A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal"

Átírás

1 MAGATARTÁSI KÓDEX

2

3 A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek szerint élünk, és így egy olyan, bizalommal teli, nyitott környezet létrejöttét támogatjuk, amely arra ösztönöz, hogy mindig az igazat mondjuk; egymást, Tanácsadóinkat, fogyasztóinkat, partnereinket és a jogalkotó köztisztviselőket tiszteljük; hogy értékeinkkel összhangban kialakított küldetésünk beteljesítéséhez önmagunkban és egymásban elegendő hitünk legyen; hogy alázatosan hagyjuk magunk helyett eredményeinket beszélni és tévedéseinket belássuk; illetve hogy a következményektől, valamint a ránk nehezedő nyomás és minket érő kísértés nagyságától függetlenül minden helyzetben tisztességet tanúsítsunk. Jelen Magatartási kódexünket értékeinknek és minden olyan munkatársunknak ajánljuk, akik ezen értékekkel rendelkeznek. Bízunk abban, hogy ez a Kódex a magatartásunkra és a folyamatainkra alkalmazandó jogok és irányelvek terén megfelelő útmutatóként szolgál majd, akár kérdést akarunk feltenni, akár etikai aggodalmainknak kívánunk hangot adni, akár feltételezett szabályszegést kell bejelentenünk. Büszkék vagyunk arra, hogy az Avon egy olyan, a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett vállalat, amely elvárja a törvény szigorú betartását, valamint támogatja az etikus és tisztességes viselkedés kultúráját. Hisszük, hogy a törvényes és etikus magatartás iránti fáradhatatlan elkötelezettségünk jó hírnevünk, talpon maradásunk és sikerünk elengedhetetlen feltétele. A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX 3. oldal

4 A relativitás a fizikában használatos fogalom és nem az etikában. - Albert Einstein

5 Tartalomjegyzék 7. Az etikus vállalati kultúra iránti felelősség 11. Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete Kérdések feltevése Szabályszegések bejelentése Bejelentések fogadása Bejelentés elmulasztása Retorzió elleni védelem Bejelentések kivizsgálása Együttműködési kötelezettség Munkaügyi eljárás 15. A munkatársak és a munkakörnyezet tisztelete Sokszínűség és befogadás Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Egészség, védelem és biztonság Drog és alkohol a munkahelyen 19. Az érdekellentétek kerülése Üzleti kapcsolatok Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Ajándékok Étkezés és reprezentáció Politikai aktivitás A jelen Kódexben található, további útmutatást nyújtó helyeket és szabályokat az i -jellel láttuk el. A világ összes országára érvényes szabályzatok megtalálhatóak az insideavon.com oldalon. A helyi vállalatoknak módjukban áll egyéb követelményeket megfogalmazó szabályokat és irányelveket kialakítani. 23. A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Pénzmosás Bennfenntes kereskedelem Nemzetközi kereskedelem Versenyjog és trösztellenesség Verseny-információk Tisztességes magatartás Külső vizsgálatok és megkeresések 29. Eszközeink és adataink védelme Az Avon eszközeinek védelme Az Avon adatainak védelme A személyes adatok védelme Adatkezelés Az Avon képviseletében történő felszólalás Az Avon nevében történő kötelezettség-vállalás Közösségi média 35. A vállalati társadalmi felelősségvállalás támogatása Etikus munka A környezet gondozása Avon filantrópia 39. Felelős gyártás és marketing Termékminőség és feddhetetlen terméklánc Hirdetés és marketing 43. További csatornák MAGATARTÁSI KÓDEX 5. oldal

6 Ez a kódex a mindenki által követendő általános magatartási szabályokat tartalmazza Mi az Avonnál az értékeink mentén, a Kódexet betartva élünk. Jelen Kódex az Avonnál dolgozó összes személytől elvárt magatartásra vonatkozó kívánalmakat fogalmazza meg. Emellett áttekintést nyújt az üzleti tevékenységünket irányító törvényekről és szabályzatokról, illetve tájékoztatást ad arról, hogy hova kell fordulnunk, ha a helyes cselekvést illetően kérdésünk merül fel.

7 Az etikus vállalati kultúra iránti felelősség MAGATARTÁSI KÓDEX 7. oldal

8 Öt alapértékünk ismeretében, tisztességes vállalati kultúránk attól a közösen képviselt vezetői magatartástól függ, amelyet minden Avon munkatárstól elvárunk. Vezetői viselkedésünk: Mind mi, mind pedig munkavállalóink számonkérhetőek vagyunk annak érdekében, hogy a helyes cselekvést válasszuk mindenek felett. Bátran vállaljuk a nyílt kommunikációt és ha szükséges, nem félünk megkérdőjelezni a status quot. Együtt dolgozunk egy olyan inspiráló környezet kialakításán, amelyben minden munkatársat támogatunk és motiválunk. Meghozzuk a tisztességes vállalati kultúránk megőrzéséhez szükséges nélkülözhetetlen döntéseket. Mindenki köteles: Egymásnak, a Tanácsadóinknak, a fogyasztóinknak és a kormányzati tisztségviselőknek mindig igazat mondani; Megérteni és betartani a munkánkra vonatkozó törvényeket és szabályokat; Legalább évente egyszer elolvasni ezt a Kódexet, és mindenkor követni a benne foglaltakat; Elvégezni az Avon által előírt képzéseket és tréningeket; Megfelelően dönteni, a helytelen magatartásnak még a látszatát is elkerülni, illetve útmutatást kérni egy, a helyes magatartásra vonatkozó kérdés felmerülése esetén; Megakadályozni, hogy más munkatárs megszegje a törvényt vagy a jelen Kódexben foglaltakat; és A törvény megszegése vagy a jelen Kódexben foglaltak be nem tartása miatt az Avon Etikai Segélyvonalán vagy a Szabályszegések bejelentése fejezetben felsorolt csatornák egyikén keresztül bejelentést tenni.

9 Minden vezető munkatárs köteles: Egy nyitott és őszinte kommunikációt ösztönző munkahelyi környezetet teremteni; Rendszeresen átbeszélni a Kódexben foglaltakat, hogy a beosztottak biztosan megértsék jogi és etikai felelősségüket. Megbizonyosodni arról, hogy minden csapatába tartozó munkatárs elvégezte a számára előírt összes képzést. Figyelemmel kísérni a beosztott munkatársak magatartását. Az Avon Etikai Segélyvonalán vagy a Globális Etikai Bizottságnál bejelenteni, ha egy munkatárs a jelen Kódex szabályainak megszegése miatt bejelentéssel élt nála, és mindent megtenni azért, hogy a munkatársat emiatt ne érje retorzió, valamint betartani a jelen Kódex Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete című fejezetében megfogalmazott minden előírást. Az Avon vállalja, hogy: ösztönzi az őszinte és nyílt kommunikációval járó Beszélj róla típusú vállalati kultúra kialakítását. a retorzió bármely formájától megvédi a jelen Kódex szabályainak megszegése miatt bejelentést tett munkatársakat; és minden bejelentett szabályszegést gondosan megvizsgál, hatékonyan megold, illetve orvosol. A Kódex alkalmazása Ez a Kódex minden személyre vonatkozik az Avonnál, tekintet nélkül annak pozíciójára vagy hivatalára, ideértve az Avon igazgatótanácsát, vezető tisztségviselőit és a világ bármely pontján dolgozó munkatársait. A Kódex egyik intézkedésétől sem lehet eltérni. Jóllehet ez a Kódex nem tekinthető munkaszerződésnek, a benne foglalt szabályok betartása a munkaviszony feltétele, kivéve, ha azt helyi törvény tiltja. i Szabályszegés bejelentésére vonatkozó további információkat a következő, Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete című fejezetben talál. MAGATARTÁSI KÓDEX 9. oldal

10 Minden munkavállaló tudja, hogy szabadon és őszintén nyilváníthat véleményt Az Avon az olyan nyílt és őszinte kommunikációjú vállalati kultúrát támogatja, amelyben minden munkavállaló megérti, hogy lehetősége van szabadon, őszintén, a retorziótól való félelem nélkül beszélni. Adott ügy kapcsán a munkavállalók felelőssége kérdéseket feltenni, észrevételeiknek hangot adni, vagy a törvény megszegése, illetve a jelen Kódexben foglalt szabályok be nem tartása miatt bejelentést tenni.

11 Kérdések feltevése, bejelentések és az Avon válaszadásra vonatkozó ígérete Kérdések feltevése Szabályszegések bejelentése Bejelentések fogadása Bejelentés elmulasztása Védelem a retorzió ellen Bejelentések kivizsgálása Együttműködési kötelezettség Munkaügyi eljárás MAGATARTÁSI KÓDEX 11. oldal

12 Tudjuk, hogy amikor szükségünk van rá, mennyire fontos kérdéseket feltenni, segítséget kérni és aggodalmunknak hangot adni. Kérdések feltevése Akkor kérünk útmutatást, amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy egy adott viselkedés törvényellenes, vagy beleütközik-e a jelen Kódex szabályaiba. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy kérdés feltevése lehetőséget nyújt az Avonnak arra, hogy egy problémát még a jó hírnevünket, a munkavállalóinkat vagy az üzletmenetünket érintő kár bekövetkezte előtt hárítson el. Annak, aki nem biztos egy lépés vagy cselekedet helyességében, az alábbi kérdéseket kell feltennie: Törvényes-e? Megfelel-e a jelen Kódexben foglalt előírásoknak és a vállalati szabályoknak? Milyen benyomást kelt? Milyen érzést kelt? Pozitív képet fest-e az Avonról? Ha a fenti kérdések bármelyikére nem vagy nem tudom a válasz, az ügy megoldása édekében útmutatást kell kérni. Szabályszegések bejelentése A törvény vagy a jelen Kódex előírásainak valós vagy feltételezett be nem tartása esetén az alábbi személyeknél vagy helyeken kell bejelentést tenni: az Avon Etikai Segélyvonalán; a Globális Etikai Bizottság bármely tagjánál; a Végrehajtó Bizottság bármely tagjánál; a közvetlen felettesnél; a Jogi osztály bármely tagjánál vagy az illetékes Regionális Jogtanácsos Irodáján; illetve a HR osztály bármely tagjánál. Bejelentések fogadása Bárkinek, aki a jelen Kódex előírásainak valós vagy feltételezett be nem tartása miatt bejelentést kap: azt továbbítania kell az Avon Etikai Segélyvonalához vagy a Globális Etikai Bizottsághoz; a bejelentést bizalmasan kell kezelnie; illetve távol kell magát tartania attól, hogy a bejelentést személyesen vizsgálja ki. Bejelentés elmulasztása A törvény vagy a jelen Kódex be nem tartását jelző bejelentés elmulasztása önmagában is a Kódex szabályainak megsértését jelenti, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményező munkaügyi eljárást vonhat maga után. Védelem a retorzió ellen Az Avon egy olyan nyílt és őszinte munkakörnyezetet támogat, amely becsületes kommunikációra ösztönöz, és lehetővé teszi, hogy a munkavállalók bejelentéseiket, illetve az etikus viselkedéssel kapcsolatos észrevételeiket a retorziótól való félelem nélkül tegyék meg. Az Avon nem tolerálja, ha retorzió ér egy munkatársat azért, mert az a törvény vagy a jelen Kódex előírásainak be nem tartása miatt bejelentéssel él vagy ide vonatkozó kérdést tesz fel. Minden munkavállalónak jelentenie kell, ha retorzió éri azért, mert kérdést tett fel, vagy bejelentéssel élt. Mindenki ellen, akinek a retorzióhoz köze van, munkaügyi eljárás indul, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Bejelentések kivizsgálása Bármely ismert vagy feltételezett kötelességszegés kivizsgálására az Avon egy tapasztalt szakembert fog megbízni. Szakembereink szakszerűen folytatják le a vizsgálatot, és a szükséges intézkedések megtétele megfelelő vezetői felügyelet alatt történik. Az Avon minden bejelentést olyan mértékben kezel bizalmasan, amely mellett még lehetővé válik a kivizsgálás teljeskörű, tisztességes és a törvényi előírásoknak megfelelő lefolytatása.

13 Együttműködési kötelezettség Az Avon által indított vizsgálatokkal együtt kell működnünk. Ez vonatkozik az összes kérdés megválaszolására, a teljeskörű, pontos és a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásra, a vonatkozó dokumentumok és bizonyítékok megőrzésére, valamint a vizsgálat akadályozásától való tartózkodásra. A Jogi osztály eltérő utasításáig bármely feltételezett kötelességszegésről szóló bejelentést vagy vizsgálatot mindannyiunknak bizalmasan kell kezelni. Munkaügyi eljárás Az Avon nem engedi a törvény vagy a jelen Kódex előírásainak megszegését, és azonnal intézkedik a szabályszegések megelőzése érdekében. Ha az Avon megállapítja, hogy egy munkavállaló a törvényt vagy a jelen Kódex előírásait megszegte, az adott munkatárs ellen munkaügyi eljárást indít, ami a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Az Avon különböző munkavállalói ösztönző programjaiban való részvételnek, és bármilyen díjban való részesítésnek is elengedehetetlen feltétele mind a jogszabályok mind a jelen Kódex előírásinak való megfelelés. Így amennyiben egy munkavállaló a munkaviszonya során szegi meg a törvény vagy a jelen Kódex előírásait, úgy nem lesz jogosult az Avon különböző munkavállalói ösztönző programjaiban való részvételre, így különösen nem lesz jogosult bónuszra, jutalomra, részvényopcióra, a fenntartott részvények kiutalására vagy más egyéb juttatásra, kivéve, ha ezt törvény tiltja. i További információkat az Avon Etikai Segélyvonalán talál. Látogasson el az integrityhelpline.avon.com. oldalra! A munkavállalók az Etikai Segélyvonalon keresztül tehetik fel kérdéseiket vagy tehetnek bejelentést. A független harmadik fél által működtetett Segélyvonal a hét minden napján és a nap 24 órájában elérhető. A munkatársak kétféle módon vehetik igénybe az Etikai Segélyvonalat: Webes űrlap az online űrlap a biztonságos integrityhelpline.avon.com oldalon tölthető ki. Ingyenes nemzetközi telefonvonal Bármely országból ingyenesen hívható. Az Avon arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a Segélyvonalat használják önmaguk beazonosítására, ezzel segítve az adatgyűjtést és a válaszadást. Ezzel együtt a munkavállalóknak lehetőségük van névtelenül is kérdést feltenni vagy bejelentéssel élni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkavállalók bizonyos tárgyra vonatkozó bejelentései az Európai Unióban korlátozás alá esnek. Ha a Segélyvonal nem tudja a bejelentést befogadni, kérjük, hogy egy másik csatornát vegyen igénybe. MAGATARTÁSI KÓDEX 13. oldal

14 Az AVON elkötelezett a biztonságos és pozitív munkakörülmények fenntartása iránt, amely támogatja az eltérő kultúrájú munkavállalók foglalkoztatását Az Avon elkötelezett egy olyan biztonságos és pozitív munkakörnyezet fenntartása mellett, amely támogatja a kulturálisan sokszínű kollektívát, valamint tisztességes és egyenlő esélyeket biztosít. Egy ilyen környezet támogatásához tartozik az egymással való tiszteletteljes bánásmód, és minden olyan magatartástól való tartózkodás, amely munkakörnyezetünk minőségét veszélyeztetheti.

15 A munkatársak és a munkakörnyezet tisztelete Sokszínűség és befogadás Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Egészség, védelem és biztonság Drog és alkohol a munkahelyen MAGATARTÁSI KÓDEX 15. oldal

16 Egy olyan biztonságos, tiszteletteljes munkakörnyezetet támogatunk, ahol a munkavállalók betartják a munkajogi szabályokat, illetve értékelik mások különbözőségét és egyedi tulajdonságaikat. Sokszínűség és befogadás Felismerjük a vélemények és szempontok különbözőségében rejlő értéket. Egy olyan erős, globális munkavállalói állomány kialakítására és fenntartására törekszünk, amely üdvözli és visszatükrözi a sokszínűséget. Tisztességes és egyenlő lehetőségeket biztosítunk a munkavállalóknak, hogy üzleti céljainkat elérhessük, és hogy a munkavállalók hozzájárulhassanak üzleti sikereinkhez. A fogyatékkal élő munkavállalóknak méltányos elhelyezést biztosítunk. Minden munkaviszonnyal kapcsolatos döntést a származásra, bőrszínre, vallásra, nemre, korra, nemzeti hovatartozásra, fogyatékosságra, terhességre, családi állapotra, szexuális orientációra, nemi identitásra, veterán státuszra vagy egyéb, törvény által védett személyes tulajdonságra való tekintet nélkül hozunk meg. Kölcsönös tisztelet és zaklatástól mentes munkahely Személyes felelősséget vállalunk munkahelyi környezetünk minőségéért. Mindenkivel, akivel együtt dolgozunk, tisztességgel, méltósággal és tisztelettel bánunk. A zaklatás minden formáját tiltjuk, nem toleráljuk sem az írásbeli, sem pedig a szóbeli megfélemlítő, ellenséges vagy támadó viselkedést, illetve kommunikációt. A zaklatás fogalma tágan értelmezendő, s olyan, másokkal szemben visszaélő viselkedési formákra is alkalmazható, mint amilyen például a nem kívánt szexuális közeledés, a szexuális tartalmú megjegyzés vagy fenyegető fizikai támadás, sértő anyagok megmutatása, a kellemetlen viccek vagy a személyes tulajdonságokra tett bántó megjegyzések. i A sokszínűséggel és befogadással kapcsolatos további információkért olvassa el az Egyenlő Munkavállalói Esélyek/ Sokszínűség Irányelvet és az alkalmazandó helyi szabályzatokat.

17 Egészség, védelem és biztonság Betartjuk a munkahelyünkre vonatkozó munkavédelmi és biztonsági szabályokat. A Sürgősségi Forródróton vagy a helyi biztonságvédelmi csoport egyik tagjánál azonnal bejelentünk bármely, biztonságot veszélyeztető tettet, körülményt vagy egyéb biztonsággal kapcsolatos észrevételt. Drog és alkohol a munkahelyen Az Avon nevében folytatott üzleti tevékenységünk során tartózkodunk az alkohol és az illegális drogok használatától. Tudomásul vesszük, hogy az Avon létesítményeiben, illetve a vállalati üzleti tevékenység gyakorlása idején tilos bármilyen engedélyezett vagy tiltott drog használata, birtoklása, vétele vagy eladása. Csak olyan érvényes, felírt szert használunk, amely munkateljesítményünket nem befolyásolja, valamint nem kockáztatja saját vagy mások egészségét, illetve biztonságát. i A Globális Sürgősségi Forródrótról szóló további információért kérjük, látogasson el az insideavon.com/security címen található Globális Biztonsági Weboldalra. i A biztonságos, erőszakmentes munkahelyről szóló további információért olvassa el a Munkahelyi Erőszakról szóló Irányelvet és a vonatkozó helyi szabályzatokat. MAGATARTÁSI KÓDEX 17. oldal

18 Minden Munkatárs köteles az Avon érdekeit a legmesszebbmenőkig figyelembe véve kell eljárni Minden munkavállaló köteles az Avon érdekeit szem előtt tartva cselekedni. Az érdekellentétektől való tartózkodás minden olyan cselekedettől, kapcsolattól vagy egyéb körülménytől való tartózkodást jelent, amely akadályozza, vagy akadályozni látszik az Avon iránt tanúsítandó lojalitásunkat és objektivitásunkat.

19 az érdekellentétek kerülése Üzleti kapcsolatok Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Ajándékok Étkezés és reprezentáció Politikai aktivitás MAGATARTÁSI KÓDEX 19. oldal

20 Minden olyan cselekvést, kapcsolatot vagy egyéb körülményt kerülnünk kell, amelyben saját érdekeink összeütközésbe kerülnek vagy összeütközni látszanak az Avon érdekeivel. Nem engedhető meg, hogy személyes, magán vagy családi érdekek akadályozzák az Avon iránt tanúsítandó lojalitásunkat. Nem kezdünk olyan tevékenységbe, amely összeütközésbe kerül vagy összeütközni látszik a tisztességes üzleti döntéshozással. Soha nem fogadunk el semmilyen értéket egy viszonzást elváró megállapodás részeként. Azonnal nyilvánosságra hozunk minden érdekellentétet vagy olyan helyzeteket, amelyek érdekellentéthez vezethetnek. Lehetséges, hogy az érdekellentétnek tűnő magatartás a nyilvánosságra kerülésig tisztázódik és az Avon Összeférhetetlenségi Szabályzata értelmében jóváhagyásra kerül. Az érdekellentéteket elkerülhetjük: ha az érintett személynek a helyzet kezelésére vonatkozó tanácsot adunk annak érdekében, hogy az érdekellentét ne alakulhasson ki; az érintett személyt bizonyos döntéshozói jogkörből eltávolítjuk; vagy az érdekellentét vagy annak látszatát megszüntetjük. A közvetlen családtag meghatározásba értendő a házastárs vagy ugyanabban a háztartásban élő partner, gyermekek, szülők, testvérek, házasság útján szerzett rokonok, nagyszülők, unokák, és ezen rokonok házastársai vagy élettársai. Külsős foglalkoztatás és tevékenységek Nem kezdünk olyan külsős munkába, amely az Avon felé tanúsítandó teljes lojalitásunkat vagy a munkánk maradéktalan teljesítéséhez szükséges teljesítményünket veszélyezteti. Az Avon Összeférhetetlenségi Szabályzata értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt bármely gazdasági szervezet igazgatósági testületének tagjává válnánk, vagy valamely, az Avonnal üzleti tevékenységet folytató cégnél tanácsadóként, igazgatóként vagy tisztségviselőként munkát vállalnánk. Az Avon számára végzett üzleti tevékenységen kívül nem használjuk az Avon erőforrásait ideértve az időt, a létesítményeket vagy céges anyagokat is. Az Avon igazgatótanácsa tagjainak külsős foglalkoztatására vagy tevékenységére a rájuk vonatkozó munkajogi dokumentumokban foglalt különböző korlátozások érvényesek. Üzleti kapcsolatok Nem hozunk olyan beszerzési döntést, amellyel barátot, hozzátartozót vagy önmagunkat előnyhöz juttatunk. Nem veszünk fel és alkalmazunk hozzátartozókat. Sem mi, sem pedig családtagjaink nem érdekeltek pénzügyileg olyan vállalatban, amely az Avon jelenlegi vagy potenciális beszállítója, üzleti partnere vagy versenytársa, kivéve az 1%-nál alacsonyabb, nyilvános vállalatban szerzett részvényhányadot.

21 Ajándékok Csak olyan, jelképes értékű ajándékokat adunk és fogadunk el, amelyek a rendes és megszokott üzleti gyakorlatba beleillenek. Soha nem adunk és nem fogadunk el készpénzt vagy készpénznek megfelelő eszközt (pl. részvény, ajándékutalvány, stb.). Étkezés és reprezentáció Csak akkor adunk és fogadunk el étkezést és reprezentációként elszámolható dolgot (pl. eseményekre szóló jegyek, stb.), ha: kíséretünkben van annak az üzleti vállalkozásnak a képviselője, amely azt kapja vagy adja; ha az nem fényűző vagy szokatlanul nagy értékű (pl. egy tenisz- vagy futballmérkőzésre szóló jegy nem számít szokatlanul nagy értékűnek); és ha az a rendes és megszokott üzleti gyakorlatba beleillik. Politikai aktivitás Személyes politikai tevékenységünket az Avonnak végzett munkánktól elkülönítve végezzük. Személyes politikai tevékenységünkhöz nem használunk vállalati erőforrásokat ideértve az időt, ingatlant, felszereléseket vagy az Avon nevét. A Globális Kormányzati Kapcsolatok osztály előzetes jóváhagyása nélkül az Avon nevében soha nem adunk közvetett vagy közvetlen politikai adományt. i További, az érdekellentéttel kapcsolatos információért olvassa el az Átfogó összeférhetetlenségi irányelvet és bármely vonatkozó helyi szabályzatot. i A kormányzati tisztségviselőknek adható üzleti ajándékokról szóló bővebb információért olvassa el a következő, A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció című fejezeteket. MAGATARTÁSI KÓDEX 21. oldal

22 Minden ország jogszabályának megfelelünk, ahol az AVON működik Az Avon tisztességtelen és becstelen eszközök alkalmazása nélkül kívánja versenytársait túlszárnyalni. Az Avon tisztességes vállalati kultúrája iránti folyamatos elkötelezettségünk elengedhetetlen a sikerességünkhöz, és betartjuk minden olyan ország törvényét, ahol az Avon üzleti tevékenységet folytat.

23 A törvények betartása Megvesztegetés és korrupció Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Pénzmosás Bennfenntes kereskedés Nemzetközi kereskedelem Versenyjog és trösztellenesség Verseny-információk Tisztességes magatartás Külső vizsgálatok és megkeresések MAGATARTÁSI KÓDEX 23. oldal

24 Minden olyan ország törvényét betartjuk, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Megvesztegetés és korrupció Nem fogadunk el kenőpénzt sem közvetve, sem pedig közvetlenül. A megvesztegetés kárt okoz közösségünknek, aláássa a tisztességes kereskedelmet, és ellentétes az általunk képviselt értékekkel. Megtiltjuk a megvesztegetés vagy korrupció bármely formáját. A világon mindenütt betartjuk a megvesztegetést tiltó és korrupcióellenes törvényeket, illetve jogszabályokat. Soha nem ígérünk, ajánlunk, engedélyezünk, kérünk vagy fogadunk el semmilyen értéket egy, az üzleti tevékenységünkre hatással lévő döntés befolyásolására. Az Avon szabályzatai értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt kormányhivatalnokokat (vámtiszteket, engedélyt kiadó tisztviselőket vagy állami médiában dolgozó újságírókat) megvendégelnénk vagy megajándékoznánk. Az Avon szabályzatai értelmében jóváhagyást kérünk, mielőtt az Egyesült Államok területén kívül bármely karitatív vagy közösségi felhasználásra szánt adományt kihirdetünk, megígérünk vagy nyújtunk. Harmadik fél bevonása esetén átvilágítást végzünk, vagy megvizsgáljuk a harmadik fél tevékenységeit, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy azok megfelelnek az Avon korrupcióellenes irányelveinek. Nem bízunk meg senkit számunkra tiltott tevékenység elvégzésével. Az Avon szabályzatai értelmében az alábbi tényezők jelenléte esetén alaposabb vizsgálat szükséges: kormánnyal fenntartott kapcsolat; nyilvánosságra nem hozott ügynök vagy alvállalkozó; indokolatlan titkolózás vagy a ne kérdezd mondat elhangzása; túlszámlázás vagy szokatlan árengedmény; meg nem indokolt költségelszámolás; harmadik félnek tett szokatlan kifizetés; és könyveletlen tételek vagy megvesztegetési alapok. Pontos reprezentáció, könyvelés, adatkezelés és számvitel Nyilvánosságra hozott anyagainkból nem hagyunk ki tényeket, és azokban nem közlünk valótlanságokat. Teljes mértékben betartjuk a Sarbanes-Oxley törvényt vagy más, a csalás megelőzésére hozott jogszabályt. Pénzügyi beszámolóink elkészítése során betartjuk a jogi, számviteli és vállalati előírásokat. Minden tranzakciót pontosan, tisztességesen és időben rögzítünk. Gondoskodunk arról, hogy minden kiadás és bevétel szabályzataink szerint jóváhagyásra kerüljön, és a vonatkozó könyvelési időszakban kerüljön könyvelésre. Soha nem rögzítünk, valamint nem számolunk el hamis vagy félrevezető tételt, illetve senkit sem kérünk meg arra, hogy ilyet tegyen. Nem hozunk létre olyan pénzalapot, eszközt vagy számlát, amelyet az Avon könyvelésében helytelenül vagy nem átlátható módon rögzítünk. Megfelelő felhatalmazás és dokumentáció nélkül az Avon eszközeit nem adjuk el, nem ruházzuk át és nem semmisítjük meg. A külsős és belsős könyvvizsgálókkal együttműködünk. Pénzmosás A pénzmosás az a folyamat, amely során egyének vagy szervezetek illegálisan szerzett pénzüket megpróbálják elrejteni, tisztára mosni, vagy a jogellenes pénzük forrását legitimizálni. A pénzmosásban nem veszünk részt, vagy nem segítjük azt elő. Különösen figyelünk az alábbi pénzmosásra utaló, intő jelekre: A Tanácsadó, beszállító vagy harmadik fél normális üzletmenetébe nem illő megrendelések vagy vásárlások; Készpénzzel történő vagy készpénznek megfelelő eszközben történő fizetés megtételére irányuló kérés; Arra irányuló kérés, hogy a be- vagy kifizetés harmadik fél bevonásával történjen; illetve Arra irányuló kérés, hogy az áru harmadik országba vagy harmadik félnek kerüljön kiszállításra, a vevő vagy eladó tartózkodási helyére történő szállítás helyett.

25 Bennfenntes kereskedés Az Avonnál végzett munka során az Ön tudomására juthatnak olyan nem nyilvános információk, amelyeket egy befektető részvények vásárlására, eladására vagy tartására vonatkozó döntéseihez fontosnak tarthat. Néhány példa az ilyen információkra: Lehetséges cégegyesítés, -felvásárlás, -kiválás és közös cég alapítása; Fontos szerződés megszerzése vagy elvesztése; Osztalék mértékének változása; A pénzügyi vagy gazdasági teljesítmény jelentős változása vagy azzal kapcsolatos várakozások módosítása; A vezetőségben történt jelentős változás; Az üzleti tevékenységekben vagy termékek terén történő lényeges változás vagy fejlődés; valamint Jelentős bírósági eljárás, kormányzat vizsgálat vagy jogszabályi eljárás. A legtöbb ország tiltja a nyilvánosan jegyzett vállalatok értékpapírjaival történő kereskedést azon személyek számára, akik ezekről a vállalatokról lényeges, de nem nyilvános információk birtokában vannak. Azaz: Soha nem kereskedünk az Avon vagy más cégek értékpapírjaival ha lényeges, nyilvánosságra nem hozott információk birtokában vagyunk. Soha nem adunk másoknak kereskedési tippeket, ha az Avonról vagy azzal üzleti kapcsolatban álló, illetve lépő vállalatról lényeges, nem nyilvános információt tudunk. Vezető tisztségviselőkre, az Avon Igazgatótanácsának tagjaira, illetve külön meghatározott munkavállalókra további, az értékpapír kereskedelemről szóló szabályok is vonatkoznak. i A megvesztegetésről és a korrupcióról szóló további információért olvassa el az Globális korrupcióellenes irányelvet és a vonatkozó helyi szabályzatokat. i A megfelelő könyvelési gyakorlatról szóló további információkért olvassa el a Globális üzleti utazásokra és vendéglátásra vonatkozó átfogó irányelvet és a Globális hatáskörmegosztási irányelvet, illetve az idevágó helyi szabályzatokat. i További értékpapírkereskedelemmel kapcsolatos információért olvassa el az Avon-értékpapír kereskedési irányelvet. MAGATARTÁSI KÓDEX 25. oldal

26 Nemzetközi kereskedelem A legtöbb ország gazdasági, politikai és biztonsági okokból szabályozza a kereskedelmet. Tartózkodási helyünktől függetlenül: betartunk minden importra és exportra vonatkozó, a termékek, információk, technológiák és szolgáltatások cseréjét szabályozó törvényt, ideértve a licencés vámszabályokat is. betartjuk az Egyesült Államok szankcióit és embargóit, amelyek tiltják vagy korlátozzák az egyes országokkal, gazdasági szervezetekkel és személyekkel folytatott kereskedelmet. betartjuk az USA bojkott-ellenes megszorításait. Versenyjog és trösztellenesség A világon mindenütt betartjuk a trösztellenes és versenyjogot szabályozó törvényeket. Így különösen: nem tanúsítunk versenyellenes magatartást, azaz versenytársainkkal nem állapodunk meg árakról, értékesítési feltételekről vagy piacfelosztásról. versenytársakkal nem cserélünk ki vagy tárgyalunk meg a piaci verseny szempontjából érzékeny információkat. elkerüljük az versenytársakkal való érintkezés olyan formáit, amelyek informális megállapodások, különalkuk vagy tisztességtelen megegyezések látszatát kelthetik. Verseny-információk Betartunk minden olyan törvényt, amely a versenytitkok eltulajdonítását tiltja és bünteti. Így különösen: verseny-információkat kizárólag megfelelő nyilvános források útján, az internetről, iparági kutatásokból és a képviselőkkel vagy értékesítőkkel folytatott beszélgetések során gyűjtünk. a verseny-információkhoz való hozzáférés érdekében soha nem veszünk igénybe tisztességtelen eszközöket (csalás, megvesztegetés, fenyegetés, kihágás, nemzetközi lehallgatás vagy támadó módszerek). munkatársainktól nem kérünk ki előző munkaadójukra vonatkozó bizalmas információt. egy versenytárs bizalmas információját soha nem használjuk fel engedély nélkül. Tisztességes magatartás Nem teszünk versenytársakra, fogyasztókra vagy beszállítókra vonatkozó hamis vagy becsmérlő kijelentéseket. Így különösen: soha nem sértjük meg vagy élünk vissza harmadik fél kereskedelmi titkaival, szellemi tulajdonával vagy bizalmas adataival. nem szerzünk tisztességtelen előnyt mások manipulálása, bizalmas adataival való visszaélés, lényeges tények elferdítése vagy egyéb tisztességtelen magatartás által. Kikérjük a Jogi osztály véleményét: közös vállalat létrehozása, cégegyesítés, -felvásárlás, -kiválás vagy marketingdöntések, vásárlások, illetve egyéb együttműködési megállapodások előtt; exkluzív szerződések megkötése előtt, ideértve a kizárólag az Avonnal üzleti kapcsolatba lépő cégekkel kötendő szerződéseket is; vagy mielőtt versenytársakkal (amelyekkel egymás között benchmarking célból osztunk meg nem érzékeny adatokat) információkat cserélnénk, illetve iparági sztenderdeket meghatározó tárgyalásokon való részvétel előtt.

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE

PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE PEDAGÓGUS ETIKAI KÓDEXE 2015. Mi, a Nemzeti Pedagógus Kar (a továbbiakban: Kar) Országos Küldöttgyűlésének tagjai, a pedagógus szakma és hivatás etikai követelményeinek kinyilvánítása és rendszerezett

Részletesebben