Az 56-os forradalomra emlékeztek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az 56-os forradalomra emlékeztek"

Átírás

1 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén belül három pápai óvoda újulhatott meg az elmúlt idõszakban. A Csókai- és az Erzsébetvárosi óvoda átadása után az elmúlt csütörtökön átadták a megújult Tókerti óvodát is. Kovács Zoltán polgármesterrel és az óvoda vezetõjével megtekintették az épületet. Bõvebben a 3. oldalon Az ünnepélyes átadáson az óvoda apróságainak kedves mûsorát követõen Antalné Ihász Mária tagóvoda-vezetõ mondott köszöntõt. Kiemelte, az átalakítás és a bõvítés révén megvalósuló többletfunkcióknak köszönhetõen teljesen megújult az épület, és jelentõsen javultak a nevelés körülményei. Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke beszédében elmondta, néhány hónappal ezelõtt, az Ötödik utca felújított szakaszának átadását követõen dr. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára és a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának 20. évfordulójára emlékezett a város október 23-án. A koszorúzásokat követõ ünnepi mûsorban Unger Tamás önkormányzati képviselõ tolmácsolta gondolatait, majd a város diákjainak színpadi játékában elevenedett meg a véres történelmi múlt. A Weöres Sándor Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatót az elmúlt csütörtökön dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ és Horváth Attila igazgató az Új Magyarország Fejlesztési Terv KDOP támogatási rendszeréhez benyújtott A Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése címû pályázattal kapcsolatban. Az iskola akadálymentesítésére már harmadszor adtunk be pályázatot kezdte dr. Kovács Zoltán. Az ünnepség Kiss Zoltán honvéd alezredes emléktáblájának megkoszorúzásával kezdõdött, ahol Kincses László szavalata után vitéz Káldi József nemzetõr dandártábornok, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Zala megyei örökös tiszteletbeli elnöke mondott emlékbeszédet. Többek között szólt KissZoltán,azegykoribajtárs, hõs katona haláláról. Részletek a 2. oldalon Akadálymentes lesz a Weöres Mint mondta, a pályázat, melynek szakmai programját a mérnökök az intézmény igazgatójával egyeztették nem változott, csak a források voltak szûkebbek. Dr. Kovács Zoltán elmondta, a régió 29 millió forintos támogatásához az önkormányzat közel 40 millió forintot biztosít. Folytatás a 3. oldalon Emlékdiplomások köszöntése Ötven, hatvan és hatvanöt évvel ezelõtt diplomát szerzõ idõs tanítókat és tanárokat köszöntöttek csütörtök délután a Polgásmerteri Hivatal házasságkötõ termében. A jubiláló pedagógusoknak a Munkácsy Mihály Általános Iskola diákjai adtak megható mûsort. Az ünnepségen nyolc pedagógus vehetett át arany, gyémánt vagy rubin emlékdiplomát pályakezdõ kollégák jelenlétében. - A mai ünnep az Önöké, s én sok-sok kisgyermek nevében mondok köszönetet Önöknek munkájukért, melyet hittel, örömmel és hivatástudattal végeztek mondta köszöntõjében dr. Lõrincz Ildikó, a Nyugat- Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának dékánhelyettese. Mint mondta, az alapfokú képzés feladata, szerepe nagyon fontos, jelentõsége felbecsülhetetlen. Az elsõ osztályokban alakulnak ki azok az alapvetõ készségek, amelyre a késõbbi tudás, képességek épülnek. Végül rámutatott, a tanítók eredményes munkájáról azok a tanítványok adnak visszajelzést, akik késõbb tanulmányaik és munkájuk során is eredményesen teljesítenek. Avárosnevébendr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntötte a jubiláló pedagógusokat. Mint mondta, a pedagógus számára minden gyermek csiszolatlan gyémánt, de a tanár munkája sokkal nehezebb, mint a gyémántcsiszolóké. Utóbbi munkája nagyon sokba kerül, a pedagógusé viszont megfizethetetlen. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 29. Testületi ülés Korszerûbb lakásokra szavaztak Rendkívüli testületi ülésre gyûltek össze városunk képviselõi múlt szerda délután. A program apropója egy pályázat benyújtásának határideje volt, mely öt pápai társasház felújítását támogatja. Napirend elõtt dr. Áldozó Tamás alpolgármester bejelentette, hogy Polgár Jenõ osztályvezetõ, a Védelmi igazgatásért emlékérem arany fokozatát kapta a védelmi felkészítés terén végzett tevékenységéért. A napirendet a bizottságok már megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadták a 96 millió forintos támogatást. - Eddig is komoly forrásokat kötött le az, hogy hozzájáruljunk az egyes lakóközösségek pályázatainak megvalósításához. Látszik, hogy ez 100 milliós nagyságrendû kötelezettségvállalássá nõhet, ha a pályázatok sikeresek lesznek a nagy országos pályázatban is. A jövõt illetõen valószínû, hogy hasonló mértékû és léptékû pályázatokkal találkozunk, ami abból a szempotból természetesen jó, hogy ez nagyon sok pápai család számára korszerû, energiatakarékos fûtési lehetõséget és jó lakhatási körülményeket jelent fogalmazott az ülésen az alpolgármester. A pályázat sikere és kivitelezése után több mint 300 pápai család lakása lesz korszerûbb és energiatakarékosabb. va A céldátum 2013 vagy 2020? Újabb ígéret villamosításra Veszélyek vagy esélyek címmel azonnali kérdést intézett dr. Kovács Zoltán aparlament keddi ülésnapján Hónig Péterhez, a gazdasági és közlekedési tárca vezetõjéhez. Kérdésében arra a veszélyre hívta fel a figyelmet a képviselõ, hogy a közlekedési infrastruktúra Csorna Gyõr Pápa Kisbér térségében történõ elsorvasztása: a vasúti személyszállítás szüneteltetése, a 83-as út fejlesztésének késlekedése, a Csorna - Pápa közötti pályaszakasz egyes részeinek elbontása alaposan csökkenti a térség gazdaságának fejlõdését. Válaszában a miniszter kiemelte, hogy a Budapest Szombathely közötti közlekedés szempontjából a Gyõr Pápa Celldömölk közötti szakaszt is magába foglaló vonal csak a harmadik számú eljutási lehetõség, megelõzik a Gyõr Csorna és a Székesfehérvár- Veszprém Celldömölk szakaszokat magukba foglaló sínpályák. (A MÁV által rögzített személyforgalmi adatok a pápai állomást is érintõ szakasz elsõségét támasztják alá! A szerk.) Ugyanakkor a miniszter ismételten ígéretett tett a Gyõr Celldömölk szakasz villamosítására, céldátumként a évet jelölte meg, míg a pályabiztosító berendezések kiépítését, korszerûsítését a 2014 és 2020 közötti, azaz a következõ hétéves EU-költségvetés idejére jósolta. A fenti idõpontokig a Gyõr Pápa közötti vonal személyszállítása a minisztérium véleménye szerint marad a regionális megrendelõi körben. Viszontválaszában dr. Kovács Zoltán a minisztériumi honlapon található szöveget idézte: az országos megrendelésû vasútvonalaktól távol esõ kisebb városok bekapcsolását az országos vérkeringésbe autóbusszal kell biztosítani, például Kalocsa, Mór, Pápa. Felhívta a miniszter figyelmét, hogy Pápa az ország háromszázegynehány városa közül a 28. legnépesebb. A Pápa Gyõr közötti szakaszon napi rendszerességgel utazók száma 2.000, míg a Gyõr Csorna közötti szakaszon 528. Ha a tények nem is érdeklik a minisztériumot, valamint a közlekedésfejlesztõ szakembereket, alkalmanként azonban úgy tûnik ott ütköznek akadályba, ahol nem számítanak rá. Tegnapi hír az is, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság végzéssel megszüntette azt az eljárást, amelyben a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. (NIF Zrt.) a Pápa - Csorna közötti vasúti pálya egy szakaszának elbontását, ezzel gyakorlatilag a vonal likvidálását kérte. Az eljáró hatóság felhívta a NIF Zrt. figyelmét, hogy a Pápa Csorna közötti vasút a vasúti közlekedésrõl szóló törvény 2. számú mellékletében szereplõ országos mellékvonal, így annak egyes részeit csak a törvény módosítása után szabad elbontani. Az 56-os forradalomra emlékeztek Folytatás az 1. oldalról A 20. századot mint a gyûlölet és a tömegterror századát jellemezte, mely több millió ember vesztét okozta a világban. Beszélt hazánk igazságtalan törvénykezési rendjérõl, ahol a népi demokrácia a proletariátusoknak törvénnyel nem szabályozott hatalma volt. Végül röviden méltatta Kiss Zoltán tetteit. Az emlékbeszéd után az önkormányzat, a honvédség és a család képviseletében Iskolazászlót avattak az Acsádyban A jelképek erõt adnak, ha az ember érti õket mondta beszédében Kemény Éva igazgató az Acsády Ignác Szakképzõ Iskolában. Az intézményben az október 23-i mûsor keretében iskolazászlót avattak, ünnepélyes külsõségek között. Az 1956-os forradalom és szabadságharcról zenés irodalmi mûsor keretében emlékeztek meg az acsádys diákok. Ezt követõen került sor az iskolazászló avatására. Egy iskola mûködéséhez sokféle nélkülözhetetlen és hasznos dolog szükséges: padok, székek, táblák, térképek, kísérleti eszközök, egy ipari iskolában gépek, szerszámok és még sok egyéb más. Ha pusztán észszerûen nézzük a dolgot, egy zászló nem fontos, de ha a szívünkkel, egész emberségünkkel szemlékljük az iskolát, az egyik legfontosabb dolog a zászló. A zászló büszkeség, becsület, a zászló helytállás. A zászló szent, neki tisztelet jár, csók és fõhajtás, fogalmazott az ünnepségen az igazgató. - Egy egyszerû ballagási forgatókönyv is úgy kezdi a vonulási sorrend ismertetését, hogy: elõl megy a zászló. Nem a diák, aki viszi, hanem maga a zászló. Az õ dicsõsége vetül rá a zászlóvivõ emberre is mondta a hallgatóságnak Éva. Kemény megjelentek elhelyezték koszorúikat, majd átvonultak dr. Katona István emléktáblájához leróni tiszteletüket. A megemlékezés a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében folytatódott tovább, ahol Unger Tamás önkormányzati képviselõ az ünnep szónokaként beszélt az os forradalomról. Mint mondta, emlegetik az ifjúság, a polgári demokratikus értékrend, a nemzeti szellem, a nemzet forradalmának is. Ennek az emelkedett szabadságérzésnek vetettek véget a szovjet páncélosok, a világ legerõsebb csapatai. Borzalmas túlerejükkel szabályosan kivégezték a forradalmat. Azt hitték, hogy ezzel minden rendben van. Akik igazán ismerték a zsarnokság természetét, tudták, a kommunista világrendszer végzetes sebet kapott, amelyet már sohasem tudott kiheverni. Beszédében megemlékezett mindazokról, akik egy durva, kemény diktatúrában merték vállalni véleményüket, akik bitófán végezték, végig küzdötték a forradalom utáni éveket, nyugatra menekültek, vagy letöltötték börtönbüntetésüket. Gondoltuk volna-e a Az avatáson a zászlóanya, Sárpátky Ibolya, az intézmény nyugdíjas pedagógusa adta át a lobogót az iskolát képviselõ két diáknak. A piros-fehér-zöld lobogó egyik oldalán a magyar címer látható, és az Acsády Szakképzõ Iskola, Pápa felirat olvasható. A másik oldalon az intézmény választott jelmondata, Labor ipse voluptas áll, ami azt jelenti: A munka maga az öröm. Ez volt Czimmermann János nemesi jelmondata. Az avatás végén a zászlóanya a lobogóra rendszerváltás éveiben, hogy több mint 50 évvel 1956 és 20 évvel a Magyar Köztársaság kikiáltása után egy, az 1956-hoz nagyon hasonló helyzetben találjuk majd magunkat? - tette fel a kérdést a szónok, majd párhuzamot állított az akkori, és a ma zajló politikai események között. - Ötvenhat egy erkölcsi alapokon nyugvó, szabad Magyarországban gondolkodott. Ezért harcoltak több ezren, ezért vállalták a büntetést, a halált vagy az emigrációt. Legyünk méltók hozzájuk. Ha kicsit elfáradunk, ha kicsit elbizonytalanodunk, gondoljunk rájuk, a tanításukra. Harcoljunk a tiszta közéletért, mondjuk ki véleményünket, még ha hátrányba kerülünk is. Tegyünk, cselekedjünk a közért. Ne feledjük a mi, illetve az utánunk jövõ generáció sikeresebb, szebb jövõje egy nyitott, egymásra figyelõ õszinte emberi közösségben rejtõzik. Tegyünk ezért mi is, hétköznapjainkban legyünk kicsit forradalmárok. Ha majd körülbelül öt hónap múlva arról kérdeznek bennünket, az új Magyarország helyzetét és jövõjét hogyan látjuk, mondjuk ki mi is közösen: elég volt! Az ünnepi köszöntõ után Gyerekjáték címmel színpadi játékot láthattak a résztvevõk, melyet a város középiskolás - többségében türrös - diákjai adtak elõ. A darab forgatókönyvét Mészáros Dorottya 11.A osztályos tanuló írta. A rendezvény a Magyar Pieta 1956 szobornál ért véget, ahol az önkormányzat, a pártok, a kulturális és oktatási intézmények elhelyezték a megemlékezés virágait. M.A. avatószalagot kötött, melyre a tanárnõ a következõ idézetet választotta: Minden pálya dicsõ, ha belõle hazádra derül fény, és szerepel rajta az avatás évszáma: A ceremónia végén a zászlót a tiszteletadás jeléül adiákokkörbevittékazaulában. Varga Bea

3 2009. október 29. Pápa és Vidéke 3 Folytatás az 1. oldalról Akkor volt lehetõsége látni, hogy egy megromlott állapotú, több mint hetven esztendõs épületrõl van szó, amire már valóban ráfért a felújítás. Ez azért kiemelten fontos, mert az ide járó gyerekek a család után elõször itt kerülnek kapcsolatba a társadalommal, itt kapnak felkészítést a felnõtt életre, és nem mindegy, hogy ez milyen körülmények között történik. Pál Béla ezt követõen szólt a városban európai uniós támogatással megvalósuló egyéb beruházásokról, köztük a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújításáról. Mint mondta, a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Veszprém megyében 3,1 milliárd forintot osztottak ki iskola- és óvoda-felújításokra. Ennek az összegnek a húsz százaléka Pápára került. Pál Béla így fogalmazott: - Ebben mindenképpen nagy szerepe Elkészült a Tókerti óvoda van annak, hogy polgármester úrral A Regionális Fejlesztési Tanácsban a fejlesztések területén jól együttmûködünk. Gõgös Zoltán államtitkár segíti ezt a kormányban, és dr. Áldozó Tamás alpolgármester és dr. Németh Márta pedig velünk közösen dolgozik a megyei önkormányzatban. Rámutatott, ez az együttmûködés is azt mutatja, nagy szükség van az összefogásra, hiszen ebbõl épül a jövõ. A megújult épületet a kivitelezõ Szanyépszer Kft. nevében Osztrovszky Péter adta át dr. Kovács Zoltánnak. A polgármester elmondta, a tókerti városrész Antané Ihász Mária tagóvoda vezetõvel a megújult Tókerti óvoda átadási ünnepségén beszélgettünk. - Mennyiben jelent változást az óvoda életében ez a felújítás? - Minden téren nagyon nagy változást jelent. Az óvoda alapterülete is megnõtt, és a nevelés feltételei is kedvezõbbé váltak azáltal, hogy tornatermet, sószobát és a logopédiai szoba bõvítésével foglalkoztató termet is kialakítottak az átalakítás során. - Hány kisgyermek jár most az óvodába? - Óvodánk teljesen kihasznált, jelenleg nyolcvan gyermek jár hozzánk. Számukra a legszembetûnõbb változás az új bútorzat lesz, ami sokkal kényelmesebb, komfortosabb és nagyobb önállóságot is biztosít számukra. Óvodásainkat november 2-án fogadjuk, s akkor kezdenek majd ismerkedni a megszépült környezettel. Weöres-iskola Akadálymentesítés Folytatás az 1. oldalról A sajtótájékoztatón elhangzott, az iskola valamennyi épületrészét akadálymentesítik, akadálymentes parkolót alakítanak ki, a szinteket pedig lifttel kötik össze. Mindezeken túl infokommunikációs jelzéseket szerelnek fel, és káprázásmentes megvilágítást alkalmaznak. A polgármester rámutatott, amennyiben májusban elkezdik a munkálatokat, akkor a beruházás a következõ tanév kezdetére befejezõdhet. Horváth Attila elmondta, nagy öröm az intézmény számára, hogy harmadik nekifutásra sikeres volt a pályázatuk, és elõre láthatóan 2010-ben már úgy indulhat a tanév, hogy az épület teljesen akadálymentes lesz. papp az elmúlt század elsõ felében kezdett beépülni, s az itt élõk közül nagyon sokan a városi nagyüzemekben dolgoztak. Míg a szülõk dolgoztak, a gyerekek közül sokan az utcákon csatangoltak - felügyelet nélkül. Ekkor született döntés arról, hogy a város megvásárolja a mai Tókerti óvoda épületét és a hozzá tartozó területet, ahol akkoriban asztalos mûhely mûködött. Az épületet kisdedóvóvá alakították annak érdekében, hogy ne az utca nevelje a környékbeli gyerekeket. Az ingatlan október 28-án került a város tulajdonába. Egy ideig menedékháznak hívták, majd 1943-ban a Népmûvelõdési Minisztérium óvodává minõsítette, és innentõl Pápa Város Kertvárosi Napköziotthonos Óvoda volt a neve. Dr. Kovács Zoltán elmondta, az óvoda a felújítás során több mint száz négyzetméter hasznos alapterülettel, s ennek köszönhetõen jónéhány új elemmel - köztük sószobával és tornaszobával - bõvült. Összesen közel 200 millió forintot költöttek a felújítás során a most megújult három óvodára, amibõl 142 millió forint volt a pályázati öszszeg. Az ünnepélyes átadáson a beruházás során kiemelkedõ munkát végzõk oklevelet vehettek át, majd dr. Kovács Zoltán és Pál Béla jelképesen átadták az óvoda kulcsát Antalné Ihász Máriának. Miután a történelmi egyházak képviselõi megáldották az épületet, az átadáson részt vevõk megtekintették az óvodát. Évadzáró kempingtalálkozó Immár negyedik alkalommal tartotta Évadzáró Kempingtalálkozóját a Magyar Camping és Caravanning Klub a pápai Várkert Termál Campingben. Az elmúlt hétvégén megrendezett találkozóra közel háromszáz magyar, cseh, lengyel, szlovák, szlovén és német családot vártak a szervezõk. A rendezvény szombati ünnepélyes megnyitóján dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ köszöntötte a kempingezõket. Elsõként a találkozón résztvevõ nemzeteket összekötõ történelmi hagyományokról szólt, majd jó szórakozást, barátságokat kívánt, és a késõbbiekre kellemes visszatérést a városba. A Várkert Termál Camping dolgozói nevében Dekovics-Ódor Noémi, a kemping vezetõje köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy lassan hagyománnyá válik, hogy az évadzáró kempingtalálkozót Pápán rendezik. Elmondta, örömmel találkoznak évrõl évre a már jól ismert arcokkal, s örömükre szolgál, hogy a régi ismerõsök magukkal hozzák barátaikat is, így egyre népesebb ez a kellemes, baráti társaság. Az Évadáró Kempingtalálkozót Gyürki László, a Magyar Camping és Caravanning Club elnöke nyitotta meg, köszöntve az osztrák kemping klub tagjait is, akik szintén a pápai kempingben tartották találkozójukat. Mint mondta, kellemes évet zárnak, melynek során nagyon jó rendezvényeken, találkozókon vehettek részt. Az évadzáró találkozó kapcsán elmondta, már egy hete itt van, és nagyon kellemes, vendégszeretõ embereket ismerhetett meg Pápán. Mint mondta, ez a kemping felszereltségben és színvonalban egyedülálló Magyarországon. Beszédének végén átadta a Magyar Camping és Caravanning Club jelvényét dr. Kovács Zoltánnak és Dekovics-Ódor Noéminek. A megnyitó kedves színfoltja volt a Caravan Club Sumperk tagjai által elõadott meglepetés marionettjelenet, és nagy sikere volt a Vadvirág Néptáncegyüttes mûsorának is. Az évadzáró kempingtalálkozó szervezõi mindent megtettek annak érdekében, hogy a résztvevõk számára emlékezetessé tegyék a Pápán töltött néhány napot. Változatos programokkal vártak kicsiket és nagyokat egyaránt, melyek közt volt kézmûves bemutató és foglalkozás, családi vetélkedõ, karaoke parti, nosztalgia disco, gulyásparti és vásári forgatag, s mindezeken túl bemutatót tartott a Rebel Lion Tánc- Sport Egyesület, és mûsort adott a Pápai Musical Stúdió is. papp Emlékdiplomások köszöntése Folytatás az 1. oldalról - A munkájuk nyomán épül fel nemzetünk, országunk határon innen és határon túl mondta a polgármester. Hiszen tudjuk azt, hogy a határon túl maradt pedagógusok milyen nehézségekköztvégzikfeladatukat különösen Szlovákiában -, de a Magyarországon dolgozóknak sincs és nem volt könnyebb dolga. A pedagógus munkájának egyik legnagyobb elismerése, amikor a tanítványok még évek múltán is ráköszönnek tanítóikra mondta dr. Kovács Zoltán, majd így fogalmazott: az ország fejlõdése szempontjából pedig az egyik legfontosabb, hogy kimûvelt emberfõk legyenek, akik aztán az Önök által letett tollat, vonalzót, körzõt, olvasókönyvet felveszik, és folytatják ezt a munkát. A polgármester köszöntõjét néhány iskolai emlék felidézésével zárta. A beszédeket követõen dr. Lõrincz Ildikó és dr. Kovács Zoltán arany emlékdiplomát adott át Balogh Ádámnak és Nagy Endrénének, akik ötven éve léptek a pedagógus pályára. A diplomájukat hatvan éve megszerzett pedagógusok, Barták Ferencné, Masszi Ferenc, Rózsa Miklósné, Varga Lászlóné és Varju Dezsõné gyémánt emlékdiplomát vehettek át. Horváth Józsefné, aki hetven évvel ezelõtt kezdte tanítói pályáját rubin emlékdiplomát kapott. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel zárult. papp Tegyünk a Földünkért! A városban több helyen megemlékeztek a Föld világnapjáról. Múlt kedden a Jókai Mór Mûvelõdési Központban óvodások és alsótagozatosok, egy nappal késõbb pedig a Tarczy-iskolában felsõtagozatosok számára szerveztek programot. Egy 1991-es világméretû hiszen a Földünk megmaradásáért, kezdeményezésnek köszönhetjük, környezetünk hogy minden védelméért és megóvásáért évben megemlékezünk a mindenkinek tennie kell Föld világnapjáról. A JMK valamit mondta Róka idén a Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesülettel Norbert, a JMK mûvelõdésszervezõje. közösen szervezte A Tarczy-iskolában váro- meg programját. Meizner si vetélkedõt rendeztek, Tibor, az egyesület tagja tartott játékos vetélkedõt a kicsiknek, majd téli eleséget készítettek a madaraknak mézbõl és különbözõ magvakból. A programon a melyen a pápai általános iskolák csapatai vettek részt. A programon kis kiállítást láthattunk azokból az igazán ötletes tárgyakból, melyeket a gyerekek készítettek Huszár óvodások vettek elõzetes feladatként részt. A kicsik lelkesek voltak, ügyesen vették az akadályokat, és a madáreleség csupa hulladékból. A versenyen elsõ helyezést ért el a Tarczy-iskola csapata, második elkészítésében is nagyon helyen végeztek az szorgoskodtak. Erkel-iskola diákjai, harmadikak - Ez egy olyan kezdeményezés, pedig a Weöres- melyhez mindenképpen -iskola tanulói lettek. csatlakoznunk kell, Varga Bea

4 4 Pápa és Vidéke október 29. Kiránduláson a döbröntei szépkorúak Kastélymúzeumtól a szõlõspincékig A Döbröntei Német Kisebbségi Önkormányzat az idei évben is megszervezte hagyományos õszi nyugdíjas kirándulását, amelyen részt vett Ihász Bernadett hitoktató, egyházi lelkész, Reichárd György plébános, valamint a döbröntei egyházi képviselõ-testület is. Az utazáson elõször a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumot tekintették meg a résztvevõk, majd kisvonatos városnézésre került sor. A következõ állomáshely a Zalaegerszeg központjában található Mária Magdolna Plébánia-templom volt, ahol az Mozgássérültek sikere egybegyûltek énekeltek, és imára hajtották fejüket, megköszönve az égieknek a szép, verõfényes õszi napot. A közös áhítat után a kirándulók a göcseji tájegység szívében található Becsvölgyében a helyiek szüreti felvonulásába kapcsolódtak be, ahol a vendégszeretõ házigazdák borral, szõlõvel, frissen sült kaláccsal kínálták a megfáradt turistákat. A jókedvvel, vidámsággal eltöltött napot a hazafele vezetõ úton elköltött vacsora és az utána következõ zenés mulatság koronázta meg. Polgár Sz. Egy második helyezéssel és egy különdíjjal érkeztek haza a pápai mozgássérült csoport tagjai a Fogyatékossággal Élõ Emberek Kulturális Fesztiváljáról, melyet a közelmúltban rendeztek a balatonfûzfõi mûvelõdési ház színháztermében. A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete már évek óta megrendezi a fesztivált, azzal a céllal, hogy a sérült emberek is vakok, mozgássérültek, siketek és nagyothallók megmutathassák tudásukat. Az indulók négy kategóriában vers és próza, ének, zene és tánc léptek színpadra. Idén összesen 59-en neveztek a fesztiválra, ebbõl öten a pápai mozgássérült csoportból. A résztvevõk közül Mukicsné Berhidai Zsuzsanna táncdal kategóriában különdíjat kapott. Dolgos Gyuláné csoportvezetõ, Varga Zoltánné és Kálmán Sándorné szavalataival szintén nagy sikert arattak. - Második helyen végeztem az egyéni tánc kategóriában. Az Ének az esõben klasszikus musicalból adtam elõ egy részletet. Ezenkívül meglepetéstánccal is készültem. A szervezõknek és a csoportvezetõnknek szerettem volna kifejezni hálámat több éves munkájukért. Vangelis Kék madár címû zenéjére táncoltam el az édesanyámmal közösen megálmodott koreográfiát - tájékoztatta lapunkat Kardos Marianna. November 4-én, szerdán 16 órától csendes megemlékezést tart az MDF helyi szervezete a Várkastély elõtti kopjafánál. Képviselõi fogadónapot tart október 30-án, pénteken óráig Pápán az MSZP irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint Grõber Attila és dr. Németh Márta önkormányzati képviselõk. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy október 30. és november 1. között a BAKONY VOLÁN Zrt. járatainak közlekedési rendje az alábbiak szerint alakul: október 30. (péntek) október 31. (szombat) november 1. (vasárnap) november 2. (hétfõ) a hét utolsó tanszünetes munkanapja szabadnap a hét elsõ iskolai elõadási és munkanapját megelõzõ munkaszüneti nap a hét elsõ iskolai elõadási napja Információs telefonszámok: Pápa, autóbusz-állomás: 89/ Várpalota, autóbusz-állomás: 88/ Zirc, autóbusz-állomás: 88/ Legyen az utasunk, utazzunk együtt! BAKONY VOLÁN Zrt. Adászteveli idõsek napja Mint minden évben az idõsek napján, ez alkalommal is megemlékezett a faluban élõ nyugdíjas polgárairól a község önkormányzata. A már hagyományos ünnepséget a közelmúltban tartották a község kultúrházában. Fodor Béla polgármester köszöntõjében az elmúlt egy év fontosabb történéseirõl tájékoztatta a meghívottakat. Sajnálattal számolt be arról, hogy elmaradt az orvosi rendelõ felújítása a településen, ugyanis pályázatukat forráshiányra hivatkozva eredménytelennek minõsítették. Mint mondta, nem adják fel. Ismét megpróbálják, és bíznak abban, hogy jövõre valóra válhat régi álmuk. Végh Ninett - Ahogy tudunk, takarékoskodunk. Spórolunk az energiával, és amire nem muszáj, nem költünk. A különbözõ ünnepi alkalmakra kapott pénzt pedig félreteszem. Ebbõl vásárolok könyveket és CD-ket, számomra értelmes dolgokat. Feleslegesen nem szoktam pénzt kiadni. Körülbelül egy éve édesapám nyitott nekem az egyik banknál számlát, melyre a szüleim néha pénzt küldenek. Így ha szükségem van rá ki tudom venni. A szüleimre mindig számíthatok, hisz nekem még nincs jövedelmem. Ugyancsak sikertelen volt az a régiós pályázat, melyet az óvoda nyílászáróinak cseréjére adtak be. A Leader-falumegújítás programban pályázatot nyújtottak be a mûvelõdési ház külsõ homlokzatának felújítására és a nyílászárók cseréjére, melynek összköltsége 12 és fél millió forint. Az elbírálásra ben kerül sor. Ugyanakkor kisebb sikerek is születtek - tette hozzá a polgármester. A posta és irattár, valamint az imaház külsõ felújítására 703 ezer forint támogatást nyertek, melyhez az önkormányzat 370 ezer forinttal, míg a katolikus egyház 100 ezerrel járult hozzá. Így megszépülhetett a falu központja. A csapadékvízárkok tisztítását saját beruházásban kivitelezték ott, ahol szükség volt rá. Sikerült eleget tenniük a Ön hogyan takarékoskodik? Spóroltunk, mert már gyerekkorunkban megtanították, mit is jelent, ha az ember meg tud venni magának valamit, amire oly régóta vágyik. Nyaltuk a pár forintos bélyegeket rendületlenül, és ragasztgattuk a gyûjtõlapra. Késõbb megszûnt a takarékoskodásnak ez a módja, és pár évig maradt a malacpersely, manapság pedig a különbözõ pénzintézetek Junior kártyáit választják a szülõk. Spórolna az ember így felnõtt fejjel is, de egyre kevesebb az a pénz, amit esetleg félre lehetne tenni. Október utolsó munkanapja a takarékosság világnapja, melyhez hazánkban az OTP 1964-ben csatlakozott. Ön hogyan takarékoskodik - tettük fel a kérdést fiatalnak és idõsnek egyaránt. Hagyományteremtés és -ápolás Takácsiban Szüreti mulatság Második alkalommal rendezték meg a Takácsi Kenderszer Népdalkör és Néptánccsoport szervezésében a Takácsi Szüret címû vidám délutánt, amelynek a takácsi kultúrház adott otthont október 24-én. csatornaberuházásra felvett A borváró program a hitel utolsó részletének dunaszerdahelyi Pántlika kifizetésére, mely közel 33 népzenekar elõadásával millió forint volt. Továbbá szó esett a jövõbeni tervekrõl, kezdõdött, majd Ekanem Bálint musicalekbõl, ismert az esetleges intézményi slágerekbõl énekelt, õt átszervezésekrõl, és arról, hogy a községrõl falinaptár készül. Fodor Béla ez alkalommal Végh Kálmán népdalcsokra és néptánc produkciója követte, majd a takácsi cso- is felköszöntötte a portok, így a Prücskök, falu legidõsebb lakóit: a 91 éves Balassa Sándornét és a 90 éves Tóth Lajost. Végül megemlékezett arról a négy házaspárról is, akik idén Göbécsék és a Kenderszer lépett színpadra. A zenés délutáni rendezvény apropóját természetesen a szõlõszüret szolgáltatta, ünnepelték aranylakodalmukat. Takácsi határában talál- A köszöntõ után a német nemzetiségi óvoda apróságai perdültek a színpadra, hogy örömet szerezzenek a meghívottak soraiban ható ugyanis a Gyulahegy, ahol igazán jó borok kerülnek a palackokba, de a takaros községben a házaknál is sok szõlõtõke található. ülõ nagyszüleiknek. - Környékbeli csoportoható Õket követték az iskolások, kat hívtunk meg ezen a délutánon az Adászteveli cowboyok, nyilatkozta la- majd a program a zenestúdió mûsorával zárult. punknak Farkasdi Judit, a Takácsi Alkotó Közösség Badics Gézáné - Nagyon régóta takarékoskodunk a férjemmel. Mióta összekerültünk, azóta mindig gyûjtünk valamire.amainapigmindenhónapban bizonyos összeget a nyugdíjból beteszünk a bankba. Vannak gyereket és unokák, akik elvárják, hogy a nagyszülõk is segítsenek kicsit. Takarékosság nélkül nem megy. Így tudtunk annak idején családi házat, egy kis telket és autót is venni. A mi generációnk megtanult spórolni. Sajnos a fiatalokat elrontottuk, hisz mindent megkaptak készen, így nem ismerik azt a szót, hogy nincs. Ez a mi bûnünk, talán egyszer majd elnövik. Egyesület elnöke. Az egyesület idén volt tízéves, kultúránk ápolásával foglalkozunk, a hagyományteremtés és a hagyományátadás a legfontosabb célunk. Az egyesületben három tánccsoport mûködik, az óvodásokat Prücsköknek, az iskolásokat Göbécséknek hívjuk, a felnõttek pedig a Takácsi Kenderszer Népdalkört és Néptánccsoportot alkotják, ahol minden korosztály képviselteti magát a harmincévestõl egészen a hetvenéves tagunkig jegyezte meg Farkasdi Judit, aki elmondta azt is, hogy mûsorukkal a szüretet szerették volna bemutatni, milyen népszokások, mulatozások voltak régen Takácsiban késõ októberben, a szüretek táján. Polgár Szilárd Németh István - Korábban takarékoskodtunk. Közben lakást váltottunk, így azóta nem telik arra a két nyugdíjból, hogy rendszeresen félretegyünk. Ma már csak arra spórolunk, hogy az ünnepek alkalmával a gyerekeknek és unokáknak ajándékozzunk. Két nyugdíjból nagyobb dologra már nem futja. Természetesen van életbiztosításunk és magánnyugdíjpénztár tagok vagyunk. Ez is a spórolás egy formája, illetve ott takarékoskodunk ahol tudunk.

5 2009. október 29. Pápa és Vidéke 5 Rongyoszsák a Pegazusban Elkezdõdött a bábszínházi évad Tapsi nyuszi kalandjaival kezdetét vette a Pegazus Színházban az idei bábszínházi évad. A tehetséges társulat elsõ bemutatója a Rongyoszsák címû zenés bábjáték volt, amelyet másfél héten át közel ezerötszáz pápai és környékbeli óvodás és általános iskolás nézett meg a Szent István úti ódon színházteremben. A Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából különleges kamara elõadást láthattunk a Pápai Pedagógus Mûvelõdési Házban október 22-én, ahol Nelly Shahnazaryan Keresztút címû monodrámájának bemutatójára került sor. A történelmi és néprajzi elemekkel átszõtt színdarabot Várady Mária, A történet egy titkokat rejtõ padláson játszódik, ahol a láda mélyén talált rongyoszsákból mesék kerülnek elõ. A bábjátékot Hegedûs Gabriella, Végh Zsolt és Meleg Gábor játszották, az elõadás zenéjét Kovács Norbert szerezte, a darabot írta, tervezte és rendezte Sarkadi Nagy László. A Rongyoszsák természetesen az apróságoknak szól, ám a Pegazus társulata gondolt a felnõtt közönségre is, hiszen a közeljövõben Operett Orfeum címmel zenés elõadást tûznek mûsorukra, az év végén pedig várhatóan felújításra kerül majd a korábban nagy sikerrel játszott Jövõre, veled, ugyanitt címû romantikus vígjáték is. Polgár Sz. Monodráma egy széthulló világról Örmény keresztút de elvitte a pápai közönséget Örményországba. Bepillanthattunk a távoli vidék történelmi, társadalmi, erkölcsi életképeibe, és megismerkedhettünk az örmény nemzeti ételekkel is, amelyeket a színdarab végén a kulturális program szervezõinek jóvoltából a jelenlévõk meg is kóstolhattak. Polgár Sz. Idegen nyelvû darab a Petõfiben A Petõfi Gimnáziumban már hagyomány, hogy a német nyelvtanulást segítendõ idegen nyelvû színielõadást szerveznek a felsõ tagozatosok részére. A szekszárdi német színház most egy kétnyelvû darabbal érkezett Pápára. Kitûnõ lehetõség a nyelvtanulásra és még szórakoztató is a Petõfi Gimnázium kezdeményezése, melynek keretében már 5. alkalommal láthatnak színielõadást a diákok német nyelven. A szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn Rike Reiniger Veszett tárgyak címû darabját hozta Pápára, amely játékosan hívja fel a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára. - Ez a kétszereplõs darab a nyelvtanulás problematikáját dolgozza fel. Egy fiú és egy lány megismerkedésének történetét meséli el. A fiú csak németül, a lány pedig csak magyarul beszél. Játékos 35 percrõl van szó, játékosan tanuljunk németül - magyarázta Pitz Melinda, a német színház színésznõje. A német színházi elõadások keretében a diákok láthattak már Brecht- vagy Márai-darabokat is, ezúttal egy kifejezetten fiataloknak szóló elõadásban volt részük. - Ezek az alkalmak, amelyeket a német munkaközösség szervez kitûnõ lehetõség az idegen nyelv elmélyítésére. Motiválja a gyerekeket, és beépül a tanmenetbe azáltal, hogy a pedagógusok beszélgetést kezdeményeznek a darabokról - tájékoztatott Huszár Endre igazgató. A német nyelvtanulást kitûnõen egészíti ki az idegennyelvû elõadás, a visszajelzések alapján a diákok többsége megérti a darabok mondanivalóját, tudtuk meg az igazgatótól. Programajánló Október 29-én, csütörtökön 17 órától Radnóti Miklós-emlékestet rendez a Pápai Jókai Kör a Református Gimnázium dísztermében. Október 31-én, szombaton Tihanyba kirándul a Rákóczi Szövetség pápai tagozata. Indulás 6.30 órakor a várkerti parkolóból. November 4-én, szerdán 19 órakor kezdõdik az Esti Kornél Kávéházban A reformáció lábnyomai II. címû rendezvény következõ elõadása Küldetéses vétó Protestáns elhivatás Szabó Magda írásmûvészetében címmel. Elõadó: Korsós Bálint gimnáziumigazgató. November 6-án, pénteken órakor nyílik a Pedagógus Mûvelõdési Házban Borbély Lajos Vonalvilág címû kiállítása. November 7-én, szombaton 15 órakor a Jókai bérletben, 19 órakor a Vajda bérletben a Bob herceg címû regényes nagyoperett látható a Soproni Petõfi Színház elõadásában. A Jókai bérletre jegyek még válthatók a JMK jegypénztárában. November 7-én, szombaton órakor nyílik a Pápai Történelmi Napok 2009 címû fotókiállítás Kerpel Péter mûvésztanár fotóiból a színházépület emeleti elõterében. November 8-án, vasárnap órától a Clara címû színes német filmet vetítik a JMK színháztermében. November 16-án, hétfõn 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében Végvári Eszter és a Singer Street (ex-cotton Club Singers) közös koncertje. Jegyek forintos áron vásárolhatók november 2-tõl a JMK jegypénztárában. Elõzetes jegyigénylés a 30/ és a os telefonszámon. A Petõfi moziban november 3-4-ig 19 órától a Becstelen Brigantyk címû filmet vetítik. Elõadások és képzõmûvészeti tárlat Az ismeretlen A vigasztaló, a békességszeretõ, a gyógyító, a megfeszített és a visszatérõ Jézusról ötnapos elõadássorozatot tartottak az Oltalom Alapítvány szervezésében Az ismeretlen Jézus címmel a Helyõrségi Mûvelõdési Házban október 5-tõl 9-ig. Az elsõ elõadás elõtt kamarakiállítás nyílt Németh Gyula fafaragásaiból és Csûri Krisztina fotóiból a Jézus díszteremben, amelyet dr. Reisinger János irodalomtörténész nyitott meg. A bibliai témájú elõadások Jézus Krisztus példázatai címmel egészen december közepéig keddenként, hetente folytatódnak majd, ahol többek között az eredményes imádságról, az igazi megbocsátásról és Isten országáról és szeretetérõl is szó lesz. Polgár Sz. a Budapesti Kamaraszínház mûvésze játszotta nagy átéléssel, szuggesztív színészi eszközökkel, hitelesen. A történet az egykori szovjet birodalom széthullása után játszódik Örményországban, és nemcsak a fõhõsrõl, Terézrõl szól, hanem azokról a kisemberekrõl is, akik az orosz rendszerváltozás vesztesei lettek, a remény helyett a reménytelenség, a jólét helyett a nyomor és az elkeseredettség jutott osztályrészükül. Szõke István kiváló rendezése, a Kossuth-díjas Kerényi József letisztult díszlete, valamint az elõadás alatt megszólaló klasszikus és a modern zene hatásos ötvözése, ha jelképesen is, Nosztalgiaest Kovács Katival Szinetár Dóra és Bereczky Zoltán, valamint Zorán után újabb népszerû elõadó lépett fel a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színháztermében. Október 24-én Kovács Kati várta nosztalgiaestre a pápai publikumot. A közkedvelt énekesnõt Koncz Tibor kísérte szintetizátoron, aki az elmúlt évtizedek alatt több ismert Kovács Kati-dal zeneszerzõje is volt. Természetesen Pápán is elhangzottak a régi, nagy Kovács Kati-slágerek, amelyeket külföldi sikerdalokkal is kiegészített az énekesnõ. A koncerten fõként az idõsebb generáció tagjai képviseltették magukat, akik a fiatalabb korosztállyal együtt az elõadás végén felállva tapsolva köszönték meg Kovács Katinak a rövid, ám jó hangulatú zenés estét. Polgár Sz. Múzeumok õszi fesztiválja Ismét országos kezdeményezéshez csatlakozott a Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, amikor megszervezte Pápán a Múzeumok õszi fesztiválja elnevezésû programot. A rendezvény célja, hogy az iskolás korosztály számára megpróbálja közelebb hozni a kultúrát és a történelmet. Hat nap alatt, október 9-tõl 16-ig a pápai oktatási intézményekbõl közel hétszáz diák látogatott el a Várkastélyba, ahol a múzeum szakembereinek idegenvezetésével megtekinthették a kastély reprezentatív termeit, a szerteágazó barokk pincerendszert és a felújított padlásteret is. A magyar diákok mellett a Tarczy Lajos Általános Iskola kéttannyelvû tagozatának tanulói is ellátogattak az Esterházy Kastélyba, és részt vettek a Múzeumok õszi fesztiválján. Polgár Sz.

6 6 Pápa és Vidéke október 29.

7 2009. október 29. Pápa és Vidéke 7 Anyakönyvi hírek Születés: Földing Róbert Fodor Erika: Csanád, Németh Endre Boldizs Bernadett: Ádám, Füzfa László Téglás Julianna: László, Hegyi Miklós Mógor Éva: Kristóf, Lukács Attila Berki Krisztina: Johanna, Koch Tamás Ugróczi Krisztina: Krisztina. Halálozás: Marton Elek Antal, Ihász Lukács, Tóth Lajosné sz. Gyömörei Karolin, Pintér Jánosné sz. Berki Emma, Tompa Károly, Molnár József, Mayer Sándorné sz. Bulla Ilona Angyalka, Svecz Józsefné sz. Szalóky Mária, Nagy Antal, Horváth Sándor, Németh Endre Lajos, Király Istvánné sz. Benedek Gizella, Pusztai Lászlóné sz. Varga Erzsébet, Pente Rozália. Október 29-én, csütörtökön 18 órától tartja következõ foglalkozását a JMK Kertbarát Népfõiskola a Várkastély 1. termében. Horváth László borász a szüret utáni munkákról és a borkezelésrõl tart elõadást. A pápai Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Kapcsándi Ernõ Emlékére a Munkácsy-s Diákokért Alapítvány-a köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 százalékát az alapítványnak felajánlották. A befolyt összeget forint tanulók versenyeztetésére, tanulói jutalomkönyvek vásárlására fordítottuk. Teke Lezárult a sorozat Döntetlennel szakította meg vereségsorozatát az Elmax Vasas férfi tekecsapata a férfi NB I-ben. A Sztráda Pécs ellen 4-4 lett az eredmény hazai pályán. A bajnokság elsõ három fordulójában gyõzelmeket zsebelt be az Elmax, majd a következõ három fordulóban egymás után három vereség került fel eredménylistájukra. Kikaptak idegenben Zalaegerszegen, Gyõrben valamint hazai pályán az Alba Regia együttesétõl. Ilyen elõzmények után fogadták az utolsó helyezett pécsieket. Négy egyéni gyõzelemmel az Elmax zárta jobban a találkozót, a pécsiek viszont több csapatfájuknak köszönhetõen megkapták a két csapatpontot, íg lett 4-4 a végeredmény. Ha a két gyenge napot kifogó Vasas-játékos, Szakács Ferenc és Papp István közül egyikük kicsit jobban teljesít, gyõzelemmel zárnak a pápaiak. Az Elmax Vasas dobói: Kiss Sándor 559 fa, Horváth József 588 fa, Molnár Tamás 564 fa, Szakács Ferenc 507 fa, Horváth Róbert 558 fa, Papp István 529 fa. Összteljesítmény: 3305 fa, a Sztráda Pécs 3315 csapatfát dobott. A Vasas 4. helyen áll az NB I-ben, a következõ fordulóban az éllovas Közutasok Kaposvári TK-hoz látogat a csapat. A legközelebbi hazai játéknap november 14. lesz, akkor Répcelak együttese érkezik Pápára. A Széles Zoltán-Lendvai András összetételû ificsapat 4:0-ra nyert a pécsiek ellen, õk az ifibajnokságban a felnõttekhez hasonlóan szintén negyedikek jelenleg. Labdarúgás Körzeti bajnokság Megyei III/A Kéttornyúlak Nagyacsád 2-2 (2-1) G.: Fekete Zs., Vörös I. ill. Márkus G. (2). Tartalék: 1-1 (1-0) Adásztevel Bakonytamási 0-3 (0-2) G.: Lisztes Zs., Varga T., Pekker B. Tartalék: 4-3 (4-2) Mezõlak Nagytevel 6-2 (3-1) G.: Varga T. (2), Tóth N., Orbán Zs., Tóth P., Tóth G. ill. Jónás Gy. (2). Tartalék: 8-3 (5-1) Takácsi K.szentpéter 0-5 (0-2) G.: Kasza J., Szili T., Szalai L., Tóth Z., Kardos K. Tartalék: 2-2 (0-2) Mihályháza Nyárád 3-0 jn. Tartalék: 5-2 (1-2) Malomsok N.görzsöny 1-3 (0-1) G.: Orbán Zs. ill. Hegedüs R., Szabó A., Kiss G. Tartalék: 6-0 (1-0) A megyei III/A bajnokság állása a 10. forduló után 1. Mihályháza Nemesgörzsöny Mezõlak Nagytevel Kéttornyúlak Bakonytamási Adásztevel Nagyacsád Malomsok K.szentpéter Takácsi Nyárád* * 1 pont levonva Megyei III/B Vaszar Homokbödöge 1-1 (1-0) G.: Kuti Á. ill. Kovács Zs. Tartalék: 1-1 (0-0) Lovászpatona Marcaltõ 5-6 (3-2) G.: Lukács L. (3), Vadas R., Németh M. ill. Szabó Z. (3), Kis Á. (2), Papdi B. Tartalék: 1-2 (1-1) Marcalgergelyi Gic 1-2 (0-1) G.: Balogh D. ill. Szórádi N., Horváth R. Tartalék: 3-0 (1-0) Vanyola Tapolcafõ 2-0 (1-0) G.: Józsa R., Farkas L. Tartalék: 1-3 (1-2) Pápateszér B.gyõri ISE 5-0 (2-0) G.: Ilkó S. (2), Haraszt G. (2), Czakó Cs. A megyei III/B bajnokság õszi végeredménye 1. Pápateszér Marcaltõ Borsosgyõri ISE Lovászpatona Gic Vanyola Vaszar Homokbödöge Marcalgergelyi Tapolcafõ Megyei III/C Gecse Pápai TFC 0-2 (0-0) G.: Németh G., Bódai P. Bakonyjákó Keszõi SE 1-2 (1-0) G.: Gulyás Á. ill. Füle T., Ignác O. Borsosgyõri SE Külsõvat 1-5 (1-3) G.: Márczis P. ill. Horváth T. (3), Vizi P., Horváth N. Ganna-Döbrönte Dáka 0-0 Magyargencs B.koppány 2-0 (1-0) G.: Mezõ Á., Petõ R. A megyei III/C bajnokság õszi végeredménye 1. Gecse Pápai Termál FC Külsõvat Ganna-Döbrönte Dáka Bakonykoppány Borsosgyõri SE Bakonyjákó Keszõi SE Magyargencs

8 8 Pápa és Vidéke október 29. Sikerével a Pápa feljött a harmadik helyre Öt Lombard gól egy félidõ alatt Foghíjas lelátók fogadták a Lombard Pápa és a Nyíregyháza csapatait a labdarúgó NB I-ben a Perutz Stadionban az elmúlt szombaton. A hazai együttes két bajnoki és a Videoton elleni Magyar Kupa veresége, és a fagyos õszi szél is bizonyosan közrejátszott abban, hogy több száz focidrukker maradt távol a mérkõzés megtekintésétõl. Látva a találkozó végeredményét, valószínûleg már sokan bánják A mérkõzés elsõ félidejében vezetést szerzett a nyírségi csapat, a Lombard azonban a második játékrészben parádés futballt produkált, és Bárányos Zsolt, Bali Péter, Gyömbér Gábor és Alex duplájával 5-1-re kiütötte a Nyíregyházát. A találkozó után Gyömbér Gáborral, a Lombard Pápa középpályásával beszélgettünk, aki a hazai együttes egyik legjobbja volt. - A csapat teljesítménye az elsõ félidõben hagyott kívánnivalót maga után. Nem játszottunk gyorsan, tompák voltunk, és egy buta bekapott góllal saját magunknak nehezítettük meg a mérkõzést. A félidõben rendeztük sorainkat, és a második játékrészben megfordítottuk a találkozót. - A mérkõzésen szinte az egész pályát bejátszottad, sok labdát szereztél, pontosan passzoltál, gólpasszt adtál, és gólt is fejeltél, egyszóval nagy kedvvel játszottál. - Élveztem a játékot, fõleg a második félidõt, az elsõ játékrészben több eladott labdám volt. A második félidõ jobban sikerült, erõnlétileg is jól bírtam, sikerült gólt fejelnem, és nagyon örültem a gólpasszomnak is. - A szünetben, nyíregyházi vezetésnél nem jött elõ a három vereség emléke. - Nem foglalkoztunk a három kudarccal. A vereség akkor fájt a legjobban, amikor rosszul is játszottunk. Rosszul játszottunk most is az elején, ám Véber György a szünetben elmondta, min kell változtatnunk, és ha ez sikerül, meglesz az eredménye. - Lehetett olyan hangokat is hallani, hogy hullámvölgybe került a Lombard. Mi a véleményed errõl? - A Haladás elleni meccs külön történet. Úgy érzem, Zalaegerszegen jól kezdtünk, majd a hazaiak szabadrúgásgólja megfogott bennünket, és a teljesítményünk leromlott. Fehérváron az elsõ félidõben jól játszottunk, ám a késõbbi teljesítményünket nehéz értékelni. - A csapat harmadik a bajnoki táblázaton. Sokan találgatják a pápai siker titkát, szerinted mi lehet a titok? - Azt folytattuk, amit a másodosztályban elkezdtünk. Úgy érzem, kialakult egy jó keretünk, amelyhez csak néhány új labdarúgó érkezett. Sokunkat elkerülték a sérülések és az eltiltások. Látványos támadófocit játszunk, ami eddig eredményes is. - Évek óta szerepelsz korosztályos válogatottakban. Jelenleg mi a helyzet a nemzeti együttessel? - Legutóbb az U21-es vá- A Nyíregyháza csapatát kis túlzással népes pápai különítmény is erõsítette. A vendég gárda kispadján korábban a Lombardnál is edzõsködõ Szentes Lázár foglalt helyet, a nyírségi kezdõcsapatban pedig két egykori Pápa játékos, a góllövõlista éllovasa, Homma Kazuo valamint Müller Zsolt is szerepelt. A hazai együttes irányítója, Bárányos Zsolt viszont éppen a Nyíregyháza együttesétõl szerzõdött a Lombardhoz az év elején, ami még érdekesebbé tette a mostani összecsapást. logatottban játszottam. Az Európa-bajnoki selejtezõkön indulunk, eddig kétszer Luxemburg, egyszer pedig Wales ellen játszottunk, mindhárom találkozón játéklehetõséget kaptam. A közelmúltban a holland szakmai stábot a válogatottól elküldték, most Egervári Sándor az edzõ, nem tudom, hogy számít-e a jövõben rám. - Sopronból kerültél Pápára. Jó döntést hoztál, amikor a hûség városából a bakonyaljai egyesülethez igazoltál? - Mikor fiatalon Sopronba kerültem, nem álltam készen az NB I-es színvonalra. Nagyon kellett másfél év NB II., hogy legyen önbizalmam, és megerõsödjek. Az õszi szezon elején fel kellett vennem az élvonal ritmusát, de egyre jobban belejövök a játékba. Úgy érzem, jó döntést hoztam, amikor Pápára igazoltam. Polgár Szilárd Mérkõzés utáni nyilatkozatok: Véber György, a Lombard szakmai igazgatója: - A mi szempontunkból lélektanilag borzasztóan fontos találkozó volt. Három vereség után jött ez a meccs. Az elsõ félidei játékunk hagyott kívánnivalót maga után, a második félidõben játékban és erõnlétben is rendben voltunk. Nagyon bizakodva várjuk a hátralévõ három fordulót. Szentes Lázár, a Nyíregyháza vezetõedzõje: - Az elsõ félidõ elfogadható volt, mi szereztük meg a vezetést. A második játékrész második percében gólt kaptunk, és utána már kifulladt a csapat. A hátralévõ idõben rendezni kell a sorokat. Atlétika Szép jövõre készülnek Országos bajnokságon szerzett 1-8. helybõl huszonkilencet hoztak el idén a Pápai SE atlétái. Ezt megelõzõen tíz éve, 1999-ben értek el hasonlóan jó eredményt, akkor huszonhét pontszerzõ helyezése volt a szakosztálynak. Kis Károly, a pápai atléták szakvezetõje azt mondja, jövõre az ideinél is eredményesebbek lehetnek. Õszi szünet van, a serdülõ és ifjúsági korú dobóatléták szabadabb idõbeosztással edzhetnek a héten. Nem sokáig tart ez a helyzet, a tanév november 2-án folytatódik, és aznap elkezdik az alapozást a 2010-es atlétikai évre a versenyzõk. - Atlétikában nagyon hosszú a felkészülési idõszak, közel félév, amit megtörnek a téli fedettpályás versenyek, illetve a mezei futóversenyek. Április vége felé fejezõdik be a felkészülés, utána jön a formábahozás és a versenyidõszak - vázolta fel Kis Károly a következõ idõszakot, miközben a Perutz Stadion dobópályáján figyelte tanítványait - Ha nagy törés nem áll be egy-két embernél, akkor jövõre nagyon erõs garnitúrával vágunk neki a versenyszezonnak - folytatta az edzõ, aki azt is elmondta: a benne rejlõ lehetõségek ellenére volt olyan fiatal is, akit elzavart az edzésekrõl a nem megfelelõ hozzállása miatt. - Vannak húzónevek a jelenlegi csapatban? - Mindenképpen. Nagy Gergely, Stumpf Dávid, Varga Patrik, Magas Dávid, Szakács Eszter a dobók közül, a futók, illetve ugrók közül Kis Gergõ, Hiér Milán és a Tóth testvérek. Õk azok, akik jövõre is jó eredményeket tudnak elérni, ha az idei lendületük, akarásuk megmarad. - Milyen célokat fogalmaznak meg ezek a sportolók? És mi várható el tõlük? - Természetesen vannak célok, akár számszerû eredményben, akár távlatokban. A dobóknak az, hogy 5-10 métert javítsanak idei eredményeiken. Aki korcsoportot vált, az lehetõség szerint próbálja megdobni azt az eredményt, amit a könnyebb szerrel dobott (az alsóbb korosztályokban kisebb súlyokkal dobnak - a szerk.) Stumpf Dávidtól válogatottságot várok. Másfél éve kezdte, idén már dobogós eredményt ért el. Remélem jövõre elõrelép a 2. helyre, ez automatikusan válogatottságot jelent a serdülõk közt. A dobók közt a fiatalabb évfolyamokban vannak, akik tehetségesek, és ha a szorgalom is megmarad, akkor számottevõ elõrelépés várható tõlük. A futóktól nagyon nagy elõrelépést várok, már ebben az évben is nagyon jól teljesítettek. Hiér Milán országos bajnok lett, Kis Gergõ második, egy jó téli alapozással õk nagyon sokat fejlõdhetnek. 14 és 15 évesek, a serdülõ válogatottság is bennük van. Sportajánló Kézilabda Pannon Kupa férfi válogatott torna - Marian Cozma Emléktorna, Magyarország-Tunézia, október29.,csütörtök,18óra, Románia-Szerbia 20 óra, sportcsarnok. Kosárlabda: Pápai KC Kanizsa KK, október 31. szombat,16óra,sportcsarnok. Vízilabda férfi OB II., október31.,szombat,10óra Pápai SE Termál Tatabányai Vízmû SE, Soproni Vízilabda Sportegyesület Kanizsa Vízilabda Sportegyesület, Pápai SE Termál Fehérvár Póló SE, Várkertfürdõ. Október 31-én 21 órakor órakor Drazsé, 23 órakor Delta együttes koncertje a Sportcsarnokban. Jegyek 1000 Ft-os áron válthatók a sportcsarnok jegypénztárában. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja Újabb beruházás az árvíz ellen Több mint 200 millió forintból rendezik Újhatvan csapadékvíz elevezetését. zárt esővíz csatornák

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert

Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert Jó napot, mi újság? kérdeztük a nemrégiben Junior Prima Díjjal elismert népzenészt, Berta Alexandrát, akinek egyik küldetése, hogy segítsen elfoglalni a citerának az őt megillető helyet a hangszerek közt.

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Miskolci Napló. 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes

Miskolci Napló. 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes VÁROSI MAJÁLIS A NÉPKERTBEN! 2015. május 1. 11. oldal Miskolci Napló 2015. április 25. 17. hét XII. évfolyam 17. szám Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban térítésmentes Modern ipari

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón

Szentgrót és Vidéke. A kánikula sem volt akadály. Gyógy- és fûszernövény napok Zalaszentlászlón Szentgrót és Vidéke A nagy hõségben is változatos, tartalmas programokkal rendezték meg július 27-én Zalacsányban az iskola udvarán a település falunapját. Délelõtt szokásos futballtornán mérkõztek meg

Részletesebben

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13.

Idôsen is derûsen. » A Swietelsky építi a városházát 3.» Megemlékezés Trianonról 7.» Sikeres az éremgyûjtôk cserenapja 9.» Celliek a Mont Blanc-on 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (501) 2009. SZEPTEMBER 25. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» A Swietelsky építi a városházát

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26.

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26. Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26. Sulikezdő segítség a családoknak Nem csak a pedagógusok számára hoz jelentős változásokat a 2013/2014-es tanév, az átalakítás

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben