A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke"

Átírás

1 Tagságok: Európai Adóügyi Konföderáció A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

2 A külföldi befektetőknek, akik országunkat választják idegen Tagságok: tőke befektetésére, egy egész sor lehetőségük van arra, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb jogi formát, amelyet maga a befektetés ölthet. Európai Adóügyi Konföderáció Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete A román törvény értelmében egy természetes vagy jogi személy befektethet Romániában különböző törvényes módon, a korlátolt felelősségű társaságoktól kezdődően (Kft.) a részvénytársaságokon (Rt.) át a fiókintézetekig, leányvállalatokig és kirendeltségekig. A gazdasági társaságok alapítására, működésére, feloszlatására, egybeolvadására, felszámolására vonatkozó általános keretet az évi XXXI. számú újraközölt törvény szabályozza.

3 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEZÉSI FORMÁI: Romániában a gazdasági társaságokat egy, az alábbi formában lehet létrehozni:

4 a) Korlátolt felelősségű társaságok (Kft): A gazdasági tevékenység legelterjedtebb szervezési formája Romániában a román és külföldi befektetők körében: - az egyszerűsített alapítási eljárások miatt; -nagyobb rugalmasság g a más típusú gazdasági g társaságokkal szemben; - a törvény által előírt minimális tőke alacsony mértéke.

5 Egy korlátolt felelősségű társaság 1-től 50 tagot számlálhat, és minimum 200 lej (körülbelül 60 euró) értékű törzstőkével kell rendelkeznie. A készpénzbeni hozzájárulás kötelező. Romániában lehetséges korlátolt felelősségű társaságot alapítani egyedüli társulttal is. Egy természetes vagy egy jogi személy csak egyetlen korlátolt felelősségű társaságban lehet egyedüli társult. Ugyanakkor egy korlátolt felelősségű társaság egyedüli társultként nem birtokolhat egy másik korlátolt felelősségű társaságot, amelynek szintén egyedüli társultja van. A korlátolt felelősségű társaságot egy vagy több román vagy külföldi állampolgár vezetheti ügyvezetői minőségben, akik teljes vagy korlátolt jogkörrel rendelkezhetnek. A román törvény nem tesz különbséget a külföldi és a belföldi tőkével rendelkező román társaságok között.

6 b) Részvénytársaságok (Rt.) a részvénytársaságok száma és keresettsége a külföldi befektetők részéről Romániában növekvő tendenciát mutat. Egy részvénytársaság legkevesebb 2 részvényest feltételez. A részvényesek számának nincs felső határa. A részvénytársaság törzstőkéje nem lehet kevesebb eurónak megfelelő lejnél. Alapításkor a befizetett tőke a jegyzett tőke minimum 30%-a kell legyen. A jegyzett törzstőke különbsége befizetésre kerül: - a cég bejegyzésétől számított 12 hónapon belül a készpénzbeni hozzájárulás céljából kibocsátott részvények esetében; - a bejegyzéstől számított legfeljebb 2 éven belül a természetbeni hozzájárulás céljából kibocsátott részvények esetében.

7 c) Betéti társaságok (Bt.) és részvényes betéti társaságok olyan társaságok, amelyek keretén belül a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges, a kültagok felelőssége pedig a hozzájárulásuk mértéke alapján kerül megállapításra. d) Közkereseti társaságok (Kkt.) olyan társaságok, amelyek keretén belül a tagok felelőssége egyetemleges és korlátlan a társaság kötelességeire nézve.

8 A társaság formája szabadon választható, kivéve egyes különleges társaságtípust (amelyeknek megszervezése, például kizárólag részvénytársaság formájában történhet, mint a banki társaságoké). Gazdasági tevékenység folyatatása Románia területén megvalósítható gazdasági társaság alapítása révén a legeltejedtebb, azaz a korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában a társaság fióktelepének vagy kirendeltségének létrehozatala által.

9 A LEÁNYVÁLLALAT A leányvállalatok saját jogi személyiséggel és vagyonnal rendelkező gazdasági társaságok, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvényben előírt formában, azaz korlátolt felelősségű lő ű társaság, á részvénytársaság, é á betéti társaságá és részvényes betéti társaság, közkereseti társaságok, illetve az ezekre a formákra vonatkozó feltételek értelmében kell megalapítani. A leányvállalat jogi formája megegyezik annak a társaságnak a jogi formájával, amelynek keretében létrejött. A leányvállalatokat egy másik társaság (anyavállalat) teljes vagy többségi hozzájárulása, vagy másik két társaság, általában egyenlő mértékű hozzájárulása révén alapítják meg. A leányvállalat gazdasági szempontból fögg az anyavállalattól, amely a leányvállalat ellenőrzéséből ered. Az anyavállalat érdekcsoportok létrehozása céljából hozza létre, módosítja vagy veszi át.

10 BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSOK - GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK/LEÁNYVÁLLALATOK A gazdasági társaságok bejegyzési eljárását Romániában egyszerűsítették. A részvénytársaságokra és a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó bejegyzési eljárások hasonlóak, és a következő lépések megtételét feltételezik: 1. Az alapító dokumentumokat a részvényesek/tagok készítik el, hagyják jóvá és írják alá; 2. A törzstőke befizetése; 3. Elkülönített székhely létezése; 4. A társaságok bejegyzésre kerülnek a Cégbejegyzési Hivatalnál, ahol bejegyzési bizonylatot állítanak ki. Ez tartalmazza az egyedi bejegyzési számot, amely érvényes a Cégbejegyzési Hivatalnál és az Pénzügyi Szerveknél.

11 A társaság jogi szempontból a Cégbejegyzési Hivatalnál történő bejegyzés pillanatában jön létre, és nyeri elajogot arra, hogy megkezdje és folytassa tevékenységét. A gazdasági társaság jogi személy, amely saját vagyonnal és szervezeti felépítéssel, vezetőséggel, szervekkel rendelkezik, ezeken keresztül jogait gyakorolja, kötelességeit felvállalja, alapításának és tevékenységének pedig meghatározott célja van. A társaság induló vagynát a tagok törzstőkéhez való hozzájárulásával alkotják. A korlátolt felelősségű társaság/részvénytársaság alapításához szükséges illeték a Cégbejegyzési Hivatalnál körülbelül 400 euróba kerül. Romániában egy társaságot 7 munkanap alatt lehet megalapítani.

12 A FIÓKTELEP Egy gazdasági társaság fióktelepeket hoz létre a kereskedelmi valóság elvárásai nyomán, a kereskedelmi forgalom bővítése és változatossá tétele céljából, úgy belföldön, mint külföldön. Egy gazdasági társaság jogi személyiség nélküli felosztását jelenti. Ez az alegység rendelkezik bizonyos önállósággal, az anyavállalat által megszabott keretek között. A fióktelep jogi kerete bármely másodlagos székhelyre alkalmazható, megnevezésétől függetlenül, amelynek az azt alapító társaság fióktelep minőséget tulajdonít. A fióktelepek bejegyzési eljárása ugyanazon szakaszok követését feltételezi, mint a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok esetében.

13 Egy fióktelep létrehozásához a következő dokumentumokra van szükség: 1. Az anyavállalat létezésének igazolása; 2. A Vezetőtanács határozata, mely szerint Romániában létrehoznak egy fióktelepet, megemlítve a fióktelep tevékenységeit és kinevezve egy Vezérigazgatót. A fióktelepeket egy Ügyvezető igazgató vezeti, akit az anyavállalat Vezetőtanácsa nevez ki, és aki biztosítja a képviseletet a harmadik féllel szemben. Az Ügyvezető igazgató lehet külföldi állampolgár is. A fióktelepek kizárólag az anyavállalat tevékenységi területével azonos területen folytathatnak tevékenységet.

14 A fióktelep nem rendelkezik jogi személyiséggel és saját vagyonnal. Ezek hiányában a fióktelep saját nevében nem bonyolíthat le kereskedelmi ügyletet, csakis annak az anyavállalatnak a nevében, amelyet képvisel. A fióktelep az anyavállalat irányítása és ellenőrzése alatt működik saját székhellyel és az anyavállalattól kapott alappal, amely szükséges a fióktelep tevékenységeinek megvalósításához. Ugyanakkor a fióktelep az alapító társaság részéről képviseleti, tárgyalási és a kereskedelmi ügyletek végrehajtásához szükséges jogot kap, az anyavállalat tevékenységi körén belül, ezen társaság alapszabályzata által megszabott keretek között. Az elmélet kihangsúlyozza, hogy az anyavállalattal szembeni alárendeltség mind gazdasági, mind pedig jogi jellegű.

15 Annak ellenére, hogy nem rendelkezik jogi személyiséggel, a fióktelepet be kell jegyezni a Cégbejegyzési gy Hivatalnál abban a megyében, ahol működni fog. A fióktelepnek nincs megkülönböztetett neve, az anyavállalat nevét kell viselnie, a fióktelep megjegyzéssel. Mivel nincs saját vagyona, a felszerelést képező javak az anyavállalat tulajdonában vannak. Mivel az anyavállalat nevében és részére folytat kereskedelmi ügyleteket, a társaságnak nem lehetnek saját adósai.

16 Azon fióktelep, amelynek anyaválallata külföldön található, illetve ott van székhelye, az anyavállalatéval azonos nemzetiséggel rendelkezik. A fióktelep székhelye állandó kell legyen, más mint az anyavállalaté. Bár nincs saját vagyona, rendelkezik felszereléssel, személyzettel és bizonyos fokú gazdálkodási önállósággal. Az anyavállalat által nyújtott függetlenség általában a megbízásra és az átadott eszközökre korlátozódik. A fióktelep alapításához szükséges illeték a Cégbejegyzési Hivatalnál körülbelül 300 euróba kerül. Romániában egy fióktelepet 5 munkanap alatt lehet megalapítani.

17 A KÉPVISELET A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek rendelkezhetnek képviseletekkel Romániában, kiállított engedély alapján. A képviseleteket az évi 122. számú, a külföldi gazdasági társaságok és szervezetek romániai képviseletének engedélyezéséről és működéséről szóló kiegészített és módosított törvényrendelet rendelkezései értelmében hozzák létre és folytatják tevékenységüket. A külföldi vállalatok és gazdasági szervezetek képviseleteket hozhatnak létre Romániában, amelyeket a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium engedélyez. A működési engedélyben megállapításra kerül a tevékenységi kör, a tevékenység gyakorlásának feltételei, időtartama és székhelye.

18 A romániai képviseletek tetteiért és tevékenységeiért a képviselettel rendelkező külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek felelnek, a törvény előírásai értelmében. A külföldi gazdasági társaság vagy gazdasági szervezet, amely kérelmezi képviseleti engedély kibocsátását, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumhoz címzett kérelmében feltünteti a következőket: a) székhely; b) a képviselet tevékenységi köre, az igénylést benyújtó gazdasági társaság vagy gazdasági szervezet tevékenységi körével megegyezőleg; gy g c) a képviselet működésének időtartama; d) a képviseletben résztvevő személyek száma és beosztása, ha pedig külföldiek, családi és utónevük, valamint külföldi lakcímük, a gazdasági társaságon vagy gazdasági szervezeten, illetve a képviseleten belüli tisztségük feltüntetésével.

19 A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek képviseleteinek működésére vonatkozó engedélyt, kérelem alapján, a Külkereskedelmi Minisztérium állítja ki. A Külkereskedelmi Minisztérium köteles, a kérelem iktatásától számított legfeljebb 30 napon belül, kiállítani az engedélyt vagy, indoklás alapján, a kérelmet visszautasítani. A működési engedélyben megállapításra kerül a tevékenységi kör, ennek gyakorlásának feltételei, időtartama és székhelye. Az engedély kiállításától számított legfeljebb 15 napon belül, a képviselet iktatásra kerül a Román Kereskedelmi és Iparkamaránál, valamint annál az Adóhivatalnál, amelynek területi illetékessége alá tartozik a székhely szerint.

20 A képviselet a külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek nevében csakis a működési engedélyben megállapított tevékenységi körrel megegyező jogügyleteket és tevékenységeket folytat. A képviseletek és ezek személyzete a román törvényes előírások betartása mellett folytatják tevékenységeiket. A külföldi gazdasági társaságok és gazdasági szervezetek együttesen felelnek a képviseletek alkalmazottaival a tevékenység gyakorlása során vagy azzal kapcsolatban az alkalmazottak által elkövetett, törvénytelen tettekből fakadó károkért. Ki kell hangsúlyozni azt, hogy a képviseletek a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumnál kerülnek bejegyzésre, amíg a gazdasági társaságok és a fióktelepek a Cégbejegyzési Hivatalnál.

21 KÖNYVELŐI ÉS ADÓÜGYI SZEMPONTOK I. A LEÁNYVÁLLALAT I.1. Könyvelői szempontok Könyvelői szempontból, egy leányvállalat kettős könyvelést kell vezessen. Minden ügyletet és dokumentumot román nyelven és román pénznemben (RON) kell vezetni. A külföldi valutában végzett ügyleteket úgy lejben, mint valutában is vezetni kell. Ugyanakkor, belső beszámoló céljából, a cégeknek megengedett, hogy egy sor kiegészítő könyvelői jelentést külföldi pénznemben vezessenek. Minden gazdasági ügyletet könyvelni kell igazoló okmány alapján.

22 A román társaságok kötelesek alkalmazni a könyvelői szabályozásokat, amelyek megegyeznek gy a IV. Európai Könyvelői Irányelvvel. Ezek a szabályozások különbséget tesznek az egyszerűsített pénzügyi kimutatásokat készítő társaságok és a teljes pénzügyi kimutatásokat készítő társaságok között. Azok a társaságok, amelyek teljes pénzügyi kimutatásokat kell készítsenek, három, a méretre vonatkozó kritériumnak kell megfeleljenek: eszközök összesen EUR; nettó éves forgalom EUR; az alkalmazottak számának átlaga a pénzügyi év alatt - 50.

23 Amennyiben a társaság, a mérleg fordulónapján (vagyis december 31-én), átlép kettőt a fent említett határok közül két egymás követő évben, akkor teljes pénzügyi kimutatást kell készítsen, amely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, saját tőke változásainak kimutatását, cash-flow-kimutatást és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó magyarázó jegyzeteket. Azok a társaságok, amelyekre érvényes kettő a fent említett határok közül két egymást követő évben, kötelesek a pénzügyi kimutatások auditálására. Ellenkező esetben egyszerűsített évi pénzügyi kimutatásokat készítenek, amelyek tartalmazzák a mérleget, az eredménykimutatást és a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó magyarázó jegyzeteket.

24 I.2 A leányvállalatok esetén alkalmazandó jövedelemadó/ nyereségadó áttekintése A jövedelemadó A végrehajtott ügyletekre vonatkozó nyilvántartás egyszerűsítése céljából, egy fióktelep akkor választhatja a jövedelemadót, amikor érték szempontjából csökkent tevékenységet könyvel el, és ha a következő feltételeknek együttesen eleget tesz: - más tevékenységi területről szerez jövedelmet, mint a banki, biztosítási és visszabiztosítási, tőkepiaci, szerencsejáték, tanácsadás és management - alkalmazottainak száma 1 és 9 között van; - a megszerzett jövedelme nem haladta meg eurónak megfelelő értékű lejt; - saját törzstőke.

25 A mikrovállalkozások jövedelmének adókulcsa 3%. A mikrovállalkozások jövedelmére megállapított adó bármilyen forrásból eredő jövedelemre alkalmazandó, amiből levonásra kerül: a termékkészlet kiadásainak megfelelő jövedelem, befejezetlen szolgáltatások kiadásainak megfelelő jövedelem, materiális és immateriális javak termeléséből származó jövedelem, üzemeltetési támogatásból származó jövedelmek, jövedelmek a céltartalékok és kiigazítások értékcsökkenése vagy értékvesztése esetén, kamatok és /vagy késedelmi díj visszatérítéséből vagy eltörléséből származó jövedelmek, amelyek nem voltak leírható költségek az adóztatható jövedelem kiszámításakor, a kártérítésekből származó jövedelmek a biztosítási/visszabiztosítási társaságoktól, az árukészlet vagy a saját materiális javakban esett kár következtében. A mikrovállalkozások jövedelemadójának kiszámítása és kifizetése negyedévente e történik, té a negyedévet et következő e ő hónap 25-ig.

26 Nyereségadó Egy fióktelep nyereségadót fizet Romániában minden nyereség után, függetlenül attól, hogy azt Romániában vagy külföldön szerzi meg. Minden társasági jövedelemre 16%-os egységes adókulcsot alkalmaznak. A nyereségadót negyedévente számolják ki, és a negyedévet követő hónap 25-ig kell kifizetni. Az adóztatható nyereséget a bármilyen forrásból származó jövedelem és az adóztatható nyereség céljából végzett kiadások különbözete adja, amely kiigazításra kerül az adómentes jövedelmek levonásával és a nem leírható kiadások hozzáadásával. Az adóalany kiadásai (leányvállalat vagy fióktelep révén) adóügyileg leírhatóak, ha ezek adóztatható jövedelem megszerzése céljából kerültek kifizetésre. Azonban a román adóügyi jogszabály kifejezetten korlátozza bizonyos kiadások leírhatóságát és ugyanakkor pontosan meghatározza az adómentes jövedelmeket és a nem leírható kiadásokat. k

27 Egy fióktelep jegyzett adóügyi veszteségei átvihetőek azzal a céllal, hogy akövetkező 5egymást követő adóévben (2009-től kezdődően 7 év, az ettől az évtől számított veszteségek esetében) kiegyenlítse jövőbeli adónyereségét. Az állandó székhelyek pénzügyi eredményeinek konszolidációja Románia nem engedélyezi az ugyanazon csoporton belüli jogi személyek pénzügyi konszolidációját, valamint az adóügyi veszteség átutalását sem. Azonban a román leányvállalatoknak megengedett, hogy konszolidálják a másodlagos román székhelyeik adóeredményeiket.

28 A transzferárak Egy leányvállalatnak az anyavállalattal folytatott transzfereit piaci áron kell végrehajtani. Ha a transzferárak nem egyeznek a piaci árral, a román adóhatóságoknak jogukban áll az adóalanyok jövedelmét és kiadásait kiigazítani oly módon, hogy az a piaci értéket tükrözze. A transzferárak dokumentációja követelmények Azon adóalanyok, akik kapcsolt felekkel folytatnak tranzakciókat, dokumentációt kell készítsenek a transzferárakról azért, hogy a vállalatok l közöttiötti tranzakcióik révén é támogassákák a teljes versenyt. Az adóhatóságok az adóügyi ellenőrzés során kérhetik a dossziét, amelynek tartalmaznia kell a csoportra vonatkozó információkat (például l jogi szerkezet, megszervezés, üzleti stratégia, té tranzakciók, a birtokolt szellemi tulajdonok stb.), illetve a román adófizetővel kapcsolatos információkat (üzleti stratégia, ügyletek hasonló felekkel, l alkalmazott l módszer stb.).

29 Ezen kívül, Romániában az adófizető kérhet egy előzetes áregyezményt, y a kérelembe pedig bele lehet foglalni az előzetes áregyezmény tartalmát. Az előzetes áregyezmény kiállításának határideje 12 hónap az egyoldalú intézkedések esetén és 18 hónap a kétoldalú/sokoldalú egyezmények esetén. A nyereség hazautalása Egy leányvállalat osztalékot bocsáthat ki az anyavállalat részére, kizárólag miután a társultak jóváhagyták a végleges pénzügyi kimutatásokat (azaz miután véget ért a román adóév). Osztalékokat csakis a törvényben előírt nyereségből lehet kiadni, és ezen szabályozás bármilyen áthágása a büntetőtörvény hatálya alá esik.

30 A román adótörvény értelmében 16%-os forrásadó alkalmazandó a külföldi illetőségű társaságoknak kifizetett osztalékokra. Ha létezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és a külföldi illetőségű személy bemutatja az adózás szerinti lakhelyről szóló igazolást, a forrásadó csökkenhet a kettős adózásról szóló egyezményben megállapított adóhányad mértékében. Például az Európai Únióban élő részvényesek számára kifizetett osztalékok esetében a forrásadó 10%-ra csökken. Sőt, ezek a kifizetések még adómentes forrásadók is lehetnek, ha több kritériumnak is eleget tesznek, éspedig az osztalék kedvezményezettje legalább 15%-ot birtokol a román társaság részvényeiből legalább 2, egymást követő, az osztalékok kifizetésének napján betöltött évben, 2007-től kezdődően (2009-től kezdődően 10% ).

31 A vezetés és a kapcsolt felekre vonatkozó igazgatási kiadások Amint azt már említettük, egy leányvállalatnak engedélyezett, hogy szolgáltatói szerződést kössön a kapcsolt felekkel (mint pl. műszaki támogatás, személyzet biztosítása, tanácsadás, képzés, management szolgáltatás esetén stb.). A kapcsolt felekkel kötött egyezségek alapján a kapcsolt felek számlákat állítanak ki a szolgáltatások ellenében a román leányvállalat részére.

32 Az anyavállalat (vagy a csoport más tagja) által kifizetett szolgáltatói díjak pénzügyileg teljesen leírhatóak, feltéve ha bizonyos feltételeknek megfelelnek. A román adóügyi törvény speciális követelményeket ír elő a szolgáltatói kiadások leírhatóságára vonatkozóan: írásbeli egyezmény létezése, vagy más jogi szerződébe foglalt forma és bizonyító dokumentumok k létezése, é amelyekkel l a kedvezményezett bizonyítani tudja a szolgáltatás végrehajtását (például jelenlétív, jelentések, tanulmányok stb.). Emellett, a külföldi illetőségű társaságokkal megkötött szolgáltatói szerződéseket, amely állandó székhelyhez vezethet a nem román illetőségű fél számára, a román adóhatóságoknál be kell jegyeztetni az aláírástól számított 30 napon belül. Ilyen jellegű szolgáltatás díjának kifizetésekor 16%-os forrásadó kerül felszámolásra. Ezt a hányadot le lehet csökkenteni a leányvállalat országa (pl. Románia) és a kedvezményezett országa között megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján.

33 I.3 ÁFA Az ÁFA szempontjából nincs semmilyen fő különbség a fióktelep és a leányvállalat között. Egy leányvállalat az ÁFA szempontjából székhelynek számít Romániában, amíg egy fióktelep székhellyé válhat az ÁFA szempontjából, ha a fióktelep működésével megbízott személy jogai és hatásköre megengedi, hogy az ügyfelekkel és beszállítókkal szerződéses kapcsolatot létesítsen. Ha egy fióktelep állandó telephellyé válik a nyereségadót illetően, román adójog hatálya alá esik.

34 II. A FIÓKTELEP II.1 A fióktelepre vonatkozó jogi szempontok áttekintése A fióktelep ugyanolyan jogi személyiséggel rendelkezik, mint a székhely, így nem egy különálló személyiséggel rendelkező entitás (nincs saját törzstőkéje, külön neve stb.). Ezen kívül a fióktelep tevékenységi köre nem lehet szélesebb a központi ügyvezetés helyével, így a fióktelep nem képes más tevékenységeket folytatni, mint amelyeket a központi ügyvezetés folytat.

35 A fiókteleptől eltérően, egy leányvállalat nem köthet szerződéseket a központi ügyvezetéssel, nem bocsát ki vagy nem kaphat számlát az utóbbitól, mivel a leányvállalat és a központi ügyvezetés helye egyazon vállalathoz tartozik. Azonban a leányvállalatok számára megengedett, hogy harmadik féllel kössenek szerződést (csak abban az esetben, ha létezik egy megbízólevél a központi ügyvezetéstől) és az elvégzett ügyletekért kiállíthat számlákat, az alapító okiratba foglalt tevékenységek esetében. Azonban a központi irodát felelősségre vonják (a leányvállalattal együtt), a leányvállalat által szerződtetett tevékenységekért és kötelességekért.

36 II.2 Könyvelőség A fióktelepnek a leányvállalathoz hasonló jelentései és könyvelői kötelességei vannak. Sőt, minden könyvelői nyilvántartást és dokumentumot a fióktelep székhelyén kell őrizni akkor is, ha a könyvelést Románián kívül vezetik. Adóellenőrzés esetén minden könyvelői dokumentumot a román adóhatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

37 II.3 A fióktelepekre kiróható nyereségadó áttekintése Nyereségadó A leányvállalattól eltérően, amelynek esetében úgy a romániai mint a külföldi nyereség után nyereségadó fizetendő, a fióktelep esetében csak a romániai tevékenységekből eredő nyereségre rónak ki nyereségadót.

38 Egy fióktelep nyereségének megállapítása során adóügyi szempontból a központi ügyintézés székhelyétől eltérő bánásmódban részesül, mind a transzferárakra vonatkozó szabályok által is, a központi székhely és a fióktelep között végzett transzferek piaci árának megállapítása céljából. Mivel a fióktelepek nem bocsáthatnak ki és nem kaphatnak a központi irodától számlát, a központi iroda el kell különítsen jövedelmet és kiadást. Tiszteletben kell tartani az adómentes jövedelemre és a nem leírható kiadásokra vonatkozó belső szabályzatot, ami az olyan jövedelmet és kiadást érinti, amely a fióktelepnek tulajdonítható.

39 Így az állandó székhelynek tulajdonítandó jövedelmek azok lesznek, amelyekre az állandó székhely szert tett volna, ha ahelyett, hogy a székhellyel folytatott volna tranzakciót, egy azonos vagy hasonló tevékenységeket folytató, szabad entitással piaci értéken végzett volna tranzakciót. A fióktelepnek szüksége van bizonyító dokumentumokra, amelyek igazolják a kiadások valódiságát, és hogy ezek a kiadások ésszerűen voltak előirányozva a fióktelep számára a központi iroda által. Könyvelői szempontból, ahhoz hogy a könyvelésbe be lehessen vezetni a központi iroda jövedelmeit és kiadásait, szükség van térítési meghagyás előkészítésére (credit note, debit note).

40 Az állandó telephelyek pénzügyi eredményének konszolidációja A fióktelep nem hozhat létre másodlagos székhelyet. Ez a jogi tény a működés szempontjából hátránnyal jár, mivel egyetlen fióktelep nem lenne képes részt venni egy romániai vállalat vagy vállalatcsoport által kifejlesztett összes projektben. Következésképpen, a központi irodát kötelezni lehetne, hogy nyilvántartásba vegye az új jelenlétet minden projekt esetében, amely meghatároz egy állandó telephelyet. Ebben az esetben a romániai telephelyek adóeredményeit nem lehet konszolidálni, valamint nem lehet csupán egyetlenegy telephely szintjén, mivel adóügyi szempontból a nyilvántartásban külön szerepelnek, és kötelesek külön-külön nyereségadót fizetni, valamint éves pénzügyi jelentést készíteni.

41 Figyelembe véve, hogy a fióktelepek számára szükséges a másodlagos telephelyek konszolidációja, adóügyi éskönyvelői szempontból létezik egy megkülönböztetett bánásmód a Romániában több telephelyen keresztül működő, nem honos társaságokkal szemben. A nyereség hazautalása A fióktelep a nyereséget és nem az osztalékokat utalja át a központi irodának, ezért nem fizet forrásadót Romániában. A leányvállalatokhoz hasonlóan, a nyereséget az év végén utalják át, miután a székhely jóváhagyja a fióktelep pénzügyi kimutatásait.

42 II.4 ÁFA Kérjük, hogy tanulmányozzák a I.3 pontba foglalt magyarázatokat. III. A KÉPVISELET Bármilyen külföldi jogi személy, amelynek működési engedéllyel rendelkező képviselete van Romániában, a törvény értelmében köteles évi adót fizetni. A képviseletre kirótt egy évi adó egyenlő eurónak megfelelő lej értékével, amelyet egy adóévre állapítanak meg, a Román Nemzeti Bank által közölt valutapiac árfolyamának megfelelően, és amely az állami költségvetésnek befizetett adó kifizetésének napján érvényes.

43 Külföldi jogi személy esetében, amely egy adóév alatt alapít vagy megszüntet egy képviseletet Romániában, az erre az évre fizetendő adót a képviselet létezésének hónapjai alapján számolják ki az illető adóévre vonatkozóan. Bármilyen külföldi jogi személy köteles adót fizetni az állami költségvetésnek a képviselet után, két egyenlő részletben, június 25, illetve december 25-tel bezárólag. Bármilyen külföldi jogi személy, akinek képviselet utáni adótartozása van, köteles az illetékes adóhatósághoz évi adóbevallást benyújtani az adózási év február 28, illetve 29-ig.

44 Bármilyen külföldi jogi személy, amely egy adóév alatt alapít vagy megszüntet egy képviseletet Romániában, köteles az illetékes adóhatósághoz évi adóbevallást benyújtani a képviselet alapításától vagy megszüntetésétől számított 30 napon belül. A képviseletek kötelesek könyvelést vezetni az érvényben levő román jogszabály értelmében.

45 Köszönöm ö ö a figyelmet, Susnea Florentina

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Éves beszámoló és könyvvezetés

Éves beszámoló és könyvvezetés Éves beszámoló és könyvvezetés (Számvitel III.) 2008. Szeptember 15-16. Tantárgyfelelős: Róth József (315-ös szoba) Telefon: 482-5040 e-mail: szamvitel-3@uni-corvinus.hu Honlapunk: www.uni-corvinus.hu/szamvitel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ

Fióktelepeket érintő aktualitások. Hír-ADÓ Fióktelepeket érintő aktualitások Hír-ADÓ Tekintettel a társasági adóbevallás elkészítésének közeledő határidejére jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes, fióktelepeket érintő társasági

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:.

címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye:... levelezési címe:... adószáma: - - - - - A vállalkozás e-mail címe:. Polgármesteri Hivatal Adóirodájának 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.:58.Tel: 63/510-326 Iparűzési adó számla : 12066007-00372844-00100001 Mulasztási bírság számla: 12066007-00373020-00100008 Késedelmi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki..

Amennyiben a válasza igen, kérjük válaszát egy külön papírlapon részletesen fejtse ki.. Biztosítási nyilatkozat Felelősségbiztosításához Fontos figyelmeztetés A biztosítási nyilatkozat kitöltése semmilyen formában sem kötelezi a nyilatkozat kitöltőjét, ill az általa képviselt személyeket

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan II. tárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009. február 26.

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben