A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE"

Átírás

1 új ÉrtékMérő 2011/1 1.oldal 2011 A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

2 2.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Feltámadás A t a v a s z érkeztével, ahogy a természet ébredezni kezd, kizöldül a fű, énekelnek a madarak, mi emberek, is szükségét érezzük magunk körül a rendrakásnak. Kerítést festünk, fákat metszünk, ablakot mosunk, és ahogy a természet, mi is megújulunk, feltöltődünk friss energiával. Ilyenkor tavasszal van egyik legszebb ünnepünk is a húsvét. Jézus feltámadását ünnepeljük piros tojással, nyuszival, locsolkodással. A feltámadás ünnepe előtt fogadják megújult Értékmérő újságunkat, amely sokban hasonlít a régire, de kicsit mégis más. Ezentúl az Önkormányzat lapjaként jelenik majd meg, új ÉrtékMérő néven, régi szokás szerint negyedévente. Az Önkormányzat hírei mellett tudósítani fogunk a faluban zajló eseményekről, az iskoláról, óvodáról, a nyugdíjasokról, érdekes emberekről, ünnepeinkről, étkeinkről, növényeinkről és bármi másról ami a falu lakosságát érinti. Jó szórakozást kívánok hozzá. Csordás Jutka főszerkesztő ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Beszámoló a képviselő-testület január 27-én megtartott üléséről: - Prukner Gábor polgármester beszámolt az elmúlt időszakban tett intézkedéseiről. - A képviselő-testület határozott az ipari park ivóvízellátásával kapcsolatos tervekről, szerződésekről és a tervezési díjak finanszírozásáról. - A képviselő testület tárgyalt az iskola 3/4 évi költségvetéséről, és módosította az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló rendeletet. - A polgármester ismertette a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás átalakítás kezdeményezéséről szóló előterjesztést. Kaposmérőnek előnyösebb lenne, ha kiválna a társulásból. Ennek kapcsán vita alakult ki, melynek során több képviselő fejtette ki a témára vonatkozó véleményét. A vita végén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással úgy határozott, hogy Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból a kilépést, továbbá az intézmény átszervezését, ill. megszüntetését június 30. napjával és Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követően többcélú intézmény, általános művelődési központ alapítását, illetve Bárdudvarnok községgel új közoktatási társulás létrehozását. - A képviselő-testület elfogadta a évi munka(ülésezési) tervet. - A képviselő-testület határozatot hozott a térítési díjak módosításáról. - A képviselő-testület a hulladék szállítás díját évre Ft + ÁFA / ürítés összegben határozta meg. - A képviselő-testület szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi kérdésekről tárgyalt és határozott. - A képviselő-testület határozott arról, hogy csatlakozik a Somogy Megyei Önkormányzat villamos energia és földgáz szabadpiaci beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz. - A képviselő-testület tárgyalt és határozott a temető melletti, és az orvosi rendelő parkolójának kialakításáról. - A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással úgy határozott,hogy évtől minden év május utolsó szombatja Dr. Vig József volt polgármester emléknapja, egyben falunap lesz. megtételére, a falunapi programok szervezésére. - Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(V.1.) rendeletében meghatározott díjakat felülvizsgálta, és azokat módosítani nem kívánja. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy a település virágosítását a korábbi évekhez hasonlóan támogatja. A megbízási szerződés aláírásáról későbbi időpontban dönt. - Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő GWV-515 forgalmi rendszámú SKODA FELICIA 1.3 típusú gépjárművet értékesíti. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kaposmérő Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati lakás utcafronti léckerítés elkészítésére árajánlatot kér. - A képviselő-testület jóváhagyta az I. sz. háziorvosi körzet rendelési idő változtatás kérelmét. - A képviselő-testület a Kaposmérő Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. - Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2 hó időtartamra, 1 fő, 6 órás, közhasznú munkavállaló foglalkoztatásához hozzájárul. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat és intézményeinél a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló munkajogviszonyát, annak kezdeményezésére felmentéssel szünteti meg.

3 új ÉrtékMérő 2011/1 Beszámoló a képviselő-testület február 15-én megtartott üléséről: - A polgármester beszámolt a két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról. A testület jóváhagyta a beszámolókat. - A képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi költségvetés tervezetét. A közmeghallgatás elé terjesztésről az iskola elfogadott költségvetésének megismerését követően dönt. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén a Ft/fő cafetéria juttatás figyelembe vételével készített intézményi költségvetés tervezet mellett szavazzon. - A képviselő-testület döntött arról, hogy Kaposmérő község településrendezési tervének módosítását a Virányi Építész Stúdió Kft.-vel (7400 Kaposvár, Losonc utca 1.) készítteti el. - A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2011.január 3-án kiírt, Kaposmérő déli részének belvízrendezése tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. - A képviselő-testület rendeletet hozott létre a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ez a rendelet az IKSZT pályázati támogatásból felújított faluház általános művelődési központként történő működtetéséhez szükséges - A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és AMI intézmény átszervezési és új többcélú intézmény alapítási tevékenységével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésével Gosztolya József tanügy igazgatási szakértőt bízza meg. - A képviselő-testület hozzájárult a Kaposmérő, Hunyadi utca 28. szám alatti szolgálati lakás utcai kerítésének kétoldalas építéséhez. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat és intézményei létszáma tekintetében a jelenlegi létszámot maximalizálja. A létszámban bekövetkezett bármilyen okból történő csökkenés esetén a létszám pótlásáról március 1. napjától kizárólag testületi döntés alapján lehet gondoskodni. - A képviselő-testület határozott, hogy a Kadarkút Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás részére évben 90.- Ft/fő/év hozzájárulást fizet a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben foglaltakra való tekintettel. - Az Önkormányzat a A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű konstrukció keretén belül pályázatot nyújtott be Informatikai fejlesztés a Hunyadi János Általános Iskola Napköziotthonos Óvo- 3.oldal da és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kaposmérőn címmel. Az iskola Ft öszszegű vissza nem térítendő támogatást nyert. Az eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A Képviselő-testület megszavazta, a Várkonyi Tervező, Befektetési és Mérnökiroda Kft által készített közbeszerzési szabályzatot. Beszámoló a képviselő-testület február 21-én megtartott rendkívüli üléséről: - Az első napirendi pontban a Zselici Lámpások Egyesület tagság megszüntetése mellett és ellen hangzottak el vélemények. Ezután a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy határozott, hogy a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület alapszabályának 3. a. pontja alapján kilépéssel megszünteti tagságát. - A második napirendi pont alatt megvitatták, hogy mely társadalmi szervezetek kapjanak támogatást, és döntöttek a támogatások összegéről is. - A képviselő-testület elfogadta a az önkormányzat és intézményei évi költségvetés tervezetét, és úgy határozott, hogy a rendelet-tervezetet közmeghallgatás elé terjeszti. - A képviselő-testület szakfeladati rendjét az alábbi szakfeladatokkal egészítette ki: rövid időtartamú közfoglalkoztatás; bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás; egyéb közfoglalkoztatás - Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a település tavaszi virágosításához szükséges 4000 db virágot a benyújtott árajánlat alapján fele-fele arányban Kozákné Novák Szilviától és Lukács Árpádnétól. - A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Családi Gondoskodás Tátika 2007 Alapítvány megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy készítsen felmérést arról, hogy mekkora igény lenne családi napközi és játszóház indítására Kaposmérőben, ahol a szülők havi, heti, napi, hétvégi időben vehetnék igénybe a szolgáltatást. Ezenkívül játszóházat, korrepetálást és babysitter szolgáltatást is szerveznének. - A képviselő-testület határozott, hogy az önkormányzat és intézményei azon közalkalmazottainak jogviszonyát, akik 40 év jogosultsági időre való tekintettel igényelhetik a teljes összegű öregségi nyugdíjat, a közalkalmazott kérésére közös megegyezéssel szünteti meg, és 2 havi illetményükkel azonos összegű jutalom kifizetését engedélyezi számukra. A testületi ülésekről szóló beszámolók csak tájékoztató jellegűek, a részletes jegyzőkönyvek elolvashatóak az Önkormányzati Hivatalban vagy a falu hivatalos honlapján (www.kaposmero.hu)

4 4.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Párizsi Mezőgazdasági Szakkiállítás 2011 Kassai Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtője képviselte hazánkat és természetesen a lovasíjászatot a magyar lovasbemutatókon február 19 és 27 között rendezték meg, immáron 48. alkalommal, a francia agrár- és élelmiszeripari kiállítást, ahol 3500 tenyészállat volt jelen (szarvasmarhák, kecskék, juhok, sertések, lovak, kutyák), valamint kertészettel, mezőgazdasággal és a francia gasztronómia remekeivel találkozhatott az odalátogató. Több mint 1000 kiállító mutatkozott be a neves rendezvényen, ezek közül 120 volt külföldi résztvevő. Az idei évben 678 ezer ember volt kíváncsi erre a nagyszabású és elegáns rendezvényre. Kassai Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtője képviselte hazánkat és természetesen a lovasíjászatot a magyar lovasbemutatókon. Sorrendben szabadidomítás, lovasíjász bemutató, huszárok és csikósok követték egymást a 9 napon, gyakran napi 2-3 bemutatón. A színvonalas műsor bárhol a világban megállta volna a helyét. Színes volt és átfogó, bemutatva lovas kultúránk egyfajta bár korántsem teljes lehetséges összefoglalását. Markáns volt a magyar jelenlét. Mind a 3-as épületben felépített magyar stand, a CBA hatalmas méretű, elegáns standja az impozáns építmény az egyik legnagyobb volt, és a vásárigazgatóság körében is kimondott népszerűségnek örvendett, melynek színpadán egymást váltották a kiváló előadók, zene és tánc szórakoztatta a szerencsés látogatót; mind pedig az általunk a szomszédos 4-es pavilonban berendezett lovasíjász kiállítás rengeteg látogatót fogadott. A 4-es pavilonban létesített bokszokban szállásolták el lovainkat, a két arab telivért, Keszit és Besét, pár méterre csupán a lovasíjász standunktól. A látogatókkal történt beszélgetésekből gyakran kiderült, hogy harci bemutatónk mélyen megérintette őket, és az örök emlék marad számukra. Csapatunk résztvevői voltak: Kassai Lajos, Varga Zsuzsa, Vörös Melinda, Patakfalvi István, Czuczi Antal és Tóth Gábor.

5 új ÉrtékMérő 2011/1 5.oldal Adjon az Isten! Rovásírásos helységnévtábla Kaposmérőben Kaposmérő, március 15-e. Egy napsütéses, tavaszi nap virradt a községre, ahol sokan egy különleges eseményre készülődtek a reggeli órákban. A Kassai kft lovasíjász boltja előtt, de. 10 órakor rovásírásos helységnévtábla-avató ünnepséget szervezett,,néhány elszánt jóbarát, köztük Nánási Katalin, és Pap Csaba. A falu lakosai együtt tisztelegtek a magyarok ősi kultúrája előtt. Azoknak az embereknek, akik kevesebb információval rendelkeznek a rovásírásról, szeretnék pár mondatot idézni a Wikipédia internetes oldalról:,,a székely írás, más szóhasználatban a székely-magyar rovásírás, vagy magyar rovásírás az alfabetikus elvekre épülő írásrendszerek egyike, amelyet a székelyek, esetleg a magyarok többi csoportja is használt a latin írás előtt/mellett. Eredete tisztázatlan, a korábban általánosan elfogadott álláspont szerint a türk rovásírásból fejlődött ki, mára megfogalmazódott a belső székely eredeztetés, vagy az ókánaánita/föníciai írással való direkt kapcsolat feltételezése. A legkorábbi, és leggyakoribb rovásírásos leletek Székelyföldön maradtak fenn. (A rovásírásról Kézai Simon után több magyar történetíró is megemlékezett, többek között Thuróczy János 1488-as művében is:,,a mi időnkben is e nemzet egy része, amely az ország erdélyi határain lakik, bizonyos jeleket ró fára, és az efféle írásmóddal betűk gyanánt él. ) A tábla-avató ünnepséget Pap Lászlóné Etelka óvónő, Szőke Attila István: Földed illata, földed szaga című versével nyitotta meg, amit Czigány Tamás dudán megszólaltatott dallamai tettek színesebbé. A megható sorok után Pap Csaba mondott beszédet. Köszönetet mondott a támogatóknak, többek között sok kaposmérői családnak, és magánszemélynek, cégeknek, és a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak. Tőle tudhattuk meg, hogy a Rovás Alapítvány a rovásírás újjáélesztését tűzte ki célul az egész Kárpát-medencében. Somogy megyében elsőként Kaposmérőben került sor rovásírásos helységnévtábla felállítására, ami jelenleg Magyarországon a 22. ilyen tábla. Pap Csaba szavait idézve:,,a rovásírás a kárpát-medencei magyarság összetartozásának egyik jelképe. Ez a jelkép a dicső múltunkhoz való visszatérést szimbolizálja.( ) Cél, hogy a felnövekvő nemzedék visszatérjen gyökereihez. Mert ahogy a székely mondás tartja: Ha nincs gyökér, nincs fa. A kaposmérői Nyugdíjas Klub tagjai is műsorral készültek az emlékezés, és a tábla-avatás alkalmából. Kutasiné Molnár Boglárka református lelkész, és Somos László esperes-plébános is megáldotta Isten nevében a helységnévtáblát, s ezután a jelenlévők elénekelték a magyar, és a székely Himnuszt. Az ünnepség befejezéseként Kassai Lajos lovasíjász világbajnok lovasai vonultak el a tábla előtt, és magyar zászlót lobogtatva vonultak végig Kaposmérő utcáin át a Faluházig, ahol a község az 1848-as forradalom, és szabadságharc hőseire, és eseményeire emlékeztek. Az avatáson résztvevő felnőttek, és gyermekek a temetőnél Petőfi Sándor kopjafájánál megemlékeztek híres költőnkről, aki fontos szerepet töltött be az 1848-as eseményekben. Amikor elhaladunk új, ősi jelképekkel díszített táblánk előtt, legyünk büszkék magyarságunkra, legyünk büszkék a múltunkra, és ennek szellemében építsük tovább jövőnket, tegyük szebbé, és jobbá családunk, környezetünk, országunk, és a jövő nemzedék életét. Szebb jövőt! Forró Szilvia Kaposmérő, április 3.

6 6.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 ISKOLAI HÍREK március 15-én Kaposmérő is megemlékezett az es forradalomról A faluház és környékét nemzeti színű szalagok díszítették, amelyek már messziről jól észre vehetők voltak. Először megérkezett a Kassai lovas felvonulás. A lovakon ülők nemzeti színű zászlót tartottak. Ezután elkezdődött az ünnep a Himnusszal. Utána Bekk Alexandra 8. osztályos tanuló felolvasta a műsort. Ekkert Csilla 7. és Tölli Regina 6. osztályos tanulók Heltai Jenő Szabadság című versét mondták el. Tudd meg szabad az, aki Ha neve nincs is, mégis valaki, Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, Tüzet fölöslegesen nem harangoz, Van mindene, ha nincs is semmije, Mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, Mindég kevélyen szembe néz a Nappal, Vállalja azt, amit jó társa vállal, És győzi szívvel, győzi vállal. Többször cirógat, mint ahányszor üt, De megmutatja olykor, hogy van ökle Szabad akar maradni mindörökre. Ezután Balogh Balázs, iskolánk ben végzett tanulója elénekelte A költő visszatér című dalt, majd Prukner Gábor polgármester úr mondott ünnepi beszédet.a beszéd után a polgármester úr kiosztotta az előző hetekben megrendezett borverseny nyerteseinek járó oklevelet. A program zárásaként koszorúzás következett, majd közösen elénekeltük a Szózatot. Tölli Regina 6. osztályos tanuló Február 11-én tartottuk a hagyományos farsangi bemutatót. Az alsósoknál sok egyéni jelmez is volt, a felsősök inkább csoportosan mutatkoztak be. Természetesen nem maradt el az esti diszkó sem. A diákönkormányzat finom tortákkal jutalmazta a legjobb csoportos jelmezeket. Tanulóink kiemelkedően szerepeltek a József Attila Szavalóversenyen. Az 5-6. osztályos korcsoportban a kaposvári elődöntőből a balatonszárszói megyei döntőbe jutott: Bihary Csilla és Tölli Regina Kiemelkedő eredmény született a Logo programozási verseny megyei döntőjében is. FAJTAI ANDRÁS megyei I. helyezést ért el, és az összesített pontszám alapján Somogy megyéből másodikként bekerült az ORSZÁGOS DÖNTŐBE, amit az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen rendeznek meg április 9-én án rendezték meg Balatonbogláron a XX.Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Somogy megyei bemutatóját,ahol a kaposmérői iskola Rosszcsontok Színjátszó kör ezüst minősítést szerzett. Lázár Ervin: A kalapba zárt lány című meséjét adták elő, melyet Dénesné Szak Andrea rendezett. Legközelebb Kadarkúton mutatják meg tehetségüket április 20-án. Iskolánkban március 11-én rendhagyó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. Tavaszi hadjárat címmel témanapot tartottunk, felelevenítettük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A reggeli sorakozó után rövid verses-zenés megemlékezéssel kezdtünk, melynek végén kidoboltatott a nap programja. Majd a Faluház udvarán koszorút helyeztünk el a szabadságharc hőseinek kopjafájánál, az énekkar kíséretével. Minden tanórán igyekeztünk kapcsolódni a történelmi eseményekhez. Természetesen főszerepet kapott Petőfi Sándor, a Nemzeti dal és a 12 pont, készültek plakátok, kokárdák, nemzetiszínű zászlók, rajzok, bábok. Még a matematikaórák szöveges feladatai és rejtvényei is erről szóltak. Szünetekben A költő visszatér című Kormorán lemez dalait hallgattuk az iskolarádióból. A nap végére pedig a diákok által készített munkákkal díszítettük fel az aulát.

7 új ÉrtékMérő 2011/1 7.oldal KAPOSMÉRŐI SZÜLŐK EGYESÜLETE Miért is alakult az egyesületünk? Ami a világon legtöbbet adhat egy embernek - a gyerekekért. Az ő önfeledt örömük, a tágra nyílt szemek, a gyermeki kíváncsiság volt az az összetartó kapocs egy baráti közösségben, ami egy erős egyesületté kovácsolt bennünket. A tagok szinte mind ebben a faluban nőttek fel, itt jártak iskolába, és valamilyen szál ideköti őket Kaposmérőbe. Célunk az volt, hogy kedvességet, szeretetet, örömet vigyünk gyermekeinknek, és más szülők gyermekeinek mindennapjaiba, és színesebbé tegyük életüket változatos programokkal - belecsempészve a hagyományőrző kultúrát, és a modern vonulatot egyaránt októberben döntöttünk úgy, hogy egyesületet alapítunk, amelynek a neve Kaposmérői Szülők Egyesülete lett. Elnöknek Csete Károlyt választottuk. Az alelnöki posztot Paréj Mónika és Kasza Krisztián töltik be. Az egyesület gazdasági felelősei pedig Vajai Katalin és Decsi Judit. Megalakulásunk után nem sokkal, decemberben egy kedves hagyományt hoztunk vissza: a falumikulást. Nem csak a gyerekeket sikerült meglepni, hanem a szüleiket is egyaránt. Ezt követően egy Luca-napi játszóházat szerveztünk, amit azóta számos játszóház követett. Minden alkalommal sütés főzéssel kiegészítve ben számos olyan programot valósítottunk meg, amelyekre méltón büszkék lehetünk. Februárban szerveztünk egy farsangi bált, amelynek a bevételét a gyereknapra költöttük. Említésre méltó, hogy az egyesület összetartó ereje, és határtalan odaadása segítségével egy igazi önfeledt napot tudtunk adni mindenkinek. A kisvonattól kezdve, a mentő- és tűzoltó autókig mindent kipróbálhattak a gyerekek. Sátrak alatt játszóházak, a színpadon gyerekprogramok és fellépések sokasága járult hozzá a gyereknaphoz. Laci bácsi a pónikon lovagoltatta a kisebb korosztályt, míg a nagyok Imre Kriszta és párja Gergő jóvoltából quadozhattak egyet. Fortyogott a gulyás, amit minden arra járó megkóstolhatott. Az összefogás és a jó ötletek eredményeként, közösen megsütve, 1000 db palacsintát osztottunk ki a gyermekeknek. Végre sikerült egy kicsit megmozdítani a falut. Sok segítséget is kaptunk olyan vállalkozóktól, akik nemes célért bármikor segítenek. Sajnos voltak rossz tapasztalataink is, mert voltak olyanok is, akik semmiben sem segítettek, hanem mintha inkább szerették volna megakadályozni programaink sikerét. Az ősz játszóházzal kezdődött. Lehet, hogy emlékeznek azokra a kedves madárijesztőkre a faluban? A játszóház neve Jöt-tök? volt. Sokan jöttek, aminek nagyon örültünk. Közel hetven gyerek kóstolhatta meg a helyben sütött tököt és almát, és a parázson sült gesztenyét. Az ínyencségeket meleg teával öblítettük le. Az anyukák a faluház nagytermében hat asztalnál várták számos kreatív ötlettel a csemetéket, és az itt készített dolgokat természetesen mindenki hazavihette. December 3.-ra új programot találtunk ki az iskolába. Elhoztuk a gyerekeknek az igazi télapót egy félórás színpadi műsor keretében, amely a mese világába repítette őket. Ehhez a programhoz a Polgármester úrtól és az önkormányzat dolgozóitól is sok segítséget kaptunk. A falumikulásunk is immár másodszor indult el útjára. A tavalyi sikerének köszönve már mindenki nagyon várta februárjában jótékonysági bált szerveztünk. Közkívánatra meghívtuk az X-faktor egyik legtehetségesebb versenyzőjét Janicsák Vecát, aki élőben bizonyította zenei tudását, és csodálatos hangjával elkápráztatta a közönséget. Már a húsvétra és a gyereknapra készülünk. Az egyesületben kialakult egy olyan erős szál, amit mások számára is szeretnénk követendő példává tenni. A legnagyobb öröm mindnyájunk számára, hogy adhatunk, és cserébe esetleg egy köszönetet várunk, és azt, hogy lássuk mások is jól érezték magukat rendezvényünkön. Ha valaki csatlakozni szeretne, vagy segíteni valamiben, ötletei vannak, szívesen fogadjuk. Ha csak egy kicsivel is emlékezetesebbé tudjuk tenni egy gyerek életét a mai világban, akkor miért ne tennénk meg! Alakítsunk ki egy olyan közösséget, ahol teszünk egy lépést a másik felé ha gyermekkorban alakul ki ez a gesztus akkor az igazi. Mutassunk jó példát gyermekeinknek! Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken. Paréj Mónika

8 8.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Gyermekkorom Húsvétjai Amikor én még kislány voltam, Húsvétkor a nyuszi nem előre elkészített fészekbe tojta a húsvéti tojásokat. Mi, akkori kisgyerekek nem tudhattuk előre, hogy hova hozza a nyuszi az ajándékot, a hímes tojást. Manapság a gyerekek maguk határozzák meg, hogy hova jöjjön a nyuszi, s friss füvekkel, apró fehér pipitérekkel, ibolyákkal díszített fészekkel várják. Nem tudom, szívesebben jön-e a nyuszi ezekbe az előre elkészített fészkekbe, de azt tudom, hogy régen, Húsvét előtt, az akkori kisgyerekek is nagyon várták az ünnepeket. Emlékszem, nekünk, akkori kisgyerekeknek a tavasz akkor kezdődött el igazán, amikor meleg cipőinket új szandálokra válthattuk. Mert új szandált kaptunk Húsvétra. Abban az évben már nem jutott másikra, azért hát nagyon kellett rá vigyázni. Először a vasárnapi misére vehettük fel. Belebújtunk szandálunkba, ha hűvösebb volt az idő, fehér zoknit is húztunk lábunkra, magunkat szép ruhába öltöztetve, elindultunk a nyuszifészek megkeresésére, a harmatos Húsvét reggelén. Hogy megtalálhassuk a már régen óhajtott hímes tojásokat, nyuszicukrot, és néhány aprócska ajándékot: kis lapátot, kis vödröt, később már kis bádogtűzhelyet kis edénykékkel. Igen, akkor még nem volt divat a Barbi baba, a drága szoba- és konyhaberendezéseivel. Akkor nagyon tudtunk örülni még a rongybabáinknak és a porcelánfejű babáinknak is, amikkel éppúgy, s talán még örömtelibben tudtunk játszogatni, mint a mai gyerekek a Barbival. Mert a rongybaba olyan kedvenc volt, amit talán soha nem dobtunk volna el, hiszen ha megsérült, össze lehetett varrni, és úgy megszoktuk, hogy nem adtuk volna egy másikért. Megtaláltuk a nyuszifészket vagy egy csalánbokor, vagy egy szénakazal mellett vagy egy mogyoróbokor alján. Annál nagyobb volt az öröm, minél eldugottabb helyen leltük meg a fészket. Másik évben már megint más helyen találtuk meg a fészket és a reménykedve várt ajándékokat. Ma is, ha tavasszal látom az udvarokon a harmatos fűcsomókat, csalánbokrokat, mindig eszembe jut gyermekkorom számos Húsvétja, amikor nem féltünk kiszedni az ajándékokat még egy csalánbokros fészekből sem! Torma Zsuzsanna A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI januárjától egy 16 órás számítógépes internet használati tanfolyamon vettünk részt tizenketten. Nagy örömmel mentünk a tanfolyamra, ahol óráról órára egyre több tudásra tettünk szert. Ezúton köszönjük Fila Gyula tanár úrnak a türelmét. Kis közösségünkben foltvarrás, és szövés indult. az érdeklődők számára. Nagyon szép párnákat, terítőket, táskákat, és díszeket készítettünk A szövőszéken lábtörlők és szőnyegek készültek. Az elkészített munkákat a klub házi kiállításán lehet majd megtekinteni. Januártól folytatódik a gerinc- illetve a jóga torna. Heti rendszerességgel készülünk a májusban megrendezésre kerülő nyugdíjas területi vetélkedőre, melynek helyszíne Hetes lesz. A felkészülésben most is a Sebestyén házaspár segít nekünk. Ezúton is köszönjük munkájukat. Részvételünket egy énekes, mondókás összeállítással, valamint táncműsorral, illetve egyéni énekléssel szeretnénk sikerre vinni. Továbbiakban is szeretettel várunk minden idős és fiatal érdeklődőt keddenként este 19 órától, a faluházban lévő klubhelyiségünkbe. Tisztelettel: Horváth Sándorné(Erzsike)

9 új ÉrtékMérő 2011/1 9.oldal Mérői bormustra 2011 február 18. Több év kihagyás után ismét borversenyre került sor Kaposmérőben, a faluházban. A nevezett borok számán látszik a szünet,mindösszesen 14 minta érkezett. Fehérbor kategóriában 7 bort, vörösbor és rozé kategóriában szintén 7 bort bíztak a bírálóbizottság véleményalkotására. A bizottság a 2010-es év időjárási anomáliáit ismerve, nem számított kiemelkedő minőségekre, sajnos a várakozásaink be is igazolódtak. A fehérborok között csak egy tételt minősítettünk aranyérmesnek, két ezüst és egy bronz minősítés született, három mintát pedig ki kellett zárnunk borhiba, vagy betegség miatt. A vörös és rozék között két arany, két ezüst és két bronzérem született. Nagyaranyérem kiadására nem is került sor. A borokon érezni lehetett a 2010-es, minden eddigi csapadékrekordot megdöntő, kevés napsütéses óraszámmal párosuló időjárás eredményeként jelentkező magas, élénk savtartalmat. Nem volt nehéz, a tavalyi évben oly gyakori kényszerű szüret, rothadt, éretlen szőlő ízeit felfedezni a borokban. A tavalyi év kék szőlőiben kevés volt a színanyag, ez a vörösborok színén meg is látszott. Öreg borász barátom szokta mondani az ilyen évek boraira, hogy gyorsan meg kell inni, és elfelejteni. Sajnos vannak olyan borok, melyeknek a hibája, betegsége a rossz hordóra vezethető vissza. Amenynyiben az idei év őszén kiváló minőségű must kerül is bele, és a gazda megfelelően kezeli a borát, és jövőre ismét indul a borversenyen, arról ugyanolyan rossz véleményt tudunk csak mondani. Ezektől a tárolóeszközöktől sajnos meg kellene válnia gazdájának, remek ülőalkalmatosság, asztal válhat belőle a pince előtt. Gyakori hibája a borkezeléseknek évjárattól függetlenül, a kén túlzott, ritkábban pedig csekély használata. Értékelésemben, melyet a már az időközben megjelent szép számú- és a szervezők jóvoltából finomabbnál finomabb borkorcsolyával jóllakott érdeklődő, termelő, borivó és borkedvelő előtt tartottam, külön felhívtam a figyelmet annak ok, és szakszerű használatára. A porított borkén, vagy kénessav borászatban használt mértékegysége a gramm és a milliliter, nem pedig a kanál, a pohár, és a gondolomformán. Az eredményhirdetést megelőzően a társaság jóízűen elfogyasztotta még a maradék ételeket,és közben megválasztotta a falu borát. Azért a legjobb eredményeket elérő borokról és a borbírákról sem feledkezzünk meg: A bírálóbizottság tagjai: Hargitai Csaba elnök, Stier Sándor, Farkas Géza fehérbor aranyérem: hárslevelű Pintér László, Kaposmérő vörösbor aranyérem: vegyes vörös Papp József, Kaposmérő Vegyes vörös Pintér László, Kaposmérő falu bora: Olaszrizling Papp József, Kaposmérő Végül a tavalyi évre jellemző, sok csapadékkal kapcsolatosan, egy régi boros mondást szeretnék idézni: Sok káposzta-rossz bor. Az idei évben kevesebb káposztával is megelégednék, egyébként sem szeretem túlzottan. Hargitai Csaba borász.

10 10.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 SPORTOLDAL A Kaposmérő SE labdarúgó szakosztállyal működik. Az egyesületben 6 korcsoport van a 7, a 9, a 11 évesek, a serdülők, az ifjúsági, és a felnőtt csapat. Az utóbbiban az csapatban az igazolt játékosok száma 78 fő ben a felnőtt csapatnál 4 játékos eligazolt, de így is 18 fős kerettel vágtunk neki a bajnokságnak. Két győzelemmel és egy döntetlennel kezdett a csapat, és így esély van a kitűzött cél megvalósításására, ami a középmezőnyt jelenti. Az ifjúsági csapatunk minden mérkózését megnyerte, így továbbra is a bajnoki címért küzd. Mindkét csapat számára most jön a neheze, mivel az éllovas csapatokkal fognak játszani. A szakosztály működéséhet szükséges anyagiak nagy részét Kaposmérő önkormányzata biztosítja, amit megköszönünk a Polgármester úrnak, és a képviselőknek. Fő támogatóink a Balatincz-Illés Kft, a Kaposflex Kft, és a Délegyházi Beton Kft. Remélem, hogy a következő újságban már a kitűzött célok eléréséről számolhatok be. Petz János Sokak számára már ismert, hogy a Kaposmérői Sportegyesület a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál falumegújításra és fejlesztésre benyújtott kérelme támogatást nyert. A támogatott építési munka tárgya: "Sportpályák környezetének parkosítása, út - és járdaépítések, valamint kerti pavilonok építése". Az építési munka végzése során Sziklai Ákos tervei alapján a pályák melletti terület újul meg parkosítással, új gyalogutakkal, illetve néhány köztéri elem (kerti pavilon, filagória, növény-rács és korona-bástya) elhelyezésével, valamint a tér új, megfelelő megvilágításával. A nyertes kivitelező a Balatincz-Illés Építőipari és Szolgáltató Kft. Az építési munka végzésének időtartama alatt a Rákóczi utcai pályák előtti szakaszát le kellett zárni, így egyelőre a - gyalogos közlekedés - csak a másik oldalon (a Rákóczi utca páratlan oldalán) oldható meg. A szabadidőpark elkészülte után a járda egy szebb, igényesebb környezetben újra használhatóvá válik, addig is mindenki türelmét, megértését kérjük. Tisztelettel: Prukner Gábor polgármester

11 új ÉrtékMérő 2011/1 11.oldal ANYAKÖNYVI HÍREK A falu legifjabb lakóinak, akik 2011-ben jöttek a világra, sok boldogságot kívánunk: Bertalan Viktória Horváth Alexandra Horváth Alexandra Vivien Horváth Mónika Kovács Márk Sárközi Erzsébet Sebők Sára Sulcz Eliza Zsibrik Nóra Gratulálunk! Búcsúzunk az örökre távozóktól: Bene József Écsi Attiláné Harasztovics Zoltán Holló Ferenc Horváth József Kónyi Lajosné Kurtács József Kovácsné Kádár Ildikó Laki Balázs Sándorné Máté József Mátrai Ferenc Nagy Ilonka Nemes Józsefné Németh Jánosné Pálfi Istvánné Női Fittness (asszonytorna mindenkinek))) heti 3 alkalommal: Hétfőn és pénteken az iskola tornatermében, szerdán ként a faluházban este 6 és 7 óra között. A részvétel ingyenes április elsejétől Bán Gyula és Bondor Zsolt vezetésével újra működik a polgárőrség a faluban. Aki polgárőr szeretne lenni, az náluk jelentkezhet. újértékmérő A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Főszerkesztő: Csordás Julianna HÚSBOLT NYÍLT A FALUBAN Akik segítettek: Ambrus Györgyné Forró Józsefné Forró Szilvia Győri Márta Hargitai Csaba Horváth Sándorné Németh Beáta Paréj Mónika Petz János Prukner Gábor Ropos Andrea Tóth Gábor Tölli Regina Váci Sándorné Velnerné Stark Rózsa Nyomtatás: Kapos Color Print kft.

12 PILLANATOK A FALU ÉLETÉBŐL 12.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 FARSANG AZ ISKOLÁBAN MÁRCIUS 15. FARSANGI BÁL MÁRCIUS 15. ÓVODÁSOK SEGÉDKEZNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kurjancsek Zoltán képviselő Laczóné Hardi Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kurjancsek Zoltán képviselő Laczóné Hardi Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 16 órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Török

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

A április 28-i. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIVONAT

A április 28-i. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIVONAT DAD KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 76-6/2015. A 2015. április 28-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIVONAT 48/2015.(IV.28.) sz.kt.határozat: az alábbi napirendet fogadja el 2015. április 28. napján: 1. Gyógyszer

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV. N a p i r e n d

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV. N a p i r e n d JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 20-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése

JEGYZŐKÖNYV. 2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. költségvetésének véleményezése JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én tartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bogdán Gyula

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta.

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 23-án, 14:00 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 1/2012. (II. 1.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 1-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben