Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás A stratégia kérdései Globális kihívások A vállalkozás jogi megalapítása Magyar vállalkozások külföldön Uniós vállalkozáspolitika Az Európai Unió versenyképessége A stratégia fókuszai A cégjog továbbfejlesztése Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) Az európai szövetkezet (SCE) A vállalkozásalapítás nehézségei Terepfelmérés: a munkavállalási lehetőségek szabályozása A cégalapítás deklarált tőkeigénye Vállalkozási formákra használt leggyakoribb kifejezések Bevezetés az országonkénti áttekintéshez Magyarország Egyéni vállalkozó Őstermelő Családi gazdaság (agrár szféra) Közkereseti és a betéti társaság Kkt. és bt. alapítása A tagok vagyoni hozzájárulásai Üzletvezetés A korlátolt felelősségű társaság A kft törzstőkéjén szabályozása A kft. bejegyzésnek lépései A cégbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása A részvénytársaság (rt.) Részvénytípusok, részvényfajták A szövetkezet A közhasznú társaság (Kht.) Nonprofit vállalkozás Elismert vállalatcsoport Ausztria Belgium Csehország Ciprus...60

2 4 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban 8 Dánia Egyesült Királyság Nagy Britannia üzleti kultúrája Az üzleti érintkezés normái, szokásai Fizetési feltételek és fegyelem Észtország Finnország Franciaország Görögország Az átalakulás tendenciái A görög üzleti mentalitás és etika Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Bulgária Románia Összefoglaló áttekintés...141

3 Vállalkozók Európában 5 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás Magyarország május 1-i európai uniós csatlakozása után minden vállalkozás, amit magyar vállalkozó indít uniós vállalkozásnak minősül. Még azon viszonylag ritka esetben is, ha a cég székhelye Európán kívül van, ekkor az alapító személyéből következő európaiságról beszélünk. Könyvünkben, ez utóbbi esetek nem képezik vizsgálati tárgyát, csak az Unió területén az uniós és nemzeti jog szabályozása alá eső vállalkozások indításával foglalkozunk. A tárgyalás elsősorban jogi szemléletű. Az EU tagországaira jellemző cégalapítással kapcsolatos információkat gyűjtöttük lehetőség szerint egységes, egyenszilárdságú szerkezetbe. Ezek az ismeretek helyes utat mutatnak a cégalapításhoz, ne feledjük azonban, hogy a vállalkozásindítás elsődlegesen gazdasági, üzleti akció. Akkor érdemes a könyvben részletezett, költséges és nem egy ország esetében hosszas procedúrába belevágni, ha már a tisztában vagyunk a vállalkozás későbbi működésmódjával, perspektívájával. A könyvben ismertetett jogi kötelezettségek olyan értelemben is részlegesek, hogy csak a vállalkozás elindításáig terjedő időszakról szólnak. A mai magyar gyakorlatból is tudjuk, hogy alapos számviteli, adózási terhekre vonatkozó ismeretek, illetve az ezek menedzselését kikövetelő jogi tájékozódás nélkül biztosan nem lehet sikeres vállalkozást vezetni. A valós és stabil gazdasági alap objektív tisztázásának lépései, technikái külön kiadvány témái lehetnének, dióhéjban mégis érdemes áttekinteni az ügyet. Üzleti vállalkozásnak a fogyasztói igényeket profittermelés révén kielégítő szervezetet definiálunk. A legfontosabb sajátosságai következők: Vállalkozó saját tőkéjét kockáztatva saját ügyeiben önálló döntéseket hozva valós piacon, versenykörülmények között működik.

4 6 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Nincs itt tér e követelmények indoklására, de belátható, hogy a profitorientált bűnszövetségtől a korrupt hivatalig ki mindenkit zár ki a fenti meghatározás. Ezzel nem vitatjuk, hogy a gazdasági vállalkozásoknak jelentős érintkezési felülete van e negatív szereplőkkel, azonban a határvonalat is világossá kell tenni. A pénzmosással foglalkozó szakirodalom, világszinten évi milliárd törvénysértő módon megkeresett dollár legalizálásaként értelmezi pénzmosást. Ez a Magyarországnyi pénztömeg aggaszóan mutatja a gazdasági alvilág kiterjedtségét, hovatovább illúzió, hogy egy prudensen működő cég soha, semmilyen kapcsolatba ne kerüljön az illegális gazdálkodással. Azon vállalkozások, melyek alapításához segítséget kíván nyújtani ez a könyv, tehát valós fogyasztóorientált verseny körülményei között képzelik prosperitásukat. A vállalkozásnak ezért a működésére ható összes érintett közül a vevőkör tárgyszerű elemzése a legfontosabb. Külön igyekeztünk kiemelni a nyelvi, kulturális tényezők szerepét. Számos üzletágban nem is lehet működni tökéletes nyelvismeret nélkül, sok esetben ezt nem alapfeltétel. Az alapvető kommunikáció lehetőség biztosítása után érdemes a piac részletesebb elemzését elvégezni. Arra a sokszor kellemetlen kérdésre kell keresni a választ, hogy pontosan kiknek az igényeit szeretnénk működésünkkel kielégíteni? Ennek elemzési lépései a piac szegmentációja, saját magunk pozicionálása, aminek sokféle eredménye lehet. A feltett kérdésre az egyetlen, biztosan rossz válasz: mindenkinek vagy bárkinek. Az is megfontolandó, hogy van-e olyan erősségünk, ami miatt minket választanak a potenciális vevők. Az erősségek listája szinte végtelen lehet a jó kapcsolattól, a kiszolgálás sebességéig. A jó minőség és a szolid ár ma már nem tekinthető lényeges előnynek: ez alapkövetelmény. Nagyon fontos folyamatosan és őszintén kontrollálni a gyengeségeinket. A legolcsóbb és leghatékonyabb marketing eszközök egyike a vevő elpártolás elemzése, nem is beszélve arról, hogy mennyivel kisebb ráfordítás megtartani egy vevőt, mint újat szerezni.

5 Vállalkozók Európában 7 A versenytársak folyamatos értékelése triviális követelmény, de ide kell sorolni a piacra potenciálisan belépni szándékozók elemzését is. A mai versenyhelyzet, amiben helyt állunk, élesedhet jövőre. Stratégiai kérdés a helyettesítő termékek, szolgáltatások elemzése (a csavariparnak például komoly fenyegetést jelent a ragasztás-technika fejlődése). Tevékenységtől függően kiemelt lehetősége lehet a logisztikának (Time Based Competition: idő alapú verseny), avagy a finanszírozási háttérnek (részletre fizetés, eladás tartós lízing révén). A piacelemzés megnyugtató eredményét követően érdemes átgondolni a vállalkozás erőforrás oldalát, a vállalkozás növekedési lehetőségeit. Tipikus probléma a kisvállalkozások növekedési válsága. Magyar mércék szerint millió HUF ipari termelés, vagy 2-3 Mrd. közötti kereskedelmi forgalommal a cég kinövi kisvállalkozói kereteit. Ennek kezelésére is jó előre felkészülni. A feszültségek három oldalról fenyegetnek: a piac, a menedzsment és a finanszírozási szerkezet felől. Ez utóbbi teszi kritikus kérdéssé a tőkeigény meghatározását. A könyvben ismertetésre kerülő értékek az adott ország törvényi minimumát jelentik, ezzel általában semmilyen komoly vállalkozást nem lehet elindítani. Ez egy jogi értelemben vett minimál érték, a felelősségviselés mértékére hat csupán (a Coca-Cola magyarországi megjelenésekor egy 1 millió jegyzett tőkéjű kft menedzselte az ügyet, de nyilvánvaló, hogy nagyságrendekkel magasabb belső finanszírozással működött a cég). A piac és az erőforrások elemzésének eredményeként helyes döntést kell hozni a cég megalapításáról. 1.1 A stratégia kérdései Sokan úgy vélik, a stratégia valami nagyvállalatokra alkalmazható tudomány, illetve olyan elméleti stúdium, amit gyakorló vállalkozó aligha hasznosíthat. Ez tévedés.

6 8 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Kezdjük talán az egyik alapvető stratégiai kérdéssel: miként lépünk ki a piacról, ha vállalkozásunk nem fűzi be a hozzá fűzött reményeket. Kellemetlen kérdés, de ennek tisztázása is a vállalkozásindítás körébe tartozik. A fellépő kilépési korlát erősebb a jelentős, esetleg speciális tőkebefektetés esetén, jelentéktelen lehet egy kozmetikai tanácsadó cégnél, mindenesetre létező problémát jelent. Időlegesen olyan cég is megjelenhet a piacon, amely valójában éretlen arra. Ezt akár saját magunk, akár fontosabb partnereink viszonylatában helyes átgondolni. A tartós piaci jelenléthez szükséges a kellő méretű rendszeres termelés, a nagy és kiskereskedelmi csatornákon elért pozíció biztosítása. Szükséges a vevői bizalom egyféle minimumának elérése (ezt erősíti a minőségbiztosítási tanúsítvány), tartós kooperációs kapcsolatok és stabil pénzügyi helyzet. A vállalkozás gazdasági térfoglalása nem mehet végbe egy általános, társadalmi elfogadottság nélkül. A céggel tartós, rendszeres és lényegi kapcsolatban álló érintettek legalábbis pozitív semlegessége nélkül a vállalkozás működése ellehetetlenül (környezetszennyező ipari üzem, zajos mulató szomszédai folyamatos tiltakozással kötik le a vállalkozás erőforrásainak egy részét). Az adott társadalom közízlésének meg nem felelő marketing, vagy üzleti eszközök használata elriasztja a potenciális ügyfeleket. A manapság divatos gerilla-marketing a skandináv országokban nem tud meghonosodni, s valószínű, hogy zaklatott kelet-európai térségünkben sem a kívánt hatást érné el. Ezeknek az üzleti értelemben szoft tényezőknek a súlya igen meghatározó tud lenni. Ezért viszonylag részletesen tértünk ki néhány karakteres nemzeti vonásra a gazdasági etika, illetve az elfogadott üzleti viselkedés esetében. 1.2 Globális kihívások Ki kell térni a globalizáció hatásaira is. Az már nyilvánvaló, hogy az informatikai infrastruktúra fejlettsége révén a hírek, információk, és - mint ezek speciális felhasználása - a pénz fénysebességgel vándorol a gazdaság által belakott világrészek között.

7 Vállalkozók Európában 9 Semmilyen gyártó vállalkozás nem lepődhet meg, ha egy nap az övével megegyező funkciójú, esetleg szabadalomsértő módon gyártott kínai konkurens termékkel találkozik. A globalizáció az olcsóbb erőforrások felkutatásának világméretű terepe. Számos amerikai informatikai cég helyezte át zöld-vonalas help desk szolgáltatásainak telephelyét Indiába. Kiváló magyar boraink nemcsak az unió hagyományos bortermelőivel kerülnek versenybe, de az azokat fenyegető, kiszorító dél-afrikai, kaliforniai, chilei borokkal is. 100 év múlva minden bizonnyal úgy fogják tárgyalni korszakunkat, mind azon paradigmaváltást, mikor a hagyományos, nemzetállami szabályozásra épülő világ-szerkezet helyébe a tőkecsoportok érdekeinek megfelelő szabályozású struktúra lépett. Az Unió alapelvei a tőke, személyek, eszmék és vállalkozások szabad áramlásáról ennek egyféle követése. Felismerve azt az egyszerű tényt, hogy a világ nagyvállalatai már országnyi méretű termelés fölött diszponálnak, az országok egy új, nagyobb állam létrehozásával reagáltak: ez az Unió. Ennek kezdeti szakasza volt alkotó országok jogrendjének, így cégjog rendjének összehangolása, az igazi előrelépést azonban az új, immár európai mértékű társasági formák bevezetése jelentette. Ezek releváns méretű, 400 milliós piacon szereplő cégként lehetnek számottevő versenytársai az ennél kisebb piacméreten megerősödött, elsősorban amerikai eredetű konkurenseiknek. 1.3 A vállalkozás jogi megalapítása A piac, az erőforrás és a stratégia megtervezése utáni lépés a tulajdonképpeni cégalapítás. Ez az, amihez részletes segítséget kívánunk nyújtani kiadványunkkal. A fenti kérdések, illetve az azokra adott válasz ismeretében dönthető el, hogy a nevesített cégformák közül melyikre essen a vállalkozó választása. Dinamikus növekedést tervező szoftvercégnek előbb-utóbb szüksége lesz a jelentős tőkebevonásra, ezért tehát előnyösebb a részvénytársasági formával kezdeni, míg a tanácsadói piacon működő vállalkozás akár

8 10 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban egyéni vállalkozás is lehet. A létező formák között két szempont alapján teszünk különbséget: - a jogi személyiség léte, - a felelősségviselés mértéke. A jogi személyiség kérdése elsősorban az adott ország társasági törvényének meghatározása szerint alakul. Lényegében, a bárki által viselt személyes, teljes körű és egyetemleges garanciának a hiányához köthetnénk, általános fogalmazásban. A felelősségvállalás mértékét tekintve a vállalkozások két csoportra oszthatók. Az első a korlátozás nélküli, teljes körű, egyetemleges személyes felelősségvállalással működtethető vállalkozási formák köre. Ide tartoznak a következők: Egyéni vállalkozás Közkereseti társaság Betéti társaság Korlátlan felelősségű társaság Nyilvánvaló, hogy komoly megfontolás tárgyává kell tenni, hogy választott tevékenységünk és annak társadalmi, gazdasági környezete mellett nyugodtan választhatjuk-e ezeket a formákat. A vállalkozó a felelősségét ezekben az esetekben a biztosítási intézményrendszer igénybevételével mérsékelheti. Bizonyos tevékenységek (pl. orvos) esetében ez kötelező is, de nyilvánvalóan mindenki számára megfontolandó lehetőséget jelentenek. A felelősségviselés korlátozásának másik módja, a korlátolt felelősségű cégforma létrehozása, úgymint: Korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság, Szövetkezet. Ahogy az angol mondás tartja: ingyen levest nem osztanak, ezért a felelősségkorlátozásért is fizetni kell. Részint az alapításkor, a nagyobb tőkejegyzéssel, részint, ami a nagyobb terhet jelenti, az összetettebb, nyilvánosabb, ellenőrizhetőbb működésmóddal. Ennek fenntartása országonként eltérő módon, de jelentős, és folyamatos költség növekedését jelent. Az Uniós jogharmonizáció következtében a cégformák értelmezése, gazdasági, felelősségi tartalma lényegében azonos. Néhány országban sajátos cégformák is működnek, ilyen, pl. a terjeszkedés kezdő lépéseként

9 Vállalkozók Európában 11 alkalmazható képviseleti iroda, illetve az információs iroda, ami pl. Spanyolországban szintén a cégjog szabályozása alá esik. 1.4 Magyar vállalkozások külföldön Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül, az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyeket valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban. Az február 1-jén hatályba lépett társulási szerződés értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést. A tőke szabad áramlása biztosítja továbbá minden uniós polgár számára azt a jogot, hogy szabadon alapíthasson vállalkozást bármely tagállam területén. Jó tudni, hogy az egyes tagállamok vállalatalapítási szabályai eltérőek lehetnek. A vállalkozóval tarthatnak közvetlen családtagjai is, akik bár önállóan vállalhatnak munkát, de nem folytathatnak önálló vállalkozói tevékenységet. Az EU-ban jelenleg vállalkozást egyéni vállalkozóként vagy társaságok formájában az alábbiak szerint lehet indítani: Ha valaki egy másik tagországban egyéni vállalkozóként kíván letelepedni, akkor tartózkodási engedélyt kell igényelnie. Ezt a tartózkodási engedélyt automatikusan megkapja, kiadását a tagország csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a letelepedni szándékozó belépése és ott-tartózkodása az adott ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi szabályait sérti. A közegészségügyre hivatkozva ugyanakkor a tartózkodási engedély csak abban az esetben tagadható meg, ha a jelentkező meghatározott betegségekben szenved; ilyenek például a tuberkulózis, az elmeállapot kóros elváltozása, a szifilisz, a karantént igénylő betegségek. A tartózkodási engedély igénylésekor igazolni kell még, hogy az üzletszerűen folytatni kívánt tevékenység nem esik nemzeti korlátozás alá.

10 12 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Tartózkodási engedély megléte esetén ugyanolyan feltételeket kell viszont a jelentkezőnek biztosítani például a vállalkozói igazolvány kiváltásakor mint saját állampolgárainak, tehát többletkötelezettségek nem írhatók elő. A társaságok formájában történő letelepedés, a társaságalapítás szabadsága lehetővé teszi azt, hogy bármely cég leányvállalatot, kereskedelmi képviseletet, fiókot vagy ügynökséget hozzon létre bármely tagállamban. Ha magyarországi természetes vagy jogi személyek által létesített vállalat németországi telephellyel rendelkezik, a telephely működtetését a német törvényi előírásoknak és a német adózásnak rendelik alá. A határokat átlépő vállalkozási tevékenység kettős adóztatásának elkerülése érdekében Németország és Magyarország között fennáll egy kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.

11 Vállalkozók Európában 13 2 Uniós vállalkozáspolitika Az Európai Tanács 2000 márciusában, Lisszabonban fogadta el az új stratégiát. A stratégia általános céljai mellett az EU-nak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává kell válnia 2010-ig, és biztosítani kell az évi átlagosan 3 százalékos gazdasági növekedést, amely 20 millió új munkahely létesítését teszi lehetővé szintén 2010-ig konkrét célkitűzéseket is megjelöl. A közösségi vállalkozásfejlesztési politika 2001-től követendő főbb irányai között elsődleges célként a vállalkozói szellem erősítését jelöli meg, mivel a kockázat és felelősségvállalásra épülő önmegvalósítás alapja a vállalkozói kultúra Az Európai Unió versenyképessége A közelmúltban több nagy nemzetközi vizsgálat is áttekintette például az EU versenyképességi lemaradásának okait elemezve a vállalkozások indulásának világszerte kialakult szabályozási háttér-feltételeit. Eredményeik empirikusan igazolták, hogy az USA szabályozása lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújt a vállalkozások kiemelten a technológia-intenzív cégek alapításához és növekedéséhez mint az EU, és a magyar feltételek az EU tagországok többségében kialakultnál is lényegesen rosszabbak. Az elemzések arra következtettek, hogy jelentős mértékben ez indokolja a versenyképesség terén meglevő különbségeket, azaz versenyképességünk e feltételek javításával (is) jelentősen erősíthető lenne. 2 A technológiailag élenjáró kutatási-ipar teljesítmény megoszlása az Unió-15 körben, 2004-ben a következőképpen alakult. Ausztria 2% Belgium 6% Dánia 3% Finnország 6% Franciaország 12% Németország 14% Magyar Vállalatgazdasági Kutatásokért Alapítvány, GKI Gazdaságkutató Rt. Az EU tagországok innováció- és kkv-politikájának kapcsolódása, augusztus 1 2

12 14 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Görögország 1% Írország 4% Olaszország 3% Hollandia 2% Portugália 2% Spanyolország 7% Svédország 10% Egyesült Királyság 28% Összesen, EU % A fenti táblázat adatainak magyarázatában az egyes államok eltérő tudatossága nyilvánul meg. Svédországban és Nagy-Britanniában elsősorban adókedvezményekkel, Németországban más típusú, de kormányzati ösztönzőkkel erősítik a megalakuló innovatív cégeket. A déli országok egyelőre nem tekintik preferált területnek az innovatív vállalkozások fellendítését. 2.2 A stratégia fókuszai A lisszaboni stratégia előmozdítása érdekében - mivel az ebben és az Európai Foglalkoztatási Stratégiában közösen meghatározott célkitűzések, teljesítmények elmaradnak az elvárttól márciusában a brüsszeli Európai Tanács felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy egy külön munkacsoportot hozzon létre annak megvizsgálására, vajon mennyire megalapozottak azok az aggályok, miszerint a tagállamok beleértve az akkor még csak tagjelölt államokat is nem képesek eredményesen megbirkózni az előttük álló foglalkoztatási kihívásokkal. Wim Kok korábbi holland miniszterelnök vezetésével felállított Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport 2003 novemberében nyújtotta be Munkahelyek, Munkahelyek, Munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! című jelentését. Az értékelés fontosabb megállapításai, javaslatai között több is vonatkozik az oktatás, képzés területére. Ezek a következők: - Az új vállalkozások alapítása és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében a vállalkozói kultúra kialakulásának elősegítése, különösen a menedzseléssel összefüggő képzés szerepének erősítésével a felsőfokú oktatásban és a szakképzésben.

13 Vállalkozók Európában 15 - Az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatának elterjesztése érdekében a hozzáférhetőség biztosítása és az ICT használatához szükséges képzés erősítése az oktatás minden szintjén. - Az aktív munkaerő-piaci politikák megerősítése érdekében minden munkavállalónak és álláskeresőnek személyre szóló segítség nyújtása, már a kezdeti fázisban, tanácsadás, képzés vagy új álláslehetőségek formájában, összhangban a megelőzésre és aktiválásra vonatkozó Európai Foglalkoztatási Irányvonalakkal. - A demográfiai öregedésre válaszul, átfogó stratégiák kidolgozása és végrehajtása során ösztönözni kell minden korosztály részvételét a képzési programokban. Életen át tartó tanulási stratégiákat kell kidolgozni, különös tekintettel az idősebb munkavállalók munkahelyi képzésére, akik alul-reprezentáltak a képzésben. - A kisebbségek és a bevándorlók jobb integrálása érdekében a Speciális Munkacsoport a tagállamokat és a szociális partnereket többdimenziós, integrációs politikák végrehajtására ösztönzi, amelyek megkönnyítik az oktatáshoz, képzéshez, segítségnyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférést. - A humán tőke szintjének emelése érdekében mindenki számára biztosítani kell a jogot a középszintű oktatáshoz és az alapvető szakképzettség megszerzéséhez. Csökkenteni kell a fiatalok iskolából való lemorzsolódásának arányát, elő kell segíteni, hogy a fiatalok nagyobb arányban folytassanak egyetemi tanulmányokat, bővíteni kell a képzéshez való hozzájutás lehetőségét a teljes életciklus folyamán, különös tekintettel az alacsony képzettségűekre és más hátrányos helyzetű munkavállalókra. - A humán erőforrásokba történő beruházás költségeinek és felelősségének megosztása érdekében egyértelműen meg kell határozni minden érintett szereplő (állam, vállalkozások, egyének) oktatással és képzéssel összefüggő jogát és kötelezettségét. A Jelentés sorra véve az állam, a vállalkozások, és az egyének jogait és felelősségét, külön hangsúlyt helyez az oktatás és a képzés finanszírozására. 3 A vállalkozók képzése, vállalkozási ismeretek oktatása EU összehasonlításban és a továbbképzésre (fejlesztésre) vonatkozó javaslatok, Piacgazdaság Alapítvány,

14 16 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban 2.3 A cégjog továbbfejlesztése A fókuszok, és az ösztönzők kitűzése mellett a versenyképességi stratégia támogatásának fontos lépése a vállalkozások jogi kereteinek egységesítése és bővítése is. Az egységesítés a cégjog szinte minden formális elemére kiterjedt. Az országonkénti felsorolások pontosan mutatják, hogy a Magyarországról ismert cégformákhoz kapcsolódó jogok és felelősségek szinte pontosan megegyeznek minden országban. Ez a uniós jogharmonizáció jelentős sikere, hasonlóképpen a külföldi vállalkozás indításhoz szükséges tartózkodási engedélyek lényegében egységessé vált szabályozásához. A fenti lépések a római szerződés szellemét megtestesítő négy alapszabadság eszméjének konkretizálását jelentik. Ezek a lépések voltak szükségesek az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása gyakorlati biztosításához. Ezeken túlmenően a stratégia megvalósítása szükségessé teszi új, európai jogalanyiságú vállalkozások létrehozását, ami a vállalkozásfejlesztésnek kétségtelenül magasabb szintjét jelenti. Ezek a cégformák, éppen uniós szintjüknek megfelelően nem kötődnek egy-egy ország jogi szabályozásához, sem pedig üzleti konvencióihoz, ezért ezeket az országonkénti vállalkozási szabályok előtt ismertetjük. A szupranacionális társasági formákról, az európai gazdasági egyesülésről szóló rendeletet az Európai Közösség 1985-ben fogadta el (2137/85/EK-rendelet). Ezt követte 2001-ben az európai részvénytársaságról szóló rendelet (2157/2001/EK-rendelet), majd 2003-ban az európai szövetkezetről szóló rendelet (1435/2003/EK-rendelet). Európai egyesülést május 1-jétől, európai részvénytársaságot október 8-ától lehet alapítani Magyarországon. Európai szövetkezetet augusztus 18-ától lehet létrehozni magyarországi székhellyel. Mindhárom vállalkozási forma közös jellemzője, hogy létük, jogi elismertségük nem a tagállamok belső jogán alapszik, hanem a közösségi jogból ered. Ilyen társaságokat, a magyar gazdasági társaságok mellett, kiegészítő jelleggel lehet alapítani. Szabályozásuk az Európai Unió egész területén egységes, ez teszi lehetővé a tagállamok közötti mozgásukat. Mindhárom társasági formát közösségi rendelet szabályozza, amely az EU csatlakozással, illetve a később született rendeletek esetében a hatályba lépéssel automatikusan a belső jog részévé válik. A közösségi

15 Vállalkozók Európában 17 rendeleteket a rendeletek kiegészítésére alkotott törvényekkel együtt kell alkalmazni Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai gazdasági egyesülés kooperációs jellegű vállalkozás, amely nagymértékben hasonlít a társasági törvényben szabályozott egyesüléshez. Koordinatív, integratív jellegű társaság, rendeltetése, hogy megkönnyítse és fejlessze tagjai tevékenységét, javítsa vagy fokozza a tevékenységük eredményességét. Ebből fakad, hogy az európai egyesülés tevékenységének kapcsolódnia kell tagjai tevékenységéhez, és nem célja, hogy saját maga számára nyereséget érjen el. Az európai egyesülés tagjai egyaránt lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint közjogi egységek. Az európai egyesülés tagjainak székhelye különböző tagállamokban található, vagy a tevékenység gyakorlására különböző tagállamokban kerül sor. A rendelet a tagság minimális létszámát illetően legalább két tag együttműködését írja elő. Az európai egyesülés létrejöttéhez alapító szerződés megkötésére van szükség, valamint kötelező az európai egyesülés nyilvántartásba vétele is. A rendelet meghatározza az alapító szerződés kötelező tartalmi elemeit. Az európai egyesülés áthelyezheti a székhelyét más tagállamba, ez esetben azonban előzetesen áthelyezési tervet kell készíteni és közzétenni. A rendelet tartalmazza az európai egyesülés működésére vonatkozó, alapvető szabályokat is, így a tagok szavazati jogát és a szavazás rendjét, az európai egyesülés ügyvezetését és képviseletét. A szabályozás keretjellegű, az alapító szerződésben lehetőség nyílik a tagok számára a részletszabályok kidolgozására. A rendelet meghatározza a nyereségből történő részesedés szabályait, a tag vagyoni részesedésének átruházását, valamint a tagok felelősségét. Az európai egyesülés tagjai az egyesülés tartozásaiért korlátlanul és egyetemlegesen tartoznak helytállni. Ez a felelősség azonban mögöttesen érvényesül, a hitelezőnek először az európai egyesüléssel szemben kell megkísérelnie behajtani a követelését, a tagokkal szembeni fellépés csak ezután következhet. Ettől a szabályozástól eltér a tagok adótartozásokért fennálló felelőssége. A felelősségük e tekintetben ugyanis nem mögöttes,

16 18 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban az adótartozások megfizetése az egyes tagok kötelezettsége, mivel az együttműködésből származó profit a tagoknál jelenik meg május 1-je óta három európai egyesülés alapítására került sor magyarországi székhellyel Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) A rendelet egységes jogszabályi keretet kíván teremteni annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban bejegyzett gazdasági társaságok közösségi szinten képesek legyenek megtervezni és végrehajtani üzleti vállalkozásuk átszervezését. A rendelet kiegészítéseképpen elfogadták a munkavállalók bevonásáról szóló irányelvet. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az európai részvénytársaság létrehozása ne vonja maga után az alapító társaságokban a munkavállalók társasági döntéshozatalba való, már meglévő bevonási gyakorlatának megszűnését vagy háttérbe szorulását. Az irányelv ezen felül megteremti annak a keretét, hogy a munkavállalók részt vehessenek az SE létét érintő kérdésekben és a határozatok meghozatalában. Az SE jogi személy. A cégjegyzékbe történő bejegyezéssel jön létre, legalább alaptőkével. Az SE-t úgy kell tekinteni, mintha a székhelye szerinti tagállam jogával összhangban alapított részvénytársaság lenne. Nevében szerepelnie kell az SE rövidítésnek. Az SE alapításának nyilvántartásba vételére, valamint a rá vonatkozó cégeljárásra a cégtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az SE alapítására a következő módokon kerülhet sor: A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesüléssel SE-t alapíthatnak, ha székhelyük a Közösségen belül van, és legalább két társaságra eltérő tagállami jog vonatkozik. A valamely nemzeti jog szerint létrehozott részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok európai holding részvénytársaságot alapíthatnak, feltéve, hogy közülük legalább kettőre eltérő tagállami jog vonatkozik. Gazdasági társaságok, illetve más jogi személyek, amelyek székhelye a Közösségen belül van, SE-leányvállalatot hozhatnak létre. Ennek feltétele, hogy az alapítók közül legalább kettőre eltérő tagállami jog vonatkozzon. A nyilvánosan működő részvénytársaság SE-vé alakulhat át, ha székhelye a Közösségen belül van, és legalább két éve egy

17 Vállalkozók Európában 19 másik tagállam joga szerint alapított leányvállalattal rendelkezik. Egy SE maga is alapíthat egy vagy több SE-leányvállalatot. Az alapítás során az alapító gazdasági társaságok ügyvezetésének az alapítás módozatától függően alapítási, egyesülési vagy átalakulási tervezetet kell készítenie. A rendelet meghatározza e tervezetek minimális tartalmi követelményeit. Az egyesülési tervezetet független szakértővel véleményeztetni kell. A szakértő jelentést készít a megállapításairól a részvényesek számára. Az alapítási, egyesülési, átalakulási tervezetet az alapító társaságok közgyűlései hagyják jóvá. Az SE székhelyének a Közösség területén, abban a tagállamban kell lennie, ahol a társaság központi ügyintézésének a helye található. Az SE legfontosabb gazdasági előnye, hogy a létesítő okirat szerinti székhelyét az egyik tagállamból a másik tagállamba anélkül helyezheti át, hogy ez az áthelyezés az SE jogutód nélküli megszűnését és új jogi személy létrehozásának kötelezettségét vonná maga után. A rendelet meghatározza a székhely-áthelyezési tervezet minimális tartalmi elemeit és a székhelyáthelyezés eljárási szabályait. Az európai részvénytársaság szervezeti felépítése a hagyományos részvénytársaságokéra hasonlít. Az SE fő döntéshozatali szerve a közgyűlés. A rendelet meghatározza a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket, az összehívás módját, a részvétel és a képviselet, valamint a szavazás rendjét. A tagállamokban a részvénytársaságok irányítása jelenleg vagy az angol modell szerinti egységes irányítási rendszerben (monista rendszer), vagy a német holland eredetű dualista rendszerben valósul meg. A rendelet mindkét struktúrát szabályozza, és a társaság alapítóira ruházza azt a jogot, hogy megválasszák az SE-ben érvényesülő irányítási modellt. A dualista rendszerben az irányító az igazgatóság, az ellenőrző pedig a felügyelő bizottság. A monista rendszerben egyedül az igazgatótanács az operatív irányítás szervezete, tagjai közt megoszlanak az irányítási és az ellenőrzési feladatok. A közösségi rendelet kiegészítésére alkotott törvény alapján a monista rendszerben működő európai részvénytársaság ügyvezetője az igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Mivel az egységes vállalatirányítási rendszerben nincs felügyelőbizottság, amely a részvényesek érdekében ellenőrizhetné a társaság ügyvezetését, az irányítási és ellenőrzési funkciók megosztása érdekében az igazgatótanács tagjainak többségükben független személyeknek kell lenniük.

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. A téma

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 1 Bevezetés nincsen vállalati információs rendszer vállalat nélkül az IT csak eszköz IR megértése vállalat működésének

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban - az EURES hálózat Témák ismertetése Az EURES hálózat bemutatása A munkavállalás általános szabályai Álláskeresés Élet- és munkakörülmények A válság okozta változások

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök

A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök A vállalati innováció támogatása és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal stratégiája Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 20. Heti Válasz konferencia K+F ráfordítás adatai A kutatás-fejlesztés ráfordítás

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon

News Flash. Október, Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Magyarországon News Flash Október, 2016 Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai Korlátolt felelősségű társaságok osztalékfizetési szabályai A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a korlátolt

Részletesebben