JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél január 15-én 18 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. rendkívüli közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag. - A Felügyelő Bizottságból: dr.illés Tibor az FB elnöke, Raff Jánosné FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Szalánczi Mihály. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény. A saját részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság szavazatra jogosító részvénye közül db részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak (56,31 %) A közgyűlés határozatképes. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Melkovics Anikót, - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Móricz Gábort, - Szavazatszámlálónak: Hajdu Attilát.

2 2 Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. Az Alapszabály (létesítő okirat) módosítása a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben, e rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében különösen az alábbi tárgykörökben: 1/1. A dematerializált részvények átruházásával és a tulajdonosváltozás részvénykönyvbe történő bejegyzésével kapcsolatos szabályok módosítása. 1/2. A részvénykönyvre és annak vezetésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/3. A társasági vagyon és az alaptőke védelmével kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/4. A saját részvény megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó szabályok módosítása. 1/5. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos szabályok módosítása. 1/6. A közgyűlés összehívásával kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/7. Az Igazgatóságra és működésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/8. Az alaptőke felemelésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/9. A részvényesek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések módosítása, különös tekintettel a részvényesek tájékoztatáshoz való jogát érintő rendelkezések módosítására, valamint a kisebbségi részvényesi jogokat illető rendelkezések módosítására. 1/10. A közgyűlés összehívásával összefüggő rendelkezések módosítása. 1/11. A Felügyelő Bizottságra és annak tagjaira vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/12. Az Audit Bizottság létrehozása és az Audit Bizottságra vonatkozó szabályozás megalkotása. 1/13. A felelős vállalatirányítási jelentésre vonatkozó rendelkezések megalkotása.

3 3 2. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 3. A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása. 5. A évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása. Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet db igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. dr. Móricz Gábor úr javasolja, hogy az utolsó napirendi pontot a közgyűlés tegye előre. Mátravölgyi János: Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a határozati javaslat nem volt a Társaság honlapján, sem a BÉT honlapján megtekinthető. Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni, hogy az 5. számú napirendi pontot tárgyaljuk először. Szavazás - ellenszavazás, - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés (100%) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül megszavazta, hogy az 5. napirendben szereplő, a évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadását tárgyaljuk meg elsőként. 5.sz. napirendi pont: A évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása Váradi Ernő: Üzletpolitikánkat négy témába szedve szeretném előadni, így az eddigi helyzet értékelésével, a éves stratégiai lépésekkel, egy hosszabb távú kitekintéssel, valamint a források és befektetési elképzelések körvonalazásával szeretném tájékoztatónkat folytatni. a.) Helyzetértékelés Textilipari főtevékenységünk hazai és nemzetközi piacán egyaránt folytatódtak a 2003-tól markánsan érvényesülő tendenciák. A kereslet volumene az alacsonyabb minőségű és a távol-keleti gyártók által rendkívül kedvező, európai gyártók által nem vállalható áron kínált termékek felé mozdult el. Ennek következtében megrendeléseink volumene az elmúlt években és különösen 2006-ban jelentősen csökkent. Ugyanakkor a korábbinál alacsonyabb volumen szinten, de stabilizálódni

4 4 látszik az igen magas minőségű, kevésbé árérzékeny szövödei termékek iránti kereslet. Az ilyen termékek mögött fejlett technológia, magas színvonalú gépesítés, következetes termékfejlesztés és magas szervezettségű termelés húzódik meg feltételként. Az e termékcsoportba tartozó áruk előállításához kisebb, de költséges és hatékony termelő kapacitásokra, a korábbinál is magasabb szintű szakmai tudásra van szükség. E termékek előállításának és értékesítésének fedezete azonban lényegesen magasabb, mint a hagyományos, korábban nagy volumenben gyártott szöveteké. A termékfejlesztés során más iparágak eredményei is begyűrűznek a textiliparba és olyan új típusú, iparágak együttműködésének eredményeként értelmezhető termékek jönnek létre, amelyek jövedelmezősége ugyancsak meghaladja a hagyományos textilipari szövetek előállításával elérhető szintet. E tendenciákat érzékelve szükségessé vált a Társaság stratégiájának jelentős módosítása, amelynek fontos lépéseit meglévő, ám minimális versenyelőnyünk megtartása és esetleges növelése érdekében már 2007-ben meg kell tennünk. b.) Stratégiai lépések 2007-ben: Saját üzemi termelésünk és kapacitásunk differenciált csökkentése, azaz a hagyományos, ám elöregedett és alacsony termelékenységű szövödei kapacitások csökkentése; A magas termelékenységű és világviszonylatban is igen magas minőséget előállítani tudó szövödei kapacitásunk megtartása és technológiai fejlesztése. Saját üzemi kapacitásunk fejlesztését tehát kizárólag a magasabb minőség elérésének képessége és a magasabb szintű piaci igények kielégítése érdekében tervezzük és hajtjuk végre. Ennek megfelelően a szövőüzemben a jacquard kapacitás bővítését, a kikészítő üzemben pedig a len termékek fogásának jelentős javulását eredményező, termelékeny gépek beszerzését, továbbá az előkészítő üzemben ugyancsak az igényesebb len termékek gyártásához szükséges korszerű felvetőgépek beszerzését célozzuk meg. Továbbra sem tervezzük saját konfekcióüzemi kapacitás létesítését, illetve megszerzését, ám megrendelőink megtartása és elégedettségük fokozásának érdekében a korábbinál is szorosabb együttműködésre törekszünk magas minőségi színvonalon termelni képes konfekcióipari kapacitásokkal úgy a földrajzi értelemben vett Európában, mint esetlegesen Keleten, esetleg a Szovjetunió utódállamainak területén. Az alapanyagok beszerzésénél a kiemelkedően jó minőségű forrásokra kívánunk hagyatkozni és valamilyen módon erősíteni piaci jelenlétünket esetlegesen egy kisebb forgalmazó cég felvásárlása útján. A foglalkoztatottak számát illetően rugalmasan alkalmazkodunk a termelőkapacitások fentiek szerint vázolt új szintjének és összetételének igényeihez, ami összességében további létszámcsökkenést jelent 2007-ben. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártmány- és termékfejlesztésre, a korábbiaknál is többet kívánunk áldozni erre a területre annak érdekében, hogy erősítsük a textilipari innovációban betöltött helyünket és szerepünket. Tapasztalataink szerint ugyanis a költséges saját fejlesztések és kísérletezések általában olyan új minőségű termék létrehozásához vezetnek, amelynek magas fedezeti szintje a piacra lépés utáni néhány évben jelentős versenyelőnyt biztosít a fejlesztő számára.

5 5 c.) Hosszabbtávú kitekintés Stratégiai célunk tehát, hogy a jelenleginél ugyan kisebb, azaz legfeljebb közepes méretű és kapacitású termelőegység legyünk, amely ugyan saját gyártásban csak igen magas színvonalú fejlett, és jelentős részben saját fejlesztésű termékeket állít elő azzal azonban, hogy mind az alapanyag előállítás, mind a kikészítés és konfekcionálás területein olyan partneri kapcsolatokat építünk ki és tartunk fenn, amelyek a magas színvonalú saját előállítású termékeink oldalvizén megjelenő piaci igények felbukkanása esetén azonnali kapacitás bevonást tesznek lehetővé nagy volumenű, ám hagyományos textilipari termékek előállítására. Nem a kibocsátás naturáliákban számolt növelésére, hanem minőségi javulásra, saját termékszerkezetünk átalakítására, magasabb igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártására helyezzük a hangsúlyt, és ennek megfelelően folytatjuk a gyártmányfejlesztést, az üzem fejlesztését, valamint fokozzuk a piaci munkát. A magasabb európai költségszint ellenére is látunk lehetőséget a textilipari innovációban és erre figyelemmel fókuszálunk a fejlesztésekre. Magyarázat ehhez, hogy a hazai munkaerő igen drága, így bizonyos termelési kapacitásokat a Távol-Keleten, Törökországban, Oroszországban alacsonyabb áru munkaerővel kellene elvégeztetni. Itt megállnék, és kérdezem, hogy van-e valakinek a textiles részhez kérdése? dr. Móricz Gábor: Konfekcióipari cégekről van szó? Váradi Ernő: Konfekcióról is, de egyéb textilipari folyamatokról is. Bedolgozó kapacitást kívánunk kiépíteni Magyarországon működő cégekkel, de akár Pakisztánban, Törökországban, a FÁK országaiban is nézünk olyan lehetőségeket, amelyek számunkra kedvezőek. A talpon maradáshoz a költségeket csökkenteni kell. Korányi Tamás: Folynak-e tárgyalások? Váradi Ernő: Igen, a tájékoztató is azért van, hogy a részvényesek véleményét is kikérjük. Korányi Tamás: Befektetésre is sor kerülhet? Váradi Ernő: Nyilvánvalóan igen, ha helyzeti előnyhöz tudunk így jutni. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy megkeresett bennünket egy német cég, amely műanyagipari termékeket gyárt, amihez textilipari kapacitásra is szükség van. Tárgyalásokat folytatunk esetleges kölcsönös befektetés, valamint hosszabb távú együttműködés tárgyában is.

6 6 Váradi Ernő elnök úr kérdezi, hogy van-e kérdés még a textilipari résszel kapcsolatban? Sajben Mihály: A befektetésekkel kapcsolatosan, a Lőrinci Fonoda Kft.-t mennyiért próbálták értékesíteni? Váradi Ernő: Több éves próbálkozás után már 600 millió Ft-ért is értékesítettük volna, de sajnálatos módon kézzel fogható ajánlat nem volt. Sajben Mihály: Nekem 1,2 milliárd Ft-os árat mondtak. Váradi Ernő: Mint az előzőekben említettem, több éves értékesítési próbálkozásunk alatt több különböző áron próbáltuk értékesíteni, de sajnos érdemi ajánlatot nem kaptunk eddig. Sajben Mihály: 570 millió Ft volt az apport? Váradi Ernő: Az alaptőke emelés 587,6 millió Ft-ot tett ki, amiből az apport 517 millió Ft. Korányi Tamás: Ez valaha 170 millió Ft-ba került? Váradi Ernő: Nyilvántartási értéknél magasabb áron került apportálásra. Egyébként továbbra sem látunk potenciális vevőt. Három év alatt nem volt semmilyen ajánlat. Az ingatlanosoktól folyamatosan elfogadtuk az ajánlatokat, csökkentettük az árat, de így sem volt vevő. Ha másképp nem megy, mi magunk fejlesztjük fel az ingatlant, hátha úgy el lehet adni. Korányi Tamás: Mekkora az ingatlan? Váradi Ernő: 2,4 hektár. Ha üres lenne, már rég el tudtuk volna adni, de be van építve. Kétszintes üzemcsarnok van rajta. Ha lebontanánk, akkor lehetne tárgyalni több vevővel, az viszont több száz millió forintba kerülne. Sajben Mihály: A Pannon-Flax-nál milyen értéken szerepelt? Váradi Ernő: 96 millió Ft. Korányi Tamás: Ez a 2006-os év eredményt növeli? Váradi Ernő: Eredménynövelő tényező valóban, az eredményt azonban számtalan más tényező is befolyásolja. Teimel Gézáné: A vállaltcsoport konszolidált eredményében ez az értékkülönbözet nem jelenik meg. Mátravőlgyi János: A Konflax Kft. is értékesítené? Hogy áll a Konflax per?

7 7 Váradi Ernő: A Konflax Kft. melyik pere, mivel jelenleg többen is perelik. Erről dr. Illés Tibor ügyvéd úr tud pontos tájékoztatást adni. dr. Illés Tibor: A Betonút Szolgáltaltó és Építő Zrt. perelte a Konflax Kft.-t a választottbírósági ítélet érvénytelenítése érdekében, melyet a Fővárosi Bíróság és a svájci szövetségi bíróság egyaránt elutasított. Három per van folyamatban: DB Ingatlanhasznosító Kft. 2,9 milliárd Ft-ra és kamataira, Central Workout Pénzügyi Rt. 2,3 milliárd Ft-ra és kamataira, Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. 200 millió Ft-ra és járulékaira indított keresetet. Mátravölgyi János: Hogyan állnak? Váradi Ernő: Zajlanak. Mátravölgyi János: Hogyan akarják eladni a Konflax Kft.-t, ha perek vannak, milyen pénzek folynak be az eladásból? Váradi Ernő: Az Igazgatóság a részvényesek érdekeit maximálisan szem előtt tarja, csak olyan ajánlatot fogadunk el, ami legalább eléri a befektetés nyilvántartási értékét. A Pannon-Flax-nak sok vagyonkezelő érdekeltsége van, a tisztább átláthatóság érdekében egyet szabad megtartani, ebbe a befektetésekre szolgáló pénzmennyiséget rakná a cég. A Konflax Kft.-re egyébként további perek várnak, erre vonatkozó híreket hallani. Korányi Tamás: Nem lehet viszontkeresettel élni? Váradi Ernő: Nem tudom, ez jogi kérdés, egyelőre az a problémánk ezzel, hogy rengeteg időt, energiát, ügyvédi munkát vesz igénybe. Egyéb kérdés? Sajben Mihály: A tavalyi évvel kapcsolatosan kérdésem, hogy június végén volt egy hír az FLM. a Konflax volt tulajdonosa, illetve egy ilyen nevű cégtulajdonos volt a Pannon-Flax-ban, 11% körüli tulajdonnal, csak az jelent meg, hogy az FLM Pannon- Flax részesedése 10% körülről 0%-ra csökkent. Ez a 10% kinek a tulajdona lett, mert elvileg 5% felett kellett volna jelenteni, ha új tulajdonos van. Váradi Ernő: Az FLM Contra Irodaház Kft. bejelentette az Igazgatóságnak, hogy tulajdonrészét eladta, azóta 5%-nál nagyobb tulajdonosi mozgásra utaló bejelentés nem történt. Sajben Mihály: A másik hír a High-Tech-hel kapcsolatos, a Konflax Kft. társtulajdonosa ennek a cégnek? Mi a terv ezzel a céggel? Váradi Ernő: Ez egy számítástechnikai cég, 200 millió Ft-ot fektettünk be nyereség reményében.

8 8 dr. Móricz Gábor: A külön cég alapítása szerintem jó ötlet, pl. a Freesoft-nál, ha a fejlesztéseket cégen belül csinálják és úgy indulnak el egy közbeszerzési pályázaton, az a profitot megeszi, ezért a fejlesztési tevékenységet egy külső cégbe tették, így megosztották a költségeket. Váradi Ernő: A High-Tech-be több cég is beszállt, a Konflax Kft. csak kismértékben. Egyébként azt szeretnénk, ha a Dawnmount Kft. lenne az egyedüli vagyonkezelője a Pannon-Flax-nak, a beruházásokat kizárólag ezen a cégen keresztül szeretnénk végrehajtani. Sajben Mihály: Offshore cég? Váradi Ernő: Nem, magyarországi bejegyzett cég, a PANNON-FLAX NyRt. a többségi tulajdonosa. Folytatom stratégiai tervünk ismertetését. d.) Források és befektetések Folytatni kívánjuk a 2006-ban már megkezdett és bizonyos eredményeket már mutató törekvéseinket és befektetéseinket oly módon strukturáljuk át, hogy a fentiekben megfogalmazott stratégiai célokhoz igazodóan álljanak rendelkezésünkre rugalmas és likvid források. A kevésbé likvid és legfeljebb minimális jövedelmezőséget biztosító befektetéseket tehát értékesítjük. Ennek keretében a Gyömrői úti korábbi fonodánk épületegyüttesének értékesítését előkészítendő, végrehajtottuk az ingatlannak egy gazdasági társaságba történő apportálását. A gazdasági társaságot év során értékesíteni fogjuk. Tovább folytatjuk a Konflax Kft-ben csoportosuló befektetéseink értékesítését is, esetlegesen pedig sor kerülhet magának a többségi tulajdonunkban lévő Konflax Kft-nek, illetve a tulajdonunkat képező üzletrésznek az eladására is. Az értékesítésekből származó pénzbevételt részben a fent leírt technológiai fejlesztésekre fordítjuk, részben rugalmasabb stratégiai tartalékokat képzünk, részben a stratégiai céljainkhoz igazodó textilipari, esetleg más iparági termelőkapacitások megszerzésére fordítjuk Európában és/vagy Keleten, illetve a Szovjetunió utódállamainak valamelyikében. Végül összefoglalva a évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervünk lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciál csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,

9 9 termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. A fenti Üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervet a Pannon-Flax Nyrt. Igazgatósága 6/2006. sz. határozatával fogadta el azzal, hogy azt a Társaság közgyűlése elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. Váradi Ernő megkéri a részvényeseket, hogy fogadják el a Pannon-Flax NyRt. stratégiai tervét. Sajben Mihály: Több kérdés merül fel a textiliparral és a befektetésekkel kapcsolatosan. Az első hozzáfűznivalóm, hogy én amikor szavazni kényszerülök a tervvel kapcsolatban, azt előzetesen nem tudtam elolvasni. Amikor a befektetésekkel kapcsolatosan szavazunk, felmerül, hogy bizonyos cégeket értékesítenek, jó volna tudni, hogy melyik cégnél milyen értékhatárok mozognak. Váradi Ernő: Az Igazgatóság jogkörében az összes kérdés benne van, mint a felelősség is. Nyilván vannak kérdések, amire konkrét választ adnunk. Az Ön kérdésére ha válaszolnék, az üzleti titok kategóriába menne. Amennyiben sérelmezi, hogy technikai hibát követtünk el, akkor álljunk fel és folytassuk egy következő közgyűlésen. Az Igazgatóság nem akarja megkárosítani a részvényeseket. Látunk olyan lehetőségeket, melyeket két lépésben meg tudunk tenni és a Pannon-Flax átláthatóságát és biztonságát szolgálja. Sajben Mihály: Nem, nem kell hogy felálljunk, folytassunk, elfogadom, hogy most, amikor szavazok, vakon megbízom az Önök ítélethozatalaiban. Korányi Tamás: Vannak-e kisebb értékű vagyonelemek, pl. üdülő? Váradi Ernő: Van, de jelenleg nem látjuk lehetőségét az üdülő reális összegen történő értékesítésnek. Van valakinek még kérdése? Miután nincs több kérdés, kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni az 5. számú napirendi pontban előterjesztett, a Társaság évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét. Szavazás

10 10 - igen: szavazat - ellenszavazás, szavazat - tartózkodás 0 Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett az 5. sz. napirendi pontban előterjesztetteket elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 153/2007.sz. határozat: A közgyűlés igen szavazat, nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét, amelynek a lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. Sajben Mihály: Minket megillet olyan tájékoztatás, ami a nyilvános tájékoztatás szintjét üti meg? Váradi Ernő: Nem volt olyan tájékoztatás, ami magyarázatra szorul. Igyekszünk a tőzsde előírásainak is megfelelni. Sajben Mihály: Ha külön jelentkezem kérdéssel? Váradi Ernő: Természetesen minden olyan kérdésben, ami nyilvános tájékoztatásra kötelezett, állok rendelkezésére és szívesen elmagyarázom annak lényegét. Korányi Tamás: Váradi úr valami hasonlóra gondol, mint ami azoknál a cégeknél is van, ahol én is tulajdonosként jelen vagyok. Tulajdonképpen a Váradi úr által felsorolt tevékenységet úgy hívják, hogy tőzsdei kapcsolattartás. Ebben az esetben tehát Váradi úr felajánlotta Önnek, hogy betölti a tőzsdei kapcsolattartó szerepét a részvényesek irányába, így Önök felé is.

11 11 Váradi Ernő: Köszönöm Korányi úr hozzászólását, valóban erre gondoltam. Térjünk át az 1.sz. napirendi pontra az alapszabály módosításra. Hajdu Attila: Az 1. sz. napirendi pont, amihez a 2., 3. és 4. napirendi pont is kapcsolódik túl hosszú ahhoz, hogy át lehetett volna olvasni. dr. Gócza Béla: Igen, mert a cégbíró a korábbiakban hiányolta a szerkezet egységességét, és az új Gt. olyan sok változást hozott, hogy azt csak egy teljesen új alapszabály elkészítésével lehetett megoldani. Hajdu Attila: Nem hiszem, hogy minden kérdést el lehetne most dönteni, javaslom, hogy halasszuk el ezen pontok megtárgyalását, azaz folytassuk a közgyűlést egy későbbi időpontban. Sajben Mihály: Javaslom, hogy legyen régi és új példánya az alapszabálynak, az új példányban vastagon kiszedve a változás. dr. Gócza Béla: Ez eddig is így volt és ezután is így lesz, de a jelenlegi tervezetben a tartalmi részek is megváltoztak sok vonatkozásban, nem lehet azon végigmenni, az új szerkezet tartalmilag is változott. A tervezet az alap. A későbbiek során egy újabb alapszabály módosítás esetén kiemeljük a változásokat. dr. Móricz Gábor: Függesszük fel a közgyűlést 30 napra. Hajdu Attila: február 12. hétfőre szavazzuk meg a folytatást. Mátravölgyi János: Lehetne délelőtti időpontban? Váradi Ernő: Mivel tőzsdei cég vagyunk, érdemes tőzsde zárása után elkezdeni, ennek következtében 17 vagy 18 óra jöhet szóba. Váradi Ernő: Részvényesi javaslatra a közgyűlést felfüggesztjük, a folytatólagos közgyűlés időpontja február óra. Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni fenti javaslatot Szavazás - igen szavazat: ellenszavazás: - - tartózkodás : - Köszönöm.

12 12 Megállapítom, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 154/2007.sz. határozat: A részvényesek 100% szavazattal döntöttek a közgyűlés felfüggesztéséről és annak én 17 órakor történő folytatásáról. A folytatólagos közgyűlésen a meghívóban szereplő és a mai napon nem tárgyalt 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok kerül megtárgyalásra. A folytatólagos közgyűlésen a mai napon megjelent részvényesek vehetnek részt, változatlan meghatalmazással. K.m.f. Váradi Ernő elnök.. Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató... hitelesítő Melkovics Anikó jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte:... dr. Gócza Béla ügyvéd

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. május 25-én 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. folytatólagos közgyűléséről. Jelen vannak: -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2004. április 14-én (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti

Részletesebben

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével. 1/2014. (03.17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39.), - a továbbiakban: Társaság,- 2014. március 17. napján 10.00 órakor

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábbi nevén Kreditjog Nyrt) (székhely: 1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2005. május 17. napjának 10 órájára meghirdetett,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNVY amely felvételre került a DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., Cg. 01-10-048384; továbbiakban: Társaság ) 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

J e g y z o k ö n y v

J e g y z o k ö n y v J e g y z o k ö n y v készült a ZALAKERÁMIA Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6.) 2003. április 23. napjának 10,30 órájára meghirdetett, és a Társaság Tófeji Gyáregységében (8946

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV. a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2012. április 25-i éves rendes közgyűléséről Időpont: 16.00 óra (A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés) Helyszín: 9027 Győr, Kandó Kálmán u.1.,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő Rt.-nél 2006. április 25-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX Rt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1.

JEGYZŐKÖNYV. - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag szavazatszám: 3.210 db Képv.: Ivánkovics Erika ügyvezető - PLAZA PARK Kft. tag szavazatszám: 1. JEGYZŐKÖNYV Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Részletesebben

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS SORONKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS A PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2008. április 23-án megtartott éves rendes közgyűlésén a részvényesek 58,27%-a megjelent, így határozatképes volt. A közgyűlésen hozott határozatok:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről

Jegyző könyv. mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jegyző könyv mely készült a Synergon Informatika Nyrt. Budapesten, Baross u. 91-95. sz. alatt 2007. április 10-én megtartott évi rendes Közgyűléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek,

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.) Közgyűlés ideje:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÁPRILIS 28-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Közgyűlés ideje: Jelen vannak: Danubius Health Spa Resort Margitsziget Hotel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével.

JEGYZİKÖNYV. A részvényesek Márton Péter kérésére kézfeltartással szavaznak, és egyhangúlag egyetértenek a közgyőlés levezetı elnökének kijelölésével. JEGYZİKÖNYV Készült a Zalakerámia Részvénytársaság (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) 2005. június 27. napjának 10 órájára Budapest, Grassalkovich út 255. helyszínen (Lasselsberger Ceramics Kft.) kitőzött

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 1 PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. 2006. éves gyorsjelentése a Tőzsde szabályzata szerint, amely egyúttal megfelel a Tpt. 52. -ban előírt szabályozásnak is Gyorsjelentésünk a tőzsde előírásai szerint készült,

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. Közleménye Rendkívüli közgyűlés határozatai amely felvételre került az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: H-; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045715;

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag

JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2008. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

rendkívüli közgyűlésén

rendkívüli közgyűlésén KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a KREDITJOG CORPORATION Nyrt. 2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel, a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott rendkívüli közgyűlésén Jelenlévők:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. Közgyűlés időpontja: 2013. április 29, hétfő 10.00 14.00 Közgyűlés helye: Mirage Fashion Hotel, 1068 Budapest, Dózsa György út 88. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket.

JEGYZŐKÖNYV. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2007. április 23-án 16 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. éves rendes közgyűléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.

JEGYZŐKÖNYV. KONZUM Irodaház III. emeleti konferenciaterem 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 2008. április 28. 10 00 órai évi rendes közgyűléséről Helyszín: Jelen vannak: KONZUM

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv

4iG Nyrt. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) rendkívüli közgyűléséről 2014. október 27. Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a Társaság székhelye), Balaton tárgyaló

Részletesebben

Közgyűlési Eljárási Elvek

Közgyűlési Eljárási Elvek Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és magyar leányvállalatai Közgyűlési Eljárási Elvek Verziószám: 3.0 Hatálybalépés: 2008

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. 2007. március 23. 1 TARTALOM 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása 2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a továbbiakban Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2015. április 28-i éves

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2012.(05.9.) számú lakásszövetkezeti határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Szigeti II. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2012. május 9-én 18 00 órai kezdettel megtartott évi rendes közgyűlésén a PÉTÁV Kft. Pécs, Tüzér u. 18-20. számú rendezvénytermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.

Részletesebben

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL

KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Cégjegyzékszáma: Fovárosi Bíróság: 0l-10-044461 KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉROL Készült: Helyszín: Idopont: A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet) Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság Közgyűlése 1/2005 JEGYZŐKÖNYV Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. február 22-án de. 11.00 órai kezdettel

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. január 29-én 17.00 órakor a Magyar Gószövetség közgyűlésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dienes Péter köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben