Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története"

Átírás

1 Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története

2 Tartalom Tósoki Imre: Köszöntő 4 Dr. Koncz Mária: Bevezető. Gyermekkertek Az óvodai nevelés kezdetei 5 Csizmazia Márton: A Tihanyi Óvoda története 7 Csizmazia Márton: Visszaemlékezések 9 Takács Imréné: A Tihanyi Napköziotthonos Óvoda munkája 1966-tól 2000-ig 19 Gálné Lendvai Erika: A Visszhang óvoda munkája 2000-től 2013-ig 24 Süténé Márkus Mária óvodapedagógus: Merjünk nagyot álmodni! 26 Szigetiné Rónyai Emília Borbála óvodapedagógus: A mese, az kell 27 Véghné Somogyi Zsuzsanna óvodapedagógus: Csak a szépre emlékezem 28 Móró Gáborné óvodapedagógus beszámolója 29 Visszhang Óvodáért Alapítvány 30 Az óvoda dolgozói 30 Képtár 31 Szerző: Csizmazia Márton Szerkesztő: dr. Koncz Mária Megjelenik az óvoda megalapításának 60. évfordulójára A könyv kiadását adományával támogatta Tihany Község Önkormányzata Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Visszhang Óvodáért Alapítvány Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat Filotás Tivadar (Tihanyi Babamúzeum) 3

3 Köszöntő Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni a mondás bölcsességét nem kell bizonygatni azoknak, akik már voltak gyerekek. Ez, természetesen, mindannyiunkkal megesett, csak éppen felnőtté válva - sokan megfeledkeznek róla. Pedig kiegyensúlyozott felnőtt életünk, boldogságunk pontosabban a boldogságra való képességünk nem kis mértékben múlik a gyermekéveken. Minden kornak megvan a maga elképzelése arról, hogy milyen módon lehet a legjobban, leghatékonyabban felkészíteni a felnövekvő generációt a felnőtt életre, társadalmi szerepének betöltésére. Ezért minden társadalom nagy súlyt helyez a gyermeknevelésre, szabályozza annak kereteit. Akárhogy is van: a gyerekek végül is felnőnek, és idővel maguk is szülők, nevelők lesznek. A család melegéből éppen csak kikerülő apróságok számára az óvoda biztosítja a fejlődés feltételeit. Ehhez megadja a biztonságot, a szeretetet; mert ahogy azt az egyik visszaemlékező megfogalmazza: a szeretet a legjobb pedagógiai módszer. Az alább következő visszaemlékezésekből, beszámolókból látjuk, hogy a társadalmi élet változásai megjelentek a tihanyi óvoda életében is. Az itteni óvodapedagógusok azonban sosem veszítették szem elől a már idézett szállóigét, és mindent meg is tettek azért, hogy a tihanyi kicsiknek igazi gyermekkora legyen. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni - a tihanyi Visszhang Óvoda egész biztosan ilyen. A miénk az ország egyik legszebb fekvésű óvodája. A működés feltételei adottak; az önkormányzat biztosítja a fenntartást és erejéhez mérten a fejlesztést is. Megadjuk a gyerekeknek mindazt, ami egészséges óvodai életükhöz, fejlődésükhöz szükséges. Bízunk abban, hogy aki ma itt óvodás, az ide jár majd iskolába is, sőt: egész élete a községhez kötődik később is, és majd a gyermekei is ide járnak. Ezzel a reménnyel köszöntöm 60. születésnapján az egykori és a mai óvodásokat, óvónőket, óvodai dolgozókat, és minden kedves Olvasót! Tósoki Imre polgármester Bevezető Gyermekkertek Az óvodai nevelés kezdetei z óvodák eredetileg csak gyermekmegőrző intézmények voltak, amelyek az ipa- forradalom idején, a tömegesen munkába álló anyák számára tették lehetővé ri a mindennapi munkavégzést. Vagyis szükségmegoldás volt, és ezért a gyermekfelügyelőktől nem is várták el, hogy foglalkozzanak a rájuk bízott kicsikkel. Az anyák egy-egy vállalkozó asszonyhoz adták le gyermeküket munkába menet, és jó esetben a munka végeztével haza vitték őket, rosszabb esetben hetekig ott hagyták őket. Egy-egy asszony nyolc-tíz gyermekre vigyázott, a saját lakásában. A XVII. századi Európában, sok helyen a népiskola fogadta be a három-hatéves gyermekeket. A kizárólag erre a célra létrejövő, első óvodát, akkori nevén az infant school -t Robert Owen ( ) hozta létre a New Lanark-i textilgyárban. Emberbarát elvei alapjaiban változtatták meg a gyermekekről való gondolkozást. Rousseau-t követve úgy gondolta, hogy a gyermek jónak születik, csak körülményei miatt romolhatnak meg erkölcsei. Ezt az eredendő jóságot akarta megőrizni, illetve megóvni a gyermekeket a környezet káros hatásaitól. Owen hitt a nevelés erejében, és ezért az intézményben jól bántak a gyerekekkel, nem verték őket, sokat játszottak, énekeltek, táncoltak velük. Magyarországon angol mintára jöttek létre az első kisdedóvók. Mivel lelkes, emberbarát támogatók tartották fenn anyagilag az óvodákat, működésüket az iskoláéval ellentétben nem szabályozta az állam sem. Brunszvik Teréz kiválóan ismerte az európai kezdeményezéseket; az összes fontos könyvet ismerte, sőt, kapcsolatban állt a szerzőkkel is. A korai nevelés a legfontosabb! Az, amit az ember ebben az életkorban felfog, kihat egész életkorába orompai gróf Brunszvik Teréz (eredetileg Brunswick) (Pozsony, július 27. Pest, szeptember 23.), magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója. Brunszvik Teréz legnagyobb érdeme, hogy az angol óvodák megismerése után június 1-én anyja budai házában, a mai Mikó utca és Attila út sarkán megalapította az első magyar kisdedóvót, azaz óvodát. Az Angyalkert néven közismertté vált óvoda a Habsburg Birodalom és egyúttal Közép-Európa első ilyen típusú intézménye volt. Két és hét év közötti gyermekek látogathatták. A kisgyermekekre nemcsak vigyáztak itt, hanem a játék mellett különböző alapismereteket is tanítottak nekik. Brunszvik Teréz nem a vagyonos polgárok gyermekeit várta óvodájába, hanem elsősorban azokat, akik tehetetlenek gyermekeik jó neveléssire, akiknek gyermekei erköltstelenül, éptelenül, zabolátlanul elvadulnak ben Tolna mezővárosban nyílt meg a világ egyik legelső óvóképzője, mely 1841-ben költözött Budára, és jogutódja ma is működik. Az első évtizedekben csak férfi óvókat képeztek, az 1870-es években nyílt meg a képezde kapuja a nők részére is. Forrás: Brunszvik Teréz.wikipedia.org, ujakropolisz.hu geographic.hu.) 4 5

4 Brunszvik Teréz Angyalkertjében nemcsak a gyermekek lelkét bontogatták, hanem védték testi fejlődésüket is. Európában először orvost alkalmaztak a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzésére. A romantika nagyhatású gondolkodója volt Friedrich Fröbel ( ). Első,1840- ben, Németországban megalapított óvodáját számos hasonló követte. Nagy figyelmet fordított a gyermekkertek gondozóinak képzésére is. A gyermekeket romlatlannak látta, akiknek az ártatlanságát a züllött társadalmi viszonyok veszélyeztetik. Azt gondolta, hogy minden gyermekben ott az isteni szikra, amely felnőtt korára elvész, ha nem gondozzák, ezért nagy súlyt helyezett az alkotóképesség fejlesztésre. Magyarországon számos követője volt, például Rapos József óvóképző intézeti igazgató, aki lefordította műveit. Megalakult a Magyarországi Központi Fröbel Nőegylet is Fröbel eszméinek terjesztésére. A boldog gyermekkor, a természetes vidámság, az isteni teljesség teóriája a huszadik században is hódított. Azonban voltak olyanok is nem is kevesen, akik szerint a gyermek vele született rossz tulajdonságait, bűnös hajlamait kemény neveléssel szükséges korrigálni. Ennek érdekében a testi fenyítést, akár már csecsemő-korban is, elfogadottnak tekintették. A huszadik századra azonban a pedagógusok, óvodapedagógusok jobbára úgy tekintettek a gyermekre, mint valami nyesegetni-alakítani való emberpalántára. A gyermektermészet formálása a társadalomba valló beilleszkedés gyakorlati céljait szolgálta. Máig tartó és igen nagy hatással volt a magyar óvodaügyre Maria Montessori ( )pedagógiája, különösen a két háború között. Az első Montessori-rendszerű óvoda 1927-től működött Budapesten; az első iskola 1928-tól. Az ötvenes években az óvodai nevelésre is rányomta bélyegét a szocialista-kommunista emberkép, embereszmény hatása ban, az Óvodai Nevelés vezércikkében olvasható, hogy az óvónők számára kiadott havi lap a dal-, mese-, versanyagok közlése és a gyakorlati kérdésekkel való foglalkozás helyett végre az elmélettel, a szovjet pedagógia eredményeivel, átveendő tanulságaival kezdett el foglalkozni ami javára vált a lapnak. Ebben a korban az óvoda legfőbb feladatát a munkafegyelem megszilárdításában, a munkához való jobb viszony megteremtésében látták. A folyóirat ideologikus cikkeiben a gyermek munkaszerető békeharcos, a kommunizmus leendő építője. Gyakran idézik az orosz pedagógia példaképeit, köztük Dubrovina közoktatásügyi miniszterhelyettest, aki szerint az óvoda feladata, hogy: hazánk szabadságáért és becsületéért, Lenin-Sztálin pártjának ügyéért, a kommunizmus győzelméért küzdő bátor, élénk, életvidám, erejükben bízó, bármely nehézséget legyőzni kész harcosokat neveljen... (Dr. Ambrus Antalné: Gyermekképünk az ötvenes években) ban törvényben fogalmazták meg az óvodáskorúaknak a szocialista pedagógia szellemében történő nevelési céljait. Az óvodai beszélgetésekben megjelentek a felnőttvilág aktuálpolitikai témái, mint például a téeszesítés, az ötéves tervek, a népi demokrácia vívmányai és hagyományai. Az óvodai nevelés programja először 1971-ben jelent meg, és lényegében érvényes maradt 1985-ig. Ez meghatározta az óvodai gondozás és nevelés területeit, feladatait. A program célja az volt, hogy felkészítse a gyermekeket a nevelés következő fokozatára az oktatásra, alkalmassá tegye az ismeretek elsajátítására; alkalmazkodni, figyelni, koncentrálni tudó, fegyelmezett kisdiák-jelölteket bocsásson ki. A mai helyzet sokszínű. Az óvodák jelentős hányadának léte alternatív pedagógiákon nyugszik, mint például a Montessori-, a Waldorf- vagy a Freinet-óvodapedagógián. Legyen azonban bármilyen is az óvoda, a lényeg nem változott: a legfőbb nevelő hatást az óvónők óvóbácsik személyisége, az óvoda légköre jelenti. A hivatás legjobb képviselői mindig is okosabbak voltak, mint a hivatalok: legjobb tudásuk szerint, a gyermekek szeretetétől vezérelve foglalkoztak és foglalkoznak ma is a kicsikkel. A Tihanyi Óvoda története Szerkesztő z első óvoda 1949-ben szerveződött. Nagy Ferencné az MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) elnökeként kezdeményezte egy nyári óvoda létrejöttét. A szülők hordták össze a szükséges felszerelést. Maguk főztek, és két hetenként váltották egymást. A bútorok nagy részét Pálfi Géza asztalos készítette el, társadalmi munkában. Az óvoda az államosított Mihalovits-villában kapott elhelyezést. Mihalovits a Tihany Fürdőigazgatóság tagja volt, és a 20-as években építette nyaralóját. Az épületet Kék villának is nevezték a színe miatt. Vitéz Kovács Gyula leánya, Kovács Magdolna 1949-ban végzett, mint tanítónő Győrben. Nyáron fizetés nélkül elvállalta a gyermekek felügyeletét, ősztől pedig a Tihanyi Általános iskolában tanított. Az épület fürdőtelepi elhelyezkedése sok sétára adott lehetőséget a vízparton és Hajóállomás környékén. Abban az időben Tihany egyik fő fogadó kapuja volt, ezért sok, érdekes látnivalót kínált a gyerekeknek. Az 50-es évek elején a Czikó-villában (Detreházy Károly orvos szolgálati lakása) volt nyári óvoda. Végleges helyét 1953-ban a Hevesy (Hevesy József bútorgyáros) villában találja meg. A Czikó-villa 6 7

5 Hevesy-villa villát építette Hevesy József műbútorasztalos és bútorgyáros. Hevesy március 29-én született Tihanyban. Édesapja, Heizer Ferenc 50 évig volt Tihany iskolamestere. A villát Stobble Adolf tervezte. Az épületet július 10-én Halbik Ciprián apát szentelte fel. Bak Lujzával kötött házasságából nem született gyermeke június 9-én tett végrendeletében alapítványt hozott létre a tihanyi szegény sorsú gyerekek segélyezésére január 13-án, 88 éves korában halt meg. Villáját az 50 es években államosították, amely a tihanyi gyerekek javát szolgálja óvodaként. (Bakos Péter, Tihanyi Kalendárium 1999) A Hevesy-villa Visszaemlékezések, történetek, interjúk Egykori óvodások Pintér Rózsi (Liebhauser Mihályné, 1943) an egy képem az óvodás csoportról. A pénztárral szemben vagyunk, ott álltunk a hajóállomásnál. Földeák Teri, Kocsonya Márta, Baranyai Vince, Lőrince Miki, Pék Laci, Csernák Kati, Tósoki Jancsi, Kántor Kati, Szentgyörgyi Éva, Kiss Elek Panni, Horváth Klári, Komárominé Horváth Jutka, Baranyai Kati, Csernák Kati (Gita), Pintér Rózsi, Baranyai Vincéné, Fejes Marika, Baranyai Ilona, Szentgyörgyi Zoli, Kocsonya Kálmán, Szentgyörgyi Zsuzsi, Gyarmati Gábor, Bodó Laci, Horváth Lajos. A Kék villában voltunk óvodások. Az ágyunk csak egy keret volt a földön. A komaasszonyommal, Csaholyi Zsigánéval (Fejes Marika) egy ágyon feküdtünk. A kis vánkost meg a takarót nekünk kellett vinni. Amikor aludni kellett volna, csak kis időre csuktuk be a szemünket, mert alvás helyett nézelődtünk. A Magdi (Kovács Magdolna óvónő) néni volt az óvó nénink. Helyben főztek ránk. Az udvaron volt egy hinta, meg labdáztunk, elszaladgáltunk. Gyakran mentünk a vízpartra sétálni, a Hajóállomásra. Akkor ott nagy élet volt. Feljöttünk a focipályára labdázni, meg padot ugrottunk. Az óvodában kis, fehér kötényt hordtunk. A kertben ribizlibokrok voltak. Kántor Katit a bokornak löktem, és piros lett a köténye. Mielőtt Kati megmondta volna az óvó néninek, elfutottam haza, de édesanyám fakanállal kísért vissza az óvodába. Az óvodába nyolc órára kellett menni. Kaptunk tízórait. Akkor ittam életemben először malátakávéból készült tejeskávét. Nagyon szerettem. Ebédeltünk, aludtunk, aztán hazamentünk. Horváth Jutka (Komáromi Sándorné, 1944) Kék villába jártam óvodába, meg jártam oda is, ahol a Detreházy Károly lakott később. A Kovács nénire emlékszem, meg volt egy fiatal hölgy, aki vigyázott ránk. Meg akarta tanítani nekem a Tavaszi szél vizet áraszt című éneket, de aztán elállt tőle, mert nem ment. Úgy gondolom, hogy a Czikó-villában csak egy évig volt az óvoda, és csak nyáron. Liebhauser Mihály (1936) Czikó-villát, a Detre-féle házat öregapám (Liebhauser Lőrinc) építette 1943-ban. A Akkor nem volt cement, a mozaiklapokat a földbe rakta le, de megálltak. Nagy, meszes gödör volt kiásva, abban szoktunk játszani, míg meg nem töltötték, mert abban ol- 8 9

6 tották a meszet. A bátyámmal, Gyurival bújócskáztunk. Az oroszok is beköltöztek oda, és cipőműhelyük is volt ott. Utána a MADISZ-é (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) lett; az öreg Korányi, a Kántás Imi, meg mások voltak ott. Utána a vörös Kovácsné, még később Pityingék (az Apátság volt gazdasági intézője) költöztek be. Az óvoda csak egy ideig volt itt, nyáron. Cseh Aranka (1947) Detre-házba jártam óvodába. A kis bögrét, egy pléhtányért, egy villát meg egy kanalat minden nap vittük magunkkal. A Csizmazia Terire emlékszem, talán másra nem is. A Terivel egyszer megszöktünk, és lementünk a Somosra fürödni. Minket meg kerestek, és nagyon meg voltak ijedve. Persze, késő délután hazamentünk, és akkor már megnyugodtak. Mindig mezítláb jártunk. Nem voltunk sokan. Ideiglenes hely volt. Később jártam a Hevesy villába is, akkor már a Teri meg az Ilona volt itt óvónő. Az új helyen szétnyitható ágyak voltak, de volt emeletes is. Gyarmati József (1947) égy éves koromban voltam óvodás. Először a Detre-féle óvodába jártam. 51-ben voltunk itt a Ferkóval, az ikertestvéremmel, a Farkas Pannival, a Kötél Andrással, a Cseh Arankával és a Szentgyörgyi Marival. Kevesen voltunk. Az udvaron volt egy mérleghinta. Egyszer nem akartak fölengedni bennünket, mi meg lelöktük őket, és hintáztunk. Volt még egy lengőhinta, meg egy kis homokozó, de más semmi, nem úgy, mint most. Onnét nem vittek bennünket sehová, csak leraktak bennünket, és ott voltunk egész nap. Diafilmet még nem vetítettek nekünk, csak később, az iskolában a Mauglit, Az öreg néne őzikéjét. A ház előtt volt az Erdőbirtokosság gépháza a vetőgépekkel, a szomszédban meg a Szalai bácsi lakott, aki a Csokonai ligetet meg a függőkerteket rakta rendbe. Később felkerültünk a Hevesy-villába, de csak az aljába, mert fönt az első-negyedik osztályosok jártak. Amíg a többieknek pihenő volt, mi Ferkóval mentünk az udvarra játszani. Megszöktünk a kerítésen keresztül. A Kántás Tibi édesanyja ott volt szakácsnő, és a fia beárult bennünket. Az óvoda fölött a parkoló zúzalékkal volt leszórva, és azzal szoktunk dobálódzni. No, megdobáltuk a Tibit, de hogy, hogy nem, fejbe dobtuk. Anyánk meg feljött, és jól elvert minket, és nem mehettünk többet óvodába. Óvodabelső (Kötél András, Gyarmati Ferenc, Gyarmati József, Farkas Panni 1953) Az óvodában a fakorláton szoktunk csúszkálni lefelé. A Punk Gyuri meg leesett a korlát végén, és betörte az orrát. Akkor rakattak bütyköket a korlátra, így aztán többet nem lehetett csúszkálni. Máig is meg vannak ezek a bütykök. Dobos Gyula n a Detre-házba jártam óvodába. Nem sokan, talán tíz-tizenketten voltunk. Úgy gon- 51-ben lehettem ott. A Hevesy óvodában is voltam, de nem szerettem ott dolom, lenni, sírtam is. Megszöktem, aztán végül úgy döntöttek a szüleim meg az óvó nénik, hogy jobb, ha nem erőltetik. Nagy József (1949) em sokáig voltam óvodás, előtt. Pers lászlóval megszöktünk. Akkoriban Teri óvó néni volt velünk meg az Ilonka; én az Ilonkát kedveltem jobban. A Vörös Irén néni meg a Pető Margit néni voltak a dajkák. Amúgy nem nagyon szerettem az óvodát. Egyszer spenót volt az ebéd, és Irénke oda vett az ölébe, hogy megetessen. Én meg kivertem a kezéből a kanalat, spenótostul, mindenestől. Kiugrottam az öléből, ki a kapun keresztül, irány haza. Akkor még nem fogták szigorúan a dolgokat, hogy ki, mikor megy, nem megy. Amúgy szerettem az Irén nénit. Akkor még szabadabban voltak a gyerekek. A Kálvárián voltak a nagy csaták. A Pölöskén meg az Alszegen a Punk Feriékkel vívtuk a nagy csatákat meg a focimeccseket. Az óvodával szembeni parkolóban fociztunk. Punk Ferenc (1950) n egy napot voltam óvodás; pont akkor volt a fényképezkedés is. Azért csak egy napig, mert a Sisivel (Szentgyörgyi József) elvertük a Fenyvesi Ibolya öccsét, meg is sérült a feje. Valami játékot nem adott oda, mi meg nem voltunk ehhez szokva, és elvettük tőle. Folyt a fejéből a vér, persze, megijedtünk nagyon. A Terike óvó néni becsukott bennünket. Édesanyám nem tudta, mi történt. Terike elmondta, és azt is hozzátette, hogy legjobb, ha többet nem is megyek. Apám még egy kicsit ellenkezett, de aztán megbékélt. Pető Klára (1954) n nem voltam óvódás, mert anyáméknak azt mondták, hogy templomba járnak, ezért én nem lehetek óvódás. Így aztán nem is voltam

7 Sörös Tibor (1956) n egy évet jártam óvodába, az utolsó évben, de csak azért mert, édesapám, Sörös Ká- ingyen csinálta meg a Babaházat az udvarban. Ahogy a lépcsőn megyünk le az roly utcáról az udvarba, mindjárt a bástya mellett, balra volt. Horváth Ágota (Bozóky Jenőné, 1968)) -ben mentem óvodába, akkor voltam három éves. Katira emlékszem meg a 1971Pető Margit nénire és a Kimmer Ilonkára. Ők dolgoztak ott. Ott is aludtam, de nem szerettem. Diavetítések voltak, meg sétáltunk a faluban. Kötényt viseltünk. Az udvaron volt homokozó meg pancsoló, de én abban az időben vizet sohasem láttam benne. Nagy, lombos fák voltak. Hétfőtől péntekig parizeres zsömle volt. Reggelire finom tejbedarát, vajas kiflit kaptunk. Azt szerettem, mert odahaza nem volt. Sokszor kértem külön is vajas kiflit, és a Polgárdi néni mindig adott. A képet az Imre bátyám készítette, amikor kaptam egy könyvet, és azt bevihettem az óvodába, hogy megmutassam a többieknek. A jelmezbálokat a Művelődési Házban tartották. Én nagyon nehezen tanultam meg a verset. Hold voltam, és az volt a szövegem, hogy dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes (Helyesen: Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. József Attila: Ne légy szeles. Szerk.). Kiálltam, belevörösödtem, és valahogy elmakogtam a verset, de nem volt jó érzés. Sok ember elé ki kellett állni, és az megviselt bennünket. A Tihanyi Óvoda dolgozóinak visszaemlékezései Parragi Ferencné (1931) n 1953 nyarán jöttem Tihanyba, mint gyakorló éves tanár. Selyem Anna az Alföldről jött, és oda is ment férjhez, Kecskemétre. Pethő Margit volt a csoportja dajkája. Amikor a gyerekek a szünetben játszottak, Margit mindig hímzett akkor úgy ügyeltek. Nem volt sok gyerek az óvodában. A szülők is nehezen adták be a gyerekeket, és ők sem voltak szokva az óvodához. Nehezen ment az alvás, még az lányomnak sem. Körmendi Teriék idején építették a homokozót, meg a pancsolót. Ők csak a gyerekeknek éltek. Kiss Istvánné (1937) 1959 januárjában jöttem Tihanyba, az Állami Gazdaságba. 67-től huszonöt évig dolgoztam az óvodában. A konyhán voltam, Polgárdinéval meg Vörös Irénnel. Kezdetben kisegítőként mentem, ha valaki beteg volt vagy szabadságon volt. Amikor a Húgi, a Nagy Imrének a felesége elment a motelba dolgozni, akkor szólt a Polgárdi néni, hogy menjek oda. A Csizmazia Pista bácsi feleségére, a Baranyai Ágira, Dobos Margitra meg a Steild Jolánra emlékszem ők dajkák voltak. A Fejes Marikával is dolgoztam együtt, ő is dajka volt. A Kocsonyáné és Steidl Péterné, a Piroska is dolgozott később a konyhán. A konyhán és a mosogatóban mi fűtöttünk, a termekben meg a cserépkályhákat a dajkák. Mi hordtuk be a szenet az ablakon keresztül, így nem kellett körbe menni, és könnyebb volt. Az ablakhoz raktunk egy kis széket, azon léptünk ki. Amikor a napközi működött mellettünk, akkor az iskolásoknak is kellett tízórait készíteni; azt vitték le. Délután feljöttek, megebédeltek, kimentek a Visszhang-dombra játszani, kettőre meg bejöttek tanulni. Akkor már többet kellett főzni. Volt, amikor háromszáz adag fölött főztünk ott, nehéz körülmények között. A spórheltbe sütöttünk. Fával tüzeltünk. A zöldséges a Tanácsháza mögött volt, egy bódéban. A Varróné Erzsi volt a zöldséges. Amikor elbontották, akkor meg a Szunyogh vendéglő alatti részben volt a zöldséges, ami most a Levendula Ház. Kézzel gyúrtuk a tésztát, semmi gép nem volt. Erre voltunk hárman, a Polgárdi néni, a Vörös Irén meg én. Később felvették a Fülöpné Marit. Amikor vége volt az ebédnek, akkor hátul a mosókonyhában, egy üstben mosogattunk. Az egyik ablaka a Pál Feriék felé nézett; mellet- Németh Lászlóné vásárol a gyerekekkel a volt Szunyogh vendéglő alatti zöldségesben (1992) te meg a raktár volt. Ott is be kellett gyújtani, megmelegíteni a vizet. Fával fűtöttünk. Már reggel fűteni kellett, mert a reggeli után is mosogattunk. Folyamatos munka volt. Ha kelt tészta volt, akkor korán megraktam a tüzet, és feltettem a tejet melegedni. Hazajöttem, felkeltettem a gyerekemet, és úgy mentem vissza, hogy időben készen legyen a tészta. Ezt, persze, más nem tudta, és nem is nagyon értékelték. Sütőben sütöttük a buktát, meg amilyen tészta kellett. Utána elmosogattunk, elkészítettük az uzsonnát. Héttől háromig tartott a munkaidő. Engemet kilencszázhúsz forintért vettek fel. Hálátlan munka volt, mert egész délelőtt dolgoztunk, és fél óra alatt már el is tűnt minden. Volt, amikor a gyerekek meg sem ették. Volt, aki meg sem kóstolta az ételt, mert nem szerette. A húslevest, a gyümölcslevest meg a paradicsomlevest ették meg. Ezeket nem győztük kihordani nekik. A húst se nagyon ették, inkább a tésztákat. Ezért ha gyü

8 mölcsmártás volt, akkor ledaráltuk a marhahúst, és úgy raktuk mellé. Úgy már megették, mert nem kellett felvágniuk. Egy évben egyszer főztünk finomfőzeléket, azt sem ették. A zöldborsót csak-csak megették, de nem az volt a kedvencük. A kifőtt tésztát meg a sült tésztát mind megették. A tejbedarát minden mennyiségben. Volt vajas kenyér, kifli, zsömle, egy kis szalámi. A töpörtyűt ledaráltuk, és rákentük a kenyérre. Reggelire cikóriakávét főztünk, azt szerették. Tej, kávé, tea ez volt. Kakaó nem volt abban az időben. Tejért a boltba mentünk, mert azt nem hozták ki, csak a húst, a kenyeret meg a fűszert. A Polgárdinéval mentünk le, de ha többet kellett hozni, akkor más is jött. Amikor szülési szabadságra mentem, Kacsóné Erzsike volt helyettem. Amikor a Vörös Irén elment, akkor szóltam a Polgárdi néninek, hogy a Fülöp Ferinét hívja oda. Úgy került oda a Marika. Amikor az iskola leköltözött a Belső-tó partjára, a konyha is ott kapott helyet. Mi is onnét mentünk nyugdíjba. Még a Polgárdi néni is dolgozott lent pár évig az iskolában. Lent már több szakácsné meg konyhai dolgozó volt. Attól fogva már onnét kapta az ebédet az óvoda. A Dobos Gyula hordta fel. Én 92-ben jöttem el nyugdíjba. Fejes Marika (Csaholyi Zsigmondné, 1944)) n 72 júniusától Margit nénivel, a Dobosnéval dolgoztam együtt. Amikor odamentem, akkor már a Takácsné Kati volt a vezető óvónő. Van itt egy fénykép, amin rajta van az Iváncsa Kálmánné, aki Füredről járt be. Ezt már az Iza óvó néni fotózta, és ezen rajta vagyok én is Mráz Zsuzsikával, aki itt dolgozott óvónőként, és innét járt Sopronba, iskolába. Addig itt dolgozott, míg férjhez nem ment. Van egy képem, amelyik 2000-ben készült és rajt van az egész gárda. Ezen már az Erika óvónő a vezető, a Kati pedig vendég. Karácsonykor készült a felvétel. Németh Laciné, az Ilona, volt a Margit néni helyett. A Botkáné volt a konyhán, és amikor megbetegedett, helyette jött a Steidl Péterné, a Piroska. 78-ban lejöttünk a régi iskolába, mert itt átalakításokba kezdtek. Az alsósok már nem jártak ide, a két felső terembe, mert elkészült az új iskola. Lent, a régi iskolában az iroda helyén volt a konyha. Piroskával együtt voltunk a konyhán; Kovácsné Mária volt a dadus, és akkor vette fel Takácsné a Borit, a Süténét meg a Somogyi Zsuzsát, a Véghnét. Később jött az Adorján Erzsike, a Móróné. Amikor visszaköltöztünk, akkor már három csoport volt. Lent, a mosogatóval szemben, egy használhatatlan vécé helyére került a kazánház. Akkor már volt fűtőnk, a Baranyai Péter bácsi. Amikor elment nyugdíjba, akkor jött helyette a Dobos Géza. Volt még a Dobos Gyula meg a Varró Gyuszi is. Korábban rengeteg olajat felhordtunk a Margit nénivel. Az udvaron levő épületben volt az olajtároló, és délután fel kellett vinni az olajat a kályhákhoz, hogy aki reggel megy, fel tudja tölteni, mert kint télen megdermedt. A nagycsoportosoknak a konyha mellett volt az ebédlőjük. Arra is emlékszem, hogy korábban a Marczali Annuskával volt a Végh Margit néni dadus. Amikor én eljöttem, akkor helyettem jött az Icsiné, a Balogh Anna. 88-ban elmentem a Kamion üdülőbe, ami ott volt a Kopaszon. Onnét mentem nyudíjba. 88-ban megkeresett a Baranyai Erzsike, hogy menjek fel segíteni, és akkor még négy évig voltam ott, mint tálaló, segítő. Össze-vissza húsz évet dolgoztam az óvodában. Szerettem ott lenni, mert szép hely volt. Most már még szebb, mert minden új. A Kovácsné, aki először volt itt szakács még a Selyem Anna idején, eredetileg lent lakott a Detre-féle házban, majd felköltözött a Szemeti-házba. Kis, alacsony asszonyka volt. Amikor a Budy Ilonka eladta a szolgálati lakását, ami ott az óvoda mögötti épületben volt, akkor ő Pestre ment, és a Kovácsnét elhelyezte egy öregek otthonában. Kovácsné állítólag több mint kilencven éves volt, amikor meghalt. A Polgárdi néni is sokáig volt szakácsnő; ő innét ment nyugdíjba. A Kék villába is jártam, mint óvodás. Arra emlékszem, hogy futkároztunk a Hajóállomásnál. Volt valami rendezvény, talán Anyák napja, mert tulipánok voltak a vázában, és mondanom kellett valami verset. Voltak ott szülők is, de nem tudtam elmondani, és elpityeregtem. Nem szerettem óvodába járni, és nem gondoltam, hogy mégis húsz évet fogok itt dolgozni. Baranyai Ágnes (Csizmazia Istvánné, 1931)) n két évig, 1970 márciusától 72. június végéig dolgoztam az óvodában. A Teri meg az Ilonka csak a gyerekeknek élt. Két csoport volt, a kicsi és a nagy. Pestről jött egy házaspár, akik a Dobos Vincééknél laktak, az óvodától nem messze egy kis nádfedeles házban; az asszony dolgozott velem. Valamilyen Ibolya volt, nem emlékszem a vezetéknevére. Jól megvoltunk egymással. Amikor az Ibolya elment, egyedül kellett csinálnom mindent. Őt váltotta a Dobos Pálné (Pető Margit). A Kati akkor, 71-ben lett vezető óvónő. A konyhán dolgozott a Polgárdiné és a Kissné, a Jutka. Meg a Húgi néni (Nagy Imréné). Az llonka foglalkozott a kiscsoporttal, a nagycsoporttal meg a Teri. A Terinek már nehezebb dolga volt, mert már az iskolára készítette fel a gyerekeket, és akkor ott nem volt mese. Az Ilonka a játékos dolgokkal volt elfoglalva a kis csoportban, így őt jobban szerették. Volt, amikor már két és fél évesen jöttek a gyerekek, mert a szülőknek menni kellett dolgozni, és így ők hamarabb bekerültek. Volt, amikor hárman ültek az ölemben: Vámos Marcsi, a Tósoki Kati meg a Jenei Bea. Jobbára fából készültek a játékok; kirakós kockák, építőkockák, babák, kocsik, autók. Az udvaron a homokot minden este meg kellett locsolni, nagy kupacba felrakni, hogy reggelre előkészítve várja a gyerekeket. Ez is a dajkák dolga volt. A konyhán Vörös Irén néni meg a Polgárdi néni dolgozott. A Vörös Irén néni mesélte, hogy régebben gyalog ment be húsért Füredre; ott volt valami elosztó. Hetenként adtak húst, és ki volt szabva, hogy mennyit hozhattak. A Teri meg az Ilona az óvoda mögötti házban laktak. Alul a Németh Pali bácsiék, fölül meg egy-egy szobában az óvónők. Az Ilonkának az édesapja is itt lakott, és itt is lett eltemetve a tihanyi temetőben. Ők aztán Pestre mentek, mind a ketten. Mielőtt óvoda lett volna a Hevesy-villából, a Nagyné, a tanácselnök asszony adta el a bútorokat. Szólt, hogy menjek föl, mert kapok egy szobabútort. Menyasszony voltam, és jól jött, hogy olcsó pénzért kaptam meg a két ágyat és a hozzá való szekrényeket. Ez 52-ben volt

9 Dobos Pálné (Pető Margit, 1932)) n május elsejével kerültem az óvodába. Selyem Anna volt az óvónő, Pécsről jött. A Körmendi Teri meg a Budy Ilona 1954-ben jöttek ide. Az Ilona a Kiss Elek mamánál lakott, ott bent a Molnár Józseféknél. Ceglédi kannában hordta a vizet a Lőrincéék elől a csapról. Azért tudom, mert én is onnét hordtam. Nem úgy nézett ki ám akkor, mint amikor elment! Szürke lódenkabátban meg bakancsban járt. Kántás Géza felesége, a Manci meg a Vörös Irén a konyhán dolgozott. Az Irén biciklivel járt Pécselyre túróért, tejfölért egy héten egyszer, csütörtökön. A Kántás Jánosné, Berdán Ilonka is az óvodában dolgozott. A konyhán is segített nekem, mert csak egy csoport volt. Így voltunk mi négyen. Akkor még csak huszonkét gyerek volt összesen. Reggel héttől délután négy óráig voltak ott a gyerekek. Délután kis faágyakon, nyugágyakon aludtak. Fából készültek a kicsi asztalok meg a székek. A mosdó lent volt a konyha mellett. Egy állványba három alumínium Dolgozók (1954): Kántás Pálné Marika (szakácsnő) hegedűvel, Budy Ilona (vezető óvónő), Horváth Erzsébet (dajka), Vámos Nelli (dajka), Körmendi Teréz (óvónő), Vörös Irén (konyhai alkalmazott) lavór volt betéve, fölötte volt a csap. A felnőttvécével szemben volt a gyerekvécé. Volt egy öltőző meg a két terem. Csak a középső részt használtuk. Sőt, a mostani tornaterem két részre volt választva, mert az egyik részben lakott a Selyem Anna. Az udvaron volt egy homokozó meg egy hinta. Sok gyümölcsfánk volt. Ami a fákon termett, azt be kellett főzni; ez is a személyzet munkájához tartozott. Volt sárgabarackunk, egy nagy cseresznyefa, jó ropogós cseresznyével és egy körtefa. Sajnos, gyerekekre egyre sem tudok vissza emlékezni november 21-én férjhez mentem, és két hét szabadságot kaptam. Akkor a Nagy néni (Nagy Ferencné) volt a tanácselnök. Amikor lejárt a két hét, és mentem volna vissza dolgozni, akkor közölte velem, hogy most már van, aki keressen rám, ezért olyannak kell átadni a helyem, akinek nincs munkája. Farkas Ilona jött helyettem, mert a Farkas Pista bácsi már ott volt a Tanácsnál. De az Ilona csak egy hónapig maradt ott. A Selyem Anna nagyon barátságos, kedves óvónő volt a gyerekeket is szerette. A Budy Ilona 54. január elején jött az óvodába. A Selyem Anna elment, helyette jött a Körmendi Teréz március, április körül. Aztán nálunk jöttek a gyerekek ban visszakerültem az óvodába, de csak rövid időre, mert a szenet nem tudtam felhordani a derekam miatt. Férfiember nem volt, hogy segítsen, és nekünk kellett tíz-húsz kannával felhordani. A közlekedőben volt a cserépkályha. A fát, a gyújtóst nekünk kellett meghasogatni. A havat is mi lapátoltuk el, hogy mire jönnek a gyerekek minden rendben legyen. Amikor megbetegedtem a derekammal, eljöttem ben a Tihanyi Múzeumban dolgoztam. Ott keresett meg a Teri meg az Ilona, hogy menjek vissza az óvodába, mert már nem kell szenet hordani. 70-ben visszamentem, és 87-ben onnét jöttem el nyugdíjba. Közben, persze, változtak az óvónők. A Budy Ilona meg a Terka elment. Utánuk jött a Fecser Ferencné, Füredről. Ivancsa Kálmánné, Gitta Felsőőrsről járt be, az apja TSZelnök volt. Kisegítő óvónőként volt itt valamilyen Gyöngyi; Füredről járt be. Később jött Simon Márti; ő is Füredről. Az óvoda ʼ77 78-ban hurcolkodott le az iskolába, mert átépítették. Akkor jött ide a Szigeti Bori, aztán a Márti a (Süténé), az Adorján Erzsi meg az Iza de ő talán márt itt tanult. Ők majd mind egyidőben jöttek, nem sok különbséggel. Akkor még nem nagyon adták be a szülők a gyerekeket, csak később, amikor már kezdődött az idegenforgalom. Amikor megépült a Sátortábor, a Szálloda, akkor kezdték hozni a gyerekeket. Persze, nem mindenkit vettek fel. Én is szerettem volna beadni korábban a Palkót meg a Tomit, de azt mondták, hogy tudok vigyázni a gyerekekre, és nem vették fel őket korábban. Végül Pali egy évet járt óvodába, a Tamás meg utána. Akkoriban a tanácselnök Nagy néni mondta meg, hogy kit vehetnek fel. Ő volt akkor a minden. Később jött a Stolczné. Akkor rakták a kerítésfalat az óvodánál a Papáék (Dobos Pál), mert a Városgazdálkodást bízták meg vele, és ő ott dolgozott a Csizmazia Tónival és a Kötél Józsival. Akkor bontották le a Kálváriát. Eredetileg velük akarták csináltatni, de ők nemet mondtak, hiába fenyegették meg őket azzal, hogy el lesznek küldve. Takácsné Kati 1966-ben jött oda. A Csizmazia Ági néni is volt ott ben, de aztán elment. Fejes Marika 1972-ben, a Rege presszóból jött dajkának. Ő is onnét ment nyugdíjba. Akkor már egyedül voltam két csoporttal. A Végh Margit meg a Németh gépésznek a lánya, a Jolán is volt ott dajka korábban. Teriéknél gyakran váltották egymást a dajkák ban újra találkoztam a Terkával. Az Ilonka apjának a sírjához jött, mert az Ilonka akkor már meghalt, és az édesapja itt, a tihanyi temetőben van eltemetve. Végh Margit (1928) -ben mentem az óvo- A Körmendi Teri 1957dába. volt a vezető óvónő. A Budy Ilona szentantalfai volt, a Teréz talán Pestről került ide. Akkor nem volt fényképezés, és így nem maradt róla fényképem. Kovácsné volt a szakácsnő, a Vörös Irén meg a segítője. A Kovácsnét később llona egy otthonban helyezte el, de itt van Tihanyban eltemetve. A Szabó András fölött van a sírja. Körmendi Teréz reggeliztet (1954) 16 17

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK. Tetőtér beépítés előtt. Az elkészült tetőtér

MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK. Tetőtér beépítés előtt. Az elkészült tetőtér MEGÚJULT AZ ÓVODÁNK A Napsugár Óvoda dolgozói és a gyermekek nevében köszönjük Gaál István polgármester úrnak, Rasztovits Anna jegyző asszonynak, Bőhm András úrnak a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Terézvárosi Önkormányzati Mesevilág Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Szervezeti adatok Óvoda megnevezése, címe Önkormányzati Mesevilág 1063 M.u. 10. Óvoda OM azonosítója 034342 Óvoda elérhetőségei Telefon: 0612748126 email: tv.mesevilagom@gmail.com

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI PEDAGÓGIA TANSZÉKE KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés Konzulens:

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben