Natura 2000 hálózat. Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Natura 2000 hálózat. Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban"

Átírás

1 Natura 2000 hálózat Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban KIÁLLÍTÁSVEZETŐ a Natura 2000 hálózat Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban című vándorkiállításhoz Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) EU csatlakozási program, 2002

2 A természet és az emberek közös boldogulásáért Bartha Csaba Jövő, amelyben a társadalom és a természet együtt él

3 Az Európai Unió a területén megmaradt természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állat- és növényfajok védelme érdekében hozza létre az uniós védelemre érdemes területek összefüggő rendszerét, Natura 2000 néven. A Natura 2000 hálózat koncepciója szakít a természeti értékek emberi környezettől elszigetelt rezervátumokban történő megóvásának szemléletével. Létrehozásával az Európai Unió a gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális igényeket és természetvédelmi érdeket egyaránt figyelembe vevő gazdasági fejlődésre keres megoldást. A Natura 2000 kulcskérdése, hogy miként lehet a jelen generációk szükségleteit úgy kielégíteni, hogy a jövő generációit ne fosszuk meg a természettel való harmonikus együttélés lehetőségétől, és ne érje visszafordíthatatlan károsodás mindannyiunk természeti örökségét. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával egyedülálló természeti értékekkel fogja gazdagítani az Uniót. A csatlakozási folyamat során azonban hazánkban is várható a természeti értékekre ható társadalmi és gazdasági környezet nagyléptékű változása. Az esetleges negatív hatások azonban a megfelelő felkészüléssel, a természetvédelmi és társadalmi-gazdasági érdekek összehangolásával elháríthatók. A természet jövőnk záloga. Nemcsak forrás, hanem a jövő generációk öröksége is. Őrizzük meg közösen természeti örökségünket, hogy gyermekeink számára a természet nyújtotta harmónia, a szépség, tisztaság, nyugalom és béke önfeledt érzése ne csak puszta ábránd maradjon! 3

4 Határtalan európai élővilág A vonulásuk során nagy távolságokat megtevő fajok számára a politikai határok nem léteznek. Ezért Európában is csak nemzetközi összefogás keretében valósítható meg a környezetben bekövetkező változásokat érzékenyen jelző élőlények állományainak megőrzése. Magyarország javasolt Nemzeti Ökológiai Hálózata Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal Ványi Róbert Összefüggő európai ökológiai hálózat A Natura 2000 hálózat létrehozásának célja az Európai Unió területén vadon élő növény- és állatfajok, valamint azok természetes élőhelyeinek védelme. Ezek az élőhelyek Európát behálózva alkotják a vadon élő élőlények egyre fogyatkozó menedékeit. A Natura 2000 tudományos szempontok alapján kijelölt összefüggő európai ökológiai hálózata a tagországok területén 2004-re kell, hogy elkészüljön. 4

5 Európai uniós szintű jogi védelem Európai uniós tagként az európai jelentőségű természetvédelmi értékek magyarországi védelmének jogi eszköztára európai uniós irányelvekkel egészül ki. A Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának jogi hátterét az 1979-ben megalkotott, a vadon élő madárfajok védelméről szóló Madárvédelmi Irányelv (Wild Birds Directive), valamint az 1992-ben a tagországok által elfogadott, a természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről szóló Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive) rendelkezései alkotják. Nagy kócsag (Egretta alba) Ványi Róbert Rétisas (Haliaeetus albicilla) Ványi Róbert Az Irányelvek rendelkezéseinek végrehajtása során Magyarország is szabadon választhatja meg a társadalmi, gazdasági és kulturális sajátosságaihoz leginkább illeszkedő közigazgatási, jogszabályon vagy szerződésen alapuló intézkedéseket. 5

6 Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) A Natura 2000 hálózatot a természetvédelmi területek két típusa, a Különleges Természetmegőrzési Területek és a Különleges Madárvédelmi Területek építi fel. A Natura 2000 területek nagyságának és határainak kijelölését az Élőhelyvédelmi Irányelveknek megfelelően politikai, társadalmi és gazdasági érdekek nem befolyásolhatják. A természeti értékek fenntartása és megőrzése érdekében azonban ezeket a szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni. A Madárvédelmi Irányelv rendelkezései alapján a tagországok a ritka és veszélyeztetett, szabadon élő madárfajok védelme érdekében, saját jogkörükben Különleges Madárvédelmi Területeket (Special Protection Areas, SPA) hoznak létre. MADÁRVÉDELMI IRÁNYELV Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) A kijelölés alapjául a legtöbb tagországban a BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet által kidolgozott Fontos Madárélőhely (Important Bird Area - IBA) kritériumrendszer szolgál. NATUR 6

7 ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV A nemzeti területek listája 1 Közösségi Jelentőségű Területek (SCI) 2 Különleges Természetmegőrzési Területek (SAC) 3 Natura Különleges Természetmegőrzési Területek Az Élőhelyvédelmi Irányelv a madarakon kívül minden más élőlény és ezek élőhelyeinek védelme érdekében Különleges Természetmegőrzési Területek (Special Areas of Conservation, SAC) kijelölését írja elő a tagországok számára. A Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölése három lépcsőben történik: Az Élőhelyvédelmi Irányelv függelékeiben szereplő élőhely- és fajlisták alapján a tagországok kötelezettsége a javasolt Különleges Természetmegőrzési Területeket tartalmazó nemzeti lista elkészítése. 1 A tagországokkal együttműködve az Európai Bizottság által megbízott tudományos munkacsoport feladata a nemzeti listák alapján a Közösségi Jelentőségű Területek (Sites of Community Interest SCI) kiválasztása. 2 A Közösségi Jelentőségű Területek kiválasztása után a tagországok kötelezettsége a kiválasztást követő hat éven belül, de legkésőbb 2004-ig a Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölése. 3 A

8 Pannon Régió önálló európai uniós életföldrajzi régió a Kárpát-medencében Számos olyan veszélyeztetett élőhelytípus, állat- és növényfaj fordul elő hazánkban, amelyek az Unió jelenlegi földrajzi határain belül nem találhatók meg (pl. pilisi len, nyáras borókás, kék vércse). Magyarország természetes élőhelyei, állat- és növényvilága olyan gazdag és egyedülálló természeti értéket képvisel kontinensünkön, hogy hazánk területe egy új, önálló életföldrajzi régió részeként (Pannon Régió) fog megjelenni az Európai Unió határain belül. Pilisi len (Linum dolomiticum) Sztyeppi Pannon Régió Nyáras borókás (Junipero-Populetum) Pannon Fekete-tengeri Boreális Kontinentális Atlantikus Alpin Makaronéziai Mediterrán Pannon Régió Sulyok József European Topic Center on Nature Conservation alapján Sulyok József 8

9 A Natura 2000 hálózat területeinek kijelölése Magyarországon A Natura 2000 hálózat létrehozása Magyarország legfontosabb természetvédelmi feladatai közé tartozik. A Különleges Madárvédelmi Területek kijelölését hazánknak a csatlakozás időpontjáig el kell végeznie. A Különleges Természetmegőrzési Területek esetében a javasolt területek nemzeti listájának összeállítása a csatlakozási feltétel. A javasolt Különleges Madárvédelmi Területek elhelyezkedése Magyarországon Kék vércse (Falco vespertinus) Szitta Tamás 9

10 Natura 2000 földhasználat és természetvédelem Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyértelműen kifejezi, hogy a Natura 2000 területek kijelölésével nem a gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt rezervátumok létrehozása a cél, ahol minden emberi tevékenység tiltott. Egy terület Natura 2000 hálózat részévé történő kijelölése nem jelenti az emberi tevékenységek korlátozását, ha azok környezetvédelmi szempontból fenntarthatóak, nem veszélyeztetik a terület, vagy a területen megtalálható élőhelyek egységét, valamint a területre vonatkozó fajvédelmi célkitűzéseket. Kovács András 10

11 Fatér Imre Ványi Róbert Kovács András Új lehetőségek nyílnak a Natura 2000 hálózat létrehozásával a mezőgazdasági, erdészeti és egyéb ágazati érdekeknek a természetvédelmi érdekekkel való összehangolására a gazdasági szempontból életképes tevékenységek fenntartásával. a vidéki munkaerő foglalkoztatásának növelésére a gazdag természeti kinccsel és fenntartható vidékfejlesztéssel rendelkező területek megőrzésével és bemutatásával. a biotermékek (pl. sajt, méz, bor) előállításán és kereskedelmén keresztül a vidéki területek fejlődése számára. Téves elképzelés, hogy egy terület Natura 2000 területté való nyilvánítása miatt megváltoznak a terület tulajdonviszonyai, csökken a terület ingatlanjainak értéke, minden gazdasági tevékenység korlátozva lesz, a vadászat tiltottá válik, új infrastruktúra építése, a meglévők fejlesztése tiltott lesz, a mindennapi emberi tevékenységeket környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. 11

12 Natura 2000 európai uniós pénzügyi források Az Élőhelyvédelmi Irányelv rendelkezései alapján a Natura 2000 területek védelme és kedvező védelmi helyzetének biztosítása érdekében a tagországok kötelesek kezelési terveket készíteni és az azokban szereplő intézkedéseket végrehajtani. A Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos adatgyűjtés, nyilvántartás, a területek kezelése, monitorozása és színvonalas bemutatása terjedelmes hazai és európai uniós pénzforrásokat igényel. A Natura 2000 területek és fajok megőrzésének közvetlen pénzügyi eszköze a már Magyarország számára is elérhető LIFE Nature alap. Az európai uniós pénzalapok prioritásainak többsége nem kapcsolódik közvetlenül a természetvédelemhez. A különböző uniós támogatások (SAPARD, PHARE, ISPA, strukturális alapok, Közös Agrár-politika /CAP/, Közösségi Kezdeményezések) ugyanakkor a természetvédelmi érdekekkel összefüggő szakmapolitikai és gyakorlati tevékenységek széles választékát támogatják. Kalotás Zsolt 12

13 Natura 2000 Ágazati integráció kulcs a természeti értékek fennmaradásához A védett és nem védett területekre egyaránt kiterjedő környezetkímélő gazdálkodási szemlélet nélkül a madarak és más vadon élő állat- és növényfajok, illetve ezek természetes élőhelyeinek védelme megvalósíthatatlan. A természeti értékek megőrzéséhez az ipar, a mezőgazdaság, a földtulajdonosok, földhasználók-befektetők és a természetvédelem közötti önkéntes együttműködésre van szükség, az érdekek összehangolásával, a közös érdekek megtalálásával. Kalotás Zsolt Az ember által hasznosított területeken a gazdálkodás intenzívebbé válása és felhagyása egyaránt vezethet az élőhelyek leromlásához, a vadon élő állat- és növényfajok számának csökkenéséhez. A kijelölésre kerülő Natura 2000 területeken a természeti értékek megőrzése az esetek többségében a hagyományos, a területre hosszú ideje jellemző emberi tevékenységek fennmaradásának függvénye, ezért azok támogatása elsődleges fontosságú. Egy átgondolt, körültekintően előkészített támogatási és kompenzációs rendszerrel elérhető az ágazati és természetvédelmi érdekek stratégiai integrációja, amely mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel járhat. Fatér Imre 13

14 Natura 2000 közös érdekek A földhasználók, befektetők egy része azért nem támogatja a természetvédelmi területek létrehozását, mert nincs tisztában azzal, hogy a természeti értékek megőrzése és gondozása gazdasági előnnyel is járhat. Már Magyarországon is léteznek olyan példák, amelyek azt bizonyítják, hogy a természetvédelmi szempontok összhangba hozhatók a gazdasági tevékenységek életképességével. Természetkímélő mezőgazdaság Apaj-puszta, Kiskunság A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén található szikes pusztai környezetben Szomor Dezső gazdálkodó megközelítőleg 5000 ha-on, csaknem 1400 szürke marha legeltetését végzi. A szürke marhával történő külterjes legeltetési forma megakadályozza a szikes puszta beerdősülési folyamatának megindulását, valamint az időszakos szikes mocsarak esetében a feltöltődési folyamatokat. Ezzel jelentősen hozzájárul a szikes puszta természetvédelmi szempontú kezeléséhez, a mozaikos tájkép fenntartásához, illetve a területre jellemző növénytársulások és életközösségek fennmaradásához. A rendkívül igénytelen, jó gyephasznosítású magyar szürke marha húsa, mint biotermék értékesíthető, emellett jelentős turisztikai látványosság is. Fatér Imre Tartamos erdőgazdálkodás Királyréti Erdészet, Börzsöny Az Ipoly Erdő Rt. Királyréti Erdészete a Pro Silva alapelvű erdőgazdálkodás egyik pártfogója hazánkban. A közeljövőben egy 300 ha-os kísérleti területen tanulmányozzák a természetes folyamatokat mintázó erdőgazdálkodási módszerek gazdasági lehetőségeit. Tevékenységük során a folyamatos koreloszlású, változatos szerkezetű állományok fenntartására törekszenek, amelyben szerepet kap a kitűnő minőségű értékfa mellett a speciális erdei élőhelyet alkotó holtfa is. Gazdálkodásuk során felismerték, hogy a biológiai sokféleség védelme az erdőgazdálkodás esetében is az ökológiai és ökonómiai kockázat csökkenését eredményezi. Szitta Tamás 14

15 Fenntartható vadgazdálkodás Moson Projekt, Kisalföld A Kisalföld túzokállományának megmentésére életre hívott Moson Project területe hagyományos természetvédelmi oltalom alatt nem áll, hanem ún. vad- és természetvédelmi terület. Az élőhely-fejlesztést és a mezei madarakat veszélyeztető dúvad állomány szabályozását a Lajta-Hanság Rt. az érdekazonosságokat felismerve folytatja. A tudatos élőhely-fejlesztéssel sikerült a világszerte veszélyeztetett túzok (Otis tarda) állományát 20 példányról 100 példányra növelni és a vadgazdálkodási szempontból jelentős mezei nyúl (Lepus europaeus) és fogoly (Perdix perdix) állományát megtöbbszörözni. (Perdix perdix) állományát a többszörösére emelni. Vizes élőhely létrehozása, rekonstrukció Hevesvezekény A mezőgazdasági területekkel körülvett gyep mozaikok időszakos vízborítása számos madárfaj számára szolgálhat pihenőés költőhelyül. Hevesvezekény határában Balázs Tibor magángazdálkodó jóvoltából a vízborítottság tavaszi és nyár végi biztosítása érdekében egy 20 ha-os területen a víz csatornából történő mesterséges átemelése, valamint a gyékényesedés, nádasodás földmunkagéppel történő megelőzése folyik. A vízutánpótlás jótékony hatásának köszönhetően a területet évről évre több fokozottan védett madárfaj használja fészkelő- és költőhelyül, ugyanakkor a környező gyepterületeken kaszált széna minősége és mennyisége is jelentősen növekszik. Ványi Róbert Ványi Róbert Oktatás, környezeti nevelés Debrecen Az MME Hajdú-Bihar megyei csoportjában 1981 óta folyik az általános és középiskolások környezeti nevelése tõl a Madarász Suli keretein belül a diákok a több mint 20 éves tapasztalat alapján kialakított tanmenet szerint heti egy elméleti foglalkozáson vesznek részt, amely elsősorban diaképes előadásokra, élménybeszámolókra és játékos feladatokra épül. A gyakorlati ismeret- és élményszerzést havonta egy terepnap és nyári tábor biztosítja. Az országos természetvédelmi vetélkedőkön elért kiváló eredmények bizonyítják, hogy a foglalkozások a gyerekek gondolkodását és környezettudatos szemléletét nagymértékben fejlesztik. Közlekedési infrastruktúra alternatívákkal Hagymás-mocsár, Hortobágy, HNPI* Az úthálózat gyakran keresztezi a vadon élő állatok által rendszeresen használt vonuló útvonalakat. Ahol az út mellett, azzal párhuzamosan elhelyezkedő természetes vagy természet közeli élőhely-típusok találhatók, a veszélyforrás fokozottabb. A 33-as számú főút Hortobágy és Tiszafüred közötti szakaszán (Hagymás-mocsár) forgalomlassító táblák, valamint az állatok útfelülettől való távoltartására, elterelésére szolgáló rácsok kihelyezésével jelentősen csökkent az ütközés következtében elpusztult, vagy megsérült állatok száma. Ezzel párhuzamosan javult az útszakasz közlekedésbiztonsági mutatója. * Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Kovács András 15

16 Stratégiai tervezés, ágazati integráció Nemzeti Agrár-környeztvédelmi Program (NAKP) A hazai viszonyoknak megfelelő agrárkörnyezeti program kialakítása Magyarország kiemelt csatlakozási feladata. A program célja a meghatározott agrár-környezetvédelmi célprogramokhoz nyújtott támogatásokkal a különböző környezet- és természetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek bevezetése, elterjesztése. Ezzel alapvetően a mezőgazdasági és a környezet- és természetvédelmi érdekek stratégiai szintű összehangolására helyezi a hangsúlyt, ami a gyakorlatban a védett területeken kívül is lehetővé teszi az élőlények számára a fennmaradást, az emberek számára pedig a munkavégzést, az együttélést a természettel. Civil szervezetek bevonása Natura 2000 hálózat A Natura 2000 hálózat Különleges Madárvédelmi Területeinek (SPA) javasolt listáját a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) együttműködve állította össze 2001-ben. A Natura 2000 hálózat megvalósításában való aktív civil részvétel érdekében 2002 szeptemberében Natura 2000 Munkacsoportot alakított a Közép- és Keleteurópai Hálózat a Biológiai Sokféleség Megőrzéséért (CEEWEB), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a WWF Magyarország. Természetvédelmi vagyonkezelés Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, HNPI A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet részben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő, erősen mozaikos élőhely, ahol a fél intenzíven és extenzíven használt szántók közé gyepterületek ékelődnek be. A gyephasznosítás a védett területeken elsősorban magánkézben lévő állatállomány szarvasmarha, juh, szürke marha, ló és a hagyományosan külterjesen legeltetett gyimesi racka legeltetésével történik. A természetvédelmi kezelés egyaránt felöleli a védett területek felmérését, nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, helyreállítását, fejlesztését és bemutatását célzó valamennyi tevékenységet. Fenntartható turizmus Medves-hegység A hajdani iparváros, Salgótarján lakóinak rekreációs igényei tovább növelik a Medves-hegység európai jelentőségű természeti főként földtani értékeinek terhelését. Az MME Nógrád Megyei Csoportja egy tanulmányt készített, amelyben megfogalmazza a fenntartható turizmus lehetőségeit és korlátait, természetvédelmi vonatkozásait és felsorolja a terület fenntartható módon bemutatható természeti értékeit. A Salgótarjáni Önkormányzat felismerte, hogy a terület a fenntartható turizmus modelljeként jelentős turisztikai vonzóerőt képviselhet, ezzel hozzájárulhat a helyi munkahely-teremtéshez és infrastrukturális létesítmények pl. bemutatóközpontok, oktatóközpontok létesítéséhez. Ványi Róbert Drexler Szilárd 16

17 Natura 2000 közös érdekek A Natura 2000 alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtésével, a turizmus vonzásával, a biotermékek minősítésével és eladásával, valamint az agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel hozzájárulhat a vidéki területek fenntartható fejlődéséhez. A természeti értékek fenntartható bemutatásának, az ökoturizmusnak az igénye gazdag természeti értékeinknek köszönhetően a csatlakozás után is tovább fog növekedni. Ez a jövőben fontos szerepet játszhat a helyi munkahelyteremtésben, különösen a kedvezőtlen adottságú területeken. Kovács András Ványi Róbert 17

18 Natura 2000 Fenntartható fejlődés Az élőhelytípusokat fenyegető veszélyek többségéért a környezeti erőforrások kiaknázásának mértékében jelenleg is tapasztalható növekedés a felelős. Az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv 2002-ben 10 éves. Megalkotásával az Európai Unió egy olyan fenntartható fejlődés szükségességét ismerte el, amelyben a tudományos, gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális fejlődési igényeket a biológiai sokféleség, a természeti értékek megőrzésének igényével hangolják össze. Az Irányelv alapvető elvárása a környezetvédelmi politika más ágazati politikákkal (pl. közlekedés, mezőgazdaság) történő integrálása, illetve a fenntartható fejlődés szempontjainak mindenkori, lehető legteljesebb mértékű érvényesítése. A fenntartható fejlődés középpontjában az ember érvényesülése áll. Minden embernek joga van az egészséges és tevékeny életre, a harmóniára a természettel és a társadalommal. A Natura 2000 hálózat célkitűzései kizárólag a fenntartható fejlődés rendszerének figyelembevételével, a környezet- és természetvédelemnek a területhasználati tervekbe és területfejlesztési politikába történő integrációjával valósulhatnak meg. 18

19 Természetkímélő mezőgazdaság Fatér Imre Oktatás, környezeti nevelés Szakál László Stratégiai tervezés Fenntartható fejlődés Tartamos erdőgazdálkodás Szitta Tamás Felső vezetésű vadátjáró, M1 autópálya Geleta & Geleta Infrastrukturális beruházások alternatívákkal Fenntartható vadgazdálkodás Kalotás Zsolt Szelíd- és ökoturizmus Kovács András Vizes élőhelyek kezelése Nagy Attila Természetvédelmi vagyonkezelés Deme Tamás Civil szervezetek bevonása 19

20 Natura 2000 A biológiai sokféleség és az emberek védelmében Az élővilág sokfélesége (biodiverzitás) az a forrás, amelynek mérhetetlen hasznosságát a mindennapi életünk számos pl. gazdasági, gyógyászati, kulturális területén tapasztalhatjuk. Bármilyen célra is akarja az ember a természetes környezetét használni, ezek a környezet élő és élettelen elemei közötti kölcsönhatások épségén alapulnak. Kovács András Kovács András Egy faj kipusztulása, egy élőhelytípus megszűnése a biodiverzitás nagymértékű veszteségét jelenti. A világ a kipusztult fajok és a megszűnt élőhelyek nélkül is megy tovább. Közben elveszítjük azt az értéket, amiért létezünk, ami értünk létezik. Kovács András Szitta Tamás 20

21 Őrizzük meg együtt gyermekeink számára Magyarország egyedülálló természeti értékeit és szépségét! Szitta Tamás Ványi Róbert Bartha Csaba 21

22 Natura 2000 Conserving Hungary s Natural Heritage in the European Union Natura 2000 is the EU s network of protected areas, which are designated to conserve key natural habitats within the EU and to protect the plants and animals of Community importance. Hungary as well as other candidate countries must have its Natura 2000 network ready for the date of its accession to the European Union. The proposed list of Hungary s Special Protection Areas was prepared in 2001 by the Authority for Nature Conservation, Ministry of Environment and MME-BirdLife Hungary. The Natura 2000 travelling exhibition represents the continuation of this joint programme and symbolises the importance of the participation of non-governmental organisations in decision making processes and raising public awareness concerning major nature conservation issues. The exhibition will be shown in the seven administrative regions of Hungary with changing exhibition venues. Natura 2000 La conservation de notre héritage naturel á l Union Européenne Pour la Hongrie, au sein du processus d intégration á l Union Européenne, le mis en place du réseau ecologique Natura 2000 des aires protégées possédant des valeurs naturels importants á l échelle européenne est une des condition de l intégration. Dans l année 2001, la liste proposée des zones de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000 a été établi en collaboration par le Office National de la Protection de la Nature (ONPN) du Ministère des Eaux et de l Environnement et par MME Birdlife-Hungary. L étap suivant de ce travail commun est l exposition Natura 2000, laquelle sera présentée aux places différentes, dans 7 régions de la Hongrie. Avec le mis en place de cet exposition Birdlife-Hungary (MME)- comme organisation civile - souhait d aider la tâche de communication du Office National de la Protection de la Nature envers le réseau Natura Natura 2000 Schutz des ungarischen Naturerbes in der Europäischen Union Während des Anschlussprozesses an die Europäische Union ist eine Voraussetzung für Ungarn, das ökologische Netzwerk von Gebieten mit Naturwerten von europäischer Bedeutung, das Natura 2000 Netzwerk zu errichten. Die vorgeschlagene Liste der Speziellen Vogelschutzgebiete (SPA) des Natura 2000 Netzwerkes wurde in 2001 von der Naturschutzbehörde des ungarischen Umweltschutzministeriums mit der Mitwirkung von MME-BirdLife Hungary zusammengestellt. Diese Natura 2000 Wanderausstellung, die in sieben Regionen Ungarns an verschiedenen Stellen zu sehen sein wird, ist die Vortsetzung der gemeinsamen Arbeit. Bei der Verwirklichung dieser Ausstellung möchte die MME zur Arbeit der Naturschutzbehörde beitragen, die Öffentlichkeit zu informieren. 22

23 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) A BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet magyarországi partnere, Közép-Kelet-Európa legnagyobb természetvédelmi civil szervezete. A MME európai uniós csatlakozási programjának és a programot segítő Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálatnak (MME-TTSZ) célja, hogy szakmapolitikai anyagokkal és gyakorlati természetvédelmi tevékenységekkel vegyen részt a Natura 2000 hálózat magyarországi létrehozásában és természeti értékeinek megőrzésében. Mind az EU csatlakozási program, mind a TTSZ fontos feladatának tekinti az uniós és hazai ágazati fejlesztések Natura 2000 területekre kifejtett negatív hatásainak mérséklését. Az MME a gyakorlatban elsősorban a Natura 2000 koncepció népszerűsítésével és a Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) monitorozásával szeretne hozzájárulni a madarak, a biológiai sokféleség és az emberi élet minőségének megőrzéséhez. Tevékenységével az MME civil szervezetként a kormányzati szervezetek és a társadalmi csoportok természetvédelmi munkáját kívánja segíteni. A BirdLife International Több mint 100 természetvédelmi szervezetnek az egész világra kiterjedő együttműködése. Programja a madarak védelmének négy fontos eleme a fajok, a fontos madárélőhelyek, az általános élőhelyvédelem és az emberek köré összpontosítja az erőfeszítéseit. Európában a BirdLife International ezt a megközelítést a regionális feltételeknek, és a több mint 40 európai országban jelen lévő partnerszervezetek igényeinek megfelelően alkalmazza. További információ: MME EU csatlakozási program, Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat (TTSZ) 1121 Budapest, Költő u. 21. Telefon/fax: /06, , Honlap: Az Európai Bizottság Natura 2000 honlapja: 23

24 Köszönetnyilvánítás Az MME Natura 2000 kampánya nem jöhetett volna létre a következő szervezetek és magánszemélyek segítsége nélkül: Kiemelt támogatók: Köszönetünket fejezzük ki a következő személyeknek a Natura 2000 kampány szervezése és kivitelezése során nyújtott segítségükért: KvVM, TvH: Bőhm András, Demeter András, Kalotás Zsolt, Koczka Krisztina, Magyar Gábor, Érdi Rozália, Zsembery Zita, HNPI: Gőri Szilvia, Molnár Attila, Vasas András, Ványi Róbert, KNPI: Boros Emil, DDNP: Vágner Géza MME: Csonka Péter, Drexler Szilárd, Fülöp Gyula, Fülöp Tibor, Hafner József, Lovászi Péter, Madas Katalin, Molnár István Lotár, Monostori Aurél, Motkó Béla, Nagy Károly, Szabó Balázs, Szakál László, Szilvácsku Zsolt, Papp Ferenc, Tarján Barna, Vándor Barbara, Zsoldos Árpád Továbbá: Balázs Tibor magángazdálkodó, Csató Éva (FÖMI), Demeter Csilla (Oriolus Bt.), Drozd Attila (JTSZ), Faragó Sándor (NYME), Frank Tamás (ÁESZ), Kármán Balázs (WinterFair), Kelemen Éva (TFM), Kókai Endre (DE), Móra Veronika (Ökotárs Alapítvány), Palercsik Judit (KKTE), Ruff János (Ipoly Erdő Rt.) Sándor Virág (EU Delegáció), Simonyi Ágnes (NART), Szomor Dezső gazdálkodó, Urbán Sándor (JTSZ), Váradi Gyögy (FÖMI), Zsidákovits József (ÁKMI) Fordítás: Demeter Iván, Kovács András, Palaticz Péter Tervezés és kivitelezés: Garamond Kft., Eger Tel.: (36) Állványok: Flaskay György, asztalos vállalkozó, Eger Natura 2000 zászlók: Meggyes László Vendel Fotóanyag: Bartha Csaba, Deme Tamás, Drexler Szilárd, Fatér Imre, Ilonczai Zoltán, Kalotás Zsolt, Kovács András, Nagy Attila, Péchy Tamás, Sulyok József, Szakál László, Szitta Tamás, Urbán Sándor, Ványi Róbert A kiállítás anyagát összeállította: Kovács András (MME) Lektorok: Bőhm András (TvH), Demeter András (TvH), Kelemen Éva (TFM), Magyar Gábor (TvH), Nagy Szabolcs (BirdLife International), Szilvácsku Zsolt (MME), Waliczky Zoltán (RSPB) Felelős kiadó: Jánossy László (MME) MME EU csatlkozási program, 2002

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai

Természetvédelem. 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Természetvédelem 11. előadás: A természetvédelem nemzetközi vonatkozásai Amiről a mai előadáson szó lesz: Természetvédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetek Fontosabb természetvédelmi egyezmények Madárvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője

A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén. A LIFE+ program jövője A LIFE és LIFE+ program Magyarországon, a természetvédelem területén A LIFE+ program jövője Sashalmi Éva VM Természetmegőrzési Főosztály 2012. május 17. 1. LIFE+ Természet és Biodiverzitás 2. A természetvédelmi

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is!

Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára készítette : MME, WWF, MTVSZ. Lásd a mellékelt háttéranyagot is! Nyilvános konzultáció az uniós természetvédelmi szabályozás (a madárvédelmi irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv) célravezetőségi vizsgálatához kapcsolódóan Kitöltési javaslat a szakmai közönség számára

Részletesebben

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában

Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában Az állami természetvédelem feladatai A Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott projektek vonatkozásában FM Természetmegőrzési Főosztály Fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása

A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása A Terepi madárhatározó gazdálkodóknak című kiadvány bemutatása Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2014. május 9. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ A Fenntartható

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken

Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Eredmények és remények a Magas Természeti Értékű Területeken Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Se veled, se nélküled az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések értékelése természetvédelmi

Részletesebben

fenntartási tervének bemutatása

fenntartási tervének bemutatása ABorsodi-sík sík Különleges Madárvédelmi Terület fenntartási tervének bemutatása Bodnár Mihály Tájegység vezető, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége Mi az a Borsodi-sík Különleges Madárvédelmi

Részletesebben

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban

Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban Bankovics András Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság BEVEZETÉS A projekt a Kárpát-medence egyik legnagyobb jelentőségű időszakos szikes taván

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG KvVM/KJKF/1379/2007 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium MUNKAANYAG A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a LIFE NATURE pénzügyi eszközből a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Természetvédelem. Natura 2000

Természetvédelem. Natura 2000 Természetvédelem Natura 2000 Alapfogalmak Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai területhálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken

Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Nemzeti park igazgatóságok tevékenysége a Magas Természeti Értékű Területeken Budapest, 2015. február 11. Balczó Bertalan Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A Magas Természeti

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért?

Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Mit tehet egy természetvédelmi társadalmi szervezet a vizes élőhelyek megőrzéséért? Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vizes élőhelyeinken Gödöllő, 2016. május 20. A vizes élőhelyek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei

A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei A Magas Természeti Értékű Területek támogatási lehetőségei Változatlan célok mentén a program továbbfejlesztése Továbbfejlesztés területei: o Előírások egyszerűsítése, csökkentése o Korábbi célprogramok

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv

LIFE- utáni védelmi terv LIFE- utáni védelmi terv Akció megnevezése Terület Leírás Ütemezés Felelős szervezetek A1. A mezőgazdasági támogatási rendszer és az Minden Tanácsadás a gazdálkodóknak, hogy SBPB ahhoz kapcsolódó élőhely

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály

Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai. Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Mezőgazdasági élőhelyek természetvédelmi kihívásai Balczó Bertalan Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek Magyarországon 2 Természetvédelmi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment 13-15 November 2014, Debrecen, Hungary Az agroerdészet (agroforestry)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26.

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26. Miért pont a túzok? Világszerte veszélyeztetett faj, hazánkban a századfordulón 10-12 ezer példány élt 1969-re állománya 2700-ra csökkent A faj 1969-tıl fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió

Részletesebben

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában

Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Kihívások a mezőgazdasági biodiverzitás fenntartásában Az agráriumhoz kötődő környezeti, természeti erőforrásaink helyzete Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület FALUGAZDÁSZOK

Részletesebben

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge

létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Legelők létük állati/emberi tevékenységtől vagy speciális talajfeltételektől függ A kapcsolat az emberek és a táj között gyenge Sok legelő esetén kockázatot jelent más földhasználati mód, vagy éppen a

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29.

Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben. Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29. Az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepe a vidékfejlesztésben Tóth Gábor Területfejlesztési Konferencia 2012. november 29., Salgótarján Miért gondoljuk, hogy az Ipoly Erdő Zrt. integráló szerepet játszik a

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Környezetvédelem Természetvédelem

Környezetvédelem Természetvédelem Környezetvédelem Természetvédelem Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2011. Környezetvédelmi politika az EU-ban Az Európai Unió alapító tagjai az 1950-es években még nem érezték szükségesnek

Részletesebben

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM

LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM Duska József Erdőgazdálkodási szakértő Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége LIFEINFORESTS - ÉLET AZ ERDŐBEN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAM NATURA 2000 ERDŐK Az ország teljes területének közel

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat

Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 1134 BUDAPEST, LŐPORTÁR U. 16. II. EM. 28. Tel.: 1/412-5090 Fax:1/412-50-91 E-mail: ttsz-info@ttsz.hu MEGHÍVÓ FÓRUMRA

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A Túzokvédelmi LIFE-Nature Program működési területei

A Túzokvédelmi LIFE-Nature Program működési területei Tartalom A LIFE-Nature Program működési területei Szervezeti felépítés Célok, tevékenységek A projekt költségvetése MME Túzokvédelmi Programjának szerepe a LIFE program végrehajtásában A Túzokvédelmi LIFE-Nature

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden

LIFE- utáni védelmi terv. Akció megnevezése Terület Leírás ütemezés Felelős szervezetek A1 A mezőgazdasági támogatási Minden LIFE- utáni védelmi terv A1 A mezőgazdasági támogatási Minden Mostantól amíg meg rendszer és az ahhoz kapcsolódó projekt terület nem valósul 2013- élőhely kezelési gyakorlat ban hatásának vizsgálata kerecsen

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései

A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései A magyar halgazdálkodás és a Natura 2000 területek Uniós finanszírozásának összefüggései Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP Irányító Hatósági osztály Az előadás tartalma: Mi a halgazdálkodás? Milyen

Részletesebben