Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban"

Átírás

1 Nyíri Pál Magyarország helye a kínai világkereskedelmi hálózatban A harmincas évek egy amerikai szenátora arról beszélt, hogy Amerikának magasabbra, egyre magasabbra kell emelnie Kínát, egészen Kansas állam szintjére. Egy mütyürt az 1,2 milliárd kínai mindegyikének volt a jelszó, amit a mai amerikai üzletemberek is magukénak vallanak. Csakhogy miközben ma minden számottevő európai, amerikai és japán cég a kínai piacért versenyez Kína szállít cipőt és pólót minden amerikai felnőttnek és Nintendo videojátékot minden amerikai gyereknek. A Kínai Népköztársaságból származik az amerikai cipőimport fele egyes becslések szerint a világ lakossága nyolcvan százalékának van kínai gyártmányú cipője.[1] Kína Amerikával szembeni exporttöbblete csak Japánénál kevesebb. Bármely tömegcikkeket árusító amerikai nagyáruházba megy be az ember, a ruhák, cipők, játékok, karácsonyfadíszek, tollak, edények, háztartási eszközök, szerszámok nagyobb részén ott áll a Made in China jelzés és ehhez jön még a Made in Taiwan a cipőkön, a játékokon és a rádióelektronikán és a Made in Malaysia a telefonokon, a televíziókon és a klímaberendezéseken. Hongkongban, Szingapúrban készült ruhaneműt ma már ritkábban látni, az indonéziai ellenben egyre több. E termékek mögött szinte kizárólag kínai tulajdonban levő gyárak és kínai kereskedők állnak. Magyarországon és a környező országokban a kínai importőrök egész rétegeket ruháznak fel. Egyetlen cég 1994-ben hárommillió pár férfi alsónadrágot forgalmazott csak a magyar piacon (holott a forgalom nagyobb részét a más országokba való reexport teszi ki). Miközben még mindig sok a nyugati üzletember, aki a Kínai Népköztársaságot kizárólag a mindent felszívó piaccal és az olcsó munkaerővel azonosítja, Kína a legnagyobb befektető Hongkongban. Egy hivatalos (valószínűleg a valóságosnál lényegesen alacsonyabb) adat szerint a Kínai Népköztársaságnak tízezer külföldön működő cégben 235,3 milliárd dollár érdekeltsége van.[2] Indonéziában a lakosság másfél százalékát kitevő kínaiak kezében van az ország magántőkéjének hetven százaléka; a Fülöp-szigeteken, ahol a lakosságnak csak egy százaléka kínai, a hazai eladások harmincöt százalékát kínai cégek adják.[3] Egy amerikai üzleti szakíró a kínai diaszpóra kereskedőit nevezi a legkomolyabb ellenfélnek mind Kínában, mind Délkelet-Ázsiában. Az orosz Távol-Kelet és Burma északi része gazdaságát az utóbbi négy év kínai bevándorlása már csaknem teljesen kínai kezekbe helyezte, holott korábban Oroszországban nem volt számottevő kínai népesség. Elgondolkodtató, vajon nem hasonló következményektől tart-e a vietnami kormány, amikor nem hajlandó repatriálni azt a mintegy kétszázezer vietnami kínait, aki a két ország 130

2 közötti háború idején és után menekült Kínába, és most az új üzleti lehetőségek arra csábítják, hogy térjen vissza az új életre serkent vietnami kínai üzleti életbe.[4] A kínai külkereskedelem minden képzeletet felülmúló sikere nagyrészt természetesen a kínai ipar óriási kapacitásának, hatalmas emberi erőforrásainak és olcsó munkaerejének köszönhető. Nagy szerepe van azonban ebben a kínai nemzetközi kereskedelem sajátos mechanizmusának is, amelyet gyakran a XXI. század nemzetközi kereskedelmeként emlegetnek. E kereskedelem résztvevői nagyrészt kis- és középméretű cégek, amelyeket családi szálak, ismeretségek és kliens patrónus kapcsolatok fűznek össze Kelet- és Délkelet- Ázsia kínaiak uralta gazdaságaiban, Ausztráliában, Észak-Amerika csendes-óceáni partjain és egyre inkább a világ többi részén is. A kölcsönösségen és szívességeken alapuló mechanizmusban a személyes faktor mindig befolyással van az üzleti döntésekre, így e kereskedelem működése néha jelentősen eltér a tiszta szabadpiaci modelltől. (Jó példa erre annak a magyarországi kínai üzletembernek az esete, aki itt akart francia és svéd gyártmányú munkagépeket vásárolni a kínai széntermelés központja, Shanxi tartomány bányáiba, mert a shanxi energiaügyi bizottság egy magas beosztású tisztviselőjének a lánya abban az időben Magyarországon élt.)[5] Peking és a a kínai diaszpóra közötti kapcsolatok 1984 óta indultak rohamosan javulásnak, amikor a kínai kommunista kormány célként tűzte ki a tengerentúli kínai tőke odavonzását. A kilencvenes évek elején világossá vált, hogy a távol-keleti gazdasági fejlődés motorja Délkelet-Ázsiából Kínába kerül át. A délkelet-ázsiai kínaiak pedig rájöttek, hogy forgalmuk növekedése a Kínában végrehajtott befektetésektől, a Kínával folytatott kereskedelemtől és a Kínán belüli tőkeforrásokhoz való hozzáféréstől függ. A Kínai Népköztársaságban 1993-ig befektetett negyvennégymilliárd dollár (ennek csaknem fele ban érkezett) nyolcvan százaléka a kínai diaszpórától származott. A reaktivált Hazatért Diaszpóra-Kínaiak Országos Egyesülete (Quanguo Guiguo Huaqiao Lianhehui) maga is virágzó üzleti vállalkozásokat épített ki. Nemrég az ASEAN-államok polgárainak még tilos volt a kommunista Kínába látogatni. Mára alig találni olyan kínai családot, még Indonézia eldugott tartományaiban is, amelynek legalább egy tagja ne járt volna otthon. Hongkong a legnagyobb, Szingapúr a hatodik befektető a kommunista Kínában. A kínai diaszpóra tőkéjén alapuló csaknem minden jelentős cégnek nemcsak Szingapúrban és Malajziában, hanem Indonéziában és Thaiföldön is komoly érdekeltségei vannak ott. Az anyaországi kapcsolat a magyarországi kínai üzlet számára is annyira fontos, hogy az a néhány itt élő kínai, aki politikai menedékjogot kérhetne, nem teszi ezt; elsősorban azért, hogy fönntarthassa kereskedelmi kapcsolatait a Népköztársasággal. A kereskedelmi hálózatban korábban nagy szerepe volt annak, hogy ki melyik tartományából származik az óhazának (még akkor is, ha az illető felmenői már négy nemzedék óta Kínán kívül születtek). Az azonos régiókból származókat befolyásos egyesületek fogták össze, kereskedelmi kapcsolataikban elsőbbséget adtak egymásnak. Azonnal felfedezték, hogy a jó üzletmenethez, a kedvező befektetési lehetőségekhez elengedhetetlen a jó kapcsolatok kiépítése a helyi kormánytisztviselőkkel, ráadásul ezek maguk is szívesen fektetnek be általában közvetítőkön, gyakran Hongkongon keresztül jelentős nagyságú, állami cégektől vagy korrupcióból származó tőkét külföldön. Ilyen pénzek nagyon gyakran állnak külföldi kínai cégek mögött, amelyek aztán maguk is gyakran fektetnek be Kínában: egyfajta öninvesztről van szó, amelyet Tálas Barna a kínai gazdaság tulajdonképpeni privatizációs mechanizmusának tekint. A kereskedelmi hálózat 131

3 egyik vége tehát beágyazódott a Népköztársaság hivatalnokapparátusába. A Népköztársaságon kívüli kínai nagytőke képviselői közül sokan olyan bensőséges kapcsolatot alakítottak ki Pekinggel, hogy nemcsak üzleti érdekeltségeik részesültek preferenciális elbánásban (a pekingi politikai kegyek a hongkongi tőzsde mozgásait is nagymértékben befolyásolják!), hanem személyeiket politikai címekkel is jutalmazták.[6] Az állami származású tőke a magyarországi kínai cégek mögött is gyakran jelen van, nagyobb mértékben, mint a diaszpórából (akár Nyugat-Európából, akár Ázsiából) származó; az előbbit a vele járó értékes guanxi folytán nagyobbra is értékelik. A legnagyobb része kormánytisztviselők vagy állami cégek vezetői által magáncsatornákon keresztül befektetett tőke. A magyarországi kínai üzletemberek rendszeresen kapnak ilyen jellegű befektetési ajánlatokat, és az egyes vezető hivatalnokok akik már kiterjedt üzleti érdekeltségekkel rendelkeznek külföldön, és rendszeresen járnak egyéni üzleti utakon személyesen is felkeresik őket. A budapesti Dunhuang Kínai Áruház mögött is részben ilyen tőke áll, csakúgy, mint a Sanxiang (Magyarország) Nemzetközi Kereskedelmi Kft. mögött, amely egyébként a hongkongi bejegyzésű, több mint húsz országban nyolcszázmillió dollár össztőkéjű érdekeltséggel bíró Sanxiang csoporthoz tartozó Sanxiang (Kelet- Európa) leányvállalata, és amely elnöke elmondása szerint Magyarországon bejegyzett Hunan tartományi cégekkel működik együtt. (A Kínai Népköztársaságban a szocialista tulajdon nemcsak a központi kormányzathoz, hanem tartományokhoz, megyékhez, városokhoz is tartozhat.) Az állami vállalatokkal fenntartott jó kapcsolat azért is jelent előnyt a piacra betörni kívánó üzletembereknek, mert nagy volumenű kezdeti áruszállítmányokhoz juttathatják őket kedvező bizományosi megállapodásokkal. A kockázatot az állami cégek meg is tudják maguknak engedni. Polonyi Péter szerint egy kínai megyei külkereskedelmi vállalatnak ben tízmillió, egy tartománynak pedig 1994-ben összesen ötvenmillió dollár máig behajtatlan kinnlevősége halmozódott fel.[7] A Hazatért Diaszpóra-Kínaiak Országos Egyesületének egy ma Magyarországon élő volt funkcionáriusa meg is jegyzi: e körülmények tették lehetővé a magyarországi kínaiak példátlanul gyors meggazdagodását. A Kínai Népköztársaság nagykövetségén hivatalosan állami érdekeltségként regisztrált cégek száma is nő: 1992 decemberében tizenhat, 1993 júliusában huszonnyolc, 1995 januárjában pedig már negyvennyolc volt, ehhez jött még körülbelül ugyanannyi olyan cég, amelyet a Népköztársaság külgazdasági minisztériumában hivatalosan mint részlegesen állami érdekeltségűt tartanak számon. Az 1995 januárjában hétszáznyolcvanezer dolláros bejegyzett törzstőkével és hatszázezer dollár értékű állóeszközzel rendelkező, huszonhat kínait és ötvenkét magyart alkalmazó Hualu Nemzetközi Kereskedelmi Kft. például negyven százalékban a Zhejiang Tartományi Külkereskedelmi Vállalat, hatvan százalékban két magyarországi kínai üzletember tulajdonában van. Az Európa Hangja (Ouzhou zhi Sheng) című, Magyarországon megjelenő kínai nyelvű lap cikkírója így elemzi a helyzetet [8]: 132 Az importőrök háromféle ember közül kerülnek ki. Az egyik csoportba a külkereskedelmi cégek otthonról hivatalosan küldött emberei tartoznak; a másik csoportba azok, akik a szárazföldi Kínában [a Kínai Népköztársaságban] jó kapcsolatokkal rendelkeznek, ott kereskedelmi tapasztalatokat halmoztak fel; a harmadik csoportba pedig

4 azok, akik néhány áruszállítmány továbbpasszolásából szereztek némi tőkét. Mindenekelőtt nézzük a szolgálati útlevéllel ideérkező nagy kádereket. Az ő szándékaik között nem nagyon kap helyet az a gondolat, hogy fel kellene tárni a piacot, szilárd alapokat kellene lefektetni. Tőkéjük bőven van, tekintélyes választékban és mennyiségben hozzák be az árut. Miközben élénkítik és gazdagítják, egyúttal tönkre is teszik azt a piacot, amelyikből élünk. [ ] Eleinte a kínai külkereskedelmi cégek beleegyeztek abba, hogy az áru megérkezése után hatvan vagy harminc nappal kelljen fizetni. Sok importőr több százezer, sőt több millió dollárral tartozik a kínai külkereskedelmi cégeknek. Nem csoda, hogy egy tajvani magáncég kelet-európai leányvállalatának vezérigazgatója megállapítja: A szárazföldről [ti. a Népköztársaságból] érkezett vállalkozók nagy többségükben jelentős pénzügyi háttérrel és áruforrással rendelkező állami cégekhez tartoznak, ezért a Tajvanról érkezett üzletemberek nehezen tudják egyenlő feltételekkel felvenni velük a versenyt. [9] A hongkongi cégek viszont mint az említett Sanxiang vagy a KOB, ha nem tartoznak eleve a Népköztársaság érdekeltségeihez, akkor igyekeznek minél jobb kapcsolatokat kialakítani az ottani hivatalokkal és a budapesti nagykövetséggel, és nem különülnek el a kommunista Kínából származó üzletemberek köreitől. A tajvani cégek többsége ezt a politikai szembenállás miatt nyíltan nem teheti meg, a kis számú önálló vállalkozás viszont igen. De az előbbi csoporthoz tartozók is fenntartanak általában sub rosa kapcsolatokat a magyarországi kínai üzleti körökkel. Peking mindeközben nem csak a kínai diaszpóra tőkéjét, de lojalitását is igyekszik magának megnyerni. A szponzorálásával létrehozott vagy általa támogatott diaszpórabeli szervezetek Magyarországon a legfontosabbak a Magyarországi Kínaiak Egyesülete és a Magyarországi Kínai Kereskedelmi és Ipari Kamara jelentőségét nagyrészt az adja, hogy a többinél jobb anyaországi politikai kapcsolataik üzleti előnyt biztosítanak nekik és vezetőiknek. (Az január 21-én létrejött Magyarországi Kínai Ipari és Kereskedelmi Kamara valójában az azonos nevű, politikai szerepet játszó anyaországi szervezet itteni részlege.) Az ilyen szervezetek nemcsak Kínával, hanem a diaszpóra más hasonló szervezeteivel is alakítanak ki kapcsolatokat, amelyeket kereskedelmi tevékenységükben kihasználnak. Így aztán a családi köteléken vagy származási helyen alapuló korábbi kapcsolatok helyett új politikai kapcsolatok jelennek meg a nemzetközi kínai kereskedelmi hálózatban (amelynek azonban a kommunista ideológiához önmagában véve nincs köze, csak a Pekinghez való lojalitás bizonyos fokát érinti). Ezt példázza a Magyarországi Kínaiak Egyesülete (MKE) januári kínai és hongkongi látogatása. Miután vezetőik Pekingben és több kínai tartományban viszonylag magas rangú kormánytisztviselőkkel találkoztak, MKE-irodát nyitottak Pekingben. Hongkongban pedig a Hong Kong Association of Chinese and Expatriates nevű, Peking által szponzorált, a legutóbbi választásokon is indult szervezet üzletember vezetőivel találkoztak, majd itt is megnyitották az egyesület irodáját. Az irodák kizárólag kereskedelmi tevékenységet folytatnak, elsődleges feladatuk külkereskedelmi partnerek keresése. A Peking-barát klub diaszpórabeli szervezetei egymás közötti kapcsolatépítésére példa a nagyrészt wenzhoui vezetésű Európai Kínai Szervezetek Szövetsége, amelynek 133

5 az MKE tagja, sőt az MKE elnöke a szövetség egyik alelnöke. A szövetség szerepet játszik az európai országok közötti kínai kereskedelemben. Az új típusú, kvázipolitikai kritériumokon alapuló kapcsolatok tehát egyrészt Pekinget helyezik a kereskedelmi hálózat fókuszpontjába, másrészt olyan tranzakciókban is érvényesülnek, amelyek nem érintik a Népköztársaságot. Magyarországon ben hirtelen tömegesen jelentek meg kínaiak, akik felismerték az újonnan liberalizált kelet-európai piacokban rejlő lehetőségeket. Előbb nagyrészt ingázó, piacokon árujukat saját kezűleg eladó kereskedőként tűntek fel. Később nagy- vagy kiskereskedelemre specializálódó, stabil szállítói és vevőkörrel, sőt nemritkán saját (főleg Kínában, egy-két esetben Magyarországon levő) gyárakkal rendelkező cégek és üzletek tulajdonosaiként jelentek meg. A lehetőségeket oly mértékben kihasználták, hogy a kínai diaszpóra közösségei történetében először az import a magyarországi kínaiak legnagyobb üzletágává lett, messze megelőzve az amerikai és nyugat-európai közösségekben domináló vendéglátást. Ráadásul olyan jövedelmező üzletággá, hogy a magyarországi kínaiak ha a kolóniák egészét nézzük a kínai diaszpóra történetében példátlan sebességű anyagi felvirágzásnak és konszolidációnak indultak. A Hualu elnöke így írja le a folyamatot: piaci árusítástól saját üzletek nyitásáig; az áru háton cipelésétől vagy kézikocsin tolásától a saját teherautókon való fuvarozásig; nyilvános telefonok használatától a maroktelefonig; munkavállalástól a munkaerő-felvételig [10] Egy másik budapesti kínai nyelvű lap, az Európába Vezető Újság (Ouzhou Daobao) írja: ben, 1992-ben és 1993-ban, rövid három év alatt akkora utat jártunk be, amelyhez más országok kínai kolóniáinak évtizedekre, sőt több mint száz esztendőre volt szükségük [11] 1994-ben Magyarországon mintegy ezer kínai cég működött. Ma már csaknem mindegyikük kft. formájában, egy pedig rt.-ként van bejegyezve. A piacokon vásározó kínaiak ma már csak húsz-harminc százalékát teszik ki a közösségnek, nyolcvan százalékuk saját üzlet vagy étterem tulajdonosa, illetve résztulajdonosa.[12] A nagykereskedők helyi kínai sajtóforrások szerint általában néhány millió forintos tőkét és árut forgatnak, a tízhúsz legnagyobb cég forgalma pedig évi öt-harminc millió dollár között mozog. Azokat a ruházati cikkeket, cipőket, babakocsikat, amelyeket Nyugaton olcsó nagyáruházláncok általában hazai márkanevekkel árusítanak, Magyarországon piacokon, illetve kínai üzletekben lehet kapni. Ezek az üzletek, sőt üzletsorok és üzletközpontok, amelyeket Budapest VIII. és XIV. kerületében találni a legsűrűbben de már Szolnokon és Nyíregyházán is van, utóbbit ráadásul kínai kereskedők építtették, voltaképpen magyar városképi különlegességet jelentenek.[13, 14] Az alacsony jövedelmű vásárlók hat év alatt annyira megszokták a kínai áru ár- és minőségszínvonalát, hogy az egyfajta márkanévvé vált: ezért teszik ki olyan boltok kirakataiba is a Kínai bolt táblát, ahol más jel erre egyébként nem utal. A kiskereskedelmi forgalom nagy részét ugyanis magyar bizományosok bonyolítják le. A kínai cégek arra törekszenek, hogy exkluzív szerződésekkel Budapestet és a vidéki városokat lefedő elosztási hálózatokat alakítsanak ki. Egy, a középkategória felső végén elhelyezkedő cégnek például saját kiskereskedései vannak Szolnokon, Egerben, Miskolcon és Ócsán, továbbá magyar bizományosai Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon. A Hualu elnöke szerint a cég rétegzett nagykereskedelmi értékesítési hálózat kialakításával ki tudta küszöbölni a tíz-húsz százalék alatti nagykereskedelmi áringado- 134

6 zásokat; részben ennek köszönhető, hogy a cég még 1994 egyébként igen rossznak mondott telén is százhatvanezer tollkabátot tudott eladni.[15] A kínai jelenlét emellett a piacokon is jelentős: a józsefvárosi piacon a kereskedők legalább fele mintegy nyolcszáz fő kínai. A piac tuladonosa a Novák és Novák Rt., amelynek országszerte üzemeltetett, mintegy húsz piacból álló hálózata a kínai árusokra támaszkodik. A kínai áruk a magyar és a környező országok lakossága számára a ruhanemű-vásárlások túlnyomó hányadát adják. Valószínű, hogy a magyarországi kínai üzlet importra és nagy- és kiskereskedelemre alapuló fejlődése fontos szerepet töltött be abban, hogy a kínai kolónia nem a Chinatown-építés, hanem az integráció és akkulturálódás útján indult el. Vendéglátóipari specializálódásuk miatt sokan rosszul ismerik a holland nyelvet, ügyintézést és kultúrát, és nehezen tudnak újítani. Paradox módon a friss vér beáramlása a kínai közösségbe a vállalkozás régimódi stílusát konzerválja írja Pieke és Benton a hollandiai kínaiakról.[16] Hozzá kell tenni: csak hagyományos közösségek esetén. Megállapításuk ugyanis érvényes lehet bármely Chinatownra (bár azokban is lassan változik a helyzet), de kevésbé Magyarországra, ahol a kínaiak mind piacok, mind tevékenységi formák tekintetében az üzleti hajlékonyság bajnokai. A helyi kínai hagyomány hiánya a kolónia létrejöttétől kezdve elősegítette olyan innovatív üzleti formák gyakorlását, amelyek csak fokozatosan nyernek teret a nyugat-európai régebbi kínai közösségekben. Hat év alatt az általuk gyakran Európa Hongkongjának nevezett Magyarországot a kínaiak fokozatosan kelet-európai áruelosztó központjukká építették ki. A Hualu elnöke fogalmazásában a szomszédos országok piacai a magyar piac tengelyére épülnek ben Magyarország a magyar statisztika szerint 99,3 millió dollár értékben importált kínai árut (és szemben az egy évvel azelőtti 52 millióval csak 11,7 millió dollárnyit exportált), ellenben a Kínai Népköztársaság helyi kínai kereskedők által valószerűnek tartott adatai szerint e szám 1992-ben 64 millió, 1993-ban 220, 1994-ben már 389 millió dollár.[17] A diszkrepancia (amellett, hogy a magyar statisztika valószínűleg a valóságosnál alacsonyabb forgalmat tükröz) részben azzal magyarázható, hogy a kínai kereskedők áruik többségét reexportálják a térség többi országába, sőt, ha csekély mennyiséget is, Nyugat-Európába, a Közel-Keletre és az ázsiai FÁK-országokba, de még Afrikába is. A Magyarországi Kínai Kereskedelmi Kamara ügyvezető alelnöke szerint az 1994-es importnak csak huszonnyolc százaléka kötött ki Magyarországon, amely kereskedelmi központtá válhat. 1 [18, 19] A reexport részben az importáló országokban működő kínai cégeken, részben viszont a Magyarországra zarándokló lengyel, román, ukrán viszonteladókon keresztül valósul meg. Az Európa Hangja idézett elemzője szavaival a kínai kereskedők lelkesen fogadják, miként a hajnalpírt fogadja az ember, a szomszédos országokból érkező különbuszokat, amelyek utasai nagy tételben vásárolnak. A kínai kereskedők üzleti portyái Amerikától Azerbajdzsánig, Malajziáig terjednek; általában évente egyszer tesznek üzleti utakat Kínába és Hongkongba; náluk is gyakran járnak kínai üzletemberek Kelet- és Nyugat-Európából, Hongkongból, Tajvanról és elvétve Szingapúrból és Malajziából. A magyarországi kínaiak üzleti kapcsolatai kiterjedésére jellemző a 1 Más importáló országok adatai is jelentős negatív eltérést mutatnak a kínai adatokhoz képest. Ennek fő oka valószínűleg amint azt Frank Gunther, a Lehigh Egyetem közgazdásza feltételezi az állami tőke rejtett kiáramlásával függ össze. 135

7 Budapesten megjelenő Kínai-Európai Kereskedelmi Újság (Zhong-Ou Shangbao) terjesztési pontjainak listája: Budapest, Bukarest, Varsó, Prága, Pozsony, Szófia, Ljubljana, Zágráb, Kijev, Belgrád, Moszkva, Hongkong, Peking, Sanghaj, Shenzhen, Dalian re az erősödő árverseny krízisbe juttatta a magyarországi kínai cégeket. Miközben ugyanis a piac telítődött, és a vásárlóerő csökkent, sok cég gyakorlatilag ugyanazokat a termékeket kínálta eladásra. Ehhez jött a magas kínai infláció miatt megnövekedett önköltség és a forintleértékelés hatása, ami további áresést idézett elő. Volt még egy probléma, amelyet az Európa Hangja már idézett októberi elemzése így írt le: 136 Az üzleti élet hanyatlásának egyik legfontosabb oka az importőrök, nagykereskedők és kiskereskedők rossz aránya. Eredetileg az importőrök egyben nagykereskedők is voltak, ez év elejétől azonban megszaporodott a nagykereskedők száma. Azokból a piacozókból ugyanis, akik korábban vidékre szaladgáltak árusítani, most seregestől nagykereskedők lettek. Ez negatívan hatott ki a kínai áruk értékesítési csatornáira és az értékesített mennyiségre A lenyomott árak néha hatalmas adósságokba kergették a cégeket, amelyek ezután diverzifikálták ugyan importjukat, csökkentették az egyes termékek szériáit, és fejlesztették marketingtechnikájukat (a magyar sajtóban, illetve magyar reklámcégeken keresztül köztéri hiredetőtáblákon megjelenő hirdetések bevezetésével, üzleteiknek a Belvárosba való betelepülésével, belső kialakításuk színvonalának emelésével), a ruha- és cipőpiac alsó árkategóriájú szegmense mégis túl szűknek bizonyult ennyi versenytársnak. Ekkor a Magyarországi Kínai Kereskedelmi Kamara árukategóriánként kidolgozott minimálárrendszer bevezetését javasolta. (l. [15]) Ez azonban egyfelől az állami cégek, másfelől az egyéni piaci árusok ellenállásába ütközött. Az 1995-ös évet a kínai kereskedők legalább százmillió dollár értékű elfekvő áruval kezdték. A józsefvárosi piac magyar kínai felügyelő bizottságának egyik alelnöke szerint az ottani árusok mintegy húsz százaléka veszteséggel dolgozik, és csak tizenöt százalékuk termel tíz-tizenöt százalék nyereséget[20] holott négy évvel ezelőtt az ilyen árusok több mint százszázalékos nyereséggel dolgoztak. Így a cégek egyre inkább tevékenységi körük kiterjesztésében keresik a megoldást. A legkézenfekvőbb az importcikkek választékának kibővítése építőanyagokkal, bútorokkal, dísztárgyakkal, mezőgazdasági és háztartási kisgépekkel; sokan viszont az importon kívüli tevékenységben bíznak. Tíz nagy cég befektetési társaságot alapított, amely kínai, magyarországi és szlovéniai befektetéseket kínál. A Balatonon már üzemel egy kínai tulajdonú szálloda, és ilyen befektetések várhatók Budapesten is. Az MKE Iparbankház-részvények iránt érdeklődik, de felmerült a bankalapítás terve is. Az Európai Unióval kötött társulási szerződés hatására a magyar termelő ágazatokba való befektetés (cipőgyártás, élelmiszerfeldolgozás, mezőgazdaság) iránt is nő az érdeklődés. Egy kínai textilgyár már üzemel Szolnokon. A kínai cégek érdeklődése egyre inkább különösen Jiang Zemin júniusi budapesti látogatásakor elejtett, a kínai magyar kereskedelmi mérleg egyensúlyba hozását illető megjegyzése után az exportlehetőségekre is kiterjed. A kantoni tartományi kereskedelmi és ipari iroda igazgatója bejelentette, hogy magyar termékek importjával foglalkozó központot kíván kialakítani. Az itteni kínai kereskedők elsősorban a mezőgazdasági

8 (takarmány, bor, hús), továbbá az építő- és vegyipari termékek (cement, műanyag) területén igyekeznek felmérni a lehetőségeket.[21] A Bokros-csomagból, az árverseny okozta krízisből még ki nem lábalt kínaiaknak kijutott összesen több mint négyszeres vámtarifa-emelés (az március 20-i, majd a májusi újbóli) egyre inkább arra készteti a nagyvállalkozókat, hogy üzletük bázisát Szlovéniába vagy Lengyelországba tegyék át (a lengyel állam bizonyos igyekezetet is mutat a kínai kereskedelem odavonzása érdekében). A magyar piacra szánt import egyes becslések szerint az évi ötvenedére zuhant; a vámudvarokban hónapokig veszteglő kétezer konténer többségét és a továbbiak nagy részét már Hamburgból átirányították más országokba. Magyarországi lakhelyüket még kevesen számolták fel: a már megalapozott egzisztencia és a jobb életminőség miatt vonakodnak költözni, amíg reményét látják Magyarország Hongkong-státusa fönntartásának. Az Európába Vezető Újság még február 1-jén úgy vélekedett, hogy 1995-ben a kelet-európai gazdaság központja változatlanul a Kelet- és Nyugat-Európát összekötő Magyarországon lesz. (l. [11]) Ha a nagy kínai cégek mégis elhagynák az országot, az az 1991-es állapotokhoz hasonló helyzetet teremtene: a kisebb cégek ugyanis jobb esélyekhez jutnának a versenyben, de az egyúttal még szabályozatlanabbá válna, amihez minden bizonnyal hozzájárulnának a környező országokból (főleg Romániából és Csehországból) újra beszivárogni kezdő, nagyrészt kevéssé megalapozott egzisztenciájú, piaci vásározással foglalkozó kínaiak. IRODALOM [1] Négymilliárd pár cipő. Kelet, 95/2. sz., 5. old., március 15. [2] NYÍRI PÁL: Kellenek-e nekünk kínaiak? Előadás a Fővárosi Önkormányzat, a Kínai Magyar Barátságot Előmozdító Egyesület és a Menedék Egyesület konferenciáján. Budapest, október 20. [3] China s Diaspora Turns Homeward. The Economist, november 27. [4] L. HARISH MEHTA: Vietnam s ethnic Chinese businessmen making a comeback. Straits Times, július 1. [5] NYÍRI PÁL: A Távol-Kelet mint külpolitikai prioritás: Mit tehet Magyarország? Mozgó Világ, 3. sz., 11. old., [6] MÁRTONFFY ATTILA: Az új bennfentesek a koronagyarmatokon. Napi, 14. old., július 31. [7] POLONYI PÉTER: Lépcső vagy kátyú? A kínai magyar külkereskedelem minden éve újabb lépcsőfok bírálata. Távol-Kelet, 95/2. sz., 4. old., július 15. [8] Ouzhou zhi Sheng (ford. Polonyi Péter), 11. old., október 17. [9] Sárkány hadművelet? Kelet, 95/3. sz., 9. old., április 15. [1] YU JUN: Bai nian da ji zaiyu tigao ren di suyang [Egy évszázad számadása az emberek jólétének fejlesztése]. Huikan, 24. sz., 6. old., április 24. [2] XIANG BEI: Zhongguo shangpin hui bu hui siwang? [Halál vár-e a kínai árura?]. Ouzhou Daobao, 38. sz., 1. old., február 1. [3] NYÍRI PÁL: Kínaiak Magyarországon. Egy diaszpóraközösség konszolidálódása. Mozgó Világ, 10. sz., 105. old., [4] Kínai piac Nyíregyházán. Kelet, 95/2. sz., 8. old., március

9 [5] SZILÁGYI ETA: Piac helyett üzletközpont. Napi Gazdaság, május 20. [6] Elfekvő raktárkészletek megoldás. Kelet, 95/1. sz., 3. old., március 1. [7] PIEKE, FRANK N. BENTON, GREGOR: Chinese in the Netherlands. Leeds East Asia Papers, No. 27., p. 39, [8] GUO ZIYI: A kínai magyar külkereskedelem minden éve újabb lépcsőfok. Távol- Kelet, 95/2. sz., 3. old., július 15. [9] YU WENLONG: Bi an bu deng yu ci an [Ez a part nem az a part]. Ouzhou zhi Sheng, 43. sz., 1. old., május 29. [10] A kínai szindróma. Népszava, június 14. [11] NAGY ILDIKÓ EMESE: Kínaiak Magyarországon (2.) Magyar Hírlap, 10. old., szeptember 19. [12] Keres-kínál. Kelet, 95/2. sz., 13. old., március

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK

MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN MAGYAR-KÍNAI KAPCSOLATOK RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT ÍRTA: MOHR RICHÁRD 2008. Eastinfo Magyarország Budapest H-1152 Szentmihályi út 171. China Mart.

Részletesebben

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel

Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel 82 Merre tovább, Kína? Interjú Tálas Barna Kína-szakértõvel Az alábbi beszélgetés a Nemzet és Biztonság azon sorozatának második darabja, amelyben szerkesztõségünk arra keresi a választ, hogy vajon a nemzetközi

Részletesebben

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...

Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés... Közvetlen értékesítés az Európai Unióban, illetve a magyarországi Zepter Kft. sorsa az Európai Unióba lépés után...5 I. A közvetlen értékesítés...5 1.1. Bevezetés...5 1.2. Mi a közvetlen értékesítés?...7

Részletesebben

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. június GLOBÁLIS trendfigyelő 2007. június Készült a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézetben m g f i Matolcsy György Szerkesztés, Közgazdaság, Lapszél Böszörményi-Nagy Gergely Globális trendek, EU-trendek, Műhely

Részletesebben

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs

Diplomadolgozat. Ágár Davaajav. Konzulens: Ferkelt Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági Szak Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány Ágár Davaajav MONGÓLIA PRIVATIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE Diplomadolgozat Konzulens:

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE

11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE 229 11. A PRIVATIZÁCIÓ ÉRTÉKELÉSE Tartalom 11.1 A FÕ CÉLOK TELJESÜLTEK 233 11.2 A PRIVATIZÁCIÓ TÉNYLEGES ÉS LÁTSZÓLAGOS VESZTESEI 239 11.3 A PRIVATIZÁCIÓ NYERTESEI 242 11.3.1 A veszteség is nyereség 242

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre

Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre és a spanyol elnökségre MTA világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 160. szám, 2002. december Éltető Andrea Spanyolország gazdasági fejlettségével összefüggő érdekérvényesítési lehetőségei az EU-ban, különös tekintettel a kibővülésre

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG

A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás. Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG 2011 A 100 legjelentősebb Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyű vállalkozás Hozzáadott érték Nettó árbevétel A foglalkoztatottak száma MAGYARORSZÁG Hirdetés Let IT be your passion! HIRDETÉS 1 IT Service

Részletesebben

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére

A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdaságelméleti Intézet A délkelet ázsiai pénzügyi válság, és napjaink pénzügyi válságának hatása az ázsiai újonnan iparosodott gazdaságok fejlődésére Szerző: Kiss

Részletesebben

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon

Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 34-46. o. Működőtőke-befektetések és befektetés-ösztönzés Magyarországon Antalóczy

Részletesebben

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON MUNKAFÜZET 17. SASS MAGDOLNA (MTA KTI) CZAKÓ VERONIKA (ICEG EC) BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

CSR itthon: merre tovább?

CSR itthon: merre tovább? CSR itthon: merre tovább? 05 A legnagyobb családi vállalkozások 16 Körkérdés Önkormányzatok a válságról 41 Work for peace! Roma majális nem csak romáknak A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. magazinja Mutassa

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

A keleti nyitás nagy lehetőség

A keleti nyitás nagy lehetőség Csapó Endre A keleti nyitás nagy lehetőség Megjelent a Magyar Élet 2014. Július 24-i számában Ismét a régmultból kell elindulni. Két-háromszáz évvel ezelőtt a Hit világát megtámadta a Tudás világa. Előbbi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9.

KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. KITEKINTŐ ELEMZÉSEK 9. A Balkán 2011-ben Ablak a világra 2012. január 3. Írták: Csicsai Máté Csontos Zsuzsanna Farkas Enikő Mátraházi Tibor Milanov Viktor Molnár Tamás Szerkesztette: Milanov Viktor Ugrósdy

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen

Ipar. eredményezett. Az 1980-as évektől azonban az iparban is mind nyilvánvalóbbá váltak azok a kedvezőtlen Iparunk mintegy 150 éves történelme során sokat változott és számos kihívással nézett szembe. Ez idő alatt nemcsak a belpolitikában, a társadalomban és a gazdaságban mentek végbe hatalmas változások, hanem

Részletesebben

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Agárdi Irma-Kolos Krisztina (szerk): A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK ELEMZÉSE, A VÁLLALATKÖZI KAPCSOLATOK EGYES TERÜLETEIN

Részletesebben

Kornai János » ÍRTA: DRÁBIK JÁNOS

Kornai János » ÍRTA: DRÁBIK JÁNOS Mi is a baj? S mi rá............ 2 a helyes gyógymód? Milyen egyensúlyról van szó............ 2 a Gyurcsány-csomagban? Magyarországot a nemzetközi........... 3 pénzpiac kormányozza Varga István javaslatai

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben

Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben Japán világgazdasági és külpolitikai szerep-vállalásának néhány kérdése az új, formálódó világrendben 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Japán világgazdasági szerepváltozása... 6 2.1. Japán részvétele

Részletesebben