BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 9. Ik.sz.: 148/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 9. Ik.sz.: 148/2015

2

3 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE...10 MŰFAJOK...13 Néptánc...13 Könnyűzene...13 Szakkörök, klubok...14 Mozi...14 Komolyzene...14 Tánc, táncjáték...14 Képzések, konferenciák...15 Kiállítások...15 Családi programok...15 Ismeretterjesztés, egészséges életmód...15 Színház, irodalom...16 Nagyrendezvények...16 Egyéb...16 NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK...18 Nemzeti ünnepek, ünnepek...18 Nagyrendezvények...18 Majális...19 Gyermeknap...19 Szent László Napok...20 Augusztus Szüreti Napok...22 Karácsonyváró...23 Szekszárdi szilveszter...23 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR...23 PARTNERSÉG...24 SZERVEZETI MŰKÖDÉS...25 HUMÁNERŐFORRÁS...26 KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING...27 Nyomtatott anyagok...27 Nyomtatott sajtó...27 Elektronikus média...27 Online kommunikáció...27

4 Honlap...28 Közösségi oldalak...28 Hírlevél...30 ÖSSZEGZÉS...31 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT FONTOSABB RENDEZVÉNYEI SZÁMÚ MELLÉKLET - SZÜRETI NAPOK PROGRAMJAI SZÁMÚ MELLÉKLET - MOZIFILMEK SZÁMÚ MELLÉKLET - TEREMBÉRLETEK

5 BEVEZETÉS A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan puszta lehetőség marad. (Ernst F. Schumacher) Határozott szakmai állásfoglalás az, hogy a Központ 2014 végén összeállított Szervezeti és Működési Szabályzatának mottójává az egyik legnagyobb hatású brit közgazdász gondolatait választottuk. A közösségi művelődés szakmai köreiben hosszabb ideje megfogalmazódott az a koncepció, amely szerint a közművelődés területén tevékenységet folytató szervezetek feladata nem az önmagáért való szórakoztatás, még csak nem is a kulturális-művészeti értékteremtés, nevelés, ízlésformálás. Küldetésünk ennél sokkal átfogóbb: stratégiai célkitűzésünk a társadalmi állapotok javítása. Mivel egy költségvetési szerv éves beszámolója nem ad keretet hosszabb szakmai koncepció kifejtésére, ezért szerepeljen itt az országos közművelődési szakmai koncepcióval összhangban megfogalmazott rövid mondat feladatunk meghatározásáról: A Központ feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének segítségével. A 2014-es év több szempontból is mérföldkőnek számít intézményünk életében. Egyrészről ez volt az első teljes év, amelyben munkánkat a 2013 augusztusában átadott, teljes egészében felújított ingatlanban folytattuk. E tekintetben rendkívüli jelentőségű volt, hogy sikeresen alapozzuk meg ebben az évben a következő évek egészére kihatással lévő munkánkat. Másrészt Matókné Kapási Julianna tizenkét év komoly és rendkívül tiszteletre méltó vezetői munkáját fejezte be, és vettem tőle át új igazgatóként az intézményt 2014 márciusában. Vezetőként célom az volt, hogy az első félévet a Babitsban folyó szakmai munka alapos megismerésére fordítsam, ezt követően pedig megfogalmazzam stratégiai céljainkat, majd azok elérése érdekében megfogalmazzuk a szükséges fejlesztéseket, megkezdjük a szervezeti átalakításokat. Jelen beszámolóval szakítani kívánok azzal a szokásos megközelítéssel, mi szerint a beszámolók javarészt az évben megvalósult rendezvények felsorolásából, adatok összesítéséből állnak. Beszámolómban az intézményben 2014-ben zajló munka eredményeit, a különböző folyamatokat kívánom felmutatni, elemezni, amelyhez a konkrét rendezvények és indikátorok (ahogy az a fent megfogalmazott alapelvből következik) az értelmezési keretet adják. Mellékletekben, valamint az intézmény egyéb nyilvántartásaiban rendezvényeink részletes listája megismerhető. Az elemző munka kereteit minden esetben befolyásolják objektív, elsősorban munkaszervezési tényezők. A Központ a korábbi években az intézményben zajló szakmai munkáról nem gyűjtött a folyamatokba építve részletes adatokat. A heti rendezvények látogatottságát manuálisan, papír alapon gyűjtöttük, amely az érdemi és részletes nyilvántartásra nem bizonyult elegendőnek. Az így összegyűjtött adatok ösz- 4

6 szesítése több szakalkalmazott több heti munkáját igényelte. Ezért a probléma azonosítását követően 2014 második felében az intézmény informatikusa két hónapig tartó megfeszített munkával elkészített egy egyedi nyilvántartó szoftvert, amely a jövőben immár lehetővé fogja tenni a folyamatokba épített és rendkívül részletes adatgyűjtést. (A program rendezvényenként több, mint 30 adat rögzítését követeli meg.) A szoftver az adatbázis funkció mellett hatékonyan használható menedzsment szoftverként is. 1 Értelemszerűen az adatbázis feltöltése utólagosan a 2014-es adatokkal túl nagy munka lett volna, ezért azt csak részlegesen, a statisztikai szempontból releváns adatokkal töltöttük fel (rendezvény címe, időpontja, hossza, résztvevők száma, szervező, műfaj, típus, jelleg, funkciók stb.). Objektív okokból kimaradtak a rendezvények bemutatásával kapcsolatos adatok, a költségekre vonatkozó adatok, a közreműködők és fellépők felsorolása. Az adatok utólagos rögzítését mintegy két hónapig tartó munkával a kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott két munkatárs végezte. A fentiek továbbá, a hiányos és vélhetően helyenként nem pontos adatgyűjtés miatt az alábbi elemzés nem tekinthető sajnos teljes értékűnek, pontosságát 80-90%-ra becsülöm. SZAKMAI PROGRAM 2014 A Központ teljes körű felújításon, infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül az európai uniós forrásból finanszírozott Agóra program keretében. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a beruházás lényege nem korlátozódhat pusztán a materiális javak beszerzésére, az ingatlan bővítésre, felújításra nem csupán azért, mert maga a pályázati kiírás is komoly szakmai fejlesztéseket követelt meg. A pályázat által meghatározott keretek lehetőséget adnak arra, hogy az intézmény a jövőben olyan szerepet töltsön be, amely az egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá. Olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató terekkel rendelkezik intézményünk, amelyek a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a területfejlesztési stratégiai tervezésben, valamint a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények szervezésében. Az Agóra pályázat indikátorai szerint évi 300 ezer látogatóra számítottunk. A rendezvények látogatóit ( látogató) kiegészítik a rendezvényekhez nem kötődő látogatók, az intézmény egyéb szolgáltatásait (wi-fi, információs szolgáltatás, nyitott könyvespolc, kávézó, étterem stb.) igénybevevők, továbbá a betévedők, valamint a klubfoglalkozásokra érkezőket kísérő vendégek. Nyilvántartásunk szerint ez napi szinten átlagosan 80 főt jelent, éves szinten főt. 1 Középtávú terveink között szerepel a szoftver éles tesztelését követően annak értékesítése kulturális tevékenységet folytató szervezetek részére. 5

7 Az összesített adatok szerint: Rendezvények látogatói Egyéb látogatók Összesen fő fő fő Jelenlegi nyilvántartásunk szerint a rendezvényeket a következő szempontok alapján tudjuk összegezni: rendezvények száma, hossza, helyszíne, szervezője, műfaja, kormányzati funkció szerinti besorolása, típusa, a minősített közművelődési intézmény cím szerinti tevékenységi körök, a rendezvény jellege valamint az agóra funkciók szerinti besorolás. Szükség esetén ezek bármilyen összetett szűrése megoldható. (2015-ben ennél több szempont szerint fogunk tudni szűrni.) Összes rendezvény száma 2700 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 2,88 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fő Látogatók száma rendezvényenként 101 fő Ezen belül a Központ által önállóan vagy együttműködésben szervezett rendezvények: Összes rendezvény száma 654 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 3,67 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fő Látogatók száma rendezvényenként 310 fő 6

8 A fenti adatok grafikonon ábrázolva: 7

9 A fenti adatok szemléletese tükrözik, hogy a Központban rendkívül intenzív munkát folytatnak a művelődő közösségek, legyen szó akár civil szervezeti formában, akár informális módon szerveződő körökről. Ezzel együtt, bár a rendezvények számát tekintve az intézmény által szervezett rendezvények az összes rendezvények számának alig negyedét teszik ki, addig a látogatók számát tekintve meghaladja a háromnegyedét. Ennek oka, hogy míg az intézmény elsősorban nagyobb rendezvényeket (Szüreti Napok, színházi előadások, koncertek) szervez, addig a civil programok leginkább klubfoglalkozásokra korlátozódnak. AGÓRA FUNKCIÓK Rendezvényeink agóra-funkciók szerinti besorolása nem csupán a pályázat fenntartási időszak beszámolási kötelezettségeinek teljesítése során fog segítséget nyújtani, hanem arról is képet ad, összevetve például az előző diagramokkal, hogy az intézmény saját programjai során mennyiben tud hozzájárulni a közösségfejlesztéshez. Továbbá arra vonatkozó adattal eddig nem rendelkeztünk, hogy az intézmény milyen mértékben szervezett módszertani rendezvényeket. Élmény funkció fő 504 db Közösségi funkció fő db Módszertan 614 fő 22 db 8

10 A közösségi funkciók: a művelődő közösségek tevékenysége, az át- és továbbképzések, a civil társadalom helyi formációinak befogadása. Az intézményünk által szervezett rendezvények: kézműves foglalkozások, játszóházak bababörzék vásárok (pl. kézműves vásárok, Ba-Zsi) nemzeti ünnepek civil szervezetek tevékenységét bemutató kiállítások táborok, tanfolyamok Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. Az intézményünk által szervezett rendezvények: mozi színházi előadások koncertek kiállítások irodalmi estek Intézményünknek erős területi hatással is rendelkeznie kell. Szerepünk értelemszerűen nem merülhet ki kizárólag a helyi tevékenységekben, hatókörünk továbbterjed Szekszárd közigazgatási határain túl, ezért térségi/szakmai módszertani szerepünket is erősíteni kell. Módszertani tevékenységünket érdemben 2014-ben kezdtük el szervezni: szakmai adatbázisok létrehozása online szolgáltatások beindítása (jogszabálytár, rendezvénytár, stb.) fórumok, képzések (európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakmai napok, egyeztetések) 9

11 konferenciák (a Nemzeti Művelődési Intézettel, valamint a Magyar Népművelők Egyesületével együttműködve) HELYSZÍNEK Termeink kihasználtsága a 2014-es adatok alapján: Terem Létszám Rendezvények Színházterem Művészetek Háza Mozi Bödő Rendezvényterem Csatár Márványterem Parászta Páskum Bakta galéria Palánk Bakta Remete Sakk terem Gyerekjátszó KÜLSŐ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE Mint a korábbi adatokból is látszik, intézményünk alaptevékenysége a közművelődésről szóló törvény értelmében is, hogy teret biztosítson a társadalom önszerveződéséhez. Ennek keretet az intézmény alapító okiratán túl a teremhasználatról szóló szabályzat ad. Ennek értelmében kedvezményes használat csak az alaptevékenységeink között szereplő rendezvényekre adható, térítésmentes használat emellett kizárólag intézményvezetői vagy polgármesteri engedéllyel lehetséges ben a következő szervezetek folytattak nálunk térítésmentesen tevékenységet: Szervezet Létszám Térítésmentes Összes juttatás Bérleti használat óraszáma értéke használat óraszáma Bartina Néptánc Egyesület fő ó Ft 17 ó Tücsök Zenés Színpad fő 462 ó Ft Szekszárdi Madrigál Kórus fő 227 ó Ft Ifjú Szív Mo-i Német fő 127 ó Ft Nemzetiségi Néptáncegyüttes Swing Mazsorett és Tánc- 322 fő 92 ó Ft 10

12 Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma egyesület Nótakedvelők Klubja fő 113 ó Ft Liszt Ferenc Pedagógus Kórus fő 131 ó Ft Gagliarda Kamarakórus fő 93 ó Ft Szekszárd környéki Foltvarró 518 fő 90 ó Ft Egyesület Babits Nyugdíjas Klub fő 91 ó Ft Sakk szakkör 592 fő 229 ó Ft Mondshein Szdi Német Nemzetiségi 882 fő 101 ó Ft Kórus Egyesület Platán Nyugdíjas Klub fő 75 ó Ft Díszítőművész Szakkör 202 fő 60 ó Ft Mentálhigénés Műhely fő 55 ó Ft Szekszárd MJV Polgármesteri fő 50 ó Ft 14 ó Hivatal Babahordozó Klub 410 fő 43 ó Ft Art Contact Mozgásszínház 513 fő 45 ó Ft Szerepjátszó Kör 199 fő 177 ó Ft Nemzeti Művelődési Intézet 487 fő 100 ó Ft 9 ó Versmondók köre 80 fő 64 ó Ft Szívküldi Dalkör 139 fő 31 ó Ft Újra Dolgozni Tolnában 384 fő 39 ó Ft 2 ó Matók Ákos 40 fő 24 ó Ft Bélyeggyűjtők 91 fő 13 ó Ft Tolna Megyei 935 fő 3 ó Ft 39 ó Katasztrófavédelmi Főigazga- Éremgyűjtők 148 fő 16 ó Ft Muslinca Kórus 176 fő 45 ó Ft Nagycsaládosok Egyesülete 250 fő 20 ó Ft Dicenty Dezső Kertbarát Kör 533 fő 29 ó Ft Szekszárd fő 11 ó Ft Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság fő 22 ó Ft Dózsa Gyuláné 169 fő 25 ó Ft Esőmanók 184 fő 23 ó Ft 8 ó Garay János Általános iskola 785 fő 5 ó Ft és AMI Etka jóga 60 fő 6 ó Ft Kristály Lélekvédő Egyesület 41 fő 17 ó Ft PTE Illyés Gyula Kar Gyakorló általános iskola 925 fő 8 ó Ft 11

13 Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma Nincs megadva 152 fő 4 ó Ft 3 ó Call Star Kft. 75 fő 0 Ft 15 ó Clark Ádám Flotilla 32 fő 2 ó Ft 2 ó Erdélyi Magyarok szövetsége 147 fő 2 ó Ft 10 ó Gyermeklánc Óvoda 475 fő 2 ó Ft Kajsza Quartett 8 fő 5 ó Ft Tolna megyei Népművészeti 58 fő 8 ó Ft 6 ó Egyesület Csurgó Zenekar 3 fő 4 ó Ft Gémes Anna 25 fő 3 ó Ft Herrné Szabadi Judit 35 fő 1 ó Ft I. Béla Gimnázium 600 fő 3 ó Ft Illyés Gyula Megyei Könyvtár 200 fő 3 ó Ft Jelky András Egyesület 25 fő 1 ó Ft Magyar Honvédség 50 fő 6 ó Ft Origami Egyesület 30 fő 2 ó Ft Szekszárd Big Band 550 fő 4 ó Ft Szekszárdi Fotóklub 5 fő 2 ó Ft Szekszárdi Vasárnap 12 fő 2 ó Ft Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 70 fő 6 ó Ft A fenti adatokat grafikonon szemléltetve: Az intézményben tevékenységet folytató civil szervezetek, csoportok Résztvevők száma Alkalmak száma 0 12

14 Az intézményben az alábbiszervezetek működtetnek irodát, raktárat, próbatermet amelyek értéke a következő: Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év Bartina Néptánc 155,78 m Ft Ft Közhasznú Egyesület Mentálhigiénés Műhely 43 m Ft Ft Szekszárdi Jazz Quartet 30,36 m Ft Ft Polip Ifjúsági Egyesület 107,1 m Ft Ft Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 56,33 m Ft Ft MŰFAJOK Az intézményben zajló szakmai munka legrészletesebb, legszínesebb bemutatása a különböző műfajok szerint lehetséges. Ahogy korábban is jeleztem a rendezvények részletes felsorolásától itt eltekintek, meggyőződésem, hogy az éves munka beszámolóban nem azok felsorolására, sokkal inkább azok arányaira, a résztvevők létszámára kell koncentrálni, csak ilyen módon értelmezhető a szakmai munka eredményessége. Néptánc Nézőszám Hossz db néptánc fő ó 492 db Intézményünkben zajló egyik leghangsúlyosabb tevékenység a néptánccal kapcsolatos. A rendkívül szoros együttműködésnek köszönhetően az ezzel kapcsolatos programok mindegyike a Bartina Néptánc Egyesületnek köszönhető. Ide tartoznak az egyesület próbái, a különböző fellépések, valamint a Szekszárdi Néptáncfesztivál. Könnyűzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db könnyűzene fő fő ó 43 ó 391 db 24 db Intézményünkben a könnyűzenei koncertek elsősorban a nagyrendezvényekhez köthetők, de ide soroljuk még az ismert zenészek önálló koncertjeit (pl. Koncz Zsuzsa, Zorán, Révész Sándor stb.), valamint a civil szervezetek közül pl. a Tücsök Zenés Színpadot, vagy a Jazz Quartet próbáit. A Babits szervezésében megvalósuló könnyűzenei programok magas látogatószámát részben a Szüreti Napok adják (lásd az óraszám alacsony arányát). 13

15 2014 augusztusában indítottuk útjára AlteRock című könnyűzenei koncertsorozatunkat, amelynek keretében az év során két estet szerveztünk. Ennek koncepciója, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk szekszárdi vagy környékbeli kezdő zenekaroknak. Bár az esemény látogatószáma alacsony, a programsorozat lényege hasonló bármelyik önművelődő kisközösség programjához: célja az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése. Szakkörök, klubok ÖSSZ ÖSSZ ÖSSZ Nézőszám Hossz db szakkörök, klubok fő 900 ó 342 db Ide soroljuk azon kiscsoportok tevékenységét, amelyek más csoportba nem sorolhatók: a nyugdíjas klubokat, bélyeggyűjtőket, a díszítőművész kört, az érmegyűjtőket, a foltvarrókat, a Kids Club nyelviskolát, a sakk szakkört, a versmondó műhelyt, a szerepjátszó kört. Mozi ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db mozi fő fő ó ó 329 db 326 db Intézményünkben a filmművészethez elsősorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen kívül alkalmanként iskolai vetítések, külső szerveket filmklubjai. Komolyzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db komolyzene fő fő 661 ó 66 ó 248 db 31 db A különböző kórusok mellett (Gagliarda, Madrigál kórus, Pedagógus kórus, Mondschein kórus) ide soroljuk az elsősorban a Művészetek Házában megvalósuló komolyzenei esteket: Ária mánia, Augusz-bérlet, ifjúsági hangversenyek, újévi hangverseny stb. Tánc, táncjáték ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db tánc fő fő 391 ó 81 ó 188 db 24 db táncjáték 507 fő 507 fő 1 ó 1 ó 1 db 1 db A különböző táncokkal (mozgással) foglalkozó csoportok (Art Contact, hastánc, mazsorett, társastánc) a táncjátékokat (Holle Anyó) és a balett előadásokat. 14

16 Képzések, konferenciák ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db képzések fő fő 412 ó ó 130 db db konferenci a fő 468 fő 290 ó 43 ó 84 db 21 db A különböző nyelvtanfolyamok mellett ide soroljuk még a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakmai napokat, a kulturális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési alkalmakat és az intézmény szakmai módszertani tevékenységéhez kötődő fórumokat. Kiállítások ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db kiállítás fő fő ó ó 89 db 59 db Az intézmény valamennyi kiállítása ezen a soron szerepel. Mivel statisztikailag a kiállításmegnyitókat is itt kezeljük, ezért a kiállítások tényleges száma ennek körülbelül a fele. Családi programok ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db családi programok fő 807 fő 135 ó 38 ó 55 db 9 db ifjúsági fő fő 201 ó 181 ó 34 db 24 db Az esküvők és különböző családi ünnepekhez kapcsolódó terembérletek mellett ide soroljuk játszóházakat, babahordozó klubot és a különböző nyári táborokat is. Ismeretterjesztés, egészséges életmód ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db ismeretter fő 474 fő 104 ó 31 ó 43 db 14 db jesztés egészség, testmozgás fő 950 fő 81 ó 7 ó 29 db 5 db A különböző terembérletek mellett ide soroljuk a születés heti rendezvényeket, az egészség-hetet és szabadegyetemet, jógát, mozgásművészeti bemutatókat, stb. 15

17 Színház, irodalom ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db színház fő fő 78 ó 72 ó 27 db 26 db irodalom fő 978 fő 35 ó 31 ó 11 db 10 db Színházi évadunk különböző előadásai, bérletei, továbbá az irodalmi estek, beszélgetések tartoznak ide. Nagyrendezvények ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db nagyrendez fő fő 114 ó 114 ó 19 db 18 db vények ünnepek fő fő 23 ó 9 ó 13 db 6 db Ide tartoznak a Szüreti Napok, a Majális, a Gyereknap, az Advent és a Szilveszter továbbá a különböző nemzeti ünnepek, megemlékezések és azok különböző programjai. Egyéb ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézőszám Hossz db egyéb fő fő 472 ó 245 ó 105 db 34 db közgyűlés fő fő 143 ó ó 45 db db bál, buli fő fő 139 ó 22 ó 22 db 4 db pódium estek 750 fő fő 4 ó ó 2 db db Ide tartoznak a máshova be nem sorolható terembérletes rendezvények mellett a különböző értekezletek, közgyűlések, összejövetelek, a bálok, valamint a pódiumestek, beszélgetések. A nyers számok mellett beszédesek az alábbi grafikonok. Az elsőn össze lehet vetni, hogy a látogatók számában hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző műfajokon belül az intézmény vagy más külső partner által szervezett rendezvények. 16

18 A következő grafikonon ugyanezt láthatjuk, csak a rendezvények számának függvényében. 17

19 Az alábbi diagramon a rendezvények számának megoszlását láthatjuk műfajonkénti bontásban. családi pr ogramok 2% konferenci a 3% egyéb 4% közgyűlés 2% kiállítás 3% Rendezvények számának megoszlása műfajok szerint ismeretter jesztés 2% egészség, testmozgás 1% ifjúsági 1% ünnepek (n emzeti és helyi) nagyrendez vények 0% (pl majális, gyereknap, irodalom szüret) színház bál, buli 1% 0% 1% 1% pódium est néphagyomá ek ny 0% 0% Nagyrendezvények A Központ egyik legfontosabb feladata a közösségi- és nemzeti ünnepek szervezése. A hasonló programok hosszú távon rentábilisak is lehetnek: fokozottan megjelenítik az intézményben zajló munkát és az ahhoz csatlakozó támoga- 18 néptánc 18% táncjáték 0% képzések 5% könnyűzene 14% tánc 7% komolyzene 9% szakkörök, klubok 13% mozi 12% NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK Nemzeti ünnepek, ünnepek Doni áttörés napja január es forradalom és szabadságharc március 15. Hősök napja május 26. Nemzeti Összetartozás napja június 4. A Holokauszt szekszárdi áldozatainak emléknapja július 13. Szent István nap augusztus 20. Aradi vértanúk emléknapja október os forradalom október 23.

20 tókat, azok kultúra iránti elkötelezettségét. Ezzel jelentősebb támogatói kör mozgósítható a megvalósításhoz. Majális A városi majálist minden évben intézményünk szervezi a Prométheusz parkban. A már jól bevált, közkedvelt programelemek megtartása mellett az idei évben két fontosabb változtatást hajtottunk végre a programsorozatban. Az egyik hogy egy ismertebb zenekart hívtunk meg, akik élőzenei koncertet adtak (Belmondo), majd pedig azt követően egy utcabálra vártuk a látogatókat 23 óráig (Bravo zenekar). A program szervezése zökkenőmentesen alakult, a látogatók száma 2900 fő volt. Programelemek: A Mozgásművészeti Stúdió bemutatója Állati zenés ABC Bíró Eszter gyermekműsora Látványsport bemutatók a Korzó Fitness csoportjaival Az Alisca Taekwondo Klub önvédelmi bemutatója A Swing Mazsorett és Táncegyesület bemutatója A Garay János Általános Iskola és AMI társastánc bemutatója Az Iberican Táncegyesület bemutatója A PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI Táncművészeti Tagozatának bemutatója A Bartina Néptánc Egyesület műsora A Tücsök Zenés Színpad műsora A PTE Illés Gyula Kar Tehetéges Hallgatók Zenekara koncertje A BELMONDO zenekar koncertje Utcabál a BRAVO zenekarral Gyermekfoglalkoztató, kézműves foglalkoztatók, játékos angol a Kids Club Nyelviskolával Egészségsátor a Vöröskereszttel Sakk szimultán Balázs Imre sakk oktatóval Kajakozás a szökőkút medencéjében a Szekszárdi Kajak-kenu SE közreműködésével Bad Bones amerikai foci bemutató Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszókamion Kézműves-és kirakodó vásár, étkes sátrak a rendezvény körül Gyermeknap A május utolsó vasárnapjára eső gyermeknap valójában egy, a családok egészét öszszefogó, széles társadalmi összefogással megszervezett rendezvény, amelyen valamennyi generáció megtalálta a maga számára érdekes programelemeket. Az idei évben valósult meg először az a koncepció, hogy a gyermeknap egészét az intézmény főépülete és a Művészetek Háza közötti sétányon, parkos részen valósítjuk meg. Az elképzelés be- 19

21 váltotta a hozzá fűzött reményeket, a gyermeknapon rengeteg gyermek és család vett részt, sok elem még a felnőttek számára is érdekesnek bizonyult. A játékok túlnyomó része ingyenes volt, de több visszajelzés alapján érdemes megtalálni ahhoz egy megállapodást, hogy az ugrálóvárakban is térítésmentesen játszhassanak a gyerekek. A látogatók száma körülbelül 2000 fő volt. Programelemek: Bogyó és babóca néptáncbemutató és népi gyermekjátékok a Bartina Néptáncegyesület és a Csurgó zenekar közreműködésével játékos angol foglalkozás a Kids klub nyelviskolával vers és mese a Csizmazia alapítvány a jövő ígéretes gyermekeiért közreműködésével Alisca Taekwondo Klub küzdősport interaktív bemutatója a Garay János Általános Iskola és AMI napsugár színjátszó csoportjának előadása Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardművész bemutató bábelőadás és bábozás a sióagárdi Fecske bábcsoporttal Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI interaktív bemutatója a Szöcske akrobatikus r n r csoport bemutatója Vargánya apó csodái (színház) kutyás bemutató és játszó a Csiga Biga Képességfejlesztő Alapítvány közreműködésével a Tücsök Zenés Színpad koncertje történeti játékok Toma és csapatával katasztrófavédelmi bemutatók kézműves foglakoztatók, ügyességi és logikai játékok játékos angol- Kids Klub nyelviskola arcfestés hajfonó műhely Bartina Néptánc Egyesület légvárak játékpark Szent László Napok A program azon rendezvények körébe tartozik, amelyek bizonyítják, hogy a posztmodern kor emberének is fontos a helyi közösségbe tartozás élménye. Az éves rendezvénynaptárban fontos helye van egy, a nyár elején, a szünidő, a turisztikai szezon elejére eső programsorozatnak. Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a történelmi vígasságokra épülő szakmai koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért az esemény jelen formájában elsősorban a helyi vallásos közösségnek szól. Ezzel együtt a lehetőségekhez mérten próbáltunk egy színes és érdekes programsorozatot összeállítani. Programelemek június 26-július

22 Szent László Emlékezete c. kiállítás Kustán Melinda textilművész és Borbély Károly festőművész tárlata június 27., péntek óra Szabadtéri ünnepi szentmise a Szent János és Pál Kápolna mellett óra Szent Lászlóra emlékezünk, a Béla király téren június 28.,szombat óra Béla király tér Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe óra A Liszt Ferenc Zeneiskola együtteseinek koncertje a Vármegyeháza udvarán Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Junior Stars Big Band Augusztus 20. Szekszárd egyik legfontosabb ünnepi alkalma esik erre a nemzeti ünnepre, az egész napos programsorozat részeként ünnepi szentmisére került sor a Belvárosi Templomban, amit a Művészetek Házában követett az ünnepi közgyűlés, amelynek keretében átadták a következő díjakat: Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett Matókné Kapási Julianna Közjóért Kitüntető-Díj Kék Madár Alapítvány Jámbor Attila kajakozó Mosonyi Pál Friedmann Tamás Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola Szekszárd Javáért kitüntető cím Elektrolit Kft. V & Periko Kft. Caffé Dal 1927 Kft Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért-díj a szekszárdi Wunderland Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének, Simon Attilánénak a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nívódíja Kindl Gábor Az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepet kulturális programsorozat zárta a Prométheusz parkban Koccint az ország Székely Dózsa György előadás a Honvéd Táncszínház előadásában A programra megtelt a Prométheusz park, a résztvevők száma hozzávetőlegesen 4500 fő volt. 21

23 Szüreti Napok A rendezvény eggyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfontosabb programsorozat, minősített fesztivál. Mivel értékalapú, országos hírű rendezvény, mindennél fontosabb megőrizni az eddig elért eredményeket, folytatni a megkezdett munkát úgy, hogy továbbra is a szüret, az érték, a minőség legyenek fő hívószavak. Az elmúlt 10 év bebizonyította, hogy a rendezvény valós, értékalapú célkitűzése mentén megvalósított programjával országosan elismert, a város nevével eggyé forrt fesztivállá nőtte ki magát. A 2009-ben megszerzett kiválóan minősült fesztivál cím kötelez bennünket arra, hogy továbbra is törekedjünk a legmagasabb minőségek elérésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezvényének megfogalmazott célja: a minőségi kultúra és a nagy tömegeket vonzó programkínálat együttes megteremtése, a szüreti hagyományok megőrzésével. Idén is törekvésünk volt, hogy széleskörű társadalmi összefogással, a szekszárdi borhoz és a város kulturális hagyományaihoz méltó megjelenítésben, minőségi kulturális szolgáltatásokkal szervezünk olyan rendezvényt, amely ráfordításában rentábilis, a város lakói számára szerethető és élményt nyújtó, idegenforgalmi hatásában pedig távolra mutató. A programok sokszínőségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk kielégíteni. Történelmi játszópark, vidámpark és szórakoztató esték a fiataloknak, borudvar, különféle boros és gasztronómiai rendezvények, műsorok, koncertek, kiállítások felnőtteknek. A kínálatban a népi kultúra, a magas kultúra épp úgy helyet kapott mint a modern irányzatok, valamint a városban és a térségben jegyzett amatőr csoportok. A Szüreti Napok fontosabb adatai (a részletes adatokat, programsorozatot, vásári listát, kommunikációs beszámolót stb. lásd: 2. számú melléklet): Összesen több, mint látogató Programokra bontva látogató 49 kulturális program Több mint 80 fellépő 42 borház 51 felvonuló a szüreti felvonuláson 6 étterem az ízek utcájában 125 résztvevő a szüreti vásáron o 25 étkes o 97 kézműves o 3 egyéb 23 támogató Bár összességében a rendezvény kiemelkedően sikeresnek tekinthető, azonban néhány tanulságot le kellett vonnunk úgy a szervezés egészére, mint a konkrét programokra vonatkozóan, amelyeket a 2015-ös program szervezésekor figyelembe kell vennünk (ezeket a rendezvényt követő héten csoportmunka keretében értékeltük is): a Béla király térre több esti koncertet kell szervezzünk a Szent István téri nagyszínpadra szombat estére is kell sztárfellépőt szervezni 22

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016 BESZÁMOLÓ Babits Mihály Kulturális Központ 2015 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2015... 5 STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013.

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013. JVSLT a ből elnyerhető ra Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet évi 1. VI. 526 Szekszárdi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: A szekszárdi székhelyű civil szerveztek kiegészítő működési támogatása E L

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 3-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 3-i ülésére Tárgy: A városi rendezvénynaptár módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 22-ei ülésére. Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 22-ei ülésére Tárgy: A Művelődési Ház Kht. által szervezett városi rendezvények költségeinek jóváhagyása

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2016. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető Január Január 1. Újévköszöntő ünnepség. Szerencsejegy- és városbögre árusítás.

Részletesebben

Január: IKSZT Programterv 2017. I. félév 01.21-22.: Kreatív hétvége Programtípus: Kézműves foglalkozás Résztvevők tervezett száma: 20 fő Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben

Kortalanul. XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Kortalanul XIV. Idősek Hónapja rendezvénysorozat a Debreceni Művelődési Központ egységeiben Szeptember 29., 14.00 KORTALANUL XIV. IDŐSEK HÓNAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA Október 1., 13.00-14.00

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014. 1 JVSLT a bıl elnyerhetı ra 2014. Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft z alapítványi pályázatok közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet 2014. évi

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 60/2017. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. között fennálló szakmai

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 365. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.december 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR

TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT - SZAMOSÚJVÁR TÉKA ALAPÍTVÁNY- MÉRFÖLDKÖVEK 1993 - az alapítás éve 1995 -a Téka Művelődési Központ létrehozása 2000 - csatlakozás a szórvány oktatási programhoz 2001-2006

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben