Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7."

Átírás

1 FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam

2 Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program szakmai vezetője Csorba F László

3 TARTALOM BEVEZETÉS 1. A KOMPETENCIÁK 2. A TANÁRI KÉZIKÖNYV SZERKEZETE ÉS HASZNÁLATA I. NÖVÉNYISMERET - ÁLLATISMERET 1. MIBEN HASONLÍTUNK (F) 2. TAVASZI VIRÁGOK (G) 3. VIRÁGOS ÉS VIRÁGTALAN NÖVÉNYEK (E) 4. VIRÁGTALAN NÖVÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (F) 5. MOHA VAGY HARASZT? (G). 6. MOHÁK ÉS HARASZTOK (E) 7. MELYIK OSZTÁLYBA TARTOZOM? (F) 8. MIRŐL ISMERSZ FEL? (G) 9. TUDOD-E, KI VAGYOK? (E) 10. MIBEN KÜLÖNBÖZÜNK? (G) 11. ISMERSZ-E ALAPOSAN? (E) 12. A GYAPJASLEPKE ELLENSÉGEI (G) 13. A HÍMPOROS SZÁRNYÚ KÁRTEVŐK (G) 14. VEGYSZERES-, VAGY INKÁBB BIOVÉDEKEZÉS A GYAPJASLEPKE ELLEN? (G) 15. ÁLLATCSOPORTOK (G) 16. MI A SZEMPONT? (G) 17. A VÁZ SZERINT (G) II. TŰRŐKÉPESSÉG ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK AZ ÖKOLÓGIA ALAPJAI 18. MI A FONTOSABB? (F) 19. A MACSKABAGLYOK EGYEDSZÁMA (G) 20. SZERETI-E A FOLTOS MALÁRIASZÚNYOG A SZÁRAZSÁGOT? (G) 21. HOGYAN HAT A KÖRNYEZET AZ ÉLŐLÉNYEKRE? (E) 22. ADATOK ÉS GRAFIKONOK (G) 23. ADATOK ÉS GRAFIKONOK 2. (G) 24. NYOMOZZ VÁROSOK UTÁN! (G) 25. AZ EGYENLÍTŐTŐL TÁVOLODVA (F) 26. ÁBRÁZOLD! (G) 27. MEDVÉK VAGYUNK, MÉGSEM EGYFORMÁK (F) 28. MI JELLEMZŐ RÁM? (G) 29. MILYEN VAGYOK? (E) 30. A SZAVANNÁK FÁI (F) 31. SZAVANNA, DE MELYIK (G) 32. ERDŐS VAGY FÜVES? (E) 33. A ROKONAID VAGYUNK (F) 34. ŐSEINK KÖZÖSEK (G) 35. MAJMOK VAGYUNK, MÉGIS KÜLÖNBÖZÜNK (E) 36. MARGARINVADÁSZAT (G) 37. MARGARINVADÁSZAT 2. (G) 38. MARGARINVADÁSZAT 3. (G)

4 BEVEZETÉS Ebben a feladatgyűjteményben a szociális és életviteli-környezeti kompetenciát fejlesztő feladatokat találhatnak, melyek tartalmilag a középiskolai biológia évfolyamában tanított témakörökhöz kötődnek. A kompetenciák fogalma A kompetencia fogalmának meghatározása és a kompetenciák típusainak beosztása országonként, fejlesztő műhelyenként eltérő. Általános értelemben a tudás megszerzésének, rendezésének, korrekciójának, megosztásának és alkalmazásának képességét jelenti, szemben a puszta felidézéssel (reprodukcióval). Egy lehetséges és részletesen kidolgozott tipológiát láthatunk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu mátrix-kereszttantervi kompetenciák). Ez a rendszer az alábbi felosztást követi: Módszertani kompetenciák Megfigyelés / Kísérletezés / Mérés Stratégia tervezés / IKT (információs és kommunikációs technológia) alkalmazása Intellektuális kompetenciák Problémamegoldás / Rendszerszemlélet / Alkotóképesség Alternatívaállítás / Kritikus gondolkodás / Valószínűségi szemlélet Történetiség követése / Összehasonlítás / Osztályozás Rendszerezés / Oksági gondolkodás / Modellalkotás Lényeg kiemelése / Példakeresés / Analógiák felismerése Kapcsolatba hozás Kommunikációs kompetenciák Szóbeliség / Írásbeli munka / Képi információ feldolgozás Információkezelés / IKT-alkalmazás / Forráskezelés Kommunikációértékelés Személyes és társas kompetenciák Önértékelés / Nyitottság / Empátia Társas aktivitás / Önfejlesztés / Pozitív gondolkodás Egészségtudatosság / Környezettudatosság / Társadalmi érzékenység Etikai érzék / Felelősségérzet / Szervezőképesség Döntésképesség / Esztétikai érzék / Harmónia A sokféle, részben átfedő kompetencia szinte mindegyike kapcsolódik azokhoz a készségekhez, melyek fejlesztését szolgálják ezek a feladatok. A szociális kompetencia gyűjtőfogalma tág értelemben mindazokat a készségeket jelenti, melyek lehetővé teszik az együttműködést, közös tervezést, kisebb-nagyobb csoportok harmonikus és hatékony együttműködését. A környezeti kompetencia a biológiában tartalmilag a szerveződési szintek szerinti gondolkodást jelenti (minden szerveződési szintnek a magasabb szint a környezete), gyakorlati szempontból pedig az ehhez szükséges tudás megszerzésének módszereit és a tudás birtokában a megalapozott döntéshozás képességét.

5 Ehhez szorosan kötődik az életviteli kompetencia, mely a helyes döntések következményeként lehetővé teszi az egészséges életvitelt és az ezt biztosító környezet fenntartását. E rendkívül tág kereteket a NAT évfolyamra előírt anyaga tölti meg tartalommal. A tanári kézikönyv szerkezete és használata E feladatok előismeretként nem követelnek mást vagy többet, mint a NAT-ban vagy a érettségi vizsgakövetelményekben leírtak, az egyes konkrét feladatok viszont sokszor tartalmaznak olyan plusz információt, amit önmagában, vagy valamely segédeszközzel (pl. Növényismeret könyv [NI], Internet) föl kell használni a sikeres megoldás érdekében. Általában nem cél az, hogy az olvasottakat a növendékek lexikálisan rögzítsék ( bemagolják ), hiszen az olvasottak csak példák, lehetőségek egy-egy kompetencia fejlesztésére. A feladatok célja nem az ellenőrzés-értékelés (osztályozás), ezért a Megoldás részben nem is szerepelnek pontszámok. A megoldókulcsok ugyanakkor eléggé egyértelműek ahhoz, hogy lehetővé tegyék egy-egy kompetencia meglétének (vagy hiányának) jelzését, kibontakozásának segítését és a fejlődés eredményének föltárását is. Ennek érdekében a legtöbb feladat egy összetettebb sor, legegyszerűbb esetben egy feladathármas (triád) része. Ezek a részek: a készség felmérése (F), gyakorlás (G) és áttekintés, ellenőrzés (E). Nehézségük, hosszuk, tartalmuk lehetőség szerint hasonló, így alkalmasak a kompetencia (készség) gyarapodásának nyomon követésére. Céljuk a fejlesztő értékelés (tehát nem az osztályozás, pontozás). A faladatok egymással a triádok határain túl is tartalmi és didaktikai kapcsolatban állnak. Néhány feladat a többi feladat megoldását alapozza meg, ezek nem hagyhatók ki, és sorrendjük is kötött. Mások száma tág határok közt változtatható, például az osztály létszámától függően (ilyen pl. az Amiről a növények mesélnek sor). Vannak összefoglaló feladatok is, ezek közül válogathat a szaktanár, de időrendben nyilván csak a példák feldolgozása után következhetnek. Néhány újszerű feladat (pl. a dominó-játék) létszám-függő, ezért a szaktanár a helyi viszonyok ismeretében döntsön alkalmazásáról, esetleg a játék szabályainak célszerű módosításáról. A feladatok feldolgozásának módja sokféle lehet. A rendelkezésre álló időt, az adott tanulócsoport képességeit, a feladatok tanórába való beillesztésének lehetőségeit és az adott feladatsor irányultságát mérlegelve lehetőség van a közös-, a csoport- vagy az önálló munkára. Ugyanakkor fontos, hogy a közös szóbeli értékelés ne maradjon el, hiszen a feladatok jelentős része megkívánja a tanári magyarázatot, reflexiót, a tapasztalatok értékelését, a tanultak integrálását. Mindezekhez segítséget nyújtanak a feladatok tanári változatában található módszertani ajánlások, amelyek javaslatot tesznek a munkaformára, az értékelési szempontokra, illetve megjelölik, hogy a feladat mely kompetenciák fejlesztésére alkalmas elsősorban. Ezen kívül a Továbblépés című rész minden feladat után további lehetőségeket kínál a feladat továbbfejlesztésére mind tartalmilag, mind a munkaforma tekintetében. A tanulói változat a sokszorosítható feladatlapokat tartalmazza.

6 I. RÉSZ NÖVÉNYISMERET, ÁLLATISMERET www/ evolutionhappens.net/orangutan

7 1. Miben hasonlítunk? (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ Az elmúlt évek során és az idén tanult növényfajok közül választottunk ki néhányat. Csoportosítsd ezeket a megadott szempontok alapján! A fajok betűjelének megadásával válaszolj! a) kukorica b) lucfenyő c) borsó d) tőzegmoha e) búza f) erdei pajzsika g) bükk h) napraforgó i) lucerna j) óriás barnamoszat k) erdei fenyő l) kocsánytalan tölgy 1 Fás szárúak 2 Szélporozta növények 3 Nincs valódi gyökerük, száruk, levelük. 4 Egyivarú virágaik vannak 5 Gyöktörzse van 6 Összetett levele van 7 Spórával szaporodik 8 Virágos növény 9 Magokkal szaporodik 10 Termést hoz

8 Értékelési szempontok (1.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás 1 Fás szárúak b, g, k, l 2 Szélporozta növények a, b, e, g, k, l 3 Nincs valódi gyökerük, száruk, levelük. d, j 4 Egyivarú virágaik vannak a, b, g, k, l 5 Gyöktörzse van f, i 6 Összetett levele van c, f, i 7 Spórával szaporodik d, f 8 Virágos növény a, b, c, e, g, h, i, k, l 9 Magokkal szaporodik a, b, c, e, g, h, i, k, l 10 Termést hoz a, c, e, g, h, i, l Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló munka, amely fölméri a háttértudást Lehet csoportmunkaként ráhangolásra használni Összefoglaló órán páros, vagy csoportmunkaként Csapatversenyre, pl. erdei iskolában Továbblépés: A szempontsor folytatható, pl. versenyként A megadott szempontokhoz újabb fajok kereshetők A feladat növényeiből poszteres beszámoló készíthető (erdei iskola, tábor) A feladat növényeinek lerajzolása, bemutatása kiállítás keretében, felismerési verseny szervezése

9 2. Tavaszi virágok (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A feladathoz használandó a Növényismeret című könyv fajismertető része és a növényi szervek típusairól szóló ábrák is a oldalon. A) A vázában 14 most nyíló növényfaj található. Mindegyiknek megadtuk a nevét is. A) salátaboglárka, B) őszibarack, C) lucerna, D) pásztortáska, E) borsó, F) gyermekláncfű, G) piros árvacsalán, H) fürtös gyöngyike, I) cseresznye, J) jakabnapi aggófű, K) kányazsombor, L) tulipán, M) kerek repkény, N) széleslevelű salamonpecsét. Soroljatok fel legalább 5 olyan szempontot (külsőleg megfigyelhető tulajdonságot), ami alapján ezeket a növényfajokat csoportosítani lehet! Egy szempontot példaként megadtunk. A porzók száma (5, 6 vagy meghatározatlan számú) Csoportosítsátok a növényeket az alábbi szempontok szerint: (Ezt a feladatot értelemszerűen az 5 vagy több szempont megbeszélése után érdemes csak kiadni!) Virág színe: rózsaszín: piros: kék vagy liláskék: fehér: sárga: Takarólevelek: szabad szirmúak: forrt szirmúak: Szár keresztmetszetének alakja: kerek: ٱ

10 szögletes: Levélszél alakja szerint: épszélű: csipkés, fűrészes, fogazott: szeldelt: B) A Növényismeret könyvben keressétek meg, hogy melyik faj melyik növénycsaládba tartozik! Boglárkafélék: Rózsafélék: Keresztesvirágúak: Ajakosak: Pillangósvirágúak: Fészekvirágzatúak: Liliomfélék: Melyik osztályba tartoznak a liliomfélék?... Melyik osztályba tartozik a többi csoport?... Mind a hét csoportba besorolt növényeken keress legalább egy olyan tulajdonságot, ami alapján egyértelműen elkülöníthetők a többi csoporttól! Boglárkafélék:... Rózsafélék:... Keresztesvirágúak:... Ajakosak:... Pillangósvirágúak:... Fészekvirágzatúak:... Liliomfélék:...

11 Értékelési szempontok (2.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás A) Soroljatok fel 5 olyan szempontot (külsőleg megfigyelhető tulajdonságot), ami alapján ezeket a növényfajokat csoportosítani lehet! Csoportosítsátok a növényeket az alábbi szempontok szerint: Virág színe: rózsaszín: piros: kék vagy liláskék: fehér: sárga: Takarólevelek: szabad szirmúak: forrt szirmúak: Szár keresztmetszetének alakja: kerek: szögletes: B G, L C, H, M D, E, I, K, N A, F, J A, B, C, D, E, I, K, L F, G, H, J, M, N A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N G, M Levélszél alakja szerint: épszélű: A, E, H, L, N csipkés, fűrészes, fogazott: B, C, G, I, K, M szeldelt: D, F, J B) Soroljátok be a növényeket a következő, fejlődéstörténeti rendszer kategóriáiba! Boglárkafélék: A Rózsafélék: B, I Keresztesvirágúak: D, K Ajakosak: G, M Pillangósvirágúak: C, E Fészekvirágzatúak: F, J Liliomfélék: H, L, N Melyik osztályba tartoznak a liliomfélék? Melyik osztályba tartozik a többi csoport? egyszikűek kétszikűek

12 Mind a hét csoportba besorolt növényeken keress legalább egy olyan tulajdonságot, ami alapján egyértelműen elkülöníthetők a többi csoporttól! A kézhez kapott növények alapján bármilyen egyértelmű elkülönítés elfogadható. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Gyakorló, rendszerező órán kisebb csoportokban A feladat egyes részeit használhatjuk tanórán motiváló feladatként Csapatversenyre, pl. erdei iskolában Házi feladatként fajismeret bővítésére Továbblépés: A szempontsor folytatása versenyként További javasolt szempontok: Keressetek: ember által fogyasztott a mezőgazdaságban gondot okozó a konyhakertben gondot okozó gyógyító hatású az emberi egészséget veszélyeztető őshonos és nem őshonos növényeket! Az egyes növénycsoportokból poszteres beszámoló készíthető (erdei iskola, tábor) Szempontok alapján halmazábrák készítése Időszalag készítése a feladatban szereplő fajok virágzási ideje alapján

13 3. Virágos és virágtalan növények (E) Melyik fajra mi jellemző? A fajok betűjelével válaszolj! a) fürtös gyöngyike b) békanyálmoszat c) erdei fenyő d) salátaboglárka e) háztetőmoha f) hölgypáfrány 1. Csoportosítsd a fajokat aszerint, hogy kell-e víz a szaporodásukhoz vagy sem! Szaporodásukhoz (a megtermékenyítéshez) vízre van szükség Szaporodásukhoz (a megtermékenyítéshez) nincs szükség vízre 2. Sorolj fel még 3 olyan szempontot, tulajdonságot, melyek alapján ez a hat növényfaj 2 nagy csoportra osztható! Figyelmes szemlélés után sorold be a képeken látható 4 fajt a megfelelő növényi törzsekbe, osztályokba! A faj B faj C faj D faj Mohák törzse:... Harasztok törzse:... Nyitvatermők törzse:... Zárvatermők törzse, kétszikűek osztálya:... Zárvatermők törzse, egyszikűek osztálya:...

14 Értékelési szempontok (3.) Kompetenciák: lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Ha a feladatokat kis csoportban (3-4 fő) oldják meg, legalább két diákra jusson egy könyv. Megoldás 1. Csoportosítsd a fajokat aszerint, hogy kell-e víz a szaporodásukhoz vagy sem! Szaporodásukhoz vízre van szükség: b, e, f Szaporodásukhoz nincs szükség vízre: a, c, d 2. Sorolj fel még 3 olyan szempontot, tulajdonságot, melyek alapján ez a hat növényfaj 2 nagy csoportra osztható! Bármely helyes válasz (tulajdonságpár) elfogadható. 3. Figyelmes szemlélés után sorold be a képeken látható 4 ismeretlen fajt a megfelelő növényi törzsekbe, osztályokba! Mohák törzse: C faj Harasztok törzse: A faj Nyitvatermők törzse: D faj Zárvatermők törzse, kétszikűek osztálya: Zárvatermők törzse, egyszikűek osztálya: B faj Fényképek eredete: Simon T. Seregélyes T.: Növényismeret, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka A tanórán ellenőrző feladatként Házi feladatként Továbblépés: Újabb fajok besorolása Halmazábra rajzolása a képeken szereplő fajok tulajdonságai alapján 4. Virágtalan növények összehasonlítása (F)

15 Két virágtalan növénytörzs tulajdonságait kevertük össze. Válogasd szét, és írd a növénytörzsek jellemzőit a megfelelő halmazba! A mindkét törzse igaz jellemzők sorszámát írd a két halmaz közös részébe! Nevezd meg a másik növénytörzset is! 1. gyökerük van 2. száruk van 3. levelük van 4. telepeikben sok vizet raktároznak 5. spórákkal szaporodnak 6. száruk a föld alatt fejlődik 7. levélkéik aprók 8. szaporodásukhoz víz szükséges 9. spóratartótok spóratartó nyélen helyezkedik el 10. nincs viráguk 11. testfelületükön keresztül veszik fel a táplálkozáshoz szükséges anyagokat A Növényismeret című könyv segítségével rajzold le a két növénytörzs egy-egy kiválasztott faját! Törekedj a levél alakjának pontos rajzára és a spóratartó tokok feltüntetésére!

16 Értékelési szempontok (4.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka A feladat alapjául Simon Tibor-Seregélyes Tibor: Növényismeret (Nemzeti Tankönyvkiadó c. munkája szolgál. Megoldás Rajz: egy moha és egy páfránynövény rajza. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csoportos vagy pármunkánál a háttérismeretek felmérése (legalább két tanulóra jusson egy könyv) Tanulókísérleti óra részeként (érdemes munkalapot készíteni a tanulók számára) Csoportonként egy- egy rajz elkészítése Továbblépés: Csapatverseny szervezése A lerajzolt növény bemutatása, jellemzése (számonkérésre is használható)

17 5. Moha vagy haraszt? (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A helyes válasz betűjelét írd az üres négyzetbe! A. mohák B. harasztok C. mindkettő D. egyik sem 1 Valódi szárral, gyökérrel nem rendelkeznek. 2 Viráguk van. 3 Valódi hajtásos növények. 4 Spórával szaporodnak. 5 Zöld színanyagot tartalmaznak. 6. Hol veszik fel a mohák a számukra fontos tápanyagokat? Sorold fel, melyek ezek!. 7. Magyarázd meg, mit jelent a következő mondat: A harasztok hajtásos növények.! 8. Az ábrán egy különleges, szokatlan formájú spórás növény, a holdruta látható. A mohák vagy a harasztok közé tartozik? Válaszodat indokold!.

18 Értékelési szempontok (5.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka Megoldás 1. A 2. D 3. B 4. C 5. C 6. Az egész testfelületükön keresztül veszik fel a vizet, az ásványi anyagokat és a széndioxidot 7. Leveles száruk van/ valódi szerveik vannak (szár, levél) 8. A harasztok közé. Valódi levelei vannak, / a spóratartó tokok is egy különleges alakú levélrészleten fejlődnek (nem nyélen, mint a moháknál.) Fotó: Csorba László Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka A tanórán ellenőrző feladatként Házi feladatként Óra eleji ellenőrzésre Továbblépés: Hasonló feladatok készítése csoportokban a Növényismeret felhasználásával Játékos megoldás: minden csapatnak négy táblát osztunk ki (moha, haraszt, mindkettő, egyik sem), a tanár állításokat olvas fel, a csoport a megfelelő táblát a megbeszélt jelre feltartja (ez a módszer csapatversenyre is használható)

19 6. Mohák és harasztok (E) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ 1. Sorolj fel 2 tulajdonságot, ami a mohákra és a harasztokra is jellemző! A képen baloldalt egy trópusi páfrányfát, jobboldalt pedig a hegyi patakpartok mentén nálunk is előforduló struccpáfrányt láthatjuk. Ez a faj a képen is látható sötét, kicsiny levelein hozza a spórákat. Egészítsd ki a táblázatot! Mohák Élőhely Valódi szárazföldi növények 2. Testfelépítés 3. Képviselői Harasztok Valódi száras, leveles, gyökeres növények 6. Írd az állítás elé, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!.. A mohák és a harasztok virágtalan növények... A mohák valódi hajtásos növények... A harasztoknál csak a zöld levél fonáki részén helyezkedhetnek el a spóratartók... A harasztok között faméretűek is akadnak. 7. Fogalmazd meg, mi a spóra!

20

21 Értékelési szempontok (6.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ értelmezése A 6. kérdés megválaszolásához a képek elemzése is szükséges. Beszéljük meg közösen, mi a különbség a struccpáfrány és pl. az erdei pajzsika spóratartóinak elhelyezkedése között. Megoldás 1. - spórákkal szaporodnak - zöld színtest Más helyes megoldás is elfogadható. Mohák Harasztok Élőhely Valódi szárazföldi növények 2. Valódi szárazföldi növények Testfelépítés 3. Igazi szerveik nincsenek Valódi száras, leveles, gyökeres növények Képviselői 4. Nagy seprűmoha. Ezüstös körtemoha, tőzegmohák, háztetőmoha 5. Erdei pajzsika, aranyos fodorka, gímpáfrány, mocsári zsurló, kapcsos korpafű Bármelyik másik fajnév is elfogadható! 6. I... A mohák és a harasztok virágtalan növények H.. A mohák valódi hajtásos növények H.. A harasztoknál csak a fonáki részen helyezkedhetnek el a spóratartótok I.. A harasztok között faméretűek is akadnak 7. A virágtalan növények szaporító sejtje. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka, frontális ellenőrzés A tanórán ellenőrző feladatként Továbblépés: A táblázat kitölthető táblai applikációval, harasztok és mohák képeivel Fotók: Csorba László

22 7. Melyik osztályba tartozom? (F) 1. kép 2. kép Töltsd ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! Sziklevél Gyökérzet típusa Szár elágazása Levélerezet Virágtakaró Osztály jellemzők 1. kép: bogláros szellőrózsa 2. kép: hóvirág Melyik csoportba (növény osztályba) tartoznak képen látható fajok? Miből ismerhető ez a fel a kép alapján? Írjátok le!.

23 Értékelési szempontok (7.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ feldolgozás Megoldás jellemzők bogláros szellőrózsa hóvirág Sziklevél 2 1 Gyökérzet típusa főgyökér-rendszer mellékgyökér rendszer Szár elágazása elágazó nem elágazó Levélerezet hálózatos (főeres) párhuzamos (mellékeres) Virágtakaró csésze- és sziromlevél lepellevél (hiányos) Osztály kétszikűek egyszikűek A bal oldali kép kétszikű (szellőrózsa), a jobb oldali egyszikű (hóvirág). Fölismerhető a levélerezet, a hóvirágnál a csészék hiánya, a virágok ötös ill. hármas szimmetriája. A képek forrása: www/terra.hu/haznov Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Egyéni vagy pármunka, beszámolás, közös ellenőrzés Új anyagot feldolgozó órán önálló kutatásra, megfigyelésre A motiváció fokozható élő anyaggal, vagy színes képekkel Továbblépés: A táblázat kitölthető táblai applikációval Újabb növénypárok keresése a Növényismeretből Terepen növénypárok keresése

24 8. Miről ismersz fel? (G) A helyes válasz betűjelét írd az üres négyzetbe! A. Kétszikűek B. Egyszikűek C. Mindkettő D. Egyik sem 1. Oldalgyökereik vannak. 2. Száruk fás vagy lágyszár. 3. Mellékgyökereik vannak. 4. Közéjük tartoznak a pázsitfűfélék. 5. Zárvatermők. 6. Közéjük tartozik anyarozs. 7. Közéjük tartozik tulipán. 8. A rajzok alapján állapítsd meg, hogy melyik növénycsoportba tartoznak az ábrázolt fajok! Indokold is állításodat legalább két jellegzetesség összevetésével! 2. ábra 1. ábra. 9. A Növényismeret felhasználásával nevezd meg az ábrákon látható növényfajokat.

25 Értékelési szempontok (8.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka, képi információ kezelése Megoldás 1. A, 2. A, 3. B, 4. B, 5. C, 6. D, 7. B, 8. kétszikűek: főeres (hálózatos) levél, csésze, 5 (forrt) szirom egyszikűek: mellékeres (párhuzamos) levél, 6 lepel, 6 porzó ábra: sárga tyúktaréj 2. ábra: sövényszulák Ábrák: Csorba László Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Az 1-7. feladat órai ellenőrzésre, a 8. feladat önálló munkára, vagy házi feladatként használható A motiváció fokozható élő anyaggal, vagy színes képekkel Továbblépés: A képek színezése a Növényismeret, vagy élő anyag alapján Újabb növénypárok keresése a Növényismeretből Saját rajz készítése önállóan választott fajokról Az ábra feliratozása és a szerveken a csoportjellemzők megjelölése

26 9. Tudod-e, ki vagyok? (E) Sorold be a fényképek alapján az alábbi négy fajt az egyszikűek vagy a kétszikűek közé! 1. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 2. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 3. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? 4. Hova tartozik? Mely jellegzetességek alapján ismerted föl? Foto: Terra Alapítvány Értékelési szempontok (9.) Kompetenciák:, lényegkiemelés, képi információ kezelése

27 Megoldás 1. Kétszikű (szellőrózsa faj). 5 sziromlevél 2. Egyszikű (törpe nőszirom). Párhuzamos levélerezet, nincs csésze. 3. Kétszikű (piros árvacsalán fehér változata). Levélerezet, csészevelek 4. Egyszikű (egyhajúvirág) 6 lepel, nincs csésze, levélerezet. Fotók: www/terra.hu/haznov Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: A feladat ellenőrzésre, vagy önellenőrzésre használható Egyéni vagy pármunkával is megvalósítható Továbblépés: A feladat differenciálható más növényi szervek képeinek felhasználásával Párosító feladat készítése (faj és szerv) Kakukktojás keresése, pl, mellékgyökérzet, csészelevél, párhuzamos levélerezet, tulipán, hóvirág, gyöngyvirág, harangvirág

28 10. Miben különbözünk? (G) Töltsd ki a táblázatot! Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ jellemzők Rákok Rovarok Pókszabásúak Testfelépítés, testtájak megnevezése Kültakaró anyaga, különlegessége Járólábak száma Táplálkozási mód B A C A képen látható fajok az ízeltlábúak melyik osztályába tartoznak? Nevezd meg és indokold is a választást! A:... B:.... C:....

29 Értékelési szempontok (10.) Kompetenciák: adatértés, forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, tájékozódás térben és időben, csoportos munka Megoldás Jellemzők Rákok Rovarok Pókszabásúak Testfelépítés, testtájak Fejtor - potroh megnevezése Fej tor - potroh Előtest - utótest Kültakaró anyaga, Kitinpáncélban különlegessége mészsók kitin Kitinszőr Járólábak száma 5 pár vagy annál több 3 pár 4 pár Táplálkozási mód Többnyire ragadozók, lehet növényevő és szerves törmelékkel táplálkozó Ragadozó, növényevő, korhadékevő, élősködő (Szájszervük a táplálék minősége szerint alakult) Ragadozók (csáprágó) Atkák között élősködő A: pókszabásúak (mezei skorpió) 4 pár láb, pontszemek, csáprágó, nincs csáp stb. B: rákszabásúak (tarisznyarák) 5 pár járóláb, kocsányon ülő szem C: rovarok (tevenyakú fátyolka) 3 pár láb, csápok, szárnyak, összetett szem Az ábrák forrása: A-C: Both-Csorba: Források Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 B: Az állatvilág titkai Móra Kiadó 1982 Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Önálló, vagy csoportmunka az Állatismerettel Táblai applikáció Továbblépés: A diákok környezetében élő fajok: pl. csótány, kullancs, folyami rák alapján a táblázat kitöltése Verseny szervezése további fajhármasok gyűjtésére szakirodalom és Internet felhasználásával 11. Ismersz-e alaposan?(e)

30 Hasonlítsátok össze az ízeltlábúak három legnagyobb csoportját! A helyes válasz betűjelét írjátok az üres négyzetekbe! A. rákok B. rovarok C. pókszabásúak D. mindegyik E. egyik sem 1 Közéjük tartozik a vízibolha. 2 Ide tartoznak a kullancsok. 3 Szelvényezett testűek. 4 Pödörnyelvük lehet. 5 Csáprágójuk van. 6 Légcsövekkel lélegeznek. 7 Külső vázuk van. 8 Vízedényrendszerük van. 9 Ide tartoznak a skorpiók 10 Elsődlegesen két pár szárnyuk van. 11 Kitinpáncéljukba mészsók rakódhatnak le. 12 Testszelvényeik testtájakba csoportosultak.

31 Értékelési szempontok (11.) Kompetenciák: lényegkiemelés, osztályozás, rendszerezés Megoldás: 1. A, 2. C, 3. D, 4. B, 5. C, 6. B, 7. D, 8. E, 9. C, 10. B, 11. A, 12. D Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Csapatverseny: minden csapat (4-5 fő) készít 5-5 táblát: rovarok, rákok, pókszabásúak, egy zöld (mindegyik) és egy piros táblát (egyik sem). A tanár felolvassa az állításokat, a csapatok jelre felmutatják a megfelelő táblát. Minden jó válasz egy-egy pont. Önálló munka: halmazábra készítése és kitöltése Továbblépés: A jellemzőkhöz egy-egy konkrét faj keresése és bemutatása.

32 12. A gyapjaslepke ellenségei (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A gyapjaslepke minden fejlődési szakaszának számos természetes ellensége van. Petéit a cinegék, csuszkák, harkályok, illetve más rovarevő énekes madarak is fogyasztják, de nagy károkat okozhat bennük a szalonnabogár lárvája is. A talajon vonuló hernyóit a sünök, cickányok és vakondok tizedelik meg. Bábjait a cinegék, a csuszka, valamint a harkályfélék, a fakusz és a rigók fogyasztják. Emellett az erdei egerek is tömegesen eszik a fatörzs alsó részein lévő bábokat. A lepkéket elsősorban a lappantyú, a gébicsek, valamint a denevérek zsákmányolják. A hernyókat és a bábokat egyaránt tömegesen fogyasztják a ragadozó bogarak, köztük a bábrablók. Egyetlen aranyos bábrabló lárvája fejlődésének 14 napja alatt több tucat nagyméretű gyapjaslepkehernyót pusztíthat el. Bizonyos fürkészlegyek a hernyók testére petéznek, mások pedig parányi petéiket a levelekre rakják. A hernyók ezeket egészben elfogyasztják, és a hernyó testében kikelő lárvák belülről kezdik el fogyasztani gazdaállatukat. E fajok nőstényei érzékelik a hernyók által megsebzett levelekből kiáramló vegyületeket, így petéiket közvetlenül a rágott levelekre, illetve azok közvetlen közelébe rakják le. Hasonló módon élősködnek a fürkészdarazsak is. Általános összefüggés, hogy a természetes ellenségek a természeteshez közeli állapotú, elegyes, vegyes korú állományokban vannak jelen nagyobb számban, ezekben képesek jobban befolyásolni a gyapjaslepke-populációk népességét. 1. Csoportosítsd a gyapjaslepke természetes ellenségeit! Ha szükséges, használd az Állatismeret c. könyvet! Ízeltlábúak Madarak Emlősök 2. Jelöld csillaggal a fenti táblázatban azokat az állatokat, amelyek a gyapjaslepke élősködői! 3. Milyen táplálkozásmódúak a csillaggal nem jelölt állatok?. 4. Említs egy olyan erdőtípust, amely fokozottan ki van téve a gyapjaslepke kártételének!.. 5. Mi jellemzi ezeket az erdőket? (fajösszetétel, életkor szerint)....

33 Értékelési szempontok (12.) Kompetenciák: forráselemzés, szövegértelmezés, lényegkiemelés, osztályozás, rendszerezés, információkezelés, környezettudatosság Megoldás Ízeltlábúak Madarak Emlősök szalonnabogár lárvája, fürkészdarazsak* fürkészlegyek*, ragadozó bogarak, aranyos bábrabló 2. A csillagok helyes beírása: 3. Ragadozók 4. Ültetett nyáras, akácos 5. Kevés faj alkotja, a fák egykorúak cinegék, csuszkák, harkályok, fakusz és a rigók, lappantyú, a gébicsek, sünök, cickányok és vakondok, erdei egerek, denevérek A szöveg forrása: Csóka György: A rettegett gyapjaslepke Élet és Tudomány 2005/17. Módszertani ajánlások Felhasználási javaslat: Táblai applikáció a fajok képeinek felhasználásával Csapatverseny (kitöltési idő és tartalom alapján) Egyéni munka Továbblépés: A felsorolt fajokkal tápláléklánc készítése. Magyarország térképén a legfertőzöttebb területek feltüntetése.

34 13. A hímporos szárnyú kártevők (G) A gyapjaslepke erdeinkben súlyos kártételt okozott 2004-ben. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! A nőstény és a hím lepke között szembetűnő különbség van. A hím szürkésbarna színű, kackiásan fésűs csápot visel, a jóval nagyobb testű nőstény pedig piszkosfehér, csápja fonalas. Magyar neve a nőstény potrohának gyapjúszőrzetére utal, amellyel a lerakott petéket fedi be A gyapjaslepke erősen polifág faj, azaz igen sokféle világszerte több száz tápnövényen képes kifejlődni. A legtöbb hazai fa- és cserjefaj megfelel táplálékául. Tömeges szaporodása esetén számos tűlevelűt (erdeifenyő, ezüstfenyő, vörösfenyő, luc, jegenyefenyő) is képes lecsupaszítani Ugyanakkor különösen kedveli a csertölgyet, a kocsányos tölgyet, a mézgás égert, és a nemes nyárakat. Ezeken táplálkozva hernyói gyorsan, kis veszteséggel fejlődnek, s a nőstény lepkék sok életképes petét raknak A gyapjaslepke egynemzedékes faj, életciklusából mintegy 9-10 hónapot pete alakban tölt, és így is telel át. Az időjárás függvényében a kis hernyók általában április végén, május elején kelnek ki A kelési periódus jócskán elhúzódhat. A kikelt hernyók először elfogyasztják saját peteburkukat, majd a petecsomó felszínén néhány napig mozdulatlanul napoznak. Ezt követően felmásznak a koronába, és megkezdik a rágásukat. A hernyók egész fejlődésük alatt képesek selyemszálat képezni. Ez elsősorban a természetes ellenségek ellen való védekezés egyik formája: veszély esetén a selyemszálon egyszerűen csak ledobják magukat az ágról, a veszély elmúltával pedig visszamászik. Másfelől a fiatal hernyók terjedésében is szerepe van a szálnak: azzal és szőreik segítségével akár több tíz kilométerre is elvitorlázhatnak kikelésük helyétől A hernyók 4-5 vedlés után, magukat a törzshöz, ágakhoz, levelekhez szőve bábozódnak be. A bábok sötétbarna színűek, ritkás sárga szőrrel fedettek. Belőlük 2-3 hét után kelnek ki a lepkék. Rajzásuk június második felétől akár szeptember végéig is tarthat, de fő időszaka július és augusztus. 1. Mi a neve annak a jelenségnek, amelyről az első bekezdés ír? 2. Említs más olyan fajt, amelynél megfigyelhető ez a jelenség! Mi a szerepe annak, hogy a két nem testi bélyegeikben is erősen eltérő?.. 4. Állapítsd meg a szövegből, hogy milyen állapotokon keresztül fejlődik a gyapjaslepke! Hogyan nevezzük ezt a fejlődési típust? Melyik fejlődési alak okozza a kártételt? Gyűjtsd ki a szövegből azokat a faji sajátosságokat, amelyek lehetővé teszik a gyapjaslepkék gyors elterjedését!

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz

III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz III. Az emberi szervezet Leonardo da Vinci: Tanulmányrajz http://keptar.demasz.hu/arthp/html/l/leonardo/drawings/body/ 1 Mozgás 36. Az emberi csontváz (F) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési

Részletesebben

Biológia 10. (16251/1/M)

Biológia 10. (16251/1/M) Bodáné Gálosi Márta Biológia 10. (16251/1/M) Munkafüzet megoldásai 1 KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET BIOLÓGIA 10. A munkafüzet célja a tanulás megkönnyítése. A feladatok csoportosítása a fontosabb képességek

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 12. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 12. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 12. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS I. Módszertani útmutató Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mottó: Ha aszerint bánsz valakivel amilyennek képességei alapján

Részletesebben

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona Tanári Bútmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona biológia ember a természetben műveltségterület 4 Az emberi test szerveződése és működése

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára

A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN. segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára A NATURA 2000 NÉPSZERŰSÍTÉSE A MAGYAR ERDEI ISKOLÁKBAN segédanyag pedagógusok és erdei iskola szolgáltatók számára 2013 TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék Bevezető 1. A Natura 2000 bemutatása 1.1. A

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER V. Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 10. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2003. április 28. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A HÁZI LEGYEK

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben