Szolgáltatási térkép Veszprém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási térkép Veszprém"

Átírás

1 Szolgáltatási térkép Veszprém (készült a TÁMOP komplex telepprogram pályázathoz) TKKI SZÉKESFEHÉRVÁR

2 Tartalom Szolgáltatási térkép Veszprém... 1 VESZPRÉM... 4 I. Helyzetelemzés Veszprém megye jellemzői Veszprém Megyei Jogú Város jellemzői Terület, népesség, közigazgatás Kormegoszlás, családi állapot, iskolai végzettség Gazdasági aktivitás Statisztikai adatok... 8 II. Oktató-nevelő intézmények szolgáltatásai Óvodai nevelést ellátó intézmények Általános iskolai oktatást ellátó intézmények Általános iskolai oktatás-nevelés Középiskolai oktatás nevelés III. Művelődési és sport célú szolgáltatásokat nyújtó intézmények IV. Társadalmi felzárkózást segítő szociális szolgáltatások Alap és szakosított ellátási formák keretében nyújtott szociális szolgáltatások alapellátás szakellátás V. Lakhatást nyújtó szolgáltatások Az önkormányzat bérlakás állománya a szociális alapú lakhatás lehetőségei VI. Egészségügyi szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés Alapellátás VII. Egyéb fontos szolgáltatások Közbiztonság

3 Közigazgatási szolgáltatások Humán, segítő, adományozó civil szervezetek Veszprémi nemzeti kisebbségi testületek Egészségügyi szolgáltatások, szakrendelések

4 VESZPRÉM Régió: Közép-Dunántúli régió Megye: Veszprém megye Járás neve: Veszprémi járás Település: Veszprém Intézményeket fenntartó önkormányzat: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. KSH azonosító: I. Helyzetelemzés 1. Veszprém megye jellemzői Veszprém megye az ország egyik legfejlettebb térségéhez tartozó Közép-Dunántúli Régió része, amelyet északról Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, keletről Fejér, délről Somogy, nyugatról Zala és Vas megyék határolják. A megye járásai: az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Devecseri, Pápai, Sümegi, Tapolcai, Várpalotai, Veszprémi, Zirci kistérségek. Veszprém megyéhez 217 település tartozik. A megye közigazgatási területe km 2. Lakóinak száma fő (2011). Népsűrűsége 79 fő/km 2. Lakosságának 62%-a városlakó. A évi Balaton törvényt módosító évi LVII. törvény szerint a Balatoni üdülőkörzethez Veszprém megyéből 72 település tartozik. Ennek figyelembevételével Veszprém megye Balatoni üdülőkörzeten túli területén 145 település van. A megye településhálózatát kis-, és közepes városok, valamint zömében aprófalvak alkotják. A megye legnagyobb városa a 2010-ben lakost számláló megyeszékhely Veszprém, amely kedvező fekvésének és történelmi adottságainak köszönhetően napjainkig betölti regionális közigazgatási, oktatási-kulturális és egyházi szerepkörét. A megye közepes méretű városai közül az egykori ipari központok Ajka és Várpalota, ma a szerkezetváltás problémáival küzdenek. Tapolca és Sümeg elsősorban idegenforgalmi centrumként működnek. Pápa a megye északi felének kulturális és ipari központja, míg Balatonalmádi, Balatonfüred és Badacsonytomaj, valamint az ország legmagasabb fekvésű városa Zirc földrajzi helyzetéből adódóan jelentős idegenforgalommal bír. Herend világhírű porcelángyártásáról vált ismertté. Veszprém megye területe gazdasági-társadalmi szempontból heterogénnek tekinthető. Miközben a megye összessége az országos átlagnál kedvezőbb helyzetet mutat a gazdaságitársadalmi jellemzők csaknem minden mutatószáma szerint, a megyén belüli egyenlőtlenségek jelentősek. A területrendezési terv megállapításai és a rendelkezésre álló adatok alapján a megye természetföldrajzi megközelítésű felosztása, illetve a társadalmigazdasági szempontok alapján a megye területe három fő részre osztható: 4

5 1) Infrastrukturális és gazdasági szempontból magterületként jellemezhető középső sáv, mely a megyét K-Ny irányban átszelő 8. sz. főút mentén fekszik. 2) Az átlagosnál fejlettebb területe a megyének a Balaton-part és egyre növekvő mértékben a parti területektől km-es távolságig terjedő háttérterület is. 3) A megye legkevésbé fejlett és gazdasági-társadalmi problémákkal leginkább terhelt területe a Bakony és a Marcal-medence, a 8-as út sávjától északra fekvő terület. 2. Veszprém Megyei Jogú Város jellemzői 2.1. Terület, népesség, közigazgatás Mint megyeszékhelynek minden szempontból nemcsak társadalmi, hanem gazdasági vonatkozásaiban is meghatározó szerepe van. Megyei jogú városként koncentrálja a népességet, megyén belül itt a legnagyobb a vállalkozási aktivitás, a tőkekoncentráció, több a munkalehetőség. Mindemellett oktatási, kulturális és közigazgatási központ is, ezen kívül gazdasági, személyi és közösségi szolgáltatások (szociális-, egészségügyi ellátások, idegenforgalom) sokszínűsége teszi igazán jó lakóhellyé. Veszprémet mindenekelőtt iskolavárosként, továbbá tudományos, művészeti és vallási központként is ismerik. Veszprém város lakónépessége a népesség-nyilvántartás továbbvezetett adata szerint év végén fő volt. Veszprém megye lakónépessége a október 1-jei népszámláláskor fő volt, fővel (4,5%-kal) kevesebb, mint az előző cenzus idején. A népességvesztés legnagyobb részben a természetes fogyásból származott, mivel ebben az évtizedben fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek. Ezen kívül 2001 óta inkább az elköltözés, mint a bevándorlás jellemezte a megyét, és ez további fővel csökkentette népességét. A lakosság 17 százaléka élt a megyeszékhelyen, 44 százaléka a többi városban, 38 százaléka pedig a falvakban. Veszprém város lakója közül volt a férfiak és a nők száma a népszámlálás időpontjában, így a megyeszékhelyen ezer férfira nő jutott. Figyelemre méltó tény, hogy az itt lakók 70%-ának szülővárosa Veszprém. A január elsejétől létrejött járási rendszer tíz egységre tagolta a megyét: A Veszprémi járás népessége a legtöbb, a népszámlálás időpontjának adatai szerint meghaladta a főt. A Pápai járás fővel a második volt. Az Ajkai, Balatonalmádi, Balatonfüredi, Tapolcai és a Várpalotai járásoknak és közötti a lélekszáma. A Devecseri, a Sümegi és a Zirci járás területén alatti a népesség. Veszprém megye 217 településéből 160-nak kisebb a népessége főnél, és mindössze 10-nek több főnél. Veszprém megye községei közül a legnépesebb Pétfürdő (4 768 fő). Az főnél kisebb népességszámú települések közül különösen érdekesek a rendkívül kis lakónépességgel rendelkezők ben a megye településeinek közel felében, 107 faluban nem érte el a lakosság száma az 500 főt, ezen belül 35-ben a kétszázat, 14-ben még a százat sem. Az ötszáz alatti lélekszámú községek magas aránya ellenére, a lakosságnak mindössze 5

6 8,1 százaléka ( fő) élt ezek valamelyikében. A megye legkisebb települései Óbudavár 49, Zalameggyes 46 és Megyer 22 lakossal. Veszprém város lakónépessége és 2011 között fővel (1,8%-kal) fogyott. Ennek legfőbb oka az, hogy az elköltözők száma 890 fővel meghaladta az ide települőkét; a természetes fogyás pedig további 240-nel csökkentette az itt élők számát. A többi városban ennél erőteljesebb (átlagosan 5,3%-os) népességfogyás következett be. Különösen Ajka, Pápa, Tapolca, Várpalota, Devecser és Zirc veszített jelentősen a lakosságából. A fel nem sorolt városokban (főként a Balaton-partiakban) az intenzívebb bevándorlás mérsékelte, sőt néhány helyen ellensúlyozta a természetes népességfogyást. A községekben átlagosan 4,8 százalékkal csökkent a lakosságszám. Veszprém város népszámláláskori állandó népessége fő volt, 5,5%-kal kevesebb, mint az előző cenzus idején. A megye területe km 2, népsűrűsége átlagosan 79 fő/km 2 volt, változatos területi eloszlásban. Míg Veszprém város egy négyzetkilométerére 486 lakos jutott, addig a többi városban 205, a községekben 38. A járások közül is a legsűrűbben lakott a Veszprémi (132 fő/km 2 ), míg a legritkábban lakott (36 fő/km 2 ) a Devecseri járás. Különösen ritkán lakottak az aprófalvak, illetve a törpefalvak. Az fő alatti településeken a népsűrűség nem érte el a 40 fő/ km 2 -t sem Kormegoszlás, családi állapot, iskolai végzettség Az elmúlt 10 évben a megye lakossága egyre gyorsuló ütemben öregedett. Tovább nőtt az időskorúak aránya, miközben a gyermekkorúaké csökkent. A korösszetétel változása miatt az aktív korú népességre háruló eltartási teher is növekedett: 100 aktív korúra (a évi népszámlálási adatok szerint a éves korosztályra) 60 személy (22 fő tizenöt év alatti gyermek és 38 fő hatvan év feletti) jutott. Az 1980-as évekhez képest még szembetűnőbb a gyermekek számának és népességen belüli arányának erőteljes visszaesése a megyében. Míg a nyolcvanas években a lakosság 24 százaléka volt 14 éves vagy annál fiatalabb, addig ez az arány 2011-re 14 százalékra csökkent. Eközben jelentősen megnőtt a 60 évesek és annál idősebbek száma. Arányuk szintén emelkedett, az évi 15%-ról három évtizeddel később 24%-ra. Az iskolázottság terén a megyeszékhely mutatói a legkedvezőbbek. Veszprémben a 18 éves és idősebb népesség 63%-a, a többi városban átlagosan a 46 százaléka, míg a községekben csupán egyharmada érettségizett. Szintén jelentős a különbség a felsőfokú végzettségűeknél: a megyeszékhelyen a 25 évesek és idősebbek 28 százaléka diplomás, a városokban 16 százalék, 1 Lakónépesség: A népszámlálási lakónépességbe azok a személyek tartoznak, akiknek egyetlen lakóhelyük az összeírás helye, illetve ha több lakóhellyel rendelkeznek, az összeírás helyét tekintik életvitelszerű lakóhelyüknek, éjszakai pihenésüket általában a hét nagyobb részében ott töltik. 2 Állandó népesség: Az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek adatait tartalmazza, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk). Ebbe a csoportba tartoznak azok a személyek is, akik valamely okból (munkavállalás, tanulás, diplomáciai, kereskedelmi, tudományos megbízás teljesítése stb.) átmenetileg külföldön tartózkodtak, de bejelentett lakóhelyük (lakásuk) az adott területen volt. 6

7 a községekben pedig közel egytizednyi a felsőfokú végzettségűek aránya. (Az előző népszámláláskorihoz képest a középiskolai végzettségűek a megfelelő korúakhoz viszonyított aránya 9, az egyetemi, főiskolai végzettségűeké 6 százalékponttal emelkedett a megyeszékhelyen.) 2.3. Gazdasági aktivitás Az elmúlt évtizedben a megye népességének gazdasági aktivitás szerinti összetétele átrendeződött. A gazdaságilag aktív népességet a tíz évvel korábbi népszámláláshoz képest kicsivel nagyobb foglalkoztatási arány és jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi. Emellett a gazdaságilag nem aktív népesség mindkét csoportjának (inaktív keresők, eltartottak) részaránya csökkent. Mindezek hatására a gazdaságilag aktív népesség aránya a megyében 10 év alatt 4,2 százalékponttal, 47 százalékra emelkedett, Veszprém városában pedig a évi 47,2%-ról 2011-ben 49 százalékra nőtt. Az előző népszámláláshoz képest Veszprémben a gazdaságilag aktívak száma 532 fővel, ra emelkedett. Az aktív korúakon belül a foglalkoztatottaké 648-cal ( ra) csökkent, a munkanélkülieké pedig nal (2768-ra) nőtt. A lakosság 44,5 (2001-ben 44,7) százalékának volt az összeírást megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkája. (Megjegyezzük, hogy a foglalkoztatottak számának csökkenése a két időpont közötti népességfogyás 57,3%-ának megfelelő mértékű.) Lényeges változások következtek be a gazdasági aktivitás korcsoportok szerinti összetételében, és azon belül is. A évi 26%-ról 2011-ben 17%-ra csökkent például a 30 év alatti foglalkoztatottak száma és aránya. A húszas életéveiben járókat ugyanakkor magasabb eltartottsági arány jellemezte, mint korábban. A éves korosztályban ben fő nappali tagozatos eltartott szerepelt, 2001-ben még alig feleannyi (1 273 fő). A foglalkoztatottak legnépesebb korcsoportja a éveseké (8 470 fő), akik az 59 évesekkel bezárólag az összes foglalkoztatott 78%-át tették ki. A nyugdíjkorhatár változásainak következtében a foglalkoztatás kitolódott az idősebb korosztályok felé is. Az éveseknek 71%-a állt alkalmazásban. A évi népszámlálás idején a 60 év felettiek közül an dolgoztak (1 084-en nyugdíj mellett), 2001-ben 595-en (447 nyugdíj mellett). A megyeszékhelyen foglalkoztatottak döntő többsége (94%-a) aktív kereső, gyermekgondozási ellátás mellett mindössze 110-en, nyugdíj mellett en dolgoztak. A évi népszámlálás során munkanélkülinek minősült minden olyan 15 éves és idősebb személy, aki az összeírás eszmei időpontját megelőző héten nem dolgozott, de aktívan keresett munkát és úgy nyilatkozott, hogy azonnal, vagy legfeljebb két héten belül munkába tud állni ben Veszprém gazdaságilag aktív népességének 5,3 százaléka, fő volt munkanélküli. Ez a 2011-es összeírás időpontjára 9,2 százalékra nőtt és fő volt. Minden korcsoportban bővült az állástalanok részaránya, a legnagyobb mértékű munkanélküliség (14,7 százalék) a évesekre jellemző. A munkanélküliek többsége (57%-a) 40 év alatti, közel egynegyedüket pedig az elhelyezkedés szempontjából még nehezebb helyzetben lévő 50 év felettiek alkotják. 7

8 A nemenkénti foglalkoztatási arány az elmúlt évtizedben közeledett egymáshoz, a nőket azonban továbbra is jóval alacsonyabb foglalkoztatottság jellemzi. Az összeírás időpontjában a férfiak 48, a nőknek 41%-át foglalkoztatták, ami arányaiban szinte megegyezik a tíz évvel korábbival (a férfiak esetén 1,0%-kal emelkedett), miközben a munkanélküliek száma a férfiaknál több mint másfélszeresére, a nőknél kétszeresére nőtt Statisztikai adatok Veszprém város lakónépessége mint azt a település bemutatásánál láthattuk a legutóbbi népszámlálás adatai alapján fő volt, 1,8%-kal (1 130 fővel) kevesebb a tíz évvel korábbihoz képest. A népesség-nyilvántartás továbbvezetett adata december 31-én fő, ami a év végihez képest 2,8%-kal (1 738 fővel) gyarapodott (1. sz. táblázat). A 10 év alatti népességmozgás negatív egyenlegét elsősorban a településről való elköltözés túlsúlya (890 fő) okozta, amihez hozzáadódik 240 fős természetes fogyás. Az utóbbi 5 év pozitív egyenlege a kismértékű természetes fogyás mellett a migráció többletéből származik (124-gyel többen haltak meg ugyanezen időszak alatt, mint ahányan születtek a városban). A tíz év negatív egyenleg úgy alakult ki, hogy az évezred első évtizedének közepéig folyamatosan csökkent Veszprém város népessége, és pozitívumot a többletet jelentő ideiglenesen letelepülők száma hozott az évtized közepétől. 1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén Év Fő Változás ,8% ,8% ,7% ,5% 2012 n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Veszprém városában kedvezőbbek voltak a demográfiai folyamatok, bár hektikusabban alakult a népesség száma. A természetes fogyás csak 1997-ben kezdődött. Az összességében csökkenő tendenciájú születésszám meglehetősen nagy szélső értékek között évenként egészen eltérő mértékű volt, miközben a halálozásoké csak kevéssé változott. Előbbiek mellett az a figyelemre méltó, hogy Veszprém városában alacsony volt a halálozási ráta is. Az elmúlt években Veszprém lakossága nemcsak fogyott, hanem ezzel párhuzamosan egyre gyorsuló ütemben öregedett is óta tovább nőtt a teljes népességen belül az időskorúak aránya, miközben csökkent a gyermekkorúaké, 2011 végén a lakosságnak már csak 13 százaléka volt gyermekkorú. A 60 évesek és idősebbek aránya (22%-ra) nőtt, mivel napjainkban lépnek át az időskorúak közé az 1950-es évek első felének népesedéspolitikája hatására született igen nagy létszámú generáció tagjai. A korcsoportos adatokat korábbi évek adataival egybevetve láthatóvá válik a népesség öregedése, akár a lakó-, akár az állandó népességen belül vizsgálódunk. Az öregedési index (a 8

9 65 év feletti és a 15 év alatti népesség egymáshoz viszonyított 100 fölötti aránya) jelzi az öregedő társadalmat. Ezt időben is összehasonlítva láthatjuk az öregedési folyamatot. Év 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 2. számú táblázat Öregedési index 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,9% ,5% ,3% ,7% ,0% 2012 n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A decemberi állandó népesség vonatkozásában az öregedési index már 119-nél tart, tehát száz, 15 év alatti gyermekkorúra 119 fő, 65 éven felüli városlakó jutott. Az egészséges társadalmi struktúra 100 alatti értékei azt jelentenék, hogy több a gyermek, mint az időskorú. Sajnos ez a trend, a népességfogyással együtt, már régen megfordult. A lakónépesség változásának idősorához kapcsolódnak a 3. és az 4. táblázat adatai. A népességszám alakulását elsősorban a születések és halálozások egyenlegéből adódó természetes növekedés/fogyás, másrészt az állandó és ideiglenes jelleggel (belföldről és külföldről) ideköltözők, illetve elköltözők számának évenkénti változása befolyásolja. A 3. sz. táblázat a Veszprémben állandó lakhelyet választva, belföldről ideköltözők és elköltözők évenkénti adatait mutatja, amiből az látszik, hogy ezek egyenlege is mind a négy évben negatív volt. Az 4. sz. táblázat évenkénti bontásban mutatja a természetes fogyást, ami a év végihez képes összesen 124 főt tett ki. (Egyébként az évezred első tíz évében 5 alkalommal fordult elő, hogy az újszülöttek száma valamelyest meghaladta halálesetekét.) 3. számú táblázat Belföldi vándorlások 4. számú táblázat Természetes szaporodás Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg Év 9 Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) n.a. n.a. n.a n.a. n.a. n.a. Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

10 II. Oktató-nevelő intézmények szolgáltatásai Veszprém iskolavárosként méltán büszkélkedhet azzal, hogy a közel lakosú városban a Pannon Egyetem és az Érseki Hittudományi Főiskola hallgatói mellett (közel fő) a közoktatási intézményekben több mint 15 ezer gyermek, tanuló óvodai, általános iskolai és középiskolai ellátását biztosítják. A város nevelési-oktatási intézményei a közoktatás minden szintjén rendkívül színes kínálatot nyújtanak. Veszprém Megyei Jogú Városban 6 körzeti óvoda (7 tagóvodával), 10 általános iskola, 7 középfokú intézmény, 1 önálló kollégium működik. Az Érsekség tart fenn egy-egy óvodát, általános és középiskolát, valamint kollégiumot, a városban működik jelenleg még 5 egyéb fenntartású közoktatási intézmény. 1. Óvodai nevelést ellátó intézmények Az óvodák lehetőséget biztosítanak a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására a feladat-ellátási terv szerint. Az Egry Úti Körzeti Óvodában 3 csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek ellátása - Beszédfogyatékosság esetén az önkormányzati óvodákban a rászoruló gyermekekkel igény szerint logopédus foglalkozik. - Egyéb szervi és enyhe szellemi fogyatékosság esetén a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján az óvodákban az érintettek integráltan nevelődnek a többi gyerekkel, speciális fejlesztésüket a Nevelési Tanácsadó, illetve a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola szakemberei végzik. Az intézményekben a gyermekek nevelését a 2005/2006-os évtől kezdődően gyógypedagógiai asszisztensek segítik. 10

11 Az intézmények az ellátásban a következők szerint vesznek részt Intézmény Speciális szolgáltatások Intézményvezető Cím Telefon Bóbita Körzeti Óvoda integráltan nevelhető autista, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára Szakemberek: logopédus, fejlesztő Hegyiné Horváth Éva Haszkovó u / pedagógus, pszichológus Bóbita Körzeti Óvoda só szoba, logopédus, fejlesztő Hársfa tagóvoda pedagógus, pszichológus Hegyiné Horváth Éva Jutasi u. 9. Csillag Úti Körzeti integráltan nevelhető autistagyermekek Óvoda számára Arnhoffer Mihályné Csillag u / Csillag úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, Arnhoffer Mihályné Lóczy u / lakótelepi tagóvoda oktatása területén Egry Úti Körzeti Óvoda testi fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek számára Szolgáltatás: mozgáskotta program, Noé Antalné Egry J. u / Egry úti Körzeti Óvoda Nárcisz tagóvoda Kastélykert Körzeti Óvoda Kastélykert Körzeti Óvoda Ficánka tagóvoda Ringató Körzeti Óvoda német nemzetiségi csoportok gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, oktatása területén hallássérült, beszédfogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára gyakorlat a nem magyar állampolgárságú gyermekek nevelése, oktatása területén Szafner Ágnes Csikász u. 13. Tóthné Martinkovics Erika Tavas Erika testi fogyatékos, mozgáskorlátozott beszédfogyatékos gyermekek számára; Szakemberek: logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógy-pedagógus, gyógyped. asszisztens Szolgáltatás: úszás, angol-német nyelv, néptánc 11 Veszprém - Gyulafirátót, Kastélykert u. 6. Veszprém- Kádárta, Kenderföld u / Major Ildikó Jutasi u. 79/1. 88/

12 Intézmény Speciális szolgáltatások Intézményvezető Cím Telefon Szakemberek: logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógyped. asszisztens Major Ildikó Jutasi u. 79/2. Szolgáltatások: úszás, angol-német nyelv, néptánc Ringató Körzeti Óvoda Erdei tagóvoda Ringató Körzeti Óvoda Kuckó tagóvoda Vadvirág Körzeti Óvoda Vadvirág Körzeti Óvoda Csillagvár Waldorf tagóvoda Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Szent Margit Római Katolikus Óvoda Szolgáltatás: mozgásfejlesztő szoba Major Ildikó Jutasi u. 79/2. beszédfogyatékos, látássérült, integráltan nevelhető autista, HH, HHH gyermekek számára Szakemberek: utazó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus Szolgáltatás: gyógytestnevelés, só szoba, tehetséggondozás Barcza Béláné Barcza Béláné Avar u. 7/A. 88/ Szent István. u. 12. Egyházi fenntartású óvoda hitéleti specializáció, angol, Aradi Vértanúk u. Rádóczy Ágnes néptánc, lábbolozat torna 2/a Dózsa György út Schall Jánosné / /

13 2. Általános iskolai oktatást ellátó intézmények 2.1. Általános iskolai oktatás-nevelés Az általános iskolai oktatást, nevelést 10 tankerületi, 1 speciális (Kozmutza Flóra Általános Iskola és Diákotthon), 2 egyházi (Padányi Bíró Márton Római Katolikus Általános Iskola, Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény) általános iskola látja el. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Kis létszámú fejlesztő osztályok működnek a Nagy László Általános Iskolában. Logopédiai osztályok működnek a Dózsa György Általános Iskolában. Az enyhe fokban értelmileg sérült, tanulásban akadályozott gyermekek tankötelezettségüket a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskolában teljesíthetik, melynek ellátási körzete: Veszprém, Hajmáskér, Papkeszi-Vilonya, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Litér, Nemesvámos, Herend, Márkó, Bánd. Az egyéb fogyatékosság szerinti speciális ellátás: Mozgásfogyatékosság: Gyógytestnevelés intézményi igények alapján helyben folyik, ellátói a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola szakemberei. A gyógytorna egészségügyi ellátás keretében történik. Beszédfogyatékosság: A Bárczi Gusztáv Általános Iskolába járók ellátását az iskola logopédusai biztosítják. Az óvodákba és általános iskolákba járó beszédfogyatékos gyermekek ellátását a Nevelési Tanácsadó biztosítja. Konduktív pedagógiai ellátás: A Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola saját tanulói részére. A Nevelési Tanácsadó körzete pedig: Veszprém, Nemesvámos, Tótvázsony, Nagyvázsony, Szentgál, Herend, Márkó, Hárskút, Bánd, Hajmáskér, Papkeszi, Vilonya, Litér. A tanulási, beilleszkedési, magatartászavarok diagnosztikus ellátása a Nevelési Tanácsadóban van. Ellátási körzete: Veszprém. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában az intézmények a következők szerint vesznek részt: Cholnoky Jenő Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola Simonyi Zsigmond Általános Iskola Hriszto Botev Általános Iskola ép értelmű látássérült részképesség-zavar tüneteit mutató integráltan nevelhető autista ép értelmű beszédfogyatékos, hallássérült, dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, mutizmus ép értelmű testi fogyatékos mozgáskorlátozott ép értelmű testi fogyatékos mozgáskorlátozott, látássérült Fogyatékos gyermekek ellátása: A Kozmutza Flóra Általános Iskola és Diákotthon megyei fenntartású és beiskolázású. 13

14 Általános iskolák Veszprémben Intézmény neve Speciális szolgáltatás Igazgató Cím Telefon/fax Bárczi Gusztáv Általános Iskola Részletes anamnézisen alapuló gyermekismeret, korrekciós irányultságú, sérülés-specifikus fejlesztés, óvó, védő, ösztönző pedagógiai orientáltság, gyermek-emberközpontú közvetítés és értékpedagógia, magas szintű elméleti Speciális Szakiskola és tudás, önismeret és gyógypedagógiai Egységes szemlélet. A tantárgyi oktatás egyénre Horváth Éva Batthyány u / Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szabott, differenciált, és ezt egészíti ki a logopédiai-, konduktív-pedagógiai fejlesztés. Alapozó mozgásterápia, Ayres terápia, Sindelar program. Szakkör jellegű foglalkozások. Célcsoport: enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola Német nemzetiségi tagozatot működtető iskola, így már első osztályos kortól heti 5 órában tanulhatják a német nyelvet. Logopédusunk folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. Iskolánk arra törekszik, hogy a NAT-ban a kötelező iskolázás időszakára megfogalmazott érvényes értékeket, műveltséget, tudást adja minden tanulója számára. Első osztálytól kezdve ének-zene és testnevelés szakosított tantervű képzés folyik egymással párhuzamosan, néptánc oktatással kiegészítve. Külön hangsúlyt kap a tanulók idegennyelvi angol, német és informatikai kommunikációs kultúrájának fejlesztése. Mágedliné Kiss Eleonóra 14 Veszprém - Gyulafirátót, Vízi u. 24. hello.hu Róka József Botev u / Ebele Ferencné Viktor H. u / /

15 Intézmény neve Speciális szolgáltatás Igazgató Cím Telefon/fax Évfolyamonként rajz-, testnevelés Veszprémi Báthory speciális, valamint Kék Madár 88/ Barták Péterné Halle u. 10. István Általános Iskola személyiségfejlesztő programokkal 88/ indítjuk osztályainkat. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola Veszprémi Rózsa úti Általános Iskola Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóink emelt szintű matematika, számítástechnika, általános tantervű osztályok közül választhatnak iskolánkban. Különleges hangsúlyt kap a testnevelés, a német nemzetiségi nyelv, a számítástechnika és az angol nyelv tanítása. A logopédiai osztályba a szakvéleménnyel rendelkező, részképesség problémával, beszédzavarral küzdő gyermekek kerülhetnek. Speciális, terápiás foglalkozásaikat logopédusok vezetik. Az iskola arculatát a matematika emelt szintű oktatása határozza meg, de kiemelt szerepű az anyanyelvi oktatás is. Angol és német nyelvoktatást 3. évfolyamtól, emelt szinten 6. évfolyamtól biztosítunk. 5. évfolyamtól magasabb óraszámban tanítunk számítástechnikát. Szakemberek helyben tartanak az érintetteknek logopédiai és gyógytestnevelési órákat. Az intézmény 27 tanszakon nyújt alapfokú zenei képzést hatéves kortól felnőttkorig. Horváth Szilárd Aradi Vértanúk útja 2. Veress József Szent I. u. 56. Cz. Nagyné Bándi Klára Budapest u. 11. Sándor László Rózsa u. 43/2. Kováts Péter Sándor Megyeház tér 5. 88/ / / / / / / / / /

16 2.3. Középiskolai oktatás nevelés a) Nappali oktatás Gimnáziumi oktatás 4 illetve 5 évfolyamos oktatást folytat 4 intézmény: - Lovassy László Gimnázium - Vetési Albert Gimnázium - Ipari Szakközépiskola és Gimnázium - Cholnoky Jenő Általános Iskola és Gimnázium A kínálatot színesíti a Lovassy László Gimnáziumban működő Arany János tehetséggondozó program, valamint a Vetési Albert Gimnázium magyar-francia két tannyelvű tagozata, melyek 5 évfolyamosak. Német nemzetiségi oktatást folytat a Lovassy László Gimnázium. Szakközépiskolai oktatás, képzés 5 intézmény végez ilyen tevékenységet: - Ipari Szakközépiskola és Gimnázium - Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola - Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola - Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon - Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai képzés 2 intézmény végez ilyen tevékenységet: - Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola - Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az 11 általánosan képző osztályában megközelítőleg 300 fővel foglalkoznak. A szakképző évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik. Felnőttoktatást és felsőfokú képzést a középfokú oktatási intézmények a törvényi feltételek figyelembevételével önköltséges alapon folytathatnak. b) Kollégiumi ellátás Intézmény Férőhely Veszprémi Középiskolai Kollégium 460 Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 140 Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola és Diákotthon 66 Jelenleg minden igényt képesek kielégíteni ezek az intézmények. A Veszprémi Középiskolai Kollégium mintegy 200 férőhelyét az egyetem veszi igénybe. 16

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

27. megállapítja az ülnök megbízatásának megszűnését, ha a megbízatás az ülnök 70. életévének betöltése miatt szűnt meg.

27. megállapítja az ülnök megbízatásának megszűnését, ha a megbízatás az ülnök 70. életévének betöltése miatt szűnt meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK 2013-2014 Megjegyzés: A lejárt érvényességű közösségi szolgálatok megújítása folyamatban van. Együttműködő Ajkarendekért 8-25-1/2013 2014. augusztus 31. Litéri Református

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.19. Veszprém megye Veszprém, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-415-6 Készült a

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások a. évre Vác Város Önkormányzat Összesen: 2 941 673 232 Ft 1 / 30 oldal Egyéb: 743 143 225 Ft Mutató A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók

A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók A Szolgáltató Város Szolgáltató Szolnok projekthez csatlakozott közszolgáltatók Ágazat Szekció JNSZMKH Népegészségügyi Szakig. 1. Szerve, Szolnoki, Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: -43/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító okiratok

Részletesebben