EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány előterjesztésére. A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért kéri az Egészségügyi és Szociális Bizottság, hogy - a bizottság május 17,-i ülésén a karitatív szervezetek támogatása tárgyában hozott döntése alapján - a támogatási szerződések megkötése mihamarabb megtörténhessen. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjen. H A T Á R O Z A T I JAVASLAT: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javaslat alapítványok támogatására" tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként tárgyalja. (minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 17. (2) bekezdés 1. pontja alapján) Budapest, május 19. Gáspár József ESzB elnöke sűrg&ucgikt-alaptvíny

2 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Javaslat alapítványok támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a 2010 évi költségvetéséről szóló 7/2010. (III. 3.) rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a karitatív egyesületek támogatására 1,5 millió Ft-ot biztosított, amely keret felosztásáról a Rendelet 17.. (2) bek. c) pontja alapján a Egészségügyi és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt A Bizottság felhívására - más karitatív tevékenységet végző szervezet mellett - két alapítvány, a 1161 Budapest, Hősök tere szám alatti székhelyű Csillaggyertyafény Alapítvány (1. sz. melléklet) és a 1161 Budapest, Sándor u. 26. szám alatti székhelyű Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány (2. sz. melléklet) nyújtott be pályázatot. A Bizottság az elsőként megjelölt alapítványt ,-Ft, míg a másodikként megjelölt alapítványt ,-Ft összeggel javasolta támogatni (3-4. sz. mellékletek). Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés d) pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, ezért a két megjelölt alapítvány támogatása vonatkozásában a Bizottság az előzőekben megfogalmazott, a támogatási összegekre vonatkozó javaslattal élt. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiekben megnevezett két alapítványt a karitatív egyesületek támogatása 2010" költségvetési keretből támogassa. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. HATÁROZATIJA VASL AT I: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillaggyertyafény Alapítvány pályázatát a évi Karitatív egyesületek támogatása" keret terhére Ft., azaz Egyszázezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról - bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

3 2 HATÁROZATIJA VASLAT II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosszentmihályi Elő Reménység Alapítvány pályázatát a évi Karitatív egyesületek támogatása" keret terhére Ft., azaz Ötvenezer forinttal támogatja. Az összeg a támogatási szerződés megkötését követően átutalható az alapítvány szerződésben meghatározott bankszámlaszámára. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatási összeg felhasználásáról - bizonylatokkal alátámasztva - a költségvetési évet követő év január 31. napjáig az Egészségügyi és Szociális Bizottság felé el kell számolni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, május 19. Gáspár József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Láttam: Ancsin Laszlo jegyző Tárgyalta: Egészségügyi és Szociális Bizottság Mellékletek: 1. Csillaggyertyafény Alapítvány pályázata 2. Rákosszentmihályi Élő Reménység Alapítvány pályázata 3. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 142/2010. (V. 17.) ESzB számú határozata 4. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 145/2010. (V. 17.) ESzB számú határozata

4 C S I L L A G G Y E R T Y A F É N Y A L A P Í T V Á N Budapest, Hősök tere \^t< Tel/fax: T Z ÁPR 1 4 c b JJ3~ idapes t, április 11. V Túrgy : pályázat LA e - TTszteTT Egészségügyi és SZociális Bizottság! Kedves Gáspár József Bizottság Elnök Úri Pályázati kérelemmel fordulunk a bizottság felé. Pályázatunk célja: AZ ALAPÍTVÁNYUNK CÉLKITŰZÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA A XVI. KERÜLET JAVÁRA. PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG- EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ, ÖNISMERETI^TRÉNING FOLYTATÁSA - pedagógusaink számára, a Családsegítő és Gyámügyi Osztály bevonásával, különös figyelmet szentelve az SNI-s gyermekekkel foglalkozó pedagógusokra. Hétről hétre látni a médiában a családokban, iskolákban folyó agresszió növekedéséről, káros következményeiről. Alapítványunk folyamatos lehetőséget biztosít, segítséget nyújt a verbális konfliktusok megelőzéséhez és kialakult konfliktusok moderálásához. Mindezt annak érdekében, hogy a diákok, a tanárok segítségével harmonikus személyiséggé váljanak az iskolai életben, és azon túl is, saját életük során képesek legyenek tartalmas emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, és emellett képesek legyenek az eredményes munkavégzésre is. Szeretnénk ehhez gyakorlati és elméleti segítséget nyújtani egy 30 órás akkreditált képzésben 15 pedagógusnak / 15 iskola /. Prog ramunk külön figyelmet fordít a másság harmonikus kezelésére : fogyatékosság kérdése az integráció miatt. Az alapítvány felajánlja a program után 3 éves szupervízió segítségét. Az elmúlt évben megajándékoztunk 17 pedagógust 30 órás akkreditált képzéssel. Egy éven át folyamatosan jártak hozzánk. Ma is visszajárnak. Környezetükben tovább adva a tapasztalatokat, tanultakat, észrevették a szülők a gyermekekben a pozitív változást, és ők is szeretnének résztvenni ezekben a képzésekben. Részükre a közművelődési pályázaton adunk be kérelmet. Pályáztunk NCA nál és a CKEB -nél, hogy évente két képzéssel / 30 pedagógus / segítsük a válság okozta elkeseredést. Hisszük, hogy a pedagógus " egy kis magot " képvisel életével, munkájával és hozzájárul a harmóniában növekvő családok számához, prevencióként is. Saját belső erőforrás megerősítésével kihat a környezetére. Évek alatt minden iskolába, óvodába lesz empátia nyelveit, zsiráf nyelvet beszélő pedagógusaink. Nagy álom, de megvalósulni látszik.

5 - 2 - A kuratórium elnöke mentálhigiénés szakember, örömmel látja az eredmények növekedését. Támogatásukkal évek óta folyó áldásos munkánkat segítik kerületünk javára. Legelőször az SNI -s gyermekekkel foglalkozó pedagógusokat fogjuk megkeresni, ahol legnagyobb a szükséglet. A program 2010 december 15-ig lezajlik. KÖLTSÉGVETÉS 15 pedagógus OKM általi dija 2 fő ajándék - saját forrás / 1 fő családsegítő^ 1 fő gyámügy / Ft Jegyzetek fénymásolása / festék,papír / ' Ft Agapé / kávé,üditő,tea, sütemény / Ft Eszköz a programhoz, szituációs gyakorlatokhoz Ft Erőszakmentes kommunikáció eszköze, bábok, amivel a pedagógusok környezetükben tovább adják tudásukat, oktatási intézmények tulajdonába marad Ft Ft Támogatási igény Ft Más pályázati forrás reménység szerint Ft Saját forrás iqíloooft Ft Saját forrás még terem, rezsi költség, telefon - posta költség Tisztelettel és szeretettel kérjük támogatásuké vára. / Börönte Márta\ííttfsEprium elnöke

6 A C S I L L A G G Y E R T Y A F E N Y A L A P Í T V Á N Y Budapest, Hősök tere Tel/fax: Budapest,2010.március 11. N Y I L A T K O Z A T Az alapítvány elnökeként nyilatkozom, hogy alapítványunk működik. Vezetőségünk 4 fő. Önkénteseink segítik a muti". kánkat. A pályázatért felelős : Börönte Márta Tisztelettel Börönte kuratóriumi Márta elnök Számlaszámunk : XVL.ker OTP CSillaggyertyafény Alapítvány Adószám :

7 Alapító okirat Melynek értelmében alulírott Alapító az évi IV. tv. VI. fejeset az alapítványra vonatkozó rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi feltételek mellett közhasznú alapítványt hoz létre. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Alapító: Paksy Ágnes Született: Budapest 1940.XII.20. anyja neve: Podani Julianna szig.sz: AU-VI llól.bp.tavirózsa tér 5. sz. alatti lakos (2) Az Alapítvány neve: Csillaggyertyafény Alapítvány (3) Az Alapítvány székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere (4) Az Alapítvány időtartania: határozatlan (5) Az Alapítvány pénzügyi éve a naptári év. Az első pénzügyi év az alapítvány jogerős bejegyzésétől az adott év december 31. napjáig terjedő időszak. II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS FELADATAI 2. (1) Az Alapítvány közhasznú, ezen belül a közhasznúságról szóló évi CLVI. tv 26. c.) pontjának 2 alpontja szerinti 'szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása' és 10. alpontja szerinti 'gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet' tevékenységeket folytat az alábbiak szerint: a) az hátrányos helyzetűek, a szociálisan rászorulók, a nagycsaládosok és a tanuló ifjúság segítése; b) a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása c) tevékenységével rokon egyházközségek támogatása, segítése (2) Az Alapítvány céljai elérése végett - ösztöndíjakat, díjakat adhat - támogatásokat, költségtérítéseket, segélyeket nyújthat - dologi javakat (pl: egészségügyi készülékeket, folyóiratokat, szakkönyveket, stb) vásárolhat, adományozhat, kölcsönözhet, - rendezvényeket szervezhet, szociális akciókat szervezhet és bonyolíthat le, - prevenciós, mentalhygienés, önismereti tréningek, konferenciák, képzések, szemináriumok és alkalmakat szervezhet - közreműködhet időskorúak gondozásában, - szervező munkával, oktatási, ismeretterjesztő munkával a segélyezés különböző formáinak alkalmazásával tevékenységeket fejt ki a kallódó fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítésére, - CD-t, DVD-t, kazettát, könyvet, újságot adhat ki, - tanulmányi segélyekkel előmozdítja az ifjúság iskolai és szakmai oktatását, képzését. (3) Az Alapítvány feladata továbbá, hogy a hasonló tevékenységet végző külföldi szervezetekkel, alapítványokkal megfelelő kapcsolatokat teremtsen és ápoljon. EREDETlvm (4) Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytathat. AZOISQ

8 (5) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, valamint támogatást nem nyújt. Országgyűlési, fővárosi, megyei, helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, illetve nem támogat. III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 3- Az Alapítvány vagyona a következőkből tevődik össze: a) Induló vagyon b) Csatlakozók juttatásai c) Vagyon hozadéka d) Gazdasági tevékenység eredménye. 4. Induló vagyon (1) Az Alapítvány induló vagyona Ft, azaz Százezer forint készpénz, melyet az Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére az alábbiak szerint. Alapító az induló vagyont pénzintézetnél helyezi letétbe. A letétről szóló pénzintézeti igazolást az alapító okirattal együtt benyújtja a bírósághoz. 5- A vagyon felhasználásának módja (1) Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedését követően, az induló vagyon, illetve az indulást követően az Alapítvány teljes, mindenkori vagyona az Alapítvány céljaira felhasználható. (2) Az Alapítvány induló vagyonát gyarapíthatják az adományozók pénzbeli és nem pénzbeli adományai, az alapítvány tőke vagyonának kamatai, illetőleg az Alapítvány - csak másodlagos jelleggel folytatható - vállalkozási tevékenységének bevételei. Az Alapítvány kiemelt fontossággal kíván megpályázható támogatásokat igénybe venni, amely pályázati forrásokat a céljainak megvalósítására kíván fordítani. (3) Az Alapítvány hosszú távú működésének biztosítása érdekében az alapítványi vagyonnal a kuratórium köteles úgy gazdálkodni, hogy az Alapítvány működése biztosított legyen. 6- Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége (1) Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. (2) Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Amennyiben az alapítvány éves árbevétele meghaladja az ötmillió forintot, alapító a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre. 7. Csatlakozás az alapítványhoz (1) Alapító úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi, természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint jogi személy, aki fontosnak és elengedhetetlennek tartja, hogy az Alapítvány céljai megvalósulhassanak csatlakozhat, annak érdekébeny,,, hogy az Alapítvány céljainak eléréséhez anyagi segítséget nyújtson. (2) A csatlakozással a csatlakozók nem válnak alapítókká IV. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE

9 8- A kuratórium összetétele (1) Alapító az Alapítvány kezelésére kuratóriumot hoz létre. (2) A kuratórium négy tagból áll. (3) A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki, megbízásuk öt évre szól. A tagok ismételten kijelölhetők. (4) Kuratóriumi tag az a természetes személy lehet, akivel szemben az évi CLVI. törvény 9. -aiban vagy egyéb törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn, illetve aki a megbízást elfogadja. (5) Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Börönte Márta - a kuratórium tag, kuratórium elnöke született: Kecskemét, augusztus 5. napján anyja neve: Szlovák Aranka 1165 Budapest, Futórózsa u. 16. sz. alatti lakos Pongor-Juhász Attila Csaba - kuratóriumi tagja született: Budapesten, május 11. napján anyja neve: Dr. Pongor Emese 1161 Budapest, Thököly utca 67. sz. alatti lakos Medve Lajos - a kuratórium tagja született: Budapesten, augusztus 12. napján anyja neve: Stinner Julianna 1165 Budapest, Veres Pálné u sz. alatti lakos Horváth Csaba Kálmán - a kuratórium tagja született: Budapesten, május 17. napján anyja neve: Malkó Gabriella 1163 Budapest, Kézbesítő u. 12. sz. alatti lakos (6) A kuratóriumi tagság megszűnik: a) az öt év lejártával, b) lemondással, c) visszahívással a Ptk 74/C. (6). bekezdése szerint, d) elhalálozással. (3) Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti Alapító a kijelölést visszavonhatja, és új kuratóriumot nevezhet ki. Alapító halála után ez a jog a bíróságot illeti meg. (4) Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évben nem lehet az Alapítvány kuratóriumának tagja. (5) A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt és valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (6) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója (Ptk b.pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítva: szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatás. 9-

10 A kuratórium feladatai (1) A kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő szerve, így különösen: a.) kezeli az alapítvány vagyonát, b.) rendelkezik az alapítványi vagyonnal, illetve az annak körébe tartozó vagyontárgyakkal, c.) vagyongyarapítás! céllal vagyontárgyakat befektet, elidegenít, megterhel, és azokkal egyéb műveletet végez, d.) meghatározza az alapítvány éves tervét, költségvetését, e.) elfogadja az éves beszámolót, valamint a mindig hatályos jogszabályoknak megfelelő közhasznúsági jelentést. (2) A kuratórium elnöke: a.) bármely másik kuratóriumi taggal együttesen rendelkezik az Alapítvány bankszámlája felett, b.) előkészíti és összehívja a kuratórium üléseit, c.) intézkedik a kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, illetve ellenőrzi azt, d.) elkészíti és a kuratórium elé terjeszti az Alapítvány éves beszámolóját, valamint az éves közhasznúsági jelentést, e.) amennyiben szükséges, munkáltatói jogköröket gyakorol, f.) irányítja az Alapítvány napi gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét, 10. A kuratórium működése (1) A kuratórium maga állapítja meg - az alapító okirat és a mindig hatályos jogszabályok kereti között - munkatervét és szükség szerint szervezeti és működési szabályzatban az ügyrendjét. (2) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. (3) A kuratórium ülései nyilvánosak, azokon a kuratóriumi tagokon kívül bárki jelen lehet. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább három nappal korábban értesíteni kell a kuratórium tagjait és a meghívottakat, a napirend közlésével. (4) A kuratórium határozatképes, ha a kuratórium tagjainak többsége jelen van. Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. (5) A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a kuratórium egyhangúlag határoz. (6) A kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges észrevételeket, és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a határozatok támogatóinak és ellenzőinek feltüntetésével. A jegyzőkönyvet a kuratórium jelenlevő tagjai írják alá. (7) A kuratórium gondoskodik olyan külön nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. -5- IV. AZ ALAPÍTVÁNY IRATAINAK NYLVÁNTARTÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY NYILVÁNOSSÁGA (1) Az alapítvány kuratóriumi ülésein készült jegyzökönyveket és általában az Alapítvány iratait az Alapítvány' székhelyén kell őrizni. Az iratok őrzésért a kuratórium elnöke felelős. / M

11 (2) Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe, és közhasznú tevékenységével kapcsolatos irataiba - a kuratórium elnökével történő előzetes egyeztetés alapján - bárki betekinthet. (3) A kuratórium döntéseit az elnök a döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel, valamint kifüggeszti a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára, illetőleg közzéteszi az Alapítvány honlapján. A kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet az alapítvány székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán, illetőleg honlapja útján tájékoztatja a nyilvánosságot. V. AZ ALAPÍTVÁNY JOGKÉPESSÉGE 12. (1) Az Alapítvány jogi személy, amelyet a kuratórium elnöke képvisel. A bankszámla feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke a kuratórium bármely másik tagjával együttesen jogosult. VI. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 13. (1) Az Alapítvány a Ptk 74/E. -ban meghatározott feltételek esetén megszűnik. (2) Az Alapítvány megszűnése esetére Alapító úgy rendelkezik, hogy a megszűnt Alapítvány megmaradt vagyona a Budapesti Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközséget illeti. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) Az Alapítvány alapító okiratában, illetőleg más belső szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései irányadók. Kelt: Budapest, december 22. napján. //...xm. Paksy Ágnes - alapító Tanúi: Lakcím:

12 Fővárosi Bíróság 1363 Budapest, Markó u Pk /2007/1. V E G Z E S A Fővárosi Bíróság a Csillaggyertyafény Alapítvány elnevezésű alapítványt az évi IV. törvény (Ptk.) 74/A. (4) bekezdése alapján sorszám alatt nyilvántartásba veszi. Egyben a bíróság az alapítványt közhasznú szervezetté minősíti. Az alapítvány székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere A képviselők neve és lakcíme: Pongor -Juhász Attila Csaba 1161 Budapest, Thököly u. 67. Az alapítvány célja: A hátrányos helyzetűek, szociálisan rászorulók, nagycsaládosok és a tanuló ifjúság megsegítése. A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása. Az alapítvány típusa: általános A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében teljes, mindenkori vagyona felhasználható. Az alapítvány: nyílt A kezelő szerv tagjainak neve és lakcíme: Pongor -Juhász Attila Csaba Medve Lajos Horváth Csaba Kálmán Börönte Márta 1161 Budapest, Thököly u Budapest, Veres Pálné u Budapest, Kézbesítő u Budapest, Futórózsa u. 16. Az alapító okirat kelte: Az alapítvány csoportba sorolása: november 23. (8) szociális tevékenység. 1 ^ '

13 Fővárosi Bíróság 1363 Budapest, Markó u Pk /2007/ é^-laf^v Má^r,:h6 :>... r-rjü L:li; ; -.O0Í JCY M ^ ^ í Sr:p, w \ VÉ-G Z É S A Fővárosi Bíróság elrendeli a sorszám alatt nyilvántartásba vett Csillaggyertyafény Alapítvány alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését. Az alapítvány képviselete megváltozott. Pongor - Juhász Attila Csaba képviseleti joga megszűnt. Az új képviselők neve és lakcíme: Börönte Márta 1165 Budapest, Futórózsa u. 16. Az alapító okirat módosítás kelte: A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. Indokolás: Az alapítók kérelmet terjesztettek elő az alapítvány nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránt. A bíróság megállapította, hogy a szükséges okiratokat a kérelmezők becsatolták, ezért a bíróság az évi 11. tvr. (Ptké.) 91/A. (1) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI.13.) IM. rendelet 1. (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Budapest, évi január hó 30. napján. Dr. Homolya Szilvia s.k. bíró A kiadmány hiteléül;. Dobrádi Tímea

14 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTFŐVÁROS g» % X V I. / *± KERÜLETI í>. ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA Tisztelt Csillaggyertyafény Alapítvány! Kedves Börönte Márta Kuratóriumi Elnök! Örömmel hallom, hogy a Csillaggyertyafény Alapítvány részt vesz önismereti tréningek megtartásában, ahová kerületi és fővárosi polgárok szívesen járnak, elsajátítva a konszenzusra törekedő kommunikációt. Pedagógusaink szupervízióra is járhatnak hétről-hétre az alapítványhoz, mivel 17 pedagógust megajándékoztak akkreditált képzéssel. Örömmel voltam fővédnöke az Országos Szakmai Konferenciának, amit szervetek, a harmóniában élő családok növekedéséért. Erről szakmai DVD is készült," Párbeszéd szívtőlszívig" címmel. Munkájukat örömmel támogatom, nagy szükség van rá. Budapest, február 17. Sikeres pályázást kívánva: í Kovács Péter polgármester 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Tel.: Fax:

15 Gyerekkuckó Óvoda II. sz. tagintézmény (Hársfa utca) Mackó csoport Tárgy: Miben segít az EMK a munkánkban? Az EMK megismerése előtt is empátiával és érdeklődéssel fordultunk egymás felé. Az óvodában az egyik legfontosabb feladatunknak a konfliktusok megelőzését tartottuk és tartjuk ma is. Eredménye az egymásra figyelő együttlét, a nyugodt, harmonikus légkör, a kulturált viselkedés szabályainak ismerete és alkalmazása, és a morális érzékenység. Az erőszakmentes kommunikáció az általunk megismert módszerek közül a leghatékonyabb konfliktusmegelőző, konfliktuskezelő módszer. Gyakorlatban történő alkalmazása rendkívül nagy segítséget jelent munkánkban. Jobban megismerjük a kialakult konfliktushelyzet indítékait, a gyermek cselekvési motivációját, felismerjük szükségleteit, ami által kialakul az elfogadás, a megértés légköre. A gyermek maga is megtanulja felismerni és megnevezni szükségleteit és érzelmeit, hamarabb lehiggad. Megtanulja azt is, hogy a probléma megoldás útját saját maga, önállóan járja végig, és egy élethosszig használt konfliktus kezelési módszert kap a kezébe. Segíti a gyerekeket a másság elfogadásában, fejlődik az együttműködő készségük, és erősíti a közösséget is. Ez az együttműködő kommunikáció sokat segít az óvónő - gyerek kapcsolatban is, mert kölcsönösen értjük és megértjük egymást, általa még bizalomteljesebb lett az együttlétünk. A szülők örömmel és érdeklődéssel fogadták az általunk bemutatott és a gyerekek által is sikeresen használt módszert, amelyet a jövőben szülői fórumon közösen fogunk gyakorolni a csoportunkban. Reményeink szerint sok segítséget fog nyújtani családi körben is, ha otthon is így beszélgetnek egymással és nem elbeszélnek egymás mellett". Munkatársi szinten is segít a megértő, együttműködő nevelési légkör megteremtésében, amitől mindannyian jól érezzük magunkat. Budapest, február 26. Vasvári Tünde óvodapedagógus Pintér Krisztina óvodapedagógus

16 Dátum: Iktsz.: /2010/ Pályázati azonosító: NCA-KM Tárgy: értesítés pályázat érvényességéről Tisztelt Pályázó! Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma által, civil szervezetek működésének támogatására kiírt, január 4-én megjelentetett, NCA-KM-10 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, NCA-KM pályázati azonosítóval regisztrált pályázatukat az ESZA Nonprofit Kft., mint a Nemzeti Civil Alapprogram kezelőszerve formai szempontból érvényesnek nyilvánította a pályázati kiírás 7. pontjában meghatározottak szerint. Kérjük, hogy pályázatával kapcsolatos minden üzenetben ezt a pályázati azonosítót szíveskedjen feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy apályázatok elbírálásának eredményéről az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiumának döntését követően értesítjük, melynek várható dátuma május 31. Amennyiben kérdése van pályázatával kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az címen vagy az 1/ es telefonszámon. Üdvözlettel: Kovács Adrienn Üdvözlettel, ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága

17 Szervező: SEAL-Hungary Nemzetközi Interdiszciplináris Alapítvány (1026 Budapest, Pasaréti út 114/a. Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség (1161 Bp.y Hősök tere * Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház (1165 Budapest, Hunyadvár u. 43/b. í QAfo ) M E G H Í V Ó Részletes információ: Varga Katalin mobil: Börönte Márta telefon/fax: Egymás életét gazdagító Szívtől szívig ható kommunikáció párbeszéd Jelentkezés: február 28-ig I Részvételi díj: 2 000,- Ft A részvételi dijat az alábbi címre szíveskedjenek átutalni: EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Az átutalásnál kérjük közleményként feltűntem: konferencia díja Megközelíthető: Autóval a Hunyadvár u. 43/a, vagy a Bökényföldi út 21. felől, az Örs vezér térről HÉV-vel, 276 E jelű és 45-ös busszal NYÚJTSD KET KEZED Támogató: ÉRINTSD MEG A SZÍVEKET! XVI. kerület Önkormányzata ORSZÁGOS SZAKMAI március 11. KONFERENCIA Nyomda: http: //emericus. gportal.hu Budapest XVI. ker. Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház

18 Célunk: Eljuttatni az együttérző, erőszakmentes kommunikáció szellemiségét és módszereit azokhoz, akik hivatásuk, munkájuk gyakorlása közben nap, mint nap találkoznak az erőszak jelenségével, pl.: az oktatás, nevelés, szociális tevékenység, a társadalmi közbeszéd és a bűnmegelőzés területén. Fővédnök: Csépé Valéria - MTA főtitkárhelyettese Védnökök: Balogh Zoltán - országgyűlési képviselő Dr. Beér Miklós - Váci Egyházmegyei megyéspüspök Dr. Bölcskei Gusztáv - MRE zsinatának lelkészi elnöke Gáncs Péter - a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke Kovács Péter - polgármester PROGRAM 930. io Regisztráció Köszöntőt mond: Kovács Péter XVI. kerület polgármestere Közreműködik: Kölcsey F. Ált. Isk. Kék Madár Kórus, Herbertné Balogh Gabriella vezetésével és Pi-Cinke Kórus Vikol Kálmán vezetésével. Erőszak jelenléte Előadók: életünkben Csépé Valéria - akadémikus Dr. Garamvölgyi László - ORFK Kommunikációs ig. Nagyrónai LáSZlÓ - OKM szakmai tanácsadó Dr. Beér MiklÓS - katolikus megyéspüspök GánCS Péter - evangélikus püspök Dr. Csepregi András - evangélikus leikész, OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága vezetője 11 1 S Kávészünet tól Interaktív előadás játékos gyakorlattal Jónai Éva Hava a nemzetközi központ által akkreditált tréner. Borbély Lívia EMK társtréner, 2008-ban "Az Év Pedagógusa" Ebéd től Zenei felvezetés a XVI. ker. Rácz Aladár zeneiskola növendékeivel Vezeti: Varga György igazgató tól Nyújtsd két kezed érintsd meg a szíveket Előadó: Börönte Márta Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség lelkésze, mentálhigiénés szakember Otthont adunk a szeretet nyelvének Előadó: Dr. Csomor Ervin XVI. kerület alpolgármestere A világot átölelve Előadó: Balogh Zoltán a Parlament emberjogi, kisebbségi, civil-és vallásügyi bizottság elnöke től Műhelybeszélgetések Kávészünet Kerékasztal beszélgetés Börönte Mártával a konferencia megálmodójával és a műhelyvezetőkkel.

19 PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG A szeretet (nyelve) bennem él... Mit tehetek, hogy harmóniában legyek önmagammal, másokkal? Téma: A szeretet öt nyelve; a szeretet négy arca; a szeretet-dobókocka hat oldala; az empátia nyelvei; antipátia - szimpátia - empátia; a kommunikáció öt lépcsője; a belső szeretet forrás megtalálása magamban; konfliktuskezelés; együttműködő-kommunikáció; ünnep-gyász; hálaadás áldásai... Alkalmaink: Minden hónap második és utolsó péntekén 18:00-20:00-ig 1161 Budapest Hősök tere Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség Csillaggyertyafény Alapítvány Telefon: A képzés díjtalan, adományokat elfogadunk PÁRBESZÉD SZÍVTŐL SZÍVIG A szeretet (nyelve) bennem él... Mit tehetek, hogy harmóniában legyek önmagammal, másokkal? Téma: A szeretet öt nyelve; a szeretet négy arca; a szeretet-dobókocka hat oldala; az empátia nyelvei; antipátia - szimpátia - empátia; a kommunikáció öt lépcsője; a belső szeretet forrás megtalálása magamban; konfliktuskezelés; együttműködő-kommunikáció; ünnep-gyász; hálaadás áldásai... Alkalmaink: Minden hónap második és utolsó péntekén 18:00-20:00-ig 1161 Budapest Hősök tere Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség Csillaggyertyafény Alapítvány Telefon: A képzés díjtalan, adományokat elfogadunk

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület szeptember 14-i ülésére Tárgy; Javaslat a 490/2011. (VII. 11.) KSB határozat alapján a Csillaggyertyafény

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA

A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY a DÉVAVÁNYAI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzanak létre az alábbiak

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány

A Szellemi Köztársaságért Alapítvány A Szellemi Köztársaságért Alapítvány Alapító okirat 5. módosított (2010. szeptember 27.) Praeambulum Alulírott Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar társadalomban a demokratikus politikai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan -

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Egyházközség elnöksége az egyházközségi presbitérium felhatalmazása

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

S/_2M/ 501 U*o. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE '' ' l,; >, - \, ki-rület Kőbányai '. vj,: ««']'')-testülct ülése S/_2M/ 501 U*o. Tárgy: Javaslat a Reménysugár Alapítvány helyzetének rendezésére.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT

JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT Alapító Okirat A 2.1 pontban meghatározott alapítók Jászkisér nagyközség tehetséges, vagy rászoruló gyermekei megsegítésére, támogatására, a gyermekek iskolához és a településhez kötődésének erősítése

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE Krisztinavárosi Szent

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből: 30/2011. (II. 24.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos

Részletesebben

1. Az Alapítók neve és székhelye, rendelkezés az alapítói jogokról

1. Az Alapítók neve és székhelye, rendelkezés az alapítói jogokról ALAPÍTÓ OKIRAT (Az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban:

Részletesebben