J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság október 16-án órakor kezdődő nyilvános ülésén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság október 16-án órakor kezdődő nyilvános ülésén Helye: XV. ker. Polgármesteri Hivatal C. épület I. emelet Díszterem Budapest, 1153 Bocskai u Jelen vannak: 5 fő bizottsági tag Gyurkovics Miklós elnök Bencsics Lászlóné elnök-helyettes Tóth Imre tag Németh Angéla tag Pénzes Imréné tag Meghívottként jelen van: Juhászné Dr. Baráth Márta jegyző, Aradi Gizella irodavezető, Böröczfy Ferenc csoportvezető, Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető, Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető, Herczeg István mb. irodavezető, Varga József csoportvezető Az ülésen jelen vannak továbbá a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények vezetői. Gyurkovics Miklós: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a zárt ülésre javasolt előterjesztés legyen az első napirendi pont, ezt követően a meghívó szerinti 2. napirendi pont következne. A további sorrendet illetően nem javasol módosítást. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, szavazást kér a napirendi javaslat elfogadásáról. KKESB 324/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat, és azok tárgyalási sorrendjét. Elfogadott napirend: Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 1. Előterjesztés a HPV elleni védőoltás költségének átvállalása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető nyilvános napirendek:

2 2 2. Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Paor Emőke irodavezető 3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) R Előadó: Aradi Gizella irodavezető 4. Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető 5. Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 6. Előterjesztés székhelyhasználati kérelemről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 7. Előterjesztés támogatások felhasználásának átütemezéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 8. Előterjesztés a maximális csoport- és osztálylétszámok 2012/2013-as nevelési év és tanév megkezdésekor történő túllépésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 9. Előterjesztés tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 10. Előterjesztés a kerületi óvodák karácsonyi ügyeleti rendjéről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Egyebek: - Tájékoztató a XV. kerületi középiskolások határon túli, magyarlakta területekre utazásának, osztálykirándulásoknak a támogatására kiírt pályázat eredményéről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) - Tájékoztató a kerületi nevelési oktatási intézmények nyári táborairól (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) * * *

3 3 (A bizottság a 325/2012.(IX.16.) sz. határozatát zárt ülésen hozta.) 2. Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Juhászné dr. Baráth Márta: Az előterjesztésben röviden összefoglalták a jelenleg zajló folyamatot. Október 31-én megállapodást kell kötni a Kormányhivatallal a január 1-jétől működő Járási Hivatal a kerület esetében Fővárosi Kerületi Hivatal létrehozatala érdekében. A Járási Hivatal a Kormányhivatal szervezeti egységeként fog működni, a feladatai azok a feladatok lesznek, amelyeket különböző jogszabályok a jegyzői hatáskörből elvesznek. Miniszteri szintű szabályozásra is sor kerül, amely egyértelművé fogja tenni a további eljárási szabályokat. A megállapodás lényegében olyan jogszabályban előírt tartalommal és formával bíró dokumentum, amelyen változtatni nincs joguk. A hivatal hozzátesz még 13 mellékletet, melynek tartalmát a képviselő-testület üléséig kiosztják, kivéve az 5. sz. mellékletet, mely személyiségi jogokat érintő illetményadatokat, munkakörhöz kapcsolódó adatokat tartalmaz. A megállapodás és a mellékletek alakulóban vannak. A döntés már megszületett az október 10-i képviselő-testületi ülésen, az érintett emberekről, feladatátadásról a holnapi nap folyamán egyeztetnek a Kormányhivatalban, és ezt követően kerül kiosztásra az erről szóló anyag a Képviselő-testület részére. Már volt két bizottsági ülés, ahol több kérdés felmerült a témakörrel kapcsolatban. Az épület tulajdonjoga átadásra kerül a Kormányhivatal részére, viszont az ingóságoknak csak a használati joga. Ez azt jelenti, hogy évenkénti leltárt kell felvenni és csak a feladathoz kapcsolódó ingóságokat használhatják. Ha nem használnak valamit, azt vissza kell adni. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában a vitát lezárja, ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 326/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés (Szavazati arány: 3 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) R Előadó: Böröczfy Ferenc csoportvezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek.

4 4 Böröczfy Ferenc: Az újabb, betervezett költségek miatt van szükség a változtatásokra. Ilyen a Járási Hivatal ügye, a Kommunikációs Társaság működési költségeinek fedezetére biztosított összeg, korábbi döntés alapján, a Szociális Rehabilitációs Alapítvány egyszeri forintos támogatása a megnövekedett közüzemi költségek fedezetére, és a negyedik tétel a vásárcsarnok és környéke felújítására betervezett összeg. Az előterjesztés röviden bemutatja a főbb keretek változását, illetve javaslatot tesz a civil pályázati keret forint - ebben az évben fel nem használt maradványának átcsoportosítására a polgármesteri keretre. A költségvetés fő összege ebben a módosításban nem változott. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 327/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés (Szavazati arány: 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 4. Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Dr. Sárosi Magdolna: A civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendelet kötelező jelleggel írja elő, hogy abban az esetben, ha a pályázaton alapítványi szervezeti formában működő pályázók nyernek, a pénzük átutalását a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A II. fordulóban két alapítvány vett részt, mindketten nyertek, az ő pénzük átutalását kérik a képviselő-testülettől. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 328/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés

5 5 5. Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A képviselő-testület szeptemberben szándékát fejezte ki, most pedig dönteni kell október végéig arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja az intézményeit, amelyek jelenleg fenntartásában vannak január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja fenntartani az alap- és középfokú iskolákat, a XV. kerületi Önkormányzat, azaz a jelenlegi fenntartó, pedig a működtetést végzi. Ezt kell megerősítenie a döntésnek is. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 329/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés 6. Előterjesztés székhelyhasználati kérelemről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A Mozdonyvezető óvoda illetve az óvoda alapítványa szívességi jogcímen kéri, hogy az alapítvány székhelyként használhassa a Mozdonyvezető u sz. alatti ingatlant. A helyi rendelet a képviselő-testülethez delegálja a döntési jogkört. A határozati javaslat három évre biztosítja az alapítvány számára a székhelyhasználatot. Gyurkovics Miklós: Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket. Bencsics Lászlóné: Az Alapító Okirat VIII. fejezet 2. pontja szerint: Az alapítvány megszűnése esetén, az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon amennyiben a megszűnésekor még megvan az Alapítóra száll vissza. Véleménye szerint, ez a megfogalmazás túlságosan tág. Hány négyzetméter az udvar, a telek, milyen állagú az ingatlan? Gyurkovics Miklós: Megadja a szót válaszadásra az előterjesztőnek.

6 6 Herczeg István: Az Alapító Okirat VIII.2. pontja szerint az alapító az alapítvány alapítója, és nem az önkormányzat. Az ingatlant szívességi jogcím alapján biztosítják az alapítvány számára, a rezsi költséget fizetnie kell, a területhasználat ingyenes. Gyurkovics Miklós: Kéri a hozzászólásokat. ezen időszak alatt? előterjesztőnek. Bencsics Lászlóné: Milyen kötelezettségei vannak az alapítványnak Gyurkovics Miklós: Lezárja a vitát, megadja a szót válaszadásra az Herczeg István: Az alapítvány és az intézmény köti a szerződést. Ennek kritériumait az 5/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet határozza meg. A szerződést beküldik az irodára, a jogászok átvizsgálják, és ha nincs benne kifogás a polgármester úr aláírja, a jegyző asszony pedig ellenjegyzi. A terület nagysága a két fél megállapodásán múlik. Úgy kell eljárnia az intézményvezetőnek, hogy a feladat ellátását ne veszélyeztesse. Gyurkovics Miklós: További hozzászólás hiányában a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 330/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a székhelyhasználati kérelemről szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés 7. Előterjesztés támogatások felhasználásának átütemezéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: Két szervezet nyújtott be kérelmet az ügyben, hogy a korábban megítélt támogatást máskor és más célra használhassa fel. Erre kéri a bizottság hozzájárulását. Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát.

7 7 KKESB 331/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta támogatások felhasználásának átütemezéséről szóló előterjesztést, és úgy dönt, módosítja a 174/2012. (V.22) határozatát, miszerint a NIHON Újpalota SE a november 9-11 között megrendezésre kerülő Klubok Világversenyén való részvételhez használja fel az elnyert 90e Ft-os támogatást. Ennek megfelelően az elszámolás határideje: december 15-e. Határidő: az elszámolásra december 15. (Jogszabályi hivatkozás: 4/2012. (II.29.) ök. rendelet 6. (4) bekezdés 7. pont) KKESB 332/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, módosítja a 173/2012. (V.22) határozatát, miszerint a Hartyán DSE a november 15-én megrendezésre kerülő testnevelői továbbképzés megszervezésére használja fel az elnyert 350e Ft-os támogatást. Ennek megfelelően az elszámolás határideje: december 15-e. Határidő: az elszámolásra december 15. (Jogszabályi hivatkozás: 4/2012. (II.29.) ök. rendelet 6. (4) bekezdés 7. pont) 8. Előterjesztés a maximális csoport- és osztálylétszámok 2012/2013-as nevelési év és tanév megkezdésekor történő túllépésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: Az intézmények a jogszabály alapján minden hónapban adatokat szolgáltatnak, és ez alapján elkészítette az iroda a csoportlétszám túllépéseket. Az adatok minden esetben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, így a csoportszám túllépések engedélyezhetőek. Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 333/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Micimackó Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését:

8 8 Füles csoport 26 KKESB 334/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Molnár Viktor Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 2. csoport csoport csoport 27 KKESB 335/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Mozdonyvezető Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: VI. csoport 28 VIII. csoport 30 KKESB 336/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Napsugár Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Süni (Napsugár 1.). 26

9 9 KKESB 337/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Palotai Vadvirág Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Katica (Aulich tagóvoda) 28 KKESB 338/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Pestújhelyi Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Breki csoport 26 Kékmadár csoport 26 KKESB 339/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Hetedhét Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Piros csoport 27 Sárga csoport 26 Zöld csoport 26 Kék csoport 26

10 10 KKESB 340/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Kertvárosi Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Gyöngyvirág (Szövőgyár) 26 Pillangó (Szövőgyár) 27 Bóbita (Szövőgyár) 26 Katica (Régi fóti) 26 Cica (Vácrátót) 26 Katica (Vácrátót) 28 Pillangó (Vácrátót) 28 KKESB 341/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Czabán Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1. A 32 KKESB 342/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Hartyán Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 32 1.b 34 1.c 31

11 11 1.n 28 3.c b 30 5.a 32 5.b 38 5.n 36 6.b 32 KKESB 343/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Károly Róbert Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 4.a 30 KKESB 344/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Kolozsvár utcai Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 4.a 29 KKESB 345/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését:

12 12 1.a 27 3.a 27 3.b 28 KKESB 346/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Neptun Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 3.a 30 KKESB 347/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Pestújhelyi Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.osztály. 31 KKESB 348/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Szent Korona Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 29 1.b 31 2.a 30

13 13 2.b 32 3.a 29 3.b 28 4.b 28 4.c 30 5.a 34 5.b 33 KKESB 349/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 9.e a c f c e f e d 38 KKESB 350/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Kontyfa Középiskola és Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 27 2.a 33 2.b 35 4.a 28 4.b 29

14 14 KKESB 351/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a László Gyula Gimnázium és Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 31 1.b 30 1.c 30 2.a 31 2.b 32 2.c 29 3.b 31 3.c 32 4.a 28 4.c 28 4.d 31 5.g 38 6.b 31 6.g 38 7.g 37 8.a 32 8.b 34 8.g g 40 KKESB 352/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltatóban az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 5-6. összevont összevont 35 F d / 2.e 38

15 15 9. Előterjesztés tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A jogszabályok meghatározzák a feladataikat. Az általános iskolában, illetve a szakképzésben nem volt megfelelő érvényes és eredményes pályázat, ezért szükséges volt a rendeletnek megfelelően átcsoportosítani a kategóriák között. Ez alapján készítették el a határozati javaslatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes lenne átgondolnia az önkormányzatnak a pályázat jövőbeli sorsát. Gyurkovics Miklós: Milyen szempontot érdemes figyelembe venni? Herczeg István: A legfontosabb szempont, hogy ezentúl az iskoláknak nem az önkormányzat lesz a fenntartója. A gyermekekről szóló rendeletet mindegyikét felül kellene vizsgálni. Gyurkovics Miklós: Kéri a hozzászólásokat. Németh Angéla: Érti, hogy a kormány lesz a fenntartó, de a gyermekek továbbra is kerületi lakosok maradnak. Gondolja végig a vezetés, hogyan dönt a rendeletek módosítása kapcsán, és ha szükséges, a lakcímet vegyék figyelembe. Gyurkovics Miklós: További hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 353/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mészáros Jakab kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

16 16 KKESB 354/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Boldizsár kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 355/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Csanálosi Ilona kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 356/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mészáros Blanka kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 357/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mógor Boglárka kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 358/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Heilman Petra Kata kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

17 17 KKESB 359/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Meilinger Flóra kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 360/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Kustra Bence kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázata nem felelt meg az általános iskola 5-8. évfolyam kategória pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, mert a pályázatához nem csatolta a kereseti igazolásokat. KKESB 361/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Ács Bence kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 362/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Paunoch Martin Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2011/2012. tanévben.

18 18 KKESB 363/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Hörömpő András kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 364/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Szani József kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 365/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Bányai Gabriella kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 366/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Csanálosi Balázs kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 367/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Ádám kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

19 19 KKESB 368/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Nikolett kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 369/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Arikan Süheyla Solmaz kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 370/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Tengely Alex kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 371/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Rabatin Gábor Miklós kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

20 20 KKESB 372/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Szigetvári Balázs Károly kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 373/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Bordás Barbara Magdolna kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, nem csatolt lakcímkártyát. KKESB 374/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Herman Tímea kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, nem csatolt iskolalátogatási igazolást. KKESB 375/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Brenner Mercédesz kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 376/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Lakatos Szamanta kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

21 21 KKESB 377/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Varga Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 378/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Enyedi Máté kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a tanulmányi eredmény átlaga nem érte el a szükséges 4,6-et. KKESB 379/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Simon Máté kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a tanulmányi eredmény átlaga nem érte el a szükséges 4,6-et. KKESB 380/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Pollák Zoltán kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

22 22 KKESB 381/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy László Tamás kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 382/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Marton Andrea kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 383/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Thurnay Lőrinc kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 384/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Udvarhelyi Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: KKESB112-16/2012. PJB 118-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság szeptember 13-án órakor kezdődő nyilvános, rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság szeptember 13-án órakor kezdődő nyilvános, rendkívüli ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága KKESB: 111-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2011. szeptember 13-án 15 00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Galéria 13 Soroksár Nonprofit Kft. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottsága 2015. június 2. napján 11.00 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. december 5-i rendkívüli Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. október 24-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2014. május 28-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2014. május 28-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: 1/50-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bencsics Lászlóné elnök-helyettes Pénzes Imréné Németh Angéla Tóth Imre Gyurkovics Miklós

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bencsics Lászlóné elnök-helyettes Pénzes Imréné Németh Angéla Tóth Imre Gyurkovics Miklós Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. július 11-én 14 00 órakor

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2011. június 23-én 14 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2011. június 23-én 14 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága KKESB: 111-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2011. június 23-én 14 00 órakor kezdődő

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről.

Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata évi 4. sz. jegyzőkönyve. a december 22-én megtartott ülésről. Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi 4. sz. jegyzőkönyve a 2011. december 22-én megtartott ülésről. Jegyzőkönyv Készült az Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. december 22-én

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2009. január 12-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

2015. április 29-én (szerda) órára összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

2015. április 29-én (szerda) órára összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottságának Elnöke Ülésszám: 1/56-12/2015. M Ó D O S Í T O T T M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Budapest

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-14/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 60-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2013.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Pintér Ádám, Tolonics Gyula és Magyar Judit képviselők Szám: 12/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen lévő

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 32/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. december 9-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. szeptember 9-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben