J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. április 1-jén a polgármesteri hivatal polgármesteri irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén polgármester Dr. Horváth József alpolgármester Dr. Komoróczy Péter képviselő Marozsán Mihály képviselő Piskolczi Géza képviselő Taskó Miklós képviselő Meghívottak: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző Szálku Tibor bizottsági tag Konstenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag 1

2 N A P I R E N D J E 1./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester./ A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása Előadó: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző 4./ Bököny Község Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 5./ 14. évi közbeszerzési terv megtárgyalása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 6./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása Előadó: Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző Véleményezi: Egészségügyi-, Oktatási-, Szociális- és Sport Bizottság 7./ Pályázat benyújtása a szociális földprogramok megvalósításának támogatására Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 8./ Szociális földprogram megvalósítására rendelet megalkotása, és az SZMSZ elfogadása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 9./ Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 1./ KEOP-6../A/ azonosító számú, Házi komposztálás Bököny településen elnevezésű projekt rendezvényszervezésével kapcsolatos projektelem megvalósítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 11./ Barnucz Tibor Petőfi u. 9. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalása Előadó: Gyalogné Lovas Irén polgármester 1./ Egyebek

3 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyalogné Lovas Irén polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, és a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelen vannak: Gyalogné Lovas Irén polgármester Dr. Horváth József alpolgármester Dr. Komoróczy Péter képviselő Marozsán Mihály képviselő Piskolczi Géza képviselő Taskó Miklós képviselő Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző Szálku Tibor bizottsági tag Konstenszkyné Lévai Erzsébet bizottsági tag Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Papp Csaba képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Marozsán Mihály és Taskó Miklós képviselőket. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Gyalogné Lovas Irén polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban felsorolt napirendi pontok szerint. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1./ Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról Gyalogné Lovas Irén polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! 14. március 1-től a Start program keretében a mezőgazdasági projekt kapcsán újabb 4 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő kezdett el dolgozni. A támogatás bruttó összege Ft. Ami tartalmaz több nagy értékű tárgyi eszköz beszerzését mégpedig: kombinátort, kultivátort, turbinás öntöződobot összesen: közel 1.9. Ft értékben, egyéb dologi kiadás pl.: gázolaj, benzin, műtrágya, dughagyma, vetőmagok, étkezési napraforgó vetőmag, növényvédő szer összesen: Ft és a többi bér és járulékai, ami Ft. 14. március 7-én a Start munkaprogram keretében tervezésre került a mezőgazdasági program, aminek segítségével újabb 5 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő kerülhet közfoglalkoztatásba. Még aznap délután 14-től a községi nőnapi műsoron vettem részt. 14. március 8-án a megyei polgárőrnapon vettem részt. 14. március 11-én a Kreatívan Bökönyben pályázat monitoring ellenőrzése volt. Feltártuk és elmondták Szálkuné és Bobikné a pályázattal kapcsolatos problémáit, hogy amióta a Művelődési ház szakfeladatként működik, azóta a pályázat megvalósítása áll. Ennek megoldására próbált a revizor segítséget nyújtani. 14. március 13-án két fő állampolgársági esküt tett előttem. 14. március 14-én a Bököny PÖTE megyei támogatás elszámolását készítettük el. ( A megyei szövetségtől kapott 59. Ft elszámolása történt meg). 3

4 Ugyanezen a napon a március 15-ei ünnepséget tartottuk meg délután 14 órakor. 14. március 19-én a Belügyminisztériumból jöttek ellenőrizni a szociális földprogram pályázat megvalósítását, továbbá a művelődési házban foglalkoztatott közművelődési munkatársak személyi anyagát, mindennapi tevékenységeit. Mindent rendben találtak. Megmondom őszintén, szeretem ezeket az ellenőrzéseket, hiszen ha valamit mégsem jól csinálnánk, akkor jó gyakorlati tanáccsal látnak el minket. 14. március 5-én Hornyák Gyula falugazdász bejelentette, hogy már nem fog községünkben falugazdászi feladatokat ellátni. Előre láthatólag 6-án Kerezsiné Judit fog jönni. Tudni kell, hogy a falugazdászi szolgáltatás az Agrárkamara fennhatósága alá került és átszervezés alatt van. Én felhívtam Rácz Imre Urat a Sz.-Sz.-B. Megyei Agrárkamara elnökét és kértem, hogy a településünkre egy gyakorlattal rendelkező szakembert biztosítson. Hiszen a sok kis őstermelő igényt tart az ő segítségükre. S kértem azt is, hogy egy héten legalább kettő nap álljon a termelők rendelkezésére. Megígérte, hogy mindent megtesz ennek érdekében. 14. március 7-én koordinációs értekezletet tartottunk a szennyvízberuházással kapcsolatosan. A következő dolgok hangzottak el: A KEVIÉP Kft. kb. 7%-os készültségben van a gerinchálózattal. A szennyvíztelepre vezető út készül. A szennyvíztelepre még nem kapta meg a társulás az építési engedélyt. Azt gondolom, hogy az is a napokban már meg lesz. A telep áram ellátásával kapcsolatban a társulásnak 15.. Ft hozzájárulást kell adni az E-ON részére. Ezt a tartalékkeretből tudjuk finanszírozni. A KEVIÉP kft. terve, hogy áprilisban a gerinchálózatot be kívánja fejezni. Az akna fedlapokat gallérozzák és utána kezdik el az utak, járdák helyreállítását. 14. március 5-én Jegyző asszony megtette a bejelentést a Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztályára a községünkben lévő elviselhetetlen bűz miatt. Ennek kapcsán 8-án ki is jöttek személyesen a Kormányhivatalból ellenőrizni a bejelentést. Pont akkor nem szórták a gazdák a folyékony műtrágyát. Körbejárták a települést, vettek talajmintát, s majd értesítenek az eljárás lefolytatásáról minket. Azt mondták, hogy Újfehértón is már több esetben voltak kinn, de igazából nem tudtak mit kezdeni az üggyel, mert aki ezt a dolgot permetezi a földjére, az a szükséges engedélyekkel rendelkezik. Tehát tűrni vagyunk kötelesek ezt a bűzt. 14. március 8-án Marozsán Miklós pénzügyes kollegával a Nagykállói Polgármesteri Hivatalba mentünk, hogy a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ elszámolását készítsük el. Az elmúlt évi normatíva alapján a Társulásnak Ft, míg az önkormányzatnak Ft visszafizetési kötelezettsége van a Magyar Államkincstár felé. Ezt a zárszámadáskor érvényesíteni kívánjuk. S kérjük a társulástól, mert ennek fizetési kötelezettsége minket terhel, de a társulás ezt meg kell, hogy térítse. 14. március 8-án és 31-én kihelyezett tüdőszűrés volt a településünkön, melyen nagyon sokan megjelentek. Ezen a napon nagy megtiszteltetésben volt részünk görög katolikusoknak, hiszen Fülöp Püspök úr személyes látogatást tett településünkre. Püspöki látogatásának célja elsősorban az egyház anyagi és személyi dolgainak vizsgálata, de látogatást tett hátrányos helyzetű családoknál, öreg, beteg lakóknál, intézményeknél. S személyesen is fogadta azokat a csoportokat és személyeket, akik személyesen is szerettek volna vele találkozni és beszélgetni. S ezt egy előszenteltek miséjével zárta péntek este. Örvendetes volt hallani, hogy zárszóként azt mondta, hogy szívesen volt községünkben. Nagyon jól érezte magát körünkben. Látja, hogy itt nagyon sok jóakaratú ember él. Akik buzgón imádkozva, segítve egymást és az egyházat akar a jó úton haladni. 14. március 9-én a Békemeneten vettem részt. Nagyon szépen, felkészülten történtek az események. S megható volt Orbán Viktor miniszterelnök úr beszéde. 14. március 3-án pedig immár harmadik alkalommal a falusi keresztutat jártuk meg Szokira János görög katolikus parochus úrral és Szűcs József római katolikus plébános úrral. A Jó Isten nagyon kegyes volt hozzánk gyönyörű időben és szép számban voltunk jelen. A község minden intézménye képviseltette magát. Közösen görög, római katolikusok, sőt még Geszterédről is jöttek jó néhányan, hogy végigjárjuk a keresztutat. A mai naptól újabb 15 fő közmunkás került felvételre köztisztasági feladatokra. A beruházásokról néhány szót: A sportöltöző felújítása már majdnem teljesen kész. Még a TIGÁZ részéről van egy kis munka. A piac rekonstrukciója is folyamatban van. Még néhány fát és padokat szeretnénk elhelyezni, no meg az árusító helyeket. Aztán egy kis tereprendezés következik. Az egészségház is folyamatosan készül. A sportpálya felújítására is beadott a Sportegyesület 4

5 pályázatot, melyet a TAO bírál el hamarosan. Még egy műfüves pálya van kilátásban, amit a kispályára szeretnénk benyújtani. A múlt hét pénteken történt, hogy közbeszereztettük a kisbuszt, megnyertünk egy 1 millió Ft-os pályázatot. 1 ajánlat érkezett be az Autó Széles Kft-től. Az ajánlata nettó Ft, bruttó Ft. A törvényben meghatározott dolgok szerepelnek az alapfelszereltségben. Még néhány dolgot szerettünk volna pluszban, azért haladta meg a 1.. Ft-ot. Hozzászólások: Piskolczi Géza képviselő: Az előző testületi ülésen szó volt az élelmiszeradomány, a tüzifa és a szaloncukor osztásáról. Szeretném megnézni a névsort, hogy kik kaptak az adományból. Gyalogné Lovas Irén polgármester: Itt marad képviselő úr, és a rendelkezésére bocsátom a névsort. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/14. (IV. 1.) önkormányzati h a t á r o z a t a a polgármester tájékoztatójáról A Képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról elfogadta../ A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása /írásbeli előterjesztés az 1. számú mellékletben/ Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet felülvizsgálata aktuálissá vált. A Kormányhivatal jelzése alapján a rendeletet e hónap végéig felül kell vizsgálni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvény megváltozott. Kikerültek a Képviselő-testület hatásköréből a hulladék szállítás megállapítására vonatkozó díjtételek, és minden egyéb díjtétel megállapítása. Illetve az előző rendelet tartalmazott szabálysértési tényállást, amit ma már nem tartalmazhat. Ezért kellett a rendeletet átdolgozni. A rendelet a hulladék szállításra vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Hulladékgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi a hulladék elszállítását Bököny településen. A díjtételek behajtása végett adatszolgáltatási kötelezettsége van a hivatalnak. Ha valaki nem fizeti meg az elszállítás díját, akkor nekünk adatot kell szolgáltatni a szolgáltató felé, aki az Apeh-on keresztül hajtsa be a tartozását. Dr. Komoróczy Péter képviselő: Az Önkormányzatnak nem kell helytállni a lakos helyett? 5

6 Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: Az előző szolgáltatónál kellett, de már nem. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/14. (IV..) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról Bököny Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 1. évi CLXXXV. törvény 35. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 11.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján: a Térségi Hulladék Gazdálkodási Kft. 44 Nyíregyháza, Bokréta u.. szám alatti gazdálkodó szervezet (továbbiakban: szolgáltató). 1. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei.. (1) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező igénybevételének ténye hozza létre. () A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette. (3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és időpontját) a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. 3.. (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni. () Gazdálkodó szervezet és a szolgáltató között a jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre. (3) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, 3 nappal korábban bejelenteni a szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéshez, elszállításhoz alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve más gyűjtőeszközt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni. 4.. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási 6

7 napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. () A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni tilos.. Lomtalanítás 5.. (1) A birtokosa számára tovább nem használható, használhatatlanná vált anyagok, nagyobb méretű berendezési tárgyak (háztartási eszköz, ágy, ágybetét, stb.) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról a szolgáltató évente egy alkalommal előre meghatározott időpontban, külön díj felszámítása nélkül- gondoskodik. () A hulladékot az ingatlantulajdonos a szolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki elszállítás céljából. 3. Közszolgáltatási díj 6.. (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett. () Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében- negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni. 4. A közszolgáltatás szünetelése 7.. (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon az ingatlanon, amelyen legalább 3 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. () A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak, legalább 15 nappal a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt. (3) A () bekezdéstől eltérő bejelentés csak rendkívüli helyzet esetén lehet, ilyen például ha valaki hirtelen 3 napnál hosszabb kórházi kezelésre szorul. 8.. (1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 5. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 9.. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult. () A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani és gondoskodni az adatok 7

8 biztonságáról. (4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az igénybevevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, a díjhátralékok behajtására használhatja fel. 6. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 1.. (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. () Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a Bököny Nonprofit Kft. útján gondoskodik. (3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. (4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. (5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. (6) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. (7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát fel kell hinteni, a síkosságát meg kell szüntetni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. (8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. 11. (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. () Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (3) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 1. (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. () Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. (4) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 5 napon belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 8

9 (5) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 13. (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést, sértő feliratokat a tulajdonos 4 órán belül köteles saját költségén eltávolítani. () Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 14. (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. ()A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos! (3)A település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történő letakarítása. 7. Záró rendelkezések 15. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetése () Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/1. (XII.8.) önkormányzati rendelet. Gyalogné Lovas Irén polgármester Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző INDOKOLÁS BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/14.(IV..) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról Általános indokolás Az elmúlt időszakban lezajlott jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Fentiek alapján célszerű a 17/1. (XII.8.) számú rendeletet hatályon kívül helyezni. 9

10 Részletes indokolás az 1. -hoz A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző személy adatait tartalmazza. a -5. -okhoz A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, valamint a lomtalanítás gyakoriságát állapítja meg. a 6. -hoz A közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj rendjét határozza meg. a okhoz A közszolgáltatás szünetelésére, valamint a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályozást állapítja meg. a 9. -okhoz Az adatkezelés szabályait tartalmazza, mely szerint a közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult Az ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit határozza meg. a hoz Az ingatlanok és közterületek tisztántartását tartalmazza. a 15. -hoz A hatályba léptető rendelkezést, és a korábbi rendeletek hatályon kívül helyezését tartalmazza. ELŐZETESES HATÁSVIZSGÁLATI LAP BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/14.(IV..) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 1. A jogszabály-tervezet hatásai 1.1 Társadalmi hatások A településen keletkezett szilárd hulladék elszállításának biztosítása. A rendelet a közigazgatási területen élő, szolgáltatást igénybevevő fogyasztókat érinti, számukra kötelezettséget ír elő. 1. Gazdasági, költségvetési hatás Gazdasági, költségvetési hatásai nem mérhetőek. 1

11 1.3 Környezeti, egészségi hatások A közszolgáltatás igénybevételét a köztisztaság és településtisztaság megőrzése, valamint a környezet védelme teszi szükségessé Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A közszolgáltató rendelkezik a közszolgáltatáshoz szükséges feltételekkel. Az önkormányzat gondoskodott a kötelező közszolgáltatás megszervezéséről, melyet a közigazgatási területen élő ingatlantulajdonosok, használók kötelesek igénybe venni.. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható hatásai A hulladékról szóló 1. évi CLXXXV. törvény 35. -a határozza meg, hogy az önkormányzati rendeletnek mit kell tartalmaznia. A jogalkotás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felhívását vonhatja maga után. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A kötelező közszolgáltatáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a közszolgáltatónál rendelkezésre állnak. 3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása /írásbeli előterjesztés a. számú mellékletben/ Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző: Az előző rendelet több mint 1 éves volt. Bököny településen a folyékony hulladékot a Bököny Nonprofit Kft. szállítja el. Kötelező az Önkormányzatnak rendeletet alkotni, mivel aki nem köt rá a szennyvíz hálózatra, annál is keletkezik szennyvíz. Köteles az Önkormányzat közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodni a szennyvíz elhelyezéséről és elszállításáról. A szabályokat rendeletben kell rögzíteni. Valószínű, hogy a jövő évben fog beüzemelni a szennyvízrendszer, még idő mire a lakosság erre rácsatlakozik. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/14. (IV..) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. () bekezdésében, 45. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 11.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Bököny Község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére. 11

12 . A képviselő-testület az időlegesen használt ingatlanokra eltérő szabályozást nem állapít meg, azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni.. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3. Bököny Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését (a továbbiakban: közszolgáltatás) az önkormányzat a Bököny Non-Profit KFT-vel (431 Bököny, Kossuth u. 3.) kötött szerződés alapján látja el. 4. Bököny Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdúhadházi Vízműtelep által üzemeltetett, 44 Hajdúhadház Dorogi u. 1. szám alatt található szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni. 3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 5. (1) Bököny Község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. () A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata: a.) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, b.) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval a szerződés megkötése. (3) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására és a megfelelő engedéllyel rendelkező fogadó műben való lerakására terjed ki. 6. (1) A képviselőtestület a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval szerződést köt. () Az (1) bekezdésben foglalt szerződés tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 44/F - 44/G. -ában foglaltakat. 4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 7. (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. () A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a közszolgáltató maradéktalanul köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. (3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - az igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni. (4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik annak elszállításáról. 1

13 (5)A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve ha szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető. 5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 8. (1) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. () Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat e rendeletben foglaltak szerint megfizetni. (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatótól megrendelni. (4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű számára oly módon, hogy az akadálytalanul elvégezhesse a feladatát. (5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását ingatlantulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti. (6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. (7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatás elvégzése érdekében a közszolgáltatóval együttműködni és részére a szükséges információkat megadni. 6. A közszolgáltatás díja 9. (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díj egytényezős. () A díj mértékét a rendelet 1.melléklete tartalmazza. (3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. A közszolgáltatásra vonatkozó számlát a magánszemélyek készpénzben a szolgáltatás teljesítésekor a nem magánszemélyek pedig utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni. 7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 1. (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult. () A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. (3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani és gondoskodni az adatok 13

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben