Gazdálkodási ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási ismeretek"

Átírás

1 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő pénzügyi, pszichikai és szociális kockázatot, és megkapja az ennek következtében létrejövő pénzbeli és személyes megelégedettséget nyújtó jutalmakat." (Robert Hisrich) Fogalmazhatunk egyszerűbben is: A vállalkozás közvetlen gazdasági tevékenység végzésére, illetve anyagi haszonszerzés céljára, a vállalkozó által létrehozott szervezet. A vállalkozó az a személy, aki üzleti tevékenységet kezd vagy folytat, különösen olyan tevékenységet, amelynek pénzügyi kockázata van. A vállalkozási formák jellemzői: Az üzleti vállalkozás lényege az önálló tőke- és munkabefektetés, amellyel az adott piaci verseny keretei között a befektető kockázatot is vállal saját gazdasági haszon reményében. A vállalkozásokat két nagy csoportra oszthatjuk: egyéni vállalkozások társas vállalkozások Az egyéni vállalkozás: Egyéni tulajdonú vállalkozás, amely az alapító tulajdonos birtokában van. Magánvállalkozás a belföldi természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége. Az egyéni vállalkozás előnyei: könnyű létesíteni: csak bejelentési kötelezettséggel jár, kis költséggel is lehet alapítani, sokfajta tevékenységet végezhet a vállalkozó (alig van kivétel, például bankot nem alapíthat), gyorsak a döntések, mert a vállalkozó csak magára számíthat, a nyereség egyedül az övé. Az egyéni vállalkozás hátrányai: korlátlan felelősség: ha az üzlet megbukik, a tulajdonos személyesen felel tartozásaiért, sokirányú szakértelmet igényel,

2 2 a felelősséget nem lehet megosztani, nincs megfelelő kontroll, a vállalkozó csak magára számíthat, csak személyes munkavégzésen alapul, a veszteséget egyedül kell viselnie a vállalkozónak. Gazdasági társaságok: Betéti társaság (bt.): o a tagok közös gazdasági tevékenységet folytatnak, o legalább egy beltag és egy kültag alapíthatja, o a beltag korlátlanul és egyetemlegesen felel a bt. kötelezettségeiért, személyes munkavégzésre köteles, o kültag csak a vagyoni betétje mértékéig felelős a társaság kötelezettségeiért, a bt. üzletvezetésére nem o jogosult, nem képviselheti a társaságot, o a bt. megszűnik, ha valamennyi beltag kiválik, o ha a kültag válik ki, a beltagok tovább működtethetik a társaságot kkt.-ként. o Ha a törvény másként nem rendelkezik, akkor a kkt. szabályai érvényesek rá. Korlátolt felelősségű társaság (kft.): o kis és nagy taglétszámú egyaránt lehet (1-30 főig célszerű alapítani), o előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, o a törzstőke nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint, o a tag felelőssége csak a törzsbetétjére korlátozódik, o a társaság kötelezettségeiért a tag nem felel, o legfőbb szerve a taggyűlés. 1. Vállalkozás indítása: Amennyiben azt fontolgatjuk, hogy kellő szakmai tudásunkat, tapasztalatunkat egy vállakozás indításával kamatoztatjuk célszerű mindent alaposan átgondolni. Ha a vállalkozások terén nem rendelkezünk megalapozott tudással ajánlott szakemberhez fordulni, rendkívül fontos egy jó és megbízható könyvelő keresése, aki a kezdő lépések megtételében segítségünkre lehet. Fontos, hogy mielőtt a megtakarításainkat, vagy a vállalkozás indításához szükséges tőkénket beinvesztáljuk és fejest ugrunk, a tevékenységbe előzetes kalkulációt készítünk, illetve konzultálunk megfelelő szakemberrel, aki egy üzleti terv elkészítésében segítségünkre lehet.

3 3 A megfelelő üzleti terv elkészítése csak akkor lehetséges, ha jól ismerjük a piacot, ahol el szeretnénk indulni, ha tisztában vagyunk a saját tudásunkkal, a rendelkezésre álló anyagi és humán erőforrásainkkal. A vállalkozás indításának ütemezése, mikor érdemes belevágni? A mai kockázatokkal átitatott világunkban, amikor gyakran a foglalkoztatónk jóvoltából egyik pillanatról a másikra elveszíthetjük a megélhetésünket egyre többen gondolják úgy, hogy függetlenítik magukat és vagy a főállásuk kiegészítéseként, vagy teljes egészében a saját lábukra állnak. Egyre több az ún. kényszervállalkozó, aki gyakran a végkielégítését használva tőkeként vág bele egy vállalkozásba nem átgondolva kellően a lehetséges kockázatokat. Ahhoz, hogy a vállalkozásunkat elindítsuk a könyvelő mellett célszerű jogi képviselőhöz is fordulni, aki segít a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásában és az ahhoz kapcsolódó adózás (ld. később) kiválasztásában. Egyéni vállalkozás indítása: Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele a tevékenység bejelentése, de manapság már nem szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása. Ennek kiváltása ugyanis további költségekkel járna. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése személyes megjelenés esetén az ország bármely okmányirodájában kezdeményezhető, meghatalmazotti eljárásra azonban nincs lehetőség. Az elektronikus úton történő ügyintézéshez saját ügyfélkapu szükséges. Ezek után minél előbb regisztrálnunk kell az adóhivatalban majd az Önkormányzatnál az Iparűzési adókötelezettség miatt. Ennek elmulasztása ugyanis birsággal jár. Amennyiben az egyéni vállalkozást a főállás mellett végzi valaki akkor nem merül fel járulékfizetési kötelezettsége addig, amíg vállalkozói kivétet nem vesz ki illetve a bevétele nem haladja meg a költségeit. AZ utóbbi években ismét be kell jelentkeznünk a Kereskedelmi és Iparkamaránál is, ahol egy éves 5000 Ft-os kötelező regisztrációs illetéket kell lerónunk. A Kisadózók Tételes adója - a KATA A KATA választására jogosultak köre Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag magánszemély taggal rendelkező kkt.

4 4 kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt. minősül, amely (aki) legalább egy magánszemélyt kisadózóként bejelent. A kisadózónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vállalkozását főállásban, vagy mellékállásban végzi Az adó mértéke és megfizetésének határideje A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50 ezer, a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig (bevallási kötelezettség nincs). Főállású kisadózónak az a kisadózó minősül, aki: a) a tárgyhóban nem áll folyamatosan legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban, valamint b) nem minősül a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek, továbbá aki nem minősül a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak. Ha tehát kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke 50 ezer forint. Ha az adózó a naptári év egészében kisadózó vállalkozásnak minősül, a naptári évben elért bevételének a 6 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót fizet. A százalékos mértékű adót bevallani és megfizetni az adóévet követő év február 25-ig illetve az adóalanyiság megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30. napig kell. A kisadózó vállalkozások tételes adója által kiváltott közterhek A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az alábbi közterhekkel kapcsolatos adókötelezettségek alól: a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó, b) társasági adó, c) a személyi jövedelemadó, járulékok és a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás, d) szociális hozzájárulási adó és a 10, illetve 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás. Egyéni vagy társas vállalkozás? A kisvállalkozások jelentős része általában Kft, vagy Bt formájában alakul meg. A közös ezekben, hogy mindkettőhöz szükséges egy ügyvéd által készített alapító okirat és aláírás minta, ill. a közjegyző előtt hitelesített aláírási címpéldány. Utóbbihoz magunkkal kell vinni a bírósági végzést, valamint a létesítő dokumentumot (Alapító okiratot) a közjegyzőhöz. Ezek után a kötelezettségeink hasonlóak a már fentebb leírtakkal a NAV Önkormányzat és a kötelező kamarai regisztrációt illetően.

5 5 Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása A Kft. olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely meghatározott nagyságú ill. összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) indul és amelyben a társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben is rögzített saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A Társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért a tagokat nem terheli felelősség, azonban a Kft ügyvezetője korlátlan módon egész vagyonával felel tartozásaiért a hitelezőknek szándékos kár okozás esetén. A Kft inkább személy egyesülés jellegű társaság, részvényt vagy kötvényt nem bocsát ki. A Kft alapításához szükséges törzstőke minimálisan Ft, amelynek minimum 30%-nak, de legalább Ft.- nak készpénzből kell állnia, a maradék azonban lehet akár apport is. A készpénzes alakulás esetében a törzstőke felét alapításkor, a másik felét pedig 1 éven belül kell befizetni. Apporttal történő alakulás esetén a teljes készpénzes állományt be kell fizetni a cég indításakor. Fontos megjegyezni, hogy egy tag törzsbetéte nem lehet kevesebb Ft-nál. A Kft alapítása esetén a várható ügyvédi munkadíj mértéke Ft. Betéti társaság (Bt.) alapítása: A Bt. alapításához legalább két ember szükséges egy beltag, akinek a felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett költségekért korlátlan és egy kültag, aki csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, míg a társaság egyéb kötelezettségiért nem felel. A Bt rendelkezik jogi személyiséggel, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Mind a kül,- és a beltag rendelkezik szavazati joggal a tagok gyűlésén részesedik a nyereségből, ill. a veszteségből. Üzletvezetésre csak a beltag(ok) jogosultak, nélkülük a Bt. nem működhet. A Beltag tehát a teljes vagyonát teszi kockára a gazdasági társaságnak ebben a formájában. Emiatt többnyire ő(k) hozzák a határozatokat ugyanakkor a társaság rendes tevékenységébe nem tartozó ügyekben a kültagok is szavazhatnak. Törzstőke minimum nincs meghatározva, valamint az sem, hogy ennek mekkora hányadának kell készpénznek lennie, de az ügyvezetést csak a beltag láthatja el. A fenti ismertető alapján mindenkinek magának kell levonni a következtetést, hogy egyéni vállalkozásba kezd, vagy céget alapít. Az előbbi estében természetesen lehetséges a vállalkozást átmenetileg szüneteltetni. A társas vállalkozások esetében lényegesen több költséggel jár a cég alapítása, viszont a cég presztízse lényegesen magasabb egy Kft estében, mint egy egyéni vállalkozásnál, vagy Bt.-nél. A Kft. esetén az anyagi felelősség nem korlátlan, így valamivel biztonságosabb, mint a Bt. (Bár az ügyvezető esetén ez nem egyértelmű). Az adózás választása előtt mindenképpen konzultáljunk a könyvelőnkkel, hiszen ez a

6 6 vállalkozásunk sikerére is kihat a jövőben, ez különösen induló ún. start-up vállalkozások esetén igaz. Ha tisztában vagyunk az elkészített üzleti terv alapján a várható bevételünkkel egy Bt. esetén még a KATA is szóba jöhet, bár 6 millió Ft árbevétel felett ezt már nem ajánljuk. A Kft.-k esetében ez már nem opció. A vállalkozások gyakran igyekeznek pályázati úton kiegészíteni bevételeiket illetve eszközökre, működésre, bérre pályázni, Ezek a pályázatok általában cégekre vannak szabva, egyéni vállalkozók csak nagyon szűk keretek között tudnak pályázni jellemzően csak kezdő vállalkozókat igyekeznek ezekkel a konstrukciókkal segíteni. A vállalkozások esetében többnyire nagyon fontos a köztartozás mentesség és a megfelelő árbevétel a pályázati kritériumoknak való megfelelésben. 2. Az adózásról általában: Az adó fogalma: kötelező jellegű pénzbeli hozzájárulás az államháztartás költségeihez. Egy adott országban adóztatni az állam jogosult. Magyarországon adót szedni csak törvényi felhatalmazás alapján lehet. Adóztató: aki adót szedni jogosult. Hazánkban csak az állam és az önkormányzatok minősülnek adóztatónak. Az adó alanya (az adózó): az adófizetésre kötelezett természetes személy, gazdasági társaság és minden olyan szervezet, amelyre az adóról szóló törvény adókötelezettséget állapít meg. Adókötelezettség: tartalmazza az adózó valamennyi, jogszabályban előírt feladatát. Így: o bejelentési kötelezettség, o nyilvántartási kötelezettség, o bizonylatolási, bizonylat megőrzési kötelezettség, o adóbevallási kötelezettség, o adatszolgáltatási kötelezettség Adófajták: Általános forgalmi adó (áfa): Az áfa a végső felhasználót, a fogyasztót terheli. Az adó a termék vagy szolgáltatás árában benne van, tehát az eladási árral az áfát is megfizettetik. Az áfa jellemzői: o általános, mert kiterjed minden értékesítésre, szolgáltatásra, o forgalmi, mert a termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódik, o nettó típusú, mert minden termékben csak egyszer kell megfizetni,

7 7 o fogyasztói adó, mert a felhasználót terheli, pedig a forgalmazók fizetik be. Az általános forgalmi adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka. Jelenleg 2012 óta az ÁFA mértéke 27%-os. Speciális eset az árrés utáni adózás. Utazásszervező társaság árrés adózás hatálya alá tartozó utazásszervezési szolgáltatást nyújt. Személyi jövedelemadó A személyi jövedelemadót minden olyan természetes személy (magánszemély) köteles fizetni; aki személyes jövedelmet szerez: A magánszemély, minden jövedelme adóköteles; Társasági adó Az állam az egyes vállalkozási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek jövedelmének egy részét elvonja, ebből szerezve költségvetési bevételeket a közfeladatok ellátásához. Társasági adót jellemzően a nagyobb vállalkozások, például a kft.-k, rt.-k fizetnek. Helyi adók: Helyi adóknak nevezzük azokat az adókat, amelyeket a helyi önkormányzat az illetékességi területén szedhet. A helyi adók jellemző fajtái: Vagyoni típusú adók: o építményadó: az önkormányzat területén lévő lakás és nem lakás célját szolgáló építmény használata után fizetendő adó, o telekadó: beépítetlen belterületi földekre vethető ki. Kommunális jellegű adók: o a településen az infrastruktúra fejlesztésére és a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok finanszírozására használják fel, vállalkozások kommunális adója: a települési gazdasági vállalkozások fizetik, magánszemélyek kommunális adója: magánszemélyek fizetik, o idegenforgalmi adó: a településen tartózkodó üdülők fizetik, o helyi iparűzési adó: a települési egyéni és társas vállalkozások fizetik. 3. Az üzleti terv A vállalkozás indításához célszerű üzleti tervet készíteni. A siker esélyei nagymértékben megnőnek egy alapos, jól kidolgozott üzleti tervvel. A vállalkozás megindítása után is időről időre újat kell készíteni. Szükség lesz rá a rövid távú tervezésben, a konkrét cselekvési program meghatározásához és a hosszú távú célok kitűzéséhez is. Hitelkérelem esetén a bankok is kérnek üzleti tervet, ezért jó, ha az indulás előtti üzleti terv úgy készül el, hogy a következők megírásánál lehessen arra alapozni.

8 8 Az üzleti terv tagolása: 1. A makrogazdasági iparág- és konkurenciaelemzés: Magában foglalja a gazdaság általános trendjeit, kilátásait, az iparág elemzését, előrejelzéseket (KSH-adatok, szaksajtó), a versenytársak elemzését, a piac meghatározását, behatárolását. 2. A vállalkozás leírása: A vállalkozás jellegének, az üzleti ötleteinek, termékeinek, szolgáltatásainak leírását, a vállalkozók (a csapat) bemutatását, a cég szakmai hátterét, a vállalkozás méretét, az iroda és az alkalmazottak bemutatását tartalmazza. 3. A termelési, szolgáltatási terv: A termelési, szolgáltatási folyamat leírását (ez fejezetrész kifejezetten szakembereknek szól), a telephelyek bemutatását, a gépek, berendezése, felszerelések ismertetését, az alvállalkozók, beszállítók bemutatását taglalja ez a fejezet. 4. A marketingterv: A marketing-mix (4P-4M) felvázolását, az ár, a termék, az eladás ösztönzése (reklám), a forgalmazás előrejelzéseit, az ellenőrzés és korrekció lehetőségeit tartalmazza. 5. A szervezeti terv: a tulajdonformát, a tulajdonostársakat, fő részvényeseket, befektetőket, az általános szervezeti terv leírását: a vezetők és beosztottak hierarchiáját, hatásköreit, a döntési jogköröket, a vezetői munkakörbe tervezettek rövid életrajzát, szakmai hátterét, a tervezett szervezeti átalakításokat, létszámleépítési, vagy -bővítési tervet foglalja magában 6. Kockázatbecslés: o a vállalkozás gyenge pontjainak értékelése, o a bevezetendő technológia, o a váratlan eseményekre való felkészülés módjai. 7. A pénzügyi terv: A pénzügyi terv rövidem megfogalmazva nem más, mint a fizetőképesség, a likviditás bizonyítása. A pénzügyi terv a vállalkozás pénzügyi stratégiáját tartalmazza. Képet ad arról, hogy a vállalkozáshoz mikor, mennyi pénz érkezik be, a pénzt mire fordítják, mennyi szabadon elkölthető forrás keletkezik, milyen a vállalkozás pénzügyi helyzete. Fontos része a készpénzáramlás a cash-flow (vállalkozás adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak egybevetése, különbsége.) A vállalkozás a cash flow alapján rendeltetésszerűen

9 9 törlesztheti adósságait, osztalékot fizethet, tartalékot képezhet, finanszírozhatja fejlesztéseit, és növelheti forgótőkéjét. Rendkívül fontos a fedezeti pont számítás! Fedezeti pont: az a pont, ahol az eladásokból származó bevétel pontosan megegyezik az állandó és változó költségek összegével. A fedezeti pont tervezése a vállalkozások szempontjából jelentős, mivel ebből derülhet ki, hogy a tevékenység mikor ér el először nyereséget. Más megfogalmazásban az árbevételnek az a mennyisége, amely mellett a vállalkozás még nem termel nyereséget, de már nem is veszteséges. A fedezeti pont megmutatja, hogy a teljes bevétel mekkora eladott mennyiségnél fedezi az összes (állandó és változó) költséget. A pénzügyi terv részei: o a kiinduló és a tervezett mérleg, o a nyereség-, és veszteségszámítás, o készpénzforgalom-elemzés (cash-flow), o a fedezeti pont elemzés, o a meglévő és szükséges források. 4. Függelékek, mellékletek: o alapító okirat, o előszerződések, árajánlatok, o üzleti, kapcsolati levelek és dokumentumok, o önéletrajzok, o prospektusok, képek, propagandaanyagok. 4. A vállalat eredményességének mérése pénzügyi mutatók, ismeretek: Nagyon fontos a vállalkozás működtetésének során a folyamatos monitoring, a vállalkozónak tudatában kell lennie a vállalkozásának helyzetével, profitabilitásával. Az eredmény kimutatásból számos pénzügyi mutatót tudunk számolni, amely képet ad a vállalkozás helyzetéről. A mutatókat az elemzés szempontja szerint csoportosítva, megkülönböztetünk: jövedelmezőségi mutatókat likviditási mutatókat tőkeáttételi mutatókat piaci mutatókat. I. A jövedelmezőségi mutatók:

10 10 A jövedelmezőségi mutatók segítségével választ kapunk arra, hogy egy időszak során a szóban forgó vállalat hogyan, milyen hatékonysággal használta eszközeit. Ezek a mutatók használata abban segít, hogy olyan kérdéseket tudjunk feltenni, amelyek a megválaszolásában segítenek. Eszközarányos árbevétel arra ad választ, hogy egy termelő szervezet, vállalat milyen mértékben használja ki eszközeit. Árbevétel Átlagos eszközállomány A mutató magas értéke azt mutatja, hogy a vállalat közel teljes kapacitással dolgozik, ahhoz, hogy termelését tovább növelje pótlólagos tőkebevonásra van szüksége. Azt is figyelembe kell venni, hogy az eszközök értéke egy időszak során változik, ezért alkalmazzuk az év eleji és év végi eszközök átlagát. Árbevétel arányos nyereség (Return on sales) a vállalat nettó nyereségét viszonyítja az árbevétel nagyságához. Nettó jövedelem Árbevétel Figyelembe kell vennünk azt, hogy a jövedelmezőség iparáganként változik, valamint függ attól, hogy az illető vállalat milyen versenykörnyezetben tevékenykedik. (Harrington, 1995) Azt is figyelembe kell venni, hogy a vállalat gazdasági ciklusok esetben hol helyezkedik el. Szükséges azon tényezők vizsgálata is, amelyek az befolyásolhatják az árbevétel arányos nyereséget. Forgótőke arányos árbevétel A forgótőkét könnyebb számolni, ugyanakkor módosítani is könnyebb, hogy jobban lássuk az értékesítési forgalomban bekövetkező átmeneti ingadozást. Árbevétel Átlagos eszközállomány Nettó haszonkulcs-ot akkor használjuk, amikor meg szeretnénk tudni, hogy árbevételünk mekkora része válik nyereségessé. EBIT- adófizetés Árbevétel

11 11 A nettó haszonkulcs adózás utáni eredményének és az értékesítés nettó árbevételének hányados számítása esetében figyelmen kívül hagyjuk a nyereségnek azt a részét, amelyet a vállalat a hitelezőknek fizet ki mint kamatot, ezért ez a mutató nem alkalmazható eltérő tőkeszerkezetű vállalatok esetében. II. Likviditási mutatók Hitel felvétele esetében vagy hitel nyújtáskor arra vagyunk kíváncsiak, hogy a vállalatnak lesze elég pénze, hogy a hitelt visszafizesse. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a likvid eszközök értéke gyorsan változik, ezért a mutatók elavulnak rövid idő alatt. Likviditási ráta Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek A magas érték azt mutatja, hogy a vállalat jóval nagyobb pénzügyi szabadsággal rendelkeznek, mint azok, amelyeknek a mutatója alacsonyabb. III. Tőkeáttételi mutatók A vállalatok gyakran vesznek fel hiteleket tevékenységük finanszírozására, a hitel felvétele esetén a részvényesek a hitelezők után jutnak pénzhez, a hitelfelvétel pénzügyi tőkeáttételt hoz létre. Ezért fontos, hogy a tőkeáttétel mértékét mérjük. Eladósodottsági mutató a hosszú lejáratú kölcsönök és a hosszú lejáratú források arányával mérik. IV. Piaci mutatók A tőzsdén befektető vállalatok, egyének, gyakran számolnak egy befektetési döntés előtt piaci arányszámokat a cég éves, féléves, negyedéves kimutatásaiból. Pénzügyi mutatószámok Vevők átfutási ideje = (Átlagos vevőállomány / Nettó árbevétel) *360 Azt mutatja, hogy az átlagos vevőállomány hány napi értékesítési árbevételnek felel meg. A mutató értékelésénél célszerű a szállítói állomány hasonló tartalmú mutatójával összehasonlítást végezni. Az előző évhez való viszonyítás viszont jelezheti a vállalkozás kintlévőségeinek növekedését, illetve csökkenését.

12 12 Szállítók átfutási ideje = (Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások)*360 A szállítónak történő tartozások nagyságrendjét jelzi napokban. A vevőállomány hasonló tartalmú mutatójával való összehasonlítás utalhat a cég fizetőképességének alakulására. Vevőállomány aránya a szállító-állományhoz = Vevők / Szállítók Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítóállomány finanszírozza. Az alacsony mutatóérték a ki nem egyenlített szállítói állomány magas mértékére utal, fizetési gondot jelez. Eladósodottság mértéke = Kötelezettségek / Saját tőke A vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Törekedni kell, hogy a mutató tartósan (jóval) 1 alatti értéket érjen el. Nettó eladósodottság = (Kötelezettségek - Követelések) / Saját tőke Azt mutatja, hogy a kintlévőségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás. Ez feltételezi, hogy a követelések pénzügyileg előbb realizálódnak, mint ahogy a kötelezettségeket teljesíteni kell. A mutató minél kisebb értéke a kedvező. Árbevétel-arányos jövedelmezőség = A jövedelmezőség mérésének egyik leggyakrabban használt mutatója, azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni. A mutató sok esetben szoros kapcsolatban van a vállalkozás vezetőinek érdekeltségi rendszerével. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROE). Eszközarányos jövedelmezőség = Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROA).

13 13 Eszközmegtérülési mutató = Adózott eredmény / Eszközök összesen A mutató megmutatja, hogy a tárgyévi adózott eredményből az eszközök mekkora hányada térül meg. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROI). A mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja. Átlagos fedezeti hányad = Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele Az adott vállalkozáson belül feltétlenül vizsgálandó mutató, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciája kedvező. A kedvező mértékű fedezeti hányad sajnos nem feltétlenül jár együtt a kedvező mértékű árbevétel-arányos jövedelmezőséggel (ennek oka a magas közvetett költségekben és esetleg az egyéb ráfordítások magas összegében keresendő). Tartósan befektetett eszközök aránya = Befektetett eszközök / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök. A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja. Tárgyi eszközök aránya = Tárgyi eszközök / Eszközök összesen Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök. 5. A vállalkozó munkajogi tudnivalói: A Munka Törvénykönyve (MT) rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a munkaviszonyokra, amelyek alapján Magyarországon végeznek munkát, valamint a magyar munkáltatók munkavállalói által külföldi kiküldetésben végzett munkára is. Ez a törvény vonatkozik a vállalkozásokra és gazdasági társaságokra is, mint munkáltatókra, azok alkalmazottjaira, mint munkavállalókra. Munkaviszony: a munkáltató és a munkavállaló munkaszerződésben rögzített, az MT által szabályozott megállapodása hozza létre. A munkaviszony a munkavégzésre irányul. Munkavállaló: minden személy, aki 16. életévét betöltötte, tankötelezettségét teljesítette, és munkaviszonyt létesített.

14 14 A vállalkozó, mint munkáltató: a vállalkozó akkor válik munkáltatóvá, ha alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, szakmunkástanulót foglalkoztat. Munkaviszony létesítése: a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. Munkaszerződés: két személy vagy szervezet közötti, írásban rögzített, megegyezésen alapuló, kölcsönösen vállalt jogok és kötelezettségek elismerését jelentő szerződés. Ebben szerepelnie kell a dolgozó személyi alap-, vagy teljesítménybérének, munkakörének és a munkavégzés helyének. A munkaszerződést írásban, a munkába állást követő 30 napon belül kézhez kell kapnia a dolgozónak. A fentiek valamelyike hiányában érvénytelen a munkaszerződés. A munkaviszony kezdetét a felek a munkaszerződésben meghatározzák, ennek hiányában a szerződést követő első munkanaptól kezdődik. A munkaviszony lehet határozott, legfeljebb 5 év időtartamú, vagy határozatlan idejű. Próbaidő: a munkaszerződésben kiköthető egy 30 napos, de legfeljebb 3 hónapos kölcsönös ismerkedési idő, az úgynevezett próbaidő. Ez idő alatt a munkáltató és a dolgozó is mérlegelheti a munkaviszony hosszabb távú fenntartásának előnyeit. A próbaidő alatt a felek mindennemű kötelezettség és indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntethetik a munkaviszonyt. A munkaviszony megszűnése Az MT a munkaszerződést megkötőkön kívülálló okok miatti eseteket sorolja ide: a munkavállaló halála, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, a meghatározott idő lejárta. A munkaviszony megszüntetése: a jogszabályok szerint a szerződő felek egyoldalú, vagy kölcsönös akaratnyilatkozatával történik. A megszüntetés történhet: A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, próbaidő alatti azonnali felmondással. A munkaviszony megszüntetését minden esetben írásban kell rögzíteni. Rendes felmondás: a rendes felmondás jogával élhet mind a munkavállaló, mind a munkáltató. Ebben az esetben a munkavállalónak felmondási időt kell ledolgoznia. A felmondási idő: az az időtartam, amelynek a felmondás közlése és a munkaviszony megszűnése között el kell telni. A végkielégítés: az a pénzösszeg, ami megilleti a munkavállalót a munkáltató rendes felmondása, vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén. Rendkívüli felmondás: a rendkívüli felmondás jogával élhet mind a munkavállaló, mind a munkáltató. A munkáltató felmondhat, ha a dolgozó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a közös munkát. Eljárás a munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén

15 15 A munkaviszony megszűnésekor az utolsó, munkában töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, és ki kell adni az előírt igazolásokat (például a munkaiszony időtartamáról, levonandó tartozásról, az igénybe vett betegszabadság időtartamáról). Munkadíj, munkabér: Munkadíj A munkavállalónak az elvégzett munkájáért munkabér jár. A munkabért időbérként (órabér, havibér), teljesítménybérként (gyártott, szolgáltatott egység/forint), vagy a kettő összekapcsolásával (alapbér + teljesítménybér) lehet megállapítani. Minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér összege, amelyet a mindenkori kormány rendeletben szabályoz. Bérpótlék jár: a munkaszerződés szerinti munkaidőn túli foglalkoztatásért, éjszakai munkavégzés esetére, a pihenő- vagy munkaszüneti napon végzett munkáért, vezetői megbízatásokra, idegen nyelv alkalmazott ismeretéért. A munkabér védelme: a dolgozónak járó munkabért havonta, utólag egy ízben kell elszámolni és kifizetni. Munkaidő és pihenőidő: A munkaidő napi 8 óra, ha a felek másként nem állapodnak meg (például kötetlen munkaidő). Egészségre különösen ártalmas munkahelyeken á jogszabály, vagy a kollektív szerződés eltérő munkaidőt állapíthat meg. A pihenőidő összetevői: munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap, munkaszüneti nap és a szabadság. A szabadság: hosszabb időtartamú pihenőidő, amelyre a dolgozót átlagkereset illeti meg. 6. Pályázatírás, projektmenedzsment a. A projekt fogalma: A projekt egyfajta törekvés, amely meghatározott idő és költségkereten belül adott cél elérésére irányul. A projekt valamilyen igény kielégítése céljából jön létre a szervezet céljaival összhangban. Egy projekt akkor fejeződik be, amikor a keretében kitűzött célokat elérték, vagy a rendelkezésre álló források kimerültek. Ahhoz, hogy egy projektötlet megvalósulhasson a következő kérdésekre kell választ adni: világos célok meghatározása (átfogó, rövidebb távú és konkrét) várható teljesítmények, következmények (output, eredmény, hatás) inputok, erőforrás (ember, idő, anyag, eszköz, természet, információ, tudás) tevékenységek, eljárások, szervezetek, szabályok, normák ütemezés, határidők

16 16 ráfordítások, költségek tőkeforrások, pénz végső kedvezményezettek menedzsment, életciklus. b. Pályázati ismeretek: A vállalkozások fennmaradásához, kellő szintű működéséhez, a piaci versenyben történő helytálláshoz ma már a fejlesztés elengedhetetlen. Ez viszont pénzügyi forrásokat igényel, amelyekkel általában egy induló vállalkozás csak korlátozott mértékben rendelkezik. (igaz ez gyakran a már működő kisvállalkozásokra is). A fejlesztések finanszírozásra a saját forrás mellett külső tőkebevonással (befektetői tőkével, kockázati tőkével), hitellel, lízinggel illetve pályázati támogatással valósulhat meg. Emiatt a vállalkozások egyre inkább rá vannak utalva a sikeres pályázati tevékenységre. Ehhez természetesen némi ismeretek szükségesek, a vállalkozók vagy saját maguk igyekeznek pályázni, vagy külső segítséget (erre szakosodott pályázatíró cégeket) bíznak meg a feladattal. A pályázat a pénzügyi források elosztásának sajátos formája. Általában valamely (a pályázatot kiíró szervezet által megfogalmazott) prioritáshoz kapcsolódik. Ez a prioritás többnyire fejlesztési célokat foglal magában, és mindazok számára nyújt pénzügyi forráslehetőséget, akik ezen fejlesztési célokat elfogadják, és saját résszel megtámogatva kívánnak bekapcsolódni a fejlesztésbe. A pályázati rendszer demokratikus, versenyszerű, és a források biztosításával valósítja meg a célkitűzéseket. Amit mi pályázatnak nevezünk az olyan forrásbázis, amelynek pénzügyi alapjából több pályázó is részesülhet. Hazai pályázati források: Két fő csoportra különíthetjük el őket. Az állami pályázatokat szakminisztériumok írják ki. Ezek tematikusan nem különböztethetők meg, mindegyik rendszerében találhatunk beruházási, eszközbeszerzési és humánerőforrás fejlesztési pályázatokat. A hazai pályázatok másik csoportja a területfejlesztéshez és az elmaradott térségek felzárkóztatásához kapcsolódik. Európai Uniós pályázati támogatások Az uniós támogatások fogadásának előzetes feltétele az ún. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése és az Európai Bizottság által történő jóváhagyása. Az NFT keretében megfogalmazott célok megvalósítására szolgáló intézkedések összehangolt rendszerét tartalmazzák az ún. Operatív programok. A pályázatok figyelése:

17 17 Az előzetes igényfelmérés alapján meghozott döntésünk a pályázat készítési célok meghatározásáról szólt. Ezután ki kell választanunk a megfelelő pályázatot. Nagy dilemma, hogy létezik-e egyáltalán a céljainknak megfelelő pályázati kiírás. Miképpen végezhetünk pályázatfigyelést? A leghatékonyabb természetesen az internetes nyomon követés, keresés. Fontos a pályáztató szervezetek adatbázisba gyűjtése és velük a kapcsolat kialakítása, hiszen így kellő időben juthatunk az információhoz, amely bizonyos esetben döntő lehet. Internetes pályázatkeresés: A legfontosabb hazai és nemzetközi internetes keresők: A megfelelő pályázat kiválasztása a pályázati kiírás alapos áttanulmányozásával történik. Előfordulhat, hogy a kiírás, a pályázat címe megfelelőnek tűnik, de az Ördög a részletekben bújik meg. Ehhez nagyon alaposan kell a kiírást, és a pályázati útmutatót átolvasni. A kiírás általában rövid, maximum néhány oldalas felhívás, amely főként a figyelemfelhívást célozza, és alapinformációt nyújt. Ilyen pl. a pályázat céljának, a pályázók körének, a pénzügyi feltételeknek a beadási határidőnek és módnak, vagy a helyének a megadása. Mindazok számára, akik részletesebben kívánnak a pályázati dokumentációval megismerkedni a pályázati útmutató szolgál segítségül, amely általában egy terjedelmesebb csomag, nem ritkán több tízoldalas lehet, és a pályázók egy részére riasztóan hat. Előnye viszont, hogy mindazokra a részletekre is kitér, amelynek pontos körülhatárolása nélkül a pályázat megírása nem lenne lehetséges. Az útmutató szerkezeti felépítése általában a következő: A pályázat célja (és célcsoportja) A pályázók köre (kik pályázhatnak, kik kerültek eleve kizárásra) Szükséges feltételek Pénzügyi feltételek (támogatás jellege, saját forrás mértéke, a természetbeni önrész mértéke, az elszámolható költségek mértéke, a projekt pénzügyi ütemezése A pályázati eljárási díj Beadási határidő A bírálat szempontjai Szerződési feltételek

18 18 A pályázat beadásának módja (példányszám, eredeti és másolati, elektronikus változat) A pályázat nyelve Kizáró okok Konzultációs lehetőség A pályázati források figyelése folyamatos tevékenység. gyakran olyan rövid beadási határidőket szabnak, amely esetén akár néhány napi késlekedés is lehetetlenné teszi a beadást. Ellenőrző kérdések: 1. Definiálja a vállalkozást! 2. Mik az egyéni vállalkozás előnyei? 3. Sorolja fel a Kft. Jellemzőit! 4. Mit kell tudni a vállalkozás indításáról? 5. Milyen adófajtákat ismer? 6. Milyen részekből áll az üzleti terv? 7. Mi a pénzügyi terv, mikor van rá szükség, és milyen részekből áll? 8. Milyen mutatószámokkal lehet a vállalat eredményességét mérni? Részletezze! 9. Soroljon fel 5 pénzügyi mutatószámot! 10. Mi a próbaidő? 11. Mi a rendkívüli felmondás? 12. A projekt fogalma definiálja! 13. Milyen pályázati figyelő portálokat ismer? Ajánlott irodalom: Üzleti ismeretek Dr. Katics Etelka A Falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései Szabó Bernadett Projektmenedzsment Egri Imre Vállalkozási tankönyv - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

19 19 ADÓ HVG Különszám A turizmus jogi szabályainak kézikönyve dr. Jenkei László A Munka Törvénykönyvének és a Polgári Törvénykönyvnek ide vonatkozó szabályai, évi LXXVI tv. Az általános forgalmi adóról évi CXVII tv. A személyi jövedelemadóról évi LXXXI tv. A társasági és osztalékadóról évi XLIII tv. Az egyszerűsített vállalkozói adóról évi C tv. A helyi adóról évi XCI tv. Az adózás rendszeréről

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben