JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Róbert Baky György Bebesi István Boros Dénes Bors István Farkas Béla István Farnadi Gyula Galambos Szilvia Geipl Miklósné Dr. Horváth Balázs Dr. Horváth József Horváth László Igaz Sándor Kenézné Berei Györgyi Dr. Kontrát Károly Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Leszkovszki Tibor Máhl Ferenc Maurer Konrád Dr. Mayer József Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Porga Gyula Pusztai István Sibak András Dr. Szabó Sándor Szente István Dr. Szijártó István György Dr. Szundy Béla Talabér Márta Tóth Imre Ferenc Tóth István Dr. Zongor Gábor képviselők

2 2 Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya aljegyző Dr. Somlai Géza, Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Bőle Károlyné Faller Jenő Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Tóth Attila Egészségügyi Bizottság külső tagja Dr. Molnár Attila Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Dörnyeiné Barabás Éva Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Winter Károlyné Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep Kaiser Márta Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém Dr. Szeder Mária ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete, Veszprém 12 fő sajtó munkatárs és érdeklődő állampolgárok Fenyvesi Zoltán pályázó a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói megbízása c. napirendhez Csutiné Papp Orsolya pályázó a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása c. napirendhez Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán irodavezetők, dr. Forgács Éva és Agg Zoltán hivatalvezetők, Jakab Istvánné, Krámli János, Mészáros Anett testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 40 fő jelen van, az ülés határozatképes. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - 2 db sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címekkel: - A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése, melyet a személyi ügyeket követően javasolt megtárgyalni - Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása, mivel az a költségvetést érinti, ezért javasolta a költségvetési rendelet előtt megtárgyalni

3 3 - Az írásban kiküldött meghívóban közölt tárgyalási sorrendhez képest javasolta, hogy a személyi ügyek közül először a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendeket, majd a zárt ülésen tárgyalandó Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról döntsenek.. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság június 15-ei ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a benyújtott módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. - Bejelentette továbbá, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a meghívóban III/1. ponttal jelzett A Kővágóörs 1476/1. hrsz-ú ingatlan átvételére vonatkozó kérelem című napirend levételét javasolta és felhívta a figyelmet a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálatára. A bizottság javaslatával egyetértett, ezért ennek figyelembe vételével javasolta a napirendek elfogadását. - Javasolta, hogy a Tájékoztatás az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézetének évi közegészségügyi tevékenységéről c. napirendet kor tárgyalják, mert a napirend előadójának el kell mennie. Dr. Kovács Zoltán A napirendek tárgyalási sorrendjével kapcsolatban indítványozta, hogy a közgyűlés először a zárt ülési anyagokat (A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása, A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése) tárgyalja meg, és utána a nyilvános ülés napirendjeit. Nem tartotta jónak, hogy nyilvános üléssel kezdenek, amelyet zárttal folytatnak, majd ismét nyilvános lesz az ülés. Indítványozta, a közgyűlés döntsön a napirend elfogadásáról az előzőekben ismertetettek szerint azzal a módosítással, hogy elsőként a zárt ülés napirendjeit tárgyalják meg, így a Balatontourist részvények értékesítéséről szóló sürgős minősítésű előterjesztést is, amennyiben a zárt ülésen történő tárgyalását fogadja el a testület. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 40 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 67/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 16-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása (Zárt ülés) Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

4 4 3. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 4. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 5. A Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 6. A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 7. Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke b.) Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Igaz Sándor, a bizottság alelnöke 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési és tandíjáról szóló 2/2004. (II. 24.) rendelet módosítása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 11. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában Sümeg-Nyírlakpusztán működtetett Pszichiátriai Betegek Otthona áthelyezése Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke 13. Előterjesztés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetbe telepítendő Onkológiai Centrum megvalósítása érdekében Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztatás az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézetének évi közegészségügyi tevékenységéről Előadó: Dr. Szeder Mária, megbízott megyei tisztifőorvos 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 16. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2005. május május 31-ig) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Sürgős minősítésű indítvány: 2 db - Kiegészítés a II/2-es, a megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI.27.) rendelet módosítása című előterjesztéshez - Úti jelentés a Veszprém megyei küldöttség Egyesült Államokban tett tanulmányútjáról - Elnöki intézkedés a képviselői alap felhasználásáról - Megyeházi tudósítások júniusi száma - Comitatus májusi száma - HónaPosta júniusi száma - Regio Regia üzleti magazin - Veszprém megyei rendezvénynaptár valamint a Nyári programok Veszprém megyében című kiadványok NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA Megkérte a vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni az üléstermet. Zárt ülés 1. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Zárt ülés vége Bejelentette, hogy a közgyűlés a zárt ülésen Becsei Évát bízta meg a szeptember 1-től augusztus 15-ig a Bercsényi Miklós Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. Gratulált a megbízott igazgatónak. Ismertette, hogy személyi ügyekkel folytatják a napirendek tárgyalását, miután a Balatontourist részvények értékesítésére vonatkozó napirend zárt ülésen történő tárgyalására nem volt javaslat, ezért azt nyilvános ülésen a személyi ügyeket követően tárgyalják. 2. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy egy pályázó van, aki hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.

6 6 Felkérte a pályázót, hogy 3 percben egészítse ki pályázatát. Szabó József Attila Bemutatkozásában elmondta, hogy 1997-ben került az iskola élére, ahol 1974 óta dolgozik, ebből következően ismeri az iskolát, minden létező munkakört betöltött az iskolában, ben kapott 5 évre megbízást az intézmény vezetésére. Elmondta, nagyon sokat tanult elődeitől, a jó sorsnak tulajdonította, hogy egy új iskolakomplexumot kaptak. Azt hangsúlyozta, bár a ciszterci rend épületéből a kiköltözés egy kissé elhúzódott ig tartott - a tárgyi feltételeik tökéletessé váltak az intézményben, a tantestület nagyon örült annak, hogy új épületbe költözhettek. Nemcsak a központi forrásokból újítják meg és fejlesztik az épületeket, hanem saját beruházásokból is igyekeznek azokat fenntartani. Mindig ügyeltek arra, hogy stabil, kiszámítható legyen a gazdálkodásuk. Fontosnak tartotta, hogy a fiatalok jól érezzék magukat az intézményben és azt megfelelő szaktudással hagyják el. Fontosnak tartotta továbbá, hogy a felnőtt dolgozók ugyanolyan szeretettel menjenek dolgozni, mint a diákok tanulni. Az általuk sikeresnek ítélt munkát szeretnék folytatni az elkövetkezendő 5 évben is. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Szabó József Attila megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Horváth László Elmondta, hogy Zirc Város Önkormányzata elégedett Szabó József Attila igazgatói tevékenységével, jó kezekben van az iskola, kérte a közgyűlés tagjait támogassák a megbízását. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Szabó József Attila megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 69/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó József Attila Zirc, Három-hegyi u. 31. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól.

7 7 Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Szabó József Attilának és jó munkát kívánt neki. 3. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy két pályázó van, valamennyi pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához, javasolta 3 percben történő meghallgatásukat. Dörnyeiné Barabás Évát kérte a pályázata kiegészítésére. Dörnyeiné Barabás Éva Bemutatkozott és elmondta, hogy 18 éve dolgozik a Kozmutza Flóra általános Iskolában, az igazgatói megbízását 5 évvel ezelőtt kapta meg. Pályázatát az 5 éves vezetői munkájára építette, azt taglalta helyzetelemzésként és arra építette fel a vezetői programját. Az elmúlt öt évben igyekezett elmélyíteni a szakmai munkát, fejleszteni a szervezeti kultúrát és az intézmény külső képet pozitívvá alakítani. Az elkövetkezendő időszakban szeretné folytatni a szakmai munka megerősítését, azon belül támogatni kívánja a pedagógus továbbképzést. Kiemelte, az intézményben nagy szükség van arra, hogy megfelelő végzettségű gyógypedagógusok tanítsanak, szeretné növelni azok létszámát, valamint szeretné, ha több pedagógus továbbképzésen vennének részt a kollégái, különösen a terápiákon, amelyek segítik a hatékony munkát. Emellett bővíteni kívánja a nemzetközi kapcsolataikat, Németországgal, Szlovéniával és Lengyelországgal tart kapcsolatot az intézmény. Különböző pedagógus-találkozókat szoktak szervezni, ahol a tapasztalatszerzések adottak, azon kívül a gyerekekkel is be tudnak mutatkozni kulturális fesztiválokon. Azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalatoknak óriási szerepe van a kapcsolatok kiépítésében és az Európai Uniós ismereteknek a megszerzésében. A következő években is szeretné a saját forrásaikat bővíteni pályázatok segítségével és a szakképzési támogatások elnyerésével. Elmondta továbbá, hogy az elkövetkező öt évben fel kell készülni a halmozottan sérült gyermekek felvállalására, mivel az értelmi akadályozottság mellett az érzékszervi fogyatékosoknak jelenleg a képzése nincs megoldva. Amennyiben a tárgyi feltételek lehetővé tennék és a zsúfoltság is megszűnne, abban az esetben a halmozottan fogyatékos értelmi sérülteket is el tudnák látni. El szeretné indítani a második szakmát is, mivel a közoktatási törvény módosításával a fogyatékos gyerekek második szakképzése is ingyenes marad, amelyre ezért van szükség, mert a közoktatási tv. szerint a tankötelezettség 18 éves korig, a fogyatékosoknak pedig 20 éves korig fog tartani. Szeretné, ha a fenntartó büszke lenne az intézményben folyó szakmai munkára. Kérdés nem hangzott el. Kérte Szigetvári Richárd pályázót, hogy 3 percben egészítse ki pályázatát.

8 8 Szigetvári Richárd Bemutatkozott, nem kívánt élni a 3 perces kiegészítéssel. Kérdés Dr. Szabó Sándor Megkérdezte a pályázótól, mit tud mondani az intézmény névadójáról ill. az intézmény feladatáról és a működéséről. Válasz Szigetvári Richárd Válaszában elmondta, hogy gyógypedagógus és megítélése szerint Kozmutza Flórát sem neki, sem a kérdést feltevőnek nem kell bemutatni, Illyés Gyulának volt a felesége és József Attilával is szoros kapcsolatban volt. Emellett pszihoanalítikusként József Attilával lelkileg is foglalkozott. Az intézmény működésével kapcsolatban elmondta, hogy részletesen elolvasta az alapító okiratot és a működési engedélyt, tudja mivel foglakozik az intézmény. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Dörnyeiné Barabás Éva megbízását javasolta a közgyűlés részére. Felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ 18. (4) bekezdése alapján: A közgyűlés a hatáskörébe tartozó választási, kinevezési és megbízási ügyekben - több személy esetén - először a jelöltek előzetes kiválasztásáról határoz. A kiválasztás oly módon történik, hogy az egyszerű többséget el nem ért személy(ek) a következő fordulóban nem bocsáthatók szavazásra. A második fordulóban minden képviselő érvényesen egy jelöltre szavazhat, oly módon, hogy elsőként a legkevesebb igen szavazatot elérő jelöltről döntenek. A kinevezésről, illetve megbízásról a testület minősített többségű szavazással határoz. Eredménytelen szavazás esetén újabb szavazást elrendelni nem lehet, az eljárást a téma szerint illetékes bizottság hatáskörébe kell utalni, amely a közgyűlés ülésére - az ismételt pályázat lebonyolítását követően - újból előkészíti a személyi javaslatot. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dörnyeiné Barabás Éva kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett egyetértett Dörnyeiné Barabás Éva kiválasztásával. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Szigetvári Richárd kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.

9 9 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7 igen szavazattal, 21 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem értett egyet Szigetvári Richárd kiválasztásával. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dörnyeiné Barabás Éva megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 70/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dörnyeiné Barabás Éva Veszprém, Kossuth L. u. 6. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Dörnyeiné Barabás Évának a megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 5 évre. 4. A Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy egy pályázó van, aki hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához. Javasolta a 3 perc biztosítását a pályázat kiegészítésére. Csutiné Papp Orsolya Bemutatkozásában elmondta, hogy 10 éve dolgozik a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskolában, 4 éve intézményvezető helyettes. Az intézményre évek óta a széttagoltság jellemző, soha nem voltak egy helyen, mindig voltak olyan osztályaik, amelyeket más épületekben kellett elhelyezni, ezért nagyon nehéz volt a szakmai munka, a nevelés-oktatás koordinálása. Az elmúlt négy év alatt jelentős vezetői tapasztalatra tett szert a vezetés valamennyi területén. A közeljövőben kilátás van arra, hogy a következő tanévben megoldódnak a problémáik és végre egy helyen kezdhetik el a tanévet. Az elkövetkező legfőbb feladatának azt tartotta, hogy az intézményben folyó munkát együtt, egységesen végezhessék. Távlati tervei között szerepelt az integráció okozta nehézségek kiküszöbölése, valamint az intézmény módszertani központtá alakítása, mivel a környező településeken az iskolák nagyon sok tanulásban és értelmileg akadályozott gyereket integrálnak. Megítélése szerint ezek az iskolák segítségre szorulnak, amelyet meg tudnának adni, mivel a

10 10 szakmai feltételeik biztosítottak, el vannak látva gyógypedagógusokkal. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Csutiné Papp Orsolya megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Kontrát Károly Megítélése szerint egy kitűnő pályázatot vehettek a kezükbe, amely mindenképpen megteremti annak a feltételeit, hogy a közgyűlés jó döntést hozzon. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Csutiné Papp Orsolya megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 71/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Csutiné Papp Orsolya Pápa, Hadnagy u. 25. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Csutiné Papp Orsolyának a megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 5 évre. 5. A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Bejelentette, egy pályázó van Falaki Csaba, aki hozzájárult a napirend nyilvános

11 11 tárgyalásához. Falaki Csaba Bemutatkozásában elmondta, hogy 1986 óta dolgozik az intézményben, mint ütő hangszeres szaktanár, 5 évig volt igazgató, és ebben a tanévben megbízott igazgató. A pályázatában az iskola életét befolyásoló és általa fontosnak tartott témákat érintette. Az ismétlés elkerülése érdekében csak egy fontos dolgot említett, amely nem szakmai jellegű. Elmondta, hogy a jelen kormányzat a évi költségvetési tv. tervezetében előterjesztett egy olyan törvénymódosítási javaslatot, melynek értelmében a művészeti alapfokú intézmények így a zeneiskolák is fenntartása kikerült volna a kötelezően ellátandó közoktatási feladatok köréből. Egyelőre a javaslat nem ment át köszönhetően a szakma jó lobbizásának és talán annak is, hogy a beterjesztők megértették, milyen következményekkel járna egy jól bejáratott oktatási struktúra bizonytalanságba kényszerítése. Megkérdezte, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezőség nem léte esetén jelen finanszírozási nehézségek tudatában biztosan működtetne-e egy pápai zeneiskolát. Bízott benne, hogy igen, de véleménye szerint a bizonytalanra nagyon nehéz tervezni. Elmondta, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények számának rendellenes növekedése nem kívánatos. Sokan visszaéltek a gyorsan és átgondolatlanul biztosított iskola alapítási lehetőséggel. Tudomása van arról, hogy a kormány a művészeti alapiskolák fenntartása tekintetében is ún. nyugati mintát követne. Európában csak hazánkban támogatja az állam normatív módon az alapfokon működő művészeti iskolákat. Véleménye szerint még nincs itt az ideje, hogy az állam elengedje az alapfokú művészeti oktatás kezét, kérte, ne engedjék, hogy ezt idő előtt megtegye. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Falaki Csaba megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Németh Márta Az igazgató munkájáról elmondta, hogy rendkívül sikeres iskolát vezet Pápán, a pályázata nagyon magas színvonalú, szakmailag megalapozott. Véleménye szerint a 3 perces kiegészítése abból a félreértéséből adódhatott, azt gondolta, hogy a közgyűlés olyan politikai testület, amely törvényalkotási kérdésekre is választ tud adni. A közgyűlés feladata kizárólag az, hogy igazgatót válasszon az iskola élére. Az igazgatót pályázata és eddigi munkája alapján alkalmasnak tartotta az igazgatói feladatok további ellátására, elvonatkoztatva a három perces kiegészítésétől kérte e közgyűlést, hogy szavazzák meg a megbízását. Talabér Márta Kérte, ne vonatkoztassanak el attól, amit a pályázó a 3 perces kiegészítésében mondott. Helyesnek tartotta, ha van bátorsága egy igazgató jelöltnek elmondani bármelyik kormányzattal szembeni kritikáját és felvetéseit. Örömtelinek tartotta, hogy az elhangzott, és ha a szocialista oldalon nem is ülnek országgyűlési képviselők - de a másikon igen -, azt

12 12 gondolta, hogy van némi ráhatásuk némely képviselőtársukra abban a tekintetben, hogy az igazgatójelölt által felvetetteket továbbítsák, és az a veszély, amely most fenyegeti az alapfokú művészeti oktatást, az megszűnjön. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a pályázó által elmondott vélemény nem jelenti azt, hogy szocialista szavazatokat fog veszíteni a megválasztása során. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Falaki Csaba megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 72/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Falaki Csaba Pápa, Bástya u. 6. szám alatti lakost augusztus 15-i hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás augusztus 15-től augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 15. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Falaki Csaba megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 10 évre. Indítványozta, hogy mivel az a napirend tárgyalásánál elmaradt Horváth László javaslatával megegyezően a közgyűlés döntsön közfelkiáltással Szigeti Károly magas színvonalú igazgatói munkájának elismeréséről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 73/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Szigeti Károlynak az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának az intézményben végzett magas színvonalú igazgatói munkájáért. Határidő: június 30. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke

13 13 Sürgős minősítésű indítvány 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése Elmondta, hogy az előterjesztést a közgyűlés tagjai az ülés megkezdése előtt megkapták, amelynek ő az előadója. Amennyiben olyan típusú kérdések merülnek fel, amelyre az előkészítésben a munkájukat biztosító ügyvédi iroda képviselői adnak választ, kérte a képviselőket értsenek egyet azzal, hogy a kérdésre a választ tőlük kapják meg. Kérdés, nem hangzott el. Hozzászólások Kovács Zoltán János Ügyrendi indítványában elmondta, hogy hosszú előkészítési folyamat vége felé tartanak, és azt, hogy nincs vita annak köszönhető, a hosszú előkészítési folyamatban a kérdések megválaszolásra kerültek, a viták megegyezéssel zárultak. Véleménye szerint ez olyan horderejű kérdés a megyei önkormányzat életében, amelynél minden képviselőnek személy szerint fel kell vállalni a felelősséget. Kérte, hogy valamennyi képviselő név szerinti szavazásával hozzák meg a döntést. Megkérdezte, hogy a frakció nevében hangzott-e el a kérés, mert akkor azt vita nélkül el kell fogadni. Kovács Zoltán János Válaszában elmondta, hogy a frakció nevében kérte a név szerinti szavazást. Dr. Áldozó Tamás Elmondta, hogy valóban ez az egyik legfontosabb döntést igénylő kérdés a közötti önkormányzati ciklusban. Úgy gondolta, példaértékű volt az az előkészítő folyamat, amely a jelen döntésig elvezetett, attól függetlenül, hogy a döntés igen vagy nem lesz. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak még hasonló súlyú kérdések a megyei közgyűlés előtt, melyek megtárgyalása során jó lenne ugyanennyi figyelmet fordítani a másik fél véleményére és legalább ennyire keresni kellene a konszenzust. Megköszönte a hozzászólást, amelyben felé is megfogalmazódott némi kritika. Szerinte a képviselők munkájában mindenképpen érződik, hogy komolyan veszik a rájuk bízott feladatot. Ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, majd kérte, hogy a frakciójavaslatnak megfelelően név szerint szavazzanak a képviselők. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő. A név szerinti szavazás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14 14 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése név szerinti szavazással, 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 74/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló Ft. névértékű Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 25., Cg.: ) részvénycsomag elidegenítése céljából lefolytatott eljárásról készült beszámolót a közgyűlés elnökének előterjesztése és az előterjesztéshez csatolt dokumentumok alapján elfogadja és megállapítja, hogy a lefolytatott eljárás a 133/2004. (XI. 18.) MÖK határozatának és a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendeletnek megfelel. 2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása iránti eljárás érvényes és eredményes volt. 3./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása céljából lefolytatott pályázati eljárást az SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Részvénytársaság (1124 Budapest, Csörsz u. 43., Cg.: ) nyerte meg. 4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása céljából lefolytatott pályázati eljárás során megállapított részvényadásvételi szerződés feltételeit és szövegét jóváhagyja és megbízza a közgyűlés elnökét, hogy a részvényadásvételi szerződést a jelen határozat meghozataláról számított három (3) napon belül a nyertes SCD BALATON HOLDING Részvénytársasággal kösse meg. 5./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a soron következő közgyűlésre nyújtson be előterjesztést a Balatontourist Rt. részvények első részletéből befolyó összeg felhasználására vonatkozó beruházási, fejlesztési elképzelésekről. Határidő: - a részvényadásvételi szerződést illetően június a fejlesztési terv vonatkozásában szeptember Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Sürgős minősítésű indítvány 7. Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása Felhívta a figyelmet, hogy a közgyűlés megkezdése előtt minden képviselő megkapta az előterjesztést. Mivel költségvetés módosítást érint, ezért indokolt, hogy most tárgyalja a közgyűlés. Kérdés, vélemény, hozzászólás, kiegészítő javaslat nem volt.

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk 77/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Megállapodásokon

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 5. szám 2005. június 24. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 68/2005. (VI.16.) MÖK határozat: Becsei Éva megbízásáról a Bercsényi Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. június 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/320-9/2011 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2004. december 9-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 Szám: 02/172-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. szeptember 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők. Szám:12/23-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 29-én 15:30 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben