Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1."

Átírás

1 Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: , Tel: , FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról Elvégeztük Balatonföldvár Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevételek összege eft, a teljesített kiadások összege eft. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a Polgármester, jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése. A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint Balatonföldvár Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. Kaposvár, április 22. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár, Kereszt u. 1. Nyilvántartásba-vételi szám: Szita László kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám:

2 Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: , Tel: , FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük Balatonföldvár Város Önkormányzata évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből melyben az eszközök és források egyező főösszege eft, a tartalékok összege eft -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből melyben a évi teljesített bevételek összege eft, a teljesített kiadások összege eft áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. Az Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolóját társaságunk könyvvizsgálta, amelynek alapján március 31-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítő záradékot (véleményt) bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során Balatonföldvár Város Önkormányzata évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. Kaposvár, április 22. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár, Kereszt u. 1. Nyilvántartásba-vételi szám: Szita László kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám:

3 Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: , Tel: , KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzata évi zárszámadási rendelet-tervezetének vizsgálatához, valamint a évi egyszerűsített éves beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Kaposvár, április 22.

4 - 4 - KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzata évi zárszámadási rendelettervezetének vizsgálatához, valamint a évi egyszerűsített éves beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez Balatonföldvár Város Önkormányzata évi zárszámadási rendelettervezetét és egyszerűsített éves beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdése (továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján felülvizsgáltuk. Az önkormányzati törvény szerint az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó, önállóan működő intézmények beszámoló adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli egyszerűsített éves beszámolót, (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás) ellenőriztük. Az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzését a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre és a beszámolóra vonatkozó záradékot ennek alapján adtuk meg. Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénzügyi helyzetét elemeztük. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 46. (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját ellenőriztük. A könyvvizsgálat alapját képező, figyelembe vett fontosabb jogszabályok: - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.); - a számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvény (Szt.); - az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.); - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, (Áhsz.) - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet (Ámr.), - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló évi LXXV. törvény, - az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XII. 6.) Kormányrendelet. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy - az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, - a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek és az Önkormányzat rendeletei előírásainak, - hogyan alakult az Önkormányzat pénzügyi helyzete. Az egyszerűsített éves beszámoló minősítéséhez, a záradék megadásához: - a gazdálkodás szabályozottságát, - a zárlati feladatok elvégzését, - az egyszerűsített éves beszámolót (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás) vizsgáltuk.

5 - 5 - Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze: 1. A gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények a feladatokat, és a tevékenységeket meghatározó alapító okirattal rendelkeznek. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számviteli feladatokat meghatározó számviteli politikával és a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési szabályzattal, selejtezési szabályzattal, az eszközök és források értékelési szabályzatával, számlarenddel, pénz- és értékkezelési szabályzattal, ügyrenddel. A pénzgazdálkodási feladatokat képező kötelezettségvállalást, a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, az érvényesítést, az utalványozást és az utalványozás ellenjegyzését szabályozták. A Polgármesteri Hivatalban egymásra épülve, egymást kiegészítve működik a belső ellenőrzési rendszer (vezetői, munkafolyamatba épített és függetlenített) valamennyi eleme. 2. Az év végi zárlati feladatok felülvizsgálata A mérleg alátámasztására az eszközök és a források leltározását december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel elvégezték, a leltárt elkészítették. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását az Áhsz ában előírt leírási kulcsokkal, a bruttó érték alapján negyedévenként, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan elszámolták. Terven felüli értékcsökkenési leírást, illetve annak visszaírását nem kellett elszámolni. A teljesen 0 -ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, az ültetvények, az erdő, a képzőművészeti alkotások és a hangszerek bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapítottak meg. A készletek a raktárban lévő, használatba nem vett, új anyagokat jelentik. A követeléseket képező lévő adósok, a vevők, a rövid lejáratú kölcsönök, az egyéb követelések, leltározása az analitikus nyilvántartásokkal történt egyeztetés alapján történt. A pénzeszközök leltározását a bankszámla kivonatok egyenlege és a pénztárak pénzkészletének leltározása alapján végezték. A helyi adók leltározása a számítógépes zárási összesítő alapján történt, az értékvesztés megállapítására és elszámolására a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták. A zárlati munkák ellenőrzésére a K11-es számítógépes programot alkalmazták, ezáltal a beszámoló belső számszaki összefüggései, egyezősége biztosított volt. 3. Az éves beszámoló felülvizsgálata 3.1. A mérleg felülvizsgálata A mérlegben az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek, a követelések, a pénzeszközök, a saját tőke, a tartalékok, a kötelezettségek, az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások könyv szerinti értékben szerepelnek. A mérleg eszköz oldalán az immateriális javak eft állományából eft a vagyoni értékű jogok és eft a szellemi termékek állománya. A vagyoni értékű jogokat a vásárolt számítógépes programok, a szellemi termékeket a több beruházáshoz kapcsolódó terv képezi. A szellemi termékeket felülvizsgálva megállapítottuk, közöttük több olyan terv is szerepel, amelyek beruházásokhoz kapcsolódnak, ezért a mérlegben a beruházások állományában kellene szerepeltetni azokat, majd az elkészült beruházás értékében aktiválni. Javasoljuk a felülvizsgálatukat, és annak alapján a szükséges rendezésüket. Az

6 - 6 - összegük azonban nem minősül jelentősnek. A teljesen 0 -ra leírt immateriális javak bruttó értéke eft, az összes eft bruttó érték 54,3 %-a. A tárgyi eszközök leltárral, és az analitikus nyilvántartással megegyező eft állományából eft az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, eft a gépek, berendezések és felszerelések, 375 eft a járművek és eft a beruházások, felújítások állománya. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományából eft a földterületek, 800 eft a telkek, eft az épületek, eft az építmények, eft az ültetvények és 668 eft az erdők állománya. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke eft, az elszámolt értékcsökkenés eft. A felülvizsgálat során ellenőriztük az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 46. (2) bekezdése alapján a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való összhangját, amely szerint eltérést nem tapasztaltunk. Az önkormányzat a vagyonkataszter és a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartására a CT-ECOSTAT programot használja. A gépek, berendezések és felszerelések leltárral egyező állományából eft az ügyviteli és számítástechnikai eszközök, eft az egyéb gépek, berendezések és felszerelések, eft a képzőművészeti alkotások, eft a hangszerek és 144 eft az egyéb, értékét nem csökkentő eszköz állománya. (Németh László márvány emléktábla) A teljesen 0 -ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke eft, az összes eft bruttó érték 76,5 %-a. A gépek, berendezések és felszerelések elhasználódási szintje 83,7 %, amely az előző évben 84,1 % volt. A járművek mérlegben lévő állománya 375 eft. A teljesen 0 -ra leírt járművek bruttó értéke eft, az összes eft bruttó érték 98,3 %-a. A járművek elhasználódási szintje 99,2 %, amely magasnak minősül, az előző évben 97,6 % volt. Ezt mutatja, hogy a teljesen 0 -ra leírt járművek száma 17 db. A folyamatban lévő beruházások, felújítások eft állományát a Zeneiskola bővítése, a kerékpárút beruházás és a keleti strand beruházás képezi. Az eft befektetett pénzügyi eszközöket a eft tartós részesedések, a 160 eft összegű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és az eft tartósan adott kölcsönök képezik. A mérlegben a tartós részesedések eft állománya a következő részvényekből tevődik össze: ezer Ft-ban Megnevezés Névérték Mérlegben lévő érték Felülvizsgált érték Ferradiál Rt Migért Zrt BAHART Zrt Összesen: A részvények értékelését a mérlegkészítés időszakában elvégezték. A Ferradiál Rt. felszámolás alatt áll, ezért a mérlegben lévő és felülvizsgált részvények értéke 0 Ft. A Migért Zrt-nél és a BAHART Zrt-nél a évi saját tőke a jegyzett tőkét meghaladta, ezért értékvesztést nem kellett elszámolni. A 160 eft összegű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 227 eft névértékű kárpótlási jegyek képezik. A kárpótlási jegyek értéke után évben további értékvesztést nem számoltak el.

7 - 7 - A tartósan adott kölcsönök eft állománya az éven túlinak minősülő munkáltatói kölcsönöket tartalmazza. A munkáltatói kölcsön bruttó összege eft, amelyből a 2011-ben esedékes törlesztés 300 eft. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya eft, amelyet az iskolának átadott számítógépek képeznek. Az eszközök bruttó értéke után a számviteli szabályok szerint a terv szerinti értékcsökkenési leírást a Polgármesteri Hivatalban állapítottak meg. Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök nem tartalmazzák a többcélú kistérségi társulásnak átadott Általános Iskola épületét, mivel a mérlegben az ingatlanok között szerepel. Ezért javasoljuk az év közben történő átvezetését. A mérlegben a készletek 239 eft állományát a GAMESZ raktárában lévő, új anyagok (gépalkatrész, munkaruha, egyéb karbantartási anyag) képezik. A követelések eft állományából eft-ot a vevők, eft-ot az adósok, 300 eft-ot a rövid lejáratú kölcsönök és eft-ot az egyéb követelések mérlegsor tartalmaz. Az előző évben a követelések állománya eft volt. A vevő követelést a leltárral megegyezően az önkormányzat által kiszámlázott, azonban évben ki nem fizetett szolgáltatások képezik. A vevőkkel a tartozás egyeztetését és az értékelést a mérlegkészítés időszakában elvégezték. Az értékelés szerint a hátralékosok a tartozást elismerték, ezáltal a mérlegben behajthatatlan követelés nem szerepel, értékvesztést nem kellett elszámolni. Az adósok mérlegben kimutatott eft hátraléka az előző évi eft hátralékot eft-tal meghaladja és a következőkből tevődik össze: ezer Ft-ban évi állománmány évi állo- Változás összege Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb bevételek Államigazgatási illeték Összesen A helyi adó értékelésre és az értékvesztés elszámolására az egyszerűsített értékelési eljárást alkalmazták, amely alapján a következő értékvesztéseket számolták el: eft-ban Megnevezés Bruttó hátralék Elszámolt értékvesztés Nettó hátralék Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék

8 - 8 - Bírság Egyéb bevételek Államigazgatási illeték 2-2 Összesen Az összes bruttó eft helyi adó és gépjárműadó hátralékból az egyszerűsített csoportos értékelés elszámolási lehetőségével élve összesen eft értékvesztést állapítottak meg. Az értékvesztés elszámolása az óvatosság számviteli alapelv miatt szükséges, ez azonban nem jelenti a tartozás elengedését. Az adósok bruttó állománya az előző évhez képest eft-tal nőtt, ezért a hátralék csökkentése, illetve behajtása a helyi adóhatóság számára évben kiemelt feladatot jelent. A nem lejárt fizetési határidejű követelés összege eft. A rövid lejáratú kölcsönök 300 eft állománya a leltár szerint az éven túlinak minősülő tartósan adott kölcsönök évi törlesztését jelenti, amelyet a számviteli szabályok szerint az egyéb követelések mérlegsoron kell kimutatni. Az előbbiek miatt az 300 eft-ot auditálási eltérésként az egyéb követelések mérlegsorra, ezen belül a kölcsönből mérleg fordulónapot követő évbeni részlet mérlegsorra kell átvezetni. Ezáltal a rövid lejáratú kölcsönök felülvizsgált állománya 0 eft lesz. A 300 eft auditálási eltérés a mérleg főösszegét nem módosítja. Az egyéb követelések állománya eft amely az idegen bevételi számla hátralékából tevődik össze. Az egyéb követelések eft összegéhez hozzáadva a rövid lejáratú kölcsönöknél kimutatott 300 eft auditálási eltérést, az egyéb követelések felülvizsgált állománya eft-ra változik. A pénzeszközök eft állománya a pénztár 85 eft záró egyenlegéből, a költségvetési fizetési számlák eft záró egyenlegéből és az idegen pénzeszközök 110 eft állományából tevődik össze. Az idegen pénzeszközöket az illeték beszedési számla záró egyenlege képezi. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások a leltárral egyező értéke eft, amelyből 206 eft-ot a költségvetési aktív függő elszámolások és eft-ot a költségvetési aktív átfutó elszámolások mérlegsor tartalmaz. A mérleg forrás oldalán a eft saját tőke állományából a tartós tőke állománya eft, a tőkeváltozások állománya eft. A tartós tőke állományát a számviteli szabályoknak megfelelően a évi induló tőke és a évi tőkeváltozások összege teszi ki. A tartalékok összege eft, amelyből a tárgyévi költségvetési tartalék eft-ot, a költségvetési pénzmaradvány eft-ot tesz ki. A tárgyévi költségvetési tartalék összege a számviteli előírások szerint a pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal megegyezik. A felülvizsgálat megállapította, hogy a tartalékokat és ezen belül a tárgyévi költségvetési tartalékot csökkenti a eft likvid hitel pénzmaradvány-kimutatásban lévő auditálási eltérése. Az auditálási eltérésből adódóan a tárgyévi költségvetési tartalék állománya eft-ra, a tartalékok állománya eft-ra módosul. A hosszú lejáratú kötelezettségek eft állományából eft a beruházási, fejlesztési hitel, eft a működési célú hitel, eft az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya. A beruházási fejlesztési hitel eft állományát a CIB Banktól a Széchenyi utca és a Vak Bottyán utca felújítására, valamint a Vitorlás Klubház befejező munkáihoz 2005-ben és 2008-ban felvett eft hitel, illetve az OTP Banktól az önkormányzati beruházások finanszírozására 2008-ban felvett eft éven túli hitel képezi. A évi törlesztést az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között mutatták ki. A eft működési célú hitelt a VOLKSBANK Zrt-től felvett hitel képezi.

9 - 9 - Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség állományát a BAHART részvényekkel kapcsolatos eft kötelezettség jelenti. A rövid lejáratú kötelezettségek eft állományából eft a rövid lejáratú hitelek és eft az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya. A rövid lejáratú hitelek eft állománya a leltárral megegyezően az éven belülinek minősülő eft likvid hitelt és a eft TÁMOP hitelt jelenti. A folyószámla hitelt a számviteli előírások szerint a mérleg 104. sora nem tartalmazza. A eft egyéb rövid lejáratú kötelezettségből eft helyi adó túlfizetése, 531 eft a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség, eft a beruházási, fejlesztési hitelek évi törlesztése, eft az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség évi törlesztése, 2 eft a költségvetéssel szembeni kötelezettség és eft a működéi célú hitelek évi törlesztése. A mérlegben az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya 347 eft. A mérleg felülvizsgálata során a mérleg főösszegét érintő auditálási eltérést nem állapítottunk meg, ezért a beszámolóban lévő összes eszköz és forrás eft értékét elfogadjuk. A mérleg eszköz oldalát érintő auditálási eltérés a évi tartósan adott kölcsönök törlesztéséből adódóan 300 eft Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ellenőrzése A beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat. A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított kiemelt kiadási előirányzatok ben a következők szerint alakultak: ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat előirányzat Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Személyi juttatások ,9 Munkaadót terhelő járulék ,2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás ,4 Felhalmozási kiadások ,6 A költségvetés végrehajtása során a kiemelt előirányzatokat a módosított előirányzathoz viszonyítva az ellátottak pénzbeli juttatásai és a felhalmozási kiadások kivételével betartották. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a 180 eft kiadás előirányzat nélkül került teljesítésre. A felhalmozási kiadásokból a kiadási többlet eft Az egyszerűsített pénzmaradvány ellenőrzése Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásban a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány eft, amelyet a eft záró pénzkészletből, a eft egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokból és a eft előző években képzett tartalékok maradványából állapították meg. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti az állami támogatás elszámolásból az önkormányzatot megillető eft, ezáltal a módosított pénzmaradvány eft. A felülvizsgálat alapján a likvid hitel eft állománya a számviteli szabályok szerint auditálási eltérésként a forgatási célú pénzügyi műveletek 0 eft egyenlege eft-ra módosul, amelyből adódóan a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege eft-ra, a módosított pénzmaradvány összege eft-ra változik.

10 A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata A zárszámadási rendelettervezetet az önkormányzat polgármestere az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott határidőben, április 30. előtt terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyásra. A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, ezáltal a folytonosság számviteli alapelvnek megfelelően a zárszámadási rendelettervezet adatai a költségvetési rendelet adataival összehasonlíthatók, értékelhetők. A zárszámadási rendelettervezet az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokkal összhangban van. Ezáltal a zárszámadás és a költségvetési rendelet adatai a következetesség és az összemérés számviteli alapelveknek megfelelően összehasonlíthatók. Az önkormányzat évi gazdálkodása a romló külső feltételek ellenére eredményesnek minősíthető. A költségvetés a város üzemeltetését, az intézmények működését biztosította. Az önkormányzat a kötelező feladatain túl több önként vállalt feladatot is ellátott. Az önkormányzat költségvetése a saját bevételekből, az átvett pénzeszközökből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi maradványból, a hosszú lejáratú hitelből és a rövid lejáratú hitelből finanszírozható volt. A bevételek pénzügyi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,8 %. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 106,1 %-ban, a sajátos működési bevételek 100,3 %-ban, a támogatások 100,0 %-ban, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 87,7 %-ban, a véglegesen átvett pénzeszközök 110,9 %-ban teljesültek. A sajátos működési bevételeken belül helyi adó teljesítése 100,5 %, az idegenforgalmi adó teljesítése 100,0 %. A tényleges bevételekből a működési célú bevételek részaránya 93,8 %, a felhalmozási célú bevételeké 6,2 %. A kiadások pénzügyi teljesítése 103,3 %, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva eft túllépést jelent. A működési célú pénzügyi kiadások teljesítése 104,7 %. A felhalmozási célú kiadások teljesítése 91,5 %. A felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadások pénzügyi teljesítése 129,1 %, a fejlesztési kiadások teljesítése 115,1 %. Az év végén az önkormányzat fizetőképességét kifejező, a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek alapján számított likviditási gyorsráta értéke 0,08, amely az előző évi 0,03 értékez viszonyítva némileg kedvezőbb. Összegzés A felülvizsgálat alapján a évi zárszámadási rendelettervezetet és az egyszerűsített éves beszámolót képviselő-testület által tárgyalásra, és a tárgyalás alapján elfogadásra alkalmasnak tartjuk. Kaposvár, április 22. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár, Kereszt u. 1. Nyilvántartásba-vételi szám: Szita László kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám:

11 ESZKÖZÖK Beszámoló záró adatai Kimutatás az egyszerűsített mérleg felülvizsgálatáról év Auditálási eltérések Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai FORRÁSOK Beszámoló záró adatai 1.sz. melléklet Auditálási eltérések ezer Ft Auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) Befektetett eszközök D) Saját tőke I. Immateriális Javak Tartós tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi. eszk Értékelési tartalék 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc-ba adott eszk E) Tartalékok B) Forgóeszközök I. Költségvetési tartalékok I. Készletek II. Vállalkozási tartalékok 0 0 II. Követelések F) Kötelezettségek III. Értékpapírok 0 0 I. Hosszú lej. kötelezettségek IV. Pénzeszközök II. Rövid lej. kötelezettségek V. Egyéb aktív pü. elszámolások III. Egyéb passzív pü. elszámolások Összesen Összesen Megnevezés Kimutatás az egyszerűsített pénzmaradványról év Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (±) ezer Ft Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9) A 10.sorból a társadalombiztosítási alapokból folyósított pénzmaradvány A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10.sorból szabad pénzmaradvány 0 0

12 Az egyszerűsített mérleg adataiból számított mutatók 2. sz. melléklet Mutató megnevezése 1.) Saját forrás aránya: Saját tőke + Tartalékok *100 Összes forrás Előző év (2009) Tárgyév (2010) Változás 94,19 94,15-0,04 2.) Befektetett eszközök fedezettsége év végén Saját források *100 Befektetett eszközök 95,63 95,69 + 0,06 3.) Fizetőképesség mutatói év végén a.) likviditási gyorsráta Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 0,03 0,08 + 0,05 b.) likviditási mutató Pénzeszköz ök + Követelések + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 0,37 0,53 + 0,16 4.) Eladósodottsági mutató Összes kötelezettség *100 Összes eszköz 5,81 5,85 0,04

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Elvégeztük Budakeszi Város Önkormányzata mellékelt 2010. december 31-i egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Báta Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS VÁRDOMB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS VÁRDOMB KÖZSÉG

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT.

RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. RATING & AUDIT KFT. KöNYVVIZSGALÓ MINÖslTÖ ÉS FINANSzfROzAsI TANA CSADÓ KFT. Szombathely Rákóczi F. u 1. Tel (36-30) 9222-407 és (36-94) 511-300 E-mail ratingaudit@t-onlinehu Szombathely,20060322 Független

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása Vagyoni értékű jogok kolátozottan forg. képe 2 088 779 765 545 1 323 234 1113 Vagyoni értékű jogok összesen: 2 088 779 765 545 1 323 234 Szellemi termékek forgalomképtelen 4 009 804 986 075 3 023 729 Szellemi

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Budafoki

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft 6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6. Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS részletes kifejtése Dombóvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési / egyszerűsített/ beszámolója könyvvizsgálatáról, valamint a 2011. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról

Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás év

Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás év Szentlőrinc Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2008. év Főkvi szám Megnevezés Megjegyzés Bruttó érték Elszámolt Écs Nettó érték Vagyoni értékű jogok Korlátozottan forg. képes 2 088 779 1 454 841 633 938

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Várdomb Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2010. (IV.29.) számú rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról (egységes szerkezetben ) Várdomb Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. évi zárszámadásáról, valamint éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről Készítette: BÉTA-AUDIT

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 16/2011. (IV.14.) KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 16/2011. (IV.14.) KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2011. (IV.14.) KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S

. NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S . NAPIREND Ügyiratszám: 5/68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Tapolca Város Német Nemzetiségi

Részletesebben

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft Kaposvár, Kereszt u. 1. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Iktató szám: /2011. ELŐTERJESZTÉS Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011. április 14-i ülésére Tárgy: A 2010. évi zárszámadás megvitatása és elfogadása Készítette: Galanits Béláné

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online.

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. Tel/Fax: 36 494-212, Mobil: 30 9981-009, e-mail: vitez.zsolt@t-online. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Mezőkövesd Városi Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetének és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő Testület! Az

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 E-mail: kissmariakonyvvizs@vnet.hu Könyvvizsgálói jelentés Balatonkenese Város Önkormányzata 2009. évi egyszersített beszámolójáról (egyszersített mérleg,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben