A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE"

Átírás

1 új ÉrtékMérő 2011/1 1.oldal 2011 A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

2 2.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Feltámadás A t a v a s z érkeztével, ahogy a természet ébredezni kezd, kizöldül a fű, énekelnek a madarak, mi emberek, is szükségét érezzük magunk körül a rendrakásnak. Kerítést festünk, fákat metszünk, ablakot mosunk, és ahogy a természet, mi is megújulunk, feltöltődünk friss energiával. Ilyenkor tavasszal van egyik legszebb ünnepünk is a húsvét. Jézus feltámadását ünnepeljük piros tojással, nyuszival, locsolkodással. A feltámadás ünnepe előtt fogadják megújult Értékmérő újságunkat, amely sokban hasonlít a régire, de kicsit mégis más. Ezentúl az Önkormányzat lapjaként jelenik majd meg, új ÉrtékMérő néven, régi szokás szerint negyedévente. Az Önkormányzat hírei mellett tudósítani fogunk a faluban zajló eseményekről, az iskoláról, óvodáról, a nyugdíjasokról, érdekes emberekről, ünnepeinkről, étkeinkről, növényeinkről és bármi másról ami a falu lakosságát érinti. Jó szórakozást kívánok hozzá. Csordás Jutka főszerkesztő ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Beszámoló a képviselő-testület január 27-én megtartott üléséről: - Prukner Gábor polgármester beszámolt az elmúlt időszakban tett intézkedéseiről. - A képviselő-testület határozott az ipari park ivóvízellátásával kapcsolatos tervekről, szerződésekről és a tervezési díjak finanszírozásáról. - A képviselő testület tárgyalt az iskola 3/4 évi költségvetéséről, és módosította az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló rendeletet. - A polgármester ismertette a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás átalakítás kezdeményezéséről szóló előterjesztést. Kaposmérőnek előnyösebb lenne, ha kiválna a társulásból. Ennek kapcsán vita alakult ki, melynek során több képviselő fejtette ki a témára vonatkozó véleményét. A vita végén a polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással úgy határozott, hogy Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból a kilépést, továbbá az intézmény átszervezését, ill. megszüntetését június 30. napjával és Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból történő kilépést követően többcélú intézmény, általános művelődési központ alapítását, illetve Bárdudvarnok községgel új közoktatási társulás létrehozását. - A képviselő-testület elfogadta a évi munka(ülésezési) tervet. - A képviselő-testület határozatot hozott a térítési díjak módosításáról. - A képviselő-testület a hulladék szállítás díját évre Ft + ÁFA / ürítés összegben határozta meg. - A képviselő-testület szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi kérdésekről tárgyalt és határozott. - A képviselő-testület határozott arról, hogy csatlakozik a Somogy Megyei Önkormányzat villamos energia és földgáz szabadpiaci beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz. - A képviselő-testület tárgyalt és határozott a temető melletti, és az orvosi rendelő parkolójának kialakításáról. - A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással úgy határozott,hogy évtől minden év május utolsó szombatja Dr. Vig József volt polgármester emléknapja, egyben falunap lesz. megtételére, a falunapi programok szervezésére. - Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2004.(V.1.) rendeletében meghatározott díjakat felülvizsgálta, és azokat módosítani nem kívánja. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy a település virágosítását a korábbi évekhez hasonlóan támogatja. A megbízási szerződés aláírásáról későbbi időpontban dönt. - Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő GWV-515 forgalmi rendszámú SKODA FELICIA 1.3 típusú gépjárművet értékesíti. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kaposmérő Hunyadi u. 28. szám alatti szolgálati lakás utcafronti léckerítés elkészítésére árajánlatot kér. - A képviselő-testület jóváhagyta az I. sz. háziorvosi körzet rendelési idő változtatás kérelmét. - A képviselő-testület a Kaposmérő Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. - Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központnál 2 hó időtartamra, 1 fő, 6 órás, közhasznú munkavállaló foglalkoztatásához hozzájárul. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat és intézményeinél a nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló munkajogviszonyát, annak kezdeményezésére felmentéssel szünteti meg.

3 új ÉrtékMérő 2011/1 Beszámoló a képviselő-testület február 15-én megtartott üléséről: - A polgármester beszámolt a két ülés közötti tevékenységéről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról. A testület jóváhagyta a beszámolókat. - A képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi költségvetés tervezetét. A közmeghallgatás elé terjesztésről az iskola elfogadott költségvetésének megismerését követően dönt. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kaposmenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén a Ft/fő cafetéria juttatás figyelembe vételével készített intézményi költségvetés tervezet mellett szavazzon. - A képviselő-testület döntött arról, hogy Kaposmérő község településrendezési tervének módosítását a Virányi Építész Stúdió Kft.-vel (7400 Kaposvár, Losonc utca 1.) készítteti el. - A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2011.január 3-án kiírt, Kaposmérő déli részének belvízrendezése tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. - A képviselő-testület rendeletet hozott létre a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Ez a rendelet az IKSZT pályázati támogatásból felújított faluház általános művelődési központként történő működtetéséhez szükséges - A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és AMI intézmény átszervezési és új többcélú intézmény alapítási tevékenységével kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésével Gosztolya József tanügy igazgatási szakértőt bízza meg. - A képviselő-testület hozzájárult a Kaposmérő, Hunyadi utca 28. szám alatti szolgálati lakás utcai kerítésének kétoldalas építéséhez. - A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat és intézményei létszáma tekintetében a jelenlegi létszámot maximalizálja. A létszámban bekövetkezett bármilyen okból történő csökkenés esetén a létszám pótlásáról március 1. napjától kizárólag testületi döntés alapján lehet gondoskodni. - A képviselő-testület határozott, hogy a Kadarkút Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás részére évben 90.- Ft/fő/év hozzájárulást fizet a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben foglaltakra való tekintettel. - Az Önkormányzat a A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű konstrukció keretén belül pályázatot nyújtott be Informatikai fejlesztés a Hunyadi János Általános Iskola Napköziotthonos Óvo- 3.oldal da és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kaposmérőn címmel. Az iskola Ft öszszegű vissza nem térítendő támogatást nyert. Az eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A Képviselő-testület megszavazta, a Várkonyi Tervező, Befektetési és Mérnökiroda Kft által készített közbeszerzési szabályzatot. Beszámoló a képviselő-testület február 21-én megtartott rendkívüli üléséről: - Az első napirendi pontban a Zselici Lámpások Egyesület tagság megszüntetése mellett és ellen hangzottak el vélemények. Ezután a képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással úgy határozott, hogy a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület alapszabályának 3. a. pontja alapján kilépéssel megszünteti tagságát. - A második napirendi pont alatt megvitatták, hogy mely társadalmi szervezetek kapjanak támogatást, és döntöttek a támogatások összegéről is. - A képviselő-testület elfogadta a az önkormányzat és intézményei évi költségvetés tervezetét, és úgy határozott, hogy a rendelet-tervezetet közmeghallgatás elé terjeszti. - A képviselő-testület szakfeladati rendjét az alábbi szakfeladatokkal egészítette ki: rövid időtartamú közfoglalkoztatás; bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás; egyéb közfoglalkoztatás - Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a település tavaszi virágosításához szükséges 4000 db virágot a benyújtott árajánlat alapján fele-fele arányban Kozákné Novák Szilviától és Lukács Árpádnétól. - A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Családi Gondoskodás Tátika 2007 Alapítvány megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy készítsen felmérést arról, hogy mekkora igény lenne családi napközi és játszóház indítására Kaposmérőben, ahol a szülők havi, heti, napi, hétvégi időben vehetnék igénybe a szolgáltatást. Ezenkívül játszóházat, korrepetálást és babysitter szolgáltatást is szerveznének. - A képviselő-testület határozott, hogy az önkormányzat és intézményei azon közalkalmazottainak jogviszonyát, akik 40 év jogosultsági időre való tekintettel igényelhetik a teljes összegű öregségi nyugdíjat, a közalkalmazott kérésére közös megegyezéssel szünteti meg, és 2 havi illetményükkel azonos összegű jutalom kifizetését engedélyezi számukra. A testületi ülésekről szóló beszámolók csak tájékoztató jellegűek, a részletes jegyzőkönyvek elolvashatóak az Önkormányzati Hivatalban vagy a falu hivatalos honlapján (www.kaposmero.hu)

4 4.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Párizsi Mezőgazdasági Szakkiállítás 2011 Kassai Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtője képviselte hazánkat és természetesen a lovasíjászatot a magyar lovasbemutatókon február 19 és 27 között rendezték meg, immáron 48. alkalommal, a francia agrár- és élelmiszeripari kiállítást, ahol 3500 tenyészállat volt jelen (szarvasmarhák, kecskék, juhok, sertések, lovak, kutyák), valamint kertészettel, mezőgazdasággal és a francia gasztronómia remekeivel találkozhatott az odalátogató. Több mint 1000 kiállító mutatkozott be a neves rendezvényen, ezek közül 120 volt külföldi résztvevő. Az idei évben 678 ezer ember volt kíváncsi erre a nagyszabású és elegáns rendezvényre. Kassai Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtője képviselte hazánkat és természetesen a lovasíjászatot a magyar lovasbemutatókon. Sorrendben szabadidomítás, lovasíjász bemutató, huszárok és csikósok követték egymást a 9 napon, gyakran napi 2-3 bemutatón. A színvonalas műsor bárhol a világban megállta volna a helyét. Színes volt és átfogó, bemutatva lovas kultúránk egyfajta bár korántsem teljes lehetséges összefoglalását. Markáns volt a magyar jelenlét. Mind a 3-as épületben felépített magyar stand, a CBA hatalmas méretű, elegáns standja az impozáns építmény az egyik legnagyobb volt, és a vásárigazgatóság körében is kimondott népszerűségnek örvendett, melynek színpadán egymást váltották a kiváló előadók, zene és tánc szórakoztatta a szerencsés látogatót; mind pedig az általunk a szomszédos 4-es pavilonban berendezett lovasíjász kiállítás rengeteg látogatót fogadott. A 4-es pavilonban létesített bokszokban szállásolták el lovainkat, a két arab telivért, Keszit és Besét, pár méterre csupán a lovasíjász standunktól. A látogatókkal történt beszélgetésekből gyakran kiderült, hogy harci bemutatónk mélyen megérintette őket, és az örök emlék marad számukra. Csapatunk résztvevői voltak: Kassai Lajos, Varga Zsuzsa, Vörös Melinda, Patakfalvi István, Czuczi Antal és Tóth Gábor.

5 új ÉrtékMérő 2011/1 5.oldal Adjon az Isten! Rovásírásos helységnévtábla Kaposmérőben Kaposmérő, március 15-e. Egy napsütéses, tavaszi nap virradt a községre, ahol sokan egy különleges eseményre készülődtek a reggeli órákban. A Kassai kft lovasíjász boltja előtt, de. 10 órakor rovásírásos helységnévtábla-avató ünnepséget szervezett,,néhány elszánt jóbarát, köztük Nánási Katalin, és Pap Csaba. A falu lakosai együtt tisztelegtek a magyarok ősi kultúrája előtt. Azoknak az embereknek, akik kevesebb információval rendelkeznek a rovásírásról, szeretnék pár mondatot idézni a Wikipédia internetes oldalról:,,a székely írás, más szóhasználatban a székely-magyar rovásírás, vagy magyar rovásírás az alfabetikus elvekre épülő írásrendszerek egyike, amelyet a székelyek, esetleg a magyarok többi csoportja is használt a latin írás előtt/mellett. Eredete tisztázatlan, a korábban általánosan elfogadott álláspont szerint a türk rovásírásból fejlődött ki, mára megfogalmazódott a belső székely eredeztetés, vagy az ókánaánita/föníciai írással való direkt kapcsolat feltételezése. A legkorábbi, és leggyakoribb rovásírásos leletek Székelyföldön maradtak fenn. (A rovásírásról Kézai Simon után több magyar történetíró is megemlékezett, többek között Thuróczy János 1488-as művében is:,,a mi időnkben is e nemzet egy része, amely az ország erdélyi határain lakik, bizonyos jeleket ró fára, és az efféle írásmóddal betűk gyanánt él. ) A tábla-avató ünnepséget Pap Lászlóné Etelka óvónő, Szőke Attila István: Földed illata, földed szaga című versével nyitotta meg, amit Czigány Tamás dudán megszólaltatott dallamai tettek színesebbé. A megható sorok után Pap Csaba mondott beszédet. Köszönetet mondott a támogatóknak, többek között sok kaposmérői családnak, és magánszemélynek, cégeknek, és a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak. Tőle tudhattuk meg, hogy a Rovás Alapítvány a rovásírás újjáélesztését tűzte ki célul az egész Kárpát-medencében. Somogy megyében elsőként Kaposmérőben került sor rovásírásos helységnévtábla felállítására, ami jelenleg Magyarországon a 22. ilyen tábla. Pap Csaba szavait idézve:,,a rovásírás a kárpát-medencei magyarság összetartozásának egyik jelképe. Ez a jelkép a dicső múltunkhoz való visszatérést szimbolizálja.( ) Cél, hogy a felnövekvő nemzedék visszatérjen gyökereihez. Mert ahogy a székely mondás tartja: Ha nincs gyökér, nincs fa. A kaposmérői Nyugdíjas Klub tagjai is műsorral készültek az emlékezés, és a tábla-avatás alkalmából. Kutasiné Molnár Boglárka református lelkész, és Somos László esperes-plébános is megáldotta Isten nevében a helységnévtáblát, s ezután a jelenlévők elénekelték a magyar, és a székely Himnuszt. Az ünnepség befejezéseként Kassai Lajos lovasíjász világbajnok lovasai vonultak el a tábla előtt, és magyar zászlót lobogtatva vonultak végig Kaposmérő utcáin át a Faluházig, ahol a község az 1848-as forradalom, és szabadságharc hőseire, és eseményeire emlékeztek. Az avatáson résztvevő felnőttek, és gyermekek a temetőnél Petőfi Sándor kopjafájánál megemlékeztek híres költőnkről, aki fontos szerepet töltött be az 1848-as eseményekben. Amikor elhaladunk új, ősi jelképekkel díszített táblánk előtt, legyünk büszkék magyarságunkra, legyünk büszkék a múltunkra, és ennek szellemében építsük tovább jövőnket, tegyük szebbé, és jobbá családunk, környezetünk, országunk, és a jövő nemzedék életét. Szebb jövőt! Forró Szilvia Kaposmérő, április 3.

6 6.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 ISKOLAI HÍREK március 15-én Kaposmérő is megemlékezett az es forradalomról A faluház és környékét nemzeti színű szalagok díszítették, amelyek már messziről jól észre vehetők voltak. Először megérkezett a Kassai lovas felvonulás. A lovakon ülők nemzeti színű zászlót tartottak. Ezután elkezdődött az ünnep a Himnusszal. Utána Bekk Alexandra 8. osztályos tanuló felolvasta a műsort. Ekkert Csilla 7. és Tölli Regina 6. osztályos tanulók Heltai Jenő Szabadság című versét mondták el. Tudd meg szabad az, aki Ha neve nincs is, mégis valaki, Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, Tüzet fölöslegesen nem harangoz, Van mindene, ha nincs is semmije, Mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, Mindég kevélyen szembe néz a Nappal, Vállalja azt, amit jó társa vállal, És győzi szívvel, győzi vállal. Többször cirógat, mint ahányszor üt, De megmutatja olykor, hogy van ökle Szabad akar maradni mindörökre. Ezután Balogh Balázs, iskolánk ben végzett tanulója elénekelte A költő visszatér című dalt, majd Prukner Gábor polgármester úr mondott ünnepi beszédet.a beszéd után a polgármester úr kiosztotta az előző hetekben megrendezett borverseny nyerteseinek járó oklevelet. A program zárásaként koszorúzás következett, majd közösen elénekeltük a Szózatot. Tölli Regina 6. osztályos tanuló Február 11-én tartottuk a hagyományos farsangi bemutatót. Az alsósoknál sok egyéni jelmez is volt, a felsősök inkább csoportosan mutatkoztak be. Természetesen nem maradt el az esti diszkó sem. A diákönkormányzat finom tortákkal jutalmazta a legjobb csoportos jelmezeket. Tanulóink kiemelkedően szerepeltek a József Attila Szavalóversenyen. Az 5-6. osztályos korcsoportban a kaposvári elődöntőből a balatonszárszói megyei döntőbe jutott: Bihary Csilla és Tölli Regina Kiemelkedő eredmény született a Logo programozási verseny megyei döntőjében is. FAJTAI ANDRÁS megyei I. helyezést ért el, és az összesített pontszám alapján Somogy megyéből másodikként bekerült az ORSZÁGOS DÖNTŐBE, amit az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen rendeznek meg április 9-én án rendezték meg Balatonbogláron a XX.Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Somogy megyei bemutatóját,ahol a kaposmérői iskola Rosszcsontok Színjátszó kör ezüst minősítést szerzett. Lázár Ervin: A kalapba zárt lány című meséjét adták elő, melyet Dénesné Szak Andrea rendezett. Legközelebb Kadarkúton mutatják meg tehetségüket április 20-án. Iskolánkban március 11-én rendhagyó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről. Tavaszi hadjárat címmel témanapot tartottunk, felelevenítettük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A reggeli sorakozó után rövid verses-zenés megemlékezéssel kezdtünk, melynek végén kidoboltatott a nap programja. Majd a Faluház udvarán koszorút helyeztünk el a szabadságharc hőseinek kopjafájánál, az énekkar kíséretével. Minden tanórán igyekeztünk kapcsolódni a történelmi eseményekhez. Természetesen főszerepet kapott Petőfi Sándor, a Nemzeti dal és a 12 pont, készültek plakátok, kokárdák, nemzetiszínű zászlók, rajzok, bábok. Még a matematikaórák szöveges feladatai és rejtvényei is erről szóltak. Szünetekben A költő visszatér című Kormorán lemez dalait hallgattuk az iskolarádióból. A nap végére pedig a diákok által készített munkákkal díszítettük fel az aulát.

7 új ÉrtékMérő 2011/1 7.oldal KAPOSMÉRŐI SZÜLŐK EGYESÜLETE Miért is alakult az egyesületünk? Ami a világon legtöbbet adhat egy embernek - a gyerekekért. Az ő önfeledt örömük, a tágra nyílt szemek, a gyermeki kíváncsiság volt az az összetartó kapocs egy baráti közösségben, ami egy erős egyesületté kovácsolt bennünket. A tagok szinte mind ebben a faluban nőttek fel, itt jártak iskolába, és valamilyen szál ideköti őket Kaposmérőbe. Célunk az volt, hogy kedvességet, szeretetet, örömet vigyünk gyermekeinknek, és más szülők gyermekeinek mindennapjaiba, és színesebbé tegyük életüket változatos programokkal - belecsempészve a hagyományőrző kultúrát, és a modern vonulatot egyaránt októberben döntöttünk úgy, hogy egyesületet alapítunk, amelynek a neve Kaposmérői Szülők Egyesülete lett. Elnöknek Csete Károlyt választottuk. Az alelnöki posztot Paréj Mónika és Kasza Krisztián töltik be. Az egyesület gazdasági felelősei pedig Vajai Katalin és Decsi Judit. Megalakulásunk után nem sokkal, decemberben egy kedves hagyományt hoztunk vissza: a falumikulást. Nem csak a gyerekeket sikerült meglepni, hanem a szüleiket is egyaránt. Ezt követően egy Luca-napi játszóházat szerveztünk, amit azóta számos játszóház követett. Minden alkalommal sütés főzéssel kiegészítve ben számos olyan programot valósítottunk meg, amelyekre méltón büszkék lehetünk. Februárban szerveztünk egy farsangi bált, amelynek a bevételét a gyereknapra költöttük. Említésre méltó, hogy az egyesület összetartó ereje, és határtalan odaadása segítségével egy igazi önfeledt napot tudtunk adni mindenkinek. A kisvonattól kezdve, a mentő- és tűzoltó autókig mindent kipróbálhattak a gyerekek. Sátrak alatt játszóházak, a színpadon gyerekprogramok és fellépések sokasága járult hozzá a gyereknaphoz. Laci bácsi a pónikon lovagoltatta a kisebb korosztályt, míg a nagyok Imre Kriszta és párja Gergő jóvoltából quadozhattak egyet. Fortyogott a gulyás, amit minden arra járó megkóstolhatott. Az összefogás és a jó ötletek eredményeként, közösen megsütve, 1000 db palacsintát osztottunk ki a gyermekeknek. Végre sikerült egy kicsit megmozdítani a falut. Sok segítséget is kaptunk olyan vállalkozóktól, akik nemes célért bármikor segítenek. Sajnos voltak rossz tapasztalataink is, mert voltak olyanok is, akik semmiben sem segítettek, hanem mintha inkább szerették volna megakadályozni programaink sikerét. Az ősz játszóházzal kezdődött. Lehet, hogy emlékeznek azokra a kedves madárijesztőkre a faluban? A játszóház neve Jöt-tök? volt. Sokan jöttek, aminek nagyon örültünk. Közel hetven gyerek kóstolhatta meg a helyben sütött tököt és almát, és a parázson sült gesztenyét. Az ínyencségeket meleg teával öblítettük le. Az anyukák a faluház nagytermében hat asztalnál várták számos kreatív ötlettel a csemetéket, és az itt készített dolgokat természetesen mindenki hazavihette. December 3.-ra új programot találtunk ki az iskolába. Elhoztuk a gyerekeknek az igazi télapót egy félórás színpadi műsor keretében, amely a mese világába repítette őket. Ehhez a programhoz a Polgármester úrtól és az önkormányzat dolgozóitól is sok segítséget kaptunk. A falumikulásunk is immár másodszor indult el útjára. A tavalyi sikerének köszönve már mindenki nagyon várta februárjában jótékonysági bált szerveztünk. Közkívánatra meghívtuk az X-faktor egyik legtehetségesebb versenyzőjét Janicsák Vecát, aki élőben bizonyította zenei tudását, és csodálatos hangjával elkápráztatta a közönséget. Már a húsvétra és a gyereknapra készülünk. Az egyesületben kialakult egy olyan erős szál, amit mások számára is szeretnénk követendő példává tenni. A legnagyobb öröm mindnyájunk számára, hogy adhatunk, és cserébe esetleg egy köszönetet várunk, és azt, hogy lássuk mások is jól érezték magukat rendezvényünkön. Ha valaki csatlakozni szeretne, vagy segíteni valamiben, ötletei vannak, szívesen fogadjuk. Ha csak egy kicsivel is emlékezetesebbé tudjuk tenni egy gyerek életét a mai világban, akkor miért ne tennénk meg! Alakítsunk ki egy olyan közösséget, ahol teszünk egy lépést a másik felé ha gyermekkorban alakul ki ez a gesztus akkor az igazi. Mutassunk jó példát gyermekeinknek! Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken. Paréj Mónika

8 8.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 Gyermekkorom Húsvétjai Amikor én még kislány voltam, Húsvétkor a nyuszi nem előre elkészített fészekbe tojta a húsvéti tojásokat. Mi, akkori kisgyerekek nem tudhattuk előre, hogy hova hozza a nyuszi az ajándékot, a hímes tojást. Manapság a gyerekek maguk határozzák meg, hogy hova jöjjön a nyuszi, s friss füvekkel, apró fehér pipitérekkel, ibolyákkal díszített fészekkel várják. Nem tudom, szívesebben jön-e a nyuszi ezekbe az előre elkészített fészkekbe, de azt tudom, hogy régen, Húsvét előtt, az akkori kisgyerekek is nagyon várták az ünnepeket. Emlékszem, nekünk, akkori kisgyerekeknek a tavasz akkor kezdődött el igazán, amikor meleg cipőinket új szandálokra válthattuk. Mert új szandált kaptunk Húsvétra. Abban az évben már nem jutott másikra, azért hát nagyon kellett rá vigyázni. Először a vasárnapi misére vehettük fel. Belebújtunk szandálunkba, ha hűvösebb volt az idő, fehér zoknit is húztunk lábunkra, magunkat szép ruhába öltöztetve, elindultunk a nyuszifészek megkeresésére, a harmatos Húsvét reggelén. Hogy megtalálhassuk a már régen óhajtott hímes tojásokat, nyuszicukrot, és néhány aprócska ajándékot: kis lapátot, kis vödröt, később már kis bádogtűzhelyet kis edénykékkel. Igen, akkor még nem volt divat a Barbi baba, a drága szoba- és konyhaberendezéseivel. Akkor nagyon tudtunk örülni még a rongybabáinknak és a porcelánfejű babáinknak is, amikkel éppúgy, s talán még örömtelibben tudtunk játszogatni, mint a mai gyerekek a Barbival. Mert a rongybaba olyan kedvenc volt, amit talán soha nem dobtunk volna el, hiszen ha megsérült, össze lehetett varrni, és úgy megszoktuk, hogy nem adtuk volna egy másikért. Megtaláltuk a nyuszifészket vagy egy csalánbokor, vagy egy szénakazal mellett vagy egy mogyoróbokor alján. Annál nagyobb volt az öröm, minél eldugottabb helyen leltük meg a fészket. Másik évben már megint más helyen találtuk meg a fészket és a reménykedve várt ajándékokat. Ma is, ha tavasszal látom az udvarokon a harmatos fűcsomókat, csalánbokrokat, mindig eszembe jut gyermekkorom számos Húsvétja, amikor nem féltünk kiszedni az ajándékokat még egy csalánbokros fészekből sem! Torma Zsuzsanna A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI januárjától egy 16 órás számítógépes internet használati tanfolyamon vettünk részt tizenketten. Nagy örömmel mentünk a tanfolyamra, ahol óráról órára egyre több tudásra tettünk szert. Ezúton köszönjük Fila Gyula tanár úrnak a türelmét. Kis közösségünkben foltvarrás, és szövés indult. az érdeklődők számára. Nagyon szép párnákat, terítőket, táskákat, és díszeket készítettünk A szövőszéken lábtörlők és szőnyegek készültek. Az elkészített munkákat a klub házi kiállításán lehet majd megtekinteni. Januártól folytatódik a gerinc- illetve a jóga torna. Heti rendszerességgel készülünk a májusban megrendezésre kerülő nyugdíjas területi vetélkedőre, melynek helyszíne Hetes lesz. A felkészülésben most is a Sebestyén házaspár segít nekünk. Ezúton is köszönjük munkájukat. Részvételünket egy énekes, mondókás összeállítással, valamint táncműsorral, illetve egyéni énekléssel szeretnénk sikerre vinni. Továbbiakban is szeretettel várunk minden idős és fiatal érdeklődőt keddenként este 19 órától, a faluházban lévő klubhelyiségünkbe. Tisztelettel: Horváth Sándorné(Erzsike)

9 új ÉrtékMérő 2011/1 9.oldal Mérői bormustra 2011 február 18. Több év kihagyás után ismét borversenyre került sor Kaposmérőben, a faluházban. A nevezett borok számán látszik a szünet,mindösszesen 14 minta érkezett. Fehérbor kategóriában 7 bort, vörösbor és rozé kategóriában szintén 7 bort bíztak a bírálóbizottság véleményalkotására. A bizottság a 2010-es év időjárási anomáliáit ismerve, nem számított kiemelkedő minőségekre, sajnos a várakozásaink be is igazolódtak. A fehérborok között csak egy tételt minősítettünk aranyérmesnek, két ezüst és egy bronz minősítés született, három mintát pedig ki kellett zárnunk borhiba, vagy betegség miatt. A vörös és rozék között két arany, két ezüst és két bronzérem született. Nagyaranyérem kiadására nem is került sor. A borokon érezni lehetett a 2010-es, minden eddigi csapadékrekordot megdöntő, kevés napsütéses óraszámmal párosuló időjárás eredményeként jelentkező magas, élénk savtartalmat. Nem volt nehéz, a tavalyi évben oly gyakori kényszerű szüret, rothadt, éretlen szőlő ízeit felfedezni a borokban. A tavalyi év kék szőlőiben kevés volt a színanyag, ez a vörösborok színén meg is látszott. Öreg borász barátom szokta mondani az ilyen évek boraira, hogy gyorsan meg kell inni, és elfelejteni. Sajnos vannak olyan borok, melyeknek a hibája, betegsége a rossz hordóra vezethető vissza. Amenynyiben az idei év őszén kiváló minőségű must kerül is bele, és a gazda megfelelően kezeli a borát, és jövőre ismét indul a borversenyen, arról ugyanolyan rossz véleményt tudunk csak mondani. Ezektől a tárolóeszközöktől sajnos meg kellene válnia gazdájának, remek ülőalkalmatosság, asztal válhat belőle a pince előtt. Gyakori hibája a borkezeléseknek évjárattól függetlenül, a kén túlzott, ritkábban pedig csekély használata. Értékelésemben, melyet a már az időközben megjelent szép számú- és a szervezők jóvoltából finomabbnál finomabb borkorcsolyával jóllakott érdeklődő, termelő, borivó és borkedvelő előtt tartottam, külön felhívtam a figyelmet annak ok, és szakszerű használatára. A porított borkén, vagy kénessav borászatban használt mértékegysége a gramm és a milliliter, nem pedig a kanál, a pohár, és a gondolomformán. Az eredményhirdetést megelőzően a társaság jóízűen elfogyasztotta még a maradék ételeket,és közben megválasztotta a falu borát. Azért a legjobb eredményeket elérő borokról és a borbírákról sem feledkezzünk meg: A bírálóbizottság tagjai: Hargitai Csaba elnök, Stier Sándor, Farkas Géza fehérbor aranyérem: hárslevelű Pintér László, Kaposmérő vörösbor aranyérem: vegyes vörös Papp József, Kaposmérő Vegyes vörös Pintér László, Kaposmérő falu bora: Olaszrizling Papp József, Kaposmérő Végül a tavalyi évre jellemző, sok csapadékkal kapcsolatosan, egy régi boros mondást szeretnék idézni: Sok káposzta-rossz bor. Az idei évben kevesebb káposztával is megelégednék, egyébként sem szeretem túlzottan. Hargitai Csaba borász.

10 10.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 SPORTOLDAL A Kaposmérő SE labdarúgó szakosztállyal működik. Az egyesületben 6 korcsoport van a 7, a 9, a 11 évesek, a serdülők, az ifjúsági, és a felnőtt csapat. Az utóbbiban az csapatban az igazolt játékosok száma 78 fő ben a felnőtt csapatnál 4 játékos eligazolt, de így is 18 fős kerettel vágtunk neki a bajnokságnak. Két győzelemmel és egy döntetlennel kezdett a csapat, és így esély van a kitűzött cél megvalósításására, ami a középmezőnyt jelenti. Az ifjúsági csapatunk minden mérkózését megnyerte, így továbbra is a bajnoki címért küzd. Mindkét csapat számára most jön a neheze, mivel az éllovas csapatokkal fognak játszani. A szakosztály működéséhet szükséges anyagiak nagy részét Kaposmérő önkormányzata biztosítja, amit megköszönünk a Polgármester úrnak, és a képviselőknek. Fő támogatóink a Balatincz-Illés Kft, a Kaposflex Kft, és a Délegyházi Beton Kft. Remélem, hogy a következő újságban már a kitűzött célok eléréséről számolhatok be. Petz János Sokak számára már ismert, hogy a Kaposmérői Sportegyesület a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál falumegújításra és fejlesztésre benyújtott kérelme támogatást nyert. A támogatott építési munka tárgya: "Sportpályák környezetének parkosítása, út - és járdaépítések, valamint kerti pavilonok építése". Az építési munka végzése során Sziklai Ákos tervei alapján a pályák melletti terület újul meg parkosítással, új gyalogutakkal, illetve néhány köztéri elem (kerti pavilon, filagória, növény-rács és korona-bástya) elhelyezésével, valamint a tér új, megfelelő megvilágításával. A nyertes kivitelező a Balatincz-Illés Építőipari és Szolgáltató Kft. Az építési munka végzésének időtartama alatt a Rákóczi utcai pályák előtti szakaszát le kellett zárni, így egyelőre a - gyalogos közlekedés - csak a másik oldalon (a Rákóczi utca páratlan oldalán) oldható meg. A szabadidőpark elkészülte után a járda egy szebb, igényesebb környezetben újra használhatóvá válik, addig is mindenki türelmét, megértését kérjük. Tisztelettel: Prukner Gábor polgármester

11 új ÉrtékMérő 2011/1 11.oldal ANYAKÖNYVI HÍREK A falu legifjabb lakóinak, akik 2011-ben jöttek a világra, sok boldogságot kívánunk: Bertalan Viktória Horváth Alexandra Horváth Alexandra Vivien Horváth Mónika Kovács Márk Sárközi Erzsébet Sebők Sára Sulcz Eliza Zsibrik Nóra Gratulálunk! Búcsúzunk az örökre távozóktól: Bene József Écsi Attiláné Harasztovics Zoltán Holló Ferenc Horváth József Kónyi Lajosné Kurtács József Kovácsné Kádár Ildikó Laki Balázs Sándorné Máté József Mátrai Ferenc Nagy Ilonka Nemes Józsefné Németh Jánosné Pálfi Istvánné Női Fittness (asszonytorna mindenkinek))) heti 3 alkalommal: Hétfőn és pénteken az iskola tornatermében, szerdán ként a faluházban este 6 és 7 óra között. A részvétel ingyenes április elsejétől Bán Gyula és Bondor Zsolt vezetésével újra működik a polgárőrség a faluban. Aki polgárőr szeretne lenni, az náluk jelentkezhet. újértékmérő A KAPOSMÉRŐI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Főszerkesztő: Csordás Julianna HÚSBOLT NYÍLT A FALUBAN Akik segítettek: Ambrus Györgyné Forró Józsefné Forró Szilvia Győri Márta Hargitai Csaba Horváth Sándorné Németh Beáta Paréj Mónika Petz János Prukner Gábor Ropos Andrea Tóth Gábor Tölli Regina Váci Sándorné Velnerné Stark Rózsa Nyomtatás: Kapos Color Print kft.

12 PILLANATOK A FALU ÉLETÉBŐL 12.oldal új ÉrtékMérő 2011/1 FARSANG AZ ISKOLÁBAN MÁRCIUS 15. FARSANGI BÁL MÁRCIUS 15. ÓVODÁSOK SEGÉDKEZNEK

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén

Szentgrót és Vidéke. Minden közösségnek van feltáratlan értéke B&B DIVAT VILÁG. Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p V. évfolyam 2015. március Minden közösségnek van feltáratlan értéke Járási Értékpontot alakítanak ki Türjén A helyi kulturális értékek között adott elõ

Részletesebben

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén Letenyén a rossz idõ ellenére a március 15-i ünnepséget a Kossuth-emlékmûnél rendezték meg. Az 1848/49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezõk a hófúvásban elsõként közösen énekelték el a Himnuszt,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben