BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK"

Átírás

1 BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa , II. javított kiadás, Osiris, (Pándi Lajos munkatársaként) Köztes-Európa Osiris-Századvég, Budapest,1995,798. (a szerző munkatársa) Paál Árpád kéziratos hagyatéka. (Előszó és katalógus.) Scriptum kft. Szeged, Szerkesztett kötetek: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011, 622. [Jegyzetek, szöveggondozás és utószó.] Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, 454. Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László, Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006, 440. Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687. Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép- Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, 342. Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmánya. HTMH, Bp., 2001, 316. [Berki Annával és Ulicsák Szilárddal] Útkeresés és integráció. Határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumai. Összeállította Bárdi Nándor, Éger György, Bevezető tanulmány, jegyzetek Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000, 837.

2 Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455. Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999, 319. Tanulmányok Ungaria şi maghiarii de dincola de graniţă ( ) In Studa Universitatis Cibiniensis, Series Historica VIII., Universitatea Lucien Blaga din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu, Sibiu, 2011, Introduction (Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval) The Creation of Hungarian Minority Groups, Romania [ ] The Policies Towards Hungarian Communities Pursued by Hungary s Neighboring Countries [ ] Disputes, Plans and Proposals for Handling the Minority Question [ ] Territorial Revision and Minority Protection in Hungarian Politics (Eiler Ferenccel) [ ] Minority Hungarian Societies [ ] Case Studies, Romania [ ] Case Studies, Romania [ ] Hungary and the Hungarians Beyond Its Borders [ ] Collectivization and Rural Change [ ] (László Mártonnal) The Policy of Budapest Governments towards Hungarian Communities Abroad [ ] Cultural and Scientific Activity Among Hungarian Minority Communities (Fedinec Csillával és Papp Z. Attilával) [ ] Case Studies, Romania [ ] In Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Social Science Monographs, Boulder, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on Society in Change 138.) [Fedinec Csillával és Szarka Lászlóval] Társadalomkonstrukciók a magyar kisebbségek két világháború közti történetében In Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhúzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Szerk. Bárdi Nándor, Tóth Ágnes, Argumentum, Budapest, 2011, Národna politika Madarska po roku In Neznámy sused. Dvadsat rokov Mad arska ( ) Ed. Csaba Zahorán, István Kollai, Slávka Otcenásová, Terra Recognita Alapítvány Vydavatel stvo Talentum, Budapest Bratislava, 2011, Közéleti elszámolás mint etnopolitikai dokumentáció. In Virág György: Napló Pro-Print, Csíkszereda, 2011,

3 Az ideológia és valósága A példaadás lehetősége. Szempontok Fábián Ernő naplójegyzeteihez. In Fábián Ernő: Naplójegyzetek Közzétette, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Bárdi Nándor és Filep Tamás Gusztáv, Kriterion, Kolozsvár, 2010, p. [Filep Tamás Gusztávval] Határon túli magyarok: mérleg, esély, jövő [Ablonczy Balázzsal] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. A kisebbségi magyar közösségek támogatásának politikája [Misovicz Tiborral] In. Határon túli magyarok a 21. században. Szerk. Bitskey Botond, KEH, Bp., 2010, p. Momente de cotitură şi grupuri generaţionale în istoria minorităţii maghiare din România ( ). In Olti Ágoston Gidó Attila (editori): Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Kriterion ISPMN, Cluj, 2009, p. Sistemul instituţional şi strategia de politică maghiară a guvernelor din Budapesta In Vasile Ciobanu Sorin Radu (szerk.): Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX. Techno Media, Sibiu, 2009, p. The strategies and institutional framework employed by Hungarian governments to promote the Hungarian minorities policy between 1918 and In Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe Edited by Ferenc Eiler, Dagmar Hájková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR MTA Kisebségkutató Intézet, Praha Budapest, 2009, p. A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia [Másokkal együtt.] História, sz p. Az erdélyi magyarok Romániában. História, sz p. Magyarország és a határon túli kisebbségek. História, sz p. A magyar magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz p. A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok ( ) Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között. A romániai Magyar kisebbség a két világháború között. Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről. A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel] A kollektivizálás és a falu átalakítása.[lászló Mártonnal] A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] Magyarország és a határon túli magyarok ( ) Magyarország és a határon túli magyarok A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után. A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával] Válogatott bibliográfia [másokkal] 3

4 In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, , , ,90-97., , , , , , , , , , p. Szociokulturális helyzet a határokon túl. In: Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., p. Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, sz p. ua. szlovákul: Szlovákul: Zmeny vo vzťahu Maďarska a menšinových maďarských komunít. Menšinová a národná politika v strednej Európe. Človek a spoločnosť sz p. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája Kisebbségkutatás, p. A magyar kisebbség- és nemzetpolitika megújításának lehetőségei [Szarka Lászlóval] Civil Fórum, sz p. Kisebbségpolitika, magyarságpolitika, nemzetpolitika az uniós Közé-Európában. [Szarka Lászlóval] In: Európai Magyarország Társadalomtudományi áttekintés. Szerk. Kovách-Nagy-Tibori-Tóth, MTA ENKI - PTI - SZI -VKI, Bp., p. Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról ( ). Regio, sz p. A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, In: Az emlékezet konstrukciói. Szerk.. Czoch Gábor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2006, p. Rövidebb változata ua. címmel: Limes, sz p. A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere ( ) In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, p. Les minorités magyares en Europe centrale apres La nonvelle Alternative juin - septembre, p. ua. Viac ako 3 milióny. Madarské mensiny v Strednej Európe Po Roku 1989 OS (Bratislava/Pozsony), p. Nép, nemzet, szuverenitás, Fundamentum, sz p. (Körkérdés válasz.) Otthon és haza. 2000, február, p. Szükség, mint esély - Lehetséges-e a magyarságpolitikát szakágazatként elgondolni? I-II. Kommentár, sz p.; 6. sz p. 4

5 A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek "A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről" szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., A "mumusok" és a "kék madár". In: Magyar külpolitika az Európai Unióban. Szerk.. Haris T. Csaba, Manfred Wörner Alapítvány, 2005, p. Egy kutatási program tapasztalatai. In: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, p. Fórum a kettős állampolgárságról. Ankét. Kisebbségkutatás, sz p. Generation Groups in the History of Hungarian Minority Elites. Regio, p. Stratégiai törésvonalak a budapesti magyarságpolitikában. In: Nemzetfelfogások, Kisebbség-többség. Szerk. Tamás Pál, Erőss Gábor, Tibori Timea, ÚMK- MTA SZKI, Bp., 2005, p. Látszat és való. A magyar kormányok magyarságpolitikája. Nyelvünk és Kultúránk, sz p. Ua. Muratáj, sz p. A román-magyar kapcsolatok, múlt és jelen. In: Román-magyar kapcsolatok és a francianémet megbékélési modell. Szerk. Smaradna Enache-Salat Levente, EDRC, Cluj, p. (ua. uo. román és angol nyelven is). Összezárkózás és szétfejlődés. Kísérlet a magyar kisebbségek történetének periodizációjára. In: Nemzet a társadalomban. Szerk. Fedinec Csilla, TLA, 2004, p. Javaslat a határon túli magyarság támogatási rendszerének átalakítására. In: EU tanulmányok III. Főszerk. Inotai András, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Bp., 2004, p. Látszat és való. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ). Szerk. Blénesi Éva-Mandel Kinga, Gondolat- MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004, p. The History of Relations Between Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond tehe Borders of Hungary. In: The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Eds. Zoltán, Kántor et. al., Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2004, p. Az ismeretlen vízmosás és a régi országút. Stratégiai útkeresés a romániai Országos Magyar Pártban In: Etnopolitika. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, p. Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historcivcal Outline. Regio, p. 5

6 Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája. Magyar Kisebbség, sz p. A kedvezménytörvény mint támogatáspolitikai lehetőség: segélyezés vagy építkezés? In: A státustörvény. Előzmények és következmények. Szerk.. Kántor Zoltán, TLA, 2002, p. The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to Regio, p. (Kántor Zoltánnal) A közép-európai "tejtestvériség" Németh László víziója. Európai Utas, sz p. Magyarságpolitikai jegyzetek. In: Mérlegen és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdete. Szerk. Tabajdi Csaba, Codex, Bp., 2001, p. Nemzetiségpolitikai látószögek és társadalomtörténeti folyamatok. In: Bíró Sándor: Többségben és kisebbségben. Pro-Print, Csíkszereda, 2001, p. UDMR si coalitia guvernamentala Sfera Politicii, oct-noiemb ; decemb [Kántor Zoltánnal] Az RMDSZ a romániai kormányban Regio sz [Kántor Zoltánnal] Cleavages in Cross-Border Magyar Minority Politics, , Regio, (English version) p. Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére - A magyar elképzelések In: Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában. TLA, Bp., 2000, Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában. Magyar Kisebbség, sz. Die minderheitspolitischen Strategien der ungarischen Bevölkerung in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen. Südost-Forschungen, R. Oldenburg Verlag, München, p. A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére ( ) In: Források és stratégiák. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Törésvonalak a határon túli magyar politikában In: Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, p. "Action Osten" Die Unterstützung der ungarischen Institutionen in Rumanien durch das Mutterland Ungarn in den 1920er Jahren. Ungarn-Jarchbuch, Ungarisches Institut, München, 1998, p. 6

7 Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. Magyar Kisebbség, sz Egy magyar girondista Erdélyben. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Pro-Print, Csíkszereda, p., p. Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu kisebbségpolitikai nézőpontjai. Limes, sz p. Németh László. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Bp., p. Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és annak visszhangja ben. Magyar Kisebbség, sz p. Politikai attitűdök az erdélyi magyarság körében. Regio, sz (Társszerzőként Kovács Évával és Misovicz Tiborral) A romániai magyarság önszerveződése a két világháború között. In Kisebbségi érdekvédelem. Szerk. Bodó Barna, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997, A romániai magyarság kisebbségpolitikája (vázlat) A Hét 1997.feb.28., márc.7., máj. 22. A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok ( ). In: Közép-Európa az integráció küszöbén, TLA, Bp., 1997, Németh László és a revízió. Korunk sz A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio sz A Keleti Akció - A romániai magyar intézmények anyaországi támogatása az 1920-as években. In: Magyarságkutatás , Szerk. Diószegi László, Budapest, 1996, Magyarságkutatás Könyvtára XX. Keleti Akció. Regio, sz ; 4. sz Bibó István és Erdély. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Istvánról. Tanulmány Kiadó, Pécs, Impériumváltás Székelyudvarhelyen Aetas, sz Mi van az erdélyi hátizsákban? Valóság, sz Interjúk Csapdahelyzetben a határon túli elitek.. In Klió a tükrök labirintusában. Szilágyi Aladár portréi kortárs magyar történészekről. Szerk. Szűcs László, Várad folyóirat Riport kiadó, Nagyvárad, 2011,

8 Anyanyelve magyar, Kerényi György és Bárdi Nándor 10 részes rádióműsora a külhoni magyarság legfontosabb problémáiról, egy-egy órában, szakértők bevonásával és külső riportokkal (népfogyatkozás, nyelvhasználat, migráció, oktatás, társadalmi-gazdasági pozíciók, Trianon, magyar kötődésű romák, asszimiláció-szórvány, a magyarországi kép, kettős állampolgárság): A magyar megosztottság és egymásra találás 90 esztendeje. Udvardy Zoltán interjúja Bárdi Nándorral, MNO június 4. "Nincs jogom azt mondani, hogy ne gyertek.." Mihancsik Zsófia interjúja Bárdi Nándorral, Mozgó Világ, sz Magyarok kisebbségben és diaszpórában. Kérdezett: Nagy György András. Elhangzott: a Magyar Rádióban december 7-én "A mumusok és a kék madár" Mi történt? Miről beszél(t)ünk? Gyöngyi Annamária interjúja Bárdi Nándorral. Regio, sz p. Jövőképek határon innen és túl. Ablonczy Bálint interjúja Bárdi Nándorral, UFI, sz p. Beszélgetés Tóth Károllyal a Fórum Intézet vezetőjével. Regio sz Beszélgetés Örkény Antal szociológussal. Regio, sz p. Kritikák A Magyar Optimum negyedik vitája ( ); Vita az RMDSZ-nek A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről szóló törvénytervezetéről ( ) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., Az értelmezés kereteinek keresése. Regio, sz Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről. Regio, sz p. Valóságváltozatok. Regio, sz p. Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Regio, sz p. Forrásközlés Jakabffy Elemér: Tervezet a kisebbségi törvény javaslatához. Magyar Kisebbség sz p. 8

9 Paál Árpád: TÖRVÉNY a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. Magyar Kisebbség sz p. Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről. Magyar Kisebbség p Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-ből. Magyar Kisebbség p. (forrásközlés, bevezetővel) Önszerveződés és önreflexió a két világháború közti magyar kisebbségtörténetben. Magyar Kisebbség sz p. Választások és tárgyalások. Magyar Kisebbség sz p. A magyar kisebbség értelmiségi önképe a második világháború elott. Magyar Kisebbség sz p. (forrásközlés, bevezetővel) Az erdélyi kérdés, mint közigazgatási probléma. (forrásközlés, bevezetővel) Magyar Kisebbség sz Kordokumentum, Tervek az erdélyi kérdés rendezésére (forrásközlés) Szövetség, különszám, január, p. Bibó István: Erdély közszelleméről. (forrásközlés, bevezetővel) Korunk sz p. Szerkesztés Összeállítások Észak-Erdély LIMES, sz. (tematikus szám összeállítása) A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése KORALL december, 18. sz. (tematikus szám összeállítása) Transilvania vazuta in publicista istorica maghiara.. Intocmita Bárdi Nándor, Editura Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2000, 425. p 9

10 Erdély a Históriában. Összeállította Bárdi Nándor, Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei. Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 133. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 14. Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din Ungaria (1993). Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 67. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 13. Források a romániai magyar kisebbség történetéhez c. sorozat szerkesztése Novák Csaba Zoltán: Aranykorszak? A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája I. ( ). Pro-Print, Csíkszereda, (Források a romániai magyarság történetéhez) 573 o. Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek ( ). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Máthé János: Magyarhermány kronológiája Közreadja Márton László. Pro- Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Főszerk. Stefano Bottoni, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 437 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez, A vezető testületek jegyzőkönyvei, Összeállította, bevezető, jegyzetek György Béla, Pro-Print-EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2003, 455 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember március). Összeállította Nagy Mihály Zoltán - Vincze Gábor, Pro-Print - EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2004, 407 p. (Források a romániai magyarság történetéhez, sorozatszerkesztés) Múltunk c. könyvsorozat szerkesztése Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 10

11 Ábrahám Barna: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Hermann Gusztáv: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII-XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2003, 243. p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 640 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája , V-VI. köt. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 670 p., 540 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Ellenpontok 1982., Szerk. Tóth Károly Antal, Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája III. Arad,Temes, Krassó-Szörény megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 2000, 600 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 435 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1999, 650 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Szerk. Bárdi Nándor, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Erdélyi csillagok. (második sorozat) Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 247 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada Pro-Print, Csíkszereda,1998, 503 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 134 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Mikó Imre:Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print, Csíkszereda,1998,207 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) 11

12 Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye, Népszámlálási adatok között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1998, 597 p. (Múltunk könyvek, sorozatszerkesztés) Társszerkesztett kötetek Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. Dokumentumok a MRG kisebbségjogi publikációiból. Összeáll. Bíró Anna-Mária, TLA, Bp., 2002, 269. (Kisebbségi Adattár, sorozatszerkesztés) Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Összeáll: Szerbhorváth György, TLA, Bp., 2002, 294. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) The Gypsies/ The Roma in Hungarian society. Ed. Erno Kállai, TLA, Bp., 2002, 179. (Regio könyvek, sorozatszerkesztés) Lektorálás Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum Intézet, Somorja, 2010, 319 p. Gaucsik István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése Kalligram, p. Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája Fórum, Somorja, p. Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs, Rejtjel, p. Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről. Kalligram, Pozsony p. Kárpátalja Ukrán és magyar történeti közelítésben. TLA, Bp., 2004, 270 p. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2004, 734 p. Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 347. Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 533. Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok Pro-Print, Csíkszereda, 2002,

13 Bibliográfia, kéziratkatalógus Dr. Kós Károly kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 30. Janovics Jenő kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 17. Jordáky Lajos életműbibliográfiája, 2006, kézirat, 35. Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47. Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations ( ) Constantin Iordachival, In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa Studies. Regio-Polirom, Iasi- Budapest, 2001, Mikó Imre munkái In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, (Múltunk könyvek) Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére Magyar Kisebbség sz június

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A KÖTET SZERZŐI ABLONCZY BALÁZS BAKK MIKLÓS

A KÖTET SZERZŐI ABLONCZY BALÁZS BAKK MIKLÓS ABLONCZY BALÁZS Ablonczy Balázs 1974-ben született Budapesten. 1998-ban végzett az ELTE történelem-francia szakán. 2004-ben ugyanitt szerezte doktori (PhD) címét történelemből. 2001 és 2007 között a Teleki

Részletesebben

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül SZEMLE Olti Ágoston Megtorlás forradalom nélkül Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956 1959). Szerk. Stefano Bottoni (főszerkesztő), László Márton, László Réka, Lázok Klára, Novák Zoltán.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő A megszerezhető szakképzettség megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségi jogi szakértő Szakirányú továbbképzés típusa:

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2014. augusztus 14 17. A tizenegyedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar ALAPADATOK Név: KOLLAI ISTVÁN Születés ideje: 1980.06.19. Állampolgárság: MAGYAR Időszak TANULMÁNYOK Intézmények 1998-2005 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI

Részletesebben

KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK *

KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK * KISEBBSÉGJOGI HELYZETKÉPEK * BOGDÁN ANDREA MOHÁCSEK MAGDOLNA A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat a közigazgatásban I. A nemzeti kisebbségek

Részletesebben

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA

ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA Határon Túli Magyarok Hivatala 2001 március Ez a vitaanyag a HTMH Felsõoktatás

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék

BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM. Tétel- és irodalomjegyzék BBNMIO27OO; BMIK-193/A HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM Tétel- és irodalomjegyzék 1. Nemzeti- és regionális irodalmak a 19-20. század fordulóján. Kényszer-régiók a magyar irodalomban az I. világháború után:

Részletesebben

a. Kötetek b. Tanulmányok

a. Kötetek b. Tanulmányok A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 5/0151/2001. számú projektjének (A hatvanas évek Magyarországon) keretében született publikációk jegyzéke az 1956-os Intézet munkatársai 2001 a. Kötetek Kőrösi

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Munkaerőpiaci tükör 2014

Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör 2014 Munkaerőpiaci tükör Az évkönyvsorozat szerkesztőbizottsága Busch Irén főosztályvezető, Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály Fazekas

Részletesebben

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN)

nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com ROMÁN ÁLLAMPOLGÁR, MAGYAR NEMZETISÉGŰ 2005 FEBRUÁR - (JELENLEG ALKALMAZÁSBAN) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Cím E-mail Állampolgárság NAGY BENEDEK 15/18 SZ., DECEMBERI FORRADALOM ÚT, 530212, CSíKSZEREDA, ROMÁNIA nagybenedek@sapientia.siculorum.ro, nbeno@yahoo.com

Részletesebben

Bu e r g e n t h a l, Thomas We b e r, Renate: Dreptul internaţional al drepturilor omului. Bucureşti,

Bu e r g e n t h a l, Thomas We b e r, Renate: Dreptul internaţional al drepturilor omului. Bucureşti, IRODALOM 415 Irodalom Ar d ay Lajos: A jugoszláviai magyar nemzetiség helyzete. In Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Budapest, 1988, Medvetánc, 265 304. Autonómia. Kihívás és/vagy

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

ELŐSZÓ. Historia, melléklet, 1997/8, 3,4. 2 A rurbanizáció a város vidékiessé és a vidék városiassá válását jelenti.

ELŐSZÓ. Historia, melléklet, 1997/8, 3,4. 2 A rurbanizáció a város vidékiessé és a vidék városiassá válását jelenti. ELŐSZÓ A területfejlesztési és modernizációs politika alatt értjük az állam beavatkozását az egyes régiók gazdasági és társadalmi folyamataiba. Ennek alapján a különböző térségekben eltérő területi fejlődés

Részletesebben

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára.

Meghívó. Nemzetpolitika és magyarságtudomány. című nemzetközi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, valamint a Gazdaságetika.hu Szerkesztősége meghívja Önt Nemzetpolitika és magyarságtudomány című nemzetközi

Részletesebben

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében A Kisebbségkutató Intézet közvetlen előzményének, de akár kezdetének is tekinthető az az 1998-ban induló stratégiai program, amely a

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. biroa_zoltan@yahoo.com. 1955.01.14., Székelyudvarhely/Korond

Szakmai önéletrajz. biroa_zoltan@yahoo.com. 1955.01.14., Székelyudvarhely/Korond Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név Lakcím Biró A. Zoltán 530173 Csíkszereda, T. Vladimirescu u., 23/C/5 sz. Telefon 0724-552470 E-mail biroa_zoltan@yahoo.com Születési idő, születési hely 1955.01.14.,

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ

AZ 5/047/2001. SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ AZ 5/047/ SZ. NKFP-PROGRAM RÉSZFELADATAI ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ KUTATÓINTÉZETEI (Földrajztudományi Kutatóintézet FKI, Jogtudományi Kutatóintézet JTI, Mezőgazdasági Kutatóintézet MGKI, Művészettörténeti Kutatóintézet

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

w szemle 163 A gyakorlat elmélete inklúzió, interkulturalitás és megosztott iskolavezetés a kanadai frankofón iskolákban

w szemle 163 A gyakorlat elmélete inklúzió, interkulturalitás és megosztott iskolavezetés a kanadai frankofón iskolákban w szemle 163 etnikum, hanem mint politikai közösség vannak jelen. Politikai közösség, amely közös szimbólumokat használ. Ebben az értelemben a nyelvük és a kultúrájuk is politikai szimbólum ami fenyegető

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181 A magyarországi nemzeti kisebbségek aránya 1910 és 1920 között a hivatalos statisztikai adatok szerint a trianoni béke által rögzített államterületet a soknemzetiségű-történeti Magyarországgal összehasonlítva

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben