ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 23-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a as Európai Uniós programok lebonyolítását elősegítő önkormányzati cég alapításáról Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Humán Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Letenyei Róbert jegyző

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! I. Önkormányzati tulajdonú cég alapítása A időszakban megvalósítandó Európai Uniós társfinanszírozású projektek esetén az egyik legjelentősebb jogszabályi előírás a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet, mely egységes szerkezetben és tartalommal szabályozza a jelenlegi programozási időszak fejlesztéseit az előkészítéstől a projekt fenntartásának lezárásáig. A rendeletre alapozva a legtöbb települési önkormányzat, így Dombóvár esetében megindult a településfejlesztési célok kidolgozása, megkezdődött a tervezési folyamat, hogy várhatóan a nyár folyamán megjelenő pályázatok esetében már kész tervekkel rendelkezzünk, és kedvező feltételekkel pályázhassunk. A fent hivatkozott rendeletet kell alkalmazni a as programozási időszakban az 1 (1) bekezdés szerinti források terhére történő támogatások igénylése esetében, melyek a következők: a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap b) az Európai Szociális Alap c) a Kohéziós Alap d) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap f) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz g) az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és h) a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap. Cégalapítás indokoltsága A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) rendelet júniusban a 144/2015 (VI.12). Korm. rendelettel módosításra került, mely fontos változtatásokkal járt a projekt során elszámolható költségek tekintetében, melyre a rendelet 5. számú melléklet 3. fejezete tartalmaz részletes iránymutatást. Az elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátokat az alábbi táblázat tartalmazza: Költségtípus Elszámolható költség ( %) 1. Projektelőkészítés, tervezés (műszaki, kiviteli tervek 5 készítése, hatósági engedélyek beszerzési költségei) 2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 1 3. Ingatlanvásárlás (föld, épület) 2 4. Terület-előkészítés (régészeti feltárás, földmunkák) 2 5. Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 6. Projektmenedzsment 2,5 7. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 0,5 8. Könyvvizsgálat 0,5 9. Általános költségek (rezsi) 1

3 3 Az Útmutató pontja értelmében Közszféra szervezet kedvezményezettek a pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el. A rendeletben lefektetett szabályozás értelmében, a projekt keretében elszámolható költségeket tekintve az önkormányzatok számára az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: 1. Belső munkatársakkal látja el a projekt előkészítés és megvalósítás feladatait (munkaköröket és bérezést az elszámolhatósághoz igazítva). 2. Szakértői szolgáltatást vesz igénybe 100%ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságtól. 3. Vegyes rendszert alakít ki az 1-2 pontokból az elszámolhatósági korlátokat is figyelembe véve. 4. Felkéri a megyei jogú várost vagy a megyei önkormányzatot az adott projekt előkészítésére és/vagy megvalósítására, mely esetben az erre jutó költséget is átadja. Dombóvár Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégiában jelentős fejlesztési célokat fogalmazott meg, melyek egy részét a gazdaságfejlesztés és a település fejlődése/versenyképességének növelése szempontjából mindenképp szükséges megvalósítani. Ahhoz, hogy a pályázatok és projektek lebonyolítása megfelelően történjen, a fent részletezett lehetőségeket kell figyelembe venni és mérlegelni. Mivel a rendelet módosítása alig egy hónapja történt meg, ezért jelenleg sok a kérdés és minden település próbálja a számára legjobb megoldást megtalálni az európai uniós projektek megvalósítására. Néhány példa, hogy megyei jogú városok milyen módon képzelik el a mostani programozási időszak projektjeinek lebonyolítását: - A Tolna Megyei Önkormányzat június 26-i ülésén határozatlan időtartamra egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. megalapítása mellett döntött, mely a Tolnáért Nkft. nevet viseli. A cég vegyes rendszert jelent, ugyanis a megyei önkormányzat településfejlesztési osztályának köztisztviselőivel látják el a feladatokat, a cég ügyvezetője szintén a településfejlesztési osztály munkatársai közül került kiválasztásra. A rendelet 5. melléklet pontjának rendelkezései alapján a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok közfeladat-fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, amennyiben a települési önkormányzat azt kéri. A települési önkormányzat a megyei jogú önkormányzat közreműködésének költségeit a projekt keretében elszámolhatja. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben szabályozta a városrehabilitációhoz és a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátását.

4 4 Az önkormányzat létrehozott egy városfejlesztési társaságot, mely a Pécsi Városfejlesztési Nkft. A városfejlesztési társaság a településfejlesztési és városrehabilitációs projektek előkészítését és lebonyolítását közszolgáltatási alapszerződés keretében végzi, melyet akcióterületeként a feladatok részletes meghatározásával külön megállapodás egészít ki. A cég feladatköre: projekttel kapcsolatos előkészítő munka, pályázatírás, projektmenedzsment feladatok, beruházói és lebonyolítói feladatok ellátása, közbeszerzési eljárások koordinációja, közbeszerzési ügyekben döntés előkészítés és az önkormányzat elé döntésre terjesztése, a bírálatok és szerződéskötési eljárások megszervezése. Véleményem szerint Dombóvár Város Önkormányzata egy vegyes típusú rendszer kialakításában érdekelt, mely során egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég végezné el az európai uniós projektek lebonyolítását az előkészítéstől egészen a projekt lezárásáig, a cég munkaszervezetét pedig a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezete jelentené. Úgy vélem, hogy a műszaki előkészítés, tervezési munka, főleg több, egymással párhuzamosan futó projekt esetén csak belső erőforrással (hivatali apparátussal) megoldhatatlan, a feladatokat hatékonyan elvégezni nem lehet. A másik lehetőség, hogy a megyei önkormányzat közreműködését veszi igénybe önkormányzatunk, azonban úgy gondolom ennek a lehetőségnek több hátulütője is van, melyek a következők: - a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet 5. sz. melléklete pontja értelmében a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok közfeladat-fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, amennyiben a települési önkormányzat azt kéri, azonban a közreműködést csak saját alkalmazásban álló munkatárssal oldhatja meg. Ennek értelmében várhatóan szakember és kapacitáshiány lép fel a megyei önkormányzatnál, amennyiben a kistelepülések projektjeik lebonyolítására a megyei önkormányzat közreműködését veszik igénybe. - A másik probléma a távolság, ugyanis amennyiben a megyei önkormányzat látja el önkormányzatunk projektjeinek lebonyolítását, abban az esetben minden adminisztrációs és szakmai kérdést Szekszárdon kell intézni. - Fontos mérlegelni, hogy amennyiben önkormányzatunk átadja a projekt előkészítésének/lebonyolításának a feladatát a megyei önkormányzat részére, abban az esetben versenyelőnybe kerülhetünk-e, gyorsabb lesz-e a megvalósulás, főleg akkor, ha a többi települési önkormányzat is igénybe veszi ezt a lehetőséget annak ismeretében, hogy a megyei önkormányzat külső segítséget nem vonhat be a feladatellátásba. Dombóvár Város Önkormányzata által alapítandó 100%-os tulajdonú gazdasági társaság esetében a projektmenedzsment feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai látnák el egy bizonyos terhelhetőségi határig,

5 5 ezen túlmenően a projektekkel kapcsolatos feladatok elvégzését a cég külső közreműködő bevonásával biztosítaná. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a gazdasági társaság megalapítását, a cég alkalmas lehet térségi szerep betöltésére is, ugyanis Dombóvár járás települései résztulajdon vásárlásával képviseletei szerephez juthatnak és érdekeltté válhatnak a projektek lebonyolításában. Cégjogi és költségvetési kérdések A gazdasági társaság szervezeti formájának egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság javasolt, mely adózás szempontjából Áfa alany. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításához alapító okirat elfogadása szükséges, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A kft. minimum Ft-os törzstőkével alapítható. A Ptk. lehetőséget ad arra, hogy az alapító a pénzbeli vagyoni hozzájárulás egy részét fizesse csak be a társaság bejegyeztetésekor (ennek minimális összege egyszemélyes társaság esetén ,- Ft), a törzstőke fennmaradó részét pedig később, 1 éven belül bocsássa rendelkezésre az alapító. Tekintettel arra, hogy a cégalapítás mellett a cégbejegyzés is költségekkel jár (illeték, ügyvédi költség, közzétételi költség), valamint bankszámlanyitási kötelezettség is fennáll, amelynek fedezetét szintén biztosítani szükséges, javaslom, hogy a társaság alapításával egyidejűleg ,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást biztosítson a Képviselőtestület a kft. részére, a fennmaradó 2, ,-Ft-ot pedig 1 éven belül fizesse meg az alapító önkormányzat. A pályázatok során a támogatói döntésig a cégnek semmilyen forrás nem áll rendelkezésre a tervek elkészítésére és projekt előkészítésére. Ennek megoldására Dombóvár Város Önkormányzata támogatás formájában biztosítja a 100%-os tulajdonában álló cég részére a szükséges kiadások fedezetét, valamint esetlegesen tagi kölcsön biztosítását teszi lehetővé. Cég feladatkörének meghatározása Társaság alapítása esetén meg kell határozni a szervezet tevékenységét, melyek általánosságban a következők: - Dombóvár város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtása - európai uniós pályázatok előkészítése, végrehajtása, - Dombóvár Város Önkormányzatának gazdasági társaságai és intézményei számára fejlesztési és beruházói feladatok végrehajtása, - Dombóvár Város arculatának, infrastruktúrájának fejlesztése, - együttműködés európai uniós és magyarországi szervezetekkel a városfejlesztési célok érdekében. A társaság tevékenységei körei TEÁOR-kóddal szerepelnek a mellékelt alapító okiratban.

6 6 Szervezeti és működési rend Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság a tulajdonos teljes és közvetlen kontrollja alatt működik. Az átlátható és szervezett működés érdekében célszerű Dombóvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatának módosítása a cégalapítást követően. A társaság alapítójának döntése és a társaság működése az alapító okiratban került rögzítésre. A társaság élére ügyvezetőt kell választani, mely tisztség betöltésére javasolt személy Ilia Anita, a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet irodájának munkatársa, többek között az Integrált Településfejlesztési Stratégia városi koordinátora. A köztisztviselői jogviszony és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezető feladatai között nem áll fenn összeférhetetlenség, és a jelölt személyével kapcsolatban egyéb, a jogszabályban megjelölt összeférhetetlenségi ok sem merül fel. A társaság vezetését az ügyvezető megbízási jogviszonyban látná el, megtartva az önkormányzati hivatalnál fennálló köztisztviselői státuszát. Jelen esetben egyelőre 1 éves időtartamra javaslom a megbízási jogviszony létesítését. Megbízási jogviszonyban az ügyvezető feladatát képezik a társaság irányításával kapcsolatos mindazon döntések, amelyek törvény, vagy az egyszemélyes társaság alapító okirata alapján nem tartoznak az alapító hatáskörébe. A társaság törvényes, jogszabályoknak megfelelő működését legalább 3 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi, amely tagjai közül elnököt választ és munkáját díjazás nélkül látja el. A felügyelőbizottság tagjait 5 évre javaslom megválasztani. Javaslom, hogy a projektek részét képező közbeszerzési eljárás esetén az alapítandó gazdasági társaság a fejlesztési projektekhez kötődő közbeszerzési ügyekben az önkormányzat döntése alapján döntés előkészítő, valamint végrehajtási feladatokat lásson el (ajánlattételi felhívás tervezetének és dokumentációjának előkészítése és önkormányzat elé döntésre terjesztése, a bírálatok megszervezése, szerződéskötési eljárások megszervezése), a beszerzési eljárás eredményéről való döntést továbbra is az önkormányzat hozza meg. Cégnév Az alapítandó városfejlesztési társaság a következők szerint alakulna meg: Társaság cégneve: Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített elnevezés: Dombó-Land Kft. Társaság székhelye:7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Társaság alapítója: Dombóvár Város Önkormányzata

7 7 I. Határozati javaslat Európai Uniós projektek lebonyolítását elősegítő önkormányzati cég alapításáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszemélyes, az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságaként ,- Ft törzstőkével megalapítja a Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság rövidített elnevezése Dombó-Land Kft. 2. A Képviselő-testület a Dombó-Land Kft. ügyvezetőjének július 23. napjától kezdődően 1 éves időtartamra Ilia Anitát választja meg, megbízási díját havi -ban állapítja meg. 3. A Képviselő-testület a Dombó-Land Kft. felügyelőbizottságába július 23- tól 5 éves határozott időtartamra az alábbi személyeket választja: A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik. 4. A Képviselő-testület a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Dombó-Land Kft. alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 5. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Dombó-Land Kft. székhelye az önkormányzat tulajdonában lévő Dombóvár, Szabadság u. 18. szám alatti ingatlanra legyen bejegyezve. 6. A Képviselőtestület, mint a Dombó-Land Kft. tulajdonosa a társaság törzstőkéjét az alábbiak szerint biztosítja. A társaság bejegyzésével egyidejűleg ,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást biztosít, a törzstőkéből fennmaradó ,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást egy éven belül bocsátja a társaság rendelkezésére. 7. A Képviselő-testület felkéri a Dombó-Land Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 8. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szeptemberi rendes ülésre terjessze elő Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombó-Land Kft. közötti, európai uniós projektek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos megállapodás tervezetét. Határidő: azonnal cégalapításra szeptemberi rendes ülés feladatellátást szolgáló megállapodás képviselő-testület elé terjesztésére a teljes törzstőke megfizetésére

8 8 Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet II. Főtér program újratervezésének jóváhagyása Dombóvár Város Önkormányzata 2008-ban adott be pályázatot a DOBÁS Dombóvári Belváros Általános Rehabilitáció projekt megvalósítására két konzorciumi partnerrel közösen. A fejlesztési elképzelés a Belvárosi akcióterülethez kapcsolódott. A pályázat I. fordulóban nyert, azonban a II. fordulóban a konzorciumi partnerek nem tudtak egyezségre jutni, így a pályázatot nem tudtuk határidőre benyújtani. Ennek a pályázatnak a része volt a Hunyadi tér keleti oldalának és a Művelődési Ház előtti térnek a rehabilitációja, amelynek célja az épített környezet meglévő értékeinek fenntartása és fejlesztése, a természettel harmonizáló városi környezet kialakítása volt. A terveket a Horváth és Patartics Építész Iroda Kft. készítette, az akkori költségbecslés alapján ennek költsége mintegy millió forintos beruházás lett volna. A terület rehabilitációja tartalmazott térburkolást, parkosítást, épített elemek, műtárgyak (ivókút, szökőkút) létrehozását, utcabútorokat, közműépítést, átépítést (víz, szennyvíz, csapadék). Dombóvár most készíti hosszú- és középtávú fejlesztési elképzeléseinek koncepcióját és stratégiáját. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában a Belváros fejlesztése kulcsprojektként szerepel, hisz az elmúlt években jelentős változás ezen a területen nem történt. Ezért mindenképpen célként szerepel egy olyan, központi fekvésének, jelenlegi és jövőbeli közigazgatási, kulturális, szociális, közösségi funkcióhoz illeszkedő, rendezett és modern városkép kialakítása, mely jobb, élhetőbb környezetet teremt a város lakói számára, emellett a helyi gazdasági szereplők megjelenését, a helyi közösség aktivitását, az idegenforgalom növekedését és a foglalkoztatás javulását eredményezi. Mindez szükségessé teszi azt is, hogy a meglévő terveinket felülvizsgáljuk és egy olyan programot állítsunk össze, amely igazodik Tolna Megye Integrált Területi Programjához, illeszkedik célkitűzéseihez, hisz csak ebben az esetben juthat önkormányzatunk megfelelő európai uniós forráshoz annak megvalósítására. Minden jövőbeli elképzeléshez fontosnak tartom a szakemberek és érintettek megkérdezését is, kikérem véleményüket és javaslataikat. Így történt ez a Belváros jövőbeli fejlesztésével kapcsolatban is. Dombóvár főépítésze írásban is megtette észrevételeit a meglévő tervekkel kapcsolatosan, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Ez egyértelműen rámutat arra, hogy a meglévő tervek újragondolása szükséges, mind funkcionalitás, térkapcsolatok, gyalogos kerékpáros közlekedés, épített elemek, berendezés, növényalkalmazás területén. Ezért úgy gondolom, hogy első körben egy új tervet szükséges készíteni, amelyhez hozzákapcsolhatunk olyan programot, amely hangsúlyt fektet a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatás javítására, és a közszolgáltatások fejlesztésére.

9 9 II.Határozati javaslat a Belvárosi Akcióterülethez kapcsolódó Főtér újratervezésének elindításáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Belvárosi Akcióterülethez kapcsolódó Főtér újratervezése elinduljon. 2. A Képviselő-testület a 2. pontban szereplő projekt előkészítésével, és a tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás megindításával a Dombóvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Dombó-Land Kft. bízza meg. 3. A beszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevő kiválasztására és szerződéskötésre Dombóvár Város Önkormányzata jogosult. A Képviselő-testület felhatalmazza a Dombó-Land Kft.-t a tervezésére vonatkozó beszerzési eljárás elindítására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombó-Land Kft. Szabó Loránd polgármester

10 10

11 11

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A Közszolgáltatási Csoport és a mezőőrök működési modelljének vizsgálata (Intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök megosztásának szabályozása) Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben