BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa , II. javított kiadás, Osiris, (Pándi Lajos munkatársaként) Köztes-Európa Osiris-Századvég, Budapest,1995,798. (a szerző munkatársa) Paál Árpád kéziratos hagyatéka. (Előszó és katalógus.) Scriptum kft. Szeged, Szerkesztett kötetek: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011, 622. [Jegyzetek, szöveggondozás és utószó.] Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, 454. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László, Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006, 440. Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687. Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép- Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, 342. Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmánya. HTMH, Bp., 2001, 316. [Berki Annával és Ulicsák Szilárddal] Útkeresés és integráció. Határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumai. Összeállította Bárdi Nándor, Éger György, Bevezető tanulmány, jegyzetek Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000, 837.

2 Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455. Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999, 319. Tanulmányok Ungaria şi maghiarii de dincola de graniţă ( ) In Studa Universitatis Cibiniensis, Series Historica VIII., Universitatea Lucien Blaga din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu, 2011, Introduction (Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval) The Creation of Hungarian Minority Groups, Romania [ ] The Policies Towards Hungarian Communities Pursued by Hungary s Neighboring Countries [ ] Disputes, Plans and Proposals for Handling the Minority Question [ ] Territorial Revision and Minority Protection in Hungarian Politics (Eiler Ferenccel) [ ] Minority Hungarian Societies [ ] Case Studies, Romania [ ] Case Studies, Romania [ ] Hungary and the Hungarians Beyond Its Borders [ ] Collectivization and Rural Change [ ] (László Mártonnal) The Policy of Budapest Governments towards Hungarian Communities Abroad [ ] Cultural and Scientific Activity Among Hungarian Minority Communities (Fedinec Csillával és Papp Z. Attilával) [ ] Case Studies, Romania [ ] In Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Társadalomkonstrukciók a magyar kisebbségek két világháború közti történetében In Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhúzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes, Argumentum, Budapest, 2011, Národna politika Madarska po roku In Neznámy sused. Dvadsat rokov Mad arska ( ) Ed. Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otcenásová, Terra Recognita Alapítvány Vydavatel stvo Talentum, Budapest Bratislava, 2011, Közéleti elszámolás mint etnopolitikai dokumentáció. In Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011,

3 Az ideológia és valósága A példaadás lehetősége. Szempontok Fábián Ernő naplójegyzeteihez. In Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, p. [Filep Tamás Gusztávval] Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája [Misovicz Tiborral] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. Momente de cotitură şi grupuri generaţionale în istoria minorităţii maghiare din România ( ). In Olti Ágoston Gidó Attila (editori): Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Kriterion ISPMN, Cluj, 2009, p. Sistemul instituţional şi strategia de politică maghiară a guvernelor din Budapesta In Vasile Ciobanu Sorin Radu (szerk.): Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Techno Media, Sibiu, 2009, p. The strategies and institutional framework employed by Hungarian governments to promote the Hungarian minorities policy between 1918 and In Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe Edited by Ferenc Eiler, Dagmar Hájková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR MTA Kisebségkutató Intézet, Praha Budapest, 2009, p. A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia [Másokkal együtt.] História, sz p. Az erdélyi magyarok Romániában. História, sz p. Magyarország és a határon túli kisebbségek. História, sz p. A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] A kollektivizálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] Magyarország és a határon túli magyarok ( ) Magyarország és a határon túli magyarok A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] Válogatott bibliográfia [másokkal] 3

4 In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, , , ,90-97., , , , , , , , , , p. Szociokulturális helyzet a határokon túl. In: Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., p. Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz p. ua. szlovákul: Szlovákul: Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe. Človek a spoločnosť sz p. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája Kisebbségkutatás, p. A magyar kisebbség- és nemzetpolitika megújításának lehetőségei [Szarka Lászlóval] Civil Fórum, sz p. Kisebbségpolitika, magyarságpolitika, nemzetpolitika az uniós Közé-Európában. [Szarka Lászlóval] In: Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. Szerk. Kovách-Nagy-Tibori-Tóth, MTA ENKI - PTI - SZI -VKI, Bp., p. Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról ( ). Regio, sz p. A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, In: Az emlékezet konstrukciói. Szerk.. Czoch Gábor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2006, p. Rövidebb változata ua. címmel: Limes, sz p. A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere ( ) In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, p. Les minorités magyares en Europe centrale apres La nonvelle Alternative juin - septembre, p. ua. Viac ako 3 milióny. Madarské mensiny v Strednej Európe Po Roku 1989 OS (Bratislava/Pozsony), p. Nép, nemzet, szuverenitás, Fundamentum, sz p. (Körkérdés válasz.) Otthon és haza. 2000, február, p. Szükség, mint esély - Lehetséges-e a magyarságpolitikát szakágazatként elgondolni? I-II. Kommentár, sz p.; 6. sz p. 4

5 A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek "A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről" szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., A "mumusok" és a "kék madár". In: Magyar külpolitika az Európai Unióban. Szerk.. Haris T. Csaba, Manfred Wörner Alapítvány, 2005, p. Egy kutatási program tapasztalatai. In: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, p. Fórum a kettős állampolgárságról. Ankét. Kisebbségkutatás, sz p. Generation Groups in the History of Hungarian Minority Elites. Regio, p. Stratégiai törésvonalak a budapesti magyarságpolitikában. In: Nemzetfelfogások, Kisebbség-többség. Szerk. Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Timea, ÚMK- MTA SZKI, Bp., 2005, p. Látszat és való. A magyar kormányok magyarságpolitikája. Nyelvünk és Kultúránk, sz p. Ua. Muratáj, sz p. A román-magyar kapcsolatok, múlt és jelen. In: Román-magyar kapcsolatok és a francianémet megbékélési modell. Szerk. Smaradna Enache-Salat Levente, EDRC, Cluj, p. (ua. uo. román és angol nyelven is). Összezárkózás és szétfejlődés. Kísérlet a magyar kisebbségek történetének periodizációjára. In: Nemzet a társadalomban. Szerk. Fedinec Csilla, TLA, 2004, p. Javaslat a határon túli magyarság támogatási rendszerének átalakítására. In: EU tanulmányok III. Főszerk. Inotai András, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Bp., 2004, p. Látszat és való. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ). Szerk. Blénesi Éva-Mandel Kinga, Gondolat- MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004, p. The History of Relations Between Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond tehe Borders of Hungary. In: The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Eds. Zoltán, Kántor et. al., Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2004, p. Az ismeretlen vízmosás és a régi országút. Stratégiai útkeresés a romániai Országos Magyar Pártban In: Etnopolitika. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, p. Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historcivcal Outline. Regio, p. 5

6 Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája. Magyar Kisebbség, sz p. A kedvezménytörvény mint támogatáspolitikai lehetőség: segélyezés vagy építkezés? In: A státustörvény. Előzmények és következmények. Szerk.. Kántor Zoltán, TLA, 2002, p. The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to Regio, p. (Kántor Zoltánnal) A közép-európai "tejtestvériség" Németh László víziója. Európai Utas, sz p. Magyarságpolitikai jegyzetek. In: Mérlegen és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdete. Szerk. Tabajdi Csaba, Codex, Bp., 2001, p. Nemzetiségpolitikai látószögek és társadalomtörténeti folyamatok. In: Bíró Sándor: Többségben és kisebbségben. Pro-Print, Csíkszereda, 2001, p. UDMR si coalitia guvernamentala Sfera Politicii, oct-noiemb ; decemb [Kántor Zoltánnal] Az RMDSZ a romániai kormányban Regio sz [Kántor Zoltánnal] Cleavages in Cross-Border Magyar Minority Politics, , Regio, (English version) p. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére - A magyar elképzelések In: Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. TLA, Bp., 2000, Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában. Magyar Kisebbség, sz. Die minderheitspolitischen Strategien der ungarischen Bevölkerung in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen. Südost-Forschungen, R. Oldenburg Verlag, München, p. A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére ( ) In: Források és stratégiák. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Törésvonalak a határon túli magyar politikában In: Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, p. "Action Osten" Die Unterstützung der ungarischen Institutionen in Rumanien durch das Mutterland Ungarn in den 1920er Jahren. Ungarn-Jarchbuch, Ungarisches Institut, München, 1998, p. 6

7 Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. Magyar Kisebbség, sz Egy magyar girondista Erdélyben. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Pro-Print, Csíkszereda, p., p. Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu kisebbségpolitikai nézőpontjai. Limes, sz p. Németh László. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Bp., p. Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és annak visszhangja ben. Magyar Kisebbség, sz p. Politikai attitűdök az erdélyi magyarság körében. Regio, sz (Társszerzőként Kovács Évával és Misovicz Tiborral) A romániai magyarság önszerveződése a két világháború között. In Kisebbségi érdekvédelem. Szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997, A romániai magyarság kisebbségpolitikája (vázlat) A Hét 1997.feb.28., márc.7., máj. 22. A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok ( ). In: Közép-Európa az integráció küszöbén, TLA, Bp., 1997, Németh László és a revízió. Korunk sz A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio sz A Keleti Akció - A romániai magyar intézmények anyaországi támogatása az 1920-as években. In: Magyarságkutatás , Szerk. Diószegi László, Budapest, 1996, Magyarságkutatás Könyvtára XX. Keleti Akció. Regio, sz ; 4. sz Bibó István és Erdély. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Istvánról. Tanulmány Kiadó, Pécs, Impériumváltás Székelyudvarhelyen Aetas, sz Mi van az erdélyi hátizsákban? Valóság, sz Interjúk Csapdahelyzetben a határon túli elitek.. In Klió a tükrök labirintusában. Szilágyi Aladár portréi kortárs magyar történészekről. Szerk. Szűcs László, Várad folyóirat Riport kiadó, Nagyvárad, 2011,

8 Anyanyelve magyar, Kerényi György és Bárdi Nándor 10 részes rádióműsora a külhoni magyarság legfontosabb problémáiról, egy-egy órában, szakértők bevonásával és külső riportokkal (népfogyatkozás, nyelvhasználat, migráció, oktatás, társadalmi-gazdasági pozíciók, Trianon, magyar kötődésű romák, asszimiláció-szórvány, a magyarországi kép, kettős állampolgárság): A magyar megosztottság és egymásra találás 90 esztendeje. Udvardy Zoltán interjúja Bárdi Nándorral, MNO június 4. "Nincs jogom azt mondani, hogy ne gyertek.." Mihancsik Zsófia interjúja Bárdi Nándorral, Mozgó Világ, sz Magyarok kisebbségben és diaszpórában. Kérdezett: Nagy György András. Elhangzott: a Magyar Rádióban december 7-én "A mumusok és a kék madár" Mi történt? Miről beszél(t)ünk? Gyöngyi Annamária interjúja Bárdi Nándorral. Regio, sz p. Jövőképek határon innen és túl. Ablonczy Bálint interjúja Bárdi Nándorral, UFI, sz p. Beszélgetés Tóth Károllyal a Fórum Intézet vezetőjével. Regio sz Beszélgetés Örkény Antal szociológussal. Regio, sz p. Kritikák A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., Az értelmezés kereteinek keresése. Regio, sz Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről. Regio, sz p. Valóságváltozatok. Regio, sz p. Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Regio, sz p. Forrásközlés Jakabffy Elemér: Tervezet a kisebbségi törvény javaslatához. Magyar Kisebbség sz p. 8

9 Paál Árpád: TÖRVÉNY a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. Magyar Kisebbség sz p. Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről. Magyar Kisebbség p Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Önszerveződés és önreflexió a két világháború közti magyar kisebbségtörténetben. Magyar Kisebbség sz p. Választások és tárgyalások. Magyar Kisebbség sz p. A magyar kisebbség értelmiségi önképe a második világháború elott. Magyar Kisebbség sz p. (forrásközlés, bevezetővel) Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. (forrásközlés, bevezetővel) Magyar Kisebbség sz Kordokumentum, Tervek az erdélyi kérdés rendezésére (forrásközlés) Szövetség, különszám, január, p. Bibó István: Erdély közszelleméről. (forrásközlés, bevezetővel) Korunk sz p. Szerkesztés Összeállítások Észak-Erdély LIMES, sz. (tematikus szám összeállítása) A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése KORALL december, 18. sz. (tematikus szám összeállítása) Transilvania vazuta in publicista istorica maghiara.. Intocmita Bárdi Nándor, Editura Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2000, 425. p 9

10 Erdély a Históriában. Összeállította Bárdi Nándor, Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 133. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 14. Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din Ungaria (1993). Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 67. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 13. Források a romániai magyar kisebbség történetéhez c. sorozat szerkesztése Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája I. ( ). Pro-Print, Csíkszereda, (Források a romániai magyarság történetéhez) 573 o. Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja Márton László. Pro- Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Főszerk. Stefano Bottoni, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 437 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez, A vezető testületek jegyzőkönyvei, Összeállította, bevezető, jegyzetek György Béla, Pro-Print-EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2003, 455 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember március). Összeállította Nagy Mihály Zoltán - Vincze Gábor, Pro-Print - EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2004, 407 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Múltunk c. könyvsorozat szerkesztése Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 10

11 Ábrahám Barna: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Hermann Gusztáv: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII-XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2003, 243. p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 640 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája , V-VI. köt. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 670 p., 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Ellenpontok 1982., Szerk. Tóth Károly Antal, Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája III. Arad,Temes, Krassó-Szörény megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 2000, 600 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 435 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1999, 650 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Erdélyi csillagok. (második sorozat) Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 247 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada Pro-Print, Csíkszereda,1998, 503 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 134 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Mikó Imre:Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print, Csíkszereda,1998,207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 11

12 Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1998, 597 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Társszerkesztett kötetek Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. Dokumentumok a MRG kisebbségjogi publikációiból. Összeáll. Bíró Anna-Mária, TLA, Bp., 2002, 269. (Kisebbségi Adattár, sorozatszerkesztés) Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Összeáll: Szerbhorváth György, TLA, Bp., 2002, 294. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) The Gypsies/ The Roma in Hungarian society. Ed. Erno Kállai, TLA, Bp., 2002, 179. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) Lektorálás Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum Intézet, Somorja, 2010, 319 p. Gaucsik István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése Kalligram, p. Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája Fórum, Somorja, p. Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs, Rejtjel, p. Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligram, Pozsony p. Kárpátalja Ukrán és magyar történeti közelítésben. TLA, Bp., 2004, 270 p. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2004, 734 p. Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 347. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 533. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2002,

13 Bibliográfia, kéziratkatalógus Dr. Kós Károly kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 30. Janovics Jenő kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 17. Jordáky Lajos életműbibliográfiája, 2006, kézirat, 35. Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47. Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations ( ) Constantin Iordachival, In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa Studies. Regio-Polirom, Iasi- Budapest, 2001, Mikó Imre munkái In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, (Múltunk könyvek) Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére Magyar Kisebbség sz június

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG

Tisztelt Olvasóink! Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG II. évfolyam 2. szám HÍRLEVÉL 2012. február 15. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Publikációs jegyzék

Publikációs jegyzék Bakk Miklós Publikációs jegyzék - 2014 Önálló kiadvány, szakkönyv Regionalism asimetric şi administraţie publică. Studii de atelier. Cercetarea minorităţilor naţionale din România, Nr.54. ISPMN, Cluj-Napoca,

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül SZEMLE Olti Ágoston Megtorlás forradalom nélkül Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956 1959). Szerk. Stefano Bottoni (főszerkesztő), László Márton, László Réka, Lázok Klára, Novák Zoltán.

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

Dél-Budapesti Döntő eredménylista

Dél-Budapesti Döntő eredménylista Dél-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) Nem volt nevező Nem volt nevező 2. korcsoport ( B kategória) 1. Kollár Tamás Weöres Sándor Általános Isk. 2. Urbán Kristóf Őrmezei Általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A KÖTET SZERZŐI ABLONCZY BALÁZS BAKK MIKLÓS

A KÖTET SZERZŐI ABLONCZY BALÁZS BAKK MIKLÓS ABLONCZY BALÁZS Ablonczy Balázs 1974-ben született Budapesten. 1998-ban végzett az ELTE történelem-francia szakán. 2004-ben ugyanitt szerezte doktori (PhD) címét történelemből. 2001 és 2007 között a Teleki

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Tartalomjegyzék. Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK Tartalomjegyzék Előszó... 1 KIEMELT TANULMÁNYOK KOCSIS KÁROLY AZ MTA ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KAPCSOLATA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAJDASÁGRA...... 7 MEZEY BARNA A BIRTOKRÓL

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

Meghívó. Szeltersz, augusztus

Meghívó. Szeltersz, augusztus Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2016. augusztus 18 21. A tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, szociológus, kutatók, hallgatók, tanárok találkozási pontja. A három napos sátortábor

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17. A tizenegyedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

2016. május 19., csütörtök Szatmárnémeti. XII. Jakabffy Napok

2016. május 19., csütörtök Szatmárnémeti. XII. Jakabffy Napok 2016. május 19., csütörtök Szatmárnémeti XII. Jakabffy Napok 16 00 órakor (kelet-európai idő szerint!) Jakabffy Elemér munkásságának generációkat átívelő időszerűsége megemlékezés és tanácskozás Jakabffy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA Határon Túli Magyarok Hivatala 2001 március Ez a vitaanyag a HTMH Felsõoktatás

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő A megszerezhető szakképzettség megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségi jogi szakértő Szakirányú továbbképzés típusa:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK *

KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK * KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK * BOGDÁN ANDREA MOHÁCSEK MAGDOLNA A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat a közigazgatásban I. A nemzeti kisebbségek

Részletesebben

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar ALAPADATOK Név: KOLLAI ISTVÁN Születés ideje: 1980.06.19. Állampolgárság: MAGYAR Időszak TANULMÁNYOK Intézmények 1998-2005 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Szerzõink Bakk Miklós: Csernicskó István: K. Lengyel Zsolt:

Szerzõink Bakk Miklós: Csernicskó István: K. Lengyel Zsolt: Szerzõink Bakk Miklós: politológus, egyetemi adjunktus 1952, Székelyhíd (Bihar megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig rendszerelemzõként dolgozott, 1991-tõl 1999-ig A Hét szerkesztõje.

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

A nemzet intézményesülése a rendszerváltás után: a státustörvény és a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán

A nemzet intézményesülése a rendszerváltás után: a státustörvény és a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán A nemzet intézményesülése a rendszerváltás után: a státustörvény és a kettős állampolgárságra vonatkozó népszavazás kapcsán PHD értekezés tézisei Írta: Kántor Zoltán ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények, azok gazdasági-társadalmi haszna

II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények, azok gazdasági-társadalmi haszna ETNIKAI NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET 1014 Budapest, Országház u. 30. 1250 Budapest, Pf. 33. Tel.: 224 6700/472, fax: 224 6793 E-mail: titkarsag@mtaki.hu; honlap: www.mtaki.hu I. A kutatóhely fő feladatai

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében A Kisebbségkutató Intézet közvetlen előzményének, de akár kezdetének is tekinthető az az 1998-ban induló stratégiai program, amely a

Részletesebben

10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások. Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen május 15. NKE Ludovika Campus

10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások. Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen május 15. NKE Ludovika Campus MEGHÍVÓ ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL 10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014. május 15. NKE Ludovika

Részletesebben