Szolgáltatási térkép Veszprém

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási térkép Veszprém"

Átírás

1 Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR

2 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés Veszprém megye jellemzői Veszprém Megyei Jogú Város jellemzői Terület, népesség, közigazgatás Kormegoszlás, családi állapot, iskolai végzettség Gazdasági aktivitás Statisztikai adatok... 8 II. Oktató-nevelő intézmények szolgáltatásai Óvodai nevelést ellátó intézmények Általános iskolai oktatást ellátó intézmények Általános iskolai oktatás-nevelés Középiskolai oktatás nevelés III. Művelődési és sport célú szolgáltatásokat nyújtó intézmények IV. Társadalmi felzárkózást segítő szociális szolgáltatások Alap és szakosított ellátási formák keretében nyújtott szociális szolgáltatások alapellátás szakellátás V. Lakhatást nyújtó szolgáltatások Az önkormányzat bérlakás állománya a szociális alapú lakhatás lehetőségei VI. Egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés Alapellátás VII. Egyéb fontos szolgáltatások Közbiztonság

3 Közigazgatási szolgáltatások Humán, segítő, adományozó civil szervezetek Veszprémi nemzeti kisebbségi testületek Egészségügyi szolgáltatások, szakrendelések

4 VESZPRÉM Régió: Közép-Dunántúli régió Megye: Veszprém megye Járás neve: Veszprémi járás Település: Veszprém Intézményeket fenntartó önkormányzat: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. KSH azonosító: I. Helyzetelemzés 1. Veszprém megye jellemzői Veszprém megye az ország egyik legfejlettebb térségéhez tartozó Közép-Dunántúli Régió része, amelyet északról Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, keletről Fejér, délről Somogy, nyugatról Zala és Vas megyék határolják. A megye járásai: az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi, Zirci kistérségek. Veszprém megyéhez 217 település tartozik. A megye közigazgatási területe km 2. Lakóinak száma fő (2011). Népsűrűsége 79 fő/km 2. Lakosságának 62%-a városlakó. A évi Balaton törvényt módosító évi LVII. törvény szerint a Balatoni üdülőkörzethez Veszprém megyéből 72 település tartozik. Ennek figyelembevételével Veszprém megye Balatoni üdülőkörzeten túli területén 145 település van. A megye településhálózatát kis-, és közepes városok, valamint zömében aprófalvak alkotják. A megye legnagyobb városa a 2010-ben lakost számláló megyeszékhely Veszprém, amely kedvező fekvésének és történelmi adottságainak köszönhetően napjainkig betölti regionális közigazgatási, oktatási-kulturális és egyházi szerepkörét. A megye közepes méretű városai közül az egykori ipari központok Ajka és Várpalota, ma a szerkezetváltás problémáival küzdenek. Tapolca és Sümeg elsősorban idegenforgalmi centrumként működnek. Pápa a megye északi felének kulturális és ipari központja, míg Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, valamint az ország legmagasabb fekvésű városa Zirc földrajzi helyzetéből adódóan jelentős idegenforgalommal bír. Herend világhírű porcelángyártásáról vált ismertté. Veszprém megye területe gazdasági-társadalmi szempontból heterogénnek tekinthető. Miközben a megye összessége az országos átlagnál kedvezőbb helyzetet mutat a gazdaságitársadalmi jellemzők csaknem minden mutatószáma szerint, a megyén belüli egyenlőtlenségek jelentősek. A területrendezési terv megállapításai és a rendelkezésre álló adatok alapján a megye természetföldrajzi megközelítésű felosztása, illetve a társadalmigazdasági szempontok alapján a megye területe három fő részre osztható: 4

5 1) Infrastrukturális és gazdasági szempontból magterületként jellemezhető középső sáv, mely a megyét K-Ny irányban átszelő 8. sz. főút mentén fekszik. 2) Az átlagosnál fejlettebb területe a megyének a Balaton-part és egyre növekvő mértékben a parti területektől km-es távolságig terjedő háttérterület is. 3) A megye legkevésbé fejlett és gazdasági-társadalmi problémákkal leginkább terhelt területe a Bakony és a Marcal-medence, a 8-as út sávjától északra fekvő terület. 2. Veszprém Megyei Jogú Város jellemzői 2.1. Terület, népesség, közigazgatás Mint megyeszékhelynek minden szempontból nemcsak társadalmi, hanem gazdasági vonatkozásaiban is meghatározó szerepe van. Megyei jogú városként koncentrálja a népességet, megyén belül itt a legnagyobb a vállalkozási aktivitás, a tőkekoncentráció, több a munkalehetőség. Mindemellett oktatási, kulturális és közigazgatási központ is, ezen kívül gazdasági, személyi és közösségi szolgáltatások (szociális-, egészségügyi ellátások, idegenforgalom) sokszínűsége teszi igazán jó lakóhellyé. Veszprémet mindenekelőtt iskolavárosként, továbbá tudományos, művészeti és vallási központként is ismerik. Veszprém város lakónépessége a népesség-nyilvántartás továbbvezetett adata szerint év végén fő volt. Veszprém megye lakónépessége a október 1-jei népszámláláskor fő volt, fővel (4,5%-kal) kevesebb, mint az előző cenzus idején. A népességvesztés legnagyobb részben a természetes fogyásból származott, mivel ebben az évtizedben fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek. Ezen kívül 2001 óta inkább az elköltözés, mint a bevándorlás jellemezte a megyét, és ez további fővel csökkentette népességét. A lakosság 17 százaléka élt a megyeszékhelyen, 44 százaléka a többi városban, 38 százaléka pedig a falvakban. Veszprém város lakója közül volt a férfiak és a nők száma a népszámlálás időpontjában, így a megyeszékhelyen ezer férfira nő jutott. Figyelemre méltó tény, hogy az itt lakók 70%-ának szülővárosa Veszprém. A január elsejétől létrejött járási rendszer tíz egységre tagolta a megyét: A Veszprémi járás népessége a legtöbb, a népszámlálás időpontjának adatai szerint meghaladta a főt. A Pápai járás fővel a második volt. Az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Tapolcai és a Várpalotai járásoknak és közötti a lélekszáma. A Devecseri, a Sümegi és a Zirci járás területén alatti a népesség. Veszprém megye 217 településéből 160-nak kisebb a népessége főnél, és mindössze 10-nek több főnél. Veszprém megye községei közül a legnépesebb Pétfürdő (4 768 fő). Az főnél kisebb népességszámú települések közül különösen érdekesek a rendkívül kis lakónépességgel rendelkezők ben a megye településeinek közel felében, 107 faluban nem érte el a lakosság száma az 500 főt, ezen belül 35-ben a kétszázat, 14-ben még a százat sem. Az ötszáz alatti lélekszámú községek magas aránya ellenére, a lakosságnak mindössze 5

6 8,1 százaléka ( fő) élt ezek valamelyikében. A megye legkisebb települései Óbudavár 49, Zalameggyes 46 és Megyer 22 lakossal. Veszprém város lakónépessége és 2011 között fővel (1,8%-kal) fogyott. Ennek legfőbb oka az, hogy az elköltözők száma 890 fővel meghaladta az ide települőkét; a természetes fogyás pedig további 240-nel csökkentette az itt élők számát. A többi városban ennél erőteljesebb (átlagosan 5,3%-os) népességfogyás következett be. Különösen Ajka, Pápa, Tapolca, Várpalota, Devecser és Zirc veszített jelentősen a lakosságából. A fel nem sorolt városokban (főként a Balaton-partiakban) az intenzívebb bevándorlás mérsékelte, sőt néhány helyen ellensúlyozta a természetes népességfogyást. A községekben átlagosan 4,8 százalékkal csökkent a lakosságszám. Veszprém város népszámláláskori állandó népessége fő volt, 5,5%-kal kevesebb, mint az előző cenzus idején. A megye területe km 2, népsűrűsége átlagosan 79 fő/km 2 volt, változatos területi eloszlásban. Míg Veszprém város egy négyzetkilométerére 486 lakos jutott, addig a többi városban 205, a községekben 38. A járások közül is a legsűrűbben lakott a Veszprémi (132 fő/km 2 ), míg a legritkábban lakott (36 fő/km 2 ) a Devecseri járás. Különösen ritkán lakottak az aprófalvak, illetve a törpefalvak. Az fő alatti településeken a népsűrűség nem érte el a 40 fő/ km 2 -t sem Kormegoszlás, családi állapot, iskolai végzettség Az elmúlt 10 évben a megye lakossága egyre gyorsuló ütemben öregedett. Tovább nőtt az időskorúak aránya, miközben a gyermekkorúaké csökkent. A korösszetétel változása miatt az aktív korú népességre háruló eltartási teher is növekedett: 100 aktív korúra (a évi népszámlálási adatok szerint a éves korosztályra) 60 személy (22 fő tizenöt év alatti gyermek és 38 fő hatvan év feletti) jutott. Az 1980-as évekhez képest még szembetűnőbb a gyermekek számának és népességen belüli arányának erőteljes visszaesése a megyében. Míg a nyolcvanas években a lakosság 24 százaléka volt 14 éves vagy annál fiatalabb, addig ez az arány 2011-re 14 százalékra csökkent. Eközben jelentősen megnőtt a 60 évesek és annál idősebbek száma. Arányuk szintén emelkedett, az évi 15%-ról három évtizeddel később 24%-ra. Az iskolázottság terén a megyeszékhely mutatói a legkedvezőbbek. Veszprémben a 18 éves és idősebb népesség 63%-a, a többi városban átlagosan a 46 százaléka, míg a községekben csupán egyharmada érettségizett. Szintén jelentős a különbség a felsőfokú végzettségűeknél: a megyeszékhelyen a 25 évesek és idősebbek 28 százaléka diplomás, a városokban 16 százalék, 1 Lakónépesség: A népszámlálási lakónépességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen lakóhelyük az összeírás helye, illetve ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyét tekintik életvitelszerű lakóhelyüknek, éjszakai pihenésüket általában a hét nagyobb részében ott töltik. 2 Állandó népesség: Az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek adatait tartalmazza, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk). Ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek is, akik valamely okból (munkavállalás, tanulás, diplomáciai, kereskedelmi, tudományos megbízás teljesítése stb.) átmenetileg külföldön tartózkodtak, de bejelentett lakóhelyük (lakásuk) az adott területen volt. 6

7 a községekben pedig közel egytizednyi a felsőfokú végzettségűek aránya. (Az előző népszámláláskorihoz képest a középiskolai végzettségűek a megfelelő korúakhoz viszonyított aránya 9, az egyetemi, főiskolai végzettségűeké 6 százalékponttal emelkedett a megyeszékhelyen.) 2.3. Gazdasági aktivitás Az elmúlt évtizedben a megye népességének gazdasági aktivitás szerinti összetétele átrendeződött. A gazdaságilag aktív népességet a tíz évvel korábbi népszámláláshoz képest kicsivel nagyobb foglalkoztatási arány és jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi. Emellett a gazdaságilag nem aktív népesség mindkét csoportjának (inaktív keresők, eltartottak) részaránya csökkent. Mindezek hatására a gazdaságilag aktív népesség aránya a megyében 10 év alatt 4,2 százalékponttal, 47 százalékra emelkedett, Veszprém városában pedig a évi 47,2%-ról 2011-ben 49 százalékra nőtt. Az előző népszámláláshoz képest Veszprémben a gazdaságilag aktívak száma 532 fővel, ra emelkedett. Az aktív korúakon belül a foglalkoztatottaké 648-cal ( ra) csökkent, a munkanélkülieké pedig nal (2768-ra) nőtt. A lakosság 44,5 (2001-ben 44,7) százalékának volt az összeírást megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkája. (Megjegyezzük, hogy a foglalkoztatottak számának csökkenése a két időpont közötti népességfogyás 57,3%-ának megfelelő mértékű.) Lényeges változások következtek be a gazdasági aktivitás korcsoportok szerinti összetételében, és azon belül is. A évi 26%-ról 2011-ben 17%-ra csökkent például a 30 év alatti foglalkoztatottak száma és aránya. A húszas életéveiben járókat ugyanakkor magasabb eltartottsági arány jellemezte, mint korábban. A éves korosztályban ben fő nappali tagozatos eltartott szerepelt, 2001-ben még alig feleannyi (1 273 fő). A foglalkoztatottak legnépesebb korcsoportja a éveseké (8 470 fő), akik az 59 évesekkel bezárólag az összes foglalkoztatott 78%-át tették ki. A nyugdíjkorhatár változásainak következtében a foglalkoztatás kitolódott az idősebb korosztályok felé is. Az éveseknek 71%-a állt alkalmazásban. A évi népszámlálás idején a 60 év felettiek közül an dolgoztak (1 084-en nyugdíj mellett), 2001-ben 595-en (447 nyugdíj mellett). A megyeszékhelyen foglalkoztatottak döntő többsége (94%-a) aktív kereső, gyermekgondozási ellátás mellett mindössze 110-en, nyugdíj mellett en dolgoztak. A évi népszámlálás során munkanélkülinek minősült minden olyan 15 éves és idősebb személy, aki az összeírás eszmei időpontját megelőző héten nem dolgozott, de aktívan keresett munkát és úgy nyilatkozott, hogy azonnal, vagy legfeljebb két héten belül munkába tud állni ben Veszprém gazdaságilag aktív népességének 5,3 százaléka, fő volt munkanélküli. Ez a 2011-es összeírás időpontjára 9,2 százalékra nőtt és fő volt. Minden korcsoportban bővült az állástalanok részaránya, a legnagyobb mértékű munkanélküliség (14,7 százalék) a évesekre jellemző. A munkanélküliek többsége (57%-a) 40 év alatti, közel egynegyedüket pedig az elhelyezkedés szempontjából még nehezebb helyzetben lévő 50 év felettiek alkotják. 7

8 A nemenkénti foglalkoztatási arány az elmúlt évtizedben közeledett egymáshoz, a nőket azonban továbbra is jóval alacsonyabb foglalkoztatottság jellemzi. Az összeírás időpontjában a férfiak 48, a nőknek 41%-át foglalkoztatták, ami arányaiban szinte megegyezik a tíz évvel korábbival (a férfiak esetén 1,0%-kal emelkedett), miközben a munkanélküliek száma a férfiaknál több mint másfélszeresére, a nőknél kétszeresére nőtt Statisztikai adatok Veszprém város lakónépessége mint azt a település bemutatásánál láthattuk a legutóbbi népszámlálás adatai alapján fő volt, 1,8%-kal (1 130 fővel) kevesebb a tíz évvel korábbihoz képest. A népesség-nyilvántartás továbbvezetett adata december 31-én fő, ami a év végihez képest 2,8%-kal (1 738 fővel) gyarapodott (1. sz. táblázat). A 10 év alatti népességmozgás negatív egyenlegét elsősorban a településről való elköltözés túlsúlya (890 fő) okozta, amihez hozzáadódik 240 fős természetes fogyás. Az utóbbi 5 év pozitív egyenlege a kismértékű természetes fogyás mellett a migráció többletéből származik (124-gyel többen haltak meg ugyanezen időszak alatt, mint ahányan születtek a városban). A tíz év negatív egyenleg úgy alakult ki, hogy az évezred első évtizedének közepéig folyamatosan csökkent Veszprém város népessége, és pozitívumot a többletet jelentő ideiglenesen letelepülők száma hozott az évtized közepétől. 1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén Év Fő Változás ,8% ,8% ,7% ,5% 2012 n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Veszprém városában kedvezőbbek voltak a demográfiai folyamatok, bár hektikusabban alakult a népesség száma. A természetes fogyás csak 1997-ben kezdődött. Az összességében csökkenő tendenciájú születésszám meglehetősen nagy szélső értékek között évenként egészen eltérő mértékű volt, miközben a halálozásoké csak kevéssé változott. Előbbiek mellett az a figyelemre méltó, hogy Veszprém városában alacsony volt a halálozási ráta is. Az elmúlt években Veszprém lakossága nemcsak fogyott, hanem ezzel párhuzamosan egyre gyorsuló ütemben öregedett is óta tovább nőtt a teljes népességen belül az időskorúak aránya, miközben csökkent a gyermekkorúaké, 2011 végén a lakosságnak már csak 13 százaléka volt gyermekkorú. A 60 évesek és idősebbek aránya (22%-ra) nőtt, mivel napjainkban lépnek át az időskorúak közé az 1950-es évek első felének népesedéspolitikája hatására született igen nagy létszámú generáció tagjai. A korcsoportos adatokat korábbi évek adataival egybevetve láthatóvá válik a népesség öregedése, akár a lakó-, akár az állandó népességen belül vizsgálódunk. Az öregedési index (a 8

9 65 év feletti és a 15 év alatti népesség egymáshoz viszonyított 100 fölötti aránya) jelzi az öregedő társadalmat. Ezt időben is összehasonlítva láthatjuk az öregedési folyamatot. Év 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 2. számú táblázat Öregedési index 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,9% ,5% ,3% ,7% ,0% 2012 n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A decemberi állandó népesség vonatkozásában az öregedési index már 119-nél tart, tehát száz, 15 év alatti gyermekkorúra 119 fő, 65 éven felüli városlakó jutott. Az egészséges társadalmi struktúra 100 alatti értékei azt jelentenék, hogy több a gyermek, mint az időskorú. Sajnos ez a trend, a népességfogyással együtt, már régen megfordult. A lakónépesség változásának idősorához kapcsolódnak a 3. és az 4. táblázat adatai. A népességszám alakulását elsősorban a születések és halálozások egyenlegéből adódó természetes növekedés/fogyás, másrészt az állandó és ideiglenes jelleggel (belföldről és külföldről) ideköltözők, illetve elköltözők számának évenkénti változása befolyásolja. A 3. sz. táblázat a Veszprémben állandó lakhelyet választva, belföldről ideköltözők és elköltözők évenkénti adatait mutatja, amiből az látszik, hogy ezek egyenlege is mind a négy évben negatív volt. Az 4. sz. táblázat évenkénti bontásban mutatja a természetes fogyást, ami a év végihez képes összesen 124 főt tett ki. (Egyébként az évezred első tíz évében 5 alkalommal fordult elő, hogy az újszülöttek száma valamelyest meghaladta halálesetekét.) 3. számú táblázat Belföldi vándorlások 4. számú táblázat Természetes szaporodás Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg Év 9 Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

10 II. Oktató-nevelő intézmények szolgáltatásai Veszprém iskolavárosként méltán büszkélkedhet azzal, hogy a közel lakosú városban a Pannon Egyetem és az Érseki Hittudományi Főiskola hallgatói mellett (közel fő) a közoktatási intézményekben több mint 15 ezer gyermek, tanuló óvodai, általános iskolai és középiskolai ellátását biztosítják. A város nevelési-oktatási intézményei a közoktatás minden szintjén rendkívül színes kínálatot nyújtanak. Veszprém Megyei Jogú Városban 6 körzeti óvoda (7 tagóvodával), 10 általános iskola, 7 középfokú intézmény, 1 önálló kollégium működik. Az Érsekség tart fenn egy-egy óvodát, általános és középiskolát, valamint kollégiumot, a városban működik jelenleg még 5 egyéb fenntartású közoktatási intézmény. 1. Óvodai nevelést ellátó intézmények Az óvodák lehetőséget biztosítanak a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására a feladat-ellátási terv szerint. Az Egry Úti Körzeti Óvodában 3 csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek ellátása - Beszédfogyatékosság esetén az önkormányzati óvodákban a rászoruló gyermekekkel igény szerint logopédus foglalkozik. - Egyéb szervi és enyhe szellemi fogyatékosság esetén a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján az óvodákban az érintettek integráltan nevelődnek a többi gyerekkel, speciális fejlesztésüket a Nevelési Tanácsadó, illetve a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola szakemberei végzik. Az intézményekben a gyermekek nevelését a 2005/2006-os évtől kezdődően gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 10

11 Az intézmények az ellátásban a következők szerint vesznek részt Intézmény Speciális szolgáltatások Intézményvezető Cím Telefon Bóbita Körzeti Óvoda integráltan nevelhető autista, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára Szakemberek: logopédus, fejlesztő Hegyiné Horváth Éva Haszkovó u / pedagógus, pszichológus Bóbita Körzeti Óvoda só szoba, logopédus, fejlesztő Hársfa tagóvoda pedagógus, pszichológus Hegyiné Horváth Éva Jutasi u. 9. Csillag Úti Körzeti integráltan nevelhető autistagyermekek Óvoda számára Arnhoffer Mihályné Csillag u / Csillag úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, Arnhoffer Mihályné Lóczy u / lakótelepi tagóvoda oktatása területén Egry Úti Körzeti Óvoda testi fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek számára Szolgáltatás: mozgáskotta program, Noé Antalné Egry J. u / Egry úti Körzeti Óvoda Nárcisz tagóvoda Kastélykert Körzeti Óvoda Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka tagóvoda Ringató Körzeti Óvoda német nemzetiségi csoportok gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, oktatása területén hallássérült, beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, oktatása területén Szafner Ágnes Csikász u. 13. Tóthné Martinkovics Erika Tavas Erika testi fogyatékos, mozgáskorlátozott beszédfogyatékos gyermekek számára; Szakemberek: logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógy-pedagógus, gyógyped. asszisztens Szolgáltatás: úszás, angol-német nyelv, néptánc 11 Veszprém - Gyulafirátót, Kastélykert u. 6. Veszprém- Kádárta, Kenderföld u / Major Ildikó Jutasi u. 79/1. 88/

12 Intézmény Speciális szolgáltatások Intézményvezető Cím Telefon Szakemberek: logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógyped. asszisztens Major Ildikó Jutasi u. 79/2. Szolgáltatások: úszás, angol-német nyelv, néptánc Ringató Körzeti Óvoda Erdei tagóvoda Ringató Körzeti Óvoda Kuckó tagóvoda Vadvirág Körzeti Óvoda Vadvirág Körzeti Óvoda Csillagvár Waldorf tagóvoda Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Szent Margit Római Katolikus Óvoda Szolgáltatás: mozgásfejlesztő szoba Major Ildikó Jutasi u. 79/2. beszédfogyatékos, látássérült, integráltan nevelhető autista, HH, HHH gyermekek számára Szakemberek: utazó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus Szolgáltatás: gyógytestnevelés, só szoba, tehetséggondozás Barcza Béláné Barcza Béláné Avar u. 7/A. 88/ Szent István. u. 12. Egyházi fenntartású óvoda hitéleti specializáció, angol, Aradi Vértanúk u. Rádóczy Ágnes néptánc, lábbolozat torna 2/a Dózsa György út Schall Jánosné / /

13 2. Általános iskolai oktatást ellátó intézmények 2.1. Általános iskolai oktatás-nevelés Az általános iskolai oktatást, nevelést 10 tankerületi, 1 speciális (Kozmutza Flóra Általános Iskola és Diákotthon), 2 egyházi (Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény) általános iskola látja el. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Kis létszámú fejlesztő osztályok működnek a Nagy László Általános Iskolában. Logopédiai osztályok működnek a Dózsa György Általános Iskolában. Az enyhe fokban értelmileg sérült, tanulásban akadályozott gyermekek tankötelezettségüket a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskolában teljesíthetik, melynek ellátási körzete: Veszprém, Hajmáskér, Papkeszi-Vilonya, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Litér, Nemesvámos, Herend, Márkó, Bánd. Az egyéb fogyatékosság szerinti speciális ellátás: Mozgásfogyatékosság: Gyógytestnevelés intézményi igények alapján helyben folyik, ellátói a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola szakemberei. A gyógytorna egészségügyi ellátás keretében történik. Beszédfogyatékosság: A Bárczi Gusztáv Általános Iskolába járók ellátását az iskola logopédusai biztosítják. Az óvodákba és általános iskolákba járó beszédfogyatékos gyermekek ellátását a Nevelési Tanácsadó biztosítja. Konduktív pedagógiai ellátás: A Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola saját tanulói részére. A Nevelési Tanácsadó körzete pedig: Veszprém, Nemesvámos, Tótvázsony, Nagyvázsony, Szentgál, Herend, Márkó, Hárskút, Bánd, Hajmáskér, Papkeszi, Vilonya, Litér. A tanulási, beilleszkedési, magatartászavarok diagnosztikus ellátása a Nevelési Tanácsadóban van. Ellátási körzete: Veszprém. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában az intézmények a következők szerint vesznek részt: Cholnoky Jenő Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Simonyi Zsigmond Általános Iskola Hriszto Botev Általános Iskola ép értelmű látássérült részképesség-zavar tüneteit mutató integráltan nevelhető autista ép értelmű beszédfogyatékos, hallássérült, dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, mutizmus ép értelmű testi fogyatékos mozgáskorlátozott ép értelmű testi fogyatékos mozgáskorlátozott, látássérült Fogyatékos gyermekek ellátása: A Kozmutza Flóra Általános Iskola és Diákotthon megyei fenntartású és beiskolázású. 13

14 Általános iskolák Veszprémben Intézmény neve Speciális szolgáltatás Igazgató Cím Telefon/fax Bárczi Gusztáv Általános Iskola Részletes anamnézisen alapuló gyermekismeret, korrekciós irányultságú, sérülés-specifikus fejlesztés, óvó, védő, ösztönző pedagógiai orientáltság, gyermek-emberközpontú közvetítés és értékpedagógia, magas szintű elméleti Speciális Szakiskola és tudás, önismeret és gyógypedagógiai Egységes szemlélet. A tantárgyi oktatás egyénre Horváth Éva Batthyány u / Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szabott, differenciált, és ezt egészíti ki a logopédiai-, konduktív-pedagógiai fejlesztés. Alapozó mozgásterápia, Ayres terápia, Sindelar program. Szakkör jellegű foglalkozások. Célcsoport: enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Német nemzetiségi tagozatot működtető iskola, így már első osztályos kortól heti 5 órában tanulhatják a német nyelvet. Logopédusunk folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. Iskolánk arra törekszik, hogy a NAT-ban a kötelező iskolázás időszakára megfogalmazott érvényes értékeket, műveltséget, tudást adja minden tanulója számára. Első osztálytól kezdve ének-zene és testnevelés szakosított tantervű képzés folyik egymással párhuzamosan, néptánc oktatással kiegészítve. Külön hangsúlyt kap a tanulók idegennyelvi angol, német és informatikai kommunikációs kultúrájának fejlesztése. Mágedliné Kiss Eleonóra 14 Veszprém - Gyulafirátót, Vízi u. 24. hello.hu Róka József Botev u / Ebele Ferencné Viktor H. u / /

15 Intézmény neve Speciális szolgáltatás Igazgató Cím Telefon/fax Évfolyamonként rajz-, testnevelés Veszprémi Báthory speciális, valamint Kék Madár 88/ Barták Péterné Halle u. 10. István Általános Iskola személyiségfejlesztő programokkal 88/ indítjuk osztályainkat. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprémi Rózsa úti Általános Iskola Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóink emelt szintű matematika, számítástechnika, általános tantervű osztályok közül választhatnak iskolánkban. Különleges hangsúlyt kap a testnevelés, a német nemzetiségi nyelv, a számítástechnika és az angol nyelv tanítása. A logopédiai osztályba a szakvéleménnyel rendelkező, részképesség problémával, beszédzavarral küzdő gyermekek kerülhetnek. Speciális, terápiás foglalkozásaikat logopédusok vezetik. Az iskola arculatát a matematika emelt szintű oktatása határozza meg, de kiemelt szerepű az anyanyelvi oktatás is. Angol és német nyelvoktatást 3. évfolyamtól, emelt szinten 6. évfolyamtól biztosítunk. 5. évfolyamtól magasabb óraszámban tanítunk számítástechnikát. Szakemberek helyben tartanak az érintetteknek logopédiai és gyógytestnevelési órákat. Az intézmény 27 tanszakon nyújt alapfokú zenei képzést hatéves kortól felnőttkorig. Horváth Szilárd Aradi Vértanúk útja 2. Veress József Szent I. u. 56. Cz. Nagyné Bándi Klára Budapest u. 11. Sándor László Rózsa u. 43/2. Kováts Péter Sándor Megyeház tér 5. 88/ / / / / / / / / /

16 2.3. Középiskolai oktatás nevelés a) Nappali oktatás Gimnáziumi oktatás 4 illetve 5 évfolyamos oktatást folytat 4 intézmény: - Lovassy László Gimnázium - Vetési Albert Gimnázium - Ipari Szakközépiskola és Gimnázium - Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium A kínálatot színesíti a Lovassy László Gimnáziumban működő Arany János tehetséggondozó program, valamint a Vetési Albert Gimnázium magyar-francia két tannyelvű tagozata, melyek 5 évfolyamosak. Német nemzetiségi oktatást folytat a Lovassy László Gimnázium. Szakközépiskolai oktatás, képzés 5 intézmény végez ilyen tevékenységet: - Ipari Szakközépiskola és Gimnázium - Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola - Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola - Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon - Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai képzés 2 intézmény végez ilyen tevékenységet: - Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola - Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az 11 általánosan képző osztályában megközelítőleg 300 fővel foglalkoznak. A szakképző évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik. Felnőttoktatást és felsőfokú képzést a középfokú oktatási intézmények a törvényi feltételek figyelembevételével önköltséges alapon folytathatnak. b) Kollégiumi ellátás Intézmény Férőhely Veszprémi Középiskolai Kollégium 460 Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 140 Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon 66 Jelenleg minden igényt képesek kielégíteni ezek az intézmények. A Veszprémi Középiskolai Kollégium mintegy 200 férőhelyét az egyetem veszi igénybe. 16

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Szociális Térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Egymásra hangolva című pályázati

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 2018 Készítette: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Debrecen,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Debrecen, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-412-5

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013

Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest XVI. kerület integrált városfejlesztési stratégiája 2008-2013 Budapest 2008. május 7. Készítette: Carpathia Zrt TeTT Consulting Kft. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

Tisztelt Helyi Lakosok!

Tisztelt Helyi Lakosok! Tisztelt Helyi Lakosok! A tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Egészségfejlesztéssel Tapolca kistérség lakosságáért elnevezésű TÁMOP -6.1.2-11/3-2012-0009 számú projektjének keretében

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben