VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény"

Átírás

1 VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, /4, Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája, Alföld, Debrecen, 1991, vésőjéhez odasereglett a világ (esszé) Folyam, /5, A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja. (tanulmány) Partium, 1992/1, Paul Valéry Nárcisza Az Én és a személyiség szembeállítása. (tanulmány) Polisz, 1995/tél, Egy erkölcsös költészet (Tanulmány a 85 éves Kiss Tamásról) Confessio, 1997/4, Táncoló nő az élet. A zene, a tánc és az építészet Paul Valéry életművében. (tanulmány) Alföld, 1997/december, Képzőművészeti élet Nyíracsádon. (tanulmány) In. UJVÁRY Zoltán (szerk.). Nyíracsád története és néprajza. Ethnica Kiadás, Fátyol Zoltán művészetéről. (tanulmány) In: Fátyol Zoltán. Metaform Füzetek, Debrecen, Naiv festő és népi szobrász Stefanovics Elemér nádudvari naiv festő. (cikk) Ethnica, 2002/ Sorskérdések Holló László festészetében. (tanulmány) Honismeret, 2002/ Alkotók és alkotások. (tanulmány) In: UJVÁRY Zoltán (szerk.:) Nyíracsád. Száz Magyar Falu Könyvesháza, Szilágyi Imre Ujváry Zoltán: Vak tyúk is talál szemet Illusztrált gömöri szólások (bevezető tanulmány) Ethnica Kiadás, A formaképző hiány játékai. (tanulmány) In: Lelkes Márk szobrászművész. Biatorbágy (angol, német és francia nyelven: 4 9.) A klasszikus szépíró-publicisták örökségének szerepe az újságírás gyakorlati oktatásában. (cikk) In: H. VARGA Gyula (szerk.): A kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Esterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei, új sorozat XXIX. kötet. Eger, Egy népi festő a tanyavilágról. (tanulmány) Ethnica, 2003/ A fekete-fehér ének és a színek szimfóniája. (tanulmány) In: Tamus (angol és német nyelven is) Debrecen, Népéleti és tájfestmények a 80 éves gömörszőlősi É. Kovács László munkásságában. (cikk) Ethnica, 2004/2., Animálja a város énjét (Hapák József: Debrecen a cívisváros). Debreceni Disputa, 2004/05., Szakrális poézis a térben. Néhány szempont Holb Margit textilművészetének bemutatásához. In: Holb Margit textiltervezői pályájának 30 éve Metaform 3. Debrecen, A művésztelep maga is kihívást jelent a kortárs művészetek irányai között. (tanulmány) In: MADARÁSZ Gyula (szerk.): Cívis Nemezteközi Művésztelep Debrecen, Ujváry Zoltán, a tudós-mecénás. (tanulmány) In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XVIII., Miskolc, Kié lett Munkácsy? (tanulmány) Debreceni Disputa, 2005/11 12., Gondolat a térben. (esszé) In: Józsa Lajos a megszállott művész. JLD Stúdió, Budakeszi,

2 Mi az újságíró? Móra Ferenc publicista etikája. (tanulmány) In: BIZINKAY Géza (szerk.): A magyar újságíró múltja és jelene. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova series tom. XXXIII. Eger, A színek és a formák hatalma. Madarász Gyula festészetéről. (cikk) Berek, 2006/szeptember Emberi érzékenység, művészi intellektus drámaivá hangolt konfliktusa. 120 éve született Holló László. (tanulmány) Magyar Múzeumok, 2006/ Ars memoriae Az emlékezés grafikai építményei. (tanulmány) Mediárium, 2007/tavasz, A szépség most taszít. Holló László aktgrafikáiról. (tanulmány) Mediárium, 2007/nyár ősz, A modern múzeum mint kommunikációs tér. (tanulmány) Mediárium, 2007/tél, Debrecen képzőművészeti értékei. In: A reformáció, mint európai, debreceni nemzeti érték. Hol a helyünk Európában? (tanulmány) Professzorok az Európai Magyarországért. PEM Tanulmányok VI. Debrecen Budapest Egy angyallabirintus rítuskellékei. (tanulmány) Mediárium, 2008/nyár ősz, Stílusos és anyagszerű. Gáborjáni Szabó Kálmán fametszeteihez. (tanulmány) Mediárium, 2008/tél tavasz, Bényi Árpád festőművész ( ) emlékezete négy tételben. (tanulmány) Debreceni Szemle, 2008/ A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja Guillevic és az örökkévaló mozdulatlanság (tanulmány) In: GORILOVICS Tivadar (szerk.): A mi francia költőnk, Guillevic. Kossuth Egyetemi Kiadó Debreceni Egyetem Orbis Litterarum világirodalmi sorozat. Debrecen, Versművelés Beszédgyakorlatok. PoLíSz, 2009/ősz (Kazinczy-emlékszám; esszé); 126. megj.; Örök vándorlás a szent helyek között. A mindenség modellje. (tanulmány) Mediárium, 2009/tavasz nyár, Exlibrisek karácsonyi és újévi üdvözlőlapok. (tanulmány) Református Tiszántúl, 2009/ Teremtő könnyedség és a teremtett dolgokkal szembeni alázat. Szilágyi Imre grafikusművész lapjaihoz. (tanulmány) Mediárium, 2009/ősz tél, angyalszárny és semmi más (Tanulmány Weöres Sándor alkalmi verseiről és versváltozatairól). Nagyítás, Grafikai csattanók a rajzlapon. Komiszár János Holló László-díjas festőművész adomaillusztrációiról.(kritika) In: Ujváry Zoltán: Száz kis írás. Mondák, anekdoták, szólások. Ethnica, Debrecen, Kontextualitás a naiv művészeti alkotásokban. In: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó szerk.: Az adhatás gyönyörűsége és a ma öröme. KFRTKF, ) A látszatidill hiányfölmutatása. Kritika Koday László naiv művész világáról (Nagyítás, , 18. o.) Mikszáth Kálmán, az újságíró. Tanulmány 4 részben (www.nagyitas.hu ) A naiv művészet szimbólumhasználatának kérdéseihez. (Tanulmány) Ethnica, 2010/ A Szabó Magda-történet képzőművészeti narratívái SZÍN Közösségi Művelődés, 2010/április, Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához (tanulmány). Mediárium, IV/ Komiszár János Mária Terézia-illusztrációi. In: Mária Terézia a folklórban. Komiszár János grafikái és Ujváry Zoltán írása. Ethnica, o. (30 31.) Kálvini vonások az exlibriseken. In: M. Császár Zsuzsa Szalai Gábor szerk.: Kálvin Magyarság Európa. Pécs Szúdy Nándor és a XX. századi ítéleteke; Példázatok Jelenések (Az apokalipszis-tematika Szúdy Nándor festészetében); Nagyítás, 2010/

3 Kövér József Holló László-díjas szobrászművész épületdíszítő és köztéri alkotásai Hét községben. In: Lovas Kiss Antal (szerk.): Hét. Fejezetek a 755 éves község múltjából és jelenéből. Debrecen, Cigányvarázs vagy a lét sikolya? Mediárium, 2011/1 2., A város és a vidék. Krúdy Gyula publicisztikájának (újra)olvasásához. Napút, 2011/8., Holló László szociográfiai allegóriái. Mediárium, 2011/ Angyali kommunikáció (avagy: párbeszéd a Festőangyallal) Aknay János művészetéről. Mediárium, 2011/4., Krúdy Gyula utolsó évtizedének újságcikkeiből. Agria, 2012/nyár, Kritika és mű. Zempléni Múzsa, 2012/tavasz, Hazudik-e a sajtófotó? A kép és a valóság viszonyának értelmezése, avagy a fotó valóságértelmezése médiakontextusban. Médiakutató, 2012/2., Holló László művészetének újraértékelése. Művészet és barátai, 2012/szeptember (XXII./4.) Lélekföldrajzi fókuszpontok. (A 70 éves Szőnyi Sándor). In: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár ; ISBN A fotográfia és a halál. Ekphraszisz és képi illokúciós aktus Kosztolányi Dezső A csúf lány című tárcanovellájában. Mediárium, 2012/ Az örökségőrző öröksége. Mediárium, 2012/ A mértan, a zene és a kép. A geometrikus dallamiság, avagy a zene mértana Józsa Judit művészetében. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013., A fekete-fehér ének és a színek szimfóniája. Feljegyzések Tamus István festő- és grafikusművész munkáiról. In: Tamus István: Átváltozások. Pályakép. Debrecen, ; ISBN A megtartó múlt és a jelen-lét élménye. Bevezetés Komiszár János művészi világába. Bevezető tanulmány. In: Komiszár János: Debrecen az ősi város. Akvarellek költők versei Debrecenről. Nova Humana, Debrecen, 2013., 5 10.; ISBN Győzelem az elmúlás angyalán. Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez és költészetéhez. Stádium 2013/7. szám, Tudta, hogy a mélység: magasság. In memoriam Görömbei András (esszé). Agria, 2013/tél, Publikációk idegen nyelven Abouth the art of Fátyol Zoltán. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, L oeuvre de Fátyol Zoltán. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, Fátyol Zoltán und seine Kunst. In: Fátyol Zoltán. Metaform 2. Debrecen, The Plays of form-making Absence. In: Lelkes Márk. Biatorbágy Die Spiele des Formgestaltenden Mangels. In: Lelkes Márk. Biatorbágy, Les jeux du manque faisants des formes. In: Lelkes Márk. Batorbágy, The art of Zoltán Gonda. In: Gonda Zoltán. Debrecen, o.n Zoltan Gonda s Kunst. In. Gonda Zoltán, Debrecen, o.n Sakrale Poesie Im Raum. Einige Aspekte zur Textilkunst von Margit Holb. In: Holb Margit. Metaform 3. Debrecen, The Artist Colony poses a challenge among the Schools of contemorary Arts. In: Cívis Nemzetközi Művésztelep Debrecen,

4 Ideas incarned in 3D. In: Józsa Lajos the fanatic artist. JLD, Budakeszi, Bcтуп. In: Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy, Kijev Géométrie, musique, image. la musicalité géométrique ou la géométrie musicale dans l art de Judit Józsa. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013.; 3 6. (Traduit par Catherine Fay) Geometry music image. Geometric Musicality or Musical Geometry in Judit Józsa s art. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013.; (Translated by Catherine Fay) Szakmai előadás (Budapest Református Doktorok Kollégiuma) A naiv festészet szakrális motívumai (Debrecen KFRTKF) A naiv művészet lélektani aspektusai (Debrecen Arion Nemzetközi Konferencia, Interkulturális oktatás Cigány kultúra a magyar oktatásban ) A cigány gyerekek képzőművészeti alkotásairól (Kiskunfélegyháza Móra Ferenc-konferencia) Adalékok Móra Ferenc publicisztikájának tipológiájához (Debrecen KFRTKF) Móricz Zsigmond debreceni publicisztikája (Eger országos kommunikációs konferencia) Móra Ferenc publicista etikája (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) A lakodalom, mint életszínjáték a naiv művészi ábrázolásban (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) A falu és a város erkölcse Móricz Zsigmond Pillangójában (Debrecen KFRTKF) Docere delectare movere az ars poetica kérdéseiről (Debrecen Déri Múzeum, felolvasóülés Holló László születésének 120. évfordulóján) A szépség most taszít Holló László aktgrafikáiról (Debrecen Református Kollégium; 110 éve született Gáborjáni Szabó Kálmán, tudományos ülésszak) Róma és a róna között Gáborjáni Szabó Kálmán grafikáiról és exlibriseiről; (Debrecen Debreceni Egyetem; Olvass, Város! -előadások) Irodalom és újságírás: a reformkori magyar sajtó irodalomösztönző hatásairól (Debrecen A reformáció, mint európai, debreceni, nemzeti érték ; a Professzorok az Európai Magyarságért Egyesület országos konferenciája) Debrecen képzőművészeti értékei (Debrecen a KFRTKF országos konferenciája) A tudományosság és a művelődés kérdései Móra Ferenc publicisztikájában (Debrecen KFRTKF) Radnóti Miklós kritikai tevékenysége (Pécs nemzetközi multidiszciplináris Kálvin-konferencia) Protestáns exlibrisek (VII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia Hallottátok hírét Előadások a magyar népballadáról.) Székely naiv művészek balladaillusztrációi (Debrecen Kulturális sokszínűség és kreativitás ; KFRTKF) A naiv művész illusztrációja mint újramondás (Szakrális Művészetek Hete országos rendezvénysorozat, szept. 18. Debrecen, Füredi úti ref. Templom) Szakrális motívumok a művészetben

5 (A szakrális kommunikációjának lehetőségei régen és ma; Szakrális Művészetek Hete. KFRTKF, szept. 23.) A transzcendens megszólalásának reprezentációi a szakrális művészeti kommunikációban (Előadások a Reformáció Emléknapján; KFRTKF október 29.) Református szimbólumok (Az Isten szeme motívum reprezentációi) (A Református tanítóképzés, múltja, jelene, jövője, Debrecen, KFRTKF. Nemzetközi tudományos konferencia) Identitáskonstrukció és protestáns képszemlélet (Debrecen Református Doktorok Kollégiuma) Angelus: Szakrális reprezentációk Holló László festészetében (Óvodapedagógiai konferencia, Debreceni Egyetem) A vizuális kommunikáció lehetőségei a gyermekkorban (A kortárs gyermekirodalom és médiumai, Budapest: ELTE TÓK) A képtől a szövegig, a szövegtől a képig (A verses gyermekrajzok mint ikonotextusok és új narratívumok) (Olvasható kép, látható szöveg. Debrecen, Déri Múzeum, szeptember 5 6.) Ikonotextusok az Angyali üdvözlettől a kortárs gyermekrajzokig (Hagyomány, haladás, megmaradás. X. Partiumi Írótábor Nagyvárad, július 4 6.) Szakralitás és megmaradás (Doktorok Kollégiuma Debrecen, Debreceni Református Kollégium, augusztus ) - Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez 2013 (In memoriam Molnár Mátyás emlékkonferencia, Vaja, Vay Ádám Múzeum; szeptember 27.) - Kortárs műalkotások történelmi környezetben (Dr. Koncz Sándor 100; Kierkegaard 200 emlékkonferencia, Sárospatak, Református Kollégium; november ) - Az értelmes hit és a cselekvő erkölcs egysége dr. Koncz Sándor Kierkegaard- és református teológia-interpretációjában. Recenzió A szivárvány ígérete szent (Bényei József: A halott meggyfa), Confessio, 1992/2, Elképzelni egy kék gondolatot (Gaál András kiállítása) Erdélyi Tükör, 1994/2, ZEN A szamurájok vallása. Valóság, 1997/1., Ruhái szárnyasak, mint a madár és az oltár (Madarászné Kathy Margit kiállítása) Magyar Iparművészet, 1998/1, Tiétek minden, amit látok (Bényei József: Kékszakállú elégiái), Confessio, 1998/2, Csúcslicit és bonyodalom. A Nemzeti Galéria nem vállal felelősséget. (Mednyánszky László: Őszi táj) Műértő, 1999/március, Tízmilliós fél-siker. (Cívis Mű-Terem Galéria és Antikvitás) Műértő, 1999/december, Megindult a gyűjtés a Golgotáért. Műértő, 2000/november Csaknem százszázalékos aukció; Sátras és serházi licitek. (A Villás Galéria és a Veszprémi Antikvitás árveréseiről). Műértő, 2000/november, 16.

6 A szenzáció két oldala; Siker a felnőtt reményhez (A Kölcsey Közművelődési Intézet és a Villás Galéria és Aukciósház műtárgyárveréseiről) Műértő, 2001/janiár Kunkovács László: Ősépítmények (recenzió). Ethnica, 2001/1, Lélekben is megérteni, mit és hogyan szólunk. (Ujváry Zoltán: Szólásgyűjtemény) Confessio 2001/ Papp László: Diákhumor. Ethnica, 2001/ Pocsainé Eperjesi Eszter: Palágyi Deák Geyza. Ethnica, 2001/ P. Szalay Emőke: Debreceni ötvösség. Ethnica 2001/ Selmeczi Kovács Attila Nemzeti jelképeink. Ethnica, 2002/ Verebélyi Kincső: Korok és stílusok a magyar népművészetben. Ethnica, 2002/3., Makláry Kálmán megfestett dallamai (a festőművész kiállításáról). Szókimondó, 2002/december, Bényei József: Győri Elek világa. Ethnica 2003/2., Ujváry Zoltán: Gömöri magyar néphagyományok, Ethnica, 2003/2., Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve. Ethnica, 2006 (VIII)/1., Józsa János: Keresztút. Ethnica, 2006 (VIII)/ Maticsák Sándor: Vándorló napok. Ethnica, 2006 (VIII.)/ Őriné Nagy Cecília (szerk.): A népművészet a század fordulójának művészetében és a Gödöllői Művésztelepen. Ethnica, 2006 (VIII.)/ A képíró bölcs mágikus művészete. Tóth Menyhért festészete (Nagyítás, , 18. o.) A 200 éves Barabás melléktekintetei. Barabás Miklós művészete (Nagyítás, , 18. o.) A másik Csinszka Márffyja. Márffy Ödön kiállítása (Nagyítás, , 18. o.) A hajdúsági parasztélet festője. Pálnagy Zsigmond emlékkiállítása (Nagyítás, , 18. o.) Szobrok párbeszéde. Kligl Sándor életműalbuma (Nagyítás, , 18. o.) Isten betűje a Malomgáton. Seres Géza fotókiállítása (Nagyítás, , 17. o.) Konok magyarság. Égerházi Imre néprajzi vonatkozású képei (Nagyítás, , 17. o.) Súgott képek (Nagy B. István kiállításáról); Nagyítás, 2010/ Vásárhely krónikás festője (Feledy Balázs: Fodor József, a krónikás festő); Nagyítás, 2010/ Irodalmi kalauz kalózvállalkozásban (Bényei József: Debreceni Irodalmi Lexikon); Disputa, 2010/ Énekelve a telihold alatt (Négy nemzet kiállítása); Nagyítás, 2010/ Tűvel festett (Orbán Irán székely naiv varrott képei); Nagyítás, 2010/ Lebontva a határokat a lokalitások között (Ludvig Nemzetközi Művésztelep); Nagyítás, 2010/ A csíki székely pásztorvándor (Nagy István csíkszeredai kiállítása); Nagyítás, 2010/ Én vagyok Koppány, és én vagyok István is! (A Szent István-tematika Holló László festészetében); Nagyítás, 2010/ A szenvedélyes fegyelem játékai (Kohán György kiállítása; Ibos Éva: Kohán György); Nagyítás, 2010/ Egy kis falu nagy emlékműve (Kövér József héti szobra); Nagyítás, 2010/ Virágoskert a ló szeme? (Deák Nonna képei a Szoboszlói Galériában); Szókimondó, 2011/10., XXI. Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat. Szókimondó, 2011/december, Átjárható határok Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65, születésnapjára; Mediárium, 2011/4., Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 472. tanévről 2009/2010; Mediárium, 2011/4.,

7 A debreceni fotóművészet keresztmetszete. 80 éves a Debreceni Fotóklub. Mediárium, 2012/1 2, Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Tánctudományi Közlemények 2012/2., Minőségteremtő nemzettudat. Bertha Zoltán könyvei (Sorsmetszetek, Kortárs Bp., 2012.; Erdély felé. Cédrus Napkút, Bp., 2012.) Zempléni Múzsa 2013/tavasz, A mértan, a zene és a kép. A geometrikus dallamiság, avagy a zene mértana Józsa Judit művészetében. In: Judit Józsa. Paris Debrecen, 2013., Lektorált szakkönyv 1996 (társszerzőként VARGA Gyulával): A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996, Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, : Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica, Debrecen, 132 o. (Benne: Selmeczi László: A jászkürt, , Utószó: Madaras László: Selmeczi László, a régész, ) ISBN : A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica, Debrecen, 96 o. ISBN : Faggyas István munkássága. Ethnica, Debrecen, 2 ív + 20 lap illusztráció. ISBN : Holló László grafikái (Függelék: Ujváry Zoltán kortárs képzőművészeti adománya). Gömöri Múzeum, Putnok, 86 o. ISBN : É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica, Debrecen, 102 o. ISBN x 2006: Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum, 48 o. ISSN x 2007: A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Debrecen. Ethnica Kiadás, 96 o. ISBN : Holló László 120 aktgrafikája. Debrecen, Ethnica Kiadás, 176 o. ISBN : Egy humanista értékrend nyomában. Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez. Néző Pont különkiadás, Debrecen, 80 o. ISSN : Protestáns könyvjegyek. Kálvin és a kálvinizmus hatása az exlibriseken avagy a református művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 128 o. ISBN : Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Ethnica, Debrecen, 228 o. ISBN

8 Egyéb / Művészeti és helytörténeti monográfia, életrajz, tanulmánykötet 2002: Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai Kiadó, Debrecen, 392 o. ISBN : A mozdulat halála éltet. (Képzőművészeti tanulmányok, esszék és lapszéljegyzetek) Ethnica Kiadás, Debrecen. 250 o. ISBN : Szent Margitok öröksége. Újszentmargita regényes története. Újszentmargita Község Önkormányzata, 252 o. 2008: Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. Néző Pont, Debrecen, 112 o. ISBN : Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, 80 o. ISBN : Józsa János festő- és grafikusművész munkássága. Debrecen, Józsa János kiadása (bevezető tanulmány, bevezető esszék az életmű korszakaihoz) Néző Pont decemberétől egy személyben írja és szerkeszti az irodalmi, kulturális és művészeti folyóiratot nyaráig 51 kötete, 37+1 megjelenése látott napvilágot (összesen 4800 oldalon), évfolyamonként és kötetenként a következő A/5-ös terjedelemben: / / / / / / / / / / / / / / / / / /27 Különkiadás; Radnóti-monográfia (nincs a megjelenés sorszámozva) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /52 53; /54;

9 A tudományos tevékenység visszhangja Független hivatkozás 1993: Évszakok, szavak, álmok. Partium. ISBN CSONTOS János Megőrizve megszületni. Az újabb líra hagyománykezelése. Polisz, 1994/nyár 32. oldal 2002: Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai Kiadó, Debrecen, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 79. oldal; 80. oldal 2 említés A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica Kiadás, Debrecen, ISBN SZONDA István 2007: Uhrin Péter és Uhrin Pál, az endrődi parasztfestők. In: KIRI Edit KOVÁCS László Erik SZILÁGYI Judit (szerk.): Notitiae Iuvenum. Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, oldal; 86. oldal; 97. oldal (A monográfiából megjelent szerkesztett fejezet: A hónapábrázolásokról In: Vitéz Ferenc: Néző Pont Kalendárium ) BIHARI NAGY ÉVA 2010: Egy sárospataki naptár. Ethnica, 2010/ oldal 2004: Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. (KFRTKF) BÉNYEI József 2004: Hannibál tanár úr. Hajdú-bihari Napló, július oldal 2004: Holló László grafikái. Gömöri Múzeum, Putnok, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 102. oldal Kié lett Munkácsy? (Debreceni Disputa, 2005/11 12., ) KOSZORÚS Oszkár 2007: Oskó Lajos, Orosháza első festőművésze. Tiszatáj, 2007/július, oldal É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica Kiadás, Debrecen, ISBN x VIGA Gyula 2008: É. Kovács László 85 éves. Ethnica, 2008/ oldal

10 2006: Emberi érzékenység, művészi intellektus drámaivá hangolt konfliktusa. 120 éve született Holló László. Magyar Múzeumok, 2006/ BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 159. oldal 2007: Holló László 120 aktgrafikája. Debrecen, Ethnica Kiadás, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 104. oldal; 105. oldal ifj. Fekete Károly Tudománnyal és a hit pajzsával című könyvének ismertetése. In: Néző Pont 2008/szeptember október, 18. kötet, BERTHA Zoltán 2009: Tanulmánykötet Makkai Sándorról. Agria, 2009/tél (III/4.) 191. oldal A költészet tollvonalai F. Tóth Zsuzsa (Néző Pont, 2008/április-május, ) SZÉKELY András Bertalan 2011: A lélek madarai. Művészet és Barátai, 2011/március 4. oldal 5. oldal Kedves Abelovszky Margit Egy ismeretlen levél Ady Endrétől. (Néző Pont, 2008/november, ) ARANY Lajos 2009: Ady ismeretlen kedvese. Nagyítás, oldal 2008: Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, ISBN BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 120. oldal 2009: Ismeretlen versek és változatok Weöres Sándor ( ) kézirataiból. (Néző Pont, 2009., 25. kötet, ) TÓTH Dénes 2013: Ricercare. Révai Kiadó, Budapest. ISBN oldal 24. oldal 86. oldal 88. oldal 2009: angyalszárny és semmi más (Nagyítás, ) 2009: Bemutatták a Nagyítás című új hetilapot. Magyar Hírlap, oldal TÓTH Dénes 2013: Ricercare. Révai Kiadó, Budapest. ISBN oldal 86. oldal 88. oldal

11 2010: Litvániától Hispániáig. Exlibrisek és alkalmi grafikák Európából (Néző Pont,2010/december 2011/január, ) ZSUPONYÓNÉ UJVÁRY Mária 2010 (a putnoki Holló László Galériának hagyott kézirat alapján): Újabb exlibris-adományok a putnoki Holló László Galériának. Kisgrafika, 2010/ oldal 2010: Metszet és keresztmetszet Fotográfiai keresztmetszet a Belvárosi Galériában. (Néző Pont,2010/április május, ) ANDICS Árpád 2011: Visszatekintő ( ). In: Máthé András: 80 éves a Debreceni Fotóklub. Debreceni Fotóklub, Debrecen, oldal 2011: Tűz és kereszt Tóth-Máthé Miklós történelmi drámái (Néző Pont,2011/február március, ) BERTHA Zoltán 2011: Sors és misszió. Tóth-Máthé Miklós történelmi drámáiról. Zempléni Múzsa, 2011/nyár 39. oldal 40. oldal 2012: Holló László művészetének újraértékelése. Művészet és barátai, 2012/szeptember (XXII./4.) BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 159. oldal 2012: Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Kapitális, Debrecen, 228 o. ISBN ERDEI Sándor 2012: Egy haláltól ronthatatlan művész. 125 éve született Holló László. Szókimondó, 2012/ oldal BAKÓ Endre 2013: A hűség színei. Írások Holló László Kossuth-díjas festőművészről. Ethnica Kiadás, Debrecen 109. oldal Az Ethnica folyóiratszámaiban megjelent recenziókra SZILÁGYI Miklós 2009: Az Ethnica tíz évfolyama. Ethnica, 2009/1. 3. oldal A Néző Pont című folyóiratról KORNYA István 2009: Környékünk lapjárása. Debrecen, oldal

12 Idegen nyelvű és külföldi független hivatkozás A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja (= L âme des choses le poème comme point central du monde) GORILOVICS, Tivadar 2003: Les poètes hongrois de Guillevic. In: Guillevic. La passion du Monde. Presses de l Université d Angers p In: A gyergyószárhegyi barátság művésztelep enciklopédiája. Kolozsvár Burai István művészetéről (Hajdú-bihari Napló, 1998.) 57. oldal Ruhái szárnyasak, mint a madár és az oltár. Madarászné Kathy Margit művészetéről. (Magyar Iparművészet, 1998/1.) 173. oldal Nuridsány Éva művészetéről. (Katalógus, Debrecen, 2000) 202. oldal Recenziók 1991: Az egyetemes ember. In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája, Alföld, Debrecen, 1991, PÉCSI Györgyi 1992: Más vagy. Az Alföld Stúdió antológiája. Alföld, 1992/ oldal IMRE László 1992: Más vagy. Alföld, 1992/ oldal 1992 A dolgok lelke a vers mint a világ középpontja (Partium, 1992/ ) SZUROMI Lajos 1992: Egy új folyóirat impozáns bemutatkozása. Hajdú-bihari Napló, oldal Szent Antal megkísértése (Csokonai Kiadó) TÓTH-MÁTHÉ Miklós 2002: Szent Antal megkísértése Vitéz Ferenc életregénye Holló Lászlóról. (kritika) Confessio, 2002/ oldal SZIKSZAY Tamás 2002: Szent Antal megkísértése. (kritika) Debrecen, oldal ARANY Lajos 2003: Tócóskerti remete és európai magyar. (kritika). Református Tiszántúl, 2003/2. szám 17. oldal A böszörményi tanyavilág képes naptára. (Ethnica Kiadás) BÉNYEI József 2004: Könyvismertetés. Ethnica, 2004/ oldal

13 2004. Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. (KFRTKF) LÉVAI Botond 2004: Könyvismertetés. Ethnica, 2004/ oldal BÚCSÚ Lídia 2004: Könyvismertető. Múzeumőr, 2004/ oldal A dolgok képe mögött (KFRTKF) P. SZALAY Emőke 2005: Lektori jelentés (részlet) In: ua. 4. oldal A mozdulat halála éltet (Ethnica Kiadás) TÓTH Dénes 2005: A dolgok képe. (recenzió) Debrecen, oldal Az ország gazdája (KFRTKF) GÖRÖMBEI András 2006: Lektori jelentés. In: Ua oldal ARANY Lajos 2006: Lektori jelentés. In: Ua. 7. oldal ERDEI Sándor 2006: Az ország gazdája Vitéz Ferenc legújabb kötetei. Könyvismertetés. Vasárnapi Napló, szeptember oldal É. Kovács László festőművész, honismereti kutató munkássága. (Ethnica Kiadás) BARTHA Elek 2006: Könyvismertetés. Ethnica, 2006/ oldal ERDEI Sándor 2006: Az ország gazdája Vitéz Ferenc legújabb kötetei. Könyvismertetés. Vasárnapi Napló, szeptember oldal 2006: Polcra való (ajánló, n.n.) Debrecen, oldal Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. (Mátészalka); A mecénás professor emeritus. (Ethnica) KELE Csilla 2007: Ikerkönyv gyűjtőknek. (kele) Debrecen, febr oldal Holló László 120 aktgrafikája. (Ethnica Kapitális) KELE Csilla 2007: A bujaság dicsérete. (kele) Debrecen, márc oldal

14 2008. Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. (Néző Pont kiadás) SOÓS Imre 2008: Könyvespolc (recenzió). Kisgrafika, 2008/ oldal TAMUS István 2010: A debreceni grafika története a XX. század elejétől napjainkig. Tízéves a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete. In: Tamus István (szerk.): Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen. o. n. (43. oldal) Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. (Debrecen Hajdúhadház) ARANY Lajos 2008: Látvány és látomás (recenzió) Hajdú-bihari Hét, oldal Józsa János festő- és grafikusművész munkássága (Józsa János kiadása) ARANY Lajos 2008: Kép, film, zene (recenzió) Debrecen, oldal Kedves Abelovszky Margit Egy ismeretlen levél Ady Endrétől. (Néző Pont, 2008/november, ) DÁVID Orsolya 2008: Lapozgató. Ady-levél (ismertetés a cikkről és recenzió a Néző Pont 19. kötetéről) Debrecen, oldal 2011: A tükör hatalma I II. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció (KFRTKF) 2011: LOVAS KISS Antal: Lektori jelentés In: Ua oldal A Néző Pont című folyóiratról válogatás 2006: Unisono (td jelzéssel). Debrecen, oldal HASSÓ Adrienn 2007: Egyszemélyes folyóiratot indított. Néző Pont Vitéz Ferenc művészeti író különleges vállalkozása. (kritika). Vasárnapi Napló, március oldal DÁVID Orsolya 2007: Lapozgató. A tócóskerti remete. (a 3. kötetről) Debrecen, oldal DÁVID Orsolya 2007: Lapozgató. Gyermek és művészet. (a 4 5. kötetről) Debrecen, oldal

15 ERDEI Sándor 2008: Egyszemélyes folyóirat. Vitéz Ferenc: Néző Pont (kritika) Szókimondó, 2008/július augusztus 31. oldal CSONTOS János 2008: Nézőpont. Vitéz Ferenc az egyszemélyes folyóiratról, a belső rend szabadságáról és az irodalmi jóslatokról. Magyar Nemzet, augusztus oldal SOÓS Imre 2008: Lapszemle. (a kötetről) Kisgrafika, 2008/ oldal (a kötetről) Kisgrafika, 2008/ oldal SOÓS Imre 2009: Lapszemle. (a 20. kalendáriumi és kötetekről). Kisgrafika, 2009/ oldal DÁVID Orsolya 2009: Lapozgató. Krúdy szerelmei (a kötetről) Debrecen, oldal SOÓS Imre 2009: Lapszemle. (a 26. kötetről) Kisgrafika, 2009/ oldal VIDA Lajos 2009: Szemle. Néző Pont. (a 28. kötetről) Szókimondó, 2009/október 33. oldal DÁVID Orsolya 2009: Lapozgató. Mesemondó (a 28. kötetről). Debrecen, oldal VÉKONY Zsolt 2009: Lapozgató. Kálvin (A 29. kötetről) Debrecen, oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle Vitéz Ferenc egyszemélyes lapja (a 29. kötetről) Kisgrafika, 2010/ oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Debrecenben megjelenő Néző Pont (a 30. kötetről) Kisgrafika, 2010/ oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Néző Pont kötete, Kisgrafika, 2010/ oldal VÉKONY Zsolt (vézs) 2010: Naiv álmok. (a kötetről) Debrecen, , 11. oldal

16 SOÓS Imre 2010: Lapszemle A Néző Pont 33. füzetének Kisgrafika, 2010/ oldal VIDA Lajos 2010: Néző Pont. Dr. Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóirata (a kötetről). Szókimondó, 2010/július augusztus, 54. oldal SOÓS Imre 2010: Lapszemle A dr. Vitéz Ferenc által szerkesztett ; a (34. kötetekről); Kisgrafika, 2010/ oldal 2010: Elég csak átlapozni a debreceni folyóirat (a 35. kötetekről); Kisgrafika, 2010/ oldal TÓTH Dénes (td) 2010: Kalendárium (a kötetről) Debrecen, oldal BÁNKI Vera 2011: A Néző Pont február márciusi kötete Kisgrafika, 2011/ oldal BÁNKI Vera 2012: Néző Pont ősz, 42 szám. Kisgrafika, 2012/1. 12, oldal BÁNKI Vera 2012: Néző Pont december, 43. szám. Kisgrafika, 2012/ oldal A műalkotás elsősorban cselekedet BERTHA ZOLTÁN beszélgetése Vitéz Ferenccel. Agria, 2011/nyár; oldal BÉNYEI József szócikke, in: Debreceni irodalmi lexikon.

17 Az oktatói tevékenység adatai Főiskolai tankönyv/jegyzet 2000: Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. 190 o. 2003: Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. Debrecen, KFRTKF, 228 o. 2003: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. 182 o. 2004: Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 212 o. 2005: A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 244 o. 2006: Az ország gazdája Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 228 o. 2007: A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) Debrecen, KFRTF, 164 o. 2011: A tükör hatalma 1-2. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció. Debrecen, KFRTKF. 360 o. Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben 2009-től: Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány kuratóriumi tag 2008-től: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat szerkesztője (az időszakban megjelent 4 számban) között: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat felelős szerkesztője (az első három számban) 2006: A Mediárium c. kommunikáció-, egyház- és társadalomtudományi folyóirat alapítója, alapító felelős szerkesztője 2006-től: A Néző Pont c. irodalmi, kulturális és művészeti folyóirat egyszemélyű írója, szerkesztője és kiadója (megjelent 32 kötet 21 megjelenés) 2003-tól: Tagja a Református Doktorok Kollégiumának között: Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep Alapítványa kuratóriumi tagság 2009-től: Tagja a Magyar Szemiotikai Társaságnak 2013-től: Református Ifjúsági Média Alapítvány kuratóriumi elnök

18 Hazai és külföldi tanulmányutak 1988 (november december) Rouen (Franciaország, Université de Mont St.-Aignant) a KLTE és a Francia Köztársaság Kulturális Minisztériuma ösztöndíja Guillevic-kutatásokhoz 1991 (június) Macerata, Róma, Firenze és Assisi (Olaszország) kéthetes tanulmányút a Nevelésért Szövetség meghívására az olaszországi és magyar közoktatási tapasztalatok összehasonlításához 1992 (január) Párizs (Franciaország Institut National des Langues et des Civilisations Orientales) a Francia Köztársaság Kulturális Minisztériumának műfordítói ösztöndíja 1995 (augusztus) Katalónia (Spanyolország) a Hajdú-bihari Napló kéthetes kiküldetése az európai képzőművészeti örökség tanulmányozására között Művésztelepi meghívások és tanulmányutak összesen mintegy 40 alkalommal Hortobágy, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Létavértes, Nyíradony, Zsáka, Hosszúpályi, Biharkeresztes, Tokaj, Kecskemét, Szolnok, Nagykanizsa Kendlimajor, valamint Nagybánya művésztelepein és alkotótáboraiban a professzionális nemzetközi, az amatőr és naiv szimpóziummozgalmak, a társművészetek kutatásához 2009 (május) Egyhetes tanulmányút Velencében, Padovában és Veronában itáliai képzőművészeti kitekintéshez 2013 (február) Négynapos tanulmányút Amszterdamban Rembrandt és Van Gogh művészetének tanulmányozásához Díjak, elismerések: 1989: Debrecen város tíz hónapos alkotói ösztöndíja; 1992: Párizs műfordítói ösztöndíj, 1992: FAOE, Eger országos verspályázat I. díja; 1992: Nadányi Zoltán-emlékérem; : Lakitelek Alapítvány alkotói ösztöndíj; 1997: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány képzőművészeti kritikai ösztöndíja; 1997: Boromisza Tibor-díj kritikai tevékenységért; 1998: Holló László-díj költői és művészeti kritikai tevékenységért; 2001: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány alkotói ösztöndíja; 2004: Debrecen Kultúrájáért Alapítvány művészeti írói ösztöndíja; 2004: A KFRTKF díja tudományos tevékenységért; 2004: Brassai Sámuel művészeti díj; 2006: A KFRTKF elismerő oklevele Kimagasló munkáért 2009: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért 2009: Országos anyanyelvi pályázat különdíja (Balassi Bálint Intézet) a hallgatói csoporttal 2010: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért 2011: A KFRTKF díja Művészeti tevékenységért 2011: A KFRTKF rektori dicsérete Kimagasló munkáért

19 (Önálló könyvek minden műfajban, összesített, kronologikus) Lázadó galamb. Partium (verseskötet) Évszakok, szavak, álmok. Partium (verseskötet) Ébredés (lírai publicisztikák, novellák). Szabadhajdú Repülnél lenni. Csokonai (verseskötet) 1996 (társszerzőként VARGA Gyulával) 5. A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996, Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, Lángból riadó angyal (Holló László műveire). Ethnica (verseskötet) Kékezüst. Piremon (verseskötet) Az öröm alján. 2000, Csokonai (regény) Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 189 o Szent Antal megkísértése Holló László életregénye. Csokonai, Debrecen, 392 o Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica, Debrecen, 131 o. (Benne: SELMECZI László: A jászkürt, , Utószó: MADARAS László: Selmeczi László, a régész, ) A böszörményi tanyavilág képes naptára Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica, Debrecen, 95 o Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. Debrecen, KFRTKF, B/5, 228 o A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. B/5, 181 o Szirmok csókolóznak (Komiszár János virágcsendéleteivel). (verseskötet) Suliszerviz Faggyas István munkássága. Ethnica, Debrecen, 2 ív + 20 lap illusztráció Holló László grafikái (Függelék: Ujváry Zoltán kortárs képzőművészeti adománya). Putnok, 86 o Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 211 o.

20 A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 244 o A mozdulat halála éltet. (Képzőművészeti tanulmányok, esszék és lapszéljegyzetek) Ethnica, Debrecen. 250 o Színekre szavak (Komiszár János akvarelljeire). (verseskötet) Suliszerviz É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica, Debrecen, 101 o Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek Kutatók Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum, A/5, 45 o Az ország gazdája Móricz Zsigmond, az újságíró. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. A/5, 227 o A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) Debrecen, KFRTF. A/5., 164 o Holló László 120 aktgrafikája. Ethnica, Debrecen, 63 számozott szövegoldal Szent Margitok öröksége. Újszentmargita regényes története. Újszentmargita, 219 szövegoldal A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Debrecen. 96 o Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. Néző Pont, Debrecen, 112 o Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen Hajdúhadház, 80 o Józsa János festő- és grafikusművész munkássága. Debrecen, Józsa János kiadása (bevezető tanulmány, bevezető esszék az életmű korszakaihoz) A táncosnő halála (regény Medgyessy Ferenc szobrászművészről). Néző Pont Beszédgyakorlatok (veresek). Néző Pont Báránykönnyek (regény). Néző Pont Egy humanista értékrend nyomában Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez (monográfia). Néző Pont (80 oldal) Az esőnek lába van (versek gyerekeknek). Tóth Könyvkiadó (verseskötet) Verses kalendárium (Vitéz Ferenc versei Czentyéné Zolnai Irén hónapképeire) Ceze Kft., Debrecen (verses füzet); 2013., 2. javított kiadás

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 25 20 2010. VI. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 20 20A MAGYAR-ROMÁN DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁL ISSN 2066-6349 2010. október 4 10., Csíkszereda Helyszín:

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

Kisebb és nagyobb csodák

Kisebb és nagyobb csodák 2014. március 21., péntek 1 Kisebb és nagyobb csodák...a játék minden nap meghal, és másnap újrakezdődik. (Latinovits Zoltán, a színészkirály) Hogy rohan az idő! mondhatnám nem kevés túlzással, hogy repül

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 104 FIGYELŐ gon dolta magáról, hogy a szövegekben felbukkanó képeket már jól ismeri, arra sarkallt, hogy egy-egy fejezet olvasása közben mutatóujjamat könyvjelzőként a lapok közé dugva a másik kezemmel

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22.

színházi előadások filmvetítése Ars Sacra Fesztivál irodalmi estek kiállítások gyermekprogramok színházi előadások filmvetítések 14 22. INGYENES/FREE 2013/20. KÜLÖNSZÁM szeptember 14 22. A programok ingyenesek! koncertek koncertek ok Ars Sacra Fesztivál 2013 Templomok Éjszakája szeptember 14. ok Ki méltó látni a csodát, Az a csodát magában

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. gazdasági élet szereplői együttműködésének Isten áldd meg a magyart jó kedvvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu

Részletesebben

KOPP MÁRIA. A házasságban élô emberek egészségesebbek, és tovább élnek. Kertész Ákos A költészet másnapja. Tarján Tamás Klausztrofóbiázás

KOPP MÁRIA. A házasságban élô emberek egészségesebbek, és tovább élnek. Kertész Ákos A költészet másnapja. Tarján Tamás Klausztrofóbiázás WWW.KONYV7.HU XIV. ÉVFOLYAM 9 10. SZÁM 2010. MÁJUS A MAGYAR KÖNYVBARÁTOK LAPJA ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT Kertész Ákos A költészet másnapja Tarján Tamás Klausztrofóbiázás Murányi Gábor Magán- és köztörténeti

Részletesebben

A költôi levezetés cáfolhatatlan Szilágyi Ákos. Kertész Ákos Halottjaim is. Tarján Tamás Négy puhafedelû. Murányi Gábor A konok hûség könyve

A költôi levezetés cáfolhatatlan Szilágyi Ákos. Kertész Ákos Halottjaim is. Tarján Tamás Négy puhafedelû. Murányi Gábor A konok hûség könyve KÖNYVES HAVILAP XII. ÉVFOLYAM 13 14. SZÁM 2008. JÚLIUS ÁRA 440 FT ELÔFIZETÔKNEK 330 FT WWW.KONYV7.HU Fotó: Szabó J. Judit Kertész Ákos Halottjaim is Tarján Tamás Négy puhafedelû Murányi Gábor A konok hûség

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkásság:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkásság: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Vári Csaba Születési hely, év: Románia, Székelykeresztúr, 1977 Lakhely: Malom utca 20. szám, Kolozs megye, Kolozsvár, Románia E-mail: varitsaba@yahoo.com Telefonszám: 040 0748 924

Részletesebben