PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE"

Átírás

1 PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSE

2 A prezentáció tartalma a Partner Bank AG szellemi tulajdona. Az alábbi dokumentum teljes ill. részleges tolmácsolásának, feldolgozásának avagy fordításának jogát bármely formában fenntartjuk, mindaddig amíg a Partner Bank AG ehhez írásos jogát adja. A Partner Bank az alapos vizsgálat ellenére a tartalmi helyességért és teljességért semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá közzé tett tartalmak, idézetek és hasonlók kizárólag a forrás megjelölésével engedélyezettek. Alapok Alapok 1: Büntetőhatározat az StGB 165 szerint A pénzmosás célja, hogy a büntetendő cselekményekből származó pénzeszközök végül legálisnak tűnjenek. Pénzmosást az a személy követ el, aki vagyoni részeket, melyek büntetendő cselekményből származnak, szándékosan eltitkol vagy annak eredetét palástolja. Pénzmosást követ el az is, aki tudatosan ilyen vagyoni részt magához vesz, megőriz, befektet, kezel, átváltoztat, értékesít vagy egy harmadik személyre átvezet. Ez 3 évig, EUR felett pedig 10 évig járó szabadságvesztéssel jár. Büntetendő cselekmény alatt mindazok a bűncselekmények (= minden szándékos büntetendő cselekmény, amely legalább 3 éves szabadságvesztés veszélyét vonja maga után) vagy egy a StGB (= Büntető Törvénykönyv) bekezdése szerinti kihágás, mint pl.: okmányhamisítás vagy visszatartás, adathamisítás, bűnszövetkezet alapítása vagy tagsága, hamis tanúzás, megvesztegetés vagy előnyben részesítés értendő. Nemzetiségtől függően az adócsalás is idetartozhat. Alapok 2: A pénzmosás fázisai és módjai 1. fázis: Pénzforgalomba való becsempészés egy bankon vagy egy biztosító társaságon keresztül 2. fázis: A pénz nyomának több tranzakció, határon túlmenő üzleti tevékenység stb. általi eltüntése 3. fázis: A legális/törvényes eredet végül bizonyítható, pl. értékpapír eladási bizonylat által. Alapok 3: Pénzmosás megelőzése a BWG 40 ff szerint A bankügyben különösen a folyószámla, értékpapír vételek és hitelügyletek alkalmasak pénzmosásra. A Bankügyi Törvény (BWG) kötelezi a pénzintézeteket a pénzmosás megelőzésére. A BWG 40 (paragrafusából) és az Ismerd az ügyfeled ( Know your Customer ) elvből következően fő kötelezettségként az ügyfél személyazonosságának megállapítása, a pénzeszközök származása és az ügyfél viselkedésének megfigyelése mutatkozik. Alapok 4: A Partner Bank értékésítő partnere A pénzmosás megelőzésének területén Ön a Partner Bank segítőtársa az ügyfél személyének és a pénzeszköz származásának azonosítása terén. A Partneri ill. Ügynöki Megbízási Szerződés ellenjegyzésével Ön az ügyfél személyének azonosítására és a Partner Bank pénzmosási irányvonalaira vonatkozó kötelezettséget írja alá.

3 I. Ügyfélazonosítási kötelezettség ( Know Your Customer ) Ügyfélismeret 1: Az Ügyfél Az ügyfél személyazonosságának megállapítása a következő lépésekből áll: 1. Érvényes hivatalos fényképes igazolvány felmutatása és az adatok felülvizsgálata 2. Az ügyfél összehasonlítása a felmutatott hivatalos fényképes igazolvánnyal 3. A hivatalos fényképes igazolványban szereplő aláírás összehasonlítása a szerződési nyomtatvány(ok)on/tárgyalási Jegyzőkönyvön stb. szereplő aláírással 4. Az érvényes hivatalos fényképes igazolvány másolatának csatolása a szerződési nyomtatványokhoz kötelező (kizárólag jó minőségű fénymásolat elfogadható, pl. amelyen a fénykép és a bélyegző tisztán felismerhető) 1. Természetes személyek azonosítása Szükséges adatok: családi és keresztnév, születési dátum és nem (nő/férfi) érvényes útlevél vagy személyi igazolvány vezetői engedély kizárólag osztrák állampolgároknál engedélyezett 2. Vállakozások/Cégek (Kft., Rt., Egyesületek, Alapítványok stb.) Azonosítani kell magát a vállakozást a képviseletre jogosult(ak) személyét a vállakozás/cég gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonosának személyét a. A vállalkozás/cég Szükséges adatok: cég neve, címe, székhelye, jogi formája, cég(jegyzék)száma, a vállakozás tárgya/cég tevékenysége, képviseletre jogosult/ügyletvezető hatósági személyek. Szükséges okmányok: Cégkivonat, Alapító okirat, Társasági Szerződés, egyéb alapítást bizonyító okmány(ok), stb. Ezekből a dokumentumokból ki kell tűnnie az ügyvezető/képviseletre jogosult személy(ek) neve. Amennyiben ez nem áll fenn, úgy az ügyvezető/képviseletre jogosult személy(ek) jogosultságának bizonyítása szükséges. b. Képviseletre jogosult személy(ek) lásd: természetes személy(ek) részben c. Gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos(ok) Gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos(ok) az(ok) a természetes személy(ek), amely(ek) tulajdonában vagy amely(ek) felügyelete alatt az ügyfél (cég/vállakozás) végső esetben áll(nak). Röviden megfogalmazva ez az a személy, amely a vállalkozás üzleti részesedésének 25% vagy több százalékában tulajdonosa, ill. meghatározó befolyást gyakorol a vállakozásra.

4 Az ügyfél (cég/vallakozás) törvényileg köteles a gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos személyének írásos formában történő megadására. Azontúl fontos, hogy a gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos személye a cég adataiból ill. további megfelelő dokumentumokból egyértelműen kivehető legyen. 3. Helyettes Lásd: természetes személy(ek) rész Példák: szülők kiskorú személy/gyermek esetén, szószóló, meghatalmazott(ak) (gondoskodási felhatalmazás) Beazonosításra kötelezettek: a képviselt, a képviselő és a képviselet oka az ügyfél által megadott adatok és megfelelő dokumentumok Ügyfélismeret 2: A pénzeszköz származása A pénzeszköz származásának felülvizsgálata alapvetően a Szerződésben és a Tárgyalási Jegyzőkönyvben szereplő ügyféladatok hihetősége, elfogadhatósága alapján történik. Meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél korának, foglalkozásának és pénzügyi körülményeinek megfelelően képes-e rendelkezni a pénzeszköz(ök)ről és hogy kitűnik-e a tranzakció célja/szándéka (hihetőség-vizsgálat). Bizonyos esetekben nem elegendő ez a viszgálat, hanem egy eredetigazolás szükségeltetik mint pl. értékpapír vételi bizonylat, örökségi igazolás, ingatlaneladási szerződés stb. Ügyfélismeret 3: Az ügyfélakta minimális tartalma Természetes személyek Szerződés és Tárgyalási Jegyzőkönyv Az összes ügyfél és képviselőinek (szülők, szószólók stb.) hivatalos fényképes igazolványmásolata A képviselet okának bizonyítását igazoló megfelelő dokumentumok Esetleges eredetigazolás Cégek/vállalkozások Szerződés és Tárgyalási Jegyzőkönyv Céges adatok (Cégkivonat stb.) Az összes képviseletre jogosult személy hivatalos fényképes igazolványmásolata A képviseletre jogosult személyek meghatalmazása (amennyiben ez a céges adatokból nem kiolvasható) A gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos személyéhez fűződő igazolások (amennyiben ez a céges adatokból nem kiolvasható) A gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos személyéhez fűződő nyomtatvány (kérdőív) Esetleges eredetigazolás

5 Ügyfélismeret 4: A beazonosítás és megőrzési kötelesség időpontja Az ügyfél és a pénzeszköz származására vonatkozó beazonosításnak a tartós üzleti kapcsolatot megelőzően a feltételeknek megfelelő formában le kell zárulnia. A személyazonosság megállapításához szükséges iratokat az ügyféllel való üzleti viszony befejeztét követően legalább 5 évig meg kell őrizni. Ügyfélismeret 6: Rendkívüli kérdések Az európai online-adatbank Prado megmutatja az összes európai utazási és beazonosító dokumentumot és azok biztonsági ismertetőjegyeit konkrét példák alapján. Jegyezze meg az Ön számára legfontosabb(ak)at! Csak azon kivételes esetben fogadható el lejárt hivatalos fényképes igazolvány, ha az minden kételyt kizár és annak lejárati ideje nem több mint egy év. Megkérjük, erre vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a Partner Bank ügyfélszolgálatával. Érdeklődje meg az ügyféltől, hogy rendelkezik-e egy további hivatalos fényképes igazolvánnyal.

6 II. A pénzmosás fokozott veszélyének fennállása a BWG 40b szerint Fokozott gondossági kötelezettség 1: Meghatalmazott jogi képviselő általi ügyletek A meghatalmazott jogi képviselő általi ügylet egy idegen számlára végrehajtott ügyletet jelent, akkor ha egy X személy a saját nevében értékpapírokat vesz és a saját nevén letétet vezet, a pénzeszközök viszont egy Z személy számlájára kerülnek befektetésre. Tehát a Z személy pénzeszközeiről van szó. Figyelem: Nincs szó meghatalmazott jogi képviselői ügyletről helyettes képviselet ill. hatósági képviselet esetén pl. egyesület elnöke, cég/vállalat elnöke stb. Az ügyfélnek a szerződési nyomtatványokon fel kell tüntetnie, hogy saját vagy idegen számlára cselekszik. Amennyiben az ügyfél a meghatalmazott jogi képviselői ügylet tényét eltitkolja, úgy a bank a pénzmosás gyanújának fennállását azonnal köteles jelenteni. A meghatalmazott jogi képviselő köteles megadni a meghatalmazó személyazonosságát A meghatalmazott jogi képviselő köteles elfogadható okot megadni a meghatalmazott jogi képviselői ügyletre vonatkozóan és azt megfelelő dokumentum(okk)al igazolni A meghatalmazott jogi képviselő köteles írásos kijelentést adni arról, hogy a meghatalmazó személyazonosságáról meggyőződött A meghatalmazott jogi képviselő és a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmányok másolata Teljeskörű eredetigazolás függetlenül az összegtől Szigorított gondossági kötelezettség 2: Politikailag érintett személyek Itt azokról a természetes személyekről van szó, akik fontos hivatalos tisztséget vagy pozíciót töltenek vagy töltöttek be államközeli vállalatoknál, valamint azok közvetlen családtagjaikról ill. hozzájuk tudvalevőleg közel álló személyekről. Politikailag érintett személy(ek) esetén mindig szükségeltetik egy teljes eredetigazolás benyújtása. Példák: Miniszter, Parlamenti tag, a Legfelsőbb Bíróság tagja stb. Tipp: További példákat a Szerződési Feltételekben talál a Politikailag érintett személyek bekezdés alatt.

7 III. Pénzmosás megelőzése és Szerződési nyomtatványok Szerződési nyomtatványok 1: Gazdaságilag jogosult személy A GAZDASÁGILAG JOGOSULT SZEMÉLY ÉS A GAZDASÁGILAG JOGOSULT (VALÓDI) CÉGVEZETŐ TULAJDONOS SZEMÉLYE A Megbízó igazolja, hogy saját számlájára cselekszik és nem valaki más megbízásából, valamint hogy Ő maga a befektetendő vagyon feletti gazdaságilag jogosult személy és ezáltal nem áll fenn a vagyonkezelési (azaz harmadik személy általi) ügylet esete. A Megbízó más számlájára / más megbízásából cselekszik. Eredeti Megbízó: A Megbízó, aki nem osztrák állampolgár, kijelenti, hogy sosem volt politikailag érintett személy (a Szerződési feltételek 18. bekezdése szerint) A Megbízó, aki nem osztrák állampolgár, kijelenti, hogy politikailag érintett személy (a Szerződési feltételek 18. bekezdése szerint) ill. befejezte ezen tevékenységi funkcióját. A jogi személy (cég: Kft. stb.) gazdasági cégvezető tulajdonosa ill. a Megbízó jogi képviselője A BEFEKTETÉSRE KERÜLŐ PÉNZESZKÖZ EREDETE Szakmai tevékenység Vagyoni érték (pl. betétkönyv) Örökség Értékpapírok eladása, Ingatlan stb. Egyéb: Tipp: Tiszta és egyértelmű adatok szükségeltetnek! Nem egyértelműen kikövetkeztethető például, ha a beikszelendő kis négyzetet először beikszelik és utána pedig áthuzzák. Szerződési nyomtatványok 2: Rendszeres bevétel/kiadás 1. és 2. Megbízó együtt Rendszeres havi bevételek összesen (bármilyen eredetű) Rendszeres pénzügyi kötelezettségek összesen Szabadrendelkezésű havi nettó jövedelem Vagyoni helyzet Nettó havi EURÓ-ban Vagyoni értékek Készpénzvagyon (pl. takarékbetétkönyv) Értékpapírvagyon Ingatlanvagyon Egyéb vagyon Ebből befektetés céljára szabad vagyoni érték Nagysága EURÓ-ban Tipp: A fenti adatok mindenek előtt a megfelelő tanácsadást szolgálják az ügyfél érdekében. Kérjük támogassa az ügyfélrészéről történő megértést! Szerződési nyomtatványok 3: Azonosítás KIZÁRÓLAG AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! A PARTNER BANK ügyintéző utasítást adott és megbízott az előttem jelenlévő Megbízó(k) személyazonosságának felülvizsgálásával. A hivatalos igazolványokat leellenőriztem és tanúsítom, hogy a Megbízó(k) a megbízást jelenlétemben az aláírás előtt elolvasta (elolvasták) és saját kezűleg írta (írták) alá. A személyi igazolvány másolata csatolva. Ügyintéző neve (- lehetőleg nyomtatott betűkkel UTÓNEVE és CSALÁDI NEVE, nem a cégnév) Ügyintéző aláírása Tipp: Ezt a mezőt kizárólag az a pénzügyi szolgáltató személy írhatja alá, aki az ügyféllel a tanácsadást folytatta.

8 IV. Gyanú felmerülése és magas rizikójú helyzet fennállása Értékpapírügyletek magas bevételek, amelyek az ügyfél anyagi eszközeihez viszonyítva ellentmondásban állnak az átutalt összeg nem áll egyensúlyban a szerződésben megjelölt adatokkal ill. nem egyezik az eredetigazolással Készpénzügyletek az értékpapírüzletben a készpénzbefizetés általában szokatlan rendszeres ill. visszatérő készpénzbefizetések harmadik személy által történő készpénzbefizetések Hitelügyletek korai hitelvisszafizetés(ek) Az érintett ügyfél viselkedése együttműködés és idő hiánya a stróman (a háttérben meghúzódó) személyazonosságának tisztázásához: a bank ügyfele egy harmadik személy (nem az Ügyintéző) kíséretében és felügyeletében jelenik meg az ügyfél aláírása semmiképp sem egyezik meg a hivatalos fényképes igazolványon szereplő aláírással Cég/vállakozás összetett jogi konstrukcióval rendelkező társaság, amely a gazdaságilag jogosult (valódi) cégvezető tulajdonos személyének megállapítását nem teszi lehetővé vagy megnehezíti nincs székhely a kapcsolattartó országban A pénzmosás gyanúja bejelentésre kerül az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatalnál, amely a számlák/letétek "befagyasztása és hivatalos/rendőri nyomozás következményét vonja maga után.

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI

Az AKCENTA CZ, a.s. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI infovonal: 0640 102 436, www.akcenta.eu 3. sz. MELLÉKLET Az AKCENTA CZ, a.s. társaság általános kereskedelmi feltételei devizaértékkel való készpénz nélküli kereskedelemre, befektetési és pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben