A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI"

Átírás

1 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról

2 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A testületi munka főbb jellegzetességei...10 A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala...12 A Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal...13 A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság...14 Kapcsolat a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével...19 II. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megyepolitikai céljainak megvalósulása...20 Területfejlesztés...22 A II. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázataira való felkészülés...25 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kapcsolatrendszere...25 Nemzetközi kapcsolatok...34 Alapítványok működtetése, támogatása...42 III. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés megyepolitikája megvalósulásának főbb területei...44 Egészségügy...45 Szociális ellátás...47 Közoktatás 50 Gyermekvédelem...57 Kulturális, közgyűjteményi, közművelődési, művészeti és tudományos intézmények,...59 Megyei Könyvtár...60 Megyei Múzeumi Szervezet...62 Közművelődés...63 Kiemelkedő rendezvények...66 Sport IV. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés gazdálkodása és fejlesztése...70 Gazdálkodás...71 Bevételek alakulása...71 Kiadások alakulása...74 A Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal tevékenysége...78 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat beruházásai...84 A ciklus kezdetén folyamatban lévő beruházások bemutatása...84 A ciklus ideje alatt megvalósított beruházások...84 A megyei önkormányzat folyamatban lévő beruházásai...90 A megyei önkormányzat tervezett beruházásai...91 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodása...91 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenysége...93 Elnöki zárszó 94 Mellékletek A Bács-Kiskun megyei közgyűlés tagjai...95 A Bács-Kiskun megyei közgyűlés bizottsági tagjai...97 Bizottsági ülések és határozatok száma A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala szervezeti felépítése A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala állományának képzettségi mutatói A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat DARFT és MTT által támogatott pályázatai A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok részére nyújtott támogatások között

3 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által támogatott más alapítványok részére nyújtott összegek között Ellátotti férőhelyek alakulása az elmúlt négy évben intézményenként és ellátási típusonként: Az oktatási intézmények főbb adatai Bursa Hungarica pályázat Bács-Kiskun Megyei eredményei Gyermekvédelmi intézmények Többcélú intézmények A Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai Sporteredmények A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés évek közötti bevételei A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés évek közötti kiadásai A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat megyei fenntartású intézményei finanszírozása Kimutatás a megyei intézmények feladatmutató után kapott normatív állami hozzájárulása, és az intézményfinanszírozás alakulásáról Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal tevékenységét jellemző főbb adatok Összesítés a helyszíni szemlék érték-megállapításáról Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat beruházásai között ágazati bontásban Az önkormányzat vagyonának átruházásból származó változása augusztus 30-ig Kimutatás a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedése, értékpapír-állománya..126 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat közgyűjteményei tudományos kiadványai A Közgyűlés Hivatalának és az elnöki irodának ügyiratforgalma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményei A megye érdekében végzett tevékenységért a ciklus során kitüntettek A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményei által benyújtott pályázatok eredményei A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kórházának adatai között

4

5 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Lenn az Alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadul sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom. k Üdvözlő szavak Petőfi Sándor Tisztelt Megyei Közgyűlés! Kedves Munkatársaim! Járjuk be mi is gondolatban az Alföld szívünknek ismerős táját! Ne csak a mérlegelő, értékelő józanság vezessen bennünket, hanem az az elfogult szeretet, amelyet szülőföldje, otthona iránt érez az ember. Számunkra az otthont, a szűkebb hazát Bács-Kiskun megye jelenti, ahol élnünk, dolgoznunk adatott. Az ország legnagyobb megyéjéhez épp olyan lokálpatrióta érzelmekkel kötődünk, mint a lakóhelyünkhöz - a városunkhoz, vagy a községünkhöz. Szeretnénk, ha mindenki a mi elfogult és szerető figyelmünkkel tekintene a Duna-Tisza közére! Mindnyájunkban ott munkál a jobbítás vágya, és az a szándék vezérel bennünket, hogy cselekedeteinkkel előmozdítsuk szűkebb pátriánk előbbre haladását, jövőjét. Igazat kell adnunk Kányádi Sándor költőnek abban, hogy olyan ez a megye, mint egy templom, amelynek boltozatja az ég kékje, tartóoszlopai pedig a nemzeti emlékezet, és a nemzeti önbecsülés. Ez a vidék az egész Alföld táji esszenciája írja megyénkről Dr. Csatári Bálint településkutató. Valóban, a Kiskunság, a Duna-melléke, és a Bácska egyaránt önálló, egyedi arculattal bíró térség, amelynek a történelem egymást váltó évszázadaiban sajátos módon alakult, formálódott társadalma, gazdasága, és településeinek szerkezete. Az egyes tájegységek elkülönülnek ugyan egymástól, markánsan megkülönböztethetők, mégis egymást kiegészítve, kiteljesítve együttesen alkotják Bács-Kiskunt. Ha ezek a különleges adottságok összetalálkoznak a természet tudatos szeretetével, és gondozásával, az itt élő emberek szolgálatával, akkor a jövő számára is fennmaradhat ez a vidék, ahol a gazdagon termőföld, a sík folyó-menti rétek, füves puszták, vagy a kanyargó folyó-menti erdők jelentik azt a szépséget, amelyet ma megyénk kínál. Bács-Kiskun ma a kiugróan sikeres, rohamosan fejlődő falvak, városok, és a változó körülményekhez hol kevésbé, hol jobban alkalmazkodó alföldi tanyák megyéje. Fény és árnyék egyszerre jellemzi ezt a Duna-Tisza ölelte tájat, ahol egyes térségek komoly fejlődést éltek át az utóbbi években, mások viszont - főként a megye déli részén - tartós hátrányokkal küszködnek. Bács-Kiskun megye az itt élő emberek számára a gyarapodás, boldogulás lehetőségét is kínálja. Az ország legnagyobb megyéje épül, gazdagodik. Az itt élők - miközben az elmúlt évek során megőrizték, megszépítették középületeiket, műemlékeiket, és művészeti értékeiket, számos új értéket is létrehoztak. Bács-Kiskun ebben a ciklusban is fejlődött. Új utak vezetnek át rajta, új, megújuló, vagy éppen épülő hidak ívelik át a nagy folyót, a Dunát. Ipari, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények épültek. A megye lakosságának jólétét, egészségét, szociális biztonságát, tudását, szakértelmét, kultúráját gyarapító középületekkel gazdagodtunk, bővült a közszolgáltatás, a városok, falvak komfortosabbá és szebbé váltak. Elődeink, és a saját eredményeinkre támaszkodva építkeztünk. Ezt az építkezést követhetjük nyomon a következő oldalakon, amelyek számot adnak az elmúlt négy esztendő megvalósult terveiről, és arról a munkáról, amelyet a megye lakosságát szolgálva végeztünk. Aki mérlegre teszi a munkánkat, kérem, ne feledje, hogy a megye hatásköre ma jóval szűkebb mint korábban volt. 7

6 Csak az a közigazgatás tudja betölteni hivatását, amelyben megvan a megújulási készség. Magyary Zoltán I. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS TESTÜLETI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 8

7 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Magyarországon a választópolgárok közösségét közvetlenül illeti meg a helyi önkormányzás joga, melyet közvetlen demokrácia (népi kezdeményezés, népszavazás) és közvetett demokrácia (képviselőtestület) formájában gyakorol. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 28-án jóváhagyta a évekre szóló munkaprogramját, amelyben rögzítette települési, térségi, nemzetközi partnerkapcsolati stratégiáját, meghatározta a megyepolitika főbb területeit - szem előtt tartva az önkormányzati törvényben, az ágazati jogszabályokban, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában vállalt kötelezettségeit. Munkaprogramjában hitet tett amellett, hogy a jogszabályokban kötelezően előírt feladatain túli teljesítményével gyarapítja vagyonát, működteti és fejleszti intézményhálózatát, beruházásokat valósít meg. A program felkészít az Európai Unióhoz való csatlakozásra, a megyei közgyűlésre háruló, - elsősorban sikeres kommunikációs stratégiával kapcsolatos - feladatok végrehajtására. A testület részletesen áttekintette megyepolitikájának főbb területeit, úgymint: közoktatás, és a közoktatási intézmények fejlesztése, sport, kultúra-művészet, gyermekvédelmi szakellátás, egészségügy, szociális ágazat, beruházási koncepció, vagyongazdálkodás, nemzetközi kapcsolatok, az EU integráció előkészítése. A megyei önkormányzat a ciklus során sikeresen teljesítette kötelező, valamint önként vállalt feladatait. Ülésezik a megyei közgyűlés 9

8 A testületi munka főbb jellegzetességei A évi önkormányzati választások eredményeként október 31-én alakult meg a 46 tagú megyei közgyűlés. Az új közgyűlésben a mandátumok párt szerinti megoszlása a következő: A közgyűlés megválasztotta elnökét dr. Balogh Lászlót, alelnökeit, Szabó Károlyt és Alföldi Albertet. Megalakította bizottsági szervezetét és megválasztotta bizottságai tagjait. A közgyűlés tagjairól szóló adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, fő- és aljegyzője az alábbi fontos közéleti tisztségeket tölti be: Dr. Balogh László: A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, parlamenti képviselő Az Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztései Bizottságának tagja A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke A Fejlesztéspolitikai Tanács tagja A Duna-menti Régiók Munkaközösségének soros elnöke Tagja volt a Miniszterelnök Önkormányzati Tanácsadó Testületének Tagja volt a az Európai Unió Régiók Bizottságának Alföldi Albert: Szabó Károly: A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, parlamenti képviselő A Miniszterelnök személyes meghatalmazottja a határon túli magyarok ügyében Tagja volt a Miniszterelnök Társadalompolitikai Tanácsadó Testületének A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke Megyei Érdekegyeztető Tanács elnöke Megyei Munkaügyi Tanács Tagja Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság tagja Dr. Ferenczi István A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat főjegyzője Főjegyzői Kollégium elnöke Dr. Szigeti László A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat aljegyzője A Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal vezetője 10

9 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI A közgyűlés üléseinek és határozatainak száma Év Ülések száma Határozatok Száma Rendeletek Száma napjainkig A megyei közgyűlésnek egyetlen ülése sem maradt el határozatképtelenség miatt, a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal törvénysértő döntés miatt a ciklus alatt törvényességi észrevételt nem tett. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság tanácsnoka: András István Pénzügyi Bizottság tanácsnoka: Ficsór József Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottság tanácsnoka: Balogh József Egészségügyi és Szociális Bizottság tanácsnoka: dr. Molnár Gábor Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság tanácsnoka: Bella Lászó Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság tanácsnoka: Széll Péter Gyermek- és Ifjúságvédelmi, Sport- és Ifjúságpolitikai Bizottság tanácsnoka: Alter Róbert Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tanácsnoka: Endre Sándor Foglalkoztatáspolitikai Bizottság tanácsnoka: Nagy Ferenc Intézményellenőrzési Bizottság tanácsnoka: Fliszár Károly Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága tanácsnoka: Farkas Gergely Kommunikációs kapcsolatok ellátását felügyelő tanácsnok: Schindler János Településekkel és kistérségekkel való kapcsolattartást felügyelő tanácsnok: Török Gusztáv Andor Szilikátipari tanszék megyeszékhelyre történő telepítését, valamint a bajai Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézmény és a waiblingeni speciális szakképzési intézmény együttműködését felügyelő tanácsnok: Karsai Péter A közgyűlés bizottságai összetételét a 2. számú melléklet, üléseinek és munkájának adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 11

10 A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala A megyei testületek és tisztségviselők munkáját a megyei önkormányzati hivatal segíti. Feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. A hivatal vezetője a megyei főjegyző. Dr. Ferenczi István munkateljesítményét minden évben egyhangú szavazással ismerte el a testület. A közgyűlés 2004-ben állapította meg a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala alapító okiratát. Meghatározta a hivatal tevékenységének főbb területeit, amely igazodik a megyei önkormányzat jogszabályban előírt feladataihoz. (A hivatal szervezeti felépítését a 4. számú melléklet mutatja be). A hivatal engedélyezett létszáma beleértve az illetékhivatalt is 2002-ben 189 fő volt, jelenleg 183 fő. Ez országos átlagban a középmezőnynek felel meg, holott a legnagyobb területű megyéről van szó, ezért jelentős az intézmények és az illetékügyek száma. A hivatal magas színvonalon látta el feladatát, így különösen a testületek munkájának segítését, ezt az is bizonyítja, hogy a ciklus ideje alatt a közgyűlés munkáját érintően a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal nem tett törvényességi észrevételt. A hivatal további meghatározó feladata a testületi döntések végrehajtása, az intézmények működésének biztosítása, azok ellenőrzése. (25. számú melléklet: A Közgyűlés Hivatalának ügyiratforgalma) Külön kell szólni a főjegyző hatáskörébe tartozó nem önkormányzati feladatok elvégzéséről. Irányításával a hivatal közreműködött a megye egész területét érintő évi országgyűlési képviselő és helyi önkormányzati képviselők választásában, a évi Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos országos népszavazásban, a évi Európai Unió parlamenti tagjainak megválasztásában, a szintén évi, az egészségügyi intézmények és kórházak állami tulajdonban maradásáról és a magyar állampolgárság kedvezményes megszerzésére kiírt országos népszavazással, és a évi parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatok irányításában, koordinálásában. Jelenleg is folynak a évi helyi önkormányzati képviselőválasztásokkal összefüggő munkálatok. 12

11 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Az oktatás területén a nem állami és nem önkormányzati oktatási intézmények nyilvántartásba vételét, működési engedélyüknek kiadását és az ehhez kapcsolódó törvényességi felügyeletet is a főjegyző látja el munkatársaival együtt. Az egyházak és az alapítványok, egyesületek fenntartásában 34 oktatási intézmény került nyilvántartásba, illetve kapott működési engedélyt. Ennek során igen jó kapcsolat alakult ki a fenntartókkal. Az illetékügyek hatáskörének címzettje szintén a főjegyző. E feladatát az illetékhivatalon keresztül látja el. Tekintettel arra, hogy a főjegyző egyben a Megyei Főjegyzők Kollégiumának elnöke is, a hivatal jelentősen segítette munkáját egyrészt szervezési kérdésekben, másrészt pedig a hatalmas terjedelmű jogszabály-tervezetek véleményezésében. Ahhoz, hogy a hivatal feladatait eredményesen tudja ellátni, szükség volt és van a dolgozók pozitív hozzáállására és magas szintű képesítésére. (A hivatal dolgozóinak végzettségére, szakképzettségére vonatkozó adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza). Számosan rendelkeznek nyelvvizsgával egynél több diplomával és szakirányú másoddiplomával. Annak a kiemelt munkának az elvégzéséhez, amely az európai uniós jogharmonizációval függött össze, nagy segítséget nyújtott, hogy négyen rendelkeznek európai jogi szakvizsgával. Emellett a pénzügy területén is többen szereztek európai uniós szakvégzettséget. A működéshez szükséges tárgyi és technikai feltételek jók, a közgyűlés mindig támogatta, hogy a legkorszerűbb infrastruktúra álljon rendelkezésre a hivatalon belül. A Bács-Kiskun Megyei Illetékhivatal Az Illetékhivatal január 1-jétől a Megyei Közgyűlés Hivatala belső szervezeti egységeként működik. Feladata a főjegyző hatáskörébe utalt illetékek kiszabása, beszedése, ellenőrzése, nyilvántartása, Bács- Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel. A hivatal vezetője március 1-től egyidejűleg megyei aljegyző, Dr. Szigeti László. A felújított illetékhivatal épülete karácsonyi díszkivilágításban 13

12 A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság A Megyei Védelmi Bizottság elnöke Dr. Balogh László. Bács-Kiskun megyében az elmúlt években számos, a megszokottnál nagyobb volumenű, szélesebb lakossági réteget érintő, és gyors beavatkozást igénylő esemény fordult elő. Árvíz-belvíz, rendkívüli időjárás Országunk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan szinte nem múlik el év, hogy a megyénket keleti, illetve nyugati oldalán határoló két nagy folyam, a Duna és Tisza valamelyikén ne kellene jelentős árvíztől tartani augusztusában a Dunán levonuló, az évszázad árvizeként emlegetett, de megyénkbe érve szerencsére megszelídülő áradással szemben eredményesen vette fel a küzdelmet a megyei védelmi bizottság. Jól szervezte a védekezést, pontosan koordinálta a szükséges honvédségi erők, technikai eszközök igénylését áprilisában ismét az évszázad árvizének induló dunai árhullám ellen védekeztünk. Ráadásul idén a dunai árvízzel majdnem egy időben a Tisza is áradni kezdett, amire több évtizede nem volt példa. A dunai árvíz inkább tartóssága miatt jelentett elsősorban veszélyt a víz mellett élőknek, mivel a megyénkben sehol sem haladta meg az eddig mért legnagyobb vízállást. A Tisza mentén élők után ismét rekordot döntő árvíz ellen védekeztek 2006 áprilisában, amely tartósság szempontjából is meghaladta dunai árhullámot. A megyei védelmi bizottság koordinálta a veszélyeztetett területek lakosságának védelme érdekében szükséges intézkedések végrehajtását a rendőrség, a katasztrófavédelem, az ÁNTSZ közreműködésével, valamint a honvédségi erők igénylését, és segítette a nyári gátakon védekező önkormányzatokat. A sikeres munka elismeréseként a Kormány által biztosított pénzügyi támogatásból május 18-án megrendeztük a Köszönet napját, melyen a védekezésben résztvevők közül 350-en vettek részt. Az ünnepségen Dr. Balogh László elnöki hatáskörében 12 fő részére adott át elismerést, a kormány pedig az elnök koordináló, szervező munkáját is elismerésben részesítette. Bács-Kiskun időjárása hazánk időjárásához viszonyítva a szélsőségesek közé tartozik. Sok esetben a szárazság ellen küzdünk, a homokhátság vízutánpótlási problémáinak megoldása jelent gondot, azután egyik napról a másikra már a belvízi védekezés okozza a legnagyobb problémát ben, de különösen elején a belvíz elleni védekezés feladatainak koordinálásában hárult nagy szerep a megyei védelmi bizottságra. A kormány által a megelőzésre fordítható, vissza nem térítendő támogatásból mintegy 80 millió forintot kapott a megye, amelyet elsősorban az önkormányzatok kezelésében lévő vízelvezető csatornák tisztítására lehetett felhasználni. Az összeg felhasználásának megtervezése, az elvégzett munkák ellenőrzése a megyei védelmi bizottság feladata volt. 14

13 VÉSZHELYZETBEN Az árvízi védekezés embert próbáló, emlékezetes pillanatai 15

14 A csapadékos időjárás következtében január 6.-tól kezdődően, összesen 25 település folytatott belvíz elleni védekezést I. illetve II. fokban. Egy település esetében Tiszakécske kerekdombi területein egy rövid időre a legmagasabb szintű III. fokú védekezésre került sor. A védekezés költsége az önkormányzatok részéről meghaladta a 100 millió Ft-ot, amelyet a vis maior eljárás szabályai szerint a Belügyminisztériumba terjesztettünk fel. Az önkormányzatok által igényelt összegek visszatérítése folyamatban van. A Bács-Kiskun megyében illetékességi területtel rendelkező 8 vízgazdálkodási társulatból 5 végzett valamilyen védekezési tevékenységet. A védekezés összköltsége a kormány által a megelőzés feladataira fordítható 31 millió forinton felül megközelítőleg 50 millió Ft volt. A megyei védelmi bizottság koordinálta januárjában és februárjában a rendkívüli havazás miatt a munkálatokat. A sikeresnek mondható munka eredményeképpen a megyében csak néhány helyen és csak időlegesen került sor útszakaszok lezárására (kivétel ez alól a Tolna megyei rendőrség kérésére lezárt dunaföldvári híd). Újjáépítés A kormány az állampolgárok kárenyhítése céljából a évi dunai, és a évi dunai és tiszai árvizek után megteremtette a lehetőségét a magántulajdonban esett károk enyhítésére, az újjáépítésre. Egyedül álló módon 2006-ban első ízben lehetett a belvíz okozta károk miatt kárenyhítésért folyamodni. A felméréssel és a támogatások elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok koordinálása a megyei védelmi bizottság hatáskörébe tartozott. A belvíz is komoly gondokat okozott megyénkben 16

15 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Nukleáris védelem A megyei védelmi bizottság a Paksi Atomerőmű Rt-ben március 24.-én keletkezett üzemzavar kapcsán a Tolna, Fejér, Baranya és Somogy Megyei Védelmi Bizottsággal együttműködve közös ülést tartott, ahol elemezte a helyzetet és megtárgyalta a megyei védelmi bizottság által foganatosítandó intézkedéseket. Több alkalommal egyeztetett a Paksi Atomerőmű Rt.-vel különböző fórumokon, tájékoztatókon. Az erőmű az elvégzett feladatokról heti rendszerességgel tájékoztatja a megyei védelmi bizottság elnökét. Megbeszélés Juhász Ferenc honvédelmi miniszterrel Madárinfluenza Az országban elsőként Nagybaracska és Csátalja külterületi részein több vadon élő víziszárnyas elhullását tapasztalták. A hattyúkban kimutatták az influenza H5 vírusát. A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság február 15-én megalakította a madár-influenza helyzet kezelését végző operatív csoportot, és rendkívüli ülés keretén belül határozta meg az azonnal foganatosítandó rendszabályok bevezetésének, és a lakosság tájékoztatásának rendjét. A járvány során összesen 21 település került be a védő - vagy megfigyelési körzetbe. A betegség háziszárnyasokra nem terjedt át április 20-án minden madárinfluenzával kapcsolatos korlátozó rendszabály feloldottak. A szakszerűen végrehajtott intézkedésekről a miniszterelnök elismeréssel nyilatkozott. A védekezés intézkedéseit tartalmazó dokumentumokat Dr. Balogh László a Belügyminisztériumban tartott tájékoztatón átadta a többi megye részére. 17

16 2006: MADÁRINFLUENZA Rendkivüli erőfeszítésekkel, de sikerült megakadályozni a madárinfluenza továbbterjedését. 18

17 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI A Kiskunmajsa közigazgatási területéhez tartozó Bodoglár területén egyik baromfitelepről 2006 június 5.-én felküldött lúd tetemében madárinfluenza vírust találtak, amely egyre kiterjedtebb területeken jelent meg. Ezért a védő- és megfigyelési körzeteket folyamatosan módosítani kellett, összesen 15 település került be a védő- vagy megfigyelési körzetbe. A járvány elleni komplex küzdelem (a beteg, illetve a potenciálisan veszélyeztetett állomány leölése, valamint a tartással kapcsolatos előírások bevezetése, a fertőzött terület folyamatos ellenőrzése) eredményeként augusztus 21-én Bács-Kiskun megye minden érintett területén megszűnt az utolsó megfigyelési körzet is. A magas kockázatú terület megszüntetésére és a madárinfluenza végleges felszámolására augusztus 31.-én került sor. A betegség emberre nem terjedt át, de közel szárnyast öltek le. A megyei fő-állatorvos szakmai vezetésével, gyors és szakszerű intézkedésekkel sikerült elérni, hogy a Magyarország történelmében először előforduló, madárinfluenza fertőzést leküzdjük. A lakosságot az érintett körzetekben az intézkedések megviselték, rendkívüli esemény ennek ellenére nem történt. Kapcsolat a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) elnöke Dr. Balogh László. A MÖOSZ utóbbi négy éves tevékenységét a szakmai megalapozottság jellemezte, amely a szövetség eddigi működési hagyományaira épült. A hagyományos szervezeti eseményeken (közgyűlés, főjegyzői kollégiumi ülés, munkabizottságok) túl a szövetség több országos rendezvény szervezésében vett részt. Ezek közül a legjelentősebb az évente megrendezésre kerülő Európában a megye című, hagyományos, és immár nemzetközi konferencia. Évente legalább két alkalommal tartott és tart rendes közgyűlést, az utóbbi kettőnek Solt-Kalimajor adott otthont. A közgyűlések munkája sosem elszigetelt szakmai esemény: állami vezetők, elméleti és gyakorlati szakemberek, társszövetségek képviselői minden esetben elfogadták a MÖOSZ meghívását, és tevékenyen közreműködtek ezeken az összejöveteleken. Az elmúlt időszak tevékenységéből kiemelkedett a megyéket érintő jogszabályok véleményezése, melyekre több száz esetben került sor, ennyiszer tett észrevételt a szövetség. Említést érdemel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, illetve a költségvetésről szóló törvények véleményezése, a területfejlesztés évi szabályozásával kapcsolatos kormány-rendelet tervezet, és az Országos Közigazgatási Ügyfélszolgálati Charta véleményezése, valamint a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatásokra vonatkozó jogszabályi előterjesztések észrevételezése. A fenti jogszabályok előkészítésében, a szakmai fórumokon való részvételen, egyeztetéseken túl szövetségi szintű állásfoglalások is születtek, melyek számos esetben befolyásolták a jogszabályok elfogadását is. Komoly szerepet kapott a MÖOSZ a területi (regionális) önkormányzati reform előkészítésében is. Jelentősek a dr. Balogh László által képviselt önálló kezdeményezések, állásfoglalások, főként a helyi önkormányzati közigazgatás reformját és a területfejlesztést illetően. Minden esetben a megyei önkormányzatiság keretein belül, de az egész magyar közigazgatás szervezetére tekintettel folyamatosan hangsúlyozták a valódi decentralizáció szükségességét, a megyei önkormányzatok számára nyitva álló új lehetséges perspektívákat (pl. a társult régió koncepció). Önkritikusan meg kell azonban jegyezni, hogy ebben a ciklusban is tovább gyengültek a megyék poziciói és számos önkormányzati szövetség a megyék megszüntetése mellett foglalt állást. Az országos önkormányzati érdekszövetségekkel együtt a MÖOSZ részt vett az érdekegyeztetésben, és a nemzetközi kapcsolatok ápolásában is. A MÖOSZ alapszabályában is megfogalmazott elsődleges célja a megyei önkormányzati érdekek megjelenítése és képviselete. Az érdekképviseleti tevékenység másik fontos területe a különböző érdekképviseleti fórumokon történő részvétel. Ezek közül kiemelkedett az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban való képviselet, melynek feladata a közszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi kérdés megvitatása. 19

18 Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Széchenyi István II. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS MEGYEPOLITIKAI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 20

19 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI A Dél-Alföldi Régión belül a gazdasági ágazatok teljesítményének növekedése Bács-Kiskun megyében volt a legkedvezőbb. Kecskemét és térsége a régió gazdasági motorjává vált, ezt mutatja a logisztika, a nyomdászat, a kereskedelmi és a banki szféra fejlődése, terjeszkedése, illetve a felsőoktatásban, a kultúrában való előretörés. A fejlesztések irányának meghatározásánál az volt a kiindulópontunk, hogy Bács-Kiskun földrajzi szerepéből adódóan tranzit megye ezért új hidakat, utakat kell építeni ban felépült a Kalocsa- Szekszárd közötti Szent László híd, felújították 2004-ben a Harta Solt közötti útszakaszt ben matricás lett az M5-ös, 2005-ben befejeződött az autópálya Kiskunfélegyházát Szegeddel összekötő 45 km-es útszakasza. Megkezdődött, és 2007-ben várhatóan befejeződik az új Duna- híd felépítése. Szent László híd 21

20 Területfejlesztés Bács-Kiskun megye fejlesztésének történetében kiemelkedő korszaknak tekinthető a közötti időszak. A megyei és regionális alapokból összesen 14 milliárd 476 millió forint fejlesztési forrással támogattuk az önkormányzatokat és a vállalkozásokat. Ebben az időszakban megyei területfejlesztési források elsősorban az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztésére koncentrálódtak ban még jelentős vállalkozói pályázati forrásokkal is rendelkeztünk, de az ezt követő években ezek a források már a régióhoz kerültek. A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács, melynek elnöke Dr. Balogh László -, a közötti időszakban eddig nem látott mértékű pályázati forrással rendelkezett. Még 2003-ban sikerült elérnünk, hogy a rendeletekben meghatározott forrásokon túl, hátrányos helyzetű megyeként csaknem 1,8 milliárd forint többletforrást kapjunk, és a szociális tárcával aláírt megállapodás alapján, három éven keresztül, a leghátrányosabb helyzetű kistérségeink (a bácsalmási és a jánoshalmi) szociális felzárkóztatására, évente 50 millió forint fejlesztési forráshoz jussunk. A vállalkozók részére biztosított pályázati forrásokból 300 új munkahely jött létre, és mintegy 200 munkahelyet lehetett megtartani. Az eltelt négy évben a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 6 milliárd 821 millió forint fejlesztési forrást ítélt oda. Kormányzati döntés alapján 2003-ban a kistérségek lehetőséget kaptak átalakulásra, hatékonyabb együttműködés kialakítására, melyet a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal mellett a Területfejlesztési Tanács is segített. Az országban az elsők között ebben a megyében alakultak meg a többcélú kistérségi társulások. Korszerű víztisztító rendszert a megye számos településén helyeztek üzembe 22

21 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke 2003-tól Dr. Balogh László. A tanács megalakulását követően olyan célt keresett, amely a régió települései jelentős részének közös érdekét képviseli, mint például az ivóvízminőség-javító program ban az első ütemben létrehoztuk a vízminőség tekintetében legsúlyosabb helyzetben lévő települések konzorciumát, amely a következő évben valamennyi érintett településsel kibővült. Az előkészítő munkák finanszírozására több mint 1,5 milliárd forint kormányzati támogatást kaptunk. A tervek elkészítése után pályázatot nyújtunk be 70 százalékos uniós forrásra. Ígéretet kaptunk arra is, hogy azon önkormányzatok, melyek nem tudják a szükséges 10 százalék önerőt biztosítani központi segítséget kapnak, a már elhatározott 20 százalék állami támogatáson felül. A megyei önkormányzat nyertes DARFT, valamint MTT pályázatait és az így elért forrásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. Az elmúlt három évben készült el a Dél-Alföld fejlesztési stratégiája, valamint operatív programja is. Szintén ebben ciklusban hoztuk létre a Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanácsot, az Innovációs Bizottságot, valamint a Közkincs Bizottságot. Ezek a testületek fontos egészségügyi, innovatív, valamint kulturális programok megvalósítását végzik, jelentős decentralizált források felhasználásával. Kormányzati döntés alapján, az elmúlt négy évben a Dél-Alföldi régió összesen 17 milliárd 426 millió forint pályázati forrással rendelkezett, melyből Bács-Kiskun megye 7 milliárd 655 millió forintban részesült, mely a régiós keret csaknem 44 százaléka. A területfejlesztés legnagyobb sikere számunkra az, hogy a Homokhátság ügye - a megyei közgyűlés elnökének hathatós közreműködésével - kiemelt programként bekerült a II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe, a Duna és térsége, a mezőgazdaság szerkezetátalakítása, és a vidékfejlesztés kiemelt céljai közé. A sikeres szakmai konferenciák, és pályázatok eredményeként elértük, hogy a program 2004-ben 400 millió forinttal, 2005-ben 600 millió forinttal önálló fejezetként szerepeljen az ország költségvetésében. A program megvalósítását a régió azzal támogatta, hogy DARFT alapítóként közreműködött a Duna-Tisza közi Homokhátság és a Ráckevei Soroksári Duna-ág Térségfejlesztési Tanács létrehozásában. A Homokhátság-program ünnepélyes aláírása. Több száz milliárd forintos fejlesztésre nyílik lehetőség. 23

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata Selbstverwaltung der Deutschen des Komitates Komorn-Gran Székhely/Sitz: Elnök/Vorsitzende: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Waldmann-né Baudentisztl Éva Tel/Fax:

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évben kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2300 Ráckeve, Kossuth u. 73. Telefon: 06/66/640 304, Fax.: 66/640 305 www.citycollege.hu E mail: citycoll@gmail.com Adószám:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

1. szám Kecskemét január 20.

1. szám Kecskemét január 20. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 1. szám Kecskemét 2017. január 20. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI: 3/2017. (I.20.) Kgy. A Bács-Kiskun

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006 JANUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-140/2006. TÁRGY: A PÉCS EKF-2010 PROGRAM IRÁNYÍTÁSI SZERKEZETÉNEK KIALAKÍTÁSA ÉS I. NEGYEDÉVES RENDEZVÉNYEINEK FINANSZÍROZÁSA MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben