Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7."

Átírás

1 FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam

2 Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program szakmai vezetője Csorba F László

3 TARTALOM BEVEZETÉS 1. A KOMPETENCIÁK 2. A TANÁRI KÉZIKÖNYV SZERKEZETE ÉS HASZNÁLATA I. NÖVÉNYISMERET - ÁLLATISMERET 1. MIBEN HASONLÍTUNK (F) 2. TAVASZI VIRÁGOK (G) 3. VIRÁGOS ÉS VIRÁGTALAN NÖVÉNYEK (E) 4. VIRÁGTALAN NÖVÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (F) 5. MOHA VAGY HARASZT? (G). 6. MOHÁK ÉS HARASZTOK (E) 7. MELYIK OSZTÁLYBA TARTOZOM? (F) 8. MIRŐL ISMERSZ FEL? (G) 9. TUDOD-E, KI VAGYOK? (E) 10. MIBEN KÜLÖNBÖZÜNK? (G) 11. ISMERSZ-E ALAPOSAN? (E) 12. A GYAPJASLEPKE ELLENSÉGEI (G) 13. A HÍMPOROS SZÁRNYÚ KÁRTEVŐK (G) 14. VEGYSZERES-, VAGY INKÁBB BIOVÉDEKEZÉS A GYAPJASLEPKE ELLEN? (G) 15. ÁLLATCSOPORTOK (G) 16. MI A SZEMPONT? (G) 17. A VÁZ SZERINT (G) II. TŰRŐKÉPESSÉG ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK AZ ÖKOLÓGIA ALAPJAI 18. MI A FONTOSABB? (F) 19. A MACSKABAGLYOK EGYEDSZÁMA (G) 20. SZERETI-E A FOLTOS MALÁRIASZÚNYOG A SZÁRAZSÁGOT? (G) 21. HOGYAN HAT A KÖRNYEZET AZ ÉLŐLÉNYEKRE? (E) 22. ADATOK ÉS GRAFIKONOK (G) 23. ADATOK ÉS GRAFIKONOK 2. (G) 24. NYOMOZZ VÁROSOK UTÁN! (G) 25. AZ EGYENLÍTŐTŐL TÁVOLODVA (F) 26. ÁBRÁZOLD! (G) 27. MEDVÉK VAGYUNK, MÉGSEM EGYFORMÁK (F) 28. MI JELLEMZŐ RÁM? (G) 29. MILYEN VAGYOK? (E) 30. A SZAVANNÁK FÁI (F) 31. SZAVANNA, DE MELYIK (G) 32. ERDŐS VAGY FÜVES? (E) 33. A ROKONAID VAGYUNK (F) 34. ŐSEINK KÖZÖSEK (G) 35. MAJMOK VAGYUNK, MÉGIS KÜLÖNBÖZÜNK (E) 36. MARGARINVADÁSZAT (G) 37. MARGARINVADÁSZAT 2. (G) 38. MARGARINVADÁSZAT 3. (G)

4 BEVEZETÉS Ebben a feladatgyűjteményben a szociális és életviteli-környezeti kompetenciát fejlesztő feladatokat találhatnak, melyek tartalmilag a középiskolai biológia évfolyamában tanított témakörökhöz kötődnek. A kompetenciák fogalma A kompetencia fogalmának meghatározása és a kompetenciák típusainak beosztása országonként, fejlesztő műhelyenként eltérő. Általános értelemben a tudás megszerzésének, rendezésének, korrekciójának, megosztásának és alkalmazásának képességét jelenti, szemben a puszta felidézéssel (reprodukcióval). Egy lehetséges és részletesen kidolgozott tipológiát láthatunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu mátrix-kereszttantervi kompetenciák). Ez a rendszer az alábbi felosztást követi: Módszertani kompetenciák Megfigyelés / Kísérletezés / Mérés Stratégia tervezés / IKT (információs és kommunikációs technológia) alkalmazása Intellektuális kompetenciák Problémamegoldás / Rendszerszemlélet / Alkotóképesség Alternatívaállítás / Kritikus gondolkodás / Valószínűségi szemlélet Történetiség követése / Összehasonlítás / Osztályozás Rendszerezés / Oksági gondolkodás / Modellalkotás Lényeg kiemelése / Példakeresés / Analógiák felismerése Kapcsolatba hozás Kommunikációs kompetenciák Szóbeliség / Írásbeli munka / Képi információ feldolgozás Információkezelés / IKT-alkalmazás / Forráskezelés Kommunikációértékelés Személyes és társas kompetenciák Önértékelés / Nyitottság / Empátia Társas aktivitás / Önfejlesztés / Pozitív gondolkodás Egészségtudatosság / Környezettudatosság / Társadalmi érzékenység Etikai érzék / Felelősségérzet / Szervezőképesség Döntésképesség / Esztétikai érzék / Harmónia A sokféle, részben átfedő kompetencia szinte mindegyike kapcsolódik azokhoz a készségekhez, melyek fejlesztését szolgálják ezek a feladatok. A szociális kompetencia gyűjtőfogalma tág értelemben mindazokat a készségeket jelenti, melyek lehetővé teszik az együttműködést, közös tervezést, kisebb-nagyobb csoportok harmonikus és hatékony együttműködését. A környezeti kompetencia a biológiában tartalmilag a szerveződési szintek szerinti gondolkodást jelenti (minden szerveződési szintnek a magasabb szint a környezete), gyakorlati szempontból pedig az ehhez szükséges tudás megszerzésének módszereit és a tudás birtokában a megalapozott döntéshozás képességét.

5 Ehhez szorosan kötődik az életviteli kompetencia, mely a helyes döntések következményeként lehetővé teszi az egészséges életvitelt és az ezt biztosító környezet fenntartását. E rendkívül tág kereteket a NAT évfolyamra előírt anyaga tölti meg tartalommal. A tanári kézikönyv szerkezete és használata E feladatok előismeretként nem követelnek mást vagy többet, mint a NAT-ban vagy a érettségi vizsgakövetelményekben leírtak, az egyes konkrét feladatok viszont sokszor tartalmaznak olyan plusz információt, amit önmagában, vagy valamely segédeszközzel (pl. Növényismeret könyv [NI], Internet) föl kell használni a sikeres megoldás érdekében. Általában nem cél az, hogy az olvasottakat a növendékek lexikálisan rögzítsék ( bemagolják ), hiszen az olvasottak csak példák, lehetőségek egy-egy kompetencia fejlesztésére. A feladatok célja nem az ellenőrzés-értékelés (osztályozás), ezért a Megoldás részben nem is szerepelnek pontszámok. A megoldókulcsok ugyanakkor eléggé egyértelműek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egy-egy kompetencia meglétének (vagy hiányának) jelzését, kibontakozásának segítését és a fejlődés eredményének föltárását is. Ennek érdekében a legtöbb feladat egy összetettebb sor, legegyszerűbb esetben egy feladathármas (triád) része. Ezek a részek: a készség felmérése (F), gyakorlás (G) és áttekintés, ellenőrzés (E). Nehézségük, hosszuk, tartalmuk lehetőség szerint hasonló, így alkalmasak a kompetencia (készség) gyarapodásának nyomon követésére. Céljuk a fejlesztő értékelés (tehát nem az osztályozás, pontozás). A faladatok egymással a triádok határain túl is tartalmi és didaktikai kapcsolatban állnak. Néhány feladat a többi feladat megoldását alapozza meg, ezek nem hagyhatók ki, és sorrendjük is kötött. Mások száma tág határok közt változtatható, például az osztály létszámától függően (ilyen pl. az Amiről a növények mesélnek sor). Vannak összefoglaló feladatok is, ezek közül válogathat a szaktanár, de időrendben nyilván csak a példák feldolgozása után következhetnek. Néhány újszerű feladat (pl. a dominó-játék) létszám-függő, ezért a szaktanár a helyi viszonyok ismeretében döntsön alkalmazásáról, esetleg a játék szabályainak célszerű módosításáról. A feladatok feldolgozásának módja sokféle lehet. A rendelkezésre álló időt, az adott tanulócsoport képességeit, a feladatok tanórába való beillesztésének lehetőségeit és az adott feladatsor irányultságát mérlegelve lehetőség van a közös-, a csoport- vagy az önálló munkára. Ugyanakkor fontos, hogy a közös szóbeli értékelés ne maradjon el, hiszen a feladatok jelentős része megkívánja a tanári magyarázatot, reflexiót, a tapasztalatok értékelését, a tanultak integrálását. Mindezekhez segítséget nyújtanak a feladatok tanári változatában található módszertani ajánlások, amelyek javaslatot tesznek a munkaformára, az értékelési szempontokra, illetve megjelölik, hogy a feladat mely kompetenciák fejlesztésére alkalmas elsősorban. Ezen kívül a Továbblépés című rész minden feladat után további lehetőségeket kínál a feladat továbbfejlesztésére mind tartalmilag, mind a munkaforma tekintetében. A tanulói változat a sokszorosítható feladatlapokat tartalmazza.

6 I. RÉSZ NÖVÉNYISMERET, ÁLLATISMERET www/ evolutionhappens.net/orangutan

7 1. Miben hasonlítunk? (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Az elmúlt évek során és az idén tanult növényfajok közül választottunk ki néhányat. Csoportosítsd ezeket a megadott szempontok alapján! A fajok betűjelének megadásával válaszolj! a) kukorica b) lucfenyő c) borsó d) tőzegmoha e) búza f) erdei pajzsika g) bükk h) napraforgó i) lucerna j) óriás barnamoszat k) erdei fenyő l) kocsánytalan tölgy 1 Fás szárúak 2 Szélporozta növények 3 Nincs valódi gyökerük, száruk, levelük. 4 Egyivarú virágaik vannak 5 Gyöktörzse van 6 Összetett levele van 7 Spórával szaporodik 8 Virágos növény 9 Magokkal szaporodik 10 Termést hoz

8 Értékelési szempontok (1.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás 1 Fás szárúak b, g, k, l 2 Szélporozta növények a, b, e, g, k, l 3 Nincs valódi gyökerük, száruk, levelük. d, j 4 Egyivarú virágaik vannak a, b, g, k, l 5 Gyöktörzse van f, i 6 Összetett levele van c, f, i 7 Spórával szaporodik d, f 8 Virágos növény a, b, c, e, g, h, i, k, l 9 Magokkal szaporodik a, b, c, e, g, h, i, k, l 10 Termést hoz a, c, e, g, h, i, l Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, amely fölméri a háttértudást Lehet csoportmunkaként ráhangolásra használni Összefoglaló órán páros, vagy csoportmunkaként Csapatversenyre, pl. erdei iskolában Továbblépés: A szempontsor folytatható, pl. versenyként A megadott szempontokhoz újabb fajok kereshetők A feladat növényeiből poszteres beszámoló készíthető (erdei iskola, tábor) A feladat növényeinek lerajzolása, bemutatása kiállítás keretében, felismerési verseny szervezése

9 2. Tavaszi virágok (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A feladathoz használandó a Növényismeret című könyv fajismertető része és a növényi szervek típusairól szóló ábrák is a oldalon. A) A vázában 14 most nyíló növényfaj található. Mindegyiknek megadtuk a nevét is. A) salátaboglárka, B) őszibarack, C) lucerna, D) pásztortáska, E) borsó, F) gyermekláncfű, G) piros árvacsalán, H) fürtös gyöngyike, I) cseresznye, J) jakabnapi aggófű, K) kányazsombor, L) tulipán, M) kerek repkény, N) széleslevelű salamonpecsét. Soroljatok fel legalább 5 olyan szempontot (külsőleg megfigyelhető tulajdonságot), ami alapján ezeket a növényfajokat csoportosítani lehet! Egy szempontot példaként megadtunk. A porzók száma (5, 6 vagy meghatározatlan számú) Csoportosítsátok a növényeket az alábbi szempontok szerint: (Ezt a feladatot értelemszerűen az 5 vagy több szempont megbeszélése után érdemes csak kiadni!) Virág színe: rózsaszín: piros: kék vagy liláskék: fehér: sárga: Takarólevelek: szabad szirmúak: forrt szirmúak: Szár keresztmetszetének alakja: kerek: ٱ

10 szögletes: Levélszél alakja szerint: épszélű: csipkés, fűrészes, fogazott: szeldelt: B) A Növényismeret könyvben keressétek meg, hogy melyik faj melyik növénycsaládba tartozik! Boglárkafélék: Rózsafélék: Keresztesvirágúak: Ajakosak: Pillangósvirágúak: Fészekvirágzatúak: Liliomfélék: Melyik osztályba tartoznak a liliomfélék?... Melyik osztályba tartozik a többi csoport?... Mind a hét csoportba besorolt növényeken keress legalább egy olyan tulajdonságot, ami alapján egyértelműen elkülöníthetők a többi csoporttól! Boglárkafélék:... Rózsafélék:... Keresztesvirágúak:... Ajakosak:... Pillangósvirágúak:... Fészekvirágzatúak:... Liliomfélék:...

11 Értékelési szempontok (2.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás A) Soroljatok fel 5 olyan szempontot (külsőleg megfigyelhető tulajdonságot), ami alapján ezeket a növényfajokat csoportosítani lehet! Csoportosítsátok a növényeket az alábbi szempontok szerint: Virág színe: rózsaszín: piros: kék vagy liláskék: fehér: sárga: Takarólevelek: szabad szirmúak: forrt szirmúak: Szár keresztmetszetének alakja: kerek: szögletes: B G, L C, H, M D, E, I, K, N A, F, J A, B, C, D, E, I, K, L F, G, H, J, M, N A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N G, M Levélszél alakja szerint: épszélű: A, E, H, L, N csipkés, fűrészes, fogazott: B, C, G, I, K, M szeldelt: D, F, J B) Soroljátok be a növényeket a következő, fejlődéstörténeti rendszer kategóriáiba! Boglárkafélék: A Rózsafélék: B, I Keresztesvirágúak: D, K Ajakosak: G, M Pillangósvirágúak: C, E Fészekvirágzatúak: F, J Liliomfélék: H, L, N Melyik osztályba tartoznak a liliomfélék? Melyik osztályba tartozik a többi csoport? egyszikűek kétszikűek

12 Mind a hét csoportba besorolt növényeken keress legalább egy olyan tulajdonságot, ami alapján egyértelműen elkülöníthetők a többi csoporttól! A kézhez kapott növények alapján bármilyen egyértelmű elkülönítés elfogadható. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Gyakorló, rendszerező órán kisebb csoportokban A feladat egyes részeit használhatjuk tanórán motiváló feladatként Csapatversenyre, pl. erdei iskolában Házi feladatként fajismeret bővítésére Továbblépés: A szempontsor folytatása versenyként További javasolt szempontok: Keressetek: ember által fogyasztott a mezőgazdaságban gondot okozó a konyhakertben gondot okozó gyógyító hatású az emberi egészséget veszélyeztető őshonos és nem őshonos növényeket! Az egyes növénycsoportokból poszteres beszámoló készíthető (erdei iskola, tábor) Szempontok alapján halmazábrák készítése Időszalag készítése a feladatban szereplő fajok virágzási ideje alapján

13 3. Virágos és virágtalan növények (E) Melyik fajra mi jellemző? A fajok betűjelével válaszolj! a) fürtös gyöngyike b) békanyálmoszat c) erdei fenyő d) salátaboglárka e) háztetőmoha f) hölgypáfrány 1. Csoportosítsd a fajokat aszerint, hogy kell-e víz a szaporodásukhoz vagy sem! Szaporodásukhoz (a megtermékenyítéshez) vízre van szükség Szaporodásukhoz (a megtermékenyítéshez) nincs szükség vízre 2. Sorolj fel még 3 olyan szempontot, tulajdonságot, melyek alapján ez a hat növényfaj 2 nagy csoportra osztható! Figyelmes szemlélés után sorold be a képeken látható 4 fajt a megfelelő növényi törzsekbe, osztályokba! A faj B faj C faj D faj Mohák törzse:... Harasztok törzse:... Nyitvatermők törzse:... Zárvatermők törzse, kétszikűek osztálya:... Zárvatermők törzse, egyszikűek osztálya:...

14 Értékelési szempontok (3.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás 1. Csoportosítsd a fajokat aszerint, hogy kell-e víz a szaporodásukhoz vagy sem! Szaporodásukhoz vízre van szükség: b, e, f Szaporodásukhoz nincs szükség vízre: a, c, d 2. Sorolj fel még 3 olyan szempontot, tulajdonságot, melyek alapján ez a hat növényfaj 2 nagy csoportra osztható! Bármely helyes válasz (tulajdonságpár) elfogadható. 3. Figyelmes szemlélés után sorold be a képeken látható 4 ismeretlen fajt a megfelelő növényi törzsekbe, osztályokba! Mohák törzse: C faj Harasztok törzse: A faj Nyitvatermők törzse: D faj Zárvatermők törzse, kétszikűek osztálya: Zárvatermők törzse, egyszikűek osztálya: B faj Fényképek eredete: Simon T. Seregélyes T.: Növényismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka A tanórán ellenőrző feladatként Házi feladatként Továbblépés: Újabb fajok besorolása Halmazábra rajzolása a képeken szereplő fajok tulajdonságai alapján 4. Virágtalan növények összehasonlítása (F)

15 Két virágtalan növénytörzs tulajdonságait kevertük össze. Válogasd szét, és írd a növénytörzsek jellemzőit a megfelelő halmazba! A mindkét törzse igaz jellemzők sorszámát írd a két halmaz közös részébe! Nevezd meg a másik növénytörzset is! 1. gyökerük van 2. száruk van 3. levelük van 4. telepeikben sok vizet raktároznak 5. spórákkal szaporodnak 6. száruk a föld alatt fejlődik 7. levélkéik aprók 8. szaporodásukhoz víz szükséges 9. spóratartótok spóratartó nyélen helyezkedik el 10. nincs viráguk 11. testfelületükön keresztül veszik fel a táplálkozáshoz szükséges anyagokat A Növényismeret című könyv segítségével rajzold le a két növénytörzs egy-egy kiválasztott faját! Törekedj a levél alakjának pontos rajzára és a spóratartó tokok feltüntetésére!

16 Értékelési szempontok (4.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Megoldás Rajz: egy moha és egy páfránynövény rajza. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csoportos vagy pármunkánál a háttérismeretek felmérése (legalább két tanulóra jusson egy könyv) Tanulókísérleti óra részeként (érdemes munkalapot készíteni a tanulók számára) Csoportonként egy- egy rajz elkészítése Továbblépés: Csapatverseny szervezése A lerajzolt növény bemutatása, jellemzése (számonkérésre is használható)

17 5. Moha vagy haraszt? (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A helyes válasz betűjelét írd az üres négyzetbe! A. mohák B. harasztok C. mindkettő D. egyik sem 1 Valódi szárral, gyökérrel nem rendelkeznek. 2 Viráguk van. 3 Valódi hajtásos növények. 4 Spórával szaporodnak. 5 Zöld színanyagot tartalmaznak. 6. Hol veszik fel a mohák a számukra fontos tápanyagokat? Sorold fel, melyek ezek!. 7. Magyarázd meg, mit jelent a következő mondat: A harasztok hajtásos növények.! 8. Az ábrán egy különleges, szokatlan formájú spórás növény, a holdruta látható. A mohák vagy a harasztok közé tartozik? Válaszodat indokold!.

18 Értékelési szempontok (5.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka Megoldás 1. A 2. D 3. B 4. C 5. C 6. Az egész testfelületükön keresztül veszik fel a vizet, az ásványi anyagokat és a széndioxidot 7. Leveles száruk van/ valódi szerveik vannak (szár, levél) 8. A harasztok közé. Valódi levelei vannak, / a spóratartó tokok is egy különleges alakú levélrészleten fejlődnek (nem nyélen, mint a moháknál.) Fotó: Csorba László Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka A tanórán ellenőrző feladatként Házi feladatként Óra eleji ellenőrzésre Továbblépés: Hasonló feladatok készítése csoportokban a Növényismeret felhasználásával Játékos megoldás: minden csapatnak négy táblát osztunk ki (moha, haraszt, mindkettő, egyik sem), a tanár állításokat olvas fel, a csoport a megfelelő táblát a megbeszélt jelre feltartja (ez a módszer csapatversenyre is használható)

19 6. Mohák és harasztok (E) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Sorolj fel 2 tulajdonságot, ami a mohákra és a harasztokra is jellemző! A képen baloldalt egy trópusi páfrányfát, jobboldalt pedig a hegyi patakpartok mentén nálunk is előforduló struccpáfrányt láthatjuk. Ez a faj a képen is látható sötét, kicsiny levelein hozza a spórákat. Egészítsd ki a táblázatot! Mohák Élőhely Valódi szárazföldi növények 2. Testfelépítés 3. Képviselői Harasztok Valódi száras, leveles, gyökeres növények 6. Írd az állítás elé, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!.. A mohák és a harasztok virágtalan növények... A mohák valódi hajtásos növények... A harasztoknál csak a zöld levél fonáki részén helyezkedhetnek el a spóratartók... A harasztok között faméretűek is akadnak. 7. Fogalmazd meg, mi a spóra!

20

21 Értékelési szempontok (6.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ értelmezése A 6. kérdés megválaszolásához a képek elemzése is szükséges. Beszéljük meg közösen, mi a különbség a struccpáfrány és pl. az erdei pajzsika spóratartóinak elhelyezkedése között. Megoldás 1. - spórákkal szaporodnak - zöld színtest Más helyes megoldás is elfogadható. Mohák Harasztok Élőhely Valódi szárazföldi növények 2. Valódi szárazföldi növények Testfelépítés 3. Igazi szerveik nincsenek Valódi száras, leveles, gyökeres növények Képviselői 4. Nagy seprűmoha. Ezüstös körtemoha, tőzegmohák, háztetőmoha 5. Erdei pajzsika, aranyos fodorka, gímpáfrány, mocsári zsurló, kapcsos korpafű Bármelyik másik fajnév is elfogadható! 6. I... A mohák és a harasztok virágtalan növények H.. A mohák valódi hajtásos növények H.. A harasztoknál csak a fonáki részen helyezkedhetnek el a spóratartótok I.. A harasztok között faméretűek is akadnak 7. A virágtalan növények szaporító sejtje. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka, frontális ellenőrzés A tanórán ellenőrző feladatként Továbblépés: A táblázat kitölthető táblai applikációval, harasztok és mohák képeivel Fotók: Csorba László

22 7. Melyik osztályba tartozom? (F) 1. kép 2. kép Töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! Sziklevél Gyökérzet típusa Szár elágazása Levélerezet Virágtakaró Osztály jellemzők 1. kép: bogláros szellőrózsa 2. kép: hóvirág Melyik csoportba (növény osztályba) tartoznak képen látható fajok? Miből ismerhető ez a fel a kép alapján? Írjátok le!.

23 Értékelési szempontok (7.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ feldolgozás Megoldás jellemzők bogláros szellőrózsa hóvirág Sziklevél 2 1 Gyökérzet típusa főgyökér-rendszer mellékgyökér rendszer Szár elágazása elágazó nem elágazó Levélerezet hálózatos (főeres) párhuzamos (mellékeres) Virágtakaró csésze- és sziromlevél lepellevél (hiányos) Osztály kétszikűek egyszikűek A bal oldali kép kétszikű (szellőrózsa), a jobb oldali egyszikű (hóvirág). Fölismerhető a levélerezet, a hóvirágnál a csészék hiánya, a virágok ötös ill. hármas szimmetriája. A képek forrása: www/terra.hu/haznov Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka, beszámolás, közös ellenőrzés Új anyagot feldolgozó órán önálló kutatásra, megfigyelésre A motiváció fokozható élő anyaggal, vagy színes képekkel Továbblépés: A táblázat kitölthető táblai applikációval Újabb növénypárok keresése a Növényismeretből Terepen növénypárok keresése

24 8. Miről ismersz fel? (G) A helyes válasz betűjelét írd az üres négyzetbe! A. Kétszikűek B. Egyszikűek C. Mindkettő D. Egyik sem 1. Oldalgyökereik vannak. 2. Száruk fás vagy lágyszár. 3. Mellékgyökereik vannak. 4. Közéjük tartoznak a pázsitfűfélék. 5. Zárvatermők. 6. Közéjük tartozik anyarozs. 7. Közéjük tartozik tulipán. 8. A rajzok alapján állapítsd meg, hogy melyik növénycsoportba tartoznak az ábrázolt fajok! Indokold is állításodat legalább két jellegzetesség összevetésével! 2. ábra 1. ábra. 9. A Növényismeret felhasználásával nevezd meg az ábrákon látható növényfajokat.

25 Értékelési szempontok (8.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ kezelése Megoldás 1. A, 2. A, 3. B, 4. B, 5. C, 6. D, 7. B, 8. kétszikűek: főeres (hálózatos) levél, csésze, 5 (forrt) szirom egyszikűek: mellékeres (párhuzamos) levél, 6 lepel, 6 porzó ábra: sárga tyúktaréj 2. ábra: sövényszulák Ábrák: Csorba László Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Az 1-7. feladat órai ellenőrzésre, a 8. feladat önálló munkára, vagy házi feladatként használható A motiváció fokozható élő anyaggal, vagy színes képekkel Továbblépés: A képek színezése a Növényismeret, vagy élő anyag alapján Újabb növénypárok keresése a Növényismeretből Saját rajz készítése önállóan választott fajokról Az ábra feliratozása és a szerveken a csoportjellemzők megjelölése

26 9. Tudod-e, ki vagyok? (E) Sorold be a fényképek alapján az alábbi négy fajt az egyszikűek vagy a kétszikűek közé! 1. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 2. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 3. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 4. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? Foto: Terra Alapítvány Értékelési szempontok (9.) Kompetenciák:, lényegkiemelés, képi információ kezelése

27 Megoldás 1. Kétszikű (szellőrózsa faj). 5 sziromlevél 2. Egyszikű (törpe nőszirom). Párhuzamos levélerezet, nincs csésze. 3. Kétszikű (piros árvacsalán fehér változata). Levélerezet, csészevelek 4. Egyszikű (egyhajúvirág) 6 lepel, nincs csésze, levélerezet. Fotók: www/terra.hu/haznov Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: A feladat ellenőrzésre, vagy önellenőrzésre használható Egyéni vagy pármunkával is megvalósítható Továbblépés: A feladat differenciálható más növényi szervek képeinek felhasználásával Párosító feladat készítése (faj és szerv) Kakukktojás keresése, pl, mellékgyökérzet, csészelevél, párhuzamos levélerezet, tulipán, hóvirág, gyöngyvirág, harangvirág

28 10. Miben különbözünk? (G) Töltsd ki a táblázatot! Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ jellemzők Rákok Rovarok Pókszabásúak Testfelépítés, testtájak megnevezése Kültakaró anyaga, különlegessége Járólábak száma Táplálkozási mód B A C A képen látható fajok az ízeltlábúak melyik osztályába tartoznak? Nevezd meg és indokold is a választást! A:... B:.... C:....

29 Értékelési szempontok (10.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka Megoldás Jellemzők Rákok Rovarok Pókszabásúak Testfelépítés, testtájak Fejtor - potroh megnevezése Fej tor - potroh Előtest - utótest Kültakaró anyaga, Kitinpáncélban különlegessége mészsók kitin Kitinszőr Járólábak száma 5 pár vagy annál több 3 pár 4 pár Táplálkozási mód Többnyire ragadozók, lehet növényevő és szerves törmelékkel táplálkozó Ragadozó, növényevő, korhadékevő, élősködő (Szájszervük a táplálék minősége szerint alakult) Ragadozók (csáprágó) Atkák között élősködő A: pókszabásúak (mezei skorpió) 4 pár láb, pontszemek, csáprágó, nincs csáp stb. B: rákszabásúak (tarisznyarák) 5 pár járóláb, kocsányon ülő szem C: rovarok (tevenyakú fátyolka) 3 pár láb, csápok, szárnyak, összetett szem Az ábrák forrása: A-C: Both-Csorba: Források Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 B: Az állatvilág titkai Móra Kiadó 1982 Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló, vagy csoportmunka az Állatismerettel Táblai applikáció Továbblépés: A diákok környezetében élő fajok: pl. csótány, kullancs, folyami rák alapján a táblázat kitöltése Verseny szervezése további fajhármasok gyűjtésére szakirodalom és Internet felhasználásával 11. Ismersz-e alaposan?(e)

30 Hasonlítsátok össze az ízeltlábúak három legnagyobb csoportját! A helyes válasz betűjelét írjátok az üres négyzetekbe! A. rákok B. rovarok C. pókszabásúak D. mindegyik E. egyik sem 1 Közéjük tartozik a vízibolha. 2 Ide tartoznak a kullancsok. 3 Szelvényezett testűek. 4 Pödörnyelvük lehet. 5 Csáprágójuk van. 6 Légcsövekkel lélegeznek. 7 Külső vázuk van. 8 Vízedényrendszerük van. 9 Ide tartoznak a skorpiók 10 Elsődlegesen két pár szárnyuk van. 11 Kitinpáncéljukba mészsók rakódhatnak le. 12 Testszelvényeik testtájakba csoportosultak.

31 Értékelési szempontok (11.) Kompetenciák: lényegkiemelés, osztályozás, rendszerezés Megoldás: 1. A, 2. C, 3. D, 4. B, 5. C, 6. B, 7. D, 8. E, 9. C, 10. B, 11. A, 12. D Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csapatverseny: minden csapat (4-5 fő) készít 5-5 táblát: rovarok, rákok, pókszabásúak, egy zöld (mindegyik) és egy piros táblát (egyik sem). A tanár felolvassa az állításokat, a csapatok jelre felmutatják a megfelelő táblát. Minden jó válasz egy-egy pont. Önálló munka: halmazábra készítése és kitöltése Továbblépés: A jellemzőkhöz egy-egy konkrét faj keresése és bemutatása.

32 12. A gyapjaslepke ellenségei (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A gyapjaslepke minden fejlődési szakaszának számos természetes ellensége van. Petéit a cinegék, csuszkák, harkályok, illetve más rovarevő énekes madarak is fogyasztják, de nagy károkat okozhat bennük a szalonnabogár lárvája is. A talajon vonuló hernyóit a sünök, cickányok és vakondok tizedelik meg. Bábjait a cinegék, a csuszka, valamint a harkályfélék, a fakusz és a rigók fogyasztják. Emellett az erdei egerek is tömegesen eszik a fatörzs alsó részein lévő bábokat. A lepkéket elsősorban a lappantyú, a gébicsek, valamint a denevérek zsákmányolják. A hernyókat és a bábokat egyaránt tömegesen fogyasztják a ragadozó bogarak, köztük a bábrablók. Egyetlen aranyos bábrabló lárvája fejlődésének 14 napja alatt több tucat nagyméretű gyapjaslepkehernyót pusztíthat el. Bizonyos fürkészlegyek a hernyók testére petéznek, mások pedig parányi petéiket a levelekre rakják. A hernyók ezeket egészben elfogyasztják, és a hernyó testében kikelő lárvák belülről kezdik el fogyasztani gazdaállatukat. E fajok nőstényei érzékelik a hernyók által megsebzett levelekből kiáramló vegyületeket, így petéiket közvetlenül a rágott levelekre, illetve azok közvetlen közelébe rakják le. Hasonló módon élősködnek a fürkészdarazsak is. Általános összefüggés, hogy a természetes ellenségek a természeteshez közeli állapotú, elegyes, vegyes korú állományokban vannak jelen nagyobb számban, ezekben képesek jobban befolyásolni a gyapjaslepke-populációk népességét. 1. Csoportosítsd a gyapjaslepke természetes ellenségeit! Ha szükséges, használd az Állatismeret c. könyvet! Ízeltlábúak Madarak Emlősök 2. Jelöld csillaggal a fenti táblázatban azokat az állatokat, amelyek a gyapjaslepke élősködői! 3. Milyen táplálkozásmódúak a csillaggal nem jelölt állatok?. 4. Említs egy olyan erdőtípust, amely fokozottan ki van téve a gyapjaslepke kártételének!.. 5. Mi jellemzi ezeket az erdőket? (fajösszetétel, életkor szerint)....

33 Értékelési szempontok (12.) Kompetenciák: forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, osztályozás, rendszerezés, információkezelés, környezettudatosság Megoldás Ízeltlábúak Madarak Emlősök szalonnabogár lárvája, fürkészdarazsak* fürkészlegyek*, ragadozó bogarak, aranyos bábrabló 2. A csillagok helyes beírása: 3. Ragadozók 4. Ültetett nyáras, akácos 5. Kevés faj alkotja, a fák egykorúak cinegék, csuszkák, harkályok, fakusz és a rigók, lappantyú, a gébicsek, sünök, cickányok és vakondok, erdei egerek, denevérek A szöveg forrása: Csóka György: A rettegett gyapjaslepke Élet és Tudomány 2005/17. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Táblai applikáció a fajok képeinek felhasználásával Csapatverseny (kitöltési idő és tartalom alapján) Egyéni munka Továbblépés: A felsorolt fajokkal tápláléklánc készítése. Magyarország térképén a legfertőzöttebb területek feltüntetése.

34 13. A hímporos szárnyú kártevők (G) A gyapjaslepke erdeinkben súlyos kártételt okozott 2004-ben. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! A nőstény és a hím lepke között szembetűnő különbség van. A hím szürkésbarna színű, kackiásan fésűs csápot visel, a jóval nagyobb testű nőstény pedig piszkosfehér, csápja fonalas. Magyar neve a nőstény potrohának gyapjúszőrzetére utal, amellyel a lerakott petéket fedi be A gyapjaslepke erősen polifág faj, azaz igen sokféle világszerte több száz tápnövényen képes kifejlődni. A legtöbb hazai fa- és cserjefaj megfelel táplálékául. Tömeges szaporodása esetén számos tűlevelűt (erdeifenyő, ezüstfenyő, vörösfenyő, luc, jegenyefenyő) is képes lecsupaszítani Ugyanakkor különösen kedveli a csertölgyet, a kocsányos tölgyet, a mézgás égert, és a nemes nyárakat. Ezeken táplálkozva hernyói gyorsan, kis veszteséggel fejlődnek, s a nőstény lepkék sok életképes petét raknak A gyapjaslepke egynemzedékes faj, életciklusából mintegy 9-10 hónapot pete alakban tölt, és így is telel át. Az időjárás függvényében a kis hernyók általában április végén, május elején kelnek ki A kelési periódus jócskán elhúzódhat. A kikelt hernyók először elfogyasztják saját peteburkukat, majd a petecsomó felszínén néhány napig mozdulatlanul napoznak. Ezt követően felmásznak a koronába, és megkezdik a rágásukat. A hernyók egész fejlődésük alatt képesek selyemszálat képezni. Ez elsősorban a természetes ellenségek ellen való védekezés egyik formája: veszély esetén a selyemszálon egyszerűen csak ledobják magukat az ágról, a veszély elmúltával pedig visszamászik. Másfelől a fiatal hernyók terjedésében is szerepe van a szálnak: azzal és szőreik segítségével akár több tíz kilométerre is elvitorlázhatnak kikelésük helyétől A hernyók 4-5 vedlés után, magukat a törzshöz, ágakhoz, levelekhez szőve bábozódnak be. A bábok sötétbarna színűek, ritkás sárga szőrrel fedettek. Belőlük 2-3 hét után kelnek ki a lepkék. Rajzásuk június második felétől akár szeptember végéig is tarthat, de fő időszaka július és augusztus. 1. Mi a neve annak a jelenségnek, amelyről az első bekezdés ír? 2. Említs más olyan fajt, amelynél megfigyelhető ez a jelenség! Mi a szerepe annak, hogy a két nem testi bélyegeikben is erősen eltérő?.. 4. Állapítsd meg a szövegből, hogy milyen állapotokon keresztül fejlődik a gyapjaslepke! Hogyan nevezzük ezt a fejlődési típust? Melyik fejlődési alak okozza a kártételt? Gyűjtsd ki a szövegből azokat a faji sajátosságokat, amelyek lehetővé teszik a gyapjaslepkék gyors elterjedését!

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 7. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 7. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 7. évfolyam 1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BIOLÓGIA verseny 8. osztályosoknak

BIOLÓGIA verseny 8. osztályosoknak BIOLÓGIA verseny 8. osztályosoknak Kedves 8. osztályos diák! A feladatsort az előzőhöz hasonlóan állítottuk össze. A feladatsorhoz szintén csatoltunk egy megoldó lapot. Kérjük, hogy ezt küld be nekünk

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK TOMPÁNÉ BALOGH MÁRIA KÖRNYEZETEM ÉLÔ TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK Évfolyam 2 7 0 éves tanulók részére... a tanuló neve pauz westermann VIZES ÉLÔHELYEK A) változat. a) Rajzold

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ

BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ BIOLÓGIA TANTÁRGYI VERSENY 2013. MEGYEI DÖNTŐ 2 Kedves Versenyző! Szeretettel köszöntünk a 2012/2013. tanév biológia tantárgyi versenyének megyei döntőjén! Gratulálunk az iskolai fordulón elért eredményedhez,

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 13. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25.

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. 1. Karikázd be a helyes választ! 1. Hajtásain tüskék vannak: a) Vadrózsa b)kökény c)mogyoró 2. Makktermése van: a) Bükk b)fekete bodza c) Som 3. Fészekhagyó

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0822 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 15. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Amazónia varázslatos állatvilága

Amazónia varázslatos állatvilága Amazónia varázslatos állatvilága Az Amazonas-medence állatvilága Óriási fajgazdagság. (egysejtűek, férgek, rovarok /lepkék, bogarak kicsik és óriásiak/ különféle kétéltűek, hüllők és emlősök) Nappal az

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre!

1. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! Megoldás. Egységben az erő! (5p) A következő két szöveg és eddigi tudásod alapján válaszolj a kérdésekre! A mikorrhiza (gomba-gyökér kapcsolat) a növény tápanyagellátásában játszik lényeges szerepet, azon

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

III. Földi János természettudományi verseny

III. Földi János természettudományi verseny III. Földi János természettudományi verseny I. FORDULÓ - beküldési határidő: 2015. október 20. Az I. kategória (3. és 4. évfolyam) feladatai: 1.1. feladat Mérd meg, hogy milyen magasra tud felrepülni egy

Részletesebben

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont 2012. január 28. 8. évfolyam TMat1 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat1 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Komplex Természetismeret Verseny

Komplex Természetismeret Verseny BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Komplex Természetismeret Verseny 3. forduló Csapat neve: Csapat iskolája: Az alábbi feladatlapon kérnénk feltüntetni a csapat nevét és iskoláját! A kinyomtatott

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Rovarok testfelépítésének (házi légy és krumplibogár) vizsgálata mikroszkóppal A gerinctelen állatok közé tartozik az ízeltlábúak

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 17. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit.

Populációs kölcsönhatások. A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. Populációs kölcsönhatások A populációs kölcsönhatások jelentik az egyedek biológiai környezetének élő (biotikus) tényezőit. A populációk között kialakulhatnak közvetett vagy közvetlen kapcsolatok. Ezek

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt években tantárgyi obszervációs kutatásokat végzett, amelynek egyik

Részletesebben

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4 2012. február 2. 8. évfolyam TMat2 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat2 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket.

Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. Lassan 17 éve Szolnokon élek a Széchenyi lakótelepen, így bőven volt alkalmam kiismerni a lakhelyemhez közeli területeket. A lakóteleptől északra helyezkedik el a Széchenyi Parkerdő, ami a köztudatban

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 12. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp.

Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. Drótférgek, azaz pattanóbogár lárvák Agriotes spp. Csalogatóanyag: WW csalogató keverék. A pattanóbogarak lárvái, a drótférgek, 35 mm-es testhossznál nem nagyobbak, erœsen kitinesek, ezért keményebb vázú

Részletesebben

SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY IUVENTA BRATISLAVA B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 40. ročník - školský rok 2005/2006 O k r e s n é k o l o Kategória D maďarská verzia 6. - 7. ročník základnej

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 Iskola neve:. Csapat neve:.. Csapattagok neve:. Környezetismeret-környezetvédelem országos csapatverseny 3. évfolyam I. forduló 2014. november 19. 1. a) Fejtsétek meg a rejtvényt! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

O b v o d n é k o l o Kategória D

O b v o d n é k o l o Kategória D SLOVENSKÁ KOMISIA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY Číslo súťažiaceho:... B I O L O G I C K Á O L Y M P I Á D A 44. ročník školský rok 2009/2010 O b v o d n é k o l o Kategória D 6. 7. ročník základnej školy a 1.,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 16. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben