Natura 2000 hálózat. Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Natura 2000 hálózat. Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban"

Átírás

1 Natura 2000 hálózat Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban KIÁLLÍTÁSVEZETŐ a Natura 2000 hálózat Természeti örökségünk védelme az Európai Unióban című vándorkiállításhoz Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) EU csatlakozási program, 2002

2 A természet és az emberek közös boldogulásáért Bartha Csaba Jövő, amelyben a társadalom és a természet együtt él

3 Az Európai Unió a területén megmaradt természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állat- és növényfajok védelme érdekében hozza létre az uniós védelemre érdemes területek összefüggő rendszerét, Natura 2000 néven. A Natura 2000 hálózat koncepciója szakít a természeti értékek emberi környezettől elszigetelt rezervátumokban történő megóvásának szemléletével. Létrehozásával az Európai Unió a gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális igényeket és természetvédelmi érdeket egyaránt figyelembe vevő gazdasági fejlődésre keres megoldást. A Natura 2000 kulcskérdése, hogy miként lehet a jelen generációk szükségleteit úgy kielégíteni, hogy a jövő generációit ne fosszuk meg a természettel való harmonikus együttélés lehetőségétől, és ne érje visszafordíthatatlan károsodás mindannyiunk természeti örökségét. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásával egyedülálló természeti értékekkel fogja gazdagítani az Uniót. A csatlakozási folyamat során azonban hazánkban is várható a természeti értékekre ható társadalmi és gazdasági környezet nagyléptékű változása. Az esetleges negatív hatások azonban a megfelelő felkészüléssel, a természetvédelmi és társadalmi-gazdasági érdekek összehangolásával elháríthatók. A természet jövőnk záloga. Nemcsak forrás, hanem a jövő generációk öröksége is. Őrizzük meg közösen természeti örökségünket, hogy gyermekeink számára a természet nyújtotta harmónia, a szépség, tisztaság, nyugalom és béke önfeledt érzése ne csak puszta ábránd maradjon! 3

4 Határtalan európai élővilág A vonulásuk során nagy távolságokat megtevő fajok számára a politikai határok nem léteznek. Ezért Európában is csak nemzetközi összefogás keretében valósítható meg a környezetben bekövetkező változásokat érzékenyen jelző élőlények állományainak megőrzése. Magyarország javasolt Nemzeti Ökológiai Hálózata Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal Ványi Róbert Összefüggő európai ökológiai hálózat A Natura 2000 hálózat létrehozásának célja az Európai Unió területén vadon élő növény- és állatfajok, valamint azok természetes élőhelyeinek védelme. Ezek az élőhelyek Európát behálózva alkotják a vadon élő élőlények egyre fogyatkozó menedékeit. A Natura 2000 tudományos szempontok alapján kijelölt összefüggő európai ökológiai hálózata a tagországok területén 2004-re kell, hogy elkészüljön. 4

5 Európai uniós szintű jogi védelem Európai uniós tagként az európai jelentőségű természetvédelmi értékek magyarországi védelmének jogi eszköztára európai uniós irányelvekkel egészül ki. A Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának jogi hátterét az 1979-ben megalkotott, a vadon élő madárfajok védelméről szóló Madárvédelmi Irányelv (Wild Birds Directive), valamint az 1992-ben a tagországok által elfogadott, a természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények védelméről szóló Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive) rendelkezései alkotják. Nagy kócsag (Egretta alba) Ványi Róbert Rétisas (Haliaeetus albicilla) Ványi Róbert Az Irányelvek rendelkezéseinek végrehajtása során Magyarország is szabadon választhatja meg a társadalmi, gazdasági és kulturális sajátosságaihoz leginkább illeszkedő közigazgatási, jogszabályon vagy szerződésen alapuló intézkedéseket. 5

6 Natura 2000 Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) A Natura 2000 hálózatot a természetvédelmi területek két típusa, a Különleges Természetmegőrzési Területek és a Különleges Madárvédelmi Területek építi fel. A Natura 2000 területek nagyságának és határainak kijelölését az Élőhelyvédelmi Irányelveknek megfelelően politikai, társadalmi és gazdasági érdekek nem befolyásolhatják. A természeti értékek fenntartása és megőrzése érdekében azonban ezeket a szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni. A Madárvédelmi Irányelv rendelkezései alapján a tagországok a ritka és veszélyeztetett, szabadon élő madárfajok védelme érdekében, saját jogkörükben Különleges Madárvédelmi Területeket (Special Protection Areas, SPA) hoznak létre. MADÁRVÉDELMI IRÁNYELV Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) A kijelölés alapjául a legtöbb tagországban a BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet által kidolgozott Fontos Madárélőhely (Important Bird Area - IBA) kritériumrendszer szolgál. NATUR 6

7 ÉLŐHELYVÉDELMI IRÁNYELV A nemzeti területek listája 1 Közösségi Jelentőségű Területek (SCI) 2 Különleges Természetmegőrzési Területek (SAC) 3 Natura Különleges Természetmegőrzési Területek Az Élőhelyvédelmi Irányelv a madarakon kívül minden más élőlény és ezek élőhelyeinek védelme érdekében Különleges Természetmegőrzési Területek (Special Areas of Conservation, SAC) kijelölését írja elő a tagországok számára. A Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölése három lépcsőben történik: Az Élőhelyvédelmi Irányelv függelékeiben szereplő élőhely- és fajlisták alapján a tagországok kötelezettsége a javasolt Különleges Természetmegőrzési Területeket tartalmazó nemzeti lista elkészítése. 1 A tagországokkal együttműködve az Európai Bizottság által megbízott tudományos munkacsoport feladata a nemzeti listák alapján a Közösségi Jelentőségű Területek (Sites of Community Interest SCI) kiválasztása. 2 A Közösségi Jelentőségű Területek kiválasztása után a tagországok kötelezettsége a kiválasztást követő hat éven belül, de legkésőbb 2004-ig a Különleges Természetmegőrzési Területek kijelölése. 3 A

8 Pannon Régió önálló európai uniós életföldrajzi régió a Kárpát-medencében Számos olyan veszélyeztetett élőhelytípus, állat- és növényfaj fordul elő hazánkban, amelyek az Unió jelenlegi földrajzi határain belül nem találhatók meg (pl. pilisi len, nyáras borókás, kék vércse). Magyarország természetes élőhelyei, állat- és növényvilága olyan gazdag és egyedülálló természeti értéket képvisel kontinensünkön, hogy hazánk területe egy új, önálló életföldrajzi régió részeként (Pannon Régió) fog megjelenni az Európai Unió határain belül. Pilisi len (Linum dolomiticum) Sztyeppi Pannon Régió Nyáras borókás (Junipero-Populetum) Pannon Fekete-tengeri Boreális Kontinentális Atlantikus Alpin Makaronéziai Mediterrán Pannon Régió Sulyok József European Topic Center on Nature Conservation alapján Sulyok József 8

9 A Natura 2000 hálózat területeinek kijelölése Magyarországon A Natura 2000 hálózat létrehozása Magyarország legfontosabb természetvédelmi feladatai közé tartozik. A Különleges Madárvédelmi Területek kijelölését hazánknak a csatlakozás időpontjáig el kell végeznie. A Különleges Természetmegőrzési Területek esetében a javasolt területek nemzeti listájának összeállítása a csatlakozási feltétel. A javasolt Különleges Madárvédelmi Területek elhelyezkedése Magyarországon Kék vércse (Falco vespertinus) Szitta Tamás 9

10 Natura 2000 földhasználat és természetvédelem Az Élőhelyvédelmi Irányelv egyértelműen kifejezi, hogy a Natura 2000 területek kijelölésével nem a gazdasági fejlődés leállítása, nem zárt rezervátumok létrehozása a cél, ahol minden emberi tevékenység tiltott. Egy terület Natura 2000 hálózat részévé történő kijelölése nem jelenti az emberi tevékenységek korlátozását, ha azok környezetvédelmi szempontból fenntarthatóak, nem veszélyeztetik a terület, vagy a területen megtalálható élőhelyek egységét, valamint a területre vonatkozó fajvédelmi célkitűzéseket. Kovács András 10

11 Fatér Imre Ványi Róbert Kovács András Új lehetőségek nyílnak a Natura 2000 hálózat létrehozásával a mezőgazdasági, erdészeti és egyéb ágazati érdekeknek a természetvédelmi érdekekkel való összehangolására a gazdasági szempontból életképes tevékenységek fenntartásával. a vidéki munkaerő foglalkoztatásának növelésére a gazdag természeti kinccsel és fenntartható vidékfejlesztéssel rendelkező területek megőrzésével és bemutatásával. a biotermékek (pl. sajt, méz, bor) előállításán és kereskedelmén keresztül a vidéki területek fejlődése számára. Téves elképzelés, hogy egy terület Natura 2000 területté való nyilvánítása miatt megváltoznak a terület tulajdonviszonyai, csökken a terület ingatlanjainak értéke, minden gazdasági tevékenység korlátozva lesz, a vadászat tiltottá válik, új infrastruktúra építése, a meglévők fejlesztése tiltott lesz, a mindennapi emberi tevékenységeket környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. 11

12 Natura 2000 európai uniós pénzügyi források Az Élőhelyvédelmi Irányelv rendelkezései alapján a Natura 2000 területek védelme és kedvező védelmi helyzetének biztosítása érdekében a tagországok kötelesek kezelési terveket készíteni és az azokban szereplő intézkedéseket végrehajtani. A Natura 2000 területek kezelésével kapcsolatos adatgyűjtés, nyilvántartás, a területek kezelése, monitorozása és színvonalas bemutatása terjedelmes hazai és európai uniós pénzforrásokat igényel. A Natura 2000 területek és fajok megőrzésének közvetlen pénzügyi eszköze a már Magyarország számára is elérhető LIFE Nature alap. Az európai uniós pénzalapok prioritásainak többsége nem kapcsolódik közvetlenül a természetvédelemhez. A különböző uniós támogatások (SAPARD, PHARE, ISPA, strukturális alapok, Közös Agrár-politika /CAP/, Közösségi Kezdeményezések) ugyanakkor a természetvédelmi érdekekkel összefüggő szakmapolitikai és gyakorlati tevékenységek széles választékát támogatják. Kalotás Zsolt 12

13 Natura 2000 Ágazati integráció kulcs a természeti értékek fennmaradásához A védett és nem védett területekre egyaránt kiterjedő környezetkímélő gazdálkodási szemlélet nélkül a madarak és más vadon élő állat- és növényfajok, illetve ezek természetes élőhelyeinek védelme megvalósíthatatlan. A természeti értékek megőrzéséhez az ipar, a mezőgazdaság, a földtulajdonosok, földhasználók-befektetők és a természetvédelem közötti önkéntes együttműködésre van szükség, az érdekek összehangolásával, a közös érdekek megtalálásával. Kalotás Zsolt Az ember által hasznosított területeken a gazdálkodás intenzívebbé válása és felhagyása egyaránt vezethet az élőhelyek leromlásához, a vadon élő állat- és növényfajok számának csökkenéséhez. A kijelölésre kerülő Natura 2000 területeken a természeti értékek megőrzése az esetek többségében a hagyományos, a területre hosszú ideje jellemző emberi tevékenységek fennmaradásának függvénye, ezért azok támogatása elsődleges fontosságú. Egy átgondolt, körültekintően előkészített támogatási és kompenzációs rendszerrel elérhető az ágazati és természetvédelmi érdekek stratégiai integrációja, amely mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel járhat. Fatér Imre 13

14 Natura 2000 közös érdekek A földhasználók, befektetők egy része azért nem támogatja a természetvédelmi területek létrehozását, mert nincs tisztában azzal, hogy a természeti értékek megőrzése és gondozása gazdasági előnnyel is járhat. Már Magyarországon is léteznek olyan példák, amelyek azt bizonyítják, hogy a természetvédelmi szempontok összhangba hozhatók a gazdasági tevékenységek életképességével. Természetkímélő mezőgazdaság Apaj-puszta, Kiskunság A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén található szikes pusztai környezetben Szomor Dezső gazdálkodó megközelítőleg 5000 ha-on, csaknem 1400 szürke marha legeltetését végzi. A szürke marhával történő külterjes legeltetési forma megakadályozza a szikes puszta beerdősülési folyamatának megindulását, valamint az időszakos szikes mocsarak esetében a feltöltődési folyamatokat. Ezzel jelentősen hozzájárul a szikes puszta természetvédelmi szempontú kezeléséhez, a mozaikos tájkép fenntartásához, illetve a területre jellemző növénytársulások és életközösségek fennmaradásához. A rendkívül igénytelen, jó gyephasznosítású magyar szürke marha húsa, mint biotermék értékesíthető, emellett jelentős turisztikai látványosság is. Fatér Imre Tartamos erdőgazdálkodás Királyréti Erdészet, Börzsöny Az Ipoly Erdő Rt. Királyréti Erdészete a Pro Silva alapelvű erdőgazdálkodás egyik pártfogója hazánkban. A közeljövőben egy 300 ha-os kísérleti területen tanulmányozzák a természetes folyamatokat mintázó erdőgazdálkodási módszerek gazdasági lehetőségeit. Tevékenységük során a folyamatos koreloszlású, változatos szerkezetű állományok fenntartására törekszenek, amelyben szerepet kap a kitűnő minőségű értékfa mellett a speciális erdei élőhelyet alkotó holtfa is. Gazdálkodásuk során felismerték, hogy a biológiai sokféleség védelme az erdőgazdálkodás esetében is az ökológiai és ökonómiai kockázat csökkenését eredményezi. Szitta Tamás 14

15 Fenntartható vadgazdálkodás Moson Projekt, Kisalföld A Kisalföld túzokállományának megmentésére életre hívott Moson Project területe hagyományos természetvédelmi oltalom alatt nem áll, hanem ún. vad- és természetvédelmi terület. Az élőhely-fejlesztést és a mezei madarakat veszélyeztető dúvad állomány szabályozását a Lajta-Hanság Rt. az érdekazonosságokat felismerve folytatja. A tudatos élőhely-fejlesztéssel sikerült a világszerte veszélyeztetett túzok (Otis tarda) állományát 20 példányról 100 példányra növelni és a vadgazdálkodási szempontból jelentős mezei nyúl (Lepus europaeus) és fogoly (Perdix perdix) állományát megtöbbszörözni. (Perdix perdix) állományát a többszörösére emelni. Vizes élőhely létrehozása, rekonstrukció Hevesvezekény A mezőgazdasági területekkel körülvett gyep mozaikok időszakos vízborítása számos madárfaj számára szolgálhat pihenőés költőhelyül. Hevesvezekény határában Balázs Tibor magángazdálkodó jóvoltából a vízborítottság tavaszi és nyár végi biztosítása érdekében egy 20 ha-os területen a víz csatornából történő mesterséges átemelése, valamint a gyékényesedés, nádasodás földmunkagéppel történő megelőzése folyik. A vízutánpótlás jótékony hatásának köszönhetően a területet évről évre több fokozottan védett madárfaj használja fészkelő- és költőhelyül, ugyanakkor a környező gyepterületeken kaszált széna minősége és mennyisége is jelentősen növekszik. Ványi Róbert Ványi Róbert Oktatás, környezeti nevelés Debrecen Az MME Hajdú-Bihar megyei csoportjában 1981 óta folyik az általános és középiskolások környezeti nevelése tõl a Madarász Suli keretein belül a diákok a több mint 20 éves tapasztalat alapján kialakított tanmenet szerint heti egy elméleti foglalkozáson vesznek részt, amely elsősorban diaképes előadásokra, élménybeszámolókra és játékos feladatokra épül. A gyakorlati ismeret- és élményszerzést havonta egy terepnap és nyári tábor biztosítja. Az országos természetvédelmi vetélkedőkön elért kiváló eredmények bizonyítják, hogy a foglalkozások a gyerekek gondolkodását és környezettudatos szemléletét nagymértékben fejlesztik. Közlekedési infrastruktúra alternatívákkal Hagymás-mocsár, Hortobágy, HNPI* Az úthálózat gyakran keresztezi a vadon élő állatok által rendszeresen használt vonuló útvonalakat. Ahol az út mellett, azzal párhuzamosan elhelyezkedő természetes vagy természet közeli élőhely-típusok találhatók, a veszélyforrás fokozottabb. A 33-as számú főút Hortobágy és Tiszafüred közötti szakaszán (Hagymás-mocsár) forgalomlassító táblák, valamint az állatok útfelülettől való távoltartására, elterelésére szolgáló rácsok kihelyezésével jelentősen csökkent az ütközés következtében elpusztult, vagy megsérült állatok száma. Ezzel párhuzamosan javult az útszakasz közlekedésbiztonsági mutatója. * Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Kovács András 15

16 Stratégiai tervezés, ágazati integráció Nemzeti Agrár-környeztvédelmi Program (NAKP) A hazai viszonyoknak megfelelő agrárkörnyezeti program kialakítása Magyarország kiemelt csatlakozási feladata. A program célja a meghatározott agrár-környezetvédelmi célprogramokhoz nyújtott támogatásokkal a különböző környezet- és természetkímélő mezőgazdasági termelési módszerek bevezetése, elterjesztése. Ezzel alapvetően a mezőgazdasági és a környezet- és természetvédelmi érdekek stratégiai szintű összehangolására helyezi a hangsúlyt, ami a gyakorlatban a védett területeken kívül is lehetővé teszi az élőlények számára a fennmaradást, az emberek számára pedig a munkavégzést, az együttélést a természettel. Civil szervezetek bevonása Natura 2000 hálózat A Natura 2000 hálózat Különleges Madárvédelmi Területeinek (SPA) javasolt listáját a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) együttműködve állította össze 2001-ben. A Natura 2000 hálózat megvalósításában való aktív civil részvétel érdekében 2002 szeptemberében Natura 2000 Munkacsoportot alakított a Közép- és Keleteurópai Hálózat a Biológiai Sokféleség Megőrzéséért (CEEWEB), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz) és a WWF Magyarország. Természetvédelmi vagyonkezelés Bihari-sík Tájvédelmi Körzet, HNPI A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet részben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő, erősen mozaikos élőhely, ahol a fél intenzíven és extenzíven használt szántók közé gyepterületek ékelődnek be. A gyephasznosítás a védett területeken elsősorban magánkézben lévő állatállomány szarvasmarha, juh, szürke marha, ló és a hagyományosan külterjesen legeltetett gyimesi racka legeltetésével történik. A természetvédelmi kezelés egyaránt felöleli a védett területek felmérését, nyilvántartását, megóvását, őrzését, fenntartását, helyreállítását, fejlesztését és bemutatását célzó valamennyi tevékenységet. Fenntartható turizmus Medves-hegység A hajdani iparváros, Salgótarján lakóinak rekreációs igényei tovább növelik a Medves-hegység európai jelentőségű természeti főként földtani értékeinek terhelését. Az MME Nógrád Megyei Csoportja egy tanulmányt készített, amelyben megfogalmazza a fenntartható turizmus lehetőségeit és korlátait, természetvédelmi vonatkozásait és felsorolja a terület fenntartható módon bemutatható természeti értékeit. A Salgótarjáni Önkormányzat felismerte, hogy a terület a fenntartható turizmus modelljeként jelentős turisztikai vonzóerőt képviselhet, ezzel hozzájárulhat a helyi munkahely-teremtéshez és infrastrukturális létesítmények pl. bemutatóközpontok, oktatóközpontok létesítéséhez. Ványi Róbert Drexler Szilárd 16

17 Natura 2000 közös érdekek A Natura 2000 alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtésével, a turizmus vonzásával, a biotermékek minősítésével és eladásával, valamint az agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel hozzájárulhat a vidéki területek fenntartható fejlődéséhez. A természeti értékek fenntartható bemutatásának, az ökoturizmusnak az igénye gazdag természeti értékeinknek köszönhetően a csatlakozás után is tovább fog növekedni. Ez a jövőben fontos szerepet játszhat a helyi munkahelyteremtésben, különösen a kedvezőtlen adottságú területeken. Kovács András Ványi Róbert 17

18 Natura 2000 Fenntartható fejlődés Az élőhelytípusokat fenyegető veszélyek többségéért a környezeti erőforrások kiaknázásának mértékében jelenleg is tapasztalható növekedés a felelős. Az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv 2002-ben 10 éves. Megalkotásával az Európai Unió egy olyan fenntartható fejlődés szükségességét ismerte el, amelyben a tudományos, gazdasági, társadalmi, kulturális és regionális fejlődési igényeket a biológiai sokféleség, a természeti értékek megőrzésének igényével hangolják össze. Az Irányelv alapvető elvárása a környezetvédelmi politika más ágazati politikákkal (pl. közlekedés, mezőgazdaság) történő integrálása, illetve a fenntartható fejlődés szempontjainak mindenkori, lehető legteljesebb mértékű érvényesítése. A fenntartható fejlődés középpontjában az ember érvényesülése áll. Minden embernek joga van az egészséges és tevékeny életre, a harmóniára a természettel és a társadalommal. A Natura 2000 hálózat célkitűzései kizárólag a fenntartható fejlődés rendszerének figyelembevételével, a környezet- és természetvédelemnek a területhasználati tervekbe és területfejlesztési politikába történő integrációjával valósulhatnak meg. 18

19 Természetkímélő mezőgazdaság Fatér Imre Oktatás, környezeti nevelés Szakál László Stratégiai tervezés Fenntartható fejlődés Tartamos erdőgazdálkodás Szitta Tamás Felső vezetésű vadátjáró, M1 autópálya Geleta & Geleta Infrastrukturális beruházások alternatívákkal Fenntartható vadgazdálkodás Kalotás Zsolt Szelíd- és ökoturizmus Kovács András Vizes élőhelyek kezelése Nagy Attila Természetvédelmi vagyonkezelés Deme Tamás Civil szervezetek bevonása 19

20 Natura 2000 A biológiai sokféleség és az emberek védelmében Az élővilág sokfélesége (biodiverzitás) az a forrás, amelynek mérhetetlen hasznosságát a mindennapi életünk számos pl. gazdasági, gyógyászati, kulturális területén tapasztalhatjuk. Bármilyen célra is akarja az ember a természetes környezetét használni, ezek a környezet élő és élettelen elemei közötti kölcsönhatások épségén alapulnak. Kovács András Kovács András Egy faj kipusztulása, egy élőhelytípus megszűnése a biodiverzitás nagymértékű veszteségét jelenti. A világ a kipusztult fajok és a megszűnt élőhelyek nélkül is megy tovább. Közben elveszítjük azt az értéket, amiért létezünk, ami értünk létezik. Kovács András Szitta Tamás 20

21 Őrizzük meg együtt gyermekeink számára Magyarország egyedülálló természeti értékeit és szépségét! Szitta Tamás Ványi Róbert Bartha Csaba 21

22 Natura 2000 Conserving Hungary s Natural Heritage in the European Union Natura 2000 is the EU s network of protected areas, which are designated to conserve key natural habitats within the EU and to protect the plants and animals of Community importance. Hungary as well as other candidate countries must have its Natura 2000 network ready for the date of its accession to the European Union. The proposed list of Hungary s Special Protection Areas was prepared in 2001 by the Authority for Nature Conservation, Ministry of Environment and MME-BirdLife Hungary. The Natura 2000 travelling exhibition represents the continuation of this joint programme and symbolises the importance of the participation of non-governmental organisations in decision making processes and raising public awareness concerning major nature conservation issues. The exhibition will be shown in the seven administrative regions of Hungary with changing exhibition venues. Natura 2000 La conservation de notre héritage naturel á l Union Européenne Pour la Hongrie, au sein du processus d intégration á l Union Européenne, le mis en place du réseau ecologique Natura 2000 des aires protégées possédant des valeurs naturels importants á l échelle européenne est une des condition de l intégration. Dans l année 2001, la liste proposée des zones de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000 a été établi en collaboration par le Office National de la Protection de la Nature (ONPN) du Ministère des Eaux et de l Environnement et par MME Birdlife-Hungary. L étap suivant de ce travail commun est l exposition Natura 2000, laquelle sera présentée aux places différentes, dans 7 régions de la Hongrie. Avec le mis en place de cet exposition Birdlife-Hungary (MME)- comme organisation civile - souhait d aider la tâche de communication du Office National de la Protection de la Nature envers le réseau Natura Natura 2000 Schutz des ungarischen Naturerbes in der Europäischen Union Während des Anschlussprozesses an die Europäische Union ist eine Voraussetzung für Ungarn, das ökologische Netzwerk von Gebieten mit Naturwerten von europäischer Bedeutung, das Natura 2000 Netzwerk zu errichten. Die vorgeschlagene Liste der Speziellen Vogelschutzgebiete (SPA) des Natura 2000 Netzwerkes wurde in 2001 von der Naturschutzbehörde des ungarischen Umweltschutzministeriums mit der Mitwirkung von MME-BirdLife Hungary zusammengestellt. Diese Natura 2000 Wanderausstellung, die in sieben Regionen Ungarns an verschiedenen Stellen zu sehen sein wird, ist die Vortsetzung der gemeinsamen Arbeit. Bei der Verwirklichung dieser Ausstellung möchte die MME zur Arbeit der Naturschutzbehörde beitragen, die Öffentlichkeit zu informieren. 22

23 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) A BirdLife International nemzetközi madárvédelmi szervezet magyarországi partnere, Közép-Kelet-Európa legnagyobb természetvédelmi civil szervezete. A MME európai uniós csatlakozási programjának és a programot segítő Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálatnak (MME-TTSZ) célja, hogy szakmapolitikai anyagokkal és gyakorlati természetvédelmi tevékenységekkel vegyen részt a Natura 2000 hálózat magyarországi létrehozásában és természeti értékeinek megőrzésében. Mind az EU csatlakozási program, mind a TTSZ fontos feladatának tekinti az uniós és hazai ágazati fejlesztések Natura 2000 területekre kifejtett negatív hatásainak mérséklését. Az MME a gyakorlatban elsősorban a Natura 2000 koncepció népszerűsítésével és a Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) monitorozásával szeretne hozzájárulni a madarak, a biológiai sokféleség és az emberi élet minőségének megőrzéséhez. Tevékenységével az MME civil szervezetként a kormányzati szervezetek és a társadalmi csoportok természetvédelmi munkáját kívánja segíteni. A BirdLife International Több mint 100 természetvédelmi szervezetnek az egész világra kiterjedő együttműködése. Programja a madarak védelmének négy fontos eleme a fajok, a fontos madárélőhelyek, az általános élőhelyvédelem és az emberek köré összpontosítja az erőfeszítéseit. Európában a BirdLife International ezt a megközelítést a regionális feltételeknek, és a több mint 40 európai országban jelen lévő partnerszervezetek igényeinek megfelelően alkalmazza. További információ: MME EU csatlakozási program, Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat (TTSZ) 1121 Budapest, Költő u. 21. Telefon/fax: /06, , Honlap: Az Európai Bizottság Natura 2000 honlapja: 23

24 Köszönetnyilvánítás Az MME Natura 2000 kampánya nem jöhetett volna létre a következő szervezetek és magánszemélyek segítsége nélkül: Kiemelt támogatók: Köszönetünket fejezzük ki a következő személyeknek a Natura 2000 kampány szervezése és kivitelezése során nyújtott segítségükért: KvVM, TvH: Bőhm András, Demeter András, Kalotás Zsolt, Koczka Krisztina, Magyar Gábor, Érdi Rozália, Zsembery Zita, HNPI: Gőri Szilvia, Molnár Attila, Vasas András, Ványi Róbert, KNPI: Boros Emil, DDNP: Vágner Géza MME: Csonka Péter, Drexler Szilárd, Fülöp Gyula, Fülöp Tibor, Hafner József, Lovászi Péter, Madas Katalin, Molnár István Lotár, Monostori Aurél, Motkó Béla, Nagy Károly, Szabó Balázs, Szakál László, Szilvácsku Zsolt, Papp Ferenc, Tarján Barna, Vándor Barbara, Zsoldos Árpád Továbbá: Balázs Tibor magángazdálkodó, Csató Éva (FÖMI), Demeter Csilla (Oriolus Bt.), Drozd Attila (JTSZ), Faragó Sándor (NYME), Frank Tamás (ÁESZ), Kármán Balázs (WinterFair), Kelemen Éva (TFM), Kókai Endre (DE), Móra Veronika (Ökotárs Alapítvány), Palercsik Judit (KKTE), Ruff János (Ipoly Erdő Rt.) Sándor Virág (EU Delegáció), Simonyi Ágnes (NART), Szomor Dezső gazdálkodó, Urbán Sándor (JTSZ), Váradi Gyögy (FÖMI), Zsidákovits József (ÁKMI) Fordítás: Demeter Iván, Kovács András, Palaticz Péter Tervezés és kivitelezés: Garamond Kft., Eger Tel.: (36) Állványok: Flaskay György, asztalos vállalkozó, Eger Natura 2000 zászlók: Meggyes László Vendel Fotóanyag: Bartha Csaba, Deme Tamás, Drexler Szilárd, Fatér Imre, Ilonczai Zoltán, Kalotás Zsolt, Kovács András, Nagy Attila, Péchy Tamás, Sulyok József, Szakál László, Szitta Tamás, Urbán Sándor, Ványi Róbert A kiállítás anyagát összeállította: Kovács András (MME) Lektorok: Bőhm András (TvH), Demeter András (TvH), Kelemen Éva (TFM), Magyar Gábor (TvH), Nagy Szabolcs (BirdLife International), Szilvácsku Zsolt (MME), Waliczky Zoltán (RSPB) Felelős kiadó: Jánossy László (MME) MME EU csatlkozási program, 2002

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6.

Tartalomjegyzék. Natura 2000 az élő táj része. 3. oldal. A természeti területek kezelése. 4. oldal. Mezőgazdaság és Natura 2000. 6. Európai Bizottság Tartalomjegyzék Natura 2000 az élő táj része A természeti területek kezelése Mezőgazdaság és Natura 2000 Erdőgazdálkodás és Natura 2000 Szabadidős tevékenységek Natura 2000 területeken

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Natura A Természet legyen veled!

Natura A Természet legyen veled! Natura A Természet legyen veled! Kiadja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közhasznú társadalmi szervezet www.mme.hu Lektorálták a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegorzési Foosztály

Részletesebben

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig

Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig December, 2011 HU Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig A biodiverzitás Európában jelenleg a vadon élő fajok csaknem negyedét fenyegeti a kihalás veszélye. A biodiverzitás, azaz a bennünket körülvevő

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára 2013 TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék Bevezető 1. A Natura 2000 bemutatása 1.1. A

Részletesebben

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával! Bankszámlaszámunk:

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben