A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL"

Átírás

1 A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL

2 Kiadványunkat a szerkesztõbizottság készítette és állította össze: R. T. Ibrajev, a Kazah Köztársaság Nagykövete Magyarországon, a Szerkesztõbizottság Elnöke R. T. Karibzsanov B. T. Mamlin Zs. K. Mirzakaszimova Sz. G. Kadyrbajev K. Zs. Karabajev R. A. Djuszembajev K. Ü. Kambarov E. M. Szugurov Könyvünk a Kazah Köztársaságról és a kazah-magyar kapcsolatokról tartalmaz tájékoztató anyagot. Kiadványunk képet nyújt Kazahsztán politikai, társadalmi és kulturális életérõl, valamint természeti szépségeirõl, történetérõl, államirányításának szerkezetérõl; a kazahok hagyományairól és szokásairól. Továbbá ellátja a Kazahsztánba látogatni kívánókat tanácsokkal, stb. Ajánljuk a széleskörû olvasóközönség számára.

3 TARTALOMJEGYZÉK Elõszó A Kazah Köztársaság általános áttekintés Történelmi összefoglaló Az államhatalom szerkezete A Kazah Nemzetgyûlés Tömegkommunikáció Asztana a Kazah Köztársaság fõvárosa Almati üzleti és kulturális központ Kazahsztán területi egységei Külpolitika Kazahsztán és az EBESZ Ázsiai Kölcsönös Biztonsági és Együttmûködési Tanács A Világ Vallásainak Fóruma és Konferenciái Gazdaság Piaci feltételek és befektetõi közérzet A befektetések állami támogatásának rendszere Kisvállalkozások és középszintû vállalkozások Kazahsztán polgárai jólétének fejlesztése az állampolitika legfontosabb célja (Egészségügy, nevelés, lakásépítés és a nyugdíjrendszer) Tudomány Kultúra Sport Idegenforgalom Hagyományok, szokások és a nemzeti konyha Nemzeti ünnepek és játékok Nauryz a napéjegyenlõség napja, Kazahsztán nemzeti ünnepe Jurta a kazahok régi lakóhelye A kazah népviselet Nemzeti folklór A kazah konyha Kazah-magyar kapcsolatok A kétoldalú kapcsolatok eseménynaptára Kereskedelmi-gazdasági együttmûködés Kulturális-humanitárius együttmûködés A kazahok és magyarok közös szókincse és közmondáskincse Általános tanácsok a Kazahsztánba látogató polgárok számára Vízumrendszer Hasznos kazahsztáni weboldalak Kis kazah-magyar szótár

4 KEDVES MAGYAR BARÁTAINK! Ezt az újonnan kibõvített könyvet kifejezetten az Önök számára készítettük el, magyar nyelven. Könyvünkben tájékoztatást találnak Ka zah sztánról, országunk természeti szépségeirõl, tör té nel - mé rõl, államszerkezetérõl, hagyományairól és szokásairól. Rövid áttekintést adunk országunk politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életérõl. Külön részt szántunk a kazah-magyar kapcsolatoknak és tanácsokat adunk azoknak, akik el akarnak látogatni a Kazah Köztársaságba. Bár a Kazah Köztársaság területét tekintve a kilencedik legnagyobb ország a világon, sokak számára ismeretlen és titokzatos marad. Országunk területén találunk forró sivatagot, pusztai és hegyi legelõket és olyan gyönyörû városokat, mint Asztana vagy Almati. Csodálatos a Kazahföld növé nyi és állatvilága. A mi országunk területén van Bajkonur, planétánk elsõ ûr-repülõtere. Az, aki észak ról déli irányban keresztülutazik Kazahsztánon, nemcsak különbözõ éghajlati zónákon halad keresz tül, hanem különféle természeti tájegységeken is, amelyek mindegyikének megvan a maga egye dülálló faunája és flórája. Úgy vélem, hogy mindezzel kapcsolatban könyvünk turizmusnak szentelt része hasznos információt nyújt, és kedvet teremt Önöknek arra nézve, hogy meglátogassák a mi gyönyörû, gazdag kultúrájú és évezredekre visszanyúló történelemmel rendelkezõ országunkat. Ha eljönnek hozzánk, saját sze mükkel láthatják azt a messzire kiterjedõ tájat, amelyen egykor keresztülhaladt a Nagy Selyemút. A kazah nép nagyon vendégszeretõ. Ha Önök meglátogatnak egy kazah családot, akár teljesen váratlanul is, úgy fogják Önöket fogadni, mintha már az örökkévalóság óta várták volna látogatásukat. A kazah embert gyermekkora óta türelemre és békés természetre nevelik, valamint arra, hogy tisz - telettel viseltessék a vendégek és az öregek iránt. Mindez a kazah kultúra nemzeti sajátossága és ha - gyománya. Ennek köszönhetõen, a kazah történelemre sohasem voltak jellemzõek a nemzetiségi, vagy vallási konfliktusok. A hagyomány alapján minden vendégnek lehetõséget adnak a a kazah kony- 5

5 ha megismerésére. Gondosan a legtiszteltebb helyre ültetik õket a terített asztalnál. A hagyo má - nyokkal és szokásokkal, a nemzeti ünnepekkel, és a kazah konyhával könyvünk külön fejezeteiben ismerkedhetnek meg. Közismert tény, hogy a magyar és a kazah népeket közös történelmi múlt és rokoni szálak fûzik össze. Így itt vannak a magyarországi kunok és besenyõk, a kipcsakok leszármazottai. A kipcsakok a kazah nép egyik etnikai alap-komponense. Azt is meg kell említenünk, hogy a kazahok magyar nem zetsége egyes magyar tudósok véleménye szerint a Kárpát-medencei magyarok keleti leszármazottaiból áll. Erre egyaránt utalnak történeti adatok, a kazah-magyar törzsek legendái és a magyar antropológusok által a kazah pusztákon végzett hagyományos antropológiai és Y-kromoszóma vizsgálatok eredményei. Minderrõl szót ejtünk a kazah-magyar kapcsolatokat leíró részben, amelyben Önök információs anyagot is találhatnak, a kazah-magyar politikai, gazdasági-kereskedelmi és kulturális-humanitárius együttmûködésrõl. Napjainkban Kazahsztán tiszteletreméltó helyet foglal el a nemzetközi közösségben. Országunk, amely Nyugat, illetve Európa, és Kelet, illetve Ázsia keresztútjain, az eurázsiai térség centrumában helyezkedik el, régiónk hídjaként egyre növekvõ szerepet játszik a terület politikai, gazdasági és ke - res kedelmi, kommunikációs életében, turisztikai célként és tranzit-országként egyaránt. Nyitottan és hatékonyan mûködünk együtt Földünk más államaival, számos ország vezetõ vállalataival, cégei vel és a leghatalmasabb nemzetközi üzleti szervezetekkel. Úgy vélem, hogy könyvünk a hasznára lesz barátaink és üzleti partnereink egyre szélesedõ kö ré - nek és segít mindenkinek, akinek szívbéli kívánsága az, hogy megismerje sokszínû és gyönyörû országunkat, amely a független Kazah Köztársaságként léphette át a XXI. század küszöbét. Sok sikert kívánok Önöknek! Ibrajev Rasid Turarovics A Kazah Köztársaság Rendkívüli és Meghatalmazott magyarországi, valamint szlovéniai, szerbiai, macedóniai, bosznia- és hercegovinai Nagykövete 6

6 A KAZAH KÖZTÁRSASÁG - RÖVID ÁTTEKINTÉS Földrajzi elhelyezkedés Kazahsztán Közép-Ázsiában van, az eurázsiai földrész mélyén. Vele ha tá ros államok: Oroszország, Kína, Kirgizsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán. Nyugaton vízi határa is van: a Kaszpi-tenger. Területe négyzetkilométer. Területére nézve Kazahsztán a Föld kilencedik legnagyobb állama, Oroszország, Kína, az USA, Argentína, Brazília, Kanada, India és Ausztrália után. Éghajlat Erõteljesen kontinentális. Az óceánoktól való távolság és a nagy terület határozzák meg a klimatikus viszonyokat. A januári átlaghõmérséklet: -19 C és -4 C fok között van. A júliusi átlaghõmérséklet: +19 C +26 C fok. Az ország területén a legalacsonyabb hõmérséklet: -45 C, nyáron a legmagasabb hõ mér séklet: +45 C. Ha Ön Kazahsztánba utazik, emlékezzen arra, hogy némely területen az idõ járás igen rövid idõ alatt élesen megváltozhat. Azonban a Köztársaság területén átlagosan nagyon sok a napos órák száma, több mint a Krím-félsziget déli partjain és a Fekete-tenger kaukázusi part vid é kén. A domborzat Nagyon változatos. A terület 40%-a sivatag, 23%-a félsivatag, 20% sztyeppe, 7% erdõs sztyeppe, 10% hegyvidék. Dél és kelet felõl magas hegyláncok határolják. A legmagasabb csúcs a Khan Tengri (Szaryzsaz hegylánc), 7010 m a tengerszint felett. 7

7 Víztartalék Kazahsztánban 8,5 ezer kisebb és nagyobb folyó van. Hét folyó hosszabb 1000 km-nél. A legnagyobb folyók az Urál-folyó és az Emba, a Kaszpi tengerbe torkollnak, a Szir-Darja az Aral-tóba, az Irtis, Isim és Tobol folyók az Északi Jeges-tengerbe viszik vizüket kisebb-nagyobb tó van kazah területen. A legnagyobbak a következõk: Aral-tó, Balhas-tó, Zajszan-tó, Alakol, Tengiz, Szeletengiz. A Kaszpi-tenger északi partvidékének nagy része és keleti partvidékének mintegy a fele kazah területre esik. 8

8 9

9 Növény- és állatvilág 155 fajta emlõsállat, 480 fajta madár, 150 fajta hal fordul elõ kazah terü le ten. A sztyeppei zónában vannak õzek, antilopok, farkasok, rókák, sakálok, stb. A hegyekben és az erdõkben medvék, kõszáli kecskék, és magashegyi bárányok, hópárducok, szarvasok és különféle madarak élnek. A ragadozó madarak közül meg említenénk a sólymot, a réti sast, a kõszáli sast, amelyek szerepelnek a Vörös Könyvben. A nevezetes hópárduc más néven irbisz szerepel a Nemzetközi Vörös Könyv állat rit - ka ságai között. 250 fajta gyógynövény terem Kazahsztánban. 10

10 Nyersanyagforrások Kazahsztán a hatodik he lyet foglalja el a világon nyersanyagforrások bõ sége tekintetében. Föld - gáz- és kõolajtartalékai tekintetében országunk a világ elsõ tíz országa kö zött van. A kazahsztáni uránlelõhelyek nagy ságra nézve körülbelül a második helyet foglalják el a világ urán tartalékai között. Napjainkig több mint 250 kõolaj és földgáz lelõhelyet tártak fel Kazahsztánban. Ezek zöme az ország nyugati területén található. A legna gyobbak: Tengiz (a feltárt olajforrások nagysága több mint 1 milliárd tonna), Karacsaganak föld gáz lelõhelye (1,3 trillió köbméter), Kasagan (Föl dünk egyik legnagyobb kõolajtartalékával rendelkezõ lelõhelye, becslés szerint mintegy 7 milliárd tonna kõolaj van itt a föld alatt). A Mengyelejev-táblázat 105 eleme közül 99 ta lálható meg Kazahsztán földjének mélyében. Ezek közül felmértek 70 elemet, és bevontak a termelésbe hatvanat. Jelenleg 493 ásványi kincs lelõ - hely ismert Kazahsztánban 1225 fajta ás vá nyi nyersanyaggal. Kazahsztán cink, wolfram és barit tartalék szem pontjából elsõ helyen áll a világon. Króm, fosz for, ezüst, ólom és krómtartalmú ércek szempontjából a második, réztartaléka és fluorit tarta léka a harmadik, molibdén tartaléka a negye dik, aranytartaléka a hatodik, vasérc tartaléka (16,6 mil liárd tonna) a nyolcadik nagyságrendre nézve a világon. Kazahsztán gazdag kémiai nyersanyagokban. A leggazdagabbak a kálisó és másféle só lelõhelyek; bór, bróm vegyületek, szulfát, foszforit és különféle más nyersanyagok a festékipar szá má ra. A poli me - ta llikus ércek között a piritek óriási mennyisége módot ad arra, hogy széles körben meg szer vezzük a kénsav és más, a gazdaság számára nagyon fontos vegyipari termékek termelését. Kor lát lanok a lehetõségek szinte valamennyi szintetikus kõolaj származék (különösen etilén, polipropilén, kau csuk termékek) elõállításában, szintetikus mosószerek és szappan elõállításában, mikrobiológiai fehérje tápanyagok, mûselyem és mûfonál, szintetikus gyanta és mûanyag, cement elõállítására. A porcelánipar és az üvegipar számára Kazahsztán a lehetõ leggazdagabb nyersanyag tartalékkal rendelkezik. Az ország földjének méhe és hegyei egyaránt magukban rejtik a legritkább drágaköveket, a legkülönbözõbb építõ- és burkoló anyagokat. A kazah föld mérhetetlen kincsei között tarthatjuk számon az ásványvizeket, gyógyvizeket, termálvizeket, amelyek egyelõre nem örvendenek széleskörû ismertségnek. A geológiai-gazdasági felmérések alapján a Kazahsztánban kibányászott és felhasznált ásványi kin csek közül a gazdasági életben a legnagyobb szerepet a következõk játsszák: szén, ásványolaj, réz, vas, ólom, cink, krómvegyületek, arany, mangán. 11

11 Lakosság 16,0 millió ember. Népsûrûség: 5,8 fõ/ négyzetkilométer. Több mit 120 nemzetiség él az országban. A kazahok száma 9,008 millió (58,9%), más nagyobb nemzetiségek: Orosz 3 millió 962 ezer (25,9%), ukrán: , üzbég: , ujgur: , tatár: , német: , stb. Vallás Kazahsztán sokfelekezetû ország. A fõbb vallások: iszlám (60%), pravoszláv ke resz ténység (30%). Fõváros Asztana (1997 óta) lakossága : mintegy ember. Adminisztratív-szerkezeti felépítés 14 területi egység (akimátus, kormány zó - ság), 84 város, amelyek közül 2 köztársasági és 37 területi jelentõségû, 159 kerület, 241 tele - pülés, 2042 falusi (auli) körzet. Államnyelv A kazah nyelv. Az állami szervezeteknél és a helyi önkormányzatoknál a kazah nyelvvel azonos szinten használják az orosz nyelvet is. Nemzeti ünnep December 16. A Függetlenség Napja. Nemzeti valuta Tenge, 1993 novemberétõl bevezetve. A Kazah Köztársaság szimbólumai Az állami címer kör alakú. Ez a heraldikában általánosan al kalmazott, azonban a keleti nomádoknál külö nös tiszteletnek örvendõ forma, az élet és az örök kévalóság szimbóluma. A címerünk alapeszméjét magában hordozó központi elem a jurta kupolája. Ez a családi jólét, béke és nyugalom szimbóluma, amely a ra gyogó Napra emlékeztet a békés, kék ég tetején. A kupola bordázata, amelynek elemei egyenlõ távolságra sugároznak ki a címer középsõ részé bõl a kék terület - re, napsugarakra, az élet és a me leg forrásaira emlékeztetnek. A kupola hármas fel osztása a Kazah sztán õsi etnikai alapja: a há rom zsüznek (Kis Horda, Középsõ Horda és a Nagy Horda) az ország szi lárdságát biztosító egy ségét szimbolizálja. Tehát a címer készítõi a he ral dika nyelvén a kazahság alapvetõ békeszeretét sugározzák. Szimbolikus nyelven a közös jurta védelmezõ kupolája alá hívják köztársaságunk valamennyi nem zetiségét, kifejezésre juttatva azt, hogy mi lyen erõs szerkezete van a mi közös házunk, Ka zah sztán felépítményének. 12

12 A címer kompozíciós szerkezetének következõ, alapvetõ részéhez tartoznak a fantasztikus ara - nyozott versenylovak félhold alakú szarvakkal. A heraldika nyelvén a versenylovak sziluettje mély gon dolatot tartalmaz. Jelentése a következõ: az oroszlán rettenthetetlensége, a sólyom éleslátása, a bi ka fizikai ereje, a gímszarvas gyorsasága, fürgesége és ruganyossága, a róka ravaszsága és talá lé kony - sá ga az ellenséggel szembeni harcban. A lovak aranyszárnyai emlékeztetnek a búzakévékre, aranykalá - szokból, vagyis a munka a bõség és az anyagi jólét jelképeire. Címerünk színei: arany és kék. Az arany a kazahsztániak tiszta és ragyogó jövõjét jelképezi. A kék ég egységes a világ minden népe számára. Ez a szín címerünkben békevágyunkat, a Föld valamennyi népének egyetértését, barátságát és egységét jelképezi. A Kazah Köztársaság zászlaja A kék zászló aranyszínû nemzeti díszítéssel baloldalt, arany nappal és lebegõ sassal középen napjainkban ott lebeg a Köztársaság adminisztrációjának valamennyi épületén, külföldi követségeink épületein, az ENSZ épülete mellett. Állami zászlónk fõ eleme a kék szín. Mindenek elõtt azt említenénk meg, hogy a világoskék napjainkban azok közé a színek közé tartozik, amelyeket széles körben alkalmaznak, mert ez az egyik leg - ragyogóbb, legkifejezõbb és legkellemesebb szín. Ez nem véletlen. A kék szín túlsúlyban van a természetben. Egyike a szivárvány hét színének, az ég és a víz színe is. Zászlónk tiszta kékje népünk kulturális-etnikai egységérõl tanúskodik, és ugyanakkor utal államunk egysége megõrzésének eszméjére. A Nap az élet és energia forrása. Zászlónkon a Nap az Élet szimbóluma. Az ember nem él örökké. Az idõ megszabja az ember világra jöttét és távozását az életbõl. A nomád számára az idõt a Nap mozgása határozza meg. A napkelte és naplemente a nap huszonnégy órájának mértékegysége. A heraldika szabályai szerint a Nap sziluettje a bõség és gazdagság jelképe. Nem véletlen, hogy zász - lónkon a napsugarak kalászok formáját is öltik. A nomádok világfelfogásában különleges helyet foglal el a sztyeppei sas és a berkut. Ábrázolásának Kazahsztán népeinek és etnikai csoportjainak címerein és zászlain õsi hagyományai vannak. A heraldika nyelvén a sas körvonalai hatalmat, térséget és éleslátást jelentenek. A sztyeppei népek számára ez a madár a szabadság, a függetlenség, céltudatosság, a magasság, a jövõbe szállás jelképe. Emellett a hatalmas erejû sas képes visszaverni bárkit, aki akadályozná jövõbeni céljaink elérését. Körvonalai jelképezik a független Kazahsztán törekvését a világ civilizációinak magasabb csúcsai felé. Egy másik elem, amely zászlónk újdonságát és megismételhetetlenségét adja, a rúdon a nemzeti dí szítésbõl készült szalag. Itt egy nevezetes kazah díszítõelemet, a bárányszarvat látjuk. Állami ünnepek: Január 1. - Újév Március 8. - Nõnap Március Nauryz, a keleti népek újéve Május 1. - Kazahsztán népei egységének napja Május 9. - a Gyõzelem Napja Július 6. - a fõváros, Asztana napja Augusztus az Alkotmány Napja 13

13 Vallási ünnepek Kurban Ajt az Áldozathozatal Napja Január 7 Pravoszláv karácsony 14

14 KAZAHSZTÁN RÖVID TÖRTÉNETE Kazahsztánnak gazdag történelmi és kultúrtörténeti múltja van. Eurázsia közepén elhelyezkedõ országunk a legrégibb civilizációk keresztútján, a Kelet és Nyugat, Észak és Dél, Ázsia és Eu ró pa közötti közlekedési utak, a társadalmi, gazdasági, kulturális és ideológiai kapcsolatok találkozásának központjában található. Ugyan - akkor Kazahsztán az eurázsiai kontinens egyik legna gyobb állama. A történelem egyes idõszakaiban Kazah sztán te rü letén különféle államok jelentek meg és fejlõdtek, sajátos kultúrával és törté ne lem - mel. Napjaink Kazahsztánja ezek nek az államoknak az utódállama. Idõszámításunk elsõ évezredében Közép-Ázsia sztyeppei zó - nájában virágzott a nomád szkíta-szaka civilizáció, amelynek em lékei napjainkig fennmaradtak. Különösen erõs benyomást tesz nek az életmóddal kapcsolatos tárgyak, és az állat stí lus ban készült arany és bronz ötvösmûvek, amelyeket Kazahsztán kü - lön bözõ területein tártak fel a kurgánokból. Az Almatitól nem messze, Isszik városa mellett feltárt szaka Aranyember sírjának régészeti anyaga nevezetes teljességérõl, szépségérõl és mûvészi kivitelezésérõl. A következõ századokban a mai Kazahsztán területén alakult meg az a hatalmas hun államalakulat, amelynek óriási hatása volt a kor geopolitikai térképére. A hunok legkorábbi utódai a tür kök voltak, akik néhány ha - tal mas államalakulatot kaganátust alapítottak, amelyek a Sárga-tengertõl a Fekete-tengerig terjedtek ki. Ez az állam akkoriban kitûnt korát megelõzõ kultúrájával. Gazdasága nemcsak a nomád állattenyésztõ életmódon alapult, hanem eredeti és sajátos városi kultúrát is alkotott, amely gazdag kéz mû ipari kereskedelmi hagyományokkal rendelkezett. Közép-Ázsia oázisaiban (Dél-Kazah sztán - ban) így jelentek meg Otrár (Farab), Taraz, Kulan, Jasszy (a mai Turkesztán város), Szauran, Bala - szagun és más városok, amelyeken keresztül ha ladt a nevezetes karavánút, az úgynevezett Selyemút, amely összekötötte Kínát Bizánccal. A Nagy Selyemút nemcsak ösztönözte a világkeres ke de lem 15

15 fejlõdését, de a tudomány és kultúra vezetõ esz - méi transzformátorának is bizonyult. Ebben a kor ban élt al-farabi filozófus ( ), aki a farabi körzetben született, és akit mély gondolataiért és komoly kutatásaiért a filozófia, aszt ro - nómia, zeneelmélet és matematika terén (Arisz - to telész után) A Má so dik Tanítónak is nevez - tek. A XI. században élt a neves turkológus-fi lo - ló gus Mahmud Kasgari, akinek a háromkötetes mûve A török beszéd szótára. Ebben a török né pek folklorisztikus és irodalmi tapasztalatát tet te közzé. Hazánk területén született Juszuf Ba la szaguni, az ismert költõ és filozófus Ku tat - gu Bilig (Áldásos Tudás) címû mûve, amellyel a szer zõ ott állt a modern társadalmi-politikai és eti kai gondolkodás forrásainál. A XII. században folytatta tevékenységét az egész muzulmán világban ismert költõ, Hodzsa Ahmet Jasszaui, aki a nevezetes költõi gondolatok gyûjteményét, A Bölcsesség Könyvét írta. Különösen figyelemre méltó tény a feszült és sok rétû vallási útkeresés a régióban. A vallási fele ke ze tek békésen éltek itt egymás mellett, évs - zá za do kon keresztül. Buddhista monostorok, zoro aszt rikus közösségek, a nesztoriánus keresztény irány zat, muzulmán mecsetek és a szufi rend cso dá la tos módon összeegyeztették tanaikat a türkök hagyo mányos hitvilágával, a tengrizmussal (az ég és más természeti jelenségek kultusza). A késõbbiek során mindezek a vallási ideológiák harmonikus és át fogó hatást tettek a kazah nép világképére. A kor kiemelkedõ öröksége a pompás városi építészet. A mûemlékek Arisztan Bab, a nagy szufi, Hodzsa Ahmet Jasszaui mauzóleuma, (Turkesztán), és Ajsa Bibié (Taraz) fennmaradtak napjainkig ben a mongolok Dzsingisz kán vezetése alatt meghódították Közép-Ázsiát. A mai Kazah - sztán nagy része Dzsingisz kán legidõsebb fia, Dzsucsi utódainak területeként, az úgynevezett Arany - horda fennhatósága alá került. A késõbbiek során a kazah kánok Dzsucsi kán egyenes leszármazottai voltak. A kiváltságaik az ország vezetõ rétegén belül kétségtelen maradtak. A XIV-XV. századok fordulóján, Dél-Ka zahsztán területén és Közép-Ázsiában kialakult Timur Lenk ( ) birodalma. Ez a biro da lom hatalmas területeket foglalt magába, a Kö zép-kelettõl 16

16 Észak-Indiáig. Korának mûemlékei, a Timur Lenk unokája, Ulugbek könyv tá rából származó könyv gyûjtemény napjainkig kitû nõ állapotban fennmaradtak. Vallásos és tör té nel mi érte ke zé - sek, útleírások lelkes leírásokat adnak a Timu - ridák államának kulturális eredményeirõl. A XV. század második felében, a régióban meg kezdõdött a nomád sztyeppék népei konszo - li dációjának folyamata, a közös gondolkodásmód és életmód alapján. Megalakultak az elsõ kazah kánságok, és a XVI. század elejére kialakult az egy séges kazah nemzet. A kazah szó türk nyelven azt jelentette, hogy szabad, független. Ez az etnikai név teljes mértékig kifejezésre juttatja a minden idõkben függetlenségre, önálló létre törekvõ népünk fõ jellegzetességét. Fennállásának elsõ évszázada során a bölcs kánok, Az-Dzsanibek és Tauke kán irá nyí tása alatt a kazah kánság megõrizte állam ha tal mát és területi egységét. Kidolgozásra került a jogrendszer, amely kifejezésre juttatta a nomád életmód normáit és a kazah társadalom különbözõ rétegei közötti köl - csö nös kapcsolatokat. A kazah nép eszmei szempontból nézve muzulmán népként alakult ki. Az oktatási rendszer és az írás beliség az arab mûveltségen, a muzulmán ok tatáson és a hagyományos nomád nevelésen alapult. Erre az idõ szak ra vezethetõ vissza a kazahoknál a hangszerrel kí sért regös történetek éneklésének szokása, ami napjainkig a kazak nép sajátos kulturális névjegye maradt. 17

17 A mai kazah szellemi kultúra az olyan ismert éneklõ poéták és bölcsek legjobb mûveinek és bölcs mondásainak ismeretén és rekonstrukci ó ján alapul, mint például Aszan-kaj gi, Kaz tu gan-zsirau, Bu - har-zsirau, Tole bí, Ajteke bí, Ka zibek bí, és mások. Ugyanakkor, füg getlenül az etnokul tu rális egységtõl, Kazah sztán olyan sa já tos no mád demokrácia volt, amelynek nem volt szilárd a politikai szerkezete. Kazahsztán déli és délkeleti részén alakult ki a Nagy Zsüz, a középsõ részen a Középsõ Zsüz és nyugaton a Kis Zsüz (A kazah nép, hagyo má nyo san három zsüzre (hordára) volt felosztva). Ge o - politikai szempontból nézve, a teljes egészé ben a természeti folyamatoktól függõ nomád Ka zah sztán Eurázsia két leghatalmasabb állama: Orosz ország és Kína közé ékelõdve, a gazdasági és politikai szempontból nézve szilárdabb ala po kon álló letelepedett szomszédok vonzáskörébe került. 18

18 A XVII-XVIII. századok során a kínai császárok uralma és irányítása alatt álló dzsungáriai nomád törzsek nagyszabású háborút indítottak a kazah kánság ellen. Kegyetlen agresszió folyt az egész sztyep pén. A törzsi-nemzetiségi széthúzás és a gazdasági és katonapolitikai kapcsolatok gyengesége az ország különbözõ részeiben, 1723-ban a kazahok súlyos vereségéhez vezetett. A kazah batyrok (hõs vezérek) férfiasságának és az ellenállást irányító Ablaj kán határozottságának, valamint Tole bí, Kazbek bí és Ajteke bí diplomáciai képességeinek és a nemzet önfeláldozásának köszönhetõen Kazahsztán megmenekült attól a végzettõl, hogy teljesen elfoglalják, és népességét fizikailag megsemmisítsék. Az ország függetlenségének és biztonságának fenntartása érdekében a kazah kánok annál az orosz cári birodalomnál kerestek katonai védelmet, amely éppen ezekben az idõkben aktívan szé lesítette keleti határait Szibéria területi mélységei felé. Azonban az orosz birodalom amellett, hogy katonai védelmet adott a kazahoknak, megkezdte az orosz erõdvárosok építését, a lakosság tömeges átköltöztetését Oroszország belsõ területeirõl, a legelõk átadását a parasztok ekéinek, a kazah terü letek felosztását az orosz adminisztratív-területi felosztás mintájára. Végül is mindez Kazahsztán füg getlenségének elvesztéséhez vezetett. A nemzeti fegyveres ellenállást vezetõ Keneszari kán hõsiessége, Szyrym Datov felkelése, a Nagy Zsüzben lezajló felkelés és más, az orosz hatalom ellen irányuló lázadások ellenére 1871-re Kazah - sztán megszûnt önálló államként létezni. Kazahsztán sorsa a továbbiakban általánosságban a társadalmi fejlõdés európai modelljével és kü - lönösen az orosz állam és népei sorsával kapcsolódott össze. A XIX. század elsõ felében egyre több kazah tért át a letelepedett életformára, és kezdett földmûveléssel foglalkozni. Mindez azzal volt magya rázható, hogy a kazahokat elûzték a termékeny le ge lõk - rõl azért, hogy azokat az Oroszország belsõ területeirõl áttelepített parasztok kezére adják. 19

19 Kazahsztán gazdasága egyre inkább Orosz ország gazdasági tevékenységének ér dek kö rébe került. Területén gyors fejlõdés ment végbe az ipar különbözõ ágazataiban, a közlekedésben, a keres ke - de lemben. Kialakult a nemzeti munkásosztály, az ér tel mi ség. A viharos szociális-gazdasági kísérletekkel együtt Kazahsztánban próbálkozások folytak az et no - kul turális szintézis megalkotására és az európai civilizáció eredményeinek a helyi körül mé nyek hez való hozzáidomítására, az orosz szelle mi ség legjobb példáinak átvétele és a kazah al kotó értelmiség útkeresése formájában, abból a cél ból, hogy jobb kulturális kilátásokat nyújthassanak népük számára. Kiváló tudós volt, aki tevékenységével a fenti útkeresést jelképezte, Sokan Ualihanov ( ), a neves orientalista tudós, aki a nyugati ku tatók közül elsõként adott közléseket a külsõ világ elõl elzárt Kasgárról, valamint a népi száj hagyomány nagy alkotásáról, a Manaszról. Abaj Kunanbajevnek ( ) kivételes szerepe van a kazah kultúrtörténetben. Õ volt a ka zah irodalmi nyelv egyik megalapítója, a ka zah írott irodalom klasszikusa. Nemcsak kiváló költõ volt, hanem a keleti, orosz és eu - ró pai irodalomnak mûvészi fordítója is. Tragikus lett a sorsa a kazah értelmiség kö vet kezõ nemzedékének, amely a kazah nép nem zeti felszabadító mozgalmát irányította. Az as években õk alapították az Alas pártot és az Alas-Ordát. A mozgalom nem tit kolt célja volt a kazah nép megsza ba - dítása a gyar mati igától és Kazahsztán nemzeti függet len sége. Alihan Bukejhanov, Ahmet Bajturszynov, Mir zsa kip Dulatov és a többiek nemcsak politikai tevékenységgel foglalkoztak, hanem hatalmas kul turálisfelvilágosító mun kát végeztek el, ko moly irodalmi-publikációs tevékenységet, tu do mányos kutatást is folytattak. Különösen Saka rimnak, a költõnek és gondolkodónak volt ki e melkedõ szerepe, aki az örök emberi érté kekrõl szólt kutatásai során. A szovjet idõkben az Alas mozgalom vezetõi közül szinte vala men nyi a terror áldozata lett. Minden kazah ember számára drága és szí vé hez közeli a gyõzelem a Nagy Honvédõ Háború ( ) végén. A kazahok ebben a gyõzelemben alaposan kivették a részüket. Földijeink százezrei harcoltak fegy - ver rel a kézben, hazájuk becsületét és szabad ságát védelmezve. Nagy mértékben járultak hozzá a gyõzelemhez a hátország dolgozói, akik a munkahelyükön mutattak nem mindennapi hõsiességet, ellátva a hadsereget mindennel, ami szükséges. Mindig emlékezni és ünnepelni fogunk a Gyõ zelem Napján, amely szimbóluma az idõsebb nem - zedék hazaszeretetének, és példát mutat a fiatalság odaadó hazafiságra és férfiasságra neve lé sé hez. 20

20 Az 1990-es évek elején Kazahsztán ve ze tõ sé - ge az egész társadalmi-politikai réteg zõ dés nagy - sza bású átalakításába fogott bele. Az április 24-ei törvénybe foglalták Kazahsztán elnöki poszt ját. Az ország elsõ elnöke Nurszultan Na - zar bajev lett október 25-én elfogadásra ke - rült a Deklaráció az Állami Függetlenségrõl. Ebben a deklarációban nyilvánították ki elõ - ször a kazah terület feloszthatatlanságát és érint - he tet len ségét. Az országot a nemzetközi jog tár - gyának tekintették, meg határozták az állampolgárság intéz ményét, és a magántulajdonhoz való jogot december 16-án a Parlament kinyilvá - ní totta a Kazah Köztársaság függetlenségét. 21

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN

CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN KISEBBSÉGI LÉT A MEDITERRÁN VILÁGBAN KISGYÕRI RO LAND CIPRUS AZ ETNIKAI KONFLIKTUSOK KERESZTTÜZÉBEN Ciprus a maga 9251 négyzetkilométerével Szicília és Szardínia után a harmadik legnagyobb, egyszersmind

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból

Oktatás Informatika. 2009 2. szám. A tartalomból Oktatás Informatika A tartalomból Z. Karvalics László: Két kontrollforradalom között: az információs társadalom közoktatásának körvonalai I. Tomasz Rowiński: Az identitás digitalizálása Főző Attila László

Részletesebben

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén GÉNIUSZ KÖNYVTÁR A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se

Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se Az iro dal mi al ko tó te vé keny ség fej lesz té se GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben