BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 9. Ik.sz.: 148/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 9. Ik.sz.: 148/2015

2

3 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE...10 MŰFAJOK...13 Néptánc...13 Könnyűzene...13 Szakkörök, klubok...14 Mozi...14 Komolyzene...14 Tánc, táncjáték...14 Képzések, konferenciák...15 Kiállítások...15 Családi programok...15 Ismeretterjesztés, egészséges életmód...15 Színház, irodalom...16 Nagyrendezvények...16 Egyéb...16 NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK...18 Nemzeti ünnepek, ünnepek...18 Nagyrendezvények...18 Majális...19 Gyermeknap...19 Szent László Napok...20 Augusztus Szüreti Napok...22 Karácsonyváró...23 Szekszárdi szilveszter...23 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR...23 PARTNERSÉG...24 SZERVEZETI MŰKÖDÉS...25 HUMÁNERŐFORRÁS...26 KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING...27 Nyomtatott anyagok...27 Nyomtatott sajtó...27 Elektronikus média...27 Online kommunikáció...27

4 Honlap...28 Közösségi oldalak...28 Hírlevél...30 ÖSSZEGZÉS...31 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT FONTOSABB RENDEZVÉNYEI SZÁMÚ MELLÉKLET - SZÜRETI NAPOK PROGRAMJAI SZÁMÚ MELLÉKLET - MOZIFILMEK SZÁMÚ MELLÉKLET - TEREMBÉRLETEK

5 BEVEZETÉS A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan puszta lehetőség marad. (Ernst F. Schumacher) Határozott szakmai állásfoglalás az, hogy a Központ 2014 végén összeállított Szervezeti és Működési Szabályzatának mottójává az egyik legnagyobb hatású brit közgazdász gondolatait választottuk. A közösségi művelődés szakmai köreiben hosszabb ideje megfogalmazódott az a koncepció, amely szerint a közművelődés területén tevékenységet folytató szervezetek feladata nem az önmagáért való szórakoztatás, még csak nem is a kulturális-művészeti értékteremtés, nevelés, ízlésformálás. Küldetésünk ennél sokkal átfogóbb: stratégiai célkitűzésünk a társadalmi állapotok javítása. Mivel egy költségvetési szerv éves beszámolója nem ad keretet hosszabb szakmai koncepció kifejtésére, ezért szerepeljen itt az országos közművelődési szakmai koncepcióval összhangban megfogalmazott rövid mondat feladatunk meghatározásáról: A Központ feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének segítségével. A 2014-es év több szempontból is mérföldkőnek számít intézményünk életében. Egyrészről ez volt az első teljes év, amelyben munkánkat a 2013 augusztusában átadott, teljes egészében felújított ingatlanban folytattuk. E tekintetben rendkívüli jelentőségű volt, hogy sikeresen alapozzuk meg ebben az évben a következő évek egészére kihatással lévő munkánkat. Másrészt Matókné Kapási Julianna tizenkét év komoly és rendkívül tiszteletre méltó vezetői munkáját fejezte be, és vettem tőle át új igazgatóként az intézményt 2014 márciusában. Vezetőként célom az volt, hogy az első félévet a Babitsban folyó szakmai munka alapos megismerésére fordítsam, ezt követően pedig megfogalmazzam stratégiai céljainkat, majd azok elérése érdekében megfogalmazzuk a szükséges fejlesztéseket, megkezdjük a szervezeti átalakításokat. Jelen beszámolóval szakítani kívánok azzal a szokásos megközelítéssel, mi szerint a beszámolók javarészt az évben megvalósult rendezvények felsorolásából, adatok összesítéséből állnak. Beszámolómban az intézményben 2014-ben zajló munka eredményeit, a különböző folyamatokat kívánom felmutatni, elemezni, amelyhez a konkrét rendezvények és indikátorok (ahogy az a fent megfogalmazott alapelvből következik) az értelmezési keretet adják. Mellékletekben, valamint az intézmény egyéb nyilvántartásaiban rendezvényeink részletes listája megismerhető. Az elemző munka kereteit minden esetben befolyásolják objektív, elsősorban munkaszervezési tényezők. A Központ a korábbi években az intézményben zajló szakmai munkáról nem gyűjtött a folyamatokba építve részletes adatokat. A heti rendezvények látogatottságát manuálisan, papír alapon gyűjtöttük, amely az érdemi és részletes nyilvántartásra nem bizonyult elegendőnek. Az így összegyűjtött adatok ösz- 4

6 szesítése több szakalkalmazott több heti munkáját igényelte. Ezért a probléma azonosítását követően 2014 második felében az intézmény informatikusa két hónapig tartó megfeszített munkával elkészített egy egyedi nyilvántartó szoftvert, amely a jövőben immár lehetővé fogja tenni a folyamatokba épített és rendkívül részletes adatgyűjtést. (A program rendezvényenként több, mint 30 adat rögzítését követeli meg.) A szoftver az adatbázis funkció mellett hatékonyan használható menedzsment szoftverként is. 1 Értelemszerűen az adatbázis feltöltése utólagosan a 2014-es adatokkal túl nagy munka lett volna, ezért azt csak részlegesen, a statisztikai szempontból releváns adatokkal töltöttük fel (rendezvény címe, időpontja, hossza, résztvevők száma, szervező, műfaj, típus, jelleg, funkciók stb.). Objektív okokból kimaradtak a rendezvények bemutatásával kapcsolatos adatok, a költségekre vonatkozó adatok, a közreműködők és fellépők felsorolása. Az adatok utólagos rögzítését mintegy két hónapig tartó munkával a kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott két munkatárs végezte. A fentiek továbbá, a hiányos és vélhetően helyenként nem pontos adatgyűjtés miatt az alábbi elemzés nem tekinthető sajnos teljes értékűnek, pontosságát 80-90%-ra becsülöm. SZAKMAI PROGRAM 2014 A Központ teljes körű felújításon, infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül az európai uniós forrásból finanszírozott Agóra program keretében. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a beruházás lényege nem korlátozódhat pusztán a materiális javak beszerzésére, az ingatlan bővítésre, felújításra nem csupán azért, mert maga a pályázati kiírás is komoly szakmai fejlesztéseket követelt meg. A pályázat által meghatározott keretek lehetőséget adnak arra, hogy az intézmény a jövőben olyan szerepet töltsön be, amely az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá. Olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató terekkel rendelkezik intézményünk, amelyek a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a területfejlesztési stratégiai tervezésben, valamint a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények szervezésében. Az Agóra pályázat indikátorai szerint évi 300 ezer látogatóra számítottunk. A rendezvények látogatóit ( látogató) kiegészítik a rendezvényekhez nem kötődő látogatók, az intézmény egyéb szolgáltatásait (wi-fi, információs szolgáltatás, nyitott könyvespolc, kávézó, étterem stb.) igénybevevők, továbbá a betévedők, valamint a klubfoglalkozásokra érkezőket kísérő vendégek. Nyilvántartásunk szerint ez napi szinten átlagosan 80 főt jelent, éves szinten főt. 1 Középtávú terveink között szerepel a szoftver éles tesztelését követően annak értékesítése kulturális tevékenységet folytató szervezetek részére. 5

7 Az összesített adatok szerint: Rendezvények látogatói Egyéb látogatók Összesen fő fő fő Jelenlegi nyilvántartásunk szerint a rendezvényeket a következő szempontok alapján tudjuk összegezni: rendezvények száma, hossza, helyszíne, szervezője, műfaja, kormányzati funkció szerinti besorolása, típusa, a minősített közművelődési intézmény cím szerinti tevékenységi körök, a rendezvény jellege valamint az agóra funkciók szerinti besorolás. Szükség esetén ezek bármilyen összetett szűrése megoldható. (2015-ben ennél több szempont szerint fogunk tudni szűrni.) Összes rendezvény száma 2700 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 2,88 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fő Látogatók száma rendezvényenként 101 fő Ezen belül a Központ által önállóan vagy együttműködésben szervezett rendezvények: Összes rendezvény száma 654 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 3,67 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fő Látogatók száma rendezvényenként 310 fő 6

8 A fenti adatok grafikonon ábrázolva: 7

9 A fenti adatok szemléletese tükrözik, hogy a Központban rendkívül intenzív munkát folytatnak a művelődő közösségek, legyen szó akár civil szervezeti formában, akár informális módon szerveződő körökről. Ezzel együtt, bár a rendezvények számát tekintve az intézmény által szervezett rendezvények az összes rendezvények számának alig negyedét teszik ki, addig a látogatók számát tekintve meghaladja a háromnegyedét. Ennek oka, hogy míg az intézmény elsősorban nagyobb rendezvényeket (Szüreti Napok, színházi előadások, koncertek) szervez, addig a civil programok leginkább klubfoglalkozásokra korlátozódnak. AGÓRA FUNKCIÓK Rendezvényeink agóra-funkciók szerinti besorolása nem csupán a pályázat fenntartási időszak beszámolási kötelezettségeinek teljesítése során fog segítséget nyújtani, hanem arról is képet ad, összevetve például az előző diagramokkal, hogy az intézmény saját programjai során mennyiben tud hozzájárulni a közösségfejlesztéshez. Továbbá arra vonatkozó adattal eddig nem rendelkeztünk, hogy az intézmény milyen mértékben szervezett módszertani rendezvényeket. Élmény funkció fő 504 db Közösségi funkció fő db Módszertan 614 fő 22 db 8

10 A közösségi funkciók: a művelődő közösségek tevékenysége, az át- és továbbképzések, a civil társadalom helyi formációinak befogadása. Az intézményünk által szervezett rendezvények: kézműves foglalkozások, játszóházak bababörzék vásárok (pl. kézműves vásárok, Ba-Zsi) nemzeti ünnepek civil szervezetek tevékenységét bemutató kiállítások táborok, tanfolyamok Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. Az intézményünk által szervezett rendezvények: mozi színházi előadások koncertek kiállítások irodalmi estek Intézményünknek erős területi hatással is rendelkeznie kell. Szerepünk értelemszerűen nem merülhet ki kizárólag a helyi tevékenységekben, hatókörünk továbbterjed Szekszárd közigazgatási határain túl, ezért térségi/szakmai módszertani szerepünket is erősíteni kell. Módszertani tevékenységünket érdemben 2014-ben kezdtük el szervezni: szakmai adatbázisok létrehozása online szolgáltatások beindítása (jogszabálytár, rendezvénytár, stb.) fórumok, képzések (európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakmai napok, egyeztetések) 9

11 konferenciák (a Nemzeti Művelődési Intézettel, valamint a Magyar Népművelők Egyesületével együttműködve) HELYSZÍNEK Termeink kihasználtsága a 2014-es adatok alapján: Terem Létszám Rendezvények Színházterem Művészetek Háza Mozi Bödő Rendezvényterem Csatár Márványterem Parászta Páskum Bakta galéria Palánk Bakta Remete Sakk terem Gyerekjátszó KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE Mint a korábbi adatokból is látszik, intézményünk alaptevékenysége a közművelődésről szóló törvény értelmében is, hogy teret biztosítson a társadalom önszerveződéséhez. Ennek keretet az intézmény alapító okiratán túl a teremhasználatról szóló szabályzat ad. Ennek értelmében kedvezményes használat csak az alaptevékenységeink között szereplő rendezvényekre adható, térítésmentes használat emellett kizárólag intézményvezetői vagy polgármesteri engedéllyel lehetséges ben a következő szervezetek folytattak nálunk térítésmentesen tevékenységet: Szervezet Létszám Térítésmentes Összes juttatás Bérleti használat óraszáma értéke használat óraszáma Bartina Néptánc Egyesület fő ó Ft 17 ó Tücsök Zenés Színpad fő 462 ó Ft Szekszárdi Madrigál Kórus fő 227 ó Ft Ifjú Szív Mo-i Német fő 127 ó Ft Nemzetiségi Néptáncegyüttes Swing Mazsorett és Tánc- 322 fő 92 ó Ft 10

12 Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma egyesület Nótakedvelők Klubja fő 113 ó Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus fő 131 ó Ft Gagliarda Kamarakórus fő 93 ó Ft Szekszárd környéki Foltvarró 518 fő 90 ó Ft Egyesület Babits Nyugdíjas Klub fő 91 ó Ft Sakk szakkör 592 fő 229 ó Ft Mondshein Szdi Német Nemzetiségi 882 fő 101 ó Ft Kórus Egyesület Platán Nyugdíjas Klub fő 75 ó Ft Díszítőművész Szakkör 202 fő 60 ó Ft Mentálhigénés Műhely fő 55 ó Ft Szekszárd MJV Polgármesteri fő 50 ó Ft 14 ó Hivatal Babahordozó Klub 410 fő 43 ó Ft Art Contact Mozgásszínház 513 fő 45 ó Ft Szerepjátszó Kör 199 fő 177 ó Ft Nemzeti Művelődési Intézet 487 fő 100 ó Ft 9 ó Versmondók köre 80 fő 64 ó Ft Szívküldi Dalkör 139 fő 31 ó Ft Újra Dolgozni Tolnában 384 fő 39 ó Ft 2 ó Matók Ákos 40 fő 24 ó Ft Bélyeggyűjtők 91 fő 13 ó Ft Tolna Megyei 935 fő 3 ó Ft 39 ó Katasztrófavédelmi Főigazga- Éremgyűjtők 148 fő 16 ó Ft Muslinca Kórus 176 fő 45 ó Ft Nagycsaládosok Egyesülete 250 fő 20 ó Ft Dicenty Dezső Kertbarát Kör 533 fő 29 ó Ft Szekszárd fő 11 ó Ft Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság fő 22 ó Ft Dózsa Gyuláné 169 fő 25 ó Ft Esőmanók 184 fő 23 ó Ft 8 ó Garay János Általános iskola 785 fő 5 ó Ft és AMI Etka jóga 60 fő 6 ó Ft Kristály Lélekvédő Egyesület 41 fő 17 ó Ft PTE Illyés Gyula Kar Gyakorló általános iskola 925 fő 8 ó Ft 11

13 Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma Nincs megadva 152 fő 4 ó Ft 3 ó Call Star Kft. 75 fő 0 Ft 15 ó Clark Ádám Flotilla 32 fő 2 ó Ft 2 ó Erdélyi Magyarok szövetsége 147 fő 2 ó Ft 10 ó Gyermeklánc Óvoda 475 fő 2 ó Ft Kajsza Quartett 8 fő 5 ó Ft Tolna megyei Népművészeti 58 fő 8 ó Ft 6 ó Egyesület Csurgó Zenekar 3 fő 4 ó Ft Gémes Anna 25 fő 3 ó Ft Herrné Szabadi Judit 35 fő 1 ó Ft I. Béla Gimnázium 600 fő 3 ó Ft Illyés Gyula Megyei Könyvtár 200 fő 3 ó Ft Jelky András Egyesület 25 fő 1 ó Ft Magyar Honvédség 50 fő 6 ó Ft Origami Egyesület 30 fő 2 ó Ft Szekszárd Big Band 550 fő 4 ó Ft Szekszárdi Fotóklub 5 fő 2 ó Ft Szekszárdi Vasárnap 12 fő 2 ó Ft Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 70 fő 6 ó Ft A fenti adatokat grafikonon szemléltetve: Az intézményben tevékenységet folytató civil szervezetek, csoportok Résztvevők száma Alkalmak száma 0 12

14 Az intézményben az alábbiszervezetek működtetnek irodát, raktárat, próbatermet amelyek értéke a következő: Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év Bartina Néptánc 155,78 m Ft Ft Közhasznú Egyesület Mentálhigiénés Műhely 43 m Ft Ft Szekszárdi Jazz Quartet 30,36 m Ft Ft Polip Ifjúsági Egyesület 107,1 m Ft Ft Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 56,33 m Ft Ft MŰFAJOK Az intézményben zajló szakmai munka legrészletesebb, legszínesebb bemutatása a különböző műfajok szerint lehetséges. Ahogy korábban is jeleztem a rendezvények részletes felsorolásától itt eltekintek, meggyőződésem, hogy az éves munka beszámolóban nem azok felsorolására, sokkal inkább azok arányaira, a résztvevők létszámára kell koncentrálni, csak ilyen módon értelmezhető a szakmai munka eredményessége. Néptánc Nézőszám Hossz db néptánc fő ó 492 db Intézményünkben zajló egyik leghangsúlyosabb tevékenység a néptánccal kapcsolatos. A rendkívül szoros együttműködésnek köszönhetően az ezzel kapcsolatos programok mindegyike a Bartina Néptánc Egyesületnek köszönhető. Ide tartoznak az egyesület próbái, a különböző fellépések, valamint a Szekszárdi Néptáncfesztivál. Könnyűzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db könnyűzene fő fő ó 43 ó 391 db 24 db Intézményünkben a könnyűzenei koncertek elsősorban a nagyrendezvényekhez köthetők, de ide soroljuk még az ismert zenészek önálló koncertjeit (pl. Koncz Zsuzsa, Zorán, Révész Sándor stb.), valamint a civil szervezetek közül pl. a Tücsök Zenés Színpadot, vagy a Jazz Quartet próbáit. A Babits szervezésében megvalósuló könnyűzenei programok magas látogatószámát részben a Szüreti Napok adják (lásd az óraszám alacsony arányát). 13

15 2014 augusztusában indítottuk útjára AlteRock című könnyűzenei koncertsorozatunkat, amelynek keretében az év során két estet szerveztünk. Ennek koncepciója, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk szekszárdi vagy környékbeli kezdő zenekaroknak. Bár az esemény látogatószáma alacsony, a programsorozat lényege hasonló bármelyik önművelődő kisközösség programjához: célja az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése. Szakkörök, klubok ÖSSZ ÖSSZ ÖSSZ Nézőszám Hossz db szakkörök, klubok fő 900 ó 342 db Ide soroljuk azon kiscsoportok tevékenységét, amelyek más csoportba nem sorolhatók: a nyugdíjas klubokat, bélyeggyűjtőket, a díszítőművész kört, az érmegyűjtőket, a foltvarrókat, a Kids Club nyelviskolát, a sakk szakkört, a versmondó műhelyt, a szerepjátszó kört. Mozi ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db mozi fő fő ó ó 329 db 326 db Intézményünkben a filmművészethez elsősorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen kívül alkalmanként iskolai vetítések, külső szerveket filmklubjai. Komolyzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db komolyzene fő fő 661 ó 66 ó 248 db 31 db A különböző kórusok mellett (Gagliarda, Madrigál kórus, Pedagógus kórus, Mondschein kórus) ide soroljuk az elsősorban a Művészetek Házában megvalósuló komolyzenei esteket: Ária mánia, Augusz-bérlet, ifjúsági hangversenyek, újévi hangverseny stb. Tánc, táncjáték ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db tánc fő fő 391 ó 81 ó 188 db 24 db táncjáték 507 fő 507 fő 1 ó 1 ó 1 db 1 db A különböző táncokkal (mozgással) foglalkozó csoportok (Art Contact, hastánc, mazsorett, társastánc) a táncjátékokat (Holle Anyó) és a balett előadásokat. 14

16 Képzések, konferenciák ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db képzések fő fő 412 ó ó 130 db db konferenci a fő 468 fő 290 ó 43 ó 84 db 21 db A különböző nyelvtanfolyamok mellett ide soroljuk még a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakmai napokat, a kulturális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési alkalmakat és az intézmény szakmai módszertani tevékenységéhez kötődő fórumokat. Kiállítások ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db kiállítás fő fő ó ó 89 db 59 db Az intézmény valamennyi kiállítása ezen a soron szerepel. Mivel statisztikailag a kiállításmegnyitókat is itt kezeljük, ezért a kiállítások tényleges száma ennek körülbelül a fele. Családi programok ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db családi programok fő 807 fő 135 ó 38 ó 55 db 9 db ifjúsági fő fő 201 ó 181 ó 34 db 24 db Az esküvők és különböző családi ünnepekhez kapcsolódó terembérletek mellett ide soroljuk játszóházakat, babahordozó klubot és a különböző nyári táborokat is. Ismeretterjesztés, egészséges életmód ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db ismeretter fő 474 fő 104 ó 31 ó 43 db 14 db jesztés egészség, testmozgás fő 950 fő 81 ó 7 ó 29 db 5 db A különböző terembérletek mellett ide soroljuk a születés heti rendezvényeket, az egészség-hetet és szabadegyetemet, jógát, mozgásművészeti bemutatókat, stb. 15

17 Színház, irodalom ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db színház fő fő 78 ó 72 ó 27 db 26 db irodalom fő 978 fő 35 ó 31 ó 11 db 10 db Színházi évadunk különböző előadásai, bérletei, továbbá az irodalmi estek, beszélgetések tartoznak ide. Nagyrendezvények ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db nagyrendez fő fő 114 ó 114 ó 19 db 18 db vények ünnepek fő fő 23 ó 9 ó 13 db 6 db Ide tartoznak a Szüreti Napok, a Majális, a Gyereknap, az Advent és a Szilveszter továbbá a különböző nemzeti ünnepek, megemlékezések és azok különböző programjai. Egyéb ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db egyéb fő fő 472 ó 245 ó 105 db 34 db közgyűlés fő fő 143 ó ó 45 db db bál, buli fő fő 139 ó 22 ó 22 db 4 db pódium estek 750 fő fő 4 ó ó 2 db db Ide tartoznak a máshova be nem sorolható terembérletes rendezvények mellett a különböző értekezletek, közgyűlések, összejövetelek, a bálok, valamint a pódiumestek, beszélgetések. A nyers számok mellett beszédesek az alábbi grafikonok. Az elsőn össze lehet vetni, hogy a látogatók számában hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző műfajokon belül az intézmény vagy más külső partner által szervezett rendezvények. 16

18 A következő grafikonon ugyanezt láthatjuk, csak a rendezvények számának függvényében. 17

19 Az alábbi diagramon a rendezvények számának megoszlását láthatjuk műfajonkénti bontásban. családi pr ogramok 2% konferenci a 3% egyéb 4% közgyűlés 2% kiállítás 3% Rendezvények számának megoszlása műfajok szerint ismeretter jesztés 2% egészség, testmozgás 1% ifjúsági 1% ünnepek (n emzeti és helyi) nagyrendez vények 0% (pl majális, gyereknap, irodalom szüret) színház bál, buli 1% 0% 1% 1% pódium est néphagyomá ek ny 0% 0% Nagyrendezvények A Központ egyik legfontosabb feladata a közösségi- és nemzeti ünnepek szervezése. A hasonló programok hosszú távon rentábilisak is lehetnek: fokozottan megjelenítik az intézményben zajló munkát és az ahhoz csatlakozó támoga- 18 néptánc 18% táncjáték 0% képzések 5% könnyűzene 14% tánc 7% komolyzene 9% szakkörök, klubok 13% mozi 12% NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK Nemzeti ünnepek, ünnepek Doni áttörés napja január es forradalom és szabadságharc március 15. Hősök napja május 26. Nemzeti Összetartozás napja június 4. A Holokauszt szekszárdi áldozatainak emléknapja július 13. Szent István nap augusztus 20. Aradi vértanúk emléknapja október os forradalom október 23.

20 tókat, azok kultúra iránti elkötelezettségét. Ezzel jelentősebb támogatói kör mozgósítható a megvalósításhoz. Majális A városi majálist minden évben intézményünk szervezi a Prométheusz parkban. A már jól bevált, közkedvelt programelemek megtartása mellett az idei évben két fontosabb változtatást hajtottunk végre a programsorozatban. Az egyik hogy egy ismertebb zenekart hívtunk meg, akik élőzenei koncertet adtak (Belmondo), majd pedig azt követően egy utcabálra vártuk a látogatókat 23 óráig (Bravo zenekar). A program szervezése zökkenőmentesen alakult, a látogatók száma 2900 fő volt. Programelemek: A Mozgásművészeti Stúdió bemutatója Állati zenés ABC Bíró Eszter gyermekműsora Látványsport bemutatók a Korzó Fitness csoportjaival Az Alisca Taekwondo Klub önvédelmi bemutatója A Swing Mazsorett és Táncegyesület bemutatója A Garay János Általános Iskola és AMI társastánc bemutatója Az Iberican Táncegyesület bemutatója A PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI Táncművészeti Tagozatának bemutatója A Bartina Néptánc Egyesület műsora A Tücsök Zenés Színpad műsora A PTE Illés Gyula Kar Tehetéges Hallgatók Zenekara koncertje A BELMONDO zenekar koncertje Utcabál a BRAVO zenekarral Gyermekfoglalkoztató, kézműves foglalkoztatók, játékos angol a Kids Club Nyelviskolával Egészségsátor a Vöröskereszttel Sakk szimultán Balázs Imre sakk oktatóval Kajakozás a szökőkút medencéjében a Szekszárdi Kajak-kenu SE közreműködésével Bad Bones amerikai foci bemutató Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszókamion Kézműves-és kirakodó vásár, étkes sátrak a rendezvény körül Gyermeknap A május utolsó vasárnapjára eső gyermeknap valójában egy, a családok egészét öszszefogó, széles társadalmi összefogással megszervezett rendezvény, amelyen valamennyi generáció megtalálta a maga számára érdekes programelemeket. Az idei évben valósult meg először az a koncepció, hogy a gyermeknap egészét az intézmény főépülete és a Művészetek Háza közötti sétányon, parkos részen valósítjuk meg. Az elképzelés be- 19

21 váltotta a hozzá fűzött reményeket, a gyermeknapon rengeteg gyermek és család vett részt, sok elem még a felnőttek számára is érdekesnek bizonyult. A játékok túlnyomó része ingyenes volt, de több visszajelzés alapján érdemes megtalálni ahhoz egy megállapodást, hogy az ugrálóvárakban is térítésmentesen játszhassanak a gyerekek. A látogatók száma körülbelül 2000 fő volt. Programelemek: Bogyó és babóca néptáncbemutató és népi gyermekjátékok a Bartina Néptáncegyesület és a Csurgó zenekar közreműködésével játékos angol foglalkozás a Kids klub nyelviskolával vers és mese a Csizmazia alapítvány a jövő ígéretes gyermekeiért közreműködésével Alisca Taekwondo Klub küzdősport interaktív bemutatója a Garay János Általános Iskola és AMI napsugár színjátszó csoportjának előadása Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardművész bemutató bábelőadás és bábozás a sióagárdi Fecske bábcsoporttal Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI interaktív bemutatója a Szöcske akrobatikus r n r csoport bemutatója Vargánya apó csodái (színház) kutyás bemutató és játszó a Csiga Biga Képességfejlesztő Alapítvány közreműködésével a Tücsök Zenés Színpad koncertje történeti játékok Toma és csapatával katasztrófavédelmi bemutatók kézműves foglakoztatók, ügyességi és logikai játékok játékos angol- Kids Klub nyelviskola arcfestés hajfonó műhely Bartina Néptánc Egyesület légvárak játékpark Szent László Napok A program azon rendezvények körébe tartozik, amelyek bizonyítják, hogy a posztmodern kor emberének is fontos a helyi közösségbe tartozás élménye. Az éves rendezvénynaptárban fontos helye van egy, a nyár elején, a szünidő, a turisztikai szezon elejére eső programsorozatnak. Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a történelmi vígasságokra épülő szakmai koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért az esemény jelen formájában elsősorban a helyi vallásos közösségnek szól. Ezzel együtt a lehetőségekhez mérten próbáltunk egy színes és érdekes programsorozatot összeállítani. Programelemek június 26-július

22 Szent László Emlékezete c. kiállítás Kustán Melinda textilművész és Borbély Károly festőművész tárlata június 27., péntek óra Szabadtéri ünnepi szentmise a Szent János és Pál Kápolna mellett óra Szent Lászlóra emlékezünk, a Béla király téren június 28.,szombat óra Béla király tér Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe óra A Liszt Ferenc Zeneiskola együtteseinek koncertje a Vármegyeháza udvarán Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Junior Stars Big Band Augusztus 20. Szekszárd egyik legfontosabb ünnepi alkalma esik erre a nemzeti ünnepre, az egész napos programsorozat részeként ünnepi szentmisére került sor a Belvárosi Templomban, amit a Művészetek Házában követett az ünnepi közgyűlés, amelynek keretében átadták a következő díjakat: Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett Matókné Kapási Julianna Közjóért Kitüntető-Díj Kék Madár Alapítvány Jámbor Attila kajakozó Mosonyi Pál Friedmann Tamás Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola Szekszárd Javáért kitüntető cím Elektrolit Kft. V & Periko Kft. Caffé Dal 1927 Kft Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért-díj a szekszárdi Wunderland Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének, Simon Attilánénak a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nívódíja Kindl Gábor Az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepet kulturális programsorozat zárta a Prométheusz parkban Koccint az ország Székely Dózsa György előadás a Honvéd Táncszínház előadásában A programra megtelt a Prométheusz park, a résztvevők száma hozzávetőlegesen 4500 fő volt. 21

23 Szüreti Napok A rendezvény eggyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfontosabb programsorozat, minősített fesztivál. Mivel értékalapú, országos hírű rendezvény, mindennél fontosabb megőrizni az eddig elért eredményeket, folytatni a megkezdett munkát úgy, hogy továbbra is a szüret, az érték, a minőség legyenek fő hívószavak. Az elmúlt 10 év bebizonyította, hogy a rendezvény valós, értékalapú célkitűzése mentén megvalósított programjával országosan elismert, a város nevével eggyé forrt fesztivállá nőtte ki magát. A 2009-ben megszerzett kiválóan minősült fesztivál cím kötelez bennünket arra, hogy továbbra is törekedjünk a legmagasabb minőségek elérésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezvényének megfogalmazott célja: a minőségi kultúra és a nagy tömegeket vonzó programkínálat együttes megteremtése, a szüreti hagyományok megőrzésével. Idén is törekvésünk volt, hogy széleskörű társadalmi összefogással, a szekszárdi borhoz és a város kulturális hagyományaihoz méltó megjelenítésben, minőségi kulturális szolgáltatásokkal szervezünk olyan rendezvényt, amely ráfordításában rentábilis, a város lakói számára szerethető és élményt nyújtó, idegenforgalmi hatásában pedig távolra mutató. A programok sokszínőségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk kielégíteni. Történelmi játszópark, vidámpark és szórakoztató esték a fiataloknak, borudvar, különféle boros és gasztronómiai rendezvények, műsorok, koncertek, kiállítások felnőtteknek. A kínálatban a népi kultúra, a magas kultúra épp úgy helyet kapott mint a modern irányzatok, valamint a városban és a térségben jegyzett amatőr csoportok. A Szüreti Napok fontosabb adatai (a részletes adatokat, programsorozatot, vásári listát, kommunikációs beszámolót stb. lásd: 2. számú melléklet): Összesen több, mint látogató Programokra bontva látogató 49 kulturális program Több mint 80 fellépő 42 borház 51 felvonuló a szüreti felvonuláson 6 étterem az ízek utcájában 125 résztvevő a szüreti vásáron o 25 étkes o 97 kézműves o 3 egyéb 23 támogató Bár összességében a rendezvény kiemelkedően sikeresnek tekinthető, azonban néhány tanulságot le kellett vonnunk úgy a szervezés egészére, mint a konkrét programokra vonatkozóan, amelyeket a 2015-ös program szervezésekor figyelembe kell vennünk (ezeket a rendezvényt követő héten csoportmunka keretében értékeltük is): a Béla király térre több esti koncertet kell szervezzünk a Szent István téri nagyszínpadra szombat estére is kell sztárfellépőt szervezni 22

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március

125 Ft. Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám. 2011. március 125 Ft Regionális Közösségi lap VII. ÉvfolYam - 3. szám 2011. március CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26.

Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26. Ferencváros Önkormányzatának kétheti lapja www.ferencvaros.hu 2013. augusztus 26. Sulikezdő segítség a családoknak Nem csak a pedagógusok számára hoz jelentős változásokat a 2013/2014-es tanév, az átalakítás

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Eredeti példány Készítette: KOMA 08 Közhasznú NKft. 1055 Budapest, Stollár Béla

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben