Jótékonysági aukció 2011 október 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótékonysági aukció 2011 október 8."

Átírás

1 Jótékonysági aukció 2011 október 8.

2 Árverési szabályzat A MÖBELKUNST Lounge70 Kft. (1054 Budapest,Ferenciek tere 4.) a továbbiakban: Lebonyolító a jelen katalógusban szereplő időpontban és helyszínen árverést rendezés vezet a katalógusban szereplő árverési tárgyakból (továbbiakban: Árverési tételek). 1. Az árverés menete 1.1. A Lebonyolító katalógust állít össze az Árverési tételekről, melyek az árverés előtti kiállításon megtekinthetőek. A katalógusban szereplő leírások és az illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így az árverést megelőzően a vevőknek saját maguknak kell meggyőződniük az Árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásainak. Az Árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak Az Árverési tételek a katalógusban szereplő sorrendben kerülnek kikiáltásra, oly módon, hogy az árverésvezető élőszóval bejelenti az árverési tétel katalógusszámát, majd röviden bemutatja az árverési tételt és kihirdeti a kikiáltási árát. Az Árverési tételt megvenni szándékozók pedig a számozott licitáló tárcsa feltartásával megteszik ajánlatukat. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, akkor az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mind addig, amíg csak egy Licitáló marad, majd a leütéssel létrejön az adásvétel. Az Árverési tétel tulajdonjogát az a licitáló szerezheti meg, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. A tételek kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg A Lebonyolító, mint kereskedelmi képviselő, az árvereztető megbízó nevében és képviseletében jár el, és annak teljes körű meghatalmazása alapján jogosult az árverés során legmagasabb vételi ajánlatot tevő Licitálóval az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Az adásvételi szerződés az árvereztető (megbízó) és a vevő között jön létre Abban az esetben, ha a Licitáló személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az Árverési tétel árverezését újra lehet kezdeni Az érdeklődők az árverés végén az el nem kelt Árverési tételek újraárverezését kérhetik. 2. Részvétel az árverésen 2.1. Az árverésen történő licitálás kizárólag személyesen történhet Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt név és lakcím szerint regisztrált licitáló tárcsával lehet. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy a liciteket azonosítani tudja. A vevők a tárcsa átvételével mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az Árverési feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. 3. Az Árverési tétel tulajdonjogának megszerzése Vevő az Árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az Árverési tételt a Lebonyolítótól átvette.

3 4. A vételár 4.1. A vételár összege a leütési árból, és a lebonyolítói díj összegéből tevődik össze 4.2. Vevő a Lebonyolító részére lebonyolítói díjat köteles fizetni, amely a leütési ár összegének a 10%-a Az árvereztető által tett ajánlatért és vételárért a Lebonyolító semmiféle felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető arra, hogy az Árverési tételt ugyanazon az áron egy későbbi árverésre bocsássa, vagy forgalomba hozza. 5. A vételár megfizetése 5.1. A vevő - választása szerint vagy a teljes vételárat, vagy annak legalább 20%-át, mint foglalót az árverésen azonnal tartozik kifizetni készpénzben Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifi zetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A Lebonyolító biztosítja annak lehetőségét, hogy a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától,számított 7 napon belül egyenlítse ki a 1097 Földváry u. 4. alatt. A vételárba a foglaló összege a határidőben történő teljesítés., esetén beleszámít Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy a Lebonyolító fenntarthatja magának azt a jogot, hogy a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a fog laló összegét megtartsa. 6. Az Árverési tétel birtokbavétele Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően köteles az Árverési tétel saját költségére és felelősségére történő elszállításáról gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén a Lebonyolító nem felel az Árverési tétel sérüléséért, vagy elvesztéséért, és az árverést követő 15. naptól havonta a vételár 5%-nak megfelelő összegű tárolási díjat számol fel. Abban az esetben, ha Vevő az árverést követő 6 hónapon belül nem szállítja el az Árverési tétel, akkor azt az Aukciósház a Vevő által megadott címre történő kézbesítésű írásbeli felszólítás után szabadon értékesítheti és költségei levonása után a fennmaradt összeget Vevő javára letétként őrzi. 7. Adatvédelem 8.1 A regisztrált személyes adatokat (név,lakcím, cím) a Lebonyolító kizárólag marketing célra jogosult használni, kivéve ha azt az Árverési vevő írásban megtiltja. A Lebonyolító, mint adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem teszi hozzáférhetővé, azokat nem hozhatja nyilvánosságra. 8. Egyéb 8.1. A leütés után kifogásnak, felszólamlásnak helye nincs, kivéve ha az Árverési tétel lényeges meghatározása katalógusban feltüntetettektől eltér Ebben az esetben a Vevő írásban, az Árverési tétellel kapcsolatban felmerült első kételyétől számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 5 éven belül felszólamlással élhet. Az Aukciósház vállalja, hogy az árverés napjától számított 5 éven belül a Vevőtől az Árverési tételt a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról független igazságügyi szakértő megállapítja, hogy a katalógusban feltüntetettek valóságtól eltérnek. 8.2 Az Árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.

4 25/1 Baranyai (b) András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett 2004-ben, vizuális kommunikáció szakon. Alkalmazott grafikai munkái mellett, elsősorban illusztrátorként tevékenykedik. Magazin- és egyéb illusztrációkon, illetve képregényeken túl számos gyermekkönyv fűződik a nevéhez ben egyik munkáját az Év gyermekkönyvének választotta a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY). Rendszeresen részt vesz a bolognai nemzetközi illusztrációs kiállításon, a pozsonyi és zágrábi seregszemlén és egyéb nemzetközi csoportos kiállításokon, illetve nemzetközi könyvfesztiválokon. Autonóm alkotóként számos egyéni és csoportos kiállításokon szerepelt. Egyedi, nagyméretű-stencilezett grafikákat készít. 25/2 Baráth Dávid Születési hely, idő: Újvidék (Szerbia), augusztus 31. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafika szakán diplomázott óta folyamatosan: művészeti vezetés (megbízók: reklámügynökségek, lapkiadók), önálló tervezőgrafikai megbízások, plakáttervezés. A Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társaságának és a Magyar Plakát Társaságának tagja ben Díjak: Aranyrajzszög Kulturális Díj (Magyar Grafikai Stúdiók Egyesülete) Best Chef Book in Hungary 2009 (Gourmet World Cookbook Award), Boook Kiadó Bereznay Tamás: Mai magyar konyha c. könyvéért. Best Cookbook in Hungary 2010 (Gourmet World Cookbook Award), Boook Kiadó Segal Viktor: Színek és ízek c. könyvéért

5 25/3 Blik Dani (Suppré-Neopaint) Tanulmányait tekintve szobrászművész és intermédiás, de már a 90-es évek közepétől az urbánus művészetek, a graffiti és a reklámgrafika területein edződött. Közel 8 éves reklámügynökségi tapasztalattal a háta mögött olyan ügyfeleken edződhetett, mint a Sprite, Gösser, Raiffeisen Bank, Rauch, Hungarofest, Sziget Fesztivál, Levi's, HBO, radiocafe, Sport Szelet, Milka, Schwinn-Csepel, stb ben negyedmagával saját céget alapított Suppré-Neopaint néven. A kreatív iroda önálló projektjeire igyekszik fókuszálni, de a klasszikus reklámügynökségi tevékenységen túl, faldekorációkat tervez/kivitelez és több hazai rendezvénysorozat is fűződik a nevéhez. Betűfanatikus, legalsucker, sneakerhead és a Fortrock Clothing fantombrand frontembere, de mindenekelőtt legpestibb. 25/4 Borzák Márton tervezőgrafikus április 10-én született Kecskeméten. A Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán tanult. Munkái rendszeresen láthatók kiállításokon, részt vett például A betű reneszánsza, a Ljubjainai Poster Festival és az Aranyrajzszög kiállításon. A Magyar Formatervezési Díj pályázatán több munkáját elismerték és bemutatták. Egyéb díjai közül kiemelkedik az OTP Junior arculatáért 2009-ben kapott első díj. Számos szakkönyvben szerepel, kedvenc témájáról, a generatív grafikáról már több előadást tartott. Tagja a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társaságának.

6 25/5 Kovács Budha Tamás és neje Hajdú Anett Hajdú Anett a Kepp Showroom tervező csapatából, Budha Tamás pedig a Gruppo Tökmag egyik oszlopos tagjaként, most először más kontextusban mutatkozik meg a nyilvánosság előtt. A képzőművész férj és a designer feleség eltérő önkifejezési módszerekkel él és dolgozik a mindennapokban, mégis koherensen összeforrott látásmódjuk révén képesek közösen alkotni. Inspirációs közegük többek között a nagyvárosi utca, mely táplálja munkásságukat a divat és képzőművészet területén egyaránt. hajduanett.com ipari lámpa textillel- 35cm x 45cm - kikiáltási ár : Ft 25/6 Farkas Anna a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán szerzett diplomát 1996-ban. Az Anagraphic stúdiót 1999-ben alapította, melynek fő profilja logók, emblémák és kulturális kiállítások arculatának grafikai tervezése. Munkái a legnevesebb hazai és nemzetközi szakmai kiadványokban szerepelnek. Rendszeres résztvevője a hazai tervezőgrafikai kiállításoknak ban több kollégájával közösen hozta létre a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társaságát (MATT), melynek jelenleg is elnökségi tagja. anagraphic.hu facebook.com/anagraphic

7 25/7 Jancsó Áron szabadúszó grafikus és tipográfus Középiskola után terméktervezést tanult a BME-en. 2 év után otthagyta az iskolát, majd Kentuckyban tanult grafikai tervezést egy évig. Hazatérve a MOME tipográfia képzésén folytatta tanulmányait, amit egy év után félbehagyott. Eközben már betűtípusokat tervezett és kisebb megrendeléseken dolgozott. Egy évvel később már teljesállásban szabadúszó, ügyelei közt megtalálható többek közt a New York Times és a Nike. 25/8 kissmiklos / Kiss Miklós / Designer és képzőművész. Jelenleg az építészet, a formatervezés és a grafikai design területein dolgozik. Munkáinak kivitelezését kimagasló esztétikai minőség és erős művészi megközelítés jellemzi. Képzőművészeti munkái, ugyanúgy meghatározzák munkásságát, mint egyéni felfogású arculattervei, grafikái. ipari lámpa bárányszőrrel és plexivel- 35cm x 45cm - kikiáltási ár : Ft

8 25/9 Királyfalvi Károly, 30 éves grafikus, illusztrátor, arculattervező, tipográfus. Budapesten élek és dolgozom, hosszú szabadúszó évek után a Quince mádia/reklámügynökségnél. A számítógépes grafikán kívül pólókkal, gödreszkákkal, vásznakkal és egyéb felületekkel is dolgozom. Körülbelül 10 év alatt rengeteg különböző cégnek dolgoztam számtalan kisebb-nagyobb projekten, főként külföldi vonalon, jópár kiállítással és street-art akcióval párhuzamosan. Jellemző jegyként a minimalista geometrikus és absztrakt formákat emelném ki, de sokszor részletgazdag és színes illusztrációk is feltűnnek, legtöbbször a központi tipográfia az összekötő elem. ipari lámpa vinyl fóliával- 35cm x 45cm - kikiáltási ár : Ft 25/10 Kovács Lehel Budapesten élő és alkotó szabadúszó illusztrátor. Kirakatrendezőként végzett, majd évekig dolgozott tervező grafikusként. Színes, figyelemfelkeltő illusztrációin digitális színezéssel vegyíti a kézzel rajzolt vonalakat. Munkái több hazai és külföldi kiadványban is megjelentek. Megrendelői közé tartóznak többek között a New York Times vagy a Rolling Stone magazin is.

9 25/11 A Bolt kollekciót megálmodó Majoros Zita évek óta sokat tesz a VII. kerület egyre izgalmasabb arculatáért: korábban a kultikussá vált Bolt üzletet vezette a Kertész utcában, két éve pedig, pár utcával odébb megnyitotta a Printa Akadémia concept store-t. Lokális grafikai elemekből építkező pólóival és ruháival, illetve újrahasznosított design tárgyaival 2006 decembere óta jelen van a design szcénán. A tervező szitanyomatain betűkből és jellegzetes budapesti, és a szűkebb környzetét jelentő hetedik kerületi képi jelenségek dominálnak, amilyenek a betűkkel jelzett pesti hidak, a fővárosi csatornafedél lenyomata, vagy éppen a magyar köszönésmódok és más modorosságok. A Képzőművészeti Egyetemen végzett tervezőgrafikus, jelenleg a MOME vizuális kommunikáció szakán doktorandusz. A VII. kerületi Printa concept store egyik tulajdonosa, az kreatív csapatának a tagja, és a Gyermek ARC Pályázat állandó zsűritagja. Ruhakollekciója mellett a recycling lakás-design vonalán újrahasznosított bőrdzsekikből puffokat és táskákat, fából pedig ABC-polcokat készít. Munkái az elmúlt években Tokiótól Párizsig bejárták a legfontosabb design- és trendblogokat. ipari lámpa vinyl fóliával- 35cm x 45cm - kikiáltási ár : Ft 25/12 Nagy Diána 1982-ben született Budapesten ben diplomázott a MOME Grafika szakán. Illusztrációit beválogatták többek között a Bolognai Nemzetközi Könyvfesztivál Illusztrációs kiállítására és a nemzetközi Ilustrarte biennáléra. Számos hazai és külföldi díjat és elismerést nyert. Munkái megtalálhatóak mesekönyvekben éppúgy, mint épületek falain akár falmatrica, akár falfestés formájában. Jelenleg többek között egy saját kiállítson és a doktori munkáján dolgozik.

10 25/13 Nagy László A Magyar Iparművészeti Egyetem grafika szakán végeztem 2002-ben. Később mint szabadúszó grafikus, egyetemi és középiskolai művésztanár, valamint reklámügynökségi grafikus dolgoztam. Jelenleg a MOME-n dolgozom, különböző cégeknek készítek grafikai munkákat, emellett pedig szitanyomású plakátokat tervezek és kivitelezek a saját műhelyemben. Szeretek utazni, futni, olvasni; háziállatom most nincs, de szeretnénk egy macskát. 25/14 NIKON ben született Budapesten. Graffiti, street art festő / Modern Visual illusztrátor / alkotó A '90 -es évek közepétől hobbyból és néhány évvel később már szenvedélyből és munkából egyaránt aktiv urban art design festő, tervező - kivitelező. Az elmúlt csaknem 15 év alatt számtalan tender, fesztivál, shop, expo, reklám, filmprodukció, bel és kültéri design, vagy kiadvány elkészitésében jeleskedett munkáival és aktivan részt vett / vesz a hazai és a nemzetközi graffiti / urban art élet alkotói szegmensében.

11 25/15 OROSZ Richárd grafikus, muralista (Nyíregyháza, augusztus 15. ) : Művészeti Szakközépiskola, Nyíregyháza, üveg szak : Dekoratőr és Kirakatrendező Szakiskola, Budapest :Magyar Iparművészeti Egyetem, Szilikát Tanszék : a CMT tagja, 1999-től a 1000% alapító tagja. Köztéri munkái matricák, fénymásolt vagy tisztán szabadkézi rajzú kiragasztott grafikák, valamint monumentális méretű muráliák; ezeket torzmerev néven jegyzi, illetve a legutóbbi kategóriát az esetek zömében alkotócsapatával, az 1000%-kal közösen. Bármelyik artefaktum nagyrészt az enyészetnek, azaz a szubkultúrán belül nagyon illetlennek számító ráfedéseknek, hordozó felületek (épületek) megszűnésének és harcosan konzervatív fölfogású városképvédők eltávolítási akcióinak vannak kitéve. Fogynak, de a világ számos pontján (voltak) láthatóak önkényes kihelyezésüket követően. Legismertebb motívuma a nyaktól eltávolított vicsorgó fiúfej, amelynek leszelt pereme csorog; ennek több variációja ismert. A többi, a street artot Magyarországon művelő szereplő közül kiemelkedett a sokkértékében valóban társain túltevő grafikai világával, amely csekély mértékben szelídítettebb formában a mai napig jelen van nemcsak a budapesti szubkultúrák által igényelt honlap- és szórólap-design termelésében (Tilos Rádió, Roham), hanem ez iménti, radikálisan független önmeghatározásukhoz képest már inkább mainstreamnek tekinthető megrendelői kör arculataiban, kiadványaiban, honlapjaiban is (alternatív popzenekarok, Műcsarnok, ICA-D, Fővárosi Levéltár). 25/16 Rask városi témákat feldolgozó realista alkotó. A fiatalok utcai kommunikációs kultúrája és életformája által inspirált, munkái sajátos perspektívából közelítenek. A nagyvárosi életet és pillanatképeit elemzi. Klasszikus technikával áll ellen a digitális tömeg művészeteknek. Felület igényű munkáit nemcsak hobbiként, hanem beltéri és kültéri dekorációként is alkalmazza a Suppré-Neopaint csapatában. "

12 25/17 Szabó Lobot Balázs 2005-ben végeztem a Magyar Iparművészeti Egyetemen. Pár év reklámügynökségi munka után, 2009 óta szabadúszó grafikus vagyok, az 1000% csoport tagja, az S*10 Records grafikusa /18 Szép Éva 1988-ban születtem Cegléden. A budapesti Bródy Imre Gimnázium művészeti osztályába jártam, videó szakra. 16 éves korom óta foglalkoztam animációval, másfél évig tanultam a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció szakán ban Csáki Lászlóval közösen rendeztünk, és rajzoltunk videoklipet, Péterfy Bori & Love Band és Lovasi András: Délelőttök a kádba című számához. A rajzokból (az animáció fázisaiból) 20 darabból álló fotósorozat is készült, amely 2009-ben a Laborban, 2010-ben a NextArt Galériában, és az Art Market-en volt kiállítva, valamint beválasztották a Spicy Collection-be. evuskapillows.blogspot.com

13 25/19 Sirály Dóri szabadúszó grafikus között a Budai Rajziskolában tanult, majd 2007-ban a MOME vizuális kommunikáció tanszékén szerzett tervezőgrafikusi diplomát. Az egyetem hallgatóival közösen több kiállításon vett részt, például a 2006-os grafikai biennálén, a Ponton Galéria Mesék a szemnek című illusztráció-kiállításán, vagy a nagy sikerű Taste MOMEnts tárlatsorozaton, Helsinkiben, Berlinben, Londonban és Budapesten.2009-ben szerepelt a székesfehérvári Szent István Király Múzeum úttörőnek számító képregénytárlatán. 25/20 Stark Attila Az Iparművészeti Egyetemen végzett, grafika szakon. A kocsmától a stúdión át galériáig és vissza: munkái közt, amikre általában nyers manualitás jellemző, találunk plakátokat, képregényeket, dekorációkat és festményeket is. Kulocity című könyvéből film készült.

14 25/21 Szőke Gergely Lukács Budapest A Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán végeztem, diplomamunkámért Glatz Oszkár díjat kaptam ban az ARC fesztivál Kulturális Plakát kategóriájának fődíjában részesültem. A következő években különböző profilú reklámstúdiók grafikusaként, valamint a Trafó Kortárs Művészetek Háza és a Sirály, Marom Budapest munkatársaként dolgoztam ben két önálló kiállításom volt, a képek a tipográfia és a hagyományos festészet ötvözéséből születtek. 25/22 Szöllősi Géza különböző területeken aktív designer, a filmes látványtól kezdve a grafikáig, kacérkodik a képzőművészettel is. Munkáit jellemzi a provokáció, a designt személyes kommutációnak tekinti.

15 25/23 Varga Vince 2000-ben a kirowskiban kezdett designerként, 2002 óta önállóan dolgozik. Tervezett lemezborítót, éttermet, színpadot, arculatot, sörreklámot, televíziócsatornát, könyvsorozatot és fénykép alapján működő zenei algoritmust. VJ munkái Lisszabontól Novoszibirszkig voltak láthatók, többek között a Jazzanova, Yonderboi, Rhoda Scott, Quantic vagy Harcsa Veronika koncertjein. Néhány évet Portugáliában és Malájziában töltött, 2010 óta újra Budapesten él, tíz éve a Tilosban rádiózik. 25/24 Dagny Nowak & Daniel Szwed ( PL) Az alkotópáros 2009-ben alapította meg Poznańi grafikai stúdióját. Sokrétű kifejezésmódjuk messze túlmutat a szokásos nyomtatott alapú munkákon - a MNDSS alkotói festenekek, szőnek, és bármiben benne vannak, hogy elérjék a kívánt eredményt. A felkéréseken túl a páros saját művészeti projekteken is dolgozik. Most új dimenzióra nyitnak a lámpájukkal.

16 25/25 Vidák Zsolt 36 éves grafikus. Olyan megrendelői vannak mint például a Magyar Posta, Playboy, Treasury and Risk magazin. A Lürzer's Archive beválogatta a világ 200 legjobb illusztrátora közé 2009-ben és 2011-ben.

17 Köszönjük!

18

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ Z S O L N A Y ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL A NAGYHÁZI GALÉRIÁBAN ÁRVERÉS: 2012.

Részletesebben

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái Árverési Szabályzat 1. Értelmező meghatározások a) Aukciósház: a LABORWORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 8.), mint árverések szervezésével és lebonyolításával üzletszerűen

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

Képzőművészeti Aukció! Képzőművészeti Aukció! 27. 25. 26. 28. Kikiáltási ár: Kikiáltási ár: 50.000 Ft

Képzőművészeti Aukció! Képzőművészeti Aukció! 27. 25. 26. 28. Kikiáltási ár: Kikiáltási ár: 50.000 Ft 25. Alkotó neve: SZŐKE M. MÁRIA Címe: Szőke démon (olaj-vászon, 60 x 47 cm) 60.000 Ft 27. Alkotó neve: TÓTH IRÉN Címe: Őszi fények (pasztel-farost, 50 x 70 cm) 26. Alkotó neve: SÁNDOR VIVEFI Címe: Ősz

Részletesebben

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI

AUKCIÓS FELTÉTELEK A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI A HORNIMPEX ART GALÉRIA AUKCIÓS FELTÉTELEI I. Általános rendelkezések I.1. I.2. I.3. I.4. A jelen aukciós feltételek a HORNIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

1.3 Vevő: az Árverési vevő, akivel az adásvételi szerződés létrejön.

1.3 Vevő: az Árverési vevő, akivel az adásvételi szerződés létrejön. ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 11. GRAFIKAI KAMARAAUKCIÓ Értelmező rendelkezések 1.1 Aukciós Ház: a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.), mint árverés

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

A KOGART Kortárs Mûvészeti Gyûjtemény elsô nyilvános jótékonysági árverésének anyaga

A KOGART Kortárs Mûvészeti Gyûjtemény elsô nyilvános jótékonysági árverésének anyaga A KOGART Kortárs Mûvészeti Gyûjtemény elsô nyilvános jótékonysági árverésének anyaga Az árverés idôpontja: 2008.december 15. 18.00 óra Helyszíne: KOGART Ház (1062 Budapest, Andrássy út 112.) A kiállítás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TIPOGRÁFIA. (számítógépes gyakorlat 5)

TIPOGRÁFIA. (számítógépes gyakorlat 5) TIPOGRÁFIA (számítógépes gyakorlat 5) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye a képzésben

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról

MOME Nyílt Nap 2011. A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről, tanfolyamokról Központi programok Köszöntő PreMOME Szabadegyetem Tanulmányi, Információs és Oktatási Központ MOME Nyílt Nap 2011 A MOME kancellárja üdvözli a Nyílt Nap látogatóit Információ az egyetemi előkészítőről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:97/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2013. évi kulturális tevékenységek

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

'15 P A KK VERSENYKIÍRÁS. Csomagolásdizájn-verseny

'15 P A KK VERSENYKIÍRÁS. Csomagolásdizájn-verseny P A KK '15 VERSENYKIÍRÁS VERSENYKIÍRÁS A verseny kiírója a Kreatív magazin kiadója, a Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. A verseny célja, hogy megtaláljuk Magyarország legszebben tervezett és kivitelezett

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS SENKI TÖBBET? Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen Alapítvány I. Jótékonysági Árverése KATALÓGUS 2011. december 2. (péntek), 18 óra Amennyiben nem tud részt venni

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

Miről szól a kurzus, kiknek ajánljuk?

Miről szól a kurzus, kiknek ajánljuk? Kurzus Portré másképp Oktató Tóth Pitya István Kurzus dátuma 2017.01.13-2017.03.17 péntek Kurzus időtartama Előképzettség Részvételi díj 10x3 óra (30 óra) rajz alaptudás szükséges 155 000 Ft Az alábbi

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi)

Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) TERMÉKISMERTETŐ Alapítványunkat több mint két évtizede azzal a céllal hoztuk létre, hogy (elsősorban értelmi) fogyatékos fiatal felnőttek számára személyre szabott, egyedi lakhatási és foglalkoztatási

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007

ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007 ültetés seating PÁLYÁZAT, 2007 Kik vagyunk? Lelkes fiatalok, akik érdeklôdnek a filmek, a mozivilág és a mûvészetek iránt. Célunk Felpezsdíteni a mûvészet és a film iránt érdeklôdô fiatalokat egy mûvészeti

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

Nyári aukció Könczey Elemér 12 karikatúrája

Nyári aukció Könczey Elemér 12 karikatúrája Nyári aukció Könczey Elemér 12 karikatúrája 2009. június 16., kedd, 18.00 óra, Quadro Galéria, Napoca (Jókai) utca 2 4. szám, I. emelet, 64. Az aukciót vezeti: Molnár Levente Információ: Kolozsvár 400009,

Részletesebben

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA P O R T F O L I Ó 2008 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Produkció alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül

Részletesebben

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget!

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget! "Egy üzletet nem reklámozni olyan, mint amikor kacsintasz egy lányra a sötétben. Te tudod, hogy mit csinálsz, de rajtad kívül senki más nem tudja. " (Stuart H. Britt) Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan!

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK

KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK CÉL: PILLANATKÉP ÉS KITEKINTÉS TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÚJ ANYAGOK KUTATÁSA INNOVÁCIÓS IRÁNYOK TÁRSADALOMI FEJLŐDÉS HAZAI HELYZET FELMÉRÉSE KATEGÓRIÁK: TERMÉK TERV VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ DIÁK PÁLYAMUNKÁK TERÜLETEI:

Részletesebben

Simon Péter. Simon Péter Bence. tervezõgrafikus mûvész. Szül.: Budapest, 1976 TANULMÁNYOK. Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar (2012- )

Simon Péter. Simon Péter Bence. tervezõgrafikus mûvész. Szül.: Budapest, 1976 TANULMÁNYOK. Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar (2012- ) Simon Péter Simon Péter Bence tervezõgrafikus mûvész Szül.: Budapest, 1976 TANULMÁNYOK Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar (2012- ) Doktori Iskola - DLA program Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (1999-2004)

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon:

A nap részletes programjáról tájékozódjon honlapunkon: Köszöntő: Kedves Barátunk! Különleges eseményre invitáljuk Önt 2012. december 14-ére az Országos Idegennyelvű Könyvtárba! Ezen a napon, 16-tól 20 óráig Legyen ünnep! című programsorozatunk keretében a

Részletesebben

Absztrakt / Konkrét fotográfiák Barbárok bejövetele (New York City), camera obscura felvétel színes negatívra, 3/12x18 cm, 1999 Entrópia I-II., szendvicskép, színes fotográfia, 2/47x60 cm, 1999 Perforáció,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola Ha ebbe az épületbe lépsz, immár százéves szándék megvalósulásának mozaikjait láthatod a falaink között, és örömmel látunk mindenkit itt, akik e bennünk élő szépnek

Részletesebben

CAD2. (számítógépes gyakorlat 4)

CAD2. (számítógépes gyakorlat 4) CAD2 (számítógépes gyakorlat 4) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye a képzésben 4. szemeszter

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak A pályázat adatai A pályázat témája: Ritmus A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat művészi (zenei és/vagy képzőművészeti)

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének január 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. január 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország legnépesebb autósportja, a

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 11. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DEKORATŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 0000 00 00

Részletesebben

Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve

Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve Polski Fiat 126p. A kilencvenes évek emlékműve Kuznetsov számára a kispolszki ready-made emlékmű, mely az eladásra szánt ruhával, kozmetikumokkal és élelmiszerrel megrakva nem-is-oly-távoli múltat és a

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTTÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 32-06 Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 8. szám 2013. március 4. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Auction-Gate ÁSZF Általános Szerződési Feltételek

Auction-Gate ÁSZF Általános Szerződési Feltételek Auction-Gate ÁSZF Általános Szerződési Feltételek 1. Az ÁSZF hatálya. 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a auction-gate.com domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére

Részletesebben

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban Önkormányzat

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra XXIX. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.09.10. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉSE 2012. SZEPTEMBER 10. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1.

CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CSURGAI FERENC Cegléd,1956.október 1. 1984 - ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1985 - ben a murális tanszéken művészképzős 1985-1993-ig tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban ************************************************************************** 437. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-05-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Portfólió AG és GR osztályoknak:

Portfólió AG és GR osztályoknak: Portfólió AG és GR osztályoknak: Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! Portfólió fizikai és technikai paraméterei: - minimum 40 oldal - minimum méret 210 210 mm-es négyzet, maximum A4 méret

Részletesebben

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME)

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) Végzettség: Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) diploma Programismeret: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweawer, Adobe Flash, Adobe Acrobat, CorelDRAW, Quark, MS Office, Windows

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

logo arculat hirdetés kiadvány foto egyéb

logo arculat hirdetés kiadvány foto egyéb WOW! Studiónk az ezernégyszázas években alakult Budapest Székesfővárosban, elsőként nyitottunk UP-AND-Go grafikai studiot. Kezdetben Török megrendelőink voltak, de dolgoztunk Mária Teréziának is. Studiónk

Részletesebben

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral

Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral A művészeti intézményeknek van egy optimális léptéke Interjú Droppa Judit textilművész, egyetemi tanárral Educatio: Hogyan épül fel a hazai művészeti felsőoktatás intézményi háttere? Droppa Judit: Vannak

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

(számítógépes gyakorlat 1)

(számítógépes gyakorlat 1) 3D (számítógépes gyakorlat 1) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye a képzésben 1. szemeszter

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben