Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az automobil-motorok gyújtásának. története. Csizmadia László"

Átírás

1 Az automobil-motorok gyújtásának története Csizmadia László 2007

2 Az automobil-motorok gyújtásának története Írta: Csizmadia László III. évf. PHD hallgató Lektorálta: Dr. Jeszenszky Sándor a műszaki tudományok kandidátusa Dátum: Győr, Bevezetés A gyújtás feladata a többhengeres motor egyes hengereiben a sűrítő ütem vége felé egy-egy olyan erős elektromos szikrát átugrasztani, hogy az összesűrített keveréket biztosan meggyújtsa. 1 Ezekkel a szavakkal kezdte az író, egy 1929-ben kiadott autós szakkönyvben, a gyújtást ismertető fejezetét. A fenti definíció alapján a feladat nem tűnik bonyolultnak, pedig a jól működő gyújtás kialakulásához rögös út vezetett, méghozzá több évtizeden keresztül. Jelen írás célja, ennek a kalandos fejlődésnek a bemutatása, melynek keretei között elsősorban a régmúlt történéseit eleveníteni fel, vagyis hogy milyen események sorozata vonalán alakult ki az automobilok gyújtása. Magáról a gyújtás fejlődéséről inkább csak átfogó képet ad, tehát az időben haladva egyre kevésbé foglalkozik a részletek bemutatásával. A gyújtás története legfontosabb állomásainak a megértéséhez elengedhetetlen a motorok fejlődésének a felvillantása, ezért a legizgalmasabb mérföldköveket e tekintetben is ismerteti. Esetünkben az erőforrások fejlődésében az új irányt, a gőzgépet pótló belsőégésű motorok alkalmazása jelentette. Ennek fő állomásai voltak, míg a motorok a gépkocsiban való alkalmazásig eljutottak: a francia Étienne Lenoir (1859-ben 2 ) készítette az első világítógáz üzemű ún. kétütemű 1

3 belsőégésű motort, 3 Nikolaus August Otto 1876-ban szerkesztette meg az első működőképes négyütemű belsőégésű motort, 4 Gottlieb Daimler 1886-ban készítette el az Otto-féle motor könnyű és gyors (benzinüzemű) változatát, ami a későbbi automobilok motorjaitól elvileg már nem különbözött. 3 Már a bevezetés alapján is látható, hogy az autóelektronika gyökerei jóval megelőzték magukat az automobilokat, mivel az első elektromos gyújtás a belsőégésű (kezdetben gáz-) motorok megjelenésével egykorú. Eleinte az automobilok egyetlen elektromos egysége a hajtómotorjaik gyújtóberendezése volt, ami nélkülözhetetlen volt a benzin-levegő keverék meggyújtásának egyszerű és (egy idő után már) megbízható megoldásához. A gyújtás története nagymértékben összefonódott a Bosch cég pályafutásával, ami nem azt jelenti, hogy az egyetlen szereplő Bosch volt, de a főszerep mindenképpen az ő cégét illette, ezért a továbbiakban is rendszeresen felmerül a neve, a termékei, ill. a céggel kapcsolatos események sokasága, melyek csaknem végig kísérik az írás teljes menetét. A Bosch cég történetébe azért is érdemes részletesebben betekinteni, mert egyrészt nagyon tanulságos, másrészt ezzel részben feloldható az amúgy szigorúan szakmainak tűnő leírások szárazabb jellege. Az itt említésre kerülő személyeken kívül még sokan foglalkoztak járművek és azok motorjainak szerkesztésével, ezek a találmányok azonban nem játszottak közre a berendezések fejlődésében, a feltalálásuk elszigetelt események maradtak, s inkább csak mint technikatörténeti érdekesség tarthatjuk számon őket. Ilyen találmány például a bajor királyi óramester Christian Rheitmann elektromos gyújtású 1852-es durranógázos motorja, 5 vagy akár az osztrák Siegfried Marcus alkotása, aki 1875-ben szerkesztett villamos gyújtású, Otto-Langen motoros gépkocsit. 6 Néhány idézet is szerepel a következő oldalakon, ami segítségével egy kis ízelítőt kaphat az érdeklődő abból az érdekes nyelvezetből, amit a múlt század elején írt szakirodalom nyújt. Az ismertetés végén található két melléklet azzal a szándékkal készült, hogy az olvasó könnyebben eligazodjon a gyújtástörténet legfontosabb eseményei között, ill. ezek és az írás fejezetei közti összefüggés láthatóvá váljon. A gyújtástörténet elkészítéséhez nagy segítséget kaptam dr. Jeszenszky Sándortól, aki jelentős idegen nyelvű szakirodalmat bocsátott a rendelkezésemre, ill. dr. Papp Zoltántól, akinek a magán motorgyűjteménye révén, működés közben is tanulmányozhattam a motor-matuzsálemek gyújtását, továbbá az általa gondosan összegyűjtött (csaknem száz esztendős) magyarnyelvű irodalmat is megtekinthettem. További jelentős támogatást kaptam még dr. Nagyszokolyai Ivántól is. Mindegyikük közreműködését köszönöm. 2

4 2. Kezdeti próbálkozások Mindenek előtt meg kell említeni két találmányt a 19. sz. derekáról, melyek közvetlenül befolyásolták a későbbi elektromos gyújtás kialakulását és fejlődését. Azonban rögtön le kell szögezni, hogy e század műszaki találmányai rendszerint nem voltak egy személyhez köthetők, hanem több feltaláló sikerei és kudarcai nyomán jöttek létre. 7 Az egyik jelentős találmány szülőatyja Werner von Siemens volt, aki az 1850-es években kis légrésű, zárt vaskörű mágnes-elektromos generátorokat épített, melyeknél ún. kettős T-alakú forgórészt alkalmazott. 8 Alkotásainak létrehozását korábbi felfedezések és eszközök alapozták meg, amelyeket pl. Oersted, Ampére, Faraday, Negro, stb. munkásságából ismerhetett meg a tudomány és a technika. 7 A másik fontos találmány a szikrainduktor volt. Ezzel a szerkezettel érdemes egy kicsit többet foglalkozni, egyrészt azért, mert kevésbé ismeri a közvélemény, másrészt azért, mert (mint látni fogjuk) igen nagy jelentősséggel bír az elektromos gyújtás történetében. Az első (valóban magasfeszültséget előállító) szikrainduktort a Párizsban tevékenykedő német technikus, Heinrich Daniel Rühmkorff 1851-ben építette meg. 9 A szerkezet egyszerűsített kapcsolási vázlatát mutatja be az 1. ábra ábra A szikrainduktor kapcsolási vázlata A primer áramkörben az energiát biztosító egyenáramú telep (a rajzon: Batterie), az egymással párhuzamosan kapcsolt kondenzátor és megszakító (Unterbrecher) és a primertekercs (Primärspule) található, míg a szekunder körben a szekundertekercs (Sekunderspule) és a magasfeszültségű érintkezők (Hochspannungsanschlüsse) helyezkednek el. A primerkör áramát a megszakító nagyon 3

5 kis időnként megszakítja úgy, hogy a tekercsek vasmagjában (Eisenkern) és annak környezetében felépülő mágneses erőtér a vasmag felé vonzza a megszakító egyik érintkezőjét, ami következtében a megszakító érintkezői eltávolodnak egymástól és megszakad a primerkör árama. Emiatt a mágneses erőtér leépül, az érintkezők a rugóhatás miatt összezárnak és a folyamat újra elkezdődik, ill. nagyon gyorsan ismétlődve állandósul. A primerkörön egy állandóan változó áram folyik keresztül, ami változó mágneses erőteret hoz létre, ami változó magasfeszültséget indukál a szekunderkörben. A találmány igazi újdonsága az ún. oltókondenzátor alkalmazása (ami a megszakítás sebességét nagyságrendekkel megnövelte), és a (tekercsek menetei közti) szigetelés feljavítása volt. 9 A remekmű több elismerést is kivívott magának (mint pl. az 1855-ös párizsi világkiállítás első díját), valamint a széleskörű alkalmazhatósága miatt a villamos ipar zászlóshajója lett. 11 Nyugodtan állítható, hogy a szikrainduktor a század egyik legnagyobb találmánya lett, hiszen például a röntgensugárzás létrehozásának, a rádiótelegráfia kialakulásának egyik legfontosabb készüléke volt. 12 Azonban itt se feledkezzünk meg a találmányhoz vezető út korábbi szereplőiről, akik között megemlíthetjük Neef, Bios-Reymond, Henry, stb. nevét. 13 A készülék további szerkezeti érdekessége, hogy a szekundertekercs menetből állt (ezek teljes hossza később elérte a 15 km-t), az egyenáramot 2 db Bunsen-féle elem biztosította, és 2 cmes szikrát hozott létre a nagyfeszültségű érintkezők között (később 20, majd 45 cm-t is elérte, amikor a szekunder menetek hossza már százas nagyságrendű volt). 14 A megszakító céljára ún. Wagnerféle kalapácsmegszakítót használt Rühmkorff, melynek az érintkezői platinából készültek (de még így is gyakran megégtek, ill. összeforradtak). 15 A szerkezetet térbeni ábrázolásban mutatja a 2. sz. ábra ábra Szikrainduktor Ezekkel a találmányokkal megnyílt az út az elektromos gyújtás kifejlesztése előtt. 4

6 2.1 Az első elektromos gyújtás A belsőégésű motor és az elektromos gyújtás születése egyazon eseményhez köthető, hiszen Étienne Lenoir gázmotorjának ilyen gyújtása volt 1859-ben Franciaországban, amely az említett Rühmkorff-féle induktorral és kalapács-megszakítóval rendelkezett. Mivel a nagyfeszültséget szikrainduktor szolgáltatta, ezért a hengerben a gáz-levegő keveréket nem egy szikra, hanem egy szikra-sorozat gyújtotta meg ábra A Lenoir-motor felülnézeti metszete A motortörténeti jelentősége miatt, érdemes megismerni Lenoir kétütemű belsőégésű gázüzemű motorjának működését (melyben segítségünkre van dr. Horváth Árpád egyik írása), és amely jól követhető a 3. sz. ábrán 17 (A: világítógáz bevezetése, B: égéstermék elvezetése, D: tolattyú, I: szikrainduktor, K: elosztó-kapcsoló, O: dugattyúrudazat, R és S: szikraképző elektródák): A dugattyú előrehaladva világítógázt és levegőt szívott be. Félúton a tolattyú elzárta a beömlést, villamos szikra meggyújtotta a gázelegyet, a dugattyú előrelökődött. A forgattyú a lendítőkerék által átfordulva a holtponton, a hajtórúddal visszatolta a dugattyút, s ezzel az égésterméket eltávolította a hengerből. A folyamat a dugattyú mindkét oldalán lezajlott, így a dugattyú mindkét irányú mozgása közben munkát végzett. A motor a városi világítógáz-vezetékből kapta a gázt. 18 Mivel a gázmotor hengerében Rühmkorff szikrainduktor gyújtotta meg a gázelegyet, így ez a gyújtókészülék is vasmagra tekercselt, kevésmenetű vastag huzalból készült primertekercsből, az erre tekercselt sokmenetű szekundertekercsből és a nélkülözhetetlen oltókondenzátorból állt. 12 A szekunder körben elhelyezett 5

7 (és a dugattyúrudazata által mozgatott) elosztó-kapcsoló gondoskodott arról, hogy mindig a dugattyú megfelelő oldalán történjen szikraképződés. Ezt a kapcsolót mutatja oldalnézetben a 4. sz. ábra ábra Elosztó-kapcsoló A Lenoir-féle motor teljesítménye alacsony volt, mindössze 12 LE. A motor fordulatszámát sem sikerült a percenkénti 100-as érték fölé emelni. A felső fordulatszám tartományban már gyújtászavarok fordultak elő, a legkedvezőbb működés 40-es fordulat körül mutatkozott. 19 Lenoir épített egy kocsit is a motorjára alapozva, de a jármű nem váltotta be a reményeket: haladása lassú volt és hamar kifogyott a világítógáz, nem keltette fel a közönség érdeklődését. 19 A gyújtáshoz az áramot két ún. Leclanché-elem szolgáltatta, amely egyben a rendszer gyengesége is volt, hiszen nagyon hamar lemerült. Emiatt az elektromos gyújtás háttérbe szorult, s csak húsz év elteltével alkalmazták újra a motorépítők Az elektromos gyújtás kiváltása Kezdetben, midőn az elektromosság nem állott oly könnyen rendelkezésünkre, mint ma, ezt a nehéz kérdést kívül égő lángok kellő pillanatban való bebocsátásával, majd pedig a Daimler-féle zárt izzócsövek melegségével próbálták megoldani. 20 Ezekkel a szavakkal illette a múlt század elei szakirodalom a vizsgálandó időszakot, amit érdemes a következő bekezdések alapján részletesebben áttekinteni. Nicolaus August Otto is alaposan tanulmányozta Lenoir motorját, amit alapvetően át akart tervezni. 21 A Lenoir-motorral végzett kísérletei során feltalálta a négyütemű motor működési elvét, s 6

8 1862-ben magát a motort is megépítette, de olyan erősre sikerült, hogy az első beindítás után hamarosan összetörött. A kedvezőtlen tapasztalatok után atmoszférikus motor gyártásával és értékesítésével foglalkozott, amely kapcsán Karl Eugen Langennel társult. Ennek a motornak a gyújtásáról egy megfelelő pillanatban becsapó gázláng (ún. szúróláng) gondoskodott. A Lenoirmotornál alkalmazott elektromos gyújtással is kísérleteztek, de a Rühmkorff-féle szikrainduktor nagyon drága és kényes volt, ill. a galvántelepek kezelése nehézkesnek bizonyult. 22 Az Otto-Langen atmoszférikus motort 1866-ban szabadalmaztatták a porosz minisztérium engedélyével ábra Példák az izzócső kialakítására Az Otto-Langen gyárban mérnökként dolgozó Gottlieb Daimler próbálkozott egy olyan gyújtással, ahol a megfelelő pillanatban egy kisméretű izzó platinarúd egy tömítő-szelencén keresztül jutott az égéstérbe. Azonban a bizonytalan gyújtás miatt ez a megoldás nem vált be. 23 Otto és Langen idővel visszatértek a négyütemű motorok kifejlesztéséhez, de ezúttal sikerrel jártak ban működőképes és az iparban is alkalmazható motort készítettek, 24 s végül 1877-ben szabadalmi jogot kaptak rá, 25 és azonnal forgalmazni is kezdték. Egyéb megoldás hiányában, a négyütemű motor gyújtását is a szúróláng alkalmazásával oldották meg (de csak eleinte). A német Leon Funck 1880-ban dolgozta ki az ún. izzófejes gyújtást, melynek az volt a lényege, hogy egy lezárt csövet egy külső hőforrás izzított, melynek belső terét a gyújtás pillanatában egy 7

9 tolattyú összenyitott az égéstérrel, amiből az elegy átáramlott a csőbe és meggyulladt, majd az égés átterjedt a motor hengerébe is. 23 Később Daimler saját vállalatot alapított, mely működése során eleinte idegenkedett az elektromos gyújtás alkalmazásától, egy ideig a láng- és az izzócsöves gyújtás híve maradt. 26 Az első gyorsjárású motorját is izzócsöves gyújtással szerelte fel 1883-ban. 27 Az izzócső kivitelére mutat példát az 5. és 6. ábra 28 (az utóbbi az ún. amerikai változatot ábrázolja). 6. ábra Izzócső (ún. amerikai változat) A láng- és az izzócsöves gyújtás alkalmazása sok fejtörést okozott a gyártóknak és a felhasználóknak egyaránt, kezdve az egyszerű kellemetlenségektől, a műszaki jellegű problémákon át, egészen az életveszély okozásáig: Az Otto-Langen atmoszférikus motor gyújtásához alkalmazott ún. szúrólángot például az 1867-es párizsi világkiállítás egyik kiállítócsarnokában a huzat mindig elfújta. 29 A lassú járású atmoszférikus motorok gyújtásához megfelelő volt a szúróláng-gyújtás. A négyütemű motorhoz, főleg a fordulatszám megemeléséhez szükség volt másik megoldásra, mint például a Daimler-féle izzócsöves gyújtásra. Azonban ezzel a módszerrel sem lehetett a motorok fordulatát a percenkénti 900-as érték fölé emelni. Az izzócsövet külső hőforrással hevítették, ami benzin- vagy spirituszlámpa volt. A rendszer azonban komoly veszélyeket rejtett magában, a benzincső sérülése esetén (pl. egy baleset következtében) a kiömlő folyadék gyakran meggyulladt. 30 8

10 2.3 Visszatérés az elektromos gyújtáshoz A elkövetkező korszakokat az alábbiakkal jellemezhetjük, a már említett múlt századi irodalom segítségével: Korábban izzócsövet használtak a gázkeverék meggyújtásához, de az utóbbi években már rendelkezésre áll az elektromosság, ami szinte minden célra hasznosítható és segítségül hívható, és az autóknál szinte már általánosan beszélhetünk az elektromos gyújtásról, ami azt jelenti, hogy a hengerbe juttatott gázt egy elektromos szikra gyújtja meg ben Siemens megpróbálta villamos berendezéssel megoldani az Otto-motor gyújtását, 30 a kidolgozott rendszerét az Otto-Langen gyárban be is mutatta (az égéstérben egy fogaskerék forgott, melynek a fogáról egy arra feszített rugó épp a gyújtás pillanatában pattant le és az eltávolodásával szikrát képezett). Az elgondolása nem járt sikerrel: mivel nem volt üzembiztos, nem tudták alkalmazni. 23 Siemens-el való tárgyalás során, Otto olyan szerkezet kidolgozására tett javaslatot, ami nem állandóan termeli az áramot, hanem csupán abban a pillanatban, amikor a gyújtásra szükség van. 23 Az elgondolást Otto végül maga valósította meg: a (katonai) utászok által használt patkó-mágneses aknagyújtó készülék elvének alkalmazásával, erős rugóval megpörgetett tekerccsel dolgozó mágnesgyújtót készített, melyet ismeretlen okból nem szabadalmaztatott ábra Az induktív tekercs alkalmazása A mágnes-gyújtás alapelve egy vezeték-tekercseléssel ellátott dupla T-alakú armatúra (forgórész), ami egy állandó mágneses mezőben mozog (forog). 32 Ez a műszaki felépítés már hosszabb ideje az áram előállításának konstrukciója ként volt ismert, hiszen (ahogy korábban szó volt róla) ilyen készülékeket az 1850-es években Siemens már épített ben mutatta be Nikolaus August Otto az ún. elcsettenő-gyújtását, ami a dupla T armatúrás konstrukcióra épült. Ennél a berendezésnél egy (az előző bekezdésben említett) mágnes-elektromos 9

11 készülék gondoskodott a gyújtóív előállításáról, ami az Otto-rendszerű motor keverékének meggyújtásához volt szükséges. Itt kell megjegyezni, hogy ez a konstrukció meghatározó példa volt a későbbi Bosch-féle mágnes-gyújtó részére. 32 Az elcsettenő, vagy más néven szakításos, vagy megint más néven leszakítós gyújtás szerkezeti felépítéséről és működéséről a 3. fejezetben még lesz szó. Amennyiben nem mágnes-elektromos készülék volt az áramforrás, akkor rendszer alkalmazásánál nehézséget jelentett az, hogy a hengertérben a dugattyú kb. 5 At-ra növelte a keverék nyomását, ami gátolta az elektromos szikra (ív) képződését. Az ív létrehozása és az erejének megnövelése érdekében, az áramkörbe egy szokásos induktív tekercset kapcsoltak, melyre a 7. ábra 33 mutat egy példát (a: induktív tekercs, b: áramforrás, c: mozgó és álló érintkező az égéstérben). 2.4 Az első automobilok gyújtása Az ún. nagyfordulatú motorok fejlesztése során került előtérbe ismét a magasfeszültségű elektromos gyújtás. Benz az 1886-ban épített motoros járművén (az első automobilon) gyújtótekercsnek az akkoriban szokásos szikrainduktort használta (kalapács-megszakítóval). Az üzemanyag-levegő keveréket (a Lenoir-féle gázmotorhoz hasonlóan) egy szikrasorozat gyújtotta meg. A folyamatos üzemmódban működő kismegszakító (az ún. zümmögő) frekvenciája 50 Hz volt. A gyújtás vezérlését a magasfeszültségű kör testelésébe épített vezérlő-kapcsoló végezte, amit a vezérműtengely működtetett. Amikor a dugattyú elérte a gyújtópontot, a kapcsoló megszakította a testelést, és megkezdődött a gyújtás, 34 mivel ez a megszakító párhuzamosan volt kapcsolva a szikraképző elektródákkal (így az áram vagy a zárt megszakítón, vagy az elektródákon keresztül folyt). A bütyökkel vezérelt érintkező-pár (vagyis a vezérlő-kapcsoló, vagy megszakító) úgy volt beállítva, hogy a gyújtás a sűrítési ütem végétől a kipufogó ütem végéig tartson, amit Benz a megfelelő és biztonságos gyújtáshoz (ill. az égéshez) tartott szükségesnek. 35 A gyújtás működése a 8. ábra 36 segítségével jól követhető. A Benz-féle gyújtás kifejlesztésére és problémáira maga feltaláló így emlékezett: sokféle kísérletet végeztem dinamóval, galvánteleppel, foszforhidrogénnel. Kisdinamót építettem, s a termelt áramot megszakítva és feltranszformálva az égéstérben elhelyezett platina drótvégekhez vezettem. Rövid ideig működött csak, mert az akkori kisdinamók nem bizonyultak üzembiztosnak. Amíg sima úton gördültünk, kifogástalanul gyújtott, de ha az út rázni kezdett, a dinamó keféi ugrándoztak, az áram meg-megszakadt, s akkor gyújtott, amikor nem kellett volna, vagy pedig egyáltalán nem 10

12 gyújtott. Krómsavas elemekből álló battériám sem adott elég nagy feszültséget, azért kellett indukciós tekerccsel az áramot nagyfeszültségre feltranszformálni ábra A Benz-féle automobil gyújtása A későbbi fejezetekben látható, hogy a rendszert hamar átalakították, a szekunder köri vezérlés helyett áttértek a primer kör közvetlen be- és kikapcsolására, de a kismegszakító még megmaradt. A teljesítmény fokozása miatt, a belsőégésű motorok fordulatszámát megemelték. A magasabb fordulatszám azonban megkövetelte a gyorsabb gyújtást, amit egyszeri és erősebb szikra alkalmazásával és a kismegszakító mellőzésével értek el. A vezérlő-kapcsoló szerepe is megváltozott a primerkörben, mivel az áramot a gyújtópontban nem bekapcsolta, hanem éppen megszakította (a Benz-féle gyújtáshoz hasonlóan). Ezáltal egy olyan új gyújtási rendszert alakítottak ki, amit később évtizedekig használtak még. Ettől kezdve nevezték a vezérlő-kapcsolót megszakítónak, hiszen a kismegszakító feladatát a vezérlő-megszakító vette át. 37 A kismegszakítót azonban a századfordulón még néhány gépjárműben alkalmazták, három- és négykerekű járművekben egyaránt (pl. a De Dion-Bouton használt akkumulátor-gyújtást kismegszakítóval). 34 További problémát jelentett, hogy ugyan a motoros kocsik gyújtópontja 18 fok volt a felső holtpont előtt, ami elméletileg egy előgyújtás jelentett, valójában azonban egész másként alakult. A kismegszakító rezgésideje késedelmet (holtidő) okozott, ennek következtében a gyújtópont 18 és +30 fok között ingadozott az optimális 400 percenkénti fordulatszámon. Emiatt a bizonytalanság miatt a motor járása nyugtalan volt

13 Már korábban is voltak (különböző variációban) gyújtási rendszerek, melyek a villamos energiát akkumulátorból nyerték. A fenti bekezdésekben látható, hogy Carl Benz is megszakítót és akkumulátort használt az első automobiljaiban az 1880-as évek második felében. Mivel az akkori akkumulátorok nem mutatkoztak megfelelő tárolási kapacitásúaknak és a jármű működése alatt nem tudták tölteni azokat, ezért ez a gyújtási rendszer nem volt alkalmas mindennapi használatra. 38 A gyakorlatban (és megbízhatóan) használható gyújtásrendszer megalkotása még váratott magára. 3. Az alacsonyfeszültségű gyújtás Ez a fejezet egy olyan gyújtási rendszert tárgyal, amelyik a megbízhatósága miatt már alkalmazható volt a mindennapi gyakorlatban, s a továbbfejlesztett változata a mobil motorokhoz is használható volt. 3.1 A gyújtásrendszer kialakulása Robert Bosch 25 éves korában nyitotta meg Stuttgartban a finommechanikai és elektrotechnikai műhelyét. Ebben az időben minden fajta megbízatást vállalt (pl. villamos munkák az építőiparban, elektromos szervizmunkák a lakóházakban, telefon szerelés, stb.) ben dolgozta ki az alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtót a stabil (helyhez kötött) gázmotorokhoz. 40 Az első gyújtókészüléket vevői rendelésre készítette Bosch, a Württemberg tartomány béli Möckmühl-i Schmehl & Hespelt Gépészüzem számára. Az volt a megrendelő kívánsága, hogy a helyhez kötött motorjai számára, a Deutz cégnél (ami a többször átalakított Otto-Langen gyár akkori elnevezése volt 41 ) alkalmazott készülék mintájára készüljön gyújtó-berendezés. El is készítette az eszközt, miután meggyőződött róla, hogy a Deutz-féle készüléket nem védi szabadalom. A készülék próbájánál kiderült, hogy mindennapi használatra kevésbé alkalmas, ezért Bosch az Otto-féle mágnes-gyújtást jelentősen továbbfejlesztette, többek között az Otto által használt (élére állított, ívelt, törékeny) mágnes helyett, patkó-mágnest alkalmazott. 39 Meg kell jegyezni, hogy Bosch nem feltalálta az alacsonyfeszültségű gyújtásrendszert, hanem elsőként, a gyakorlat számára alkalmazható szintre fejlesztette. 12

14 Erre a konstrukcióra alapozva készítette Bosch a következő években a mágnes-gyújtást. Az es években ez a termék tette ki a kis műhely bevételének kb. a felét, ami folyamatosan növekedett ig 1000 db ilyen termék készült A rendszer elemei és működése A szakításos (vagy leszakítós) gyújtás fontosabb elemei: áramforrás (ami leggyakrabban egy alacsonyfeszültségű mágnes-készülék (9. ábra 43 ), ritkábban akkumulátor vagy szárazelem), akkumulátor használata esetén egy (primer) indukciós tekercs, 44 gyújtófej (amely egy öntöttvas karima, ezen volt elhelyezve a mozgó gyújtókalapács, amit rugó húzott az álló gyújtószegre, 10. ábra 43 ); a gyújtószeg csillámpalával (Mária-üveggel) volt szigetelve; 45 ill. a szükséges vezetékek ábra Mágnes-elektromos készülék 13

15 10. ábra Gyújtókarima Az armatúra lágyvas része kényelmes hidat jelent a mágneses pólusok közt húzódó mágneses erővonalak számára. Az armatúra hirtelen elfordulásakor a forgórész mágneses pólusainak elmozdulása lépett fel, 46 amit a 11. ábra 47 szemléltet. 11. ábra A mágnes-kör változása Az állandó acél-mágnes hatását (erejét) úgy fokozták, hogy egymás mellé és fölé több mágnest helyeztek el. A mágnes sarkai (pólusai) közé elhelyezett (s korábban már említett) kettős T-alakú Siemens-tekercs, a két végén csapágyazott lágyvas volt, amelyen kiképzett (egymással szembeni) két csatornában szigetelt áramvezető sodronyt csévéltek fel. Ezek végeit szigetelt gyűrűn és fémből vagy szénből készült kefén vezették ki. A tekercset megforgatva az állandó mágneses mezőben 14

16 (melynek erővonalait a tekercs vezetékei metszik), a tekercsben váltakozó áram keletkezik. A tekercs tengelye mozgatását a motor főtengelyéről vagy a vezérműtengelyéről kapta, fogaskerék vagy lánchajtáson keresztül ábra Az armatúra lengő mozgása A megszakító zárt állása alatt, az áram az áramforrástól a tekercsen, majd a megszakítón keresztül haladt, és a motortesten át jutott vissza az áramforráshoz. A tekercs vasmagja ezalatt felmágneseződött, a mágneses mező változása alatt viszont feszültség indukálódott a tekercsben, ami megnövelte az áramerősséget (amely jelenséget önindukciónak nevezzük) ábra Az indukált feszültség változása 15

17 Lassú fordulatú motorok szakításos gyújtásánál az induktor tengelye nem forgó, hanem lengő mozgást végzett. 50 Ekkor az áram a kettős T-alakú armatúra, állandó mágneses mezőben való ingamozgásával termelődött oly módon, hogy a forgórész tengelyére erősített szögemeltyűt a vezérműtengelyen található bütyök kitérítette egy erős rugó ellenében (12. ábra 43 ). A bütyök továbbhaladásával felszabadult a szögemeltyű, amit a rugóhatás felgyorsítva visszalendített a nyugalmi helyzetébe, sőt egy kicsit tovább is. A forgórész ezen mozgása, a szükséges áram előállításához elegendő feszültséget indukált. A legmagasabb áramérték pillanatában (amit a 13. ábra 51 szemléltet), a szögemeltyűvel összekapcsolt rudazat (14. ábra 43 ), az égéstérben található gyújtókarimára szerelt ún. kalapács és az elektromosan szigetelt gyújtószeg által vezetett áramkört megszakította úgy, hogy a rudazat a kalapácsot elemelte a gyújtószegtől (megszüntetve a köztük levő fémes kapcsolatot), azonban az áram nem szakadt meg, hanem a hirtelen eltávolodott érintkező felületek közé villamos ívet húzott. Ez, a szakadással (szakítással) előállított elektromos ív (Volta-ív 52 ), gyújtotta meg az égéstérben rendelkezésre álló üzemanyag-levegő keveréket. 42 A szakításos gyújtás kialakítására egy további szerkezeti példát mutat be a 15. ábra ábra A gyújtó-kalapácsot mozgató rudazat 16

18 15.ábra Példa a szakításos gyújtás szerkezeti kialakítására 3.3 A rendszer járművekben való alkalmazása Az elektromos gyújtás járművekben történő alkalmazása nagyobb kihívást jelentett a gyártók számára, mint a stabil motorok esetében. Ezt jól tükrözi a 2.4 fejezetben ismertetett (Benztől származó) idézet is. A fenti okok miatt vállalkoztak az autóépítők az 1890-es évek közepétől arra, hogy újra és újra próbálkozzanak a megbízható mágnes-gyújtás alkalmazásával, a szükséges gyújtószikra (vagy ív) előállításához. Még a Bosch-féle mágnes-gyújtást sem tudták eredményesen felhasználni, pedig az állómotorok tekintetében sikeresnek bizonyult. 53 Ennek ellenére Benz 1896-ban beépített egy Boschféle mágnes-gyújtást az egyik autójába, amiben korábban magasfeszültségű akkumulátoros gyújtás volt ben törte meg Bosch a korábbi eredménytelenséget a mobil motoroknál, amikor először alkalmazta a mágnes-gyújtást sikeresen egy járművön. Ez szintén vevői megbízásra történt. Az ügyfél az angol Frederick Robert Simms volt, aki a Daimler Motorműveknél volt felügyelő bizottsági tag. Simms egy De Dion-Bouton motoros háromkerekűbe akarta beépíttetni a Bosch-féle mágnes- 17

19 gyújtást. Már az első próbálkozásoknál megállapította Bosch, hogy a mágnes-gyújtás addigi konstrukciója nem volt alkalmas arra, hogy a gyorsjárású De Dion-Bouton egyhengeres motorhoz megfelelő számú gyújtószikrát biztosítson percenként. A régi Bosch típusú alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtás percenként maximum szikrát tudott előállítani, a kis De Dion-Bouton motor azonban 1800 fordulatot tett percenként, amihez megfelelő számú szikrára volt szüksége. Bosch műhelymestere, Arnold Zähringer találta meg a megoldást: a nehézkes tekercselt forgórész helyett egy, a forgórész körül elhelyezett fémhüvely (16. ábra 113 ) végezte a lengőmozgást (amely hüvely két részből állt, ill. az álló forgórész és a mágneses pólusok közti lengő mozgásáról egy, a motor által meghajtott excenter gondoskodott 55 ). A Zähringer-féle fejlesztést Bosch részére szabadalmaztatták. Ettől az időponttól kezdődően, Zähringer minden eladott (lengő persellyel tökéletesített) alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtás után részesedést kapott ábra A lengő fémhüvely jelképes ábrázolása 1898-ban, röviddel azután, hogy az első berlini autó-kiállításon bemutatták a Bosch-féle alacsonyfeszültségű mágnes-gyújtást, a Daimler gyárban ezzel a gyújtással szerelték fel a Phönix típusú teherautót, amit a többi autógyártó hamar követett. 57 A 17. ábra az első Bosch-féle (automobilokhoz való) mágnes-gyújtás fényképét, a szerkezeti felépítését pedig a 18. ábra mutatja be. 114 A mágnes-gyújtást nem csak az autógyártók, hanem a hajó- és a repülőgépgyártók is alkalmazták. Például Zeppelin is Bosch mágnes-gyújtást használt a LZ 1-es léghajónál

20 17. ábra Az első Bosch-féle automobil mágnes-gyújtó készülék 18. ábra A Bosch-féle automobil mágnes-gyújtás szerkezeti kialakítása 19

21 4. A magasfeszültségű gyújtás A magasfeszültségű gyújtás szikrái gyengébbek, mint az alacsonyfeszültségű gyújtás megszakítóján keletkező elektromos ív, de elég erősek ahhoz, hogy a keveréket biztosan meggyújtsák. 58 Ezzel szemben a magasfeszültségű gyújtás előnye, hogy nincs szükség mozgó alkatrészre az égéstérben a szikra előállításához A gyújtásrendszer kialakulása Az újszerű mágnes-gyújtással az automobilok gyorsfordulatú belsőégésű motorjainak a gyújtásproblémája tulajdonképpen megoldódott. Ennek a konstrukciónak a gyenge pontja az ún. gyújtásperem (vagy karima) és rudazat volt, ami az égéstérben leszakítós módon állította elő a gyújtóívet. Ezeket az alkatrészeket minden egyes motorhoz külön kellett legyártani, ill. a motor működése közben nagy mechanikai igénybevételnek voltak kitéve. Az ügyfelek gyakran panaszkodtak a Bosch gyújtás (vélt) hibájára, sokszor akkor is, ha a gyújtóperemmel voltak problémák. Ezen okból adott megbízást Bosch 1901-ben egy (időközben mérnökké lett) volt tanulójának, Gottlob Honold-nak egy olyan konstrukció kidolgozására, amelynél a mágnes-gyújtás nélkülözheti a gyengélkedő és bonyolult szakításos gyújtóperemet. Pár hónapon belül sikerült is Honold-nak egy módosított mágnes-gyújtással, két fixen álló elektróda között gyújtószikrát létrehozni, melynek fényívszerű karaktere volt. Honold ehhez úgy építette át a mágnes-gyújtást, hogy az olyan magasfeszültséget tudott elérni, ami létre tudta hozni a fényívet a két elektróda között. 57 Ebben a szituációban helyezte át az ipar számára használható formára Honold azt az alapelvet, amit Rühmkorff a szikrainduktorral a tudomány számára fedezett fel, ill. dolgozott ki. Ez különösen érvényes a primer tekercs önindukciójára, amikor egy fokozatosan növekvő alacsonyabb feszültséget hirtelen megszakítanak, ami által a szekunderkörben magas szintű feszültség jön létre, és ami a szikraközben szikraátütést eredményez. 60 Honold (Bosch fejlesztőjeként) keresett egy megoldást arra, hogyan kell a fixen álló elektródák között egy szikraátütést létrehozni. Ehhez egyrészről szükség volt a magasfeszültségű (megszakítós) akkumulátor-gyújtásra, másrészről viszont Honold le akart mondani az akkumulátorról, amivel a gyújtás (ahogy eddig is) teljesen önellátó volna vagyis külső áramforrás nélkül tudna dolgozni. Ez volt az, ami lehetővé tette, hogy a mágnes-gyújtás olyan kiemelt szerephez jusson, és a járművek és a repülőgépek körében konkurencia nélküli helyzetbe kerüljön

Minden a gyújtótekercsekről

Minden a gyújtótekercsekről Gyújtástechnológia Dízel hidegindítási technológia Hűtés Érzékelők Minden a gyújtótekercsekről Technikai információk, 7. sz. Perfection Beépített tökéletesség built in 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A szikragyújtású

Részletesebben

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG

AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem AZ AMERIKAI TRANSZNACIONÁLIS TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÚJ GAZDASÁG Ph.D. értekezés Székely-Doby András Budapest, 2003 Székely-Doby András: Az amerikai transznacionális

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Kovács Győző 50 éve készült el az első hazai elektronikus számítógép, az M-3. (Első rész)

Kovács Győző 50 éve készült el az első hazai elektronikus számítógép, az M-3. (Első rész) Számítógépnek nevezzük azokat a számoló eszközöket, amelyben a műveleteket programmal lehet vezérelni, automatikusan működnek, akár több memóriájuk van, amikben együtt tárolják mind az adatokat, mind pedig

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog

Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog opedelec! Piac Technika Értékesítés Promóció Egészség Jog Áttekintő CÉL CÍMZETTEK FORMÁTUM FELÉPÍTÉS A GoPedelec kézikönyv bevezetést kíván nyújtani a pedelecnek a társadalom és a gazdaság számára nyújtandó

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1

Fokasz Nikosz Növekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1 Fokasz ikosz övekedési görbék, társadalmi diffúzió, társadalmi változás 1 1. Bevezetés Egy korábbi publikációnkban 2 kísérletet tettünk annak vizsgálatára, hogy miként lehetne az írott sajtóban, valamely

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA

ZÁRÓTANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA ZÁRÓTANULMÁNYOK CSÁNYI TAMÁS AZ INFORMÁCIÓ SZEREPE A VERSENYKÉPESSÉGBEN PROJEKT ZÁRÓTANULMÁNYA A tanulmánysorozat PZ5. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék 1053 Budapest,

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Bódy Zsombor. a két világháború között

Bódy Zsombor. a két világháború között Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyarország társadalomtörténete Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a két világháború között egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-086-3

Részletesebben

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 1915 2015 Az emlékév programjai NYÍLT NAPOK 2015. április 26. vasárnap 10.00 16.00 KELENFÖLDI AUTÓBUSZGARÁZS (XI. kerület, Kelenföld, Hamzsabégi út 55.) 2015.

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZABÁLYOZÁS GAZDASÁGTANÁBA

BEVEZETÉS A SZABÁLYOZÁS GAZDASÁGTANÁBA Kiss Ferenc László BEVEZETÉS A SZABÁLYOZÁS GAZDASÁGTANÁBA A cikk a szabályozás gazdaságtanával mint a közszolgáltatási piacok szabályozásának alkalmazott közgazdaságtani elméletével három megközelítésben

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

Innovatív alakító eljárások

Innovatív alakító eljárások MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Innovatív alakító eljárások Tanulmány Kidolgozta: Dr. Tisza Miklós 1 -Dr. KissAntal 2 - Kovács Péter Zoltán 3 1 egyetemi tanár, 2 egyetemi adjunktus, 3

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben

EGYES SZÁM. Szerkesztette. Kornai András

EGYES SZÁM. Szerkesztette. Kornai András A számítógép-tudományról egyes szám első személyben A SZÁMÍTÓGÉP- TUDOMÁNYRÓL EGYES SZÁM ELSŐ SZEMÉLYBEN Szerkesztette Kornai András A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és a Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak

Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak Sziliplast Kft Mucsiné Horváth Erzsébet 1. A vállalkozás története és jellemzői A Sziliplast Kft-t édesapám hozta létre 1989-ben, a rendszerváltás idején.

Részletesebben

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN

A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat Készítette: Lukács Mónika Szak: Matematika Bsc Tanári szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, egyetemi tanársegéd Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Fókuszban a jármû-elektronika

Fókuszban a jármû-elektronika XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. DECEMBER Fókuszban a jármû-elektronika Ára: 1420 Ft ! ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 HAZAI IC-FEJLESZTÉS ÉS

Részletesebben