BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa , II. javított kiadás, Osiris, (Pándi Lajos munkatársaként) Köztes-Európa Osiris-Századvég, Budapest,1995,798. (a szerző munkatársa) Paál Árpád kéziratos hagyatéka. (Előszó és katalógus.) Scriptum kft. Szeged, Szerkesztett kötetek: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011, 622. [Jegyzetek, szöveggondozás és utószó.] Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, 454. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László, Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006, 440. Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687. Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép- Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, 342. Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmánya. HTMH, Bp., 2001, 316. [Berki Annával és Ulicsák Szilárddal] Útkeresés és integráció. Határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumai. Összeállította Bárdi Nándor, Éger György, Bevezető tanulmány, jegyzetek Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000, 837.

2 Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455. Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999, 319. Tanulmányok Ungaria şi maghiarii de dincola de graniţă ( ) In Studa Universitatis Cibiniensis, Series Historica VIII., Universitatea Lucien Blaga din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu, 2011, Introduction (Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval) The Creation of Hungarian Minority Groups, Romania [ ] The Policies Towards Hungarian Communities Pursued by Hungary s Neighboring Countries [ ] Disputes, Plans and Proposals for Handling the Minority Question [ ] Territorial Revision and Minority Protection in Hungarian Politics (Eiler Ferenccel) [ ] Minority Hungarian Societies [ ] Case Studies, Romania [ ] Case Studies, Romania [ ] Hungary and the Hungarians Beyond Its Borders [ ] Collectivization and Rural Change [ ] (László Mártonnal) The Policy of Budapest Governments towards Hungarian Communities Abroad [ ] Cultural and Scientific Activity Among Hungarian Minority Communities (Fedinec Csillával és Papp Z. Attilával) [ ] Case Studies, Romania [ ] In Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Társadalomkonstrukciók a magyar kisebbségek két világháború közti történetében In Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhúzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes, Argumentum, Budapest, 2011, Národna politika Madarska po roku In Neznámy sused. Dvadsat rokov Mad arska ( ) Ed. Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otcenásová, Terra Recognita Alapítvány Vydavatel stvo Talentum, Budapest Bratislava, 2011, Közéleti elszámolás mint etnopolitikai dokumentáció. In Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011,

3 Az ideológia és valósága A példaadás lehetősége. Szempontok Fábián Ernő naplójegyzeteihez. In Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, p. [Filep Tamás Gusztávval] Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája [Misovicz Tiborral] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. Momente de cotitură şi grupuri generaţionale în istoria minorităţii maghiare din România ( ). In Olti Ágoston Gidó Attila (editori): Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Kriterion ISPMN, Cluj, 2009, p. Sistemul instituţional şi strategia de politică maghiară a guvernelor din Budapesta In Vasile Ciobanu Sorin Radu (szerk.): Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Techno Media, Sibiu, 2009, p. The strategies and institutional framework employed by Hungarian governments to promote the Hungarian minorities policy between 1918 and In Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe Edited by Ferenc Eiler, Dagmar Hájková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR MTA Kisebségkutató Intézet, Praha Budapest, 2009, p. A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia [Másokkal együtt.] História, sz p. Az erdélyi magyarok Romániában. História, sz p. Magyarország és a határon túli kisebbségek. História, sz p. A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] A kollektivizálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] Magyarország és a határon túli magyarok ( ) Magyarország és a határon túli magyarok A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] Válogatott bibliográfia [másokkal] 3

4 In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, , , ,90-97., , , , , , , , , , p. Szociokulturális helyzet a határokon túl. In: Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., p. Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz p. ua. szlovákul: Szlovákul: Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe. Človek a spoločnosť sz p. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája Kisebbségkutatás, p. A magyar kisebbség- és nemzetpolitika megújításának lehetőségei [Szarka Lászlóval] Civil Fórum, sz p. Kisebbségpolitika, magyarságpolitika, nemzetpolitika az uniós Közé-Európában. [Szarka Lászlóval] In: Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. Szerk. Kovách-Nagy-Tibori-Tóth, MTA ENKI - PTI - SZI -VKI, Bp., p. Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról ( ). Regio, sz p. A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, In: Az emlékezet konstrukciói. Szerk.. Czoch Gábor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2006, p. Rövidebb változata ua. címmel: Limes, sz p. A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere ( ) In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, p. Les minorités magyares en Europe centrale apres La nonvelle Alternative juin - septembre, p. ua. Viac ako 3 milióny. Madarské mensiny v Strednej Európe Po Roku 1989 OS (Bratislava/Pozsony), p. Nép, nemzet, szuverenitás, Fundamentum, sz p. (Körkérdés válasz.) Otthon és haza. 2000, február, p. Szükség, mint esély - Lehetséges-e a magyarságpolitikát szakágazatként elgondolni? I-II. Kommentár, sz p.; 6. sz p. 4

5 A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek "A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről" szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., A "mumusok" és a "kék madár". In: Magyar külpolitika az Európai Unióban. Szerk.. Haris T. Csaba, Manfred Wörner Alapítvány, 2005, p. Egy kutatási program tapasztalatai. In: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, p. Fórum a kettős állampolgárságról. Ankét. Kisebbségkutatás, sz p. Generation Groups in the History of Hungarian Minority Elites. Regio, p. Stratégiai törésvonalak a budapesti magyarságpolitikában. In: Nemzetfelfogások, Kisebbség-többség. Szerk. Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Timea, ÚMK- MTA SZKI, Bp., 2005, p. Látszat és való. A magyar kormányok magyarságpolitikája. Nyelvünk és Kultúránk, sz p. Ua. Muratáj, sz p. A román-magyar kapcsolatok, múlt és jelen. In: Román-magyar kapcsolatok és a francianémet megbékélési modell. Szerk. Smaradna Enache-Salat Levente, EDRC, Cluj, p. (ua. uo. román és angol nyelven is). Összezárkózás és szétfejlődés. Kísérlet a magyar kisebbségek történetének periodizációjára. In: Nemzet a társadalomban. Szerk. Fedinec Csilla, TLA, 2004, p. Javaslat a határon túli magyarság támogatási rendszerének átalakítására. In: EU tanulmányok III. Főszerk. Inotai András, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Bp., 2004, p. Látszat és való. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ). Szerk. Blénesi Éva-Mandel Kinga, Gondolat- MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004, p. The History of Relations Between Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond tehe Borders of Hungary. In: The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Eds. Zoltán, Kántor et. al., Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2004, p. Az ismeretlen vízmosás és a régi országút. Stratégiai útkeresés a romániai Országos Magyar Pártban In: Etnopolitika. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, p. Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historcivcal Outline. Regio, p. 5

6 Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája. Magyar Kisebbség, sz p. A kedvezménytörvény mint támogatáspolitikai lehetőség: segélyezés vagy építkezés? In: A státustörvény. Előzmények és következmények. Szerk.. Kántor Zoltán, TLA, 2002, p. The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to Regio, p. (Kántor Zoltánnal) A közép-európai "tejtestvériség" Németh László víziója. Európai Utas, sz p. Magyarságpolitikai jegyzetek. In: Mérlegen és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdete. Szerk. Tabajdi Csaba, Codex, Bp., 2001, p. Nemzetiségpolitikai látószögek és társadalomtörténeti folyamatok. In: Bíró Sándor: Többségben és kisebbségben. Pro-Print, Csíkszereda, 2001, p. UDMR si coalitia guvernamentala Sfera Politicii, oct-noiemb ; decemb [Kántor Zoltánnal] Az RMDSZ a romániai kormányban Regio sz [Kántor Zoltánnal] Cleavages in Cross-Border Magyar Minority Politics, , Regio, (English version) p. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére - A magyar elképzelések In: Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. TLA, Bp., 2000, Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában. Magyar Kisebbség, sz. Die minderheitspolitischen Strategien der ungarischen Bevölkerung in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen. Südost-Forschungen, R. Oldenburg Verlag, München, p. A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére ( ) In: Források és stratégiák. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Törésvonalak a határon túli magyar politikában In: Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, p. "Action Osten" Die Unterstützung der ungarischen Institutionen in Rumanien durch das Mutterland Ungarn in den 1920er Jahren. Ungarn-Jarchbuch, Ungarisches Institut, München, 1998, p. 6

7 Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. Magyar Kisebbség, sz Egy magyar girondista Erdélyben. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Pro-Print, Csíkszereda, p., p. Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu kisebbségpolitikai nézőpontjai. Limes, sz p. Németh László. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Bp., p. Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és annak visszhangja ben. Magyar Kisebbség, sz p. Politikai attitűdök az erdélyi magyarság körében. Regio, sz (Társszerzőként Kovács Évával és Misovicz Tiborral) A romániai magyarság önszerveződése a két világháború között. In Kisebbségi érdekvédelem. Szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997, A romániai magyarság kisebbségpolitikája (vázlat) A Hét 1997.feb.28., márc.7., máj. 22. A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok ( ). In: Közép-Európa az integráció küszöbén, TLA, Bp., 1997, Németh László és a revízió. Korunk sz A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio sz A Keleti Akció - A romániai magyar intézmények anyaországi támogatása az 1920-as években. In: Magyarságkutatás , Szerk. Diószegi László, Budapest, 1996, Magyarságkutatás Könyvtára XX. Keleti Akció. Regio, sz ; 4. sz Bibó István és Erdély. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Istvánról. Tanulmány Kiadó, Pécs, Impériumváltás Székelyudvarhelyen Aetas, sz Mi van az erdélyi hátizsákban? Valóság, sz Interjúk Csapdahelyzetben a határon túli elitek.. In Klió a tükrök labirintusában. Szilágyi Aladár portréi kortárs magyar történészekről. Szerk. Szűcs László, Várad folyóirat Riport kiadó, Nagyvárad, 2011,

8 Anyanyelve magyar, Kerényi György és Bárdi Nándor 10 részes rádióműsora a külhoni magyarság legfontosabb problémáiról, egy-egy órában, szakértők bevonásával és külső riportokkal (népfogyatkozás, nyelvhasználat, migráció, oktatás, társadalmi-gazdasági pozíciók, Trianon, magyar kötődésű romák, asszimiláció-szórvány, a magyarországi kép, kettős állampolgárság): A magyar megosztottság és egymásra találás 90 esztendeje. Udvardy Zoltán interjúja Bárdi Nándorral, MNO június 4. "Nincs jogom azt mondani, hogy ne gyertek.." Mihancsik Zsófia interjúja Bárdi Nándorral, Mozgó Világ, sz Magyarok kisebbségben és diaszpórában. Kérdezett: Nagy György András. Elhangzott: a Magyar Rádióban december 7-én "A mumusok és a kék madár" Mi történt? Miről beszél(t)ünk? Gyöngyi Annamária interjúja Bárdi Nándorral. Regio, sz p. Jövőképek határon innen és túl. Ablonczy Bálint interjúja Bárdi Nándorral, UFI, sz p. Beszélgetés Tóth Károllyal a Fórum Intézet vezetőjével. Regio sz Beszélgetés Örkény Antal szociológussal. Regio, sz p. Kritikák A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., Az értelmezés kereteinek keresése. Regio, sz Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről. Regio, sz p. Valóságváltozatok. Regio, sz p. Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Regio, sz p. Forrásközlés Jakabffy Elemér: Tervezet a kisebbségi törvény javaslatához. Magyar Kisebbség sz p. 8

9 Paál Árpád: TÖRVÉNY a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. Magyar Kisebbség sz p. Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről. Magyar Kisebbség p Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Önszerveződés és önreflexió a két világháború közti magyar kisebbségtörténetben. Magyar Kisebbség sz p. Választások és tárgyalások. Magyar Kisebbség sz p. A magyar kisebbség értelmiségi önképe a második világháború elott. Magyar Kisebbség sz p. (forrásközlés, bevezetővel) Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. (forrásközlés, bevezetővel) Magyar Kisebbség sz Kordokumentum, Tervek az erdélyi kérdés rendezésére (forrásközlés) Szövetség, különszám, január, p. Bibó István: Erdély közszelleméről. (forrásközlés, bevezetővel) Korunk sz p. Szerkesztés Összeállítások Észak-Erdély LIMES, sz. (tematikus szám összeállítása) A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése KORALL december, 18. sz. (tematikus szám összeállítása) Transilvania vazuta in publicista istorica maghiara.. Intocmita Bárdi Nándor, Editura Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2000, 425. p 9

10 Erdély a Históriában. Összeállította Bárdi Nándor, Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 133. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 14. Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din Ungaria (1993). Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 67. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 13. Források a romániai magyar kisebbség történetéhez c. sorozat szerkesztése Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája I. ( ). Pro-Print, Csíkszereda, (Források a romániai magyarság történetéhez) 573 o. Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja Márton László. Pro- Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Főszerk. Stefano Bottoni, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 437 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez, A vezető testületek jegyzőkönyvei, Összeállította, bevezető, jegyzetek György Béla, Pro-Print-EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2003, 455 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember március). Összeállította Nagy Mihály Zoltán - Vincze Gábor, Pro-Print - EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2004, 407 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Múltunk c. könyvsorozat szerkesztése Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 10

11 Ábrahám Barna: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Hermann Gusztáv: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII-XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2003, 243. p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 640 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája , V-VI. köt. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 670 p., 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Ellenpontok 1982., Szerk. Tóth Károly Antal, Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája III. Arad,Temes, Krassó-Szörény megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 2000, 600 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 435 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1999, 650 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Erdélyi csillagok. (második sorozat) Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 247 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada Pro-Print, Csíkszereda,1998, 503 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 134 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Mikó Imre:Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print, Csíkszereda,1998,207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 11

12 Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1998, 597 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Társszerkesztett kötetek Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. Dokumentumok a MRG kisebbségjogi publikációiból. Összeáll. Bíró Anna-Mária, TLA, Bp., 2002, 269. (Kisebbségi Adattár, sorozatszerkesztés) Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Összeáll: Szerbhorváth György, TLA, Bp., 2002, 294. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) The Gypsies/ The Roma in Hungarian society. Ed. Erno Kállai, TLA, Bp., 2002, 179. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) Lektorálás Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum Intézet, Somorja, 2010, 319 p. Gaucsik István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése Kalligram, p. Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája Fórum, Somorja, p. Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs, Rejtjel, p. Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligram, Pozsony p. Kárpátalja Ukrán és magyar történeti közelítésben. TLA, Bp., 2004, 270 p. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2004, 734 p. Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 347. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 533. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2002,

13 Bibliográfia, kéziratkatalógus Dr. Kós Károly kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 30. Janovics Jenő kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 17. Jordáky Lajos életműbibliográfiája, 2006, kézirat, 35. Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47. Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations ( ) Constantin Iordachival, In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa Studies. Regio-Polirom, Iasi- Budapest, 2001, Mikó Imre munkái In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, (Múltunk könyvek) Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére Magyar Kisebbség sz június

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945

Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Bibliographie sur les déplacements de frontières et les minorités nationales en Europe centrale et orientale, principalement de 1918 à 1945 Cette bibliographie a été obtenue par une recherche dans la base

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem)

Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Lesz-e magyar nyelv a Kárpát-medencében? írta Dr. Marácz László (Amszterdámi egyetem) A magyar nyelvet nyolc különböző

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A romániai magyar kisebbség a két világháború között

A romániai magyar kisebbség a két világháború között FORRÁSOK Iuliu Maniu: A kisebbségi kérdés Az állam hatalmát a parasztság, az ipar, a kereskedelem, illetve a románok egész gazdasági életének és társadalmi kiteljesedésének fellendülése és megerősödése

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni! PROGRAM 2015. július 21., kedd Közmédia sátor 12:00 Szinkronizálj velünk! Legyél Te is sportkommentátor! Sátrunkban kipróbálhatod, milyen lehet focimeccset, vízilabda mérkőzést, vagy akár olimpiát közvetíteni!

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Karády Viktor Nagy Péter Tibor

Karády Viktor Nagy Péter Tibor SZOCIOLÓGIAI DOLGOZATOK 5. Karády Viktor Nagy Péter Tibor Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociológiai dolgozatok A Wesley Egyház- és

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén

Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Pritz Pál A magyar diplomácia tevékenysége a Közép-Kelet- Európával kapcsolatos német elképzelésekkel szemben a második világháború előestéjén Adolf Hitler Németországának Közép Kelet Európával is is ugyanaz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Migrációs helyzetkép Magyarországon

Migrációs helyzetkép Magyarországon Migrációs helyzetkép Magyarországon Kováts András Absztrakt Jelen fejezet a magyarországi migrációs folyamatokat tárgyalja az 1980-as évek végével kezdődően. Természetesen Magyarország részt vett a globális

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN

ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN THOMAS VON AHN ÚJ SZELLEM SZLOVENSZKÓN BETEKINTÉSEK SZVATKÓ PÁL CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRPOLITIKAI SZEMLÉ -JÉBE (1937 1938) Amikor Egry Gábor a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című kézikönyvhöz

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban SALLAI GERGELY Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban nikto nám nemôže zabránit, aby sme celému svetu neoznámili, že na slovenskom národe spáchaná bola vel ká krivda

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben