SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA"

Átírás

1 SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA A projektet valóra váltotta: A projekt partnerei: Romániai Vállalkozásokért Egyesület Székelyhíd Város Önkormányzata Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

2 SzékelyHÍD a Bihor Hajdú-Bihar Eurórégió vállalkozásai között Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül létrehozott kiadvány A kiadványra vonatkozó minden szerzői jog fenntartva Kiadó: Székelyhíd Város Önkormányzata A projektet a Romániai Vállalkozásokért Egyesület váltotta valóra Partnerek: Székelyhíd Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A kutatást a Promoter Consult Center végezte a ROVE megbízásából Miercurea-Ciuc Bulevardul Frăţiei nr. 11 / A / 15 Tel. / fax: Gsm: ,

3 Székelyhíd és környékének gazdasági potenciálja Előszó A helyi közösségek sikerének kulcsa a hosszútávú és fenntartható fejlődés. Egy térség vagy régió forrásainak jó felismerése és körvonalazása, a gazdasági potenciál pontos meghatározása és a humán adottságok helyes adminisztrálása a valódi siker kulcsa. Jelen, a ROVE által kidolgozott dokumentum a fejlődés alapjául szolgáló gazdasági potenciál világos, pontos és részletes képét tárja elénk Gyakorlatilag, egy nagy előrelépést jelent, eszköz azon befektetők, ügyvezetők és politikusok számára, akik elkötelezettek a profitszerzés, az új munkahelyek teremtése és a helyi gazdasági környezet javítása mellett. Egy térkép, amelyen láthatjuk, hogy hogyan állunk, mivel foglalkozunk, hol vannak nagy lehetőségeink, valamint hogy milyen hiányosságokkal szembesülünk. Egy iránytű, amely megmutatja, milyen irányba menjünk. A romániai és magyarországi gazdasági közösségek határon átívelő együttműködése, a megszerzett know-how és tapasztalatok, amelyeket megosztanak, a válság utáni jólét letéteményese és az EU részét képező térség nagy előnye, mivel fejlődéséhez Székelyhíd és környéke egy egyre erősebb gazdasági potenciállal járul hozzá. Tisztelt vállalkozók! Kívánom, hogy sikeresen használják fel ezt a dokumentumot, amely az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Határon Átnyúló Magyarország-Románia Együttműködési Program Két ország, egy cél, közös siker! projektjének része. Tisztelettel, Cseke Attila szenátor Székelyhíd, április 22.

4

5 TARTALOM I. VÁLSÁG ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÉKELYHÍDON. LEHETŐSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK 7 Kutatásjelentés, Fókusz-csoportos kutatás, Kolozsvár, November - December Bevezető Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A kutatás tömör bemutatása 9 2. Érmellék cégeinek általános helyzete a vállalkozók szempontjából, Székelyhíd A csoportok közös jellemvonásai Fő problémák Megoldások Helyi állami szervezetekkel szembeni Elvárások Elvárások ROVE Regionális lehetőségek Lényeges információk pontszerűen Fő szintetikus következtetések 27 II. ÉRMELLÉK VÁLLALKOZÁSAI. KRÍZIS, PROBLÉMÁK, ELVÁRÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 29 CATI Kutatásjelentés, December 1. Bevezető Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A kutatás tömör bemutatása A kutatás jellemzői A minta és a mintavétel A kérdezés ideje Az adatok megbízhatósága és érvényessége Kutatás eredményei Normatív megjegyzések a kutatásjelentéssel kapcsolatban Érmellék vállalkozásai. Krízis, problémák, elvárások és lehetőségek Tipikus problémák A kapcsolatok rendszere Elvárások ROVE és inkubátorház Általános megjegyzések és következtetések 44

6 III. VÁLLALKOZÁSOK ÉRMELLÉKEN. ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG 45 Esettanulmányok, Január, Kolozsvár, Bevezető Általános bevezető Általános tudnivalók Etikai és egyéb normatív vonatkozások A Kutatásjelentés szerkezetének a logikája A kutatási eredmények közvetlen haszna, alkalmazhatósága A kutatás tömör bemutatása Az interjús kutatásról röviden A kutatás általános leírása Az interjús kutatás közvetlen célja A cégek szelekciója A kutatási folyamat legfontosabb technikai paraméterei Tipikus vállalkozások Érmeléken, Romániában és Magyarországon Értelmezési keretek Esettanulmányok K & Lilla Com. Kft., Székelyhíd Palfun Kft, Székelyhíd-Margitta Gabriel Impex Kft., Margitta Hungaro Torma Kft, Bagamér, Magyarország Ati Agro Kft., Székelyhíd Rice-Coop Kft., Újleta, Magyarország Solarge Tehnic Kft., Székelyhíd Marconf RT, Margitta Nyako Meteor Kft., Érmihályfalva Savsor Transcom Kft., Érmihályfalva Következtetés 95 6

7 VÁLSÁG ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÉKELYHÍDON. LEHETŐSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK Kutatásjelentés, Fókusz-csoportos kutatás, November - December, Kolozsvár, BEVEZETŐ 1.1. Általános tudnivalók a Kutatásjelentés olvasásához és megfelelő értelmezéséhez A Kutatásjelentés általános paraméterei A Kutatásjelentés a fókuszcsoportos kutatás-sorozat végső eredményeire épül. Jelen dokumentum, mint szakmai kutatásjelentés számot ad a kutatás menetéről, körülményeiről és a társadalomkutatói szakma szokás- és normarendjét követve nyilatkozik az eredmények érvényességéről és megbízhatósági fokáról. Tartalma és formája tükrözi, hogy egy puha, kvalitatív jellegű (szakzsargonban rendszerint minőségi ) kutatásról van szó. A kutatásjelentések műfaji követelményei szerint szemléletességre és egyszerűségre, jó átláthatóságra törekszik a szövegek és értelmezések, valamint a kijelentések alátámasztását szolgáló szószerinti idézetek és felsorolások tekintetében. A Kutatásjelentés szerkezetileg (ismételten) három fő részből áll: 1. Egy Bevezetőből, ami a kutatás paramétereit (módszertanát, eszközeit és az adatszerzés körülményeit), valamint az adatok értelmezéséhes szükséges támpontokat és támaszokat, pontosabban a legfontosabb kulcsokat kínálja. Kvalitatív, más szavakkal megértő kutatásról van szó, amiben a releváns gondolatok és információk képezik a hasznos információkat; az elhangzottak helyes értelmezésének kereteire mutatunk rá. 2. A második Válság és vállalkozások Székelyhídon. Lehetőségek és nehézségek című részben központi kutatási kérdéseinkre fogunk válaszokat adni. Tényszerűen: a vállalkozók elvárásait, nehézségeit, munkájuk lehetséges javítási lehetőségeit tárgyaljuk. 3. A harmadik, a Következtetések című részben pedig a legfontosabb megállapításait emeljük ki pontszerűen. 7

8 Ezt a Jelentést 4 teljes hangfájl és több fotó kíséri. A hangfájlokat a Megrendelő köteles a megfelelő etikai szabályokkal összhangban kezelni. Azokat senkinek ki nem adhatja, meg nem mutathatja! Az egyes fejezetek és alfejezetek ismertető, magyarázó, helyenként értelmező szövegek között olyan idézeteket mutatunk be az elhangzottakból, amelyek alátámasztják és/vagy illusztrálják a legfontosabb véleményeket és értékeléseket. Ezeknek kizárólag példaszerű szerepük van. Ezek a kutatás jellegéből és szerepéből származóan beszédesek, és úgy helyeztük el a lapon, hogy nagyon könnyen áttekinthetőek és olvashatóak legyenek. Mindezeknek illusztráló funkciója van. Gyakran, főleg az értelmezéseket tartalmazó részeknél rendszeresen találkozhatunk a releváns kifejezéssel és annak valamelyik szakmai nyelvezetben bevett változatával: releváns attitűd vagy releváns magatartás. A releváns kifejezés arra utal, hogy valamilyen eset, vagy megnyilvánulás egy jelenség esetében fontos, figyelemre méltó, beszédes, magyarán tipikus, példaszerű, szokványosan előforduló. Nem általánosítható ki az egész népességre, azonban a jelenség ökonómiája szempontjából megkerülhetetlen, nem hagyható figyelmen kívül, fontos, jó, ha tudjuk és ismerjük. A szakmai berkekben használt kifejezések, fogalmak, formulák használatában minimálisra törekedtünk. Ha valamennyi mégis van a szövegben, az azt a célt szolgálja, hogy alkalomadtán akár szakmabeli is beletekintsen a kutatásba. A szöveg logikája különben egyszerű, hiszen nem tudományos szövegírásra törekedtünk, hanem a döntéshozók számára gyorsan áttekinthető szemléltető anyag elkészítésére. Etikai és egyéb normatív vonatkozások A fókuszcsoportos kutatások jellegéből adódik, hogy viszonylag nagyszámú emberrel léptünk kapcsolatba, akiket arra kértünk, hogy szabadon, őszintén mondjanak el mindent, ami a feltett kérdésekkel kapcsolatosan az eszükbe jut. Cserébe a kutatói szakma szabályaival összhangban bizalmat és titoktartást ígértünk. A beszélgetéseken való részvétel önkéntes volt. Adatközlőink identitását kötelesek vagyunk garantálni, személyük kilétét titokban tartani. A készített fotók kizárólag a Megrendelő számára készültek, a lefolytatott fókuszok demonstrálására. Ennek érdekében a szövegbe beépített illetve a törzsszövegben kiemelt interjúrészleteket név nélkül mutatjuk be, mert elsősorban nem a beszélők személye, hanem a beszélők társadalmi státusához hasonló, a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyükkel megegyező többiek -re releváns gondolatok és ideák illusztrálására törekedtünk. 8

9 A Kutatásjelentés szerkezetének a logikája A Kutatásjelentés elkészítésében a beszélgetéseket vezérlő standard kérdéssor logikáját és szerkezetét követtük. Lépésről lépésre mutatjuk be a fontosnak tekintett gondolatok rendszerét. Azok az elhangzottak, amelyek ebben a speciális csoportdinamikai helyzetben fogalmazódtak meg, de amelyek a kutatásunk közvetlen céljaival nem hozhatók semmilyen módon összefüggésbe, azokat narratívánkból kihagytuk (ezek rendszerint olyan személyes panaszok, amelyek erősen szubjektívek és sajátosak, illetve magas fokon egyénfüggők). A kutatási eredmények közvetlen haszna, alkalmazhatósága A kutatási eredményeknek közvetlen haszna és alkalmazhatósága van. Ezek közül a legfontosabbak a következők: Ismerős lesz, hogy mit gondolnak a tipikus vállalkozók a feltett kérdéskörökben Feltárul, hogyan gondolkodnak és viszonyulnak a vállalkozói és társadalmi környezetükhöz Kiderül, melyek a tipikus elvárások és értelmezési sémák, amelyeket rutinszerűen használnak A helyi vállalkozói közösségek könnyebben megszólíthatók ezen ismeretek birtokában Jobban meg lehet érteni, értelmezni és kontextualizálni (magyarán árnyalni) a survey-típusú statisztikai eredményeket 1.2. A kutatás tömör bemutatása A fókuszcsoportos kutatásról röviden (főleg szakmabeli olvasók számára, ESOMAR szabvány szerint) A fókuszcsoportos kutatást mind a társadalomtudományos, mind pedig a piackutatás egyaránt alkalmazza. A módszer jellegét tekintve kvalitatív: minőségi abban az értelemben, hogy elsősorban nem valamit mér, vagy számol (mint például a kvantitatív alapú piac- és közvéleménykutatás például hányan vásárolnak X forgalmazótól), hanem elsősorban az egyének valamivel szembeni attitűdjük, beállítódásuk, véleményük mélyebb alapjaira derít fényt. Például, ezzel a módszerrel lehet fényt deríteni a vállalkozók üzleti környezetükkel szembeni mélyebb gondolataira, indokaira, elvárásaikra, viselkedésük és cselekvésük olyan mozzanataira, amelyeket nem lehet számszerűsíteni, így mérni sem. Így tehát ahhoz, hogy mindezeket megismerjük, az embereket beszéltetnünk kell. Erre alkalmas a fókuszcsoportos kutatás ennek keretében az emberekkel a kutató elmondatja a 9

10 kérdéssel szembeni felfogásukat. Lényegében a fókuszcsoportos kutatás egy olyan csoportos interjú, amelynek a vezérfonalát a kutató irányítja, vagyis azokra a témákra és konkrét kérdésekre tereli a beszélgetést, amire a kutatás során árnyalt válaszokat kell találni. Lényegében egy olyan létrehozott helyzetről van szó, amelyben a társadalom tagjai adott kérdéseket megtárgyalnak akárcsak a természetes élethelyzetekben. Ugyanakkor a beszélők egymásra gyakorolt hatása rendkívül fontos, így érhető el a tipikus csoportkora jellemző véleményáramlatok megismerése, felderítése. A kutatásunk általános célja Kutatásunk a ROVE számára készülő kutatás-sorozat második eleme. Ezen kutatás feltett célja volt, hogy a helyi vállalkozók problémáit, lehetőségeit, elvárásait megismerjük, más szavakkal a válság kontextusában a tipikus probléma-rendszereket, a politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereket (véleményeket és a megalapozó beállítódásokat) modellezzük. Mindezt abból a meggondolásból, hogy a ROVE rá tudjon hangolódni a vállalkozói közösség fő problémáira, ismeretében alakítsa ki szolgáltatásainak irányvonalait. Továbbá, az így nyert puha adatok fényében hatékonyabb és megbízhatóbb statisztikai méréseket lehet majd a következő szakaszban végezni és azt kontextualizálni. Itt expliciten a CATI kutatás előkészítésére gondolunk. A fókuszcsoportos kutatás-sorozat közvetlen célja A kutatás során a következő problémacsomagok mentén a következő kérdéscsoportokra kerestük a választ: A válság kontextusában, a vállalkozások előtt tornyosuló tipikus problémák feltérképezése; a kihívások és a lehetőségek azonosítása; a problémák megoldási lehetőségei és ezek szereplői (kik hivatottak azokat megoldani, hogyan); az üzleti kapcsolatok rendszere; az üzleti szolgáltatások problémaköre (mit vesznek igénybe, hogyan, hol, milyen mértékben, mi hiányzik, mi kellene); a vállalkozói szervezetekkel szembeni elvárások; az Érmellék régió lehetőségei. Ennek mérésére használt standardizált eszközt az interjúvezetőt, Az Érmellék cégeinek általános helyzete című guide-ot lásd a Mellékletben. A kutatási folyamat legfontosabb technikai paraméterei Fókuszcsoportos kutatás-sorozat első része, Székelyhíd 27. és 28., november, illetve 12. december,

11 További technikai paraméterek A fókuszcsoport típusa: hosszított csoportbeszélgetés, átlagban 92 és 125 perc. A leghosszabb beszélgetés 152 perces volt (sorrendben a negyedik fókusz). Az összes megkérdezettek száma: 21 személy. A beszélgetésekről hangfelvétel és fotó készült (ebbe minden részvevő explicit formában a beleegyezését adta). A feldolgozás és elemzés a négy beszélgetésen elhangzottak átírt formájú anyagán alapul. A csoportok általános jellemzése A kiválasztott csoportok szándék szerint tükrözik és kicsiben (minőségi tehát nem statisztikai jellemvonásaikban) leképzik a település viszonylag heterogén vállalkozásait tevékenységtípus és üzleti forgalom szerint. Lásd a Rekrutációs Mátrixot. Ezekre alapozva megállapításaink relevánsak (nem statisztikailag reprezentatívak, de a megállapítások az előbbi profilokkal jellemezhető társadalmi csoportokban kisebb eltéréssel érvényesek). A csoportokra jellemző általános véleményáramlatokat illusztrálásképpen az elhangzottak alapján metaforikusan (és eléggé beszédesen) a következőképpen jellemezhetjük: Első csoport Igyekvő vállalkozók (többnyire kisebb, de forgalommal rendelkező vállalkozások) Második csoport Realista kitartóak (többnyire nagyobb forgalmú vállalkozások képviselői, akik közepes helyi, viszonylag stabil vállalkozóknak számítanak) Harmadik csoport Szkeptikus visszafogottak (nagy forgalmú, de problémákkal is küzdő vállalkozások) Negyedik csoport Nyitott támogatók (vegyes csoport) Fő jellemvonások Igyekvő vállalkozók Kisebb üzleti forgalom Helykeresés, piacon való megmaradás szándéka, elszántság Üzleti lehetőségek irányában való fogékonyság, információ éhség Ötlet-teli általános magatartás, kvázi-határozottság Vállalkozói szervezetet pártoló vélemények 11

12 Realista kitartóak Nagyobb üzleti forgalom Nagyobb adminisztrációs és ügyviteli problémák Konkurencia-ellenesség Politikai kapcsolatok léte Tudatosabb és ésszerűbb vállalkozás management Temperált és várakozó, de pártoló magatartás a vállalkozói szervezettel szemben Szkeptikus visszafogottak Nagy üzleti forgalom Szkeptikus és erősen bizalmatlan, gyanakvó magatartás Vállalkozói szervezettel szembeni erős szkepticizmus Nyitott támogatók Vegyes csoport a vállalkozások mérete és tevékenység szempontjából A vállalkozói szervezettel szembeni támogató és várakozó magatartás Az állami adminisztrációtól konkrét elvárásokkal rendelkeznek Közös elemek Erős lokalitás identitás Helyi, lokális nézőpontok (a mi világunk megközelítés), ami vagy Székelyhídra vagy csak a közvetlen környékére korlátozódik Külső okok a vállalkozások jelenlegi problémáira; kiemelten az adóterhek csökkentése, munkahelyek teremtése, az állami bürokrácia lazítása A megoldások is külső tényezők feladata (állam, nagybefektető, gazdasági fellendülés) Inkább reaktív, mint proaktív magatartások rendszere (külső elvárások, különösképpen egy nagy munkaadó iránt, a minimális állami adók illetve állami segítség) A turizmus és a termálvíz, mint regionális lehetőség szisztematikus megnevezése, említése 12

13 2. ÉRMELLÉK CÉGEINEK ÁLTALÁNOS HELYZETE A VÁLLALKOZÓK SZEMPONTJÁBÓL, SZÉKELYHÍD Fókusz-csoportos kutatás, November-December, 2009, Székelyhíd 2.1. A CSOPORTOK KÖZÖS JELLEMVONÁSAI Az elmúlt időszak pénzügyi, majd általános gazdasági válsága közvetlenül érintette a hazai vállalkozásokat is. Kezdetben azokat a nehézségeket és problémákat szándékoztunk feltárni, amelyekkel a székelyhídi működő cégek küzdenek. A témafelvezetésben arra kértük a csoportos interjún résztvevőket, nevezzenek meg három olyan égető problémát, amelyekkel pillanatnyilag küzdenek, majd ezekről beszélgettünk (miben állnak, milyen okai vannak, hogyan hatnak és miként látják megoldhatónak). Problémák A problémákra vonatkozóan spontánul és azonnal a válaszok két fő területre koncentrálódtak: az egyik az általános gazdasági helyzet, ami elsősorban a fogyasztás visszaesésével, tehát a kereslet visszaesésével kerül kapcsolatba a vállalkozásokkal, illetve az adópolitika, különösképpen az átalányadó, mérettől függetlenül. Hát ez az adó. Kitalálták, ezt a, hogy hívják, forfetár? Ilyen általános adó. Megnyomorítják vele az embert. Mindezek általános pénzhiányt okoznak, ami a vállalkozásokat két irányból érzékelve érinti állítják. Egyfelől a termékek, szolgáltatások iránti kereslet mértéke csökken, ami a bevételeket zsugorítja, illetve a beruházásokat és fejlesztéseket gátolja. A pénzhiány, az a legnagyobb probléma. Az megoldana mindent. Sajnos az embereknek nem igazán van pénzük ebben a gazdasági válságban, és hogyha szeretne is, nem tudnak építkezni, s így a vállalkozó, aki építkezéssel foglalkozik, nem igen kap munkát. Sajnos a gazdasági helyzet olyan amilyen, és megérezzük, nagyon megérezzük. Sajnos azon a szinten vagyunk, hogy megélni meg lehet élni belőle, de egyről kettőre nem jutunk ben alapítottuk ezt a céget, s ez a 7 év alatt óriási különbségek vannak, a megrendeléseink folyamatosan csökkennek. Az általános gazdasági problémák nálunk meglátszanak. Mi nem alap dolgokkal foglalkozunk, luxuscikknek számító termékeket állítunk elő és forgalmazunk. Sajnos ez az amiről az emberek először lemondanak. egyetértés. A pénzhiány meglátásaikban elsősorban a vásárlóerő erodálására vonatozik, ami egy hibás kör következménye: nőtt a munkanélküliség, egyesek jövedelem nélkül maradtak, 13

14 ami a kereslet csökkenéséhez vezetett. Ezzel párhuzamosan a háztartások fogyasztásaikat visszafogták, ami erősített a negatív hatásokon. Továbbá, a (megmaradt) jövedelmek reálértéke is csökkent. Mindezek együttesen jelzik a pénzhiány kifejezés mögött álló folyamatokat, ami az egyik fő, és elsőként, spontánul emlegetett problémák kritikus forrása. Aztán, a pénzhiány a vállalkozások bővítésére és fejlesztésére szolgáló beruházások finanszírozási lehetőségeit is jelenti, de nem elsősorban. A vállalkozások fejlesztésének célja másodlagos, inkább a fennmaradás és a túlélés jelenti a közvetlenül követett célt. (Egyeseknél ez a cél azonban hosszabb távon jelen van, különösképpen a válság leküzdése után). Itt ezen a ponton a bankkölcsönök tematikája bomlik ki: a magas kamatok, a garanciák előállításának nehézsége vagy hiánya ez utóbbi az EU-s pályázatok esetében. A pénzzel kapcsolatos további probléma a magas társadalmi járulékok, a CAS foka, ami a profitrátákra hat ki kedvezőtlenül. A pénzhiány esetében a negyedik csoport expliciten fogalmazta meg azt a (szerintük problémás) helyzetet, ami szerint a munkavállalók egy részének Székelyhídon kívül való elhelyezkedése (magyarán: a munkavállalóknak egy része nem helyben dolgozik) oda vezet, hogy a pénzüket sem itt költik el. sokan máshol dolgoznak, és ott költik el Mindez a boltosokat közvetlenül érinti. Másik, már specifikusabb probléma az EU-s szabványok és törvények hatásai, kiváltképpen a feldolgozói tevékenységekre, növénytermesztésre, áru-fuvarozásra nézve. A szakemberek hiánya is felmerül. Kevés a szakmunkás. Sajnos nincs megfelelő ember, akit alkalmazni lehetne A stabilabb vállalkozások esetében is így van. A realista kitartóak is hasonló problémákat emlegetnek, akárcsak a nagyobb vállalkozások működtetői. Esetükben is a külső tényezők (pénzhiány, adó) felismert akadályokat képeznek, de újabbak is tematizálódnak, mint például bankkölcsönökhöz való hozzáférés nehézsége, az illojális konkurencia, a kínálati oldalon való erős konkurencia (ennek érzékelt kínálati telítettsége). A válság legnagyobb problémája a pénzhiány. Azt hiszem ez egy közös probléma, vagy a Nekem például, a közös cégben a legnagyobb probléma a vásárlók hiánya. Mostanig a bankok kölcsönöket adtak, amiből az emberek tudtak kismotorokat vásárolni. Most ez megszűnt, a bankok nem folyósítanak hiteleket, s emiatt megállt. Mostanig eladtunk évi 180 motort, most eladtunk 10-et. 14

15 Például tipikus a túl sok az ABC ekkora piacon, nem lehet megélni jellegű kijelentések sorozata. Itt is megjelenik a szakemberhiány, valamint a szabályok sokasága, a bürokratizáltság magas foka. Az egyik legnagyobb probléma a szakemberhiány. Az autóalkatrész bolt mellé nyitni akartunk egy autószerelő műhelyt, de nincs effektív szakember. Senkinek nincs végzettsége. Már meg is vettünk helyet hozzá, most pénzünk sem, de nem csak a hely a baj. illetve Nincsenek munkahelyek a környéken, nincs vásárlóerő. Nagyon sok az ABC, nagy a konkurencia. Az infrastruktúra problémás jellege is felmerült, kiemelten a turizmussal foglalkozók esetében - nehezen lehet idejutni -, akik saját cégautóval szállítják az árut boltjaikba. Az infrastruktúra igazi negatív hatása a beruházókra hat, akiket inkább elrettent meglátásukban, mintsem vonz. És ami közvetlenül kihat, a vásárlóerő alacsony szintjére (lásd előbb a pénzhiány kérdéskörre). Végül, a törvényes keret folyamatos változása, de alapjába véve teljesen vállalkozásellenes volta mellett a pénzügyi ellenőrök a Gardisták túlkapásai jelentik az egyik legfájdalmasabb problémát. Mivel ellenük nem képesek így érzékelik semmilyen hatékony eszközzel sem küzdeni (a ROVE-vel szemben támasztott egyik explicit igényelvárás pont erre vonatkozik). csak jönnek és büntetnek, mert az ők fizetésük ettől függ A negyedik csoport expliciten tematizált egy kérdést, ami korábban mellékesen merült fel, a gyenge vásárlőerő kapcsán. Nevezetesen, hogy helyben, vagyis Székelyhídon magas a romák száma, akik nem csupán nem képeznek tőkeerős piaci keresletet, hanem az adókból befolyt összegek jelentős részét is elvinnék szociális kiadásokra, amelyek az infrastrukturális befektetéseket nehezítik. Ezt a problémát a jövőre vonatkozóan egyre égetőbbnek tekintették ebben konszenzus volt, tényként kezelték. Kifogásolták, hogy nem adóznak, csak segélyeken élnek. sok a roma személy, akik segélyen élnek, pénzbe kerülnek nekünk A városi státus elnyerését is problémának tekintették ez szórványosan ugyan, de mindenik beszélgetés során megemlítődött ám szerintük semmilyen kézzelfogható haszonnal nem járt a vállakozók számára. Továbbra is faluban élünk, de városi adókat fizetünk. A negyedik csoport még egy sajátos problémát is említett: az agrárpiac 3 évvel ezelőtti megszűntetése, ami a kistermelők termékeinek forgalmazását nehezítette meg. 15

16 2.2. FŐ PROBLÉMÁK (a tulajdonított fontosság szerint) Válság Átalányadó Pénzhiány Munkahelyek hiánya Törvényes keret A Garda Financiara túlkapásai Az adminisztráció segítségének hiánya Infrastruktúra Szakemberhiány Illojális konkurencia A városi státus Egyéb külső okok, kiemelten a roma közösség szociális támogatásának költséges volta (közpénzekből) Megoldások Tény, hogy a problémákra vonatkozó (megnevezett) okok a vállalkozások tekintetében külső okok, amelyek a tágabb gazdasági környezet következményei. Belső okokat nem sorolnak fel, azokra nem is reflektálnak, ami a lehetséges megoldások tekintetében is meghatározza a felfogásokat. Más szavakkal, ebben az értelmezési keretben a megoldásokat sem elsősorban a vállalkozásnak kell megtalálniuk. A megoldások aktorai az állam, illetve több esetben a külföldi befektető, aki pénzt hoz, ezzel munkahelyeket teremt, ami növeli a vásárlóerőt és hozzásegít a bajból való kilábaláshoz. Megfigyelhető egyféle passzív (a proaktív cselekvések hiánya: például új piacok keresése, a piacról való információ keresése, a közös nyomásgyakorlás, a tevékenység kínálati oldalának a diverzifikálása, stb.). Az állami bürokratikus apparátus karcsúsítása, az adók csökkentése látszik legfontosabb megoldásnak. A kisebb vállalkozóknál ez markánsan jelenik meg. A helyzet megoldása az szerintem már a kormány dolga, hogy ne szorítsák meg ennyire a kisvállalkozásokat. A pénzhiány is fentről lefele mutatkozik meg, a legnagyobbtól a legkisebbig. Ez a krízis, nem csak pénzügyi, hanem gazdasági krízis nagyon befolyásol mindent, egy helyben topogunk. Nem megyünk tönkre, de nem tudunk fejleszteni sem. Itt helyben mondjuk kuncsaftkört biztosított a munkás, aki dolgozott itt a bútorgyárban, a vasas 16

17 üzemben, a faiparban. Ez most megszűnt. Kellene valami tőkeinjekció, vagy valami, hogy lábra lehessen állni. Mi egy helyi kisvállalkozás vagyunk, bennünket a gazdasági helyzet nagyon befolyásol. Könnyítésképpen, csak ha az adót csökkentenék. Úgy remélem, hogy az ékszerekről januártól eltörlik a luxusadót, s talán ez megkönnyíti a helyzetünket. Mert ez természetesen beleépül az árba. Ha olcsóbban tudnánk előállítani, csak nagyobb volna a kereslet. Minden árfüggő. A fiskalitást meg kellene felezni. Ez elég kellene legyen az államnak. Természetesen ez az államháztartást érintené. Ott viszont egyharmadával legalább csökkenteni kellene az alkalmazottak számát, s még mindig jól jönne ki az állam. Annyira fel van fújva az államfenntartás, hogy fenntarthatatlan. Mindezekkel a nagyobb vállalkozók is egyetértenek, de újabbakat is ajánlanak (e felől ebben a csoportban konszenzus alakult ki). Például: Munkahelyeket kellene teremteni, mert hogyha pénz van, akkor minden van. Helyi szinten nincs olyan tőkével rendelkező vállalkozó, aki munkahelyet tudna biztosítani. Egyfelől megjelent, mint valós megoldási alternatíva, a piac szabályozása, a szabad piaci viszonyokba való beavatkozás, a már működő vállalkozások javára. Ebben a tekintetben a helyi tanács volna az, ami megtagadná az újabb működési engedélyek, cégalapítási kérelmek kibocsájtását. A konkurenciát kellene szabályozni. Mert így, hogy sokan vannak, elosztódik még az a kicsi pénz is ami van. Mindenki nézi, hogy így Székelyhídon van lakos, s azt mondják mondjuk, hogy ez el kell bírjon három autószerelő műhelyt. Azt mondjuk, nem nézi, hogy ebből 3000 cigány, aki segélyből él, autója sincs. Pedig még egyet sem bír el a település. Profiltól függően, de a piaci árun kellene valahogyan segíteni. A piaci árusok azok borzasztóak, hogy mindenki mindent árul. Ha például most jön Karácsony, akkor mindenki játékot árul, iskolakezdéskor mindenki füzetet árul. Tele van ilyenkor a piac. Persze ezt nem nekem kell ellenőrizni, de ez egy nagyon visszás. Próbálja az ember tisztességesen megcsinálni, minden engedélyt megszerezni, nekik nincs erre szükségük. Ez nem egy tisztességes konkurencia. Másfelől pedig megjelent a nagybefektető ellenesség is a kisvállalkozók azt egyenesen megmentőnek tekintették. A nagyberuházót olyan versenytársnak érzékelték, aki nem járul hozzá a székelyhídi viszonyok javításához mint ők csak profitál a lehetőségekből. 17

18 A vélemények szerint a Helyi Tanácsnak inkább a helyi vállalkozókat kellene támogatnia. A legnagyobb forgalommal rendelkező cégek vezetői esetében a nagybefektetők idetelepedése kapcsán szkeptikusok, ezért ezt a fajta kockázatot sem érzékelik. A megoldásokat ők is külső szereplők tevékenységének tudják be az állam tevékenységének és a gazdaság fellendülésének, plusz az EU-s szabályozások helyi viszonyokhoz való igazításában. Másik javasolt megoldás ami szintén a hatóságok illetékességi körébe tartozna, a vélemények alapján hogy határozottan fel kellene lépni az illojális konkurencia ellen. Itt elsősorban a azokra a piaci árusokra gondoltak, akik mindenféle engedély nélkül szezonálisan olyan termékeket kínálnak, amelyekre ünnepek vagy más események idején megnövekedik a kereslet; tojás, játék, virág, fűzet illegális árusítása merült fel MEGOLDÁSOK (a tulajdonított fontosság szerint) Az átalányadó megszűntetése Munkahelyek teremtése De-bürokratizáció Piaci szabályozás Állami, adminisztrációs támogatás (információ, szabályozás, pályázás, infrastrukturális beruházás, munkahelyteremtés) A Garda Financiara kontrollálása Kapcsolatok Az üzleti kapcsolatok kiterjedtsége, intenzitása, gyakorisága és minősége, valamint a kapcsolatok jellege és minősége fontos feltétele és mutatója a vállalkozásoknak. A kapcsolatok kérdéskörét a más cégek, illetve a hatóságok, kiemelten a helyi adminisztráció (Tanács, Polgármesteri Hivatal) viszonylatában vetettük fel. Első lépésben arra kértük fel őket, hogy becsüljék meg, körülbelül hány céggel állnak formális kapcsolatba. Majd ezeket kellett értékelniük, aztán a felmerülő problémákat megnevezniük. Erre vonatkozóan a következő információkat, véleményeket találtuk. A kisebb cégek estében az állandó üzleti kapcsolatok száma rendszerint átlagban öt körül mozog, bár az egyik vállalkozó ezt a számot 50-re becsülte (neki amúgy több cége volt, ezeknek a kumulált forgalmát tartotta magára nézve mérvadónak, így akár nagy cégnek is tekinthető). A nagyobb és nagy cégek esetében ez a szám körül mozog. 18

19 A kapcsolatok elsősorban a régió településein működő cégekre vonatkoznak, magyarországi vállalkozások a nagyobbak esetében jelentek meg, de elsősorban azok nagyváradi kirendeltségei. A kapcsolatok tekintetében a lokalitás, illetve a nagyvároshoz (Arad és Nagyvárad) való kapcsoltság jellemző. A viszonyok minőségét általánosan kielégítőnek tekintették, a rossz vagy nem operábilis kapcsolatok már nem léteznek. A válság kapcsán az óvatosság megnövekedett szerepét és a beszállítókkal szembeni egyenlőtlen helyzetet emelték ki (ott azonnal fizetni kell, míg a bevétel elhúzódik). A beszállítók komolyak, inkább a tőlem vásárló cégekkel van baj. Vannak problémák ügyfelekkel, mert megtörténik, hogy megpróbálnak átverni. Megtörtént, hogy lejárt szavatosságú árut hozott, s nem akarták visszavenni. A kisebbek inkább bizalmatlanok, egyik meghívott esetét szimptomatikusnak tekintették, akinek egyik vevője nagymennyiségű tengeri árát nem fizette ki (a vásárló cég megszűnt, a pénzt, mintegy lejt, nem lehetett behajtani). Nekem volt problémám, és van is még mindig egy céggel. Adtam 150 tonna tengerit a szeszgyárnak. Az aktákat megcsinálta egy cégre, ami beszállítója volt a szeszgyárnak. Azt a céget csődbe vitte, s nekem végül nem fizette ki a tengerit még a mai napig sem. Olyan 700 millió lejes veszteség. Hogyha azt megkaptam volna megcsinálhattam volna a vágóhidat. S ez a szeszgyár legalább 100 embernek nem fizette ki a tengerit. Jelenleg bizalmatlan az ember. Nem mer semmit kiadni, amíg ki nem fizetik. S azt hiszik, hogy kemény a feje az embernek. Nem bízhat meg az ember senkiben. Növekszik nagyon az óvatosság. Megvan az oka mindennek. Elég az, ha 4-5 százaléka a vállalkozóknak ilyen, s elveszítjük a bizalmunkat az összessel szemben. Összefoglalva, a viszonyok kifokok (ha egy viszony két felet feltételez, akkor a címzett fele irányuló kapcsolatot kifoknak nevezünk) száma viszonylag alacsony, és a helyi és regionális jelleg hangsúlyos, a nagysággal egyenes arányban esetében a magyarországi partnerek száma is növekedik. A legtöbb kifok tere a közeli nagyváros, ahol a legtöbb beszállító működik (kiemelten a kereskedéssel kapcsolatos tevékenységi körök esetében). Ezekben a kapcsolatokban szisztematikus problémát nem neveztek meg, de a megnövekedett óvatosság jellemző. 19

20 Hál istennek sikerült olyan kapcsolatokat kialakítani, ahol jó az együttműködés. Ilyen tekintetben nincsenek problémák. Most, hogy szerencsések vagyunk-e, vagy egy általános jelenség, nem tudom. Voltak természetesen negatív tapasztalatok is, de akikkel most együtt dolgozunk, nincs gond. Ezek mindegyik csoport esetében felmerültek. Üzleti szolgáltatások Az üzleti szolgáltat területén a következőket derítettük fel. Általánosan jellemző, hogy a kötelező könyvelésen kívül másról alig van tudomásuk, a pályázati támogatásokon kívül. Tipikus üzleti szolgáltatás a számvitel, ugyanakkor vagy nem érzik az üzleti szolgáltatások hiányát (kisebbek), vagy pedig úgy ítélik meg, pályázási esélyei már nincsenek (nagyobbak) a pénzhiány miatt, nevezetesen a növekvő önrész előteremtési nehézségei nyomán. A pályázatírást, mint lehetőséget ismerik (tudnak egy helyi ilyen profilú cégről), három meghívott élt is ezzel a lehetőséggel. De nem az alábbi gyakorlat a norma. A pályázati tanácsadást szoktam igénybe venni. Eddig igaz még csak egyszer nyertem, de Piackutatást vettem igénybe ugyanettől a cégtől. E mellett a gazdasági helyzet mellett, nem igazán van semmire kereslet. Én magam nem mernék ilyenekbe bocsátkozni most. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan az állapítható meg, hogy a viszonylagos tájékozatlanság mellett ezen szolgáltatások igazi célja és értelme ismeretlen, hiszen a vállalkozások jórésze inkább a saját erőforrásaira támaszkodik és inkább önerőből próbál boldogulni HELYI ÁLLAMI SZERVEZETEKKEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK Állami intézmények szerepe Az állami intézményekkel, a helyi tanáccsal és a polgármesteri hivatallal kialakított viszonyok és elvárások is szemléletesek. A kisebb cégek a kötelező viszonyon kívül nem tartanak fenn más közintézményekkel kapcsolatot. Minden további kapcsolatot elutasítanak, azokat akadályoknak tekintik. Az elhatárolódás egyértelmű és egyöntetű. Nem kell segítsenek semmit sem, csak ne akadályozzanak. Ennyi. Hagyják az embereket gondolkodni, leleményesek legyenek. Ne verjék orrba állandóan. 20

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében

Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Kutatás a Sun Microsystems Kft. részére Környezet-tudatosság a közép- és nagyvállalatok körében Lőrincz Vilmos 2007 GKIeNET Kft. A felmérésről Bázis: az 50 fő feletti magyar vállalatok, mintegy 5300 cég

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK

Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK Kabai Gergely AZ ÁTUTALÁSOS FIZETÉST MÁR NEM ALKALMAZZUK A BALATON KÖRNYÉKI BORÁSZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK HELYZETE 2010-BEN HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás Program Széljegyzet

Részletesebben

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról

Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról Közvélemény-kutatás egy lehetséges telekocsi-szolgáltatásról 1200 fős országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság körében 2012. május 18-22. A Policy Solutions a Medián közvélemény-kutató

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Bevezető A projekt megvalósításának tágabb környezete Az Ipari Park és a tervezett M8-M4 tengely kapcsolódása az összeurópai hálózathoz (Helsinki folyosók)

Részletesebben

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2011 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2011. augusztus KutatóCentrum 1024 Budapest, Margit krt. 5/b Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Eredmények, 2011 Az elmúlt egy

Részletesebben

Munkatársi fizetési rendszer

Munkatársi fizetési rendszer Munkatársi fizetési rendszer GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek. Folytatjuk a Válságtörő sorozatunkat. Részletesen átbeszéltük az előző adások alkalmával azt, hogy a cashflow-t hogyan érdemes,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

AuditPrime Audit intelligence

AuditPrime Audit intelligence AuditPrime Audit intelligence Szakértői szoftver a könyvelés ellenőrzéséhez www.justisec.hu Minden rendben. Tartalom Előzmények... 3 A szoftver bemutatása... 3 A könyvelési adatok átvétele... 3 A technológia...

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate

avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate A válság hatása avagy az elveszett bizalom nyomában Fenntarthatósági jelentések vizsgálata Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Bemutatkozás Magamról: Jogi szakokleveles környezetmérnök,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról

A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról A civil szervezetek többforrású finanszírozásáról Kutatási tapasztalatok www.tukorterem.hu A kutatásról Elsődleges célcsoport: gazdálkodó klasszikus civil szervezetek (magánalapítványok és egyesületek)

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála

Krauthammer 4LS. 4 Szintű Skála Krauthammer 4LS 4 Szintű Skála Felmérés a viselkedés tényleges feltárására KRAUTHAMMER 4LS - 4 Szintű Skála felmérés Mi a 4LS felmérés? A 4LS 4 Szintű Skála a Krauthammer által kifejlesztett értékelő módszertan,

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE...2 2...2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE...2 2.2 MEGJEGYZÉSEK A JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN...5 2.3 FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...5 2. FEJEZET 1 2 2.1 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata

Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata Burgenland tartomány A kiskereskedelmi szerkezet és vásárlóerő áramlás vizsgálata különös tekintettel a szomszédos Magyarországgal fennálló összefonódásokra Részeredmények Ing. Mag. Georg Gumpinger, 2009.

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

EGYÉNI TANÁCSADÁSI AJÁNLAT. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK (Érvényes 2011. május 31-től)

EGYÉNI TANÁCSADÁSI AJÁNLAT. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK (Érvényes 2011. május 31-től) EU Kompetencia EU KAPCSOLATOK TANÁCSADÁSI TEVÉKENYSÉG KAPCSOLATTEREMTÉS ÉRDEKKÉPVISELET CÉGALAPÍTÁS NÉMETORSZÁGBAN EGYÉNI TANÁCSADÁSI AJÁNLAT ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK (Érvényes 2011. május

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben