Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története"

Átírás

1 Csizmazia Márton A Tihanyi Visszhang Óvoda története

2 Tartalom Tósoki Imre: Köszöntő 4 Dr. Koncz Mária: Bevezető. Gyermekkertek Az óvodai nevelés kezdetei 5 Csizmazia Márton: A Tihanyi Óvoda története 7 Csizmazia Márton: Visszaemlékezések 9 Takács Imréné: A Tihanyi Napköziotthonos Óvoda munkája 1966-tól 2000-ig 19 Gálné Lendvai Erika: A Visszhang óvoda munkája 2000-től 2013-ig 24 Süténé Márkus Mária óvodapedagógus: Merjünk nagyot álmodni! 26 Szigetiné Rónyai Emília Borbála óvodapedagógus: A mese, az kell 27 Véghné Somogyi Zsuzsanna óvodapedagógus: Csak a szépre emlékezem 28 Móró Gáborné óvodapedagógus beszámolója 29 Visszhang Óvodáért Alapítvány 30 Az óvoda dolgozói 30 Képtár 31 Szerző: Csizmazia Márton Szerkesztő: dr. Koncz Mária Megjelenik az óvoda megalapításának 60. évfordulójára A könyv kiadását adományával támogatta Tihany Község Önkormányzata Tihany Fejlesztéséért Alapítvány Visszhang Óvodáért Alapítvány Tihanyi Erdőbirtokossági Társulat Filotás Tivadar (Tihanyi Babamúzeum) 3

3 Köszöntő Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni a mondás bölcsességét nem kell bizonygatni azoknak, akik már voltak gyerekek. Ez, természetesen, mindannyiunkkal megesett, csak éppen felnőtté válva - sokan megfeledkeznek róla. Pedig kiegyensúlyozott felnőtt életünk, boldogságunk pontosabban a boldogságra való képességünk nem kis mértékben múlik a gyermekéveken. Minden kornak megvan a maga elképzelése arról, hogy milyen módon lehet a legjobban, leghatékonyabban felkészíteni a felnövekvő generációt a felnőtt életre, társadalmi szerepének betöltésére. Ezért minden társadalom nagy súlyt helyez a gyermeknevelésre, szabályozza annak kereteit. Akárhogy is van: a gyerekek végül is felnőnek, és idővel maguk is szülők, nevelők lesznek. A család melegéből éppen csak kikerülő apróságok számára az óvoda biztosítja a fejlődés feltételeit. Ehhez megadja a biztonságot, a szeretetet; mert ahogy azt az egyik visszaemlékező megfogalmazza: a szeretet a legjobb pedagógiai módszer. Az alább következő visszaemlékezésekből, beszámolókból látjuk, hogy a társadalmi élet változásai megjelentek a tihanyi óvoda életében is. Az itteni óvodapedagógusok azonban sosem veszítették szem elől a már idézett szállóigét, és mindent meg is tettek azért, hogy a tihanyi kicsiknek igazi gyermekkora legyen. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni - a tihanyi Visszhang Óvoda egész biztosan ilyen. A miénk az ország egyik legszebb fekvésű óvodája. A működés feltételei adottak; az önkormányzat biztosítja a fenntartást és erejéhez mérten a fejlesztést is. Megadjuk a gyerekeknek mindazt, ami egészséges óvodai életükhöz, fejlődésükhöz szükséges. Bízunk abban, hogy aki ma itt óvodás, az ide jár majd iskolába is, sőt: egész élete a községhez kötődik később is, és majd a gyermekei is ide járnak. Ezzel a reménnyel köszöntöm 60. születésnapján az egykori és a mai óvodásokat, óvónőket, óvodai dolgozókat, és minden kedves Olvasót! Tósoki Imre polgármester Bevezető Gyermekkertek Az óvodai nevelés kezdetei z óvodák eredetileg csak gyermekmegőrző intézmények voltak, amelyek az ipa- forradalom idején, a tömegesen munkába álló anyák számára tették lehetővé ri a mindennapi munkavégzést. Vagyis szükségmegoldás volt, és ezért a gyermekfelügyelőktől nem is várták el, hogy foglalkozzanak a rájuk bízott kicsikkel. Az anyák egy-egy vállalkozó asszonyhoz adták le gyermeküket munkába menet, és jó esetben a munka végeztével haza vitték őket, rosszabb esetben hetekig ott hagyták őket. Egy-egy asszony nyolc-tíz gyermekre vigyázott, a saját lakásában. A XVII. századi Európában, sok helyen a népiskola fogadta be a három-hatéves gyermekeket. A kizárólag erre a célra létrejövő, első óvodát, akkori nevén az infant school -t Robert Owen ( ) hozta létre a New Lanark-i textilgyárban. Emberbarát elvei alapjaiban változtatták meg a gyermekekről való gondolkozást. Rousseau-t követve úgy gondolta, hogy a gyermek jónak születik, csak körülményei miatt romolhatnak meg erkölcsei. Ezt az eredendő jóságot akarta megőrizni, illetve megóvni a gyermekeket a környezet káros hatásaitól. Owen hitt a nevelés erejében, és ezért az intézményben jól bántak a gyerekekkel, nem verték őket, sokat játszottak, énekeltek, táncoltak velük. Magyarországon angol mintára jöttek létre az első kisdedóvók. Mivel lelkes, emberbarát támogatók tartották fenn anyagilag az óvodákat, működésüket az iskoláéval ellentétben nem szabályozta az állam sem. Brunszvik Teréz kiválóan ismerte az európai kezdeményezéseket; az összes fontos könyvet ismerte, sőt, kapcsolatban állt a szerzőkkel is. A korai nevelés a legfontosabb! Az, amit az ember ebben az életkorban felfog, kihat egész életkorába orompai gróf Brunszvik Teréz (eredetileg Brunswick) (Pozsony, július 27. Pest, szeptember 23.), magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója. Brunszvik Teréz legnagyobb érdeme, hogy az angol óvodák megismerése után június 1-én anyja budai házában, a mai Mikó utca és Attila út sarkán megalapította az első magyar kisdedóvót, azaz óvodát. Az Angyalkert néven közismertté vált óvoda a Habsburg Birodalom és egyúttal Közép-Európa első ilyen típusú intézménye volt. Két és hét év közötti gyermekek látogathatták. A kisgyermekekre nemcsak vigyáztak itt, hanem a játék mellett különböző alapismereteket is tanítottak nekik. Brunszvik Teréz nem a vagyonos polgárok gyermekeit várta óvodájába, hanem elsősorban azokat, akik tehetetlenek gyermekeik jó neveléssire, akiknek gyermekei erköltstelenül, éptelenül, zabolátlanul elvadulnak ben Tolna mezővárosban nyílt meg a világ egyik legelső óvóképzője, mely 1841-ben költözött Budára, és jogutódja ma is működik. Az első évtizedekben csak férfi óvókat képeztek, az 1870-es években nyílt meg a képezde kapuja a nők részére is. Forrás: Brunszvik Teréz.wikipedia.org, ujakropolisz.hu geographic.hu.) 4 5

4 Brunszvik Teréz Angyalkertjében nemcsak a gyermekek lelkét bontogatták, hanem védték testi fejlődésüket is. Európában először orvost alkalmaztak a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzésére. A romantika nagyhatású gondolkodója volt Friedrich Fröbel ( ). Első,1840- ben, Németországban megalapított óvodáját számos hasonló követte. Nagy figyelmet fordított a gyermekkertek gondozóinak képzésére is. A gyermekeket romlatlannak látta, akiknek az ártatlanságát a züllött társadalmi viszonyok veszélyeztetik. Azt gondolta, hogy minden gyermekben ott az isteni szikra, amely felnőtt korára elvész, ha nem gondozzák, ezért nagy súlyt helyezett az alkotóképesség fejlesztésre. Magyarországon számos követője volt, például Rapos József óvóképző intézeti igazgató, aki lefordította műveit. Megalakult a Magyarországi Központi Fröbel Nőegylet is Fröbel eszméinek terjesztésére. A boldog gyermekkor, a természetes vidámság, az isteni teljesség teóriája a huszadik században is hódított. Azonban voltak olyanok is nem is kevesen, akik szerint a gyermek vele született rossz tulajdonságait, bűnös hajlamait kemény neveléssel szükséges korrigálni. Ennek érdekében a testi fenyítést, akár már csecsemő-korban is, elfogadottnak tekintették. A huszadik századra azonban a pedagógusok, óvodapedagógusok jobbára úgy tekintettek a gyermekre, mint valami nyesegetni-alakítani való emberpalántára. A gyermektermészet formálása a társadalomba valló beilleszkedés gyakorlati céljait szolgálta. Máig tartó és igen nagy hatással volt a magyar óvodaügyre Maria Montessori ( )pedagógiája, különösen a két háború között. Az első Montessori-rendszerű óvoda 1927-től működött Budapesten; az első iskola 1928-tól. Az ötvenes években az óvodai nevelésre is rányomta bélyegét a szocialista-kommunista emberkép, embereszmény hatása ban, az Óvodai Nevelés vezércikkében olvasható, hogy az óvónők számára kiadott havi lap a dal-, mese-, versanyagok közlése és a gyakorlati kérdésekkel való foglalkozás helyett végre az elmélettel, a szovjet pedagógia eredményeivel, átveendő tanulságaival kezdett el foglalkozni ami javára vált a lapnak. Ebben a korban az óvoda legfőbb feladatát a munkafegyelem megszilárdításában, a munkához való jobb viszony megteremtésében látták. A folyóirat ideologikus cikkeiben a gyermek munkaszerető békeharcos, a kommunizmus leendő építője. Gyakran idézik az orosz pedagógia példaképeit, köztük Dubrovina közoktatásügyi miniszterhelyettest, aki szerint az óvoda feladata, hogy: hazánk szabadságáért és becsületéért, Lenin-Sztálin pártjának ügyéért, a kommunizmus győzelméért küzdő bátor, élénk, életvidám, erejükben bízó, bármely nehézséget legyőzni kész harcosokat neveljen... (Dr. Ambrus Antalné: Gyermekképünk az ötvenes években) ban törvényben fogalmazták meg az óvodáskorúaknak a szocialista pedagógia szellemében történő nevelési céljait. Az óvodai beszélgetésekben megjelentek a felnőttvilág aktuálpolitikai témái, mint például a téeszesítés, az ötéves tervek, a népi demokrácia vívmányai és hagyományai. Az óvodai nevelés programja először 1971-ben jelent meg, és lényegében érvényes maradt 1985-ig. Ez meghatározta az óvodai gondozás és nevelés területeit, feladatait. A program célja az volt, hogy felkészítse a gyermekeket a nevelés következő fokozatára az oktatásra, alkalmassá tegye az ismeretek elsajátítására; alkalmazkodni, figyelni, koncentrálni tudó, fegyelmezett kisdiák-jelölteket bocsásson ki. A mai helyzet sokszínű. Az óvodák jelentős hányadának léte alternatív pedagógiákon nyugszik, mint például a Montessori-, a Waldorf- vagy a Freinet-óvodapedagógián. Legyen azonban bármilyen is az óvoda, a lényeg nem változott: a legfőbb nevelő hatást az óvónők óvóbácsik személyisége, az óvoda légköre jelenti. A hivatás legjobb képviselői mindig is okosabbak voltak, mint a hivatalok: legjobb tudásuk szerint, a gyermekek szeretetétől vezérelve foglalkoztak és foglalkoznak ma is a kicsikkel. A Tihanyi Óvoda története Szerkesztő z első óvoda 1949-ben szerveződött. Nagy Ferencné az MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus Szövetsége) elnökeként kezdeményezte egy nyári óvoda létrejöttét. A szülők hordták össze a szükséges felszerelést. Maguk főztek, és két hetenként váltották egymást. A bútorok nagy részét Pálfi Géza asztalos készítette el, társadalmi munkában. Az óvoda az államosított Mihalovits-villában kapott elhelyezést. Mihalovits a Tihany Fürdőigazgatóság tagja volt, és a 20-as években építette nyaralóját. Az épületet Kék villának is nevezték a színe miatt. Vitéz Kovács Gyula leánya, Kovács Magdolna 1949-ban végzett, mint tanítónő Győrben. Nyáron fizetés nélkül elvállalta a gyermekek felügyeletét, ősztől pedig a Tihanyi Általános iskolában tanított. Az épület fürdőtelepi elhelyezkedése sok sétára adott lehetőséget a vízparton és Hajóállomás környékén. Abban az időben Tihany egyik fő fogadó kapuja volt, ezért sok, érdekes látnivalót kínált a gyerekeknek. Az 50-es évek elején a Czikó-villában (Detreházy Károly orvos szolgálati lakása) volt nyári óvoda. Végleges helyét 1953-ban a Hevesy (Hevesy József bútorgyáros) villában találja meg. A Czikó-villa 6 7

5 Hevesy-villa villát építette Hevesy József műbútorasztalos és bútorgyáros. Hevesy március 29-én született Tihanyban. Édesapja, Heizer Ferenc 50 évig volt Tihany iskolamestere. A villát Stobble Adolf tervezte. Az épületet július 10-én Halbik Ciprián apát szentelte fel. Bak Lujzával kötött házasságából nem született gyermeke június 9-én tett végrendeletében alapítványt hozott létre a tihanyi szegény sorsú gyerekek segélyezésére január 13-án, 88 éves korában halt meg. Villáját az 50 es években államosították, amely a tihanyi gyerekek javát szolgálja óvodaként. (Bakos Péter, Tihanyi Kalendárium 1999) A Hevesy-villa Visszaemlékezések, történetek, interjúk Egykori óvodások Pintér Rózsi (Liebhauser Mihályné, 1943) an egy képem az óvodás csoportról. A pénztárral szemben vagyunk, ott álltunk a hajóállomásnál. Földeák Teri, Kocsonya Márta, Baranyai Vince, Lőrince Miki, Pék Laci, Csernák Kati, Tósoki Jancsi, Kántor Kati, Szentgyörgyi Éva, Kiss Elek Panni, Horváth Klári, Komárominé Horváth Jutka, Baranyai Kati, Csernák Kati (Gita), Pintér Rózsi, Baranyai Vincéné, Fejes Marika, Baranyai Ilona, Szentgyörgyi Zoli, Kocsonya Kálmán, Szentgyörgyi Zsuzsi, Gyarmati Gábor, Bodó Laci, Horváth Lajos. A Kék villában voltunk óvodások. Az ágyunk csak egy keret volt a földön. A komaasszonyommal, Csaholyi Zsigánéval (Fejes Marika) egy ágyon feküdtünk. A kis vánkost meg a takarót nekünk kellett vinni. Amikor aludni kellett volna, csak kis időre csuktuk be a szemünket, mert alvás helyett nézelődtünk. A Magdi (Kovács Magdolna óvónő) néni volt az óvó nénink. Helyben főztek ránk. Az udvaron volt egy hinta, meg labdáztunk, elszaladgáltunk. Gyakran mentünk a vízpartra sétálni, a Hajóállomásra. Akkor ott nagy élet volt. Feljöttünk a focipályára labdázni, meg padot ugrottunk. Az óvodában kis, fehér kötényt hordtunk. A kertben ribizlibokrok voltak. Kántor Katit a bokornak löktem, és piros lett a köténye. Mielőtt Kati megmondta volna az óvó néninek, elfutottam haza, de édesanyám fakanállal kísért vissza az óvodába. Az óvodába nyolc órára kellett menni. Kaptunk tízórait. Akkor ittam életemben először malátakávéból készült tejeskávét. Nagyon szerettem. Ebédeltünk, aludtunk, aztán hazamentünk. Horváth Jutka (Komáromi Sándorné, 1944) Kék villába jártam óvodába, meg jártam oda is, ahol a Detreházy Károly lakott később. A Kovács nénire emlékszem, meg volt egy fiatal hölgy, aki vigyázott ránk. Meg akarta tanítani nekem a Tavaszi szél vizet áraszt című éneket, de aztán elállt tőle, mert nem ment. Úgy gondolom, hogy a Czikó-villában csak egy évig volt az óvoda, és csak nyáron. Liebhauser Mihály (1936) Czikó-villát, a Detre-féle házat öregapám (Liebhauser Lőrinc) építette 1943-ban. A Akkor nem volt cement, a mozaiklapokat a földbe rakta le, de megálltak. Nagy, meszes gödör volt kiásva, abban szoktunk játszani, míg meg nem töltötték, mert abban ol- 8 9

6 tották a meszet. A bátyámmal, Gyurival bújócskáztunk. Az oroszok is beköltöztek oda, és cipőműhelyük is volt ott. Utána a MADISZ-é (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) lett; az öreg Korányi, a Kántás Imi, meg mások voltak ott. Utána a vörös Kovácsné, még később Pityingék (az Apátság volt gazdasági intézője) költöztek be. Az óvoda csak egy ideig volt itt, nyáron. Cseh Aranka (1947) Detre-házba jártam óvodába. A kis bögrét, egy pléhtányért, egy villát meg egy kanalat minden nap vittük magunkkal. A Csizmazia Terire emlékszem, talán másra nem is. A Terivel egyszer megszöktünk, és lementünk a Somosra fürödni. Minket meg kerestek, és nagyon meg voltak ijedve. Persze, késő délután hazamentünk, és akkor már megnyugodtak. Mindig mezítláb jártunk. Nem voltunk sokan. Ideiglenes hely volt. Később jártam a Hevesy villába is, akkor már a Teri meg az Ilona volt itt óvónő. Az új helyen szétnyitható ágyak voltak, de volt emeletes is. Gyarmati József (1947) égy éves koromban voltam óvodás. Először a Detre-féle óvodába jártam. 51-ben voltunk itt a Ferkóval, az ikertestvéremmel, a Farkas Pannival, a Kötél Andrással, a Cseh Arankával és a Szentgyörgyi Marival. Kevesen voltunk. Az udvaron volt egy mérleghinta. Egyszer nem akartak fölengedni bennünket, mi meg lelöktük őket, és hintáztunk. Volt még egy lengőhinta, meg egy kis homokozó, de más semmi, nem úgy, mint most. Onnét nem vittek bennünket sehová, csak leraktak bennünket, és ott voltunk egész nap. Diafilmet még nem vetítettek nekünk, csak később, az iskolában a Mauglit, Az öreg néne őzikéjét. A ház előtt volt az Erdőbirtokosság gépháza a vetőgépekkel, a szomszédban meg a Szalai bácsi lakott, aki a Csokonai ligetet meg a függőkerteket rakta rendbe. Később felkerültünk a Hevesy-villába, de csak az aljába, mert fönt az első-negyedik osztályosok jártak. Amíg a többieknek pihenő volt, mi Ferkóval mentünk az udvarra játszani. Megszöktünk a kerítésen keresztül. A Kántás Tibi édesanyja ott volt szakácsnő, és a fia beárult bennünket. Az óvoda fölött a parkoló zúzalékkal volt leszórva, és azzal szoktunk dobálódzni. No, megdobáltuk a Tibit, de hogy, hogy nem, fejbe dobtuk. Anyánk meg feljött, és jól elvert minket, és nem mehettünk többet óvodába. Óvodabelső (Kötél András, Gyarmati Ferenc, Gyarmati József, Farkas Panni 1953) Az óvodában a fakorláton szoktunk csúszkálni lefelé. A Punk Gyuri meg leesett a korlát végén, és betörte az orrát. Akkor rakattak bütyköket a korlátra, így aztán többet nem lehetett csúszkálni. Máig is meg vannak ezek a bütykök. Dobos Gyula n a Detre-házba jártam óvodába. Nem sokan, talán tíz-tizenketten voltunk. Úgy gon- 51-ben lehettem ott. A Hevesy óvodában is voltam, de nem szerettem ott dolom, lenni, sírtam is. Megszöktem, aztán végül úgy döntöttek a szüleim meg az óvó nénik, hogy jobb, ha nem erőltetik. Nagy József (1949) em sokáig voltam óvodás, előtt. Pers lászlóval megszöktünk. Akkoriban Teri óvó néni volt velünk meg az Ilonka; én az Ilonkát kedveltem jobban. A Vörös Irén néni meg a Pető Margit néni voltak a dajkák. Amúgy nem nagyon szerettem az óvodát. Egyszer spenót volt az ebéd, és Irénke oda vett az ölébe, hogy megetessen. Én meg kivertem a kezéből a kanalat, spenótostul, mindenestől. Kiugrottam az öléből, ki a kapun keresztül, irány haza. Akkor még nem fogták szigorúan a dolgokat, hogy ki, mikor megy, nem megy. Amúgy szerettem az Irén nénit. Akkor még szabadabban voltak a gyerekek. A Kálvárián voltak a nagy csaták. A Pölöskén meg az Alszegen a Punk Feriékkel vívtuk a nagy csatákat meg a focimeccseket. Az óvodával szembeni parkolóban fociztunk. Punk Ferenc (1950) n egy napot voltam óvodás; pont akkor volt a fényképezkedés is. Azért csak egy napig, mert a Sisivel (Szentgyörgyi József) elvertük a Fenyvesi Ibolya öccsét, meg is sérült a feje. Valami játékot nem adott oda, mi meg nem voltunk ehhez szokva, és elvettük tőle. Folyt a fejéből a vér, persze, megijedtünk nagyon. A Terike óvó néni becsukott bennünket. Édesanyám nem tudta, mi történt. Terike elmondta, és azt is hozzátette, hogy legjobb, ha többet nem is megyek. Apám még egy kicsit ellenkezett, de aztán megbékélt. Pető Klára (1954) n nem voltam óvódás, mert anyáméknak azt mondták, hogy templomba járnak, ezért én nem lehetek óvódás. Így aztán nem is voltam

7 Sörös Tibor (1956) n egy évet jártam óvodába, az utolsó évben, de csak azért mert, édesapám, Sörös Ká- ingyen csinálta meg a Babaházat az udvarban. Ahogy a lépcsőn megyünk le az roly utcáról az udvarba, mindjárt a bástya mellett, balra volt. Horváth Ágota (Bozóky Jenőné, 1968)) -ben mentem óvodába, akkor voltam három éves. Katira emlékszem meg a 1971Pető Margit nénire és a Kimmer Ilonkára. Ők dolgoztak ott. Ott is aludtam, de nem szerettem. Diavetítések voltak, meg sétáltunk a faluban. Kötényt viseltünk. Az udvaron volt homokozó meg pancsoló, de én abban az időben vizet sohasem láttam benne. Nagy, lombos fák voltak. Hétfőtől péntekig parizeres zsömle volt. Reggelire finom tejbedarát, vajas kiflit kaptunk. Azt szerettem, mert odahaza nem volt. Sokszor kértem külön is vajas kiflit, és a Polgárdi néni mindig adott. A képet az Imre bátyám készítette, amikor kaptam egy könyvet, és azt bevihettem az óvodába, hogy megmutassam a többieknek. A jelmezbálokat a Művelődési Házban tartották. Én nagyon nehezen tanultam meg a verset. Hold voltam, és az volt a szövegem, hogy dolgozni csak szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes (Helyesen: Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. József Attila: Ne légy szeles. Szerk.). Kiálltam, belevörösödtem, és valahogy elmakogtam a verset, de nem volt jó érzés. Sok ember elé ki kellett állni, és az megviselt bennünket. A Tihanyi Óvoda dolgozóinak visszaemlékezései Parragi Ferencné (1931) n 1953 nyarán jöttem Tihanyba, mint gyakorló éves tanár. Selyem Anna az Alföldről jött, és oda is ment férjhez, Kecskemétre. Pethő Margit volt a csoportja dajkája. Amikor a gyerekek a szünetben játszottak, Margit mindig hímzett akkor úgy ügyeltek. Nem volt sok gyerek az óvodában. A szülők is nehezen adták be a gyerekeket, és ők sem voltak szokva az óvodához. Nehezen ment az alvás, még az lányomnak sem. Körmendi Teriék idején építették a homokozót, meg a pancsolót. Ők csak a gyerekeknek éltek. Kiss Istvánné (1937) 1959 januárjában jöttem Tihanyba, az Állami Gazdaságba. 67-től huszonöt évig dolgoztam az óvodában. A konyhán voltam, Polgárdinéval meg Vörös Irénnel. Kezdetben kisegítőként mentem, ha valaki beteg volt vagy szabadságon volt. Amikor a Húgi, a Nagy Imrének a felesége elment a motelba dolgozni, akkor szólt a Polgárdi néni, hogy menjek oda. A Csizmazia Pista bácsi feleségére, a Baranyai Ágira, Dobos Margitra meg a Steild Jolánra emlékszem ők dajkák voltak. A Fejes Marikával is dolgoztam együtt, ő is dajka volt. A Kocsonyáné és Steidl Péterné, a Piroska is dolgozott később a konyhán. A konyhán és a mosogatóban mi fűtöttünk, a termekben meg a cserépkályhákat a dajkák. Mi hordtuk be a szenet az ablakon keresztül, így nem kellett körbe menni, és könnyebb volt. Az ablakhoz raktunk egy kis széket, azon léptünk ki. Amikor a napközi működött mellettünk, akkor az iskolásoknak is kellett tízórait készíteni; azt vitték le. Délután feljöttek, megebédeltek, kimentek a Visszhang-dombra játszani, kettőre meg bejöttek tanulni. Akkor már többet kellett főzni. Volt, amikor háromszáz adag fölött főztünk ott, nehéz körülmények között. A spórheltbe sütöttünk. Fával tüzeltünk. A zöldséges a Tanácsháza mögött volt, egy bódéban. A Varróné Erzsi volt a zöldséges. Amikor elbontották, akkor meg a Szunyogh vendéglő alatti részben volt a zöldséges, ami most a Levendula Ház. Kézzel gyúrtuk a tésztát, semmi gép nem volt. Erre voltunk hárman, a Polgárdi néni, a Vörös Irén meg én. Később felvették a Fülöpné Marit. Amikor vége volt az ebédnek, akkor hátul a mosókonyhában, egy üstben mosogattunk. Az egyik ablaka a Pál Feriék felé nézett; mellet- Németh Lászlóné vásárol a gyerekekkel a volt Szunyogh vendéglő alatti zöldségesben (1992) te meg a raktár volt. Ott is be kellett gyújtani, megmelegíteni a vizet. Fával fűtöttünk. Már reggel fűteni kellett, mert a reggeli után is mosogattunk. Folyamatos munka volt. Ha kelt tészta volt, akkor korán megraktam a tüzet, és feltettem a tejet melegedni. Hazajöttem, felkeltettem a gyerekemet, és úgy mentem vissza, hogy időben készen legyen a tészta. Ezt, persze, más nem tudta, és nem is nagyon értékelték. Sütőben sütöttük a buktát, meg amilyen tészta kellett. Utána elmosogattunk, elkészítettük az uzsonnát. Héttől háromig tartott a munkaidő. Engemet kilencszázhúsz forintért vettek fel. Hálátlan munka volt, mert egész délelőtt dolgoztunk, és fél óra alatt már el is tűnt minden. Volt, amikor a gyerekek meg sem ették. Volt, aki meg sem kóstolta az ételt, mert nem szerette. A húslevest, a gyümölcslevest meg a paradicsomlevest ették meg. Ezeket nem győztük kihordani nekik. A húst se nagyon ették, inkább a tésztákat. Ezért ha gyü

8 mölcsmártás volt, akkor ledaráltuk a marhahúst, és úgy raktuk mellé. Úgy már megették, mert nem kellett felvágniuk. Egy évben egyszer főztünk finomfőzeléket, azt sem ették. A zöldborsót csak-csak megették, de nem az volt a kedvencük. A kifőtt tésztát meg a sült tésztát mind megették. A tejbedarát minden mennyiségben. Volt vajas kenyér, kifli, zsömle, egy kis szalámi. A töpörtyűt ledaráltuk, és rákentük a kenyérre. Reggelire cikóriakávét főztünk, azt szerették. Tej, kávé, tea ez volt. Kakaó nem volt abban az időben. Tejért a boltba mentünk, mert azt nem hozták ki, csak a húst, a kenyeret meg a fűszert. A Polgárdinéval mentünk le, de ha többet kellett hozni, akkor más is jött. Amikor szülési szabadságra mentem, Kacsóné Erzsike volt helyettem. Amikor a Vörös Irén elment, akkor szóltam a Polgárdi néninek, hogy a Fülöp Ferinét hívja oda. Úgy került oda a Marika. Amikor az iskola leköltözött a Belső-tó partjára, a konyha is ott kapott helyet. Mi is onnét mentünk nyugdíjba. Még a Polgárdi néni is dolgozott lent pár évig az iskolában. Lent már több szakácsné meg konyhai dolgozó volt. Attól fogva már onnét kapta az ebédet az óvoda. A Dobos Gyula hordta fel. Én 92-ben jöttem el nyugdíjba. Fejes Marika (Csaholyi Zsigmondné, 1944)) n 72 júniusától Margit nénivel, a Dobosnéval dolgoztam együtt. Amikor odamentem, akkor már a Takácsné Kati volt a vezető óvónő. Van itt egy fénykép, amin rajta van az Iváncsa Kálmánné, aki Füredről járt be. Ezt már az Iza óvó néni fotózta, és ezen rajta vagyok én is Mráz Zsuzsikával, aki itt dolgozott óvónőként, és innét járt Sopronba, iskolába. Addig itt dolgozott, míg férjhez nem ment. Van egy képem, amelyik 2000-ben készült és rajt van az egész gárda. Ezen már az Erika óvónő a vezető, a Kati pedig vendég. Karácsonykor készült a felvétel. Németh Laciné, az Ilona, volt a Margit néni helyett. A Botkáné volt a konyhán, és amikor megbetegedett, helyette jött a Steidl Péterné, a Piroska. 78-ban lejöttünk a régi iskolába, mert itt átalakításokba kezdtek. Az alsósok már nem jártak ide, a két felső terembe, mert elkészült az új iskola. Lent, a régi iskolában az iroda helyén volt a konyha. Piroskával együtt voltunk a konyhán; Kovácsné Mária volt a dadus, és akkor vette fel Takácsné a Borit, a Süténét meg a Somogyi Zsuzsát, a Véghnét. Később jött az Adorján Erzsike, a Móróné. Amikor visszaköltöztünk, akkor már három csoport volt. Lent, a mosogatóval szemben, egy használhatatlan vécé helyére került a kazánház. Akkor már volt fűtőnk, a Baranyai Péter bácsi. Amikor elment nyugdíjba, akkor jött helyette a Dobos Géza. Volt még a Dobos Gyula meg a Varró Gyuszi is. Korábban rengeteg olajat felhordtunk a Margit nénivel. Az udvaron levő épületben volt az olajtároló, és délután fel kellett vinni az olajat a kályhákhoz, hogy aki reggel megy, fel tudja tölteni, mert kint télen megdermedt. A nagycsoportosoknak a konyha mellett volt az ebédlőjük. Arra is emlékszem, hogy korábban a Marczali Annuskával volt a Végh Margit néni dadus. Amikor én eljöttem, akkor helyettem jött az Icsiné, a Balogh Anna. 88-ban elmentem a Kamion üdülőbe, ami ott volt a Kopaszon. Onnét mentem nyudíjba. 88-ban megkeresett a Baranyai Erzsike, hogy menjek fel segíteni, és akkor még négy évig voltam ott, mint tálaló, segítő. Össze-vissza húsz évet dolgoztam az óvodában. Szerettem ott lenni, mert szép hely volt. Most már még szebb, mert minden új. A Kovácsné, aki először volt itt szakács még a Selyem Anna idején, eredetileg lent lakott a Detre-féle házban, majd felköltözött a Szemeti-házba. Kis, alacsony asszonyka volt. Amikor a Budy Ilonka eladta a szolgálati lakását, ami ott az óvoda mögötti épületben volt, akkor ő Pestre ment, és a Kovácsnét elhelyezte egy öregek otthonában. Kovácsné állítólag több mint kilencven éves volt, amikor meghalt. A Polgárdi néni is sokáig volt szakácsnő; ő innét ment nyugdíjba. A Kék villába is jártam, mint óvodás. Arra emlékszem, hogy futkároztunk a Hajóállomásnál. Volt valami rendezvény, talán Anyák napja, mert tulipánok voltak a vázában, és mondanom kellett valami verset. Voltak ott szülők is, de nem tudtam elmondani, és elpityeregtem. Nem szerettem óvodába járni, és nem gondoltam, hogy mégis húsz évet fogok itt dolgozni. Baranyai Ágnes (Csizmazia Istvánné, 1931)) n két évig, 1970 márciusától 72. június végéig dolgoztam az óvodában. A Teri meg az Ilonka csak a gyerekeknek élt. Két csoport volt, a kicsi és a nagy. Pestről jött egy házaspár, akik a Dobos Vincééknél laktak, az óvodától nem messze egy kis nádfedeles házban; az asszony dolgozott velem. Valamilyen Ibolya volt, nem emlékszem a vezetéknevére. Jól megvoltunk egymással. Amikor az Ibolya elment, egyedül kellett csinálnom mindent. Őt váltotta a Dobos Pálné (Pető Margit). A Kati akkor, 71-ben lett vezető óvónő. A konyhán dolgozott a Polgárdiné és a Kissné, a Jutka. Meg a Húgi néni (Nagy Imréné). Az llonka foglalkozott a kiscsoporttal, a nagycsoporttal meg a Teri. A Terinek már nehezebb dolga volt, mert már az iskolára készítette fel a gyerekeket, és akkor ott nem volt mese. Az Ilonka a játékos dolgokkal volt elfoglalva a kis csoportban, így őt jobban szerették. Volt, amikor már két és fél évesen jöttek a gyerekek, mert a szülőknek menni kellett dolgozni, és így ők hamarabb bekerültek. Volt, amikor hárman ültek az ölemben: Vámos Marcsi, a Tósoki Kati meg a Jenei Bea. Jobbára fából készültek a játékok; kirakós kockák, építőkockák, babák, kocsik, autók. Az udvaron a homokot minden este meg kellett locsolni, nagy kupacba felrakni, hogy reggelre előkészítve várja a gyerekeket. Ez is a dajkák dolga volt. A konyhán Vörös Irén néni meg a Polgárdi néni dolgozott. A Vörös Irén néni mesélte, hogy régebben gyalog ment be húsért Füredre; ott volt valami elosztó. Hetenként adtak húst, és ki volt szabva, hogy mennyit hozhattak. A Teri meg az Ilona az óvoda mögötti házban laktak. Alul a Németh Pali bácsiék, fölül meg egy-egy szobában az óvónők. Az Ilonkának az édesapja is itt lakott, és itt is lett eltemetve a tihanyi temetőben. Ők aztán Pestre mentek, mind a ketten. Mielőtt óvoda lett volna a Hevesy-villából, a Nagyné, a tanácselnök asszony adta el a bútorokat. Szólt, hogy menjek föl, mert kapok egy szobabútort. Menyasszony voltam, és jól jött, hogy olcsó pénzért kaptam meg a két ágyat és a hozzá való szekrényeket. Ez 52-ben volt

9 Dobos Pálné (Pető Margit, 1932)) n május elsejével kerültem az óvodába. Selyem Anna volt az óvónő, Pécsről jött. A Körmendi Teri meg a Budy Ilona 1954-ben jöttek ide. Az Ilona a Kiss Elek mamánál lakott, ott bent a Molnár Józseféknél. Ceglédi kannában hordta a vizet a Lőrincéék elől a csapról. Azért tudom, mert én is onnét hordtam. Nem úgy nézett ki ám akkor, mint amikor elment! Szürke lódenkabátban meg bakancsban járt. Kántás Géza felesége, a Manci meg a Vörös Irén a konyhán dolgozott. Az Irén biciklivel járt Pécselyre túróért, tejfölért egy héten egyszer, csütörtökön. A Kántás Jánosné, Berdán Ilonka is az óvodában dolgozott. A konyhán is segített nekem, mert csak egy csoport volt. Így voltunk mi négyen. Akkor még csak huszonkét gyerek volt összesen. Reggel héttől délután négy óráig voltak ott a gyerekek. Délután kis faágyakon, nyugágyakon aludtak. Fából készültek a kicsi asztalok meg a székek. A mosdó lent volt a konyha mellett. Egy állványba három alumínium Dolgozók (1954): Kántás Pálné Marika (szakácsnő) hegedűvel, Budy Ilona (vezető óvónő), Horváth Erzsébet (dajka), Vámos Nelli (dajka), Körmendi Teréz (óvónő), Vörös Irén (konyhai alkalmazott) lavór volt betéve, fölötte volt a csap. A felnőttvécével szemben volt a gyerekvécé. Volt egy öltőző meg a két terem. Csak a középső részt használtuk. Sőt, a mostani tornaterem két részre volt választva, mert az egyik részben lakott a Selyem Anna. Az udvaron volt egy homokozó meg egy hinta. Sok gyümölcsfánk volt. Ami a fákon termett, azt be kellett főzni; ez is a személyzet munkájához tartozott. Volt sárgabarackunk, egy nagy cseresznyefa, jó ropogós cseresznyével és egy körtefa. Sajnos, gyerekekre egyre sem tudok vissza emlékezni november 21-én férjhez mentem, és két hét szabadságot kaptam. Akkor a Nagy néni (Nagy Ferencné) volt a tanácselnök. Amikor lejárt a két hét, és mentem volna vissza dolgozni, akkor közölte velem, hogy most már van, aki keressen rám, ezért olyannak kell átadni a helyem, akinek nincs munkája. Farkas Ilona jött helyettem, mert a Farkas Pista bácsi már ott volt a Tanácsnál. De az Ilona csak egy hónapig maradt ott. A Selyem Anna nagyon barátságos, kedves óvónő volt a gyerekeket is szerette. A Budy Ilona 54. január elején jött az óvodába. A Selyem Anna elment, helyette jött a Körmendi Teréz március, április körül. Aztán nálunk jöttek a gyerekek ban visszakerültem az óvodába, de csak rövid időre, mert a szenet nem tudtam felhordani a derekam miatt. Férfiember nem volt, hogy segítsen, és nekünk kellett tíz-húsz kannával felhordani. A közlekedőben volt a cserépkályha. A fát, a gyújtóst nekünk kellett meghasogatni. A havat is mi lapátoltuk el, hogy mire jönnek a gyerekek minden rendben legyen. Amikor megbetegedtem a derekammal, eljöttem ben a Tihanyi Múzeumban dolgoztam. Ott keresett meg a Teri meg az Ilona, hogy menjek vissza az óvodába, mert már nem kell szenet hordani. 70-ben visszamentem, és 87-ben onnét jöttem el nyugdíjba. Közben, persze, változtak az óvónők. A Budy Ilona meg a Terka elment. Utánuk jött a Fecser Ferencné, Füredről. Ivancsa Kálmánné, Gitta Felsőőrsről járt be, az apja TSZelnök volt. Kisegítő óvónőként volt itt valamilyen Gyöngyi; Füredről járt be. Később jött Simon Márti; ő is Füredről. Az óvoda ʼ77 78-ban hurcolkodott le az iskolába, mert átépítették. Akkor jött ide a Szigeti Bori, aztán a Márti a (Süténé), az Adorján Erzsi meg az Iza de ő talán márt itt tanult. Ők majd mind egyidőben jöttek, nem sok különbséggel. Akkor még nem nagyon adták be a szülők a gyerekeket, csak később, amikor már kezdődött az idegenforgalom. Amikor megépült a Sátortábor, a Szálloda, akkor kezdték hozni a gyerekeket. Persze, nem mindenkit vettek fel. Én is szerettem volna beadni korábban a Palkót meg a Tomit, de azt mondták, hogy tudok vigyázni a gyerekekre, és nem vették fel őket korábban. Végül Pali egy évet járt óvodába, a Tamás meg utána. Akkoriban a tanácselnök Nagy néni mondta meg, hogy kit vehetnek fel. Ő volt akkor a minden. Később jött a Stolczné. Akkor rakták a kerítésfalat az óvodánál a Papáék (Dobos Pál), mert a Városgazdálkodást bízták meg vele, és ő ott dolgozott a Csizmazia Tónival és a Kötél Józsival. Akkor bontották le a Kálváriát. Eredetileg velük akarták csináltatni, de ők nemet mondtak, hiába fenyegették meg őket azzal, hogy el lesznek küldve. Takácsné Kati 1966-ben jött oda. A Csizmazia Ági néni is volt ott ben, de aztán elment. Fejes Marika 1972-ben, a Rege presszóból jött dajkának. Ő is onnét ment nyugdíjba. Akkor már egyedül voltam két csoporttal. A Végh Margit meg a Németh gépésznek a lánya, a Jolán is volt ott dajka korábban. Teriéknél gyakran váltották egymást a dajkák ban újra találkoztam a Terkával. Az Ilonka apjának a sírjához jött, mert az Ilonka akkor már meghalt, és az édesapja itt, a tihanyi temetőben van eltemetve. Végh Margit (1928) -ben mentem az óvo- A Körmendi Teri 1957dába. volt a vezető óvónő. A Budy Ilona szentantalfai volt, a Teréz talán Pestről került ide. Akkor nem volt fényképezés, és így nem maradt róla fényképem. Kovácsné volt a szakácsnő, a Vörös Irén meg a segítője. A Kovácsnét később llona egy otthonban helyezte el, de itt van Tihanyban eltemetve. A Szabó András fölött van a sírja. Körmendi Teréz reggeliztet (1954) 16 17

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve

A Szekszárdi Kolping Iskola. Évkönyve A Szekszárdi Kolping Iskola Évkönyve 2013 2 Kedves Olvasó! Iskolánk történetében ez a hatodik alkalom, hogy évkönyvet jelentetünk meg. Tesszük ezt a 21. században, az elektronika világában, amikor már

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA

Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA 2014. augusztus KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Ó, MÁRIA EGEK KIRÁLYNÉJA Ó, Mária egek királynéja A holtaknak tekints fájdalmára. Tárt karokkal feléd sóhajtoznak, Segítségért hozzád folyamodnak. Rettenetes

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója Pázmándi hírvivô Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december Elismerés Pázmándnak 2. oldal Készülôdés az ünnepekre 10. oldal A kerékpárok mestere 12. oldal Önzetlenül, szeretettel Néhány nap,

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben