J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság október 16-án órakor kezdődő nyilvános ülésén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság október 16-án órakor kezdődő nyilvános ülésén Helye: XV. ker. Polgármesteri Hivatal C. épület I. emelet Díszterem Budapest, 1153 Bocskai u Jelen vannak: 5 fő bizottsági tag Gyurkovics Miklós elnök Bencsics Lászlóné elnök-helyettes Tóth Imre tag Németh Angéla tag Pénzes Imréné tag Meghívottként jelen van: Juhászné Dr. Baráth Márta jegyző, Aradi Gizella irodavezető, Böröczfy Ferenc csoportvezető, Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető, Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető, Herczeg István mb. irodavezető, Varga József csoportvezető Az ülésen jelen vannak továbbá a nevelési-oktatási és közművelődési intézmények vezetői. Gyurkovics Miklós: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fő jelenlétével határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot. Javasolja, hogy a zárt ülésre javasolt előterjesztés legyen az első napirendi pont, ezt követően a meghívó szerinti 2. napirendi pont következne. A további sorrendet illetően nem javasol módosítást. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, szavazást kér a napirendi javaslat elfogadásáról. KKESB 324/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat, és azok tárgyalási sorrendjét. Elfogadott napirend: Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 1. Előterjesztés a HPV elleni védőoltás költségének átvállalása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Reiszné Naszádi Magdolna irodavezető nyilvános napirendek:

2 2 2. Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Paor Emőke irodavezető 3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) R Előadó: Aradi Gizella irodavezető 4. Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető 5. Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 6. Előterjesztés székhelyhasználati kérelemről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 7. Előterjesztés támogatások felhasználásának átütemezéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 8. Előterjesztés a maximális csoport- és osztálylétszámok 2012/2013-as nevelési év és tanév megkezdésekor történő túllépésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 9. Előterjesztés tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető 10. Előterjesztés a kerületi óvodák karácsonyi ügyeleti rendjéről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Egyebek: - Tájékoztató a XV. kerületi középiskolások határon túli, magyarlakta területekre utazásának, osztálykirándulásoknak a támogatására kiírt pályázat eredményéről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) - Tájékoztató a kerületi nevelési oktatási intézmények nyári táborairól (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) * * *

3 3 (A bizottság a 325/2012.(IX.16.) sz. határozatát zárt ülésen hozta.) 2. Előterjesztés a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Juhászné dr. Baráth Márta jegyző Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Juhászné dr. Baráth Márta: Az előterjesztésben röviden összefoglalták a jelenleg zajló folyamatot. Október 31-én megállapodást kell kötni a Kormányhivatallal a január 1-jétől működő Járási Hivatal a kerület esetében Fővárosi Kerületi Hivatal létrehozatala érdekében. A Járási Hivatal a Kormányhivatal szervezeti egységeként fog működni, a feladatai azok a feladatok lesznek, amelyeket különböző jogszabályok a jegyzői hatáskörből elvesznek. Miniszteri szintű szabályozásra is sor kerül, amely egyértelművé fogja tenni a további eljárási szabályokat. A megállapodás lényegében olyan jogszabályban előírt tartalommal és formával bíró dokumentum, amelyen változtatni nincs joguk. A hivatal hozzátesz még 13 mellékletet, melynek tartalmát a képviselő-testület üléséig kiosztják, kivéve az 5. sz. mellékletet, mely személyiségi jogokat érintő illetményadatokat, munkakörhöz kapcsolódó adatokat tartalmaz. A megállapodás és a mellékletek alakulóban vannak. A döntés már megszületett az október 10-i képviselő-testületi ülésen, az érintett emberekről, feladatátadásról a holnapi nap folyamán egyeztetnek a Kormányhivatalban, és ezt követően kerül kiosztásra az erről szóló anyag a Képviselő-testület részére. Már volt két bizottsági ülés, ahol több kérdés felmerült a témakörrel kapcsolatban. Az épület tulajdonjoga átadásra kerül a Kormányhivatal részére, viszont az ingóságoknak csak a használati joga. Ez azt jelenti, hogy évenkénti leltárt kell felvenni és csak a feladathoz kapcsolódó ingóságokat használhatják. Ha nem használnak valamit, azt vissza kell adni. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában a vitát lezárja, ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 326/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a fővárosi kerületi hivatal részére történő feladatátadásról szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés (Szavazati arány: 3 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 0 tartózkodás) 3. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) R Előadó: Böröczfy Ferenc csoportvezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek.

4 4 Böröczfy Ferenc: Az újabb, betervezett költségek miatt van szükség a változtatásokra. Ilyen a Járási Hivatal ügye, a Kommunikációs Társaság működési költségeinek fedezetére biztosított összeg, korábbi döntés alapján, a Szociális Rehabilitációs Alapítvány egyszeri forintos támogatása a megnövekedett közüzemi költségek fedezetére, és a negyedik tétel a vásárcsarnok és környéke felújítására betervezett összeg. Az előterjesztés röviden bemutatja a főbb keretek változását, illetve javaslatot tesz a civil pályázati keret forint - ebben az évben fel nem használt maradványának átcsoportosítására a polgármesteri keretre. A költségvetés fő összege ebben a módosításban nem változott. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 327/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének IX. sz. módosításáról szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés (Szavazati arány: 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 4. Előterjesztés pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Dr. Sárosi Magdolna kabinetvezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Dr. Sárosi Magdolna: A civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendelet kötelező jelleggel írja elő, hogy abban az esetben, ha a pályázaton alapítványi szervezeti formában működő pályázók nyernek, a pénzük átutalását a képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A II. fordulóban két alapítvány vett részt, mindketten nyertek, az ő pénzük átutalását kérik a képviselő-testülettől. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 328/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a pályázati támogatás átutalásának engedélyezéséről alapítványok számára szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés

5 5 5. Előterjesztés a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A képviselő-testület szeptemberben szándékát fejezte ki, most pedig dönteni kell október végéig arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja az intézményeit, amelyek jelenleg fenntartásában vannak január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja fenntartani az alap- és középfokú iskolákat, a XV. kerületi Önkormányzat, azaz a jelenlegi fenntartó, pedig a működtetést végzi. Ezt kell megerősítenie a döntésnek is. Gyurkovics Miklós: Kérdés, hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 329/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a kerületi fenntartású iskolák január 1-jétől történő önkormányzati működtetéséről szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés 6. Előterjesztés székhelyhasználati kérelemről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A Mozdonyvezető óvoda illetve az óvoda alapítványa szívességi jogcímen kéri, hogy az alapítvány székhelyként használhassa a Mozdonyvezető u sz. alatti ingatlant. A helyi rendelet a képviselő-testülethez delegálja a döntési jogkört. A határozati javaslat három évre biztosítja az alapítvány számára a székhelyhasználatot. Gyurkovics Miklós: Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket. Bencsics Lászlóné: Az Alapító Okirat VIII. fejezet 2. pontja szerint: Az alapítvány megszűnése esetén, az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon amennyiben a megszűnésekor még megvan az Alapítóra száll vissza. Véleménye szerint, ez a megfogalmazás túlságosan tág. Hány négyzetméter az udvar, a telek, milyen állagú az ingatlan? Gyurkovics Miklós: Megadja a szót válaszadásra az előterjesztőnek.

6 6 Herczeg István: Az Alapító Okirat VIII.2. pontja szerint az alapító az alapítvány alapítója, és nem az önkormányzat. Az ingatlant szívességi jogcím alapján biztosítják az alapítvány számára, a rezsi költséget fizetnie kell, a területhasználat ingyenes. Gyurkovics Miklós: Kéri a hozzászólásokat. ezen időszak alatt? előterjesztőnek. Bencsics Lászlóné: Milyen kötelezettségei vannak az alapítványnak Gyurkovics Miklós: Lezárja a vitát, megadja a szót válaszadásra az Herczeg István: Az alapítvány és az intézmény köti a szerződést. Ennek kritériumait az 5/2000. (II.29.) sz. önkormányzati rendelet határozza meg. A szerződést beküldik az irodára, a jogászok átvizsgálják, és ha nincs benne kifogás a polgármester úr aláírja, a jegyző asszony pedig ellenjegyzi. A terület nagysága a két fél megállapodásán múlik. Úgy kell eljárnia az intézményvezetőnek, hogy a feladat ellátását ne veszélyeztesse. Gyurkovics Miklós: További hozzászólás hiányában a vitát lezárja. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 330/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a székhelyhasználati kérelemről szóló előterjesztést, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol képviselő-testület részére. Határidő: október 24., képviselő-testületi ülés 7. Előterjesztés támogatások felhasználásának átütemezéséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: Két szervezet nyújtott be kérelmet az ügyben, hogy a korábban megítélt támogatást máskor és más célra használhassa fel. Erre kéri a bizottság hozzájárulását. Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát.

7 7 KKESB 331/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta támogatások felhasználásának átütemezéséről szóló előterjesztést, és úgy dönt, módosítja a 174/2012. (V.22) határozatát, miszerint a NIHON Újpalota SE a november 9-11 között megrendezésre kerülő Klubok Világversenyén való részvételhez használja fel az elnyert 90e Ft-os támogatást. Ennek megfelelően az elszámolás határideje: december 15-e. Határidő: az elszámolásra december 15. (Jogszabályi hivatkozás: 4/2012. (II.29.) ök. rendelet 6. (4) bekezdés 7. pont) KKESB 332/2012. (X.16.) sz. határozat A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság úgy dönt, módosítja a 173/2012. (V.22) határozatát, miszerint a Hartyán DSE a november 15-én megrendezésre kerülő testnevelői továbbképzés megszervezésére használja fel az elnyert 350e Ft-os támogatást. Ennek megfelelően az elszámolás határideje: december 15-e. Határidő: az elszámolásra december 15. (Jogszabályi hivatkozás: 4/2012. (II.29.) ök. rendelet 6. (4) bekezdés 7. pont) 8. Előterjesztés a maximális csoport- és osztálylétszámok 2012/2013-as nevelési év és tanév megkezdésekor történő túllépésről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: Az intézmények a jogszabály alapján minden hónapban adatokat szolgáltatnak, és ez alapján elkészítette az iroda a csoportlétszám túllépéseket. Az adatok minden esetben a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, így a csoportszám túllépések engedélyezhetőek. Gyurkovics Miklós: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 333/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Micimackó Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését:

8 8 Füles csoport 26 KKESB 334/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Molnár Viktor Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 2. csoport csoport csoport 27 KKESB 335/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Mozdonyvezető Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: VI. csoport 28 VIII. csoport 30 KKESB 336/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Napsugár Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Süni (Napsugár 1.). 26

9 9 KKESB 337/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Palotai Vadvirág Óvodában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Katica (Aulich tagóvoda) 28 KKESB 338/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Pestújhelyi Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Breki csoport 26 Kékmadár csoport 26 KKESB 339/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Hetedhét Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Piros csoport 27 Sárga csoport 26 Zöld csoport 26 Kék csoport 26

10 10 KKESB 340/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Kertvárosi Óvodában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: Gyöngyvirág (Szövőgyár) 26 Pillangó (Szövőgyár) 27 Bóbita (Szövőgyár) 26 Katica (Régi fóti) 26 Cica (Vácrátót) 26 Katica (Vácrátót) 28 Pillangó (Vácrátót) 28 KKESB 341/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Czabán Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1. A 32 KKESB 342/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Hartyán Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 32 1.b 34 1.c 31

11 11 1.n 28 3.c b 30 5.a 32 5.b 38 5.n 36 6.b 32 KKESB 343/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Károly Róbert Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 4.a 30 KKESB 344/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Kolozsvár utcai Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 4.a 29 KKESB 345/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését:

12 12 1.a 27 3.a 27 3.b 28 KKESB 346/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Neptun Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 3.a 30 KKESB 347/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Pestújhelyi Általános Iskolában az alábbi csoportban és számított létszámmal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.osztály. 31 KKESB 348/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Szent Korona Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 29 1.b 31 2.a 30

13 13 2.b 32 3.a 29 3.b 28 4.b 28 4.c 30 5.a 34 5.b 33 KKESB 349/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 9.e a c f c e f e d 38 KKESB 350/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Kontyfa Középiskola és Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 27 2.a 33 2.b 35 4.a 28 4.b 29

14 14 KKESB 351/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a László Gyula Gimnázium és Általános Iskolában az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 1.a 31 1.b 30 1.c 30 2.a 31 2.b 32 2.c 29 3.b 31 3.c 32 4.a 28 4.c 28 4.d 31 5.g 38 6.b 31 6.g 38 7.g 37 8.a 32 8.b 34 8.g g 40 KKESB 352/2012. (X.16.) sz. határozat előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy a 2012/2013. nevelési év és tanév indításakor a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltatóban az alábbi csoportokban és számított létszámokkal engedélyezi a maximális létszám túllépését: 5-6. összevont összevont 35 F d / 2.e 38

15 15 9. Előterjesztés tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről (Ikt.sz: /2012. sz. anyag) Előadó: Herczeg István mb. irodavezető Gyurkovics Miklós: Megadja a szót az előterjesztőnek. Herczeg István: A jogszabályok meghatározzák a feladataikat. Az általános iskolában, illetve a szakképzésben nem volt megfelelő érvényes és eredményes pályázat, ezért szükséges volt a rendeletnek megfelelően átcsoportosítani a kategóriák között. Ez alapján készítették el a határozati javaslatokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes lenne átgondolnia az önkormányzatnak a pályázat jövőbeli sorsát. Gyurkovics Miklós: Milyen szempontot érdemes figyelembe venni? Herczeg István: A legfontosabb szempont, hogy ezentúl az iskoláknak nem az önkormányzat lesz a fenntartója. A gyermekekről szóló rendeletet mindegyikét felül kellene vizsgálni. Gyurkovics Miklós: Kéri a hozzászólásokat. Németh Angéla: Érti, hogy a kormány lesz a fenntartó, de a gyermekek továbbra is kerületi lakosok maradnak. Gondolja végig a vezetés, hogyan dönt a rendeletek módosítása kapcsán, és ha szükséges, a lakcímet vegyék figyelembe. Gyurkovics Miklós: További hozzászólás hiányában ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a bizottság szavazatát. KKESB 353/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mészáros Jakab kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

16 16 KKESB 354/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Boldizsár kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 355/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Csanálosi Ilona kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 356/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mészáros Blanka kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 357/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Mógor Boglárka kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 358/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Heilman Petra Kata kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

17 17 KKESB 359/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Meilinger Flóra kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát az általános iskola 5-8. évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 360/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Kustra Bence kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázata nem felelt meg az általános iskola 5-8. évfolyam kategória pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, mert a pályázatához nem csatolta a kereseti igazolásokat. KKESB 361/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Ács Bence kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 362/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Paunoch Martin Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2011/2012. tanévben.

18 18 KKESB 363/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Hörömpő András kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 364/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Szani József kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 365/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Bányai Gabriella kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 366/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Csanálosi Balázs kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 367/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Ádám kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

19 19 KKESB 368/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Nagy Nikolett kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 369/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Arikan Süheyla Solmaz kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 370/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Tengely Alex kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 371/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Rabatin Gábor Miklós kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

20 20 KKESB 372/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Szigetvári Balázs Károly kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 373/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Bordás Barbara Magdolna kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, nem csatolt lakcímkártyát. KKESB 374/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Herman Tímea kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a középiskola évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, nem csatolt iskolalátogatási igazolást. KKESB 375/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Brenner Mercédesz kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 376/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Lakatos Szamanta kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

21 21 KKESB 377/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Varga Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 378/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Enyedi Máté kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a tanulmányi eredmény átlaga nem érte el a szükséges 4,6-et. KKESB 379/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Simon Máté kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a szakképzési évfolyam kategóriában nem támogatja, mert nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a tanulmányi eredmény átlaga nem érte el a szükséges 4,6-et. KKESB 380/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Pollák Zoltán kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát a felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

22 22 KKESB 381/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy László Tamás kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 382/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Marton Andrea kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 383/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Thurnay Lőrinc kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben. KKESB 384/2012. (X.16.) sz. határozat odaítéléséről szóló előterjesztés kapcsán úgy dönt, hogy Udvarhelyi Péter kerületi tanulmányi ösztöndíj pályázatát felsőoktatásban alapképzés kategóriában támogatja. A támogatás összege Ft/hó a 2012/2013. tanévben.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben