2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. ÉVI MUNKAJELENTÉS"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA PÉCS ÉVI MUNKAJELENTÉS Összeállította: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató a BMMI szakalkalmazottainak közreműködésével.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY... 9 RÉGÉSZETI OSZTÁLY ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY NÉPRAJZI OSZTÁLY KANIZSAI DOROTTYA MÚZEUM MOHÁCS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OSZTÁLY KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG MAGYARLUKAFAI NÉPRAJZI MŰHELY... 59

3 3 BEVEZETŐ * A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (a továbbiakban BMMI) tevékenységét a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) által jóváhagyott támogatásból amely az intézmény éves költségvetésének kb. 55%-a és a BMMI saját bevételeiből, eredményes pályázataiból, ill. támogatásokból ezek aránya az éves költségvetés kb. 45%-a végzi. A BMMI Magyarország egyik legnagyobb múzeumi gyűjteményegyüttesét, ill. kiállítási vertikumát működteti. Látogatóinak száma alapján is a legismertebb múzeumok közé tartozik. Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének fontos intézménye. A múzeum egyszerre egyetemes és nemzeti intézmény. Ez az intézmény Pécsen és Baranyában 1904-ben nyitotta meg első állandó kiállítását, tehát 2004-ben ünnepli 100. születésnapját. A BMMI, a múzeumi szakterület öt legfontosabb ágát műveli. Az intézmény gyűjteményeit, kiállításait és a hozzájuk kapcsolódó kiadványokat a Természettudományi, a Régészeti, az Újés Legújabbkori Történet, a Néprajzi, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály, továbbá a magyarországi déli szláv etnikum és Mohács helytörténeti anyagát kezelő Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő szakemberei gondozzák, szorosan együttműködve a BMMI közművelődési, kiállításrendező és gazdasági munkatársaival. Mindez az Igazgatóság és a Gazdasági Ellátó Részleg irányítói, koordinátori munkájával valósul meg. (A BMMI szervezeti felépítését lásd az intézményi ágrajzon a mellékletben!) 1911-ben, a pécsi Városi Múzeum kiváló igazgatója, Szőnyi Ottó a múzeum működésének irányait az alábbiakban foglalta össze: A mi működésünk is a fórumon folyik le és a közvélemény irányító hatása alatt áll. Mi a nagyközönség lelkében akarjuk éleszteni az érdeklődést a múlt emlékei iránt, amelyekben az egységes fejlődés alapjait látjuk, de egyúttal nemesítjük a közízlést, mikor példákat tárunk a talmi művelődni vágyók elé a történelem, a régészet, a művészet, a néprajz és a természet mezejéről. S e törekvéseinket a helyi érdek zománcával vonjuk be, mikor megmutatjuk, hogy adott körülmények, viszonyok és állapotok között miként boldogult a művelődésben a múlt és mivé építsük fel a jövő kultúrpalotáját, de úgy, hogy az nekünk feleljen meg, akik az egyetemes fejlődés birodalmában egy pontra vagyunk területileg utalva. 1 Az idézeteket még hosszan sorolhatnánk a múzeum gyűjtő, megőrző, bemutató feladatairól, a tudományos és közművelődési munkáról, ezek hierarchiájáról vagy éppen egyensúlyáról. Az említett szakmai és módszertani területek közötti hangsúly az elmúlt évszázadban a mindenkori kultúrpolitika elvárásainak, utasításainak megfelelően, a szakmai elfogadás mértékének függvényében alakult. Egy dologban azonban a magyar múzeumügy megszületésétől napjainkig állandóságot mutat, amelyről úgy gondoljuk, a kérdés megoldatlansága, a pozitív változások ellenére, szakmánk története során a kiszámíthatatlanság, tervezhetetlenség problémáját folyamatosan szinten tartotta. Ez pedig a joghatályos múzeumi szakmai-finanszírozási normatíva hiánya! A mai magyar múzeumügy fő problémáját ott látjuk, és ez alól a múzeumügy történetének egyetlen területe és időszaka sem jelent kivételt, hogy több kezdeményezés, próbálkozás után a mai napig sincs a magyar múzeumoknak joghatályos szakmai-finanszírozási normatívája. Tisztában vagyunk azzal, hogy a normatíva objektív definiálása nem egyszerű szakmai, akár szakmai-közéleti viták nélküli feladat, de ennek hiányában múzeumaink a mindenkori fenntartó pillanatnyi anyagi * A Bevezető -t írta Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató. 1 Szőnyi Ottó: A pécsi városi múzeum évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelentés. In: Pécs-Baranyai Múzeumi Egyesület Értesítője március-június 67. p. (Idézi: Ujvári Jenő: A hely szelleme, mint múzeumalapító tényező. In: Tanulmányok Pécs történetéből 2-3. Pécs 1996 szerk.: Vonyó József, p.)

4 4 helyzetének, lehetőségének, nem mindig műtárgy- és múzeumcentrikus szándékának vannak, ill. lesznek kiszolgáltatva. A BMMI működésében, véleményünk szerint a vizsgált időszakra összességében jellemző e probléma. Ez többek között azt is jelenti, hogy sehol sincs joghatályosan rögzítve, hogy X számú műtárgy, ill. annak elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes után, valamint azok bemutatására, ill. a kiállítóhelyek működtetésére milyen létszámú szakalkalmazottat muzeológust, restaurátort, gyűjteménykezelőt, kiállításrendezőt, múzeumi közművelődési, valamint gazdasági-műszaki munkatársat stb. - kell foglalkoztatni. Nincs továbbá arra vonatkozóan sem joghatályos előírás, hogy Y m 2 -es kiállítótérben milyen létszámú teremőrnek kell felügyelni! Vélhetően ennek is az eredménye, hogy a BMMI anyagi helyzete évek óta stagnál, a fenntartói támogatás még az inflációt sem követi. Mindez megfigyelhető a saját bevételek évről-évre növekedő üteme mellett! (Lásd a BMMI gazdasági működésének fő területeit feldolgozó táblázatokat!) E szakmai-finanszírozási normatíva a meglévő gyűjtemény darabszámának, a gyűjtőterület nagyságának, a bemutatandó kiállítások számának, kvalitásának függvényében és még sok egyéb tényezőnek a figyelembevételével kellene, hogy alakuljon. Fontos lenne a múzeumlátogató közönség, szélesebb értelemben a társadalmi elvárások országos és helyi felmérése is, hiszen a múzeum nem öncélú intézmény. Ennek vizsgálatát, nemzetközi tapasztalatokat is szem előtt tartva, a hazai muzeológus és szociológus szakemberek központi iniciatívák alapján, egységes szempontok szerint kellene, hogy elvégezzék. (A BMMI-nél 2001 őszén végeztünk látogatószociológiai felmérést, összefüggésben az akkor készülő múzeumi marketing tervvel!) Tény, hogy az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a múzeumok számára kiírt, vagy a múzeumok által is igénybe vehető szakmai pályázatok száma és az ezeken nyerhető támogatások nagysága közülük is kiemelkednek a millecentenáriumi és a millenniumi programok megvalósítására adódó lehetőségek - mégis úgy véljük, hogy ezzel a múzeumi feladatellátást nem sikerült stabilizálni. Ezen sikeres pályázatokból, külső támogatásokból, és sajnos csak ezekből, végezzük évek óta a kötelező múzeumi szakmai munkát. Pedig mindannyian jól tudjuk, hogy kizárólag pályázatokra nem lehet sem rövid, sem hosszútávú folyamatos múzeumi munkát alapozni, tervezni. Elég, ha arra a nyilvánvaló tényre utalunk, hogy a pályázatoknak nemcsak nyertesei vannak (Múzeumunk az 1990-es évek utolsó harmadában, ill ban különösen jó pályázati eredményeket ért el!) Mindezek alapján megerősödött bennünk az a meggyőződés, hogy a joghatályos szakmai-finanszírozási normatíva hiánya pótolhatatlan veszteségeket eredményez/het/ a kötelező múzeumi feladataink gyűjtés, megőrzés, bemutatás végzésében. Ezen normatíva hiánya hatalmas problémát jelent elsősorban a múzeumoknak, de a múzeumfenntartók is jól érzékelik ennek hiányát, az ebből adódó nehézségeket. 2 Múzeumunk jelenleg az érvényes törvények évi LXV. Tc., évi CXL. Tc. és a évi LXIV. Tc. ill. a fenntartó Önkormányzat 141/1998. (VI. 29.) határozatával jóváhagyott Alapító Okirat alapján végzi munkáját. A BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje és kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. A közel 800 ezres darabszámú gyűjteményegyüttes hazai és sok vonatkozásban, nemzetközi viszonylatban is meghatározó szerepet játszik. A vizsgált időszakban a BMMI tevékenységét alapvetően a fenntartó Önkormányzat költségvetési támogatása tette lehetővé, kiegészítve a Múzeum saját bevételeivel, valamint a különböző pályázati lehetőségek, támogatások és a hatósági feladatellátás kötelezettségéből 2 Huszár Zoltán: A történeti muzeológia helyzete Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében) in: "Él magyar, áll Buda még!" Történeti muzeológiai tanulmányok, szerk.: Zombori István, Budapest ; Cseri László: A múzeum, avagy a rendszer muzealitása, in: Echo , Nádasi József: Rész és egész. Töprengések Pécs művészeti múzeumairól, képzőművészeti kiállításairól. in. Echo

5 5 adódó anyagi forrásokkal. Az utóbbiak aránya fokozatosan növekszik az intézmény költségvetésében. Az intézmény költségvetési helyzetéről, ill. annak belső arányairól elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy a fenntartói támogatás a bérek + járulékaik kb. 90%-át fedezi, a maradék 10%-ot és a teljes működési költségeket (közüzemi díjak, karbantartás, adminisztratív hivatali költségek stb.) a BMMI saját bevételeiből fedezi! (Ennek részletes adatait lásd a BMMI gazdasági működését mutató táblázatokban!) A fenti, általános érvényű megállapítások után a évi működésre alapvetően befolyásoló tényezőként hatott az az Önkormányzati döntéssorozat, amely ugyan a működőképesség megőrzését célul tűzve, két alkalommal is támogatás elvonásról hozott határozatot! (50/2003./IV.17./ Kgy. hat. 10,8 eft; 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat eft.) Mindez összességében a vizsgált év során 24%-os létszámcsökkentést írt elő az intézménynek. Ilyen drasztikus létszámcsökkentésre korábban még soha sem került sor egy évben a BMMInél! Mindennek eredményeként a számtalan emberi nehézségen túl a napi szakmai feladatellátásban, kiállítás-üzemeltetésben is a nehézségek sokasága jelentkezett. Változások a BMMI személyi állományában A fenntartó Önkormányzat az alábbi határozatokat hozta a évben, amelyek alapvetően érintették a BMMI személyi állományát: Az alábbi fenntartói határozatok - 50/2003./IV.17./ Kgy. hat. 10,8 eft; 138/2003 /IX.18./ Kgy. hat eft jelentős létszámcsökkentést eredményeznek, amelynek tényleges kihatása a évi szakmai- és gazdasági működésünk során fog jelentkezni július 20-án lejárt Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató öt éves magasabb vezetői kinevezése, ezért az Önkormányzat pályázatot írt ki az állás betöltésére. A törvényes határidő lejártáig az igazgató pályázat kiírójához egy pályázat, Huszár Zoltán szakmai anyaga érkezett, akit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 29-i ülésén 31 igen és 1 tartózkodás mellett július 20-ig megválasztott a BMMI igazgatójának augusztus 15-i hatállyal a megyei múzeumigazgató vezetői munkáját megköszönve a Régészeti Osztály vezetőjét, Kárpáti Gábor régész főmuzeológust felmentette osztályvezetői beosztásából és augusztus 16-tól Nagy Erzsébet régész főmuzeológust nevezte ki a Régészeti Osztály vezetőjének augusztusában a megyei múzeumigazgató a betöltetlen megyei múzeumigazgatóhelyettesi állásra pályázatot írt ki, amelyre a törvényes határidő lejártáig egy pályázó, Walterné Müller Judit, az intézmény addigi titkárságvezetője, kulturális menedzsere adta be szakmai anyagát. A pályázatot értékelő szakmai-szakértői bizottság, valamint az Önkormányzat Kulturális Bizottsága, ill. Közgyűlése egyhangúan támogatta a pályázó kinevezését, akit október 1-én a megyei múzeumigazgató kinevezett megyei múzeumigazgató-helyettesnek. A költségtakarékos bérgazdálkodás miatt 2003-ban is az illetékes minisztérium, valamint a Baranya Megyei Munkaügyi Központ engedélye alapján egyidejűen max. 10 fő polgári szolgálatos munkatársat alkalmazhatott a BMMI. Az engedélyezett létszámkeret kitöltésére azonban elegendő számú jelentkező hiányában nem került sor, egyidejűen 3-5 fő polgári szolgálatos alkalmazására került sor teremőri beosztásban. Szakmai programjainkról A munkajelentés osztályonként részletesen tárgyalja az intézmény egészének szakmai tevékenységét. E helyen a konkrétumok megnevezése nélkül a felesleges ismétlések elkerülése miatt - fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy szakmai programjainkat, szinte teljes egészében, sikeres hazai és külföldi pályázatokból, támogatások felhasználásával valósítottuk meg.

6 6 Fontos szakmai és egyben kultúrpolitikai eseménynek tartjuk, hogy a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) és a BMMI Csontváry Kosztka Tivadar születésének 150. évfordulóján én - újabb 10 évre meghosszabbította az MNG tulajdonában lévő Csontváry művek pécsi letétjét október 1-én a Csontváry Múzeum vendége volt Mádl Ferenc köztársasági elnök és felesége, valamint Stipe Mesič horvát köztársasági elnök és felesége, ill. az államfők kísérete. A vendégeket a megyei múzeumigazgató vezette a kiállításban. Az alábbi összmúzeumi szinten megjelenő eredményekre kiemelten fontos a figyelmet felhívni. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) e-világ, digitális tartalom és kultúra c. pályázatának, IHM-ITP-2, 2003-ban történt eredményhirdetésén a BMMI az elérhető maximális támogatásban részesült, azaz 20 Mill. Ft-ot nyert, amihez + 2 Mill. Ft önrészt is vállalt saját bevételei terhére. Mindez az intézmény szakalkalmazottainak, gazdasági munkatársainak és a velük együttműködő informatikai cég RG Stúdió Kft. közös sikere! Ennek eredményeként az alábbi technikai fejlesztésre került sor a BMMI-nél: Megnevezés db Szerver 1 Hálózatépítés 5 Számítógépek 7 Nyomtatók 5 Monitor 8 DVD író 1 Office 7 Corel Draw 1 Scanner 1 Notebook 1 Digitális fényképezőgép 8 Digitális adattároló 1 Projektor 2 A fentiek össz értéke: eft re áthúzódó feladat a szolgáltatás teljesítése várható. A technikai fejlesztéseken kívül kiállításaink, gyűjteményeink virtuális módon is látogathatóvá válnak az Interneten. Az IHM-ITP-5 közgyűjteményi szakalkalmazottak részére kiírt informatikai pályázatán a BMMI 16 munkatársa nyert egyenként 350 e Ft támogatást számítógép és egyéb digitális informatikai eszköz vásárlásához, ill. Internet csatlakozást. Mindez jelentős korszerűsítést jelent az intézmény, ill. munkatársainak szakmai munkájában. Ugyancsak összmúzeumi eredménynek számít a Janus Pannonius Múzeum Évkönyvének ( ) számának a megjelentetése 324 A/4-es oldalon, amelynek 27 tanulmányát az átalakult szerkesztőbizottság gondozott az alábbi szakmai összetételben: Begovácz Rózsa néprajz, Nagy Erzsébet régészet, Huszár Zoltán történettudományok, muzeológia, Uherkovich Ákos természettudományok, Várkonyi György művészettörténet; felelős szerkesztő: Huszár Zoltán. (Az Évkönyv megjelentetésének nyomdaköltségeit az NKA Múzeumi Kollégiuma támogatta.) Az intézményben szakmai megbeszélés-sorozat kezdődött a BMMI jogelődje, a Pécsi Városi Múzeum alapításának 100. évfordulója előkészítésére.

7 7 Több sikeres pályázat eredményeként műtárgyvásárlás és műtárgy-restaurálás is történt a 100 éves Múzeum c. program keretében, amely a 2004 novemberében 100 éves pécsibaranyai múzeumi rendezvényeket készíti elő. 100 éves múzeumok. Egy évszázad a pécsi-baranyai múzeumok életéből címmel ismeretterjesztő sorozatot indítottunk a Baranyanet Online c. Közéleti és Társasági Magazinban, amelynek eddig 6 számában a BMMI muzeológusai ismertették az egyes szakmai gyűjteményeket, ill. kiállításokat. (Az írások a weblapon folyamatosan elérhetők!) A BMMI vezető munkatársai, folytatva a 2002-ben Pécsen megkezdett dél-dunántúli megyei múzeumi szervezetek hatékonyabb szakmai együttműködését célul tűző megbeszéléseket, 2003-ban Kaposváron, majd Zalaegerszegen is hasonló értekezleteken vettek részt. A Baranya, Somogy, Tolna, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatói közösen kezdeményezték az adott megyék összes országgyűlési képviselőjét levélben megkeresve, országos múzeumi kamara létrehozását. Pécsi világörökség A pécsi ókeresztény temető világörökségi listára kerülése (hivatalos diplomaátadó november 16.) az abban résztvevő intézmények jelentős szakmai sikerének számít. A BMMI részéről a világörökségi pályázat és kezelési terv elkészítésében a Régészeti Osztály és az Igazgatóság munkatársai vettek rész. A sikeres pályázaton túl jelentős törvényi kötelezettség miatt is - többletfeladatot okoz a múzeumnak a világörökségi helyszínek régészeti kutatatásának folytatása, valamint a már látogatható helyszínek bemutatása. Mindezen feladatkör átfogó rendezésére az érintett társszervek - Pécs M. J. Város, Pécsi Püspökség, Baranya Megyei Önkormányzat, BMMI, az Alapítvány a pécsi ókeresztény sírkamrák megmentéséért közalapítvány bevonásával több alkalommal tárgyalásokat folytattunk. A októberében Pécs M. J. Város által létrehozott Pécs (Sopianae) örökség kht. -val a fent jelzett feladatok finanszírozási és marketing tevékenységében sikeresen tudott a BMMI együttműködni. Ennek eredményeként több közös kiadványt jelentettünk meg, konferenciát szerveztünk, ill. az egyik világörökségi kiállítóhely felújítását (Pécs Apáca u. 14.) tudtuk elvégezni. A BMMI ingatlanhelyzete A BMMI 21 ingatlanban végzi szakmai munkáját. A Pécs és Mohács területén szétszórt, többségében leromlott műszaki állapotú műemlék épületek működtetése rengeteg nehézséget, karbantartási, felújítási gondot jelent az intézménynek és a fenntartónak egyaránt. Ezért is volt reménykeltő az a fenntartói döntés 137/2001. (IX. 25.) Kgy. határozat 5. pont amely így fogalmaz: A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy vizsgálja meg egy központi múzeumi raktár kialakításának lehetőségét és adjon megoldási terveket az intézmény szakmai koncepciója alapján a kiállítóhelyek és a raktárak széttagoltságának fokozatos megszüntetése érdekében. A fenti határozat végrehajtásának előkészítése ben számtalan fórumon szerepelt, szakmai és néha közéleti vitát is indukált. Meggyőződésünk, hogy a szakmailag megalapozott, előkészített, összmúzeumi érdekeket szolgáló ingatlanracionalizálás hozhat megnyugtató megoldást a jövőben. A Pécs Papnövelde u. 5. épület teljes körű felújítására a fenntartó Önkormányzat 2003-ban ismételten címzett pályázatot adott be a BMMI szakembereivel egyeztetve. (Mindehhez fontos megjegyezni, hogy a fent nevezett ingatlan felújítására a fenntartó önkormányzat a BMMI szakmai koncepciója alapján elkészített építészeti kiviteli tervvel együtt címzett pályázatot adott be 1999-ben a Belügyminisztériumhoz. A pályázat nem nyert.) A program

8 8 konzekvens megvalósítása a képzőművészeti gyűjtemények, kiállítások, restaurátorműhelyek, adattár, kutatószobák optimális elhelyezését tenné lehetővé, amely mindenképpen támogatandó. A Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Martyn Múzeum (Pécs Káptalan u. 6.) épületének használata a BMMI és az Egyházmegye között kötött 1992-es szerződés alapján történik, amely szerződés felbontását a tulajdonos decemberében kezdeményezte. Az Önkormányzat, a BMMI és a Pécsi Egyházmegye vezetői a tulajdonos kezdeményezésére a szerződés felülvizsgálatára vonatkozó tárgyalásokat kezdtek. Az ingatlantulajdonos Pécsi Egyházmegye január 27-én, egy éves határidővel felmondta az 1992-ben kötött szerződést. Ezért a BMMI-nek január 27-én át kell adni az épületet a Pécsi Egyházmegyének, onnét ki kell költöztetni a Martyn Múzeumot és raktárt, azokat más ingatlanban kell elhelyezni. Mindezen feladatok elvégzésére az Önkormányzat Közgyűlése 20 Mill. Ft támogatást hagyott jóvá a BMMI részére. (A feladat végrehajtása folyamatban van. A Martyn-gyűjtemény korszerű elhelyezésére az NKÖM 3,5 Mill. Ft támogatást adott a BMMInek.) A Természettudományi Osztály épület-felújításának (Pécs Szabadság u. 2.) befejezése érdekében a fenntartó Önkormányzat és a BMMI, az osztály szakmai koncepciója alapján 2003-ban KAC pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz. A pályázatot, az illetékes minisztérium forráshiány miatt elutasította november-decemberében a fenntartó Önkormányzat saját forrásból történő, közel 20 Mill. Ft-os támogatásával a Csontváry Múzeum korszerűtlen 1983-an beépített! klímaberendezését sikerült új berendezésre kicserélni, valamint megtörtént a múzeum kiállítóterének teljes festése. Szakmai és műszaki előkészítés kezdődött a leglátogatottabb kiállításunk, a mostoha infrastrukturális viszonyok között működő Zsolnay Múzeum felújításának megindítására. Jelenleg a BMMI és az Önkormányzat a finanszírozási források felkutatását végzi. A BMMI gazdasági működése A BMMI gazdasági működése 2003-ban időarányos költségfelhasználással történt, likviditási gond nem jelentkezett, viszont a kétszeri költségvetési elvonás az intézmény működtetésében költségvetési hiányt eredményezett. Ennek ellentételezését az intézmény saját többletbevétel növelésével igyekezett csökkenteni, amely a jegybevétel, kiadvány-forgalmazás, helyiségbérbeadás (pl. Csontváry Múzeum), pályázati, ill. hatósági (régészeti) feladatok bevételéből részben realizálódott. (Ennek részletes kimutatását, a állapotnak megfelelően a költségvetési zárszámadás után küldjük meg az illetékes főhatóságoknak.)

9 9 TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY I. Bevezetés Az osztály 2003-ban végzett munkája a következő területekre összpontosult: 1/ Tizenegy időszakos kiállítás (lásd a mellékletben) elkészítése, illetve a velük kapcsolatos közművelődési munka, beleértve a közönségszervezés általunk megoldható részeit is. A kiállítások elkészítésében az osztály minden folyamatosan nem táppénzen lévő - szakalkalmazottja részt vett, de ki kell emelni Lovász Károlyné tevékenységét, aki minden kiállításunk tervezésének és kivitelezésének a meghatározó egyénisége volt. 2/ Három zoológiai szakmai, (dr. Horvatovich Sándor: védett és ritka bogárfajok (insecta: coleoptera) állapotfelmérése a Mecsek és a villányi-hegység bükköseiben és szurdokvölgyeiben, dr. Uherkovich Ákos: a Mura-Kerka vízrendszer dél-zalai vízi gerinctelen faunája, a Mecsek-hegység és közvetlen környéke malakológiai alapfelmérésének megkezdése, illetve egy közművelődési pályázat ( múzeumi műhely Pécs és Baranya kiállításaiban ) munkájának teljesítése. 3/ Gyűjteményrendezési és feldolgozási munkák (elsősorban a Coleoptera, a Trichoptera és a Mollusca gyűjteményben). II. Személyi-szervezeti változások február 01-től Dénes Andrea osztályvezető szülési szabadságra (Gyed) ment, az osztály vezetésével dr. Horvatovich Sándor főmuzeológust bízta meg a megyei múzeumigazgató. A botanikus munkakörbe, szerződéses munkaviszonyban, február 15. és december 15. közötti időszakban dr. Purger Dragica került. Sár József preparátor megvált az osztálytól, más osztályon betöltendő teremőri státuszba került át, munkát ebben az évben az osztályon betegsége miatt egyáltalán nem végzett. Dr. Uherkovich Ákost végleges nyugállományba vonult, a munka alóli felmentése október 6-án lépett érvénybe. Kitüntetések: Dénes Andrea a száraz gyepek kutatása terén elért eredményeiért Zólyomi Bálint-díjban részesült. III. Gyűjteményi munka 1/Gyűjteménygyarapítás b/ Gyűjtésből származó gyarapodás: Bogárgyűjtemény: példány. d/ Terepnapok száma: (összesítve) 112 nap. 3/Gyűjteményrendezés. A Coleoptera gyűjteményben 71 dobozban elkészült a teljes gyűjteményi névanyag és annak behelyezése (Horvatovich S.). A Trichoptera és Mollusca gyűjtemény elnyerte végleges formáját (Uherkovich Á.). A madárfészek gyűjteményünk is megfelelő elhelyezést és elrendezést nyert (Lovász Károlyné). 5/Számítogépes feldolgozás Megtörtént Trichoptera és a Mollusca gyűjtemény számítógépes adat felvételezése (Uherkovich Á.).

10 10 IV. Tudományos feldolgozó, publikációs tevékenység 2/Egyéb megjelent tudományos publikációk: Purger Dragica, Vadkerti Edit (2003): A Mecsek és a Baranyai-dombság másodlagos jellegtelen gyepjei, mint a tarszafajok (Orthoptera, Isophya) élőhelyei. Természetvédelmi Közlemények (Megjelenés alatt). 5/Részvétel átfogó tudományos programokon. Horvatovich Sándor részvétele (saját költségen) a Természettudományos muzeológusok XX. találkozója címen rendezett tudományos konferencián. Purger Dragica részvétele: 10 th Ebhl Meeting, Zágráb, Horvátország, Előadása: Coenodat catalogue serving vegetation science of Carthian-basin VI. Magyar ökológus kongresszus Gödöllő, Poszter: A szennyes ínfű ajuga laxmanni (l.) benth (lanaceae) szaporodási stratégiája és cönológiai viszonyai a Dél-dunánúli löszgyepekben Előadások és poszterek összefoglalói: p Poszter: Erdőben, erdőszélen vagy tisztáson érdemesebb földön fészkelni? Előadások és poszterek összefoglalói: p Nemzeti projekt: Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. Részvétel az alábbi részfeladatokban: flóra térképezés, élőhely térképezés, növénytársulások értékelése, a Kárpát-medence flórájának és vegetációjának adatbázis fejlesztése. 7/Kutatószolgálat A külső kutatók száma: 5. V. Kiállítások 2/Időszakos kiállítások (Lásd a mellékletet.) VI. Közművelődési tevékenység 1/a. A látogatók száma: lásd a már leadott jelentéseket. 1/b. Tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások. A hozzánk érkező iskolás és felnőtt csoportok tárlatvezetése, valamint az iskolás csoportok múzeumpedagógiai foglalkoztatása (a korosztálynak megfelelő adatlap kitöltése, illetve a kiállításban látottak lerajzolása) rendszeres volt, az itt készült gyermekrajzokból időszakos kiállítást is rendeztünk. 2/Média kapcsolatok A kiállítások megnyitásáról minden alkalommal jelent meg képpel illusztrált rövid ismertetés a Dunántúli Naplóban, illetve egy alkalommal ( ) a Pécsi TV is felvette a megnyitót, valamint az ott látható kiállításokat és az új kiállításaink összefoglalóját többször leadták.

11 11 I. Bevezetés RÉGÉSZETI OSZTÁLY Az osztály tevékenysége 6 fő feladatra terjedt ki - A kötelező régészeti felügyelet ellátása és hatástanulmányok készítése a megye területén. - A Pécsi Világörökség (Ókeresztény Sírkamrák) nemzetközi és hazai programjában való aktív részvétel. - A pécsi középkori egyetem kiállítási anyagának előkészítése. - Szakmai és közönségkapcsolatok fenntartása. - Gyűjtemény gondozása - Kiállítások kezelése és ellenőrzése II. Személyi-szervezeti feltételek Muzeológusok: Nagy Erzsébet régész főmuzeológus osztályvezető. ( tól.) Kárpáti Gábor régész főmuzeológus (osztályvezető ig.) Gábor Olivér régész muzeológus Kovaliczky Gergely régész muzeológus A restaurátorok létszáma 3 fő. Az állományban levő restaurátorok: Gardánfalviné Kovács Magdolna (fém-, kerámia restaurátor) Horváth Éva (kerámiarestaurátor) Horváth Zsuzsa (kerámia, fém, üveg restaurátor). Ásatási technikus és rajzoló: Krasznai Péter. Rajzoló: Sümeghy Gyöngyvér. Ezen a területen is gyakorta alkalmazunk megbízási szerződéssel külsős munkatársakat (geodéta, rajzoló, fotós). Gyűjteménykezelés, nyilvántartás: 2 fő; Nagy Szilvia: levelezés, szövegszerkesztési munkák, személyzeti ügyek, szerződések. Tari Józsefné: raktár, fotótár, számítógépes nyilvántartás fejlesztője és kezelője. III. Gyűjteményi munka 1.Gyűjteménygyarapítás: a.) Feltárások: (A felsorolásban az első régész mindig az ásatásvezető) - Szigetvár-Vár; márc.-ápr. /Nagy E., Krasznai P./ (megelőző feltárás) középkor, újkori épületmaradvány - Siklós-Vár; márc. 28. /Nagy E., Krasznai P./ (leletmentő ásatás) - Kővágótöttös templom; ápr. 30. /Gábor O., Kárpáti G., Krasznai P./ (megelőző feltárás) temetőkerítő falak lokalizálása. 1 zacskó. - Mohács Milleneumi lakópark; ápr.-máj. /Nagy E., Krasznai P./ (megelőző feltárás) - népvándorlás kori település nyoma - Pécs, Tettyei romok; máj /Nagy E./ (leletmentő ásatás) középkori épületmaradvány - Pécs, Mária u ; ápr.-júl. /Nagy E., Krasznai P./ ( megelőző régészeti feltárás ) - középkor, török kori épületmaradvány

12 12 - Pécs, D-Ny-i elkerülő út; máj. folyamán /Nagy E., Kovaliczky G., Krasznai P., Tariné/ (terepbejárás) - Orfű-Barlangkutató ház; máj. folyamán. /Kovaliczky G. / (megelőző feltárás) - Pellérd; május folyamán /Kovaliczky G./ (régészeti megfigyelés) - Dunaszekcső Török-lyuk; 2003 júl /Gábor O./ (tervásatás) mesterséges löszbarlang kutatása, a betöltésben bronzkori és római kori leletek; 1 zacskó lelet. - Mecsekpölöske-Dózsa Gy. u. 1.; júl. folyamán /Kovaliczky G./ (megelőző feltárás). - Pécs Nagy Lajos Gimnázium gázvezeték aug. folyamán. /Gábor O., Kárpáti G., Kovaliczky G./ (régészeti megfigyelés) Lelet, v. lelőhely nem volt. - Majs, Sportpálya; aug /Nagy E./ (leletmentő ásatás) őskori település nyoma, középkori (?) sír - Pécs-Jókai u. 13.; szept. 3-tól /Gábor O., Kárpáti G., Kovaliczky G., Krasznai P., Gardánfalviné K. M., Horváth É., Horváth Zs./ (megelőző feltárás), római kori városrészlet feltárása, 200 zacskó. - Pécs, Kertváros; szept. /Nagy E./ (leletmentő ásatás) - Bóly-Sziebertpuszta; szept. /Nagy E./ megelőző feltárás - Pécs 6-os út csomópont (Búza tér, 48-as tér, Lánc u., Sport u., Nagy L. u., Egyetem u.); szeptember-október /Kovaliczky G. / (régészeti megfigyelés) - Pécs-Patacs, Platán u.; szeptember-október /Nagy E./ (megelőző feltárás) - Pécs 48-as tér, 2003 szept /Kárpáti G., Krasznai P./ (leletmentés) 18 sír, 40 zacskó - MATÁV Pécs Bajcsy-Zs. u.; 2003 okt. folyamán. /Gábor O., Kárpáti G./ (Régészeti megfigyelés) Lelet, v. lelőhely nem volt. - Pécs Hőerőmű gázvezeték; okt.-től /Gábor O., Kárpáti G./ (megelőző feltárás) a munka jelenleg folyamatban. - Harkány Ipacsfa; okt. folyamán /Kovaliczky G./ (régészeti megfigyelés) - Szigetvár Vár, katakombák; okt. folyamán /Kovaliczky G., Krasznai P./ (régészeti megfigyelés) - Pécsvárad homokkutatás; szept.29., okt.14. /Nagy E., Kovaliczky G., Krasznai P., Tariné/ (terepbejárás) - Elmaradt a leletmentő ásatás Pécs Alsómakár dűlőben és a temetőhöz tartozó Pécs, Tiborc u. 84. telkén, az ismert lelőhelyen további építkezések veszélyeztetik az avar temetőt. - Pécs, Nagyárpád Boros u. avar temető lelőhelyen a terület rendezési terve elkészült, a lelőhely veszélyeztetett, a temető kiterjedésének meghatározására hitelesítő ásatás szükséges, - ásatási keret hiányában a munka elmaradt. c.) Pécs, Jókai u. 13-ban feltárt freskótöredékek, Pécs 48-as tér arab feliratos gyűrű. d.) Gyűjtési napok száma: 600 nap 2. Nyilvántartás: Digitális tárgy- és terepfotó: db Digitális fotó beírás: db Fotó negatív digitalizálás: 1000 db. Digitális fotókarton készítés: (200 db) Gyarapodási napló 30 tétel Pécs Kertváros avar temető leletanyaga számítógépes adatbázisának előkészítése.

13 13 3. Gyűjteményrendezés. Az átmeneti raktár rendbetétele. (leltározatlan anyagok rendszerezése) A régi római kori raktár rendbetétele. Anyagkölcsönzés a Katonai építészet a pannoniai limes mentén c. kiállításhoz. (2003 szept.) 4. Adattári munka Lelőhely bejelentések és ásatási dokumentációk leadása az adattár részére. 112 új adattári tétel beleltározása. 5. Könyvtári munka Régészeti könyvtár nyilvántartása: könyvgyarapodás kb. 20 db, leltár 2 db ( Rt), folyóirat kb. 150 db, leltár 65 db ( Rt/per) és 12 db gyarapodási napló 1-12/2003, a folyóirat revízió folytatása. 6. Műtárgyvédelem Tisztított tárgyak: 56 db, 87 rekesz Konzervált tárgyak: 130 rekesz Restaurált tárgyak: 76 db IV. Tudományos tevékenység 1.Publikációk - Gábor O.: Késő antik női ékszerek és használati tárgyak a évi pécsi ásatásokról. in: Romváry Ferenc (szerk.): Pécsi Szemle 2/ Pécs. - Gábor O.: Lugio castellum. in: Visy Zsolt (szerk.): The Roman Army in Pannonia Budapest. - Gábor O.: Dunafalva Fortlet. in: Visy Zsolt (szerk.): The Roman Army in Pannonia Budapest. - Gábor O.: A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma udvarán talált római kori temetőrészlet. in: A ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának jubileumi évkönyve a 2002/2003. tanévről Pécs. - Gábor O.: A kővágószőlősi római villa maradványainak helyzete. in: Romváry Ferenc (szerk.): Pécsi Szemle 3/ Pécs. - Nagy E.: "Avar temetők Pécs környékén" Pécs Kertváros avar temető leletkatalógusának munkálatai, típustáblák készítése, - a leletanyag közlésének előkészítése, - ehhez a publikációs táblarajzok szerkesztése: NKA pályázat keretében elkészült újabb 15 tábla, befejeződött a sírok leletanyagának feldolgozása ( sír). - Nagy E.: Készül a Pécs Története Kismonográfia Avarok c. résztanulmány, "Pécs környéke avar településrendje" c. tanulmány, anyaggyűjtés folyamatos. - Kovaliczky G.: Lucia Apuleia Candida, élt 25 évet in: Huszár Zoltán (felelős szerk.) Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs

14 14 5. Felhasznált kutatónapok, alkotószabadságok mennyisége: A folyamatos terepmunka miatt ezt a lehetőséget a régészek csak minimálisan tudták kihasználni, ami a publikációs tevékenységek rovására ment. (lásd: ásatások) 7. Szakmai oktatási és oktatásszervezési tevékenység: PTE-BKT: Muzeolgia (Gábor Olivér, Kárpáti Gábor, Kovaliczky Gergely, Nagy Erzsébet) PTE-BTK Ókortörténeti Tanszék: óraadó oktatás a Bevezetés a régészetbe c. kurzus keretében. (Kárpáti Gábor, Gábor Olivér, Nagy Erzsébet) Anyagismeret óra és régészeti gyakorlat vezetése a PTE hallgatóinak (Nagy E.) PTE-DLA képzés: Műemlékvédelem régészet témakör (Gábor Olivér, Kárpáti Gábor) 8. Továbbképzés - PTE Ókortudományi Tanszékén PhD képzés (Nagy Erzsébet, Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely) - Felsőfokú számítógépes tanfolyam (Tari Józsefné) - Latin nyelv és irodalom szak (Kovaliczky Gergely) - Angol nemzetközi középfokú minősítés megszerzése (Gábor Olivér, Kovaliczky Gergely) 9. Kutatószolgálat; külső kutatók száma: Olvasószolgálat kutatók és egyetemi hallgatók számára V. Közművelődés, közönségkapcsolat 2. Kiállítások, rendezvények: - Római kori temető a Nagy Lajos Gimnázium területén (időszakos kiállítás) - Katonai építészet a pannoniai limes mentén (időszakos kiállítás) - Gladiátor bemutató szervezése a Pécs Szent István téren (2003. jún.14.) 3. Közművelődés c./ Tárlatvezetések Tárlatvezetések: magyar: 74, idegen: 32, szakmai: 15, múzeumpedagógia: 39. Gyermekfoglalkozások: Hétköznapok és ünnepek a római korban foglalkozás előkészítése Nagy E. a foglalkozást Tari Józsefné és Krasznai Péter vezette október 18. Janus P. Gimn. szakköreinek vezetése (Gábor O., Gardánfalviné K. M.) Pécs Sopianae Örökségház szakkörének vezetése ( Gábor O.) Babits M. Gyakorló Gimn. Jakab-hegyen rendezett erdei iskoláján régészeti vezetés (Kovaliczky G.) d./ Kifejezetten közművelődési célú kiadványok:

15 15 Nagy E.: Vissza az Édenkertbe Világörökségi helyszínek Pécsett. Ismeretterjesztő és foglalkoztató füzet 9-12 éveseknek. Pécs foglalkoztató füzet e./ Előadások - Római kori iparnegyed a Sopianae téren (2003. máj. 8. Ipartörténeti Konferencia Kovaliczky G.) - A Dunai lovasisten (2003. jan. 22. PTE Gábor O.) - Ásatási eredmények az ECE területén (2003. jan. 22. Gábor O.) - Jakab-hegy a középkorban (2003. márc. 8. Istenkút Gábor O.) - Ásatási eredmények a Nagy Lajos Gimnázium területén (2003. márc. 8. Sportcsarnok Gábor O.) - Suburbán terület a Sopienae város körül (2003. máj. 8. Ipartörténeti Konferencia Gábor O.) - Temetkezési szokások Baranyában az őskortól a honfoglalás korig (2003. jún. 25. PTE Gábor O.) - A Borostyánút (2003. jún. 25. PTE Gábor O.) - Lugio castellum (2003. szept. 3. Dunaszekcső Gábor O.) - Lugio vicus (2003. szept. 6. PTE Gábor O.) - Ásatási eredmények a Nagy Lajos Gimnázium területén (2003. szept. 19. Gábor O.) - PAB Régészeti Munkabizottsága tudományos felolvasó ülésén (2003. ápr. 2. Nagy E.) - A 20 éves Pécs, Testvérvárosok tere általános iskola jubileumi ülésén. (2003. ápr. 15. Nagy E.) 4. Média-kapcsolatok és internetes megjelenés: E-világ pályázat szakmai előkészítése, a weblap fotóinak elkészítése TV nyilatkozat (főleg Pécs TV): ápr. 3., 17., 24., máj. 27., szept. 18., okt. 9., (Gábor O., Kárpáti G.) Rádió: márc. 28., ápr. 23., júl. 29.(Gábor O.) Helyi és országos sajtóban cikk: aug.7, szept. 10., okt.27., szept.16. VI. Szakmai és társadalmi kapcsolatok Szakmai utak: Gábor O., Kárpáti G.: Cividale (2003. jan ) Gábor O., Kárpáti G.: Brno Olomoutz (2003. márc ) Gábor O.: Limes bejárás (2003. máj. 19.) - Kuratóriumi tagság a Dunaszekcsőért Alapítványnál (Gábor O.) - Alapítványi titkári tevékenység a Pécsi Dómmúzeum Alapítványnál (Gábor O.) - Tagság Mecseki Karsztkutató Csoportnál (Gábor O.) - MTA VEAB Iparrégészeti és az MTA PAB régészeti munkabizottság, a Középkori Egyetem Alapítvány Felügyelő Bizottság tagja (Nagy E.)

16 16 ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETI OSZTÁLY I. Bevezető A gyűjteménygyarapítás feltételei kedvezőbben alakultak ebben az évben, mert pályázati pénzforrásból is tudtuk értékes darabokkal gazdagítani gyűjteményünket évben több, nagy helyigényű, pécsi ipartörténeti muzeális tárgyegyüttes halaszthatatlan begyűjtése állította kész tények elé osztályunkat. Reméljük év végéig sikerül megoldást találni a jelzett muzeális anyagok elhelyezésére. A gyűjteményrendezési munkákra kevesebb időnk jutott, okai - az "e-világ" pályázathoz kapcsolódó szakmai munkák határidős elvégzése, ill. váratlan feladatok (szigetvári anyag költöztetése, a pécsi Vasváry-ház kiállításával kapcsolatos munkák). Az említett pályázat eredménye az előző évben még nem volt ismert, így jeleztük is munkatervünkben, hogy a többi tervezett munka ennek függvénye. A nyilvántartási munkák terén váratlan, több hetes feladat volt a Vasváry-házban nyílt, Pécs kultúrtörténetét bemutató kiállítási anyag nyilvántartási, dokumentatív feladatainak ellátása (fotóztatás, listázás, leltározás, kiállítási dokumentáció elkészítése, - a kiállítást az osztály ny. osztályvezetője, B. Horvázh Csilla, valamint a Képző- és Iparművészeti Osztály munkatársai, dr. Kovács Orsolya vezetésével rendezték) A közművelődési tevékenységben kiemeljük, hogy osztály munkatársai részéről a médiával, és más intézményekkel való személyes kapcsolattartás volt ez évben is a célravezető. Jelezzük, hogy az iskoláknak és más intézményeknek a tájékozató anyagok kiküldése (fax, posta) nem elegendő, nem hatékony! Kiadványforgalmazás: Tervünknek megfelelően sikerült elérnünk, hogy kiadványkészletünk, az általunk összeállított lista szerint, a pécsi Pro Pannónia Kiadó könyveivel kibővüljön. A szakalkalmazottak munkái között olyan munkák is szerepelnek, amelyeket nem lehet egyértelműen besorolni a megadott keretek közé, ezért ezekről itt teszünk említést: - Az új raktártér kialakítása (a szigetvári muzeális anyag, épületfelújítás miatti kényszerű Pécsre történő szállítása és tartós elhelyezése céljából) rengeteg szervezési feladatot rótt ránk, hivatalos levelezés, telefonos ügyintézés, cégektől árajánlatok begyűjtése, a munkák ellenőrzése, egyes számlák rendezése stb. - Az időszakos kiállítások fogadása szintén sok szervezői feladatot jelentett. - A vidéki kiállítóhelyek szakmai felügyeletének ellátása érdekében az év folyamán vidéki kiszállásokkal, helyszíni szemlékkel végeztük feladatainkat. A felméréshez belső használatú adatlapot szerkesztettünk, amely a szakmai vélemény elkészítését, kiadását segítő információkat összegzi. -Épületünkben (Pécs Felsőmalom u. 9. Várostörténeti Múzeum) a tervnek megfelelően dolgozóink részt vettek abban a lomtalanítási munkában, amelynek nyomán lehetővé válik a gyűjtemények jobb körülmények között történő átrendezése, elhelyezése. -A szigetvári muzeális anyag, illetve a Pécs Papnövelde utca 5-ben, raktárban lévő szigetvári anyag elhelyezése. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a KVI és a NKÖM anyagi támogatásával e raktár kialakítási munkákat (nyílászáró szigetelés, és javítás, klímaberendezés, zárható ajtó felszerelése, raktári polcok elhelyezése) ez évben be tudtuk fejezni.

17 17 -Több hónapos munkát jelentett az osztály szakalkalmazottainak az "e-világ " pályázati szakmai feladatok elvégzése (fotóanyagok válogatása, szöveges részek megírása - szakmai szerkesztés, ill. szervezői feladatok), a fotózásra valószínűleg nov. végén vagy dec. elején kerül majd sor. (A munkában osztályunk szakalkalmazottai vettek részt.) -Kollégáink részt vettek tudományos tanácskozásokon az év folyamán: -MAMUTT 4. Országos Konferenciája, Esztergom (Pásztor Andrea, Gál Éva) -"Múzeumok mindenkinek"- közművelődési konferencia, Szentendre (Gál Éva, Lovas Kata) -Múltunk jövője - Múzeumi Informatikai Konferencia Budapesten (Gál Éva, Millei Ilona, Radnóti Ilona, Pásztor Andrea, Kóbor Beatrix) -Várostörténeti konferencia /Pécs a Pécs Története Alapítvány szervezésében/(gál Éva, Radnóti Ilona, Huszár Zoltán) -Levéltári Napok konferenciája /Pécs-a Baranya Megyei Levéltár szervezésében/(gál Éva, Radnóti Ilona) -Cigány Kulturális Hetek/ Pécs-Cigány Kulturális Egyesület szervezésében (Gál Éva) -Ipartörténeti konferencia /Pécs-Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében (Gál Éva, Radnóti Ilona, Huszár Zoltán - előadás, Pásztor Andrea) Szakmai utak: - OSZK -Fotótár (Kóbor Beatrix, Perencz Jánosné)) - Veszprém (centenáriumi kiállításhoz) (Huszár Zoltán, Kóbor Beatrix) - Bécs, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa /NKÖM Klebelsberg Ösztöndíj, Collegium Hungaricum, / (Huszár Zoltán) Eszközök, berendezések: Az "e-világ.." pályázat keretében hálózat kiépítéssel, új számítástechnikai eszközökkel, digitális fényképezőgéppel bővült osztályunk állománya. (Az előző évben jelzett nyomtatócsere is megoldódott.) Az épület (Pécs Felsőmalom u. 9.): Épületünkben az év folyamán megtörténtek a halaszthatatlan karbantartási munkák (pl. tetőzet, víz, villany stb.), udvari lapidáriumunk falainak festésével kultúráltabb környezetbe került az értékes régészeti kőanyag. (A szobrászati kőanyag tönkrement szöveges informatív anyagát is sikerült kicserélni.) A tetőtérben garázdálkodó nyestek problémáját nem sikerült megoldanunk, megoldatlan maradt a fűtéskorszerűsítés, a kiállítás emeleti folyosóján a fényvédő fóliák cseréje, a Derfliházban lévő raktár korlátjának rendbe hozása, az előadóterem radiátor burkolatainak átalakítása (energiatakarékossági okból) is. II. Személyi-szervezeti változások, az osztály szakalkalmazott munkatársai: Gál Éva történész főmuzeológus, osztályvezető Radnóti Ilona történész főmuzeológus Pásztor Andrea történész muzeológus Millei Ilona főrestaurátor, főtanácsos Galambos Mónika, restaurátor, gyűjteménykezelő Perencz Jánosné gyűjteménykezelő, könyvtárkezelő Az osztály tevékenységéhez kapcsolódik Huszár Zoltán történész főmuzeológus szakmai munkája, akinek megyei múzeumigazgatói beosztása miatt napi munkavégzése az Igazgatóságon történik. III. Gyűjteményi munka

18 18 1. Gyűjteménygyarapítás évben a gyűjteménygyarapítás - az előző évekhez hasonlóan - főként ajándékozás útján történt, jelentős változást jelentett az a kedvező körülmény, hogy az NKA pályázatán olyan pénzösszeget nyertünk, amelyből pécsi, megyei vonatkozású tárgy, ill. archív fotóanyag megvásárlására nyílt lehetőségünk. Még több ilyen pályázati kiírásra lenne szüksége a szakmának! Kiemeljük Pásztor Andrea, főként iskolatörténeti, illetve ipartörténeti gyűjtőmunkáját, Radnóti Ilona politikai aprónyomtatvány, numizmatikai gyűjteményfejlesztését, valamint gyűjtőmunkáját, amely egy pécsi, rendkívül jelentős képeslapgyűjtemény megszerzését célozta (a gyűjtés anyagi feltételének megteremtése folyamatban van). Gál Éva gyűjtőmunkájából a Klein asztalos műhely anyagának megszerzésére irányuló tevékenységet, a fotó- és dohányzástörténeti anyaggyűjtést emeljük ki. Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a darabokhoz kötődő - a történeti értéket növelő - információkat is felgyűjtsük. Vörös Vince töredék irathagyatékának és fotóhagyatékának begyűjtése. (Huszár Zoltán, Perencz Jánosné) eredményei: 44 tétel db arányai: vásárlás útján 168 db került a múzeumba (ebből 20 db 4.000,- Ft értékben múzeumi keretből, 148 db, ,- Ft értékben pályázati keretből) a többi, db ajándékként került a gyűjteménybe Legkiemelkedőbb tárgyak: -archív üveglemez kollekció (téma: Pécs város, Mecsek, családi fotók a századfordulóról,) -a Pécsi Tanítóképzősök Baráti Körének tabló és arcképgyűjteménye -archív fotók (pl. biatorbágyi vasúti merénylet, bükkösdi, megyefai kastélyok, évi dunai árvíz riportfotói) -tárgyak (pl. a Zsolnay gyárban készült mosdókancsó és tál, szárnykürt /a pécsi Lenhardt János kereskedelmi cégének jelzésével, a nagymányoki bányatelep cserkészzászlója) -iratok, dokumentumok (pl. az Angster Orgonagyár munkásainak munkakönyvei, múzeumtörténeti dokumentumok) gyűjtési napok száma: Gál Éva: 10 Radnóti Ilona: 10 Pásztor Andrea: 8 2. Nyilvántartás számszerű adatai leltározás (végezték az egyes gyűjtemények szakmai felügyeletét ellátó kollégák) -fotó: 50 tétel, 50 db -tárgy: 6 tétel, 53 db -nyomtatvány: 1 tétel, 1 db -irat: 4 tétel, 4 db -numizmatika: 3 tétel, 5 db -képzőm. alkotás: 1 tétel, 1 db leírókartonok:

19 19 -adatpontosítás és bővítés a muzeális fényképezőgépek körében (Gál Éva, Kőhegyi Zoltán, külső segítségként Dr. Lajos László) a munka még nem fejeződött be, átnyúlik évre fotózás: - osztályunknak készített digitális felvételek száma db (Füzi István) -városkép fotózás, hagyományos nyersanyagra: 180 db (Kőhegyi Zoltán) -Tárgyfotózás: textilgyűjtemény, háztartási eszközök: 50 db, restaurálás munkafotói 70 db (Millei Ilona) -tárgy- és helyszínfotózás digitális kamerával (Pásztor Andrea): Vajszló Kodolányi János kiállítás, Lúzsok tájház, Horváthertelend volt népiskola, Pécs Klein asztalosműhely, Pécs Künstler lakatosműhely, Pécsvárad Iskolatörténeti kiállítás, Nagytótfalu Iskolatörténeti kiállítás; Tárgyfotóztatás: Széchenyi Gimnázium: Pécsi Tanítóképzősök Baráti Körének kiállítása, Társasjátékok 5 tétel számítógépes adatrögzítés: archív fotóanyag 521db, (Perencz Jánosné, Galambos Mónika) 3. Gyűjteményrendezés kölcsönzés: 21 db revízió: -hangarchívum hangkazettán lévő anyaga/430 db, (Gál Éva, Perencz Jánosné) -archív fotóanyag rendezés, revízió (Perencz Jánosné, Galambos Mónika, Gál Éva) 377db, -képes levelezőlap revízió: 379 tétel, 458 db (Radnóti Ilona, Perencz Jánosné) -tárgy revízió: 32 tétel, 32 db (Pásztor Andrea) -textilgyűjteményből 26 db (Millei Ilona) gyűjteményi anyag rendezése: (bekerülő anyag számbavétele, selejtezése, listázása, csomagolása, gyarapodásba vétele) -Vörös Vince Baranya Megyei Levéltárból átadott fotóanyag rendezése / 769db, (Gál Éva, Perencz Jánosné, Kóbor Beatrix) -vegyes fotóanyag rendszerezése, revízióra való előkészítése/ 211 db (Gál Éva) -55. számú raktár anyagának tisztítása, rendszerezése, revízióra való előkészítése (Galambos Mónika, Perencz Jánosné, Kóbor Beatrix) -Péchy Blanka hagyaték rendezése (Galambos Mónika, Perencz Jánosné) -16-os raktár anyagának rendezése (fotóanyag, plakátok, Pécs Puskin Műv. Ház anyaga) (Galambos Mónika) -képes levelezőlap gyűjtemény mutatózása - az alapszintű kezelés biztosításához (Radnóti Ilona) -A pedagógiai gyűjteményen belül az iskolai évkönyvek és a folyóiratok, tankönyvek rendezése, a duplumok átadása különböző szakgyűjteményeknek (pl.: Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár, Pedagógiai Intézet, Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécsi Egyetemi Könyvtár, Pécsi Tudományegyetem) (Pásztor Andrea) -raktárak takarítása (gyűjteménykezelők, Kóbor Beatrix) Egyéb gyűjteményrendezési munkák: -szigetvári vártörténeti kiállítás, ill. raktári anyag felmérése, a Várostörténeti Múzeumba szállítás (a vár felújítási munkái miatt) előkészítése, elhelyezéséhez új raktártér kialakítás szervezői, ügyintézői munkáiban részvétel (Gál Éva, Millei Ilona, Galambos Mónika) -szigetvári anyag költöztetése Pécsre (Galambos Mónika, Millei Ilona, Kóbor Beatrix, Perencz Jánosné, Pázmány András)

20 20 -a szigetvári anyag Pécsre hozatala raktári anyagaink átrendezését is jelenti, ennek előkészítésében, tervezésében való részvétel (az osztály szakalkalmazottai) -gyűjteménygyarapítási terv elkészítése (Gál Éva, Radnóti Ilona, Millei Ilona, Pásztor Andrea) - Fotóanyag válogatás a baranyai zsidó temetők anyagából a Magyar Nyelvterületről Elszármazó Zsidóság Múzeuma részére. / Izrael /. (Radnóti Ilona) 4. Adattári munka, gyarapodás Gál Éva: - dokumentum fotók 195 db, városfotózás: 180 db; (utóbbinál nyilvántartási előkészítő munka 50%-os készültségű) fotókat készítette Kőhegyi Zoltán -segédlet készítése a Gálosi-Klein-Merkl családokra vonatkozó, 104 db-os archív fotóanyagról -tárgykarton: 45 db (Perencz Jánosnéval) -fotó adattár: 259 db (Perencz Jánosnéval) Radnóti Ilona: Adattár: 3 tétel Pásztor Andrea: Adattár számára, begyűjtött tárgyakról készített adattári anyag: 5 tétel 5. Könyvtári munka Folytatódott könyvtári anyagunk rendezése, duplum példányok, illetve szakkönyvtári használatra alkalmatlan példányok kiválogatása, selejtezésre (pontosabban más helyen való hasznosításra, átadásra) való előkészítése. Mivel ez évben nyílt lehetőség a könyvtári állomány megfelelő elhelyezését biztosító helyiség kialakítására - remélhetően ez év végéig befejeződik ezen a munka-, így valójában a jövő évtől lehet hatékony rendezési munkát végezni e téren. A könyvtárrendezési, nyilvántartási munkákat Perencz Jánosné végezte: leltárba vétel: 100 tétel, 184 db nyilvántartás számítógépes feldolgozással: 100 tétel, 184 db Péchy Blanka hagyaték könyveinek listázása: 926 db Selejtezett könyveinkből 51 db-ot átadtunk a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak hasznosításra. 6. Műtárgyvédelem Megelőző műtárgyvédelem: Központi műtárgyvédelmi feladatok. Ügyintéző: Millei Ilona - Az elmúlt évről áthúzódó, a pécsváradi várban lévő régészeti kőraktár polcépítése befejeződött. Az ablakokra biztonságos rácsokat szereltettünk a folyamatos szellőzés érdekében. (pénzügyi forrás: Kincstári Vagyoni Igazgatóság) - A Zsolnay Jubileumi Ünnepségekhez - Zsolnay gyár alapításának 150, valamint Zsolnay Vilmos születésének 175. évfordulója - kapcsolódóan elkészült az épület műemléki felújításának terve. A múzeum részéről a felmérést Millei Ilona végezte. - A Pécs, Király u. 19. sz. épületben lévő Vasváry-házban a három múzeumi kiállítás kihelyezett műtárgyainak védelmében részben a műemléki helyreállításhoz kapcsolódva állagvédelmi óvintézkedéseket tettünk. Ilyenek az ablaküvegek fényvédő üvegre való cseréje, érzékeny fotóanyag speciális üveggel történő védelme, világítás korlátozása,

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 622-4/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkájáról

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Készítette: Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE A JANUS PANNONIUS MÚZEUM 2013. ÉVI MUNKAJELENTÉSE INTÉZMÉNY NEVE: JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZÉKHELYE: 7621 PÉCS, KÁPTALAN U. 5. VEZETŐJE: DR. FABÉNYI JULIA (2013. JÚNIUS 1-IG) WALTERNÉ MÜLLER JUDIT MB. MÚZEUMIGAZGATÓ

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9.

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9. ZEMPLÉNI MÚZEUM 2017. ÉVI MUNKATERV Készítette: Fazekas Lászlóné igazgató 2017. január 9. Tartalom Bevezetés... 2 Általános elvek, célok... 2 Kiemelt feladatok... 3 Tárgyi feltételek biztosítása... 3 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére 6415-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Katona József Múzeum beruházási koncepciója a 2007. évi címzett támogatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069

Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: /02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Adatlap azonosító: A2009/N8441 Pályázati azonosító: 204106/02063 Régi pályázati azonosító: 3506/02069 Kincseskamra - Kincsek és éremleletek Pest megyében időszaki kiállítás és pedagógiai program megvalósítása,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Téma: a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az alábbi intézmények tekintetében gyakorolja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2010 év 1. Az intézmény bemutatása Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5. Telephelyei: Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2.; Modern magyar Képtár I.

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV

PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉV 1 SZERVEZETI ÉLET PÉCS TÖRTÉNETE ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2009. ÉV A Pécs Története Alapítványt 1992-ben azzal a céllal hozta létre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy gondozza a város történetet

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KÉKFESTŐ MÚZEUM 6. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kékfestő Múzeum tevékenységéről Előadó: Dr. Nagy L. István intézményvezető A Kékfestő Múzeum

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben