A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám közzétételére, a támogatásra, a műsorszámok korhatári besorolásának közlésére, a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: I. sz., II. sz., III. sz. melléklet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az LP Média Kft.-vel ( hatoscsatorna, 1165 Budapest, Pilóta u. 16.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a hatoscsatorna médiaszolgáltatásán - a május 27. és június 2. közötti időszakban megsértette a műsoridejére és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettséget, - a május 27-én 09:58:33-kor, 14:00:00-kor, 22:53:11-kor, 28-án 09:59:28-kor, 21:24:36-kor, 29-én 06:02:20-kor, 07:01:15-kor, 08:26:13-kor, 30-án 16:23:50-kor, 31-én 06:26:58-kor,14:01:04-kor és június 1-jén 12:37:11-kor sugárzott, a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleményével, valamint a május 27-én 19:11:36-kor, 29-én 06:31:37-kor, 19:29:31-kor és 21:29:41-kor sugárzott reklámokkal összesen tizenhat alkalommal megsértette a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 28-án 14:26:00-kor, 16:24:25-kor, 29-én 18:57:50-kor, 19:30:31-kor, 30-án 11:25:13-kor, 13:30:14-kor, 21:54:11-kor, 31-én 22:30:28-kor, június 1-jén 01:29:56-kor és 14:56:42-kor sugárzott, a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatban tíz alkalommal megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 27-én 12:59:36-kor, 28-án 19:00:37-kor, 29-én 10:59:09-kor, 31-én 19:03:18-kor és június 2-án 15:00:13-kor sugárzott Foci és sport című műsorszámmal öt alkalommal megsértette a támogatásra vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 30-án 07:05:03-kor sugárzott Egészségpercek és a május 31-én 08:58:20-kor sugárzott Ter-Kék című műsorszámmal két alkalommal megsértette a műsorszámok korhatári besorolásának közlésére vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 27. és június 2. között sugárzott műsorszámokkal huszonnégy alkalommal megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására vonatkozó törvényi rendelkezést, - a május 28-án 14:29:39-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal megsértette a termékmegjelenítésre vonatkozó azon törvényi rendelkezéseket, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére, valamint azon rendelkezést, mely szerint a termékmegjelenítés tényéről a nézőket tájékoztatni kell,

2 - a május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseivel öt alkalommal megsértette azon törvényi rendelkezést, mely szerint a termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámok nem hívhatnak fel közvetlenül áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére. amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a közléstől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a Médiatanács a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a május 28-án 14:29:39- kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal nem sértette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezést. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. I n d o k o l á s A Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyelet keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató hatoscsatorna médiaszolgáltatásának május 27. és június 2. közötti műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján - a május 27. és június 2. közötti időszak vonatkozásában a BJ/1049-4/2013 ügyiratszámú határozattal módosított, 1930/2011. (XII.20.) számú határozat (a továbbiakban: Határozat) o) és t) pontjaiban foglaltak, - a május 27-én 09:58:33-kor, 14:00:00-kor, 22:53:11-kor, 28-án 09:59:28-kor, 21:24:36-kor, 29-én 06:02:20-kor, 07:01:15-kor, 08:26:13-kor, 30-án 16:23:50-kor, 31-én 06:26:58-kor,14:01:04-kor és június 1-jén 12:37:11-kor sugárzott, a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleményével, valamint a május 27-én 19:11:36-kor, 29-én 06:31:37-kor, 19:29:31-kor és 21:29:41-kor sugárzott reklámokkal kapcsolatban, az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 28-án 14:26:00-kor, 16:24:25-kor, 29-én 18:57:50-kor, 19:30:31-kor, 30-án 11:25:13-kor, 13:30:14-kor, 21:54:11-kor, 31-én 22:30:28-kor, június 1-jén 01:29:56-kor és 14:56:42-kor sugárzott, a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatban, az Mttv. 32. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 27-én 12:59:36-kor, 28-án 19:00:37-kor, 29-én 10:59:09-kor, 31-én 19:03:18-kor és június 2-án 15:00:13-kor sugárzott Foci és sport című 2

3 műsorszámmal kapcsolatban, az Smtv. 20. (9) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 30-án 07:05:03-kor sugárzott Egészségpercek és a május 31-én 08:58:20-kor sugárzott Ter-Kék című műsorszámmal kapcsolatban, az Mttv. 10. (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés, - a május 27. és június 2. között sugárzott 25 műsorszám vonatkozásában, az Mttv. 9. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 28-án 14:29:39-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal kapcsolatban, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, - a május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámmal, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseivel kapcsolatban, az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés megsértése merült fel. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiatanács az Mttv l), bi), bh), ba), bg) és c) pontjaiban foglalt hatáskörében hivatalból augusztus 28-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 1327/2013. (VIII.28.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdés szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezte arra vonatkozóan, hogy a hatoscsatorna elnevezésű médiaszolgáltatásán május 29-én 19:30:58-kor sugárzott Tea Glóriával című műsorszámban, illetve május 30-án 11:29:44-kor, 31-én 22:34:43-kor, június 1-jén 15:00:40-kor és 2-án 13:00:30-kor sugárzott ismétléseiben termékmegjelenítést alkalmazott-e, azaz fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében jelenítette meg a termékeket/szolgáltatásokat, és amennyiben igen, úgy a megfelelő dokumentumok csatolását kérte. Mindezeken túl felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése alapján nyilatkozattételi és a Ket. 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató szeptember 24-én érkezett nyilatkozatában előadta, hogy a hatoscsatorna elnevezésű médiaszolgáltatásán május 29-én, 30-án, 31-én és június 1- jén sugárzott Tea Glóriával című műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üzleti titok A Médiaszolgáltató a Médiatanács által vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette: A képújságát a csatorna arculatának megfelelően kívánja átalakítani és megfelelő tartalommal feltölteni, a megfelelő szoftverek beszerzésével és alkalmazásával. A fogalmilag pontosan nem definiált képújság új tartalmának kialakításáig tartó átmeneti időszakban a képújság keretében kánt a Médiaszolgáltató megnevezését, valamint ként weblapjának címét, továbbá a fejlécben a pontos időt sugározta. Rögzítette továbbá, hogy a napi rendszeres híradásra szánt műsoridőt a bejelentésében eltérően a Médiatanács végzésének 4. oldalán foglaltaktól nem határozta meg 15 percben. A Médiaszolgáltató február 14-i bejelentésében a médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó adatok között a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt vállalásként a következőképpen határozta meg: heti egy alkalommal 15 perc híradó, további 8 ismétléssel a hét folyamán. Ennek megfelelően a vállalt kötelezettsége csak heti egy alkalommal vonatkozik 15 perc híradó sugárzására, e kötelezettségének pedig a vizsgált időszakban eleget is tett. Előadta továbbá, hogy bejelentésüket a Médiatanács BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozatával tudomásul vette. A döntés, melyben az indokolást és a jogorvoslati záradékot a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. (4) bekezdése alapján mellőzte, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőként ugyan 15 percet tüntet fel, tekintettel azonban arra, hogy 3

4 bejelentésük heti egy alkalommal vonatkozott híradó sugárzására, így jelen beadványában kérelmezi a hivatkozott határozat pontosítását. A Médiaszolgáltató a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Táborról szóló közleménye, valamint a Madárkórház megbízásából készült társadalmi célú reklámmal kapcsolatosan előadta, hogy beillesztésük az adásba hibásan, a közlemény és a társadalmi célú reklám felcserélésével történt, ez okozta azt is, hogy a Madárkórház Alapítvány megbízásából készült társadalmi célú reklámot nem a jellegének megfelelő reklámmal látta el. A hiba jövőbeni megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok A Médiaszolgáltató előadta, hogy a műsorvezetők arra kívánták a nézők figyelmét felhívni, hogy a műsorszám tartalmi összegzését lehetőségük van a médiapartner által kiadott hetilapban, időszaki kiadványban is elolvasni, megítélése szerint azonban ennek közlése, hogy erre milyen kiadványban és mikor nyílik alkalom, jogszabályt nem sért, továbbá az is életszerűtlen, hogy a műsorszám nézőit a műsorvezetői közlés ösztönözné az újság megvásárlására, hiszen nagy valószínűséggel a műsort már megnéző nézők nem fogják annak okán megvenni a hetilapot, hogy nyomtatásban elolvassák azt, amit már megtekintettek. A Médiaszolgáltató az Egészségpercek és a Ter-Kék című műsorszámokkal kapcsolatban rögzítette, hogy azok elején a minősítés közzététele személyi mulasztás okán elmaradt, ennek jövőbeli elkerülése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Álláspontja szerint a határozat II. mellékletében felsorolt műsorszámok esetében témaválasztásuk miatt nem volt indokolt azok III. korhatár-kategóriába sorolása. A végzés annak részletes indokát nem adta, hogy a műsorszámok mely témaválasztása indokolta volna a III. kategóriába sorolást, így e körben további nyilatkozatot tenni nem tud. Korábbi vizsgálat ezen, tartalmát, jellegét tekintve változatlan témaválasztású műsoraik korhatárba sorolásának igényét nem jelezte, de amennyiben a Médiatanács álláspontja szerint a műsorok III. korhatárkategóriába sorolása lenne indokolt, akkor ennek megfelelően fog eljárni. A Médiaszolgáltató a Tea Glóriával című műsorszámmal kapcsolatban kifejtette, hogy a vélelmezett jogsértés nem valósult meg. Rögzítette, hogy az Mttv. 30. (2) bekezdése szerint az általános jelleggel tilalmazott termékmegjelenítés megengedett egyebek mellett szórakoztató műsorszám esetén, továbbá az Mttv. 30. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérő műsorokban akkor, ha a médiaszolgáltatót vagy a műsor készítőjét az érintett áru gyártója vagy forgalmazója, illetve szolgáltatás nyújtója vagy közvetítője sem közvetve, sem közvetlenül nem részesíti anyagi juttatásban, azon túl, hogy az árut vagy szolgáltatást a termékmegjelenítés céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A vizsgált műsorszám magazinműsor jellegére tekintettel szórakoztató műsornak minősül, így abban a termékmegjelenítés nem tilalmazott, megengedett, a vizsgálat tárgyát képező műsorszámok megfeleltek a Médiatanács termékmegjelenítéssel kapcsolatos ajánlásában foglaltaknak. Előadta, hogy a műsort nem a Médiaszolgáltató vagy tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő más médiaszolgáltató vagy műsorkészítő vállalkozás készítette, illetve rendelte meg. Üzleti titok Végezetül rögzítette, hogy a vélelmezett jogsértések, észlelt mulasztások megelőzése, kiküszöbölése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy a szerény költségvetéssel és ehhez igazodó alkalmazotti létszámmal működő hatoscsatorna műsorai sugárzása során valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelhessen. A Médiaszolgáltató beadványához csatolta a Tea Glórival című műsorszám készítőjének nyilatkozatát. Személyes adat előadta, hogy a két kifogásolt műsorban az ellenszolgáltatás mindössze annyi volt, hogy a nézői klubot vendégül látták. Leveléhez csatolta a termékmegjelenítést igazoló szerződéseket. Rögzítette többek között azt is, hogy előre tájékoztatja a meghívott vendégeket is, hogy mitől tartózkodjanak. Így különösen vigyázott arra, hogy ne hangozzék el termék márkaneve, másféle azonosíthatósága. Véleménye szerint a megjelölt műsorrészek nincsenek ellentétben a törvény rendelkezéseivel. Előadta továbbá, hogy a Tea Glóriával magazinműsor, szórakoztató műsorszámnak minősül, tehát az Mttv. 30. (2) bekezdésének a) pontja értelmében bármilyen ellenszolgáltatás fejében jogosult termékmegjelenítést alkalmazni. A Személyes adat készített összeállítással kapcsolatban melyben a Médiatanács eljárás megindító végzésében az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését 4

5 vélelmezte kifejtette, hogy a beszélgetés nem a stúdióban készült, hanem beszámoló volt a műsor közönségklubjának életéről, legutóbbi találkozójáról. A vendéglátó beszélt önmagáról, több évtizedes tevékenységéről. Személyes adat elsősorban nem üzletember, hanem teológiai végzettségű, elkötelezett, áldozatkész magyar ember és hívő keresztény. Ferencváros legrégebbi, romlásnak indult vendéglőjét újította fel. Vigyázott a hagyományőrző hitelességre, az pedig irodalomtörténeti jelentőségű, hogy népszerűsíti a történetét, a hosszabb-rövidebb ideig itt élt híres írók, költők emlékét. Már a szocialista rendszerben megkezdte egyházi túrák szervezését. Ugyancsak áldozatkészséget igényel a Makrovilág című időszakos kiadványának szintén nem nyereségorientált, nem rentábilis megjelentetése, amivel főként az egyházi jellegű turisztikai célpontokat népszerűsíti. Minderről beszélgetett a vendéggel, tevékenységének egyéb oldalaival együtt. Az, hogy egy ilyen példaadó élet rokonszenvet kelt, a legtermészetesebb mind magyarságunk, mind a kereszténységünk szempontjából. Ha ez felkelthette a nézők érdeklődését akár iránta, akár az értékes műemléképület vagy az általa üzemeltett étterem iránt, közel sem lehet olyan ok, ami a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmába beleférne. Az Idilli Pihenőparkról szóló összeállítással kapcsolatban előadta, hogy a végzés nem jelölte meg, hogy a műsor idézett szövegrészei melyikéből vonta le azt a következtetést, hogy a műsorrész az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjába ütközik. Véleménye szerint az objektum bemutatásából idézett részek ugyanis tárgyilagosak, semmiféle közvetlen vásárlásra való felhívást, túlzást, öndicséretet nem tartalmaznak. Az tért volna el a valóságtól, ha a meghívottak nem erről beszéltek volna, és álláspontja szerint a termékmegjelenítés lényegével is ellenkezne, ha az érintett nem a termék különlegességéről, előnyeiről szólna. Személyes adat elbúcsúzása pedig hagyományos udvariassági forma, ami nem elégíti ki az áru megvásárlására vagy bérlésére, illetve szolgáltatás igénybevételére való közvetlen felhívás fogalmát, ha pedig az ő megjegyzései voltak ilyenek, igyekszik magát visszafogni. Miután a Médiaszolgáltató (illetve a műsorszám készítője) nyilatkozata szerint a május 28- án sugárzott Tea Glóriával című műsorszám is termékmegjelenítést tartalmazott, ennek igazolására csatolta a Fehér Páva étteremmel létrejött megállapodás másolatát, a Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltak alapján a hatósági ügy tárgyán kívüli, de azzal összefüggő jogsértéseket valószínűsített, ezért MN/ /2013. ügyiratszámú, szeptember 26-án kelt végzésében az Mttv (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alapján az Mttv. 31. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az Mttv. 31. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése vizsgálatára hivatalból kiterjesztette az eljárást a május 28-án sugárzott Tea Glóriával című műsorszám vonatkozásában. A Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint október 3-án vette át az eljárás kiterjesztéséről értesítő végzést, azonban jelen határozat meghozataláig további nyilatkozatot nem tett az ügyben. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a Médiaszolgáltató nyilatkozata és a hatósági ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: I. A Határozat o) és t) pontjaiban foglaltak megsértése A BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozattal átvezetett módosítás szerint, a Médiatanács 1930/2011. (XII.20.) számú határozatával közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánított Médiaszolgáltató műsorideje: 168 óra/hét (10080 perc/hét); állandó megnevezése: hatoscsatorna ; képújság: 40 óra 50 perc/hét (2450 perc/hét); a közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 16 óra 30 perc/nap (990 perc/nap, 68,7%) és 115 óra 30 perc/hét (6930 perc/hét, 68,7%); 5

6 a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő: 2 óra/nap (120 perc/nap, 8,3%) és 14 óra/hét (840 perc/hét, 8,3%); napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: 15 perc; a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): 6 óra. A vizsgálat eredményeit összefoglaló táblázatot a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklete tartalmazza. - A Médiaszolgáltató a bejelentésében foglalt műsoridejét nem tartotta meg. A műsoridő naponta 1083 és 1146 perc között mozgott, heti szinten pedig 7820 perc volt, tehát 2260 perccel maradt el a bejelentésben vállalttól (vállalás: perc/hét). Az alulteljesítés hátterében az áll, hogy a műsorból hiányzott a képújság, annak ellenére, hogy a Médiaszolgáltató heti 2450 percnyi képújság közreadását vállalta. (A felvételhez mellékelt adásrács szerint minden nap 00:15 és 6:00 óra között képújság szerepel a műsorkínálatban.) Ezzel szemben a televízió programja nem tartalmazott képújságot, hanem annak időintervallumában csupán a Médiaszolgáltató azonosító jele volt látható. Ez, a műsoridőn kívül eső időszak naponta perc hosszúságú volt, heti szinten pedig 2260 percet tett ki. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy képújságát a csatorna arculatának megfelelően kívánja átalakítani és megfelelő tartalommal feltölteni, a megfelelő szoftverek beszerzésével és alkalmazásával. A képújság új tartalmának kialakításáig tartó átmeneti időszakban a képújság keretében ként a megnevezését, valamint weblapjának címét és a pontos időt sugározta. Az Mttv pontja határozza meg a képújság fogalmát. Eszerint lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges közlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat. A Médiatanács nem fogadta el a fenti indokolást, a Médiaszolgáltatót az Mttv. 3. -a alapján objektív felelősség terheli, a képújság átalakítása nem mentesíti a Médiaszolgáltatót a bejelentésében vállalt kötelezettsége teljesítése alól. - A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt a Médiaszolgáltató bejelentésében 15 percben határozta meg május 29-én (szerda) nem volt híradásként elfogadható szegmens, a többi napon a Terézvárosi híradó (25 perc) közreadásával és ismétlésével a bejelentésében vállaltak teljesültek. 6

7 A Médiaszolgáltató beadványában előadta, hogy a február 14-i bejelentésében a médiaszolgáltatások tartalmára vonatkozó adatok között a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt vállalásként a következőképp határozta meg: heti egy alkalommal 15 perc híradó, további 8 ismétléssel a hét folyamán. Véleménye szerint ennek megfelelően a vállalt kötelezettsége csak heti egy alkalommal vonatkozik 15 perc híradó sugárzására, ennek pedig a vizsgált időszakban eleget tett. Rögzítette továbbá, hogy bejelentését a Hatóság tudomásul vette. Hozzátette továbbá, hogy a határozat mely a Ket. 72. (4) alapján az indokolást és a jogorvoslati záradékot mellőzte - 15 percet tüntet fel a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőként, így jelen nyilatkozatában kérelmezte a bejelentésben foglalt tartalomnak megfelelő pontosítást. A Médiatanács az előbbi érvelést nem fogadta el. Egyrészt a Médiaszolgáltató a nyilatkozatában azt írta, hogy heti egy alkalommal sugároz híradót, melyet 8 alkalommal megismétel. A hatósági ellenőrzés is feltárta, hogy egy nap kivételével a Terézvárosi híradó közreadásával és ismétlésével teljesültek a vállaltak. Másrészt Médiaszolgáltató jelen eljárás megindításáig nem vitatta a február 14-én kelt, BJ/1049-4/2013. ügyiratszámú határozat tartalmát, ezért médiaszolgáltatását az abban foglaltaknak megfelelően kellett sugároznia. A Médiatanács végül utal arra, hogy a Ket. hivatkozott rendelkezése értelmében a Hatóság indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntést akkor hozhat, ha a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, mely jelen esetben is fennállt. A Médiatanács ennek kapcsán megvizsgálta (összehasonlította) a Médiaszolgáltató tárgyi nyilatkozatát és a február 14-i határozat alapjául szolgáló bejelentését, és megállapította, hogy a Médiaszolgáltató február 13-án érkezett, /2013. ügyiratszámú vételkörzet kiterjesztése, valamint adategyeztetés tárgyú bejelentésének melléklete a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőt 15 percben határozta meg, egyéb kitételt (melyekre a Médiaszolgáltató jelen nyilatkozatában utalt heti egy alkalommal sugároz híradót, melyet 8 alkalommal megismétel ) bejelentése egyébként sem tartalmazott. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette - a Határozat o) pontját, mely szerint a médiaszolgáltatás műsorideje 168 óra (10008 perc)/hét, mivel a műsoridő naponta 1083 és 1146 perc között mozgott, heti szinten pedig 7820 perc volt, tehát 2260 perccel elmaradt a bejelentésben vállalttól, valamint - a Határozat t) pontját is, mely szerint a televízió napi rendszeres híradásra szánt minimális műsorideje 15 perc, mivel május 29-én nem volt a műsorkínálatban híradásként elfogadható szegmens. II. Az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjának megsértése Az Mttv. 33. (1) bekezdésében foglaltak szerint: A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja a) audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás esetében az optikai vagy akusztikus módon történő ( ) figyelemfelhívás A/ A XXVIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor kereskedelmi üzenete A Médiaszolgáltató a XXVlll. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor kereskedelmi közleményét (25 másodperc) tizenkét alkalommal nem a jellegének megfelelő főcímmel elkülönítve, reklámként, hanem a Műsorajánló című műsorszegmens részeként tette közzé. 7

8 Az alábbi táblázat a reklámszpot közzétételi adatait foglalja össze: Dátum Kezdés Dátum Kezdés :58: :01: :00: :26: :53: :23: :59: :26: :24: :01: :02: :37:11 A szpotban a következők hangzottak el: Népzene, dal és tánctanulás, táncház, hangszerkészítés, kézműves foglalkozások, néprajzi, népzenei filmek vetítése. Korhatár nélküli élmény, aktív kikapcsolódás a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban augusztus 4-től 11-ig Örkényben. Jelentkezz! A képernyőn pedig az alábbi k jelentek meg: XXVIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor Örkény, augusztus info: Az Mttv pontja rögzíti a reklám fogalmát: olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére szolgál. Az Mttv pontjában foglalt rendelkezés szerint: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A közzétenni kívántakat tartalmuk alapján kell megfelelő kategóriába sorolni, és annak megfelelően kell sugározni. A szpot a augusztus között tartandó XXVlll. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor toborzója volt, mely rendezvény a 8

9 internetes oldal tanúsága szerint díjköteles, annak népszerűsítése a szolgáltatás igénybevételének előmozdítása lehetett. A közlemény összefoglalta a tábor kínálta foglalkozásokat, majd a korhatár nélküli élményt, aktív kikapcsolódást nyújtó táborban való részvételre hívott fel ( Jelentkezz ). A képernyőn olvasható volt a rendezvény elérhetősége (telefonszám, honlapcím). A kifogásolt közlemény tartalma alapján tehát reklámnak minősül, mivel az egy rendezvény, a XXVII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborban való részvételre buzdította a közönséget, üzleti érdekeltséget hordozott, egy szolgáltatás igénybevételének előmozdítására volt alkalmas. A Médiaszolgáltató a törvénysértést elismerte, állítása szerint a közlemény beillesztése az adásba technikai hiba folytán hibásan történt. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltatónak a közleményt a tartalma alapján kellett volna a megfelelő kategóriába besorolni és klasszikus reklámként, azaz annak megfelelően optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívással közzétenni. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a XXVIII. Csutorás Nemzetközi és Népzenei Tábor közleményét nem a törvényi előírásnak megfelelően tette közzé, a Médiatanács megállapította az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizenkét alkalommal történt megsértését. B/ Elhatároló főcím hiánya A május 27-én 19:11:36-tól, 29-én 06:31:37-től, 19:29:31-től és 21:29:41-től sugárzott reklámok elején vagy a végén, illetőleg egy esetben az elején és a végén is hiányzott az elhatároló főcím. A kifogásolt reklámblokkok nem voltak más médiatartalmaktól maradéktalanul megkülönböztethetőek azáltal, hogy az elejükre/befejezésükre a Médiaszolgáltató nem hívta fel a figyelmet. Dátum Közzététel időpontja Vélelmezett törvénysértés oka: :11:36-19:12:17 A végén hiányzik az elhatároló főcím :31:37-06:33:27 A végén hiányzik az elhatároló főcím :29:31-19:30:30 Az elején és a végén is hiányzik az elhatároló főcím :29:41-21:30:27 Az elején hiányzik az elhatároló főcím. Az Smtv. 20. vonatkozó bekezdései az alábbiakat tartalmazzák: 20. (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. (2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A Médiaszolgáltató a reklámblokkokat úgy tette közzé, hogy az más médiatartalmaktól nem volt maradéktalanul megkülönböztethető. Az Mttv. 33. (1) bekezdés a) pontja értelmében az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívás. Az előbbi rendelkezést az Smtv. 20. (1)-(2) bekezdésével összevetve a reklám médiaszolgáltatásban történő szabályos közzététele akkor valósul meg, ha könnyen felismerhető és más médiatartalmaktól az optikai vagy akusztikus módon történő figyelemfelhívással különböztethető meg. 9

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1185/I/2006.(V.31.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA

Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 744/2009. (IV. 1.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2503/2006. (XI. 15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2403/2006. (X.25.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1112/2009. (V. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1958/2006. (IX. 6.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 273/2009. (II. 4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 63/2009. (I.7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1008/2009. (V.20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 415/2012. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30476-20/2011. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: kiskorúak védelméről szóló, a termékmegjelenítés tényéről szóló tájékoztatási követelmény és a burkolt kereskedelmi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 540/2010. (III. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére. 2015. június 16. (kedd) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2015. évi 25. heti ülésszakának napirendjére 2015. június 16. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26709-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 608/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27498-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 14/2014. (I. 7.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/67672-9/2013. Ügyintéző.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 2156/2009. (XI. 3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 870/2006. (IV. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18052-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a 2013.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 547/2010. (III.24.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 547/2010. (III.24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2156/2008. (XI. 26.) sz.

2156/2008. (XI. 26.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2156/2008. (XI. 26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1755/2009. (IX. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 605/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának közleménye Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatók által alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra I. Az ajánlás

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1823/2006.(VIII.23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1478/2012. (VIII.15.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, 1088 Budapest Reviczky u.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1392/2013. (IX.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1392/2013. (IX.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23370-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-122/2006/23. Ikt.sz: Vj-122/2006/15. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a GfK Hungária Piackutató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2013. évi 38. heti ülésszakának napirendjére. 2013. szeptember 18. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 203. évi 38. heti ülésszakának napirendjére 203. szeptember 8. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben