Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT"

Átírás

1 A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük. Köszönöm, Uram, hogy a Te akaratodat cselekedhettem. Kérlek, bocsásd meg nekem, ha megbántottam embertársaimat! Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet! Árassz el a Szentlélek erejével, hogy feladataimat örömmel végezzem! Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben minden körülmények között kitartsak! A szeretetemrõl ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványod vagyok. Add, Uram, hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a rámbízottakért! Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Ámen! KARITÁSZ Szolgáló Szeretet XVII. évfolyam 3. szám Karitatív - szociális folyóirat október Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Jakab 1.22 Bosák Nándor Püspök Úr jóváhagyásával Szolgáló Szeretet Karitatív szociális folyóirat október, 67. szám. Megjelenik negyedévenként, díjmentesen. Az újság az Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítványának kiadása. Felelõs kiadó és szerkesztõ: Nagy Lajosné Krisztina Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A. Tel.: (22) , Fax: (22) Szedés: Viktória Rehabilitációs Központ Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon: (22) Nyomás: Regia Rex Nyomdaipari Kft. Tel.: (22) Feladó: Egyházmegyei Karitász Alba Caritas Hungarica Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) , Fax: (22) A karitász tábor egyik fiatal résztvevõje 67 Õsz Ingyenes lap Fotó: Bíró Kati

2 Újraindul a karitász önkéntesek alapképzése több egyházmegyében, így a Székesfehérvári Egyházmegyében is. A Katolikus Karitász tudatosan és tervszerûen készül arra, hogy a jövõben felkészítse az önkénteseit a színvonalas karitászmunka végzésére. 2 egyházmegyei karitászigazgató Kedves karitász-munkatársak, barátaink! Erre pénzt és energiát fordított, akkreditáltatta a korábban EU-támogatással kipróbált képzés tematikáját. Noha a Karitász régóta önkéntesekkel dolgozik, mégis elmondhatjuk, hogy bár Magyarországon is megszületett az önkéntességrõl szóló törvény, mégis gyerekcipõben jár még az önkéntes mozgalom. Nálunk nem honosodott meg az a sok külföldi országban bevett gyakorlat, hogy a középiskolát végzett fiatalok 1 évre elszegõdnek önkéntes munkára szociális területen. Helyette mindenki a feltétlen továbbtanulást erõlteti, akkor is, ha nem biztos abban a szakirányban, amire felvétetett. Pedig egy ilyen év alatt kipróbálhatná, akár fejleszthetné szociális érzékenységét, és ha nem érzi a sajátjának a segítõ munkát, akkor még véletlen sem jelentkezik majd késõbb, esetlegesen már munkanélküliként ilyesfajta átképzésre. A szociális intézményekben ugyanakkor felüdülést hoznának a fiatalok, nagy hasznát vennék mindenhol a friss erõnek. A munka természetébõl következik az ilyen helyeken, hogy a segítségkérésneksegítségnyújtásnak határa nincsen, van viszont a munkaidõnek, és még mindig igen sok olyan apró kis feladat marad, amire nem jut már ideje, energiája az alkalmazottaknak. Sokan talán azt gondolják, hogy az önkéntes munkavégzõn nem kérhetõ számon a színvonalas teljesítmény, vagy nem lehet felelõsséget megkövetelni egy önkéntestõl. Ez valószínûleg nem igaz így. A munkára való célirányos felkészítés hozzásegíti az önkénteseket ahhoz, hogy felelõsséget vállalva és színvonalasan tudják végezni munkájukat. Fontos számukra, hogy felkészüljenek önismeretbõl, kommunikációs gyakorlatokon próbálják ki magukat, tisztában legyenek alapvetõ szociális ismeretekkel, ismerkedjenek meg a segítõ beszélgetés alapvetõ fogásaival, hallgassanak elõadásokat a közösségépítésrõl, szervezetfejlesztésrõl, és mindezt jó szakemberektõl. A Katolikus Karitász mindezeket az ismereteket kínálja a hivatalossá tett képzésein. Szeretettel várjuk tehát olyan karitász önkéntesek jelentkezését, akik vállalják, hogy mind a hat képzési hétvégén részt tudnak venni, hiszen az elõadások egymásra épülnek és egyiket sem jó, de nem is érdemes kihagyni. Székesfehérvár, októberében Lemondani a feleslegrõl akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség. ez a jelmondat olvasható a Fehérvár Travel alapítvány honlapján Többször hírül adtuk a karitász újság hasábjain is, hogy fogyatékkal élõk számára egy nappali intézményt szeretnénk létrehozni Székesfehérváron. A Karitász 2006 óta Támogató Szolgálatot is mûködtet a fogyatékkal élõ emberek esélyegyenlõségének javítására, s az itt szerzett tapasztalataink indítottak arra bennünket, hogy egy következõ lépcsõfokot is meglépjünk s egy ilyen intézménnyel kicsalogassuk az otthonukban élõ fiatalabb s idõsebb sérült embereket. Természetesen egy ilyen nagy feladathoz támogatókat is kell találni, esetleg pályázati lehetõséget, bár ez utóbbi azért nehéz, mert ma már szinte minden esetben meg kell elõlegezni a pályázaton elnyert összeget. A Karitász egy nagyvonalú támogatót talált a FEHÉRVÁR TRAVEL utazási iroda tulajdonosának, Ribi Péternek személyében, aki az általa létrehozott alapítványán keresztül Székesfehérváron és vonzáskörzetében sokadszor ír ki pályázatot fogyatékkal élõ embertársaink számára. Szent Kristóf Ház Székesfehérvár, Batthyány u. 2. Fogyatékkal élõk nappali intézménye A Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért, elesettekért, hátrányos helyzetûekért, fizikai és szellemi fogyatékkal élõkért, illetve a beteg idõsekért és gyermekekért alakult meg 2008 januárjában, a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív tevékenységének koordinálására. Hamarosan tehát elkészül az alapítvány tetemes anyagi támogatásával, valamint az egyházmegye segítségével Székesfehérváron a Szent Kristóf Ház, mely fogyatékkal élõ emberek nappali intézménye lesz. A befejezõ munkák folynak, hamarosan megindul az engedélyeztetési eljárás, és ha minden jól megy, akkor remélhetõleg január 1-tõl már fogadhatjuk a gondozottakat a Szent Kristóf Házban. Szent Kristóf az úton lévõk védõszentje, s bár mindannyian úton vagyunk, a közöttünk élõ családoknak, akiknek sérült ember van a családjában, kicsit nehezebb út lett az osztályrészük. Az õ nehézségeiket szeretné egy kicsit oldani az Egyházmegyi Karitász és a Fehérvár Travel ennek az új intézménynek a létrehozásával. Köszönjük a támogatást az intézmény leendõ gondozottjainak nevében is. Nagy Lajosné karitászigazgató 3

3 Adottságok, lehetõségek Székesfehérváron (Fogyatékkal élõk számára) Az orvostudomány fejlõdésének és az ellenõrzõ, szûrõvizsgálatok elterjedésének köszönhetõen ma már igen korai életszakaszban diagnosztizálhatók a különféle fejlõdési zavarok, elakadások, fogyatékosságok. Székesfehérváron, mint nagyvárosban sokféle lehetõség áll a családok rendelkezésére, hogy a feltárt nehézségeket, hiányokat gyermekük életében, a lehetséges mértékben korrigálni tudják. Korai fejlesztéssel, neurológiai terápiával, mozgásterápiával, korrekciós mûtéti beavatkozásokkal, természetgyógyászati eljárásokkal sok mindent sikerül elérni. Ennek ellenére bizonyos hiányokat nem lehet pótolni, aminek következtében a család kénytelen szembesülni azzal a ténnyel, hogy gyermekük egész további életében mások, elsõsorban a szülõk, a tágabb család segítségére fog szorulni. A fogyatékkal élõ gyermekek, fiatalok intézményes ellátása már egészen kis kortól lehetséges a városban, hiszen mûködnek autista, látássérült, hallássérült, mozgássérült, értelmileg akadályozott gyermekek részére speciális óvodai csoportok, így a meglévõ normál óvodába járhatnak integráltan ezek a gyerekek, és velük külön szakemberek foglalkoznak. Más városi óvodákban is egyre gyakoribb, hogy egy csoportba érkezik egy-egy fogyatékkal élõ gyermek. Az óvodai évek után, egyénre szabott korban (6-9 év) kerülhetnek további oktatási intézményekbe a gyerekek. Az enyhe fokban értelmileg akadályozottak, a mozgásukban korlátozottak, részképesség zavarokkal küzdõk számára az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ kínál lehetõséget. Itt kiscsoportos (10-12 fõ) osztályokban, speciális tanterv alapján tanulnak a gyerekek, miközben sajátos, egyéni fejlesztésükre is hangsúlyt fektetnek. Gyógytorna, gyógyúszás, logopédia, egyénre szóló fejlesztés segíti õket. Az itt tanulók általában a osztályt is elvégzik az intézményben, majd nagyrészük valamilyen szakma tanulására is lehetõséget kap. A végzettek szerencsés esetben viszonylag önálló, teljes életet tudnak élni, munkát tudnak vállalni. Vannak azonban akik nem képesek a szakma elsajátítására és a teljes önálló életvitelre sem. Nekik a védett foglalkoztatás kínál további lehetõségeket. Szintén ennek az iskolának a részeként mûködik az autista tagozat, ami speciálisan az autisztikus jegyekkel élõket próbálja képezni. A középsúlyos értelmileg sérültek és a halmozottan fogyatékkal élõk számára az Ezredéves Képességfejlesztõ Általános Iskola és Speciális Szakiskola áll rendelkezésre. Itt még kisebb csoportokban (5-6 fõ) folyik a képzés, és a fõ hangsúly a minél önállóbb életvitel elsajátításán van, hogy általános ismeretekhez jussanak a mindennapi életet illetõen. Fontos, hogy a gyermekek, fiatalok megtanuljanak önállóan étkezni, tisztálkodni, öltözködni, közlekedni, bizonyos háztartási ismereteket elsajátítsanak, egyszerû kézmûves dolgokban gyakorolhassanak, mint a szövés, agyagozás. Az itt végzettek általában csak védett munkahelyeken képesek dolgozni, sokuknak további folyamatos felügyeletre, gondozásra van szüksége. A fent említett két iskolatípus a gyermekeket 23 éves korukig tudja segíteni, eddig maradhatnak bent a képzésben. A látássérültek és siketek számára legközelebb Budapesten, illetve Vácon van bentlakásos lehetõség a speciális képzésre, ahol az õ sajátosságaiknak megfelelõ oktatás folyik. Õket általában hétvégére hozzák haza a szülõk, akkor van lehetõség a családdal együtt lenni. Néhányukat itt a városban is beintegrálják az oktatásba. Az iskolákból kikerülõ fiatalok számára, adottságaik alapján többféle lehetõség kínálkozik. Akik megfelelõ gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek, és viszonylag önállóak, saját maguk keresnek munkahelyet és élnek önálló életet. Akik ezt nem tudják megtenni, azok számára létezik a városban védett munkahely, ahol speciális körülmények között, szakemberek irányításával, a képességeikhez mérten végezhetnek munkát. Sajnos ilyen típusú munkalehetõség nem áll elégséges számban rendelkezésre. Azok, akik a védett munkahelyen sem képesek dolgozni, az Értelmi fogyatékosok Nappali Intézményébe járhatnak, ahol nappali tartózkodáson kívül szerencsés esetben valamilyen foglalkoztatás is megvalósul. Ez az ellátási forma is bõvítésre szorulna, ugyanis jóval többen szeretnének bekerülni, mint ahány hely van. Ezeken az ellátási formákon túl, a civil szervezetek vesznek részt a fogyatékkal élõk segítésében, ellátásában. Részben saját egyesületeik teszik ezt (LÁRKE látássérültek egyesülete, VIKTÓRIA Központ mozgáskorlátozottak egyesülete, stb.), részben pedig általános szociális segítségnyújtással foglalkozók, mint például a Teljes Élet Szociális Alapítvány, amely nyaranta, heti turnusokban 120 sérült fiatal nyaraltatását végzi önkéntesek segítségével, vagy a Karitász, amely heti rendszerességgel klubot mûködtet számukra, így juttatva lélegzethez a család többi tagját,. Vannak olyan fogyatékkal élõ gyermekek, fiatalok, akik nem képezhetõk intézményes keretek között, hozzájuk 18 éves korukig (illetve amíg fejleszthetõnek ítélik) fejlesztõ pedagógusok járnak ki házhoz, heti néhány órában. Sajnos ez a lehetõség nagyon szerény eredménnyel jár. A fent leírtakból látható, hogy a fogyatékkal élõk igen sokszínûek, képességeik széles skálán mozognak, ellátásuk, képzésük pedig nem teljesen megoldott. A különbségek ellenére akadnak közös jegyek az életükben, ellátásukban, gondozási igényeikben, ami alapján az õket körülvevõ családokat, és benne persze õket is, külön csoportként fogalmazhatjuk meg. Ezek az általánosan megfogalmazható jegyek: az általános gyermekbetegségeken kívüli számos más rendszeresen visszatérõ betegség, ami átfogóbb kezelést, gondoskodást igényel hosszútávra szóló (gyakran egész életre) ápolási, gondozási feladat a speciális körülményekhez való alkalmazkodás igénye az állandó felügyelet igénye miatti szülõi munkahelyvesztés az átlagos, mindennapi szokások bizonyos részérõl való lemondás kényszere sok esetben a család harmonikus fejlõdésének elakadása az anyagi elõbbrejutás beszûkülése a család egyes tagjainak feltöltõdési lehetõségeinek minimálisra csökkenése általában van a családban egészséges testvér is, akinek a fejlõdésére úgy kell figyelni, hogy a fogyatékkal élõ másik gyermek miatt ne érezze háttérbe szorítva magát, harmonikus fejlõdése biztosítva legyen Magyar László 4 5

4 Nemzetközi Karitász Konferencia Gyulafehérvári Egyházmegyei Karitász rendezésében Csíksomlyón Az idei évben szerencsésen alakultak a programok és az évfordulók, így két ízben is voltunk a szépséges Erdélyben, karitász ügyekben. A szovátai önkéntesek tábora után, õszszel egy összegzõ, nemzetközi konferenciára utazott a magyarországi Katolikus Karitász küldöttsége, Écsy Gábor országos igazgató vezetésével Nem protokoll látogatás volt ez, hiszen a korábbi évek sajnálatos árvizei és helyreállítási munkái miatt szorosabb kapcsolat alakult ki a két ország szervezetei között, közös az együttmûködés az önkéntesek képzésében is, és további közös programok is körvonalazódnak. A két ország szociális ellátó rendszere teljesen különbözik, amíg itt Magyarországon viszonylag jól kiépült ellátó rendszer van persze kérdés, hogy honnan nézzük, addig Romániában a Karitász szövögeti a szociális hálót. Ez még akkor sem könnyû feladat, ha az osztrák és a német karitász anyagilag és tárgyi eszközökkel is segíti a munkájukat. Ez sokszor irigylésre méltó a mi szempontunkból. Mindenesetre az állam szinte mindent ráhagy a Karitászra, nagyvonalúan elfogadja erõfeszítéseiket, anyagi hozzájárulást nemigen ad. A Gyulafehérvári Egyházmegyei Karitász koordinál mezõgazdasági projektet is, ami egyfajta készségfejlesztést, tanítást is jelent. Idõsek otthonát tart fenn, demens részleggel együtt, ami különösen nehéz feladat. Sok településen családsegítõ szolgálatot mûködtetnek Gyergyószentmiklóstól Kézdivásárhelyig, Csíkszeredától Marosvásárhelyig, végeznek házi beteggondozást, 6 nappali intézményt tartanak fenn fogyatékkal élõknek. A konferencián a karitászmunka gyakorlati témái után, tudós papok, pap-tanárok, plébánosok foglalkoztak annak teológia alapjaival, ami azért is nagyon érdekes és lelkesítõ, mert ilyenkor leesik az ember álla, hogy a szentírásban mindenre találunk útmutatást, tanácsot. Szóba került, hogy a Jakab levelekben olvashatunk a segítés konkrét formáiról, hogy a Korinthusi levél a karizmákról szól. Dr. Nagy József atya a Szentírás karitász vonatkozásainak ökonómiai összefoglalását 7 pontban adta meg. 1. A szociális érzékenység szentírási tulajdonság. 2. A felebarát szolgálatának természetfeletti vonzata van. 3. A keresztény életvitelhez a keresztény szegénység hozzátartozik semmihez nem ragaszkodom. 4. Az egymás szolgálatában élõk alakítják a krisztusi közösséget. 5. A keresztény közösség állandó önelemzésben megoldja belsõ problémáit. 6. Szolgáló közösség. 7. A karitász munkatársai krisztusi lelkületûek kell legyenek, a szaktudás nem elég. Nos lehet dolgozni ezeknek a pontoknak az alapján! A konferencia Csíksomlyón került megrendezésre, ahol egy nagy tanulmányi házat is mûködtet a Karitász, s tekintettel arra, hogy a konferencia zárónapja és a gyulafehérvári egyházmegye 1000 éves évfordulójának záró ünnepsége között egy teljes nap (Folytatás a 23. oldalon) Székesfehérvári Egyházmegye Lelki Központ 8043 Iszkaszentgyörgy Rákóczi u. 1. Telefon: 06 (22) Ti adjatok nekik enni! (Máté 14,17) KARITÁSZ ÖNKÉNTESEK ALAPKÉPZÉSE A Katolikus Karitász Caritas Hungarica szeretettel meghív a szervezésében megvalósuló Karitász önkéntesek általános alapképzése c. tréningre, mely a karitász munkát végzõ önkénteseknek és munkatársaknak szól. A képzés a karitász munkához szükséges ismeretek, készségek fejlesztésére, elsajátítására kínál lehetõséget. A képzés célja: A Karitász szolgáltatási színvonalának, hatékonyságának növelése országos szinten. Megszerezhetõ ismeretek: önismeret elmélyítése, a segítõ motiváció tisztázása a segítõ munkára való önreflexió képessége, kommunikációs készség fejlesztése, kommunikáció modelljének, irányainak megismerése, alapismeretek az állami és civil szociális ellátórendszerrõl, civil együttmûködési készség az állami szociális ellátórendszer intézményeivel, a rogers-i elvek megismerése, a hallgatás képessége, a hiteles kommunikáció, problémafeltáró-, megoldó képesség, közösségi kommunikáció, partnerség-építés, karitász tevékenység meghatározása, programtervezés, team munka, projekt szemléletû gondolkodás. Jelentkezési feltételek: Olyan év közötti jelentkezõket várunk, akik legalább fél éve végeznek önkéntes tevékenységet (vagy munkatársak) a karitásznál, vállalják, hogy részt vesznek a teljes képzésen, és a képzés lezárását követõen min. egy évig önkéntes munkát végeznek egy karitász csoportban/munkatársként dolgoznak egy karitász szervezetnél. A hétvégék bentlakásosak, a programok pénteken délutántól (16 óra) vasárnap kora délutánig (15 óra) tartanak. A képzés ideje alatt a szervezõk szállást, napi háromszori étkezést biztosítanak. A részvételi díj tartalmazza a képzéshez szükséges eszközöket, tananyagokat. A képzés helyszínére történõ utazás költségei a résztvevõt terhelik. FFF 7

5 8 A részvételi díj: Ft, amelyet a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásznak kell befizetni. A részvételi díj befizetésére hat részletben van lehetõség. Jelentkezni kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével és a részvételi díj elsõ részletének (1.500 Ft) befizetésével lehet. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a karitász csoportvezetõ vagy plébános ajánlását. Befizetett részvételi díjat visszatéríteni nem tudunk! A képzés idõpontjai: január Kommunikációs tréning február Önismereti tréning március Segítõ beszélgetés tréning április Bevezetés a szociális és egészségügyi ellátórendszerbe május Közösségi munka tréning június Szociálisprojekt-menedzsment tréning A képzés helyszíne: Székesfehérvári Egyházmegye Lelki Központ (8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 1.) Ma már bátran mondhatjuk, semmi sem az, aminek látszik, vagy legalábbis furcsa meglepetésekkel akarnak sokkolni minket, fõként, ha a pénzünkre áhítoznak. Itt van a kutya, vagyis egy kutyafej, amelyik hatalmas plakátokról néz le itt-ott, sok helyen a városban, országút mellett, vidéki településen, s mily meglepõ, az van fölé írva, hogy Marha. De ugyanez a kutyafej Csirke felirattal is látható. Az ember összevonja a szemöldökét, de aztán kis idõ múlva persze rájön, hogy csak egy kutyakonzervet reklámoz a nevezetes bolthálózat, ezt vegye, ezt vigye Miféle takarékosság megspórolni a magyarázatot: marhahúsos, csirkehúsos Köztudott például, hogy a reklámokban ravasz módon elhelyezett italok felvillantása szomjúságérzetet okoz, és a gyanútlan nézõ már indul is, jobb esetben a konyhába, valamiféle itókáért, de legközelebb az üzletben biztosan vesz a sokat reklámozott márkájú üdítõbõl, ásványvízbõl, netán sörbõl, hogy csak ilyen ártatlan italokat említsek... Persze azért a kutyát nem fogjuk összecserélni a marhával, de itt a pongyolaságra manipulál az ilyen takarékos reklám. Az elképesztõ mértékben elterjedt ún. gügyögõ nyelvhasználat után, további pompás ötletek jönnek. Mit tanul majd egy cseperedõ gyerek, aki érdeklõdik a körülötte lévõ világ iránt, s abból tanul, amit lát? Sem a gyermekeknek, de a felnõtt embereknek sem mindegy mit látnak maguk körül, mit olvasnak, mit szívnak magukba nap mint nap. A mai ember életében a minõség egyre inkább veszendõbe megy, s a sok lim-lom tovább rontja az életünket, ha nem figyelünk eléggé és nem állunk ellent az elértéktelenedésnek. (szerk.) JELENTKEZÉSI LAP Karitász Önkéntesek Általános Alapképzése január június Név:... Keresztnév:... Cím:... Tel.: Foglalkozás:... Iskolai végzettség:... Születési dátum:... Egyházmegye:... Plébánia:... Mióta vesz részt a karitász csoport munkájában? (évek száma)... A képzésre vonatkozó egyéni kérését, kérjük, itt jelezze (pl. vegetáriánus étkezés, diéta):... Szükséges mellékletek: karitász csoportvezetõ vagy plébános ajánlása, részvételi díj elsõ részletének befizetésének igazoló csekk másolata Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. Adataim a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, a Felnõttképzési Akkreditációs Testület és a Katolikus Karitász által történõ kezeléséhez hozzájárulok. Dátum:... aláírás A jelentkezési lapot és a mellékletet kérjük november 15-ig a Katolikus Karitász (1519 Budapest Pf. 239) címére eljuttatni. A Katolikus Karitász regisztrált, akkreditált felnõttképzési intézmény. Nyilvántartási száma: , akkreditációs lajstromszáma: AL 2070 Katolikus Karitász * Caritas Hungarica a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, a Caritas Internationalis Róma, az ICMC Genf tagszervezete Telefon: Telefax: Postacím: 1519 Budapest postafiók 239, Adószám: , Bankkapcsolat: Raiffeisen Bank Internet: 9

6 10 Karitász Rév Székesfehérvár Telefon:(22) , , Hívható mindennap 9 17 óra között Ügyfélfogadás: H K Sz: óráig, Cs P: 9 13 óráig Jelentkezni lehet személyesen, de telefonon is. Kik reagálnak különösen érzékenyen az alkoholra? Különösen érzékenyen reagálnak az alkoholra: azok, akik ritkán és keveset isznak, a gyerekek és az alkoholabsztinensek, erõs érzelmi változásokat megélõ személyek (nagyon izgatott, szomorú vagy jókedvû), azok, akik az alkohollal egyidejûleg gyógyszert is szednek, azok a gyomormûtöttek, akiknél a gyomor egy részét eltávolították, betegek (testi és pszichés), valamint testi betegségbõl, fejsérülésekbõl (agyrázkódás), agyvelõ- és agyhártyagyulladásból lábadozó személyek. Az alkoholra nem mindenki reagál egyformán, és ebben velünk született különbségek is szerepet játszanak. Ilyen különbségek nemcsak az egyes személyek, hanem az egyes emberi rasszok között is léteznek. Amint azt kutatási eredmények mutatják, az alkoholisták gyermekei általában jobban bírják az alkoholt (mielõtt bármiféle hatást vagy változást lehetne észrevenni náluk), mint az átlagemberek. Azok, akik ritkán isznak, erõs alkoholos befolyásoltság alatt alig tudnak nehéz feladatokat végrehajtani. Ez az oka annak, hogy a közlekedési rendõrorvosok és a közlekedéspszichológusok egyáltalán nem számítják enyhítõ körülménynek, ha egy közlekedési kihágást elkövetõt úgy kapnak el", hogy bár 2 vagy több ezrelék alkohol volt a vérében, mégsem okozott balesetet. Aki ilyen alkoholos állapotban jól vezet, az valószínûleg igencsak hozzá van szokva az alkoholhoz, ennek következtében többször ül a volánhoz ittasan, mint az, aki ilyenkor girbe-gurbán hajt vagy az árokban köt ki. Alapszabályként a következõt jegyezhetjük meg: Aki egy fél liter sört úgy tud meginni egy hajtásra, hogy sem a hangulatában, sem az állapotában nem történik változás, az nagy valószínûséggel rendszeresen visszaél az alkohollal. Miért veszélyes az alkoholtartalmú italok fogyasztása a közlekedésben és munkavégzés közben? Azért, mert az alkohol hamis biztonságérzetet ad ezzel egyidejûleg csökkenti a reakcióképességet, így nõ a balesetveszély. Mivel sok pszichotrop gyógyszer hasonló hatással rendelkezik, a használati utasításban figyelmeztetnek a közlekedésben elõforduló veszélyekre. Ha nem is idéznek elõ minden olyan jelenséget, amit az alkohol, rájuk is messzemenõen érvényes, amit itt az alkohollal kapcsolatban ismertetünk ben Magyarországon az ittasan okozott személyi sérüléses közlekedési balesetek kimenetele: az összes balesethez viszonyított százalék halálos: 171 fõ 12,1% súlyos sérüléses: 1031 fõ 13,3% könnyû sérüléses: 1236 fõ 11,6% (ebbõl 2167 a jármûvezetõ, 271 a gyalogos hibájából következett be) Ez azt jelenti, hogy minden 8. személyi sérülést okozó balesetnek az alkohol volt az oka. Minél súlyosabb a baleset, annál nagyobb szerepet játszik benne az alkohol. Közlekedéskutatók megállapításai szerint 0,8 ezrelék felett négy és félszer nagyobb a rizikója annak, hogy az ember halálos kimenetelû balesetet okoz, mint ha józan. Csak akkor lehet arra számítani, hogy csökken az ittas autózások és az ezekkel törvényszerûen együtt járó káros következmények mint például a cserbenhagyásos gázolás száma, ha elõször is tudatosodik az emberekben a tényleges veszély, másodsorban, ha ezt a tudatosságot megerõsíti az a társadalmi beállítottság, hogy az ittas vezetést elítélik és üldözik (mint például a magántulajdon ellen elkövetett bûntényeket). Ettõl azonban ma még igencsak távol állunk! Legtöbbször csak sajnáljuk, mintsem elítéljük azt, akit buta módon elkaptak. Hogyan válik ki a vérbõl az alkohol? A vérbe került alkohol kb. 5 10%-a átalakulás nélkül hagyja el a testet, fõként a kilélegzett levegõvel, igen kis része pedig a veséken át és a verejtékkel távozik. A májnak a felvett alkohol mintegy 90 95%-át kell feldolgoznia. A méregtelenítés egyfajta elégetés (oxidáció) által történik. A máj egyik enzimje, az alkoholdehidrogenáz (ADH) acetaldehiddé alakítja át az alkoholt. Ezt az anyagot az aldehiddehidrogenáz (ALDH) acetáttá és vízzé bomlik szét és válik ki. Egy óra alatt körülbelül 7( 14)g alkoholt lehet lebontani. Lapozzon! 11

7 Átszámítva: kb. 0,15 ezrelék alkohol válik ki óránként a vérbõl. Ez azt jelenti, hogy egy olyan ittas ember esetében, akinek 1,5 ezrelék alkohol van a vérében, kb. 10 óra szükséges az alkohol teljes kiválásához. Olyan embereknél, akik nagymértékben hozzászoktak már az alkoholhoz, alacsony és közepes véralkohol-koncentráció esetén az értékek a megszokottnál gyorsabban esnek. Munkahelyi és közlekedési balesetek egész sora magyarázható azzal, hogy egy átmulatott éjszaka után az ivó anélkül vezet, hogy tudatában lenn: még ittas-e, vagy már az elvonási szakaszban van. Néhány úgynevezett szintivó éppen annyi alkoholt vesz magához, amennyit le is bont a szervezete. Így a már egyszer elért szintet tartani tudja. Ez, ha a máj még jól mûködik, óránként kb. negyed liter (ill. fél liter) sört jelent. 12 Nagy mennyiségû alkohol lebontása esetén gyakran lép fel izzadás és kézremegés. Az izzadás a test megzavart energiaellátásának és a máj terheltségének a jele. A májnak nagy mennyiségû oxigénre van szüksége, hogy az alkoholt kémiai úton elégesse. Mivel az alkohol sejtméreg, ezért ez az égetés (acetaldehiddé oxidálás) elsõbbséget élvez a többi feladattal szemben. Ez a máj normál anyagcseréjének zavarát eredményezi. A máj ugyanis természete szerint nincs hozzászokva a jelenlegi alkoholfogyasztási szokásokhoz. Ma is ugyanúgy épül fel, mint a kõkorszaki embernél, aki pedig még nem fogyasztott alkoholt. R. S. A falu papja megszorítja az utcán Kovács kezét. Derék dolog, hogy újra rendes életet kezdett. Nagyon meglepett, amikor megpillantottam Önt a tegnap esti áhítaton. Hála Istennek mormolja Kovács, most már végre tudom, hogy hol voltam tegnap este! KEDVES HOZZÁTARTOZÓ! Ha családjában, környezetében alkoholista, gyógyszerfüggõ, kábítószeres vagy bármi mástól függõ ember van, bátran kérjen segítséget, mondja el problémáit, hogy közösen találjunk megoldást a gondokra. Nálunk hasonló problémákkal küszködõ emberekkel találkozhat, akik megértik és elfogadják az Ön helyzetét. Hozzátartozói csoportunk szeretettel várja. FFF Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálatok Alacsony küszöbû pszichoszociális tanácsadók, ahol beutaló, biztosítás nélkül fogadnak bárkit, együttmûködnek a családorvosokkal Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 1115 Budapest, Bartók Béla út 96. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Intézményvezetõ: Márton Andrea Szent Cirill és Method Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 9025 Gyõr, Bálint Mihály utca 54. Levelezési cím: 9025 Gyõr, Kossuth u. 63. Telefon: 96/ Telefon/fax: 96/ Fõplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 6000 Kecskemét, Fecske utca 20. Telefon/fax: 76/ Intézményvezetõ: Molnár Ferenc Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 7100 Szekszárd, Munkácsy utca 7/a Telefon: 74/ , 74/ Fax: 74/ Intézményvezetõ: Kálóczi Andrea Caritas Hungarica Eger Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 3300 Eger, Kolozsvári utca 49. Telefon/fax: 36/ , Intézményvezetõ: Klement Mariann Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona, Nappali Ellátója és Szociális Foglalkoztatója 9700 Szombathely, Nagy Lajos király u. 47. Tel.: 94/ Intézményvezetõ: Marton Imre RÉV Szenvedélybeteg Közösségi Gondozó és Alacsony Küszöbû Pszichoszociális Ellátás 9700 Szombathely, Wesselényi u. 24. Telefon: 94/ , 94/ Intézményvezetõ: Korom Krisztina Szikla Pszichiátriai Betegek Közösségi Gondozója és Nappali Ellátója 9700 Szombathely, Hollán Ernõ u Telefon: 94/ Int.vez.: Dr. Sámsonné Sándor Ágnes Forrás Lelkisegítõk Egyesülete RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 4030 Debrecen, Angyalföld tér 11. Telefon/fax: 52/ Intézményvezetõ: Fehér Ottília Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. Telefon: 22/ , Fax: 22/ Intézményvezetõ: Varga Judit Barbara 13

8 ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY Egyházmegyei Karitász 4M TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT Székesfehérvár, Arany János u. 1. Tel.: 22/ Ügyfélfogadás: szerda 9-12, óra * csütörtök: 9-13 óra Bõvebb szakmai információk: Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességû Munkavállalóknak MUNKAERÕRE VAN SZÜKSÉGE? Amennyiben Ön munkaerõt keres és foglalkoztatna megváltozott munkaképességû munkavállalót, mi felkeressük Önt! Egy lépést sem kell tennie! Személyesen felmérjük igényeit, elképzeléseit; választási lehetõséget tudunk nyújtani a megváltozott munkaképességû munkavállalók körét illetõen; adott munkakörre alkalmas, képzett munkaerõt tudunk biztosítani; mindezt térítésmentesen nyújtjuk. Mi megtaláljuk Önnek a megfelelõ, megbízható munkaerõt! 4M személyi tanácsadók: ÁLLÁST KERES? Keresse fel szolgálatunkat! Személyre szabott álláskeresési szolgáltatással segítünk Önnek! Laczhegyi Zita Turcsiné Molnár Mária Az iroda telefonszáma: Ha Ön: aktív korú; legalább 50%-ban megváltozott munkaképességû vagy fogyatékossággal élõ; rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, egyéb nyugdíjszerû vagy semmilyen ellátásban nem részesül; és munkát keres. Térítésmentes munkahelykeresõ szolgáltatással várjuk! A siker nem szerencse, hanem jó stratégia kérdése. Brit-magyar módszer: személyre szabott munkahelykeresés Egyházmegyei Karitász ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Telefon: (22) Fax: (22) A Támogató Szolgálat mûködése A Szolgálat a fogyatékossággal élõ emberek önálló életvitelének megkönnyítése érdekében végzett segítségnyújtás. Célunk, hogy a fizikai, szellemi, mentális állapotból származó hátrány csökkenjen, az életminõség javuljon. A fogyatékossággal élõ ember a társadalom értékes tagjának érezze magát. Mit kínálunk? I. Személyi segítségnyújtás otthonában Ügyintézés Információt nyújtás Tanácsadás II. Szállítás gépkocsival Kiknek segítünk? mozgáskorlátozottaknak, siketeknek és nagyothallóknak, vakoknak és gyengénlátóknak, értelmi fogyatékosoknak, autistáknak, halmozottan sérülteknek. KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS RÉV 8000 Székesfehérvár, Móri út 20. (bejárat az Irányi D. u. felõl) Tel./Fax: (22) Mi a Közösségi Ellátás? A közösségi szenvedélybeteg-ellátás célja a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció. A szenvedélybetegeket, hozzátartozóikat és közvetlen környezetüket segítjük és a járulékos ártalmakat csökkentjük. A RÉV közösségi szolgáltatást igénybevevõnek, személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva biztosítjuk az ellátást a saját otthonában, térítésmentesen. Mit kínálunk? egyéni esetkezelés, segítõ beszélgetés, családkonzultáció, életviteli tréningek tervezése, önsegítõ csoport, terápiás csoport, szerepjáték csoport, hozzátartozói csoport, társas- és párkapcsolatok kezelése, stresszkezelés, lelki gondozás, utógondozás. Várjuk jelentkezését Székesfehérváron és közvetlen környezetében. 15

9 Tanuljunk játékosan játsszunk komolyan! Öreghegyi Rk. Egyházközség Karitász csoportjának beszámolója a augusztus között megrendezett nyelvi és kézmûves táborról A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. (Wass Albert: Erdõk könyve) Én nagyon jól éreztem magam a táborban, mert kaptunk reggelit és ebédet! Jó volt, hogy a kisebbeknek az elsõ két nyelvóra után kézmûves foglalkozásra lehetett menni! Jó volt, hogy mind a két pénteken elmehettünk kirándulni! Jó volt, hogy a nyáron elfelejtett szavakat és új szavakat tanulhattunk játékosan és egy kicsit nehezebben! Jó volt, hogy sok új baráttal ismerkedhetünk meg! Szívesen ajánlom ezt a tábort barátaimnak, ismerõseimnek, örömmel gondolok a táborban eltelt idõre és szívesen jönnék vissza jövõre is! A kirándulások is nagyon jók voltak, mert nagyon szép helyekre mentünk és nagyon sok mindent láttunk, biztosan nagyon jó lesz jövõre is! Warvasovszky Tihamér polgármester és Márton Zoltán a szociális bizottság elnöke meglátogatta a nyelvi tábort Nagyon nagy élmény volt számomra a Dzsungel könyvét németül olvasni! A túra meg egyszerûen fantasztikus volt, még, ha bele is léptem a vízbe! Azt hiányoltam, hogy mi nagyobbak csak a szünidõben kézmûveskedhettünk! Csak egy bánatom van: a mostani nyolcadikasokkal nagyon jó barátságot kötöttünk és õk sajnos jövõre már nem jöhetnek...! Jó lenne, ha a tábor egyik napján megnézhetnénk a csillagvizsgálót! Nagyon örültem, hogy meghívást kaptam! Dalokat, nyelvtörõket is tanultunk, amik vidámak voltak. Olyan szavakat és kifejezéseket is megismertem, amit az iskolában nem. A kirándulások mindig jók voltak, szép helyeket ismertem meg. Új barátokra tettem szert, aminek örülök, csak kár, hogy mindenkivel nem tudom majd a kapcsolatot tartani. A tanárok kedvesek voltak és az órák sem voltak nehezek. Az ebéd és a reggeli egyaránt finom volt. A kézmûves foglalkozáson az agyagozás tetszett, mert az agyagból sok jó dolgot lehet csinálni. Barátokat is szereztem. Talán jövõre is eljövök! A gyermeki lélek figyel és hallgat - aztán, ha megkérdezed, elmondja õszintén, hogy mire van szüksége, mitõl érzi jól magát. Ilyen egyszerû ez! A többit ránk bízza! A szervezés lehetõségét, a pénz elõteremtését ez az Istentõl teremtett világ rendje! Ettõl lehetünk velük együtt boldogok! A résztvevõ gyermekek véleménye is megerõsíti a szervezõ öreghegyi karitászosokat abban a hitben, hogy a megszólított gyerekeknek szükségük van az angolnémet nyelvi kézmûves foglalkozásokkal, kirándulásokkal és sok-sok gondoskodással, szeretettel is tarkított táborra. A képen Boda János, aki a 10 napos tábor étkezését térítésmentesen biztosította 48 fõ részére, készíti a csomagokat a kirándulásra. Indul a csapat Komáromba A 2002-tõl kezdõdõen egy nyár kivételével immár hagyományosan minden évben nagycsaládosok és egyedülálló szülõk gyermekeinek szervezzük a nyelvi és kézmûves tábort augusztus elsõ két hetében. A program megvalósításában támogatásukkal segítették munkánkat: Öreghegyi Rk. Egyházközség Tornyai Gábor, Dr. Glósz Ervin plébános urak, Székesfehérvár Önkormányzata, (Civil Bizottság) polgármestere: Warvasovszky Tihamér, képviselõi: Östör Annamária, Dr. Dienesné Fluck Györgyi, Horváth Miklós Csaba, Dr. Bezzegi Pál, Orosz István, Márton Zoltán az Esélyek Háza igazgatója, Boda János a Kodolányi János Fõiskola Éttermének vezetõje, Kiss Dorottya A Szabadmûvelõdés Háza igazgatója. A program helyszíne idén is A Szabadmûvelõdés Háza volt. A foglalkozá- FFF 16 17

10 sokhoz szükséges három tantermet az intézmény ingyen biztosította számunkra. A gyerekek kiválasztásának szakmai feltételeit az iskolák gyermekvédelmi felelõseinek, illetve pedagógusainak véleménye alapján teremtettük meg. A foglalkozásokat vezetõ pedagógusok: Lendvainé Hegedûs Tünde német, Samuné Trautmann Helga angol, Khiesz Éva óvodapedagógus kézmûves foglalkozások. Véleményük szerint az elsõ két órában összevontan mûködõ csoportfoglalkozás nagyobb szervezést, figyelmet igényelt, mivel különbözõ korosztállyal kellett egyszerre dolgozni. A kívánt jó hangulatú munkához sok-sok érdekes játékra, mondókára, keresztrejtvényre, dalokra volt szükség. Nagyon élvezték a gyerekek a Dzsungel könyve c. rajzfilmet, amit naponta 15 perces részletekben együtt nézett meg a két korosztály. A második két órában a mindig nagyon lelkes hetedikesek, nyolcadikosok nyelvtudásának csiszolására már több idõ jutott. A kézmûves foglalkozások a kézügyesség, kreativitás fejlesztése mellett, barátságok, kapcsolatok kialakítására is alkalmat teremtettek csoportvezetõ szakemberünk véleménye szerint. Az elsõ hétvégén Zircre kirándultunk. Programja: Bakony Múzeum, Apátsági Könyvtár, Népmûvészeti Alkotóház, séta a Cuha-völgyében, majd vonattal vissza Porvacsesznekrõl Zircre. A második hétvége kirándulásának úti célja Komárom volt. Programja: tárlatvezetés a Monostori Erõdben, látogatás Révkomáromban, ahol az Európa Udvart csodálhatták meg a kirándulók. Majd kellemes séta a tatai Öreg-tó körül. A tábor szervezésével, lebonyolításával az Öreghegyi Rk. Egyházközség Karitász Csoportjának 11 önkéntes munkatársa a rábízott feladatok egy részét elvégezte Isten kegyelmébõl. A résztvevõ gyerekeknek üzenjük, hogy jövõre veletek újra ugyanitt! Mi, karitászosok pedig Wass Albert szavaival biztatjuk egymást a további szolgálatra: Igyekezz, kisfiam, hogy amerre jársz, sok pillangó legyen. Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül. és, ahol sok színes pillangó száll, ott nagyon szép lehet világ! Az öreghegyi karitászosok nevében: Liszits Ferencné Fotók: Öreghegyi Karitász A gyermeki léleknek, hogy egészségesen fejlõdjék, olyan kimondhatatlanul finom dolgokra van szüksége, melyeket pénzen megvenni, gyárilag elõállítani nem lehet, s melyeket sem a tudomány, sem a tanulás, sem zseni nem tud pótolni, mert ezek egészen személyes erõk. Abból a szeretetbõl, jóságból, gyöngédségbõl és figyelmességbõl sugároznak ki, melybõl a szülõk felépítik a gyermek körül minden ember legkedvesebb emlékét: a szülõi házat. Kányádi Sándor KUPLÉ A VÖRÖS VILLAMOSRÓL avagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos kalauz és vezetõ nélkül döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos nem volt rakva virágos néppel bezzeg amikor érkezett bíborló színben sok beszéddel meg volt rakva virágos néppel bezzeg amikor érkezett vöröslött de amint utólag utólag minden kiderül bíborát nem a pirkadó nap vértõl vereslett mint utólag utólag minden kiderül mint a görög tragédiában belül történt mi megesett a színen csak siránkozás van mint a görög tragédiában belül történt mi megesett hát sic tranzit gloria mundi a dicsõség így múlik el honnan lehetett volna tudni hogy sic tranzit gloria mundi a dicsõség így múlik el s így állunk ismét mint az ujjunk sok hite-volt-nincs nincstelen a magunk kárán kell tanulnunk ismét itt állunk mint az ujjunk sok hite-volt-nincs nincstelen s tülekedünk egymásnak esve ha jön a volt-már villamos sárgára avagy zöldre festve tülekedünk egymásnak esve ha jön a volt-már villamos félre ne értsd a dalom testvér nem sirató csak szomorú nem szeretném ha lépre mennél félre ne értsd ismét/lem testvér nem sirató csak szomorú Mellékdal a pótkerekekre de holtvágányra döcögött-e vajon a veres villamos eljárt-e az idõ fölötte és holtvágányra döcögött-e vajon a veres villamos s nem lesz-é vajon visszatérte boldog aki nem éri meg halomra halnak miatta s érte most is s ha lenne visszatérte boldog aki nem éri meg 1992 Márton Áron: Sorok a házasság feladatáról Fotó: Wágner Csapó József 18 19

11 Egy hét a Tisza-partján Nagycsaládosok nyaraltatása a Karitász segítségével (Élménybeszámoló Németh Georgina tollából, aki két gyermekével és kiskorú testvérével vett részt a nyaraláson.) Szombat reggel álmoskásan gyülekeztünk indulás elõtt. Autóbusz vitt minket nyaralni. Irány Vásárosnamény-Gergelyiugornya! Az úton kiderült, hogy több családnak, köztünk nekünk se volt még részünk abban, hogy gyermekeinkkel együtt nyaralással töltsünk el egy egész hetet. És most együtt voltunk, minden! Ez már ajándék volt. Kora délután érkeztünk meg a szállásra. Finom ebéddel várták a megfáradt utazókat. Ebéd után gyorsan elfoglaltuk szobáinkat, majd irány a Tisza. A délutánt strandolással töltöttük, sétáltunk a parton, ahol sorra készültek a csodaszép homokvárak. Másnap a reggeli mise után étteremben ebédeltünk és utána ismét várt minket a Tisza-part. Ragyogó idõnk volt, kicsik és nagyok fröcskölték a folyó vizét. Egész hétre programokat szerveztünk, hogy ne csak eltöltsük az idõt, hanem megismerjük a környéket. A hétfõi napon meglátogattuk Vásárosnamény aquaparkját. Sokan életünkben elõször jártunk ilyen fürdõben. Az egész napot a csúszdákon, pancsolókban és a napon töltöttük. A vendégeket mókás Fotók: Kökényesiné Mariann fókashow szórakoztatta, megismerkedtünk egy óriás oroszlánfókával is. Este, bár kellõen elfáradva értünk vissza a szállásra, még az udvaron tollasoztunk, a fiúk pedig a közeli pályán fociztak. Kedden délelõtt felkerestünk egy játszóteret. Ekkor látogatott meg minket Ervin atya és Gábor atya Fehérvárról az Öreghegyrõl. A délutáni strandoláson nem tudtak velünk tartani, mert indulni kellett vissza, hosszú út állt elõttük. A szerdai napot autóbuszos kirándulással töltöttük. Körbejártuk a környezõ falvakat, tájházakat látogattunk, megismertük a környék templomait, nevezetességeit. Láttunk gémeskutakat, malmot, megfigyelhettük, ahogy a keresztszemes terítõk, díszpárnák készülnek. Próbáltuk ellesni az apró trükköket. Itt, az idõsebb generációk az iskolában tanítják a fiatalokat a hímzés titkaira. Következõ nap a Silva termálfürdõvel ismerkedtünk. A kinti és benti medencék, a pezsgõfürdõ, a hideg- és melegvizes medencék mindenki számára meghozták a felüdülést. Legtöbbünknek ez a nap maradt a legemlékezetesebb. A fürdõ igazi kikapcsolódást jelentett. Egész héten remek volt az idõ, hétágra sütött a nap, mi pedig egyre barnábbak lettünk. Pénteken sétahajóztunk a Tiszán. Nagy élmény volt! Csak néztük a partot, a vizet, a felriadt madarakat, ahogy a hajó mellett kavargott a víz. Élveztük a napsütést és közben már arra gondoltunk, hogy véget ért a hét, holnap indulunk haza Kipihenve, boldogan, élményekkel telve! Köszönjük ezt a nyaralást. Németh Georgina A programot támogatta: Katolikus Karitász Écsy Gábor országos karitászigazgató, Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal, Öreghegyi Plébánia Tornyai Gábor, Dr. Glósz Ervin plébános urak, 13. sz., 14. sz., 15. sz. és 16. sz. választókerület önkormányzati képviselõi, Egyházmegyei Karitászközpont Nagy Lajosné, Alba Volán Zrt. Kádár Sándorné csoportvezetõ 20 21

12 Segélyhívó számok válságterhesek, gyermekes anyák részére I GÓLYAHÍR Egyesület Tel.: 06-30/ * I LEA Leány Anya Gyermekotthon Tel.: 06-20/ * I OTTHON SEGÍTÜNK Alapítvány Tel.: 06-30/ * Az Orbán Balázs Alapítvány támogatást biztosít határon túli diákok számára. A támogatás feltétele, hogy magyarországi felsõoktatási intézményben tanuljon és tanulmányai befejezése után hazatérjen szülõhazájába a támogatott tanuló. Jelentkezni lehet és felvilágosítást kapni az alábbi címen: 8200 Veszprém Zrínyi u. 15/E I Hallgassa Ön is a Magyar Katolikus Rádiót! Középhullám (AM vagy MW) 1341 khz (siófoki adó) 810 khz (lakihegyi adó) Kábel-TV hálózaton: (a vételhez kioxiális antennabemenettel rendelkezõ vevõkészülék szükséges) A UPC hálózatán Székesfehérváron a 93,6 MHz-en! (Folytatás a 6. oldalról) volt, így a karitász kollégák egy kirándulás keretében vezették át a nemzetközi küldöttséget Gyulafehérvárra. Német, osztrák és magyar karitász autók voltak a konvojban. Fantasztikus történelmi helyeken, városokban jártunk, megmásztuk a szépséges segesvári várat, ahol megnéztük Vlad Tepes havasalföldi vajda (Drakula apja) házát, sõt ott ebédeltünk. Elszomorodtunk az elnéptelenedett szász települések láttán, amelyek még most is õrzik szépségüket. (Lakóikkal még a Ceauescu-érában, kemény német márkáért kereskedtek Németországgal) A gazdag szászok hatalmas erõdtemplomokat építettek, láttunk 500 éves csalafinta IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit AU-PAIR-KÉNT KÜLFÖLDÖN Szeretnél-e nyelvtanulással és au-pair/babysitter munkával 6-12 hónapot egy külföldi családnál eltölteni? Az au-pair tartózkodás a következõt jelenti: napi 4-6 óra könnyû házimunkát végezni egy külföldi családban és nyelvtanfolyamra járni. Mit jelent az au-pair szó? Kölcsönös felelõsséget jelentõ munka a külföldi munkavállaló fiatal és az õt befogadó család részérõl. Az IN VIA szervezet kapcsolatban áll több ország au-pair munkát közvetítõ irodájával. Az IN VIA szervezetet több mint száz évvel ezelõtt alapították a külföldön munkát vállaló, nyelvet tanuló fiatalok segítésére. Mai alapszabályait az 1969-ben Strassbourgban aláírt Európai Egyezményben rögzítették. Az IN VIA szervezésében a fiatalok a következõ országokba utazhatnak: ð Németország különbözõ városaiba (24 éves korig) lányok-fiúk ð Angliába (27 éves korig) lányok, ritkán fiúk zárszekezettel ellátott ajtót, amit az évi párizsi világkiállításon is kiállítottak, láttunk kézi gyártású, perzsaszõnyegekkel teliaggatott templomokat, amiket a sikeres üzleten túljutott szász kereskedõk köszönetképpen, hálájuk jeleként hoztak annak idején Istennek. Erdélyben fantasztikus történelmi látnivalók vannak, nyomában járhatunk történelmünk sok-sok szereplõjének, eseményének. S végezetül a millenniumi zárás szentmiséje és az év lezárása egy lélekemelõ rendezvény volt. 250 busz hozta a zarándokokat, tengernyi ember énekelt, imádkozott, ünnepelte a Szent István királyunk által létrehozott egyházmegye 1000 éves születésnapját. Nagy Lajosné ð Belgiumba/Franciaországba (23/30 éves korig) lányok-fiúk ð Olaszországba (30 éves korig) lányok A kiutazás feltételei: ð alapfokú nyelvtudás az adott ország nyelvén ð az oda- és visszautazás költségeinek fedezése ð a nyelvtanfolyam költségeinek fedezése További részletekrõl az alábbi címen, illetve telefonon lehet érdeklõdni: Az IN VIA magyarországi székhelye: 6726 Szeged, Fürj u. 49. Telefon: 62/ , mobil: 70/ , Az au-pair tanácsadó, Kertész Orsolya várja az érdeklõdõk telefonhívását vagy jét

13 VI. képzési tábor szeretetszolgálatban dolgozó önkénteseknek július , Szováta, Patakmajor, Románia Idén nyáron a Katolikus Karitász együttmûködve a Gyulafehérvári Egyházmegyei Karitásszal, 15 fõt delegált az Erdélyben már hagyományossá vált karitász önkéntesek táborába. Országunk sok tájáról jelentkeztek önkéntesek, de karitászigazgatók is részt vettek a táborozáson, és segítették a szervezõk, a csoportvezetõk munkáját. Nem titkolt célja volt ennek a közös táborozásnak az, hogy a évben a Magyar Karitász is szervez hasonló önkéntes tábort valahol itt Magyarországon. Mindnyájunknak lemerül néha az akkumulátora, hiszen a segítõ munka bármennyire is nemes cselekedet, bizony folyamatosan sok lelkierõt kíván. A szovátai táborban falusiak, városiak, idõsek, fiatalok, sõt gyerekek is részt vettek. Ami összekötötte õket, az a szeretet és az önkéntesség, a közösségben megélt és megtapasztalt szeretet és feltöltõdés. A tábor fõ témája az Esélyegyenlõség volt, ezt a témát járták körbe az elõadók, különös tekintettel Haller István esélyegyenlõségi államtitkár elõadására, és a kiscsoportok is, akik napjában többször ültek össze és feldolgozták a hallottakat. Az államtitkár elõadása közvetlen Haller István esélyegyenlõségi államtitkár (Románia) volt, érdekes, nem nyújtotta túl hosszúra, és egy ötletes játékkal zárta, melyet kiscsoportban kellett elvégezni, de a csoportmunka kiértékelését is õ vezette! népzenei mûsor, táncház, és a kiscsoportok saját, mulatságos bemutatkozó mûsora fokozta a jó hangulatot. Külön érdekessége volt a tábornak, a 8-10 éves korosztályú gyerekcsoport. Okosan, ügyesen, éretten vettek részt a csoportmunkában, viselkedésük sem rítt ki a tábor résztvevõi közül. Sok felnõtt hozta el magával a gyermekét is, sõt a szervezõk közül is volt olyan házaspár, aki úgy tudta vállalni ezt a szolgálatot, hogy egy kollégájuk felesége vállalta a kicsinyek õrzését. András Levente felesége, a bébiszitter aranyos volt, ahogy összegezte a tábori hét tapasztalatait, és megállapította, hogy levetkõzte gyámoltalanságát, rájött, hogy mégis tud bánni a kisgyermekekkel, s így megerõsödött benne, jöhet a saját gyermek, nem fog már felsülni ebben a szerepben. FFF Néhányan a tábort szervezõ csapatból Fotók: Bíró Kati Ezenkívül dús szabadidõs programokat állítottak össze a szervezõk, de voltak ún. alternatív programok is, pl. bemutató az elsõsegélynyújtás alapfogásaiból, imasátor, sátor a lelkiegészség ráncba szedéséhez, kézmûveskedés különféle témákban: bútorfestés, origami, házépítés kekszbõl, ropiból A szervezõ fiatalok, akik mindnyájan a Gyulafehérvári Caritas intézményeinek munkatársai, fiatalos lendülettel és minden területet képviselve dolgozták ki a hét programjait. Esténként karaoké party, 24 25

14 Búcsú Páter Bálint Józseftõl Gyönyörû az erdélyi táj, a páratlan szépségû, Európa szerte híres sós vízû Medve-tóban nagyon érdekes fürödni, hiszen úszni nem is lehet (kell) benne, lebegni viszont annál könnyebb, a nagy sókoncentrátum miatt. Jó érzés volt erdélyi magyar fiatalokkal együtt dolgozni, megtapasztalni nyíltságukat, természetességüket, vidámságukat. Kicsit szívszorító is volt azonban belekóstolni az életükbe, körülményeikbe, amely oly távol van de mégis közel A szervezõ stáb: Molnár Judit koordinátor, Albert Imola, András Levente, Bartis Kinga, Bartalis Kinga, Bíró Ildikó, Bíró Katalin, Cosma István, Demeter Zsuzsa, Haszmann Éva, Sándor István, Szabó Attila. Nagy Lajosné karitász igazgató A jó Isten kedves gyermekét, Bálint József jezsuita atyát, ez év augusztusában magához szólította. Mi mindnyájan nagyon sokan akik ismertük, tiszteltük és szerettük, fájdalommal vettük tudomásul halála hírét, de ugyanakkor Isten irgalmas szeretetében bízva, örömteli megnyugvással is, hiszen reményünk szerint Õ már célba jutott, az Örök Életbe! Bálint atyát sok Karitász munkatárs ismerte országszerte. Hiszen a 90-es években vagy egy évtizeden át Õ volt a Székesfehérvári Egyházmegye Lelki Központjában, Iszkaszentgyörgyön tartott Karitász-képzõ hétvégék lelki vezetõje. Elmélkedéseinek központi üzenete Isten irgalmas szeretete volt. A naimi ifjú példájából kibontva az irgalmas szív, irgalmas szó, irgalmas tett hármasságát kötözte a Karitasz munkatársainak szívére! De Bálint atya életének 93 évébe még sok-sok minden belefért! Megjárta a Kádár-rendszer börtönét, volt kántor, lelkigyakorlatos ház vezetõ, a Kalot-mozgalom újraélesztésének egyik legodaadóbb vezéregyénisége. Könyvei jelentek meg: (Loyolai Szent Ignác iskolájában a II. Vatikáni Zsinat után, Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban, Világi krisztushívõk apostolsága, Boldogasszonyunkkal a harmadik évezredben stb.). Életének utolsó napjaiban jelent meg az Új Ember Társulat kiadásában nagy tanulmánya: A rossz problémája az irgalmasság FFF 26 27

15 világrendjében. Megérdemelten kapta meg a Hit Pajzsa kitüntetést a múlt esztendõben. De mindezeken túl mindig mosolygott, mindenkit szívbeli szeretettel fogadott, közelében mindenki azt érezte jó, hogy vagy!. Köszönjük a gondviselõ jó Istennek, hogy ismerhettük, hogy lelki vezetõnk lehetett és egyben kérjük, hogy amint hitte és hirdette Isten végtelen irgalmasságát, azt most a nagy találkozásnál közvetlenül meg is tapasztalhassa! Bella Lászlóné Kedves Atya, mindig hálás szívvel gondolok vissza mosolygós, barátságos lényére és arra a biztonságra, amit az jelentett, hogy sok éven át vállalta a Karitász képzéseinek lelki vezetését. Mindig készséggel mondott igent, ha hívtuk, a Karitászra mindig szakított idõt, s ezt így ki is jelentette. Szép emlék továbbá a testnevelés óra, a légzõ gyakorlatok a téli hideg iszkaszentgyörgyi kertben. Néhány év sajnos kimaradt a karitász képzésben, de most, amikor újra indítjuk, milyen jó volna felhívni telefonon és biztos eljönne, és tovább nyitogatná szemünket az irgalmas szeretet gyakorlásának fontosságára, módjára. Hiába volt még mindig lendületes, úgy látszik ilyen magas korban az ember szervezete már nem szereti a baleseteket, a sérülések lassan elfogyasztották életerejét Kedves Bálint atya, vigyázzon ránk onnan fentrõl, segítsen bennünket, imádkozzon a Karitászért, aztán majd megvitatjuk az irgalmasság teológiáját, amikor újra találkozunk odafent! Nyugodjon békében! Nagy Lajosné Krisztina karitászigazató KARITÁSZ KLUB November 5. Az Üdvtörténet c. kiállítás megtekintése. Találkozó a helyszínen 14 órakor. 12. Márton napi népszokások. Ismerteti Polácska Erzsike. 19. Elõadás Árpádházi Szent Erzsébetrõl. Elõadja Bartókné Mici. 26. Katalin nevû szentekrõl beszélgetünk. Kiemelve Siennai Szent Katalin egyházban végzett munkáját. Elõadó: Polácska Erzsike. December 3. Adventi elmélkedés. Adventi versek feldolgozásai. Domokosné Margit. 10. XVI. Benedek Pápa Isten és a világ c. könyvébõl felolvas Farkasné Ilike. 17. Közös Karácsony a klubban Szünet. Január 7. Irodalmi vetélkedõ a klubbtagokkal. Vezeti Hajdó Györgyné. 14. Régi magyar film vetítése. Felelõs: Marosvári Ilonka. 21. Pusztaszabolcsi csoport munkájáról beszél Hajdó Györgyné. 28. Zenehallgatás. Vivaldi Négy évszakából õsz és tél. Felelõs: Hajdó Györgyné. Kézimunka bemutató a Klubban. Február 4. Farsangi vigadalom. Felelõs: Marosvári Ilonka. 11. Receptcsere elsõsorban egytálételekrõl. 18. A nevetés gyógyító hatása. Elõadók: Polácska Erzsike és Simonné Eta. 25. Wass Albert verseibõl felolvas Farkas Ilike. Megjelenésére számítunk, szeretettel várjuk! Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A * Telefon: (22) Hajdó Györgyné klubvezetõ KEDVES OLVASÓNK! Az újság ingyenes. Minden újságba teszünk befizetési csekket: ez azonban semmilyen kötelezettséget nem jelent. Azok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akiknek módjában áll a Karitászt anyagilag is támogatni. Szíves megértésüket kérjük! 28 29

16 Következõ számunkban: Karitász Kalendárium KÉRJÜK AZOKAT AZ ADOMÁNYOZÓINKAT, AKIK ADÓIGAZOLÁST KÉRNEK, HOGY ADÓSZÁMUKAT KÖZÖLJÉK VELÜNK, MERT CSAK ENNEK ISMERETÉBEN ADHATUNK KI IGAZOLÁST A BEFIZETETT ADOMÁNYRÓL. Közlemény a Karitászházról Félfogadás naponta (hétfõtõl péntekig): óráig (tanácsadás) Ruhaosztás szerdán és pénteken óráig Karitászboltunk óráig tart nyitva (ruhanemû, cipõ, bõráru stb. kapható igen kedvezményes áron) Cím: Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A (a garázssor mellett az Erzsébet utcával párhuzamosan a GYIVI mellett, a vasútállomástól 5 percre) Telefon: (22) , Fax: (22) A ház, a város és a Székesfehérvári Egyházmegye Karitász Központja. Mindenkit szeretettel várunk! Karitászbolt JÓTÉKONY KERESKEDÉS Szeretettel várunk minden kedves vásárlót a Karitász boltjában! Itt mindenki vásárolhat, hiszen ezzel a Karitászt támogatja! Segítsen, hogy segíthessünk! A bolt bevételébõl élelmiszer kerül a rászorulók asztalára... Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig óráig. Cím: Karitászház Székesfehérvár, Lövölde út 28/A Nagyon olcsó áron kapható jó minõségû használt ruhanemû, cipõ, táska, bõráru. Köszönjük segítségét! Támogassuk a Karitászt! Kiemelten közhasznú szervezet A Karitász gyûjt: Használt levélbélyeget: Ne dobja el! Mindenféle bélyeget, válogatás nélkül értékesíteni tudunk. Ha valakinek nincs rá szüksége, kérjük ne dobja a szemétkosárba, hanem vágja körül a borítékon (kb. másfél cm-es szegélyt hagyva) nem kell leáztatni és gyûjtse össze, küldje el. Természetesen használt bélyegekrõl van szó: külföldi és magyar egyaránt. Használt felbélyegzett borítékot. Képes levelezõlapokat: régit és újat, bélyeggel és bélyeg nélkül is. Régi postai levelezõlapokat. Régi bélyeggyûjteményeket. Használt parafa dugót. Tartós élelmiszert. Régi szemüvegeket. Kérjük a fenti dolgokat összegyûjtve a Karitász címére elküldeni: Alba Caritas Hungarica Alapítvány Egyházmegyei Karitász 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A Tel.: (22) , Fax: (22) Pénzadományt is örömmel fogadunk, bármilyen csekély összeg is legyen. Sok kicsi sokra megy! Adóigazolást tudunk adni. Számlaszám: OTP Adószám: Mindezt a szegények támogatására fordítjuk! Köszönjük, hogy támogatják a Karitász munkáját

Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Megfontolás. Nyár Ingyenes lap SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT Megfontolás Annyi a rendkívüli méltánylást igénylõ eset, és olyan kevés a könyörület, hol marad a jézusi szellem? Olyan sok az istenkeresõ, mégis kevés az igazi válasz, hol marad Isten közelsége? Az egész

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 5. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 5. szám 2012. III. évf. 5. szám 2012. június RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás A rákbetegek jobb minőségű gyógyításának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013 2 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. május 5 KONTAKT Videótolmács-szolgáltatás 26 Kiválóság díj 2012 Hallássérültek A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének havi lapja CXXII. évfolyam

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben