XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012."

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van)

2 A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap, 1910 körül (vétel) Új szerzemények 2012.

3 or (201 0), Balato nfüred FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 1 Felelős szerkesztő: BAÁN BEÁTA TARTALOM Nyelvi lektor: dr. RÁCZ JÁNOS Kiadja a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület Felelős kiadó: SZENFNERNÉ VARGA ANIKÓ elnök A folyóirat Balatonfüred Város Önkormányzata támogatásával jelent meg. Szöveggondozás: TÓTH-BENCZE TAMÁS Nyomdai előkészítés: IGLÓI JÁNOS Ára: 300 Ft A folyóiratot az egyesületi tagok tagilletményként kapják. A pecsétnyomat rekonstrukciója PÁLFFY KÁROLY grafikusművész munkája. Tóth-Bencze Tamás: KISS ERNŐ NYOMÁBAN, AVAGY TÉVHITEK ÉS TÉ- NYEK AZ ARADI VÉRTANÚ KÖRÜL... 2 Katona Csaba: AMIKOR FÜRED VOLT A MINTA: SZÉCHENYI IST- VÁN FERTŐBOZI FÜRDŐJÉNEK BALATONI VO- NATKOZÁSAI... 9 Tóth András: A SÁNTA CSALÁD. (KÉSŐBBIEKBEN A VÉGH FAMÍLIA.) Baán Beáta: A HALLGATÁS EGYEDÜL, ÖNMAGÁBAN NEM SEGÍT, AZ CSAK ELHALLGATÁS Elek Miklós: BAKOS MIKLÓS EMLÉKÉRME. A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY NUMIZMATIKAI EMLÉKEI RÉSZLETEK SZELLE ZOLTÁN HANKÓCZY JENŐ SÍREMLÉKE FELAVATÁSÁN ELMONDOTT ÜN- NEPI BESZÉDÉBŐL Szenfnerné Varga Anikó: A BALATONFÜREDI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET ÉVI BESZÁMOLÓJA ADOMÁNYOZÓK; ÚJ KÖNYVEK Köszönjük a szerzőknek, alkotóknak, hogy lemondtak tiszteletdíjukról, szerzői jogdíjukról. FÜREDI HISTÓRIA helytörténeti folyóirat megjelenik évenként háromszor. E számunk szerzői: Szerkesztőség: cím: Nyomás: I+G Nyomda Balatonfüred Baán Beáta, népművelő, Bfüred Elek Miklós, ny. könyvtáros, Bfüred Katona Csaba, levéltáros, Budapest Szelle Zoltán, műszaki hajószakértő, Bfüred Szenfnerné Varga Anikó, ny. pedagógus, Bfüred Tóth András, nyugdíjas, Ráckeve Tóth-Bencze Tamás, könyvtáros, Bfüred ISSN

4 2 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december TÓTH-BENCZE TAMÁS KISS ERNŐ NYOMÁBAN, AVAGY TÉVHITEK ÉS TÉNYEK AZ ARADI VÉRTANÚ KÖRÜL Az írás elején sajnos azzal kell kezdenem, hogy minden bizonnyal továbbra is maradnak még tisztázatlan dolgok vértanú tábornokunkkal kapcsolatban, egyszerűen azért, mert az idő jótékony fátyla takarja őket, és ez minden bizonnyal valószínűleg így is marad már. Csak zárójelben jegyezném meg: azért, is, mert az emberi hiszékenység határtalan, és akadnak, akik hitelt adnak a legvadabb híresztelésnek is. Az elmúlt években időről-időre szárnyra kaptak (kapnak?) bizonyos híresztelések talán némi jóindulattal városi legendáknak lehetne hívni őket Kiss Ernővel kapcsolatban. Ezekből következzék itt néhány gyöngyszem : 1.: Kiss Ernő szerelmi kapcsolatot tartott fenn féltestvérével, Leuven Júliával. 2. Kiss Ernőnek feleségétől 3 lánya is született (Róza és Auguszta, valamint Ernesztin). 3.: szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina, a tábornok özvegye a kivégzett férje tetemét kiásatta és elhozatta az aradi vár árkából, ahol kivégezték és elhantolták őt társaival. 4.: Kiss Ernő fia: Kiss János, Ferenc József szeretőjének, Schratt Katalinnak lányát vette el feleségül, és ez nagyon bosszantotta az uralkodót. 5.: Kiss Ernő unokája: ittebei Kiss József repülős légicsatában hősi halált halt az I. világháborúban. 6.: Néhány évvel ezelőtt még élt Budapesten egy francia nyelvtanár, mit ad Isten, őt is Kiss Jánosnak hívták aki szomszédai szerint meggyőződéssel állította, hogy ő az aradi vértanú unokája. El kell ismernem, mint általában, ezeknek a legendáknak is van, illetve lehet valóságtartalma. Azonban, ahogy egy vicc csattanójából is kitűnik, nem mindegy, hogy a raktárnál cukrot osztogatnak, vagy fosztogatnak. Utazzunk hát most vissza az időben úgy 250 esztendőt, Kedves Olvasó, és próbáljuk meg felidézni, hogy is volt/lehetett valójában. Az örmény származású Kiss, korábban Ákoncz, család vagyonát a 18. század közepe táján Izsák (Ernő ükapja) más források szerint az ő fia, Gergely (Ernő dédapja) alapozta meg, az ügyes, szerencsés kezű, szemfüles erdélyi (erzsébetvárosi) kereskedő és hadiszállító, aki az úgynevezett szász tizedek visszaszerzésével tett a bécsi kincstárnak hasznos szolgálatot. Mindamellett ő sem járhatott túl rosszul, közel 100 ezer hold területet bérelt Torontál vármegyében, és október 7-én Mária Teréziától fiai (Gergely, Lukács és Jakab) nemesi rangot kaptak. Ezt 1761-ben hirdették ki Csanád vármegyében. Állítólag a családnév (Kiss) is onnan származott, hogy alacsony termetű ember volt. Maga a család 1239-ben a török elől menekülve Áni (ma: Ani romvárosa Törökországban, az örmény-török határ közelében) városából költözött el számos örmény családdal egyetemben, majd hoszszas vándorlást követően 1672-ben I. Apafi Mihály fejedelem engedélyével Erdélyben, Ebesfalván (1733-től Erzsébetváros, ma: Dumbrăveni, Románia) telepedtek le. Kiss Izsák II. (Gergely fia) 1782-ben közel 650 ezer Forintért (és ez akkor nagyon kedvező árnak számított, és nem mai Forint értékben értendő) 15 éves részletre megszerezte a csaknem 70 ezer holdas eleméri (ma: Elemir, Szerbia) és ittebei (ma: Novi Itebej, Szerbia) uradalmat is ban a birtokot felosztották a családtagok között, de Ernő családjának még így is 40 ezer hold maradt ben Izsák (II.) Ágoston nevű fia és Bogdanovich Anna házasságot kötöttek, előbb Gergely nevű fiuk született meg, majd 1797-ben lányuk, Mária, végül 1799-ben Ernő. Ágoston néhány év múlva (1801), fiatalon elhunyt. Özvegye hamarosan a Kiss család rosszallása és tiltakozása ellenére Bécsben férjhez ment Leuwen Ernő báróhoz, aki tábornoki rangot ért el az osztrák birodalmi hadseregben. Egyébként ő volt az, aki bécsi összeköttetései révén véglegesen rendezte a család birtokviszonyait. Szintén az ő közbenjárására kerülhetett Ernő a bécsújhelyi katonai akadémiára 1815-ben, és ő indította el nevelt fia katonai karrierjét is ben Kiss Ernő Galíciában (ma: Lengyelország és Ukrajna része) kezdte meg katonai pályafutását az ulánusoknál. A helyi lakosok között hamarosan nagy népszerűségre tett szert a fiatal, jó kiállású tiszt. Különösen a nők körében. Olyannyira, hogy állítólag ez idő alatt, titokban Tarnopolban (ma: Ternopíl, Fehér-Oroszország) oltárhoz vezette egy helybeli gazdag zsidó család Rebeka nevű, 17 éves leányát, aki rövidesen tisztázatlan körülmények között elhunyt. Elképzelhető, hogy a családja nyomására helyezték át 1820-ban, vagy 1821-ben Ernőt Itália (ma: Olaszország) osztrák megszállás

5 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 3 alatti részébe. (Valószínűleg ekkor kerülhetett át ahhoz a fegyvernemhez, ahol karrierjét futotta, a huszársághoz.) Itt megismerkedett egy fiatal milánói leánnyal, Turáti Annával, akivel hamarosan vadházasságban kezdett élni. Ebből a kapcsolatból rövidesen talán éppen Milánóban egy fiúgyermek született, aki az Ernő nevet kapta decemberének elején Ernő hazatért az eleméri kastélyba élettársával, aki ismét várandós volt. Első gyermekük további sorsáról nem sikerült semmit kideríteni. Elképzelhető, hogy Itáliában hagyták, és ott nőtt fel. De, ami szerintem valószínűbb, rövidesen születését követően elhunyhatott, mert nem hinném, hogy Ernő, aki a későbbiekben annyira kötődött gyerekeihez, éppen elsőszülött fiát hagyta volna sorsára január 3-án megszületett két ikerlányuk: Auguszta és Róza. Az anyakönyvi bejegyzés szerint apjuk ismeretlen, és illegálisak, azaz törvénytelen származásúak. Nem sokkal a lányok születése után a fiatal anya és Kiss Mária között hatalmi harc tört ki. 1 Kiss Ernő ekkor őt és két lányát az ittebei birtokra költöztette, ahol a továbbiakban éltek. Turáti Anna számára ez a döntés végzetesnek bizonyult, valószínűleg ebben az, a számára minden bizonnyal megalázó, új helyzetben úgy érezhette: kedvese és gyermekei apja magára hagyta őt hamarosan az öngyilkosságba menekült. Titokban temették el, nyugvóhelye már teljesen feledésbe merült. Auguszta nevű leányának szamosujvár-némethi Dániel János, Torontál vármegyei alispánnal kötött házasságából született Eleméren 1843-ban Dániel Ernő. Az unoka a millenniumot követően bárói rangot kapott az uralkodótól, egyébként szintén ő járta ki még 1885-ben az uralkodónál Kiss Ernő leányainak utólagos törvényesíttetését is. Dániel Ernő Balatonfüreden hunyt el 1923-ban. A Dániel család az 1900-as évek elején (1905-ben már a birtokukban volt) vásárolt nyaralót Füreden. Az államosítás idején Dániel Tibor és Marietta (dédunokák) tulajdonában volt. Augusztának még egy fia, Béla, és egy leánya is született Dániel Jánostól, Ilka. Auguszta március 18-án hunyt el. Róza hajniki Bobor György földbirtokoshoz ment feleségül, két lányuk és két fiuk született. Róza január 22-én hunyt el. Mindkettőjüket Eleméren helyezték végső nyugalomra, a családi sírboltban. Egy rövidített, vázlatos családfa tanulmányozható a cikk végén. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, az eredeti elképzelés szerint ennek bemutatása egy részletesebb családfán történt volna, azonban az idén (2012-ben) hatályba lépett új levéltári törvény korlátozásai sajnos nem teszik lehetővé a részletesebb adatközlést. Ezt kénytelen vagyok tudomásul venni és betartani. Kiss Auguszta A folytatás következő része többek számára már talán közismert: Balaton-Füreden 1825 nyarán, egy fürdői bálon, Ernő megismerkedett a szentgyörgyi Horváth család Mária Krisztina Julianna Erzsébet Konstancia nevű leányával, akivel 1826 májusában a Vas megyei Répceszentgyörgyön házasságot kötött februárjában Pesten megszületett első és egyetlen gyermekük Ernesztin, de a szülésbe belehalt az ifjú feleség. A répceszentgyörgyi Horváth-kastély, Kiss Ernő és Horváth Krisztina lakodalmának színhelye

6 4 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december szentgyörgyi Horváth Krisztina születési bejegyzése a bajai anyakönyvben Kiss Ernőné (szentgyörgyi Horváth Krisztina) halálesetének bejegyzése Kiss Ernő később hivatalosan sosem házasodott újra. A lányait immáron már hármat a családjára bízta, ő tovább folytatta katonai pályáját, ismét Itáliában. Ekkor már százados, de röviddel ezután a X. zászlóalj parancsnokává léptették elő, és végül a karrierjét a 2. Hannover huszárezred parancsnokaként, ezredesi rangban (1845-től) fejezte be a császári hadseregben, Újpécsen ban felajánlotta szolgálatait a forradalmi magyar kormánynak, amely tábornokká, majd altábornaggyá nevezte ki október 6-án az aradi vértanúk egyikeként végezte be életét. Említésre méltónak tartom azt a módot, ahogyan a karrierjét megyorsította a császári hadseregben. Ugyanis a szokásos előrejutás helyett az alakulatánál a rangsorban előtte álló tiszttársait lefizette, hogy idő előtt kérjék a nyugdíjaztatásukat, így ő maga akadálytalanul haladhatott előre. Mindamellett el kell ismerni, rendkívüli módon nagyvonalú volt a tiszttársaival, rendszeresen kisegítette őket kisebb-nagyobb kölcsönökkel is. A lázadásért, felségsértésért és hűtlenségért kivégzett Kiss Ernő vagyonát elkobozták, azt a család csak az 1867-es kiegyezést követően kapta vissza, amikor Kiss Ernőt is rehabilitálták. Kiss Ernőt a hadbíróság eredetileg kötél által halálra ítélte, de ezt kegyelemből lőpor és golyó általi végrehajtásra változtatták. Itt megjegyezném, hogy az eljárás és az ítélet jogossága erősen megkérdőjelezhető. Ugyanis a hadbírósági eljárás során a vádlottaknál két határnapot vettek figyelembe. Egyrészt az október 3-át, az V. Ferdinánd nevében kibocsátott királyi nyílt parancsnak (manifesztum) a keltezését, amely feloszlatta a magyar országgyűlést, továbbá törvénytelennek nyilvánította Kossuth Lajos és társainak működését, végezetül az országot a haditörvényszék illetékessége alá helyezte és a horvát bánt, Josip Jellačicot nevezte ki teljhatalmú királyi biztosnak. Azt a horvát bánt, akit az uralkodó június 10- én ugyan felfüggesztett hivatalából, de szeptember 4-én visszahelyezte méltóságába. A hadbíróság méltányosságból természetesen bizonyos toleranciával, rátartással kezelte ezt az időpontot. A Délvidéken szolgáló tisztek esetében ezt kitolta október 10-éig, és csak ekkortól vádolták őket fegyveres lázadásban való részvétellel. (Ezen a napon hirdette ki a temesvári várőrség és főhadparancsnokság a királyi nyílt parancsot.) Az úgynevezett feldunai hadseregben szolgálók esetében ez Alfred zu Windischgrätz herceg tábornagy október 17-i felszólítása, illetve az október 30-án lezajlott, magyar vereséggel és visszavonulással végződött schwechati csata volt. A másik dátum pedig április 14., amikor Debrecenben kimondták Magyarország függetlenségét és a Habsburg Lotharingiai-ház trónfosztását. Ennek alapján pedig, azokat a tiszteket, akik továbbra is a magyar kormányt szolgálták, felségsértéssel is vádolták. A királyi nyílt parancs tulajdonképpen a magyar jog szerint törvénytelen volt. Formailag azért, mert nem a felelős magyar kormány tényleges miniszterelnökének (Batthyány Lajos) ellenjegyzése szerepelt rajta. Tartalmilag azért,

7 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 5 mert az uralkodónak az éves költségvetés elfogadása előtt nem állt volna jogában feloszlatni a magyar országgyűlést. Mivel a bán gyakorlatilag be sem töltötte a királyi biztosi tisztet, így a fegyveres lázadás vádjának alapja egy törvénytelen, illetőleg meg nem valósult királyi utasítás volt. Hasonló a helyzet a felségsértés esetében is. I. Ferenc József ugyanis ekkor még nem volt törvényes magyar király, mert nem koronázták meg, nem adott ki koronázási hitellevelet, és nem esküdött meg az ország törvényeire. V. Ferdinánd december 2-i lemondatása után a magyar trón jogi értelemben, egészen 1867-ig, üres volt. Mivel a meg nem koronázott uralkodó trónbitorlónak számít(ott), a magyar kormány oldalán továbbszolgáló tisztek még ha a trónfosztás értelmével kapcsolatban esetleg voltak is kételyeik indokoltan vélhették úgy, hogy törvényesen jártak el. A tábornok tetemét még 1849-ben titokban az aradi vár árkából az aradi temetőbe csempészték, ahol egy B.B. feliratú sírban nyugodott 1855-ig. A csempészakciót VII. Daniel Pál ( ) szervezte meg (a kiterjedt szamosújvári Daniel/Dániel család egy távolabbi ágának tagja, és nem Kiss Ernő közvetlen leszármazottja!), továbbá közreműködött benne Ernő féltestvére Leuven Júlia is, aki egy komolyabb összeget adott át erre a célra Kiss Ernő legényének ben a maradványokat Katalinfalvára vitték, innen került Kiss Ernő porhüvelye 1872-ben az eleméri családi kápolna ezt egyébként Kiss Ernő építtette 1845 és 1847 között sírboltjába, ahol ma is pihen, a 7 éves korában elhunyt leánya, Ernesztin mellett. Leuven Júlia házasságát egy, a császári hadseregben alezredesi rangot elért tiszttel, Fedrigoni Alajossal egyébként Kiss Ernő pártfogolta és elő is segítette, feltételezem: saját vetélytársával nem lett volna ennyire előzékeny. Kiss János nevű valóban van a családban, de ő Ernő ükapjának (Izsák), Jakab nevű fiának leszármazottja, és 1803-ban született. Valószínűleg ehhez az ághoz tartozhat, vagy a Lukács-ág leszármazottjaihoz az a nemrég elhunyt francia nyelvtanár is, aki Kiss Ernő unokájának mondta magát. Ugyanez vonatkozik a repülős ittebei Kiss Józsefre is. Ez áll az USA-ban, Philadelphiában még ma is élő Kiss Jánosra is, aki részt szokott venni az eleméri megemlékezéseken. Tehát lehetnek Kiss néven Kiss Ernőnek rokonai ma is, de külön ki szeretném hangsúlyozni, nem a leszármazottjai. Schratt Katalin, a bécsi Hofburgtheater színésznője, esetében nem a lánya volt az aradi vértanú állítólagos fiának a felesége, a történet egy változatát nagyon szépen még a Schratt Katalin: A császárváros regénye c. kötetben is leírták hanem ő maga szeptember 11-én (más források szerint 1853-ban) született Baden bei Wienben, és április 17-én hunyt el Bécsben. Valójában Kiss Ernő dédapjának (Gergely) 1909-ben meghalt ükunokájának, Miklósnak volt a felesége. Egyetlen fiuk született, Antal, aki követségi tanácsos volt. Ja, és majd elfelejtettem: a hölgy valóban az öregedő uralkodó barátnője volt. Csak feltételezem, hogy a Kiss házaspár kapcsolata, fiuk születése után, megromolhatott, hiszen Katalin közel 30 évig volt a császár és király bizalmasa. Egyes források szerint maga Erzsébet királyné is kezdeményezője volt a viszony létrejöttének, bár ennek hitelességéért nem kezeskedem. Megjegyezném még, hogy Kiss Ernő egyik ükunokája, Dániel Marietta, aki balatonfüredi kötődésű is, Kanadában, Montreálban hunyt el. Férje, Takácsy Konstantin, kereskedelmi bankigazgató volt. Kiss Ernőnek számos helyen állítottak illetve emeltek emléket Balatonfüreden kívül is, ahol egy, az Anna-bálon átadott díjat neveztek el róla ban, és 2006-ban felesége előtt tisztelegve táblát avattak a Horváth ház Blaha Lujza utca felőli oldalán. A Kiss Ernő-díj

8 6 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december Így május 28-án Nagybecskereken (ma: Zrenjanin, Szerbia) szobrot állítottak neki. Persze Trianon után a szobrot ledöntötték, a fejét, ami megmaradt belőle, tudomásom szerint a nagybecskereki Városi Múzeumban őrzik, vagy legalábbis őrizték ben Baján avattak emléktáblát, továbbá Gyulán, a Kossuth u. 13. sz. ház falán állítottak táblát Kiss Ernőnek október 5-én, Budapesten, a XIII. kerületi Kiss Ernő utcában domborművet (Jangiborjan Mamikon alkotása) avattak, valamint 6-án, Szegeden, a Kiss Ernő u. 2. sz. ház falán állítottak táblát (Kalmár Márton alkotása) október 5-án a főváros XV. kerületében, a Kiss Ernő utcában, a vértanú a Nagy Előd által készített bronz domborművel díszített márvány emléktábláját avatták fel október 3-án a II. kerületben avattak közös kopjafát, Kiss Ernő és Lázár Vilmos tiszteletére nyarán a budapesti Hadtörténeti Múzeumban kiállítást rendeztek az Aradi Ereklyemúzeum anyagából. Többek között láthatóak voltak ezen Kiss Ernő személyes használatai tárgyai, így: teáskészlete, szalvétája, tányérja, pisztolya és puskái is. A következő két oldalon az érdeklődők nyomon követhetik a Kiss család leszármazási táblázatát, már ahogy azt (nem teljesen) sikerült összeállítanom a fellelhető adatokból. Befejezésül visszatérve a bevezető sorokhoz, el lehet mondani a történetek egy részéről a következőt: a hír igaz, csak egy kis pontosítással. És talán egyelőre, amíg újabb legendák nem születnek sikerült egy kicsit oszlatni a Kiss Ernő személye körül terjengő ködfátyolt. Forrás: Elek Miklós: Az első füredi Anna-bál: Szentgyörgyi Horváth Krisztina legendája. Balatonfüred, Gudenus János József: A magyarországi főnemesség 20. századi genealógiája. Budapest, A XX. század krónikája. Budapest, Dr. Issekutz Sarolta: Az aradi vértanúk nyomában: Nagybecskerek, Elemér, Újvidék. In: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, november (129. sz.) Kálmán Attila: Örmény származású magyar főnemesi családok és rokoni kapcsolataik más főnemesi családokkal. In: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, szeptember (171. sz.) Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Budapest, Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin: A császárváros regénye. Budapest, (cop. 1943). Magyar-örmény családfák: Ittebei és eleméri Kiss család (I II.) In: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, március (24. sz.) és május (26. sz.) A magyarság krónikája. 3. javított kiadás. Budapest, Magyarország hadtörténete I II. Budapest, Nagy Iván: Magyarország családai. Pest, Németh Ákosné Rácz Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred, Németh Ferenc: Kiss Ernő leszármazottainak nyomában: A vértanú utódainál. (I IV.) In: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, március (121. sz.) június (125. sz.). Megjelent még a Családi Kör október 7-i és 14-i számában. Országos Széchény Könvytár Aprónyomtatványok Gyászjelentések. Pavlov Borisz: Eleméri nemesség. (I XX.) In: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, február (144. sz.) október (164. sz.) A Kiss-lányokat ábrázoló képek eredetijeit a Bobor-ághoz tartozó az Újvidéken (ma: Novi Sad, Szerbia) élő Kotucs Péter és családja őrzi. Festőjük nem ismert. A Kiss család címere Jegyzetek: 1. Gergely, a birtokot öröklő legidősebb testvér, 1815-ben meghalt, így az örökös Ernő lett, akinek távollétében Mária nevű testvére irányította a gazdaságot. Kiss Róza

9 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 7

10 8 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december

11 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 9 KATONA CSABA AMIKOR FÜRED VOLT A MINTA: SZÉCHENYI ISTVÁN FERTŐBOZI FÜRDŐJÉNEK BALATONI VONATKOZÁSAI A fürdő iránt szollni fogunk. 1 ez a rövid mondat olvasható Széchenyi István július 27- én Pozsonyban postára adott azon levelében számos más lényeges közlés mellett, amelyet bizalmas jószágkormányzójának, Lunkányi (Liebenberg) Jánosnak címzett a gróf. A meg nem nevezett fürdőre utaló rövidke megjegyzés Széchenyi ma már kevésbé, vagy inkább jószerivel egyáltalán nem ismert kezdeményezésére utalt. Nevezetesen a sajnálatosan rövid életű lényegében csak egy nyáron át működő fertőbozi (hollingi) fürdőre. Ez a kis bozi fürdő sem jelentőségét, sem fennállásának időtartamát tekintve nem sorolható éppenséggel a legnagyobb magyar életművének kiemelkedő alkotásai közé, aminthogy fürdőhelyként sem vált, mert nem is válhatott nevezetessé ilyen rövid idő alatt. Ekképp a történeti irodalom Tilkovszky Lóránt 2, valamint e sorok írójának 3 kétkét rövidebb írásától eltekintve nem is igen fordított figyelmet rá. Balatonfüredről nézve azonban van a bozi fürdő kurta történetének egy igencsak érdekes hozadéka, éspedig konkrétan az, hogy a létesítéshez a mintát (részben legalábbis feltétlenül) nem más, mint éppen Balatonfüred szolgáltatta, méghozzá vélhetően közvetlenül az alapító, Széchenyi István ismeretei révén. A reformkor éveiben (ahogy valójában később sem ) Magyarországon a fürdőkultúra korántsem volt olyan fejlett, mint az osztrák tartományok vagy Cseh- és Morvaország fürdői esetében. Sem a létesítmények színvonala, sem a látogatók száma nem tudott igazán versenyre kelni az osztrák és cseh fürdőhelyekkel, amelyek mindvégig legyőzhetetlen konkurenciát jelentettek nemzetközi szinten. Ami mármost Balatonfüredet illeti, ennek ellenére fürdőjéhez, a Savanyúvízhez Bécsből számos vendég kerekedett fel az 1840-es évek elején ben pontosan 83-an látogatták meg Füredet a császárvárosból (amivel Bécs Pest-Buda és Veszprém mögött a harmadik legtöbb vendéget adta ebben az évben Fürednek) 4, 1841-ben pedig 43-an (Pest-Buda, Veszprém, Győr, Székesfehérvár és Pápa nyomában ezúttal a hatodik helyen állt az osztrák város a legtöbb füredi fürdővendéget kibocsátó települések sorában). 5 Ezek az adatok azt látszanak igazolni, hogy Füred egyfajta ismertséget a magyar határoktól nyugatra is kivívott magának. Viszonylag közismert az a tény, hogy Széchenyi István gróf maga is többször időzött Füreden, ami családjának helyi kötődését ismerve természetesen semmi meglepetést nem jelent. Az alábbiakban röviden (amennyire az elszórt források azt engedik) azt mutatjuk be, hogy ez a tényező miképp állhatott összefüggésben a fertőbozi fürdő létrehozásának ideájával. Elsősorban arról van szó, hogy Füred mint fürdő sajátos csáberejét a maga korában a legtöbb akkor működő gyógyvizes fürdővel szöges ellentétben ekkor már nem kizárólag az ott fakadó források vizének, hanem a Balatonnak köszönhetően is növelni tudta. Füred éppen azért lett neves fürdőhely még jóval korábban, mert a gyógyvíz vonzotta oda a közönséget. Nem pedig az, ami ma már természetesnek hat látszólag, ti. a Balaton vize. Idővel ez az állapot változott, a tó is kezdett érdekes és vonzó lenni nem csupán látványosságként, háttérként, így ennek jegyében Füreden ún. fürdőházakat állíttattak fel a tó vizében. Kifejezetten azért tették ezt, hogy azok, akik a gyógyforrások helyett/mellett a fürdésnek ezt a szabad formáját választják, kiaknázhassák a Balaton közelségét. 6 Ennek ismeretében bizton állíthatjuk: nem puszta véletlen tehát, hogy 1838 őszén, amikor a leendő bozi fürdő gondolata mind konkrétabbá érlelődött Széchenyi egyéb tervei között, a fent említett Lunkányi jószágigazgató közvetlenül Adler József balatonfüredi fürdőorvoshoz fordult, elkérve tőle a füredi tavi fürdő faépületeinek műszaki adatait. 7 A füredi fürdő tehát e tekintetben konkrétan minta gyanánt szolgált Bozon. Ám nem ez az egyetlen biztos utalás Füredre a fürdő létesítésének időszakából. Lunkányit citálva láthatjuk, hogy a tengerparti Trieszt mellett a balatoni fürdő volt az egyik példa a bozi fürdő létesítésekor: Az a kívánsága is volt kivált a finomabb nevelésű asszonyoknak és serdülő kisasszonyok gondos szülőinek, hogy mint más tavi és tengeri fürdőknél s nevezetesen Füreden és Triestben bizonyos távulságok jeleltetnének ki, mellyeken belül más tán botránkozólag meztelen fürdő ne közelíthessenek. 8 Az új fürdő helyszínének kiválasztását természetesen nem csak a vízpart közelsége (a Fertő ekkor még Boz határáig ért), de az a tényező is segíthette, hogy az 1800-as évek elején József nádor

12 10 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december szívesen kereste fel az általa kedvelt Bozt. Egy olyan magaslaton, ahol a nádor szívesen pihent meg ezen alkalmakkor, Széchenyi István apja, Széchenyi Ferenc egy kis kerek templomot emeltetett a Fertő partján. 9 Ez pedig népszerű kirándulóhellyé lett a közeli Sopron lakosai számára. Ezt azért fontos hangoztatni, mert a korban nehézkes közlekedési viszonyokból adódóan maga Széchenyi is elsősorban a közeli szabad királyi város, Sopron lakosaira számíthatott vendégként (s ebben nem is kellett csalatkoznia). Számolhatott ezzel a gróf azért is, mert a soproniaknak sem volt ismeretlen a fürdőre járás szokása. Ezt segítette elő, hogy számos gyógyforrás buzgott Sopron vármegye területén, így Kabold, Keresztúr, Nagyhöflány, amelyek közül kiemelkedett Savanyúkút (Sauerbrunn) fürdője. 10 Ugyanakkor ezen felül könnyűszerrel meg lehetett közelíteni Sopronból a Vas vármegyéhez tartozó Sóskut (Sulz) 11 fürdőjét is. De jártak-e a soproniak Füredre? Túl azon, hogy az 1841 nyarát Füreden töltő (és ott szerencsére naplót is írt 12 ) soproni leányzó, Slachta Etelka sorai számos soproni jelenlétéről árulkodnak a nevezett évben, az 1840-es évekből szerencsésen fennmaradt több balatonfüredi fürdőnévsor (kurlista) révén is bizonyítani lehet, hogy a soproniak a távolabbi fürdőnek számító Füredet is viszonylag sűrűn felkeresték. Így például egy évvel Slachta Etelka után, 1842-ben Pintér Mátyás császári királyi kapitány (akit Etelka is említ naplójában, tehát egy évvel korábban is Füreden nyaralt), 1844-ben pedig ugyanő, valamint Altstätter Samu szabómester, Fiáth János táblabíró, Müller Mátyás iskolai tanító, Toepler Ottó, Károly és Jenni tanulók múlatták az időt Füreden a nyár folyamán a soproniak közül. Pintér igazi füredi törzsvendég volt: 1845-ben is fellelhető volt a Balaton partján, ezúttal Konkoly Ignác megyei esküdt és bizonyos Weyrauch F. G. tüzér kerekedtek még fel Sopronból ebben az esztendőben ban a most is jelenlévő Pintér mellett négy soproni vendéget köszönthetett Füred: az ugyancsak visszatérő vendég Fiáth János táblabíró mellett Inkey Sándor táblabíró, Müller Emilia polgárnőt és Ritter Károly kereskedőt. 13 Az tehát kétségkívül elmondható, hogy számos benyomás és lehetőség egyvelege érlelte meg a Fertő partján létesítendő fürdő ötletét Széchenyi Istvánban 1838 folyamán, és ebben igen jelentős szerepe volt a Széchenyi és a soproni lakosok által egyaránt jól ismert Balatonfürednek, mint mintának. A bozi fürdő létesítése aztán viszonylag gyorsan, a Széchenyi által elképzelt ütemben folyt le, mert 1839 nyarán már használatba vették azt a fürdővendégek. Ám hiába volt a látszólagos siker: a fürdő nem állt fenn sokáig. Bár tényként ismert, hogy az augusztus 6 7-én a Fertő tava fölött dühöngő kemény vihart is kiállotta a fürdő, sőt ezt követően is fogadott még vendégeket, az ez év novemberi Sopron vármegyei közgyűlésen ezt iktatták jegyzőkönyvbe: Bozi helységben a czenki uraság által felállítottt Fertői fürdő érdemében Kulcsár István főbíró úr szóval jelentette: hogy a fürdő intézet az uradalom által megszüntnek nyillatkoztatván, a kijelelés szükséges is megszünt. Tudott, hogy Sopron vármegye nem nézte jó szemmel a bozi fürdő működését, ami kiviláglott abból is, hogy annak egyébként szerény jövedelmét több ízben megnyirbálni szándékozott. A felszámolás elsődleges oka viszont az volt valójában, hogy a vállalkozás nem lehetett gazdaságos rövid távon sem, de hosszú távon is veszteséget termelt. A súlyos költségek közül épp azért mert Füred, mint minta, vagy inkább ellenpélda itt is szóba jött csak egyet említenék zárásként. Jelentős és állandó költségnövelő tényezőnek ígérkezett, hogy a füredi példára készült tavi fürdőházakban kárt tehet a vihar. Lunkányi már idézett Kinyilatkoztatásának szavait kölcsönvéve: Hogy a Fertőben és kivált Boozon egy czélirányos fürdőnek fölállíttatása melly tömérdek nehézségekkel van összekapcsolva, azt az alulirt nem akarja hosszasan előadni, és csak azt kivánta megjegyezni, hogy midőn a Füredi fürdők, mellyek a Balatonra épültek, az Éjszaki szelek ellen a közellévő hegyek sora által födve és takarva vannak, a Boozi fürdőházra Nesidertül 4 mérföldre a síkvizen minden akadály nélkül rohanik az éjszaki viharok dühe, abban örökké sok károkat fog tenni, és sok költségekre okot nyujtani. Jegyzetek: 1. Széchenyi István gróf levele Lunkányi Jánoshoz. Datálatlan [1838. július vége]. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. P 624. Széchenyi család levéltára. Lunkányi-hagyaték. 1. csomó Tilkovszky Lóránt: Széchenyi István fertőbozi fürdője. In: Soproni Szemle, sz ; Tilkovszky Lóránt: A fertőbozi fürdő. In: História, sz p. 3. Katona Csaba: A fertőbozi fürdő története. In: Soproni Szemle, sz ; Katona Csaba: Ember és környezet a 19. században: a Fertő. In: Soproni Szemle, sz p. 4. Az évi fürdőlista az Országos Széchényi Könyvtárban található meg, jelzete: OSZK P /1840.

13 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december Az évi fürdőlista a balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjteményben található meg. 6. Zákonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém, p. 7. Tilkovszky L.: Széchenyi... i. m p- 8. Kinyilatkozás A Boozi Fürdői alapitmány iránt. Nagycenk, július 4. Magyar Nemzeti Levéltár Győr- Moson-Sopron Megyei Levéltára Soproni Levéltára. IV. A. 1. b. Sopron vármegye levéltára. Sopron vármegye közgyűlésének iratai doboz. 1839: Zadjeli Schlachta Etelka soproni naplója ( ) S. a. r.: Csatkai Endre. In: Soproni Szemle, sz. 30. p. 10. Güntner Péter: A balfi fürdő története. In: Soproni Szemle, sz. 1. p. 11. Sóskútra lásd: Bajzik Zsolt: Das Sulzer Bad in der Zeit der Vormarz. In: Burgenländische Heimatblätter, sz , ill. Bajzik Zsolt: A sóskúti fürdő a reformkorban. In: Vasi Szemle, sz p. 12. Kiadása: Füreden az idén először nékem hozatik szerenád... Slachta Etelka balatonfüredi naplója, Szerk., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta: Katona Csaba. Balatonfüred, p. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 37.] 13. Az 1842., 1844., és évi füredi fürdőlisták lelőhelye: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. IV. 1. b. Közgyűlési iratok. 1845:752, 4811, A füredi fürdő (a mai Gyógy tér és környéke) 1839-ben Petrich András rajzán Balszélen látható a színház oszlopainak egyike, középen a kápolna és balra mögötte a kútház teteje, jobboldalt elől a Nagyvendéglő, mögötte a Horváth ház, felül balodalt az Esterházy vendéglő és a fürdőház (ma: a szívkórház épülete), hátul a Balaton, a somogyi parttal

14 12 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december TÓTH ANDRÁS A SÁNTA CSALÁD. (KÉSŐBBIEKBEN A VÉGH FAMÍLIA.) Az ismertetésem sajnos azzal kell kezdenem, hogy nagyon kevés információm maradt szüleim családjáról. Ezért előre bocsánatot kérek, ha a csapongó gondolataim, emlékeim nem állnak sorba, azt vetem papírra, amit a fényképek kipiszkálnak a fejemből. Kérem, azt se róják bűnömül, ha az emlékezetem nem teljesen objektív. Az vezeti a tollam, hogy ne vesszen el az, amit sikerül előbányászni a múlt ködéből, mert a múltunk fontosabb, mint most hivatalból valljuk. A frissen megtalált képeket megpróbáltam időrendbe szedni, az idő adja a fonalat, amire a fotókat felfűzöm. Ennyit magyarázkodásként. Az első kép Nagymamám Édesanyjáról, Sánta Mihálynéról készült, valamikor a századfordulón, sajnos a kép párja eltűnt az idők forgatagában, az egész ház volt rajta látható. A Tamás hegy oldalában volt az általam ismert első otthon. A képen a házikó füstös hidegkonyhája látható. A másikon a Sánta család, kb. a kilencszáztizes években. Sánta Mihály és felesége. Nagymamám, Paula a jobb szélén, mellette Mária testvére, a harmadik neve nem maradt fenn. Sánta Mihály mellett József testvérük. Máriát Geipl Kálmán vette feleségül. Füreden fényképész volt. Két fiuk született, Kálmán és Lajos. Anyjuk korán meghalt, a gyerekek az arácsi árvaházban nőttek fel, Lajos asztalos lett (ismertem én is, a konyhakredencünket ő készítette). Gyermekei úgy tudom Tihanyban élnek. Sánta dédi A Sánta család A következő képen már a Végh család szerepel teljes létszámban. Nagyanyámat, Paulát Végh István vette feleségül. A házuk az Arácsi úton volt, hogy hányas szám alatt, nem tudom, de állítólag még megvan. A Végh nagyapám 1914-ben önkéntesként bevonult, és eltűnt a nagy világégésben. (Nem kellett volna, már két gyerek mentesítette volna a behívótól, neki négy volt, feltehetőleg dühöngött benne a hazaszeretet, meg a kalandvágy. Valószínű, elhitte, hogy a háború egy jó buli.)

15 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 13 A (még teljes) Végh család Bakaruhában (középen: Végh István) Egy krumpli nagyságú DOXA zsebóra maradt a családra, valószínű a Beszkárt-tól kapta, mint villamos vezető. Akkoriban úgy látszik, még adtak a pontosságra! És nem is volt mindenkinek órája! A család tagjai míg éltek igen haragudtak rá, nagyon kemény éveket köszönhettek a hazaszeretetének. A Doxa óra Véghné a férje bevonulása után Pestről hazaköltözött a családi házba. Nehezen nevelte a négy lányt, Füreden stafírungok varrásából tartotta el magukat. Később, a világháború múltával Véghné hadiözvegyi jogon kis trafikot kapott, Jolánnal, Margittal éltek Arácson. Az általam ismert első üzlete a régi Hangya helyén kb. ahol most az ékszerész van volt, aztán a Németh panzió alatt, Haán István írógép műszerész műhelye, és egy kis zöldséges bolt között. Pestre költözése után is voltam a pesti trafikjában, de arra már nem emlékszem, merre lehetett? Bözsi lánya Pestre ment férjhez, ott női szabó lett.

16 14 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december Füreden, Arácson komoly színköri élet volt, ezt a Füredi képek és a FÜREDI KRÓNIKA is tanúsítja, meg azt is, hogy a Végh lányok is részt vettek benne. A füredi színjátszó kör (középen ül: Babics Endre plébános) Amiért ezt előhoztam, annak az oka egy másik kép, a TANÍTÓNÉNI. Ő terelgethette a nebulókat a színjátszás felé, sikerrel, mert mindegyik lány igen művelt, olvasott volt. Csak annyi maradt róla, hogy még élt 45-ben. Ki tud róla, ki volt Ő? Az özvegy és az árvák Paula a SINGER cég utazó cirkuszánál hímzést tanított. Járták a megyét egy gruppal, egy-egy faluba négy-öt napig táboroztak. Megtanították az asszonyokat hímezni, varrni, és nem tiltakoztak, ha egy pár varrógépet közben meg akartak vásárolni. Egy ilyen úton találkozott a férjével. Két gyermekük született. A következő képen nem látszik, hogy az özvegy Véghnének mekkora fáradságába került a lányai nevelése, csak az eredmény. Az ovális képen balról Bözsi, Paula, Jolán és Édesanyám: Margit. A négyből három varrónő lett, Margit négy polgárit végzett. A négy Grácia A Tanítónéni

17 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 15 Az utolsó családi fotó készítését ra teszem. Bal szélen Margit, mellette Paula Nagymama, középen Paula lánya boldog araként, mögötte Bátor Lajos nagybátyám. Elől Jolán, a szélén Bözsi. Amit nem indokolt képekkel illusztrálni, a későbbi sorsuk. Az is érdekes, de nem való ide. Csak pár sorban. Bözsi (csak így hallottam említeni, soha sem Erzsébetnek, vagy Erzsinek) Pestre ment férjhez, Biáth Zoltánhoz, női szabó-varró szalonja volt, igaz, egy kis garzonlakásban. Paula egy Várpalota melletti községbe került férjével, két gyermeke született. Jolán kitartott Nagymama mellett, Pesten éltek. Margit Édesapámmal Füreden élt, utóbbi időben a szepezdi, majd a füredi kempinget vezették, húgommal, Zsuzsannával ketten voltunk gyerekeik. Egy kicsi kis adalék! Az egyik Füredi História említi a füredi sportkör alapító tagjai között Gubek Ödönt. Később összefutottam vele. Budapesten a Garai utcában volt egy vendéglője. Meg egy lakása a Thököly úton. Jolán, Nagymamával az ő társbérlőjük volt az ötvenes évek elején. Elég későn, csak most szereztem tudomást róla, hogy Füred volt a kapcsolat köztük. Nem fenyegetésnek szánom, de még van megrágni való képem, folyóiratom, könyvem! Mint mondtam, nem akarom, hogy más is úgy járjon, mint én. Hogy öregen kelljen megtudni, mit nem tud a közvetlen hozzátartozóiról. Ha másban is sikerül felkeltenem a kíváncsiságot, talán otthon körülnéz! És már nem irkáltam hiába! Egy volt füredi. Családi idill az arácsi ház előtt

18 16 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december BAÁN BEÁTA A HALLGATÁS EGYEDÜL, ÖNMAGÁBAN NEM SEGÍT, AZ CSAK ELHALLGATÁS. 1 Sohasem vonzott a közelmúlt története. Most mégis arról a korról írok, amelyben ha gyerekként is de már éltem. Ennek oka az, hogy tavaly több leleplező cikk jelent meg egy balatonfüredi ügynökről. Az egyik internetes oldalon 2 az említett ügynök által megfigyelt személyek hosszú listája még ma is foglalkoztatja a város lakóit, főként azokat, akik családja érintett, azaz valaki a családból célszemély volt. Ne várjanak tőlem történészi tanulmányt nem vagyok történész, s e témának a kutatója sem és nem is szeretném a közelmúlt történetét kutatni. A családomra vonatkozó, rendelkezésemre álló irattári anyagból néhány darabot ragadtam ki, s azokon keresztül mutatom be a helyi vonatkozású jelentéseket. Figyelembe véve a rám vonatkozó publikálási korlátokat időbeliség, személyiségi jogok, stb., nem lehetett kerek, egész, befejezett történetet írni, csupán csak szemelvényeket ismertetni. No és a saját érzelmeimen sem tudok átlépni Úgy nőttem fel, hogy tudtam: megfigyelik a családomat, ám fogalmam nem volt arról, ez mit jelent. Tavaly augusztusig eszembe nem jutott, hogy kikérjem az édesapámról 3 készült jelentéseket. Rég volt, elmúlt mondaná Apám, ha élne. Tavaly augusztusban azonban mégis beadtam a kérelmet az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához, s 9 hónapot kellett várnom arra, hogy átvehessem a másolatokat. Elolvasva a jelentéseket, úgy gondoltam, közkinccsé teszem a tapasztalataimat, írok egy összefoglalót. Elöljáróban megjegyzem: az érintett fél csak a róla készült jelentéseket kaphatja meg. Ha a jelentésben más név is előfordul, azt kitakarják a másoláskor, azaz anonimizálják az anyagot. Mivel nem kutatóként, hanem mint az érintett leszármazottja kértem a betekintést, anonimizált anyagot kaptam. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által azonosított ügynökök lapját is megkaptam. 4 A történet 1963 elején kezdődik. Balatonfüredre érkezik valaki, aki irigykedik a csendes visszavonultságban és viszonylagos békében élő emberekre. Kiszemel néhány családot, hazugságokat agyal ki róluk, s saját érvényesülése érdekében elküldi az alábbi levelet a BM III/III-as alosztályára, felajánlkozva, hogy majd ő szemmel tartja ezeket a reakciós elemeket. Idézet a Szívkórházban dolgozó, 1923-ban született állandó budapesti lakos, egyelőre még leendő ügynök első leveléből: 1953-tól dolgozom a Balaton mellett. Sokféle emberrel találkoztam és a társadalom minden rétege, típusa képviselve van itt e vidéken. Elegáns villák csöndesen húzódnak meg a szőlőtáblák között, mely legtöbbjük még a Horthy rendszer bukása után idemenekült tulajdonosok otthona. Magasrangú katonatisztek, jegyzők, volt csendőrök, méltóságos urak, többszobás villái, melyek a szezonban értékesített felsrófolt szobaárak, jól jövedelmező hasznot hajtanak azoknak, akik világ életükben jól éltek és ma is élnek. Hogy kik ezek? Közelebbről csak ezután fogom megnézni. Addig is egy pár nevet említek: Ezt követően 1 6-ig anonimizált nevek következnek, a 7. a sorban: Baán Barnabás a füredi Balaton étterem vezetője. Részlet Barna ügynök felajánlkozó leveléből (1963)

19 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december 17 Barna ügynök személyi kartonja Az ügynökjelölt levelét Kovács László rendőrfőhadnagy veszi át március 7-én, s május 30-án megnyitja az ügynök M., azaz Munkadossziéját. Az ügynök a Barna fedőnevet kapja. Besorolása: utazó-ügynök, talán gépkocsivezetői munkájából adódóan. Tekintve, hogy az illető már nem él, s utódai nincsenek, nem sért senkit, ha az ő kartonján mutatom be, hogyan is nézett ki egy személyi karton, illetve a Munka dosszié. A fehérrel kitakart információk számomra, mint érintett számára titkosak maradnak. Nem tudhatom a származását, a beszervezés alapját, a foglalkoztatás vonalát. Barna a III/III-3 alosztály kötelékébe került, első tartótisztje és beszervezője Kovács rendőr főhadnagy, majd 1964-től Nyitrai őrnagy a tartótiszt. A beszervezés időpontja: május 10. Az utazó-ügynök később TM lett. Ismét némi magyarázat szükséges. 5 A személyi kartont (6- os karton) 1954 óta vezették. Két oldalas, az A oldalon a személyi adatok, a B oldalon a beszervezéssel és az adminisztrációval (dossziészám, naplószám, irattári szám, stb.) kapcsolatos adatok találhatók. A B oldal alján a dosszié átadásának dátumát láthatjuk, azaz: mikor került másik operatív tiszthez és kihez az ügynök. A beszervezést követően megnyitják Barna munkadossziéját, amelynek első darabja az említett felajánlkozó levél. Barna ügynök dossziéja

20 18 FÜREDI HISTÓRIA XII. ÉVFOLYAM 2 3. sz december Részlet Sulyok ügynök jelentéséből E dosszié tartalmazta aztán az ügynök összes jelentését. A jelentéseket mindig kézzel írták, úgy 2 3 hetente. A füredi ügynökök (bár ez a szó nem igazán helyes, de közérthetőbb) a tartótisztjeikkel a Kiserdőben találkoztak. A szokás az volt, hogy az ügynök a jelentését a találkozókra fenntartott úgynevezett T-lakáson (T= titkos) írta meg. A füredi lakás fedőneve Fenyőlak, Fenyves-lak volt. A tartótiszt a helyszínen olvasta el a jelentést, amelyre ráírta az újabb feladatokat, s közben elbeszélgetett a jelentést adóval. A jelentést adó tehát emlékezetből írta le a megfigyelttel folytatott beszélgetését. Gyakori volt, hogy önmagáról egyes szám harmadik személyben írt. Például: valaki megpróbált tőle dollárt vásárolni, hogy majd külföldön utazás alkalmával fel tudja használni A kézzel írt jelentést a tartótiszt magával vitte. A lényegtelen részeket egy vonallal áthúzta (így olvasható maradt), s a lényeges részeket legépeltette. A gépelt oldalból is betett egy példányt a Munkadossziéba. Erre a lapra rá kellett írniuk, hogy hány példányban készült, ki gépelte le, és melyik ügyosztály/alosztály kapott belőle példányt. Az utóbbi időben gyakran emlegetett III/III alosztály is magyarázatra szorul, mert az idők folyamán az alosztályok feladata változott, módosult. A tárgyalt időszakban, 1963 és 1968 között édesapám a III ügyosztály több alosztálya látókörébe is belekerült tekintettel arra, hogy Keresztapám 6 (édesapám öccse) az Egyesült Államok állampolgára volt, s 1963-ban és 1966-ban is hazalátogatott. Lássuk az ügyosztály felosztását, feladatait: III/I Hírszerző csoportfőnökség: információgyűjtés a kapitalista országok politikai, gazdasági és katonai terveiről és eredményeiről. Ehhez adott esetben az emigránsokkal való szorosabb kapcsolat tudott akaratlan vagy éppen szándékos segítséget nyújtani. III/II Kémelhárító csoportfőnökség: A nyugati ügynökök felderítése mellett ők foglalkoztak a Magyarországra érkező külföldi állampolgárokkal ben a KEOKH 7 a kémelhárításhoz került, fő feladata a nyugati országok állampolgárainak és a szállásadó rokonoknak az ellenőrzése. A külföldieknek bejelentési kötelezettségük volt, amelyet szintén a KEOKH ellenőrzött. Itt futottak össze a szálak : ha több operatív szerv is foglalkozott a külföldivel, a KEOKH koordinálta azt. 8 III/III Belső reakció és Szabotázselhárító csoportfőnökség feladata: a volt Magyar Népköztársaság állami, gazdasági, társadalmi rendjének megdöntésére vagy gyengítésére törő elemek tevékenységének felderítése és megszakítása, a politikai bűncselekmények elkövetésének megakadályozása, az ellenséges csoportok bomlasztása, elszigetelése. Történetünk szempontjából a III/IV csoportfőnökség, amely a katonai elhárítással foglalkozott, nem fontos, viszont a következő igen: III/V Operatív Technikai csoportfőnökség. Hozzájuk tartozott a rádió lehallgatás, figyelés végrehajtása, környezettanulmányok készítése, s ők bontották fel a leveleket is ellenőrizték a postai küldeményeket. Barna a III/III-3 alosztályhoz tartozott, ez foglalkozott az ellenséges személyek elhárításával. A beszervezéskor ügynök volt, majd később TM, azaz Titkos megbízott lett. Ügynök az a hálózati személy, aki az állambiztonsági szerv birtokában lévő terhelő vagy komp-

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között Borvendég Zsuzsanna Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között A levélellenőrzés megszervezése, 1945 1950 A második világháború után,

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN

Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A SZATMÁRI VÉCSEYEK A 19-20. SZÁZADBAN Zsoldos Ildikó A szatmári Vécseyek a 19-20. században Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2011. Írta: Zsoldos Ildikó Lektorálta: Prof. dr. Czövek István

Részletesebben

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz *

KATONA CSABA. Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * KATONA CSABA Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz * Ő bizonyítá [ ] mit még neki mondék, senkivel sem közlé. A kis liba, tán azt hiszi, nekem is oly kevés eszem van, mint neki; bizony! Viszonzám,

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZÉLINGER BALÁZS MAGYARORSZÁG ÉS ETIÓPIA Formális és informális kapcsolatok a 19. század második felétől a II. világháborúig DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető:

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével

Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével Thalassa (20) 2009, 4: 45 74 A VÖRÖS RÓHEIM Hárs György Péter Ki van hol? Itt van a 40 éves, anyjától-hazájától elszakadt, környezetével ritkán egyetértõ, támadásra mindig kész és magabiztos (és csalódott),

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Bankárok és bürokraták

Bankárok és bürokraták KÖVÉR GYÖRGY Bankárok és bürokraták A Magyar Általános Hitelbank igazgatósági tanácsa és igazgatósága (1876 1905) * Az 1875: XXXVII. tc., a Kereskedelmi Törvény (KT) ugyan intenciói szerint német mintára

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben