A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL"

Átírás

1 A MAGYAROKNAK KAZAHSZTÁNRÓL

2 Kiadványunkat a szerkesztõbizottság készítette és állította össze: R. T. Ibrajev, a Kazah Köztársaság Nagykövete Magyarországon, a Szerkesztõbizottság Elnöke R. T. Karibzsanov B. T. Mamlin Zs. K. Mirzakaszimova Sz. G. Kadyrbajev K. Zs. Karabajev R. A. Djuszembajev K. Ü. Kambarov E. M. Szugurov Könyvünk a Kazah Köztársaságról és a kazah-magyar kapcsolatokról tartalmaz tájékoztató anyagot. Kiadványunk képet nyújt Kazahsztán politikai, társadalmi és kulturális életérõl, valamint természeti szépségeirõl, történetérõl, államirányításának szerkezetérõl; a kazahok hagyományairól és szokásairól. Továbbá ellátja a Kazahsztánba látogatni kívánókat tanácsokkal, stb. Ajánljuk a széleskörû olvasóközönség számára.

3 TARTALOMJEGYZÉK Elõszó A Kazah Köztársaság általános áttekintés Történelmi összefoglaló Az államhatalom szerkezete A Kazah Nemzetgyûlés Tömegkommunikáció Asztana a Kazah Köztársaság fõvárosa Almati üzleti és kulturális központ Kazahsztán területi egységei Külpolitika Kazahsztán és az EBESZ Ázsiai Kölcsönös Biztonsági és Együttmûködési Tanács A Világ Vallásainak Fóruma és Konferenciái Gazdaság Piaci feltételek és befektetõi közérzet A befektetések állami támogatásának rendszere Kisvállalkozások és középszintû vállalkozások Kazahsztán polgárai jólétének fejlesztése az állampolitika legfontosabb célja (Egészségügy, nevelés, lakásépítés és a nyugdíjrendszer) Tudomány Kultúra Sport Idegenforgalom Hagyományok, szokások és a nemzeti konyha Nemzeti ünnepek és játékok Nauryz a napéjegyenlõség napja, Kazahsztán nemzeti ünnepe Jurta a kazahok régi lakóhelye A kazah népviselet Nemzeti folklór A kazah konyha Kazah-magyar kapcsolatok A kétoldalú kapcsolatok eseménynaptára Kereskedelmi-gazdasági együttmûködés Kulturális-humanitárius együttmûködés A kazahok és magyarok közös szókincse és közmondáskincse Általános tanácsok a Kazahsztánba látogató polgárok számára Vízumrendszer Hasznos kazahsztáni weboldalak Kis kazah-magyar szótár

4 KEDVES MAGYAR BARÁTAINK! Ezt az újonnan kibõvített könyvet kifejezetten az Önök számára készítettük el, magyar nyelven. Könyvünkben tájékoztatást találnak Ka zah sztánról, országunk természeti szépségeirõl, tör té nel - mé rõl, államszerkezetérõl, hagyományairól és szokásairól. Rövid áttekintést adunk országunk politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életérõl. Külön részt szántunk a kazah-magyar kapcsolatoknak és tanácsokat adunk azoknak, akik el akarnak látogatni a Kazah Köztársaságba. Bár a Kazah Köztársaság területét tekintve a kilencedik legnagyobb ország a világon, sokak számára ismeretlen és titokzatos marad. Országunk területén találunk forró sivatagot, pusztai és hegyi legelõket és olyan gyönyörû városokat, mint Asztana vagy Almati. Csodálatos a Kazahföld növé nyi és állatvilága. A mi országunk területén van Bajkonur, planétánk elsõ ûr-repülõtere. Az, aki észak ról déli irányban keresztülutazik Kazahsztánon, nemcsak különbözõ éghajlati zónákon halad keresz tül, hanem különféle természeti tájegységeken is, amelyek mindegyikének megvan a maga egye dülálló faunája és flórája. Úgy vélem, hogy mindezzel kapcsolatban könyvünk turizmusnak szentelt része hasznos információt nyújt, és kedvet teremt Önöknek arra nézve, hogy meglátogassák a mi gyönyörû, gazdag kultúrájú és évezredekre visszanyúló történelemmel rendelkezõ országunkat. Ha eljönnek hozzánk, saját sze mükkel láthatják azt a messzire kiterjedõ tájat, amelyen egykor keresztülhaladt a Nagy Selyemút. A kazah nép nagyon vendégszeretõ. Ha Önök meglátogatnak egy kazah családot, akár teljesen váratlanul is, úgy fogják Önöket fogadni, mintha már az örökkévalóság óta várták volna látogatásukat. A kazah embert gyermekkora óta türelemre és békés természetre nevelik, valamint arra, hogy tisz - telettel viseltessék a vendégek és az öregek iránt. Mindez a kazah kultúra nemzeti sajátossága és ha - gyománya. Ennek köszönhetõen, a kazah történelemre sohasem voltak jellemzõek a nemzetiségi, vagy vallási konfliktusok. A hagyomány alapján minden vendégnek lehetõséget adnak a a kazah kony- 5

5 ha megismerésére. Gondosan a legtiszteltebb helyre ültetik õket a terített asztalnál. A hagyo má - nyokkal és szokásokkal, a nemzeti ünnepekkel, és a kazah konyhával könyvünk külön fejezeteiben ismerkedhetnek meg. Közismert tény, hogy a magyar és a kazah népeket közös történelmi múlt és rokoni szálak fûzik össze. Így itt vannak a magyarországi kunok és besenyõk, a kipcsakok leszármazottai. A kipcsakok a kazah nép egyik etnikai alap-komponense. Azt is meg kell említenünk, hogy a kazahok magyar nem zetsége egyes magyar tudósok véleménye szerint a Kárpát-medencei magyarok keleti leszármazottaiból áll. Erre egyaránt utalnak történeti adatok, a kazah-magyar törzsek legendái és a magyar antropológusok által a kazah pusztákon végzett hagyományos antropológiai és Y-kromoszóma vizsgálatok eredményei. Minderrõl szót ejtünk a kazah-magyar kapcsolatokat leíró részben, amelyben Önök információs anyagot is találhatnak, a kazah-magyar politikai, gazdasági-kereskedelmi és kulturális-humanitárius együttmûködésrõl. Napjainkban Kazahsztán tiszteletreméltó helyet foglal el a nemzetközi közösségben. Országunk, amely Nyugat, illetve Európa, és Kelet, illetve Ázsia keresztútjain, az eurázsiai térség centrumában helyezkedik el, régiónk hídjaként egyre növekvõ szerepet játszik a terület politikai, gazdasági és ke - res kedelmi, kommunikációs életében, turisztikai célként és tranzit-országként egyaránt. Nyitottan és hatékonyan mûködünk együtt Földünk más államaival, számos ország vezetõ vállalataival, cégei vel és a leghatalmasabb nemzetközi üzleti szervezetekkel. Úgy vélem, hogy könyvünk a hasznára lesz barátaink és üzleti partnereink egyre szélesedõ kö ré - nek és segít mindenkinek, akinek szívbéli kívánsága az, hogy megismerje sokszínû és gyönyörû országunkat, amely a független Kazah Köztársaságként léphette át a XXI. század küszöbét. Sok sikert kívánok Önöknek! Ibrajev Rasid Turarovics A Kazah Köztársaság Rendkívüli és Meghatalmazott magyarországi, valamint szlovéniai, szerbiai, macedóniai, bosznia- és hercegovinai Nagykövete 6

6 A KAZAH KÖZTÁRSASÁG - RÖVID ÁTTEKINTÉS Földrajzi elhelyezkedés Kazahsztán Közép-Ázsiában van, az eurázsiai földrész mélyén. Vele ha tá ros államok: Oroszország, Kína, Kirgizsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán. Nyugaton vízi határa is van: a Kaszpi-tenger. Területe négyzetkilométer. Területére nézve Kazahsztán a Föld kilencedik legnagyobb állama, Oroszország, Kína, az USA, Argentína, Brazília, Kanada, India és Ausztrália után. Éghajlat Erõteljesen kontinentális. Az óceánoktól való távolság és a nagy terület határozzák meg a klimatikus viszonyokat. A januári átlaghõmérséklet: -19 C és -4 C fok között van. A júliusi átlaghõmérséklet: +19 C +26 C fok. Az ország területén a legalacsonyabb hõmérséklet: -45 C, nyáron a legmagasabb hõ mér séklet: +45 C. Ha Ön Kazahsztánba utazik, emlékezzen arra, hogy némely területen az idõ járás igen rövid idõ alatt élesen megváltozhat. Azonban a Köztársaság területén átlagosan nagyon sok a napos órák száma, több mint a Krím-félsziget déli partjain és a Fekete-tenger kaukázusi part vid é kén. A domborzat Nagyon változatos. A terület 40%-a sivatag, 23%-a félsivatag, 20% sztyeppe, 7% erdõs sztyeppe, 10% hegyvidék. Dél és kelet felõl magas hegyláncok határolják. A legmagasabb csúcs a Khan Tengri (Szaryzsaz hegylánc), 7010 m a tengerszint felett. 7

7 Víztartalék Kazahsztánban 8,5 ezer kisebb és nagyobb folyó van. Hét folyó hosszabb 1000 km-nél. A legnagyobb folyók az Urál-folyó és az Emba, a Kaszpi tengerbe torkollnak, a Szir-Darja az Aral-tóba, az Irtis, Isim és Tobol folyók az Északi Jeges-tengerbe viszik vizüket kisebb-nagyobb tó van kazah területen. A legnagyobbak a következõk: Aral-tó, Balhas-tó, Zajszan-tó, Alakol, Tengiz, Szeletengiz. A Kaszpi-tenger északi partvidékének nagy része és keleti partvidékének mintegy a fele kazah területre esik. 8

8 9

9 Növény- és állatvilág 155 fajta emlõsállat, 480 fajta madár, 150 fajta hal fordul elõ kazah terü le ten. A sztyeppei zónában vannak õzek, antilopok, farkasok, rókák, sakálok, stb. A hegyekben és az erdõkben medvék, kõszáli kecskék, és magashegyi bárányok, hópárducok, szarvasok és különféle madarak élnek. A ragadozó madarak közül meg említenénk a sólymot, a réti sast, a kõszáli sast, amelyek szerepelnek a Vörös Könyvben. A nevezetes hópárduc más néven irbisz szerepel a Nemzetközi Vörös Könyv állat rit - ka ságai között. 250 fajta gyógynövény terem Kazahsztánban. 10

10 Nyersanyagforrások Kazahsztán a hatodik he lyet foglalja el a világon nyersanyagforrások bõ sége tekintetében. Föld - gáz- és kõolajtartalékai tekintetében országunk a világ elsõ tíz országa kö zött van. A kazahsztáni uránlelõhelyek nagy ságra nézve körülbelül a második helyet foglalják el a világ urán tartalékai között. Napjainkig több mint 250 kõolaj és földgáz lelõhelyet tártak fel Kazahsztánban. Ezek zöme az ország nyugati területén található. A legna gyobbak: Tengiz (a feltárt olajforrások nagysága több mint 1 milliárd tonna), Karacsaganak föld gáz lelõhelye (1,3 trillió köbméter), Kasagan (Föl dünk egyik legnagyobb kõolajtartalékával rendelkezõ lelõhelye, becslés szerint mintegy 7 milliárd tonna kõolaj van itt a föld alatt). A Mengyelejev-táblázat 105 eleme közül 99 ta lálható meg Kazahsztán földjének mélyében. Ezek közül felmértek 70 elemet, és bevontak a termelésbe hatvanat. Jelenleg 493 ásványi kincs lelõ - hely ismert Kazahsztánban 1225 fajta ás vá nyi nyersanyaggal. Kazahsztán cink, wolfram és barit tartalék szem pontjából elsõ helyen áll a világon. Króm, fosz for, ezüst, ólom és krómtartalmú ércek szempontjából a második, réztartaléka és fluorit tarta léka a harmadik, molibdén tartaléka a negye dik, aranytartaléka a hatodik, vasérc tartaléka (16,6 mil liárd tonna) a nyolcadik nagyságrendre nézve a világon. Kazahsztán gazdag kémiai nyersanyagokban. A leggazdagabbak a kálisó és másféle só lelõhelyek; bór, bróm vegyületek, szulfát, foszforit és különféle más nyersanyagok a festékipar szá má ra. A poli me - ta llikus ércek között a piritek óriási mennyisége módot ad arra, hogy széles körben meg szer vezzük a kénsav és más, a gazdaság számára nagyon fontos vegyipari termékek termelését. Kor lát lanok a lehetõségek szinte valamennyi szintetikus kõolaj származék (különösen etilén, polipropilén, kau csuk termékek) elõállításában, szintetikus mosószerek és szappan elõállításában, mikrobiológiai fehérje tápanyagok, mûselyem és mûfonál, szintetikus gyanta és mûanyag, cement elõállítására. A porcelánipar és az üvegipar számára Kazahsztán a lehetõ leggazdagabb nyersanyag tartalékkal rendelkezik. Az ország földjének méhe és hegyei egyaránt magukban rejtik a legritkább drágaköveket, a legkülönbözõbb építõ- és burkoló anyagokat. A kazah föld mérhetetlen kincsei között tarthatjuk számon az ásványvizeket, gyógyvizeket, termálvizeket, amelyek egyelõre nem örvendenek széleskörû ismertségnek. A geológiai-gazdasági felmérések alapján a Kazahsztánban kibányászott és felhasznált ásványi kin csek közül a gazdasági életben a legnagyobb szerepet a következõk játsszák: szén, ásványolaj, réz, vas, ólom, cink, krómvegyületek, arany, mangán. 11

11 Lakosság 16,0 millió ember. Népsûrûség: 5,8 fõ/ négyzetkilométer. Több mit 120 nemzetiség él az országban. A kazahok száma 9,008 millió (58,9%), más nagyobb nemzetiségek: Orosz 3 millió 962 ezer (25,9%), ukrán: , üzbég: , ujgur: , tatár: , német: , stb. Vallás Kazahsztán sokfelekezetû ország. A fõbb vallások: iszlám (60%), pravoszláv ke resz ténység (30%). Fõváros Asztana (1997 óta) lakossága : mintegy ember. Adminisztratív-szerkezeti felépítés 14 területi egység (akimátus, kormány zó - ság), 84 város, amelyek közül 2 köztársasági és 37 területi jelentõségû, 159 kerület, 241 tele - pülés, 2042 falusi (auli) körzet. Államnyelv A kazah nyelv. Az állami szervezeteknél és a helyi önkormányzatoknál a kazah nyelvvel azonos szinten használják az orosz nyelvet is. Nemzeti ünnep December 16. A Függetlenség Napja. Nemzeti valuta Tenge, 1993 novemberétõl bevezetve. A Kazah Köztársaság szimbólumai Az állami címer kör alakú. Ez a heraldikában általánosan al kalmazott, azonban a keleti nomádoknál külö nös tiszteletnek örvendõ forma, az élet és az örök kévalóság szimbóluma. A címerünk alapeszméjét magában hordozó központi elem a jurta kupolája. Ez a családi jólét, béke és nyugalom szimbóluma, amely a ra gyogó Napra emlékeztet a békés, kék ég tetején. A kupola bordázata, amelynek elemei egyenlõ távolságra sugároznak ki a címer középsõ részé bõl a kék terület - re, napsugarakra, az élet és a me leg forrásaira emlékeztetnek. A kupola hármas fel osztása a Kazah sztán õsi etnikai alapja: a há rom zsüznek (Kis Horda, Középsõ Horda és a Nagy Horda) az ország szi lárdságát biztosító egy ségét szimbolizálja. Tehát a címer készítõi a he ral dika nyelvén a kazahság alapvetõ békeszeretét sugározzák. Szimbolikus nyelven a közös jurta védelmezõ kupolája alá hívják köztársaságunk valamennyi nem zetiségét, kifejezésre juttatva azt, hogy mi lyen erõs szerkezete van a mi közös házunk, Ka zah sztán felépítményének. 12

12 A címer kompozíciós szerkezetének következõ, alapvetõ részéhez tartoznak a fantasztikus ara - nyozott versenylovak félhold alakú szarvakkal. A heraldika nyelvén a versenylovak sziluettje mély gon dolatot tartalmaz. Jelentése a következõ: az oroszlán rettenthetetlensége, a sólyom éleslátása, a bi ka fizikai ereje, a gímszarvas gyorsasága, fürgesége és ruganyossága, a róka ravaszsága és talá lé kony - sá ga az ellenséggel szembeni harcban. A lovak aranyszárnyai emlékeztetnek a búzakévékre, aranykalá - szokból, vagyis a munka a bõség és az anyagi jólét jelképeire. Címerünk színei: arany és kék. Az arany a kazahsztániak tiszta és ragyogó jövõjét jelképezi. A kék ég egységes a világ minden népe számára. Ez a szín címerünkben békevágyunkat, a Föld valamennyi népének egyetértését, barátságát és egységét jelképezi. A Kazah Köztársaság zászlaja A kék zászló aranyszínû nemzeti díszítéssel baloldalt, arany nappal és lebegõ sassal középen napjainkban ott lebeg a Köztársaság adminisztrációjának valamennyi épületén, külföldi követségeink épületein, az ENSZ épülete mellett. Állami zászlónk fõ eleme a kék szín. Mindenek elõtt azt említenénk meg, hogy a világoskék napjainkban azok közé a színek közé tartozik, amelyeket széles körben alkalmaznak, mert ez az egyik leg - ragyogóbb, legkifejezõbb és legkellemesebb szín. Ez nem véletlen. A kék szín túlsúlyban van a természetben. Egyike a szivárvány hét színének, az ég és a víz színe is. Zászlónk tiszta kékje népünk kulturális-etnikai egységérõl tanúskodik, és ugyanakkor utal államunk egysége megõrzésének eszméjére. A Nap az élet és energia forrása. Zászlónkon a Nap az Élet szimbóluma. Az ember nem él örökké. Az idõ megszabja az ember világra jöttét és távozását az életbõl. A nomád számára az idõt a Nap mozgása határozza meg. A napkelte és naplemente a nap huszonnégy órájának mértékegysége. A heraldika szabályai szerint a Nap sziluettje a bõség és gazdagság jelképe. Nem véletlen, hogy zász - lónkon a napsugarak kalászok formáját is öltik. A nomádok világfelfogásában különleges helyet foglal el a sztyeppei sas és a berkut. Ábrázolásának Kazahsztán népeinek és etnikai csoportjainak címerein és zászlain õsi hagyományai vannak. A heraldika nyelvén a sas körvonalai hatalmat, térséget és éleslátást jelentenek. A sztyeppei népek számára ez a madár a szabadság, a függetlenség, céltudatosság, a magasság, a jövõbe szállás jelképe. Emellett a hatalmas erejû sas képes visszaverni bárkit, aki akadályozná jövõbeni céljaink elérését. Körvonalai jelképezik a független Kazahsztán törekvését a világ civilizációinak magasabb csúcsai felé. Egy másik elem, amely zászlónk újdonságát és megismételhetetlenségét adja, a rúdon a nemzeti dí szítésbõl készült szalag. Itt egy nevezetes kazah díszítõelemet, a bárányszarvat látjuk. Állami ünnepek: Január 1. - Újév Március 8. - Nõnap Március Nauryz, a keleti népek újéve Május 1. - Kazahsztán népei egységének napja Május 9. - a Gyõzelem Napja Július 6. - a fõváros, Asztana napja Augusztus az Alkotmány Napja 13

13 Vallási ünnepek Kurban Ajt az Áldozathozatal Napja Január 7 Pravoszláv karácsony 14

14 KAZAHSZTÁN RÖVID TÖRTÉNETE Kazahsztánnak gazdag történelmi és kultúrtörténeti múltja van. Eurázsia közepén elhelyezkedõ országunk a legrégibb civilizációk keresztútján, a Kelet és Nyugat, Észak és Dél, Ázsia és Eu ró pa közötti közlekedési utak, a társadalmi, gazdasági, kulturális és ideológiai kapcsolatok találkozásának központjában található. Ugyan - akkor Kazahsztán az eurázsiai kontinens egyik legna gyobb állama. A történelem egyes idõszakaiban Kazah sztán te rü letén különféle államok jelentek meg és fejlõdtek, sajátos kultúrával és törté ne lem - mel. Napjaink Kazahsztánja ezek nek az államoknak az utódállama. Idõszámításunk elsõ évezredében Közép-Ázsia sztyeppei zó - nájában virágzott a nomád szkíta-szaka civilizáció, amelynek em lékei napjainkig fennmaradtak. Különösen erõs benyomást tesz nek az életmóddal kapcsolatos tárgyak, és az állat stí lus ban készült arany és bronz ötvösmûvek, amelyeket Kazahsztán kü - lön bözõ területein tártak fel a kurgánokból. Az Almatitól nem messze, Isszik városa mellett feltárt szaka Aranyember sírjának régészeti anyaga nevezetes teljességérõl, szépségérõl és mûvészi kivitelezésérõl. A következõ századokban a mai Kazahsztán területén alakult meg az a hatalmas hun államalakulat, amelynek óriási hatása volt a kor geopolitikai térképére. A hunok legkorábbi utódai a tür kök voltak, akik néhány ha - tal mas államalakulatot kaganátust alapítottak, amelyek a Sárga-tengertõl a Fekete-tengerig terjedtek ki. Ez az állam akkoriban kitûnt korát megelõzõ kultúrájával. Gazdasága nemcsak a nomád állattenyésztõ életmódon alapult, hanem eredeti és sajátos városi kultúrát is alkotott, amely gazdag kéz mû ipari kereskedelmi hagyományokkal rendelkezett. Közép-Ázsia oázisaiban (Dél-Kazah sztán - ban) így jelentek meg Otrár (Farab), Taraz, Kulan, Jasszy (a mai Turkesztán város), Szauran, Bala - szagun és más városok, amelyeken keresztül ha ladt a nevezetes karavánút, az úgynevezett Selyemút, amely összekötötte Kínát Bizánccal. A Nagy Selyemút nemcsak ösztönözte a világkeres ke de lem 15

15 fejlõdését, de a tudomány és kultúra vezetõ esz - méi transzformátorának is bizonyult. Ebben a kor ban élt al-farabi filozófus ( ), aki a farabi körzetben született, és akit mély gondolataiért és komoly kutatásaiért a filozófia, aszt ro - nómia, zeneelmélet és matematika terén (Arisz - to telész után) A Má so dik Tanítónak is nevez - tek. A XI. században élt a neves turkológus-fi lo - ló gus Mahmud Kasgari, akinek a háromkötetes mûve A török beszéd szótára. Ebben a török né pek folklorisztikus és irodalmi tapasztalatát tet te közzé. Hazánk területén született Juszuf Ba la szaguni, az ismert költõ és filozófus Ku tat - gu Bilig (Áldásos Tudás) címû mûve, amellyel a szer zõ ott állt a modern társadalmi-politikai és eti kai gondolkodás forrásainál. A XII. században folytatta tevékenységét az egész muzulmán világban ismert költõ, Hodzsa Ahmet Jasszaui, aki a nevezetes költõi gondolatok gyûjteményét, A Bölcsesség Könyvét írta. Különösen figyelemre méltó tény a feszült és sok rétû vallási útkeresés a régióban. A vallási fele ke ze tek békésen éltek itt egymás mellett, évs - zá za do kon keresztül. Buddhista monostorok, zoro aszt rikus közösségek, a nesztoriánus keresztény irány zat, muzulmán mecsetek és a szufi rend cso dá la tos módon összeegyeztették tanaikat a türkök hagyo mányos hitvilágával, a tengrizmussal (az ég és más természeti jelenségek kultusza). A késõbbiek során mindezek a vallási ideológiák harmonikus és át fogó hatást tettek a kazah nép világképére. A kor kiemelkedõ öröksége a pompás városi építészet. A mûemlékek Arisztan Bab, a nagy szufi, Hodzsa Ahmet Jasszaui mauzóleuma, (Turkesztán), és Ajsa Bibié (Taraz) fennmaradtak napjainkig ben a mongolok Dzsingisz kán vezetése alatt meghódították Közép-Ázsiát. A mai Kazah - sztán nagy része Dzsingisz kán legidõsebb fia, Dzsucsi utódainak területeként, az úgynevezett Arany - horda fennhatósága alá került. A késõbbiek során a kazah kánok Dzsucsi kán egyenes leszármazottai voltak. A kiváltságaik az ország vezetõ rétegén belül kétségtelen maradtak. A XIV-XV. századok fordulóján, Dél-Ka zahsztán területén és Közép-Ázsiában kialakult Timur Lenk ( ) birodalma. Ez a biro da lom hatalmas területeket foglalt magába, a Kö zép-kelettõl 16

16 Észak-Indiáig. Korának mûemlékei, a Timur Lenk unokája, Ulugbek könyv tá rából származó könyv gyûjtemény napjainkig kitû nõ állapotban fennmaradtak. Vallásos és tör té nel mi érte ke zé - sek, útleírások lelkes leírásokat adnak a Timu - ridák államának kulturális eredményeirõl. A XV. század második felében, a régióban meg kezdõdött a nomád sztyeppék népei konszo - li dációjának folyamata, a közös gondolkodásmód és életmód alapján. Megalakultak az elsõ kazah kánságok, és a XVI. század elejére kialakult az egy séges kazah nemzet. A kazah szó türk nyelven azt jelentette, hogy szabad, független. Ez az etnikai név teljes mértékig kifejezésre juttatja a minden idõkben függetlenségre, önálló létre törekvõ népünk fõ jellegzetességét. Fennállásának elsõ évszázada során a bölcs kánok, Az-Dzsanibek és Tauke kán irá nyí tása alatt a kazah kánság megõrizte állam ha tal mát és területi egységét. Kidolgozásra került a jogrendszer, amely kifejezésre juttatta a nomád életmód normáit és a kazah társadalom különbözõ rétegei közötti köl - csö nös kapcsolatokat. A kazah nép eszmei szempontból nézve muzulmán népként alakult ki. Az oktatási rendszer és az írás beliség az arab mûveltségen, a muzulmán ok tatáson és a hagyományos nomád nevelésen alapult. Erre az idõ szak ra vezethetõ vissza a kazahoknál a hangszerrel kí sért regös történetek éneklésének szokása, ami napjainkig a kazak nép sajátos kulturális névjegye maradt. 17

17 A mai kazah szellemi kultúra az olyan ismert éneklõ poéták és bölcsek legjobb mûveinek és bölcs mondásainak ismeretén és rekonstrukci ó ján alapul, mint például Aszan-kaj gi, Kaz tu gan-zsirau, Bu - har-zsirau, Tole bí, Ajteke bí, Ka zibek bí, és mások. Ugyanakkor, füg getlenül az etnokul tu rális egységtõl, Kazah sztán olyan sa já tos no mád demokrácia volt, amelynek nem volt szilárd a politikai szerkezete. Kazahsztán déli és délkeleti részén alakult ki a Nagy Zsüz, a középsõ részen a Középsõ Zsüz és nyugaton a Kis Zsüz (A kazah nép, hagyo má nyo san három zsüzre (hordára) volt felosztva). Ge o - politikai szempontból nézve, a teljes egészé ben a természeti folyamatoktól függõ nomád Ka zah sztán Eurázsia két leghatalmasabb állama: Orosz ország és Kína közé ékelõdve, a gazdasági és politikai szempontból nézve szilárdabb ala po kon álló letelepedett szomszédok vonzáskörébe került. 18

18 A XVII-XVIII. századok során a kínai császárok uralma és irányítása alatt álló dzsungáriai nomád törzsek nagyszabású háborút indítottak a kazah kánság ellen. Kegyetlen agresszió folyt az egész sztyep pén. A törzsi-nemzetiségi széthúzás és a gazdasági és katonapolitikai kapcsolatok gyengesége az ország különbözõ részeiben, 1723-ban a kazahok súlyos vereségéhez vezetett. A kazah batyrok (hõs vezérek) férfiasságának és az ellenállást irányító Ablaj kán határozottságának, valamint Tole bí, Kazbek bí és Ajteke bí diplomáciai képességeinek és a nemzet önfeláldozásának köszönhetõen Kazahsztán megmenekült attól a végzettõl, hogy teljesen elfoglalják, és népességét fizikailag megsemmisítsék. Az ország függetlenségének és biztonságának fenntartása érdekében a kazah kánok annál az orosz cári birodalomnál kerestek katonai védelmet, amely éppen ezekben az idõkben aktívan szé lesítette keleti határait Szibéria területi mélységei felé. Azonban az orosz birodalom amellett, hogy katonai védelmet adott a kazahoknak, megkezdte az orosz erõdvárosok építését, a lakosság tömeges átköltöztetését Oroszország belsõ területeirõl, a legelõk átadását a parasztok ekéinek, a kazah terü letek felosztását az orosz adminisztratív-területi felosztás mintájára. Végül is mindez Kazahsztán füg getlenségének elvesztéséhez vezetett. A nemzeti fegyveres ellenállást vezetõ Keneszari kán hõsiessége, Szyrym Datov felkelése, a Nagy Zsüzben lezajló felkelés és más, az orosz hatalom ellen irányuló lázadások ellenére 1871-re Kazah - sztán megszûnt önálló államként létezni. Kazahsztán sorsa a továbbiakban általánosságban a társadalmi fejlõdés európai modelljével és kü - lönösen az orosz állam és népei sorsával kapcsolódott össze. A XIX. század elsõ felében egyre több kazah tért át a letelepedett életformára, és kezdett földmûveléssel foglalkozni. Mindez azzal volt magya rázható, hogy a kazahokat elûzték a termékeny le ge lõk - rõl azért, hogy azokat az Oroszország belsõ területeirõl áttelepített parasztok kezére adják. 19

19 Kazahsztán gazdasága egyre inkább Orosz ország gazdasági tevékenységének ér dek kö rébe került. Területén gyors fejlõdés ment végbe az ipar különbözõ ágazataiban, a közlekedésben, a keres ke - de lemben. Kialakult a nemzeti munkásosztály, az ér tel mi ség. A viharos szociális-gazdasági kísérletekkel együtt Kazahsztánban próbálkozások folytak az et no - kul turális szintézis megalkotására és az európai civilizáció eredményeinek a helyi körül mé nyek hez való hozzáidomítására, az orosz szelle mi ség legjobb példáinak átvétele és a kazah al kotó értelmiség útkeresése formájában, abból a cél ból, hogy jobb kulturális kilátásokat nyújthassanak népük számára. Kiváló tudós volt, aki tevékenységével a fenti útkeresést jelképezte, Sokan Ualihanov ( ), a neves orientalista tudós, aki a nyugati ku tatók közül elsõként adott közléseket a külsõ világ elõl elzárt Kasgárról, valamint a népi száj hagyomány nagy alkotásáról, a Manaszról. Abaj Kunanbajevnek ( ) kivételes szerepe van a kazah kultúrtörténetben. Õ volt a ka zah irodalmi nyelv egyik megalapítója, a ka zah írott irodalom klasszikusa. Nemcsak kiváló költõ volt, hanem a keleti, orosz és eu - ró pai irodalomnak mûvészi fordítója is. Tragikus lett a sorsa a kazah értelmiség kö vet kezõ nemzedékének, amely a kazah nép nem zeti felszabadító mozgalmát irányította. Az as években õk alapították az Alas pártot és az Alas-Ordát. A mozgalom nem tit kolt célja volt a kazah nép megsza ba - dítása a gyar mati igától és Kazahsztán nemzeti függet len sége. Alihan Bukejhanov, Ahmet Bajturszynov, Mir zsa kip Dulatov és a többiek nemcsak politikai tevékenységgel foglalkoztak, hanem hatalmas kul turálisfelvilágosító mun kát végeztek el, ko moly irodalmi-publikációs tevékenységet, tu do mányos kutatást is folytattak. Különösen Saka rimnak, a költõnek és gondolkodónak volt ki e melkedõ szerepe, aki az örök emberi érté kekrõl szólt kutatásai során. A szovjet idõkben az Alas mozgalom vezetõi közül szinte vala men nyi a terror áldozata lett. Minden kazah ember számára drága és szí vé hez közeli a gyõzelem a Nagy Honvédõ Háború ( ) végén. A kazahok ebben a gyõzelemben alaposan kivették a részüket. Földijeink százezrei harcoltak fegy - ver rel a kézben, hazájuk becsületét és szabad ságát védelmezve. Nagy mértékben járultak hozzá a gyõzelemhez a hátország dolgozói, akik a munkahelyükön mutattak nem mindennapi hõsiességet, ellátva a hadsereget mindennel, ami szükséges. Mindig emlékezni és ünnepelni fogunk a Gyõ zelem Napján, amely szimbóluma az idõsebb nem - zedék hazaszeretetének, és példát mutat a fiatalság odaadó hazafiságra és férfiasságra neve lé sé hez. 20

20 Az 1990-es évek elején Kazahsztán ve ze tõ sé - ge az egész társadalmi-politikai réteg zõ dés nagy - sza bású átalakításába fogott bele. Az április 24-ei törvénybe foglalták Kazahsztán elnöki poszt ját. Az ország elsõ elnöke Nurszultan Na - zar bajev lett október 25-én elfogadásra ke - rült a Deklaráció az Állami Függetlenségrõl. Ebben a deklarációban nyilvánították ki elõ - ször a kazah terület feloszthatatlanságát és érint - he tet len ségét. Az országot a nemzetközi jog tár - gyának tekintették, meg határozták az állampolgárság intéz ményét, és a magántulajdonhoz való jogot december 16-án a Parlament kinyilvá - ní totta a Kazah Köztársaság függetlenségét. 21

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben