II. Innovációs sikertörténetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Innovációs sikertörténetek"

Átírás

1 Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft Budapest, Dombóvári út Tel.: (36 1) (36 1) Fax: (36 1) Internet:http://www.ikt.hu II. Innovációs sikertörténetek Az elkészítésben résztvevı szakértık: Kiss Attila Vadászné Szende Mária Wolf Péter Az anyag az NKTH támogatásával készült Budapest, április

2 TARTALOM BEVEZETÉS 5 3D HISTECH FEJLESZTİ KFT. 12 Innováció: Digitális Szövettani Laboratórium - virtuális mikroszkóp 4D SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT. 18 Innováció: statikus regressziós teszteszközök és analizátorok kifejlesztése 77 ELEKTRONIKA KFT. 22 Innováció: digitális vércukor-mérı és digitális vizeletlabor AP SYSTEM KFT. 29 Innováció: hullámpapír szerkezető gyermek bili DR-PACK KFT. (PACK-CSOPORT) 33 Innováció: fújt fóliagyártás fejlesztése FAKOPP BT. 38 Innováció: akusztikus tomográf élıfák vizsgálatára FÉMTECHIKA KFT. 42 Innováció: termék (csapágylehúzó)- és gyártási technológia G&G NÖVÉNYVÉDELMI KFT. 46 Innováció: vasúti pályák és közvetlen környezetük gyomirtása GRAVITÁS-2000 GÉPIPARI KFT. 54 Innováció: szervezeti, termék és szolgáltatás innováció HARLO DÖRZSHEGESZTİ FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 60 Innováció: dörzshegesztı gépek fejlesztése HÉDL & HÉDL MÉRNÖKIRODA BT. 65 Innováció: Közlekedési vészhelyzet elırejelzı rendszer.(comguard) kibıvített alkalmazáskutatása HELLODESIGN BT. 69 Innováció: szolgáltatás innováció 2

3 HESI HEVES MEGYEI SÜTİ- ÉS ÉDESIPARI KFT. 75 Innováció: bio réteslapok és töltött rétesek kifejlesztése HILASE KFT. 78 Innováció: fotoakusztikus elven alapuló lézeres gázösszetétel- és koncentrációmérı WaSul mőszercsalád HOLOGRAFIKA KFT. 82 Innováció: 3D display rendszerek fejlesztése KOMPOZITOR KFT. 91 Innováció: tőz- és korrózióálló üvegszálas mőanyag kéménybélés-csı gyártása KULLANCS BT. 96 Innováció: kullancseltávolító kanál LITRACON ÉPÍTİIPARI BT. 102 Innováció: fényáteresztı beton (üvegbeton) gyártása és fejlesztése MEDISO ORVOSI BERENDEZÉS FEJLESZTİ ÉS SZERVIZ KFT. 107 Innováció: NanoSPECT/CT in vivo kisállat-vizsgáló rendszer MÉRFÖLD YACHTING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 112 Innováció: szolgáltatás - tengeri hajóbérlés, csatornahajózás, charter management MFKK FELTALÁLÓI ÉS KUTATÓ KÖZPONT SZOLGÁLTATÓ KFT. 118 Innováció: automata húsosztályozó rendszer MTA TAKI MTA MGKI PRO PLANTA 3M BT. 122 Innováció: szolgáltatás - költség- és környezetkímélı trágyázási szaktanácsadási rendszer NAV N GO KFT. 128 Innováció: navigációs szoftver fejlesztése vezetı elektronikai vállalatok eszközeihez ONCOTHERM KFT. 138 Innováció: hıterápiás (onkotermiai) készülékek daganatos betegségek kezelésére ORGANIT TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 143 Innováció: a huminsav takarmányozásban történı felhasználása PAUGER CARBON KFT. 149 Innováció: vitorlás versenyhajók és hajóalkatrészek P-METÁL FÉMKERESKEDELMI ÉS ÖNTVÉNYGYÁRTÓ KFT. 154 Innováció: öntvények minıségének fejlesztése 3

4 QVAZ KFT. 157 Innováció: "aktív szék" kifejlesztése és gyártása REFMON TŐZÁLLÓANYAG-GYÁRTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 160 Innováció: új vibrációs slikker öntéssel készült tőzállóanyagok gyártásának kifejlesztése SANATMETAL ORTOPÉDIAI ÉS TRAUMATOLÓGIAI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ KFT. 164 Innováció: izületpótló és gerinc implantátumok fejlesztése és gyártása SEACON EUROPE KFT. 168 Innováció: ingatlan- és vagyongazdálkodási szoftver (SeaFM) SOLVO BIOTECHNOLÓGIAI ZRT. 172 Innováció: termék- és szolgáltatás innováció (tesztrendszerek, diagnosztikumok, új gyógyszerek) SPRING SOLAR KFT. 177 Innováció: CPC vákuumcsöves napkollektorok THALESNANO ZRT. 181 Innováció: technológia és termék ("H-Cube") TKI-FERRIT FEJLESZTİ ÉS GYÁRTÓ KFT. 186 Innováció: korszerő kerámia rendszerek fejlesztése és gyártása a távközlési ipar számára TRIGON ELECTRONICA KFT. 191 Innováció: mechanikus sebességváltót mőködtetı fél-automatikus rendszerek kifejlesztése VARINEX INFORMATIKAI ZRT. 196 Innováció: szolgáltatás - gyors prototípus gyártás VARIOMIX MŐSZAKI FEJLESZTİ KFT. 201 Innováció: napfény garázs új mobil gépesített parkolási rendszer VEKLA-5 ZRT. 206 Innováció: új technológiájú, kiemelkedı hıtechnikai tulajdonságokkal rendelkezı építıanyag és erre alapozott építıipari termékek WESSLING NEMZETKÖZI KUTATÓ ÉS OKTATÓ KHT. 211 Innováció: Wessling Box - laboratóriumi, környezeti minták tárolására és szállítására ZÖLD FORRÁS 2001 KFT. 215 Innováció: takarmány-növény termesztési ismeretek kertészeti alkalmazása (üvegházas zöldségtermesztés 4

5 Bevezetés A jelenlegi válságos gazdasági helyzet nagyon komoly hatással van az innovatív vállalkozásokra, és az innovációs projektekre is. Nem elég, hogy a hazai üzleti környezet hónapról hónapra rosszabb, de a nemzetközi piaci kereslet is visszaesett, valamint a pénzügyi közvetítık révén elérhetı források is jelentısen beszőkültek. A vállalkozások többségének jelenlegi stratégiájában legelsı helyre került a likviditási képesség fenntartása, valamint a rövid távú tervezés, és alkalmazkodási képesség biztosítása. Elvileg minden az ellen szól, hogy több éves kifutású projekteket indítson egy hazai vállalkozás. Ráadásul azok a hazai szereplık, amelyek együttmőködése igen jelentıs szerepet játszik egy vállalkozás innovációs kezdeményezéseinek sikerében gondolunk itt intézményekre, pénzügyi közvetítıkre, vállalati partnerekre, már eddig sem voltak híresek a kockázatvállalási hajlandóságról, valamint az innovatív projektek értékelésében, támogatásában szerzett tapasztalatokról. És persze a hazai kis és közepes mérető vállalkozások strukturális jellemzıi (tıkeellátottság, méret és alkalmazottak összetétele, piaci orientációk és jövedelmezıség összességében az értékteremtı képesség) sem azt sugallják, hogy jelentıs áttörésre számíthatunk e vállalkozói körben. És mégis, érdemes innovatívnak lenni. Sıt, muszáj. Az innováció támogatása, a vállalkozások innovációs aktivitásához kedvezı feltételek biztosítása pedig idıszerőbb, mint valaha. Éppen azért, mert a jelenlegi termékek és szolgáltatások révén elért piaci szegmensek (akár hazai, akár nemzetközi) kereslete visszaesik. Éppen azért, mert a fizika állótıke bıvítése csak korlátozottan, illetve az eddiginél drágábban valósítható meg. És különösen azért, mert az önmagában a vállalkozás méretének növelésére alapozott hatékonyság nem elégséges ahhoz, hogy helytálljunk az egyre intenzívebb versenyben. Az innováció egyik fı jellemzıje ugyanis éppen az, hogy az adott vállalkozás olyan terméket, szolgáltatást tud értékesíteni, amelyre az adott piacon még senki, vagy legalábbis nem sokan képesek. Vagy képes volt olyan újszerő változtatásokat végrehajtani a vállalkozás mőködésében, amellyel a terméket és/vagy szolgáltatást újszerő módon, a versenytársakhoz képest kiemelkedı hatékonysággal, új vásárló szegmensek számára képes biztosítani. Az innováció nem önmagában jó. Az innovációs stratégia alapvetıen abban verhetetlen, hogy dinamikus növekedési potenciált és ezzel összefüggésben jelentıs profittermelı képességet biztosíthat és ez független az aktuális konjunkturális helyzettıl. A gyakorlatban persze korántsem egyszerő megtalálni, és kihasználni azokat a piaci szegmenseket, amelyek a makrogazdasági trendekkel szemben is képesek a növekedésre. Mi szükséges ehhez: K+F, illetve technológiai kompetenciák? Bizonyos mértékig igen. De nem 5

6 egy tevékenységi körben egyáltalán nem figyelhetı meg klasszikus értelemben vett K+F, másokban pedig egyáltalán nem garantálja az innovációs projektek sikerét. Finanszírozási háttér? Feltétlenül, de nincsen érdemi bizonyíték arra, hogy önmagában az adekvát források megléte innovációs projekteket generál. Kreativitás? Tény, hogy minden innováció a kreativitásra épül, másrészt viszont hány olyan tevékenységrıl beszélhetünk, amelyek lényegüknél fogva kreatívak, ellenben a vállalkozások egyáltalán nem innovatívak, legalábbis Magyarországon. A kérdésre természetesen nem adható egyszerő, illetve egy tényezıre visszavezethetı válasz. Mégis, ha kiemelhetı egy jellemzı a sikeres innovációs tevékenységekkel, innovatív vállalkozásokkal kapcsolatban, akkor az a kiemelkedı alkalmazkodási képesség. Értékelésünk szerint ugyanis a jelen kiadványban szereplı vállalkozások tevékenységét, a projektek menetét, az innováció típusát tekintve rendkívül sokféle vállalkozás közös jellemzıje, hogy a nagyon is konkrét, vagy éppen csak sejtett lehetıségekre, piaci igényekre képesek voltak reagálni. Ez pedig azért volt lehetséges, mert másképpen mőködtek, mint hazai, vagy nemzetközi versenytársaik. Egy valamit különösen fontos megértenünk. Már a válságot megelızıen (nagyjából az ezredfordulót követı években) jelentıs szerkezeti változások kezdıdtek meg a globális gazdaságban. E komplex folyamatnak része a K+F intenzív középvállalatok térnyerése Észak- Amerikában, a távol-keleti innovációs teljesítmény ugrásszerő növekedése, általában a nem technológiai innovációk egyre markánsabb jelenléte. De mindenekelıtt az innovációs folyamatok korábban elképzelhetetlen mértékő és intenzitású nyitottsága, valamint kooperatív jellege emelhetı ki. Nem lehetnek illúzióink, még az Európai Unió kezdeményezései is évekkel vannak lemaradva a globalizálódó innovációs aktivitás, és tudástranszfer, valamint lokalizált adaptációk új üzleti modelljeinek követésében. Soha ilyen mennyiségő ötlet nem volt elérhetı, és szabadon hozzáférhetı (!) az elmúlt évtizedekkel összehasonlítva. Miközben a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások által a fogyasztókkal kialakított kapcsolatok is teljes mértékben megváltoztak, éppen azért, hogy e lehetıségeket ki tudják használni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Csak egy példa: az innovációs menedzsmenttel kapcsolatos nemzetközi szakmai állásfoglalásokban nagyjából konszenzus van a tekintetben, hogy egy adott szervezeten belül az új innovációk leggyakoribb forrásai az értékesítési és ügyfélkapcsolati munkatársak, és hogy a marketing-csatorna szerepe alapvetıen újraértékelıdött. 6

7 Összességében úgy értékeljük, hogy a hazai vállalkozások saját innovációs képessége mellett három olyan kompetencia érdemel kiemelt figyelmet, amely alapvetı problémákat okozhat az elkövetkezı években. (1) Az ígéretes ötletek, megoldások, gyakorlatok keresése és adaptálása. (2) A termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése a (vállalati, vagy lakossági) fogyasztók bevonásával. (3) Együttmőködési képesség szervezeten belül, és kívül. E képességek meglétét igen komoly kihívásnak tartjuk. Egyrészt azért, mert még a sikeres innovatív vállalkozások sem feltétlenül felkészültek e változásokkal szemben. De azért is, mert paradox módon a nemzeti innovációs rendszer, azaz a vállalkozások és intézmények összessége és ezek együttmőködési hálója fontosabb, mint valaha, miközben egyes vállalkozások tekintetében már-már irreleváns nemzeti innovációs rendszerrıl beszélni olyan mértékben nemzetközi az adott piaci szegmens, és nemzetközi az ott versenyzı vállalkozások (egyre nagyobb arányban KKV-k!) innovációs háttere, illetve együttmőködései. A jelen kiadvánnyal kapcsolatban a következı preferenciákat alkalmaztuk (1) Nem az a legfontosabb kérdés, hogy a hazai sikeres innovatív vállalkozások milyen tevékenységi körben aktívak, vagy mennyit költenek K+F-re (ha költenek egyáltalán). Hanem sokkal inkább az, hogy hogyan mőködnek. Milyen döntéseket hoztak, hogyan értelmezik saját szerepüket és az innováció értékteremtı képességét. Továbbá, milyen együttmőködések kísérték a projektet, hogyan értelmezhetı a gyakorlatban a piaci igény és az innovációs folyamat összekapcsolása abban a konkrét piaci helyzetben, amelyben ık voltak, vannak. (2) Ezzel összefüggésben azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a piaci szegmensek alapvetı jellemzıi, az innováció típusa, a technológia szerepe, a verseny dinamikája jelentıs mértékben eltérı az egyes konkrét helyzetekben. Minél részletesebben kérdezünk rá a sikeres innováció mérföldköveire, tényezıire, annál nagyobb a változatosság. Ezért készítettünk nagy mennyiségő interjút, hogy a sokszínő megoldásokat megfelelı számban reprezentáljuk. (3) Ez a kiadvány jó gyakorlatokat összegez; nem biztos, hogy a legjobbakat. Nem állíthatjuk teljes körően, illetve megalapozottan, hogy ezek a vállalkozások a befektetett tıkét, illetve a pénzben nehezen számszerősíthetı erıforrásokat a leghatékonyabban, illetve a legeredményesebben hasznosították. De nem is ez volt a célunk. A hazai vállalkozások, és különösen a kis mérető vállalkozások legnagyobb része ugyanis nem azért kezeli távolságtartással az innovációs lehetıségeket, mert a lehetséges megtérüléssel elégedetlen, illetve nem érzi magát felkészültnek ahhoz, hogy a projektek eredményességét javítsa. Ez utóbbi jelenséggel érdemes egy rövid kitérı erejéig foglalkozni. A legtöbb vállalkozásra ugyanis azért nem jellemzı az innovációs aktivitás, mert alapvetıen nem látja át, illetve nem 7

8 érzi kézzelfoghatónak azokat a lehetıségeket, kockázatokat, feladatokat, amelyek egy innovációs projekthez, vagy egy egész szervezetre kiterjedı innovációs aktivitáshoz kapcsolódnak. De miért is? (1) Minden mőködı vállalkozás, bizonyos mértékig az új alapítású vállalkozások is, elsısorban arra a tapasztalatra építenek, amelyet a vállalkozásuk napi mőködtetésében szereztek meg, illetve a közvetlen környezetükben tapasztaltak. (2) Az innovációs aktivitás lényege, hogy egy vállalkozás alapvetıen megkülönbözteti magát a hasonló tevékenységet folytató cégektıl. Ezzel ellentétben a vállalkozások legtöbbje éppen ezt szeretné elkerülni, és valljuk be ıszintén, a hagyományos pénzügyi közvetítık is ezt várják el tılük. (3) A hazai gazdaság egyes szegmenseiben a piaci verseny alacsony hatékonysága, a fekete/szürke gazdaság, illetve a szabályok áthágásában manifesztálódó kockázatvállalási stratégia eredményességét nehezen lehet ellensúlyozni kivéve bizonyos szegmenseket, és persze a nemzetközi piacokat. Véleményünk szerint a kiadványban szereplı vállalkozások innovációi elegendı bizonyítékkal szolgálnak ahhoz, hogy az innovációs stratégia mellett érveljünk, és elegendı információt tartalmaz arról, hogy milyen lépésekbıl áll össze egy ilyen vállalkozás. Talán annyival érdemes kiegészíteni, hogy mielıtt egy innovációs projektbe kezdünk, nulladik lépésként a következıket érdemes megfontolnunk: A tapasztalatok bıvítésére csak kísérletezéssel kerülhet sor; Egy innovatív vállalkozás szükségszerően messzebbre néz, mint az alaptevékenységébıl következik; Az innovációk iránti igény, mint ahogy az innovációhoz szükséges további ötletek, képességek, részmegoldások, technológiák sokkal nagyobb számban vannak jelen közvetlen környezetünkben, mint ahogy azt általában gondoljuk. A kiadvány összeállításánál törekedtünk arra, hogy az innováció nevő kirakós játékot amennyire lehetséges részletesen bemutassuk, átadjuk a lehetséges megoldásokat, technikákat, amelyeket a bemutatott vállalkozások képviselnek. Korántsem biztos, hogy csak a hasonló tevékenységi körbe tartozó (azonos iparági besorolás alá esı) vállalkozások példájából lehet tanulni, sıt, éppen ellenkezıleg. Például tanulságos, hogy hányféle módon lehet megtalálni olyan piaci szegmenseket és partneri kapcsolatokat, amelyek vevık az adott vállalkozás erıfeszítéseire. 8

9 További megállapítások A bemutatásra kerülı vállalkozások, innovációs történetek kiválasztásakor tudatosan törekedtünk arra, hogy az esetek az ország különbözı régióiból, különbözı tevékenységi területekrıl és ágazatokból, eltérı nagyságú vállalkozásoktól származzanak. Továbbá azt is szem elıtt tartottuk, hogy lehetıleg a kisebb mérető, illetve induló vállalkozások számára nyújtsunk segítséget. A nagyobb mérető vállalatok azért szerepelnek, mert a növekedés mindenkinél idıszerő lehet egyszer, sıt legalább akkora kihívást jelenthet, mint a sokat emlegetett halál völgye. Nem gyızzük felhívni a figyelmet a nemzetközi kapcsolatok jelentıségére. Nem csak azért, mert Magyarország adottságai ezt indokolják. Nagy belsı piaccal rendelkezı fejlett piacokon is jellemzı például, hogy az új alapítású high-tech vállalkozások elsı megrendeléseiket általában más országokból kapják. Nagyon fontos végiggondolni minden egyes vállalkozásnak azt, hogy az innovációk döntı része alapvetıen és eredendıen nemzetközi piacon értelmezhetı, fejleszthetı, kivéve azokat, amelyek kifejezetten olyan tartalmat (funkciót) hordoznak, illetve elemekbıl építkeznek, amelyeknél a helyi kontextus (kulturális, fogyasztási, szabályzóknak való megfelelés) döntı jelentıséggel bír. Lehet, hogy ez most nem tőnik fontos kérdésnek, de bizonyosan az lesz néhány éven belül. Szeretnénk nyilvánvalóvá tenni, hogy egyedül nem megy. Még akkor sem, ha néhány bemutatott vállalkozás saját erıbıl, és saját kapacitásaira építve vezette be a piacra az innovációt. Sok oka van a vállalkozások közötti, illetve a vállalkozások és szervezetek / intézmények közötti kapcsolatok, a bizalmi tıke alacsony hazai szintjének. Egy-egy vállalkozás csak korlátozottan tudja befolyásolni a környezetét, és természetesen ésszerő, ha alkalmazkodik a körülményekhez. De mindez nem feledtetheti azt a tényt, hogy a vállalatok és vállalkozások a fejlett országokban számunkra döbbenetesen magasnak tőnı arányban támaszkodnak külsı erıforrásokra. Olyan mértékő változás következett be csak az elmúlt kevesebb, mint tíz év alatt, amelyet egyszerően nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az innovációs folyamat megnyitása nem csak a piacra lépés fázisában, de az innovációs folyamat minden egyes pontján általános. Az együttmőködı partnerek köre nem csak sıt, kifejezetten nem szerzıdéses kutatási kapcsolatokat jelent (például egyetem és vállalkozás között), hanem a fogyasztók, az üzleti partnerek, a szállítók, vagy akár egy távoli kontinensen élı egyetemista közvetlen megszólítását, és bevonását az innovációs folyamatba. Az ipari tömegtermelés (és termékszerően értékesített szolgáltatások) korszakához képest egy végletesen fragmentált, egyedi fogyasztói (vállalati) csoportok igényei által meghatározott piac az, amivel szembenézünk. Ezen a piacon a piaci rések egyre dominánsabb szerepet 9

10 játszanak. Az ehhez szükséges rugalmasságot, minıséget és hatékonyságot egy vállalkozás önmagában (akár kicsi, akár nagy) már nem képes biztosítani akár technológia-intenzív, akár low-tech szegmensrıl van szó -, az innováció pedig nem luxus, illetve választható stratégia, hanem magától értetıdı (és a partnerek részérıl elvárt) tulajdonság / magatartásforma / viselkedésminta. A hazai vállalkozások többsége nem lesz képes megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Legalábbis nem egyedül. Csak stratégiai partnerekkel. Tanulni, vezetni és motiválni képes menedzserekkel. Mentorokkal. Megfelelı csapattal. Biztos, hogy megértettük mit jelent az, hogy a fejlett országokban, az alkalmazottak jelentıs diverzitása (képzettség, képesség, habitus és érdeklıdés) ma az egyik legfontosabb tényezıje a vállalati / vállalkozói versenyképességnek? A hazai vállalkozók / tulajdonosok elıtt számos kihívás áll. Sok olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek az elmúlt két évtizedben sikeres emberré tették ıket konok kitartás, karizma, stb. De az aranykor véget ért, és nem csak a gazdasági válság miatt. Hanem azért is, mert az elıbbiekben leírt kihívásokkal szembenézni olyan tulajdonságokkal mint például az empátia csaknem teljes hiánya nem lehet. Keresni kell valakit, aki rendelkezik ezekkel a képességekkel. Ez nem azt jelenti, hogy a kıkemény érdekérvényesítı képesség és hajlandóság ne lenne fontos. De ha valaki ezalatt azt érti, hogy megéri például átgázolni az üzleti partnerein, versenytársain, alkalmazottain, az inkább felejtse el az innovációs projekteket. Talán nem véletlen, hogy a kockázati tıketársaságok gyakran említik, hogy ık nem is elsısorban projektekbe, hanem a menedzsmentbe fektetnek be. Az alkalmazkodási képesség ugyanis azt jelenti, hogy a legjobb idızítéssel és a leggyorsabban piacra kerülhet az innováció, még akkor is, ha az korántsem a lehetı legjobb megoldás, sem technológiájában, sem funkciójában. A sikeres innovációk kapcsán sokat emlegetett szerencse ugyanis a legtöbb esetben megfelelı idızítést jelentett. Az innováció elsı verziója nem jelenti a történet végét. A második, harmadik, stb. verziók és/vagy piaci szegmensek azok, amelyek valójában eredménynek tekinthetıek és ez valójában sokkal nagyobb kihívás, mint az eredeti ötlet megvalósítása, és valójában ez az a pont, ahol más vállalkozások nagy eséllyel beléphetnek, és learathatják a babérokat. Ez a megállapítás triviálisnak tőnik. És mégis, tapasztalatból állíthatjuk, hogy sokkal nagyobb arányban születnek itthon ötletek, megoldások, sıt innovációk, mint ahányan hajlandóak továbblépni, hogy ne ragadjanak be a már mőködı technológiába, az elsı verzió révén elérhetı jövedelmet élvezve. És hány esetben figyelhetı meg, hogy egy, az induláskor sikeres 10

11 szervezet milyen gyorsan válik elutasítóvá a külvilágból érkezı ötletekkel és javaslatokkal szemben. Ezek a vállalkozások sokkal gyorsabban öregednek meg, mint az innováció maga. Ha valamit, hát ezt aligha lehet biztosítani tartós és tartalmas együttmőködések, valamint egy jó csapat nélkül. És itt a kapcsolatok tartalma, mélysége és erıssége legalább annyira fontos, mint a számossága. Innovációs szolgáltatók, beszállítók, megrendelık, az értékesítési csatornában közremőködı támogató szolgáltatások minden irányban, ahol ez az adott egyedi esetben szükséges. Nem állítjuk, hogy minden innovációs projekt esetében indokolt / lehetséges egy üzleti angyal, vagy késıbbi fázisban egy kockázati tıketársaság bevonása. De azt figyelembe kell venni, hogy azokban az esetekben, ahol ez szükséges, illetve megtörtént, ott az említett szereplık közremőködése nem csak a pénzük, és nem csak a kockázatvállalási hajlandóságuk miatt volt indokolt, hanem az innovációs projektek kiteljesítésében szerzett tapasztalataik, a menedzsment számára nyújtott közvetlen és támogató közremőködésük miatt. Mindez bonyolult? Igen, kétségen kívül az de ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nem az innovációs folyamatnak, a vállalkozás mőködtetésének kell egyszerőnek lennie, hanem az innovációnak, pontosabban annak az értéknek, amit az innováció a fogyasztójának jelent. Mindez bonyolultabbá teszi az innovációs folyamatot? Igen, lehetséges, de aki szerint ez fölösleges, az próbáljon meg beárazni egy új terméket / szolgáltatást és meg fog lepıdni. Hogy másoktól soha nem kapott érdemi segítséget? Komplett megoldást ne is várjunk, elvégre mi vagyunk a saját bırünkben, nem ık (tanácsadók, könyvelık, mentorok, megrendelık, stb.) a dobozos termékek ideje pedig lejárt. Az együttmőködések és a saját szervezet olyan tudást, tapasztalatot, tesztelési lehetıséget, stb. biztosítanak, amit nem lehet pénzért, egyszeri alkalommal megvásárolni, különösen nem egy KKV esetében. A tapasztalat pedig a legjobb tanácsadó próbálkozni újra és újra. A legjobb tudásunk szerint arra törekedtünk, hogy a bemutatott vállalkozások / innovációs projektek ebbıl a szempontból nézve is érdekesek, tanulságosak legyenek. Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy egy új innovációs lehetıség valami olyasmit jelent a vállalkozásunknak, amellyel még senki nem nézett szembe. Lehet, hogy valami hasonlót már véghez vitt valaki, az is lehet, hogy valami hasonló termék már van a piacon. De az adott konkrét helyzetben más még nem volt, azokat a célkitőzéseket más még nem fogalmazta meg. Ezért ezek a tapasztalatok értékesek, de nem fognak eligazítani abban, hogy mi az adott helyzetben a lehetı legjobb döntés. A magunk részérıl reméljük, hogy legalább a kérdıjelek számát csökkentettük e kiadvánnyal. 11

12 3D HISTECH Fejlesztı Kft. Szipıcs Ferenc hardware fejlesztési vezetı 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u I. A vállalkozás és az innovációs eset A 3D HISTECH Kft 1991-ben alakult, mőszaki kutatást és fejlesztést végzı, hazai tulajdonú, spin-off vállalkozás óta foglalkozik orvosi, alapvetıen mikroszkópos mőszerfejlesztéssel. Mára világvezetıvé vált a virtuális mikroszkópia területén. Fı terméke a Digitális Szövettani Laboratórium. Ez egy több komponensbıl álló technológiai fejlesztés, amivel pontosabbá, hatékonyabbá, gyorsabbá, kvantitatívvá, akár 3 dimenzióssá, távmunkában elvégezhetıvé teszi szövettani minták kiértékelését. Részei: vonalkódolt speciális tárgylemezek, tárgylemez tartó dobozok, automatikus tárgylemez digitalizáló rendszer, digitális tárgylemez server számítógépek, digitális orvosi munkaállomás, programcsomagok, amelyek a digitalizált tárgylemez virtuális mikroszkópos kiértékelését támogatják A digitális labor: szervesen illeszkedik a hagyományos szövettani laboratórium munkájához, kiegészíti és növeli annak hatékonyságát. Segítségével az orvos a szövettani kiértékelést akár távolról, internet segítségével intézheti. A kiértékelés nincs a minta fizikai jelenlétéhez kötve, számtalan elınnyel rendelkezik a gyógyszerkutatás és a biotechnológiai fejlesztések területén is, forradalmasította a hazai hisztológiai oktatást. Tevékenység: orvosi, mikroszkópos mőszerfejlesztés. Vállalati méret: 600 MFt árbevétel, nagyrészt export (spin-off vállalkozás). Innováció: Digitális Szövettani Laboratórium virtuális mikroszkóp (termék-, szolgáltatás-, eljárás innováció). Az innovációnak a felhasználók számára nyújtott értéke: az orvos a szövettani kiértékelést akár távolról, internet segítségével is intézheti. A kiértékelés nincs a minta fizikai jelenlétéhez kötve. 12

13 A 3DHISTECH Kft ezért a fejlesztéséért 2004-ben Magyar Innovációs Nagydíjat kapott. A vállalkozás alapítója, vezetıje és tulajdonosa Dr. Molnár Béla kandidátus, belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, a SOTE II. számú Belgyógyászati Klinikáján gyakorló orvos, a SOTE általa alapított Sejtanalitikai Laboratóriumának vezetıje, akinek rendkívüli teljesítményét 2006-ban Gábor Dénes díjjal ismerték el. Ezt az elismerést a virtuális mikroszkópia, ill. a digitális szövettan elméletének kidolgozásáért, eszközeinek kifejlesztéséért, az eljárás hazai és nemzetközi elterjesztésében végzett kiemelkedıen sikeres tevékenységéért, a graduális hisztológiai oktatás létrejöttében vállalt meghatározó munkájáért, a virtuális mikroszkópos alkalmazások fejlesztését folytató, világszinten elismert cége megszervezéséért kapta. A vállalkozás árbevétele 2007-ben közel 600 millió Ft-ot ért el, az összeg szinte kizárólag külföldi értékesítésbıl származik. Több mint 240 készüléket adott el eddig a világon. Már a prototípusokat neves amerikai egyetemen mőködı kutatócsoportok vásárolták meg (Harvard, Yale). A scannerek sorozatszerő gyártását követıen ma már a világ szinte összes vezetı egészségügyi intézményében találunk belılük: pl. Charite, Berlin; Karolinska, Stockholm; Pompidou Center, Párizs, de történt értékesítés Kanadában, Ausztráliában, Singapore-ban. Európában a legnagyobb a cég piaci részesedése, 80%. A termékek fı felhasználói: a gyógyszeripar, regionális kórházak, amelyeknél központosítva van a patológia, törvényszéki patológusok, patológus csoportok, kórházak. Összesen három szereplı van ezen a piacon: egy japán és egy amerikai cég a 3D Histech konkurenciája, mindkettı a saját piacán a legerısebb. Abszolút világelsı a magyar vállalat a fluoreszcens mikroszkópiában (sebesség, alkalmazott fluoreszcens szőrık száma tekintetében), aminek megjelenésével új fejezet nyílt a diagnosztikában. A fluoreszcens festés a metszetnek csak azt a részét teszi láthatóvá, ami fontos a vizsgálatot végzı számára. Ez egyelıre inkább a kutatásokban domináns mert drága, kényes, idıigényes egyelıre nem rutin eljárás. II. Az innováció története, folyamata Az ötlet Dr. Molnár Béla fejében született meg, aki orvosi és laboratórium vezetıi munkája során rendszeresen találkozott a tárgylemezek elemzésekor felmerülı feladatokkal és nehézségekkel, gondokkal, akadályokkal. Ezek megoldásának szándéka informatikai érdeklıdésével párosulva eredményezte azt, hogy 10 évvel ezelıtt kidolgozta a virtuális tárgylemez és a virtuális mikroszkópia elképzelését. Akkor talán rajta kívül senki sem hitt igazán elgondolásában. İ megkereste a megfelelı embereket, akikkel elkezdte a fejlesztést. Az alkalmazásához szükséges elsı programokat a BME végzıs diákjai írták meg. A prototípus elkészültét követıen került sor a cég megalapítására. 13

14 Elsı próbálkozásként már felvett digitális képeken próbált elemezni. Rövidesen rájött, hogy ez nem elegendı: a képeket elı is kell állítani, mégpedig úgy, hogy nem elég egy látómezırıl egy képet felvenni, hanem a teljes tárgylemezt be kell szkennelni; összes fontos részérıl digitális képet kell készíteni. Az erre alkalmas céleszköznek lényeges feladata, hogy gyorsan végezze el ezt a munkát, továbbá, hogy kezdjen el úgy mőködni, mint egy mikroszkóp: legyen változtatható, hogy mekkora részét látjuk a mintának, tudjunk belenagyítani, belezoomolni a képbe. Az elsı idıkben több napig tartott 1db tárgylemez beszkennelése és viszonylag nagyon sok helyet is igényelt. Ebben az idıben a CD volt a legfejlettebb, legfontosabb, hordozható tárolóeszköz, egy tárgylemez információ tartalmának tárolása legalább 3 CD-t igényelt. A cég fejlesztései a továbbiakban jelentıs mértékben irányultak a készülékek gyorsaságára, a megbízhatóság mellett. A számítástechnika és a technológia néhány év alatt végbement fejlıdése során jelentısen gyorsultak a számítógépek, finomultak a szkennelési technikák, technológiák, új ötletek, algoritmusok születtek - mindezek alkalmazásának eredményeként ma 5-15 perc alatt beszkennelhetı egy tárgylemez. A gyorsítás érdekében ma már nem szkennelik be az egész tárgylemezt. Mőködtetnek a mikroszkópban egy ún. preview kamerát, ami nagyjából megnézi, hogy hol van minta és csak azt a részét szkenneli be a tárgylemeznek, ahol talált. A sebesség jelentıs mértékben függ (az alkalmazott számítógép mellett) a kamerától is. Többféle kamera-opció van: léteznek drágább, gyorsabb, vagy drágább, nagyobb felbontású kamerák, és vannak kisebb felbontású, de pontosabb kamerák. Ugyancsak jelentıs szerepet játszik a fényerı: a 3D Histech Kft. mikroszkópjai nem csak átmenı fényes mikroszkópiára képesek, hanem fluoreszcens mintákat is képesek beszkennelni. (A fluoreszcens mikroszkópiával további új fejezet nyílt a diagnosztikában). A vállalkozásnál folyó fejlesztési folyamatban különválik a software és a hardware fejlesztés. Elıbbi rendkívül rugalmas: miután lehetetlen az összes felmerülı igényt egyszerre kielégíteni, mőködik egy gördülı fejlesztési lista. Amikor egy software fejlesztése lezárul és újat kezdenek, akkor választanak a rengeteg igénybıl. Sok szempont alapján végigszőrik a listát, majd felállítanak egy feladatsorrendet, elemeire bontva azt. Amikor elkészül a software, tesztelik, majd egy hibakövetı rendszeren keresztül visszajuttatják a fejlesztıkhöz, akik kijavítják és így tovább. Hiba esetén eldöntendı, hogy az kritikus e, vagy nem, mi az az esetleg létezı, ismert hiba, ami majd csak késıbb kerül javításra. Mindenesetre, menet közben is módosulhatnak a prioritások, hisz elıfordul, hogy egy, a fejlesztési periódus elején nem kritikusnak tőnı problémáról kiderül, hogy az. 14

15 A hardware fejlesztés kevésbé rugalmas, hisz itt nem elég a meglevı igényeket fontossági sorrendbe állítani. Messzemenıkig figyelembe kell például venni, a meglevı berendezésekkel való kompatibilitást. Néhány más tényezıt a kihívások között említünk meg. Folyamatos kommunikáció zajlik a software és hardware fejlesztıi között, ami többek között azért is elengedhetetlen, mert folyamatosan dönteniük kell arról, hogy meglevı készüléket tudnak e és, ha igen, hogyan, a kívánt magasabb szintre fejleszteni, vagy az igény kielégítése új készülék fejlesztését jelenti ehhez más szellemiség szükséges. A két terület szakemberei természetesen törekszenek arra, hogy teljesítéseiket közösen idızítsék. A cég mőködésében meghatározó szerepet játszanak humán erıforrásai, belsı és külsı együttmőködései: A vállalkozásban informatikus, villamosmérnök, gépészmérnök, fizikus, optikus, szemész, sok területrıl érkezett munkatárs dolgozik, ık valamennyien épp a különbözı szemléletükkel tudják alakítani a vállalkozást és annak szemléletét, termékeit. Olyan csapatot sikerült kialakítaniuk, amelyik sosem elégszik meg azzal, amit már létrehozott, rögtön továbblép és keresi, hogyan lehet még jobbat, még szebbet kifejleszteni. A munkaerı felvételekor kifejezetten szempont ez a beállítottság. A végzettséget megelızi a több tudományterületen átnyúló érdeklıdés, a motiváltság szempontja, a felvételizı szürkeállománya. Sok az elsı munkahelyén dolgozó fiatal, akik könnyen átveszik a teljesítményorientált, igényes szemléletet. Rendszeresen tartanak, minden munkatárs részvételével folyó megbeszélést idıszerő dolgaikról. 15 évvel ezelıtt szövetségre lépett a cég az optikai termékek piacán másfél évszázada sikeresen mőködı Carl Zeiss vállalattal, biztosítandó, hogy fejlesztésre és gyártásra tudjon összpontosítani továbbiakban is. A német cégóriás kizárólagos jogokat kapott a 3D Histech termékek Magyarországon kívül történı forgalmazására, ezzel a kis magyar cég sikeresen betört a világpiacra. Egyidejőleg, a nagyvállalat is remek partnert talált termékkörének modernizációjához. A hardware fejlesztések egy részét kezdetektıl a Nexico Kft. végzi a 3D Histech számára, egyetlen hazai beszállítóként. A tılük átvett alkatrészek tesztelését, precíziós beállítását, a rendszer integrációját a 3 D Histech Kft. végzi. Informatikai partnerük az IBM. A szabadalmi kérdésekben a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. szolgáltatásaira támaszkodik a vállalat. Digitális patológia, mint olyan, nem létezett korábban. Ez teljesen új ág az orvoslásban, amit egyre többen, magánszemélyek és intézmények, fedeznek fel. A 3D 15

16 Hisctech piacot indító tevékenységében jelentıs szerepet játszottak azok a patológusok, akik használták és használják a korai gépeiket. İk részben javaslataikkal vitték és viszik elıre ezt a tudományterületet. Számukra is új volt a feladat: ki kellett találni, hogy mi mindenre van/lehet igényük. Ezeket mind a software, mind a hardware fejlesztések során figyelembe vették. A piacra hozatal elıtt ki is próbálják a termékeket. Folyamatos visszacsatolásokkal, interaktív módon fejlıdik e modern tudomány és iparág. A hazai szakemberek visszajelzései biztosítják azt is, hogy a termékek a nemzetközi patológus- társadalom tetszését is elnyerjék. A vevık maguk is együttmőködı partnerek, abban az értelemben, hogy igényeikkel, amelyek egy része általánosítható, más része regionális, vagy adott országa jellemzı, újabb fejlesztéseket, feladatokat generálnak. - Akár önálló innovációnak is tekinthetı a vállalatnak a SOTE-val folytatott külsı együttmőködése, amelynek keretében az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben egy teljesen merıben új, a patológia oktatását alapjaiban megváltoztató rendszer kiépítését végezte el. A fejlesztés eredményeként a világon elsıként ebben az intézetben vezették be a digitális mikroszkópos oktatást. Ez annak lehetıségét teremti meg, hogy a hallgatók ugyanazt a készítményt vizsgálják egyidejőleg, hogy az oktató a hallgatók számítógépét egyidejőleg vezérelve magyarázza el az elváltozásokat és, hogy a hallgatók az általuk fontosnak ítélt képeket rögzítsék és akár pendrive-ra, akár lemezre elmentve hazavigyék. A mikroszkópos képeket, az egész oktatási tananyagot interneten keresztül el lehet érni az intézet honlapján. Kihívások A vállalkozás hardware fejlesztıi számára kihívást jelent az, hogy a hozzájuk beérkezı igények sokszor másod - harmadkézbıl származnak, nem kellı mértékben áramlik az információ, részben valószínőleg azért, mert a kereskedık nem tulajdonítanak jelentıséget bizonyos, mőszakiak számára sokatmondó, a fejlesztés szempontjából fontos ténynek. Pedig, a regionális sajátosságokra, szemléletre nagyon oda kell figyelni. Ilyen apróság pl., hogy míg Európában üvegbıl készült fedılemezt használnak, addig az USA-ban speciális mőanyag szalagot alkalmaznak ugyanerre a célra. A két különbözı anyag használata pedig eltérı feladatot ad egy automatizált rendszer számára. Sok patológus idegenkedik még a virtuális mikroszkóp használatától, ellenállva az újnak. Furcsa is lehet barátkozni a gondolattal, hogy az évtizedek alatt megszokott, mikroszkóp fölötti görnyedés helyett ma már akár úszómedence mellıl, laptopon keresztül lehet diagnosztizálni. A piac annyira új, annyira friss, hogy egyelıre híján van hatósági elıírásoknak, szabályozásnak. Ennek következtében a jelenlegi mőszerek hivatalosan még nem használhatók diagnosztizálásra, csak arra, hogy segítséget nyújtsanak a 16

17 patológusnak a diagnózis felállításában. Azt, hogy a készülékek alkalmasak diagnózis felállítására, bizonyítani kell. Ez a folyamat hosszú és lassú, mindenesetre dolgoznak rajta több országban. A világon jelenleg Japánban, az USA-ban és Magyarországon történik virtuális mikroszkópfejlesztés és gyártás. Látható, hogy Japánban és az ázsiai régióban egy bizonyos funkciót, erısen igényelnek, amit máshol viszont nem. A japán gyártó erre a területre összpontosít, itt igyekszik elınyhöz jutni. Amerikában, az ottani gyártó az ottani igényeknek megfelelıen alakítja a termékeit. A fejlıdés abba az irányba mutat, hogy valamikorra egy egységesített rendszer kerül kialakításra, amelyben egy emberre vonatkozóan minden egészségügyi adat rendelkezésre áll majd. Az orvostársadalomnak érdeke, hogy bizonyos mértékig legyen majd átjárhatóság a különbözı cégek szoftverei és hardverei között. Valamilyen egységes megoldás felé kell, hogy konvergáljanak a gyártók, ez a jövı nagy kihívása valamennyiük számára. III. Az innováció hatása a cégre A vállalkozás maga hozott létre egy új piacot, annak indulásánál készen állt, jelen volt egy késztermékkel. Nemzetközi hírnévre tett szert; a virtuális mikroszkópia területén a világ egyik meghatározó és piacot alakító vállalkozása lett, abszolút világelsı a fluoreszcens mikroszkópiában. Jelentısen megerısödött: saját tıkéje többszörösére nıtt között; ugrásszerő növekedést ért el, árbevételben, pofitban, létszámban. IV. Üzenet A 3 D Histech Kft. tevékenysége kiemelkedı bizonyíték arra, hogy a tudomány és az ipar Magyarországon is képes olyan együttmőködésre, amely által vadonatúj terület(ek) megteremtıjeként és vezetıjeként jelenhetünk meg a világpiacon. 17

18 4D SOFT Számítástechnikai Kft. Dr. Forgács István ügyvezetı igazgató 1096 Budapest, Telepy u I. A vállalkozás és az innovációs eset A 4D SOFT Kft-t 1990-ben alapították, mára egy 40 fıs, 500 millió Ft-os árbevételő vállalkozássá fejlıdött. Vevıik elsısorban ICT cégek közül (pl.: T-Mobile, T-Com stb.), illetve a szabadalmi eljárásokkal foglalkozó hivatalok és cégek, valamint különbözı nemzetközi kutató intézetek közül kerülnek ki. Árbevételük kb. 15%-a USA exportból származik. A cég vállalkozik partnerei üzleti modelljéhez tökéletesen illeszkedı, standard és egyedi megoldásokat optimálisan ötvözı, integrált informatikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére, bevezetésére és az üzemeltetés folyamatos támogatására. Megrendelıik kívánsága szerint elvégzik az üzleti modell átvizsgálását, és javaslatokat tesznek az üzleti és informatikai modellek hatékony összehangolására. Legújabb fejlesztéseikkel az önkormányzatokat célozzák meg Informatikai Közmővek (másnéven ASP szolgáltatások) létrehozásával. Az internetes alkalmazás-szolgáltatások néhány éven belül átalakíthatják az önkormányzatok IT infrastruktúráját. Az informatika használatba vétele a drága és kockázatos beruházás kategóriából a jól tervezhetı költségek közé kerülhet. A legeredményesebb módszertanokat alkalmazó tesztelési szolgáltatásaikat mind szoftverfejlesztı cégeknek, mind a szoftvereik biztonságos mőködésérıl meggyızıdni kívánó felhasználóknak ajánlják. Termékeik: önkormányzati rendszerek, teszteszközök, webshop, adatgyőjtı rendszerek, áruforgalmi és rendelés nyilvántartási rendszer, terméknyomonkövetı rendszer. 18

19 Szolgáltatásaik: Tesztelés szolgáltatások. A 4D SOFT Számítástechnikai Kft. több éves elméleti és gyakorlati szaktudása révén a legbonyolultabb informatikai rendszerek tesztelését is gyorsan és precízen elvégzi. A gyakorlat bizonyította, hogy egy szoftverfejlesztı cég saját csapata ritkán képes objektív és hatékony minıségellenırzést, tesztelést végezni ezért a munkának ezt a fázisát célszerő külsı szakértıre bízni. E téren szolgáltatásaik: o tesztelési folyamat javítása, tanácsadás, o teszt-outsourcing, o teszttervek készítése, o tesztelési munkák irányítása, o elfogadási teszt, o független szoftverminıség-ellenırzés, o egyedi teszteszközök készítése, Informatikai közmő: Becslések szerint a vállalati IT szervezetek átlagosan erıforrásaik 80%-át fordítják az informatikai infrastruktúra kiépítésére, folyamatos karbantartására és csak 20% marad az üzleti problémák megoldására. Képzeljük el, milyen fantasztikus lehetıségek nyílnának meg, ha ezeket az arányokat sikerülne megfordítani. Az Informatikai Közmő gondolata ezen a problémán igyekszik segíteni. A cég jelenlegi fejlesztései ezen a területen az önkormányzatokat célozzák meg. Az Internet fejlıdése lehetıvé tette, hogy az alkalmazásokat, adatbázisokat ne csak a lokális hálózatokról, hanem a világháló tetszıleges helyérıl is el lehessen érni. Logikus következmény, hogy ezen informatikai elemek egy részét nem szükséges az alacsony költségvetéssel rendelkezı önkormányzatoknak megvásárolniuk és üzemeltetniük, mert ezt kedvezı konstrukcióval szolgáltatásként igénybe vehetik. A 4D SOFT négy egyenrangú tulajdonosa egyben a cég szakmai vezetıje, akik az ügyvezetı igazgatói tevékenységeket is szakterületek szerint felosztva látják el (tesztelés, kutatás-fejlesztés, alkalmazásfejlesztés, szoftver export). Az innovációs projekt: statikus regressziós teszteszközök és analizátorok kifejlesztése, melyek JAVA platformra készült alkalmazások tesztelését, hatásvizsgálatát végzik el. Tevékenység: integrált informatikai rendszerek tervezése, informatikai szolgáltatások (tesztelések, informatikai közmő, alkalmazásfejlesztés, szoftver export). Vállalati méret: 40 fı, 500 MFt, 15%-os export (kisvállalkozás). Innováció: statikus regressziós teszteszközök és analizátorok kifejlesztése (termékinnováció). Az innovációnak a felhasználók számára nyújtott értéke: könnyebb program megértés, hiba helyének gyors megtalálása és a statikus hibák automatikus feltárása, program módosítás költségei jól, pontosabban meghatározhatók. 19

20 II. Az innováció története, folyamata A statikus regressziós teszteszközök és analizátorok kifejlesztésének ötlete, motivációja tulajdonképpen a cég korábbi munkáinak, fejlesztéseinek folytatásaként adódott. E mellett ezen a területen egy piaci rés is kínálkozott a vállalkozás számára, ami ugyancsak megerısítette az innováció létjogosultságát. Az innovációnak a felhasználók számára nyújtott elınyei: könnyebben megérthetık vele az adott programok, amit a cégek használnak (program megértés), statikus hibák automatikus feltárása, a hibák könnyebb megtalálása, helyük pontos meghatározása, a hibák beazonosítása következtében a programok szükséges módosítási költségeinek, ráfordításainak jobb és pontosabb meghatározása. A fejlesztési folyamat gyakorlatilag 2005 végén indult meg, a mérföldkövek és a finanszírozás tekintetében 3 szakaszra bontható: I. szakasz: vége, elkészült a prototípus. Ennek teljes költsége 79 millió Ft-ot tett ki, amelybıl 40 millió Ft-ot a GVOP pályázati támogatásként kaptak, a többi 39 MFt-ot saját forrásból fedezték. II. szakasz: 2007 folyamán kb. 20 MFt saját költséggel folytatódik a fejlesztés. III. szakasz: I. n.év. Ennek a szakasznak a teljes költsége 100 millió Ft, aminek 50%-át a KMOP jelő pályázati támogatásából fedezik I.n.év végére kell elkészülnie a véglegesen kifejlesztett, piacképes terméknek. Motiváció: piaci rés, korábbi fejlesztések eredményeinek folytatása. Folyamat: Finanszírozás: az összes költség kb 200 MFt, ebbıl 90 MFt-ot két pályázati támogatásból nyertek el, a többi 110 MFt saját forrásból származik. Az innováció folyamatában átlagban 4 fı foglalkozott az évek folyamán a fejlesztéssel. A prototípus elkészítése után már egy-két cégnek értékesítették a fejlesztés alatt álló terméket, de a végsı változat 2010-re készül el. 20

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15.

A G & G. MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA. Budapest, 2008. április 15. A G & G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. BEMUTATÓ ANYAGA Budapest, 2008. április 15. A G&G MŐSZAKI FEJLESZTİ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Teljes termék és szolgáltatási körének összefoglalása A cég neve: G

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Somkuti Mátyás MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.10.25 - Miskolc 1 2011-tıl a MAG Klaszterfejlesztési Iroda felelıs az alábbi klaszterekhez kapcsolódó feladatok

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása Dr. Fehér Arnold Stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadó Convincive Consulting A Trimarán koncepció Egy technológiaintenzív vállalkozás indításához három

Részletesebben

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése BME Prezentáció Budapest, 2000. A téma aktualitása Magyarország energiapazarló az energiahatékonyság jó üzlet új szolgáltatások jelentek meg a piacon

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Mit értünk klaszterek alatt?

Mit értünk klaszterek alatt? 15. téma: Az egészségturisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának erısítési módjai: az együttmőködés lehetıségei, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek, klaszterek Magyarországon Marketing-Menedzsment

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A hazai kis- és középvállalatok esélyei a nemzetköziesedı tudásgazdaságok korában A kis- és s középvk pvállalatok innováci ciós teljesítm tménye és nemzetköziesed ziesedése

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Az EU-7. Keretprogram küszöbén

Az EU-7. Keretprogram küszöbén EU-s pályázatok a bíráló szemszögébıl Az EU-7. Keretprogram küszöbén Budapest,. Dr. Jánosi László egyetemi docens SzIE, Gépészmérnöki Kar Általános megjegyzések A pályázat beadása EPSS szigorú határidı

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések ND_INRG_05-TAUMOBIL Az elsı magyar alternatív

Részletesebben

25 év az egészségügy szolgálatában

25 év az egészségügy szolgálatában 77 Elektronika Kft. 25 év az egészségügy szolgálatában Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató, 77 Elektronika Kft. 2011. május 26. A 77 Elektronika növekedése 2 1986: 6 fő 27m 2 bérelt lakás 2011: több mint

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató 2010. október 21. Innováció és a humánerıforrás fejlesztés hatása a versenyképesség növelésére 1 sanofi-aventis:

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Az informatika és a felsıoktatás,

Az informatika és a felsıoktatás, Az informatika és a felsıoktatás, az IKT ágazat kiemelkedı szerepe a nemzetgazdaság és a társadalom fejlıdésében Elıadó: Dr. Máthé János vezérigazgató, NETvisor Zrt Beszállítói és integrátori képzés, képesség,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval Elıadó: Szalay András S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Operatív stratégia 98. lecke Stratégia: közös vízió, mely egyesíti

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság TEN/445 Az uniós közlekedéspolitikák szociális szempontjai Brüsszel, 2011. június 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Az uniós politikák hatása

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2. Az objektumorientált programozási paradigma 1 A szoftverkrízis Kihívások a szoftverfejlesztés módszereivel szemben 1. A szoftveres megoldások szerepe folyamatosan

Részletesebben

EDR eredmények, várható fejlesztések

EDR eredmények, várható fejlesztések EDR eredmények, várható Kozma Béla vezérigazgató Dátum: 2008. október 16. 2007 címszavakban Megtörtént a hálózat külsı, független szakértı által végrehajtott auditálása. (A vizsgálatok 2007.01.15 2007.02.28

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben