A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal"

Átírás

1 MAGATARTÁSI KÓDEX

2

3 A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek szerint élünk, és így egy olyan, bizalommal teli, nyitott környezet létrejöttét támogatjuk, amely arra ösztönöz, hogy mindig az igazat mondjuk; egymást, Tanácsadóinkat, fogyasztóinkat, partnereinket és a jogalkotó köztisztviselőket tiszteljük; hogy értékeinkkel összhangban kialakított küldetésünk beteljesítéséhez önmagunkban és egymásban elegendő hitünk legyen; hogy alázatosan hagyjuk magunk helyett eredményeinket beszélni és tévedéseinket belássuk; illetve hogy a következményektől, valamint a ránk nehezedő nyomás és minket érő kísértés nagyságától függetlenül minden helyzetben tisztességet tanúsítsunk. Jelen Magatartási kódexünket értékeinknek és minden olyan munkatársunknak ajánljuk, akik ezen értékekkel rendelkeznek. Bízunk abban, hogy ez a Kódex a magatartásunkra és a folyamatainkra alkalmazandó jogok és irányelvek terén megfelelő útmutatóként szolgál majd, akár kérdést akarunk feltenni, akár etikai aggodalmainknak kívánunk hangot adni, akár feltételezett szabályszegést kell bejelentenünk. Büszkék vagyunk arra, hogy az Avon egy olyan, a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett vállalat, amely elvárja a törvény szigorú betartását, valamint támogatja az etikus és tisztességes viselkedés kultúráját. Hisszük, hogy a törvényes és etikus magatartás iránti fáradhatatlan elkötelezettségünk jó hírnevünk, talpon maradásunk és sikerünk elengedhetetlen feltétele. A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX 3. oldal

4 A relativitás a fizikában használatos fogalom és nem az etikában. - Albert Einstein

5 Tartalomjegyzék 7. Az etikus vállalati kultúra iránti felelősség 11. Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete Kérdések feltevése Szabályszegések bejelentése Bejelentések fogadása Bejelentés elmulasztása Retorzió elleni védelem Bejelentések kivizsgálása Együttműködési kötelezettség Munkaügyi eljárás 15. A munkatársak és a munkakörnyezet tisztelete Sokszínűség és befogadás Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Egészség, védelem és biztonság Drog és alkohol a munkahelyen 19. Az érdekellentétek kerülése Üzleti kapcsolatok Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Ajándékok Étkezés és reprezentáció Politikai aktivitás A jelen Kódexben található, további útmutatást nyújtó helyeket és szabályokat az i -jellel láttuk el. A világ összes országára érvényes szabályzatok megtalálhatóak az insideavon.com oldalon. A helyi vállalatoknak módjukban áll egyéb követelményeket megfogalmazó szabályokat és irányelveket kialakítani. 23. A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Pénzmosás Bennfenntes kereskedelem Nemzetközi kereskedelem Versenyjog és trösztellenesség Verseny-információk Tisztességes magatartás Külső vizsgálatok és megkeresések 29. Eszközeink és adataink védelme Az Avon eszközeinek védelme Az Avon adatainak védelme A személyes adatok védelme Adatkezelés Az Avon képviseletében történő felszólalás Az Avon nevében történő kötelezettség-vállalás Közösségi média 35. A vállalati társadalmi felelősségvállalás támogatása Etikus munka A környezet gondozása Avon filantrópia 39. Felelős gyártás és marketing Termékminőség és feddhetetlen terméklánc Hirdetés és marketing 43. További csatornák MAGATARTÁSI KÓDEX 5. oldal

6 Ez a kódex a mindenki által követendő általános magatartási szabályokat tartalmazza Mi az Avonnál az értékeink mentén, a Kódexet betartva élünk. Jelen Kódex az Avonnál dolgozó összes személytől elvárt magatartásra vonatkozó kívánalmakat fogalmazza meg. Emellett áttekintést nyújt az üzleti tevékenységünket irányító törvényekről és szabályzatokról, illetve tájékoztatást ad arról, hogy hova kell fordulnunk, ha a helyes cselekvést illetően kérdésünk merül fel.

7 Az etikus vállalati kultúra iránti felelősség MAGATARTÁSI KÓDEX 7. oldal

8 Öt alapértékünk ismeretében, tisztességes vállalati kultúránk attól a közösen képviselt vezetői magatartástól függ, amelyet minden Avon munkatárstól elvárunk. Vezetői viselkedésünk: Mind mi, mind pedig munkavállalóink számonkérhetőek vagyunk annak érdekében, hogy a helyes cselekvést válasszuk mindenek felett. Bátran vállaljuk a nyílt kommunikációt és ha szükséges, nem félünk megkérdőjelezni a status quot. Együtt dolgozunk egy olyan inspiráló környezet kialakításán, amelyben minden munkatársat támogatunk és motiválunk. Meghozzuk a tisztességes vállalati kultúránk megőrzéséhez szükséges nélkülözhetetlen döntéseket. Mindenki köteles: Egymásnak, a Tanácsadóinknak, a fogyasztóinknak és a kormányzati tisztségviselőknek mindig igazat mondani; Megérteni és betartani a munkánkra vonatkozó törvényeket és szabályokat; Legalább évente egyszer elolvasni ezt a Kódexet, és mindenkor követni a benne foglaltakat; Elvégezni az Avon által előírt képzéseket és tréningeket; Megfelelően dönteni, a helytelen magatartásnak még a látszatát is elkerülni, illetve útmutatást kérni egy, a helyes magatartásra vonatkozó kérdés felmerülése esetén; Megakadályozni, hogy más munkatárs megszegje a törvényt vagy a jelen Kódexben foglaltakat; és A törvény megszegése vagy a jelen Kódexben foglaltak be nem tartása miatt az Avon Etikai Segélyvonalán vagy a Szabályszegések bejelentése fejezetben felsorolt csatornák egyikén keresztül bejelentést tenni.

9 Minden vezető munkatárs köteles: Egy nyitott és őszinte kommunikációt ösztönző munkahelyi környezetet teremteni; Rendszeresen átbeszélni a Kódexben foglaltakat, hogy a beosztottak biztosan megértsék jogi és etikai felelősségüket. Megbizonyosodni arról, hogy minden csapatába tartozó munkatárs elvégezte a számára előírt összes képzést. Figyelemmel kísérni a beosztott munkatársak magatartását. Az Avon Etikai Segélyvonalán vagy a Globális Etikai Bizottságnál bejelenteni, ha egy munkatárs a jelen Kódex szabályainak megszegése miatt bejelentéssel élt nála, és mindent megtenni azért, hogy a munkatársat emiatt ne érje retorzió, valamint betartani a jelen Kódex Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete című fejezetében megfogalmazott minden előírást. Az Avon vállalja, hogy: ösztönzi az őszinte és nyílt kommunikációval járó Beszélj róla típusú vállalati kultúra kialakítását. a retorzió bármely formájától megvédi a jelen Kódex szabályainak megszegése miatt bejelentést tett munkatársakat; és minden bejelentett szabályszegést gondosan megvizsgál, hatékonyan megold, illetve orvosol. A Kódex alkalmazása Ez a Kódex minden személyre vonatkozik az Avonnál, tekintet nélkül annak pozíciójára vagy hivatalára, ideértve az Avon igazgatótanácsát, vezető tisztségviselőit és a világ bármely pontján dolgozó munkatársait. A Kódex egyik intézkedésétől sem lehet eltérni. Jóllehet ez a Kódex nem tekinthető munkaszerződésnek, a benne foglalt szabályok betartása a munkaviszony feltétele, kivéve, ha azt helyi törvény tiltja. i Szabályszegés bejelentésére vonatkozó további információkat a következő, Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete című fejezetben talál. MAGATARTÁSI KÓDEX 9. oldal

10 Minden munkavállaló tudja, hogy szabadon és őszintén nyilváníthat véleményt Az Avon az olyan nyílt és őszinte kommunikációjú vállalati kultúrát támogatja, amelyben minden munkavállaló megérti, hogy lehetősége van szabadon, őszintén, a retorziótól való félelem nélkül beszélni. Adott ügy kapcsán a munkavállalók felelőssége kérdéseket feltenni, észrevételeiknek hangot adni, vagy a törvény megszegése, illetve a jelen Kódexben foglalt szabályok be nem tartása miatt bejelentést tenni.

11 Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete Kérdések feltevése Szabályszegések bejelentése Bejelentések fogadása Bejelentés elmulasztása Védelem a retorzió ellen Bejelentések kivizsgálása Együttműködési kötelezettség Munkaügyi eljárás MAGATARTÁSI KÓDEX 11. oldal

12 Tudjuk, hogy amikor szükségünk van rá, mennyire fontos kérdéseket feltenni, segítséget kérni és aggodalmunknak hangot adni. Kérdések feltevése Akkor kérünk útmutatást, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy egy adott viselkedés törvényellenes, vagy beleütközik-e a jelen Kódex szabályaiba. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy kérdés feltevése lehetőséget nyújt az Avonnak arra, hogy egy problémát még a jó hírnevünket, a munkavállalóinkat vagy az üzletmenetünket érintő kár bekövetkezte előtt hárítson el. Annak, aki nem biztos egy lépés vagy cselekedet helyességében, az alábbi kérdéseket kell feltennie: Törvényes-e? Megfelel-e a jelen Kódexben foglalt előírásoknak és a vállalati szabályoknak? Milyen benyomást kelt? Milyen érzést kelt? Pozitív képet fest-e az Avonról? Ha a fenti kérdések bármelyikére nem vagy nem tudom a válasz, az ügy megoldása édekében útmutatást kell kérni. Szabályszegések bejelentése A törvény vagy a jelen Kódex előírásainak valós vagy feltételezett be nem tartása esetén az alábbi személyeknél vagy helyeken kell bejelentést tenni: az Avon Etikai Segélyvonalán; a Globális Etikai Bizottság bármely tagjánál; a Végrehajtó Bizottság bármely tagjánál; a közvetlen felettesnél; a Jogi osztály bármely tagjánál vagy az illetékes Regionális Jogtanácsos Irodáján; illetve a HR osztály bármely tagjánál. Bejelentések fogadása Bárkinek, aki a jelen Kódex előírásainak valós vagy feltételezett be nem tartása miatt bejelentést kap: azt továbbítania kell az Avon Etikai Segélyvonalához vagy a Globális Etikai Bizottsághoz; a bejelentést bizalmasan kell kezelnie; illetve távol kell magát tartania attól, hogy a bejelentést személyesen vizsgálja ki. Bejelentés elmulasztása A törvény vagy a jelen Kódex be nem tartását jelző bejelentés elmulasztása önmagában is a Kódex szabályainak megsértését jelenti, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményező munkaügyi eljárást vonhat maga után. Védelem a retorzió ellen Az Avon egy olyan nyílt és őszinte munkakörnyezetet támogat, amely becsületes kommunikációra ösztönöz, és lehetővé teszi, hogy a munkavállalók bejelentéseiket, illetve az etikus viselkedéssel kapcsolatos észrevételeiket a retorziótól való félelem nélkül tegyék meg. Az Avon nem tolerálja, ha retorzió ér egy munkatársat azért, mert az a törvény vagy a jelen Kódex előírásainak be nem tartása miatt bejelentéssel él vagy ide vonatkozó kérdést tesz fel. Minden munkavállalónak jelentenie kell, ha retorzió éri azért, mert kérdést tett fel, vagy bejelentéssel élt. Mindenki ellen, akinek a retorzióhoz köze van, munkaügyi eljárás indul, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Bejelentések kivizsgálása Bármely ismert vagy feltételezett kötelességszegés kivizsgálására az Avon egy tapasztalt szakembert fog megbízni. Szakembereink szakszerűen folytatják le a vizsgálatot, és a szükséges intézkedések megtétele megfelelő vezetői felügyelet alatt történik. Az Avon minden bejelentést olyan mértékben kezel bizalmasan, amely mellett még lehetővé válik a kivizsgálás teljeskörű, tisztességes és a törvényi előírásoknak megfelelő lefolytatása.

13 Együttműködési kötelezettség Az Avon által indított vizsgálatokkal együtt kell működnünk. Ez vonatkozik az összes kérdés megválaszolására, a teljeskörű, pontos és a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásra, a vonatkozó dokumentumok és bizonyítékok megőrzésére, valamint a vizsgálat akadályozásától való tartózkodásra. A Jogi osztály eltérő utasításáig bármely feltételezett kötelességszegésről szóló bejelentést vagy vizsgálatot mindannyiunknak bizalmasan kell kezelni. Munkaügyi eljárás Az Avon nem engedi a törvény vagy a jelen Kódex előírásainak megszegését, és azonnal intézkedik a szabályszegések megelőzése érdekében. Ha az Avon megállapítja, hogy egy munkavállaló a törvényt vagy a jelen Kódex előírásait megszegte, az adott munkatárs ellen munkaügyi eljárást indít, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Az Avon különböző munkavállalói ösztönző programjaiban való részvételnek, és bármilyen díjban való részesítésnek is elengedehetetlen feltétele mind a jogszabályok mind a jelen Kódex előírásinak való megfelelés. Így amennyiben egy munkavállaló a munkaviszonya során szegi meg a törvény vagy a jelen Kódex előírásait, úgy nem lesz jogosult az Avon különböző munkavállalói ösztönző programjaiban való részvételre, így különösen nem lesz jogosult bónuszra, jutalomra, részvényopcióra, a fenntartott részvények kiutalására vagy más egyéb juttatásra, kivéve, ha ezt törvény tiltja. i További információkat az Avon Etikai Segélyvonalán talál. Látogasson el az integrityhelpline.avon.com. oldalra! A munkavállalók az Etikai Segélyvonalon keresztül tehetik fel kérdéseiket vagy tehetnek bejelentést. A független harmadik fél által működtetett Segélyvonal a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető. A munkatársak kétféle módon vehetik igénybe az Etikai Segélyvonalat: Webes űrlap az online űrlap a biztonságos integrityhelpline.avon.com oldalon tölthető ki. Ingyenes nemzetközi telefonvonal Bármely országból ingyenesen hívható. Az Avon arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a Segélyvonalat használják önmaguk beazonosítására, ezzel segítve az adatgyűjtést és a válaszadást. Ezzel együtt a munkavállalóknak lehetőségük van névtelenül is kérdést feltenni vagy bejelentéssel élni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkavállalók bizonyos tárgyra vonatkozó bejelentései az Európai Unióban korlátozás alá esnek. Ha a Segélyvonal nem tudja a bejelentést befogadni, kérjük, hogy egy másik csatornát vegyen igénybe. MAGATARTÁSI KÓDEX 13. oldal

14 Az AVON elkötelezett a biztonságos és pozitív munkakörülmények fenntartása iránt, amely támogatja az eltérő kultúrájú munkavállalók foglalkoztatását Az Avon elkötelezett egy olyan biztonságos és pozitív munkakörnyezet fenntartása mellett, amely támogatja a kulturálisan sokszínű kollektívát, valamint tisztességes és egyenlő esélyeket biztosít. Egy ilyen környezet támogatásához tartozik az egymással való tiszteletteljes bánásmód, és minden olyan magatartástól való tartózkodás, amely munkakörnyezetünk minőségét veszélyeztetheti.

15 A munkatársak és a munkakörnyezet tisztelete Sokszínűség és befogadás Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Egészség, védelem és biztonság Drog és alkohol a munkahelyen MAGATARTÁSI KÓDEX 15. oldal

16 Egy olyan biztonságos, tiszteletteljes munkakörnyezetet támogatunk, ahol a munkavállalók betartják a munkajogi szabályokat, illetve értékelik mások különbözőségét és egyedi tulajdonságaikat. Sokszínűség és befogadás Felismerjük a vélemények és szempontok különbözőségében rejlő értéket. Egy olyan erős, globális munkavállalói állomány kialakítására és fenntartására törekszünk, amely üdvözli és visszatükrözi a sokszínűséget. Tisztességes és egyenlő lehetőségeket biztosítunk a munkavállalóknak, hogy üzleti céljainkat elérhessük, és hogy a munkavállalók hozzájárulhassanak üzleti sikereinkhez. A fogyatékkal élő munkavállalóknak méltányos elhelyezést biztosítunk. Minden munkaviszonnyal kapcsolatos döntést a származásra, bőrszínre, vallásra, nemre, korra, nemzeti hovatartozásra, fogyatékosságra, terhességre, családi állapotra, szexuális orientációra, nemi identitásra, veterán státuszra vagy egyéb, törvény által védett személyes tulajdonságra való tekintet nélkül hozunk meg. Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Személyes felelősséget vállalunk munkahelyi környezetünk minőségéért. Mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, tisztességgel, méltósággal és tisztelettel bánunk. A zaklatás minden formáját tiltjuk, nem toleráljuk sem az írásbeli, sem pedig a szóbeli megfélemlítő, ellenséges vagy támadó viselkedést, illetve kommunikációt. A zaklatás fogalma tágan értelmezendő, s olyan, másokkal szemben visszaélő viselkedési formákra is alkalmazható, mint amilyen például a nem kívánt szexuális közeledés, a szexuális tartalmú megjegyzés vagy fenyegető fizikai támadás, sértő anyagok megmutatása, a kellemetlen viccek vagy a személyes tulajdonságokra tett bántó megjegyzések. i A sokszínűséggel és befogadással kapcsolatos további információkért olvassa el az Egyenlő Munkavállalói Esélyek/ Sokszínűség Irányelvet és az alkalmazandó helyi szabályzatokat.

17 Egészség, védelem és biztonság Betartjuk a munkahelyünkre vonatkozó munkavédelmi és biztonsági szabályokat. A Sürgősségi Forródróton vagy a helyi biztonságvédelmi csoport egyik tagjánál azonnal bejelentünk bármely, biztonságot veszélyeztető tettet, körülményt vagy egyéb biztonsággal kapcsolatos észrevételt. Drog és alkohol a munkahelyen Az Avon nevében folytatott üzleti tevékenységünk során tartózkodunk az alkohol és az illegális drogok használatától. Tudomásul vesszük, hogy az Avon létesítményeiben, illetve a vállalati üzleti tevékenység gyakorlása idején tilos bármilyen engedélyezett vagy tiltott drog használata, birtoklása, vétele vagy eladása. Csak olyan érvényes, felírt szert használunk, amely munkateljesítményünket nem befolyásolja, valamint nem kockáztatja saját vagy mások egészségét, illetve biztonságát. i A Globális Sürgősségi Forródrótról szóló további információért kérjük, látogasson el az insideavon.com/security címen található Globális Biztonsági Weboldalra. i A biztonságos, erőszakmentes munkahelyről szóló további információért olvassa el a Munkahelyi Erőszakról szóló Irányelvet és a vonatkozó helyi szabályzatokat. MAGATARTÁSI KÓDEX 17. oldal

18 Minden Munkatárs köteles az Avon érdekeit a legmesszebbmenőkig figyelembe véve kell eljárni Minden munkavállaló köteles az Avon érdekeit szem előtt tartva cselekedni. Az érdekellentétektől való tartózkodás minden olyan cselekedettől, kapcsolattól vagy egyéb körülménytől való tartózkodást jelent, amely akadályozza, vagy akadályozni látszik az Avon iránt tanúsítandó lojalitásunkat és objektivitásunkat.

19 az érdekellentétek kerülése Üzleti kapcsolatok Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Ajándékok Étkezés és reprezentáció Politikai aktivitás MAGATARTÁSI KÓDEX 19. oldal

20 Minden olyan cselekvést, kapcsolatot vagy egyéb körülményt kerülnünk kell, amelyben saját érdekeink összeütközésbe kerülnek vagy összeütközni látszanak az Avon érdekeivel. Nem engedhető meg, hogy személyes, magán vagy családi érdekek akadályozzák az Avon iránt tanúsítandó lojalitásunkat. Nem kezdünk olyan tevékenységbe, amely összeütközésbe kerül vagy összeütközni látszik a tisztességes üzleti döntéshozással. Soha nem fogadunk el semmilyen értéket egy viszonzást elváró megállapodás részeként. Azonnal nyilvánosságra hozunk minden érdekellentétet vagy olyan helyzeteket, amelyek érdekellentéthez vezethetnek. Lehetséges, hogy az érdekellentétnek tűnő magatartás a nyilvánosságra kerülésig tisztázódik és az Avon Összeférhetetlenségi Szabályzata értelmében jóváhagyásra kerül. Az érdekellentéteket elkerülhetjük: ha az érintett személynek a helyzet kezelésére vonatkozó tanácsot adunk annak érdekében, hogy az érdekellentét ne alakulhasson ki; az érintett személyt bizonyos döntéshozói jogkörből eltávolítjuk; vagy az érdekellentét vagy annak látszatát megszüntetjük. A közvetlen családtag meghatározásba értendő a házastárs vagy ugyanabban a háztartásban élő partner, gyermekek, szülők, testvérek, házasság útján szerzett rokonok, nagyszülők, unokák, és ezen rokonok házastársai vagy élettársai. Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Nem kezdünk olyan külsős munkába, amely az Avon felé tanúsítandó teljes lojalitásunkat vagy a munkánk maradéktalan teljesítéséhez szükséges teljesítményünket veszélyezteti. Az Avon Összeférhetetlenségi Szabályzata értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt bármely gazdasági szervezet igazgatósági testületének tagjává válnánk, vagy valamely, az Avonnal üzleti tevékenységet folytató cégnél tanácsadóként, igazgatóként vagy tisztségviselőként munkát vállalnánk. Az Avon számára végzett üzleti tevékenységen kívül nem használjuk az Avon erőforrásait ideértve az időt, a létesítményeket vagy céges anyagokat is. Az Avon igazgatótanácsa tagjainak külsős foglalkoztatására vagy tevékenységére a rájuk vonatkozó munkajogi dokumentumokban foglalt különböző korlátozások érvényesek. Üzleti kapcsolatok Nem hozunk olyan beszerzési döntést, amellyel barátot, hozzátartozót vagy önmagunkat előnyhöz juttatunk. Nem veszünk fel és alkalmazunk hozzátartozókat. Sem mi, sem pedig családtagjaink nem érdekeltek pénzügyileg olyan vállalatban, amely az Avon jelenlegi vagy potenciális beszállítója, üzleti partnere vagy versenytársa, kivéve az 1%-nál alacsonyabb, nyilvános vállalatban szerzett részvényhányadot.

21 Ajándékok Csak olyan, jelképes értékű ajándékokat adunk és fogadunk el, amelyek a rendes és megszokott üzleti gyakorlatba beleillenek. Soha nem adunk és nem fogadunk el készpénzt vagy készpénznek megfelelő eszközt (pl. részvény, ajándékutalvány, stb.). Étkezés és reprezentáció Csak akkor adunk és fogadunk el étkezést és reprezentációként elszámolható dolgot (pl. eseményekre szóló jegyek, stb.), ha: kíséretünkben van annak az üzleti vállalkozásnak a képviselője, amely azt kapja vagy adja; ha az nem fényűző vagy szokatlanul nagy értékű (pl. egy tenisz- vagy futballmérkőzésre szóló jegy nem számít szokatlanul nagy értékűnek); és ha az a rendes és megszokott üzleti gyakorlatba beleillik. Politikai aktivitás Személyes politikai tevékenységünket az Avonnak végzett munkánktól elkülönítve végezzük. Személyes politikai tevékenységünkhöz nem használunk vállalati erőforrásokat ideértve az időt, ingatlant, felszereléseket vagy az Avon nevét. A Globális Kormányzati Kapcsolatok osztály előzetes jóváhagyása nélkül az Avon nevében soha nem adunk közvetett vagy közvetlen politikai adományt. i További, az érdekellentéttel kapcsolatos információért olvassa el az Átfogó összeférhetetlenségi irányelvet és bármely vonatkozó helyi szabályzatot. i A kormányzati tisztségviselőknek adható üzleti ajándékokról szóló bővebb információért olvassa el a következő, A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció című fejezeteket. MAGATARTÁSI KÓDEX 21. oldal

22 Minden ország jogszabályának megfelelünk, ahol az AVON működik Az Avon tisztességtelen és becstelen eszközök alkalmazása nélkül kívánja versenytársait túlszárnyalni. Az Avon tisztességes vállalati kultúrája iránti folyamatos elkötelezettségünk elengedhetetlen a sikerességünkhöz, és betartjuk minden olyan ország törvényét, ahol az Avon üzleti tevékenységet folytat.

23 A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Pénzmosás Bennfenntes kereskedés Nemzetközi kereskedelem Versenyjog és trösztellenesség Verseny-információk Tisztességes magatartás Külső vizsgálatok és megkeresések MAGATARTÁSI KÓDEX 23. oldal

24 Minden olyan ország törvényét betartjuk, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Megvesztegetés és korrupció Nem fogadunk el kenőpénzt sem közvetve, sem pedig közvetlenül. A megvesztegetés kárt okoz közösségünknek, aláássa a tisztességes kereskedelmet, és ellentétes az általunk képviselt értékekkel. Megtiltjuk a megvesztegetés vagy korrupció bármely formáját. A világon mindenütt betartjuk a megvesztegetést tiltó és korrupcióellenes törvényeket, illetve jogszabályokat. Soha nem ígérünk, ajánlunk, engedélyezünk, kérünk vagy fogadunk el semmilyen értéket egy, az üzleti tevékenységünkre hatással lévő döntés befolyásolására. Az Avon szabályzatai értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt kormányhivatalnokokat (vámtiszteket, engedélyt kiadó tisztviselőket vagy állami médiában dolgozó újságírókat) megvendégelnénk vagy megajándékoznánk. Az Avon szabályzatai értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt az Egyesült Államok területén kívül bármely karitatív vagy közösségi felhasználásra szánt adományt kihirdetünk, megígérünk vagy nyújtunk. Harmadik fél bevonása esetén átvilágítást végzünk, vagy megvizsgáljuk a harmadik fél tevékenységeit, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok megfelelnek az Avon korrupcióellenes irányelveinek. Nem bízunk meg senkit számunkra tiltott tevékenység elvégzésével. Az Avon szabályzatai értelmében az alábbi tényezők jelenléte esetén alaposabb vizsgálat szükséges: kormánnyal fenntartott kapcsolat; nyilvánosságra nem hozott ügynök vagy alvállalkozó; indokolatlan titkolózás vagy a ne kérdezd mondat elhangzása; túlszámlázás vagy szokatlan árengedmény; meg nem indokolt költségelszámolás; harmadik félnek tett szokatlan kifizetés; és könyveletlen tételek vagy megvesztegetési alapok. Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Nyilvánosságra hozott anyagainkból nem hagyunk ki tényeket, és azokban nem közlünk valótlanságokat. Teljes mértékben betartjuk a Sarbanes-Oxley törvényt vagy más, a csalás megelőzésére hozott jogszabályt. Pénzügyi beszámolóink elkészítése során betartjuk a jogi, számviteli és vállalati előírásokat. Minden tranzakciót pontosan, tisztességesen és időben rögzítünk. Gondoskodunk arról, hogy minden kiadás és bevétel szabályzataink szerint jóváhagyásra kerüljön, és a vonatkozó könyvelési időszakban kerüljön könyvelésre. Soha nem rögzítünk, valamint nem számolunk el hamis vagy félrevezető tételt, illetve senkit sem kérünk meg arra, hogy ilyet tegyen. Nem hozunk létre olyan pénzalapot, eszközt vagy számlát, amelyet az Avon könyvelésében helytelenül vagy nem átlátható módon rögzítünk. Megfelelő felhatalmazás és dokumentáció nélkül az Avon eszközeit nem adjuk el, nem ruházzuk át és nem semmisítjük meg. A külsős és belsős könyvvizsgálókkal együttműködünk. Pénzmosás A pénzmosás az a folyamat, amely során egyének vagy szervezetek illegálisan szerzett pénzüket megpróbálják elrejteni, tisztára mosni, vagy a jogellenes pénzük forrását legitimizálni. A pénzmosásban nem veszünk részt, vagy nem segítjük azt elő. Különösen figyelünk az alábbi pénzmosásra utaló, intő jelekre: A Tanácsadó, beszállító vagy harmadik fél normális üzletmenetébe nem illő megrendelések vagy vásárlások; Készpénzzel történő vagy készpénznek megfelelő eszközben történő fizetés megtételére irányuló kérés; Arra irányuló kérés, hogy a be- vagy kifizetés harmadik fél bevonásával történjen; illetve Arra irányuló kérés, hogy az áru harmadik országba vagy harmadik félnek kerüljön kiszállításra, a vevő vagy eladó tartózkodási helyére történő szállítás helyett.

25 Bennfenntes kereskedés Az Avonnál végzett munka során az Ön tudomására juthatnak olyan nem nyilvános információk, amelyeket egy befektető részvények vásárlására, eladására vagy tartására vonatkozó döntéseihez fontosnak tarthat. Néhány példa az ilyen információkra: Lehetséges cégegyesítés, -felvásárlás, -kiválás és közös cég alapítása; Fontos szerződés megszerzése vagy elvesztése; Osztalék mértékének változása; A pénzügyi vagy gazdasági teljesítmény jelentős változása vagy azzal kapcsolatos várakozások módosítása; A vezetőségben történt jelentős változás; Az üzleti tevékenységekben vagy termékek terén történő lényeges változás vagy fejlődés; valamint Jelentős bírósági eljárás, kormányzat vizsgálat vagy jogszabályi eljárás. A legtöbb ország tiltja a nyilvánosan jegyzett vállalatok értékpapírjaival történő kereskedést azon személyek számára, akik ezekről a vállalatokról lényeges, de nem nyilvános információk birtokában vannak. Azaz: Soha nem kereskedünk az Avon vagy más cégek értékpapírjaival ha lényeges, nyilvánosságra nem hozott információk birtokában vagyunk. Soha nem adunk másoknak kereskedési tippeket, ha az Avonról vagy azzal üzleti kapcsolatban álló, illetve lépő vállalatról lényeges, nem nyilvános információt tudunk. Vezető tisztségviselőkre, az Avon Igazgatótanácsának tagjaira, illetve külön meghatározott munkavállalókra további, az értékpapír kereskedelemről szóló szabályok is vonatkoznak. i A megvesztegetésről és a korrupcióról szóló további információért olvassa el az Globális korrupcióellenes irányelvet és a vonatkozó helyi szabályzatokat. i A megfelelő könyvelési gyakorlatról szóló további információkért olvassa el a Globális üzleti utazásokra és vendéglátásra vonatkozó átfogó irányelvet és a Globális hatáskörmegosztási irányelvet, illetve az idevágó helyi szabályzatokat. i További értékpapírkereskedelemmel kapcsolatos információért olvassa el az Avon-értékpapír kereskedési irányelvet. MAGATARTÁSI KÓDEX 25. oldal

26 Nemzetközi kereskedelem A legtöbb ország gazdasági, politikai és biztonsági okokból szabályozza a kereskedelmet. Tartózkodási helyünktől függetlenül: betartunk minden importra és exportra vonatkozó, a termékek, információk, technológiák és szolgáltatások cseréjét szabályozó törvényt, ideértve a licencés vámszabályokat is. betartjuk az Egyesült Államok szankcióit és embargóit, amelyek tiltják vagy korlátozzák az egyes országokkal, gazdasági szervezetekkel és személyekkel folytatott kereskedelmet. betartjuk az USA bojkott-ellenes megszorításait. Versenyjog és trösztellenesség A világon mindenütt betartjuk a trösztellenes és versenyjogot szabályozó törvényeket. Így különösen: nem tanúsítunk versenyellenes magatartást, azaz versenytársainkkal nem állapodunk meg árakról, értékesítési feltételekről vagy piacfelosztásról. versenytársakkal nem cserélünk ki vagy tárgyalunk meg a piaci verseny szempontjából érzékeny információkat. elkerüljük az versenytársakkal való érintkezés olyan formáit, amelyek informális megállapodások, különalkuk vagy tisztességtelen megegyezések látszatát kelthetik. Verseny-információk Betartunk minden olyan törvényt, amely a versenytitkok eltulajdonítását tiltja és bünteti. Így különösen: verseny-információkat kizárólag megfelelő nyilvános források útján, az internetről, iparági kutatásokból és a képviselőkkel vagy értékesítőkkel folytatott beszélgetések során gyűjtünk. a verseny-információkhoz való hozzáférés érdekében soha nem veszünk igénybe tisztességtelen eszközöket (csalás, megvesztegetés, fenyegetés, kihágás, nemzetközi lehallgatás vagy támadó módszerek). munkatársainktól nem kérünk ki előző munkaadójukra vonatkozó bizalmas információt. egy versenytárs bizalmas információját soha nem használjuk fel engedély nélkül. Tisztességes magatartás Nem teszünk versenytársakra, fogyasztókra vagy beszállítókra vonatkozó hamis vagy becsmérlő kijelentéseket. Így különösen: soha nem sértjük meg vagy élünk vissza harmadik fél kereskedelmi titkaival, szellemi tulajdonával vagy bizalmas adataival. nem szerzünk tisztességtelen előnyt mások manipulálása, bizalmas adataival való visszaélés, lényeges tények elferdítése vagy egyéb tisztességtelen magatartás által. Kikérjük a Jogi osztály véleményét: közös vállalat létrehozása, cégegyesítés, -felvásárlás, -kiválás vagy marketingdöntések, vásárlások, illetve egyéb együttműködési megállapodások előtt; exkluzív szerződések megkötése előtt, ideértve a kizárólag az Avonnal üzleti kapcsolatba lépő cégekkel kötendő szerződéseket is; vagy mielőtt versenytársakkal (amelyekkel egymás között benchmarking célból osztunk meg nem érzékeny adatokat) információkat cserélnénk, illetve iparági sztenderdeket meghatározó tárgyalásokon való részvétel előtt.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. február 1-től EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat A Shell Hungary zrt. (a továbbiakban: Shell) az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Generali Csoport Magatartási Kódex

Generali Csoport Magatartási Kódex 1 Generali Csoport Magatartási Kódex A Generali Csoport Vezérigazgatójának Bevezetője Tisztelt Munkatársunk! Büszkeséggel tölt el Csoportunk nemzetközi biztosítási piacon elfoglalt vezető pozíciója, melyet

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE MIRE TERJED KI AZ ETIKAI KÓDEX? A BUDAPEST BANK CSOPORT ETIKAI KÓDEXE Az Etikai Kódex a következő témakörökben fogalmaz meg alapelveket: 1. Korrupció tiltása 2. Ügyfelekkel való bánásmód 3. Kapcsolattartás

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Az AGC Csoport Etikai Kódexe

Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe A vállalati büszkeséggel párosuló fejlődésért és növekedésért Az AGC Csoport valamennyi tagjának, A környező üzleti világ nem marad változatlan

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat

Üzletviteli Szabályzat Üzletviteli Szabályzat A Sulzer elkötelezettséget vállalt és alkalmazottait is elkötelezettségre ösztönzi, hogy az üzleti tevékenységeket a legmagasabb etikai követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

A magyar Telekom megfelelőségi rendszere

A magyar Telekom megfelelőségi rendszere A magyar Telekom megfelelőségi rendszere 2015.11.26 Papp Zsuzsanna Compliance szakértő Tartalom 1. Megfelelőség a Telekom szektorban, iparági szabályozás 2. A Magyar Telekom ügy 3. A megfelelőségi funkció

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Trendek és kihívások a pénzintézeti compliance tevékenységben

Trendek és kihívások a pénzintézeti compliance tevékenységben Trendek és kihívások a pénzintézeti compliance tevékenységben Sudár Gábor Igazgató Compliance Főosztály OTP Bank Nyrt. Témák Munkahelyi adatkezelés összeférhetetlenség Meghatalmazotti tiltás alkalmazotti

Részletesebben

A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe

A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe Bevezetés A Festo csoport nagy hagyományokkal rendelkező, üzleti partnerei és alkalmazottai körében kiváló hírnévnek örvendő, nemzetközi tevékenységet folytató

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben