1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni"

Átírás

1 Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi, melynek jelentős részét pályázat útján kívánja finanszírozni. Az ezzel kapcsolatos elképzelésekről számos esetben hallhattunk, olvashattunk a helyi médiában, ennek ellenére Szentivánon érdekes hírek kezdtek terjedni a lakosság körében. A már tavaly felröppent, de igazán nem komolyan vett hír az utóbbi 3 hónapban terjedt futótűzszerűen, nem kis pánikot keltve Szentiván szerte. József Attila Kórus 1Egy szó, mint száz 100 Egyesek egészen biztos forrásból tudni vélték, hogy az Újvárost érintő felújítások miatt a Város az ott élőket kitelepíti és e célból szociális lakások épülnek a szentiváni Homoksori út végén, a szántóföldeken. A minden képzeletet felülmúló sebességgel terjedő híresztelés később már konkrétan 500 roma család betelepítéséről szólt, melynek ellátása miatt már a helyi orvosok is aggódtak, és a település lakói összeomló szociális helyzetet, óvodai, iskolai férőhelyproblémákat, súlyos közbiztonsági helyzet kialakulását vizionálták Mivel az árnyasban suttogó propaganda okán hozzám is több száz telefon érkezett, valamint a részönkormányzathoz és a Városházára is a lakóhelyükért aggódó polgároktól úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van a lakosság korrekt tájékoztatására. Ezért a májusi részönkormányzati ülésen a településrész stratégiai elképzeléseinek tárgyalása során ismertettem a képviselőkkel és a megjelent aggódó helyi lakóval a valós helyzetet, mely szerint Győr Város Önkormányzata semmiféle KITELEPÍTÉST NEM TERVEZETT ÉS NEM TERVEZ, sem Szentivánra, sem más helyszínre sem Újvárosból, sem Győr egyéb területeiről. folytatás a 2. oldalon

2 1Egy szó, Győr Város Önkormányzatának én tartott Közgyűlése tárgyalta Újváros rehabilitációját támogató pályázaton történő részvételt, melynek vitája során tettem fel a kérdést: Győr Város az elmúlt évek során több száz panellakás nyílászáróinak cseréjét, hőszigetelését és színezését végeztette el a panelprogram keretében a lakók költöztetése nélkül. Tervezi-e a Város Újváros 6 épületének 40 lakásának és üzlethelységeinek felújítása során az ott élők Győrszentivánra történő telepítését, mivel a településen tömegesen terjed az ezzel kapcsolatos suttogó propaganda? Borkai Zsolt Polgármester Úr válaszában képtelenségnek nevezte a híresztelést, mely elmondása szerint korábban már más városrészeket is érintett és maga is hallott róla. 2 Győrszentiváni KRÓNIKA 100 mint száz folytatás az 1. oldalról Az ezzel kapcsolatos szóbeszédet suttogó propagandának nevezte és kijelentette, hogy semmiféle telepítést nem tervez a Város Szentivánra. Az ezzel kapcsolatos rossz szándékú híreszteléseket határozottan visszautasította! Úgy gondolom, hogy a Város Polgármesterénél és Közgyűlésénél, valamint annak hivatalos ülésénél hitelesebb információ nem létezik Győr Megyei Jogú Városban. Az Építéshatósági Osztály vezetőjétől és munkatársaitól szerzett információk szerint jelzett területen TERMÉNY- TÁROLÓ építési engedélye került kiadásra, mely egy szolgálati lakást tartalmazhat. A használatbavételi engedély kiadására csak fényképekkel is alátámasztott helyszíni szemlét követően kerülhet sor, amennyiben a tervektől nem tértek el a kivitelezés során és az megfelelő, dokumentált minőségben történt ! polgárainkat éves köszöntöttük Május hónapban az a megtiszteltetés érte Győrszentiván Településrész Önkormányzatának képviselőit, hogy Szentiván 90 éves polgárait köszönthették. Heizervenesz Tiborné, Kati néni és Varga Béláné, Erzsi néni meghatódva vette át a szép virágcsokrokat a képviselő-testület tagjaitól, majd hallgatta meg Orbán Viktor Miniszterelnök Úr üzenetét, melyet dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő olvasott fel a díszoklevél átadásakor. Mindannyian kívánunk jó egészséget és sok örömöt, valamint azt, hogy a 100. évfordulót is közösen ünnepelhessük. dr. Sík Sándor Amennyiben az engedélyezettől eltérő használat ténye áll fenn, az szabálysértési eljárás megindítását vonja maga után, mely a jogsértő magatartás megszüntetéséig tart. A több konkrét személyt és ezáltal személyiségi jogot is sértő mendemonda mellett fentebb említetteken kívül egy templom építésének híre is terjedt. A tájékoztatás szerint templom építésére nem került kiadásra építési engedély. A jelenleg építés alatt álló csarnok megfelel az engedélyezési tervben foglaltaknak. Az építkezések körülményeinek vizsgálata bármely építkezés esetén az ezzel foglalkozó hatóság feladata. (munkavédelem, anyagminőség ellenőrzése, stb...) Sajnálatos, hogy néhány, felelőtlen és vélhetően mögöttes szándékoktól vezérelt ember ekkora izgalmat tudott generálni a lakosság körében, mely megfelel a közösség elleni izgatás tényállásának és rossz színben tünteti fel a város vezetését, valamint felesleges aggodalmat okoz másoknak. Felkérem Szentiván polgárait, hogy a suttogó propaganda szólamai helyett minden esetben kérjenek hiteles tájékoztatást a részönkormányzat képviselőitől. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik személyesen, vagy telefonon megkerestek és nem adtak hitelt a híreszteléseknek és biztosítottak bizalmukról. Meg kell említenem, hogy sajnálatos módon az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik összeférhetetlen magatartás miatt, melyet régi és új lakók egyaránt okoznak egymásnak. Felhívom tisztelt Polgáraink figyelmét, hogy amennyiben olyan személy vásárol lakóingatlant közelükben (szomszédjukban), vagy ott él, de magatartása megváltozott, aki nem képes a közösségbe illeszkedni, a társadalom elvárásaival ellentétes magatartást és a nyugodt életkörülmények megzavarására alkalmas viselkedést folytat, értesítsék a rendőrséget, önkormányzatot vagy más illetékes hatóságot az eset kivizsgálása és eljárás megindítása céljából. Az elnéző magatartás, a túlzott tolerancia csak belső őrlődéshez és a nyugodt életkörülmények megszűnéséhez, valamint a rendzavaró bátorításához vezet. Az ismételt bejelentések a hatósági fellépés gyorsítását is segítik, a rendbontókat pedig a jogkövető, civilizált magatartás betartása felé terelik. A legjobb megoldás természetesen az, ha a vitás kérdést nyugodt, higgadt hangnemben akár közös ismerős jelenlétében egymás között tudják rendezni. Első próbálkozásként ezt mindenképpen javasolom. dr. Sík Sándor, önkormányzati képviselő Virág és gaz(ember) Anyák napján az elhunyt Édesanyákra, Nagymamákra, Keresztmamákra szeretettel gondolva muskátlikat ültettünk a családi sírokra a szentiváni régi temetőben. Amikor a következő hétvégén kimentünk, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy férjem Édesanyjának sírjáról valaki ellopta ahogyan sajnos tavaly anyák napjakor is a beültetett virágot, és a helyére letépett gazt tett! Gaztett! Felfoghatatlan, hogyan képes valaki ilyenre! Vajon mit csinál a lopott virággal? Hazaviszi a kertjébe vagy netán saját szerettei sírjára ülteti? Hogyan képes ránézni azzal a tudattal, hogy lopta, méghozzá a temetőből? Mileticsné M. Edit

3 A Szentivániak Szentivánért Alapítványt 1995-ben hívta életre tizenhét alapító tag, helyiek és Szentivánról elszármazottak. Az alapító okirat szerint az alapítványt kuratórium irányítja, amely kezeli az alapítvány vagyonát és a kitűzött céloknak megfelelően munkálkodik. Tagjai közül elnököt választ, aki egy személyben képviseli az alapítványt. Az alapítvány tizenhét éve alatt a kuratóriumi tagság alig változott. Kezdetektől tagok voltak: Csanaki István, Cserhalmi József, Juhászné dr. Németh Judit, dr. Unti Mária, dr. Váci József tól Szalainé Kiss Katalin és Tóth Ferenc helyett Fajkusz Istvánnéval és Szlatki Jenővel egészült ki a kuratórium. Elnök ig dr. Unti Mária, ig Góczán Károly, ig dr. Unti Mária. Az elmúlt tizenhét év alatt - úgy vélem - a kuratórium a legjobb tudása szerint, az alapító okirat szellemében működtette az alapítványt, és a közjó érdekében cselekedett. Megőrizték az alapítvány függetlenségét, civil voltát, és munkájukban mindenkor maguk mögött tudhatták a faluközösség támogatását. Jó kapcsolat alakult ki a közoktatási intézményekkel, nyugdíjas klubokkal, az énekkarral és más civil szervezetekkel. A részönkormányzat segítségére kezdetektől - különösen a Kincsesház építése során - számíthattunk. Büszkék vagyunk a jó pályamunkákra, amelyek a falukutatási pályázatra íródtak, a megjelent könyvekre, a Szentiváni Kincsesház öt évfolyamára, Kincsesházunk és környezetének rendezettségére és szépségére, rendezvényeinkre, amelyek mára szervesen beépültek településünk életébe. Legbüszkébbek mégis az évek során kialakult emberibaráti kapcsolatokra vagyunk, amelyek a közös cél, a közös munka során erősödtek. Változások a Szentivániak Szentivánért Alapítvány vezetésében Ám tizenhét év nagy idő! Elfáradtunk. A megújulást úgy láttuk leginkább biztosítottnak, ha új, fiatal, ambiciózus embereknek adjuk át a helyünket. Ezért a november végi közgyűlésen az elnök és a kuratórium öt tagja lemondott tisztségéről és javaslatot tett az új vezetőségre az alábbiak szerint: elnök Boros Attila, kuratóriumi tagok Cserhalmi József, Dénes Zsuzsanna, Egerszegi Szilvia, Karli László, Kőhalmi Róbertné, Loschitz Ferenc. A változást az alapító tagoknak kellett jóvá hagyni, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnak bejegyezni. Reméljük, hogy a bírósági átvezetés mielőbb megtörténik, és az új vezetés teljes jogkörrel végezheti munkáját. Kérem, segítsük tevékenységüket, hogy az a sok érték, melyet a Kincsesház őriz tárgyi és szellemi múltunkról, tovább gyarapodjon, és gazdag örökségül adhassuk tovább a következő nemzedékek számára. Én külön köszönöm azt a sok baráti segítséget, jó szót és kedvességet, odaadó munkát, önzetlen tevékenységet, amellyel alapítványi munkám során találkoztam, amelyet a pályamunkák olvasásakor gyakran csodaként éltem át, és azt, hogy oly sok kiváló (csöndességben munkálkodó) ember barátságával gazdagodhattam. Nagy szeretettel és tisztelettel őrizem emlékeimben azokat is, akik már nincsenek közöttünk, de fényt hagytak maguk után: Góczán Károly hangját, Zajovics József gondosságát, Takács Zsuzsika örök vidámságát, Szabóné Klári néni szeretnivalóságát, és sorolhatnám tovább. Van mit átadnunk, és van mit folytatni. dr. Unti Mária A Szentivániak Szentivánért Alapítvány falukutatási pályázat ajánlott témák: 1. Szentiváni történetek, legendák, anekdoták 2. Ifjúkorunk emlékei 3. Közigazgatásunk kialakulása 4. Károlyháza története 5. Nagyhegy története 6. Kertváros története 7. A véneki révátkelés története 8. A Szentiváni Charta története 9. A Bakony-ér Térségi Társulás története 10. A mozi története 11. Szentiváni ragadványnevek 12. Egy-egy utca története 13. Családtörténet 14. Hadifogság, munkatábor, internálás 15. Szántás-vetés, állattartás 16. Tanyasi életforma 17. Szőlőhegyi élet, présházak, pincék 18. Hagyományos és új ünnepek. szokások a családok, közösségek életében 19. Ismerkedés-udvarlás-párválasztás-lakodalom 20. Kismesterségek leírása, bemutatása Fotópályázat:»» néprajzi, helytörténeti, ipartörténeti emlékeink, hagyományaink megörökítése;kismesterségek bemutatása;»» szentiváni tájak;»» jellemző növényvilág;»» népi műemlékek. Pályázni lehet egyedi képekkel és sorozatokkal. A Szentivániak Szentivánért Alapítvány évről évre közzéteszi pályázati felhívását óta közel 70 értékes pályamű készült. Bízunk benne, hogy a fenti témák felkeltik olvasóink figyelmét. Ne feledjék, a néhány oldalas leírás éppolyan fontos dolgokat tehet maradandóvá, mint egy terjedelmesebb dolgozat. Beadási határidő: augusztus 12. A pályázatokat jeligésen, az alapítvány címére kell beküldeni, vagy augusztus 12-én délután a Kincsesházban leadni 2 példányban + CD lemezen, zárt borítékban a szerző neve, címe, dolgozatának címe, a borítékon jelige. Levélcím: Boros Attila, 9011 Győrszentiván, Búzavirág u. 28. Szeretettel várjuk a pályázatokat! Az alapítvány kuratóriuma Győrszentiváni KRÓNIKA 3

4 Hírek a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ életéből Rendezvények május végén Május végén előbb hangulatos, zenés felvonulással, majd szórakoztató műsorral ünnepeltük Szent Orbán napját a Nagyhegyen, a Harangláb Vendéglőnél... Pünkösd hétfőjén pedig a IV. Cserók Pünkösdi Nemzetközi Néptáncfesztivál alkalmával az egész napos esemény alatt rengeteg néptáncos fiatalt köszönthettünk a közösségi ház színpadán. Megválasztottuk a pünkösdi királyt és királynőt, majd a nap betetőzéseként egy gálán léptek fel meghívott külföldi együtteseink és helyi csoportjaink. Nagy öröm érte kórusunkat. Május végén az Orbán napi nagyhegyi rendezvényen szerepeltünk. Loschitz Ferenc művelődésszervező már előzőleg szólt, készüljünk egy örömdallal, amellyel köszöntjük majd ezen alkalommal átadásra kerülő VÁROSRÉSZ SZOLGÁLATÁ- ÉRT kitüntetettet. Műsorunk végén vártuk az átadást, hogy utána majd énekelünk. Meglepetésünkre és igen nagy örömünkre ezt a szép oklevéllel és érmével járó díjat több szál virággal együtt a kórus kapta. Dr. Sík Sándor a Részönkormányzat nevében a megjelent képviselőtársaival együtt adta át ezt a megtisztelő kitüntetést. Az idén 50 éves jubileumát ünneplő kórus évek, évtizedek során képviseltette magát a helyi rendezvényeken, de a régi kórusvezetők munkálkodása alatt a szomszédos országokban is szerepeltek. Köszönjük, hogy a Részönkormányzat észrevette és elismerte munkánkat. Igyekszünk továbbra is helytállni otthonunkban és Győrszentiván hírét erősíteni más településeken is. Így hát nekünk szólt az általunk előadott örömdal. Hírek az énekkarról Május utolsó péntekén meghívásnak tettünk eleget. A likócsi HAJLÉKTA- LANOKAT SEGÍTŐ SZOLGÁLAT húszéves fennállását ünnepelte ezen a napon. A Hársfavirág rendezvényen népdalcsokorral és többszólamú vidám művekkel léptünk fel. Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város Polgármestere okleveleket adott át. Minden elismerésünk azoké az embereké, akik 10, 15 éve dol- goznak ezen a nagyon nehéz területen. Fellépésünket kedves ajándékkal és vendéglátással köszönték meg. Június 3-án Horvátzsidányban jártunk. Most a vadászok és erdészek zarándokmiséjén énekeltünk, a Peruska Mária erdei kápolnánál és szoborparkban. Jó érzés volt, hogy a szentmisét Szalóky Albert, a mi plébánosunk celebrálta horvát és német nemezetiségű paptársakkal együtt. A településsel, amint azt Dumovics István plébános úr említette, már 28 éve tart a kórus kapcsolata. Szívesen megyünk, mert jó találkozni a régi ismerősökkel. A hazautazás előtt még hűsítettük magunkat a zsidányi pincében és így búcsúztunk: Jövőre is találkozunk! Tamás Zoltánné, kórusvezető 4 Győrszentiváni KRÓNIKA

5 Simuljon előzékenyen lábunk alá az út Pünkösd szombat hajnalban útnak indultunk. Gondolatunk elszállt Csíksomlyó felé, de autónk Ravazd felé haladt. Hat órakor lelkes zarándok csapatunk imával és énekszóval megerősödve Ravazdról Tarjánpusztán és Győrasszonyfán át elindult a harminc kilométeres gyalogos zarándoklatra Csatkára. Arcunkat fürössze fényében és melegében a nap, Kérésekkel a szívünkben megyünk a kaptatókon gyors tempóval, hisz még frissek vagyunk. A csapat hamar hosszú kígyóvá alakul. Beszélgetve lépdelünk, a hátizsákokon lengedeznek a kis zarándokzászlók kísérő szentjeinkkel. Csendben lenni is jó útközben. Szent Rita zászlaját nézem. Lehetetlennek tűnő kérések patrónusa segíts bennünket! Fáradunk. Most az úton Réde felé a dombon, s a kavargó nyugtalan világban is. Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk, Délben indulunk neki az utolsó harmadnak. Fáradtak vagyunk, de jókedvűen indulunk, hisz egyre közeledünk a kedves kápolnához, Szűzanyához. Utolsó erőfeszítés már Csatkán, s aztán a megérkezés öröme. Az Úr legyen fölöttünk, hogy megáldjon. Fogadnak bennünket a busszal érkezők. A hűs kápolnában hálát adunk az útért, azért, hogy végigjárhattuk. A társakért, a beszélgetésekért, a csendért, a természet közelségéért, a jó időért. A forrás üdítő vizéért, a kedves barátért, az elemózsiáért. Urunk, segítsd lépteinket! Hazafelé a buszon, az autóban csendesen vagyunk. Elfáradtunk, de öröm van bennünk. Megsegített Istenünk, s megerősödött a remény, hogy ezután is velünk lesz. Holnap s azután is, s ha fáradunk, egy-egy segítő szent példája, közbenjárása megsegít. Szabó Csabáné Klubok beszámolója Régi Barátok Köre 2012 első féléve gazdag programokkal telt. Járt nálunk Hámor Vilmos író, újságíró, Arany Piroska írónő. Remekül sikerült a klubfarsang és megünnepeltük a névnapokat is. Az elmúlt évben egy látogatás keretében jártunk Pomázon egy nyugdíjas klub meghívására, május 8-án pedig mi láttunk vendégül pomázi barátainkat, akiknek gazdag program keretében mutattuk be környezetünket. Látogatást tettünk a Xantus János Múzeumban, majd a győrszentiváni Kincsesház bemutatása következett. A délután pedig tánccal, nótával, ismerkedéssel telt. Kölcsönösen mutattuk be műsorainkat. Fellépett a Cserók Nóta klub, Scheibelhoffer Erzsike klubtársunk nótákat énekelt, és a Cserók Néptáncegyüttes tagjai fergeteges táncukkal szórakoztatták az egybegyűlteket. Pomázi barátaink is műsorral készültek: nótával, mókás tánccal léptek föl. Nagyon jó hangulatban telt el a nap. Köszönet érte a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ vezetőségének és munkatársainak, a fellépő csoportoknak és természetesen a klubtársaknak, akik munkájukkal járultak hozzá a nap sikeréhez. Köszönet a zenészeknek a remek muzsikáért, Kaszárda úrnak a szódáért, a Kispipa Vendéglőnek a finom ebédért. Egyszóval mindenkinek, aki szívvel-lélekkel segítette, hogy a rendezvény szépen sikerüljön. Ez a beszámoló természetesen csak töredékét mutatja be annak a tevékenységnek, amit a klub végez. Az őszi foglalkozások is számos értékes, igényes időtöltést ígérnek. A közösségen belül figyelünk egymásra, segítjük egymást. Írásomat egy szép és igaz Goethe idézettel zárnám: Idős embernek lenni nem állapot, hanem lehetőség, amelyben benne van a jelen, múlt és jövő. Lőke Jenőné, klubvezető Vollai István Falusi reggel Egy kutya meg két cica, álldogál az ajtóban. Várják már a reggelit, amit gazdi hoz nekik. Kisütött a napocska, kiülünk a teraszra, olvassuk az újságokat, öntözzük a virágokat. Öregapám nagy bajusza, billeg rajta egy kis morzsa, ha a bajusz kicsi volna, nem billegne rajta morzsa. Kutya rúgta, macska fogta, jaj de kerek ez a labda. Kergetik a fűben nagyon, játszadoznak az udvaron. Győrszentiváni KRÓNIKA 5

6 Hungarikumaink Hungarikumaink közül ezúttal (nyár lévén) hamarosan termő gyümölcsfajtáink közül emeljük ki a legfontosabbakat. Kajszibarack A sárgabarack a kutatók szerint Ázsiából került hazánkba, tőlünk pedig a kontinens többi országába. A kajszi annyira alkalmazkodott az itteni viszonyokhoz, hogy sokan a magyar kajszit tartják a legzamatosabbnak. Kezdetben oly nagy becsben tartották a gyümölcsöt, hogy a reneszánsz idején a főurak egymás közti ajándéka volt, melynek termesztése a török uralom idején a Duna-Tisza közén és Szeged környékén vált jelentőssé. A növény kiválóan alkalmazkodott a homokos terepviszonyokhoz, így hamarosan fontos megélhetési forrása lett az ottani parasztságnak. Először 1667-ben találkozunk a kajszi-baraczk megnevezéssel, mely török eredetű szó. A termelésnek újabb lendületet a fíloxéravész adott, amikor a kivágott szőlőtőkék helyébe kajszit ültettek. Legősibb fajtánk a Magyar kajszi, mely talán a legnagyobb hírnévnek örvend, de méltán világhírű a Gönczi magyar kajszi is, mely a fíloxéravész utáni nemesítés eredménye. A kedvező élettani hatású sárgabarackból számos csemegét és élelmiszert készítenek. Hevesi (Csányi) dinnye Nem véletlen a görögdinnye elnevezés, mivel a Balkánról került hozzánk a törökök közvetítésével a 16. század környékén, mely az 1700-as évektől vált szélesebb körben is ismertté. Az elmúlt kétszáz esztendőben már sokan imáikba foglalták Csánynak, ennek a kis Heves megyei településnek a nevét egy-egy forró nyári napon, amikor szájukhoz emelték az onnan származó mézédes, hideg görögdinynyét. Az éghajlatnak, a vulkáni alapkőzeten kialakult talajnak, illetve a termesztés technológiájának (pl.: a trágyatalpon való gyepkockás palántanevelés /HÍR, 2001/) köszönhető az, ami fogalommá tette az itt termesztett dinnyét. A dinnye erényei közé sorolható, hogy héja igen vékony, kb. fél cm. Ha pedig a dinnyéről esik szó, akkor ne felejtsünk el megemlíteni egy magyar sajátosságot, a lékelést, mely sehol máshol nem szokás. Szabolcsi alma 1981-ben még 1232 ezer tonna almát termeltünk, mellyel a világ hatodik legnagyobb termelői voltunk. Sajnos ez már a múlté, mivel a nagyhírű szabolcsi almatermesztés mára árnyéka korábbi önmagának. A néhány éve még gondozott, szépen metszett almások zömét kivágták, vagy a gaz verte fel, mivel az alacsony felvásárlási árak miatt nem érte meg termelni, ami számos család megélhetését sodorta veszélybe. A leginkább termelt fajta az Egyesült Államokból származó Jonathan volt, amit az amerikai Jonathan Hasbrouck-ról neveztek el. Az újvilágban is igen közkedvelt fajta volt, akárcsak a későbbiekben hazánkban, ahol 1850-ben jelent meg. A Jonathant először Fegyverneken telepítette gróf Szapáry kertésze, ami később az ország más részein is elterjedt. A szabolcsi Jonathan azonban más, mint az amerikai őse, mivel ennek íze kissé savanykás, mely kitűnő szomjoltó, így Európa számos országában közkedveltté vált. Nagydobosi sütőtök A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis településen igen nagyra, akár tíz kilósra is megnőnek a vékonyhéjú sütőtökök, amit az 1800-as évek vége felé kezdtek el termeszteni a faluban. A finom ízű töknek hamar híre ment az országban, így sokan üzleti megfontolásoktól vezérelve a máshol termelt tököt is nagydobosi néven árulták, amit már 1934-ben nehezményezett a település képviselőtestülete. Épp ezért, ben meghatározták azokat a legfontosabb termesztési szabályokat, melyeket alkalmazni kell, ha valaki nagydobosi néven akaija árulni sütőtökét. A magyar ember kétféle tököt termel, disznótök és sütőtök. Amazt nyáron gyenge korában tökkáposztának főzi meg, vén-korában lovaknak adja, emezt meghagyja érni, a gyengéjét a tehenével, a lovával, disznójával éteti meg, az érettet megsüti, megeszi. Az a jó parázs tök, melyikbe nem megy az ember körme, vagy amikor felvágja az ember recseg, vagy ha egy parányi darabot a vízbe vet, leül. A néphit azt tartja, hogy a tök akkor édes, ha a dér megcsípi. (Ecsedi I., 1935) Nagydoboson 1998 óta minden évben Sütőtökfesztivált rendeznek, ezzel is öregbítve a község határában termelt sütőtök jóhírét. Milotai dió A dió az egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő gyümölcsünk a középkortól kezdve, melyből a legízletesebbet Milotán és környékén (Tiszacsécs, Tiszabecs, Tiszakóród) termesztik, mivel ez a terület Európában az egyik legkedvezőbb a gyümölcs termesztésére. A milotai dió neve fogalommá vált az elmúlt évszázadok alatt, aminek hamarosan híre ment az ország határain túl is, így fontos kereskedelmi cikkévé vált a vidéknek. A könnyen törhető, nagy szemű dió a ködös Albionba is eljutott, ahol a 19. század elején még a tőzsdén is jegyezték (a milotai 10-es fajtát). De nemcsak a dióbél értékes, hanem a fája is, amiből a legszebb és a legdrágább bútorokat készítik napjainkban is. 6 Győrszentiváni KRÓNIKA

7 Fehérgólya programunk Rövid ízelítő a SzeMaKör tavaszi madárbaráti tevékenységéről Madarak és fák napja. A SzeMaKör tagjai 2012 május 11-én, délelőtt a Szentiváni erdő Tanösvénye és az Új temető mögötti területen ismét megrendezte a Madarak és Fák napját. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportján belül működő Madárbarát Kör madárgyűrűzési (külön köszönet érte Tatai Sándornak), oduzási bemutatón, távcsöves madármegfigyelésen és erdészeti tájékoztatón keresztül igyekezett megmutatni a körülöttünk fellelhető természeti értékeket és felhívni a figyelmet azok védelmének fontosságára. A délelőtt folyamán a település iskoláiból, óvódáiból (Móricz Isk. alsó tagozata: 139 tan, Váci Isk. 2.a; 2.b; 3; 5.a; 5.b;= 108 tan. Szentiváni Óvoda: Sugár u. 5 csop = 125 ovis, Vajda u. 1 csop = 24 ovis ill. 22 fő pedagógus) össz: 396 gyermek látogatott ki a területre és vett részt a programon, mely már sokadik éve támogatja a helyi oktatási intézmények természetismereti, természetszeretetre nevelő munkáját. Fülemülék éjszakája Április 27-én este 8-kor gyülekeztek a szentiváni madárbarátok a Búzavirág u. 56 előtt, hogy immár sokadszorra hallgassák együtt a fülemülék esti dalát. Ebben az évben egy híján harminc résztvevő, köztük sok gyermek tartott velünk. Szerencsére a fülemülék is részt vettek a programon, mindenki nagy örömére! Gyurgyalagok Május 4-én délután bár délelőtt eléggé borús, csapadékos idő volt és még délután kettőkor is esett nem riadva meg ettől, kimentünk a kedvenc gyurgyalag telepünkre, hogy előkészítsük azt a reményeink szerint hamarosan felbukkanó madarak számára. Kapával, ásóval, bozótvágóval tisztítottuk meg a partoldalt a már száraz ill. friss gyomoktól szabaddá téve a fészek üregeket a jó rárepüléshez. Reméljük, sikerült a gyurgyalagok számára vonzóvá tenni a helyet és ez évben is sikeresen költenek majd nálunk. Időközben a MME a gyurgyalagot a 2013 év madarának választotta országos szavazás alapján. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit több madár védelmi, tudományos, stb. figyelmet kap ez a gyönyörű madárfajunk. A most már 8 éves gólya visszatelepítési programunk a nagyon bíztató tavalyi ill. az idei év kezdés ellenére még nem eredményezett sikeres költést. A gólya pár szépen kiépítette a Gólyarét utcai fészek alapot igazi gólya fészekké de mivel fiatal, tapasztalatlan szülőpárról van szó kis gólyákra még várni kell. Odúzás A településen és környékén már több mint 150 fészek odú folyamatos ellenőrzését végezzük. További információk és elérhetőség: Szekszárd június első hétvégéjén rendezték meg Szekszárdon a IV. Országos Néptánc Tanulmányi Verseny országos döntőjét. A versenyre az Etalon AMI 4 párosa jutott be, akik közül 2 pár a korosztályában 3. helyezést ért el. A képeken a helyezettek: Grúber Virág Kertész Norbert, valamint Zajovics Gyöngyi Marencsák Adrienn párosok. Felkészítőjük: Némethné Delbó Krisztina, néptáncpedagógus. Gratulálunk a helyezetteknek, valamint felkészítőjüknek! Vakáció! Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatóink! Hálásan köszönjük mindazok támogatását, segítségét, akik erkölcsileg, anyagilag, ötleteikkel, munkájukkal és bármely egyéb módon hozzájárultak a 2011/2012-es tanév sikeres iskolai munkájához és gyermekeink boldogabbá tételéhez! Ezúttal szeretnénk mindenkinek jó pihenést és jó nyarat kívánni! Móricz iskola dolgozói nevében: Kotrics Andrea, igazgató Győrszentiváni KRÓNIKA 7

8 Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Akikre mindig emlékezni fogunk Móricz iskola Az utókor számára addig marad fenn valami, valaki, amíg emlékeznek rá, és amíg van, aki emlékezik rájuk. Sok iskolában a névadóról neveznek el díjat, és azzal jutalmazzák a kiemelkedő diákokat. A Móriczban (még hála Istennek jó egészségnek örvendő) egykori tanítónkról, Szakál Pali bácsiról neveztünk el díjat. Valójában az iskola 50 éves évfordulója alkalmából Dr. Szakál László és Dr. Szakál Pál alapította ezt a jutalmat, akik maguk is a Móricz iskola diákjai voltak. Dr. Szakál László, Megyei Príma-díjas, sikeres vállalkozó Győrben, Prof. Dr. Szakál Pál pedig a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanára. Méltán vagyunk büszkék nemcsak a díjat inspiráló szülőkre, hanem a díjat létrehozókra is. A Szakál-díjat minden tanév végén két kategóriában adjuk ki: a Móricz iskola legeredményesebb tanulója és legeredményesebb sportolója. A legeredményesebb tanulók 2010-ben Markotics Dalma (kitűnő, városi versenyeredmények) 6. osztályos, 2011-ben Liziczai Bence (kitűnő, városi, megyei, regionális és országos versenyeredmények) 4. osztályos, 2012-ben Markotics Dalma (kitűnő, városi, regionális és nemzetközi versenyeredmények) 8. osztályos tanulók voltak. A legeredményesebb sportolók 2010-ben: Horváth Júlia (Hipp-hopptánc országos bajnoka, Európa bajnokságon ezüst érmes) 8. osztályos, 2011-ben Tóth Kitti (judo országos bajnok ) 7. osztályos, 2012-ben Kertész Norbert (városi, régiós és országos néptánc-fesztiválok díjazottja) 6. osztályos diákok voltak. A díj egy szép kupával és Ft pénzjutalommal jár a megtiszteltetés mellett. 8 Győrszentiváni KRÓNIKA Az intézményben maradó vándorserlegre minden évben felkerülnek a díjazottak nevei. A megjutalmazott gyerekekre nagyon büszkék vagyunk, hiszen eredményeikkel nemcsak maguknak, szüleiknek, hanem a Móricz iskolának is hírnevet szereztek. A Szakáldíj igazi értékét valószínűleg csak évek múlva érzik a fiatalok, amikor maguk is már távlatból emlékeznek az itt eltöltött évekre. Kotrics Andrea, igazgató Elektronikai hulladékgyűjtés Ebben az esztendőben is meghirdetésre került az elektronikai hulladékgyűjtő verseny, amely a Lajta 20 Kft. és a Kertvárosi Főigazgatóság Móricz Zsigmond Általános Iskola közös szervezése. A felhívásra több megyei és megyén kívüli általános és középiskola gyűjtött elhasználódott elektronikai eszközöket újrahasznosítás céljából. A begyűjtés iskolánkban két alkalommal történt meg, az őszi és a tavaszi papírgyűjtéssel egy időben. A gyerekek a következőket gyűjthették össze: háztartási nagy- és kisgépeket,információs és távközlési berendezéseket, szórakoztató elektronikai eszközöket, tönkrement barkácsgépeket, elemmel működő játékokat. A diákok alapos munkát végeztek, az 1-3. helyezett iskola pénzjutalomban részesült. 1. helyezett: Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr 2. helyezett: Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom 3. helyezett: Dunaszigeti Általános Iskola Díjazásra kerültek azok a gyerekek, aki egyénileg a legtöbb televíziót, elhasználódott mobiltelefont, tönkrement mikrohullámú sütőt,turmixgépet stb. gyűjtöttek. Az egyéni verseny eredményeképpen hat tanuló vehet részt az egy hetes balatoni táborozáson, ami szintén a Lajta 20Kft. ajándéka. Külön öröm számunkra, hogy iskolánkból két tanuló, Hatt Marianna és Szabados Anna 6. osztályosok is a nyertesek között vannak. Ők már a tanév kezdete óta rendszeresen járták Szentivánt, és keresték az elhasználódott elektronikai eszközöket, rengeteget dolgoztak ezért a nyári jutalomért. Iskolánk és a Lajta 20 Kft. már ötödik éve működik együtt eredményesen, s büszkék vagyunk arra, hogy egyre több iskola kapcsolódik be az elektronikai hulladékgyűjtésbe. Móricz iskola tantestülete Környezetvédelmi vetélkedő Június 4-én iskolánkban első ízben rendeztük meg a 3-4. évfolyamosoknak meghirdetett környezetvédelmi vetélkedőt. Meghívásunkat elfogadva 2-2 négyfős csapat érkezett a Váci iskolából, a ménfőcsanaki Petőfi ÁMK-ból, az Audi iskolából, illetve egy csapat képviselte testvériskolánkat, a Csallóközből. Tanulóinkkal együtt 9 csapat versenyzett. A gyerekek számot adhattak arról, mennyire jártasak a környezetvédelemben. A diákok először megismerkedhettek tanösvényünkkel egy kisfilmben, hozzá kapcsolódó totót kellett kitölteniük. Ezután 9 állomáson várták az érdekesebbnél érdekesebb feladatok a gyerekeket. Volt interaktív puzzle, akadálypálya, teszt, totó, keresztrejtvény, szelektív hulladékok szétválogatása, terepmegfigyelés, activity, állathangok kitalálása, emellett alaposan körbe kellett nézniük iskolánkban. Megfigyelhették, milyen sokat teszünk azért, hogy méltók legyünk a Zöld Iskola címre. A Móricz iskola csapatai várakozásunknak megfelelően kimagaslóan teljesítettek, igazolva ezzel a több éve folyó környezettudatos nevelést, amit intézményünk képvisel. Tanulóink különdíjban részesültek. A meghívott iskolák között az első helyezést és a vándorserleget a Váci iskola Zöld Manók csapata nyerte el. Második lett az Audi- iskola Zöld Békák csapata, harmadik helyen végzett a Csanaki környezetvédők csapata. Élménydús délelőttöt töltöttünk együtt. Az elkövetkező években szeretnénk a környék többi iskoláját is bevonni, és a vetélkedőnkből hagyományt teremteni. Köszönet illeti minden kedves kollégámat, a nyolcadikos lányokat, akik segítettek a verseny előkészítésében és lebonyolításában. Gaál-Balogh Gyöngyi, tanító Madarak és fák napja gyermekekkel A Szentiváni Madárbarát Kör május 11-én délelőtt várta alsó tagozatosainkat a Madarak és fák napja alkalmával szervezett programjaira. A nap a Móricz iskola udvarán a 2.b osztályosok műsorával kezdődött. Szép verseket hallhattunk a természetről, az erdőről. Ezt követően indultak tanulóink az új temető mögötti területre, ahol Szentmihályi Gábor és segítői köszöntöttek bennünket. Osztályonként sétáltunk a különböző erdei helyszínekre. Mi a 2. osztályosokkal először a madárhálóhoz mentünk, ahol megnéztük a befogott szárnyasokat. Láttuk, milyen óvatosan szabadítják ki a hálóból a kis állatokat, hogy utána gyűrűt kapjanak a lábukra. Tatai Sándor a szajkó gyűrűzése közben ismertette a

9 Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek művelet menetét, fontosságát. Ezután a mesterséges odúkhoz gyalogoltunk, melyekbe bele is nézhettünk, miután a magasból leemelték. A gyerekek nagy örömére mindegyikben kis pelyhes fiókák voltak. Továbbsétálva útközben sok ismeretet szerezhettünk a szentiváni erdő növényeiről, madarairól. A természeti környezet változását is megmutatták a megkezdődött építkezés kapcsán. A kitermelt fák darálmányának nagy dombjaira izgalommal másztak fel a gyerekek. Végül megnéztük a kihelyezett ismeretterjesztő táblákat és tanulóink távcsőbe is kukucskálhattak. Köszönjük a szervezőknek, közreműködőknek, hogy érdekes programjaikkal bővítik tanulóink ismereteit és hangsúlyozzák a természet szeretetének, védelmének fontosságát. Zentainé Horváth Eszter, tanító Év végi szabadidős programok az alsó tagozaton Az első osztályosok könyvtári foglalkozáson vettek részt a falusi könyvtárban. Zsuzsa néni beavatta a kicsiket a könyvtár működésébe. Megtudták azt is, hogyan juthatnak hozzá olyan könyvekhez más intézményekből, amelyek ritkaságszámba mennek. Megismerték a kézikönyvtár használatát, és színpompás gyermekenciklopédiákból kerestek ki izgalmas címszavakat. Az idén megtanult abc önálló használatára különösen büszkék voltak. Zsuzsa néni játékos-rajzos foglalkoztató feladatokkal zárta a délelőttöt. A 2.a osztályosok a Kincsesházat látogatták meg, ahol megtekintették a szentivániak által gyűjtött tárgyakat, eszközöket. Érdeklődve forgatták az elmúlt időszak programjairól készült fotóalbumokat. Szücs Dániel 2.a osztályos tanulók rajzversenyes nyereményként az egész osztályával látogatást tehetett a szabadhegyi víztoronynál. A gyerekek nagyon élvezték, hogy szinte egész Győrt látták a magasból. A Pannon Víz dolgozói játékos programot is biztosítottak tanulóink számára. A 2.b osztály a Duna parton, Károlyházán töltött el egy élményteli napot. Érdekes volt számukra a szalonnasütés, a paprikáskrumpli főzés, a sok játék, de a kompon való utazás tetszett nekik a legjobban. Egy másik alkalommal egy rendhagyó kerti programon vett részt az osztály, ahol saját maguk készítettek különböző péksüteményeket, amelyeket aztán kemencében sütöttek ki. Iskolánk minden alsós osztálya tartalmas tanulmányi kirándulást szervezett a Dunántúl különböző tájaira (Pannonhalmára, Veszprémbe, Fertődre, Sopronba). Skerlanitzné Madarasi Csilla, alsós munkaközösség-vezető Látogatás az Audi Hungaria Motor Kft. gyárában Június 5-én először nyílt alkalmunk arra, hogy ellátogassunk az Audi Hungaria Motor Kft. gyárába. Először a látogatóközpontba mentünk, ahol a gyár történetéről láthattunk egy rövid filmet. Ezt követően végigmehettünk a különböző üzemeken, nyomon követhettük az autógyártás folyamatát. Természetesen a folyamat vége volt a legizgalmasabb számunkra. Különleges dolog volt látni a sok elkészült autót színek szerint csoportosítva, mintha Kitűnő és jeles tanulóink a 2011/12. tanévben Oszt. Jeles tanuló Kitűnő tanuló 1. Burcz Balázs, Éhn Márk, Németh Auguszta, Scheibelhoffer Vanessa 2. a Szücs Dániel, Kozma Márton - 2. b Szeitner Vivien Varga Laura 3. a Balikó Ádám, Gaskó Bálint, Molnár Rebeka, Eisenberger Anna Harcsa Boglárka, Horváth Nelli, Kollár Melinda, Nowacek Dóra, Tóth Anna, Palasics Bence 3. b Venter Dániel, Venter Bálint Czibik-Felső Ádám, Földesi Ágoston, Hunyadi Petra, Kálmán Márton, Kovács Marcell, Porcz Anna, Takács Flóra, Tomena Liliána 4. Pesti Gyula Kiss Dávid, Liziczai Bence, Szücs Kornél 5. Balogh Martina, László János, Náfrádi Anna, Zsolnai Vanessza 6. Bulyáki Lili, Hatt Marianna, Mouhoubi Karim 7. Lakatos Flóra 8. Markotics Dalma egy játékbolt kirakata elevenedett volna meg! Szívesen hazavittünk volna egyet! Az egy órás gyárlátogatás után átkerékpároztunk a gyár oktatóközpontjába, ahol a délelőttöt rajzos feladatokkal fejezték be a hetedikeseink. Papírból modellezhették a maguk kis Audi autóját, amit tényleg haza lehetett vinni. Az oktatóközpontot, ha nem a Móricz iskola hetedikesei töltik meg, akkor az itt dolgozóknak tartanak továbbképzéseket, vagy a betanítás folyamata zajlik a leendő alkalmazottaknak. Köszönjük a szervezőknek a tartalmas délelőttöt, nagy segítséget nyújtottak hetedikes gyerekeinknek abban, hogy a pályaválasztás előtt minél több szakmát ismerjenek meg. Csete Erika, felsős munkaközösség-vezető Élménynap a 6. osztályban Június 1-jére a meteorológusok esős napot ígértek. Sajnos a jóslatunk bevált, péntek reggel egy kiadós esőre ébredtünk. Erre a napra egy kisebb győri kirándulást terveztek tanáraink; kajakozni készültük. Volt néhány szomorú percünk, mert nyolc óráig úgy tűnt, mégis az iskolába kell maradnunk. Czelter Liza, Sándor Dorina Aztán negyedóra múlva kisütött a nap. Ennek örömére szaladhattunk a buszmegállóba, és hamarosan jött is a busz! Győrben az Árkád üzletház megállójában átszálltunk a legközelebbi CITY buszra. Hamarosan a csónakházhoz értünk, ahol átöltözhettünk, majd mentőmellényt és evezőt kaptunk. Elmagyarázták, hogyan kell megfogni az evezőt, és hogyan kell vele evezni, majd két csoportra osztottak minket. A kormányosok egy nagy lapáttal irányították a hajót. Szépen sorban, párosával beültettek minket, majd elmagyarázták, hogy a hopp szóra mindenki egyszerre evezzen. Először nehéz volt, de belejöttünk, a végére mindenki egyszerre húzta az evezőt. Megkerültük a Radó-szigetet, utána a Móricz Zsigmond rakpartig eveztünk el, ott megfordultunk s visszaérkeztünk a Graboplast Győri Vízi Sport Egyesülethez, ahonnan elindultunk. Levetettük a mellényeket, leraktuk az evezőket, majd visszaöltöztünk száraz ruhába. Mikor mindenki elkészült, megint a CITY busszal mentünk a legközelebbi 31-es busz megállójába. Alig pár percet vártunk, már jött is a járművünk. Másnap mindenkinek izomláza volt, mégis örömmel gondolunk erre a délelőttre. Bulyáki Lili és Egri Barbara, 6. o. Győrszentiváni KRÓNIKA 9

10 Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Váci-nap Hagyományunkhoz híven minden évben a 7. osztályosok emlékeznek meg Váci Mihályról, iskolánk névadójáról. Váci Mihály költészete nem tananyag, tankönyvünkben nem szerepel, de érdemes megismerkedni verseivel, gondolataival, hisz ez mindannyiunknak jó útravaló lesz, ha elhagyjuk majd ezt az iskolát. Műsorunkban Váci Mihály verseit szavaltuk, majd idéztük kortársai méltató szavait életműveiből. Az ünnepség megnyitóján diáktársaink, tanáraink, s a meghívott vendégek előtt adtuk elő összeállításunkat. A megnyitón felléptek még énekeseink, versmondóink, hallottunk egy érdekes mesét is, majd a különböző hangszeren játszó tanulóink mutatták meg tudásukat. Iskolánk volt diákjai is szívesen visszajárnak hozzánk, mindig örömmel fogadjuk őket! Fehér Tímea, Ungvárszky Lilien 7.b osztályos tanulók Váci-napok díjazás Informatika: 1. hely Váci Mihály Ált. Isk.: Lelkes Réka, Varga Lilla, Papp Medárd VÁNDORKUPA Matematika: 5-6. osztály. Különdíj: Gőgös Márton (Váci M.Á.I.), 7-8. osztály. Különdíj: Vincze Szabolcs (Váci M. Á.I.) Alkotni jó : Újrahaszn. kategória: III. Csapó Lajos 3.o. (Váci) Szabadon választott kat.: Különdíjasok: Dávid Anna 4.b osztály, Farkas Benedek 1. osztály, és a 4. b osztály, (Váci), Tringer Máté (Kodály) Judo: 1. Edvy Laura, 1. Huber Anita, 1. Kőhalmi Zoltá, Hunyaddobrai Botond, 3. Udvardi András, 3. Vincze Szabolcs, 3. Merkli Máté, 3. Wawra Máté, 3. Dávid Áron Zoltán 10 Győrszentiváni KRÓNIKA Váci iskola Foci: II. hely: Plócz Máté, Olaj Balázs, Vincze Szabolcs, Udvardi Csaba, Csollány Martin, Batiz Botond, Tóth Bálint, Szollinger Dávid, Sárközi Gergő, Raffael Adrián Köszönetnyilvánítás A színvonalas esemény nem kerülhetne megrendezésre, ha nem tudhatnánk magunk mögött azokat a támogatókat, akik segítségükkel, ajándékukkal, hozzájárulásukkal ünneppé varázsolják ezeket a napokat. Tisztelettel köszönjük mindenkinek a felajánlását, mert ezzel a gyermekek színvonalas oktatásához és versenyeztetéséhez járult hozzá. Támogatóink: Borkai Zsolt polgármester, Győr Megyei Jogú Város Képviselőtestülete, RÖK Győrszentiván, Szentivániak Szentivánért Alapítvány, Győri Ipartestület, Téti Takarékszövetkezet Győrszentiváni kirendeltsége, dr. Sík Sándor, Krasznai Zoltán, Böbe fagyizó, Pogi bár,.kínai Bolt, Cuki Preszszó, Juhász Attila, Nefelejcs virágüzlet, Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház, 100 Ft-os bolt, Törökverő úti CBA bolt, Vadász József Reál bolt, Schieber Aivil Kft., Kis Pipa vendéglő, Füst-Öl Kft., Hörpi- Szörpi Kft., Apáczai Kiadó, Sziáka Kft., Deák Papír Kft, Személyesen is köszönöm a gyermekek nevében! Kőszegi-Németh József, igazgató A fenyőfői kirándulás Egy tavaszi nap án elindult a busz a Váci Mihály általános iskola elől a 4.a, b osztállyal Fenyőfőre az erdei iskolába. Gyönyörű tájakon áthaladva megérkeztünk a várt szállásra. Szép tiszta ház fogadott bennünket. A gőzölgő finom gulyásleves és palacsinta ami várt minket az étkezőben, már az egy élmény volt. A nagy tágas füves udvar ami mindig csalogatott minket játszani az is nagyon látványos. Első nap a Likas-kőhöz a kirándulás számomra mindig felejthetetlen marad. A Sukoró feletti erdők egyik látványos pontja, több hatalmas szikla alkotja ezt az érdekes természeti képződményt. Gyorsan követték egymást a napok és minden erdei kirándulás. A második napi rovarvadászat ismét felülmúlta az előző napi élményemet. Nem beszélve a pillanatnyi örömökről, mint a lámpakommandó, foci, fogócska, tyúketetés, stb. Gyűjtöttünk növényeket amiből teákat főztünk és kóstoltunk. Élmények, élmény hátán egész héten, mint a gyertyaöntés amit haza is hozhattunk a családnak az sem maradhat megemlítés nélkül. A tanárok Anikó néni, Judit néni és Kálmán anyukája Kriszti néni mindig nagyon kedves, segítőkész és aranyosak voltak. Mindig tanultunk valami okosat tőlük. A szobaellenőrzés amit szintén ők tartottak az is mindig izgalommal töltött el minket. A madárleses erdei túra nagyon látványos volt. Egy bácsi két fa között kihúzott hálóba szebbnél szebb madarakat fogott nekünk. Minden óra és nap hamar elröppent. Az utolsó nap elbúcsúztunk a maga nemében gyönyörű tájtól, a szép szállástól. Szomorúan töltött el mikor este rakosgattuk a bőröndöt készülve a hazautazásra. Mindenkinek ajánlom ezt az erdei iskolát, ha csak teheti látogasson el Fenyőfőre, mert én mindig emlékezni fogok erre a sok szép élményre. Köszönetet mondok szeretett osztályfőnökömnek Anikó néninek, hogy eltölthettem az ő anyai gondoskodásával itt ezt az 5 napot. Már most vissza vágyom!!! Deszenszki Márk 4.a Egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében S valóban, a madarak és fák világnapját több mint 100 éve megünnepeljük. A Győrszentiváni Madárbarát Kör tagjai május 11-én a szűkebb és tágabb környezetünkben levő természeti élőhelyek megóvását, azok védelmét mutatták be az érdeklődő óvodásoknak, iskolásoknak és kísérő nevelőiknek. Kíváncsian figyeltük az egyik kedvelt programot, a madárgyűrűzést. Ehhez a munkálathoz madárhálóval befogták az állatokat. Ez a függönyháló áthatolhatatlan akadály a nekik. Nagyon finom mozdulattal lehet csak kivenni őket. Megtudtuk, hogy a madarakra csak olyan gyűrűt szabad tenni, amely nem okoz nekik sérülést. Ezek sorszámozottak, melynek segítségével nyomon követhetők a megjelölt madarak vonulási útja, telelőterülete, pihenő- és táplálkozó helye. A gyűrűzés után a befogott állatról egy nyilvántartási füzetbe adatokat írnak a madárbarátok. Ezután az erdő több pontján elhelyezett odúkat néztük meg. Az egyikben már csak négy, a másik odúban még nyolc fióka melegítette egymást. Ez a munka is sok szeretetet, törődést és figyelmet igényel. A költések adatait, a fiókák kirepülési időpontját is feljegyzik az itt tevékenykedők. Ha esetleg elpusztul 1-1 fióka, akkor az odút tisztítani kell. Ottjártunkkor a madárszülők már nagyon várták, hogy kicsinyeiket megetethessék, ezért miután mindannyian belekukkantottunk az odúba, már nem háborgattuk őket. A délelőtt élményekben gazdag, remek hangulatú volt. Köszönjük a madárbarátok munkáját, és hogy évrőlévre visszavárják a szentiváni gyerekeket. Otoltics Ernőné és Csicsai Nándorné

11 hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai hírek Iskolai Nyílt napi forgatag Közös rendőr- és tűzoltónapot tartott április 26-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. A Váci Mihály Általános Iskola másodikosai különbusszal mentek a 13 órától kezdődő programok helyszínére. Először kerékpáros ügyességi feladatokon vehettek részt a gyerekek, ahol a bójákkal kijelölt pályán kellett végig szlalomozniuk. Ezt követte a bűnügyi fegyverzeti és gépjármű-technikai bemutató. A lövések hangjától kicsit megijedtünk, de pánikra semmi ok nem volt, mert vaktöltényt használtak a kommandósok. Gépjárművel menekülő fegyveres bűnöző elfogásakor a veszélyt jelző szirénahangot a rendőrök határozott, figyelmeztető hangja törte meg. A következő bemutató alatt egy képzeletbeli balesetben kigyulladt autóból mentették ki a sebesülteket. Csodálkoztunk, milyen gyorsan fel tudják nyitni a sérült autó tetejét a roncsvágásos mentés során. Szinte minden gyerek kipróbálta az autószimulátort, melyben megtapasztalhatták, hogy milyen fontos a biztonsági öv bekapcsolása közlekedés során. A legnagyobb érdeklődést a kutyás bemutató jelentette. Láthattuk őket bűnöző üldözése és kábítószer keresés közben is. A gyerekeknek nagy örömöt jelentett, amikor megsimogathatták a kutyákat. A tartalmas programról késő délután érkeztünk haza. Örültünk, hogy megismerkedtünk azokkal az eszközökkel, amelyeket a rendőrök munkájuk során használnak. Csicsai Nándorné és Otoltics Ernőné, osztályfőnökök Anyák napja Az a szó, hogy anya a világ bármely nyelvén varázslatos a gyermeki fül számára. Arlene Benedict Már sok éves hagyomány iskolánkban, hogy május elején, ünnepi műsorokkal köszöntik az alsós kisdiákok az édesanyákat. Nem történt ez az idén sem másként. Az osztályfőnökök nagy szeretettel, izgalommal készítették fel a gyerekeket erre a szép alkalomra. Versekkel, dalokkal, kis ajándékokkal, virággal lepték meg az édesanyákat, nagymamákat. A műsorok végén a hála és a szeretet virágaival ültek a gyerekek szeretteik ölébe. A taps és a szemekben megcsillanó könnyek jelezték mindannyiunk számára az örömöt, meghatottságot. Egy anya mindig anya marad. Ő a legszentebb a földkerekségen. Samuel Taylor Coleridge Pap-Makrai Beatrix Szivacskézilabda Szivacskézilabda edzéseinket 2 évvel ezelőtt szeptemberben indítottuk el a Váci Iskolában. Férjemmel, akivel az edzéseket tartjuk évtizedek óta sportoltunk és szerettünk volna az itt tanuló gyerekeknek is sportolási lehetőséget biztosítani. Szerencsére az Igazgató Úrban remek partnerre találtunk, aki maga is fontosnak tartja a testmozgást és rögtön támogatta elképzelésünket, tornatermet biztosított számunkra. Nagyon hamar sok kisgyermek csatlakozott, ma már 1-4 korosztályban foglalkozunk a gyerekekkel, edzéseinket 45 kisfiú, kislány látogatja. Külön örülök, hogy óvódásokat is üdvözölhetünk köreinkben. A szivacskézilabda a kézilabda sportág egyik válfaja amit kimondottan kisebb gyermekeknek találtak ki. Ebben a játékban kisebb a játéktér, könnyebb, kisebb méretű a labda és kapuk is, 3 mezőnyjátékos és egy kapus játssza a játékot. Edzéseinken játékos formában ismertetjük meg a gyerekeknek a kézilabdázás alapjait, szabályait. Célunk nem csupán a versenyzés, hanem a rendszeres testedzés megszeretetése is. Foglalkozásainkat hetente két alkalommal tartjuk. A tavalyi évtől kezdve egy alkalommal a Molnár Vid Művelődési Ház sportpályáján is edzünk, hogy a gyerekek szokják a nagyobb pályát is. Csapataink az AUDI Eto női és a SZESE Széchenyi Egyetem által rendezett tornákon képviselik Szentivánt. Illetve tagjai vagyunk a két egyesület utánpótlás csapatainak is. Reményeink szerint sok-sok év múlva tanítványainkat is viszont láthatjuk valamelyik egyesület játékosaként. A két iskola Móricz- Váci tanulói együtt vesznek részt a versenyeken. Ebben az évben a havonta egyszer Győrújbaráton megrendezendő tornán csapataink jó eredménnyel küzdöttek, Büszkék vagyunk rájuk, hiszen első alkalommal vettünk részt a tornán és olyan iskolák csapatait sikerült megelőzni, ahol a kézilabdázás sokévi hagyományokra tekint vissza. Végezetül felsorolnám ez évben elért eredményeinket. AUDI Eto utánpótlás tornák: 2003 korosztály 2 IV. hely fiúk, korosztály III. hely fiúk, korosztály IX. hely lányok, korosztály kétkapus dobójáték V. hely lányok, Szese szivacskupa III. hely fiúk. Győrújbaráti utánpótlás bajnokság: VI. hely fiúk, IX. hely lányok. Csattagjaink: Mohácsi Maja, Polócz Lotti 2. A, Menyhárt Dorka, Cser Emese, 4.oszt. Firtl Bernadett, Tóth Réka, Tóth Laura 3. oszt. (A Móriczból Porcz Anna, Tomena Liliána, Hunyadi Petra, Takács Flóra, Szombath Ibolya), Németh Janka, Pásztor Míra, Granát Zsófia, Körmendi Klaudia. 1. osztályosok. Rum Norbert, Rum Dániel, Pintér Csaba 2.B, Hoffmann Bálint 2. a, Jéger Bence, Debreczeni Kálmán, Rigó Gergő, Pintér Botond, Káldi Dávid, Kerek Ádám, Horváth Levente. (A Móriczból Kálmán Márton, Bejczi Benedek, Kovács Marcell) Üdv. Hoffmann-né Czérna Erzsébet, Hoffmann Ákos kézilabdaedzők Zakota Ádám, Gál Martin, Jéger Dániel, első osztályosok. Győrszentiváni KRÓNIKA 11

12 Részönkormányzati hírek Tájékoztató a Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzat májusi üléséről, az ott készült jegyzőkönyv alapján. Az ülésen a Részönkormányzat tagjain kívül részt vettek meghívott vendégként Kotrics Andrea igazgató a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Pék Lászlóné óvodavezető a Szentiváni Óvoda részéről, valamint 15 fő szentiváni lakos. Az ülésen a meghívóban szereplő négy napirendi pont témája került megtárgyalásra. Dr. Sík Sándor elnök: Tájékoztatja a megjelent szentiváni lakosokat az ülés menetéről, majd kéri őket, hogy amennyiben kérdésük, vagy hozzászólásuk van, azt a nyílt ülés tárgyalását követően szíveskedjenek megtenni. 1. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ az oktatási intézmények és az óvoda helyzetéről, eredményeiről és a tanévre történő felkészülésről szentivánon 12 Győrszentiváni KRÓNIKA Dr. Sík Sándor elnök: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Alasztics Ildikó a Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság főigazgatója távollétét előre jelezte. Ezt követően röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat, majd felkéri a jelen lévő intézményvezetőket, kezdjék meg rövid beszámolójukat a vezetésük alá tartozó oktatási intézmények helyzetéről. Pék Lászlóné óvodavezető: Benyújtja írásbeli beszámolóját a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy már hat éve tartó probléma az óvodai csoportok több telephelyen történő elhelyezése: a Móricz iskolában, a Váci iskola területén, a Kör téren és a Sugár úton is. Ez ellen a szülők évente kifogást emelnek, annál is inkább, mivel gyakori, hogy reggelente egy családon belül a gyermekeket különböző, akár 2 km távolságra fekvő óvodai intézményekbe kell vinniük. Ez a megoldás hosszú távon sem az óvodásoknak, sem az iskolásoknak, sem pedig a szülőknek nem jó. Számtalan reklamáció és észrevétel érkezik hozzá, melyek az óvoda épületek és az udvari játékok leromlott műszaki állapotára utalnak. Sok udvari játék és járdaszakasz térköve balesetveszélyessé vált az évek folyamán, szükség lenne a mielőbbi felújításukra. Hiányzik a tornaszoba is a gyerekek egészséges fejlődése miatt. Óriási probléma a reggeli érkezéskor a parkolás kérdése az intézmény előtt a Sugár úton. Ezután röviden beszámol az óvodai létszám emelkedéséről, ami azt jelenti, hogy szeptemberében 16 óvodai csoport indul összesen 410 fővel. Ez a évi 11 csoporthoz és 249 főhöz képest is gyors emelkedést mutat, ami azt jelenti, hogy szerencsésen nő a lakosság száma a településen. Végül kéri a képviselő-testületet, támogassa az óvoda és a szülők azon igényét, hogy a Szentiváni óvoda mielőbbi felújítása és a növekvő létszám miatti átalakítása megtörténhessen. Kotrics Andrea igazgató: Átadja írásbeli beszámolóját a testületnek, majd ő is röviden összefoglalja mondanivalóját. Számadatokkal kezd, elmondja, hogy 2007-ben 179 tanulója volt az iskolának, idén szeptembertől 234 gyerekkel kezdik majd az új tanévet. A 2012-es tanévben két első osztály indul majd. Szerinte is örvendetes a tanuló létszám növekedése, de ez ugyanolyan technikai gondokat vet fel, mint az óvoda esetében. Megköszöni a délutáni buszjárat indítását, így szerencsésen megoldódott a település távolabbi részén lakó gyerekek hazajárásának kérdése is. Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy az intézményben 32 sajátos nevelési igényű gyermeket is oktatnak. Van köztük autista, hallássérült, látássérült kisgyerek és magatartási, illetve tanulási nehézségekkel küzdő tanuló is. Ők integráltan tanulnak a többiekkel a lehetőségek szerint. Az ő oktatásuk speciális feltételeket igényel és a velük foglalkozó szakemberek számára a foglalkozásokhoz a helyhiány egyre több problémát okoz. Szerinte ebben az évben tart ott az iskola, hogy mindenképpen megoldást kell találni mind a létszám, mind a technikai gondokra is. Kőszegi-Németh József képviselő, a Váci Mihály Általános Iskola igazgatója: Írásbeli beszámolóját ő is átadja a képviselőknek. Beszámol a Váci iskola diákjainak tanulmányi és sport versenyeken elért helyezéseiről bemutatva ezzel a tanulók egyéni fejlesztésének eredményeit. Elmondja, hogy a Kertvárosi Főigazgatóság az egyetlen, ahol annak intézményei 25 kilométeres körzetben helyezkednek el, ami számtalan új feladatot jelent mind irányítási, mind technikai oldalról egyaránt. Tájékoztatja a testületet, hogy az oktatási intézmények állami kezelésbe vétele esetén újabb technikai problémák kerülnek felszínre, tekintve az épületek sajátosságait. Példaként említi a Váci iskola és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ közös épületeit és az Óvodával közösen használt épületrészeket is. Utal a növekvő gyereklétszámra, ami a pedagógusok létszámának növelésével kell, hogy járjon a közeljövőben a zökkenőmentes tanítás érdekében. A Váci iskolában tizennégy osztály indul ősszel. Említi az épület rohamosan romló állagát, a homlokzat felújítása már elengedhetetlenül szükségessé vált. Ponty Viktor képviselő: Gratulál az intézményvezetőknek a helytálláshoz, melyet a nehézségek ellenére munkájuk során tanúsítani tudtak. Kifejezi saját és képviselőtársai, valamint a lakosság véleményét, hogy a szentiváni gyerekeknek Szentivánon kell lehetőséget biztosítani az óvodába és iskolába járáshoz. Dr. Sík Sándor elnök: Egyetért az előtte felszólaló intézményvezetőkkel. Az általuk említett felújításokkal kapcsolatosan elmondja, hogy az iskolák esetében meg kell várni a fenntartó változást, csak utána tudható meg, milyen lehetőségek maradnak a problémák megoldására. Ő is említi az intézmények által közösen használt termeket és épületrészeket, ami a jövőben a váltás után óriási problémákat vet fel. Az elhangzottakból megállapítható, hogy a település oktatási intézményeinek gazdaságos működtetéséhez a lakosság igényeinek és a gyermekek ellátásának biztosításához az óvoda bővítése elengedhetetlenül szükséges. Ez komoly feladatot jelent a közeljövőre nézve, mert az oktatási intézmények állami kezelésbe vétele egyben az ott elhelyezett óvodai csoportok elhelyezését is megkérdőjelezheti. A helyzet mielőbbi megoldása azért is fontos, mert a szülők gyors, korrekt és megnyugtató tájékoztatást várnak az intézményvezetőktől. Ezt követően a testület határozatot fogadott el, melyben kéri Győr Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy biztosítsa a településrész óvodáskorú gyermekeinek elhelyezését helyben. 2. NAPIRENDI PONT: GYŐRSZENTIVÁN VÁROSSTRATÉGIAI ELKÉPZELÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE A RÖVID-, ÉS KÖZÉPTÁ- VÚ FEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

13 Dr. Sík Sándor elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Ezután utal arra, hogy a közelmúlt eseményei szükségessé tették, hogy új városstratégiai elképzelésről is szó essen a tömbfeltárásokkal kapcsolatban. Szól a település útjait károsító átmenő kamionforgalomról, egy éjszaki buszjárat beállításáról is. Az Ipari Park és Logisztikai Park, valamint keleti elkerülő út építése és üzemelése során fokozott figyelmet kell fordítani az élhető környezet megtartására. Kiemelten kell kezelni a szentiváni lakosok Szentiván és Győr közötti közlekedésének lehetőségét, különös tekintettel a csomópontok kialakítására és a kerékpáros közlekedésre, valamint a tömegközlekedés vonatkozásában. A településfejlesztési elképzelések tárgyalása során tájékoztatja a jelenlévőket bizonyos beruházásokkal kapcsolatos szóbeszédről. Elmondása szerint már tavaly is felröppent a hír, de az utóbbi hónapban több száz telefonhívás is érkezett azzal kapcsolatban, hogy Győr városa Újváros rehabilitációja során alacsonyan szocializált egyéneket kíván Győrszentivánon elhelyezni e célból kialakított külterületi lakásokban. Az egyre terjedő suttogó propaganda már konkrétan ötszáz cigány család betelepítéséről szólt, mely futótűzként terjedt a településen. Mint önkormányzati képviselő és a Városstratégiai Bizottság elnöke elmondja, hogy ez a vélhetően rosszindulatú híresztelés minden alapot nélkülöz és ilyen tervek sem a bizottság, sem a képviselő testület előtt nem voltak. Tájékoztatta a Polgármester urat is a tömeghisztériáról, aki szintén képtelenségnek nevezte a híreszteléseket. Elmondása szerint az ügyben megkereste az Építéshatósági Osztályt, ahol az osztályvezető úrral és a Szentivánnal foglalkozó előadókkal közösen áttekintették a híresztelésekkel érintett terület engedélyezési dokumentumait, ahol egyértelműen szántóföldi terménytároló építési engedélye található. Ezt követően tájékoztatja a lakosságot, hogy a Részönkormányzat nem kívánja Szentiván település jelentős bővítését újabb belterületbe vonásokkal növelni, hiszen a jelenlegi terület tömbfeltárásai óriási tartalékokkal rendelkeznek. Véleménye szerint a híresztelés tartalma, annak futótűz szerű terjesztése akár politikai töltéssel is rendelkezhet a város vezetésével szemben. Ezért a maga és a Részönkormányzat részéről elhatárolódik ezen cselekedetektől és fontolgatja rendőrségi feljelentés megtételének lehetőségét közösség elleni izgatás címén ismeretlen tettes ellen. Tekintettel arra, hogy a jelen lévő tizenöt állampolgár ezen híresztelés valódiságának kiderítése érdekében jelent meg a Részönkormányzat ülésén, felkéri őket, hogy így immár hivatalos információ birtokában folytassanak ők is suttogó propagandát - legalább hasonló intenzitással - az igazság érdekében. A Részönkormányzat megállapítja, hogy ez a rémhírkeltés minden állampolgárnak ártalmas, hisz a Polgármester úr és a városvezetés egy nem létező döntés miatt ezáltal került negatív fénybe, a másik oldalról viszont ez a híresztelés a cigányság gettósításának lehetőségét tartalmazza. Mindkét megközelítés a Részönkormányzat részéről elítélésre kerül. A felsorolt témákkal kapcsolatosan - mielőtt szavazásra bocsátja a határozati javaslatot - kéri a képviselő-testületet, hogy annak első pontját egészítsék ki oly módon, hogy a határozat a lakópark szót is tartalmazza. Ezt követően a testület egyhangú szavazással a következő határozatokat fogadta el: 1. Győr-Szentiván Településrész Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja belterületi tömbfeltárással új utcák kialakítását, de nem támogatja külterületi részek belterületbe vonását és parkok, játszóterek, sportlétesítmények ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakóövezetté, valamint lakóparkká való átminősítését. 2. A Településrészi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri Győr Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a évi költségvetésben a Váci Mihály út, ill. az Egressy út kereszteződésének, valamint a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Déryné utcával történő kapcsolatának kiépítéshez szükséges pénzügyi forrást szerepeltesse. 3. A Képviselő-testület kéri a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályát mint a fejlesztésben véleményezési joggal közreműködőt, hogy a keleti elkerülő út terveinek elkészítésekor és a munka kivitelezésekor kerüljön megoldásra megfelelő minőségben Győr-Szentiván lakott területének közúti zaj elleni védelme. 4. A Képviselő-testület kéri a Jegyzőt, hogy a buszmenetrend módosításával biztosítsa hétvégi (péntek, szombat óra közötti) buszjárat beállításával Szentiván településrész lakosai számára a belváros és programjainak látogatását, illetve a belvárosból történő biztonságos éjszakai hazajutást (Négy Évszak Fesztivál, Bornapok, karácsonyi rendezvények). 3. A harmadik napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor. A testület a évi Városrész Szolgálatáért Díj -at egyhangú szavazással az alapításának 5o. évfordulóját ünneplő József Attila énekkarnak ítélte oda. A kórus fennállása óta rendszeresen részt vesz az ünnepi, kulturális események, megemlékezések színvonalának emelésében, a hazai és határon túli szerepléseivel hozzájárul Győrszentiván és Győr jó hírnevének bővítéséhez. A részönkormányzat negyedik napirendi pontként a temetési- és szociális segélyek elbírálásával folytatta munkáját. Ecker Gyula, RÖK képviselő Tájékoztató a Győr-Szentiván Településrészi Önkormányzat júniusi üléséről az ott készült jegyzőkönyv alapján. Az ülésen részt vettek a részönkormányzat tagjain kívül meghívott vendégként Tóth Balázs a Győrszentiváni SE elnöke, Varga József a Szentiváni Judo Klub elnöke, Nagy Gábor- és Kustyán Tamás a Szentiváni Postagalamb-sport Egyesület elnöke, ill. alelnöke, valamint Madarász Tiborné a Településrészi Önkormányzat munkatársa. Az öt napirendi pont tárgyalására a meghívóban leírtak szerint került sor. 1. TÁJÉKOZTATÓ A SZENTIVÁNI SPORT- EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉRŐL Dr. Sík Sándor elnök: Tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a Kék Golyó SE elnöke sportrendezvényen való részvétele miatt nem tud eleget tenni a testület meghívásának, beszámolóját írásban előzetesen megküldte. A Szent Juan LSE elnöke is más irányú elfoglaltságára hivatkozva maradt távol, de beszámolóját ő is előzetesen benyújtotta. Ezt követően röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat, valamint az írásos beszámolókat, majd felkéri a jelen lévő egyesületi vezetőket, kezdjék meg rövid beszámolójukat a vezetésük alá tartozó sportegyesületek helyzetéről, tevékenységéről. Varga József elnök, Szentiváni Judó Klub: Tájékoztatja a megjelenteket az eddig elért eredményekről. Elmondja, hogy az elmúlt évben a csapat tagjai közül a Világ- és Európa Bajnokságra is kijutott egy versenyző: Paláji Tibor. Turi Erik az U-17 válogatottban ért el szép eredményt. Az országos bajnokságon Huber Anita első, Edvi Laura pedig harmadik helyezett lett. Edzéseiket a Váci Iskolában heti három, a Móricz Iskolában két alkalommal tartják, ez sajnos kevesebb, mint amennyire szüksége lenne a Világ- illetve az Európa bajnokságon induló versenyzőknek. Sajnálja, hogy az Óvodában még nincsen lehetőség edzésekre, annak viszont örül, hogy nagy az érdeklődés a sportág iránt és az utánpótlás is folyamatos. Tóth Balázs elnök, Győrszentiváni SE: Beszámol a jelen lévőknek arról, hogy az Győrszentiváni KRÓNIKA 13

14 14 Győrszentiváni KRÓNIKA egyesület tagjainak létszáma az utóbbi két évben megháromszorozódott. Igaz, az eredményeik még nem olyan kimagaslóak, mint a jobban szponzorált csapatoknak, de a játékosok lelkesedése egyre nagyobb. Minden korosztályban van csapatuk, rendszeres az utánpótlás és a gyerekek szüleivel is jó kapcsolat alakult ki. Már működik az ovifoci és a női labdarúgó csapat is említésre méltó eredményeket ért el ötéves fennállása alatt. Idén is szerveznek Foci-tábort, amely egyszerre főt tud fogadni két hetes turnusban, ez iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Elmondja, hogy az Óvodával együttműködve már két ovis sportnapot is rendeznek közel háromszáz kisgyerek részvételével. Az egyesület egy E.ON pályázaton nyert három millió forintot, amit majd sportrendezvények szervezésére fordíthat. Augusztusban szeretnének egy több sportágat bemutató találkozót szervezni, ahol minden szentiváni sportegyesület és közösség bemutatkozhat, ezzel is népszerűsítve a településen végezhető sporttevékenységeket. Legfontosabb szempont, hogy a gyerekek és családjaik jobban megismerhessék a helyi sportolási lehetőségeket. Dr. Sík Sándor elnök: Megköszöni a két vezetőnek az eddigi eredményes tevékenységet és biztosítja őket, hogy a jövőben is a lehetőségekhez mérten a Részönkormányzat segíteni fogja munkájukat. Tájékoztatja a Szentiváni SE vezetőjét, hogy a településen hamarosan elkészül egy műfüves pálya, amely új edzési lehetőségeket biztosít a csapatok számára. Említi a szeptemberben tartandó Szüreti Napokat, amelynek második napjára sport versenyeket, fogathajtást tervez a Részönkormányzat és felveti az egyesületi vezetőknek, hogy azon a napon is élhetnek a szélesebb kört érintő bemutatkozás lehetőségével. Nagy Gábor elnök, Szentiváni Postagalamb-sport Egyesület: Röviden bemutatkozik, majd ismerteti a sportegyesület tevékenységét, mely 1948 óta működik Szentivánon. A hatvanas években még közel ötven fővel működtek, napjainkban ez már csak huszonöt tagot jelent. Évente versenyen vesznek részt áprilistól októberig, kerületi- és országos megmérettetésen egyaránt indulnak, így kilométeres szakaszokon és 1000 kilométeren is. Sok rangos versenyen értek el eredményt. Kustyán Tamás sampion-galambja aranyérmet is szerzett. Az egyesület idén ünnepli megalakulásának 65. évfordulóját és ez alkalommal bemutatót és kiállítást szerveznek a Magyar Postagalamb-sport Szövetség 130 éves történetéről. Kőszegi-Németh József képviselő: Köszönetet mond a sport területén dolgozó kluboknak, megköszöni a munkát és segítséget, amelyet a szentiváni gyerekek érdekében végeznek. A sport megszerettetése és az aktív sportolás nagyban hozzásegíti a fiatalokat az egészséges életmód kialakításához. Varga József elnök, Szentiváni Judo Klub: Megköszöni a Győrszentiváni SE vezetőjének a lehetőséget, miszerint közös sportesemények keretében a gyerekek lehetőséget kaphatnak egymás sportágainak alaposabb megismerésére. Támogatja a közös sportrendezvények szervezését. Ezt követően a részönkormányzati testület a szentiváni sportegyesületek működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 2. JAVASLAT A GYŐRSZENTIVÁNI GALAMBÁSZ EGYESÜLET TÁMOGA- TÁSÁRA Dr. Sík Sándor elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat. A Győrszentiváni Postagalamb-sport Egyesület nem szerepel a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott pályázati kiírásban meghatározott sportágak között, így azon nem vehet részt. Javasolja ezért az egyesület támogatását. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szövegében pontosítja az egyesület elnevezését Szentiváni Postagalamb-sport Egyesületre, majd a részönkormányzat határozatot hoz arról, hogy az ez évi keretéből, eredményes munkájuk elismeréseként a versenyek szervezési költségeinek finanszírozására forint támogatás részükre kifizethető. 3. JAVASLAT GYŐR-SZENTIVÁN TELE- PÜLÉSRÉSZEN A SZENT IVÁN ÉJI HAGYOMÁNYOK FELELEVENÍTÉSÉRE Dr. Sík Sándor elnök: Röviden ismerteti az előterjesztésben leírtakat hivatkozva arra, hogy ebben az évben a Művelődési Központ sajnálatos módon nem készül a hagyományőrző Szent Iván Éji Varázslatok rendezvény megszervezésére. Kéri a testület tagjait, mondják el véleményüket a határozati javaslatról és döntsenek róla, átvállalják-e a program megszervezését az előterjesztésben leírtak szerint, vagy nem fogadják el a javaslatot. Czifrik Imre képviselő: Véleménye szerint nem lenne szerencsés amennyiben a Móricz Parkban tartanák - megrendezni, mivel akkor egy időben zajlana a Nyári Fesztivállal és a település távolabbi részein lakók sem vennének részt rajta, ezért nem javasolja rendezvény megtartását. Hivatkozik arra, hogy korábban sem a testület feladata volt a szervezés. Ponty Viktor képviselő: Elmondja, sajnálattal vette tudomásul ő is és a részönkormányzat is, hogy a nyári programba a Művelődési Központ szervezői nem illesztették bele a Szent Iván-éji Tűzugrást - a legnagyobb hagyománnyal bíró rendezvényt. Ő sem javasolja a Részönkormányzat részéről a program megszervezését. Ecker Gyula képviselő: Állást foglal amellett, hogy a program idén nyáron ne kerüljön megrendezésre. Amennyiben az intézmény vezetői jövőre sem gondoskodnak műsorról Szent Iván napjára, csak akkor kezdeményezze a Részönkormányzat a szervezés átvállalását. Kőszegi-Németh József képviselő: Egyetért az előtte felszólaló képviselők álláspontjával, ő sem támogatja a javaslatot. Dr. Sík Sándor elnök: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és megállapítja, hogy a testület melynek létszáma 5 fő, 0 igen, 5 nem és 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem támogatta. 4. JAVASLAT ALISTÁL TESTVÉRTELEPÜ- LÉS JÚNIUS I PROGRAMJÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE Dr. Sík Sándor elnök: Hivatkozva az előterjesztésben leírtakra röviden ismerteti a kétnapos Alistáli Falunap programját, ahol bizonyos időkeretben a további egyeztetések alapján több kulturális és sport műsorszám is képviseli Győr-Szentivánt. Kéri a képviselőket az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. A testület úgy dönt, hogy a XX. Alistáli falunapi rendezvényen és az önkormányzati ünnepi nagygyűlésen részt vesz. 5. Napirendi pontként a szociális segélykérelmek elbírálására került sor zárt ülés keretében. A ZÁRT ÜLÉST KÖVETŐEN Dr. Sík Sándor elnök: bejelenti, hogy a meghívóban több napirendi pont nem szerepel. Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirendi pontok tárgyalását követően kíván-e valaki hozzászólni, illetve kérdést vagy bejelentést tenni. Kőszegi-Németh József képviselő: Bejelenti, hogy a településrészi önkormányzati képviselői mandátumáról június 30-i dátummal lemond. Írásba foglalt lemondó nyilatkozatát átadja dr. Sík Sándor elnöknek. Ecker Gyula képviselő: Tájékoztatja a jelen lévőket arról, hogy a közcélú munkások elvégezték a településen található térképtartó állványok karbantartását és lefestését, valamint tolmácsolja a lakosság részéről érkezett pozitív véleményeket a két dolgozó tevékenységéről. Dr. Sík Sándor elnök: Beszámol a kishegyi buszforduló felújításáról és aszfaltozásáról, majd az ülést berekeszti. Ecker Gyula, RÖK képviselő

15 A Győrszentiván SE labdarúgó csapatánál lassan véget ér a tavaszi szezon Az U7-től kezdve, a megye III-as gárdáig minden korosztály lejátszotta a meccseket, becsülettel küzdöttek a játékosok, jöttek is az eredmények hol jobbak-hol roszszabbak De ilyen a sport, egyszer fenn, máskor lenn! Aki tisztában van az egyesület munkájával, az tudja, nehéz időszakot élünk át, ennek ellenére növekszik az igazolt játékosaink száma, új bajnokságokba kapcsolódtunk be, erőn felül segítjük a település iskoláit, óvodáit! Az egyesület 90 éves, ennek megfelelően a nyáron egy igazi sportnap keretében várjuk a Győrszentiváni lakosságot és a település összes sportolóját (lovast, dzsúdóst,galambászt stb.) jöjjenek, érezzék jól magukat velünk. Az aug. 4-re tervezett jubileumi rendezvényen remélhetőleg méltókép tudunk emlékezni, ünnepelni minden barátunkkal, támogatónkkal. Focitáborunk is segíti a szülőket a nyáron. Egymást követő 2 héten zajlik július 2-13 közt. Többen leszünk mint tavaly, ez ismét komoly terheket ró csapatunkra. Amit büszkén megírhatunk: 2012-ben sikerült egy országos pályázatot nyernünk (E-on) ennek köszönhetően a nálunk sportoló gyerekek, családok több szervezett rendezvényünkön mérhetik le tudásukat, élhetnek át vidám perceket szakosztályunkban. A pályázat elnyerése azonban több munkát is ró minden egyes tagunkra, reméljük sikerrel teljesítjük kötelezettségeinket. Megújult honlapunk, a remélhetőleg mindenki igényének megfelelő színvonalú lett. Facebook-on is elérhetőek vagyunk, aki információt keres az SE-ről az már a világhálót is használhatja. Az őszi szezonban szeretnénk U13-as korosztályban is indulni, kérjük es korosztályú gyerekek jelentkezzenek a pályán edzőinknél. Akkor el lehetne mondani: U7, U9, U11, U13, U16, U21, megye II, megye III és női korosztályú csapataink minden sportolni vágyó számára rendelkezésre állnak! A 90 év kötelez is minket, tujákat ültettünk a pályán, reméljük amíg ezek a csemeték kiöregednek addig a focicsapat is működni fog településünkön. Újdonságként a pályán, péntekenként 19 órától az aszfaltoson kangoo edzések vannak hölgyek részére. Salakos teniszpályánkat évről-évre egy baráti társaság teszi sportra alkalmassá. Ezzel mind-mind azt akarjuk elérni: legyen a csapat Győrszentiván megbecsült eleme. Nem pár emberé, Mindenkié! Győr Város díjazottjai Győr M.J.V. Közgyűlése én tartott Közgyűlésén döntött a Szent László Érem Díj és a Kitaibel Pál Környezetvédelmi Érem adományozásáról. A Szent László Érem díjazásban idén: dr. Koppány Attila egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője Liszt Ferenc Zeneiskola Kulcsár Béla igazságügyi szakértő, a Jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrend Győri Kommendájának parancsnoka Rupnik Károly színművész a Győri Nemzeti Színház tagja részesül. A díjat Borkai Zsolt Polgármester Úr a júniusi díszközgyűlésen adja át. Kitaibel Pál Környezetvédelmi Érem díjazásban részesül: Juhász János vízépítő mérnök nyugdíjba vonulása alkalmából. A díjat dr. Sík Sándor, a Városstratégiai Bizottság elnöke adta át. Kitaibel Pál Környezetvédelmi Érem elismerésben részesült korábban két szentiváni kötődésű polgárunk is. Cserhalmi József erdészmérnök, a Környezetvédelmi Bizottság korábbi elnöke és Kotrics Andrea a szentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskola, Zöld Iskola Igazgatója részesült a környezetvédelem terén végzett eredményes munkájáért ezen elismerésben. dr. Sík Sándor A Győrszentiván Részönkormányzat hivatalos honlapjának elérhetősége: A honlapot folyamatosan fejlesztjük, észrevételeket, híreket, jobbítási ötleteket szívesen fogadunk! MEGHÍVÓ A Genesius színjátszókör jubileumi előadására szeretettel hív minden érdeklődőt. A tíz év előadásaiból készült válogatást június 30-án 19 órakor mutatjuk be a moziban. SZENTIVÁNI ÁLLATORVOSI RENDELŐ Kedvtelésből tartott állatok sebészeti, belgyógyászati ellátása, külső és belső paraziták elleni védelem, állatútlevél, mikrochip beültetés adatbázisba felvitellel, védőoltások teljeskörű elvégzése, fogkő eltávolítása ultrahanggal, egészségügyi kozmetika (filcesedett, összecsomósodott szőr eltávolítása), nehezen gyógyuló sebek speciális kezelése, igény esetén kedvtelésből tartott állatok műtétre szállítása, valamint haszonállatok állategészségügyi ellátása. Győrszentiván, Déryné u. 24. Rendelési idő: Hétfő óráig Szerda óráig Más időszakban telefonhívás, vagy egyéb bejelentkezés alapján folyamatos a betegellátás, tanácsadás! Dr. Sík Sándor, állatorvos 20/ Zádorvölgyi Gabriella, asszisztens 20/ Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat lapja. Kiadja a részönkormányzat megbízásából a Szivárványszem Bt., Győr. Felelős kiadó: Keszler Ádám. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget! Nyomdai munkák: Re-Müsz Bt., Győr. Győrszentiváni KRÓNIKA 15

16 Luca virág és ajándék üzlet 9011 Győr, Külső Vasút sor 1. (Régi temetőnél) Kínálatunk: Vágott, cserepes és selyemvirág Esküvői és alkalmi virágdíszítés Koszorúkészítés Kerámia, édesség, papíráru Gyertya, mécses Üzletünk nyitva tartása: H szünnap K P h, h SZo, V 8 12 h Szolgáltatásunk PAX TECUM Temetkezési és Szolgáltató Kft. győrszentiváni kirendeltsége. Rigó Lászlóné (Joli) Győrszentiván, Külső Vasút sor 1. Éjjel-nappal halott szállítási ügyelet. Bármikor hívható 06/ Temetések felvétele, teljes körű ügyintézéssel (kellékek kiválasztása, anyakönyveztetés, újsághirdetés, síremlék szétszedése-összerakása stb.) A temetési szolgáltatások intézésekor lehetőség van a koszorúk, virágcsokrok, koporsódíszek, stb. megrendelésére helyben. Számíthat ránk, forduljon hozzánk bizalommal, a hét bármely napján! JÓSZÍV Temetkezési Kft. győrszentiváni kirendeltsége Pál Istvánné (Marika) Győrszentiván, Sugár út 62. Halottszállítás bejelentése: éjjel-nappal hívható Telefon: 96/ Mobil: 20/ Ügyfélfogadás: a hét minden napján, a nap minden órájában. Temetés teljes körű szervezése, lebonyolítása, a szállítástól a temetésig. Hivatalos papírok beszerzése (anyakönyvezés), újsághirdetés, síremlék szétszedése, összerakása stb. Szolgáltatási szerződés alapján a JÓSZÍV 20% kedvezményt nyújt a pénztártagoknak a temetési szolgáltatásokból. A JÓSZÍV Önsegélyező Pénztárat ajánljuk mindazoknak, akik előre szeretnének gondoskodni saját, vagy hozzátartozóik temetéséről. A Pénztárral kapcsolatban felvilágosítás kapható a fenti címen, vagy telefonszámon. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, hogy segíthessünk! Amikor beléptem a műhelybe, megcsapott a bőr, a ragasztók, a boxok, a fényező szerek semmivel sem összehasonlítható illata. A polcon a kész, a félkész cipők sorakoztak, hirdetve a javítójuk ügyes, szakavatott munkáját. Látszik a lábbeliken, hogy olyan kéz javítja, varrja, fényezi, aki szeretettel viszonyul a munkájához. Az agyon strapált, Isten áldja a tisztes ipart Fekete Tamás, az egyedüli suszter Szentivánon sokszor túlhordott cipőkből szinte újat varázsol. Előtte a munkaasztalon a suszterkalapács, a harapófogó, a varróár, a szegező ár, a ráncfogó, különféle reszelők, lyukasztók, ringlizők várják, hogy kézbe vegyék őket. Tamás, a cipész, a Kossuth Lajos Szakmunkásképző Intézetben tanulta ki a szakmát. Három évig dolgozott a Praktikum Cipész Kftben. Utána egy és fél évig volt katona a győri határőrségnél, mint lövész. Elérte a Kiváló Lövész címet. Ezerkilencszázkilencventől lett egyéni vállalkozó, azóta egyfolytában javítja Győrszentiván lakosságának lábbelijeit. A gyerekcipőktől, a gyógycipőig mindent újjá varázsol. Különleges lábravalókat is javít, úgymint lovaglócsizmát, balettcipőt. A cipészmesterség mellett hobbiként szereti a villanyszerelést. A saját műhelyének az összes elektromos bekötését maga végezte el. Másik hobbija a kertészkedés. Saját földje és erdeje is van, amit szabadidejében kikapcsolódásként művel. Szereti a favágást, ami mindig kihívást jelent számára, mivel Stíhl fűrésszel dolgozik és ez a művelet nagy oda figyelést igényel. Szeret a szőlőben tevékenykedni. Nem veti meg a jó bort sem. Néhanéha barátaival összeülnek a Savanyó Feri bácsinál egy kis beszélgetésre, ahol mostanában jófajta vörösbort mérnek. Ilyenkor eszembe jut öregapámnak egy mondása. Gyerekek, enni, igen jó, de inni csodálatos. Nincs is mása egy jó kis kocsmai tereferének. Ilyenkor egy kicsit megáll az idő. Megszépülnek a történések, sok minden eszébe jut az embernek. Visszatérve mesterünkhöz, nyulakat is tart a hátsó udvarban. Két anyát, meg egy kan nyuszit. Valamikor nem oly régen még leadásra is tenyésztettek ebből a fehértarka fajtából. Ahogy körbenézek az udvaron mindenhol a tevékeny ember keze munkáját vélem fölfedezni. A kellemes környezet jó érzéssel tölti el a kuncsaftokat és mindjárt több bizalmat éreznek a mester iránt. Kívánok neki még sok dolgos, szorgalmas évet, hogy még sokáig tudja javítani Győrszentiván elhasznált lábbelijeit. Vollai István

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Sporteredmények (december-január)

Sporteredmények (december-január) Sporteredmények (december-január) Országos verseny Zolván Barbara 3.c 7. hely gyorskorcsolya Országos gyorskorcsolya bajnokság Mahler Gergő Bernát András 3.c 1. hely labdarúgás Shlimberger kupa Bakos Zsófia

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben