EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány előterjesztésére. A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért kéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság, hogy - a bizottság május 17,-i ülésén a karitatív szervezetek támogatása tárgyában hozott döntése alapján - a támogatási szerződések megkötése mihamarabb megtörténhessen. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjen. H A T Á R O Z A T I JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat alapítványok támogatására" tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként tárgyalja. (minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 17. (2) bekezdés 1. pontja alapján) Budapest, május 19. Gáspár József ESzB elnöke sűrg&ucgikt-alaptvíny

2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a 2010 évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 3.) rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a karitatív egyesületek támogatására 1,5 millió Ft-ot biztosított, amely keret felosztásáról a Rendelet 17.. (2) bek. c) pontja alapján a Egészségügyi és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt A Bizottság felhívására - más karitatív tevékenységet végző szervezet mellett - két alapítvány, a 1161 Budapest, Hősök tere szám alatti székhelyű Csillaggyertyafény Alapítvány (1. sz. melléklet) és a 1161 Budapest, Sándor u. 26. szám alatti székhelyű Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány (2. sz. melléklet) nyújtott be pályázatot. A Bizottság az elsőként megjelölt alapítványt ,-Ft, míg a másodikként megjelölt alapítványt ,-Ft összeggel javasolta támogatni (3-4. sz. mellékletek). Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért a két megjelölt alapítvány támogatása vonatkozásában a Bizottság az előzőekben megfogalmazott, a támogatási összegekre vonatkozó javaslattal élt. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiekben megnevezett két alapítványt a karitatív egyesületek támogatása 2010" költségvetési keretből támogassa. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. HATÁROZATIJA VASL AT I: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillaggyertyafény Alapítvány pályázatát a évi Karitatív egyesületek támogatása" keret terhére Ft., azaz Egyszázezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról - bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

3 2 HATÁROZATIJA VASLAT II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosszentmihályi Elő Reménység Alapítvány pályázatát a évi Karitatív egyesületek támogatása" keret terhére Ft., azaz Ötvenezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról - bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, május 19. Gáspár József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Láttam: Ancsin Laszlo jegyző Tárgyalta: Egészségügyi és Szociális Bizottság Mellékletek: 1. Csillaggyertyafény Alapítvány pályázata 2. Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány pályázata 3. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 142/2010. (V. 17.) ESzB számú határozata 4. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 145/2010. (V. 17.) ESzB számú határozata

4 C S I L L A G G Y E R T Y A F É N Y A L A P Í T V Á N Budapest, Hősök tere \^t< Tel/fax: T Z ÁPR 1 4 c b JJ3~ idapes t, április 11. V Túrgy : pályázat LA e - TTszteTT Egészségügyi és SZociális Bizottság! Kedves Gáspár József Bizottság Elnök Úri Pályázati kérelemmel fordulunk a bizottság felé. Pályázatunk célja: AZ ALAPÍTVÁNYUNK CÉLKITŰZÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA A XVI. KERÜLET JAVÁRA. PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG- EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ, ÖNISMERETI^TRÉNING FOLYTATÁSA - pedagógusaink számára, a Családsegítő és Gyámügyi Osztály bevonásával, különös figyelmet szentelve az SNI-s gyermekekkel foglalkozó pedagógusokra. Hétről hétre látni a médiában a családokban, iskolákban folyó agresszió növekedéséről, káros következményeiről. Alapítványunk folyamatos lehetőséget biztosít, segítséget nyújt a verbális konfliktusok megelőzéséhez és kialakult konfliktusok moderálásához. Mindezt annak érdekében, hogy a diákok, a tanárok segítségével harmonikus személyiséggé váljanak az iskolai életben, és azon túl is, saját életük során képesek legyenek tartalmas emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, és emellett képesek legyenek az eredményes munkavégzésre is. Szeretnénk ehhez gyakorlati és elméleti segítséget nyújtani egy 30 órás akkreditált képzésben 15 pedagógusnak / 15 iskola /. Prog ramunk külön figyelmet fordít a másság harmonikus kezelésére : fogyatékosság kérdése az integráció miatt. Az alapítvány felajánlja a program után 3 éves szupervízió segítségét. Az elmúlt évben megajándékoztunk 17 pedagógust 30 órás akkreditált képzéssel. Egy éven át folyamatosan jártak hozzánk. Ma is visszajárnak. Környezetükben tovább adva a tapasztalatokat, tanultakat, észrevették a szülők a gyermekekben a pozitív változást, és ők is szeretnének résztvenni ezekben a képzésekben. Részükre a közművelődési pályázaton adunk be kérelmet. Pályáztunk NCA nál és a CKEB -nél, hogy évente két képzéssel / 30 pedagógus / segítsük a válság okozta elkeseredést. Hisszük, hogy a pedagógus " egy kis magot " képvisel életével, munkájával és hozzájárul a harmóniában növekvő családok számához, prevencióként is. Saját belső erőforrás megerősítésével kihat a környezetére. Évek alatt minden iskolába, óvodába lesz empátia nyelveit, zsiráf nyelvet beszélő pedagógusaink. Nagy álom, de megvalósulni látszik.

5 - 2 - A kuratórium elnöke mentálhigiénés szakember, örömmel látja az eredmények növekedését. Támogatásukkal évek óta folyó áldásos munkánkat segítik kerületünk javára. Legelőször az SNI -s gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat fogjuk megkeresni, ahol legnagyobb a szükséglet. A program 2010 december 15-ig lezajlik. KÖLTSÉGVETÉS 15 pedagógus OKM általi dija 2 fő ajándék - saját forrás / 1 fő családsegítő^ 1 fő gyámügy / Ft Jegyzetek fénymásolása / festék,papír / ' Ft Agapé / kávé,üditő,tea, sütemény / Ft Eszköz a programhoz, szituációs gyakorlatokhoz Ft Erőszakmentes kommunikáció eszköze, bábok, amivel a pedagógusok környezetükben tovább adják tudásukat, oktatási intézmények tulajdonába marad Ft Ft Támogatási igény Ft Más pályázati forrás reménység szerint Ft Saját forrás iqíloooft Ft Saját forrás még terem, rezsi költség, telefon - posta költség Tisztelettel és szeretettel kérjük támogatásuké vára. / Börönte Márta\ííttfsEprium elnöke

6 A C S I L L A G G Y E R T Y A F E N Y A L A P Í T V Á N Y Budapest, Hősök tere Tel/fax: Budapest,2010.március 11. N Y I L A T K O Z A T Az alapítvány elnökeként nyilatkozom, hogy alapítványunk működik. Vezetőségünk 4 fő. Önkénteseink segítik a muti". kánkat. A pályázatért felelős : Börönte Márta Tisztelettel Börönte kuratóriumi Márta elnök Számlaszámunk : XVL.ker OTP CSillaggyertyafény Alapítvány Adószám :

7 Alapító okirat Melynek értelmében alulírott Alapító az évi IV. tv. VI. fejeset az alapítványra vonatkozó rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi feltételek mellett közhasznú alapítványt hoz létre. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Alapító: Paksy Ágnes Született: Budapest 1940.XII.20. anyja neve: Podani Julianna szig.sz: AU-VI llól.bp.tavirózsa tér 5. sz. alatti lakos (2) Az Alapítvány neve: Csillaggyertyafény Alapítvány (3) Az Alapítvány székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere (4) Az Alapítvány időtartania: határozatlan (5) Az Alapítvány pénzügyi éve a naptári év. Az első pénzügyi év az alapítvány jogerős bejegyzésétől az adott év december 31. napjáig terjedő időszak. II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS FELADATAI 2. (1) Az Alapítvány közhasznú, ezen belül a közhasznúságról szóló évi CLVI. tv 26. c.) pontjának 2 alpontja szerinti 'szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása' és 10. alpontja szerinti 'gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet' tevékenységeket folytat az alábbiak szerint: a) az hátrányos helyzetűek, a szociálisan rászorulók, a nagycsaládosok és a tanuló ifjúság segítése; b) a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása c) tevékenységével rokon egyházközségek támogatása, segítése (2) Az Alapítvány céljai elérése végett - ösztöndíjakat, díjakat adhat - támogatásokat, költségtérítéseket, segélyeket nyújthat - dologi javakat (pl: egészségügyi készülékeket, folyóiratokat, szakkönyveket, stb) vásárolhat, adományozhat, kölcsönözhet, - rendezvényeket szervezhet, szociális akciókat szervezhet és bonyolíthat le, - prevenciós, mentalhygienés, önismereti tréningek, konferenciák, képzések, szemináriumok és alkalmakat szervezhet - közreműködhet időskorúak gondozásában, - szervező munkával, oktatási, ismeretterjesztő munkával a segélyezés különböző formáinak alkalmazásával tevékenységeket fejt ki a kallódó fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítésére, - CD-t, DVD-t, kazettát, könyvet, újságot adhat ki, - tanulmányi segélyekkel előmozdítja az ifjúság iskolai és szakmai oktatását, képzését. (3) Az Alapítvány feladata továbbá, hogy a hasonló tevékenységet végző külföldi szervezetekkel, alapítványokkal megfelelő kapcsolatokat teremtsen és ápoljon. EREDETlvm (4) Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat. AZOISQ

8 (5) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, valamint támogatást nem nyújt. Országgyűlési, fővárosi, megyei, helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, illetve nem támogat. III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 3- Az Alapítvány vagyona a következőkből tevődik össze: a) Induló vagyon b) Csatlakozók juttatásai c) Vagyon hozadéka d) Gazdasági tevékenység eredménye. 4. Induló vagyon (1) Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz Százezer forint készpénz, melyet az Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére az alábbiak szerint. Alapító az induló vagyont pénzintézetnél helyezi letétbe. A letétről szóló pénzintézeti igazolást az alapító okirattal együtt benyújtja a bírósághoz. 5- A vagyon felhasználásának módja (1) Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedését követően, az induló vagyon, illetve az indulást követően az Alapítvány teljes, mindenkori vagyona az Alapítvány céljaira felhasználható. (2) Az Alapítvány induló vagyonát gyarapíthatják az adományozók pénzbeli és nem pénzbeli adományai, az alapítvány tőke vagyonának kamatai, illetőleg az Alapítvány - csak másodlagos jelleggel folytatható - vállalkozási tevékenységének bevételei. Az Alapítvány kiemelt fontossággal kíván megpályázható támogatásokat igénybe venni, amely pályázati forrásokat a céljainak megvalósítására kíván fordítani. (3) Az Alapítvány hosszú távú működésének biztosítása érdekében az alapítványi vagyonnal a kuratórium köteles úgy gazdálkodni, hogy az Alapítvány működése biztosított legyen. 6- Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége (1) Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. (2) Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Amennyiben az alapítvány éves árbevétele meghaladja az ötmillió forintot, alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre. 7. Csatlakozás az alapítványhoz (1) Alapító úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi, természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint jogi személy, aki fontosnak és elengedhetetlennek tartja, hogy az Alapítvány céljai megvalósulhassanak csatlakozhat, annak érdekébeny,,, hogy az Alapítvány céljainak eléréséhez anyagi segítséget nyújtson. (2) A csatlakozással a csatlakozók nem válnak alapítókká IV. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

9 8- A kuratórium összetétele (1) Alapító az Alapítvány kezelésére kuratóriumot hoz létre. (2) A kuratórium négy tagból áll. (3) A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki, megbízásuk öt évre szól. A tagok ismételten kijelölhetők. (4) Kuratóriumi tag az a természetes személy lehet, akivel szemben az évi CLVI. törvény 9. -aiban vagy egyéb törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn, illetve aki a megbízást elfogadja. (5) Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Börönte Márta - a kuratórium tag, kuratórium elnöke született: Kecskemét, augusztus 5. napján anyja neve: Szlovák Aranka 1165 Budapest, Futórózsa u. 16. sz. alatti lakos Pongor-Juhász Attila Csaba - kuratóriumi tagja született: Budapesten, május 11. napján anyja neve: Dr. Pongor Emese 1161 Budapest, Thököly utca 67. sz. alatti lakos Medve Lajos - a kuratórium tagja született: Budapesten, augusztus 12. napján anyja neve: Stinner Julianna 1165 Budapest, Veres Pálné u sz. alatti lakos Horváth Csaba Kálmán - a kuratórium tagja született: Budapesten, május 17. napján anyja neve: Malkó Gabriella 1163 Budapest, Kézbesítő u. 12. sz. alatti lakos (6) A kuratóriumi tagság megszűnik: a) az öt év lejártával, b) lemondással, c) visszahívással a Ptk 74/C. (6). bekezdése szerint, d) elhalálozással. (3) Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti Alapító a kijelölést visszavonhatja, és új kuratóriumot nevezhet ki. Alapító halála után ez a jog a bíróságot illeti meg. (4) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évben nem lehet az Alapítvány kuratóriumának tagja. (5) A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt és valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (6) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója (Ptk b.pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítva: szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás. 9-

10 A kuratórium feladatai (1) A kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő szerve, így különösen: a.) kezeli az alapítvány vagyonát, b.) rendelkezik az alapítványi vagyonnal, illetve az annak körébe tartozó vagyontárgyakkal, c.) vagyongyarapítás! céllal vagyontárgyakat befektet, elidegenít, megterhel, és azokkal egyéb műveletet végez, d.) meghatározza az alapítvány éves tervét, költségvetését, e.) elfogadja az éves beszámolót, valamint a mindig hatályos jogszabályoknak megfelelő közhasznúsági jelentést. (2) A kuratórium elnöke: a.) bármely másik kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik az Alapítvány bankszámlája felett, b.) előkészíti és összehívja a kuratórium üléseit, c.) intézkedik a kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, illetve ellenőrzi azt, d.) elkészíti és a kuratórium elé terjeszti az Alapítvány éves beszámolóját, valamint az éves közhasznúsági jelentést, e.) amennyiben szükséges, munkáltatói jogköröket gyakorol, f.) irányítja az Alapítvány napi gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét, 10. A kuratórium működése (1) A kuratórium maga állapítja meg - az alapító okirat és a mindig hatályos jogszabályok kereti között - munkatervét és szükség szerint szervezeti és működési szabályzatban az ügyrendjét. (2) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. (3) A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon a kuratóriumi tagokon kívül bárki jelen lehet. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább három nappal korábban értesíteni kell a kuratórium tagjait és a meghívottakat, a napirend közlésével. (4) A kuratórium határozatképes, ha a kuratórium tagjainak többsége jelen van. Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. (5) A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a kuratórium egyhangúlag határoz. (6) A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges észrevételeket, és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a határozatok támogatóinak és ellenzőinek feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a kuratórium jelenlevő tagjai írják alá. (7) A kuratórium gondoskodik olyan külön nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. -5- IV. AZ ALAPÍTVÁNY IRATAINAK NYLVÁNTARTÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY NYILVÁNOSSÁGA (1) Az alapítvány kuratóriumi ülésein készült jegyzökönyveket és általában az Alapítvány iratait az Alapítvány' székhelyén kell őrizni. Az iratok őrzésért a kuratórium elnöke felelős. / M

11 (2) Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe, és közhasznú tevékenységével kapcsolatos irataiba - a kuratórium elnökével történő előzetes egyeztetés alapján - bárki betekinthet. (3) A kuratórium döntéseit az elnök a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel, valamint kifüggeszti a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára, illetőleg közzéteszi az Alapítvány honlapján. A kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán, illetőleg honlapja útján tájékoztatja a nyilvánosságot. V. AZ ALAPÍTVÁNY JOGKÉPESSÉGE 12. (1) Az Alapítvány jogi személy, amelyet a kuratórium elnöke képvisel. A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke a kuratórium bármely másik tagjával együttesen jogosult. VI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 13. (1) Az Alapítvány a Ptk 74/E. -ban meghatározott feltételek esetén megszűnik. (2) Az Alapítvány megszűnése esetére Alapító úgy rendelkezik, hogy a megszűnt Alapítvány megmaradt vagyona a Budapesti Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközséget illeti. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) Az Alapítvány alapító okiratában, illetőleg más belső szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók. Kelt: Budapest, december 22. napján. //...xm. Paksy Ágnes - alapító Tanúi: Lakcím:

12 Fővárosi Bíróság 1363 Budapest, Markó u Pk /2007/1. V E G Z E S A Fővárosi Bíróság a Csillaggyertyafény Alapítvány elnevezésű alapítványt az évi IV. törvény (Ptk.) 74/A. (4) bekezdése alapján sorszám alatt nyilvántartásba veszi. Egyben a bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minősíti. Az alapítvány székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere A képviselők neve és lakcíme: Pongor -Juhász Attila Csaba 1161 Budapest, Thököly u. 67. Az alapítvány célja: A hátrányos helyzetűek, szociálisan rászorulók, nagycsaládosok és a tanuló ifjúság megsegítése. A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása. Az alapítvány típusa: általános A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében teljes, mindenkori vagyona felhasználható. Az alapítvány: nyílt A kezelő szerv tagjainak neve és lakcíme: Pongor -Juhász Attila Csaba Medve Lajos Horváth Csaba Kálmán Börönte Márta 1161 Budapest, Thököly u Budapest, Veres Pálné u Budapest, Kézbesítő u Budapest, Futórózsa u. 16. Az alapító okirat kelte: Az alapítvány csoportba sorolása: november 23. (8) szociális tevékenység. 1 ^ '

13 Fővárosi Bíróság 1363 Budapest, Markó u Pk /2007/ é^-laf^v Má^r,:h6 :>... r-rjü L:li; ; -.O0Í JCY M ^ ^ í Sr:p, w \ VÉ-G Z É S A Fővárosi Bíróság elrendeli a sorszám alatt nyilvántartásba vett Csillaggyertyafény Alapítvány alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését. Az alapítvány képviselete megváltozott. Pongor - Juhász Attila Csaba képviseleti joga megszűnt. Az új képviselők neve és lakcíme: Börönte Márta 1165 Budapest, Futórózsa u. 16. Az alapító okirat módosítás kelte: A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. Indokolás: Az alapítók kérelmet terjesztettek elő az alapítvány nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt. A bíróság megállapította, hogy a szükséges okiratokat a kérelmezők becsatolták, ezért a bíróság az évi 11. tvr. (Ptké.) 91/A. (1) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI.13.) IM. rendelet 1. (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Budapest, évi január hó 30. napján. Dr. Homolya Szilvia s.k. bíró A kiadmány hiteléül;. Dobrádi Tímea

14 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTFŐVÁROS g» % X V I. / *± KERÜLETI í>. ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA Tisztelt Csillaggyertyafény Alapítvány! Kedves Börönte Márta Kuratóriumi Elnök! Örömmel hallom, hogy a Csillaggyertyafény Alapítvány részt vesz önismereti tréningek megtartásában, ahová kerületi és fővárosi polgárok szívesen járnak, elsajátítva a konszenzusra törekedő kommunikációt. Pedagógusaink szupervízióra is járhatnak hétről-hétre az alapítványhoz, mivel 17 pedagógust megajándékoztak akkreditált képzéssel. Örömmel voltam fővédnöke az Országos Szakmai Konferenciának, amit szervetek, a harmóniában élő családok növekedéséért. Erről szakmai DVD is készült," Párbeszéd szívtőlszívig" címmel. Munkájukat örömmel támogatom, nagy szükség van rá. Budapest, február 17. Sikeres pályázást kívánva: í Kovács Péter polgármester 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Tel.: Fax:

15 Gyerekkuckó Óvoda II. sz. tagintézmény (Hársfa utca) Mackó csoport Tárgy: Miben segít az EMK a munkánkban? Az EMK megismerése előtt is empátiával és érdeklődéssel fordultunk egymás felé. Az óvodában az egyik legfontosabb feladatunknak a konfliktusok megelőzését tartottuk és tartjuk ma is. Eredménye az egymásra figyelő együttlét, a nyugodt, harmonikus légkör, a kulturált viselkedés szabályainak ismerete és alkalmazása, és a morális érzékenység. Az erőszakmentes kommunikáció az általunk megismert módszerek közül a leghatékonyabb konfliktusmegelőző, konfliktuskezelő módszer. Gyakorlatban történő alkalmazása rendkívül nagy segítséget jelent munkánkban. Jobban megismerjük a kialakult konfliktushelyzet indítékait, a gyermek cselekvési motivációját, felismerjük szükségleteit, ami által kialakul az elfogadás, a megértés légköre. A gyermek maga is megtanulja felismerni és megnevezni szükségleteit és érzelmeit, hamarabb lehiggad. Megtanulja azt is, hogy a probléma megoldás útját saját maga, önállóan járja végig, és egy élethosszig használt konfliktus kezelési módszert kap a kezébe. Segíti a gyerekeket a másság elfogadásában, fejlődik az együttműködő készségük, és erősíti a közösséget is. Ez az együttműködő kommunikáció sokat segít az óvónő - gyerek kapcsolatban is, mert kölcsönösen értjük és megértjük egymást, általa még bizalomteljesebb lett az együttlétünk. A szülők örömmel és érdeklődéssel fogadták az általunk bemutatott és a gyerekek által is sikeresen használt módszert, amelyet a jövőben szülői fórumon közösen fogunk gyakorolni a csoportunkban. Reményeink szerint sok segítséget fog nyújtani családi körben is, ha otthon is így beszélgetnek egymással és nem elbeszélnek egymás mellett". Munkatársi szinten is segít a megértő, együttműködő nevelési légkör megteremtésében, amitől mindannyian jól érezzük magunkat. Budapest, február 26. Vasvári Tünde óvodapedagógus Pintér Krisztina óvodapedagógus

16 Dátum: Iktsz.: /2010/ Pályázati azonosító: NCA-KM Tárgy: értesítés pályázat érvényességéről Tisztelt Pályázó! Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma által, civil szervezetek működésének támogatására kiírt, január 4-én megjelentetett, NCA-KM-10 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, NCA-KM pályázati azonosítóval regisztrált pályázatukat az ESZA Nonprofit Kft., mint a Nemzeti Civil Alapprogram kezelőszerve formai szempontból érvényesnek nyilvánította a pályázati kiírás 7. pontjában meghatározottak szerint. Kérjük, hogy pályázatával kapcsolatos minden üzenetben ezt a pályázati azonosítót szíveskedjen feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy apályázatok elbírálásának eredményéről az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiumának döntését követően értesítjük, melynek várható dátuma május 31. Amennyiben kérdése van pályázatával kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az címen vagy az 1/ es telefonszámon. Üdvözlettel: Kovács Adrienn Üdvözlettel, ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága

17 Szervező: SEAL-Hungary Nemzetközi Interdiszciplináris Alapítvány (1026 Budapest, Pasaréti út 114/a. Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség (1161 Bp.y Hősök tere * Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b. í QAfo ) M E G H Í V Ó Részletes információ: Varga Katalin mobil: Börönte Márta telefon/fax: Egymás életét gazdagító Szívtől szívig ható kommunikáció párbeszéd Jelentkezés: február 28-ig I Részvételi díj: 2 000,- Ft A részvételi dijat az alábbi címre szíveskedjenek átutalni: EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Az átutalásnál kérjük közleményként feltűntem: konferencia díja Megközelíthető: Autóval a Hunyadvár u. 43/a, vagy a Bökényföldi út 21. felől, az Örs vezér térről HÉV-vel, 276 E jelű és 45-ös busszal NYÚJTSD KET KEZED Támogató: ÉRINTSD MEG A SZÍVEKET! XVI. kerület Önkormányzata ORSZÁGOS SZAKMAI március 11. KONFERENCIA Nyomda: http: //emericus. gportal.hu Budapest XVI. ker. Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház

18 Célunk: Eljuttatni az együttérző, erőszakmentes kommunikáció szellemiségét és módszereit azokhoz, akik hivatásuk, munkájuk gyakorlása közben nap, mint nap találkoznak az erőszak jelenségével, pl.: az oktatás, nevelés, szociális tevékenység, a társadalmi közbeszéd és a bűnmegelőzés területén. Fővédnök: Csépé Valéria - MTA főtitkárhelyettese Védnökök: Balogh Zoltán - országgyűlési képviselő Dr. Beér Miklós - Váci Egyházmegyei megyéspüspök Dr. Bölcskei Gusztáv - MRE zsinatának lelkészi elnöke Gáncs Péter - a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke Kovács Péter - polgármester PROGRAM 930. io Regisztráció Köszöntőt mond: Kovács Péter XVI. kerület polgármestere Közreműködik: Kölcsey F. Ált. Isk. Kék Madár Kórus, Herbertné Balogh Gabriella vezetésével és Pi-Cinke Kórus Vikol Kálmán vezetésével. Erőszak jelenléte Előadók: életünkben Csépé Valéria - akadémikus Dr. Garamvölgyi László - ORFK Kommunikációs ig. Nagyrónai LáSZlÓ - OKM szakmai tanácsadó Dr. Beér MiklÓS - katolikus megyéspüspök GánCS Péter - evangélikus püspök Dr. Csepregi András - evangélikus leikész, OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága vezetője 11 1 S Kávészünet tól Interaktív előadás játékos gyakorlattal Jónai Éva Hava a nemzetközi központ által akkreditált tréner. Borbély Lívia EMK társtréner, 2008-ban "Az Év Pedagógusa" Ebéd től Zenei felvezetés a XVI. ker. Rácz Aladár zeneiskola növendékeivel Vezeti: Varga György igazgató tól Nyújtsd két kezed érintsd meg a szíveket Előadó: Börönte Márta Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség lelkésze, mentálhigiénés szakember Otthont adunk a szeretet nyelvének Előadó: Dr. Csomor Ervin XVI. kerület alpolgármestere A világot átölelve Előadó: Balogh Zoltán a Parlament emberjogi, kisebbségi, civil-és vallásügyi bizottság elnöke től Műhelybeszélgetések Kávészünet Kerékasztal beszélgetés Börönte Mártával a konferencia megálmodójával és a műhelyvezetőkkel.

19 PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG A szeretet (nyelve) bennem él... Mit tehetek, hogy harmóniában legyek önmagammal, másokkal? Téma: A szeretet öt nyelve; a szeretet négy arca; a szeretet-dobókocka hat oldala; az empátia nyelvei; antipátia - szimpátia - empátia; a kommunikáció öt lépcsője; a belső szeretet forrás megtalálása magamban; konfliktuskezelés; együttműködő-kommunikáció; ünnep-gyász; hálaadás áldásai... Alkalmaink: Minden hónap második és utolsó péntekén 18:00-20:00-ig 1161 Budapest Hősök tere Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség Csillaggyertyafény Alapítvány Telefon: A képzés díjtalan, adományokat elfogadunk PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG A szeretet (nyelve) bennem él... Mit tehetek, hogy harmóniában legyek önmagammal, másokkal? Téma: A szeretet öt nyelve; a szeretet négy arca; a szeretet-dobókocka hat oldala; az empátia nyelvei; antipátia - szimpátia - empátia; a kommunikáció öt lépcsője; a belső szeretet forrás megtalálása magamban; konfliktuskezelés; együttműködő-kommunikáció; ünnep-gyász; hálaadás áldásai... Alkalmaink: Minden hónap második és utolsó péntekén 18:00-20:00-ig 1161 Budapest Hősök tere Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség Csillaggyertyafény Alapítvány Telefon: A képzés díjtalan, adományokat elfogadunk

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben