SZENT ERZSÉBET LEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám április A tartalomból: Utcai missziónk Egri Lelkipásztori Napok Pályázati kiírás Emlékezzünk Szent Erzsébetre Tátiak, Szent Erzsébet útját járva Hírek A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybetegsegítõ Lelki Központ programjai Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Szent Erzsébet év a bajóti karitászrégióban Nagy Gáspár emlékére Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 A Zugligeti Szent Család Plébánia Karitász csoportja elhatározta, hogy a Szent Erzsébet évet kiemelkedõen ünnepélyessé teszi. Szent Erzsébet képet nyomtattunk kis imával, melyeket az Erzsébet kenyérrel együtt osztottunk. Kis utcai missziót szerveztünk mûködésünk óta elõször hagyományteremtõ szándékkal a Déli pályaudvar területén december 23-án kora délután. Mazsolás kalácsot, forró teát és kis Szentírás idézeteket, Szent Erzsébet képet osztottunk az ott áthaladóknak. Természetesen, ha valaki igényelte, beszélgettünk vele. Volt még közös ima és karácsonyi dalok éneklése is. Célunk: a plébániánkon létrejött missziós imacsoporttal közösen kiterjeszteni segítõ szolgálatunkat az utcán élõ emberekre is. Nem csupán étel és ital juttatása a rászorulóknak, hanem Jézus tanításának megismertetése a szeretethiányban szenvedõkkel, hogy mindenki részesévé váljon a béke, öröm, és a bölcsesség krisztusi üzenetének. Nagy tervünk, hogy május-június idõszakban egy kétnapos zarándoklatot szervezünk Sárospatakra. Ecseri Antalné karitászvezetõ 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 Egri Lelkipásztori Napok karitászos szemmel Az idei lelkipásztori napokon különös hangsúlyt kapott a karitász hiszen XVI. Benedek pápának Az Isten Szeretet kezdetû enciklikája volt a fõ téma. A három napon, három magyar szentünk életének üzenetét fedeztük fel. Elsõ nap Szent Imre napja: születésének 1000 éves évfordulójára emlékeztünk. Második nap Szent Erzsébet születésének 800 éves évfordulója volt a kiinduló pont. Harmadik nap Boldog Salkaházi Sára boldoggá avatásának 1 éves évfordulója adott alkalmat, hogy korunk szentjét is felfedezzük. Nobilisz Márió az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója volt a három nap gazdája. Az igen tartalmas elõadásokat szinte lehetetlen egy kis újságcikkben összegezni. Ízelítõül a fõbb témákat és elõadókat említem meg. Bevezetõ gondolatokat Jávorka Lajos atyától hallottuk: Mit akar mondani Jézus a mai egyháznak? Azt hogy higgyünk a szeretetben, érdek nélküli legyen a szeretetünk, próbáljuk meg Jézust látni embertársainkban. A szentek az egyháznak fontos építõ elemei voltak, akik a maguk korában megújították az Egyházat. Isten a szentek által is vezeti az õ népét. Számomra az egyik csoportbeszélgetés tézisei nagyon tanulságosak voltak. Ezek így szóltak: A felebaráti szeretet az út, az Istennel való találkozás felé. A szeretet konkrét megélése csak az Istennel való bensõséges találkozás által lehetséges. A második nap, délelõtti elõadás témája: Odafigyelõ, hiteles lelkipásztori magatartás - a szeretet szolgálata. Tomka Ferenc atya elõadásából három fontos kulcsszót emelek ki: empátia, hitelesség, értékmegbecsülés. Ezeket, mint ajándékokat hazahoztam a karitászcsoportok találkozóira, további beszélgetésre. A következõ elõadásban Blanckenstein Miklós atya mindannyiunk számára aktuális programot tárt elénk, mikor is a napi politikán túltekintõ, a társadalomért való felelõsségünkre mutatott rá, arra hogy a szeretetet hogyan kell szervezni a globális világban április 3

4 A délutáni program kerekasztal beszélgetés volt, melynek jó magam is résztvevõje, interjú alanya voltam. Árpád-házi Szent Erzsébet napján a cselekvõ szeretetrõl faggatott Nobilisz Márió atya. Öröm volt számomra hogy az egyházmegyénk karitász munkájáról más fórumon még ketten is beszámolhattak: Galambosi Lajosné Esztergomból és Szigetvári Györgyné Budapestrõl. Szerdán délelõtt Bíró László püspök atya elõadásában, A család mint a szeretet élettere címen, a családra és a házasságra való felkészítésrõl hallhattunk értékes elõadást, mely elgondolkodtatott ezen a területen is felelõségünkrõl. Délután Nagy Károly atya arról beszélt, plébániánkon hogyan legyünk jelen, mint szeretetközösségeink szeretetszolgálata. Feltárta továbbá a karitász szervezeti felépítését, és a szociális segítségnyújtás koordinálását. Kozma Imre atyától pedig arra kaptunk támpontokat, hogyan legyünk jelen a plébánián kívül is a szeretetszolgálat küldetésével. Nekünk az evilági világban kell jelen lennünk úgy, mint só az ételben, mint a kovász a lisztben, mint a fény a sötétben. Ennek megfelelõen a felebaráti szeretet tetteiben testvérként fogadunk el minden embert, s ezáltal annak az Istennek válaszolunk, Aki a Szeretet, Aki a szeretet ajándékaival közeledik felénk. Így az istenszeretet és a felebaráti szeretet összeolvad a legkisebbekben, magával Jézussal és Jézusban az Istennel találkozik. Boldog Salkaházi Sára napját délután kezdtük el. Berkecz Franciska szociális testvér a cselekvõ és önátadó szeretet szentjeként és vértanújaként mutatta be Sára testvért. Csütörtökön a befejezõ elõadásokban Nobilisz Márió és Brückner Ákos Elõd atya összefoglalták számunkra a gazdag három napot. Mit viszünk haza? A kegyelem virágcsokrát visszük, és így a szeretet leleményességével minden akadályt elháríthatunk. XVI. Benedek pápa gondolatával búcsúztunk el egymástól, mely szerint a hit továbbadásának legfontosabb eszköze hogy Krisztussal nézzek embertársamra; hogy az Õ szeretetének pillantását tudjam adni másoknak, amelyre olyannyira szükségük van, hogy a szeretetébõl minden nap merítve építsem a szeretetkapcsolatokat, a közösséget. A szeretetnek ez a konkrét megélése csak az Istennel való bensõséges találkozás által lehetséges. OM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Ezúton osztom meg a kedves olvasókkal ezeket a szép élményeket. Ferenczy Éva Bajót, karitász régióvezetõ 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE P O N T

5 Nemrég zárult a Katolikus Karitász és az egyházmegyei karitász szervezetek Szent Erzsébet évéhez kapcsolódó, különbözõ korosztályoknak szóló rajz-és fotópályázata. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyébõl a Szent Erzsébet Karitász Központ címére 491 alkotás köztük gyermekrajz, festmény, kollázsmunka, fotó érkezett a 800 éve született szent példaadó életének mai és korabeli ábrázolásával. Most újabb lehetõség kínálkozik egy pályázati részvételre, mely szintén Szent Erzsébet értékeinek aktualitását hivatott kiemelni. Szent Erzsébet asszony életérõl, emlékezzünk sok jó tételérõl PÁLYÁZATI KIÍRÁS Árpád-házi Szent Erzsébet régen és ma Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Hitoktatási Felügyelõsége pályázatot hirdet három kategóriában a Szent Erzsébet Év alkalmából, melynek címe: Árpád-házi Szent Erzsébet régen és ma. A pályázók közé meghívja az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye területén a hitoktatásban résztvevõket (gyermekeket, fiatalokat, felnõtteket) és családtagjaikat. Buzdítjuk a családokat közös pályázati munka beadására is. Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából szeretnénk a mûvészet segítségével közelebb hozni mindannyiunkhoz Szent Erzsébet életének példáját, kiemelkedõ erényeinek értékét és aktualitását. FONTOS TUDNIVALÓK: 1. kategória: Vers Ebben a kategóriában saját költeményeket várunk, melyek Szent Erzsébet példaadó életének ma is aktuális értékeit fogalmazzák meg. 2. kategória: Leporelló készítése kollázs technikával A leporellónak 6db A/5-ös (15x10,5 cm) méretû egyoldalas, kollázs technikával készült kompozícióból kell állnia. (kollázs: A kollázs szó a francia collage ragasztás szóból ered. Vagyis a kollázs ragasztott kép. A kollázs, a ragasztott kép idegen anyagokat is magában foglal: a hordozó /fa, vászon, papír/, a ragasztott anyagok /újság, ruhaanyag, madzag, drót, fotó, stb.) április 5

6 A hat kép témája lehet pl.: Szent Erzsébet életének következõ kiemelkedõ jellemzõi: 1. Istenszeretet 2. Családszeretet (hûség) 3. Szegények gondozása 4. Betegápolás 5. Alázat, szerénység (a királyi udvar megaláztatásai Lajos halála után) 6. Kereszthordozás 3. kategória: Számítógépes diavetítés készítése A számítógépes programok adta lehetõségek kihasználásával maximum 3 perc hosszúságú diavetítés (PowerPointtal vagy hasonló programmal készült hangos képsor) nevezhetõ a versenyben, mely képeket, feliratokat és hangzó elemet (pl. zene) tartalmazhat. A CD-re rögzített dokumentum mondanivalójaként itt is Árpád-házi Szent Erzsébet életét, életpéldáját és erényeinek mai aktualitását várjuk el. A mûveket az eljuttatás módjának megfelelõ csomagolásban kérjük. Az alkotáson fel kell tüntetni egy jeligét, életkort, kategóriát és csoport esetén a csoport néhány szavas meghatározását (pl. család, hittan-, imacsoport ); valamint zárt borítékban, melyen a jeligét feltüntettük, kérjük a pályázó (vagy képviselõje) nevét, címét, elérhetõségeit (telefon, ). Az elkészült pályamunkákat legkésõbb május 2., szerda 16 óráig lehet eljuttatni a Hitoktatási Felügyelõségre (1014 Budapest, Úri u. 62.) Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra május 28-án, hétfõn Máriaremetén a Karizmák Ünnepén (1029 Budapest, Templomkert 1.) kerül sor. A legjobb pályamûveket a Városmisszió során szeretnénk a nagy nyilvánosság számára is bemutatni. Bízunk benne, hogy a pályázat során nemcsak ismeretekben gazdagodunk, hanem kedvet kapunk arra, hogy amit Szent Erzsébetben dicsérünk, cselekedjük is! A pályázatról további információkat a Hitoktatási Felügyelõség munkatársaitól kérhet az érdeklõdõ munkanapokon 9 és 16 óra között a /120-as telefonszámon. 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 Kitzingerné Kardos Magdolna kelenvölgyi karitászvezetõ a következõ verssel készült a pályázatra Emlékezzünk Szent Erzsébetre Emlékezzünk Szent Erzsébetre, aki 800 éve született magyar földre, Sárospatakon az emberiség örömére. Kisgyermekként a sors Wartburg várába vitte, Ott élt, növekedett lelki boldogságban, nagyobb korában is örömét a jó cselekedetben találta. A rászorulókat segítette, a betegeket ápolta, mint hû feleség és jó édesanya példát mutatva. Kövessük õt mi is mindig, naponta, hogy meglegyen az emberiség boldogsága. Ezért segítsük nap, mint nap a rászorulókat, jó cselekedeteink rózsává válhatnak. Karitász munkatársak Õt követve Szent Erzsébet így lesz segítségünkre, mi pedig az emberiség örömére. 800 éve született Szent Erzsébetünk, már 24 évesen a mennybe távozott közülünk. Szeretetét onnan is osztja nekünk lelki gazdagságából, a szentek közül. Mily csodálatos lesz a világ, ha az emberek szeretettel lesznek egymás iránt. Köszönjük Szent Erzsébet nagy jóságát, 2007., Szent Erzsébet éve meghozza jutalmát április 7

8 Tátiak, Szent Erzsébet útját járva Mi, Gyapjasok inkább a szívósságunkról, a jó egészségünkrõl vagyunk híresek (felmenõim között többen is megérték a kilencedik ikszet). Ezért is volt furcsa számomra is, hogy most másként rendelkezett az Úr. Egyszer csak elkezdett romlani az egészségi állapotom, s hiába minden kúra, sehogyan sem tudtam talpra állni. Nyolc éve sincs, hogy beköltöztünk a faluba, rokonaink nincsenek, csak lelki testvéreink, barátaink, no meg a karitász csoport, aminek vezetésével annak idején megbíztak. Itt kezdõdik a történet is, amit most el szeretnék mesélni. Hogy kórházba kerültem az csak természetes volt, hiszen már lépni is nehezemre esett. Otthon maradt kicsi családom: férjem és a négy kisgyerek. A nagyobbacskák besegítettek a takarításban, rendrakásban, teregetésben, de a férjemre maradt minden más, ami lekötötte minden percét. Pelenkázás, hiszen a pici még totyogós, bevásárlás, mosogatás, és a többi, amit minden háziasszony jól ismer. Ekkor jöttek a karitász testvérek. Beosztották egymás között, ki, mikor ér rá, és mit fog tenni. Takarítottak, mosogattak, mostak, vasaltak és szüntelenül imádkoztak. Mindenki csak egy órácskát maradt, de ez elég volt ahhoz, hogy férjuram fölszusszanjon, s újra az asztala mögé ülhessen kenyeret keresni. Aki nem ért rá eljönni, másként segített. Hiába tiltakoztam, hiába mutogattam vagyonkánkat, pillanatok alatt megtelt a ház paplanokkal, plédekkel, konyharuhákkal és más drága kincsekkel, amit a testvérek nagy szeretettel adományoztak. Ha adnak, vedd el, ha ütnek, fuss el volt a jelszó, s én valóban hagytam is, hogy kényeztessenek, hogy teljesen behálózzanak szeretetükkel. A paplan alatt viszont nem gyõztem a könnyeimet törölgetve hálát adni Istennek, hogy létezik egy ilyen falu, ahol ilyen szeretettel fogadják a jöttmenteket, ahol gondolkodás nélkül föl tudják ajánlani segítségüket. Sokan és sokat imádkoztak értem és én is sokat imádkozom értük, örök hálám jeléül, hogy megmaradjanak ilyennek, hogy másokat is ilyen gyorsan meggyógyíthassanak imájukkal, Szent Erzsébet útját járva. Isten éltesse sokáig a táti karitász testvéreket, a tátiakat, de le nem tehetem a tollam addig, míg mindenki másnak meg nem köszönöm az értem mondott imákat. Tát, 2007 januárjában Milinszki Márta (született Gyapjas) 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 H Í R E K Nagyböjti lelkigyakorlat karitász munkatársaknak március Idén 10. alkalommal szervezte meg az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Diakonális Szakterülete és a Szent Erzsébet Karitász Központ nagyböjti lelkigyakorlatát plébániai önkéntesek számára, a máriabesnyõi lelkigyakorlatos házban. A program szervezõje Écsy Gábor karitászigazgató, lelki vezetõje Hollai Antal esperes, plébános volt. A megnyitó szentmisét március 18-án, vasárnap 17 órakor Dr. Udvardy György püspök tartotta. A filmvetítés a 800 éve született Szent Erzsébetrõl, Németh Emma szociális testvér elõadása pedig Boldog Salkaházi Sára életérõl szólt. Már hagyomány, hogy az elmélkedések, a közös keresztút, a lelki programok, filmvetítések mellett sor került a karitászmunka gondjainak, aktualitásainak megbeszélésére is. Több éves tapasztalat, hogy rendkívül fontos az önkéntesek számára ez a lelki megújulást szolgáló lelkigyakorlati idõszak. Önvizsgálatra, bûnbánatra indít, erõt, bátorítást ad szeretetszolgálatuk folytatására. Segély két hátrányos helyzetû borsodi településnek A Szent Erzsébet Karitász Központ adományaiból, illetve az Alsószuhai Polgármesteri Hivatal és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat összefogásával több, mint 550 ember részesült februárban ruha-és bútorsegélyben két elmaradott borsodi faluban, Sajóivánkán és Alsószuhán. Gratulálunk! A Szent Erzsébet Karitász Központ feladatvállalásait évek óta nagyvonalú adományaival támogató Dr. Albert Geisenhofer szenátort, a németországi Német-Magyar Társaság és jogutódja, a Batthyány Lajos Társaság fõtitkárát, március 9-én a Magyar Köztársaság Müncheni Fõkonzulátusán A szabadság hõse emlékéremmel tüntették ki. Ugyanebben a kitüntetésben részesült Kovács K. Zoltán is, aki a Karitász mellett mûködõ Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány kuratóriumi tagjaként képviseli a szociálisan rászorulók érdekeit április 9

10 H Í R E K Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok! Fenti gondolatok olvashatók munkatársunk gyászjelentésén Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Silló Béláné Dr. Sipos Klára, életének 81. évében elhunyt. Klára korábban a Szent Vince Plébánia karitászvezetõjeként dolgozott, mely munkát betegsége ellenére sem hagyta abba, s továbbra is megmaradt a csoport munkatársának. Temetése december 16-án volt. Fájdalommal adjuk közre Gyurkovics Vera szemeretelepi karitászvezetõ halálhírét is Március 16-án, 73 éves korában hunyt el, még betegágyából is a karitászmunkát irányította. Drága emléküket szívünkben megõrizzük! HELYREIGAZÍTÁS Karácsonyi kiadványunkban Soós Rezsõné Lelkinap Gyermelyen c. írásában a helyi karitász vezetõjének neve véletlenül tévesen jelent meg. Az önkéntes csoport vezetõje Fülöp Lászlóné Margit, õ irányítja a gyermelyi csoport munkáját, az említett lelkinapon, illetve összefoglalóban többek között õ köszöntötte a résztvevõket. A cikkben tévesen írt Fülöp Katalin, a nyergesi karitász vezetõje. A hibáért még egyszer elnézést kérünk! Örömmel számolunk be, hogy március 28-án, RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálatának tevékenységi szélesítésére a Katolikus Karitász Budapest XI. kerületében Nappali Ellátó Részleget adott át. Január 22-én a Vadkacsa Étterem szakácsai fõztek a Szent Erzsébet Karitász Vasúti Szociális Szolgálata által gondozott hajléktalanoknak. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 A Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-segítõ Lelki Központ további programjai 2007-ben 1035 Budapest, Kórház u. 37. Tel/fax: 06-(1) H - Cs: 9-17, P: Házastársak Lelki Hétvégéje Óbudán április Lelkinap Székesfehérváron (minden érdeklõdõnek) április Lelkigyakorlat Esztergom Nagyszemináriumban (mindenkinek) május A SZOLGÁLAT PÜNKÖSDI HÁROM NAPJA (mindenkinek) 1. Zarándoknap Makkosmáriára május 26. szombat 2. Közösségi ünnep Óbudán a Lelki Központban május 27. vasárnap 3. Pünkösd hétfõ Máriaremetén (tanúságtevõ jelenlét sátorban) 5. Lelkigyakorlat Esztergom Nagyszemináriumban (mindenkinek) június Munkatársak Zarándokhétvégéje (csak munkatársak) július Lelki hétvége Mohácson augusztus Szenvedélybetegek Ökumenikus Zarándoklata Máriagyûd szeptember Lelkigyakorlat Esztergom - Nagyszemináriumban (mindenkinek) szeptember Zarándoknap Makkosmáriára (mindenkinek) szeptember Lelkinap Mélykúton (minden érdeklõdõnek) október 12. Lelkigyakorlat Esztergom Nagyszemináriumban (mindenkinek) október JUBILEUMI LELKIGYAKORLAT Esztergom Nagyszemináriumban (mindenkinek) november Lelkinap Óbudán (mindenkinek) december 15. ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük mondja Jézus SZERETETTEL VÁRUNK! április 11

12 Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának reggelén Késik a tavasz. Napról napra erõsebben élednek fel bennem a korábbi rügyfakadások emlékképei. Egymásra kerülnek képsorok, szavak, hangok, dallamok. Ülök az ablaknál, a gyep közepén turbékol a kertünkben lakó gerlepár. Csõrüket összeérintve csókolóznak. Íme elõttem az õsmúlt egy pillanata. Szóképeink születésének hangulatát érzem. Gyémánt-érték népmeséink nyelve és népi hímzéseink mintáinak egyszerûsége. Õk is anyanyelvünk születésének pillanatát õrzik. Az egykori nyelvteremtõ õs a látványból elvonatkoztatva, szóképekbe sûrítette a valóságot. A csókolódzó fehér gerlepárt a szerelem és a hûség jelképévé tette. Így mûködünk mi is mind a mai napig, mert akár akarjuk, akár nem, a tapasztalásaink irányításával élünk, dolgozunk. De csak akkor mûködünk jól, ha szabadon engedjük áramolni szívünkbe a külvilág képeit. Ha hagyjuk, hogy a szemünkön át érkezzék lelkünkbe a külvilág látványa, fülünkön a külvilág hangja, szánk ízlelje a külvilág ízeit. Figyelünk arra, hogy orrunkkal mélyen szippantsuk be a környezetünk illatát és szagát, ujjainkkal türelemmel tapintsuk a külvilág formáit..! Tovább figyelem a madarak viselkedését. Meghatódom, hogy jelen lehetek mint beavatott idõutazó a felismerõ, rendszerezõ és rögzítõ agymûködésem jóvoltából ennek az õsi mozdulatnak képi jellé való válásánál. Hó-szárnyú galamb repül a kék égen Csak azért maradhat fenn a levegõben a földi gravitáció törvénye szerint, mert õsi bizalommal széttárja szárnyait, ráfekszik a szélre. Õ a vízözön utáni újjá éledõ természet elsõ hírnöke: csõrében olajág, pálmaág, vagy egyszerûen az életfa zöld ága. A népképzeletben így lett a galamb a béke és a szabadság jelképe. Széttárom a karom, repülnék. Nem tudok. Széttárom a karom, beszívom a levegõt, képzeletben a szélre bízom magam, repülök. Jó repülni... A széttárt szárny, a széttárt kar a bizalom és egyben a kiszolgáltatottság szimbóluma is. Húsvét közeleg. A keresztre feszített Jézus széttárt karja egyszerre jelenti a bizalmat és a kiszolgáltatottságot, sõt az árulást is. Jézus felénk tárta karjait, szeretettel hív, mint édesapa a gyermekét, mi megfeszítjük. Aki széttárt karral fordul az emberek felé, bármikor meglõhetõ, mint a repülõ galamb Ha képes lennék repülni...! Abszolút bizalommal ráfeküdni a szélre..! Ha képes lennék a bizalomra! Ha képes lennék úgy mûködni, mint a madarak! Mozdulataimmal, egész valómmal eltáncolnám az élet táncát. Közvetíteném a jó hírt: a testi-lelki bizalomra épül a világ. A madár mozdulatai nem hazudnak. A madarak azonosak magukkal. Szeretnék 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 én is azonos lenni magammal. Azzal, ami vagyok, amiért születtem a földre. Érzem a feladatom, de nem tudom hitelesen átadni az érzést, a formálódó gondolatot. Csak tisztán lehet létezni a szerelem oltárán, az élet oltárán. Csak tisztán, csak a teljes önmagunkkal, csak azért, hogy az élet táguló rendszerében fénymagjaink kivirágozhassanak. A nõ élete szolgálat és felmagasztosulás. Ezt kell hirdetnem. Nem hátrálhatok meg. A nõ, ha akarja, ha nem, a tisztaság jelképe. ott mûködik benne a sejtjeibe kódolt fegyelem, a pontos idõszerkezet, bárhogy mocskolja és rántja fertõbe a mindenkori korízlés. Az élet tisztaságának a bizonyítéka a nõ. Ez ellen semmit sem tehet a világ, ez a természet törvénye. Meg kell tisztulnia a nõnek, hogy megfoganhasson benne az élet. Meg kell éreznie a nõnek: a lánynak, az asszonynak, hogy mekkora csoda részese. Kiválasztott. Havonta egyszer ragyogó tiszta a méhe. A fogantatás misztériumának kelyhe: a Fényoltár. A gerlepár tavaszi turbékolása a természet törvénye, ez ellen sem tehet semmit a cinikus világ. Ahogy a széttárt szárnyú madár repülni tudása ellen sem tehet semmit. A széttárt karú keresztre feszített Jézus ellen sem. Puskát foghat, hogy lelõje az áldozatát. A repülõ madarat, a turbékoló gerlepárt, a széttárt karú embert Csorba Simon Mária március 25-én április 13

14 Mottónk: A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak, akik mások hiányával törõdnek. (Albert Schweitzer) Árpádházi Szent Erzsébet, ilyen ember volt. Most, amikor Európa, Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára emlékezik, és a neki szentelt évben, különös öröm és megtiszteltetés bemutatni azt a szolgálatot, amelyet az õ példája és mércéje szerint igyekezünk végezni ben, az Esztergom-budapesti Fõegyházmegye Zsinatán körvonalazódtak a különféle lelkipásztori területek, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat szellemében meg kellett újítani. Ezek közé tartozott a karitász munka. Az Egyházmegyei Zsinat, a helyi karitász feladatául szánta, hogy segítséget és reményt nyújtson a rászorulóknak, és tanúságot tegyen Isten szeretetérõl. Ahhoz, hogy egy plébániai közösség segítõ irányú fáradozásai gyümölcsözõek legyenek a nyitott szemek és szívek mellett meg kell találni a segítségnyújtás megfelelõ formáit is. A plébániai közösségben a karitatív tevékenység keretét, maguk az egyházközségben lévõ karitász csoportok próbálják kidolgozni, adott helyzeteket, problémákat felmérni és segíteni. Az egyházmegyét, nagy területi egysége miatt, hogy jobban elérhetõ és szervezhetõ legyen a karitász szolgálat régiókra osztották fel. Így jött létre a bajóti régió. A felosztás során Bajót lett a régió központja, amelyhez 4 város és 29 falu tartozik. A karitászmunka szervezésekor négy fontos szempontra figyeltünk: az egyszerû emberek mindennapi gondjaira, a vidéki élet pszichológiai problémáira, a spirituális szükségleteire és a mindenhol elõforduló krízis állapotokra. A karitász ugyanis nem csak a nyomort kívánja enyhíteni, hanem elsõsorban tanúságot akar tenni Isten szeretetérõl. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a szociális-karitatív munkát végzõ munkatársak szeretetközösséggé váljanak, és megfelelõ hitbeli és szakmabeli képzettséget szerezzenek. Ezért már kezdettõl fogva, azaz 1994-tõl szervezünk önkénteseinknek szociális, mentálhigiénés és karitatív tanfolyamokat. Azóta 21 karitász csoport alakult az egyházközösségekben, amely ma is él és mûködik. Ma már közel 200 fõ önkéntes munkatárs szolgálja és segíti a rászorulókat, betegeket, idõseket, és nagycsaládosokat Ezek a települések a következõk: Esztergom,-Kertváros, Dorog, Nyergesújfalu, Lábatlan, Tardos, Sûttõ, Gyermely, Szomor, Bajna, Héreg, Epöl, Dág, Sárisáp, Annavölgy, Mogyorósbánya, Tokod, Bajót, Tát, Dömös, Pilismarót. A tanfolyamokon célul tûztük ki, hogy a munkatársak az egymás iránt érzett felelõsséget felismerjék, a tenni akarást felszínre hozzák és növeljék magukban és egy- 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 másban, a szociális munka alapvetõ módszereit elsajátítsák. Így tehát az egész embert nézzük, összes szükségletével együtt beleértve lelki igényeit, szeretet-ínségét is, mert ma ettõl szenvednek a legjobban. Egyes problémák megoldásában nagy segítségünkre vannak az egészségügyi és szociális intézmények, melyekkel élõ és folyamatos a kapcsolatunk. Továbbá napi kapcsolatuk van az önkormányzatokkal. Az esztergomi karitászcsoport kórházi beteglátogató csoportja Dr. Felföldi Éva vezetésével, húsvétján kezdte meg önkéntes tevékenységét a Vaszary Kolos Kórházban. Így foglalta össze munkájukat: Ez a misszós munka nem kíván különleges tulajdonságokat. Az õszinte felebaráti szeretet, alázat, tapintat, együttérzés, bíztatás, a bennünk levõ öröm, imáink, a betegek figyelmes meghallgatása, türelmünk, a szeretet apró gesztusai, szabadidõnk felajánlása, amiket nap, mint nap ajándékként viszünk a betegeknek. A hét hat napján óráig ügyeletet tartunk a kórházban. A vasárnap délelõtti szentmisére lekísérjük a nehezen mozgó betegeket. A karitász csoportok mûködéséhez fontosak a havonkénti találkozók. Ha csak lehet, a plébános atyák is jelen vannak, és rövid elmélkedéssel, buzdítással segíti a csoportok munkáját. Évente kétszer lelkinapot tartunk a régió minden csoportjának, Ezek az alkalmak mindig más településen kerülnek megrendezésre, hogy ezáltal is megerõsítsük a csoportot és kézzelfoghatóan érezhessék támogatásunkat, az összefogás és a szolidaritás erejét. Az egyházmegyei Szent Erzsébet Karitász Központ a évi Városmisszió és a Jubileumi Szent Erzsébet év kapcsán ismét indít Karitász és Plébániai Munkatárs Képzést. A korábbi tanfolyamok jó tapasztalatait felhasználva, õsztõl tavaszig, párhuzamosan két helyen Budapesten és Esztergomban Écsy Gábor karitász igazgató vezetésével. A tanfolyam zarándoklattal fejezõdik be Sárospatakon. Ferenczyné Molnár Éva régióvezetõ ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGY SZE N T E R április 15

16 Nagy Gáspár ( ) nemrégiben elhunyt Kossuth-díjas költõ és a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztõsége vezetõjének emlékére Nagy Gáspár: Kulcs-fohász Csikorduljon a kulcs, ha nehezére is esik a zárnak, meg kell nyílani a titkok kapujának! Hitünk ne törjön belé a zárba, miként a kulcs, a gyáva! Még hat lakat, még annyi hátra, mögéjük hatalmas titkok zárva. Szívünk nem dobban, ha szemünk lezárva! Rövid életünk, s kudarcunk is áldva, csikorduljon a kulcs! Hitünk ne maradjon árva, árván se sirassuk magunkat hiába! (1969, Szabadrabok c. kötetébõl) Lehetnénk a tanítványok 1. a kereszt alumíniumból a töviskorona sztaniolból a kendõd fehér gyolcsból a szögek mûanyagból a lándzsa színaranyból az ecet tiszta borból 2. Pilátus kezet mos tíz lavórból poroszlók isznak telt kupákból 3. Mi latrok: jobbról balról várunk míg kilép az arc az arcból lesietünk a Golgotáról amennyit hallottunk láttunk abból... lehetnénk a tanítványok s úgy kezdenénk: föltámadás a halálból (1970, Szabadrabok c. kötetébõl) Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete

A 4303/7/2008.sz határozat melléklete Kistérség Település Szakma Ellátó intézmény Osztály Dorogi Annavölgy Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház Sebészeti Mátrix Osztály Dorogi Bajna Általános sebészet Esztergom,Vaszary Kolos Kórház

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése

2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése 1. számú melléklet Sorszám Egyházak és egyházi szervezetek neve Pályázott kategória Pályázati program címe 2011.évi önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? Mellékletek?

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. Február XIV. évfolyam - 2. szám Bútorbörze 2013. március 2.-án (szombaton) 9:00-12:00 óráig a tűzoltószertárnál a művelődési ház használt bútoraiból (székek, szekrények, asztalok) börzét tartunk.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Lepramisszió. Magyarország

Lepramisszió. Magyarország Felemeló szeretet Lepramisszió Magyarország 2017 2017-es naptárunk lapjain rövid összefoglalást kapunk arról: milyen tevékenységeket végez a Nemzetközi Lepramisszió, s benne mi, magyar támogatók. Gyógyítás,

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás

Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! rajzpályázat felhívás A Svájci-Magyar Együttműködési program keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t! címmel rajzpályázatot hirdet Jászapáti

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN A MŰVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI A CSALÁD ÉVE PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2010. dec. 26-tól a Szent Család ünnepétől 2011. dec. 30-ig a Szent Család ünnepéig hirdette meg

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10 02 Ajka, aut. áll. 01 Almásfüzítő, vá. 02 Almásfüzítő, vá., 7.30 5.00, 8.20 13.20 H10.10 06 Annavölgy, óvoda, 5.15 N 5.40 N11.30 07 Annavölgy, óvoda H 4.40 < 5.30 N12.20 09 Annavölgy, óvoda H 4.35 P 4.45

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 034851 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA... 4 1.2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 1.3 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben