SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA"

Átírás

1 SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA A projektet valóra váltotta: A projekt partnerei: Romániai Vállalkozásokért Egyesület Székelyhíd Város Önkormányzata Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

2 SzékelyHÍD a Bihor Hajdú-Bihar Eurórégió vállalkozásai között Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül létrehozott kiadvány A kiadványra vonatkozó minden szerzői jog fenntartva Kiadó: Székelyhíd Város Önkormányzata A projektet a Romániai Vállalkozásokért Egyesület váltotta valóra Partnerek: Székelyhíd Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A kutatást a Promoter Consult Center végezte a ROVE megbízásából Miercurea-Ciuc Bulevardul Frăţiei nr. 11 / A / 15 Tel. / fax: Gsm: ,

3 Székelyhíd és környékének gazdasági potenciálja Előszó A helyi közösségek sikerének kulcsa a hosszútávú és fenntartható fejlődés. Egy térség vagy régió forrásainak jó felismerése és körvonalazása, a gazdasági potenciál pontos meghatározása és a humán adottságok helyes adminisztrálása a valódi siker kulcsa. Jelen, a ROVE által kidolgozott dokumentum a fejlődés alapjául szolgáló gazdasági potenciál világos, pontos és részletes képét tárja elénk Gyakorlatilag, egy nagy előrelépést jelent, eszköz azon befektetők, ügyvezetők és politikusok számára, akik elkötelezettek a profitszerzés, az új munkahelyek teremtése és a helyi gazdasági környezet javítása mellett. Egy térkép, amelyen láthatjuk, hogy hogyan állunk, mivel foglalkozunk, hol vannak nagy lehetőségeink, valamint hogy milyen hiányosságokkal szembesülünk. Egy iránytű, amely megmutatja, milyen irányba menjünk. A romániai és magyarországi gazdasági közösségek határon átívelő együttműködése, a megszerzett know-how és tapasztalatok, amelyeket megosztanak, a válság utáni jólét letéteményese és az EU részét képező térség nagy előnye, mivel fejlődéséhez Székelyhíd és környéke egy egyre erősebb gazdasági potenciállal járul hozzá. Tisztelt vállalkozók! Kívánom, hogy sikeresen használják fel ezt a dokumentumot, amely az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Határon Átnyúló Magyarország-Románia Együttműködési Program Két ország, egy cél, közös siker! projektjének része. Tisztelettel, Cseke Attila szenátor Székelyhíd, április 22.

4

5 TARTALOM I. VÁLSÁG ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÉKELYHÍDON. LEHETŐSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK 7 Kutatásjelentés, Fókusz-csoportos kutatás, Kolozsvár, November - December Bevezető Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A kutatás tömör bemutatása 9 2. Érmellék cégeinek általános helyzete a vállalkozók szempontjából, Székelyhíd A csoportok közös jellemvonásai Fő problémák Megoldások Helyi állami szervezetekkel szembeni Elvárások Elvárások ROVE Regionális lehetőségek Lényeges információk pontszerűen Fő szintetikus következtetések 27 II. ÉRMELLÉK VÁLLALKOZÁSAI. KRÍZIS, PROBLÉMÁK, ELVÁRÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 29 CATI Kutatásjelentés, December 1. Bevezető Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A kutatás tömör bemutatása A kutatás jellemzői A minta és a mintavétel A kérdezés ideje Az adatok megbízhatósága és érvényessége Kutatás eredményei Normatív megjegyzések a kutatásjelentéssel kapcsolatban Érmellék vállalkozásai. Krízis, problémák, elvárások és lehetőségek Tipikus problémák A kapcsolatok rendszere Elvárások ROVE és inkubátorház Általános megjegyzések és következtetések 44

6 III. VÁLLALKOZÁSOK ÉRMELLÉKEN. ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG 45 Esettanulmányok, Január, Kolozsvár, Bevezető Általános bevezető Általános tudnivalók Etikai és egyéb normatív vonatkozások A Kutatásjelentés szerkezetének a logikája A kutatási eredmények közvetlen haszna, alkalmazhatósága A kutatás tömör bemutatása Az interjús kutatásról röviden A kutatás általános leírása Az interjús kutatás közvetlen célja A cégek szelekciója A kutatási folyamat legfontosabb technikai paraméterei Tipikus vállalkozások Érmeléken, Romániában és Magyarországon Értelmezési keretek Esettanulmányok K & Lilla Com. Kft., Székelyhíd Palfun Kft, Székelyhíd-Margitta Gabriel Impex Kft., Margitta Hungaro Torma Kft, Bagamér, Magyarország Ati Agro Kft., Székelyhíd Rice-Coop Kft., Újleta, Magyarország Solarge Tehnic Kft., Székelyhíd Marconf RT, Margitta Nyako Meteor Kft., Érmihályfalva Savsor Transcom Kft., Érmihályfalva Következtetés 95 6

7 VÁLSÁG ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÉKELYHÍDON. LEHETŐSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK Kutatásjelentés, Fókusz-csoportos kutatás, November - December, Kolozsvár, BEVEZETŐ 1.1. Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A Kutatásjelentés általános paraméterei A Kutatásjelentés a fókuszcsoportos kutatás-sorozat végső eredményeire épül. Jelen dokumentum, mint szakmai kutatásjelentés számot ad a kutatás menetéről, körülményeiről és a társadalomkutatói szakma szokás- és normarendjét követve nyilatkozik az eredmények érvényességéről és megbízhatósági fokáról. Tartalma és formája tükrözi, hogy egy puha, kvalitatív jellegű (szakzsargonban rendszerint minőségi ) kutatásról van szó. A kutatásjelentések műfaji követelményei szerint szemléletességre és egyszerűségre, jó átláthatóságra törekszik a szövegek és értelmezések, valamint a kijelentések alátámasztását szolgáló szószerinti idézetek és felsorolások tekintetében. A Kutatásjelentés szerkezetileg (ismételten) három fő részből áll: 1. Egy Bevezetőből, ami a kutatás paramétereit (módszertanát, eszközeit és az adatszerzés körülményeit), valamint az adatok értelmezéséhes szükséges támpontokat és támaszokat, pontosabban a legfontosabb kulcsokat kínálja. Kvalitatív, más szavakkal megértő kutatásról van szó, amiben a releváns gondolatok és információk képezik a hasznos információkat; az elhangzottak helyes értelmezésének kereteire mutatunk rá. 2. A második Válság és vállalkozások Székelyhídon. Lehetőségek és nehézségek című részben központi kutatási kérdéseinkre fogunk válaszokat adni. Tényszerűen: a vállalkozók elvárásait, nehézségeit, munkájuk lehetséges javítási lehetőségeit tárgyaljuk. 3. A harmadik, a Következtetések című részben pedig a legfontosabb megállapításait emeljük ki pontszerűen. 7

8 Ezt a Jelentést 4 teljes hangfájl és több fotó kíséri. A hangfájlokat a Megrendelő köteles a megfelelő etikai szabályokkal összhangban kezelni. Azokat senkinek ki nem adhatja, meg nem mutathatja! Az egyes fejezetek és alfejezetek ismertető, magyarázó, helyenként értelmező szövegek között olyan idézeteket mutatunk be az elhangzottakból, amelyek alátámasztják és/vagy illusztrálják a legfontosabb véleményeket és értékeléseket. Ezeknek kizárólag példaszerű szerepük van. Ezek a kutatás jellegéből és szerepéből származóan beszédesek, és úgy helyeztük el a lapon, hogy nagyon könnyen áttekinthetőek és olvashatóak legyenek. Mindezeknek illusztráló funkciója van. Gyakran, főleg az értelmezéseket tartalmazó részeknél rendszeresen találkozhatunk a releváns kifejezéssel és annak valamelyik szakmai nyelvezetben bevett változatával: releváns attitűd vagy releváns magatartás. A releváns kifejezés arra utal, hogy valamilyen eset, vagy megnyilvánulás egy jelenség esetében fontos, figyelemre méltó, beszédes, magyarán tipikus, példaszerű, szokványosan előforduló. Nem általánosítható ki az egész népességre, azonban a jelenség ökonómiája szempontjából megkerülhetetlen, nem hagyható figyelmen kívül, fontos, jó, ha tudjuk és ismerjük. A szakmai berkekben használt kifejezések, fogalmak, formulák használatában minimálisra törekedtünk. Ha valamennyi mégis van a szövegben, az azt a célt szolgálja, hogy alkalomadtán akár szakmabeli is beletekintsen a kutatásba. A szöveg logikája különben egyszerű, hiszen nem tudományos szövegírásra törekedtünk, hanem a döntéshozók számára gyorsan áttekinthető szemléltető anyag elkészítésére. Etikai és egyéb normatív vonatkozások A fókuszcsoportos kutatások jellegéből adódik, hogy viszonylag nagyszámú emberrel léptünk kapcsolatba, akiket arra kértünk, hogy szabadon, őszintén mondjanak el mindent, ami a feltett kérdésekkel kapcsolatosan az eszükbe jut. Cserébe a kutatói szakma szabályaival összhangban bizalmat és titoktartást ígértünk. A beszélgetéseken való részvétel önkéntes volt. Adatközlőink identitását kötelesek vagyunk garantálni, személyük kilétét titokban tartani. A készített fotók kizárólag a Megrendelő számára készültek, a lefolytatott fókuszok demonstrálására. Ennek érdekében a szövegbe beépített illetve a törzsszövegben kiemelt interjúrészleteket név nélkül mutatjuk be, mert elsősorban nem a beszélők személye, hanem a beszélők társadalmi státusához hasonló, a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyükkel megegyező többiek -re releváns gondolatok és ideák illusztrálására törekedtünk. 8

9 A Kutatásjelentés szerkezetének a logikája A Kutatásjelentés elkészítésében a beszélgetéseket vezérlő standard kérdéssor logikáját és szerkezetét követtük. Lépésről lépésre mutatjuk be a fontosnak tekintett gondolatok rendszerét. Azok az elhangzottak, amelyek ebben a speciális csoportdinamikai helyzetben fogalmazódtak meg, de amelyek a kutatásunk közvetlen céljaival nem hozhatók semmilyen módon összefüggésbe, azokat narratívánkból kihagytuk (ezek rendszerint olyan személyes panaszok, amelyek erősen szubjektívek és sajátosak, illetve magas fokon egyénfüggők). A kutatási eredmények közvetlen haszna, alkalmazhatósága A kutatási eredményeknek közvetlen haszna és alkalmazhatósága van. Ezek közül a legfontosabbak a következők: Ismerős lesz, hogy mit gondolnak a tipikus vállalkozók a feltett kérdéskörökben Feltárul, hogyan gondolkodnak és viszonyulnak a vállalkozói és társadalmi környezetükhöz Kiderül, melyek a tipikus elvárások és értelmezési sémák, amelyeket rutinszerűen használnak A helyi vállalkozói közösségek könnyebben megszólíthatók ezen ismeretek birtokában Jobban meg lehet érteni, értelmezni és kontextualizálni (magyarán árnyalni) a survey-típusú statisztikai eredményeket 1.2. A kutatás tömör bemutatása A fókuszcsoportos kutatásról röviden (főleg szakmabeli olvasók számára, ESOMAR szabvány szerint) A fókuszcsoportos kutatást mind a társadalomtudományos, mind pedig a piackutatás egyaránt alkalmazza. A módszer jellegét tekintve kvalitatív: minőségi abban az értelemben, hogy elsősorban nem valamit mér, vagy számol (mint például a kvantitatív alapú piac- és közvéleménykutatás például hányan vásárolnak X forgalmazótól), hanem elsősorban az egyének valamivel szembeni attitűdjük, beállítódásuk, véleményük mélyebb alapjaira derít fényt. Például, ezzel a módszerrel lehet fényt deríteni a vállalkozók üzleti környezetükkel szembeni mélyebb gondolataira, indokaira, elvárásaikra, viselkedésük és cselekvésük olyan mozzanataira, amelyeket nem lehet számszerűsíteni, így mérni sem. Így tehát ahhoz, hogy mindezeket megismerjük, az embereket beszéltetnünk kell. Erre alkalmas a fókuszcsoportos kutatás ennek keretében az emberekkel a kutató elmondatja a 9

10 kérdéssel szembeni felfogásukat. Lényegében a fókuszcsoportos kutatás egy olyan csoportos interjú, amelynek a vezérfonalát a kutató irányítja, vagyis azokra a témákra és konkrét kérdésekre tereli a beszélgetést, amire a kutatás során árnyalt válaszokat kell találni. Lényegében egy olyan létrehozott helyzetről van szó, amelyben a társadalom tagjai adott kérdéseket megtárgyalnak akárcsak a természetes élethelyzetekben. Ugyanakkor a beszélők egymásra gyakorolt hatása rendkívül fontos, így érhető el a tipikus csoportkora jellemző véleményáramlatok megismerése, felderítése. A kutatásunk általános célja Kutatásunk a ROVE számára készülő kutatás-sorozat második eleme. Ezen kutatás feltett célja volt, hogy a helyi vállalkozók problémáit, lehetőségeit, elvárásait megismerjük, más szavakkal a válság kontextusában a tipikus probléma-rendszereket, a politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereket (véleményeket és a megalapozó beállítódásokat) modellezzük. Mindezt abból a meggondolásból, hogy a ROVE rá tudjon hangolódni a vállalkozói közösség fő problémáira, ismeretében alakítsa ki szolgáltatásainak irányvonalait. Továbbá, az így nyert puha adatok fényében hatékonyabb és megbízhatóbb statisztikai méréseket lehet majd a következő szakaszban végezni és azt kontextualizálni. Itt expliciten a CATI kutatás előkészítésére gondolunk. A fókuszcsoportos kutatás-sorozat közvetlen célja A kutatás során a következő problémacsomagok mentén a következő kérdéscsoportokra kerestük a választ: A válság kontextusában, a vállalkozások előtt tornyosuló tipikus problémák feltérképezése; a kihívások és a lehetőségek azonosítása; a problémák megoldási lehetőségei és ezek szereplői (kik hivatottak azokat megoldani, hogyan); az üzleti kapcsolatok rendszere; az üzleti szolgáltatások problémaköre (mit vesznek igénybe, hogyan, hol, milyen mértékben, mi hiányzik, mi kellene); a vállalkozói szervezetekkel szembeni elvárások; az Érmellék régió lehetőségei. Ennek mérésére használt standardizált eszközt az interjúvezetőt, Az Érmellék cégeinek általános helyzete című guide-ot lásd a Mellékletben. A kutatási folyamat legfontosabb technikai paraméterei Fókuszcsoportos kutatás-sorozat első része, Székelyhíd 27. és 28., november, illetve 12. december,

11 További technikai paraméterek A fókuszcsoport típusa: hosszított csoportbeszélgetés, átlagban 92 és 125 perc. A leghosszabb beszélgetés 152 perces volt (sorrendben a negyedik fókusz). Az összes megkérdezettek száma: 21 személy. A beszélgetésekről hangfelvétel és fotó készült (ebbe minden részvevő explicit formában a beleegyezését adta). A feldolgozás és elemzés a négy beszélgetésen elhangzottak átírt formájú anyagán alapul. A csoportok általános jellemzése A kiválasztott csoportok szándék szerint tükrözik és kicsiben (minőségi tehát nem statisztikai jellemvonásaikban) leképzik a település viszonylag heterogén vállalkozásait tevékenységtípus és üzleti forgalom szerint. Lásd a Rekrutációs Mátrixot. Ezekre alapozva megállapításaink relevánsak (nem statisztikailag reprezentatívak, de a megállapítások az előbbi profilokkal jellemezhető társadalmi csoportokban kisebb eltéréssel érvényesek). A csoportokra jellemző általános véleményáramlatokat illusztrálásképpen az elhangzottak alapján metaforikusan (és eléggé beszédesen) a következőképpen jellemezhetjük: Első csoport Igyekvő vállalkozók (többnyire kisebb, de forgalommal rendelkező vállalkozások) Második csoport Realista kitartóak (többnyire nagyobb forgalmú vállalkozások képviselői, akik közepes helyi, viszonylag stabil vállalkozóknak számítanak) Harmadik csoport Szkeptikus visszafogottak (nagy forgalmú, de problémákkal is küzdő vállalkozások) Negyedik csoport Nyitott támogatók (vegyes csoport) Fő jellemvonások Igyekvő vállalkozók Kisebb üzleti forgalom Helykeresés, piacon való megmaradás szándéka, elszántság Üzleti lehetőségek irányában való fogékonyság, információ éhség Ötlet-teli általános magatartás, kvázi-határozottság Vállalkozói szervezetet pártoló vélemények 11

12 Realista kitartóak Nagyobb üzleti forgalom Nagyobb adminisztrációs és ügyviteli problémák Konkurencia-ellenesség Politikai kapcsolatok léte Tudatosabb és ésszerűbb vállalkozás management Temperált és várakozó, de pártoló magatartás a vállalkozói szervezettel szemben Szkeptikus visszafogottak Nagy üzleti forgalom Szkeptikus és erősen bizalmatlan, gyanakvó magatartás Vállalkozói szervezettel szembeni erős szkepticizmus Nyitott támogatók Vegyes csoport a vállalkozások mérete és tevékenység szempontjából A vállalkozói szervezettel szembeni támogató és várakozó magatartás Az állami adminisztrációtól konkrét elvárásokkal rendelkeznek Közös elemek Erős lokalitás identitás Helyi, lokális nézőpontok (a mi világunk megközelítés), ami vagy Székelyhídra vagy csak a közvetlen környékére korlátozódik Külső okok a vállalkozások jelenlegi problémáira; kiemelten az adóterhek csökkentése, munkahelyek teremtése, az állami bürokrácia lazítása A megoldások is külső tényezők feladata (állam, nagybefektető, gazdasági fellendülés) Inkább reaktív, mint proaktív magatartások rendszere (külső elvárások, különösképpen egy nagy munkaadó iránt, a minimális állami adók illetve állami segítség) A turizmus és a termálvíz, mint regionális lehetőség szisztematikus megnevezése, említése 12

13 2. ÉRMELLÉK CÉGEINEK ÁLTALÁNOS HELYZETE A VÁLLALKOZÓK SZEMPONTJÁBÓL, SZÉKELYHÍD Fókusz-csoportos kutatás, November-December, 2009, Székelyhíd 2.1. A CSOPORTOK KÖZÖS JELLEMVONÁSAI Az elmúlt időszak pénzügyi, majd általános gazdasági válsága közvetlenül érintette a hazai vállalkozásokat is. Kezdetben azokat a nehézségeket és problémákat szándékoztunk feltárni, amelyekkel a székelyhídi működő cégek küzdenek. A témafelvezetésben arra kértük a csoportos interjún résztvevőket, nevezzenek meg három olyan égető problémát, amelyekkel pillanatnyilag küzdenek, majd ezekről beszélgettünk (miben állnak, milyen okai vannak, hogyan hatnak és miként látják megoldhatónak). Problémák A problémákra vonatkozóan spontánul és azonnal a válaszok két fő területre koncentrálódtak: az egyik az általános gazdasági helyzet, ami elsősorban a fogyasztás visszaesésével, tehát a kereslet visszaesésével kerül kapcsolatba a vállalkozásokkal, illetve az adópolitika, különösképpen az átalányadó, mérettől függetlenül. Hát ez az adó. Kitalálták, ezt a, hogy hívják, forfetár? Ilyen általános adó. Megnyomorítják vele az embert. Mindezek általános pénzhiányt okoznak, ami a vállalkozásokat két irányból érzékelve érinti állítják. Egyfelől a termékek, szolgáltatások iránti kereslet mértéke csökken, ami a bevételeket zsugorítja, illetve a beruházásokat és fejlesztéseket gátolja. A pénzhiány, az a legnagyobb probléma. Az megoldana mindent. Sajnos az embereknek nem igazán van pénzük ebben a gazdasági válságban, és hogyha szeretne is, nem tudnak építkezni, s így a vállalkozó, aki építkezéssel foglalkozik, nem igen kap munkát. Sajnos a gazdasági helyzet olyan amilyen, és megérezzük, nagyon megérezzük. Sajnos azon a szinten vagyunk, hogy megélni meg lehet élni belőle, de egyről kettőre nem jutunk ben alapítottuk ezt a céget, s ez a 7 év alatt óriási különbségek vannak, a megrendeléseink folyamatosan csökkennek. Az általános gazdasági problémák nálunk meglátszanak. Mi nem alap dolgokkal foglalkozunk, luxuscikknek számító termékeket állítunk elő és forgalmazunk. Sajnos ez az amiről az emberek először lemondanak. egyetértés. A pénzhiány meglátásaikban elsősorban a vásárlóerő erodálására vonatozik, ami egy hibás kör következménye: nőtt a munkanélküliség, egyesek jövedelem nélkül maradtak, 13

14 ami a kereslet csökkenéséhez vezetett. Ezzel párhuzamosan a háztartások fogyasztásaikat visszafogták, ami erősített a negatív hatásokon. Továbbá, a (megmaradt) jövedelmek reálértéke is csökkent. Mindezek együttesen jelzik a pénzhiány kifejezés mögött álló folyamatokat, ami az egyik fő, és elsőként, spontánul emlegetett problémák kritikus forrása. Aztán, a pénzhiány a vállalkozások bővítésére és fejlesztésére szolgáló beruházások finanszírozási lehetőségeit is jelenti, de nem elsősorban. A vállalkozások fejlesztésének célja másodlagos, inkább a fennmaradás és a túlélés jelenti a közvetlenül követett célt. (Egyeseknél ez a cél azonban hosszabb távon jelen van, különösképpen a válság leküzdése után). Itt ezen a ponton a bankkölcsönök tematikája bomlik ki: a magas kamatok, a garanciák előállításának nehézsége vagy hiánya ez utóbbi az EU-s pályázatok esetében. A pénzzel kapcsolatos további probléma a magas társadalmi járulékok, a CAS foka, ami a profitrátákra hat ki kedvezőtlenül. A pénzhiány esetében a negyedik csoport expliciten fogalmazta meg azt a (szerintük problémás) helyzetet, ami szerint a munkavállalók egy részének Székelyhídon kívül való elhelyezkedése (magyarán: a munkavállalóknak egy része nem helyben dolgozik) oda vezet, hogy a pénzüket sem itt költik el. sokan máshol dolgoznak, és ott költik el Mindez a boltosokat közvetlenül érinti. Másik, már specifikusabb probléma az EU-s szabványok és törvények hatásai, kiváltképpen a feldolgozói tevékenységekre, növénytermesztésre, áru-fuvarozásra nézve. A szakemberek hiánya is felmerül. Kevés a szakmunkás. Sajnos nincs megfelelő ember, akit alkalmazni lehetne A stabilabb vállalkozások esetében is így van. A realista kitartóak is hasonló problémákat emlegetnek, akárcsak a nagyobb vállalkozások működtetői. Esetükben is a külső tényezők (pénzhiány, adó) felismert akadályokat képeznek, de újabbak is tematizálódnak, mint például bankkölcsönökhöz való hozzáférés nehézsége, az illojális konkurencia, a kínálati oldalon való erős konkurencia (ennek érzékelt kínálati telítettsége). A válság legnagyobb problémája a pénzhiány. Azt hiszem ez egy közös probléma, vagy a Nekem például, a közös cégben a legnagyobb probléma a vásárlók hiánya. Mostanig a bankok kölcsönöket adtak, amiből az emberek tudtak kismotorokat vásárolni. Most ez megszűnt, a bankok nem folyósítanak hiteleket, s emiatt megállt. Mostanig eladtunk évi 180 motort, most eladtunk 10-et. 14

15 Például tipikus a túl sok az ABC ekkora piacon, nem lehet megélni jellegű kijelentések sorozata. Itt is megjelenik a szakemberhiány, valamint a szabályok sokasága, a bürokratizáltság magas foka. Az egyik legnagyobb probléma a szakemberhiány. Az autóalkatrész bolt mellé nyitni akartunk egy autószerelő műhelyt, de nincs effektív szakember. Senkinek nincs végzettsége. Már meg is vettünk helyet hozzá, most pénzünk sem, de nem csak a hely a baj. illetve Nincsenek munkahelyek a környéken, nincs vásárlóerő. Nagyon sok az ABC, nagy a konkurencia. Az infrastruktúra problémás jellege is felmerült, kiemelten a turizmussal foglalkozók esetében - nehezen lehet idejutni -, akik saját cégautóval szállítják az árut boltjaikba. Az infrastruktúra igazi negatív hatása a beruházókra hat, akiket inkább elrettent meglátásukban, mintsem vonz. És ami közvetlenül kihat, a vásárlóerő alacsony szintjére (lásd előbb a pénzhiány kérdéskörre). Végül, a törvényes keret folyamatos változása, de alapjába véve teljesen vállalkozásellenes volta mellett a pénzügyi ellenőrök a Gardisták túlkapásai jelentik az egyik legfájdalmasabb problémát. Mivel ellenük nem képesek így érzékelik semmilyen hatékony eszközzel sem küzdeni (a ROVE-vel szemben támasztott egyik explicit igényelvárás pont erre vonatkozik). csak jönnek és büntetnek, mert az ők fizetésük ettől függ A negyedik csoport expliciten tematizált egy kérdést, ami korábban mellékesen merült fel, a gyenge vásárlőerő kapcsán. Nevezetesen, hogy helyben, vagyis Székelyhídon magas a romák száma, akik nem csupán nem képeznek tőkeerős piaci keresletet, hanem az adókból befolyt összegek jelentős részét is elvinnék szociális kiadásokra, amelyek az infrastrukturális befektetéseket nehezítik. Ezt a problémát a jövőre vonatkozóan egyre égetőbbnek tekintették ebben konszenzus volt, tényként kezelték. Kifogásolták, hogy nem adóznak, csak segélyeken élnek. sok a roma személy, akik segélyen élnek, pénzbe kerülnek nekünk A városi státus elnyerését is problémának tekintették ez szórványosan ugyan, de mindenik beszélgetés során megemlítődött ám szerintük semmilyen kézzelfogható haszonnal nem járt a vállakozók számára. Továbbra is faluban élünk, de városi adókat fizetünk. A negyedik csoport még egy sajátos problémát is említett: az agrárpiac 3 évvel ezelőtti megszűntetése, ami a kistermelők termékeinek forgalmazását nehezítette meg. 15

16 2.2. FŐ PROBLÉMÁK (a tulajdonított fontosság szerint) Válság Átalányadó Pénzhiány Munkahelyek hiánya Törvényes keret A Garda Financiara túlkapásai Az adminisztráció segítségének hiánya Infrastruktúra Szakemberhiány Illojális konkurencia A városi státus Egyéb külső okok, kiemelten a roma közösség szociális támogatásának költséges volta (közpénzekből) Megoldások Tény, hogy a problémákra vonatkozó (megnevezett) okok a vállalkozások tekintetében külső okok, amelyek a tágabb gazdasági környezet következményei. Belső okokat nem sorolnak fel, azokra nem is reflektálnak, ami a lehetséges megoldások tekintetében is meghatározza a felfogásokat. Más szavakkal, ebben az értelmezési keretben a megoldásokat sem elsősorban a vállalkozásnak kell megtalálniuk. A megoldások aktorai az állam, illetve több esetben a külföldi befektető, aki pénzt hoz, ezzel munkahelyeket teremt, ami növeli a vásárlóerőt és hozzásegít a bajból való kilábaláshoz. Megfigyelhető egyféle passzív (a proaktív cselekvések hiánya: például új piacok keresése, a piacról való információ keresése, a közös nyomásgyakorlás, a tevékenység kínálati oldalának a diverzifikálása, stb.). Az állami bürokratikus apparátus karcsúsítása, az adók csökkentése látszik legfontosabb megoldásnak. A kisebb vállalkozóknál ez markánsan jelenik meg. A helyzet megoldása az szerintem már a kormány dolga, hogy ne szorítsák meg ennyire a kisvállalkozásokat. A pénzhiány is fentről lefele mutatkozik meg, a legnagyobbtól a legkisebbig. Ez a krízis, nem csak pénzügyi, hanem gazdasági krízis nagyon befolyásol mindent, egy helyben topogunk. Nem megyünk tönkre, de nem tudunk fejleszteni sem. Itt helyben mondjuk kuncsaftkört biztosított a munkás, aki dolgozott itt a bútorgyárban, a vasas 16

17 üzemben, a faiparban. Ez most megszűnt. Kellene valami tőkeinjekció, vagy valami, hogy lábra lehessen állni. Mi egy helyi kisvállalkozás vagyunk, bennünket a gazdasági helyzet nagyon befolyásol. Könnyítésképpen, csak ha az adót csökkentenék. Úgy remélem, hogy az ékszerekről januártól eltörlik a luxusadót, s talán ez megkönnyíti a helyzetünket. Mert ez természetesen beleépül az árba. Ha olcsóbban tudnánk előállítani, csak nagyobb volna a kereslet. Minden árfüggő. A fiskalitást meg kellene felezni. Ez elég kellene legyen az államnak. Természetesen ez az államháztartást érintené. Ott viszont egyharmadával legalább csökkenteni kellene az alkalmazottak számát, s még mindig jól jönne ki az állam. Annyira fel van fújva az államfenntartás, hogy fenntarthatatlan. Mindezekkel a nagyobb vállalkozók is egyetértenek, de újabbakat is ajánlanak (e felől ebben a csoportban konszenzus alakult ki). Például: Munkahelyeket kellene teremteni, mert hogyha pénz van, akkor minden van. Helyi szinten nincs olyan tőkével rendelkező vállalkozó, aki munkahelyet tudna biztosítani. Egyfelől megjelent, mint valós megoldási alternatíva, a piac szabályozása, a szabad piaci viszonyokba való beavatkozás, a már működő vállalkozások javára. Ebben a tekintetben a helyi tanács volna az, ami megtagadná az újabb működési engedélyek, cégalapítási kérelmek kibocsájtását. A konkurenciát kellene szabályozni. Mert így, hogy sokan vannak, elosztódik még az a kicsi pénz is ami van. Mindenki nézi, hogy így Székelyhídon van lakos, s azt mondják mondjuk, hogy ez el kell bírjon három autószerelő műhelyt. Azt mondjuk, nem nézi, hogy ebből 3000 cigány, aki segélyből él, autója sincs. Pedig még egyet sem bír el a település. Profiltól függően, de a piaci árun kellene valahogyan segíteni. A piaci árusok azok borzasztóak, hogy mindenki mindent árul. Ha például most jön Karácsony, akkor mindenki játékot árul, iskolakezdéskor mindenki füzetet árul. Tele van ilyenkor a piac. Persze ezt nem nekem kell ellenőrizni, de ez egy nagyon visszás. Próbálja az ember tisztességesen megcsinálni, minden engedélyt megszerezni, nekik nincs erre szükségük. Ez nem egy tisztességes konkurencia. Másfelől pedig megjelent a nagybefektető ellenesség is a kisvállalkozók azt egyenesen megmentőnek tekintették. A nagyberuházót olyan versenytársnak érzékelték, aki nem járul hozzá a székelyhídi viszonyok javításához mint ők csak profitál a lehetőségekből. 17

18 A vélemények szerint a Helyi Tanácsnak inkább a helyi vállalkozókat kellene támogatnia. A legnagyobb forgalommal rendelkező cégek vezetői esetében a nagybefektetők idetelepedése kapcsán szkeptikusok, ezért ezt a fajta kockázatot sem érzékelik. A megoldásokat ők is külső szereplők tevékenységének tudják be az állam tevékenységének és a gazdaság fellendülésének, plusz az EU-s szabályozások helyi viszonyokhoz való igazításában. Másik javasolt megoldás ami szintén a hatóságok illetékességi körébe tartozna, a vélemények alapján hogy határozottan fel kellene lépni az illojális konkurencia ellen. Itt elsősorban a azokra a piaci árusokra gondoltak, akik mindenféle engedély nélkül szezonálisan olyan termékeket kínálnak, amelyekre ünnepek vagy más események idején megnövekedik a kereslet; tojás, játék, virág, fűzet illegális árusítása merült fel MEGOLDÁSOK (a tulajdonított fontosság szerint) Az átalányadó megszűntetése Munkahelyek teremtése De-bürokratizáció Piaci szabályozás Állami, adminisztrációs támogatás (információ, szabályozás, pályázás, infrastrukturális beruházás, munkahelyteremtés) A Garda Financiara kontrollálása Kapcsolatok Az üzleti kapcsolatok kiterjedtsége, intenzitása, gyakorisága és minősége, valamint a kapcsolatok jellege és minősége fontos feltétele és mutatója a vállalkozásoknak. A kapcsolatok kérdéskörét a más cégek, illetve a hatóságok, kiemelten a helyi adminisztráció (Tanács, Polgármesteri Hivatal) viszonylatában vetettük fel. Első lépésben arra kértük fel őket, hogy becsüljék meg, körülbelül hány céggel állnak formális kapcsolatba. Majd ezeket kellett értékelniük, aztán a felmerülő problémákat megnevezniük. Erre vonatkozóan a következő információkat, véleményeket találtuk. A kisebb cégek estében az állandó üzleti kapcsolatok száma rendszerint átlagban öt körül mozog, bár az egyik vállalkozó ezt a számot 50-re becsülte (neki amúgy több cége volt, ezeknek a kumulált forgalmát tartotta magára nézve mérvadónak, így akár nagy cégnek is tekinthető). A nagyobb és nagy cégek esetében ez a szám körül mozog. 18

19 A kapcsolatok elsősorban a régió településein működő cégekre vonatkoznak, magyarországi vállalkozások a nagyobbak esetében jelentek meg, de elsősorban azok nagyváradi kirendeltségei. A kapcsolatok tekintetében a lokalitás, illetve a nagyvároshoz (Arad és Nagyvárad) való kapcsoltság jellemző. A viszonyok minőségét általánosan kielégítőnek tekintették, a rossz vagy nem operábilis kapcsolatok már nem léteznek. A válság kapcsán az óvatosság megnövekedett szerepét és a beszállítókkal szembeni egyenlőtlen helyzetet emelték ki (ott azonnal fizetni kell, míg a bevétel elhúzódik). A beszállítók komolyak, inkább a tőlem vásárló cégekkel van baj. Vannak problémák ügyfelekkel, mert megtörténik, hogy megpróbálnak átverni. Megtörtént, hogy lejárt szavatosságú árut hozott, s nem akarták visszavenni. A kisebbek inkább bizalmatlanok, egyik meghívott esetét szimptomatikusnak tekintették, akinek egyik vevője nagymennyiségű tengeri árát nem fizette ki (a vásárló cég megszűnt, a pénzt, mintegy lejt, nem lehetett behajtani). Nekem volt problémám, és van is még mindig egy céggel. Adtam 150 tonna tengerit a szeszgyárnak. Az aktákat megcsinálta egy cégre, ami beszállítója volt a szeszgyárnak. Azt a céget csődbe vitte, s nekem végül nem fizette ki a tengerit még a mai napig sem. Olyan 700 millió lejes veszteség. Hogyha azt megkaptam volna megcsinálhattam volna a vágóhidat. S ez a szeszgyár legalább 100 embernek nem fizette ki a tengerit. Jelenleg bizalmatlan az ember. Nem mer semmit kiadni, amíg ki nem fizetik. S azt hiszik, hogy kemény a feje az embernek. Nem bízhat meg az ember senkiben. Növekszik nagyon az óvatosság. Megvan az oka mindennek. Elég az, ha 4-5 százaléka a vállalkozóknak ilyen, s elveszítjük a bizalmunkat az összessel szemben. Összefoglalva, a viszonyok kifokok (ha egy viszony két felet feltételez, akkor a címzett fele irányuló kapcsolatot kifoknak nevezünk) száma viszonylag alacsony, és a helyi és regionális jelleg hangsúlyos, a nagysággal egyenes arányban esetében a magyarországi partnerek száma is növekedik. A legtöbb kifok tere a közeli nagyváros, ahol a legtöbb beszállító működik (kiemelten a kereskedéssel kapcsolatos tevékenységi körök esetében). Ezekben a kapcsolatokban szisztematikus problémát nem neveztek meg, de a megnövekedett óvatosság jellemző. 19

20 Hál istennek sikerült olyan kapcsolatokat kialakítani, ahol jó az együttműködés. Ilyen tekintetben nincsenek problémák. Most, hogy szerencsések vagyunk-e, vagy egy általános jelenség, nem tudom. Voltak természetesen negatív tapasztalatok is, de akikkel most együtt dolgozunk, nincs gond. Ezek mindegyik csoport esetében felmerültek. Üzleti szolgáltatások Az üzleti szolgáltat területén a következőket derítettük fel. Általánosan jellemző, hogy a kötelező könyvelésen kívül másról alig van tudomásuk, a pályázati támogatásokon kívül. Tipikus üzleti szolgáltatás a számvitel, ugyanakkor vagy nem érzik az üzleti szolgáltatások hiányát (kisebbek), vagy pedig úgy ítélik meg, pályázási esélyei már nincsenek (nagyobbak) a pénzhiány miatt, nevezetesen a növekvő önrész előteremtési nehézségei nyomán. A pályázatírást, mint lehetőséget ismerik (tudnak egy helyi ilyen profilú cégről), három meghívott élt is ezzel a lehetőséggel. De nem az alábbi gyakorlat a norma. A pályázati tanácsadást szoktam igénybe venni. Eddig igaz még csak egyszer nyertem, de Piackutatást vettem igénybe ugyanettől a cégtől. E mellett a gazdasági helyzet mellett, nem igazán van semmire kereslet. Én magam nem mernék ilyenekbe bocsátkozni most. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan az állapítható meg, hogy a viszonylagos tájékozatlanság mellett ezen szolgáltatások igazi célja és értelme ismeretlen, hiszen a vállalkozások jórésze inkább a saját erőforrásaira támaszkodik és inkább önerőből próbál boldogulni HELYI ÁLLAMI SZERVEZETEKKEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK Állami intézmények szerepe Az állami intézményekkel, a helyi tanáccsal és a polgármesteri hivatallal kialakított viszonyok és elvárások is szemléletesek. A kisebb cégek a kötelező viszonyon kívül nem tartanak fenn más közintézményekkel kapcsolatot. Minden további kapcsolatot elutasítanak, azokat akadályoknak tekintik. Az elhatárolódás egyértelmű és egyöntetű. Nem kell segítsenek semmit sem, csak ne akadályozzanak. Ennyi. Hagyják az embereket gondolkodni, leleményesek legyenek. Ne verjék orrba állandóan. 20

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

AuditPrime Audit intelligence

AuditPrime Audit intelligence AuditPrime Audit intelligence Szakértői szoftver a könyvelés ellenőrzéséhez www.justisec.hu Minden rendben. Tartalom Előzmények... 3 A szoftver bemutatása... 3 A könyvelési adatok átvétele... 3 A technológia...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

13. Kockázatos Körkapcsolás

13. Kockázatos Körkapcsolás PMI Budapest, Magyar Tagozat 13. Kockázatos Körkapcsolás 2010. május 19. Tervezett program Előadások Előadó 13:00 Köszöntő és bevezető Szalay Imre, PMP PMI elnök 13:10 A PMI PMBOK kockázatmenedzsment megközelítése

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK

Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK HELYZETE 2010-BEN HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Széljegyzet

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Munkatársi fizetési rendszer

Munkatársi fizetési rendszer Munkatársi fizetési rendszer GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek. Folytatjuk a Válságtörő sorozatunkat. Részletesen átbeszéltük az előző adások alkalmával azt, hogy a cashflow-t hogyan érdemes,

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus

A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült: augusztus A nem szociális célú bérlakás-építés megítélése a polgármesterek körében Készítette: Aktuális Kft. Készült:. augusztus A kutatás körülményei A Társaság a Lakásépítésért Egyesület megbízásából. augusztusában

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei

Lakossági véleményfeltárás. A pályakezdők elhelyezkedési esélyei Lakossági véleményfeltárás A pályakezdők elhelyezkedési esélyei 2014. április 14. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu A kutatás háttere és módszertana Az Enigma 2001 Kft. rendszeres társadalomtudományi

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások

Fejezet. Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet 2 Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Bevezető A projekt megvalósításának tágabb környezete Az Ipari Park és a tervezett M8-M4 tengely kapcsolódása az összeurópai hálózathoz (Helsinki folyosók)

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség

Terminológia. Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség, kereslet, kínálat, piac, munkanélküliség Hogyan gondolkodnak a közgazdászok? Elmélet, modellalkotás, empirikus tesztelés, alkalmazások Fejezet Terminológia Átváltás, alternatív költség, határ-, racionalitás, ösztönző, jószág, infláció, költség,

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben