A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke"

Átírás

1 Tagságok: Európai Adóügyi Konföderáció A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

2 A külföldi befektetőknek, akik országunkat választják idegen Tagságok: tőke befektetésére, egy egész sor lehetőségük van arra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb jogi formát, amelyet maga a befektetés ölthet. Európai Adóügyi Konföderáció Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete A román törvény értelmében egy természetes vagy jogi személy befektethet Romániában különböző törvényes módon, a korlátolt felelősségű társaságoktól kezdődően (Kft.) a részvénytársaságokon (Rt.) át a fiókintézetekig, leányvállalatokig és kirendeltségekig. A gazdasági társaságok alapítására, működésére, feloszlatására, egybeolvadására, felszámolására vonatkozó általános keretet az évi XXXI. számú újraközölt törvény szabályozza.

3 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEZÉSI FORMÁI: Romániában a gazdasági társaságokat egy, az alábbi formában lehet létrehozni:

4 a) Korlátolt felelősségű társaságok (Kft): A gazdasági tevékenység legelterjedtebb szervezési formája Romániában a román és külföldi befektetők körében: - az egyszerűsített alapítási eljárások miatt; -nagyobb rugalmasság g a más típusú gazdasági g társaságokkal szemben; - a törvény által előírt minimális tőke alacsony mértéke.

5 Egy korlátolt felelősségű társaság 1-től 50 tagot számlálhat, és minimum 200 lej (körülbelül 60 euró) értékű törzstőkével kell rendelkeznie. A készpénzbeni hozzájárulás kötelező. Romániában lehetséges korlátolt felelősségű társaságot alapítani egyedüli társulttal is. Egy természetes vagy egy jogi személy csak egyetlen korlátolt felelősségű társaságban lehet egyedüli társult. Ugyanakkor egy korlátolt felelősségű társaság egyedüli társultként nem birtokolhat egy másik korlátolt felelősségű társaságot, amelynek szintén egyedüli társultja van. A korlátolt felelősségű társaságot egy vagy több román vagy külföldi állampolgár vezetheti ügyvezetői minőségben, akik teljes vagy korlátolt jogkörrel rendelkezhetnek. A román törvény nem tesz különbséget a külföldi és a belföldi tőkével rendelkező román társaságok között.

6 b) Részvénytársaságok (Rt.) a részvénytársaságok száma és keresettsége a külföldi befektetők részéről Romániában növekvő tendenciát mutat. Egy részvénytársaság legkevesebb 2 részvényest feltételez. A részvényesek számának nincs felső határa. A részvénytársaság törzstőkéje nem lehet kevesebb eurónak megfelelő lejnél. Alapításkor a befizetett tőke a jegyzett tőke minimum 30%-a kell legyen. A jegyzett törzstőke különbsége befizetésre kerül: - a cég bejegyzésétől számított 12 hónapon belül a készpénzbeni hozzájárulás céljából kibocsátott részvények esetében; - a bejegyzéstől számított legfeljebb 2 éven belül a természetbeni hozzájárulás céljából kibocsátott részvények esetében.

7 c) Betéti társaságok (Bt.) és részvényes betéti társaságok olyan társaságok, amelyek keretén belül a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges, a kültagok felelőssége pedig a hozzájárulásuk mértéke alapján kerül megállapításra. d) Közkereseti társaságok (Kkt.) olyan társaságok, amelyek keretén belül a tagok felelőssége egyetemleges és korlátlan a társaság kötelességeire nézve.

8 A társaság formája szabadon választható, kivéve egyes különleges társaságtípust (amelyeknek megszervezése, például kizárólag részvénytársaság formájában történhet, mint a banki társaságoké). Gazdasági tevékenység folyatatása Románia területén megvalósítható gazdasági társaság alapítása révén a legeltejedtebb, azaz a korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában a társaság fióktelepének vagy kirendeltségének létrehozatala által.

9 A LEÁNYVÁLLALAT A leányvállalatok saját jogi személyiséggel és vagyonnal rendelkező gazdasági társaságok, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt formában, azaz korlátolt felelősségű lő ű társaság, á részvénytársaság, é á betéti társaságá és részvényes betéti társaság, közkereseti társaságok, illetve az ezekre a formákra vonatkozó feltételek értelmében kell megalapítani. A leányvállalat jogi formája megegyezik annak a társaságnak a jogi formájával, amelynek keretében létrejött. A leányvállalatokat egy másik társaság (anyavállalat) teljes vagy többségi hozzájárulása, vagy másik két társaság, általában egyenlő mértékű hozzájárulása révén alapítják meg. A leányvállalat gazdasági szempontból fögg az anyavállalattól, amely a leányvállalat ellenőrzéséből ered. Az anyavállalat érdekcsoportok létrehozása céljából hozza létre, módosítja vagy veszi át.

10 BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSOK - GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/LEÁNYVÁLLALATOK A gazdasági társaságok bejegyzési eljárását Romániában egyszerűsítették. A részvénytársaságokra és a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó bejegyzési eljárások hasonlóak, és a következő lépések megtételét feltételezik: 1. Az alapító dokumentumokat a részvényesek/tagok készítik el, hagyják jóvá és írják alá; 2. A törzstőke befizetése; 3. Elkülönített székhely létezése; 4. A társaságok bejegyzésre kerülnek a Cégbejegyzési Hivatalnál, ahol bejegyzési bizonylatot állítanak ki. Ez tartalmazza az egyedi bejegyzési számot, amely érvényes a Cégbejegyzési Hivatalnál és az Pénzügyi Szerveknél.

11 A társaság jogi szempontból a Cégbejegyzési Hivatalnál történő bejegyzés pillanatában jön létre, és nyeri elajogot arra, hogy megkezdje és folytassa tevékenységét. A gazdasági társaság jogi személy, amely saját vagyonnal és szervezeti felépítéssel, vezetőséggel, szervekkel rendelkezik, ezeken keresztül jogait gyakorolja, kötelességeit felvállalja, alapításának és tevékenységének pedig meghatározott célja van. A társaság induló vagynát a tagok törzstőkéhez való hozzájárulásával alkotják. A korlátolt felelősségű társaság/részvénytársaság alapításához szükséges illeték a Cégbejegyzési Hivatalnál körülbelül 400 euróba kerül. Romániában egy társaságot 7 munkanap alatt lehet megalapítani.

12 A FIÓKTELEP Egy gazdasági társaság fióktelepeket hoz létre a kereskedelmi valóság elvárásai nyomán, a kereskedelmi forgalom bővítése és változatossá tétele céljából, úgy belföldön, mint külföldön. Egy gazdasági társaság jogi személyiség nélküli felosztását jelenti. Ez az alegység rendelkezik bizonyos önállósággal, az anyavállalat által megszabott keretek között. A fióktelep jogi kerete bármely másodlagos székhelyre alkalmazható, megnevezésétől függetlenül, amelynek az azt alapító társaság fióktelep minőséget tulajdonít. A fióktelepek bejegyzési eljárása ugyanazon szakaszok követését feltételezi, mint a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok esetében.

13 Egy fióktelep létrehozásához a következő dokumentumokra van szükség: 1. Az anyavállalat létezésének igazolása; 2. A Vezetőtanács határozata, mely szerint Romániában létrehoznak egy fióktelepet, megemlítve a fióktelep tevékenységeit és kinevezve egy Vezérigazgatót. A fióktelepeket egy Ügyvezető igazgató vezeti, akit az anyavállalat Vezetőtanácsa nevez ki, és aki biztosítja a képviseletet a harmadik féllel szemben. Az Ügyvezető igazgató lehet külföldi állampolgár is. A fióktelepek kizárólag az anyavállalat tevékenységi területével azonos területen folytathatnak tevékenységet.

14 A fióktelep nem rendelkezik jogi személyiséggel és saját vagyonnal. Ezek hiányában a fióktelep saját nevében nem bonyolíthat le kereskedelmi ügyletet, csakis annak az anyavállalatnak a nevében, amelyet képvisel. A fióktelep az anyavállalat irányítása és ellenőrzése alatt működik saját székhellyel és az anyavállalattól kapott alappal, amely szükséges a fióktelep tevékenységeinek megvalósításához. Ugyanakkor a fióktelep az alapító társaság részéről képviseleti, tárgyalási és a kereskedelmi ügyletek végrehajtásához szükséges jogot kap, az anyavállalat tevékenységi körén belül, ezen társaság alapszabályzata által megszabott keretek között. Az elmélet kihangsúlyozza, hogy az anyavállalattal szembeni alárendeltség mind gazdasági, mind pedig jogi jellegű.

15 Annak ellenére, hogy nem rendelkezik jogi személyiséggel, a fióktelepet be kell jegyezni a Cégbejegyzési gy Hivatalnál abban a megyében, ahol működni fog. A fióktelepnek nincs megkülönböztetett neve, az anyavállalat nevét kell viselnie, a fióktelep megjegyzéssel. Mivel nincs saját vagyona, a felszerelést képező javak az anyavállalat tulajdonában vannak. Mivel az anyavállalat nevében és részére folytat kereskedelmi ügyleteket, a társaságnak nem lehetnek saját adósai.

16 Azon fióktelep, amelynek anyaválallata külföldön található, illetve ott van székhelye, az anyavállalatéval azonos nemzetiséggel rendelkezik. A fióktelep székhelye állandó kell legyen, más mint az anyavállalaté. Bár nincs saját vagyona, rendelkezik felszereléssel, személyzettel és bizonyos fokú gazdálkodási önállósággal. Az anyavállalat által nyújtott függetlenség általában a megbízásra és az átadott eszközökre korlátozódik. A fióktelep alapításához szükséges illeték a Cégbejegyzési Hivatalnál körülbelül 300 euróba kerül. Romániában egy fióktelepet 5 munkanap alatt lehet megalapítani.

17 A KÉPVISELET A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek rendelkezhetnek képviseletekkel Romániában, kiállított engedély alapján. A képviseleteket az évi 122. számú, a külföldi gazdasági társaságok és szervezetek romániai képviseletének engedélyezéséről és működéséről szóló kiegészített és módosított törvényrendelet rendelkezései értelmében hozzák létre és folytatják tevékenységüket. A külföldi vállalatok és gazdasági szervezetek képviseleteket hozhatnak létre Romániában, amelyeket a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium engedélyez. A működési engedélyben megállapításra kerül a tevékenységi kör, a tevékenység gyakorlásának feltételei, időtartama és székhelye.

18 A romániai képviseletek tetteiért és tevékenységeiért a képviselettel rendelkező külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek felelnek, a törvény előírásai értelmében. A külföldi gazdasági társaság vagy gazdasági szervezet, amely kérelmezi képviseleti engedély kibocsátását, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumhoz címzett kérelmében feltünteti a következőket: a) székhely; b) a képviselet tevékenységi köre, az igénylést benyújtó gazdasági társaság vagy gazdasági szervezet tevékenységi körével megegyezőleg; gy g c) a képviselet működésének időtartama; d) a képviseletben résztvevő személyek száma és beosztása, ha pedig külföldiek, családi és utónevük, valamint külföldi lakcímük, a gazdasági társaságon vagy gazdasági szervezeten, illetve a képviseleten belüli tisztségük feltüntetésével.

19 A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek képviseleteinek működésére vonatkozó engedélyt, kérelem alapján, a Külkereskedelmi Minisztérium állítja ki. A Külkereskedelmi Minisztérium köteles, a kérelem iktatásától számított legfeljebb 30 napon belül, kiállítani az engedélyt vagy, indoklás alapján, a kérelmet visszautasítani. A működési engedélyben megállapításra kerül a tevékenységi kör, ennek gyakorlásának feltételei, időtartama és székhelye. Az engedély kiállításától számított legfeljebb 15 napon belül, a képviselet iktatásra kerül a Román Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint annál az Adóhivatalnál, amelynek területi illetékessége alá tartozik a székhely szerint.

20 A képviselet a külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek nevében csakis a működési engedélyben megállapított tevékenységi körrel megegyező jogügyleteket és tevékenységeket folytat. A képviseletek és ezek személyzete a román törvényes előírások betartása mellett folytatják tevékenységeiket. A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek együttesen felelnek a képviseletek alkalmazottaival a tevékenység gyakorlása során vagy azzal kapcsolatban az alkalmazottak által elkövetett, törvénytelen tettekből fakadó károkért. Ki kell hangsúlyozni azt, hogy a képviseletek a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumnál kerülnek bejegyzésre, amíg a gazdasági társaságok és a fióktelepek a Cégbejegyzési Hivatalnál.

21 KÖNYVELŐI ÉS ADÓÜGYI SZEMPONTOK I. A LEÁNYVÁLLALAT I.1. Könyvelői szempontok Könyvelői szempontból, egy leányvállalat kettős könyvelést kell vezessen. Minden ügyletet és dokumentumot román nyelven és román pénznemben (RON) kell vezetni. A külföldi valutában végzett ügyleteket úgy lejben, mint valutában is vezetni kell. Ugyanakkor, belső beszámoló céljából, a cégeknek megengedett, hogy egy sor kiegészítő könyvelői jelentést külföldi pénznemben vezessenek. Minden gazdasági ügyletet könyvelni kell igazoló okmány alapján.

22 A román társaságok kötelesek alkalmazni a könyvelői szabályozásokat, amelyek megegyeznek gy a IV. Európai Könyvelői Irányelvvel. Ezek a szabályozások különbséget tesznek az egyszerűsített pénzügyi kimutatásokat készítő társaságok és a teljes pénzügyi kimutatásokat készítő társaságok között. Azok a társaságok, amelyek teljes pénzügyi kimutatásokat kell készítsenek, három, a méretre vonatkozó kritériumnak kell megfeleljenek: eszközök összesen EUR; nettó éves forgalom EUR; az alkalmazottak számának átlaga a pénzügyi év alatt - 50.

23 Amennyiben a társaság, a mérleg fordulónapján (vagyis december 31-én), átlép kettőt a fent említett határok közül két egymás követő évben, akkor teljes pénzügyi kimutatást kell készítsen, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, saját tőke változásainak kimutatását, cash-flow-kimutatást és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó magyarázó jegyzeteket. Azok a társaságok, amelyekre érvényes kettő a fent említett határok közül két egymást követő évben, kötelesek a pénzügyi kimutatások auditálására. Ellenkező esetben egyszerűsített évi pénzügyi kimutatásokat készítenek, amelyek tartalmazzák a mérleget, az eredménykimutatást és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó magyarázó jegyzeteket.

24 I.2 A leányvállalatok esetén alkalmazandó jövedelemadó/ nyereségadó áttekintése A jövedelemadó A végrehajtott ügyletekre vonatkozó nyilvántartás egyszerűsítése céljából, egy fióktelep akkor választhatja a jövedelemadót, amikor érték szempontjából csökkent tevékenységet könyvel el, és ha a következő feltételeknek együttesen eleget tesz: - más tevékenységi területről szerez jövedelmet, mint a banki, biztosítási és visszabiztosítási, tőkepiaci, szerencsejáték, tanácsadás és management - alkalmazottainak száma 1 és 9 között van; - a megszerzett jövedelme nem haladta meg eurónak megfelelő értékű lejt; - saját törzstőke.

25 A mikrovállalkozások jövedelmének adókulcsa 3%. A mikrovállalkozások jövedelmére megállapított adó bármilyen forrásból eredő jövedelemre alkalmazandó, amiből levonásra kerül: a termékkészlet kiadásainak megfelelő jövedelem, befejezetlen szolgáltatások kiadásainak megfelelő jövedelem, materiális és immateriális javak termeléséből származó jövedelem, üzemeltetési támogatásból származó jövedelmek, jövedelmek a céltartalékok és kiigazítások értékcsökkenése vagy értékvesztése esetén, kamatok és /vagy késedelmi díj visszatérítéséből vagy eltörléséből származó jövedelmek, amelyek nem voltak leírható költségek az adóztatható jövedelem kiszámításakor, a kártérítésekből származó jövedelmek a biztosítási/visszabiztosítási társaságoktól, az árukészlet vagy a saját materiális javakban esett kár következtében. A mikrovállalkozások jövedelemadójának kiszámítása és kifizetése negyedévente e történik, té a negyedévet et következő e ő hónap 25-ig.

26 Nyereségadó Egy fióktelep nyereségadót fizet Romániában minden nyereség után, függetlenül attól, hogy azt Romániában vagy külföldön szerzi meg. Minden társasági jövedelemre 16%-os egységes adókulcsot alkalmaznak. A nyereségadót negyedévente számolják ki, és a negyedévet követő hónap 25-ig kell kifizetni. Az adóztatható nyereséget a bármilyen forrásból származó jövedelem és az adóztatható nyereség céljából végzett kiadások különbözete adja, amely kiigazításra kerül az adómentes jövedelmek levonásával és a nem leírható kiadások hozzáadásával. Az adóalany kiadásai (leányvállalat vagy fióktelep révén) adóügyileg leírhatóak, ha ezek adóztatható jövedelem megszerzése céljából kerültek kifizetésre. Azonban a román adóügyi jogszabály kifejezetten korlátozza bizonyos kiadások leírhatóságát és ugyanakkor pontosan meghatározza az adómentes jövedelmeket és a nem leírható kiadásokat. k

27 Egy fióktelep jegyzett adóügyi veszteségei átvihetőek azzal a céllal, hogy akövetkező 5egymást követő adóévben (2009-től kezdődően 7 év, az ettől az évtől számított veszteségek esetében) kiegyenlítse jövőbeli adónyereségét. Az állandó székhelyek pénzügyi eredményeinek konszolidációja Románia nem engedélyezi az ugyanazon csoporton belüli jogi személyek pénzügyi konszolidációját, valamint az adóügyi veszteség átutalását sem. Azonban a román leányvállalatoknak megengedett, hogy konszolidálják a másodlagos román székhelyeik adóeredményeiket.

28 A transzferárak Egy leányvállalatnak az anyavállalattal folytatott transzfereit piaci áron kell végrehajtani. Ha a transzferárak nem egyeznek a piaci árral, a román adóhatóságoknak jogukban áll az adóalanyok jövedelmét és kiadásait kiigazítani oly módon, hogy az a piaci értéket tükrözze. A transzferárak dokumentációja követelmények Azon adóalanyok, akik kapcsolt felekkel folytatnak tranzakciókat, dokumentációt kell készítsenek a transzferárakról azért, hogy a vállalatok l közöttiötti tranzakcióik révén é támogassákák a teljes versenyt. Az adóhatóságok az adóügyi ellenőrzés során kérhetik a dossziét, amelynek tartalmaznia kell a csoportra vonatkozó információkat (például l jogi szerkezet, megszervezés, üzleti stratégia, té tranzakciók, a birtokolt szellemi tulajdonok stb.), illetve a román adófizetővel kapcsolatos információkat (üzleti stratégia, ügyletek hasonló felekkel, l alkalmazott l módszer stb.).

29 Ezen kívül, Romániában az adófizető kérhet egy előzetes áregyezményt, y a kérelembe pedig bele lehet foglalni az előzetes áregyezmény tartalmát. Az előzetes áregyezmény kiállításának határideje 12 hónap az egyoldalú intézkedések esetén és 18 hónap a kétoldalú/sokoldalú egyezmények esetén. A nyereség hazautalása Egy leányvállalat osztalékot bocsáthat ki az anyavállalat részére, kizárólag miután a társultak jóváhagyták a végleges pénzügyi kimutatásokat (azaz miután véget ért a román adóév). Osztalékokat csakis a törvényben előírt nyereségből lehet kiadni, és ezen szabályozás bármilyen áthágása a büntetőtörvény hatálya alá esik.

30 A román adótörvény értelmében 16%-os forrásadó alkalmazandó a külföldi illetőségű társaságoknak kifizetett osztalékokra. Ha létezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és a külföldi illetőségű személy bemutatja az adózás szerinti lakhelyről szóló igazolást, a forrásadó csökkenhet a kettős adózásról szóló egyezményben megállapított adóhányad mértékében. Például az Európai Únióban élő részvényesek számára kifizetett osztalékok esetében a forrásadó 10%-ra csökken. Sőt, ezek a kifizetések még adómentes forrásadók is lehetnek, ha több kritériumnak is eleget tesznek, éspedig az osztalék kedvezményezettje legalább 15%-ot birtokol a román társaság részvényeiből legalább 2, egymást követő, az osztalékok kifizetésének napján betöltött évben, 2007-től kezdődően (2009-től kezdődően 10% ).

31 A vezetés és a kapcsolt felekre vonatkozó igazgatási kiadások Amint azt már említettük, egy leányvállalatnak engedélyezett, hogy szolgáltatói szerződést kössön a kapcsolt felekkel (mint pl. műszaki támogatás, személyzet biztosítása, tanácsadás, képzés, management szolgáltatás esetén stb.). A kapcsolt felekkel kötött egyezségek alapján a kapcsolt felek számlákat állítanak ki a szolgáltatások ellenében a román leányvállalat részére.

32 Az anyavállalat (vagy a csoport más tagja) által kifizetett szolgáltatói díjak pénzügyileg teljesen leírhatóak, feltéve ha bizonyos feltételeknek megfelelnek. A román adóügyi törvény speciális követelményeket ír elő a szolgáltatói kiadások leírhatóságára vonatkozóan: írásbeli egyezmény létezése, vagy más jogi szerződébe foglalt forma és bizonyító dokumentumok k létezése, é amelyekkel l a kedvezményezett bizonyítani tudja a szolgáltatás végrehajtását (például jelenlétív, jelentések, tanulmányok stb.). Emellett, a külföldi illetőségű társaságokkal megkötött szolgáltatói szerződéseket, amely állandó székhelyhez vezethet a nem román illetőségű fél számára, a román adóhatóságoknál be kell jegyeztetni az aláírástól számított 30 napon belül. Ilyen jellegű szolgáltatás díjának kifizetésekor 16%-os forrásadó kerül felszámolásra. Ezt a hányadot le lehet csökkenteni a leányvállalat országa (pl. Románia) és a kedvezményezett országa között megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján.

33 I.3 ÁFA Az ÁFA szempontjából nincs semmilyen fő különbség a fióktelep és a leányvállalat között. Egy leányvállalat az ÁFA szempontjából székhelynek számít Romániában, amíg egy fióktelep székhellyé válhat az ÁFA szempontjából, ha a fióktelep működésével megbízott személy jogai és hatásköre megengedi, hogy az ügyfelekkel és beszállítókkal szerződéses kapcsolatot létesítsen. Ha egy fióktelep állandó telephellyé válik a nyereségadót illetően, román adójog hatálya alá esik.

34 II. A FIÓKTELEP II.1 A fióktelepre vonatkozó jogi szempontok áttekintése A fióktelep ugyanolyan jogi személyiséggel rendelkezik, mint a székhely, így nem egy különálló személyiséggel rendelkező entitás (nincs saját törzstőkéje, külön neve stb.). Ezen kívül a fióktelep tevékenységi köre nem lehet szélesebb a központi ügyvezetés helyével, így a fióktelep nem képes más tevékenységeket folytatni, mint amelyeket a központi ügyvezetés folytat.

35 A fiókteleptől eltérően, egy leányvállalat nem köthet szerződéseket a központi ügyvezetéssel, nem bocsát ki vagy nem kaphat számlát az utóbbitól, mivel a leányvállalat és a központi ügyvezetés helye egyazon vállalathoz tartozik. Azonban a leányvállalatok számára megengedett, hogy harmadik féllel kössenek szerződést (csak abban az esetben, ha létezik egy megbízólevél a központi ügyvezetéstől) és az elvégzett ügyletekért kiállíthat számlákat, az alapító okiratba foglalt tevékenységek esetében. Azonban a központi irodát felelősségre vonják (a leányvállalattal együtt), a leányvállalat által szerződtetett tevékenységekért és kötelességekért.

36 II.2 Könyvelőség A fióktelepnek a leányvállalathoz hasonló jelentései és könyvelői kötelességei vannak. Sőt, minden könyvelői nyilvántartást és dokumentumot a fióktelep székhelyén kell őrizni akkor is, ha a könyvelést Románián kívül vezetik. Adóellenőrzés esetén minden könyvelői dokumentumot a román adóhatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

37 II.3 A fióktelepekre kiróható nyereségadó áttekintése Nyereségadó A leányvállalattól eltérően, amelynek esetében úgy a romániai mint a külföldi nyereség után nyereségadó fizetendő, a fióktelep esetében csak a romániai tevékenységekből eredő nyereségre rónak ki nyereségadót.

38 Egy fióktelep nyereségének megállapítása során adóügyi szempontból a központi ügyintézés székhelyétől eltérő bánásmódban részesül, mind a transzferárakra vonatkozó szabályok által is, a központi székhely és a fióktelep között végzett transzferek piaci árának megállapítása céljából. Mivel a fióktelepek nem bocsáthatnak ki és nem kaphatnak a központi irodától számlát, a központi iroda el kell különítsen jövedelmet és kiadást. Tiszteletben kell tartani az adómentes jövedelemre és a nem leírható kiadásokra vonatkozó belső szabályzatot, ami az olyan jövedelmet és kiadást érinti, amely a fióktelepnek tulajdonítható.

39 Így az állandó székhelynek tulajdonítandó jövedelmek azok lesznek, amelyekre az állandó székhely szert tett volna, ha ahelyett, hogy a székhellyel folytatott volna tranzakciót, egy azonos vagy hasonló tevékenységeket folytató, szabad entitással piaci értéken végzett volna tranzakciót. A fióktelepnek szüksége van bizonyító dokumentumokra, amelyek igazolják a kiadások valódiságát, és hogy ezek a kiadások ésszerűen voltak előirányozva a fióktelep számára a központi iroda által. Könyvelői szempontból, ahhoz hogy a könyvelésbe be lehessen vezetni a központi iroda jövedelmeit és kiadásait, szükség van térítési meghagyás előkészítésére (credit note, debit note).

40 Az állandó telephelyek pénzügyi eredményének konszolidációja A fióktelep nem hozhat létre másodlagos székhelyet. Ez a jogi tény a működés szempontjából hátránnyal jár, mivel egyetlen fióktelep nem lenne képes részt venni egy romániai vállalat vagy vállalatcsoport által kifejlesztett összes projektben. Következésképpen, a központi irodát kötelezni lehetne, hogy nyilvántartásba vegye az új jelenlétet minden projekt esetében, amely meghatároz egy állandó telephelyet. Ebben az esetben a romániai telephelyek adóeredményeit nem lehet konszolidálni, valamint nem lehet csupán egyetlenegy telephely szintjén, mivel adóügyi szempontból a nyilvántartásban külön szerepelnek, és kötelesek külön-külön nyereségadót fizetni, valamint éves pénzügyi jelentést készíteni.

41 Figyelembe véve, hogy a fióktelepek számára szükséges a másodlagos telephelyek konszolidációja, adóügyi éskönyvelői szempontból létezik egy megkülönböztetett bánásmód a Romániában több telephelyen keresztül működő, nem honos társaságokkal szemben. A nyereség hazautalása A fióktelep a nyereséget és nem az osztalékokat utalja át a központi irodának, ezért nem fizet forrásadót Romániában. A leányvállalatokhoz hasonlóan, a nyereséget az év végén utalják át, miután a székhely jóváhagyja a fióktelep pénzügyi kimutatásait.

42 II.4 ÁFA Kérjük, hogy tanulmányozzák a I.3 pontba foglalt magyarázatokat. III. A KÉPVISELET Bármilyen külföldi jogi személy, amelynek működési engedéllyel rendelkező képviselete van Romániában, a törvény értelmében köteles évi adót fizetni. A képviseletre kirótt egy évi adó egyenlő eurónak megfelelő lej értékével, amelyet egy adóévre állapítanak meg, a Román Nemzeti Bank által közölt valutapiac árfolyamának megfelelően, és amely az állami költségvetésnek befizetett adó kifizetésének napján érvényes.

43 Külföldi jogi személy esetében, amely egy adóév alatt alapít vagy megszüntet egy képviseletet Romániában, az erre az évre fizetendő adót a képviselet létezésének hónapjai alapján számolják ki az illető adóévre vonatkozóan. Bármilyen külföldi jogi személy köteles adót fizetni az állami költségvetésnek a képviselet után, két egyenlő részletben, június 25, illetve december 25-tel bezárólag. Bármilyen külföldi jogi személy, akinek képviselet utáni adótartozása van, köteles az illetékes adóhatósághoz évi adóbevallást benyújtani az adózási év február 28, illetve 29-ig.

44 Bármilyen külföldi jogi személy, amely egy adóév alatt alapít vagy megszüntet egy képviseletet Romániában, köteles az illetékes adóhatósághoz évi adóbevallást benyújtani a képviselet alapításától vagy megszüntetésétől számított 30 napon belül. A képviseletek kötelesek könyvelést vezetni az érvényben levő román jogszabály értelmében.

45 Köszönöm ö ö a figyelmet, Susnea Florentina

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere

Szlovákia adózási rendszere 1 / 7 2013.09.03. 14:28 Szlovákia adózási rendszere 2013.08.22. 13:16 A Nemzetközi Adó Tagozat vezetősége, a tagozat szakmai küldetésével összhangban 2012-ben útjára indította az Országtanulmányok című

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLAT A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság valamennyi Részvényese számára, valamennyi, az Ajánlattevő által nem tulajdonolt, a Társaság által

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben