MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Közhasznúsági jelentés 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008."

Átírás

1 Adószám: Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca Fordulónap: december 31. Beszámolási idıszak: január december 31. BUDAPEST, április 28. P.h. A gazdálkodó képviselıje

2 -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthetı meg Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma: DR VÉRTESY ELEMÉR 1082 BUDAPEST BAROSS U. 78. III/33. KAM.AZ: Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezısége helyzetérıl megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítı információk közlése nem szükséges. 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség A szervezet elérhetısége: 1074 BUDAPEST SZÖVETSÉG U. 43. I/ Azonosító adatok A besorolása, a regisztrációt végzı szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: A Fıvárosi Bíróság az t közhasznú szervezetként a 7.Pk /2001 számú határozatával bejegyezte. Adószáma: A MAHOLNAP ALAPÍTVÁNY tagja a Magyar Adományozói Fórumnak és megfigyelı státuszú tagja a HAND Szövetségnek Tevékenység általában A Maholnap Magyar Jóléti 2001-ben alakult. Szakértıi Bizottsága és Kuratóriuma 11 éven keresztül vett részt az Együttmőködı Holland ok (továbbiakban: EHA) magyarországi pályázatainak értékelésében, koordinálásában. Megalakulását követıen a Maholnap hivatalosan is az EHA magyarországi tevékenységének jogutódja és folytatója lett. unk szociális, oktatási, egészségügyi, roma és fogyatékosokkal folytatott programok területén nyújt segítséget innovatív, modell értékő programok elindításában, megvalósításában, ezzel segítve elı a civil szektor fejlıdését. A Maholnap alaptevékenysége a civil szervezetek fejlesztése, szakmai és pénzügyi támogatása. unk szakmai és anyagi segítséget nyújt a civil szervezetek céljainak megvalósulása és továbbfejlesztése érdekében. A Maholnap olyan szociális tartalmú, innovatív civil kezdeményezéseket támogat, amelyek erısítik a helyi közösség szolidaritását, egymás iránti felelısségét, valamint segítik a hátrányos helyzető egyének és csoportok esélyegyenlıségének megvalósulását. A Maholnap felvállalja a "híd" szerepét, így az egyik oldalon az adományozók professzionális partnere az adományozás folyamatában, a másik oldalon a magyar non-profit és civil szervezeteket támogatja. Felkutatja, megszerzi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, illetve forrásteremtı módszereket, amelyek segítségével a projektek megvalósulhatnak.

3 Közhasznú tevékenység A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzıi, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: : Hálózatépítési projekt a Renovabis Nyugat Dunántúli egyházi- és egyházközeli civil szervezetek részvételével megvalósított projekt folytatásaként A projekt finanszírozásának forrása, összege: NCA-ÖNSZ-07-A-P-0178, Ft. A projekt futamideje: Projektünk egy az unknál ben Nyugat Magyarországi egyházi és egyházközeli civil szervezetek fejlesztésére irányuló program folytatásának szánt hálózatépítési kezdeményezés. A évi programban 10 nyugat-magyarországi civil szervezettel kezdtünk el dolgozni egy komplex fejlesztési program keretében. A fejlesztés célja az volt, hogy a szervezetek hatékonyabb forrás és projekttervezést tudjanak elérni, s tervezéseik révén lehetıségek szerint olyan fenntartható közösségi szolgáltatási kezdeményezések jöjjenek létre, melyek igény és szemlélet szintjén hordozzák azt a lehetıséget és szükséget, hogy önmagukat fenntartva, un. fenntartható módon mőködjenek. A programunkban résztvevı szervezetek méretüket tekintve kis szervezeti mérettel bíró, s ráadásul alacsony intézményesültséget felmutatni képes szervezetek voltak. Így gyorsan felismertük azt, hogy hosszú távú fennmaradásuk és fejlıdésük szempontjából az együttmőködés, a kooperáció, s a hálózatépítés nagy jelentıséggel bír. Ezen felismerés által vezérelt módon terveztük s valósítottuk meg jelen projektünket is. A projektben a korábbi fejlesztési programban részt vett 10 szervezet helyett 7 szervezet vállalta és igényelte a további munkát. A programban résztvevı szervezetek: A szervezet neve Megye Város/község Név Családok a Családért Házas - és Családpedagógiai Egyesület Veszprém megye Óbudavár Therné Rapcsák Ágnes; Mészáros Zoltánné Szent Mihály Idısek Otthona Komárom- Esztergom megye Nyergesújfalu Horváthné Károly Anikó Szamaritánus Komárom- Esztergom megye Nyergesújfalu Völner Mónika "Szent Anna" Otthonház Veszprém megye Pápa Reményforrás Embertárs Segítı Egyesület Veszprém megye Tapolca Harcos Attila; Harcosné Sz. Mária; Fülöp Sándorné Fekete Gyöngyi; Csontosné Dr. Király Beáta "A Nagykanizsai Piarista Iskoláért" Zala megye Nagykanizsa Horváth Andrea és Nagy Gábor Bosco Szent János Ifjúsági és Nevelési BAZ megye Kazincbarcika/ Budapest Forgó Krisztina és Süvöltıs Péterné A projekt keretében hálózatépítési tréninget és un. belsı tanulmányutakat (a résztvevı szervezeteknél tett szakmai tapasztalatcserék) bonyolítottunk. A tréning hatására a szervezetek közötti potenciális együttmőködések keretei jöttek létre, s több konkrét együttmőködési kezdemény is született. Az un. belsı tanulmányutak (tapasztalatcserék) a jó példák átvételét, az egymástól való tanulás szervezeti erejét hivatott bizonyítani sikerrel.

4 -3-1. Hálózatépítési meeting ( ). Helyszín: Ajka, Club Oázis Résztvevı szervezetek a projektben együttmőködı fentiekben felsorolt szervezetek. Résztvevık száma 14 fı (7 szervezet a Maholnapon kívül) A tréning célja az együttmőködı szervezetek hálózatfejlesztési ismereteinek bıvítése. 1. napon ez tréningformában, Pontyos Tamás tréner vezetésével valósult meg. A 2. napon Végh Márta vezetésével facilitált beszélgetés formájában az együttmőködı szervezetek hálózatfejlesztési elképzelései kerültek napirendre, ill. a potenciális együttmőködési területei kerültek feltérképezésre. 2. Tapasztalatcsere I. ( ) Helyszínek: Devecser Reményforrás Egyesület és Óbudavár Családok a Családért Egyesület. Szállás is a célterületen, a Családok a Családért Egyesület szálláshelyén került megszervezésre. Résztvevı szervezetek ua., mint fentebb, 17 résztvevıvel. A tapasztalatcsere során az elsı. nap a Devecseren mőködı Reményforrás Egyesület látta vendégül az együttmőködı szervezeteket. Facilitált beszélgetés formájában elsısorban a helyben látott tapasztalatok adaptálhatóságát, s a helyi tevékenységekkel/ tevékenységekhez való kapcsolódás lehetıségeit tárgyaltuk.

5 -4- Mód Miklós atya bemutatta a koordinálásával mőködı ifjúsági szálláshely, illetve a beruházás alatt álló közösségi szállást Devecseren; Felvázolta a Tematikus út terveit, útvonalát. Az atya szívélyesen válaszolt a kérdésekre, a mőködı intézmény és a fejlesztés alatt álló beruházás kapcsán. Ezt követıen a Reményforrás Egyesület székhelyén, Tapolcán az Egyesület mutatkozott be. Már a tapasztalatcsere 1. napjának estéjén Devecserbıl Óbudavárra mentünk az ugyancsak az együttmőködı szervezetek közé tartozó Családok a Családért Egyesülethez. A vacsorát követıen a norvég civil alap hálózatszervezési szempontból is használható lehetıségeirıl beszéltünk facilitált beszélgetéses formában az éjszakába is nyúló módon. A tapasztalatcsere 2. napja Óbudaváron telt, az egyesület tevékenységeinek megismerésével, új közösségi házuk megtekintésével, az un. Házaspárok Útja Tematikus Út végigjárásával. Délután a szervezet tevékenységeihez való kapcsolódás lehetıségeit taglaltuk.

6 -5-3. Tapasztalatcsere 2. (2008. május 9-10.) Helyszínek: Nyergesújfalu Szent Mihály Idısek Otthona udvaráról indulással Budapest Kazincbarcika, a programban együttmőködı Don Bosco Szakiskola központjába majd este Péliföldszentkereszt (a Szalézi rend központja) s másnap Nyergesújfalu Szent Mihály Idısek Otthona. Résztvevık száma az együttmőködı szervezetek részérıl: 18 fı. A Don Bosco Szakiskolában megtekintettük a szakiskola gyakorlati képzıhelyeit, azaz: nyomda üzem; varroda; fodrászat; hegesztı üzem. Az ebédet követıen az ısszel átadott, de látogatásunk idıpontjában még épülı új szakképzı központot néztük meg, majd a szervezet tevékenységeinek adaptálhatóságáról, a szervezethez való partneri együttmőködés lehetıségeirıl folytattunk facilitált beszélgetést.

7 -6- Este a Bon Bosco Szakiskola fenntartójának, a Szalézi rendnek a Rendházában Péliföldszentkereszten aludtunk. A szállás estéjét kihasználtuk az együttmőködés lehetıségeirıl folytatott beszélgetésre. A tapasztalatcsere 2. napján, a helyszínen való sétát követıen a Szent Mihály Idısek Otthonába mentünk. Az Otthon végigjárása, megismerése után a szervezet bemutatkozása következett, - múltját, jelenét ismertették, - majd a szociális szakellátási feladatok egyházi egyházközeli szervezetek számára lehetıségként kínálkozó kereteirıl beszélgettünk. A délutánt a tapasztalatcserék összegzésével töltöttük, - a hosszú távú együttmőködések lehetıségeit keresve. 4. A tréning és a tapasztalatcserék elıtt és közben a szervezetekkel alapítványunk folyamatos szakmai kapcsolatot tartott fenn az együttmőködések kialakításához lehetséges forrásokról való tájékoztatás, információnyújtás, szakmai visszacsatolások formájában. Ez a munka a jelen projekt befejezését követıen sem maradt abba, pl. a Devecseri Reményforrás Egyesülettel, ill. az ottani parókiával a norvég civil alapra dolgoztunk ki közösen egy projektet. A szervezetek egymás közötti kommunikációjának, kapcsolatépítésének színtere a maholnap on-line közösségi weboldala, a Maholnap Internet Tanácsadó (MIT).

8 Renovabis2 Egyházi és egyházközeli civil szervezetek fejlesztésre Észak Magyarországon és Észak Alföldön A projekt finanszírozásának forrása, összege: Renovabis, A projekt futamideje: A program célja: A jellemzıen oktatási, szociális, és/vagy térségfejlesztési területen tevékenykedı egyházi -és egyház-közeli civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civil társadalom erısítését célozza. A pályázat célja olyan közösségi szolgáltatási projektek kidolgozásához és megvalósításához való hozzájárulás, mely projektek elısegítik e szervezetek pénzügyi stabilitását, hosszú távú fenntarthatóságát. A fejlesztı szolgáltatások formája, mértéke - Az egy pályázó által elnyerhetı szolgáltatási csomag maximális értéke: Ft, az alábbi szolgáltatási egységek szerinti megoszlásban: 1. Képzés (6x2 nap/ szervezet, 1-3 fı/ szervezet); 2. Projektfejlesztési szervezet-specifikus tanácsadások (max. 8 nap/szervezet); 3. Belföldi és külföldi tanulmányút (3x2 nap/ szervezet, 1-5 fı/ szervezet). - A fejlesztı szolgáltatások igénybevétele a kedvezményezett szervezetek közösségi szolgáltatások megvalósítását célzó projektjeinek kidolgozásához és megvalósításához való szakmai segítségnyújtás, melynek várható eredménye a tervezett szolgáltatás megvalósítására vonatkozó versenyképes, - a Svájci Támogatási Hozzájárulás vagy az ÚMFT fejlesztési elképzeléseihez igazodó pályázati program; - A pályázat keretében elnyerhetı szolgáltatási csomag, mint támogatás igénybevételéhez a kedvezményezett szervezeteknek Ft részvételi díjjal kellett hozzájárulnia. A program az alábbi szakemberek közös munkája révén valósul meg: Programvezetı: Végh Márta Trénerek: Pontyos Tamás; Dr. Henn Péter; Borka Balázs; Szervezeti tanácsadók: Ditzendy Károly Arisztid; Ditzendyné Frank Mariann; Beke Márton; Kiss Lilla; Várnai Myrtill; Végh Márta A program megvalósítás elsı lépéseként pályázati felhívást tettünk közzé az Észak Magyarországi és Észak-alföldi régió területén. A pályázatok beadási határideje május 31-e volt. A felhívásra 21 projektötlet érkezett. Néhány szervezet több projektötlettel is jelentkezett. A jelentkezı szervezetek mindegyikénél helyszíni látogatást, elımonitoringot folytattunk le. Az elımonitorok javaslatokat tettek a kiválasztásra, s unk kuratóriuma ezen javaslatok alapján döntött.

9 -8- Az alábbi táblázatban felsorolt nyertes 11 szervezettel támogatási szerzıdést kötöttünk. Támogatás S.sz. Szerzıdés kódszáma Szervezet megnevezése Szerzıdés dátuma összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege ban(ft) 1 R R Tiszáninneni Református Egyházkerület Tiszáninneni Református Egyházkerület R R R R R R Novajidrányi Református Egyház Szent Imre Katolikus Szülık Egyesülete Don Bosco Általános Oskola, szakiskola, szakközépiskola és Kollégium Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Semper Reformari Debet Forrás Lelki Segítık Egyesülete R Szent Miklós alapítvány R Filadelfia R R Tornabarakonyi Görög Katolikus Egyházközség Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Összesen:

10 -9- A december 31.-ig megvalósult szolgáltatási elemek a következık: I. A december 31-ig megvalósult tréningek: 1. tréning: Miskolc/ külterület Sebesvíz Panzió Téma: általános nonprofit menedzsment ismeretek; igény és szükségletfelmérés. Trénerek: Borka Balázs; Henn Péter dr.; Pontyos Tamás. Pillanatképek a tréningrıl:

11 tréning: Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. Téma: projekttervezés és menedzsment Trénerek: Borka Balázs, Pontyos Tamás Pillanatképek a tréningrıl:

12 tréning: november Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Téma: szolgáltatásfejlesztés Trénerek: Pontyos Tamás, Dr. Henn Péter Pillanatképek a tréningrıl: II. A december 31-ig megvalósult tanulmányút. A tanulmányút magyarországi jól mőködı civil szervezetek látogatását célozta. Olyan szervezeteket tehát, ahol jó minták, ötletek találhatók fenntartható projektek megvalósítására és mőködtetésére vonatkozóan. A tanulmányút idıpontja: A meglátogatott szervezetek: Egymást Segítı Egyesület, Pécel; Alemany Erzsébet Segítı Ház, Isaszeg; Református Rehabilitációs, Ráckeresztúr; Kék Madár, Szekszárd (Ízlelı Családbarát Étterem); Családok a Családokért Egyesület, Óbudavár (Házaspárok Tematikus útja); Savaria Rehab Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kft., Szombathely; Szép Jelen, Fecskepalota Gánt Bányatelep.

13 -12- Pillanatképek a tanulmányútról: Az Egymást Segítı Egyesület Péceli Központjában Alemany Erzsébet Segítı Ház, Isaszeg Ráckeresztúr Református Rehabilitációs

14 -13- Kék Madár Ízlelı Családbarát Étterem Óbudavár Családok a Családért Egyesület, és a Házaspárok tematikus útján tett séta

15 -14- Savaria Rehab Team Szép Jelen, Fecskepalota

16 -15- III. A december 31-ig megvalósult szervezetspecifikus tanácsadások A tanácsadások jellemzıen két tréning közötti idıszakokban zajlottak, zajlanak. A december 31- ig terjedı idıszakban szervezetenként jellemzıen 2-2 tanácsadás valósult meg. A folyamat szakmai integrációja érdekében a programtervnek megfelelı módon szakmai mőhelymegbeszéléseket tartottunk. A december 31-ig lezajlott három mőhelymegbeszélés a program egyes szakmai elemei közötti kommunikációt hivatott segíteni, s e mellett az egyes szakmai elemek egymásra hatását erısíti. Az eddigi folyamat rövid értékelése: A szervezeti projektötletek kidolgozottsági foka kb. 70 %-os. A projektek jól körülhatároltak, partnerek, együttmőködık világosan megfogalmazásra kerültek. A programok szolgáltatási programrészein van még mit dolgozni, s ugyancsak munkabefektetést igényel még minden projekt viszonylatában a költségvetések elkészítése. A szervezetek készítettek projektjeikrıl egy rövid, 1 oldal terjedelmő prezentációt, melyet benyújtottunk a Svájci Nagykövetség felé. Célunk az volt, hogy visszajelzést/ véleményt kérjünk a projektek Svájci Támogatási programba való beilleszthetıségérıl. Azon szervezeteink vonatkozásában pedig, akik a projektjeik témája tekintetében nem tudnak illeszkedni a Svájci programhoz, az UMFT program kiírásait célozzuk meg.

17 Könyvtámasz. Program : A Könyvtámasz programból megmaradt könyvkészletbıl a évben történt adományozás, a támogatott szervezetek és a támogatás nagyságának részletezésével: Támogatás összege S.sz. Szerzıdés Szerzıdés szerzıdés Támogatás kódszáma Szervezet megnevezése dátuma szerint (Ft) összege (Ft) 01 K-2007/ BHIM Rao Egyesület K- 2008M/001 Fényszóró Kulturális K- Mezıségi İrzıkör Közhasznú 2008M/ K Tihanyi K- 2008M/006 Tiszánninneni Református Egyházkerület BAZ megyei kórház K- 2008M/005 Eötvös József Iskolasegtı K- 2008M/004 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Összesen: Könyvtámasz program unk 2008-ban immár 5. alkalommal hirdette meg Könyvtámasz programját. Az elmúlt évhez képest sikerült növelni a donor könyvkiadók számát 53 könyvkiadóról 60 könyvkiadóra. Az adományozás eredményeként több mint kötet, 35,4 millió forint értékő könyv győlt össze. Az adományt a korábban bevált pályáztatási rendszerünk keretei között hirdettük meg. A kuratórium 138 civil szervezet és egyházi intézmény számára ítélte oda az alábbi Támogatott szervezetek táblázatban részletezett értékő támogatásokat. A 138 szervezetbıl 132 szervezettel sikerült szerzıdést kötni 30,7 millió forint értékő adományra vonatkozóan. 6 szervezet nem élt a támogatás lehetıségével.

18 -17- A könyvek tárolását az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is a Mathias Corvinus Collegium vállalta. Az adományok szortírozását, szétosztását az alábbi önkéntesek segítették munkájukkal: 1. Bíró Borbála; 2. Bobok Beáta; 3. Borenszki Ádám; 4. Golodjuk Vita; 5. György Gabriella; 6. Katona Gabriella; 7. Kiss Bernadett; 8. Kiss Márta; 9. Komcsák Julianna 10. Korim Balázs; 11. Kovács Erika; 12. Láng Adrienn; 13. Molnár Bence; 14. Molnár Júlia; 15. Molodih Johanna; 16. Németh Márton; 17. Nyircsák Adrienn; 18. Pálinkó Gábor 19. Pétervári János 20. Princzil Fruzsina

19 Sebık Dóra; 22. Szabó Anita; 23. Szabó Klára; 24. Szabó Sebestyén; 25. Szabolcsi Zsanett; 26. Széll Tamás; 27. Tóth Annamária; 28. Ujj Orsolya; 29. Várnai Myrtill; 30. Végh Donát; 31. Zádorfalvi Gazdag Gyula. Támogatott szervezetek: S.sz. 01 Szerzıdés kódszáma K-2008/028 Szervezet megnevezése Emberbarát Szerzıdés dátuma Támogatás összege szerzıdés szerint (Ft) Támogatás összege (Ft) K-2008/031 Jószolgálati Otthon Közalapítvány K-2008/033 Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete K-2008/059 Kaposvári Fogyatékos Fiatalok Teljes Életért K-2008/060 K-2008/065 Jásziványért Közhasznú Egyesület Szent Péter és Pál K-2008/066 K-2008/068 Gyermekeink a Jövı Társadalmi Visszailleszkedést Segítı Egyesület K-2008/070 Szent Imre Katolikus K-2008/072 Élhetıbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület K-2008/076 Megmaradni Kárpátalja Ifjúságáért

20 K-2008/078 Újszentiváni Hagyományırzık Köre K-2008/079 Borsodgeszti Idısekért K-2008/080 K-2008/082 Szolnoki Idısek Otthonaiban Élıkért és Dolgozókért Balsai Népfıiskolai Egyesület K-2008/084 Magyar Testvéri Börtöntársaság K-2008/088 Szalézi-Irinyi Középiskola K-2008/089 Egészségünkért Tolna I K-2008/090 K-2008/091 K-2008/094 K-2008/102 "Orfeusz" Csenger Város Önkormányzati Ifjúsági Mővészeti Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Gerzsenyi István Emlékalapítvány a Zsákai Református Egyházközségért Szakáld Jövıjéért K-2008/112 Inkei Gyermekekért K-2008/113 BEKECS Beregszász- Kecskemét Baráti Társaság Egyesület K-2008/115 Példa Képfıiskola Kortárs Mővészeti K-2008/125 Aszód Ifjúságért K-2008/132 K-2008/141 Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Gyermekbarát Egyesület, Dömsöd

21 K-2008/144 Vesebetegek Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete K-2008/151 K-2008/174 "A Hejıkeresztúri Iskolásokért" Hencida Fejlıdéséért K-2008/186 K-2008/037 Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola Human-Net Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Humán Erıforrás Fejlesztési K-2008/093 Nyírmeggyesi Ifjúsági Egyesület K-2008/173 K-2008/036 Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola "Küldj egy mosolyt" K-2008/104 K-2008/158 K-2008/008 "Arany Középút" Egyesület Palánta Sorsfordító Gencsapáti Gyermekotthonért K-2008/046 K-2008/123 K-2008/159 Napkerék Egyesület Elmétıl lélekig - pszichiátriai betegekért - Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Rakacaszend K-2008/106 K-2008/122 Novajidrányi Református Egyház Kapcsolat - Kihívás K-2008/148 K-2008/160 Cum Deo Pro Scola Rákócziana Egyházi Iskoláért K-2008/167 Makói Szent István Egyházi Iskoláért

22 K-2008/171 Nagycsécs Községért K-2008/157 Napraforgó Nagycsaládos Egyesület, Újszentiván K-2008/011 Erıs Vár K-2008/055 K-2008/095 K-2008/100 Filippínó İszülı Fények Nyugdíjas Klub Forrás Lelki Segítık Egyesülete K-2008/127 Somogysámsoni Iskoláért K-2008/145 "A Geleji Gyermekekért" K-2008/155 KÖRTÁNC Egyesület K-2008/024 Rakovszky Sámuel Általános Iskoláért K-2008/081 Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége 59 K-2008/150 Domaszéki Élhetıbb Faluért Közhasznú Egyesület K-2008/077 K-2008/004 K-2008/027 K-2008/030 K-2008/035 K-2008/052 K-2008/097 "Együtt az Erdélyisekért" "Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért" Közhasznú Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Filadelfia Római Katolikus Plébániahivatal, Kaposfı Szent István Katolikus Általános Iskola Szent Orsolya Rend Egri Egysége K-2008/105 Ladánybene Községért

23 K-2008/116 Siketek és Nagyothallók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete K-2008/120 ESÉLY Cigány Módszertani Központ K-2008/121 K-2008/131 Csikó Sétányi 4H Klub Fehérfolt Közhasznú Szervezet K-2008/133 Kaszaper Oktatásáért K-2008/140 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium K-2008/147 K-2008/163 OMNIS Az Emberség Erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS K-2008/182 Ároktıi Helységpártoló Egyesület K-2008/184 K-2008/185 K-2008/007 "Karolj Fel" Egyesület Kápolnásnyéki Polgári Egyesület Ároktıi Roma Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület K-2008/022 "Csillogó Szemekért" K-2008/154 Éhezı Gyermekekért K-2008/025 Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi K-2008/038 Mindszentgodisáért Egyesület K-2008/166 Tiszta Jövıért Közhasznú K-2008/050 K-2008/064 Tesz-vesz Közhasznú Egyesület Erdıháti Fiatalokért Egyesület

24 K-2008/156 Egyenlı Esélyért K-2008/099 "Dunaszentgyörgyért" Egyesület K-2008/018 Kurityáni Mővelıdési Ház és Könyvtár Közhasznú Egyesület K-2008/092 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola K-2008/110 K-2008/143 K-2008/162 Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért Család és Közösség Szent András Katolikus Iskola K-2008/181 Zalabaksai Kulturális és Ifjúsági Egyesület K-2008/048 Tassi Kulturális Egyesület K-2008/021 K-2008/003 K-2008/009 Sziget Kap-tár Családokat Segítı és Támogató Regionális Egyesület Érseki Szent József Kollégium Szegedi Speciális Szükséglető Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülıi K-2008/032 K-2008/039 Vilyvitányi Fiatalokért Közhasznú Egyesület "Esélyt a hátrányos helyzető embereknek" K-2008/041 K-2008/161 Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus Plébánia Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete K-2008/165 Aranykereszt Humán Szolgáltató Egyesület K-2008/177 Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdık Egyesülete

25 K-2008/006 K-2008/026 Vocational Academy Európa Ház Mikóházi Fiatalokért K-2008/128 K-2008/152 Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Gyır-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség K-2008/005 Ciszterci Nıvérek Boldogasszony Háza Monostor K-2008/012 Kisvaszarért Egyesület K-2008/013 K-2008/014 K-2008/016 Gyermek Habilitációs Világ Világossága "Szemünk Fénye" K-2008/020 Barátság Demecseri Nyugdíjas Egyesület K-2008/034 Hegyháti Identitás és Demokrácia Egyesület K-2008/044 VOKE Vasutas Mővelıdési Ház és Könyvtár K-2008/049 Darányért Közmővelıdési és Faluszépítı Közhasznú Egyesület K-2008/053 Nagynyárád - Magyar- Német Baráti Kör K-2008/054 K-2008/057 K-2008/062 K-2008/067 Sörház Utcai Óvodáért (a Napkerék viszi el) Görög Katolikus Középiskoláért Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület Iskolánkért Gyermekeinkért

26 K-2008/073 Összefogás Csokonyavisontáért Egyesület K-2008/085 K-2008/087 Szent János Katolikus Általános Iskola Kastélydombi Általános Iskola K-2008/096 "Érezd magad jól a besenyszögi iskolában" K-2008/098 Csajági Református Egyházközség K-2008/107 Piliscsabai Iskolaalapító Egyesület K-2008/117 Rudnay Sándor K-2008/169 Máriahalmi Faluvédı Egyesület K-2008/176 Beremend környéki Református Társegyházközség K-2008/180 Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium K-2008/109 Római Katolikus Egyházközség, Újszász K-2008/164 Cházár András K-2008/ K-2008/ K-2008/138 Isteni Megváltóról Nevezett Nıvérek Iskolaalapítvány - Római Katolikus Egyházközség, Zagyvarékas - Szerencsi Gyár-kerti Óvodáért K-2008/136 "Kérlek segíts " Összesen:

27 Projektmenedzsment segítı szolgáltatások MOL Új Európa Segíthetek? Sport és mővészet tudományos tehetségtámogató program menedzsment feladatainak ellátása A MOL által finanszírozott pályázati rendszerben meghirdetett tehetségtámogatási program pályázatainak formai ellenırzését és szakmai elıértékelési feladatait szerzıdés szerint immár harmadik éve látjuk el éves szinten. A tavaszi sport tehetségtámogatási program és az ıszi mővészet tudomány kategória program összességében több mint ezer pályázatával kapcsolatos munkákba egyetemista fiatalokat vontunk be megbízással. A szolgáltatási tevékenységbıl származó bevétel 2008-ban e Ft. A három éves közös munka erdıjeként a MOL egy a Ceenergi2 program keretében bonyolított 5 országban zajló nemzetközi kutatás kapcsán unkat jelölte meg a két legfontosabb stakeholderének egyikeként. A kutatás részeként a partnerkapcsolatról esettanulmány készül, mely esettanulmány a kutatásban résztvevı valamennyi országban terjesztésre kerül Renovabis 3 program Egyházi szervezetek fenntarthatóságának fejlesztése III. ( ) Baranyai mikro program A projekt célja: A fejlesztésbe bevont dél baranyai egyházi és egyház közeli szervezetek komplex fejlesztése annak érdekében, hogy térségi együttmőködésekben aktívan részt tudjanak és akarjanak venni, s szakmai iránymutatások mellett képesek legyenek konzorciumi programok kidolgozására, megvalósítására. A program futamideje: Támogató: Renovabis. A projekt ktg.vetési fıösszege EUR, ebbıl a Renovabis támogatása EUR, saját forrás EUR. A projekt megvalósításaként 2008-ban elıkészítı munkálatok zajlottak, az aktív fejlesztési folyamat a évi tevékenység részét képezı tevékenységként indult el.

28 Maholnap éves találkozó A Maholnap történetében elsı alkalommal 2008 május 25-én Péliföldszentkereszten un. éves találkozót szerveztünk az alapítvány vezetı tisztségviselıi, szakértıi, dolgozói és együttmőködı partnerei részvételével. Az összejövetel célja az volt, hogy az unk körül tevékenykedı, alapítványunk felé elkötelezett emberek közösségi együttlétre alkalmas keretek között találkozhassanak, beszélgethessenek, mivel a hétköznapjainkban kevés lehetıség adódik a személyes, szakmai formalizmusoktól mentes találkozásra. A találkozó megszervezése egyben abból a felismerésbıl is adódik, hogy a szervezeti munkánkhoz különbözı területeken kapcsoló partnereink (de akár felelıs vezetıink is) az alapítványi struktúra keretei között szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán találkozhatnak. Szeretnénk, ha kezdeményezésünk éves szinten visszatérı hagyománnyá nıné ki magát, ezzel is erısítve az alapítványi munkához való emberi és szakmai kötıdéseteket. A rendezvényen részt vettek: Héjj Tibor; Sándor Zsolt; Korencsi Attila; Jan Riemersma; Dr. Bobok György; Bobok Beáta; Németh Margó; Budavári Gábor; Nel Budavári; Végh Márta; Kovács Erika; Czirbus Péter; Várnai Myrtill; Ditzendy Károly Arisztid; Lux Ambrus; Deli Gergely;

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18023271-1-42 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk.60.880./2009/3. 1103 Budapest, Gergely utca 114 1 21 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási idıszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18100277-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs 16. Pk. 61. 156/1999/4. szám: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR 1827. BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA F. ÉPÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18259089-1-43 Fővárosi Bíróság 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011. december

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18160525-1-42 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG PK.60.991/1997 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca 7. 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 19671152-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815 1044 Budapest, Fóti út 4. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási idıszak: 2008. január 01.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 a 2008. Fordulónap: 2008. december 31.

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2012

Pénzügyi beszámoló 2012 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2012 Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18690431-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60079/2000/4 Gyermekmosoly Közhasznú Alapítvány 2142 Nagytarcsa, Sport utca 6. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2008. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2010 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 19023638-1-43 Fővárosi Bíróság, 12.Pk. 62.594 Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest, Ulászló utca 15 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 19671152-1-41 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: Nyilvántartási szám: 1815 1044 Budapest, Fóti út 4. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási idıszak: 2009. január 01.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18669897-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 2.PK.60.380/1995 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 120 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18174432-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8273 Mozdonyvezetők A Biztonságos És Egészséges Életért Alapítvány 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2011 Fordulónap: 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 19530952-1-06 Csongrád Megyei Bíróság Pk.60109/1989 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület 6640 Csongrád, Sport utca 2 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011.

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18470233-1-06 Bejegyző szerv: Csongrád megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.60.155/2002/3 Jó Úton Lóháton Alapítvány 6600 Szentes, Nádas sétány 3 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18986594-1-08 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.A.60.146/4.szám Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyzı szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18248072-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 8805 Egyszer Volt a Magyar Gyermekkulturáért Közhasznú Alapítvány 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26 2011 Fordulónap: 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2004.

Közhasznúsági jelentés 2004. Adószám: 18539518-1-43 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1160/2000.05.16. Élet Kenyere Alapítvány 1111 Budapest Lágymányosi út. 23/A. fszt.4. 2004. Fordulónap: 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST SZÖVETSÉG U. 43. I/10. 2006. Fordulónap: 2006. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005.

Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18367193-1-03 Bejegyző szerv: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét Regisztrációs szám: Pk.60.060/2005/3. Motoros Könnyű Sportrepülő Szövetség 6035 Ballószög, II. körzet 35. 2005. Fordulónap: 2005.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18026133-2-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60.071/2009/7. Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Mendzsment Közhasznú Egyesület 3100 Salgótarján, Múzeum tér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyző szerv: Regisztrációs szám: 18965083-1-20 Zala megyei Bíróság 874/2002 Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa 8749 Zalakaros, Szőlő utca 12. 2011 Fordulónap: Beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. email: gulyastibor@t-online.hu 211 évi Közhasznúsági jelentés.. Gulyás Tibor képviselı Budapest, 212. május 29. 1. A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kisfaludy u. 47 tel: 06/29-412-109,

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010.december 31. Beszámolási idıszak: 2010.január 01-2010.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Bajcsy Zs. u.6. Azonosító adatok: Dr.Miklós

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület. 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szt. Márton Ifjúsági és Vizisport Közhasznú Egyesület 2014. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához 1. Számviteli beszámoló 1.1 A számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31.

Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. június 14. Fábián Zsuzsanna Nóra Filák-Darázsi Orsolya társelnökök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18132788-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10.652 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C. ép. 5./4 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19000565-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Margit utca 9. III. I. 1. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. 2009. Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Bajcsy Zs. u.6. Azonosító adatok: Dr.Miklós László Monori Zsidó

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18023271-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 16 PK 60880 /2009/3 01/03/10992 1103 Budapest, Gergely UTCA 114 1 21 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben