Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László"

Átírás

1 Az automobil-motorok gyújtásának története Csizmadia László 2007

2 Az automobil-motorok gyújtásának története Írta: Csizmadia László III. évf. PHD hallgató Lektorálta: Dr. Jeszenszky Sándor a műszaki tudományok kandidátusa Dátum: Győr, Bevezetés A gyújtás feladata a többhengeres motor egyes hengereiben a sűrítő ütem vége felé egy-egy olyan erős elektromos szikrát átugrasztani, hogy az összesűrített keveréket biztosan meggyújtsa. 1 Ezekkel a szavakkal kezdte az író, egy 1929-ben kiadott autós szakkönyvben, a gyújtást ismertető fejezetét. A fenti definíció alapján a feladat nem tűnik bonyolultnak, pedig a jól működő gyújtás kialakulásához rögös út vezetett, méghozzá több évtizeden keresztül. Jelen írás célja, ennek a kalandos fejlődésnek a bemutatása, melynek keretei között elsősorban a régmúlt történéseit eleveníteni fel, vagyis hogy milyen események sorozata vonalán alakult ki az automobilok gyújtása. Magáról a gyújtás fejlődéséről inkább csak átfogó képet ad, tehát az időben haladva egyre kevésbé foglalkozik a részletek bemutatásával. A gyújtás története legfontosabb állomásainak a megértéséhez elengedhetetlen a motorok fejlődésének a felvillantása, ezért a legizgalmasabb mérföldköveket e tekintetben is ismerteti. Esetünkben az erőforrások fejlődésében az új irányt, a gőzgépet pótló belsőégésű motorok alkalmazása jelentette. Ennek fő állomásai voltak, míg a motorok a gépkocsiban való alkalmazásig eljutottak: a francia Étienne Lenoir (1859-ben 2 ) készítette az első világítógáz üzemű ún. kétütemű 1

3 belsőégésű motort, 3 Nikolaus August Otto 1876-ban szerkesztette meg az első működőképes négyütemű belsőégésű motort, 4 Gottlieb Daimler 1886-ban készítette el az Otto-féle motor könnyű és gyors (benzinüzemű) változatát, ami a későbbi automobilok motorjaitól elvileg már nem különbözött. 3 Már a bevezetés alapján is látható, hogy az autóelektronika gyökerei jóval megelőzték magukat az automobilokat, mivel az első elektromos gyújtás a belsőégésű (kezdetben gáz-) motorok megjelenésével egykorú. Eleinte az automobilok egyetlen elektromos egysége a hajtómotorjaik gyújtóberendezése volt, ami nélkülözhetetlen volt a benzin-levegő keverék meggyújtásának egyszerű és (egy idő után már) megbízható megoldásához. A gyújtás története nagymértékben összefonódott a Bosch cég pályafutásával, ami nem azt jelenti, hogy az egyetlen szereplő Bosch volt, de a főszerep mindenképpen az ő cégét illette, ezért a továbbiakban is rendszeresen felmerül a neve, a termékei, ill. a céggel kapcsolatos események sokasága, melyek csaknem végig kísérik az írás teljes menetét. A Bosch cég történetébe azért is érdemes részletesebben betekinteni, mert egyrészt nagyon tanulságos, másrészt ezzel részben feloldható az amúgy szigorúan szakmainak tűnő leírások szárazabb jellege. Az itt említésre kerülő személyeken kívül még sokan foglalkoztak járművek és azok motorjainak szerkesztésével, ezek a találmányok azonban nem játszottak közre a berendezések fejlődésében, a feltalálásuk elszigetelt események maradtak, s inkább csak mint technikatörténeti érdekesség tarthatjuk számon őket. Ilyen találmány például a bajor királyi óramester Christian Rheitmann elektromos gyújtású 1852-es durranógázos motorja, 5 vagy akár az osztrák Siegfried Marcus alkotása, aki 1875-ben szerkesztett villamos gyújtású, Otto-Langen motoros gépkocsit. 6 Néhány idézet is szerepel a következő oldalakon, ami segítségével egy kis ízelítőt kaphat az érdeklődő abból az érdekes nyelvezetből, amit a múlt század elején írt szakirodalom nyújt. Az ismertetés végén található két melléklet azzal a szándékkal készült, hogy az olvasó könnyebben eligazodjon a gyújtástörténet legfontosabb eseményei között, ill. ezek és az írás fejezetei közti összefüggés láthatóvá váljon. A gyújtástörténet elkészítéséhez nagy segítséget kaptam dr. Jeszenszky Sándortól, aki jelentős idegen nyelvű szakirodalmat bocsátott a rendelkezésemre, ill. dr. Papp Zoltántól, akinek a magán motorgyűjteménye révén, működés közben is tanulmányozhattam a motor-matuzsálemek gyújtását, továbbá az általa gondosan összegyűjtött (csaknem száz esztendős) magyarnyelvű irodalmat is megtekinthettem. További jelentős támogatást kaptam még dr. Nagyszokolyai Ivántól is. Mindegyikük közreműködését köszönöm. 2

4 2. Kezdeti próbálkozások Mindenek előtt meg kell említeni két találmányt a 19. sz. derekáról, melyek közvetlenül befolyásolták a későbbi elektromos gyújtás kialakulását és fejlődését. Azonban rögtön le kell szögezni, hogy e század műszaki találmányai rendszerint nem voltak egy személyhez köthetők, hanem több feltaláló sikerei és kudarcai nyomán jöttek létre. 7 Az egyik jelentős találmány szülőatyja Werner von Siemens volt, aki az 1850-es években kis légrésű, zárt vaskörű mágnes-elektromos generátorokat épített, melyeknél ún. kettős T-alakú forgórészt alkalmazott. 8 Alkotásainak létrehozását korábbi felfedezések és eszközök alapozták meg, amelyeket pl. Oersted, Ampére, Faraday, Negro, stb. munkásságából ismerhetett meg a tudomány és a technika. 7 A másik fontos találmány a szikrainduktor volt. Ezzel a szerkezettel érdemes egy kicsit többet foglalkozni, egyrészt azért, mert kevésbé ismeri a közvélemény, másrészt azért, mert (mint látni fogjuk) igen nagy jelentősséggel bír az elektromos gyújtás történetében. Az első (valóban magasfeszültséget előállító) szikrainduktort a Párizsban tevékenykedő német technikus, Heinrich Daniel Rühmkorff 1851-ben építette meg. 9 A szerkezet egyszerűsített kapcsolási vázlatát mutatja be az 1. ábra ábra A szikrainduktor kapcsolási vázlata A primer áramkörben az energiát biztosító egyenáramú telep (a rajzon: Batterie), az egymással párhuzamosan kapcsolt kondenzátor és megszakító (Unterbrecher) és a primertekercs (Primärspule) található, míg a szekunder körben a szekundertekercs (Sekunderspule) és a magasfeszültségű érintkezők (Hochspannungsanschlüsse) helyezkednek el. A primerkör áramát a megszakító nagyon 3

5 kis időnként megszakítja úgy, hogy a tekercsek vasmagjában (Eisenkern) és annak környezetében felépülő mágneses erőtér a vasmag felé vonzza a megszakító egyik érintkezőjét, ami következtében a megszakító érintkezői eltávolodnak egymástól és megszakad a primerkör árama. Emiatt a mágneses erőtér leépül, az érintkezők a rugóhatás miatt összezárnak és a folyamat újra elkezdődik, ill. nagyon gyorsan ismétlődve állandósul. A primerkörön egy állandóan változó áram folyik keresztül, ami változó mágneses erőteret hoz létre, ami változó magasfeszültséget indukál a szekunderkörben. A találmány igazi újdonsága az ún. oltókondenzátor alkalmazása (ami a megszakítás sebességét nagyságrendekkel megnövelte), és a (tekercsek menetei közti) szigetelés feljavítása volt. 9 A remekmű több elismerést is kivívott magának (mint pl. az 1855-ös párizsi világkiállítás első díját), valamint a széleskörű alkalmazhatósága miatt a villamos ipar zászlóshajója lett. 11 Nyugodtan állítható, hogy a szikrainduktor a század egyik legnagyobb találmánya lett, hiszen például a röntgensugárzás létrehozásának, a rádiótelegráfia kialakulásának egyik legfontosabb készüléke volt. 12 Azonban itt se feledkezzünk meg a találmányhoz vezető út korábbi szereplőiről, akik között megemlíthetjük Neef, Bios-Reymond, Henry, stb. nevét. 13 A készülék további szerkezeti érdekessége, hogy a szekundertekercs menetből állt (ezek teljes hossza később elérte a 15 km-t), az egyenáramot 2 db Bunsen-féle elem biztosította, és 2 cmes szikrát hozott létre a nagyfeszültségű érintkezők között (később 20, majd 45 cm-t is elérte, amikor a szekunder menetek hossza már százas nagyságrendű volt). 14 A megszakító céljára ún. Wagnerféle kalapácsmegszakítót használt Rühmkorff, melynek az érintkezői platinából készültek (de még így is gyakran megégtek, ill. összeforradtak). 15 A szerkezetet térbeni ábrázolásban mutatja a 2. sz. ábra ábra Szikrainduktor Ezekkel a találmányokkal megnyílt az út az elektromos gyújtás kifejlesztése előtt. 4

6 2.1 Az első elektromos gyújtás A belsőégésű motor és az elektromos gyújtás születése egyazon eseményhez köthető, hiszen Étienne Lenoir gázmotorjának ilyen gyújtása volt 1859-ben Franciaországban, amely az említett Rühmkorff-féle induktorral és kalapács-megszakítóval rendelkezett. Mivel a nagyfeszültséget szikrainduktor szolgáltatta, ezért a hengerben a gáz-levegő keveréket nem egy szikra, hanem egy szikra-sorozat gyújtotta meg ábra A Lenoir-motor felülnézeti metszete A motortörténeti jelentősége miatt, érdemes megismerni Lenoir kétütemű belsőégésű gázüzemű motorjának működését (melyben segítségünkre van dr. Horváth Árpád egyik írása), és amely jól követhető a 3. sz. ábrán 17 (A: világítógáz bevezetése, B: égéstermék elvezetése, D: tolattyú, I: szikrainduktor, K: elosztó-kapcsoló, O: dugattyúrudazat, R és S: szikraképző elektródák): A dugattyú előrehaladva világítógázt és levegőt szívott be. Félúton a tolattyú elzárta a beömlést, villamos szikra meggyújtotta a gázelegyet, a dugattyú előrelökődött. A forgattyú a lendítőkerék által átfordulva a holtponton, a hajtórúddal visszatolta a dugattyút, s ezzel az égésterméket eltávolította a hengerből. A folyamat a dugattyú mindkét oldalán lezajlott, így a dugattyú mindkét irányú mozgása közben munkát végzett. A motor a városi világítógáz-vezetékből kapta a gázt. 18 Mivel a gázmotor hengerében Rühmkorff szikrainduktor gyújtotta meg a gázelegyet, így ez a gyújtókészülék is vasmagra tekercselt, kevésmenetű vastag huzalból készült primertekercsből, az erre tekercselt sokmenetű szekundertekercsből és a nélkülözhetetlen oltókondenzátorból állt. 12 A szekunder körben elhelyezett 5

7 (és a dugattyúrudazata által mozgatott) elosztó-kapcsoló gondoskodott arról, hogy mindig a dugattyú megfelelő oldalán történjen szikraképződés. Ezt a kapcsolót mutatja oldalnézetben a 4. sz. ábra ábra Elosztó-kapcsoló A Lenoir-féle motor teljesítménye alacsony volt, mindössze 12 LE. A motor fordulatszámát sem sikerült a percenkénti 100-as érték fölé emelni. A felső fordulatszám tartományban már gyújtászavarok fordultak elő, a legkedvezőbb működés 40-es fordulat körül mutatkozott. 19 Lenoir épített egy kocsit is a motorjára alapozva, de a jármű nem váltotta be a reményeket: haladása lassú volt és hamar kifogyott a világítógáz, nem keltette fel a közönség érdeklődését. 19 A gyújtáshoz az áramot két ún. Leclanché-elem szolgáltatta, amely egyben a rendszer gyengesége is volt, hiszen nagyon hamar lemerült. Emiatt az elektromos gyújtás háttérbe szorult, s csak húsz év elteltével alkalmazták újra a motorépítők Az elektromos gyújtás kiváltása Kezdetben, midőn az elektromosság nem állott oly könnyen rendelkezésünkre, mint ma, ezt a nehéz kérdést kívül égő lángok kellő pillanatban való bebocsátásával, majd pedig a Daimler-féle zárt izzócsövek melegségével próbálták megoldani. 20 Ezekkel a szavakkal illette a múlt század elei szakirodalom a vizsgálandó időszakot, amit érdemes a következő bekezdések alapján részletesebben áttekinteni. Nicolaus August Otto is alaposan tanulmányozta Lenoir motorját, amit alapvetően át akart tervezni. 21 A Lenoir-motorral végzett kísérletei során feltalálta a négyütemű motor működési elvét, s 6

8 1862-ben magát a motort is megépítette, de olyan erősre sikerült, hogy az első beindítás után hamarosan összetörött. A kedvezőtlen tapasztalatok után atmoszférikus motor gyártásával és értékesítésével foglalkozott, amely kapcsán Karl Eugen Langennel társult. Ennek a motornak a gyújtásáról egy megfelelő pillanatban becsapó gázláng (ún. szúróláng) gondoskodott. A Lenoirmotornál alkalmazott elektromos gyújtással is kísérleteztek, de a Rühmkorff-féle szikrainduktor nagyon drága és kényes volt, ill. a galvántelepek kezelése nehézkesnek bizonyult. 22 Az Otto-Langen atmoszférikus motort 1866-ban szabadalmaztatták a porosz minisztérium engedélyével ábra Példák az izzócső kialakítására Az Otto-Langen gyárban mérnökként dolgozó Gottlieb Daimler próbálkozott egy olyan gyújtással, ahol a megfelelő pillanatban egy kisméretű izzó platinarúd egy tömítő-szelencén keresztül jutott az égéstérbe. Azonban a bizonytalan gyújtás miatt ez a megoldás nem vált be. 23 Otto és Langen idővel visszatértek a négyütemű motorok kifejlesztéséhez, de ezúttal sikerrel jártak ban működőképes és az iparban is alkalmazható motort készítettek, 24 s végül 1877-ben szabadalmi jogot kaptak rá, 25 és azonnal forgalmazni is kezdték. Egyéb megoldás hiányában, a négyütemű motor gyújtását is a szúróláng alkalmazásával oldották meg (de csak eleinte). A német Leon Funck 1880-ban dolgozta ki az ún. izzófejes gyújtást, melynek az volt a lényege, hogy egy lezárt csövet egy külső hőforrás izzított, melynek belső terét a gyújtás pillanatában egy 7

9 tolattyú összenyitott az égéstérrel, amiből az elegy átáramlott a csőbe és meggyulladt, majd az égés átterjedt a motor hengerébe is. 23 Később Daimler saját vállalatot alapított, mely működése során eleinte idegenkedett az elektromos gyújtás alkalmazásától, egy ideig a láng- és az izzócsöves gyújtás híve maradt. 26 Az első gyorsjárású motorját is izzócsöves gyújtással szerelte fel 1883-ban. 27 Az izzócső kivitelére mutat példát az 5. és 6. ábra 28 (az utóbbi az ún. amerikai változatot ábrázolja). 6. ábra Izzócső (ún. amerikai változat) A láng- és az izzócsöves gyújtás alkalmazása sok fejtörést okozott a gyártóknak és a felhasználóknak egyaránt, kezdve az egyszerű kellemetlenségektől, a műszaki jellegű problémákon át, egészen az életveszély okozásáig: Az Otto-Langen atmoszférikus motor gyújtásához alkalmazott ún. szúrólángot például az 1867-es párizsi világkiállítás egyik kiállítócsarnokában a huzat mindig elfújta. 29 A lassú járású atmoszférikus motorok gyújtásához megfelelő volt a szúróláng-gyújtás. A négyütemű motorhoz, főleg a fordulatszám megemeléséhez szükség volt másik megoldásra, mint például a Daimler-féle izzócsöves gyújtásra. Azonban ezzel a módszerrel sem lehetett a motorok fordulatát a percenkénti 900-as érték fölé emelni. Az izzócsövet külső hőforrással hevítették, ami benzin- vagy spirituszlámpa volt. A rendszer azonban komoly veszélyeket rejtett magában, a benzincső sérülése esetén (pl. egy baleset következtében) a kiömlő folyadék gyakran meggyulladt. 30 8

10 2.3 Visszatérés az elektromos gyújtáshoz A elkövetkező korszakokat az alábbiakkal jellemezhetjük, a már említett múlt századi irodalom segítségével: Korábban izzócsövet használtak a gázkeverék meggyújtásához, de az utóbbi években már rendelkezésre áll az elektromosság, ami szinte minden célra hasznosítható és segítségül hívható, és az autóknál szinte már általánosan beszélhetünk az elektromos gyújtásról, ami azt jelenti, hogy a hengerbe juttatott gázt egy elektromos szikra gyújtja meg ben Siemens megpróbálta villamos berendezéssel megoldani az Otto-motor gyújtását, 30 a kidolgozott rendszerét az Otto-Langen gyárban be is mutatta (az égéstérben egy fogaskerék forgott, melynek a fogáról egy arra feszített rugó épp a gyújtás pillanatában pattant le és az eltávolodásával szikrát képezett). Az elgondolása nem járt sikerrel: mivel nem volt üzembiztos, nem tudták alkalmazni. 23 Siemens-el való tárgyalás során, Otto olyan szerkezet kidolgozására tett javaslatot, ami nem állandóan termeli az áramot, hanem csupán abban a pillanatban, amikor a gyújtásra szükség van. 23 Az elgondolást Otto végül maga valósította meg: a (katonai) utászok által használt patkó-mágneses aknagyújtó készülék elvének alkalmazásával, erős rugóval megpörgetett tekerccsel dolgozó mágnesgyújtót készített, melyet ismeretlen okból nem szabadalmaztatott ábra Az induktív tekercs alkalmazása A mágnes-gyújtás alapelve egy vezeték-tekercseléssel ellátott dupla T-alakú armatúra (forgórész), ami egy állandó mágneses mezőben mozog (forog). 32 Ez a műszaki felépítés már hosszabb ideje az áram előállításának konstrukciója ként volt ismert, hiszen (ahogy korábban szó volt róla) ilyen készülékeket az 1850-es években Siemens már épített ben mutatta be Nikolaus August Otto az ún. elcsettenő-gyújtását, ami a dupla T armatúrás konstrukcióra épült. Ennél a berendezésnél egy (az előző bekezdésben említett) mágnes-elektromos 9

11 készülék gondoskodott a gyújtóív előállításáról, ami az Otto-rendszerű motor keverékének meggyújtásához volt szükséges. Itt kell megjegyezni, hogy ez a konstrukció meghatározó példa volt a későbbi Bosch-féle mágnes-gyújtó részére. 32 Az elcsettenő, vagy más néven szakításos, vagy megint más néven leszakítós gyújtás szerkezeti felépítéséről és működéséről a 3. fejezetben még lesz szó. Amennyiben nem mágnes-elektromos készülék volt az áramforrás, akkor rendszer alkalmazásánál nehézséget jelentett az, hogy a hengertérben a dugattyú kb. 5 At-ra növelte a keverék nyomását, ami gátolta az elektromos szikra (ív) képződését. Az ív létrehozása és az erejének megnövelése érdekében, az áramkörbe egy szokásos induktív tekercset kapcsoltak, melyre a 7. ábra 33 mutat egy példát (a: induktív tekercs, b: áramforrás, c: mozgó és álló érintkező az égéstérben). 2.4 Az első automobilok gyújtása Az ún. nagyfordulatú motorok fejlesztése során került előtérbe ismét a magasfeszültségű elektromos gyújtás. Benz az 1886-ban épített motoros járművén (az első automobilon) gyújtótekercsnek az akkoriban szokásos szikrainduktort használta (kalapács-megszakítóval). Az üzemanyag-levegő keveréket (a Lenoir-féle gázmotorhoz hasonlóan) egy szikrasorozat gyújtotta meg. A folyamatos üzemmódban működő kismegszakító (az ún. zümmögő) frekvenciája 50 Hz volt. A gyújtás vezérlését a magasfeszültségű kör testelésébe épített vezérlő-kapcsoló végezte, amit a vezérműtengely működtetett. Amikor a dugattyú elérte a gyújtópontot, a kapcsoló megszakította a testelést, és megkezdődött a gyújtás, 34 mivel ez a megszakító párhuzamosan volt kapcsolva a szikraképző elektródákkal (így az áram vagy a zárt megszakítón, vagy az elektródákon keresztül folyt). A bütyökkel vezérelt érintkező-pár (vagyis a vezérlő-kapcsoló, vagy megszakító) úgy volt beállítva, hogy a gyújtás a sűrítési ütem végétől a kipufogó ütem végéig tartson, amit Benz a megfelelő és biztonságos gyújtáshoz (ill. az égéshez) tartott szükségesnek. 35 A gyújtás működése a 8. ábra 36 segítségével jól követhető. A Benz-féle gyújtás kifejlesztésére és problémáira maga feltaláló így emlékezett: sokféle kísérletet végeztem dinamóval, galvánteleppel, foszforhidrogénnel. Kisdinamót építettem, s a termelt áramot megszakítva és feltranszformálva az égéstérben elhelyezett platina drótvégekhez vezettem. Rövid ideig működött csak, mert az akkori kisdinamók nem bizonyultak üzembiztosnak. Amíg sima úton gördültünk, kifogástalanul gyújtott, de ha az út rázni kezdett, a dinamó keféi ugrándoztak, az áram meg-megszakadt, s akkor gyújtott, amikor nem kellett volna, vagy pedig egyáltalán nem 10

12 gyújtott. Krómsavas elemekből álló battériám sem adott elég nagy feszültséget, azért kellett indukciós tekerccsel az áramot nagyfeszültségre feltranszformálni ábra A Benz-féle automobil gyújtása A későbbi fejezetekben látható, hogy a rendszert hamar átalakították, a szekunder köri vezérlés helyett áttértek a primer kör közvetlen be- és kikapcsolására, de a kismegszakító még megmaradt. A teljesítmény fokozása miatt, a belsőégésű motorok fordulatszámát megemelték. A magasabb fordulatszám azonban megkövetelte a gyorsabb gyújtást, amit egyszeri és erősebb szikra alkalmazásával és a kismegszakító mellőzésével értek el. A vezérlő-kapcsoló szerepe is megváltozott a primerkörben, mivel az áramot a gyújtópontban nem bekapcsolta, hanem éppen megszakította (a Benz-féle gyújtáshoz hasonlóan). Ezáltal egy olyan új gyújtási rendszert alakítottak ki, amit később évtizedekig használtak még. Ettől kezdve nevezték a vezérlő-kapcsolót megszakítónak, hiszen a kismegszakító feladatát a vezérlő-megszakító vette át. 37 A kismegszakítót azonban a századfordulón még néhány gépjárműben alkalmazták, három- és négykerekű járművekben egyaránt (pl. a De Dion-Bouton használt akkumulátor-gyújtást kismegszakítóval). 34 További problémát jelentett, hogy ugyan a motoros kocsik gyújtópontja 18 fok volt a felső holtpont előtt, ami elméletileg egy előgyújtás jelentett, valójában azonban egész másként alakult. A kismegszakító rezgésideje késedelmet (holtidő) okozott, ennek következtében a gyújtópont 18 és +30 fok között ingadozott az optimális 400 percenkénti fordulatszámon. Emiatt a bizonytalanság miatt a motor járása nyugtalan volt

13 Már korábban is voltak (különböző variációban) gyújtási rendszerek, melyek a villamos energiát akkumulátorból nyerték. A fenti bekezdésekben látható, hogy Carl Benz is megszakítót és akkumulátort használt az első automobiljaiban az 1880-as évek második felében. Mivel az akkori akkumulátorok nem mutatkoztak megfelelő tárolási kapacitásúaknak és a jármű működése alatt nem tudták tölteni azokat, ezért ez a gyújtási rendszer nem volt alkalmas mindennapi használatra. 38 A gyakorlatban (és megbízhatóan) használható gyújtásrendszer megalkotása még váratott magára. 3. Az alacsonyfeszültségű gyújtás Ez a fejezet egy olyan gyújtási rendszert tárgyal, amelyik a megbízhatósága miatt már alkalmazható volt a mindennapi gyakorlatban, s a továbbfejlesztett változata a mobil motorokhoz is használható volt. 3.1 A gyújtásrendszer kialakulása Robert Bosch 25 éves korában nyitotta meg Stuttgartban a finommechanikai és elektrotechnikai műhelyét. Ebben az időben minden fajta megbízatást vállalt (pl. villamos munkák az építőiparban, elektromos szervizmunkák a lakóházakban, telefon szerelés, stb.) ben dolgozta ki az alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtót a stabil (helyhez kötött) gázmotorokhoz. 40 Az első gyújtókészüléket vevői rendelésre készítette Bosch, a Württemberg tartomány béli Möckmühl-i Schmehl & Hespelt Gépészüzem számára. Az volt a megrendelő kívánsága, hogy a helyhez kötött motorjai számára, a Deutz cégnél (ami a többször átalakított Otto-Langen gyár akkori elnevezése volt 41 ) alkalmazott készülék mintájára készüljön gyújtó-berendezés. El is készítette az eszközt, miután meggyőződött róla, hogy a Deutz-féle készüléket nem védi szabadalom. A készülék próbájánál kiderült, hogy mindennapi használatra kevésbé alkalmas, ezért Bosch az Otto-féle mágnes-gyújtást jelentősen továbbfejlesztette, többek között az Otto által használt (élére állított, ívelt, törékeny) mágnes helyett, patkó-mágnest alkalmazott. 39 Meg kell jegyezni, hogy Bosch nem feltalálta az alacsonyfeszültségű gyújtásrendszert, hanem elsőként, a gyakorlat számára alkalmazható szintre fejlesztette. 12

14 Erre a konstrukcióra alapozva készítette Bosch a következő években a mágnes-gyújtást. Az es években ez a termék tette ki a kis műhely bevételének kb. a felét, ami folyamatosan növekedett ig 1000 db ilyen termék készült A rendszer elemei és működése A szakításos (vagy leszakítós) gyújtás fontosabb elemei: áramforrás (ami leggyakrabban egy alacsonyfeszültségű mágnes-készülék (9. ábra 43 ), ritkábban akkumulátor vagy szárazelem), akkumulátor használata esetén egy (primer) indukciós tekercs, 44 gyújtófej (amely egy öntöttvas karima, ezen volt elhelyezve a mozgó gyújtókalapács, amit rugó húzott az álló gyújtószegre, 10. ábra 43 ); a gyújtószeg csillámpalával (Mária-üveggel) volt szigetelve; 45 ill. a szükséges vezetékek ábra Mágnes-elektromos készülék 13

15 10. ábra Gyújtókarima Az armatúra lágyvas része kényelmes hidat jelent a mágneses pólusok közt húzódó mágneses erővonalak számára. Az armatúra hirtelen elfordulásakor a forgórész mágneses pólusainak elmozdulása lépett fel, 46 amit a 11. ábra 47 szemléltet. 11. ábra A mágnes-kör változása Az állandó acél-mágnes hatását (erejét) úgy fokozták, hogy egymás mellé és fölé több mágnest helyeztek el. A mágnes sarkai (pólusai) közé elhelyezett (s korábban már említett) kettős T-alakú Siemens-tekercs, a két végén csapágyazott lágyvas volt, amelyen kiképzett (egymással szembeni) két csatornában szigetelt áramvezető sodronyt csévéltek fel. Ezek végeit szigetelt gyűrűn és fémből vagy szénből készült kefén vezették ki. A tekercset megforgatva az állandó mágneses mezőben 14

16 (melynek erővonalait a tekercs vezetékei metszik), a tekercsben váltakozó áram keletkezik. A tekercs tengelye mozgatását a motor főtengelyéről vagy a vezérműtengelyéről kapta, fogaskerék vagy lánchajtáson keresztül ábra Az armatúra lengő mozgása A megszakító zárt állása alatt, az áram az áramforrástól a tekercsen, majd a megszakítón keresztül haladt, és a motortesten át jutott vissza az áramforráshoz. A tekercs vasmagja ezalatt felmágneseződött, a mágneses mező változása alatt viszont feszültség indukálódott a tekercsben, ami megnövelte az áramerősséget (amely jelenséget önindukciónak nevezzük) ábra Az indukált feszültség változása 15

17 Lassú fordulatú motorok szakításos gyújtásánál az induktor tengelye nem forgó, hanem lengő mozgást végzett. 50 Ekkor az áram a kettős T-alakú armatúra, állandó mágneses mezőben való ingamozgásával termelődött oly módon, hogy a forgórész tengelyére erősített szögemeltyűt a vezérműtengelyen található bütyök kitérítette egy erős rugó ellenében (12. ábra 43 ). A bütyök továbbhaladásával felszabadult a szögemeltyű, amit a rugóhatás felgyorsítva visszalendített a nyugalmi helyzetébe, sőt egy kicsit tovább is. A forgórész ezen mozgása, a szükséges áram előállításához elegendő feszültséget indukált. A legmagasabb áramérték pillanatában (amit a 13. ábra 51 szemléltet), a szögemeltyűvel összekapcsolt rudazat (14. ábra 43 ), az égéstérben található gyújtókarimára szerelt ún. kalapács és az elektromosan szigetelt gyújtószeg által vezetett áramkört megszakította úgy, hogy a rudazat a kalapácsot elemelte a gyújtószegtől (megszüntetve a köztük levő fémes kapcsolatot), azonban az áram nem szakadt meg, hanem a hirtelen eltávolodott érintkező felületek közé villamos ívet húzott. Ez, a szakadással (szakítással) előállított elektromos ív (Volta-ív 52 ), gyújtotta meg az égéstérben rendelkezésre álló üzemanyag-levegő keveréket. 42 A szakításos gyújtás kialakítására egy további szerkezeti példát mutat be a 15. ábra ábra A gyújtó-kalapácsot mozgató rudazat 16

18 15.ábra Példa a szakításos gyújtás szerkezeti kialakítására 3.3 A rendszer járművekben való alkalmazása Az elektromos gyújtás járművekben történő alkalmazása nagyobb kihívást jelentett a gyártók számára, mint a stabil motorok esetében. Ezt jól tükrözi a 2.4 fejezetben ismertetett (Benztől származó) idézet is. A fenti okok miatt vállalkoztak az autóépítők az 1890-es évek közepétől arra, hogy újra és újra próbálkozzanak a megbízható mágnes-gyújtás alkalmazásával, a szükséges gyújtószikra (vagy ív) előállításához. Még a Bosch-féle mágnes-gyújtást sem tudták eredményesen felhasználni, pedig az állómotorok tekintetében sikeresnek bizonyult. 53 Ennek ellenére Benz 1896-ban beépített egy Boschféle mágnes-gyújtást az egyik autójába, amiben korábban magasfeszültségű akkumulátoros gyújtás volt ben törte meg Bosch a korábbi eredménytelenséget a mobil motoroknál, amikor először alkalmazta a mágnes-gyújtást sikeresen egy járművön. Ez szintén vevői megbízásra történt. Az ügyfél az angol Frederick Robert Simms volt, aki a Daimler Motorműveknél volt felügyelő bizottsági tag. Simms egy De Dion-Bouton motoros háromkerekűbe akarta beépíttetni a Bosch-féle mágnes- 17

19 gyújtást. Már az első próbálkozásoknál megállapította Bosch, hogy a mágnes-gyújtás addigi konstrukciója nem volt alkalmas arra, hogy a gyorsjárású De Dion-Bouton egyhengeres motorhoz megfelelő számú gyújtószikrát biztosítson percenként. A régi Bosch típusú alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtás percenként maximum szikrát tudott előállítani, a kis De Dion-Bouton motor azonban 1800 fordulatot tett percenként, amihez megfelelő számú szikrára volt szüksége. Bosch műhelymestere, Arnold Zähringer találta meg a megoldást: a nehézkes tekercselt forgórész helyett egy, a forgórész körül elhelyezett fémhüvely (16. ábra 113 ) végezte a lengőmozgást (amely hüvely két részből állt, ill. az álló forgórész és a mágneses pólusok közti lengő mozgásáról egy, a motor által meghajtott excenter gondoskodott 55 ). A Zähringer-féle fejlesztést Bosch részére szabadalmaztatták. Ettől az időponttól kezdődően, Zähringer minden eladott (lengő persellyel tökéletesített) alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtás után részesedést kapott ábra A lengő fémhüvely jelképes ábrázolása 1898-ban, röviddel azután, hogy az első berlini autó-kiállításon bemutatták a Bosch-féle alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtást, a Daimler gyárban ezzel a gyújtással szerelték fel a Phönix típusú teherautót, amit a többi autógyártó hamar követett. 57 A 17. ábra az első Bosch-féle (automobilokhoz való) mágnes-gyújtás fényképét, a szerkezeti felépítését pedig a 18. ábra mutatja be. 114 A mágnes-gyújtást nem csak az autógyártók, hanem a hajó- és a repülőgépgyártók is alkalmazták. Például Zeppelin is Bosch mágnes-gyújtást használt a LZ 1-es léghajónál

20 17. ábra Az első Bosch-féle automobil mágnes-gyújtó készülék 18. ábra A Bosch-féle automobil mágnes-gyújtás szerkezeti kialakítása 19

21 4. A magasfeszültségű gyújtás A magasfeszültségű gyújtás szikrái gyengébbek, mint az alacsonyfeszültségű gyújtás megszakítóján keletkező elektromos ív, de elég erősek ahhoz, hogy a keveréket biztosan meggyújtsák. 58 Ezzel szemben a magasfeszültségű gyújtás előnye, hogy nincs szükség mozgó alkatrészre az égéstérben a szikra előállításához A gyújtásrendszer kialakulása Az újszerű mágnes-gyújtással az automobilok gyorsfordulatú belsőégésű motorjainak a gyújtásproblémája tulajdonképpen megoldódott. Ennek a konstrukciónak a gyenge pontja az ún. gyújtásperem (vagy karima) és rudazat volt, ami az égéstérben leszakítós módon állította elő a gyújtóívet. Ezeket az alkatrészeket minden egyes motorhoz külön kellett legyártani, ill. a motor működése közben nagy mechanikai igénybevételnek voltak kitéve. Az ügyfelek gyakran panaszkodtak a Bosch gyújtás (vélt) hibájára, sokszor akkor is, ha a gyújtóperemmel voltak problémák. Ezen okból adott megbízást Bosch 1901-ben egy (időközben mérnökké lett) volt tanulójának, Gottlob Honold-nak egy olyan konstrukció kidolgozására, amelynél a mágnes-gyújtás nélkülözheti a gyengélkedő és bonyolult szakításos gyújtóperemet. Pár hónapon belül sikerült is Honold-nak egy módosított mágnes-gyújtással, két fixen álló elektróda között gyújtószikrát létrehozni, melynek fényívszerű karaktere volt. Honold ehhez úgy építette át a mágnes-gyújtást, hogy az olyan magasfeszültséget tudott elérni, ami létre tudta hozni a fényívet a két elektróda között. 57 Ebben a szituációban helyezte át az ipar számára használható formára Honold azt az alapelvet, amit Rühmkorff a szikrainduktorral a tudomány számára fedezett fel, ill. dolgozott ki. Ez különösen érvényes a primer tekercs önindukciójára, amikor egy fokozatosan növekvő alacsonyabb feszültséget hirtelen megszakítanak, ami által a szekunderkörben magas szintű feszültség jön létre, és ami a szikraközben szikraátütést eredményez. 60 Honold (Bosch fejlesztőjeként) keresett egy megoldást arra, hogyan kell a fixen álló elektródák között egy szikraátütést létrehozni. Ehhez egyrészről szükség volt a magasfeszültségű (megszakítós) akkumulátor-gyújtásra, másrészről viszont Honold le akart mondani az akkumulátorról, amivel a gyújtás (ahogy eddig is) teljesen önellátó volna vagyis külső áramforrás nélkül tudna dolgozni. Ez volt az, ami lehetővé tette, hogy a mágnes-gyújtás olyan kiemelt szerephez jusson, és a járművek és a repülőgépek körében konkurencia nélküli helyzetbe kerüljön

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

Erőgépek elektromos berendezései. 2011.02.07. Készítette: Csonka György 1

Erőgépek elektromos berendezései. 2011.02.07. Készítette: Csonka György 1 Erőgépek elektromos berendezései 2011.02.07. Készítette: Csonka György 1 Elektromos berendezések Az elektromos rendszer elemei az erőgépek kiegészítő egységei az üzemeltetéshez nélkülözhetetlenek (indítás,

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése A Solex motorkerékpár története Írta: Szili Dániel Az első motorkerékpár A Solex társaságot két zseniális mérnök Marcel Mennesson és Maurice Goudart alapította 1905 ben. Kezdetben fűtőkészülékek, később

Részletesebben

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet:

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton Mágnesszelep analízise MaxwellbenésSimplorerben IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton Diesel hidegindítás A hidegindítási rendszerek szerepe A dízelmotorokban az égés öngyulladás

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

A magyar feltalálók és mérnökök szerepe a gépjárműfejlesztésben. Előadó: dr. Pitrik József

A magyar feltalálók és mérnökök szerepe a gépjárműfejlesztésben. Előadó: dr. Pitrik József A magyar feltalálók és mérnökök szerepe a gépjárműfejlesztésben Előadó: dr. Pitrik József A technikai-műszaki fejlesztésről Hogyan születik az új alkotás? Szükséglet növekszik A meglévő szint nem felel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás Mérnöki alapok 11. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334.

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet

Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az E85 Comfort gyakorlati tapasztalatai és etanolos járműtörténet Az első alkohol motor A XIX. szd. második felében megszületik a jármű hajtásra alkalmas dugattyús belsőégésű motor 1862. Alphonse Beau

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bukovinszky Márta. Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Bukovinszky Márta. Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Bukovinszky Márta Otto motorok felépítése és működési elve I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

fojtószelep-szinkron teszter

fojtószelep-szinkron teszter fojtószelep-szinkron teszter Általános ismertető A SYNCTOOL fojtószelep-szinkron teszter több hengeres, hengerenkénti fojtószelepes motorok fojtószelep-szinkronjának beállításához nélkülözhetetlen digitális

Részletesebben

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20

OPT. típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára. Budapest, 2005. április. Azonosító: OP-13-6769-20 OmegaProt OPT típusú öntáp-egységek ΩProt készülékek számára Azonosító: OP-13-6769-20 Budapest, 2005. április Alkalmazási terület Azt OPT típusú öntáp-egység másik ΩProt készülék táplálására és az általa

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

Szakértelem a generátoroknál a legapróbb részletekig. Ezek az érvek szólnak a Wacker Neuson generátorok mellett. A generátorok áttekintése.

Szakértelem a generátoroknál a legapróbb részletekig. Ezek az érvek szólnak a Wacker Neuson generátorok mellett. A generátorok áttekintése. Generátorok Ezek az érvek szólnak a Wacker Neuson generátorok mellett. Szakértelem a generátoroknál a legapróbb részletekig. 1. Teljes energia minden használatkor. Megbízható energiaellátás az építési

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 Hírek a robbanásbiztonság-technika technika világából 2 MEE 2011-ben megalakult a MEE Robbanásbiztonság-technikai Munkabizottság Minden évben állásfoglalás független és szakmai 2012: oktatás 2013: felhasználói

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 523 04 Mechatronikai technikus

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok

+ Egyszeres muködésu szögletes henger: +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok 19 +Tömlohenger: (17. ábra) Jellemzok - kis beépítési méret - elvi lökethossz 80%-a'ha,sználható, külso lökethossz-határoló szükséges - szöget bezáró felilletek,között is használható - ero a lökethossz

Részletesebben

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium JELENTÉS MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium 1. Termék leírás Az MGP-Cap és MPG-Boost 100%-ban szerves vegyületek belső égésű motorok

Részletesebben

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors.

Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. Bosch exchange Hatékony. Egyszerű. Gyors. A Bosch cserealkatrész-program Növekvő piac új üzleti lehetőségek A cserealkatrészek piacának alakulása 2000 2010 Változatlanul nagy az igény a hagyományos cserealkatrészek

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés

Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Haszongépjármű fékrendszerek Alapok Rendszerfelépítés Gépjármű futóművek II. Szabó Bálint 2015. szeptember 10. 1 Haszongépjármű fékrendszerekre vonatkozó előírások Fékrendszer típusok Haszongépjárműveket

Részletesebben

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor:

Az olvadóbiztosító: Működés zárlatkor: Az olvadóbiztosító: Az olvadó biztosító olyan kapcsolókészülék, amely az áramkörbe beiktatott olvadó elemének (egy vagy több párhuzamosan kapcsolt olvadószálának) megolvadásával és az azt követő ív oltásával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító Forradalom a megszakító technológiában MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító ABB HV Products - Page 1 Mi az a Motor Hajtás? ABB HV Products - Page 2 Energia Átvitel Energia Kioldás Energia Tárolás Energia

Részletesebben

2.4 Fizika - Elektromosságtan 2.4.7 Elektromotor-generátor tanulói rendszer

2.4 Fizika - Elektromosságtan 2.4.7 Elektromotor-generátor tanulói rendszer Kísérletek az elektromotor-generátor készlettel Az elektromotor-generátor készlet egy moduláris eszközrendszer a fizikai és műszaki összefüggéseket kidolgozó tanulói kísérletekhez, az elektromotorokat,

Részletesebben

KTE 100. Használati útmutató. Zseb-motorteszter

KTE 100. Használati útmutató. Zseb-motorteszter KTE 100 Használati útmutató Zseb-motorteszter KTE 1xx HUN 2 Robert Bosch Kft. (2005.07.24) KTE 1xx HUN 3 A TARTALOM Biztonsági útmutató, az Ön és a berendezés valamint a gépkocsi alkatrészeinek védelme

Részletesebben

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230

TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Technikai adatok Mértékegység ROCK ROCK V ROCK 230 TELCOMA ROCK Modellek és jellemzők Önzáró elektromechanikus motor. Motor áramellátása 24 V DC. Működés garantálva 115 fokig. Nagyobb nyitási szögre használja a speciális kiegészítő alkatrészeket a felszerelésnél.

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit.

Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. Erő és egyszerűség tökéletes egyensúlyban: a legjobb segítség annak, aki szereti gondozni a természet gyümölcseit. 155 Professzionális, nagy teljesítményű gépek, olíva és más gyümölcsök szedésére fejlesztve,

Részletesebben

ALAN TÍPUSÚ DOBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENDSZEREK

ALAN TÍPUSÚ DOBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENDSZEREK ALAN TÍPUSÚ OBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENSZEREK Alkalmazási terület A dobos rendszerű elszívó berendezések többféle kivitelüket tekintve mindenféle gépjármű (személy-, teherautók, mezőgazdasági és katonai

Részletesebben

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK

Útváltók. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Útváltók Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE-BGK Irányítóelemek Irányítóelemek A hidraulikus rendszer alapvető irányítási feladatait, a működtetett rendszer igényei határozzák meg, mint pl. Mozgásirány: útváltók.

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! A porlasztók (karburátorok) problematikája A benzinbefecskendező rendszer A Bánki Donát és Csonka János által felfedezett (1891), de Maybach által szabadalmaztatott

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ

Versenyző kódja: 35 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ 54 523 04-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny ELŐDÖNTŐ ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 04 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet : Mechatronikai

Részletesebben

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK KÉPVISELET EMELŐ BERENDEZÉSEK KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK Elmas kétfõtartós futódaru Demag rendszer Elektromos emelõmûvel és Demag vonszolókábeles áramellátással felszerelve Teherbírás 3,2 t Fesztáv 28,8 m Emelési

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során.

Teljesítmény, pontosság és biztonság a tűzifavágás során. , pontosság és biztonság a tűzifavágás során. 29 A rönkhasítók a tűzifa-előkészítés speciális eszközei. Hosszában vágják el a törzseket, így biztosítják könnyű darabolásukat a kazánok, kandallók és kályhák

Részletesebben

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető

Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz. Műszaki ismertető Kézi- és villamos működtető mechanizmusok (hajtások) a KM-típusú kompakt megszakítókhoz Műszaki ismertető TRCON udapest Kft. KM-típusú megszakító-sorozata által nyújtott műszaki szolgáltatások körét bővítik

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 2.Működési módok Asian Plastic 2.1 Rendszer teszt Menü 00 Bekapcsoláskor a 00 számú menü jelenik meg a képernyőn 3 mp időtartamig, amíg az elektromos rendszer teszteli önmagát. A menüben megjelenő információk gép specifikusak, változtatni

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val? A Konarka Power Plastic egy olyan fotovoltaikus anyag, amely képes akár a beltéri, akár a kültéri fényből elektromos egyenáramot előállítani. Az így termelt energia azonnal hasznosítható, tárolható későbbi

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása

TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Szigetelés Diagnosztikai Konferencia 2007. 04. 26-28. TURBÓGENERÁTOR FORGÓRÉSZEK Élettartamának meghosszabbítása Az élettartam kiterjesztés kérdései A turbógenerátorok üzemi élettartamának meghosszabbítása,

Részletesebben

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK

ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK ELEKTROMOS SZABÁLYZÓSZELEP TESZTELŐ KÉSZÜLÉK 36 150 065 A CLT1 kompresszor tesztelő a kuplung nélküli kompresszorok tesztelésére alkalmas. Ez a készülék a modern kompresszorok tesztelését végzi egyszerűen,

Részletesebben

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele Áramköri elemek Az elektronikai áramkörök áramköri elemekből épülnek fel. Az áramköri elemeket két osztályba sorolhatjuk: aktív áramköri elemek: T passzív áramköri elemek: R, C, L Aktív áramköri elemek

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket!

11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket! 11. Tétel Ismertesse, mutassa be a kisfeszültségű mechanikus vezérlésű kapcsolókészülékeket! A kapcsolókészülékek kiválasztása A készülékek kiválasztásánál figyelembe kell venni a légköri és klimatikus

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok

AIRPOL PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok. Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok Az Airpol PRM frekvenciaváltós csavarkompresszorok változtatható sebességű meghajtással rendelkeznek 50-100%-ig. Ha a sűrített levegő fogyasztás kevesebb,

Részletesebben

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez Neil Packer cikke, Staffordshire Egyetem, Egyesült Királyság - 2011. február Az energia Az energia a munkához való képesség. A történelemben

Részletesebben

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika

Elektromechanika. 6. mérés. Teljesítményelektronika Elektromechanika 6. mérés Teljesítményelektronika 1. Rajzolja fel az ideális és a valódi dióda feszültségáram jelleggörbéjét! Valódi dióda karakterisztikája: Ideális dióda karakterisztikája (3-as jelű

Részletesebben

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK Számítsuk ki a 80 mh induktivitású ideális tekercs reaktanciáját az 50 Hz, 80 Hz, 300 Hz, 800 Hz, 1200 Hz és 1,6 khz frekvenciájú feszültséggel táplált hálózatban! Sorosan kapcsolt C = 700 nf, L=600 mh,

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

VÄRMEBARONEN SVÉDORSZÁG

VÄRMEBARONEN SVÉDORSZÁG Nagykereskedelem VÄRMEBARONEN SVÉDORSZÁG Faelgázosító kazánok Egy modern rendszerrel a Värmebaronen-től, mindig megfelelő hőmérsékletet és elegendő meleg vizet biztosíthat otthonában. Egy időtálló rendszer,

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata 0. helyzet 1. emelet 2. emelet 1. helyzet 0. emelet 3. emelet A 2. helyzet 3. helyzet B Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel

Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Kombinációs hálózatok és sorrendi hálózatok realizálása félvezető kapuáramkörökkel Segédlet az Irányítástechnika I.

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses kompatibilitás EMC - a legtöbb alkalmazásban több elektromos készüléknek kell együttműködni - minél kisebb az elektromos alkatrészek méretet annál közelebb kerülnek egymáshoz nő az interferencia

Részletesebben

Gyújtógyertya 2007. szeptember 13. csütörtök, 20:58 - Módosítás: 2010. február 21. vasárnap, 11:12

Gyújtógyertya 2007. szeptember 13. csütörtök, 20:58 - Módosítás: 2010. február 21. vasárnap, 11:12 A gyújtógyertya A gyújtógyertya több, mint 100 éves történelme során rendkívül sokat változott. Legalábbis ami a felépítését és gyártási technológiáját illeti. A funkciója viszont megszületése óta változatlan,

Részletesebben

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN Az Innomed Medical Zrt. megalakulása óta, azaz közel két évtizede folyamatosan foglalkozik röntgentechnikával, röntgen berendezések fejlesztésével,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Nagyméretű és nagy teljesítményű villamos fröccsgépek A villamos hajtású fröccsöntő gépeket korábban hatékony energiafelhasználásuk és a hidraulikus gépeknél precízebb munkájuk miatt

Részletesebben