VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény"

Átírás

1 VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, /4, Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája, Alföld, Debrecen, 1991, vésőjéhez odasereglett a világ (esszé) Folyam, /5, A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja. (tanulmány) Partium, 1992/1, Paul Valéry Nárcisza Az Én és a személyiség szembeállítása. (tanulmány) Polisz, 1995/tél, Egy erkölcsös költészet (Tanulmány a 85 éves Kiss Tamásról) Confessio, 1997/4, Táncoló nő az élet. A zene, a tánc és az építészet Paul Valéry életművében. (tanulmány) Alföld, 1997/december, Képzőművészeti élet Nyíracsádon. (tanulmány) In. UJVÁRY Zoltán (szerk.). Nyíracsád története és néprajza. Ethnica Kiadás, Fátyol Zoltán művészetéről. (tanulmány) In: Fátyol Zoltán. Metaform Füzetek, Debrecen, Naiv festő és népi szobrász Stefanovics Elemér nádudvari naiv festő. (cikk) Ethnica, 2002/ Sorskérdések Holló László festészetében. (tanulmány) Honismeret, 2002/ Alkotók és alkotások. (tanulmány) In: UJVÁRY Zoltán (szerk.:) Nyíracsád. Száz Magyar Falu Könyvesháza, Szilágyi Imre Ujváry Zoltán: Vak tyúk is talál szemet Illusztrált gömöri szólások (bevezető tanulmány) Ethnica Kiadás, A formaképző hiány játékai. (tanulmány) In: Lelkes Márk szobrászművész. Biatorbágy (angol, német és francia nyelven: 4 9.) A klasszikus szépíró-publicisták örökségének szerepe az újságírás gyakorlati oktatásában. (cikk) In: H. VARGA Gyula (szerk.): A kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Esterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei, új sorozat XXIX. kötet. Eger, Egy népi festő a tanyavilágról. (tanulmány) Ethnica, 2003/ A fekete-fehér ének és a színek szimfóniája. (tanulmány) In: Tamus (angol és német nyelven is) Debrecen, Népéleti és tájfestmények a 80 éves gömörszőlősi É. Kovács László munkásságában. (cikk) Ethnica, 2004/2., Animálja a város énjét (Hapák József: Debrecen a cívisváros). Debreceni Disputa, 2004/05., Szakrális poézis a térben. Néhány szempont Holb Margit textilművészetének bemutatásához. In: Holb Margit textiltervezői pályájának 30 éve Metaform 3. Debrecen, A művésztelep maga is kihívást jelent a kortárs művészetek irányai között. (tanulmány) In: MADARÁSZ Gyula (szerk.): Cívis Nemezteközi Művésztelep Debrecen, Ujváry Zoltán, a tudós-mecénás. (tanulmány) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVIII., Miskolc, Kié lett Munkácsy? (tanulmány) Debreceni Disputa, 2005/11 12., Gondolat a térben. (esszé) In: Józsa Lajos a megszállott művész. JLD Stúdió, Budakeszi,

2 Mi az újságíró? Móra Ferenc publicista etikája. (tanulmány) In: BIZINKAY Géza (szerk.): A magyar újságíró múltja és jelene. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova series tom. XXXIII. Eger, A színek és a formák hatalma. Madarász Gyula festészetéről. (cikk) Berek, 2006/szeptember Emberi érzékenység, művészi intellektus drámaivá hangolt konfliktusa. 120 éve született Holló László. (tanulmány) Magyar Múzeumok, 2006/ Ars memoriae Az emlékezés grafikai építményei. (tanulmány) Mediárium, 2007/tavasz, A szépség most taszít. Holló László aktgrafikáiról. (tanulmány) Mediárium, 2007/nyár ősz, A modern múzeum mint kommunikációs tér. (tanulmány) Mediárium, 2007/tél, Debrecen képzőművészeti értékei. In: A reformáció, mint európai, debreceni nemzeti érték. Hol a helyünk Európában? (tanulmány) Professzorok az Európai Magyarországért. PEM Tanulmányok VI. Debrecen Budapest Egy angyallabirintus rítuskellékei. (tanulmány) Mediárium, 2008/nyár ősz, Stílusos és anyagszerű. Gáborjáni Szabó Kálmán fametszeteihez. (tanulmány) Mediárium, 2008/tél tavasz, Bényi Árpád festőművész ( ) emlékezete négy tételben. (tanulmány) Debreceni Szemle, 2008/ A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja Guillevic és az örökkévaló mozdulatlanság (tanulmány) In: GORILOVICS Tivadar (szerk.): A mi francia költőnk, Guillevic. Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Orbis Litterarum világirodalmi sorozat. Debrecen, Versművelés Beszédgyakorlatok. PoLíSz, 2009/ősz (Kazinczy-emlékszám; esszé); 126. megj.; Örök vándorlás a szent helyek között. A mindenség modellje. (tanulmány) Mediárium, 2009/tavasz nyár, Exlibrisek karácsonyi és újévi üdvözlőlapok. (tanulmány) Református Tiszántúl, 2009/ Teremtő könnyedség és a teremtett dolgokkal szembeni alázat. Szilágyi Imre grafikusművész lapjaihoz. (tanulmány) Mediárium, 2009/ősz tél, angyalszárny és semmi más (Tanulmány Weöres Sándor alkalmi verseiről és versváltozatairól). Nagyítás, Grafikai csattanók a rajzlapon. Komiszár János Holló László-díjas festőművész adomaillusztrációiról.(kritika) In: Ujváry Zoltán: Száz kis írás. Mondák, anekdoták, szólások. Ethnica, Debrecen, Kontextualitás a naiv művészeti alkotásokban. In: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó szerk.: Az adhatás gyönyörűsége és a ma öröme. KFRTKF, ) A látszatidill hiányfölmutatása. Kritika Koday László naiv művész világáról (Nagyítás, , 18. o.) Mikszáth Kálmán, az újságíró. Tanulmány 4 részben ( ) A naiv művészet szimbólumhasználatának kérdéseihez. (Tanulmány) Ethnica, 2010/ A Szabó Magda-történet képzőművészeti narratívái SZÍN Közösségi Művelődés, 2010/április, Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához (tanulmány). Mediárium, IV/ Komiszár János Mária Terézia-illusztrációi. In: Mária Terézia a folklórban. Komiszár János grafikái és Ujváry Zoltán írása. Ethnica, o. (30 31.) Kálvini vonások az exlibriseken. In: M. Császár Zsuzsa Szalai Gábor szerk.: Kálvin Magyarság Európa. Pécs Szúdy Nándor és a XX. századi ítéleteke; Példázatok Jelenések (Az apokalipszis-tematika Szúdy Nándor festészetében); Nagyítás, 2010/

3 Kövér József Holló László-díjas szobrászművész épületdíszítő és köztéri alkotásai Hét községben. In: Lovas Kiss Antal (szerk.): Hét. Fejezetek a 755 éves község múltjából és jelenéből. Debrecen, Cigányvarázs vagy a lét sikolya? Mediárium, 2011/1 2., A város és a vidék. Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Napút, 2011/8., Holló László szociográfiai allegóriái. Mediárium, 2011/ Angyali kommunikáció (avagy: párbeszéd a Festőangyallal) Aknay János művészetéről. Mediárium, 2011/4., Krúdy Gyula utolsó évtizedének újságcikkeiből. Agria, 2012/nyár, Kritika és mű. Zempléni Múzsa, 2012/tavasz, Hazudik-e a sajtófotó? A kép és a valóság viszonyának értelmezése, avagy a fotó valóságértelmezése médiakontextusban. Médiakutató, 2012/2., Holló László művészetének újraértékelése. Művészet és barátai, 2012/szeptember (XXII./4.) Lélekföldrajzi fókuszpontok. (A 70 éves Szőnyi Sándor). In: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár ; ISBN A fotográfia és a halál. Ekphraszisz és képi illokúciós aktus Kosztolányi Dezső A csúf lány című tárcanovellájában. Mediárium, 2012/ Az örökségőrző öröksége. Mediárium, 2012/ A mértan, a zene és a kép. A geometrikus dallamiság, avagy a zene mértana Józsa Judit művészetében. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013., A fekete-fehér ének és a színek szimfóniája. Feljegyzések Tamus István festő- és grafikusművész munkáiról. In: Tamus István: Átváltozások. Pályakép. Debrecen, ; ISBN A megtartó múlt és a jelen-lét élménye. Bevezetés Komiszár János művészi világába. Bevezető tanulmány. In: Komiszár János: Debrecen az ősi város. Akvarellek költők versei Debrecenről. Nova Humana, Debrecen, 2013., 5 10.; ISBN Győzelem az elmúlás angyalán. Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez és költészetéhez. Stádium 2013/7. szám, Tudta, hogy a mélység: magasság. In memoriam Görömbei András (esszé). Agria, 2013/tél, Publikációk idegen nyelven Abouth the art of Fátyol Zoltán. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, L oeuvre de Fátyol Zoltán. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, Fátyol Zoltán und seine Kunst. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, The Plays of form-making Absence. In: Lelkes Márk. Biatorbágy Die Spiele des Formgestaltenden Mangels. In: Lelkes Márk. Biatorbágy, Les jeux du manque faisants des formes. In: Lelkes Márk. Batorbágy, The art of Zoltán Gonda. In: Gonda Zoltán. Debrecen, o.n Zoltan Gonda s Kunst. In. Gonda Zoltán, Debrecen, o.n Sakrale Poesie Im Raum. Einige Aspekte zur Textilkunst von Margit Holb. In: Holb Margit. Metaform 3. Debrecen, The Artist Colony poses a challenge among the Schools of contemorary Arts. In: Cívis Nemzetközi Művésztelep Debrecen,

4 Ideas incarned in 3D. In: Józsa Lajos the fanatic artist. JLD, Budakeszi, Bcтуп. In: Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy, Kijev Géométrie, musique, image. la musicalité géométrique ou la géométrie musicale dans l art de Judit Józsa. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013.; 3 6. (Traduit par Catherine Fay) Geometry music image. Geometric Musicality or Musical Geometry in Judit Józsa s art. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013.; (Translated by Catherine Fay) Szakmai előadás (Budapest Református Doktorok Kollégiuma) A naiv festészet szakrális motívumai (Debrecen KFRTKF) A naiv művészet lélektani aspektusai (Debrecen Arion Nemzetközi Konferencia, Interkulturális oktatás Cigány kultúra a magyar oktatásban ) A cigány gyerekek képzőművészeti alkotásairól (Kiskunfélegyháza Móra Ferenc-konferencia) Adalékok Móra Ferenc publicisztikájának tipológiájához (Debrecen KFRTKF) Móricz Zsigmond debreceni publicisztikája (Eger országos kommunikációs konferencia) Móra Ferenc publicista etikája (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) A lakodalom, mint életszínjáték a naiv művészi ábrázolásban (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) A falu és a város erkölcse Móricz Zsigmond Pillangójában (Debrecen KFRTKF) Docere delectare movere az ars poetica kérdéseiről (Debrecen Déri Múzeum, felolvasóülés Holló László születésének 120. évfordulóján) A szépség most taszít Holló László aktgrafikáiról (Debrecen Református Kollégium; 110 éve született Gáborjáni Szabó Kálmán, tudományos ülésszak) Róma és a róna között Gáborjáni Szabó Kálmán grafikáiról és exlibriseiről; (Debrecen Debreceni Egyetem; Olvass, Város! -előadások) Irodalom és újságírás: a reformkori magyar sajtó irodalomösztönző hatásairól (Debrecen A reformáció, mint európai, debreceni, nemzeti érték ; a Professzorok az Európai Magyarságért Egyesület országos konferenciája) Debrecen képzőművészeti értékei (Debrecen a KFRTKF országos konferenciája) A tudományosság és a művelődés kérdései Móra Ferenc publicisztikájában (Debrecen KFRTKF) Radnóti Miklós kritikai tevékenysége (Pécs nemzetközi multidiszciplináris Kálvin-konferencia) Protestáns exlibrisek (VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia Hallottátok hírét Előadások a magyar népballadáról.) Székely naiv művészek balladaillusztrációi (Debrecen Kulturális sokszínűség és kreativitás ; KFRTKF) A naiv művész illusztrációja mint újramondás (Szakrális Művészetek Hete országos rendezvénysorozat, szept. 18. Debrecen, Füredi úti ref. Templom) Szakrális motívumok a művészetben

5 (A szakrális kommunikációjának lehetőségei régen és ma; Szakrális Művészetek Hete. KFRTKF, szept. 23.) A transzcendens megszólalásának reprezentációi a szakrális művészeti kommunikációban (Előadások a Reformáció Emléknapján; KFRTKF október 29.) Református szimbólumok (Az Isten szeme motívum reprezentációi) (A Református tanítóképzés, múltja, jelene, jövője, Debrecen, KFRTKF. Nemzetközi tudományos konferencia) Identitáskonstrukció és protestáns képszemlélet (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) Angelus: Szakrális reprezentációk Holló László festészetében (Óvodapedagógiai konferencia, Debreceni Egyetem) A vizuális kommunikáció lehetőségei a gyermekkorban (A kortárs gyermekirodalom és médiumai, Budapest: ELTE TÓK) A képtől a szövegig, a szövegtől a képig (A verses gyermekrajzok mint ikonotextusok és új narratívumok) (Olvasható kép, látható szöveg. Debrecen, Déri Múzeum, szeptember 5 6.) Ikonotextusok az Angyali üdvözlettől a kortárs gyermekrajzokig (Hagyomány, haladás, megmaradás. X. Partiumi Írótábor Nagyvárad, július 4 6.) Szakralitás és megmaradás (Doktorok Kollégiuma Debrecen, Debreceni Református Kollégium, augusztus ) - Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez 2013 (In memoriam Molnár Mátyás emlékkonferencia, Vaja, Vay Ádám Múzeum; szeptember 27.) - Kortárs műalkotások történelmi környezetben (Dr. Koncz Sándor 100; Kierkegaard 200 emlékkonferencia, Sárospatak, Református Kollégium; november ) - Az értelmes hit és a cselekvő erkölcs egysége dr. Koncz Sándor Kierkegaard- és református teológia-interpretációjában. Recenzió A szivárvány ígérete szent (Bényei József: A halott meggyfa), Confessio, 1992/2, Elképzelni egy kék gondolatot (Gaál András kiállítása) Erdélyi Tükör, 1994/2, ZEN A szamurájok vallása. Valóság, 1997/1., Ruhái szárnyasak, mint a madár és az oltár (Madarászné Kathy Margit kiállítása) Magyar Iparművészet, 1998/1, Tiétek minden, amit látok (Bényei József: Kékszakállú elégiái), Confessio, 1998/2, Csúcslicit és bonyodalom. A Nemzeti Galéria nem vállal felelősséget. (Mednyánszky László: Őszi táj) Műértő, 1999/március, Tízmilliós fél-siker. (Cívis Mű-Terem Galéria és Antikvitás) Műértő, 1999/december, Megindult a gyűjtés a Golgotáért. Műértő, 2000/november Csaknem százszázalékos aukció; Sátras és serházi licitek. (A Villás Galéria és a Veszprémi Antikvitás árveréseiről). Műértő, 2000/november, 16.

6 A szenzáció két oldala; Siker a felnőtt reményhez (A Kölcsey Közművelődési Intézet és a Villás Galéria és Aukciósház műtárgyárveréseiről) Műértő, 2001/janiár Kunkovács László: Ősépítmények (recenzió). Ethnica, 2001/1, Lélekben is megérteni, mit és hogyan szólunk. (Ujváry Zoltán: Szólásgyűjtemény) Confessio 2001/ Papp László: Diákhumor. Ethnica, 2001/ Pocsainé Eperjesi Eszter: Palágyi Deák Geyza. Ethnica, 2001/ P. Szalay Emőke: Debreceni ötvösség. Ethnica 2001/ Selmeczi Kovács Attila Nemzeti jelképeink. Ethnica, 2002/ Verebélyi Kincső: Korok és stílusok a magyar népművészetben. Ethnica, 2002/3., Makláry Kálmán megfestett dallamai (a festőművész kiállításáról). Szókimondó, 2002/december, Bényei József: Győri Elek világa. Ethnica 2003/2., Ujváry Zoltán: Gömöri magyar néphagyományok, Ethnica, 2003/2., Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve. Ethnica, 2006 (VIII)/1., Józsa János: Keresztút. Ethnica, 2006 (VIII)/ Maticsák Sándor: Vándorló napok. Ethnica, 2006 (VIII.)/ Őriné Nagy Cecília (szerk.): A népművészet a század fordulójának művészetében és a Gödöllői Művésztelepen. Ethnica, 2006 (VIII.)/ A képíró bölcs mágikus művészete. Tóth Menyhért festészete (Nagyítás, , 18. o.) A 200 éves Barabás melléktekintetei. Barabás Miklós művészete (Nagyítás, , 18. o.) A másik Csinszka Márffyja. Márffy Ödön kiállítása (Nagyítás, , 18. o.) A hajdúsági parasztélet festője. Pálnagy Zsigmond emlékkiállítása (Nagyítás, , 18. o.) Szobrok párbeszéde. Kligl Sándor életműalbuma (Nagyítás, , 18. o.) Isten betűje a Malomgáton. Seres Géza fotókiállítása (Nagyítás, , 17. o.) Konok magyarság. Égerházi Imre néprajzi vonatkozású képei (Nagyítás, , 17. o.) Súgott képek (Nagy B. István kiállításáról); Nagyítás, 2010/ Vásárhely krónikás festője (Feledy Balázs: Fodor József, a krónikás festő); Nagyítás, 2010/ Irodalmi kalauz kalózvállalkozásban (Bényei József: Debreceni Irodalmi Lexikon); Disputa, 2010/ Énekelve a telihold alatt (Négy nemzet kiállítása); Nagyítás, 2010/ Tűvel festett (Orbán Irán székely naiv varrott képei); Nagyítás, 2010/ Lebontva a határokat a lokalitások között (Ludvig Nemzetközi Művésztelep); Nagyítás, 2010/ A csíki székely pásztorvándor (Nagy István csíkszeredai kiállítása); Nagyítás, 2010/ Én vagyok Koppány, és én vagyok István is! (A Szent István-tematika Holló László festészetében); Nagyítás, 2010/ A szenvedélyes fegyelem játékai (Kohán György kiállítása; Ibos Éva: Kohán György); Nagyítás, 2010/ Egy kis falu nagy emlékműve (Kövér József héti szobra); Nagyítás, 2010/ Virágoskert a ló szeme? (Deák Nonna képei a Szoboszlói Galériában); Szókimondó, 2011/10., XXI. Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat. Szókimondó, 2011/december, Átjárható határok Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65, születésnapjára; Mediárium, 2011/4., Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 472. tanévről 2009/2010; Mediárium, 2011/4.,

7 A debreceni fotóművészet keresztmetszete. 80 éves a Debreceni Fotóklub. Mediárium, 2012/1 2, Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tánctudományi Közlemények 2012/2., Minőségteremtő nemzettudat. Bertha Zoltán könyvei (Sorsmetszetek, Kortárs Bp., 2012.; Erdély felé. Cédrus Napkút, Bp., 2012.) Zempléni Múzsa 2013/tavasz, A mértan, a zene és a kép. A geometrikus dallamiság, avagy a zene mértana Józsa Judit művészetében. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013., Lektorált szakkönyv 1996 (társszerzőként VARGA Gyulával): A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996, Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, : Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica, Debrecen, 132 o. (Benne: Selmeczi László: A jászkürt, , Utószó: Madaras László: Selmeczi László, a régész, ) ISBN : A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica, Debrecen, 96 o. ISBN : Faggyas István munkássága. Ethnica, Debrecen, 2 ív + 20 lap illusztráció. ISBN : Holló László grafikái (Függelék: Ujváry Zoltán kortárs képzőművészeti adománya). Gömöri Múzeum, Putnok, 86 o. ISBN : É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica, Debrecen, 102 o. ISBN x 2006: Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum, 48 o. ISSN x 2007: A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Debrecen. Ethnica Kiadás, 96 o. ISBN : Holló László 120 aktgrafikája. Debrecen, Ethnica Kiadás, 176 o. ISBN : Egy humanista értékrend nyomában. Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez. Néző Pont különkiadás, Debrecen, 80 o. ISSN : Protestáns könyvjegyek. Kálvin és a kálvinizmus hatása az exlibriseken avagy a református művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 128 o. ISBN : Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Ethnica, Debrecen, 228 o. ISBN

8 Egyéb / Művészeti és helytörténeti monográfia, életrajz, tanulmánykötet 2002: Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai Kiadó, Debrecen, 392 o. ISBN : A mozdulat halála éltet. (Képzőművészeti tanulmányok, esszék és lapszéljegyzetek) Ethnica Kiadás, Debrecen. 250 o. ISBN : Szent Margitok öröksége. Újszentmargita regényes története. Újszentmargita Község Önkormányzata, 252 o. 2008: Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. Néző Pont, Debrecen, 112 o. ISBN : Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, 80 o. ISBN : Józsa János festő- és grafikusművész munkássága. Debrecen, Józsa János kiadása (bevezető tanulmány, bevezető esszék az életmű korszakaihoz) Néző Pont decemberétől egy személyben írja és szerkeszti az irodalmi, kulturális és művészeti folyóiratot nyaráig 51 kötete, 37+1 megjelenése látott napvilágot (összesen 4800 oldalon), évfolyamonként és kötetenként a következő A/5-ös terjedelemben: / / / / / / / / / / / / / / / / / /27 Különkiadás; Radnóti-monográfia (nincs a megjelenés sorszámozva) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /52 53; /54;

9 A tudományos tevékenység visszhangja Független hivatkozás 1993: Évszakok, szavak, álmok. Partium. ISBN CSONTOS János Megőrizve megszületni. Az újabb líra hagyománykezelése. Polisz, 1994/nyár 32. oldal 2002: Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai Kiadó, Debrecen, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 79. oldal; 80. oldal 2 említés A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica Kiadás, Debrecen, ISBN SZONDA István 2007: Uhrin Péter és Uhrin Pál, az endrődi parasztfestők. In: KIRI Edit KOVÁCS László Erik SZILÁGYI Judit (szerk.): Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, oldal; 86. oldal; 97. oldal (A monográfiából megjelent szerkesztett fejezet: A hónapábrázolásokról In: Vitéz Ferenc: Néző Pont Kalendárium ) BIHARI NAGY ÉVA 2010: Egy sárospataki naptár. Ethnica, 2010/ oldal 2004: Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. (KFRTKF) BÉNYEI József 2004: Hannibál tanár úr. Hajdú-bihari Napló, július oldal 2004: Holló László grafikái. Gömöri Múzeum, Putnok, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 102. oldal Kié lett Munkácsy? (Debreceni Disputa, 2005/11 12., ) KOSZORÚS Oszkár 2007: Oskó Lajos, Orosháza első festőművésze. Tiszatáj, 2007/július, oldal É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica Kiadás, Debrecen, ISBN x VIGA Gyula 2008: É. Kovács László 85 éves. Ethnica, 2008/ oldal

10 2006: Emberi érzékenység, művészi intellektus drámaivá hangolt konfliktusa. 120 éve született Holló László. Magyar Múzeumok, 2006/ BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 159. oldal 2007: Holló László 120 aktgrafikája. Debrecen, Ethnica Kiadás, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 104. oldal; 105. oldal ifj. Fekete Károly Tudománnyal és a hit pajzsával című könyvének ismertetése. In: Néző Pont 2008/szeptember október, 18. kötet, BERTHA Zoltán 2009: Tanulmánykötet Makkai Sándorról. Agria, 2009/tél (III/4.) 191. oldal A költészet tollvonalai F. Tóth Zsuzsa (Néző Pont, 2008/április-május, ) SZÉKELY András Bertalan 2011: A lélek madarai. Művészet és Barátai, 2011/március 4. oldal 5. oldal Kedves Abelovszky Margit Egy ismeretlen levél Ady Endrétől. (Néző Pont, 2008/november, ) ARANY Lajos 2009: Ady ismeretlen kedvese. Nagyítás, oldal 2008: Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 120. oldal 2009: Ismeretlen versek és változatok Weöres Sándor ( ) kézirataiból. (Néző Pont, 2009., 25. kötet, ) TÓTH Dénes 2013: Ricercare. Révai Kiadó, Budapest. ISBN oldal 24. oldal 86. oldal 88. oldal 2009: angyalszárny és semmi más (Nagyítás, ) 2009: Bemutatták a Nagyítás című új hetilapot. Magyar Hírlap, oldal TÓTH Dénes 2013: Ricercare. Révai Kiadó, Budapest. ISBN oldal 86. oldal 88. oldal

11 2010: Litvániától Hispániáig. Exlibrisek és alkalmi grafikák Európából (Néző Pont,2010/december 2011/január, ) ZSUPONYÓNÉ UJVÁRY Mária 2010 (a putnoki Holló László Galériának hagyott kézirat alapján): Újabb exlibris-adományok a putnoki Holló László Galériának. Kisgrafika, 2010/ oldal 2010: Metszet és keresztmetszet Fotográfiai keresztmetszet a Belvárosi Galériában. (Néző Pont,2010/április május, ) ANDICS Árpád 2011: Visszatekintő ( ). In: Máthé András: 80 éves a Debreceni Fotóklub. Debreceni Fotóklub, Debrecen, oldal 2011: Tűz és kereszt Tóth-Máthé Miklós történelmi drámái (Néző Pont,2011/február március, ) BERTHA Zoltán 2011: Sors és misszió. Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Zempléni Múzsa, 2011/nyár 39. oldal 40. oldal 2012: Holló László művészetének újraértékelése. Művészet és barátai, 2012/szeptember (XXII./4.) BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 159. oldal 2012: Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Kapitális, Debrecen, 228 o. ISBN ERDEI Sándor 2012: Egy haláltól ronthatatlan művész. 125 éve született Holló László. Szókimondó, 2012/ oldal BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 109. oldal Az Ethnica folyóiratszámaiban megjelent recenziókra SZILÁGYI Miklós 2009: Az Ethnica tíz évfolyama. Ethnica, 2009/1. 3. oldal A Néző Pont című folyóiratról KORNYA István 2009: Környékünk lapjárása. Debrecen, oldal

12 Idegen nyelvű és külföldi független hivatkozás A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja (= L âme des choses le poème comme point central du monde) GORILOVICS, Tivadar 2003: Les poètes hongrois de Guillevic. In: Guillevic. La passion du Monde. Presses de l Université d Angers p In: A gyergyószárhegyi barátság művésztelep enciklopédiája. Kolozsvár Burai István művészetéről (Hajdú-bihari Napló, 1998.) 57. oldal Ruhái szárnyasak, mint a madár és az oltár. Madarászné Kathy Margit művészetéről. (Magyar Iparművészet, 1998/1.) 173. oldal Nuridsány Éva művészetéről. (Katalógus, Debrecen, 2000) 202. oldal Recenziók 1991: Az egyetemes ember. In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája, Alföld, Debrecen, 1991, PÉCSI Györgyi 1992: Más vagy. Az Alföld Stúdió antológiája. Alföld, 1992/ oldal IMRE László 1992: Más vagy. Alföld, 1992/ oldal 1992 A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja (Partium, 1992/ ) SZUROMI Lajos 1992: Egy új folyóirat impozáns bemutatkozása. Hajdú-bihari Napló, oldal Szent Antal megkísértése (Csokonai Kiadó) TÓTH-MÁTHÉ Miklós 2002: Szent Antal megkísértése Vitéz Ferenc életregénye Holló Lászlóról. (kritika) Confessio, 2002/ oldal SZIKSZAY Tamás 2002: Szent Antal megkísértése. (kritika) Debrecen, oldal ARANY Lajos 2003: Tócóskerti remete és európai magyar. (kritika). Református Tiszántúl, 2003/2. szám 17. oldal A böszörményi tanyavilág képes naptára. (Ethnica Kiadás) BÉNYEI József 2004: Könyvismertetés. Ethnica, 2004/ oldal

13 2004. Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. (KFRTKF) LÉVAI Botond 2004: Könyvismertetés. Ethnica, 2004/ oldal BÚCSÚ Lídia 2004: Könyvismertető. Múzeumőr, 2004/ oldal A dolgok képe mögött (KFRTKF) P. SZALAY Emőke 2005: Lektori jelentés (részlet) In: ua. 4. oldal A mozdulat halála éltet (Ethnica Kiadás) TÓTH Dénes 2005: A dolgok képe. (recenzió) Debrecen, oldal Az ország gazdája (KFRTKF) GÖRÖMBEI András 2006: Lektori jelentés. In: Ua oldal ARANY Lajos 2006: Lektori jelentés. In: Ua. 7. oldal ERDEI Sándor 2006: Az ország gazdája Vitéz Ferenc legújabb kötetei. Könyvismertetés. Vasárnapi Napló, szeptember oldal É. Kovács László festőművész, honismereti kutató munkássága. (Ethnica Kiadás) BARTHA Elek 2006: Könyvismertetés. Ethnica, 2006/ oldal ERDEI Sándor 2006: Az ország gazdája Vitéz Ferenc legújabb kötetei. Könyvismertetés. Vasárnapi Napló, szeptember oldal 2006: Polcra való (ajánló, n.n.) Debrecen, oldal Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. (Mátészalka); A mecénás professor emeritus. (Ethnica) KELE Csilla 2007: Ikerkönyv gyűjtőknek. (kele) Debrecen, febr oldal Holló László 120 aktgrafikája. (Ethnica Kapitális) KELE Csilla 2007: A bujaság dicsérete. (kele) Debrecen, márc oldal

14 2008. Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. (Néző Pont kiadás) SOÓS Imre 2008: Könyvespolc (recenzió). Kisgrafika, 2008/ oldal TAMUS István 2010: A debreceni grafika története a XX. század elejétől napjainkig. Tízéves a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete. In: Tamus István (szerk.): Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen. o. n. (43. oldal) Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. (Debrecen Hajdúhadház) ARANY Lajos 2008: Látvány és látomás (recenzió) Hajdú-bihari Hét, oldal Józsa János festő- és grafikusművész munkássága (Józsa János kiadása) ARANY Lajos 2008: Kép, film, zene (recenzió) Debrecen, oldal Kedves Abelovszky Margit Egy ismeretlen levél Ady Endrétől. (Néző Pont, 2008/november, ) DÁVID Orsolya 2008: Lapozgató. Ady-levél (ismertetés a cikkről és recenzió a Néző Pont 19. kötetéről) Debrecen, oldal 2011: A tükör hatalma I II. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció (KFRTKF) 2011: LOVAS KISS Antal: Lektori jelentés In: Ua oldal A Néző Pont című folyóiratról válogatás 2006: Unisono (td jelzéssel). Debrecen, oldal HASSÓ Adrienn 2007: Egyszemélyes folyóiratot indított. Néző Pont Vitéz Ferenc művészeti író különleges vállalkozása. (kritika). Vasárnapi Napló, március oldal DÁVID Orsolya 2007: Lapozgató. A tócóskerti remete. (a 3. kötetről) Debrecen, oldal DÁVID Orsolya 2007: Lapozgató. Gyermek és művészet. (a 4 5. kötetről) Debrecen, oldal

15 ERDEI Sándor 2008: Egyszemélyes folyóirat. Vitéz Ferenc: Néző Pont (kritika) Szókimondó, 2008/július augusztus 31. oldal CSONTOS János 2008: Nézőpont. Vitéz Ferenc az egyszemélyes folyóiratról, a belső rend szabadságáról és az irodalmi jóslatokról. Magyar Nemzet, augusztus oldal SOÓS Imre 2008: Lapszemle. (a kötetről) Kisgrafika, 2008/ oldal (a kötetről) Kisgrafika, 2008/ oldal SOÓS Imre 2009: Lapszemle. (a 20. kalendáriumi és kötetekről). Kisgrafika, 2009/ oldal DÁVID Orsolya 2009: Lapozgató. Krúdy szerelmei (a kötetről) Debrecen, oldal SOÓS Imre 2009: Lapszemle. (a 26. kötetről) Kisgrafika, 2009/ oldal VIDA Lajos 2009: Szemle. Néző Pont. (a 28. kötetről) Szókimondó, 2009/október 33. oldal DÁVID Orsolya 2009: Lapozgató. Mesemondó (a 28. kötetről). Debrecen, oldal VÉKONY Zsolt 2009: Lapozgató. Kálvin (A 29. kötetről) Debrecen, oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle Vitéz Ferenc egyszemélyes lapja (a 29. kötetről) Kisgrafika, 2010/ oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Debrecenben megjelenő Néző Pont (a 30. kötetről) Kisgrafika, 2010/ oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Néző Pont kötete, Kisgrafika, 2010/ oldal VÉKONY Zsolt (vézs) 2010: Naiv álmok. (a kötetről) Debrecen, , 11. oldal

16 SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Néző Pont 33. füzetének Kisgrafika, 2010/ oldal VIDA Lajos 2010: Néző Pont. Dr. Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóirata (a kötetről). Szókimondó, 2010/július augusztus, 54. oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A dr. Vitéz Ferenc által szerkesztett ; a (34. kötetekről); Kisgrafika, 2010/ oldal 2010: Elég csak átlapozni a debreceni folyóirat (a 35. kötetekről); Kisgrafika, 2010/ oldal TÓTH Dénes (td) 2010: Kalendárium (a kötetről) Debrecen, oldal BÁNKI Vera 2011: A Néző Pont február márciusi kötete Kisgrafika, 2011/ oldal BÁNKI Vera 2012: Néző Pont ősz, 42 szám. Kisgrafika, 2012/1. 12, oldal BÁNKI Vera 2012: Néző Pont december, 43. szám. Kisgrafika, 2012/ oldal A műalkotás elsősorban cselekedet BERTHA ZOLTÁN beszélgetése Vitéz Ferenccel. Agria, 2011/nyár; oldal BÉNYEI József szócikke, in: Debreceni irodalmi lexikon.

17 Az oktatói tevékenység adatai Főiskolai tankönyv/jegyzet 2000: Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. 190 o. 2003: Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. Debrecen, KFRTKF, 228 o. 2003: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. 182 o. 2004: Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 212 o. 2005: A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 244 o. 2006: Az ország gazdája Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 228 o. 2007: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) Debrecen, KFRTF, 164 o. 2011: A tükör hatalma 1-2. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció. Debrecen, KFRTKF. 360 o. Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben 2009-től: Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány kuratóriumi tag 2008-től: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat szerkesztője (az időszakban megjelent 4 számban) között: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat felelős szerkesztője (az első három számban) 2006: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat alapítója, alapító felelős szerkesztője 2006-től: A Néző Pont c. irodalmi, kulturális és művészeti folyóirat egyszemélyű írója, szerkesztője és kiadója (megjelent 32 kötet 21 megjelenés) 2003-tól: Tagja a Református Doktorok Kollégiumának között: Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep Alapítványa kuratóriumi tagság 2009-től: Tagja a Magyar Szemiotikai Társaságnak 2013-től: Református Ifjúsági Média Alapítvány kuratóriumi elnök

18 Hazai és külföldi tanulmányutak 1988 (november december) Rouen (Franciaország, Université de Mont St.-Aignant) a KLTE és a Francia Köztársaság Kulturális Minisztériuma ösztöndíja Guillevic-kutatásokhoz 1991 (június) Macerata, Róma, Firenze és Assisi (Olaszország) kéthetes tanulmányút a Nevelésért Szövetség meghívására az olaszországi és magyar közoktatási tapasztalatok összehasonlításához 1992 (január) Párizs (Franciaország Institut National des Langues et des Civilisations Orientales) a Francia Köztársaság Kulturális Minisztériumának műfordítói ösztöndíja 1995 (augusztus) Katalónia (Spanyolország) a Hajdú-bihari Napló kéthetes kiküldetése az európai képzőművészeti örökség tanulmányozására között Művésztelepi meghívások és tanulmányutak összesen mintegy 40 alkalommal Hortobágy, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Létavértes, Nyíradony, Zsáka, Hosszúpályi, Biharkeresztes, Tokaj, Kecskemét, Szolnok, Nagykanizsa Kendlimajor, valamint Nagybánya művésztelepein és alkotótáboraiban a professzionális nemzetközi, az amatőr és naiv szimpóziummozgalmak, a társművészetek kutatásához 2009 (május) Egyhetes tanulmányút Velencében, Padovában és Veronában itáliai képzőművészeti kitekintéshez 2013 (február) Négynapos tanulmányút Amszterdamban Rembrandt és Van Gogh művészetének tanulmányozásához Díjak, elismerések: 1989: Debrecen város tíz hónapos alkotói ösztöndíja; 1992: Párizs műfordítói ösztöndíj, 1992: FAOE, Eger országos verspályázat I. díja; 1992: Nadányi Zoltán-emlékérem; : Lakitelek Alapítvány alkotói ösztöndíj; 1997: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány képzőművészeti kritikai ösztöndíja; 1997: Boromisza Tibor-díj kritikai tevékenységért; 1998: Holló László-díj költői és művészeti kritikai tevékenységért; 2001: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíja; 2004: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány művészeti írói ösztöndíja; 2004: A KFRTKF díja tudományos tevékenységért; 2004: Brassai Sámuel művészeti díj; 2006: A KFRTKF elismerő oklevele Kimagasló munkáért 2009: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért 2009: Országos anyanyelvi pályázat különdíja (Balassi Bálint Intézet) a hallgatói csoporttal 2010: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért 2011: A KFRTKF díja Művészeti tevékenységért 2011: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért

19 (Önálló könyvek minden műfajban, összesített, kronologikus) Lázadó galamb. Partium (verseskötet) Évszakok, szavak, álmok. Partium (verseskötet) Ébredés (lírai publicisztikák, novellák). Szabadhajdú Repülnél lenni. Csokonai (verseskötet) 1996 (társszerzőként VARGA Gyulával) 5. A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996, Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, Lángból riadó angyal (Holló László műveire). Ethnica (verseskötet) Kékezüst. Piremon (verseskötet) Az öröm alján. 2000, Csokonai (regény) Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 189 o Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai, Debrecen, 392 o Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica, Debrecen, 131 o. (Benne: SELMECZI László: A jászkürt, , Utószó: MADARAS László: Selmeczi László, a régész, ) A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica, Debrecen, 95 o Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. Debrecen, KFRTKF, B/5, 228 o A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 181 o Szirmok csókolóznak (Komiszár János virágcsendéleteivel). (verseskötet) Suliszerviz Faggyas István munkássága. Ethnica, Debrecen, 2 ív + 20 lap illusztráció Holló László grafikái (Függelék: Ujváry Zoltán kortárs képzőművészeti adománya). Putnok, 86 o Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 211 o.

20 A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 244 o A mozdulat halála éltet. (Képzőművészeti tanulmányok, esszék és lapszéljegyzetek) Ethnica, Debrecen. 250 o Színekre szavak (Komiszár János akvarelljeire). (verseskötet) Suliszerviz É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica, Debrecen, 101 o Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum, A/5, 45 o Az ország gazdája Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 227 o A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) Debrecen, KFRTF. A/5., 164 o Holló László 120 aktgrafikája. Ethnica, Debrecen, 63 számozott szövegoldal Szent Margitok öröksége. Újszentmargita regényes története. Újszentmargita, 219 szövegoldal A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Debrecen. 96 o Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. Néző Pont, Debrecen, 112 o Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, 80 o Józsa János festő- és grafikusművész munkássága. Debrecen, Józsa János kiadása (bevezető tanulmány, bevezető esszék az életmű korszakaihoz) A táncosnő halála (regény Medgyessy Ferenc szobrászművészről). Néző Pont Beszédgyakorlatok (veresek). Néző Pont Báránykönnyek (regény). Néző Pont Egy humanista értékrend nyomában Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez (monográfia). Néző Pont (80 oldal) Az esőnek lába van (versek gyerekeknek). Tóth Könyvkiadó (verseskötet) Verses kalendárium (Vitéz Ferenc versei Czentyéné Zolnai Irén hónapképeire) Ceze Kft., Debrecen (verses füzet); 2013., 2. javított kiadás

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a.

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. r v % r - HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. Osztani magad - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál Hallgatni okét, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz Váci Mihály Kedves Gyerekek!

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát

Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát bemutatja Hegedüs Endre festőművész Visszatekintés című tárlatát válogatás az elmúlt 15 év alkotásaiból Nagykovácsi III. 40x55 cm Maglódi kertek 40x60 cm Szeszfőzde 40x55 cm Újpesti utca 40x50 cm Sikátor

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Díjak, elismerések: 2007. I. Hajdú-Bihar Megyei Fotószemlén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díja (Debrecen)

Díjak, elismerések: 2007. I. Hajdú-Bihar Megyei Fotószemlén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat díja (Debrecen) Kocsis Csaba 1959-ben született Berettyóújfaluban. Erdésznek tanult, végül mégis a tanítói pályát választotta, de dolgozott népművelőként és újságíróként is. 1978-1986-ig a Naposcsibe együttes tagja. 1996-tól

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT

IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT IV. BIATORBÁGY FOTÓPÁLYÁZAT 2015 1 BIATORBÁGY kategória 2 I. díj Szabó Ferenc (Biatorbágy): Idővonal B A IV. Biatorbágy Fotópályázatra 75 pályázó, 380 alkotást nyújtott be. A zsűri a Kötetlen kategóriában

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.)

A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) A Déri Múzeumban árusított kiadványok (Frissítve: 2014. 11.26.) ÉVKÖNYVEK ár (Ft.-) DMÉ 1968 630 DMÉ 1974 630 DMÉ 1975 630 DMÉ 1976 630 DMÉ 1977 630 DMÉ 1978 630 DMÉ 1979 630 DMÉ 1980 630 DMÉ 1981 630

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban ************************************************************************** 437. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-05-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

A költő rövid életrajza

A költő rövid életrajza FÜGGELÉK 320 A költő rövid életrajza LÁSZLÓFFY ALADÁR (GÉZA) született Tordán, 1937. május 18-án. A név eredeti. Álnevet, írói nevet nem használ. Szignóval kisebb írásai jelentek meg alkalomszerűen, heti-

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1.

1.a. A verseny szintje / helyezés, fokozat. osztály. Bosnyák Boglárka 1.a Helyes Márton 1.a bendegúz nyelvész Zákány Laura 1.a 1. Versillusztráció Bosnyák Boglárka a Helyes Márton a bendegúz nyelvész Zákány Laura a 3. Gömöri Kende a Szépolvasási Szilágyi Máté a Erdei Krisztina a 3. Bosnyák Boglárka a meseillusztráció Szabó Fanny

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont

147 pont. Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes. 200,5 pont 147 pont Földesi kisokosok duója 7.o. Földes Községi Könyvtár Földes 200,5 pont Vadmacskák 4.o. Tiszacsegei ÁMK Fekete István Ált. Iskolája Tiszacsege 147 pont Könyvbúvárok 5.o. Bárdos Lajos Általános

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

kattintson ide. Hírek

kattintson ide. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A NESZ közreműködésével s tagjai által felajánlott alkotásokból nyílt kiállítás a New Yorki Magyar

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.

ÖNÉLETRAJZ. Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf. ÖNÉLETRAJZ Baráth Hajnal DLA habil főiskolai tanár művészeti rektorhelyettes, intézetvezető, szakvezető, szakirányvezető e- mail cím: hbarath@bkf.hu Tudományos minősítés és művészeti díj: 2008 DLA habil,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben