J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/ Tel/Fax: 52/ Iktatószám: 6-28 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő testületének augusztus 29-én órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. NAPIREND 1. Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás Sárándi tagóvodájának létszám megállapítása 2. A Mese-Vár Bölcsőde és Óvoda vezetőjének illetmény kiegészítése 3. Hulladékszállítási közszolgáltatáshoz közszolgáltató cég alapítása 4. Különfélék Döntések Határozat száma Határozat tárgya 64 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Sárándi óvoda alkalmazotti létszáma 65 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Óvodai intézményvezető illetménykiegészítése 66 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Hulladékszállítási közszolgáltató céghez csatlakozás 67 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat LEADER Falunapi pályázat 68 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Önkormányzati terület tartós használatba adása 69 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Pályázatíró keresése 70 /2013. (VIII. 29.) KT sz. határozat Polgárőrség Sáránd, augusztus 29.

2 Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáránd Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 29-én a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Nagy Józsefné Erdőháti Imréné Virágos Lajosné Kozák Anikó Nagy Gyula Gyönyörű Zsigmond Kálmánné Szabó Katalin polgármester képviselő, PÜB elnöke képviselő képviselő, SZEB elnök képviselő képviselő Hivatalból jelen van: Dr. Bálint Erika Fábián Szilvia jegyző jegyzőkönyvvezető (Fehér Róbert képviselő előre jelezte, nem tud megjelenni.) Nagy Józsefné: Köszöntötte a jelenlévőket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel van jelen, határozatképes. Minden jelen levő képviselő szavazott és 5 igen és 1 nem szavazattal a következő napirendi pontot fogadta el. 2

3 NAPIREND 1. Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás Sárándi tagóvodájának létszám megállapítása 2. A Mese-Vár Bölcsőde és Óvoda vezetőjének illetmény kiegészítése 3. Hulladékszállítási közszolgáltatáshoz közszolgáltató cég alapítása 4. Különfélék 1. Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás Sárándi tagóvodájának létszám megállapítása Nagy Józsefné elmondta, a törvényi változások miatt az óvodai létszámot módosítani kell a következőképpen: az Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő sárándi óvodában az alkalmazott létszám 13 fő lehet, ebből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens. Elmondta, hogy módosítani kell ezzel a létszámmal július 18-án hozott 62/2013 (VII.18.) KT. számú határozatot. Az abban szereplő takarítónői létszámot most törölni kell. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 5 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta. 64/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő sárándi óvodában az alkalmazotti létszám 13 fő legyen, ebből óvodapedagógus 8 fő, dajka 4 fő, és pedagógiai asszisztens 1 fő. 3

4 2. A Mese-Vár Bölcsőde és Óvoda vezetőjének illetmény kiegészítése Nagy Józsefné elmondta, eddig az óvodavezető asszony Ft-os illetménykiegészítésben részesült. Az Intézményfenntartó Társulási ülésen felvetették az önkormányzati vezetők, hogy ezt az összeget emeljék meg további Ft-tal. Így összesen Ft illetménykiegészítést kapna az óvodavezető asszony, amiből Ft-ot Derecske finanszíroz, 6760 Ft-ot Konyár, 2640 Ft-ot Tépe és Sáránd Ft-ot. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 65/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 67. (1) bekezdésére - úgy határozott támogatja, hogy a gesztor intézmény vezetésével járó többletfeladatok ellátásáért Varró Gyuláné Szelle Ágnesnek, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője részére visszamenőlegesen július hó 01. napjától június hó 30. napjáig bruttó Ft/hó illetménykiegészítés kerüljön megállapításra, melyből Sáránd Község Önkormányzatára eső rész havonta Ft. A Képviselő-testület az illetménykiegészítésnek a Sáránd Község Önkormányzatra, mint tagönkormányzatra eső részét és annak járulékait a költségvetése terhére biztosítja. 3. Hulladékszállítási közszolgáltatáshoz közszolgáltató cég alapítása Nagy Józsefné elmondta, augusztus 14-én több polgármesterrel együtt Martfűre látogattak ez ügyben, ahol megismertették, hogy ott hogy működik a hulladékszállítás előkészítésére, mert az ottani szolgáltató felmondta a szolgáltatást. Elmondta, míg Sárándon 1360 Ft volt a havi hulladék ürítésnek a díja, addig ott ez az összeg a duplája volt már, s a szolnoki szolgáltató még ennél is többet szeretett volna kérni, de Martfű település úgy döntött inkább maguk oldják meg a szolgáltatást. Önálló kft-t szerettek volna létrehozni, de ahhoz, hogy ez a kft. egyáltalán engedélyt kapjon, minden eszközzel, infrastruktúrával rendelkeznie kell, már az engedélyezés előtt, azaz megfelelő telephellyel, jogszabálynak megfelelő képesítéssel rendelkező személyzettel és gépjárművel. Az ottani polgármester asszony tájékoztatása szerint kb millió Ft-ba került, hogy ezt létrehozzák. A település ahol ők szolgáltatnak lélekszámú. Elmondta, Sáránd Község Önkormányzata nehéz helyzetben van, mert nem tudja miről döntsenek, nem tudja ha létrehozzák a kft-t akkor nem kell-e majd dupla összeget 4

5 fizetni a hulladékszállításért. Martfűnek a kft. létrehozása nem okozott problémát, mert rendelkeznek megfelelő telephellyel, s meg volt már korábban is maga a kft., aminek csak a működési körét kellett kibővíteni. Az engedélyre még várniuk kell. Náluk nagyobb cégek is vannak, pl. húsipar, cipőgyár, nagy elosztó cég aki sokat fizet iparűzési adóba és hulladékszállításba is. Lakótelepi és családias övezet is van ott. A Hajdúbagosi Önkormányzat megkeresett jó pár önkormányzatot, hogy fogjanak össze s együtt alapítsanak egy hulladékszállító céget. Elmondta, ha a heti hulladékszállítási költség a mostani AKSD-től magasabb lesz nem fog belemenni az önkormányzat, hogy betársuljon a cég létrehozásába, de ha kevesebb lesz akkor esetleg. Minden esetre komoly számításokat várnak még a Hajdúbagosi Önkormányzattól. Hajdúbagosi Önkormányzat kérte, hogy a szándéknyilatkozatot még a héten juttassák el hozzá. Erdőháti Imréné megkérdezte, milyen feltétel kell ahhoz, hogy a katasztrófavédelem kijelöljön valakit aki elszállítja a hulladékot. Nagy Józsefné elmondta, az önkormányzatnak szeptember 30-ig van szerződése az AKSD-vel, de egyébként Martfűn két hétig nem volt hulladékszállítás, s a polgármester asszony írt a belügyminisztériumba és a katasztrófavédelemnek egy megkeresést, hogy a cég felmondta a szolgáltatást, ezért közegészségügyi és járványügyi szempontból a katasztrófavédelem kijelölte azt a céget aki addig is szállította a hulladékot. Elmondta, egyeztetett már az AKSD képviselőjével, aki elmondta, december 31-ig elszállítja az AKSD a hulladékot a településről azzal a feltétellel amilyen feltétellel most szállít. Nagy Gyula szerint részletes költségvetés nélkül nem tudnak mit mondani a Hajdúbagosi Önkormányzat hulladékszállítási cégével kapcsolatosan. Nagy Józsefné elmondta, mindössze egy szándéknyilatkozatot várnak. Martfű Önkormányzata egyedül alakította meg a hulladékszállító kft-t, de Sáránd esetében több önkormányzatról van szó. Virágos Lajosné Kozák Anikó szerint ha megcsinálja Hajdúbagos a felmérést s számunkra az megfelel akkor társulhat az önkormányzat, ha nem felel meg akkor viszont nem társulhat. Nagy Józsefné szerint egyre kevesebb azon települések száma akik ezt meg tudják finanszírozni. A kintlévőséget a kft-nek kell behajtani, azaz az önkormányzatnak, s vagy behajtja ha be tudja, vagy drasztikus áremelést csinál az önkormányzatnak, mivel az autót hajtani kell, ügyvezető kell, embereket kell alkalmazni megfelelő végzettséggel, s ez mind pénzbe kerül. Erdőháti Imréné megkérdezte, hova szállítható a hulladék? Nagy Józsefné elmondta, Debrecenbe lehet szállítani, s a városnak be kell fogadnia a szemetet. Ha hatósági ára lesz a hulladékszállításnak, akkor egyforma ára lesz országszerte, s ugyanannyiba kerül mindenhol. Erdőháti Imréné megkérdezte lehet-e tudni mikor lesz hatósági ár. Nagy Józsefné elmondta nagyobb cég tud nyereséget termelni, kisebb cég sajnos nem, itt van pl. a Sárándi Községgondnokság Kft., aminek számlázó programot kellett vennie, s eddig is veszteséges volt s még inkább az lesz a rezsicsökkentés miatt. Elmondta teljeskörű információval nem tud rendelkezni, de Martfűnek hatalmas iparűzési bevétele van. Hajdúbagos, Sáránd, Mikepércs, de Hosszúpályi nem tudja még. Derecske a megbeszélésre el se ment. Úgy véli mindenki várja mikor jön ki a hatósági ár. Egy biztos, hulladék nem maradhat a településen. 5

6 Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelen levő Képviselő szavazott, s így 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 66/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a Hajdúbagos Község Önkormányzata által létrehozandó hulladékszállítási közszolgáltató céghez azzal a feltétellel, hogy a vállalat megalapítását megelőző részletes pénzügyi kalkuláció megvizsgálását követően fog a Képviselő-testület végleges döntést hozni a csatlakozásról. 4. Különfélék a.) évi LEADER falunapi pályázat Nagy Józsefné elmondta beadtak egy pályázatot a évi falunapra. Ez egy LEADER pályázat, ahol forintra lehetett pályázni, de az önkormányzatnak fizetni kell az áfát, így Ft marad amit az önkormányzat megkaphat, s ez 100 % nettó kiadásokra használható, tehát az áfát az önkormányzatnak kell kifizetnie Ft-tal kell elszámolni, de Ft-ot adnak. Virágos Lajosné Kozák Anikó szerint ha adják a pénzt az jó, idő pedig van hogy eldöntsék milyen tartalommal töltsék meg a falunapi programokat. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelen levő Képviselő szavazott, s így 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta. 67/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi pályázatban szereplő célok megvalósításához: 6

7 Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás. Közreműködő Szervezet: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Benyújtás helye: elektronikusan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján keresztül. Igényelt támogatás összege: ,-Ft, nettó kiadásokra jutó 100 %-os intenzitású támogatás. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a pályázat napig történő benyújtásához. b.) Sáránd 047/1 hrsz. terület bérbeadása Nagy Józsefné elmondta, a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. minden Képviselőnek kiküldte elektronikus formában a levelet, így azt a Polgármesteri Hivatal nem küldte ki újból a Képviselő-testület tagjainak. Felolvasta a levelet: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt hetekben számos esetben kérték fel a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft-t (4272 Sáránd, Nagy u. 51.), hogy készítsen el a KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem- és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése címen kiírt pályázatokat. A Sáránd 047/1 hrsz-ú ingatlan, - mint tudjuk - egy szikes-tó, amely ki volt téve az elmúlt évtizedek környezetkárosító hatásainak (szeméttelep), ezáltal a terület degradált, az élővilága pedig veszélyeztetett. A Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. arra vállalkozna, hogy a 047/1. hrsz-ú területet rehabilitálja és olyan szikes-tavi vizes élőhelyet hoz létre, amely lehetővé teszi az őshonos fauna és növényvilág újbóli megjelenését. A szikes-tó rehabilitációja a Hajdú Family Park projekt II. ütemének keretében egyébként is tervbe van véve, amely most a kedvező pályázati lehetőség révén korábban is megvalósítható lehet. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy döntsön a Sárán 047/1 hrsz-ú ingatlan tartós használatba adásáról, melyet a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft., - hasonlóan a 048/1 és 048/12 hrsz-ú ingatlanok tekintetében - hosszú távon kíván használni és gondozni. A tartós használatot vélhetően egy a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. tulajdonában, vagy az érdekeltségi körében lévő alapítvány látná el, ugyanis ezáltal formálhatunk jogot a fenti pályázaton történő induláshoz. A döntés előkészítésére viszonylag szűk időkeret áll rendelkezésre, ugyanis a pályázatot szeptember hónapban be kell nyújtani. Levelem 7

8 mellékleteként csatoltan küldöm a Szikes-tó Tanösvény programjavaslatát, melyet a Hajdú Family Park projekt keretében, a KEOP segítségével tervezünk megvalósítani. A Sáránd 047/1 hrsz-ú ingatlan tartós használatba adásával kapcsolatos döntésüket várva, Üdvözlettel: Varga András Nagy Józsefné a levél felolvasása után elmondta, ez a terület az úgynevezett Sárgödör, ami egy országosan védett terület. Volt már más is aki szerette volna igénybe venni ezt a területet, volt aki halastavat szeretett volna kialakítani ott, de sem a Hortobágyi Nemzeti Park, sem pedig a Természetvédelmi Hivatal nem járult hozzá. Ez egy Natura 2000 védettségű terület, tehát a legvédettebb területnek számít és az Országos Védett Szikes Tó nyilvántartásban is fel van véve. Szerinte ez bonyolultabb dolog annál, mint hogy a Képviselő-testület döntést tudjon hozni, de behozta a Képviselő-testületi ülésre. Kálmánné Szabó Katalin szerint nem tönkretenni akarnák azt a területet pl. egy halastóval, hanem rehabilitálni szeretnék az ottani növényzetet, s ez más, mintha mesterséges halastavat alakítana ki ott valaki. Virágos Lajosné Kozák Anikó elmondta, mivel ez védett terület, nem nyúlhat hozzá. Kálmánné Szabó Katalin megkérdezte, kinek a tulajdona ez a terület. Nagy Józsefné válaszolt, az önkormányzaté, de a Hortobágyi Nemzeti Park védetté nyilvánította. Gyönyörű Zsigmond elmondta, a Nemzeti Park nem tudja karbantartani, tele van szeméttel, s szerinte jó lehetőség ha most rehabilitálni akarják. Elmondta, hogy a falu sem tudta rendbe tenni eddig, tele van autó gumival és beton törmelékkel, s ha eredeti állapotába vissza lesz állítva az mindenkinek jó. Nagy Józsefné válaszolt a település nem is állíthatta helyre még ha lehetősége is lett volna rá, mert nem nyúlhatott hozzá. Kálmánné Szabó Katalin megjegyezte, gyerekkorukban még nm volt ennyi sás és nád benne, télen korcsolyázni is lehetett rajta mert víz volt benne. Az elmúlt év alatt nagyon megváltozott. Virágos Lajosné Kozák Anikó elmondta a klíma miatt van ez, s már nem tudják helyrehozni. (Virágos Lajosné Kozák Anikó távozott kor a Képviselő-testületi ülésről.) Erdőháti Imréné megkérdezte, bérbe szeretné venni a területet a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft.? Nagy Józsefné válaszolt igen, de bírósági ügye is van az önkormányzatnak vele. 8

9 Gyönyörű Zsigmond elmondta ha mégis lesz Family Park, gondolkodni kellene azon hogyan tudna a falu csatlakozni ehhez, hogy valami haszna is legyen ebből. Fizető vendég szolgálatot kellene kialakítani, szálláshelyeket létrehozni. A sárgödör rehabilitációja is jó. Nagy Józsefné elmondta, a bérbeadással kapcsolatosan komolya gondok voltak, meg kell gondolni, hogy bérbe adja-e ezt a területet vagy sem. Ha az önkormányzat is beadhatja a pályázatot, akkor adja be az önkormányzat, mert ez a terület az önkormányzat tulajdona. Ezután 5 perc szünetet rendelt el Nagy Józsefné míg jegyző behozza s megnézik a pályázatot. Ezt követően Dr. Bálint Erika jegyző rövid tájékoztatást adott a pályázat beadásával kapcsolatban. Nagy Józsefné a szünet után megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta. 68/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Sáránd 047/1 hrsz-ú ingatlan tartós használatba adását a Hajdú Turisztika Vendéglátó Kft. részére. Nagy Józsefné újabb szavazást kért a Képviselő-testület tagjaitól arra vonatkozóan, hogy Sáránd Község Önkormányzata a pályázat beadásához keressen-e pályázatírót. Nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 69/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-3.1.2/09-11 Élőhelyvédelem- és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése címen kiírt pályázatok beadásához pályázatírót keres. 9

10 Dr. Bálint Erika elmondta, a pályázat benyújtásának első napja januárban 15-e volt. A pályázatokat benyújtani a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehet, s a pályázatok formai ellenőrzése a befogadás sorrendjében történik. Gyönyörű Zsigmond elmondta, ha nem tudnak pályázni akkor nem lesz rendben a terület, de ha Varga Andrásnak kész terve van és ő beadhatja akkor nagyobb esélye van, mint az önkormányzatnak. Nagy Józsefné elmondta, ha az önkormányzat nem tud pályázni mert kifutott az időből, akkor a Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft. sem tud. c.) Polgárőrség támogatása Nagy Gyula a Sárándi Polgárőr Egyesület részére Ft kölcsönt kért. Elmondta, Ft lenne összesen az autó javítása, hiszen a műszakira már kértek Ft-ot előzőleg az Önkormányzattól. A pénzt természetesen visszaadják amint megkapják a Megyei Polgárőr Szövetségtől a Ft-os támogatást. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzott tájékoztatóhoz kapcsolódóan. Mivel nem érkezett észrevétel, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kéz felemeléssel szavazzanak. Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testületéből minden jelenlevő Képviselő szavazott, s így 5igen szavazattal a következő határozatot hozta. 70/2013. (VIII.29.) KT. sz. határozat Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sárándi Polgárőr Egyesület kiadásaira megelőlegezi Ft-ot - a Megyei Polgárőr Szövetséggel történő elszámolásig. Gyönyörű Zsigmond elmondta, a falu határában rengeteg szemét van, melyet össze kellene szedni. Szánóczki István elmondta, hogy a Kiss utca végén a Bagosi utcai kereszteződésnél nem lehet kilátni balra, mert a bokrok teljesen takarják az utat, s így ott veszélyes az átkelés. Gyönyörű Zsigmond megkérdezte mit termeltek a kertekben és a földeken a Start munka programban, s hogy lesznek hasznosítva. Nagy Józsefné elmondta rendkívül szép munkát végzett az ott dolgozó 20 ember. A konyhán használják fel a termelt növényeket, de szociális segélynek is ki lehet osztani, a maradékot pedig 10

11 korlátozottan el lehet adni. Az önkormányzat kasszájában marad a pénz, ha szociális segély helyett természetbeni segélyt adnak. Zöldborsót a konyha kapott, szociális segélyként is kaptak a dolgozók akik termelték a borsót, aláírták a dolgozók mit vettek fel. A kertekben fóliasátor volt, paprika, paradicsom, gyógynövények. Káposztafélék jól sikerültek. A padlizsánnak nincs keletje, pedig nagyon bejött. Rengeteg padlizsán van. Kálmánné Szabó Katalin elmondta, szívesen venné a sárándi padlizsánt. Nagy Józsefné elmondta az egyik önkormányzat értékesíti a termelt növényeket, nyugtát ad, s bárki vehet zöldséget. Dr. Bálint Erika elmondta, az egyik csoportvezetővel együtt 40 kg padlizsánt készítettek el, zakuszkát, padlizsánkrémet és ragut készítettek a dolgozókkal együtt. Gyönyörű Zsigmond megkérdezte, a Start munka programban dolgozók ki tudnának-e állítani egy standot saját termékekkel majd a szeptember 28-án tartandó rendezvényükön. Nagy Józsefné elmondta szeptember 28-án még ami van azt ki lehet állítani. Amit már betakarítottak annak a helyére zöld hagymát és retket fognak rakni, amit az iskolások szeretnek. Nagy Gyula megkérdezte a Sipeki féle háznak mi lesz a jövője, mert a mozgássérülteket ott kellene elhelyezni. Nagy Józsefné elmondta most legfontosabb a mezőgazdasági munkások elhelyezése, épületeket kellene vásárolni, mert se az embereket, se az eszközöket nem tudják hova tenni. Nagy Gyula elmondta, ezeknek a gyerekeknek állandó hely kellene ahol pedagógusokat tudnának foglalkoztatni. Állandó, zavartalan hely kell nekik. Nagy Józsefné felvetette, vegyenek ingatlant. Gyönyörű Zsigmond megemlítette, hogy feldolgozó ipar kellene, s így kellene visszaforgatni az embereket a munkába. Nagy Józsefné szerint ennek a feltételét is meg kellene teremteni. Most van közmunka program, nem lehet tudni jövőre vagy a későbbiekben lesz-e. Kálmánné Szabó Katalin megkérdezte, nem lehetne-e a Sipeki házat lefelé bővíteni. Nagy a kert, nem jelentene gondot ha közmunkások is és fogyatékkal élők is lennének a házban. Nagy Józsefné szerint nem lenne egészséges ha együtt lennének. Megkérdezte ki fizetné a gyerekek rezsi költségét. Nagy Gyula elmondta lehet rájuk normatívát kérni. Többet is, mint a normális gyerekekre. Kálmánné Szabó Katalin megkérdezte mennyire lehetett megőrizni lopás ellen a növényeket a külsőbb területeken melyeken a Start program zajlott. Nagy Józsefné elmondta teljesen, bár félt tőle maga is, de pozitív tapasztalat volt. Akik ott dolgoztak azok figyelgették, a helyi rendőr is nem egyszer körbe járt ott. Ennek pozitív üzenete volt. 11

12 Gyönyörű Zsigmond elmondta, a szeptember 28-án tartandó Kertészeti kiállításon a helyi termékeket szerezné népszerűsíteni. Akinek valami terméke van, az kap egy standot, névvel ellátva, így a Start programban dolgozók is. Nagy Józsefné elmondta a mezőgazdasági start munkások ezen bizonyosan részt fognak venni. Nagy Józsefné megkérdezte van-e valakinek még hozzáfűzni valója, észrevétele. Mivel egyéb felszólalás nem érkezett, mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést bezárta. Kmf. Nagy Józsefné polgármester Dr. Bálint Erika jegyző 12

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-32 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. december 3-án (csütörtökön) 17

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben