J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor Varga Nelli Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor Képviselő 11 fő Távollévők: Rumi László Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Boromisza Viktor Kovácsné Czinege Piroska Zsiga Ferenc Bleszákné Korsós Hajnalka Dr. Tóth-Kovács Ádám László Annamária Dudás Bertalan Horvát Önkormányzat Sztojka István Roma Nemzetiségi Önkormányzat Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megkéri a képviselőket, hogy hozzászólásaikat összefoglalva, lehetőleg egy felszólalással tegyék meg a sok napirendi pont miatt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 11 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tihanyi Tiborné és Szabó Patrik képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A kiküldött anyag mellett az alábbi napirendi pontokat kívánja sürgősséggel megtárgyalni: 19.) A Szent Kereszt Kórház TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázatához kapcsolódó ingatlan-használathoz való hozzájárulás Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével.

2 20.) Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. között július 06-án létrejött középtávú együttműködési megállapodás módosítása Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. 21.) Látvány-csapatsportok támogatásának igénybe vétele kalocsai sportegyesületek részére, tulajdonosi hozzájárulás Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. 22.) A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése című pályázat önerő kiegészítése Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kiosztásra került az 1. napirendi ponthoz a könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság határozata. Ismerteti a napirendet. N A P I R E N D : 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előadó: Török Ferenc polgármester 2. Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 3. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 4. Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére és elhelyezésére közszolgáltatási szerződés megkötése és a helyi rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 5. A Városi Közművelődési Intézmények évi beszámolójának elfogadása és a évi munkatervének jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester 6. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló jelentés évre vonatkozóan, valamint jegyzői nyilatkozat évre vonatkozóan Előadó: Török Ferenc polgármester 7. Nyilatkozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásához Előadó: Török Ferenc polgármester

3 8. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 9. Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 10. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 11. Kalocsa Dunaszentbenedek Homokmégy Öregcsertő Szakmár Újtelek - Uszód Óvodája és Bölcsődéje Óvodafenntartó Társulása nevében eljáró, fenntartói jogait gyakorló (gesztor) önkormányzat pályázata az Óvodafejlesztés tárgyú TÁMOP /1-2 kódszámú pályázati kiírásra Előadó: Török Ferenc polgármester 12. Hozzájárulás a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár részére, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában tárgyú TÁMOP /1 kódszámú pályázat benyújtásához Előadó: Török Ferenc polgármester 13. A Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyermekekért civil szervezet által június án megrendezésre kerülő XX. Kék Madár Fesztivál támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 14. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek részére táboroztatási pályázat Előadó: Török Ferenc polgármester 15. A Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft-ben meglévő üzletrész értékesítése Előadó: Török Ferenc polgármester 16. A KalocsaKOM Kft. rulírozó hitelfelvétele Előadó: Török Ferenc polgármester 17. Vagyonvédelmi Alapítvány elnökének választása (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 18. Közbeszerzési Bizottsági tag választása (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 19. A Szent Kereszt Kórház TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázatához kapcsolódó ingatlanhasználathoz való hozzájárulás Előadó: Török Ferenc polgármester 20. Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. között július 06-án létrejött középtávú együttműködési megállapodás módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 21. Látvány-csapatsportok támogatásának igénybe vétele kalocsai sportegyesületek részére, tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Török Ferenc polgármester

4 22. A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése című pályázat önerő kiegészítése Előadó: Török Ferenc polgármester 23. Egyéb ügyek Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet. Szabó Patrik képviselő: Egyéb ügyek keretében szeretne a munkahelyteremtéssel kapcsolatban szólni. Miután megszavazták a napirendet, kéri hogy a testület foglaljon állást a felszólalás engedélyezéséről. A testület egyhangúlag engedélyezi a felszólalást. 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Bleszákné Korsós Hajnalkát, a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a zárszámadás és a beszámoló a jogszabályoknak megfelelően készült el. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el ben cél volt a kötelező és önként vállalt feladatok teljes ellátása, a likviditás folyamatos fenntartása és az adósságszolgálati kötelezettség teljesítése. A bevételek és kiadások alakulása egyensúlyban volt, a teljes hitelállomány Ft-tal csökkent. Az irodának több kihívással kellett szembenéznie az év során. Bevezetésre került egy integrált CORSO nevű könyvelési és pénzügyi rendszer. Mint minden bevezetésre kerülő rendszer, ez is többletfeladatokkal járt. Az év második felében sikerült elérni, hogy a bizonylat-feldolgozás naprakész lett. Az idei évtől bevezetésre került, hogy napi, részletes előirányzat-vezetést készítenek. Török Gusztáv Andor képviselő: A gazdálkodás általános értékelésénél az szerepel, hogy mínusz 170 millióval zárták az évet, ami sajnálatos. Ami dicsérendő, hogy sikerült 222 millió ÖNHIKI-t nyerni ez jó dolog. Ha ugyanezt 2010-ben is sikerült volna a beadott 350 millió helyett csak pár milliót kaptak, amiért megsértődött a polgármester úr, hogy enyhén szólva cseszegették, hogy jobban kellett volna utána menni -, akkor nem így állnának. Az idén ez jobban sikerült, nyilván csökkentette a mínuszokat, de még így is 170 millióval lógnak a nullához. Ezért meglepődött, amikor az osztályvezető azt mondta, hogy egyensúlyban van a költségvetés. Mínusz 170-nel zártak, nem érti az egyensúlyt ilyen szempontból, vagy félreérti. Erre kér választ, hogy milyen egyensúly a

5 mínusz 170 millió. A másik dolog, ami érdekes, hogy a helyi adóknál év közben megemelték a tervet. Annak idején volt erről szó, hogy többet kellene behajtani, mert sok a kintlévőség. Úgy látja, hogy az eredeti tervhez képest 10 millióval sikerült, a megemelthez képest viszont nagyon lemaradtak. Ez nagy probléma, ez nem az önkormányzat hibája, ez a mai gazdasági helyzetet tükrözi, hogy a vállalkozások nem tudják fizetni az adókat. Természetesen tovább kell ezt hajtani. Számára meglepő, hogy az intézmények többségénél pozitív pénzmaradvány van, ugyanakkor a hivatal költségvetésében nem szorosan a hivatal, hanem a hivatal költségvetése 222 millió mínusszal zárt a város. Nem tudja, hogy ez miből fakad. Talán oda kellett volna figyelni év közben kicsit jobban. Ezt minden önkormányzatnak el lehet mondani, de tudják, hogy ez hogy van: ha a megrendelés elmegy és megcsinálnak valamit, akkor azt ki kell fizetni. Akkor kell jobban figyelni, mielőtt még a megrendelések elmennek. Minden önkormányzat beleesik ebbe a hibába. Mert jön egy igény, aztán már délutánra megrendelik és kiderül, hogy elszálltak 1 millióval, 3 millióval. Ez pénzügyileg megterheli a város költségvetését. Ez a 72%-os teljesítés mind a kiadásokban, mind a bevételi oldalon tulajdonképpen azt rejti magában, hogy közel 90%- os változó a kiadás meg a bevétel, a működési teljesítés és a beruházások 30%-a teljesült a tervhez képest. Ez szintén megszokott az önkormányzatoknál, mert a tervbe mindig beteszik az elképzeléseket, amit abban az évben meg akarnak valósítani, pályázik és kiderül, hogy nem nyer a pályázat. Ezzel különösebben nincs gond, bár az ellenőrző szervek ezt mindig megjegyzik, hogy túltervezett az önkormányzat. Ezt jegyezzék is meg, mert ha nem tervezett volna az önkormányzat, akkor meg nem tudott volna pályázni az önkormányzat, mert a pályázatnál az az első dolog, hogy oda kell írni, hogy fedezet van a pályázat saját erejére. Ha nem teszi be a rendeletbe, akkor nem tud pályázni, ez ilyen macska-egér dolog. Ezt le szokták írni. A működési kiadások alakulásánál 57 millió Ft plusz az önkormányzati szinten a személyi juttatásoknál a többletkiadás. Ez egyébként nem lenne sok, csak majdnem minden testületi ülésen felmerül, hogy millió a kabinet költsége, ugye ez már a tam-tam dob a polgármester részére, de ezt mindig el fogják mondani. A költsége ennyi, ez az 50 millió Ft körüli összeg, amivel az önkormányzat túlfizetett munkabéreket. Ez pont körülbelül annyi, hogy ha a kabinet nem lenne, akkor nulla szinten tudta volna az önkormányzat teljesíteni a bérköltségi mutatót is. Ezért meg kellene szüntetni a kabinetet mondja ő mindig, de semmi értelmét nem látja. A pénzmaradványnál 222 millió Ft a negatív pénzmaradvány a polgármesteri hivatalnál és van egy táblázat a későbbiekben, ahol ezt a mínusz 222 milliót osztja tovább. Reméli, hogy félreértette, de ha ráérnek, akkor azt is meg tudja mutatni. 64 millió Ft az intézmények pozitív állománya, ami dicsérendő, mert ezek szerint az intézmények nagyon jól gazdálkodtak. A szállítói állomány növekedése 170 millió Ft, ami nagyon nagy, ez egy nagy szám. Nincs ide leírva a tavalyi év, ezért kérdezi, hogy mihez képest többlet a 175, mert nem mindegy, hogy 1 Fthoz, vagy több száz millióhoz képest. Tehát kérdezi, hogy per pillanat mennyi a szállítói állomány, ami nincs kifizetve. Mint ahogy pénzforgalmi a beszámoló és nem mérlegforgalmi, mert a törvény ezt mondja ki, nyugat-európai országokban más jellegű könyvelés van, ott kimutatják ezt, itt csak külön lehet lehozni, nem tartalmazza ezt. Summa summarum mennyi most a szállítói állománya a városnak. És ebben a kórház benne van-e? Mert ebből nem derül ki, lehet, hogy a kórház benne van és akkor nem is sok, mert tudják, hogy a kórházak Magyarországon hogy állnak október 5-én úgy emlékszik, hogy akkor volt az átadás -, akkor 640 millió volt a város hosszúlejáratú hitelállománya. Ez jegyzőkönyvben van, tehát annyi volt. Most ez 769 millió, 129 millió Ft-os emelkedés ra az anyag még 82 millióval emeli, tehát 788 millióra emeli összességében a tartozást. A 788 millió már nagyon közelít ahhoz, hogy nem szabad több hitelt felvenni. Úgy gondolja, hogy meg kellene állni ezekkel a dolgokkal, mert nagy bajok lesznek, bár ezt elmondta a tavalyi évben is, hogy úgy gondolja, hogy csak annyit kellene felvenni, amit törlesztenek. Az a 600 millió körüli kezelhető összeg volt, a bevételekhez és a lehetőségekhez

6 képest, bár lehet, hogy a vezetés tud valamit 2013-ról, hogy hatalmas bevételekkel fognak rendelkezni és akkor ezeket a nagy hiteleket majd elbírják. Úgy gondolja, hogy meg kellene állni ezzel a dologgal. Javasolja, hogy fejezzék be ezt az állománynövelést, a későbbiekben lesz ezzel majd problémája a városnak. A kérdésekre pedig várja a választ. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Az egyensúlyi állapotra vonatkozó megfogalmazása lehet, hogy nem volt pontos, de úgy értette, hogy a bevételek-kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási tételekkel sikerült biztosítani. A helyi adók vonatkozásában azt mondta a képviselő, hogy megemelték az előirányzatot. Az 1. számú mellékletben úgy látja, hogy nincsen megemelve, Ft volt mind a kettő, ezt sikerült Ft-ra teljesíteni. Volt egy ilyen mondata a képviselőnek. Török Gusztáv Andor képviselő: A szöveges rész 2. oldalán. Kéri, hogy magyarázzák meg. Nem a táblázatról beszélt. A 2. oldalon az szerepel, hogy a költségvetési év során előírt helyi adótartozás összege 575 millió. Ugyanakkor terveztek 471 milliót. Érthető, hogy megemelték valami miatt. Ezzel szemben a teljesítés 481. Ezt akarta kérdezni, hogy miből fakad ez a különbség. Talán a be nem fizetett adó emelkedett vagy mi? Ha nem érthető a kérdése, akkor hagyják, majd megbeszélik máskor. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, érthető most már. A helyi adóbevételek előirányzata nem került emelésre, az 5. mellékletről beszél a képviselő, amit a helyi adócsoport vezetője állított össze. Nemcsak a tárgyév, hanem előző évek elmaradt adóbevételeivel is számol. Valószínűleg más adattartalommal állította össze ezt a táblázatot. Ha pontosan szükséges, akkor leegyezteti a napokban. Az eredeti előirányzat nem változott, ezt a Török Gusztáv Andor képviselő: Igen, kér majd választ, mert itt 50 millió vagy mennyi különbség van ezek között, mert a beszámoló is másról szól akkor. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: A pénzmaradvány levezetést a mellékelt táblázat mutatja. A 222 a polgármesteri hivatal, az összevont pénzmaradvány a mínusz 170 millió. A mellékletben levezetésre került az egyes intézmények pénzmaradványának összege. Török Gusztáv Andor képviselő: A 11. számú melléklet 2. oldalán szerepel, hogy a negatív pénzmaradvány elszámolása miatt Itt is hiányzik a mínusz, de érthető, mert odaképzelik. A felhasználható pénzmaradvány 25, 15, nem tudja, hogy mik vannak ott felsorolva. Csak kérdése volt, hogy a 222-ről van, vagy ezek plusz számok, nem derül ki. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Ez összevont érték, azért van mellett plusz érték, mert volt fejlesztésre kapott forrás, ami elkülönült számlán áll rendelkezésre. Ezt vették figyelembe. Ezt a beruházási csoporttal történt egyeztetés után állították össze. Török Gusztáv Andor képviselő: Tehát a 222 nem az a 222, ami a hivatalnál képződött negatív pénzhiány?

7 Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, ez nem arról szól. A szállítói állomány nagyságára vonatkozóan tavaly év végén az összevont szállítói állomány Ft volt december 31-én Ft volt. 175 milliós növekedést mutat, ezzel szemben a hitelállomány 197 millió körüli csökkenést mutat. Az arányjavulást ezen számok alapján értette. Török Gusztáv Andor képviselő: Az arány javult, de 902 millió Ft, amit nem fizetnek ki. Ez itt van számlában? És nincs kifizetve? Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Ez december 31-én élő számlatartozásként szerepelt, de januárban nagyon sok tételt kiegyenlítettek. Ennek a nagy része a kórházé, 700 millió Ft körüli összeg az övé. Az első negyed év során ezen szállítói állomány nagy része kiegyenlítésre került. A hitelállományra vonatkozó kérdésre is válaszol. Hosszúlejáratú hitelállomány nagy arányú változásáról beszélt a képviselő. A 7. számú melléklet mutatja a hitelek állományának változását. Ebből az látható, hogy tavaly december 31-én Ft, és a jelenleg tárgyal zárszámadási rendelet évében, december 31-én Ft volt a hitelek állomány. Ez nem nagyarányú emelkedés. Voltak hitellehívások a beruházásokkal kapcsolatban, ezek hatása tükröződik a két szám között. Török Gusztáv Andor képviselő: Azt mondta, hogy nagyon megemelkedett a hitelállomány és meg kellene állni. Ő is így gondolja, 120 millióval emelkedett a hitelállomány. Csökkent a hitelállomány. Török Gusztáv Andor képviselő: 640 millióval indult az önkormányzat. Ehhez képest most 770 valamennyinél tartanak. Jelentősen emelkedett, még egyszer mondja, hogy meg kellene állni. Annyit kell felvenni, amennyit törlesztenek. Véleményt mondott, lehet másnak más a véleménye. Dr. Filvig Géza képviselő: A 7. számú melléklet táblázatát nézve a hitelállománnyal kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy jó-e az ő olvasatában a hosszúlejáratú hiteleknél, hogy a felvétel éve 1997, 1998, 2003, , , 2006, , 2009, , és ebből jön ki a hitelállomány Ft? Jó az olvasata, hogy ezek a hitelek ezekben az években lettek felvéve? A másik kérdése, hogy a lejáratnál jó-e az ő olvasata, hogy 2012, 2025, 2026, 2017, 2019, 2029, évi lejárat? Ebből azt következteti, hogy korábban a felvétel évében felvett hitelekkel az akkori városvezetés évre egy hitelkötelemben tartotta a várost? Nem közgazdász és nem ért hozzá. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, teljesen helyes a képviselő meglátása. A mellékletben van is egy olyan oszlop, ahol a évben felvett hitel szerepel, ami Ft. Ez az egész állományhoz képest elenyésző nagyság és a tárgyévben illetve a korábbi években megkezdett beruházásokhoz használták fel. Török Gusztáv Andor képviselő: Filvig úr a hitelállomány ről beszél, akkor már ő volt a képviselő. Még egyszer mondja: 640 millió Ft volt október 5-én a hitelállomány. Le volt rendezve ez igaz hitelkeret, amit a város nyilván felvett és év végére azért lett annyi, amennyi lett. Ebből nyilván 2011-ben törlesztett 74 milliót. Még egyszer azt mondja, hogy meg kellene állni ezzel a növekménnyel.

8 Annak Filvig úr csak örülhet, hogy le volt rendezve a megnyert pályázatoknak a finanszírozási lehetősége, de azzal volt számolva, hogy 2011-ben törlesztés is lesz, de 2011-ben még felvettek egy csomó pénzt ben a másik táblázat mutatja, hogy még felvesznek. Erre mondja azt, hogy meg kellene állni. Még egyszer mondja, hogy ha egyik évben eljutnak valameddig, akkor a következő évben nem szabad felvenni csak annyit, amennyit törlesztenek. Úgy látszik, hogy Filvig úr nem követte azt, amit mondott. 640 millió Ft volt a nyitóállománya az új önkormányzatnak. Ehhez az elrendezett pályázati saját erőhöz felvette az elrendezett hitelkeretet rendben van, nem is mondta, hogy ezt rosszul tették -, és utána jön ennek a törlesztése. Úgy gondolja, hogy nem kellene tovább menni. De ha a képviselőnek más a véleménye és még emelni kell a hitelállományt, akkor lehet ilyen, neki más a véleménye. Dr. Filvig Géza képviselő: Amilyen számot Török képviselő mond, az nem tűnik ki ebből a táblázatból, és nem tartja ezt így hiteles forrásnak. Amit felolvasott az van az előterjesztésben, a mellékletekben és az lesz a rendeletben. Ez alapján nem látja alátámasztva, hogy az önkormányzat túlzott hitelfelvételbe menne bele, sőt ilyen nagyon hosszú időkre kötött hitelszerződésekkel terhelve kénytelen folytatni a gazdálkodást. Semmilyen aggodalmat nem lát, a hitelfelvétel nem októberétől kezdődött, nem tudja, hogy a hatszázvalahány millió Ft honnan származik. Itt 747 millió Ft van december 31-ével korábbi években felvett hitelekből. Ő ezt tartja hitelesnek. Török Gusztáv Andor képviselő: Feledékeny a képviselő, mert ott volt az átadás-átvételen, lehet, hogy a jegyzőkönyvben még az aláírása is szerepel. Nézze meg, hogy ott mennyi szerepel. Még egyszer mondja, hogy nem egy időpontról beszélnek: az egyik december 30., a másik október 5. Ugye nem képzelik, hogy októbertől decemberig közel 200 millió hitelt vettek fel és ezzel eladósították 3 hónap alatt a várost? Ez a fajta számokkal való bűvészkedés azt akarja mutatni, hogy a jelenlegi állapotért az előző vezetés nem felel, ők pedig felelőtlenül növelik az állományt. Ha jól értette az irodavezetőt, akkor 2011-ben 70 millió Ft-tal növekedett. Ha közel 700 millió Ft volt, amit átvettek, és fejlesztésekhez és egyebekhez szükség volt pénzre, akkor a képviselő azt mondja, hogy nem csináltak semmit. Megkérdezné, hogy ha csinálnak valamit, akkor meg az a baj? Ne fejlesszenek, mert akkor azt lehet mondani, hogy nem csinálnak semmit. A fejlesztésekhez szükséges hitelfelvételeket mindig megelőzi és a jövőben is meg fogja előzni egy pontos számítás. Hangsúlyozza, hogy olyan fejlesztéseket terveznek, ami pénzt hoz az önkormányzatnak. Felelősen fognak gazdálkodni továbbra is, akárcsak eddig. Kéri, hogy haladjanak tovább és ne kezdjenek parttalan vitát. Török Gusztáv Andor képviselő - ügyrendi: Annyit szeretne elmondani, hogy egyszerűen felháborító. Mi az, hogy nem ad szót? A városnak két legjelentősebb dolga van: az egyik a rendelet, a másik a beszámoló. A beszámolót nem lehet rendesen kitárgyalni? Befejezte ezzel, visszautasítja a dolgot, ilyen nem gondolja, hogy történt beszámoló alkalmával a 21 év alatt. A város második leglényegesebb előterjesztése. A képviselő megkapta a lehetőséget háromszor, négyszer, végigmondhatta, válaszoltak, Filvig képviselővel vitatkozhatott, meghallgatták. De a parttalan számháborúzásnak nincs értelme. Ő másképp hallotta azt, hogy ilyen nem fordult elő. Ő nem ült Török úr képviselő-testületében, de sokszor hallotta, hogy nem mindig sikerült ott szóhoz jutni. A képviselő mindig megkapta eddig is a szót, ezután is megkapja. Annyit szeretne csak, hogy legyen értelme. A képviselő kérdezett,

9 megértették, válaszoltak rá. Semmi új információ nem jött ehhez. Felkéri Bleszákné Korsós Hajnakát, hogy ismertesse a könyvvizsgálói véleményt. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Röviden összefoglalja a véleményt. (a könyvvizsgálói vélemény írásban mellékelve) Varga Nelli képviselő: A kiosztott anyagból is látszik: a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A testület 9 igen szavazattal (Török Gusztáv Andor és Loibl László nem vett részt a szavazásban) az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány alakulásáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően eft bevétellel eft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 3. számú, a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 3/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A helyi adókról, a gépjárműadóról, az egyéb adók módjára behajtott bevételekről készített beszámolót az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint, tájékoztató jelleggel elfogadja. 2. (1) A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését eft főösszegben, valamint ennek feladatonkénti részletezését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat által felvett hitel és kamattörlesztések, valamint a hitelállomány alakulását lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak elszámolását feladatonként részletezve a 6/a. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10 3. (1) A többéves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban a 8/a és 8/b. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. (1) Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési tartalékát a 10. sz. és a 11. sz. mellékletnek megfelelően negatív pénzmaradvány eft összeggel jóváhagyja. A negatív pénzmaradványok miatti korrekció összege eft, így a felhasználható pénzmaradvány összege eft. A jóváhagyott pénzmaradványból eft-ot működési kiadásokra eft-ot felhalmozási kiadásokra engedélyez felhasználni. (2) A Kalocsai Általános Iskolák eft, a Homokmégyi általános iskola eft, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár eft és a Polgármesteri Hivatal eft összegű negatív pénzmaradványát a évi költségvetése terhére köteles visszapótolni. (3) A vállalkozási tevékenység eredményét eft összegben elfogadja. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eredményt a 2012-ben az alaptevékenység kiadásainak finanszírozására forgassa vissza. 6. (1) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. sz. mellékletben, a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg. 7. (1) Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c. és 13/d. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el. 8. (1) Kalocsa Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik. Kalocsa, április 27. ( Török Ferenc ) ( Dr. Bedics Andrea ) polgármester jegyző

11 Kalocsa Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

12 2011. évi bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlege Működési költségvetés

13

14 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

15 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

16 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

17 HORVÁT Önkormányzat Kalocsa ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat 3/a. melléklet Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

18 NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a. sz. melléklet évi Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

19 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény 3/a. melléklet évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 53 kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6. ( ) 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám évi Sorszám évi tény Eredeti Módosított Kiadási jogcím előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

20 ÖRMÉNY Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a.melléklet évi Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 5 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115.

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról Mátraballa Községi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben