Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozók Európában 3. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás A stratégia kérdései Globális kihívások A vállalkozás jogi megalapítása Magyar vállalkozások külföldön Uniós vállalkozáspolitika Az Európai Unió versenyképessége A stratégia fókuszai A cégjog továbbfejlesztése Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) Az európai szövetkezet (SCE) A vállalkozásalapítás nehézségei Terepfelmérés: a munkavállalási lehetőségek szabályozása A cégalapítás deklarált tőkeigénye Vállalkozási formákra használt leggyakoribb kifejezések Bevezetés az országonkénti áttekintéshez Magyarország Egyéni vállalkozó Őstermelő Családi gazdaság (agrár szféra) Közkereseti és a betéti társaság Kkt. és bt. alapítása A tagok vagyoni hozzájárulásai Üzletvezetés A korlátolt felelősségű társaság A kft törzstőkéjén szabályozása A kft. bejegyzésnek lépései A cégbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása A részvénytársaság (rt.) Részvénytípusok, részvényfajták A szövetkezet A közhasznú társaság (Kht.) Nonprofit vállalkozás Elismert vállalatcsoport Ausztria Belgium Csehország Ciprus...60

2 4 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban 8 Dánia Egyesült Királyság Nagy Britannia üzleti kultúrája Az üzleti érintkezés normái, szokásai Fizetési feltételek és fegyelem Észtország Finnország Franciaország Görögország Az átalakulás tendenciái A görög üzleti mentalitás és etika Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Málta Németország Olaszország Portugália Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Bulgária Románia Összefoglaló áttekintés...141

3 Vállalkozók Európában 5 1 Vállalkozásindítás és vállalkozásalapítás Magyarország május 1-i európai uniós csatlakozása után minden vállalkozás, amit magyar vállalkozó indít uniós vállalkozásnak minősül. Még azon viszonylag ritka esetben is, ha a cég székhelye Európán kívül van, ekkor az alapító személyéből következő európaiságról beszélünk. Könyvünkben, ez utóbbi esetek nem képezik vizsgálati tárgyát, csak az Unió területén az uniós és nemzeti jog szabályozása alá eső vállalkozások indításával foglalkozunk. A tárgyalás elsősorban jogi szemléletű. Az EU tagországaira jellemző cégalapítással kapcsolatos információkat gyűjtöttük lehetőség szerint egységes, egyenszilárdságú szerkezetbe. Ezek az ismeretek helyes utat mutatnak a cégalapításhoz, ne feledjük azonban, hogy a vállalkozásindítás elsődlegesen gazdasági, üzleti akció. Akkor érdemes a könyvben részletezett, költséges és nem egy ország esetében hosszas procedúrába belevágni, ha már a tisztában vagyunk a vállalkozás későbbi működésmódjával, perspektívájával. A könyvben ismertetett jogi kötelezettségek olyan értelemben is részlegesek, hogy csak a vállalkozás elindításáig terjedő időszakról szólnak. A mai magyar gyakorlatból is tudjuk, hogy alapos számviteli, adózási terhekre vonatkozó ismeretek, illetve az ezek menedzselését kikövetelő jogi tájékozódás nélkül biztosan nem lehet sikeres vállalkozást vezetni. A valós és stabil gazdasági alap objektív tisztázásának lépései, technikái külön kiadvány témái lehetnének, dióhéjban mégis érdemes áttekinteni az ügyet. Üzleti vállalkozásnak a fogyasztói igényeket profittermelés révén kielégítő szervezetet definiálunk. A legfontosabb sajátosságai következők: Vállalkozó saját tőkéjét kockáztatva saját ügyeiben önálló döntéseket hozva valós piacon, versenykörülmények között működik.

4 6 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Nincs itt tér e követelmények indoklására, de belátható, hogy a profitorientált bűnszövetségtől a korrupt hivatalig ki mindenkit zár ki a fenti meghatározás. Ezzel nem vitatjuk, hogy a gazdasági vállalkozásoknak jelentős érintkezési felülete van e negatív szereplőkkel, azonban a határvonalat is világossá kell tenni. A pénzmosással foglalkozó szakirodalom, világszinten évi milliárd törvénysértő módon megkeresett dollár legalizálásaként értelmezi pénzmosást. Ez a Magyarországnyi pénztömeg aggaszóan mutatja a gazdasági alvilág kiterjedtségét, hovatovább illúzió, hogy egy prudensen működő cég soha, semmilyen kapcsolatba ne kerüljön az illegális gazdálkodással. Azon vállalkozások, melyek alapításához segítséget kíván nyújtani ez a könyv, tehát valós fogyasztóorientált verseny körülményei között képzelik prosperitásukat. A vállalkozásnak ezért a működésére ható összes érintett közül a vevőkör tárgyszerű elemzése a legfontosabb. Külön igyekeztünk kiemelni a nyelvi, kulturális tényezők szerepét. Számos üzletágban nem is lehet működni tökéletes nyelvismeret nélkül, sok esetben ezt nem alapfeltétel. Az alapvető kommunikáció lehetőség biztosítása után érdemes a piac részletesebb elemzését elvégezni. Arra a sokszor kellemetlen kérdésre kell keresni a választ, hogy pontosan kiknek az igényeit szeretnénk működésünkkel kielégíteni? Ennek elemzési lépései a piac szegmentációja, saját magunk pozicionálása, aminek sokféle eredménye lehet. A feltett kérdésre az egyetlen, biztosan rossz válasz: mindenkinek vagy bárkinek. Az is megfontolandó, hogy van-e olyan erősségünk, ami miatt minket választanak a potenciális vevők. Az erősségek listája szinte végtelen lehet a jó kapcsolattól, a kiszolgálás sebességéig. A jó minőség és a szolid ár ma már nem tekinthető lényeges előnynek: ez alapkövetelmény. Nagyon fontos folyamatosan és őszintén kontrollálni a gyengeségeinket. A legolcsóbb és leghatékonyabb marketing eszközök egyike a vevő elpártolás elemzése, nem is beszélve arról, hogy mennyivel kisebb ráfordítás megtartani egy vevőt, mint újat szerezni.

5 Vállalkozók Európában 7 A versenytársak folyamatos értékelése triviális követelmény, de ide kell sorolni a piacra potenciálisan belépni szándékozók elemzését is. A mai versenyhelyzet, amiben helyt állunk, élesedhet jövőre. Stratégiai kérdés a helyettesítő termékek, szolgáltatások elemzése (a csavariparnak például komoly fenyegetést jelent a ragasztás-technika fejlődése). Tevékenységtől függően kiemelt lehetősége lehet a logisztikának (Time Based Competition: idő alapú verseny), avagy a finanszírozási háttérnek (részletre fizetés, eladás tartós lízing révén). A piacelemzés megnyugtató eredményét követően érdemes átgondolni a vállalkozás erőforrás oldalát, a vállalkozás növekedési lehetőségeit. Tipikus probléma a kisvállalkozások növekedési válsága. Magyar mércék szerint millió HUF ipari termelés, vagy 2-3 Mrd. közötti kereskedelmi forgalommal a cég kinövi kisvállalkozói kereteit. Ennek kezelésére is jó előre felkészülni. A feszültségek három oldalról fenyegetnek: a piac, a menedzsment és a finanszírozási szerkezet felől. Ez utóbbi teszi kritikus kérdéssé a tőkeigény meghatározását. A könyvben ismertetésre kerülő értékek az adott ország törvényi minimumát jelentik, ezzel általában semmilyen komoly vállalkozást nem lehet elindítani. Ez egy jogi értelemben vett minimál érték, a felelősségviselés mértékére hat csupán (a Coca-Cola magyarországi megjelenésekor egy 1 millió jegyzett tőkéjű kft menedzselte az ügyet, de nyilvánvaló, hogy nagyságrendekkel magasabb belső finanszírozással működött a cég). A piac és az erőforrások elemzésének eredményeként helyes döntést kell hozni a cég megalapításáról. 1.1 A stratégia kérdései Sokan úgy vélik, a stratégia valami nagyvállalatokra alkalmazható tudomány, illetve olyan elméleti stúdium, amit gyakorló vállalkozó aligha hasznosíthat. Ez tévedés.

6 8 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Kezdjük talán az egyik alapvető stratégiai kérdéssel: miként lépünk ki a piacról, ha vállalkozásunk nem fűzi be a hozzá fűzött reményeket. Kellemetlen kérdés, de ennek tisztázása is a vállalkozásindítás körébe tartozik. A fellépő kilépési korlát erősebb a jelentős, esetleg speciális tőkebefektetés esetén, jelentéktelen lehet egy kozmetikai tanácsadó cégnél, mindenesetre létező problémát jelent. Időlegesen olyan cég is megjelenhet a piacon, amely valójában éretlen arra. Ezt akár saját magunk, akár fontosabb partnereink viszonylatában helyes átgondolni. A tartós piaci jelenléthez szükséges a kellő méretű rendszeres termelés, a nagy és kiskereskedelmi csatornákon elért pozíció biztosítása. Szükséges a vevői bizalom egyféle minimumának elérése (ezt erősíti a minőségbiztosítási tanúsítvány), tartós kooperációs kapcsolatok és stabil pénzügyi helyzet. A vállalkozás gazdasági térfoglalása nem mehet végbe egy általános, társadalmi elfogadottság nélkül. A céggel tartós, rendszeres és lényegi kapcsolatban álló érintettek legalábbis pozitív semlegessége nélkül a vállalkozás működése ellehetetlenül (környezetszennyező ipari üzem, zajos mulató szomszédai folyamatos tiltakozással kötik le a vállalkozás erőforrásainak egy részét). Az adott társadalom közízlésének meg nem felelő marketing, vagy üzleti eszközök használata elriasztja a potenciális ügyfeleket. A manapság divatos gerilla-marketing a skandináv országokban nem tud meghonosodni, s valószínű, hogy zaklatott kelet-európai térségünkben sem a kívánt hatást érné el. Ezeknek az üzleti értelemben szoft tényezőknek a súlya igen meghatározó tud lenni. Ezért viszonylag részletesen tértünk ki néhány karakteres nemzeti vonásra a gazdasági etika, illetve az elfogadott üzleti viselkedés esetében. 1.2 Globális kihívások Ki kell térni a globalizáció hatásaira is. Az már nyilvánvaló, hogy az informatikai infrastruktúra fejlettsége révén a hírek, információk, és - mint ezek speciális felhasználása - a pénz fénysebességgel vándorol a gazdaság által belakott világrészek között.

7 Vállalkozók Európában 9 Semmilyen gyártó vállalkozás nem lepődhet meg, ha egy nap az övével megegyező funkciójú, esetleg szabadalomsértő módon gyártott kínai konkurens termékkel találkozik. A globalizáció az olcsóbb erőforrások felkutatásának világméretű terepe. Számos amerikai informatikai cég helyezte át zöld-vonalas help desk szolgáltatásainak telephelyét Indiába. Kiváló magyar boraink nemcsak az unió hagyományos bortermelőivel kerülnek versenybe, de az azokat fenyegető, kiszorító dél-afrikai, kaliforniai, chilei borokkal is. 100 év múlva minden bizonnyal úgy fogják tárgyalni korszakunkat, mind azon paradigmaváltást, mikor a hagyományos, nemzetállami szabályozásra épülő világ-szerkezet helyébe a tőkecsoportok érdekeinek megfelelő szabályozású struktúra lépett. Az Unió alapelvei a tőke, személyek, eszmék és vállalkozások szabad áramlásáról ennek egyféle követése. Felismerve azt az egyszerű tényt, hogy a világ nagyvállalatai már országnyi méretű termelés fölött diszponálnak, az országok egy új, nagyobb állam létrehozásával reagáltak: ez az Unió. Ennek kezdeti szakasza volt alkotó országok jogrendjének, így cégjog rendjének összehangolása, az igazi előrelépést azonban az új, immár európai mértékű társasági formák bevezetése jelentette. Ezek releváns méretű, 400 milliós piacon szereplő cégként lehetnek számottevő versenytársai az ennél kisebb piacméreten megerősödött, elsősorban amerikai eredetű konkurenseiknek. 1.3 A vállalkozás jogi megalapítása A piac, az erőforrás és a stratégia megtervezése utáni lépés a tulajdonképpeni cégalapítás. Ez az, amihez részletes segítséget kívánunk nyújtani kiadványunkkal. A fenti kérdések, illetve az azokra adott válasz ismeretében dönthető el, hogy a nevesített cégformák közül melyikre essen a vállalkozó választása. Dinamikus növekedést tervező szoftvercégnek előbb-utóbb szüksége lesz a jelentős tőkebevonásra, ezért tehát előnyösebb a részvénytársasági formával kezdeni, míg a tanácsadói piacon működő vállalkozás akár

8 10 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban egyéni vállalkozás is lehet. A létező formák között két szempont alapján teszünk különbséget: - a jogi személyiség léte, - a felelősségviselés mértéke. A jogi személyiség kérdése elsősorban az adott ország társasági törvényének meghatározása szerint alakul. Lényegében, a bárki által viselt személyes, teljes körű és egyetemleges garanciának a hiányához köthetnénk, általános fogalmazásban. A felelősségvállalás mértékét tekintve a vállalkozások két csoportra oszthatók. Az első a korlátozás nélküli, teljes körű, egyetemleges személyes felelősségvállalással működtethető vállalkozási formák köre. Ide tartoznak a következők: Egyéni vállalkozás Közkereseti társaság Betéti társaság Korlátlan felelősségű társaság Nyilvánvaló, hogy komoly megfontolás tárgyává kell tenni, hogy választott tevékenységünk és annak társadalmi, gazdasági környezete mellett nyugodtan választhatjuk-e ezeket a formákat. A vállalkozó a felelősségét ezekben az esetekben a biztosítási intézményrendszer igénybevételével mérsékelheti. Bizonyos tevékenységek (pl. orvos) esetében ez kötelező is, de nyilvánvalóan mindenki számára megfontolandó lehetőséget jelentenek. A felelősségviselés korlátozásának másik módja, a korlátolt felelősségű cégforma létrehozása, úgymint: Korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság, Szövetkezet. Ahogy az angol mondás tartja: ingyen levest nem osztanak, ezért a felelősségkorlátozásért is fizetni kell. Részint az alapításkor, a nagyobb tőkejegyzéssel, részint, ami a nagyobb terhet jelenti, az összetettebb, nyilvánosabb, ellenőrizhetőbb működésmóddal. Ennek fenntartása országonként eltérő módon, de jelentős, és folyamatos költség növekedését jelent. Az Uniós jogharmonizáció következtében a cégformák értelmezése, gazdasági, felelősségi tartalma lényegében azonos. Néhány országban sajátos cégformák is működnek, ilyen, pl. a terjeszkedés kezdő lépéseként

9 Vállalkozók Európában 11 alkalmazható képviseleti iroda, illetve az információs iroda, ami pl. Spanyolországban szintén a cégjog szabályozása alá esik. 1.4 Magyar vállalkozások külföldön Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül, az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyeket valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban. Az február 1-jén hatályba lépett társulási szerződés értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést. A tőke szabad áramlása biztosítja továbbá minden uniós polgár számára azt a jogot, hogy szabadon alapíthasson vállalkozást bármely tagállam területén. Jó tudni, hogy az egyes tagállamok vállalatalapítási szabályai eltérőek lehetnek. A vállalkozóval tarthatnak közvetlen családtagjai is, akik bár önállóan vállalhatnak munkát, de nem folytathatnak önálló vállalkozói tevékenységet. Az EU-ban jelenleg vállalkozást egyéni vállalkozóként vagy társaságok formájában az alábbiak szerint lehet indítani: Ha valaki egy másik tagországban egyéni vállalkozóként kíván letelepedni, akkor tartózkodási engedélyt kell igényelnie. Ezt a tartózkodási engedélyt automatikusan megkapja, kiadását a tagország csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a letelepedni szándékozó belépése és ott-tartózkodása az adott ország közrendjét, közbiztonságát vagy közegészségügyi szabályait sérti. A közegészségügyre hivatkozva ugyanakkor a tartózkodási engedély csak abban az esetben tagadható meg, ha a jelentkező meghatározott betegségekben szenved; ilyenek például a tuberkulózis, az elmeállapot kóros elváltozása, a szifilisz, a karantént igénylő betegségek. A tartózkodási engedély igénylésekor igazolni kell még, hogy az üzletszerűen folytatni kívánt tevékenység nem esik nemzeti korlátozás alá.

10 12 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Tartózkodási engedély megléte esetén ugyanolyan feltételeket kell viszont a jelentkezőnek biztosítani például a vállalkozói igazolvány kiváltásakor mint saját állampolgárainak, tehát többletkötelezettségek nem írhatók elő. A társaságok formájában történő letelepedés, a társaságalapítás szabadsága lehetővé teszi azt, hogy bármely cég leányvállalatot, kereskedelmi képviseletet, fiókot vagy ügynökséget hozzon létre bármely tagállamban. Ha magyarországi természetes vagy jogi személyek által létesített vállalat németországi telephellyel rendelkezik, a telephely működtetését a német törvényi előírásoknak és a német adózásnak rendelik alá. A határokat átlépő vállalkozási tevékenység kettős adóztatásának elkerülése érdekében Németország és Magyarország között fennáll egy kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.

11 Vállalkozók Európában 13 2 Uniós vállalkozáspolitika Az Európai Tanács 2000 márciusában, Lisszabonban fogadta el az új stratégiát. A stratégia általános céljai mellett az EU-nak a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává kell válnia 2010-ig, és biztosítani kell az évi átlagosan 3 százalékos gazdasági növekedést, amely 20 millió új munkahely létesítését teszi lehetővé szintén 2010-ig konkrét célkitűzéseket is megjelöl. A közösségi vállalkozásfejlesztési politika 2001-től követendő főbb irányai között elsődleges célként a vállalkozói szellem erősítését jelöli meg, mivel a kockázat és felelősségvállalásra épülő önmegvalósítás alapja a vállalkozói kultúra Az Európai Unió versenyképessége A közelmúltban több nagy nemzetközi vizsgálat is áttekintette például az EU versenyképességi lemaradásának okait elemezve a vállalkozások indulásának világszerte kialakult szabályozási háttér-feltételeit. Eredményeik empirikusan igazolták, hogy az USA szabályozása lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújt a vállalkozások kiemelten a technológia-intenzív cégek alapításához és növekedéséhez mint az EU, és a magyar feltételek az EU tagországok többségében kialakultnál is lényegesen rosszabbak. Az elemzések arra következtettek, hogy jelentős mértékben ez indokolja a versenyképesség terén meglevő különbségeket, azaz versenyképességünk e feltételek javításával (is) jelentősen erősíthető lenne. 2 A technológiailag élenjáró kutatási-ipar teljesítmény megoszlása az Unió-15 körben, 2004-ben a következőképpen alakult. Ausztria 2% Belgium 6% Dánia 3% Finnország 6% Franciaország 12% Németország 14% Magyar Vállalatgazdasági Kutatásokért Alapítvány, GKI Gazdaságkutató Rt. Az EU tagországok innováció- és kkv-politikájának kapcsolódása, augusztus 1 2

12 14 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban Görögország 1% Írország 4% Olaszország 3% Hollandia 2% Portugália 2% Spanyolország 7% Svédország 10% Egyesült Királyság 28% Összesen, EU % A fenti táblázat adatainak magyarázatában az egyes államok eltérő tudatossága nyilvánul meg. Svédországban és Nagy-Britanniában elsősorban adókedvezményekkel, Németországban más típusú, de kormányzati ösztönzőkkel erősítik a megalakuló innovatív cégeket. A déli országok egyelőre nem tekintik preferált területnek az innovatív vállalkozások fellendítését. 2.2 A stratégia fókuszai A lisszaboni stratégia előmozdítása érdekében - mivel az ebben és az Európai Foglalkoztatási Stratégiában közösen meghatározott célkitűzések, teljesítmények elmaradnak az elvárttól márciusában a brüsszeli Európai Tanács felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy egy külön munkacsoportot hozzon létre annak megvizsgálására, vajon mennyire megalapozottak azok az aggályok, miszerint a tagállamok beleértve az akkor még csak tagjelölt államokat is nem képesek eredményesen megbirkózni az előttük álló foglalkoztatási kihívásokkal. Wim Kok korábbi holland miniszterelnök vezetésével felállított Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport 2003 novemberében nyújtotta be Munkahelyek, Munkahelyek, Munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! című jelentését. Az értékelés fontosabb megállapításai, javaslatai között több is vonatkozik az oktatás, képzés területére. Ezek a következők: - Az új vállalkozások alapítása és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében a vállalkozói kultúra kialakulásának elősegítése, különösen a menedzseléssel összefüggő képzés szerepének erősítésével a felsőfokú oktatásban és a szakképzésben.

13 Vállalkozók Európában 15 - Az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatának elterjesztése érdekében a hozzáférhetőség biztosítása és az ICT használatához szükséges képzés erősítése az oktatás minden szintjén. - Az aktív munkaerő-piaci politikák megerősítése érdekében minden munkavállalónak és álláskeresőnek személyre szóló segítség nyújtása, már a kezdeti fázisban, tanácsadás, képzés vagy új álláslehetőségek formájában, összhangban a megelőzésre és aktiválásra vonatkozó Európai Foglalkoztatási Irányvonalakkal. - A demográfiai öregedésre válaszul, átfogó stratégiák kidolgozása és végrehajtása során ösztönözni kell minden korosztály részvételét a képzési programokban. Életen át tartó tanulási stratégiákat kell kidolgozni, különös tekintettel az idősebb munkavállalók munkahelyi képzésére, akik alul-reprezentáltak a képzésben. - A kisebbségek és a bevándorlók jobb integrálása érdekében a Speciális Munkacsoport a tagállamokat és a szociális partnereket többdimenziós, integrációs politikák végrehajtására ösztönzi, amelyek megkönnyítik az oktatáshoz, képzéshez, segítségnyújtó szolgáltatásokhoz való hozzáférést. - A humán tőke szintjének emelése érdekében mindenki számára biztosítani kell a jogot a középszintű oktatáshoz és az alapvető szakképzettség megszerzéséhez. Csökkenteni kell a fiatalok iskolából való lemorzsolódásának arányát, elő kell segíteni, hogy a fiatalok nagyobb arányban folytassanak egyetemi tanulmányokat, bővíteni kell a képzéshez való hozzájutás lehetőségét a teljes életciklus folyamán, különös tekintettel az alacsony képzettségűekre és más hátrányos helyzetű munkavállalókra. - A humán erőforrásokba történő beruházás költségeinek és felelősségének megosztása érdekében egyértelműen meg kell határozni minden érintett szereplő (állam, vállalkozások, egyének) oktatással és képzéssel összefüggő jogát és kötelezettségét. A Jelentés sorra véve az állam, a vállalkozások, és az egyének jogait és felelősségét, külön hangsúlyt helyez az oktatás és a képzés finanszírozására. 3 A vállalkozók képzése, vállalkozási ismeretek oktatása EU összehasonlításban és a továbbképzésre (fejlesztésre) vonatkozó javaslatok, Piacgazdaság Alapítvány,

14 16 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban 2.3 A cégjog továbbfejlesztése A fókuszok, és az ösztönzők kitűzése mellett a versenyképességi stratégia támogatásának fontos lépése a vállalkozások jogi kereteinek egységesítése és bővítése is. Az egységesítés a cégjog szinte minden formális elemére kiterjedt. Az országonkénti felsorolások pontosan mutatják, hogy a Magyarországról ismert cégformákhoz kapcsolódó jogok és felelősségek szinte pontosan megegyeznek minden országban. Ez a uniós jogharmonizáció jelentős sikere, hasonlóképpen a külföldi vállalkozás indításhoz szükséges tartózkodási engedélyek lényegében egységessé vált szabályozásához. A fenti lépések a római szerződés szellemét megtestesítő négy alapszabadság eszméjének konkretizálását jelentik. Ezek a lépések voltak szükségesek az áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása gyakorlati biztosításához. Ezeken túlmenően a stratégia megvalósítása szükségessé teszi új, európai jogalanyiságú vállalkozások létrehozását, ami a vállalkozásfejlesztésnek kétségtelenül magasabb szintjét jelenti. Ezek a cégformák, éppen uniós szintjüknek megfelelően nem kötődnek egy-egy ország jogi szabályozásához, sem pedig üzleti konvencióihoz, ezért ezeket az országonkénti vállalkozási szabályok előtt ismertetjük. A szupranacionális társasági formákról, az európai gazdasági egyesülésről szóló rendeletet az Európai Közösség 1985-ben fogadta el (2137/85/EK-rendelet). Ezt követte 2001-ben az európai részvénytársaságról szóló rendelet (2157/2001/EK-rendelet), majd 2003-ban az európai szövetkezetről szóló rendelet (1435/2003/EK-rendelet). Európai egyesülést május 1-jétől, európai részvénytársaságot október 8-ától lehet alapítani Magyarországon. Európai szövetkezetet augusztus 18-ától lehet létrehozni magyarországi székhellyel. Mindhárom vállalkozási forma közös jellemzője, hogy létük, jogi elismertségük nem a tagállamok belső jogán alapszik, hanem a közösségi jogból ered. Ilyen társaságokat, a magyar gazdasági társaságok mellett, kiegészítő jelleggel lehet alapítani. Szabályozásuk az Európai Unió egész területén egységes, ez teszi lehetővé a tagállamok közötti mozgásukat. Mindhárom társasági formát közösségi rendelet szabályozza, amely az EU csatlakozással, illetve a később született rendeletek esetében a hatályba lépéssel automatikusan a belső jog részévé válik. A közösségi

15 Vállalkozók Európában 17 rendeleteket a rendeletek kiegészítésére alkotott törvényekkel együtt kell alkalmazni Az európai gazdasági egyesülés (EGE) Az európai gazdasági egyesülés kooperációs jellegű vállalkozás, amely nagymértékben hasonlít a társasági törvényben szabályozott egyesüléshez. Koordinatív, integratív jellegű társaság, rendeltetése, hogy megkönnyítse és fejlessze tagjai tevékenységét, javítsa vagy fokozza a tevékenységük eredményességét. Ebből fakad, hogy az európai egyesülés tevékenységének kapcsolódnia kell tagjai tevékenységéhez, és nem célja, hogy saját maga számára nyereséget érjen el. Az európai egyesülés tagjai egyaránt lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint közjogi egységek. Az európai egyesülés tagjainak székhelye különböző tagállamokban található, vagy a tevékenység gyakorlására különböző tagállamokban kerül sor. A rendelet a tagság minimális létszámát illetően legalább két tag együttműködését írja elő. Az európai egyesülés létrejöttéhez alapító szerződés megkötésére van szükség, valamint kötelező az európai egyesülés nyilvántartásba vétele is. A rendelet meghatározza az alapító szerződés kötelező tartalmi elemeit. Az európai egyesülés áthelyezheti a székhelyét más tagállamba, ez esetben azonban előzetesen áthelyezési tervet kell készíteni és közzétenni. A rendelet tartalmazza az európai egyesülés működésére vonatkozó, alapvető szabályokat is, így a tagok szavazati jogát és a szavazás rendjét, az európai egyesülés ügyvezetését és képviseletét. A szabályozás keretjellegű, az alapító szerződésben lehetőség nyílik a tagok számára a részletszabályok kidolgozására. A rendelet meghatározza a nyereségből történő részesedés szabályait, a tag vagyoni részesedésének átruházását, valamint a tagok felelősségét. Az európai egyesülés tagjai az egyesülés tartozásaiért korlátlanul és egyetemlegesen tartoznak helytállni. Ez a felelősség azonban mögöttesen érvényesül, a hitelezőnek először az európai egyesüléssel szemben kell megkísérelnie behajtani a követelését, a tagokkal szembeni fellépés csak ezután következhet. Ettől a szabályozástól eltér a tagok adótartozásokért fennálló felelőssége. A felelősségük e tekintetben ugyanis nem mögöttes,

16 18 Cégalapítás és vállalkozás az Európai Unióban az adótartozások megfizetése az egyes tagok kötelezettsége, mivel az együttműködésből származó profit a tagoknál jelenik meg május 1-je óta három európai egyesülés alapítására került sor magyarországi székhellyel Az európai részvénytársaság (SE: Societas Europea) A rendelet egységes jogszabályi keretet kíván teremteni annak érdekében, hogy a különböző tagállamokban bejegyzett gazdasági társaságok közösségi szinten képesek legyenek megtervezni és végrehajtani üzleti vállalkozásuk átszervezését. A rendelet kiegészítéseképpen elfogadták a munkavállalók bevonásáról szóló irányelvet. Az irányelv célja annak biztosítása, hogy az európai részvénytársaság létrehozása ne vonja maga után az alapító társaságokban a munkavállalók társasági döntéshozatalba való, már meglévő bevonási gyakorlatának megszűnését vagy háttérbe szorulását. Az irányelv ezen felül megteremti annak a keretét, hogy a munkavállalók részt vehessenek az SE létét érintő kérdésekben és a határozatok meghozatalában. Az SE jogi személy. A cégjegyzékbe történő bejegyezéssel jön létre, legalább alaptőkével. Az SE-t úgy kell tekinteni, mintha a székhelye szerinti tagállam jogával összhangban alapított részvénytársaság lenne. Nevében szerepelnie kell az SE rövidítésnek. Az SE alapításának nyilvántartásba vételére, valamint a rá vonatkozó cégeljárásra a cégtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az SE alapítására a következő módokon kerülhet sor: A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesüléssel SE-t alapíthatnak, ha székhelyük a Közösségen belül van, és legalább két társaságra eltérő tagállami jog vonatkozik. A valamely nemzeti jog szerint létrehozott részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok európai holding részvénytársaságot alapíthatnak, feltéve, hogy közülük legalább kettőre eltérő tagállami jog vonatkozik. Gazdasági társaságok, illetve más jogi személyek, amelyek székhelye a Közösségen belül van, SE-leányvállalatot hozhatnak létre. Ennek feltétele, hogy az alapítók közül legalább kettőre eltérő tagállami jog vonatkozzon. A nyilvánosan működő részvénytársaság SE-vé alakulhat át, ha székhelye a Közösségen belül van, és legalább két éve egy

17 Vállalkozók Európában 19 másik tagállam joga szerint alapított leányvállalattal rendelkezik. Egy SE maga is alapíthat egy vagy több SE-leányvállalatot. Az alapítás során az alapító gazdasági társaságok ügyvezetésének az alapítás módozatától függően alapítási, egyesülési vagy átalakulási tervezetet kell készítenie. A rendelet meghatározza e tervezetek minimális tartalmi követelményeit. Az egyesülési tervezetet független szakértővel véleményeztetni kell. A szakértő jelentést készít a megállapításairól a részvényesek számára. Az alapítási, egyesülési, átalakulási tervezetet az alapító társaságok közgyűlései hagyják jóvá. Az SE székhelyének a Közösség területén, abban a tagállamban kell lennie, ahol a társaság központi ügyintézésének a helye található. Az SE legfontosabb gazdasági előnye, hogy a létesítő okirat szerinti székhelyét az egyik tagállamból a másik tagállamba anélkül helyezheti át, hogy ez az áthelyezés az SE jogutód nélküli megszűnését és új jogi személy létrehozásának kötelezettségét vonná maga után. A rendelet meghatározza a székhely-áthelyezési tervezet minimális tartalmi elemeit és a székhelyáthelyezés eljárási szabályait. Az európai részvénytársaság szervezeti felépítése a hagyományos részvénytársaságokéra hasonlít. Az SE fő döntéshozatali szerve a közgyűlés. A rendelet meghatározza a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket, az összehívás módját, a részvétel és a képviselet, valamint a szavazás rendjét. A tagállamokban a részvénytársaságok irányítása jelenleg vagy az angol modell szerinti egységes irányítási rendszerben (monista rendszer), vagy a német holland eredetű dualista rendszerben valósul meg. A rendelet mindkét struktúrát szabályozza, és a társaság alapítóira ruházza azt a jogot, hogy megválasszák az SE-ben érvényesülő irányítási modellt. A dualista rendszerben az irányító az igazgatóság, az ellenőrző pedig a felügyelő bizottság. A monista rendszerben egyedül az igazgatótanács az operatív irányítás szervezete, tagjai közt megoszlanak az irányítási és az ellenőrzési feladatok. A közösségi rendelet kiegészítésére alkotott törvény alapján a monista rendszerben működő európai részvénytársaság ügyvezetője az igazgatótanács, amely legalább öt, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Mivel az egységes vállalatirányítási rendszerben nincs felügyelőbizottság, amely a részvényesek érdekében ellenőrizhetné a társaság ügyvezetését, az irányítási és ellenőrzési funkciók megosztása érdekében az igazgatótanács tagjainak többségükben független személyeknek kell lenniük.

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban

A személyek szabad mozgása az Európai Unióban E ENG M IS ÉRINT A személyek szabad mozgása az Európai Unióban munkavállalási, letelepedési és tanulási lehetôségek a magyar állampolgárok számára az uniós csatlakozás elôtt és után Budapest 2002 SZERZÔK:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 9. SZÁM n 2009. SZEPTEMBER A TARTALOMBÓL n Az adópolitika mint eszköz. Beszélgetés Kovács Lászlóval n Sass Magdolna Szanyi Miklós:

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

Doing Business. in Hungary 2015. tagja

Doing Business. in Hungary 2015. tagja Doing Business in Hungary 2015 tagja Előszó A Doing Business in Hungary 2015 célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat fókuszáltan gazdasági vállalkozások létrehozására és

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány

hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány hungary Magyarok munkavállalása az Európai Unióban - Az egészségbiztosításban rejlő kockázatok és lehetőségek tanulmány 2013. szeptember 26. Napjainkban a hazai munkaerőpiacot erőteljes mozgás jellemzi.

Részletesebben