E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.július V. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája Gazdasági társaságok alapítása Olvasói kérdések KIVA adóalanyiság megszűnése Követelés engedményezés elszámolása A gazdasági tevékenység megszüntetése Céges telefonnal fizetett parkolás és autópálya matrica Készpénzes számlák összesített könyvelése Tőkeemelés Telephely megszűntetése és eladása Törzstőke leszállítás Külföldi magánszemély tulajdonos által adott devizaalapú kölcsön Kapott támogatás elszámolása Bérmunka keretében végzett gyártás Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv433 A kézirat lezárásának dátuma: június 24. 1

2 A hónap témája Gazdasági társaságok alapítása Az alapításnál mérlegelendő körülmények Gazdasági társaság alapítása során az első eldöntendő kérdés, hogy milyen társasági szerződéssel (alapszabály, alapító okirat) alapítsunk gazdasági társaságot. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) lehetőséget ad arra, hogy gazdasági társaságot szerződésmintával alapítsanak. A szerződésmintákat a Ctv számú melléklete tartalmazza. A Ctv. által ajánlott szerződésmintákat véleményem szerint nem javasolt választani, még akkor sem, ha ez kevesebb költséggel (ügyvédi díjjal) jár, mert a társaság jövőbeni működéséhez kapcsolódóan nem tartalmaz olyan alapvető döntéseket, amelyek a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) előírásai alapján a tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlenek. Így például nem tartalmazza az osztalékelőleg fizetésének lehetőségét, vagy hogy a jóváhagyott osztalék nemcsak pénzben, hanem egyéb eszközzel is teljesíthető, vagy ha a cég átalakulást szeretne, hogy az egy döntéssel is megvalósítható legyen. Ha szerződésmintával alapítanak társaságot, akkor ezekre az előbb említett döntésekre a társaság működése során szükség lehet, és ez már csak társasági szerződés módosításával valósítható meg (ez viszont újabb költségeket von maga után). Gazdasági társaság alapítása során a második eldöntendő kérdés, hogy milyen vagyoni hozzájárulással, mekkora vagyonnal alapítsunk társaságot. A Gt a (1) bekezdésének előírása szerint gazdasági társaság pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással alapítható. A Gt a (2) bekezdése szerint nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet. A Gt. a kft., az rt. vonatkozásában minimum jegyzett-tőkekövetelményeket határoz meg, közkereseti társaságnak, betéti társaságnak viszont nincs minimum jegyzett-tőkekövetelménye. Hogy választ kaphassunk a kérdésre, miszerint mekkora vagyonnal alapítsunk társaságot, nemcsak a Gt. jegyzett-tőkekövetelményeit kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a társaság működéséhez, a tevékenység elindításához, felfuttatásához mekkora összegre van szükség. Gyakorlatban felmerülő hiba, hogy sok esetben csak minimum jegyzett tőkével alapítanak társaságot (pl. kft.-t 500eFt-tal). A jegyzett tőke ebben az esetben már a társaság alapításával kapcsolatos költségekre elfogy, a tevékenység indításához már nincs meg a pénzügyi fedezet. A tevékenység indítását, felfuttatását viszont finanszírozni kell, ez legtöbbször a tulajdonos feladata lesz. Így más lehetőség hiányában a tulajdonos kölcsönt nyújt a saját társaságának, így a társaságnál elindul a tagi hitelezés, kölcsönzés problémája. Másrészt a tevékenység felfutásáig a veszteséges gazdálkodás is megjelenhet. A minimum jegyzett tőkével alapított társaságoknál így hamarosan bekövetkezik, hogy a Gt. szerinti saját tőke/jegyzett tőke arányát nem tudják teljesíteni, és tulajdonosi intézkedést kell hozni a tőkehelyzet rendezésére (pótbefizetés, tőkeemelés stb.). A társaság alapításánál ezekre a körülményekre is tekintettel kell lenni, és ezek figyelembevételével kell az alapításkor a vagyoni hozzájárulás összegét meghatározni. Természetesen a teljes vagyoni hozzájárulást nemcsak a jegyzett tőkébe lehet helyezni, hanem a tőketartalékba is (ázsiós alapítás). A tőketartalékban lévő összeg fedezetet tud nyújtani a jövőbeni várható vesz- 2

3 teséges működésre, illetve a tevékenység indításhoz, felfuttatásához szükséges összegre is. Előtársasági időszak A Gt a (1) bekezdésének előírása szerint a gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működhet. Amennyiben a cégbíróság a gazdasági társaságot bejegyzi, akkor az előtársasági időszak megszűnik. Ha a cégbíróság a bejegyzést elutasítja, akkor is az előtársasági időszak megszűnik. Az előtársasági időszakról készítendő beszámoló elkészítése során figyelembe kell venni, hogy az előtársasági időszakról készítendő beszámolónak az előtársasági időszak lezárulásakor (a cégjegyzékbe történő bejegyzéskor, a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításakor vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésekor) érvényben levő előírások szerint kell elkészíteni. A számviteli törvény 11. -a (5) bekezdése szabályozza az előtársasági időszak üzleti évét. E szerint az üzleti év az alapítás időpontjától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének), illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig mint mérlegfordulónapig terjedő időszak, függetlenül annak időtartamától. Természetesen a számviteli törvény azon előírását is figyelembe kell venni, hogy az üzleti év 12 hónapnál hosszabb nem lehet. A számviteli törvény a (6) bekezdésének előírása szerint nem kell az előtársasági időszakról mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre a választott üzleti év mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. Hogy a számviteli törvény előírása alapján mi minősül vállalkozási tevékenységnek, azt a számviteli törvény 3. -a (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg. Eszerint vállalkozási tevékenység a vállalkozó saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében végzett termelő vagy szolgáltató tevékenység. Így a vállalkozási tevékenység a termelő és szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzését, a tevékenység végzéséhez szükséges szolgáltatások igénybevételét, a tevékenységet végző munkavállalók felvételét, az elkészült termék és szolgáltatás értékesítését stb. is magában foglalhatja. Ha ezek közül bármelyik megvalósul, akkor az előtársasági időszakról külön beszámolót kell készíteni. Az előtársasági időszakról abban az esetben nem kell külön beszámolót készíteni, ha abban az időszakban csak a társasági alapításával kapcsolatos költségek (pl. ügyvédi díj, illeték stb.) merülnek fel, illetve ha a társaság alapításához kapcsolódóan a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátják. A beszámolót a társaság cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig kell elkészíteni, letétbe helyezni, közzétenni. Amennyiben a gazdasági társaságot a cégbíróság bejegyzi, akkor az előtársasági időszakról készült beszámolóban jegyzett tőkeként a cégbíróság által bejegyzett jegyzett tőke szerepel. Az előtársasági időszak meghosszabbodik mindaddig, amíg a cégbejegyzési eljárás folyamatban van, ha a Ctv. szerint ismételten benyújtják a cégbejegyzési kérelmet. Cégbírósági bejegyzés esetén a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával létrejött társaság eszközeinek és forrásainak nyitó adatai az előtársasági időszakról készült beszámoló eszközeinek és forrásainak záró adataival egyezik meg (ha az előtársasági időszakról beszámolót kell készíteni). A számviteli törvény a (5) bekezdésének előírása szerint, amennyiben a gazdasági társaságot a cégjegyzékbe nem jegyzik be, az előtársasági időszakról készült beszámoló összeállítását követően a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás szabályainak figyelembevételével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal. 3

4 A vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának könyvelése A jegyzett tőke alapításkori értékének elszámolása pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg: T 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke K 411. Jegyzett tőke A jegyzett tőke névértékének megfelelő összegben a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás elszámolása, átadáskor: T 11. Immateriális javak T 15. Beruházások T Vásárolt készletek T Követelések, részesedések, értékpapírok T 38. Pénzeszközök K 33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke A jegyzett tőke névértékét meghaladóan átadott pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás elszámolása átadáskor, ha a jegyzett tőke már bejegyzésre került: T 11. Immateriális javak T 15. Beruházások T Vásárolt készletek T Követelések, részesedések, értékpapírok T 38. Pénzeszközök K 412. Tőketartalék Ha a tőketartalékba kerülő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás átadása a jegyzett tőke bejegyzését megelőzően történt, akkor a számviteli elszámolás az alábbiak szerint alakul: A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás átadásakor T 11. Immateriális javak T 15. Beruházások T Vásárolt készletek T Követelések, részesedések, értékpapírok T 38. Pénzeszközök K 47. Tulajdonossal szembeni kötelezettség A jegyzett tőke cégbírósági bejegyzésekor T 47. Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség K 412. Tőketartalék Olvasói kérdések KIVA adóalanyiság megszűnése Egyik cégünk mulasztási bírság kiszabása miatt ával kikerült a kisvállalati adó hatálya alól. Kérdésünk az lenne, hogy kell-e a kivás időszakról beszámolót készítenünk, vagy folytathatjuk számviteli szempontból a könyvelést folyamatosan? Amennyiben év közben szűnik meg a kivaadóalanyiság, akkor az üzleti évek száma megszaporodik. A kivatörvény 19. -a (7) bekezdésének előírása szerint a kiva-adóalanyiság megszűnésének napjával mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év végződik. Mivel a cégnek üzleti éve zárul, ezért könyveit le kell zárnia, beszámolót kell készítenie (jelen esetben ai mérlegfordulónappal). A beszámoló öszszeállítása során a számviteli törvény általános előírásait kell alkalmazni (leltározás, értékeléseket végrehajtani stb.). A beszámoló adatok alapján kell a kivabevallást is teljesíteni. Társasági adóalanyosként számviteli szempontból új üzleti év indul jével, a könyveket újra meg kell nyitni, és naptári év utolsó napjával, ével újra üzleti év fog zárulni, beszámolókészítési kötelezettséggel. Követelés engedményezés elszámolása Segítséget szeretnék kérni követelés engedményezés elszámolásával kapcsolatosan. Kft. ügyfelemet magánszemélyek megkárosították, bírói ítélet alapján családi házat és más ingatlant fog kapni a társaság (a követelés csak egy része fog megtérülni.) Ezen ingatlanokat el fogja adni. Mivel ez a kft. a lakásértékesítés tekintetében áfakörbe bejelentkezett, ezért felmerült, hogy a követelést engedményezi ugyanezen tulajdonosi körrel bíró (kapcsolt vállalkozás) másik társaságba, oda kerülnének az ingatlanok, ahol a főszabály szerint az el- 4

5 adáskor nem kell áfát fizetni. Kérem a segítségét a számviteli elszámoláshoz, mivel a társasági adó vonzatát kell kiszámolnom. Térítés nélkül átadott követelésnél az, aki kapja, adóalapot képezne. Nincs akadálya annak sem, ha térítéssel adják el. Ott akadok el, hogy a megkapott ingatlanokat hogyan könyveljem. A számviteli törvény 29. -a (8) bekezdésének előírása szerint a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket állományba kell venni. Így a jogerőre emelkedéskor a megítélt kártérítést egyéb követelésként ki kell mutatni. Számviteli elszámolása: T 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) K 96. Egyéb bevételek. A Ptk a (2) bekezdésének előírása szerint az ellenérték fejében való követelés engedményezésre az adásvétel, az ingyenes engedményezésre az ajándékozás szabályait kell alkalmazni. Ezeken az előírásokon alapul a számviteli elszámolás is. Ha a társaság a jogerősen megítélt követelést ellenérték fejében engedményezi, akkor az ügyletet követelésértékesítésként kell elszámolni. Elszámolását a számviteli törvény 77. -a (3) bekezdésének d) pontja és 86. -a (3) bekezdésének f) pontja szabályozza, e szerint: Az engedményezőnél Az ellenérték (eladási ár) elszámolása T 36. Egyéb követelés (követelést vásárlóval szemben) K 96. Egyéb bevétel A követelés könyv szerinti értékének a kivezetése T 86. Egyéb ráfordítások K 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) Az engedményesnél [számviteli törvény 29. -ának (8) bekezdése] A vásárlási értéken a követelés állományba vétele T 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (engedményezővel szemben) Az engedményezőnél a követelésértékesítésből származó nyereség vagy veszteség fő szabály szerint a társasági adóalap része. A kérdésben leírt tényállás szerint azonban a követelés engedményezése kapcsolt vállalkozás felé történne, ezért fontos a figyelmet felhívni arra, hogy a követelés ellenértékének a meghatározása során a piaci áron történő elszámolást be kell tartani (pl. figyelembe kell venni, hogy a kérdésben leírtak szerint a követelés egy része fog csak megtérülni). Amennyiben ingyenesen történik az engedményezés, akkor számvitelben térítés nélküli eszközátadás történik, melyet a számviteli törvény 86. -a (7) bekezdésének a) pontja alapján rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Elszámolása az engedményezőnél a követelés könyv szerinti értékén: T 88. Rendkívüli ráfordítások K 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) Elszámolása az engedményesnél, piaci értéken [számviteli törvény 86. -a (4) bekezdésének c) pontja]: T 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) 98. Rendkívüli bevételek Az engedményezőnél elszámolt rendkívüli ráfordítással akkor nem kell a társasági adóalapot megnövelni, ha rendelkezik a másik vállalkozás (juttatásban részesülő vállalkozás) olyan nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül nem lesz negatív [Tao. tv. 3. számú mellékletének 13. pontja]. Az engedményesnél a rendkívüli bevételként elszámolt összeg a társasági adóalap része, azaz ha emiatt pl. nyereséges lesz, akkor azt le kell adóznia. Az engedményesnél, ha a követelés realizálódik mindegy, hogy az milyen eszközben, pénzben stb., a követelés értéke csökken. Ha a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan folyik be összeg, az is bevételként elszámolásra kerül, mely bevétel szintén a társasági adóalap része lesz. A követelés könyv szerinti értékét meghaladó összeget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni [számviteli törvény 84. -a (7) bekezdésének m) pontja]. Számviteli elszámolása az alábbiak szerint alakul. A követelés fejében megszerzett ingatlan elszámolása (mivel továbbértékesíteni szándékoznak, ezért áruként kell állományba venni): T 26. Áruk K 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (magánszeméllyel szemben) 5

6 Ezek után a követelést-tartozást beszámítással össze kell vezetni: T 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (magánszeméllyel szemben) K 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) Amennyiben az összevezetés után a 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) főkönyvi számlának K egyenlege lesz, akkor a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizálódott a követelés, a K egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként el kell számolni: T 36. Egyéb követelések (magánszeméllyel szemben) K 976. Pénzügyi műveletek egyéb bevétele Természetesen az is előfordulhat, hogy a követelés könyv szerinti értéke az engedményesnél mégsem fog teljes összegében befolyni, függetlenül attól, hogy piaci értéken szerezte meg a követelést. Ebben az esetben a követelést a számvitel törvény általános szabályai szerint értékelni kell értékvesztés elszámolásával, illetve ha a számviteli törvény 3. -a (4) bekezdésének 10. pontja alapján bármelyik feltétel teljesül, behajthatatlan követelésként le kell írni. A gazdasági tevékenység megszüntetése Van egy Kft.-nk és most készítjük a 2012-es beszámolóját novemberben végleg megszüntette gazdasági tevékenységét. Jelenleg is nagy összegű hosszúlejáratú beruházási devizahitellel rendelkezik, amit tudunk, hogy nem fogja tudni visszafizetni. Kérdésünk az lenne, hogy ebben az esetben sérült-e a tevékenységfolytatás elve, vagyis a devizahitelt lejárttá kell-e tenni, és az időbeli elhatárolásokat fel kell-e oldani, vagy úgy kell eljárni, mint ahogy a rendes ügymenetben elő van írva? Önmagában a gazdasági tevékenység megszüntetése esetén még nem sérül a tevékenység folytatásának elve. A tevékenység folytatásának elve pl. akkor sérülne, ha a bank a hitel nem fizetése miatt felszámolási eljárást indítana a kft. ellen. Az, hogy a tevékenységet megszüntetik, abból még nem következik, hogy a hitelt sem tudja a kft. visszafizetni (pl. lehet, hogy a tulajdonos fogja ehhez a pénzügyi fedezetet biztosítani kölcsönnel, tőkeemeléssel stb.). Így a beszámolót az általános szabályok szerint kell összeállítani. Ha a kft.-nek hosszú lejáratú hitele van, akkor a es beszámolóban fő szabályként csak a 2013-ban esedékes összeget kell rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatni, feltételezve, hogy a hitelszerződés szerint egyébként semmi nem történt. Másképpen fogalmazva, ha a bank a hitelszerződést pl. nem fizetés miatt 2012-ben felmondta, akkor a hitel teljes összegében esedékessé válik, akkor ebben az esetben a teljes hitelösszeget és annak kamatait rövid lejáratú kötelezettségként kell a 2012-es beszámolóban kimutatni. Céges telefonnal fizetett parkolás és autópálya matrica Van egy kft. (áfa az általános szabályok szerint), ahol a cég telefonszámlájában a következő tételek szerepelnek: internet, telefon, parkolás, autópálya-matrica. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben nem a céges gépkocsi, hanem az ügyvezető vagy alkalmazottja magán gépkocsijának a parkolási díja, matrica díja szerepel a számlában, hogyan kellene eljárni? Elismert költség lehetne, ha természetbeni juttatásként számfejtenénk? Hogyan könyveljük? Mi a helyes eljárás a fenti esetben? A probléma megoldására két lehetőség adódik. Az egyik, hogy a magánszemélyeknek tételesen továbbszámlázásra kerül a parkolás és az autópálya-matrica díja. Ebben az esetben a bejövő számlán szereplő ezen összegeket ráfordításként mint közvetített szolgáltatás el lehet számolni, a kiszámlázott összeget pedig árbevételként kell kimutatni. Amennyiben nem kerülnek ezek a tételek továbbszámlázásra, akkor természetbeni juttatásként le kell adózni őket, és mint természetbeni juttatást számvitelben is a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, és a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül. 6

7 Készpénzes számlák összesített könyvelése Az E-számvitel előfizetőjeként az utolsó számban olvastam a Készpénzes számlák összesített könyvelése című kérdésre adott válaszát, melyben lehet esetleg napi több száz készpénzes bevételi számlát összesítve (egy összegben) könyvelni a pénztárban (egyenként, kerekítéssel 4-5 óra/ hó). Ha ez lehetséges, gondolom, ehhez valamilyen összesítés is kell, pl. számlaszám -tól, -ig összesen. Hol van erre vonatkozó törvényhely? Ez egy kettős könyvvitelt vezető kft. esetében is lehetséges? Tőkeemelés A részvénytársaságnál tőkeemelést hajt végre a többségi tulajdonos. Az emelés mértéke jelentősen meghaladja a mostani jegyzett tőke összegét. A többségi tulajdonos hozzájárult ahhoz, hogy a kis részvényesek is beszállhassanak a tőkeemelésbe. A magánszemély kisebbségi tulajdonosok egy része csak úgy tudná megoldani az emelést, ha kamatmentes kölcsönt kapna a társaságtól. Ebben az esetben a társaságot terhelné a kamat ami a jegybanki alapkamat+5%, ha nem tudja bizonyítani, hogy a szokásos piaci kamat ennél magasabb után fizetendő adóterhek? A számviteli törvény hatálya alá tartozó minden vállalkozásra vonatkoznak a törvény előírásai, vállalkozási formától függetlenül (bt., kft., rt. stb.). A számviteli törvény a (3) bekezdésének a) pontja csak azt szabályozza, hogy a pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatait késedelem nélkül, a készpénzmozgással egyidejűleg rögzíteni kell a könyvekben. Azt, hogy ez konkrétan hogyan valósul meg, arra vonatkozóan nem tartalmaz szabályt, azt a vállalkozásra bízza. A könyvelési rendszer kialakításakor azonban figyelembe kell venni a számviteli törvény a (4) bekezdésének az előírását is, mely szerint a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés, ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. Ezért nem kifogásolható, ha a készpénzes számlák naponta összesítve kerülnek könyvelésre, de ehhez az előbbi követelményekre is tekintettel kell lenni, azaz a könyvelés és az egyedi bizonylatok közötti egyeztetés lehetőségét biztosítani kell. Ez pl. a kérdésben leírtak szerint történhet úgy is, hogy a készpénzes számlákról számlaszámonként összesítve belső bizonylatot (analitikát készítenek), és ez alapján történik a könyvelés, így visszakereshető, egyeztethető, ellenőrizhető, hogy azt a konkrét számlát hova, mikor, milyen főkönyvi számlákra könyvelték le. Az szja tv a (1) bekezdésének előírása szerint kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot. A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére vetítve kell kiszámítani. Az szja tv a (2) bekezdésének az előírása alapján az adót a kifizető adóévenként, az adóév utolsó napjára ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára megállapítja, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint megfizeti, illetve bevallja. Az szja tv. hivatkozott előírása alapján a kamatkedvezményből származó adóterhek a társaságot terhelik. Telephely megszűntetése és eladása Egy kft. ingatlantulajdonnal rendelkezik, ahol telephelyet létesített és tevékenységet végzett. Az ott végzett tevékenység megszüntetése miatt az ingatlant a tulajdonos kivenné a cégből. Szeretném megkérdezni, hogy lehetne optimális adóteher mellett a tranzakciót vég- 7

8 rehajtani? A kft. jegyzett tőkéje 3 millió Ft, eredménytartaléka 30 millió Ft, az ingatlan bekerülési ára 35 millió Ft. A kérdésben leírt tényállásból feltételezhető, hogy az adózási szabályok szerint a kft. tulajdonosa kapcsolt félnek minősül. Amennyiben a tulajdonos kapcsolt félnek minősül, akkor az ingatlannal történő bármilyen tranzakciót piaci értéken kell végrehajtani, azaz elsősorban nem az ingatlan 35 millió Ft-os bekerülési értékéből kell kiindulni. Az egyik lehetőség az, hogy a tulajdonos piaci értéken megvásárolja az ingatlant. Ebben az esetben az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek merülnek fel (ügyvédi díj, vagyonszerzési illeték), valamint ha a piaci érték magasabb könyv szerinti értéknél, akkor a kft.- nél az értékesítésből származó nyereség után a társasági adót meg kell fizetni (ha azt más veszteség nem csökkenti). Ehhez a tulajdonosnak viszont rendelkeznie kell az ingatlan vételárának megfelelő összeggel. Másik lehetőség lehet, hogy a kft. jegyzettőke-leszállítást hajt végre tőkekivonással. Ebben az esetben 2,5 millió Ft jegyzettőke-kivonást lehet végrehajtani, mert a kft. minimum jegyzettőke-követelménye 500 ezer Ft. A jegyzett tőke kivonásával azonban az eredménytartalék arányos részét is ki kell vonni. A jegyzett tőke 83,3%-át (2,5 millió Ft: 3 millió Ft) vonják ki, akkor az eredménytartalék 83,3%-át is ki kell vonni, ami 25 millió Ft (30 millió Ftx83,3%). Így a tőkeleszállítás bejegyzésekor a jegyzett tőkéből 2,5 millió Ft-ot, az eredménytartalékból 25 millió Ft-ot kell kikönyvelni tulajdonossal szembeni kötelezettségként (összesen 27,5 millió Ft-ot). A tőkekivonáshoz kapcsolódó tartozást azonban nemcsak pénzben, hanem egyéb eszközben is lehet teljesíteni. Így lehet az, hogy a tőkekivonáshoz kapcsolódó tartozást ingatlanátadással teljesítik. A számviteli törvény 72. -a (4) bekezdése a) pontjának előírása szerint viszont a kötelezettség fejében átadott eszközt is az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Így ha ingatlant adnak a tartozás fejében, akkor a kft.-nél az ingatlanértékesítés kerül elszámolásra, mely értékesítésnél szintén a piaci áron történő elszámolást be kell tartani, azaz az ingatlant nem lehet 27,5 millió Ft-ért eladni, ha annak a piaci ára magasabb. Az ingatlan értékesítéséből adódó követelést lehet ezek után a tőkeleszállításból adódó tartozással összevezetni. Ha ezek után még a követelésből marad fenn összeg, azt szintén a tulajdonosnak pénzben rendeznie kell (de ez kevesebb, mintha adás-vétellel szerezné meg az ingatlant). Ennek hátránya, hogy az eredménytartalék biztos, hogy nem adózott befektetése a tulajdonosnak, így a tőkekivonáshoz kapcsolódóan az szja tv a (2) bekezdésének előírása alapján mint vállalkozásból kivont jövedelem után szja-fizetési kötelezettség keletkezik, másrészt, ha az ingatlan piaci értéke magasabb a könyv szerinti értéknél, akkor a kft.-nél az értékesítésből származó nyereség után a társasági adót is meg kell fizetni, valamint a magánszemélynél az ingatlanszerzéssel kapcsolatos költségek is felmerülnek. Harmadik lehetőség is szóba jöhet, nevezetesen, hogy a következő évi beszámoló jóváhagyásakor a 30 millió Ft eredménytartalékot osztalékként jóváhagyják, de az osztaléktartozást nem pénzben, hanem ingatlanátadással rendezik (ehhez viszont a kft. társasági szerződésének tartalmaznia kell, hogy az osztaléktartozás egyéb eszközben is teljesíthető). De ebben az esetben is tartozást egyenlítenek ki eszközzel, azaz a számviteli elszámolás megegyezik a tőkeleszállításnál leírtakkal, és a megszerzett osztalékjövedelem adóvonzatait is rendezni kell. Így összegezve, a legkevesebb adóteherrel az ingatlanértékesítés jár, de ehhez a tulajdonosnak pénzügyi fedezettel kell rendelkeznie. Törzstőke leszállítás Egyik ügyfelem elhatározta a törzstőke leszállítását Ft-ról Ft-ra veszteség rendezése céljából. A leszállítást én jegyezték be. Ha jól értem, akkor a december 31-ei mérleg adatait kell figyelembe vennem, amikor a tőkeleszállítással arányos eredménytartalékot könyvelem. A december 31-ei mérlegben az eredménytartalék Az adózott eredmény Ft volt, Ft osztalék kifizetéséről döntöttünk, a mérleg szerinti eredmény: Így a saját tőke Ft. Az egyértelmű, hogy T 411-K Ft, csak abban nem vagyok biztos, hogy az eredménytartalékkal mi a teendőm, illetve lesz-e 16% szja és 14% eho-fizetési kötelezettség? 8

9 A kérdésben leírt tényállás ellentmondásos, mert keveredik benne a törzstőke jegyzett tőkén felüli saját tőke javára történő leszállítása a jegyzett tőke tőkekivonással történő leszállításával. Amennyiben a törzstőke leszállítása veszteség rendezése céljából történt, akkor a törzstőkét jegyzett tőkén felüli saját tőke javára szállították le, ekkor a tulajdonosnak nem lehet fizetni semmit, így jövedelme sem keletkezhet. A törzstőke jegyzett tőkén felüli tőke javára történő leszállításának elszámolása a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg: T Jegyzett tőke K Eredménytartalék. A törzstőke tőkekivonással történő leszállításakor lehet az, hogy a tulajdonosnak kifizetés történjék. A kérdésben leírt adatok alapján a évi eredménytartalék és mérleg szerinti eredmény együttes összege nulla, ezért a tőkekivonáshoz kapcsolódóan eredménytartalékot nem vihet ki a tulajdonos (ilyen szempontból jövedelme nem keletkezik). Így könyvelni csak a 2,5 millió Ft jegyzett tőke kivonását kell elszámolni és előírni kötelezettségként a kérdésben leírtak szerint. Ha a 2,5 milliós jegyzett tőke a tulajdonosnak az szja tv. szabályai szerint adózott befektetése volt (mert pl. 3 millió Ft-tal alapította a kft.-t), akkor a kifizetéshez kapcsolódóan nem keletkezik olyan jövedelem, amit adózni kellene. Külföldi magánszemély tulajdonos által adott devizaalapú kölcsön Tiltja-e valami, hogy egy kft. részére a külföldi magánszemély-tulajdonos devizaalapú tagi hitelt adjon? A tagi hitel a cég számlájára napi árfolyamon átszámított forintban érkezik, csak a szerződésből derül ki a deviza összege. Amennyiben lehetséges a fenti konstrukció, az alábbi kérdések merülnek fel: Év végi értékeléskor ezt a hitelt kell-e átértékelni a devizás tételek átértékeléséhez hasonlóan? Az árfolyam-különbözet miatt a kft.-nél jelentkezik-e társasági adóalapot korrigáló tétel? Nincs olyan tiltó jogszabályi rendelkezés, amely szerint társaságnak ne lehetne akár devizás, akár devizaalapú forintos kölcsönt nyújtani, így a kft. részére a külföldi magánszemély-tulajdonos devizaalapú forint tagi kölcsönt adhat. A számviteli törvény 60. -a (7) bekezdésének előírása szerint a devizaalapú követelések és kötelezettségek mérlegforduló-napi értékelésénél a devizás tételek év végi értékelésére vonatkozó szabályt alkalmazni kell, így a mérlegforduló-napi devizaöszszeg alapján a tagi kölcsönt át kell értékelni. Ennek a kötelezettségnek az év végi átértékelésből adódó eredményhatása akár nyereség, akár veszteség a társasági adóalap része, fő szabály szerint nincs társaságiadóalap-korrekció. Egy egyedi adóalap-korrekciót nevesít csak a Tao. tv. 7. -a (1) bekezdésének dzs) a) alpontja. E szerint, ha a tagi kölcsönt hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni erre vonatkozóan a kérdésben nincs információ, és a kötelezettség év végi átértékeléséből nyereség származik, ezzel a nyereséggel saját döntés alapján lehet a társasági adóalapot csökkenteni. Kapott támogatás elszámolása A társaság könyveiben jelenleg kötelezettségként vannak elszámolva olyan korábban kapott támogatások, amelyek feltételhez kötöttek, és a feltételek teljesítésének megfigyelési határideje még nem járt le. Tudomásunk szerint ezeket a kötelezettségeket el kellett volna számolni rendkívüli bevételként, majd időbelileg elhatárolni, mivel eszközhöz kapcsolódik. Helyes-e az a javítás, hogy most kivezetjük a kötelezettséget tárgyévi rendkívüli bevételbe, és a még értékcsökkenésként le nem írt arányos összeget halasztott bevételként elhatároljuk? A kérdésben szereplő fejlesztési támogatást csak és kizárólag akkor lehet kötelezettségként kimutatni, hogyha azt előlegként folyósították. A kapott támogatást azért, mert feltételhez kötötten folyósították, és a feltételek teljesítésének megfigyelési határideje még nem járt le, attól még nem lehet kötelezettségként kimutatni, azt rendkívüli bevételként befolyáskor el kellett volna szá- 9

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből

Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből Összefoglaló feladat a Saját tőke témakörből A VÁGJUNK BELE Rt-t 2004-ben alapították. A társaság alaptőkéje 100.000.000 Ft, amelynek 60 %-a apport, 40 %-a pénzbeli hozzájárulás. Az apport megoszlása:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

MOHL. Mohl Gergely. Saját tőke. (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Saját tőke (TK 321.-360.o.) 2009. február 10.-11. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még (-) III.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III.

SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. SZIGORLATI MINTAPÉLDA III. 1. feladat 2005-ben az ALFA Kft egyik tulajdonosa (az OMEGA Bt, amely 9.000.000 Ft-os értéken mutatja ki befektetését a könyveiben) kilép a Kft-ből. Ennek rendezése tőkekivonással

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben