A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám közzétételére, a támogatásra, a műsorszámok korhatári besorolásának közlésére, a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: I. sz., II. sz., III. sz. melléklet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az LP Média Kft.-vel ( hatoscsatorna, 1165 Budapest, Pilóta u. 16.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a hatoscsatorna médiaszolgáltatásán - a május 27. és június 2. közötti időszakban megsértette a műsoridejére és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettséget, - a május 27-én 09:58:33-kor, 14:00:00-kor, 22:53:11-kor, 28-án 09:59:28-kor, 21:24:36-kor, 29-én 06:02:20-kor, 07:01:15-kor, 08:26:13-kor, 30-án 16:23:50-kor, 31-én 06:26:58-kor,14:01:04-kor és június 1-jén 12:37:11-kor sugárzott, a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleményével, valamint a május 27-én 19:11:36-kor, 29-én 06:31:37-kor, 19:29:31-kor és 21:29:41-kor sugárzott reklámokkal összesen tizenhat alkalommal megsértette a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 28-án 14:26:00-kor, 16:24:25-kor, 29-én 18:57:50-kor, 19:30:31-kor, 30-án 11:25:13-kor, 13:30:14-kor, 21:54:11-kor, 31-én 22:30:28-kor, június 1-jén 01:29:56-kor és 14:56:42-kor sugárzott, a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatban tíz alkalommal megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 27-én 12:59:36-kor, 28-án 19:00:37-kor, 29-én 10:59:09-kor, 31-én 19:03:18-kor és június 2-án 15:00:13-kor sugárzott Foci és sport című műsorszámmal öt alkalommal megsértette a támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 30-án 07:05:03-kor sugárzott Egészségpercek és a május 31-én 08:58:20-kor sugárzott Ter-Kék című műsorszámmal két alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári besorolásának közlésére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 27. és június 2. között sugárzott műsorszámokkal huszonnégy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 28-án 14:29:39-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal megsértette a termékmegjelenítésre vonatkozó azon törvényi rendelkezéseket, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére, valamint azon rendelkezést, mely szerint a termékmegjelenítés tényéről a nézőket tájékoztatni kell,

2 - a május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseivel öt alkalommal megsértette azon törvényi rendelkezést, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére. amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a május 28-án 14:29:39- kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal nem sértette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezést. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. I n d o k o l á s A Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyelet keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató hatoscsatorna médiaszolgáltatásának május 27. és június 2. közötti műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján - a május 27. és június 2. közötti időszak vonatkozásában a BJ/1049-4/2013 ügyiratszámú határozattal módosított, 1930/2011. (XII.20.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) o) és t) pontjaiban foglaltak, - a május 27-én 09:58:33-kor, 14:00:00-kor, 22:53:11-kor, 28-án 09:59:28-kor, 21:24:36-kor, 29-én 06:02:20-kor, 07:01:15-kor, 08:26:13-kor, 30-án 16:23:50-kor, 31-én 06:26:58-kor,14:01:04-kor és június 1-jén 12:37:11-kor sugárzott, a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleményével, valamint a május 27-én 19:11:36-kor, 29-én 06:31:37-kor, 19:29:31-kor és 21:29:41-kor sugárzott reklámokkal kapcsolatban, az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 28-án 14:26:00-kor, 16:24:25-kor, 29-én 18:57:50-kor, 19:30:31-kor, 30-án 11:25:13-kor, 13:30:14-kor, 21:54:11-kor, 31-én 22:30:28-kor, június 1-jén 01:29:56-kor és 14:56:42-kor sugárzott, a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatban, az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 27-én 12:59:36-kor, 28-án 19:00:37-kor, 29-én 10:59:09-kor, 31-én 19:03:18-kor és június 2-án 15:00:13-kor sugárzott Foci és sport című 2

3 műsorszámmal kapcsolatban, az Smtv. 20. (9) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 30-án 07:05:03-kor sugárzott Egészségpercek és a május 31-én 08:58:20-kor sugárzott Ter-Kék című műsorszámmal kapcsolatban, az Mttv. 10. (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 27. és június 2. között sugárzott 25 műsorszám vonatkozásában, az Mttv. 9. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 28-án 14:29:39-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal kapcsolatban, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseivel kapcsolatban, az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiatanács az Mttv l), bi), bh), ba), bg) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében hivatalból augusztus 28-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1327/2013. (VIII.28.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte arra vonatkozóan, hogy a hatoscsatorna elnevezésű médiaszolgáltatásán május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámban, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseiben termékmegjelenítést alkalmazott-e, azaz fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette meg a termékeket/szolgáltatásokat, és amennyiben igen, úgy a megfelelő dokumentumok csatolását kérte. Mindezeken túl felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató szeptember 24-én érkezett nyilatkozatában előadta, hogy a hatoscsatorna elnevezésű médiaszolgáltatásán május 29-én, 30-án, 31-én és június 1- jén sugárzott Tea Glóriával című műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üzleti titok A Médiaszolgáltató a Médiatanács által vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: A képújságát a csatorna arculatának megfelelően kívánja átalakítani és megfelelő tartalommal feltölteni, a megfelelő szoftverek beszerzésével és alkalmazásával. A fogalmilag pontosan nem definiált képújság új tartalmának kialakításáig tartó átmeneti időszakban a képújság keretében kánt a Médiaszolgáltató megnevezését, valamint ként weblapjának címét, továbbá a fejlécben a pontos időt sugározta. Rögzítette továbbá, hogy a napi rendszeres híradásra szánt műsoridőt a bejelentésében eltérően a Médiatanács végzésének 4. oldalán foglaltaktól nem határozta meg 15 percben. A Médiaszolgáltató február 14-i bejelentésében a médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó adatok között a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt vállalásként a következőképpen határozta meg: heti egy alkalommal 15 perc híradó, további 8 ismétléssel a hét folyamán. Ennek megfelelően a vállalt kötelezettsége csak heti egy alkalommal vonatkozik 15 perc híradó sugárzására, e kötelezettségének pedig a vizsgált időszakban eleget is tett. Előadta továbbá, hogy bejelentésüket a Médiatanács BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozatával tudomásul vette. A döntés, melyben az indokolást és a jogorvoslati záradékot a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (4) bekezdése alapján mellőzte, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőként ugyan 15 percet tüntet fel, tekintettel azonban arra, hogy 3

4 bejelentésük heti egy alkalommal vonatkozott híradó sugárzására, így jelen beadványában kérelmezi a hivatkozott határozat pontosítását. A Médiaszolgáltató a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleménye, valamint a Madárkórház megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatosan előadta, hogy beillesztésük az adásba hibásan, a közlemény és a társadalmi célú reklám felcserélésével történt, ez okozta azt is, hogy a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámot nem a jellegének megfelelő reklámmal látta el. A hiba jövőbeni megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok A Médiaszolgáltató előadta, hogy a műsorvezetők arra kívánták a nézők figyelmét felhívni, hogy a műsorszám tartalmi összegzését lehetőségük van a médiapartner által kiadott hetilapban, időszaki kiadványban is elolvasni, megítélése szerint azonban ennek közlése, hogy erre milyen kiadványban és mikor nyílik alkalom, jogszabályt nem sért, továbbá az is életszerűtlen, hogy a műsorszám nézőit a műsorvezetői közlés ösztönözné az újság megvásárlására, hiszen nagy valószínűséggel a műsort már megnéző nézők nem fogják annak okán megvenni a hetilapot, hogy nyomtatásban elolvassák azt, amit már megtekintettek. A Médiaszolgáltató az Egészségpercek és a Ter-Kék című műsorszámokkal kapcsolatban rögzítette, hogy azok elején a minősítés közzététele személyi mulasztás okán elmaradt, ennek jövőbeli elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Álláspontja szerint a határozat II. mellékletében felsorolt műsorszámok esetében témaválasztásuk miatt nem volt indokolt azok III. korhatár-kategóriába sorolása. A végzés annak részletes indokát nem adta, hogy a műsorszámok mely témaválasztása indokolta volna a III. kategóriába sorolást, így e körben további nyilatkozatot tenni nem tud. Korábbi vizsgálat ezen, tartalmát, jellegét tekintve változatlan témaválasztású műsoraik korhatárba sorolásának igényét nem jelezte, de amennyiben a Médiatanács álláspontja szerint a műsorok III. korhatárkategóriába sorolása lenne indokolt, akkor ennek megfelelően fog eljárni. A Médiaszolgáltató a Tea Glóriával című műsorszámmal kapcsolatban kifejtette, hogy a vélelmezett jogsértés nem valósult meg. Rögzítette, hogy az Mttv. 30. (2) bekezdése szerint az általános jelleggel tilalmazott termékmegjelenítés megengedett egyebek mellett szórakoztató műsorszám esetén, továbbá az Mttv. 30. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő műsorokban akkor, ha a médiaszolgáltatót vagy a műsor készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője sem közvetve, sem közvetlenül nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl, hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A vizsgált műsorszám magazinműsor jellegére tekintettel szórakoztató műsornak minősül, így abban a termékmegjelenítés nem tilalmazott, megengedett, a vizsgálat tárgyát képező műsorszámok megfeleltek a Médiatanács termékmegjelenítéssel kapcsolatos ajánlásában foglaltaknak. Előadta, hogy a műsort nem a Médiaszolgáltató vagy tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő más médiaszolgáltató vagy műsorkészítő vállalkozás készítette, illetve rendelte meg. Üzleti titok Végezetül rögzítette, hogy a vélelmezett jogsértések, észlelt mulasztások megelőzése, kiküszöbölése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy a szerény költségvetéssel és ehhez igazodó alkalmazotti létszámmal működő hatoscsatorna műsorai sugárzása során valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelhessen. A Médiaszolgáltató beadványához csatolta a Tea Glórival című műsorszám készítőjének nyilatkozatát. Személyes adat előadta, hogy a két kifogásolt műsorban az ellenszolgáltatás mindössze annyi volt, hogy a nézői klubot vendégül látták. Leveléhez csatolta a termékmegjelenítést igazoló szerződéseket. Rögzítette többek között azt is, hogy előre tájékoztatja a meghívott vendégeket is, hogy mitől tartózkodjanak. Így különösen vigyázott arra, hogy ne hangozzék el termék márkaneve, másféle azonosíthatósága. Véleménye szerint a megjelölt műsorrészek nincsenek ellentétben a törvény rendelkezéseivel. Előadta továbbá, hogy a Tea Glóriával magazinműsor, szórakoztató műsorszámnak minősül, tehát az Mttv. 30. (2) bekezdésének a) pontja értelmében bármilyen ellenszolgáltatás fejében jogosult termékmegjelenítést alkalmazni. A Személyes adat készített összeállítással kapcsolatban melyben a Médiatanács eljárás megindító végzésében az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését 4

5 vélelmezte kifejtette, hogy a beszélgetés nem a stúdióban készült, hanem beszámoló volt a műsor közönségklubjának életéről, legutóbbi találkozójáról. A vendéglátó beszélt önmagáról, több évtizedes tevékenységéről. Személyes adat elsősorban nem üzletember, hanem teológiai végzettségű, elkötelezett, áldozatkész magyar ember és hívő keresztény. Ferencváros legrégebbi, romlásnak indult vendéglőjét újította fel. Vigyázott a hagyományőrző hitelességre, az pedig irodalomtörténeti jelentőségű, hogy népszerűsíti a történetét, a hosszabb-rövidebb ideig itt élt híres írók, költők emlékét. Már a szocialista rendszerben megkezdte egyházi túrák szervezését. Ugyancsak áldozatkészséget igényel a Makrovilág című időszakos kiadványának szintén nem nyereségorientált, nem rentábilis megjelentetése, amivel főként az egyházi jellegű turisztikai célpontokat népszerűsíti. Minderről beszélgetett a vendéggel, tevékenységének egyéb oldalaival együtt. Az, hogy egy ilyen példaadó élet rokonszenvet kelt, a legtermészetesebb mind magyarságunk, mind a kereszténységünk szempontjából. Ha ez felkelthette a nézők érdeklődését akár iránta, akár az értékes műemléképület vagy az általa üzemeltett étterem iránt, közel sem lehet olyan ok, ami a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmába beleférne. Az Idilli Pihenőparkról szóló összeállítással kapcsolatban előadta, hogy a végzés nem jelölte meg, hogy a műsor idézett szövegrészei melyikéből vonta le azt a következtetést, hogy a műsorrész az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjába ütközik. Véleménye szerint az objektum bemutatásából idézett részek ugyanis tárgyilagosak, semmiféle közvetlen vásárlásra való felhívást, túlzást, öndicséretet nem tartalmaznak. Az tért volna el a valóságtól, ha a meghívottak nem erről beszéltek volna, és álláspontja szerint a termékmegjelenítés lényegével is ellenkezne, ha az érintett nem a termék különlegességéről, előnyeiről szólna. Személyes adat elbúcsúzása pedig hagyományos udvariassági forma, ami nem elégíti ki az áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére való közvetlen felhívás fogalmát, ha pedig az ő megjegyzései voltak ilyenek, igyekszik magát visszafogni. Miután a Médiaszolgáltató (illetve a műsorszám készítője) nyilatkozata szerint a május 28- án sugárzott Tea Glóriával című műsorszám is termékmegjelenítést tartalmazott, ennek igazolására csatolta a Fehér Páva étteremmel létrejött megállapodás másolatát, a Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltak alapján a hatósági ügy tárgyán kívüli, de azzal összefüggő jogsértéseket valószínűsített, ezért MN/ /2013. ügyiratszámú, szeptember 26-án kelt végzésében az Mttv (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Mttv. 31. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése vizsgálatára hivatalból kiterjesztette az eljárást a május 28-án sugárzott Tea Glóriával című műsorszám vonatkozásában. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint október 3-án vette át az eljárás kiterjesztéséről értesítő végzést, azonban jelen határozat meghozataláig további nyilatkozatot nem tett az ügyben. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: I. A Határozat o) és t) pontjaiban foglaltak megsértése A BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozattal átvezetett módosítás szerint, a Médiatanács 1930/2011. (XII.20.) számú határozatával közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánított Médiaszolgáltató műsorideje: 168 óra/hét (10080 perc/hét); állandó megnevezése: hatoscsatorna ; képújság: 40 óra 50 perc/hét (2450 perc/hét); a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 16 óra 30 perc/nap (990 perc/nap, 68,7%) és 115 óra 30 perc/hét (6930 perc/hét, 68,7%); 5

6 a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 2 óra/nap (120 perc/nap, 8,3%) és 14 óra/hét (840 perc/hét, 8,3%); napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 15 perc; a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 6 óra. A vizsgálat eredményeit összefoglaló táblázatot a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklete tartalmazza. - A Médiaszolgáltató a bejelentésében foglalt műsoridejét nem tartotta meg. A műsoridő naponta 1083 és 1146 perc között mozgott, heti szinten pedig 7820 perc volt, tehát 2260 perccel maradt el a bejelentésben vállalttól (vállalás: perc/hét). Az alulteljesítés hátterében az áll, hogy a műsorból hiányzott a képújság, annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató heti 2450 percnyi képújság közreadását vállalta. (A felvételhez mellékelt adásrács szerint minden nap 00:15 és 6:00 óra között képújság szerepel a műsorkínálatban.) Ezzel szemben a televízió programja nem tartalmazott képújságot, hanem annak időintervallumában csupán a Médiaszolgáltató azonosító jele volt látható. Ez, a műsoridőn kívül eső időszak naponta perc hosszúságú volt, heti szinten pedig 2260 percet tett ki. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy képújságát a csatorna arculatának megfelelően kívánja átalakítani és megfelelő tartalommal feltölteni, a megfelelő szoftverek beszerzésével és alkalmazásával. A képújság új tartalmának kialakításáig tartó átmeneti időszakban a képújság keretében ként a megnevezését, valamint weblapjának címét és a pontos időt sugározta. Az Mttv pontja határozza meg a képújság fogalmát. Eszerint lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges közlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat. A Médiatanács nem fogadta el a fenti indokolást, a Médiaszolgáltatót az Mttv. 3. -a alapján objektív felelősség terheli, a képújság átalakítása nem mentesíti a Médiaszolgáltatót a bejelentésében vállalt kötelezettsége teljesítése alól. - A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt a Médiaszolgáltató bejelentésében 15 percben határozta meg május 29-én (szerda) nem volt híradásként elfogadható szegmens, a többi napon a Terézvárosi híradó (25 perc) közreadásával és ismétlésével a bejelentésében vállaltak teljesültek. 6

7 A Médiaszolgáltató beadványában előadta, hogy a február 14-i bejelentésében a médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó adatok között a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt vállalásként a következőképp határozta meg: heti egy alkalommal 15 perc híradó, további 8 ismétléssel a hét folyamán. Véleménye szerint ennek megfelelően a vállalt kötelezettsége csak heti egy alkalommal vonatkozik 15 perc híradó sugárzására, ennek pedig a vizsgált időszakban eleget tett. Rögzítette továbbá, hogy bejelentését a Hatóság tudomásul vette. Hozzátette továbbá, hogy a határozat mely a Ket. 72. (4) alapján az indokolást és a jogorvoslati záradékot mellőzte - 15 percet tüntet fel a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőként, így jelen nyilatkozatában kérelmezte a bejelentésben foglalt tartalomnak megfelelő pontosítást. A Médiatanács az előbbi érvelést nem fogadta el. Egyrészt a Médiaszolgáltató a nyilatkozatában azt írta, hogy heti egy alkalommal sugároz híradót, melyet 8 alkalommal megismétel. A hatósági ellenőrzés is feltárta, hogy egy nap kivételével a Terézvárosi híradó közreadásával és ismétlésével teljesültek a vállaltak. Másrészt Médiaszolgáltató jelen eljárás megindításáig nem vitatta a február 14-én kelt, BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozat tartalmát, ezért médiaszolgáltatását az abban foglaltaknak megfelelően kellett sugároznia. A Médiatanács végül utal arra, hogy a Ket. hivatkozott rendelkezése értelmében a Hatóság indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntést akkor hozhat, ha a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, mely jelen esetben is fennállt. A Médiatanács ennek kapcsán megvizsgálta (összehasonlította) a Médiaszolgáltató tárgyi nyilatkozatát és a február 14-i határozat alapjául szolgáló bejelentését, és megállapította, hogy a Médiaszolgáltató február 13-án érkezett, /2013. ügyiratszámú vételkörzet kiterjesztése, valamint adategyeztetés tárgyú bejelentésének melléklete a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt 15 percben határozta meg, egyéb kitételt (melyekre a Médiaszolgáltató jelen nyilatkozatában utalt heti egy alkalommal sugároz híradót, melyet 8 alkalommal megismétel ) bejelentése egyébként sem tartalmazott. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette - a Határozat o) pontját, mely szerint a médiaszolgáltatás műsorideje 168 óra (10008 perc)/hét, mivel a műsoridő naponta 1083 és 1146 perc között mozgott, heti szinten pedig 7820 perc volt, tehát 2260 perccel elmaradt a bejelentésben vállalttól, valamint - a Határozat t) pontját is, mely szerint a televízió napi rendszeres híradásra szánt minimális műsorideje 15 perc, mivel május 29-én nem volt a műsorkínálatban híradásként elfogadható szegmens. II. Az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjának megsértése Az Mttv. 33. (1) bekezdésében foglaltak szerint: A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja a) audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás esetében az optikai vagy akusztikus módon történő ( ) figyelemfelhívás A/ A XXVIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor kereskedelmi üzenete A Médiaszolgáltató a XXVlll. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor kereskedelmi közleményét (25 másodperc) tizenkét alkalommal nem a jellegének megfelelő főcímmel elkülönítve, reklámként, hanem a Műsorajánló című műsorszegmens részeként tette közzé. 7

8 Az alábbi táblázat a reklámszpot közzétételi adatait foglalja össze: Dátum Kezdés Dátum Kezdés :58: :01: :00: :26: :53: :23: :59: :26: :24: :01: :02: :37:11 A szpotban a következők hangzottak el: Népzene, dal és tánctanulás, táncház, hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, néprajzi, népzenei filmek vetítése. Korhatár nélküli élmény, aktív kikapcsolódás a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban augusztus 4-től 11-ig Örkényben. Jelentkezz! A képernyőn pedig az alábbi k jelentek meg: XXVIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor Örkény, augusztus info: Az Mttv pontja rögzíti a reklám fogalmát: olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére szolgál. Az Mttv pontjában foglalt rendelkezés szerint: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A közzétenni kívántakat tartalmuk alapján kell megfelelő kategóriába sorolni, és annak megfelelően kell sugározni. A szpot a augusztus között tartandó XXVlll. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor toborzója volt, mely rendezvény a 8

9 internetes oldal tanúsága szerint díjköteles, annak népszerűsítése a szolgáltatás igénybevételének előmozdítása lehetett. A közlemény összefoglalta a tábor kínálta foglalkozásokat, majd a korhatár nélküli élményt, aktív kikapcsolódást nyújtó táborban való részvételre hívott fel ( Jelentkezz ). A képernyőn olvasható volt a rendezvény elérhetősége (telefonszám, honlapcím). A kifogásolt közlemény tartalma alapján tehát reklámnak minősül, mivel az egy rendezvény, a XXVII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborban való részvételre buzdította a közönséget, üzleti érdekeltséget hordozott, egy szolgáltatás igénybevételének előmozdítására volt alkalmas. A Médiaszolgáltató a törvénysértést elismerte, állítása szerint a közlemény beillesztése az adásba technikai hiba folytán hibásan történt. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak a közleményt a tartalma alapján kellett volna a megfelelő kategóriába besorolni és klasszikus reklámként, azaz annak megfelelően optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívással közzétenni. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor közleményét nem a törvényi előírásnak megfelelően tette közzé, a Médiatanács megállapította az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizenkét alkalommal történt megsértését. B/ Elhatároló főcím hiánya A május 27-én 19:11:36-tól, 29-én 06:31:37-től, 19:29:31-től és 21:29:41-től sugárzott reklámok elején vagy a végén, illetőleg egy esetben az elején és a végén is hiányzott az elhatároló főcím. A kifogásolt reklámblokkok nem voltak más médiatartalmaktól maradéktalanul megkülönböztethetőek azáltal, hogy az elejükre/befejezésükre a Médiaszolgáltató nem hívta fel a figyelmet. Dátum Közzététel időpontja Vélelmezett törvénysértés oka: :11:36-19:12:17 A végén hiányzik az elhatároló főcím :31:37-06:33:27 A végén hiányzik az elhatároló főcím :29:31-19:30:30 Az elején és a végén is hiányzik az elhatároló főcím :29:41-21:30:27 Az elején hiányzik az elhatároló főcím. Az Smtv. 20. vonatkozó bekezdései az alábbiakat tartalmazzák: 20. (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. (2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A Médiaszolgáltató a reklámblokkokat úgy tette közzé, hogy az más médiatartalmaktól nem volt maradéktalanul megkülönböztethető. Az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontja értelmében az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívás. Az előbbi rendelkezést az Smtv. 20. (1)-(2) bekezdésével összevetve a reklám médiaszolgáltatásban történő szabályos közzététele akkor valósul meg, ha könnyen felismerhető és más médiatartalmaktól az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívással különböztethető meg. 9

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk

4-> sir«titti s: ám : 1 f  : / ozk Orsi, 6 _ yü!és Hivatal a 4-> sir«titti s: ám : 1 f " : / ozk Étk4e 201 DEC Z 3. 2010. ÉVI... TÖRVÉNY A MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓRÓL * Az Országgyűlés a közösség és az egyén érdekeinek

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában

Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában Kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése az RTL Klub Való Világ című műsorszámában A tényállás A Médiatanács 1043/2011. (VII.19.) számú határozatának kivonata 1. A Médiatanács általános

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK. A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK. A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MÉDIATANÁCSÁNAK A J Á N L Á S A a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelv 1 (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Az Országgyűlés a polgárok, így különösen a fiatalkorúak egészségének védelme, a társadalom rendjére

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász

HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben. KUNETZ SZABOLCS jogász Iustum Aequum Salutare VII. 2011/1. 83 107. HELYI, KÖZ, MÉDIA, SZOLGÁLTATÁS Helyi televíziózás az új médiatörvényben KUNETZ SZABOLCS jogász I. Bevezetés Egy olyan országban, ahol a demokrácia fogalma a

Részletesebben

Dohányreklám-tilalom és véleményszabadság

Dohányreklám-tilalom és véleményszabadság Liber Ádám Dohányreklám-tilalom és véleményszabadság A dohányreklám a dohányzás egészségre káros hatásai miatt a reklámjog legkomolyabb vitákat övező területei közé tartozik, melyet közvetlenül befolyásol

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz.

Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. Támogatott sor összehasonlító T/7022/35. sz. MÓDOSÍTÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG A T/7022/26. sz. ajánlásból 4. Karácsony Gergely képviselő a törvényjavaslat

Részletesebben

Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T

Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-421-19/2013/H. Tárgy: munkavállaló személyes adatának jogellenes kezelése H A T Á R O Z A T A... Kft.-t (a továbbiakban: Kötelezett) (...) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben