JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Ács János Dr. Áldozó Tamás Róbert Baky György Bebesi István Boros Dénes Bors István Farkas Béla István Farnadi Gyula Galambos Szilvia Geipl Miklósné Dr. Horváth Balázs Dr. Horváth József Horváth László Igaz Sándor Kenézné Berei Györgyi Dr. Kontrát Károly Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltán János Könnyid István Kropf Miklós Leszkovszki Tibor Máhl Ferenc Maurer Konrád Dr. Mayer József Dr. Nagy Zoltán Dr. Németh Márta Pálfy Sándor Pandur Ferenc Porga Gyula Pusztai István Sibak András Dr. Szabó Sándor Szente István Dr. Szijártó István György Dr. Szundy Béla Talabér Márta Tóth Imre Ferenc Tóth István Dr. Zongor Gábor képviselők

2 2 Jelen voltak továbbá: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Dr. Molnár Ibolya aljegyző Dr. Somlai Géza, Bodor Imre Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Madarász Lajos Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Bőle Károlyné Faller Jenő Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota Szabó József Attila Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Tóth Attila Egészségügyi Bizottság külső tagja Dr. Molnár Attila Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Dörnyeiné Barabás Éva Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Winter Károlyné Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep Kaiser Márta Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém Dr. Szeder Mária ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete, Veszprém 12 fő sajtó munkatárs és érdeklődő állampolgárok Fenyvesi Zoltán pályázó a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói megbízása c. napirendhez Csutiné Papp Orsolya pályázó a Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása c. napirendhez Forintos Erzsébet, Horváth László, Sándor Tamás, Vörös Kálmán irodavezetők, dr. Forgács Éva és Agg Zoltán hivatalvezetők, Jakab Istvánné, Krámli János, Mészáros Anett testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 40 fő közgyűlési tag közül 40 fő jelen van, az ülés határozatképes. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - 2 db sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címekkel: - A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése, melyet a személyi ügyeket követően javasolt megtárgyalni - Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása, mivel az a költségvetést érinti, ezért javasolta a költségvetési rendelet előtt megtárgyalni

3 3 - Az írásban kiküldött meghívóban közölt tárgyalási sorrendhez képest javasolta, hogy a személyi ügyek közül először a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendeket, majd a zárt ülésen tárgyalandó Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízásáról döntsenek.. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság június 15-ei ülésén valamennyi napirendi tervezetet, valamint a benyújtott módosító indítványokat tárgyalásra alkalmasnak minősítette. - Bejelentette továbbá, hogy a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a meghívóban III/1. ponttal jelzett A Kővágóörs 1476/1. hrsz-ú ingatlan átvételére vonatkozó kérelem című napirend levételét javasolta és felhívta a figyelmet a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálatára. A bizottság javaslatával egyetértett, ezért ennek figyelembe vételével javasolta a napirendek elfogadását. - Javasolta, hogy a Tájékoztatás az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézetének évi közegészségügyi tevékenységéről c. napirendet kor tárgyalják, mert a napirend előadójának el kell mennie. Dr. Kovács Zoltán A napirendek tárgyalási sorrendjével kapcsolatban indítványozta, hogy a közgyűlés először a zárt ülési anyagokat (A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása, A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése) tárgyalja meg, és utána a nyilvános ülés napirendjeit. Nem tartotta jónak, hogy nyilvános üléssel kezdenek, amelyet zárttal folytatnak, majd ismét nyilvános lesz az ülés. Indítványozta, a közgyűlés döntsön a napirend elfogadásáról az előzőekben ismertetettek szerint azzal a módosítással, hogy elsőként a zárt ülés napirendjeit tárgyalják meg, így a Balatontourist részvények értékesítéséről szóló sürgős minősítésű előterjesztést is, amennyiben a zárt ülésen történő tárgyalását fogadja el a testület. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 40 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 67/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 16-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása (Zárt ülés) Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

4 4 3. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 4. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 5. A Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 6. A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 7. Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke b.) Döntés alapítványok támogatásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 9. A megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI. 27.) rendelet módosítása Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Igaz Sándor, a bizottság alelnöke 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési és tandíjáról szóló 2/2004. (II. 24.) rendelet módosítása Előadó: Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 11. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában Sümeg-Nyírlakpusztán működtetett Pszichiátriai Betegek Otthona áthelyezése Előadó: A Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke 13. Előterjesztés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetbe telepítendő Onkológiai Centrum megvalósítása érdekében Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 14. Tájékoztatás az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézetének évi közegészségügyi tevékenységéről Előadó: Dr. Szeder Mária, megbízott megyei tisztifőorvos 15. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke

5 5 16. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2005. május május 31-ig) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra kerültek a következő anyagok: - Sürgős minősítésű indítvány: 2 db - Kiegészítés a II/2-es, a megyei önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények térítési díjairól szóló 11/1997. (XI.27.) rendelet módosítása című előterjesztéshez - Úti jelentés a Veszprém megyei küldöttség Egyesült Államokban tett tanulmányútjáról - Elnöki intézkedés a képviselői alap felhasználásáról - Megyeházi tudósítások júniusi száma - Comitatus májusi száma - HónaPosta júniusi száma - Regio Regia üzleti magazin - Veszprém megyei rendezvénynaptár valamint a Nyári programok Veszprém megyében című kiadványok NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA Megkérte a vendégeket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek elhagyni az üléstermet. Zárt ülés 1. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Zárt ülés vége Bejelentette, hogy a közgyűlés a zárt ülésen Becsei Évát bízta meg a szeptember 1-től augusztus 15-ig a Bercsényi Miklós Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. Gratulált a megbízott igazgatónak. Ismertette, hogy személyi ügyekkel folytatják a napirendek tárgyalását, miután a Balatontourist részvények értékesítésére vonatkozó napirend zárt ülésen történő tárgyalására nem volt javaslat, ezért azt nyilvános ülésen a személyi ügyeket követően tárgyalják. 2. A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy egy pályázó van, aki hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához.

6 6 Felkérte a pályázót, hogy 3 percben egészítse ki pályázatát. Szabó József Attila Bemutatkozásában elmondta, hogy 1997-ben került az iskola élére, ahol 1974 óta dolgozik, ebből következően ismeri az iskolát, minden létező munkakört betöltött az iskolában, ben kapott 5 évre megbízást az intézmény vezetésére. Elmondta, nagyon sokat tanult elődeitől, a jó sorsnak tulajdonította, hogy egy új iskolakomplexumot kaptak. Azt hangsúlyozta, bár a ciszterci rend épületéből a kiköltözés egy kissé elhúzódott ig tartott - a tárgyi feltételeik tökéletessé váltak az intézményben, a tantestület nagyon örült annak, hogy új épületbe költözhettek. Nemcsak a központi forrásokból újítják meg és fejlesztik az épületeket, hanem saját beruházásokból is igyekeznek azokat fenntartani. Mindig ügyeltek arra, hogy stabil, kiszámítható legyen a gazdálkodásuk. Fontosnak tartotta, hogy a fiatalok jól érezzék magukat az intézményben és azt megfelelő szaktudással hagyják el. Fontosnak tartotta továbbá, hogy a felnőtt dolgozók ugyanolyan szeretettel menjenek dolgozni, mint a diákok tanulni. Az általuk sikeresnek ítélt munkát szeretnék folytatni az elkövetkezendő 5 évben is. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Szabó József Attila megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Horváth László Elmondta, hogy Zirc Város Önkormányzata elégedett Szabó József Attila igazgatói tevékenységével, jó kezekben van az iskola, kérte a közgyűlés tagjait támogassák a megbízását. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Szabó József Attila megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 21 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 69/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szabó József Attila Zirc, Három-hegyi u. 31. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól.

7 7 Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Szabó József Attilának és jó munkát kívánt neki. 3. A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy két pályázó van, valamennyi pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához, javasolta 3 percben történő meghallgatásukat. Dörnyeiné Barabás Évát kérte a pályázata kiegészítésére. Dörnyeiné Barabás Éva Bemutatkozott és elmondta, hogy 18 éve dolgozik a Kozmutza Flóra általános Iskolában, az igazgatói megbízását 5 évvel ezelőtt kapta meg. Pályázatát az 5 éves vezetői munkájára építette, azt taglalta helyzetelemzésként és arra építette fel a vezetői programját. Az elmúlt öt évben igyekezett elmélyíteni a szakmai munkát, fejleszteni a szervezeti kultúrát és az intézmény külső képet pozitívvá alakítani. Az elkövetkezendő időszakban szeretné folytatni a szakmai munka megerősítését, azon belül támogatni kívánja a pedagógus továbbképzést. Kiemelte, az intézményben nagy szükség van arra, hogy megfelelő végzettségű gyógypedagógusok tanítsanak, szeretné növelni azok létszámát, valamint szeretné, ha több pedagógus továbbképzésen vennének részt a kollégái, különösen a terápiákon, amelyek segítik a hatékony munkát. Emellett bővíteni kívánja a nemzetközi kapcsolataikat, Németországgal, Szlovéniával és Lengyelországgal tart kapcsolatot az intézmény. Különböző pedagógus-találkozókat szoktak szervezni, ahol a tapasztalatszerzések adottak, azon kívül a gyerekekkel is be tudnak mutatkozni kulturális fesztiválokon. Azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalatoknak óriási szerepe van a kapcsolatok kiépítésében és az Európai Uniós ismereteknek a megszerzésében. A következő években is szeretné a saját forrásaikat bővíteni pályázatok segítségével és a szakképzési támogatások elnyerésével. Elmondta továbbá, hogy az elkövetkező öt évben fel kell készülni a halmozottan sérült gyermekek felvállalására, mivel az értelmi akadályozottság mellett az érzékszervi fogyatékosoknak jelenleg a képzése nincs megoldva. Amennyiben a tárgyi feltételek lehetővé tennék és a zsúfoltság is megszűnne, abban az esetben a halmozottan fogyatékos értelmi sérülteket is el tudnák látni. El szeretné indítani a második szakmát is, mivel a közoktatási törvény módosításával a fogyatékos gyerekek második szakképzése is ingyenes marad, amelyre ezért van szükség, mert a közoktatási tv. szerint a tankötelezettség 18 éves korig, a fogyatékosoknak pedig 20 éves korig fog tartani. Szeretné, ha a fenntartó büszke lenne az intézményben folyó szakmai munkára. Kérdés nem hangzott el. Kérte Szigetvári Richárd pályázót, hogy 3 percben egészítse ki pályázatát.

8 8 Szigetvári Richárd Bemutatkozott, nem kívánt élni a 3 perces kiegészítéssel. Kérdés Dr. Szabó Sándor Megkérdezte a pályázótól, mit tud mondani az intézmény névadójáról ill. az intézmény feladatáról és a működéséről. Válasz Szigetvári Richárd Válaszában elmondta, hogy gyógypedagógus és megítélése szerint Kozmutza Flórát sem neki, sem a kérdést feltevőnek nem kell bemutatni, Illyés Gyulának volt a felesége és József Attilával is szoros kapcsolatban volt. Emellett pszihoanalítikusként József Attilával lelkileg is foglalkozott. Az intézmény működésével kapcsolatban elmondta, hogy részletesen elolvasta az alapító okiratot és a működési engedélyt, tudja mivel foglakozik az intézmény. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Dörnyeiné Barabás Éva megbízását javasolta a közgyűlés részére. Felhívta a figyelmet arra, hogy az SZMSZ 18. (4) bekezdése alapján: A közgyűlés a hatáskörébe tartozó választási, kinevezési és megbízási ügyekben - több személy esetén - először a jelöltek előzetes kiválasztásáról határoz. A kiválasztás oly módon történik, hogy az egyszerű többséget el nem ért személy(ek) a következő fordulóban nem bocsáthatók szavazásra. A második fordulóban minden képviselő érvényesen egy jelöltre szavazhat, oly módon, hogy elsőként a legkevesebb igen szavazatot elérő jelöltről döntenek. A kinevezésről, illetve megbízásról a testület minősített többségű szavazással határoz. Eredménytelen szavazás esetén újabb szavazást elrendelni nem lehet, az eljárást a téma szerint illetékes bizottság hatáskörébe kell utalni, amely a közgyűlés ülésére - az ismételt pályázat lebonyolítását követően - újból előkészíti a személyi javaslatot. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dörnyeiné Barabás Éva kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett egyetértett Dörnyeiné Barabás Éva kiválasztásával. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Szigetvári Richárd kiválasztásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő.

9 9 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7 igen szavazattal, 21 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett nem értett egyet Szigetvári Richárd kiválasztásával. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Dörnyeiné Barabás Éva megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 32 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 70/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dörnyeiné Barabás Éva Veszprém, Kossuth L. u. 6. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Dörnyeiné Barabás Évának a megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 5 évre. 4. A Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy egy pályázó van, aki hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához. Javasolta a 3 perc biztosítását a pályázat kiegészítésére. Csutiné Papp Orsolya Bemutatkozásában elmondta, hogy 10 éve dolgozik a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskolában, 4 éve intézményvezető helyettes. Az intézményre évek óta a széttagoltság jellemző, soha nem voltak egy helyen, mindig voltak olyan osztályaik, amelyeket más épületekben kellett elhelyezni, ezért nagyon nehéz volt a szakmai munka, a nevelés-oktatás koordinálása. Az elmúlt négy év alatt jelentős vezetői tapasztalatra tett szert a vezetés valamennyi területén. A közeljövőben kilátás van arra, hogy a következő tanévben megoldódnak a problémáik és végre egy helyen kezdhetik el a tanévet. Az elkövetkező legfőbb feladatának azt tartotta, hogy az intézményben folyó munkát együtt, egységesen végezhessék. Távlati tervei között szerepelt az integráció okozta nehézségek kiküszöbölése, valamint az intézmény módszertani központtá alakítása, mivel a környező településeken az iskolák nagyon sok tanulásban és értelmileg akadályozott gyereket integrálnak. Megítélése szerint ezek az iskolák segítségre szorulnak, amelyet meg tudnának adni, mivel a

10 10 szakmai feltételeik biztosítottak, el vannak látva gyógypedagógusokkal. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Csutiné Papp Orsolya megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Kontrát Károly Megítélése szerint egy kitűnő pályázatot vehettek a kezükbe, amely mindenképpen megteremti annak a feltételeit, hogy a közgyűlés jó döntést hozzon. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Csutiné Papp Orsolya megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 36 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 71/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Csutiné Papp Orsolya Pápa, Hadnagy u. 25. szám alatti lakost szeptember 1-jei hatállyal megbízza a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás szeptember 1-jétől augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Csutiné Papp Orsolyának a megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 5 évre. 5. A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Bejelentette, egy pályázó van Falaki Csaba, aki hozzájárult a napirend nyilvános

11 11 tárgyalásához. Falaki Csaba Bemutatkozásában elmondta, hogy 1986 óta dolgozik az intézményben, mint ütő hangszeres szaktanár, 5 évig volt igazgató, és ebben a tanévben megbízott igazgató. A pályázatában az iskola életét befolyásoló és általa fontosnak tartott témákat érintette. Az ismétlés elkerülése érdekében csak egy fontos dolgot említett, amely nem szakmai jellegű. Elmondta, hogy a jelen kormányzat a évi költségvetési tv. tervezetében előterjesztett egy olyan törvénymódosítási javaslatot, melynek értelmében a művészeti alapfokú intézmények így a zeneiskolák is fenntartása kikerült volna a kötelezően ellátandó közoktatási feladatok köréből. Egyelőre a javaslat nem ment át köszönhetően a szakma jó lobbizásának és talán annak is, hogy a beterjesztők megértették, milyen következményekkel járna egy jól bejáratott oktatási struktúra bizonytalanságba kényszerítése. Megkérdezte, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezőség nem léte esetén jelen finanszírozási nehézségek tudatában biztosan működtetne-e egy pápai zeneiskolát. Bízott benne, hogy igen, de véleménye szerint a bizonytalanra nagyon nehéz tervezni. Elmondta, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmények számának rendellenes növekedése nem kívánatos. Sokan visszaéltek a gyorsan és átgondolatlanul biztosított iskola alapítási lehetőséggel. Tudomása van arról, hogy a kormány a művészeti alapiskolák fenntartása tekintetében is ún. nyugati mintát követne. Európában csak hazánkban támogatja az állam normatív módon az alapfokon működő művészeti iskolákat. Véleménye szerint még nincs itt az ideje, hogy az állam elengedje az alapfokú művészeti oktatás kezét, kérte, ne engedjék, hogy ezt idő előtt megtegye. Megadta a szót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére. Geipl Miklósné Bejelentette, hogy az előterjesztést megtárgyalta az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság június 13-ai ülésén. A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Falaki Csaba megbízását javasolta a közgyűlés részére. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Németh Márta Az igazgató munkájáról elmondta, hogy rendkívül sikeres iskolát vezet Pápán, a pályázata nagyon magas színvonalú, szakmailag megalapozott. Véleménye szerint a 3 perces kiegészítése abból a félreértéséből adódhatott, azt gondolta, hogy a közgyűlés olyan politikai testület, amely törvényalkotási kérdésekre is választ tud adni. A közgyűlés feladata kizárólag az, hogy igazgatót válasszon az iskola élére. Az igazgatót pályázata és eddigi munkája alapján alkalmasnak tartotta az igazgatói feladatok további ellátására, elvonatkoztatva a három perces kiegészítésétől kérte e közgyűlést, hogy szavazzák meg a megbízását. Talabér Márta Kérte, ne vonatkoztassanak el attól, amit a pályázó a 3 perces kiegészítésében mondott. Helyesnek tartotta, ha van bátorsága egy igazgató jelöltnek elmondani bármelyik kormányzattal szembeni kritikáját és felvetéseit. Örömtelinek tartotta, hogy az elhangzott, és ha a szocialista oldalon nem is ülnek országgyűlési képviselők - de a másikon igen -, azt

12 12 gondolta, hogy van némi ráhatásuk némely képviselőtársukra abban a tekintetben, hogy az igazgatójelölt által felvetetteket továbbítsák, és az a veszély, amely most fenyegeti az alapfokú művészeti oktatást, az megszűnjön. Reményét fejezte ki aziránt, hogy a pályázó által elmondott vélemény nem jelenti azt, hogy szocialista szavazatokat fog veszíteni a megválasztása során. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Falaki Csaba megbízásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 72/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Falaki Csaba Pápa, Bástya u. 6. szám alatti lakost augusztus 15-i hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás augusztus 15-től augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 15. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Falaki Csaba megbízásához, jó munkát kívánt neki az elkövetkező 10 évre. Indítványozta, hogy mivel az a napirend tárgyalásánál elmaradt Horváth László javaslatával megegyezően a közgyűlés döntsön közfelkiáltással Szigeti Károly magas színvonalú igazgatói munkájának elismeréséről. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 34 fő képviselő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 73/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki Szigeti Károlynak az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának az intézményben végzett magas színvonalú igazgatói munkájáért. Határidő: június 30. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke

13 13 Sürgős minősítésű indítvány 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ft össznévértékű Balatontourist Rt. részvények értékesítése Elmondta, hogy az előterjesztést a közgyűlés tagjai az ülés megkezdése előtt megkapták, amelynek ő az előadója. Amennyiben olyan típusú kérdések merülnek fel, amelyre az előkészítésben a munkájukat biztosító ügyvédi iroda képviselői adnak választ, kérte a képviselőket értsenek egyet azzal, hogy a kérdésre a választ tőlük kapják meg. Kérdés, nem hangzott el. Hozzászólások Kovács Zoltán János Ügyrendi indítványában elmondta, hogy hosszú előkészítési folyamat vége felé tartanak, és azt, hogy nincs vita annak köszönhető, a hosszú előkészítési folyamatban a kérdések megválaszolásra kerültek, a viták megegyezéssel zárultak. Véleménye szerint ez olyan horderejű kérdés a megyei önkormányzat életében, amelynél minden képviselőnek személy szerint fel kell vállalni a felelősséget. Kérte, hogy valamennyi képviselő név szerinti szavazásával hozzák meg a döntést. Megkérdezte, hogy a frakció nevében hangzott-e el a kérés, mert akkor azt vita nélkül el kell fogadni. Kovács Zoltán János Válaszában elmondta, hogy a frakció nevében kérte a név szerinti szavazást. Dr. Áldozó Tamás Elmondta, hogy valóban ez az egyik legfontosabb döntést igénylő kérdés a közötti önkormányzati ciklusban. Úgy gondolta, példaértékű volt az az előkészítő folyamat, amely a jelen döntésig elvezetett, attól függetlenül, hogy a döntés igen vagy nem lesz. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak még hasonló súlyú kérdések a megyei közgyűlés előtt, melyek megtárgyalása során jó lenne ugyanennyi figyelmet fordítani a másik fél véleményére és legalább ennyire keresni kellene a konszenzust. Megköszönte a hozzászólást, amelyben felé is megfogalmazódott némi kritika. Szerinte a képviselők munkájában mindenképpen érződik, hogy komolyan veszik a rájuk bízott feladatot. Ismertette az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, majd kérte, hogy a frakciójavaslatnak megfelelően név szerint szavazzanak a képviselők. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 35 fő képviselő. A név szerinti szavazás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

14 14 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése név szerinti szavazással, 33 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 74/2005. (VI. 16.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló Ft. névértékű Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 25., Cg.: ) részvénycsomag elidegenítése céljából lefolytatott eljárásról készült beszámolót a közgyűlés elnökének előterjesztése és az előterjesztéshez csatolt dokumentumok alapján elfogadja és megállapítja, hogy a lefolytatott eljárás a 133/2004. (XI. 18.) MÖK határozatának és a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonkezelés, gazdálkodás szabályairól szóló 8/2002. (IX. 20.) rendeletnek megfelel. 2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása iránti eljárás érvényes és eredményes volt. 3./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása céljából lefolytatott pályázati eljárást az SCD BALATON HOLDING Ingatlanfejlesztő és Befektetési Részvénytársaság (1124 Budapest, Csörsz u. 43., Cg.: ) nyerte meg. 4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában álló Balatontourist Rt. részvénycsomag eladása céljából lefolytatott pályázati eljárás során megállapított részvényadásvételi szerződés feltételeit és szövegét jóváhagyja és megbízza a közgyűlés elnökét, hogy a részvényadásvételi szerződést a jelen határozat meghozataláról számított három (3) napon belül a nyertes SCD BALATON HOLDING Részvénytársasággal kösse meg. 5./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a soron következő közgyűlésre nyújtson be előterjesztést a Balatontourist Rt. részvények első részletéből befolyó összeg felhasználására vonatkozó beruházási, fejlesztési elképzelésekről. Határidő: - a részvényadásvételi szerződést illetően június a fejlesztési terv vonatkozásában szeptember Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Sürgős minősítésű indítvány 7. Baláca Római Kori Villagazdaság középtávú fejlesztési céljainak megvalósítása Felhívta a figyelmet, hogy a közgyűlés megkezdése előtt minden képviselő megkapta az előterjesztést. Mivel költségvetés módosítást érint, ezért indokolt, hogy most tárgyalja a közgyűlés. Kérdés, vélemény, hozzászólás, kiegészítő javaslat nem volt.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/228-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben