és 2013-ban mértéke már alacsonyabb: a bruttó bér 16 százaléka (75 ezer forintig) illetve maximum havi 12 ezer forint. TB JÁRULÉK Egyéni egészségbiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék A foglalkoztatott által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 százalékponttal, 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó illetve társas vál lalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6390 forintra (napi 213 forint) emelkedik. Szélesedő járulékalap A főállású vállalkozóknál miminum egészségbiztosítási- és munka - erőpiacijárulékalap kerül bevezetésre a minimálbér másfélszeresének megfelelő összegben. A nyugdíjbefizetések minimális alapja a minimálbér, illetve a garantált bérminimum marad. Járulékfizetési felső határ A járulékfizetési felső napi határa jövőre 21,000 forintról 21,700 forintra nő. Biztosítottak körének bővülése 2012-től a biztosítottak körének bővítése céljából azok a nem munkaviszony keretében foglalkoztatott ügyvezetők is társas vállalkozónak minősülnének, akik eddig megbízási jogviszonyban látták el az ügyvezetői feladatokat. A minimális járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség így rájuk is vonatkozik a jövőben. Megszűnő mentességek Szintén a járulékalap szélesítése jegyében jövőre megszűnik egyes jövedelmek (végkielégítés, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás) egészségbiztosítási járulék alóli mentessége. EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A kifizetőt 10%-os EHO fizetési kötelezettség terheli 2012-től a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után (azaz a juttatás 1,19-szerese után). A százalékos EHO alapja kamatkedvezmény esetén az adólap, azaz a kamatkedvezmény 1,19-szerese. TÁRSASÁGI ADÓ Veszteségelhatárolás A veszteségelhatárolás lehetőségét jelentősen korlátozza a ben hatályba lépő szabályozás, amely a következőket jelenti: Elhatárolt veszteséget csak a veszteség figyelembe vétele nélkül számított adóalap maximum 50 százalékáig lehet felhasználni. (Ez a korlátlan veszteség elhatárolást nem befolyásolja, csak an - nak igénybevételét húzza el több évre) Jogutód csak abban az esetben jogosult a jogelőd veszteségét felhasználni, ha a többségi tulajdonos személye az átalakulással nem változik, és ajogutód a jogelőd tevékenységét legalább 2 naptári éven keresztül folytatja. Nem lehet cégvásárlással automatikusan veszteség-felhasználási lehetőséget szerezni. A tervezethez képest ugyan enyhült a korlá - tozás, de fontos, hogy a jövőben cégvásárlást követően a megvá - sárolt társaság csak akkor jogosult felhasználni a veszteséget, ha (1) az akvizíció piacszerzés (azaz a törvény szövege szerint a társaság a tevékenységet legalább 2 évig folytatja, és abból árbevételt szerez); vagy (2) a cégvásárlás csoporton belüli (azaz törvény szövege szerint a többségi befolyást szerző a megelőző két adóévben folyamatosan kapcsolt viszonyban állt a társasággal); vagy (3) a társaság vagy a többségi tulajdont szerző cég részvényei legalább részben tőzsdén forgalmazottak. Bejelentett immateriális jószág kedvező adózása A bejelentett részesedéshez hasonlóan adómentes lehet az immateriális javakon elért árfolyamnyereség, amennyiben hasonlóan a bejelentett részesedéshez a megszerzést 60 napon belül bejelenti a társaság az adóhatósághoz, azt legalább egy évig a könyveiben tartja. Feltételes adómentesség érhető el az értékesítés árfolyamnyereségén, ha ugyan bejelentés nem történt (pl. korábbi években történt megszerzéskor), de az adómegtakarítást lekötött tartalékként tartja nyilván a társaság, és azt három éven belül újabb immateriális jószág megszerzésére használja fel. Alultőkésítés Alultőkésítési szabályok 2012-től kiterjednek a kamatmentes kötelezettségekre, ha az adózó a kamat szokásos piaci mértékével a transzferár szabályok alapján csökkenti adóalapját. Ugyanakkor az adóalap növelő összeg számításakor a kötelezettségeket csökkenti a befektetett eszközök között kimutatott pénzkövetelések állománya. Termőföldből átminősített ingatlanvagyon extra adóztatása A termőföldből átminősített ingatlanvagyonon szerzett nyereséget kívánja többszörösen adóztatni a 2012-es szabályozás a személyi jövedelemadóban analóg módon működő új jogcím szerint. Az ilyen ingatlanon szerzett jövedelemnek akár az ingatlan, akár a cég kerül eladásra a törvény által megadott szokásos eredményt (ingatlan/részesedés bekerülési értékének a tartási időszakra számított napi 0,3 százaléka) meghaladó részével kétszer is meg kell növelni az adóalapot, azaz ezen meghaladó részre az adóteher háromszoros. Egyéb változások Bejelentett részesedés fogalmának pontosítása, a bejelentésre nyitva álló határidő itt is 30 napról 60 napra nő; Saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység definiálása a megjelent jogértelmezésekkel összhangban; Kedvezményezett átalakulás szabályainak pontosítása; Szabályozott ingatlanbefektetési vállalkozás kapcsolt bevételére nem vonatkozik az adómentesség; Adománnyal kapcsolatos adminisztrációegyszerűsítés; Jogszabályon alapuló ingyenes juttatások elismert költségnek minősülnek. HELYI ADÓK Települési adó A korábbi tervekkel ellentétben nem vezeti be a Javaslat a telepü - lé si adót, marad a helyi iparűzési adó és más helyi adók korábbi rendszere. Egyéb változások Tartalmi változást nem eredményező módon változnak az adóalap meghatározáshoz kapcsolódó fogalmak (árbevétel, közvetített szolgáltatás); Egyes telekadóra vonatkozó törvényi mentességek megszűnnek, illetve kiterjesztésre kerül a telekadó tárgyi hatálya: a telekadó a külterületi telekre, valamint az építménnyel lefedett telekre is kivethető. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Adókulcs változás január 1-től kezdődően az áfa kulcs általános mértéke 27 százalékra növekszik. Az úgynevezett időszaki elszámolású ügyletekre (Áfa tv. 58. ) átmeneti rendelkezést tartalmaz a törvény. Ennek megfelelően a teljesítési időpont (esedékesség napja) szerint már 2012-ben teljesülő ügyleteknél az alkalmazandó adómérték attól függ, hogy az elszámolás melyik időszakra vonatkozik. A 2012-re átnyúló ügyletek esetén a naptári napok alapján meg kell osztani az időszakot két részteljesítésre. Áfa levonás személyautó bérlete után Lényeges változás, hogy a személygépkocsi bérletét terhelő áfa január 1-től kezdődően levonható lesz az üzleti használat arányában. Az adólevonást alátámasztandó, az üzleti használat és magánhasználat arányáról nyilvántartást kell vezetni. Egyéb változások A tárgyi eszközökkel kapcsolatos arányosítási kötelezettséget (ingóságok esetén 60 hónap, míg ingatlanok esetén 240 hónap) a beszerzés évéhez és nem a beszerzés időpontjához kell viszonyítani, a levonási hányadot évenként kell felülvizsgálni, és csak azokban az években, amikor a tárgyi eszköz a naptári év teljes időtartalmában az adóalany használatában van. Láncügyletek esetében csak a közbenső szereplő részére lehe - tőség, hogy a törvényi vélelmet (mely szerint beszerzőként jár el) megdöntse és bizonyítsa, hogy értékesítőként vesz részt az ügyletben. Pontosításra került, hogy mikor minősíthető egy adóalany mezőgazdasági tevékenységet végzőnek. A jövőben az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott számla alkalmazásához szükség lesz a számlabefogadó bele - egyezésére. Belföldön számla kiállítási kötelezettsége lesz annak az adó alanynak is, akinek még ha belföldön kívül is letelepedett az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett székhelye, vagy állandó telephelye belföldön van. Az Adóhatóság a honlapján közzéteszi, hogy melyek azok az adóalanyok, akik ingatlan értékesítésre adókötelezettséget választottak. Amennyiben kapcsolt felek közötti tranzakcióban a szokásos piaci ártól aránytalanul eltérő ár miatt adóalap módosítási kötelezettség terheli az adóalanyt, úgy az adóalap korrekciót a levonási hánya dos számításakor is figyelembe kell venni. Pontosításra kerül a közhatalmi tevékenység fogalma és kibővül a jogutódlással történő megszűnés esetköre, a költségvetési szervek átalakításával. Az adminisztratív feladatok egyszerűsödését eredményezi, hogy kibővül azon esetek köre, amikor a számla módosítása miatt nem kell az adóalanyoknak önellenőrzést végezniük. A főszabály alól kivételként került megfogalmazásra, hogy a fordított adózás alá eső egyes szolgáltatások kapcsán átvett előleget nettó összegnek kell tekinteni és az áfát erre az összegre kell felszámítani (korábban a fordított adózás alá eső ügyletek esetében nem keletkezett adófizetési kötelezettség). Az adómérték megváltozása miatt a pénztárgépeket február 29-ig kell átállíttatni. VÁM 2012-től az egységes ügyfélnyilvántartó rendszer eredményeként már a vámhatóság is hozzáfér az adóhatóság által nyilvántartott adatokhoz. Ennek megfelelően a megbízható vámadós feltétel vizsgálatához már nem kell az adóhatóságtól külön igazolást bekérni. Egyéb változások Jövőre a Vámtörvény helyett az ART szabályozza a vámazonosító szám (VPID) kiadásának feltételeit. A külföldi vámhatóság mellett az engedélyes is rendelkezésre bocsáthatja az EK végrehajtási rendelet 30/A mellékletének 7. táblázatában meghatározott adatokat. Amennyiben az adóalany rendelkezik a Vámtörvény szerinti áfa biztosítása alóli mentességgel, úgy az egységes engedély kiadásánál ezen feltétel vizsgálata már nem szükséges. JÖVEDÉKI ADÓ Legfontosabb változások A természetes személyek által saját fogyasztásra végzett sör, bor és pezsgő előállítása nem minősül jövedéki termék belföldi előállításának, így háztartásonként évi 1000 liter mennyiségig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett, a fent említett italok előállítása mentesülne az adóraktári kötelezettség alól. A fuvarozók által a kereskedelmi gázolajhoz kapcsolódóan visszaigényelhető jövedéki adó összege a tervezett 19,5 Ft/l helyett 17 Ft/l. A sör adóalapja hektoliterenkénti Balling-fok helyett hektoliterenkénti alkoholfokra változik. A kisüzemi sörfőzdékre 50 százalékos, kedvezményes adómérték lenne alkalmazandó. Továbbá az ilyen típusú főzdék terheinek csökkentése érdekében a jövedéki biztosíték összege 1 millió forintról 500 ezer forintra csökken. Az új szabályozás ezenfelül előirányozza, hogy a sörfőzdét üzemel - tető vállalkozások mentesüljenek a független könyvvizsgáló által hitelesített mérleg készítésének követelménye alól. ADÓZÁS RENDJE Bejelentési kötelezettség 2012-től a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség egy új elemmel bővül, a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnéséről is értesíteni kell az adóhatóságot. Angol, német, francia nyelvű iratok elfogadása Az adóhatóság 2012-től kizárólag azokról az iratokról (számla, bizonylat, szerződés, transzferár nyilvántartás, egyéb dokumentum) kérhet szakfordítást, amelyek angol, francia vagy német nyelvtől eltérő idegen nyelven állnak rendelkezésre. Tartós feltételes adómegállapítás Módosulnak a feltételes adómegállapítás szabályai. Új elem az ún. tartós feltételes adómegállapítás, amely társasági adót érintően kérhető (a tervekkel ellentétben illetékre nem), és három éves időtar- 18 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 19

11 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális tamra jogszabályváltozás esetén is hatályban marad (amennyiben az alkalmazottak létszámára és/vagy mérlegfőösszegre vonatkozó követelmények teljesülnek). Az eljárás során az adózók a sürgősségi elbírálás lehetőségével is élhetnek. Bevezetésre kerül a keretkérelem fogalma, amely több, gazdasági célját tekintve össze nem függő, de adókövetkezményeiket tekintve hasonló vagy azonos jövőbeni ügyletet tartalmazó kérelem. Szigorodó szankciók Amennyiben az adóhiány a bevétel eltitkolásával, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, a kapcsolódó adóbírság mértéke 2012-től az adóhiány 200%-a lesz. Emelkedik az iratmegőrzési kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó mulasztási bírság maximális mértéke (általános esetben 1 millió Ft, nyomdai úton előállított számlák esetén hiányzó számlánként 500 ezer Ft). A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségüket ismételten elmulasztó adózók nyilvántartásonként 4 millió Ft-ig lesznek büntethetőek. Az ugyanazon nyilvántartást érintő mulasztás esetén a bírság mértéke az első esetben kiszabott bírság négyszereséig terjedhet. Fellépés az adóelkerülés és a feketegazdaság ellen Az adózás rendjéről szóló törvénybe illesztett új eljárások segítik az adóhatóságnak az adóelkerülés és a feketegazdaság visszaszorítása érdekében folytatott küzdelmét: Új fogalom az egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés. Az adóregisztrációs eljárásként az adóhatóság az adószám megállapítása előtt kiszűri a kockázatos magatartást tanúsító személyeket. Bevezetik a fokozott adóhatósági felügyeletet, amelynek célja, hogy kockázatelemzést követően kiválasztott, adózási szempontból kockázatosnak ítélt adózók működésük első időszakában folyamatos adóhatósági felügyelet mellett működjenek. Bizonytalan adójogi helyzet A jövő évtől lehetőség nyílik arra, hogy az adózók bizonytalan adójogi helyzetre vonatkozó bejelentést tegyenek az adóhatóság felé. A jogszerűen és jóhiszeműen tett bejelentéssel az adózó mentesül az adóbírság megfizetése alól, ugyanakkor az adóhiány és késedelmi pótlék megfizetése alól nem. A bejelentés melynek alapjául szolgáló indokokat, dokumentumokat ügyvéd, adótanácsadó vagy adószakértő által ellenjegyzett jegyzőkönyvbe kell foglalni díjköteles. Rosszhiszemű bejelentés esetén (nyilvánvalóan téves jogértelmezés) mulasztási bírság szabható ki. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ ( CHIPSADÓ ) Új chipsadó köteles termékek Termékadó kötelessé válnak az ízesített sörök, az alkoholos frissítők, a cukrozott kakaópor, továbbá bizonyos alacsony gyümölcs-, de magas cukortartalmú szörpök és lekvárok is. Az előzetes hírekkel ellentétben a kávé nem került az adóköteles termékek közé. Az említett termékek után fizetendő chipsadó mértéke az alábbi: ízesített sörök, alkoholos frissítők: 20 Ft/liter, cukrozott kakaópor 70 Ft/kg, szörpök: 7 Ft/liter, lekvárok: 500 Ft/kg Adómérték-emelés Az üdítőitalok után fizetendő termékadót literenként 2 Ft-tal emelik, az adó mértéke így 5 Ft/literről 7 Ft/literre nő. Az adómérték a cukrozott készítmények után 100 Ft/kg-ról 130 Ft/kg-ra, sós snackek és ételízesítők esetében pedig 200 Ft/kg-ról 250 Ft/kg-ra emelkedik. Jelentősen módosul az energiaital fogalma, amelyet 2012-től a taurin és metil-xantint tartalma alapján kell minősíteni: adóköteles az, amelynek metilxantin tartalma meghaladja a 1 mg/100 ml, illetve taurin tartalma 100 mg/100 ml mennyiséget. Előrecsomagolt terméknek minősülnek azok a termékek is, melyeket darabonként becsomagolva, jellemzően nagyobb kiszerelésben kap meg a kereskedő, és darabonként vagy kimérve értékesít tovább a vevői részére. BALESETI ADÓ Új adókötelezettségként jelenik meg az ún. baleseti adó, amelyet a biztosítónak kell beszedni. Az adó alanya a gépjármű üzemben tartója, alapja a kötelező felelősségbiztosítás éves díja lesz, mértéke pedig 30 százalék. ILLETÉK Kedvezményes illetékmérték alkalmazásának szabálya A 2012-ben hatályba lépő törvény egységesíti az ingatlanforgalmazók és az ingatlanok pénzügyi lízingjét végző vállalkozók által igénybe vehető 2 százalékos kedvezményes illetékmérték igénybe vételi feltételeit: a pénzügyi lízinget végzőkre is vonatkozna a tevékenységkorlátra vonatkozó szabály, azaz esetükben is feltétel, hogy az ingatlan tulajdonjogának megszerzését megelőző adóév nettó árbevételének legalább 50 százaléka az adott tevékenységből származzon. Ez a feltétel a gépjárművek, pótkocsi megszerzésének illetékmentességekor is alkalmazandó. Illetékszámítás módja gépjármű megszerzésekor Növekszik az illeték mértéke gépjármű megszerzése esetén. Az illeték összegét nem a gépjármű hengerűrtartalma, hanem annak kora és teljesítménye alapján kell meghatározni. Eljárási illetékmértékek változása Emelkedik továbbá számos eljáráshoz kapcsolódóan az eljárási illeték mértéke (például első fokú közigazgatási hatósági eljárás, első fokú polgári peres eljárások illetéke, fellebbezés, felülvizsgálat stb.). CÉGAUTÓADÓ Változó adómértékek 2012-től a jelenlegi adómérték (a gépjármű hengerűrtartalmától függően 7000 Ft/hó vagy Ft/hó) helyett a teljesítmény és a környezetre gyakorolt hatását mérő környezetvédelmi osztály-jelzése alapján kell a jövőben kiszámítani a havi adóterhet, az alábbiak szerint. INNOVÁCIÓS JÁRULÉK A Törvény alapján megszűnnek az innovációs járulék éves bruttó összegét csökkentő tételek (saját tevékenységi körben végzett kutatásfejlesztés és a nonprofit kutatóhelytől a saját tevékenységhez megrendelt kutatás-fejlesztés közvetlen költsége). Bővül továbbá az adófizetésre kötelezettek köre, mivel a Törvény a Társasági adóról szóló törvény definíciójához hasonlóan a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény egészének figyelembevételével határozza meg a mentesíthető kis- és középvállalkozások fogalmát. Fentiek csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául személyes, előzetes konzultáció nélkül. Itt a cafeteria rendszerek átdolgozásának ideje JUTTATÁSI ELEMEK ADÓMÉRTÉKE Alapvetően jövő évtől is megmarad az adómentes elemek szűk köre mellett a cafeteria rendszerbe beemelhető juttatások két nagy kategóriája. Ezek adóterhének változását, számítását mutatja be a következő táblázat 2011/2012-es összehasonlításban. Széchenyi Kártya 2012-től szélesedik a Széchényi Pihenő Kártya rendszere (SZÉP Kártya), három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló alszámlából áll össze: szálláshely alszámla (legfeljebb 225 ezer forint összegű támogatás); vendéglátás alszámla a meleg étkeztetésben (legfeljebb 150 ezer forint összegű támogatás) és szabadidő alszámla (legfeljebb 75 ezer forint összegű támogatás). Erzsébet-utalvány 2012 januárjától megszűnik a 2011-ben használatos étkezési utalvány. Helyette a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító ún. Erzsébet-utalvány adható havi 5 ezer forintot meg nem haladó értékben béren kívüli juttatásként a munkavállalók részére, amelyet január 1-jétől a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány bocsát ki. Az Erzsébet utalvány december 31-ig melegkonyhás vendég látó - helyeken étkezési szolgáltatás vásárlására is felhasználhatóak. Munkahelyi étkeztetés Emellett munkahelyi (üzemi) étkeztetést is juttathat a munkáltató havi forintot meg nem haladó értékben a telephelyén működő étkezőhelyen, vagy az ott beváltható munkáltató vagy az étkezőhely üzemeltetője által kibocsátott utalvány formájában. Irodaházban működő éttermek esetében mivel az nem kizárólag a munkáltató munkavállalóit látja el ehelyett a juttatás helyett a SZÉP kártya vendéglátás alszámláját javasolt alkalmazni. EHO A BÉREN KÍVÜLI HOZ- ZÁJÁRULÁS ELEMEIRE Drágulnak a béren kívüli juttatások, mivel a kifizetőt a fenti táblázatban ismertetettek szerint 10%-os EHO fizetési kötelezettség terheli 2012-től az ilyen juttatás adóalapként meghatározott összege után (azaz a juttatás 1,19szerese után). Cafeteria keret Fontos, hogy 2012-től újra bejön a cafeteria keret, amely szerint évi maximum 500 ezer forintig nyújtható béren kívüli juttatás. Az efölötti juttatások, még ha meg is felelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, egyes meghatározott juttatások címén adókötelelesek (1,19 szorzóval számított adóalapra 16% és 27% eho fizetendő). Egyes meghatározott juttatások Kibővül az egyes meghatározott juttatások köre, és újra bejön a minden munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon nyújtott, ténylegesen is elérhető juttatás fordulat, amely biztosítja, hogy szabályzat alapján megadott keret terhére bármilyen, egyébként külön nem nevesített juttatás is egyes meghatározott juttatásként a kifizető adófizetési kötelezettsége mellett adható. Végtörlesztéshez adott munkáltatói támogatás adómentessége szeptember 29-től hatályos az szabály, hogy a jövedelem megállapítása során nem kell figyelembe venni a munkáltató által deviza jelzáloghitelek végtörlesztéséhez nyújtott 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó összegű támogatást, valamint adómentes a kamatmentesen ilyen célra juttatott kölcsön kamatkedvezménye is. Az adómentes támogatás meghatározott feltételek szerint a már teljesített végtörlesztésre is igénybe vehető február 28-ig meghatározott feltételek mellett. Mivel a munkavállalóknak legkésőbb december 31-ig be kell jelenteniük a végtörlesztés szándékát, jó ha már addig értesülnek arról, hogy például a cafeteria terhére számíthatnak-e ilyen támogatásra a munkáltatótól. A munkáltatók pedig felmérhetik, a munkavállalók ilyen irányú igényeit, és kidolgozhatják az igénybevétel procedúráját. Adómentes betegbiztosítás 2011-ig adómentesen adható kockázati élet és balesetbiztosítás mellett 2012-től adómentes betegbiztosítás is köthető a munkavállalók részére (SZJA tv. 1. számú melléklet 6.3 pontja), amely feltételezhetően népszerű cafeteria elem lehet a jövőben. Egyéb változások Kikerül a béren kívüli juttatások köréből az internetszolgáltatás biztosítása, de a többi juttatás változatlan formában adható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, stb.) 20 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 21

12 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális JUTTATÁSI ELEMEK, ADÓTERHEI ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKHATÁROK Összefoglalásként, illetve a könnyebb áttekintés kedvéért álljon itt egy tábla a különböző juttatási elemek adózásáról illetve azok értékhatáráról. Az árazás dilemmája A gyógyszertárvezetőkre nehezedő nyomás napjainkban megköveteli, hogy kiemelt jelentőséggel és érzékenységgel határozzák meg a patikákban található szabadáras készítmények árait. Vajon mi alapján tudja egy patikavezető eldönteni, hogy mi az az optimális ár, ami egyszerre elfogadható a betegek számára, de a patika gazdasági vezetése szempontjából a lehetséges profitot is maximalizálja? A feladat közel sem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Lehetőség az árkorrekcióra határozott meg novemberben. Az adatok alapján látható, hogy egy akció hatása érvényesült, de vajon a patika tényleg ennyire alul kívánta árazni a készítményt? A vizsgált időszakban a régióban tapasztalható átlagos bruttó fogyasztói ár elmarad az országos átlagtól. A vizsgált patika esetében a kiválasztott OTC termék bruttó fogyasz tói ára novemberben jelentősen alulmúlja a régiós átlagot. A régiós adatok ismeretével a patikavezető következtetni tud a régiós átlagos árrésre is, és ezáltal objektívebb környezetben tud ja értékelni a saját árképzését, valamint segítséget kaphat az árak optimális kialakításához, esetleg korrekciójához. A cafeteria rendszerek ki- illetve átdolgozásával kapcsolatban évről évre számtalan kérdés merül fel, különösen akkor, ha jelentős változások vannak a szabályozásban, illetve újabb juttatási elemek kerülnek a palettára. Felmerülő kérdéseik esetében szívesen állunk rendelkezésükre a részletszabályok ismertetésben, vitás pontok tisztázásában, hiszen fontos, hogy a lehetőségekhez mérten a legkedvezőbb és ellenőrzések kapcsán is védhető cafeteria rendszer készüljön 2012-re. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász Pest megyében és vonzáskörzetében főállású gyógyszerész vagy helyettesítő gyógyszerész (akár hétvégén is) állást keresek. Bármilyen megoldás érdekelne! Munkabér megbeszélés tárgyát képezi. Dr. Masznyik Géza szakgyógyszerész Mobil: / Forrás: IMS PTR adat, szeptember augusztus, bruttó fogyasztói ár, patikapanel minimum/maximum ár A vény nélkül kapható készítmények palettája évről-évre bővül, a betegek információ iránti igénye növekvő tendenciát mutat. A patikavezetőknek rendkívül sok információt szükséges naprakészen birtokolniuk ahhoz, hogy megfelelő és optimális választékot illetve készletet tartsanak. Mindezek mellett a vény nélkül kapható készítmények árazását is érzékenyen kell kezelniük, hiszen a szabadáras készítmények árképzéséért a patikavezető a felelős. Ez okozhatja azt a jelenséget, ami szerint az ország különböző pontjain ugyanannak a vény nélkül kapható készítménynek akár jelentősen különböző ára is lehet a fogyasztó számára. De vajon mi legyen az az ár, ami a régióban még elfo - gadott, de általa a patika biztosítani tudja a profit maximalizálását? Erre a kérdésre a választ csak úgy tudjuk pontosan megközelíteni, ha alapos ismeretekkel rendelkezünk. Az OTC készítmények beteg által kifizetett áraira vonatkozó vizsgálatok alapján több esetben tapasztal juk, hogy egy adott patika jóval az országos és a régiós átlag alatti árakon kí - nálja OTC készítményeit. A fenti ábrából látszik, hogy egy kiválasztott OTC termék esetén egy adott patika a régiós átlagnál jóval alacsonyabb árat Az árak meghatározásában szerepet játszik a patikus egyéni megítélése is, a gyógyszertárba betérő betegek által alkotott visszajelzések alapján. Mivel a szabadáras készítmények esetében a patikus felelőssége az árképzés, ezért elengedhetetlenül fontos az is, hogy objektív ismeretekkel rendelkezzen. Az IMS Kölcsönös Adatszolgáltatási Programjában való részvétel esetén az árazás versenyképességének megítélésben, és a készletszint optimális kialakításában is kaphat segítséget a patikus azáltal, hogy összehasonlíthatja saját patikai adatait a régiós és országos átlaggal egy könnyen használható internetes adatelemző felületen. Egy termék átlagos fogyasztói árának alakulása egy kiválasztott patikában, a régióban, valamint országosan Forrás: IMS PTR adat, március február, bruttó fogyasztói ár 22 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 23

13 Beköszöntő Gyógyszertár-működtetés március Siófok Hotel Azúr Életmûdíjasok Tisztelt Kolleganők és Kollega Urak! Kitüntetett figyelem övezi a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 17. alkalom - mal megrendezésre kerülő Gyógy szer tárműködtetés 2012 munkakonferenciáját. Érthető az érdeklődés, hiszen óriási a kihívás, miközben szűkülni látszik a mozgástér. A liberalizációs törekvések felszámolását követően a gyógyszerellátás a törvény erejénél fogva az egészségügyi ellátás szerves ré - sze, a gyógyszertár egészségügyi szolgálta - tó, népegészségügyi találkozópont. Mára egyértelmű az is, hogy a gyógyszerellátást a gyógyszerészek működtetik, így a szakmai biztonság garantált. Evidencia az is, hogy az egészségpolitika mind szakmai, mind gaz dasági okokból, szükségszerűen preferálja az alapellátást. Az alapellátásban a gyógyítás meghatározó eszköze a gyógyszeres terápia, így a gyógyszerész szerepe ebben a kérdésben meghatározó. Meglátásom szerint az alapellátási team (háziorvos, gyógyszerész, védőnő, szociális gondozó, házi gondozó, népegészségügyi szakértő) jelenleg legstabilabb szereplője a gyógyszerész. Óriási tehát a kihívás. Annak az ellátási szegmensnek a hatékonyságát tudjuk befolyásolni, amelytől elvárjuk a humánus, szakszerű, és lehetőleg az egészségi állapot teljes körű, költség-racionális helyreállítását, miközben együttműködésre késztetjük a beteget és lehetőségünk nyílik életvitelének befolyásolására is. Mindezeket a célkitűzése ket a Semmelweis Terv a gondozási protokollok előírásával taxatíve is deklarálja. Nyilvánvaló azonban, hogy a szakszerű, minőségi és biztonságos munkához a megfelelő feltételek biztosítása sem nélkülözhető. Szakmai téren a korábban indított programjaink garanciát nyújtanak az igényeknek megfelelő gyógyszerészi feladatok ellátására, problémákat vet fel viszont a gazdasági környezet kényszerű szűkülése. Ebben a helyzetben kell megoldásokat keresnünk arra, hogy a gyógyszerészi hivatás és elkötelezettség erejére apellálva áthidaljuk a kihívás és a mozgástér disszonanciáit. Gondol - juk át közösen helyzetünket, ismerjük meg lehetőségeinket és jelöljük ki a célkitűzésekhez vezető utakat. Ehhez a munkához hívom vala - mennyi gyógyszerész kollegámat, és a gyógyszertár-működtetésben részt vevő szerveze - tek képviselőit. A márciusi találkozásig üdvözlettel: Dr. Mikola Bálint elnök Programelőzetes március 02. (péntek) Boehringer Ingelheim (akkreditált továbbképzés) Telemedicina Telepharmacy aktualitások (akkreditált továbbkép zés) Hatóanyag-alapú gyógyszerrendelés Fórum március 03. (szombat) Egészségi állapot és az ellátórendszer összefüggései Európában Egészségügy és gyógyszerügy Szakma és gazdaság egyensúlya a gyógyszerellátás területén Humánerőforrás az egészségügyben Gyógyszergyártás és kereskedelem Szakhatósági tapasztalatok és változások a gyógyszerellátásban Támogatáspolitikai célkitűzések és finanszírozás Egészségpénztár gyógyszertár kapcsolatrendszer Fórum március 04. (vasárnap) évi adó-, társasági-, és munkajogi környezet Fórum MOSZ beszámoló közgyűlése Hódmezővásárhelyen a Szent István Gyógyszertár saját felújított ingatlanban eladó. tlagforgalom: 3,2 M Ft/hó. Érdeklődni a 06 (62) telefonszámon lehet munkaidőben, hétfőtől-péntekig. prof. dr. Nikolics Károly 1996 dr. Pap Endre 1996 dr. Lantosi István 1997 dr. Fodorné dr. Novák Alexandra 1997 dr. Mohr Tamás 1998 dr. Pávics László 1999 prof. dr. Erôs István 2000 dr. Simon Kis Gábor 2000 dr. Écsy Zoltán 2002 dr. Komáry Kázmér 2002 prof. dr. Vincze Zoltán 2003 dr. Szabó Sándor 2003 prof. dr. Stájer Géza 2004 prof. dr. Dick R. Gourley 2005 dr. Samu Antal 2005 dr. Csejtei Mariann 2006 prof. dr. Szász György 1998 dr. Mikola Bálint 2001 dr. Hankó Zoltán 2004 dr. Orbán István 2006 dr. Várszegi László 2006 prof. dr. Zalai Károly 2007 Mátyásné dr. Simon Zsuzsa 2007 dr. Váczi Józsefné 2008 dr. Baranyi Judit 2008 dr. Horváth Dénes 2009 dr. Varga Imre 2010 dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2011 dr. Dudits István Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 25

14 Melyik az ideális fogyókúra? Először is minden Kedves Olvasónak Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok! Eltelt az év legszebb családi ünnepe a Karácsony és sajnos mi is elteltünk. Szinte nincs olyan, főleg hölgy ismerősöm, aki ne mondaná sóhajtva, megint felszedtem egy pár kilót! Nem szeretném Önöket különböző divatos fogyókúrás receptekkel untatni, hanem inkább egy átfogó súlycsökkentő programot szeretnék átnyújtani. A súlycsökkentő program összeállítása előtt el kell döntenünk, hogy mennyit szeretnénk fogyni és mindezt mennyi idő alatt szeretnénk leadni. A testtömeg mutató, a TTM segítséget nyújt a túlsúly megállapítására. TTM= testsúly (kg)/ testmagasság négyzete (m 2 ) 18,5 25 = ideális = túlsúly 30 felett = elhízás (például: 55 kg-os, 165 cm magas nő TTM értéke: 20,2) A mérlegelés után jö - het a program összeállítása! Minden fogyókúra alapja a rendszeresség, vonatkozik ez az evésre és a mozgásra is. Az evés egy komplex jelenség, amely agyi, ízlelő, szagló és hormonális tényezők elegye. Talán mindenkivel előfordult már, hogy csak azért evett meg egy tábla csokoládét (egy lila-tejből készült, 100g-os csokoládé 544 kcal!), mert jobb kedve lett tőle, vagy azért evett egy ételből mert megkívánta. A kalória bevitelt csökkenteni kell, ugyanis az energiabevitel csökkentése nélkül nincs fogyás, de nem mindegy, hogy ez esetben az elfogyasztott étel tápanyagokban mennyire kiegyensúlyozott. A napi táplálékpiramis részei az összetett szénhidrátok, zöldségek, gyümölcsök, tej vagy joghurt, fehérjék és a zsír (ez utóbbi nem lehet több napi g-nál). Többször együnk keveset, az evés lehetőleg ülő helyzetben és nyugodt környezetben történjen. Hogy továbbra is a számok bűvöletében maradjunk! Az alapanyagcsere energiaszükséglet kiszámítása a következő: év közötti nőknél 08,7 x testsúly kg = alapanyagcsere energiaszükséglet év közötti férfiak 11,6 x testsúly kg = alapanyagcsere energiaszükséglet (például: 50 éves 70 kg-os nő energiaszükséglete 1438 kcal!) Nagyon meglepő, hogy a fenti számítások alapján mennyire alacsony egy átlagos felépítésű ember napi energiaszükséglete. Különösen annak tudatásban, ha tekintetbe vesszük azt, hogy egy átlagos ebédre megeszünk megközelítően 1000 kcal-t (például: 100g csirkesült 468 kcal, fejes saláta 17 kcal, 2 palacsinta 464kcal= 949 kcal és ez nem is egy lakoma) Mozgás esetén természetesen az energiaszükséglet megnövekszik, nőknél 1,6-szorosára, férfiaknál pedig 2,2-szörösére. A fogyókúra, vagyis a kalória redukció nem lehet veszélyes a szervezetre, jó közérzetet és jó egészséget kell biztosítania. Ennek érdekében fogyasszunk jó minőségű ételeket, táplálékkiegészítőket, vitaminokat. A folyadékfogyasztásra is ügyeljünk, legalább napi 2 liter ásványvizet igyunk meg. A lelki felkészülés is nagyon fontos tényezője a fogyásnak. Tűzzünk ki reális, megvalósítható és hosszú távú célokat magunknak a fogyás érdekében. A testmozgás, azaz energia leadás a program harmadik pillére. Nem a mozgás erőssége, hanem annak rendszeressége a lényeg, az izomtömeg rendszeres és mérsékelt megmozgatása. A napi testmozgás a hosszú távú siker záloga! Semmilyen súlycsökkentő program nem használ, ha nem változtatunk helytelen életmódunkon és táplálkozási szokásainkon. A Nagy Feró által elhíresült mondatot átfogalmazva, 8 óra munka, 8 óra sport-szabadidő és 8 óra pihenés, lenne az ideális jó közérzetünk, de főleg a jó egészségünk érdekében. A fentiek figyelembe vételével, akkor a legeredményesebb a fogyókúrás program, ha egyénre szabott, a kornak, az alkatnak és a napi tevékenységeknek megfelelően van összeállítva. Tehát eb - ben az esetben nincs általános recept, csak szempontok melyeket figyelembe kell venni. 1. célkitűzés 2. étrend összeállítása 3. testmozgás 4. 5-szöri étkezés 5. önfegyelem 6. az elért eredmény megtartása A következő cikkben a fogyókúra kiegészítéseként alkalmazott különböző testkezelésekkel szeretném Önöket megismertetni. Még egyszer kívánok Önöknek a 2012-es esztendőre jó egészséget és sikereket! Barabás Éva Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Sajtófigyelő Nyitott szemmel! Meghatározzák a támogatott kezelések körét a csehek A cseh kormány az egészségügyi reform keretében meg fogja határozni, mely orvosi kezelések minősülnek túlságosan drága luxusnak, és az orvosoknak a reális ár figyelembevételével kell megválasztaniuk a kezelési módszert. Leos Heger egészségügyi miniszter egy bizottságot állított fel, amely februárban kezdi meg munkáját, és amelynek feladata az lesz, hogy értékelje az új kezelési módszerek hasz nosságának és költségeinek arányosságát. Először egy pilot projektet hajtanak végre, és 2013-tól fog életbe lépni az új rendszer. Ennek értelmében a jövőben először szakértők fogják értékelni az új eszközöket és kezeléseket, ezt követően pedig eldöntik, hogy a cseh kormány tudja-e finanszírozni vagy sem. A WHO szerint az új egészségügyi technológia csak akkor kifizetődő, ha az általa biztosított legalább egy év jó minőségű emberi élet nem kerül többe az egy főre jutó GDP háromszorosánál. Csehországban az egy főre jutó GDP jelenleg 1092 millió cseh korona ( Ft). Ugyanakkor az új rendszer nem azt fogja jelenteni, hogy egy nagyon drága kezelés automatikusan luxussá válik, amely a hétköznapi ember számára nem lesz elérhető. Pavel Horak, a VZO (Általános Egészségbiztosítási Társaság) állítása szerint a sclerosis multiplex elleni biológiai gyógyszereket például továbbra is fedezni fogja az egészségbiztosítás. Horak azt is hozzátette, hogy mindenkinek jogot kell biztosítani arra, hogy kiegészítő biztosítást kössön az egészségbiztosítás által nem fedezett szolgáltatásokra. Forrás: ESKI ( ) Szócska Miklós nem tudott a dupla fizetésről Az ATV Egyenes beszéd című esti műsorában Szócska Miklós többek között arról beszélt, hogy nem tudta, pontosan milyen konkrét feltételek mellett lehet alkalmazni külföldi orvosokat. Mindezt azzal kapcsolatban nyilatkozta, hogy egy, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott rendelet szerint a magyar orvosok átlagos fizetésének kétszeresét, legalább havi 240 ezer forint bért kell adni a harmadik ország - ból Magyarországra érkező orvosnak Az egészségügyi állam titkár hozzátette: ha lenne ennyi pénz, azt a magyar orvosoknak adnám. Forrás: ATV ( ) Vissza kell fizetniük a támogatást? Tízmilliárd forintot visszavesz a kórházaktól a kormány abból a 27 milliárd forintos keretből, amelynek szétosztásáról december 29-én jelent meg a 163. Magyar Közlönyben a 337/2011-es rendelet. A helyzet pikantériája, hogy a rendelet szerint ugyanakkor az összeget a lejelentett teljesítményük alapján (nem pedig az adósság nagysága) szerint osztották szét a kórházak között. Szócska Miklós ennek kapcsán elmondta, hogy a 27 milliárd forint felosztásáról is szó volt, ám arra az újságírói kérdésre, hogy valóban vissza kell-e fizetni a pénzt az érintett intézményeknek, csak annyit válaszolt, hogy a pénz mindenképpen az egészségügyben marad. Értesülések szerint mintegy kéttucat kórháznak, köztük két egyetemnek is vissza kell fizetnie körülbelül tízmilliárd forintot az OEP-nek. Forrás: Népszabadság ( ) Már 30,5 milliárd forint van az egészségügyiek béremelésére A bérrendezésre fordítható forrás egyrészt a népegészségügyi termékadó 15 milliárd forintjából illetve az Új Széchenyi Terv 15,5 milliárd forintjából tevődik össze. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy fenntartható bérrendezést szeretne, tehát az egyeztetéseken olyan ja vasla tokat, szabályterveket kíván megtárgyalni, amelyek hosszú távon biztosítják az ágazat dolgozóinak bérét. Ennek kapcsán megemlítette azt is, hogy a 30,5 milliárd forinton felül a hatékonyság javulásából még 10 milliárd Ft forrás várható a bérrendezésre. Szócska Miklós emlékeztetett arra is, hogy tavaly év végén a pozitív folyamatoknak köszönhetően összesen 65,5 milliárd forintot tudtak szétosztani az ágazatban, többek között a kórházak lejárt tartozásainak rendezésére. Forrás: Weborvos ( ) Éger: így még több orvos fog tiltakozni Mint ismeretes az egészségügyről szóló törvényt december 30-án módosították a vízi közmű törvénnyel, így a szövegben katasztrófa helyett egészségügyi válsághelyzet szerepel. Az államtitkárság véleménye szerint csak formalitásról van szó, a Magyar Orvosok Szövetségének (MOSZ) viszont az a véleménye, el akarják lehetetleníteni a tiltakozó akciókat. Az InfoRádiónak úgy nyilatkozott a Magyar Orvosi Kamara elnöke: valamennyire a MOSZ akcióját is ellehetetleníti a jogszabályváltozás, ám a rezidens szövetség által kezdeményezett akciókat méginkább. Éger István úgy véli, a szlovák helyzethez annyiban hasonlít a mostani, hogy a rendszerre olyan szabályokat erőltetnek rá, amelyek nem titkolt célja, hogy egy esetleges tömeges felmondás bekövetkeztekor, jogi felhatalmazás mentén a hatóságok az orvosokkal szemben kényszerítőleg járhassanak el. Éger István úgy gondolja, ez a jogszabály nem alkalmas az önként vállalt túlmunka megtagadására, mert egyénekhez kötött jogról van szó, és ha több ezren is megtagadják a túlórázást, ilyen sok embert nem le het megbüntetni. A MOK elnöke nem fűz hozzá nagy reményeket, hogy a törvényt vissza lehetne finomítani. Meglátása szerint ugyanis a törvényben szereplő fogalmak, és a mögéjük tartozó hatósági lehetőségek változtatása olyan játéktér a hatalom számára, amivel könnyedén támadhatja a rezidenseket. Forrás: HVG Online ( ) Megvan a hepatitis C elleni oltóanyag? A Science Translational Medicine című szaklapban, a munkában részt vevő két kutatócsoport mutatja be, hogyan azonosították a megfelelő csimpánzvírusokat, hogy létrehozzák a kísérleti hatóanyagot, mobilizálva az emberi immunrendszert a hepatitis C ugyancsak virális kiváltója ellen. A többnyire véren keresztül terjedő hepatitis C vírus sok esetben tartós fertőzéshez és májkárosodáshoz vezet. Idáig még nem létezett a hepatitis C elleni eredményes oltóanyag. Azt azonban még nem vizsgálták, hogy az új készítmény valóban csökkenti-e az embereknél az új fertőzések számát. Forrás: Magyar Nemzet ( ) Keményítő és porított disznómáj a gyógyszerben? Mintegy 710 féle gyógyszert hamisított az a hálózat, amelynek tagjait a múlt év végén vették őrizetbe a kínai hatóságok. A China Daily beszámolója szerint kiterjedt gyógyszerhamisító hálózatot számoltak fel a kínai hatóságok az ország déli részén. A Guangxi autonóm régió központjában, Nanning városában székelő hamisítók a hatóságok szerint mintegy 46 millió jüan (USD 7,3 millió) értékű forgalmat bonyolíthattak. A szakértők szerint a hálózat mintegy 710 féle gyógyszert hamisított, köztük fájdalomcsillapító, gyomorrontás elleni és potencianövelő szereket. A hamis pirulák többségét keményítő és porított disznómáj felhasználásával állították elő, amelyek az egészségügyi panaszok tekintetében hatástalanok. Forrás: HENT Hírlevél ( ) Hogyan lehet elkerülni a gyógyszerhiányt? Pozitívan fogadták a gyógyszer-nagykereskedők a szaktárca gyógyszerhiány kezelésével kapcsolatos rendeletét Ily módon a GYEMSZI- OGYI koordinálja ellátást esetleges kritikus helyzetben. Új és fontos elem a rendszerben a készletjelentés: a GYEMSZI-OGYI-hoz befutó adatoknak köszönhetően nem állhat fenn az a veszély, hogy a kórházak és a patikák a szűkös kínálat miatt a biztonságos ellátás érdekében minden nagykereskedőtől rendeljenek a hiányzó gyógyszerből, és emiatt fölösleges és eladhatatlan készletek halmozódjanak fel a kereskedőkénél. A jelentésből az OGYI-nál tudni fogják, kik kaptak megrendelést, mely kórházakban, patikákban vannak készletek, így lehe - tőség nyílik a szükséglet szerinti beszerzésre és egyenletes szétosztásra, kiküszöbölve a mai, időnként kaotikussá váló rendszer hibáit. A jogszabályban az egészségügyért felelős miniszter a gyógyszerhiány megelőzése és kezelése érdekében rendelkezik arról, hogy a GYEMSZI részére a forgalomba hozatali engedély jogosultjai mellett a nagykereskedőknek is jelenteniük kell a hazai ellátásbiztonságot is veszélyeztető beszerzési nehézségeket. Ezen információ birtokában a hatóságnak lehetősége nyílik arra, hogy figyelemmel kísérje a hazai készleteket azáltal, hogy rendszeres jelentést kér a forgalomba hozatali engedély jogosultjaitól, a nagykereskedőktől és a kórházaktól a gyógyszerkészletek állásáról. A gyógyszerhiány kezelésére félmilliárd forintos keret áll majd az OGYI rendelkezésére. Forrás: Weborvos ( ) 26 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám Gyógyszertár XI. évf. 1. szám 27

15 London körzetről körzetre A Covent Garden II. Új évi első keresztrejtvényünkben tovább járjuk Covent Garden utcáit és újabb négy nevezetességet rejtettünk el a megfejtések között. Először egy csodaszép parkot látogatunk meg, mely a part menti sétány és a rakpart építésével egy időben jött létre. Gondozott virágágyak, több híres ember szobra (többek között a skót költőé, Robert Burnsé), és nyáron térzene mindez kellemes pihenőhelyet nyújt az arra járóknak. A kert északnyugati sarkában az 1626-ban épült vízi kaput használta Buckingham herceg, amikor a Temzén akart hajózni. Nevét a vízszintes 1-es sor tartalmazza. Sétánk következő állomása egy folyóparti negyedhez vezet, melynek neve egy görög szóból eredő szójáték. A régi, elegáns, folyóparti lakónegyedet 1772-ben tervezték az Adam fivérek, Robert és John ban az Adam testvérek Palladio-stílusú lakóházait lebontották, és he - lyükre épült az art deco irodaház, amely a lakónegyed nevét viseli. Nevét a függőleges 7-es sorban találják. Következő állomásunk egy patinás londoni pályaudvar lesz, mely nevét az előtte álló keresztről kapta. I. Edward király tizenkét keresztet állíttatott fel Nottinghamshire-ból a Westminster-apátságig vezető úton, ahol 1290-ben gyászmenet kísérte felesége, Kasztíliai Eleonóra koporsóját. A jelenlegi kereszt múlt századi másolata az eredetinek. Mind a kereszt, mind az állomásépület elejét elfoglaló szálloda építésével E. M. Barryt, a Királyi Operaház tervezőjét bízták meg. Ezt a függőleges 20-as sor tartalmazza. Végül London egyik legnagyobb és legkihívóbb színházépületét látogatjuk meg a függőleges 16-os sor ban. Az épü - letet Frank Matcham tervezte 1904-ben. A tetején óriási gömbbel dí szített épület az első forgószínpaddal rendelkező londoni színház és az első lifttel felszerelt európai színház volt. Először varietészínházként vált híressé, ma pedig az English National Opera otthona. Érdemes ide bekukkantani, ha másért nem, hát a belső tér Edward korabeli aranyozott angyalfigurái és a nehéz függönyök miatt. Vízszintes 1. Megfejtés 13. Virágtermesztéséről ismert budapesti városrész 14. Idegen szóval kettős 15. Angol egyes! 17. A perec is lehet ilyen 18. Helyhatározó szó 19. Medve kicsinye 21. Feltételezve 23. Jelfogó 25. Gazdasági Hivatal 26. Káté! 27. Becézett női név 29. Tenyeres 30. Porció 32. Idegen női név 33. Párna jó tulajdonsága 34. Íz 35. Ismert mosópor márka 36. Kettőzve izraeli kozmetikum 39. Szerv is van ilyen 40. Kettőzve Zola híres regényének címe 41. Margit, székely eredetű, 1928-ban született híres magyar színésznő, filmszínésznő 43. Tanulmányi osztály 44. Angol eredetű a szlengben strébert jelentő szó 45. Almás is lehet 46. A halak ellensége 48. Latin é 49. Országos Bajnokság 50. Szlovákiai község a nyitrai kerületben (szlovákul Norovce) viszszafelé! 51. Elfajzott 53. Pattanásos bőrbetegség 55. Szósz 57. A réz vegyjele 59. Egymás melletti betűk 60. Gléda 62. SO 63. Hegytető 65. Ragadozó madarak fegyvere lehet 67. Jelez 69. Régi súlymérték 70. A rossz hangulat is lehet ilyen 72. Kicsinyí - tő képző 73. Ismert tisztítószer, régi magyar márka 74. Tesz, helyez Függőleges 2. Ugyancsak 3. Méhlakás 4. Régies csók 5. Az algériai háború alatt működő, titkos arab katonai szervezet az ellenállás fő csoportja 6. Üres rúd! 7. Megfejtés 8. Európa rövidítve 9. Magyar Akkreditációs Bizottság 10. Periodikusan újabb bejegyzésekkel bővülő weboldal 11. Szóval! 12. Régi villamosokon a kalauz nélküli szerelvény rövidítése 16. Megfejtés 18. Fehér delfin 20. Megfejtés 22. Íz 23. Amerikai eredetű műfaj, elszavalt dal 24. ÉAA 26. Valamely szakmai érdekképviseleti szervezete 28. Mars! 31. Szappanmárka 36. Hadseregben szolgál 38. Megszilárdult égéstermék 41. Bárányom! 42. Descartes, francia filozófus keresztneve 43. Tartó 47. Órát javító 52. Üres sut! 54. Bosszút áll 56. Körömgomba gyógyszerének reklámjából ismert figura 58. Ilyen is lehet az elegáns viselkedés 60. Egyszerű lábbeli 61. Tönkretesz 64. A Szabolcs utcai kórház egyik egykori neve 65. Kiütés 66. Magor egyneműi 68. Albán pénz 70. Belügyminisztérium 71. Üres óra! A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsolunk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az előző havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Bod Péter 6600 Szentes, Brusznyai Á. sétány 10/a. 28 Gyógyszertár XI. évf. 1. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XI. évf. 1. szám január

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése előmozdítása ér - dekében. Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetőivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak működési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lőivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedők szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har mo - nikus szakmai és gazdasági együttműködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminősége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok működtetésével összefüggő kér - dések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYŁGYSZERT RI MENEDZSMENT4 Helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Békéscsaba március 31. április 01. (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Szolnok november (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképző tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékű, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékű. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkező neve: Leánykori név: Működési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíj határidőre való befizetéséről gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Nehezedő gazdasági helyzet magasabb szakmai színvonal. Lobbitevékenység a gyógyszerellátás hatékonyságáért előadó: Dr. Simon Kis Gábor A lobbizás érdekkijárásos meggyőzés, amit a külföldiek profi módon művelnek 20 éve Magyarországon, csak mi magyar gyógyszerészek nem tudjuk eltanulni tőlük. Ha tudnánk lobbizni, nem lehetne 600 veszteséges patika hazánkban. Intenzíven kell foglalko z - nunk ezzel a témával, mielőtt mindannyian becsődölünk. Nehezedő gazdasági helyzet velejárója: konfliktus előadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán Makro- és mikroszinten is érdemes vizsgálódni. Makroszinten: A gyárak egymás közötti konfliktusai, gyárak és a nagykereskedők kiéleződő helyzete, valamint a nagykereskedők és a kiskereskedők, azaz a patikák egyre élesebb megnyilvánulásai. Mikroszinten: A romló gazdasági helyzet gyógyszertárakon belüli konfliktusai. A gyógyszerügy szempontjából lényeges jogszabály változások előadó: Dr. Sándor István Ember legyen a talpán, aki képes a szinte hetente változó jogszabályi dzsungelben kiismerni magát. Ezért kell újra és újra a témával foglalkozni. Logisztika a gyógyszerellátás egyik meghatározója előadó: Dr. Samu Antal Ahogy romlik a gyógyszerügy (gyárak, nagykereskedők, gyógyszertárak) gazdasági helyzete, úgy kerülnek elő a logisztikai problémák. Stratégiai gazdasági tartalék a nagykereskedők számára a ritkább szállítás, ami tovább rontja a gyógyszertárak helyzetét. Gyógyszerpolitika előadó: Dr. Mikola Bálint Talán még soha nem volt akkora szüksége a gyógyszerügynek egy egységes és tudatos gyógyszerpolitikára, mint napjainkban. A gyógyszergyárak, nagykereskedők, gyógyszertárak egymás kárára történő kiút keresé se zsákutca. Fel kell ismerni a közös érde keket és tudatosan ez irányban kell politizálni. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK)

Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) Gyógyszertárak gazdálkodásának alapjai Dr. Hankó Zoltán Dr. Sohajda Attila (MGYK) 2015.05.30. Bp.szakképzés 1 A gyógyszerellátás célja és feladatai a gyógyszertári vállalkozások szemszögéből 1. nap (február

Részletesebben

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése

A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A 2013-2014-es generikus juttatások elemzése A Magyar Közlöny 2011. évi 161. számában, december 28-án jelent meg az Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3.

A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA. Siófok, 2014. április 3. A KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉSEK SZABÁLYOZÁSA Siófok, 2014. április 3. A MAGYARORSZÁGI JOGI HÁTTÉR 1997. Évi LXXXIII törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás. Alaptörvény 15. cikk (1)

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Egyéni felelősségvállalás állami szerepvállalás Dr. Moizs Mariann A közszféra versenyképessége Közpénzügyek aktuális kérdései Konferencia Siófok,

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Készítette: Tóth Enikő

Készítette: Tóth Enikő Készítette: Tóth Enikő A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 53. világkongresszus témája GPP (Helyes Gyógyszertári Gyakorlat) Új gyógyszerészi tevékenység: GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS Gyógyszerterápia menedzsment

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON egészség megőrzési divízió Omron Healthcare France SAS

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet

A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet A magyar egészségügy szervezete és finanszírozása. Dr. Balázs Péter Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet 1 Egészségügyi Rendszer HATALMI FUNKCIÓK EÜ. SZOLGÁLTATÁSOK 1. Parlament (eü. jogalkotás)

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei

ORAFLOR. A szájflóra kutatás innovatív termékei ORAFLOR A szájflóra kutatás innovatív termékei A szájflóra A szájban élő organizmusok összessége. A szervezet egészségi állapotának egyik fontos tényezője és tükre Elsődleges feladata a védelem. Folyamatosan

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON

STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON STRUKTURÁLT BETEGOKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE DIABETOLÓGIAI OSZTÁLYON DR. TURBUCZ PIROSKA NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM 2015 A SZERVEZETI EGYSÉG BEMUTATÁSA PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ I.BELGYÓGYÁSZAT

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

T/6985. számú. törvényjavaslat

T/6985. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6985. számú törvényjavaslat a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia

DEMIN XIV. MAGYOTT PV Mcs. Farmakovigilancia DEMIN XIV. 2014. május m 23. MAGYOTT PV Mcs Dr. Stankovics Lívia & Bagladi Zsófia Farmakovigilancia MIÉRT JELENTSÜNK? DHPC Egészségügyi szakembereknek szóló fontos Gyógyszerbiztonsági információról szóló

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika

Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Gyógyszerész szakképzés irányok, tematika Hankó Balázs Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014. szeptember 27. Miért van erre szükségem? Az oktatás célja olyan önállóan

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28.

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28. Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok Szeged, 2011. április 27-28. HUMÁNERŐFORRÁS MEGBECSÜLÉS, MINT A KÓRHÁZ JÖVŐKÉP PROGRAMJÁNAK RÉSZE A humán erőforrás megléte és minősége

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár A generikumokról általában Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár Definició Generikus készítmények engedélyezése OEP támogatás ( licit ) Készítmények rendelésére kiadására vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ÉLELMISZERIPAR A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÉÉRT TEGYÜNK EGYÜTT ÉRTE!

ÉLELMISZERIPAR A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÉÉRT TEGYÜNK EGYÜTT ÉRTE! ÉLELMISZERIPAR A FOGYASZTÓK EGÉSZSÉGÉÉRT TEGYÜNK EGYÜTT ÉRTE! Big Food - 2015. szeptember 15. Szöllősi Réka ügyvezető igazgató Email: szollosir@efosz.hu Tel: +36 30 860 2604 Célunk és Felelősségünk Célunk

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben

A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A szolgáltatási díjak alakulása 2014-ben A Kormány 2012-ben rendeletben vezette be a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat, amely díj

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben